PUSAT TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN LANJUTAN TERENGGANU

NAMA KURSUS :PENDIDIKAN MORAL KOD KURSUS : MPW 1153D TUGASAN BERKUMPULAN TAJUK :BINCANGKAN PUNCA-PUNCA RASUAH, KESAN-KESAN RASUAH DAN LANGKAHLANGKAH MENGATASI RASUAH

NAMA TUTOR :MUHAMMAD HAIQAL BINCHE AWANG NAMA PELAJAR: DANIEL TAN WEI JUN (1092011060031) LIM HSIAO CHIN ( 1092011060023) WIK WADI (1092011060034) INTAKE: JUN 2011

TARIKH SEMAKAN

: _____________________

TANDATANGAN TUTOR :_____________________

ISI KAN NGAN Pendahuluan --------------------------------------------------------.6-7 Kesimpulan ----------------------------------------------------------.8 Rujukan --------------------------------------------------------------.9 .4-5 Langkah-langkah mengatasi rasuah ------------------------------.1 Punca-punca rasuah ------------------------------------------------.2-3 Kesan-kesan rasuah ------------------------------------------------.

N A L AN Rasuah didefinisikan sebagai pemberian hadiah atau wang untuk mempengaruhi seseorang supaya memenuhi keinginannya. Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. berikrar untuk membanteras perbuatan rasuah hingga ke akar umbi. Perdana Menteri Malaysia kelima.Isu rasuah terutama bagi negara yang sedang membangun seperti Malaysia adalah satu isu yang cukup emosional. Amalan rasuah yang sudah lama wujud dalam kalangan masyarakat bukan sahaja di Malaysia malah. Justeru. Gejala negatif ini telah menjadi duri dalam daging sehingga menimbulkan implikasi buruk lain sehingga boleh memporak-perandakan masyarakat dan turut menggangu sistem pentadbiran negara. sudah lama wujud dalam sejarah manusia.Amalan rasuah yang kini menjadi budaya di sesetengah negara ada kalanya turut dianggap sebagai perkara biasa di kalangan rakyat Malaysia.Menurut sejarah Jepun. 1 PENDAHULUAN . jijik dan juga kekecewaan. demi melahirkan masyarakat Malaysia berintegriti.Polemik mengenainya boleh menimbulkan pelbagai reaksi seperti marah. meluat. Menyedari betapa seriusnya keadaan ini. rasuah mula diperkatakan pada era Edo (1603-1868) yang diistilahkan sebagai ³sidepno-shito´ yang bermaksud µwang dari bawah meja¶.Perlakuan rasuah dalam erti kata memberikan sesuatu kepada orang yang berkuasa dengan harapan untuk mendapat keistimewaan sebagai balasan.Berikut merupakan beberapa punca. harta benda atau perkhidmatan mampu melenyapkan nilai kejujuran dan kepercayaan antara satu sama yang lain dalam sesebuah masyarakat. Hal ini kerana rasuah adalah umpama barah yang akan meruntuhkan negara jika tidak dibendung dengan segera. terbayanglah kepada kita ada dua pihak iaitu yang memberi dan yang menerima. pihak kerajaan terutamanya mas yarakat sendiri perlu mengambil beberapa inisiatif untuk menangani 1 gejala ini. Amalan rasuah melibatkan wang ringgit. kesan dan langkah bagi menangani gejala rasuah. benci. Marcapada ini. di seluruh dunia ini perlu ditangani dengan segera. amalan rasuah dalam kalangan masyarakat semakin berleluasa.Apabila disebut sahaja rasuah.

Dengan tidak memikirkan akibatnya. wang ringgit. Golongan seperti ini akan menggunakan kedudukan dan peluang yang ada pada dirinya untuk menerima habuan tanpa berasa bersalah. Individu yang mempunyai kepimpinan yang lemah. Richard Nixon tumbang ekoran perbuatan rasuah dianggap sebagai kerbau dicucuk hidungnya dan rasuah menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap individu dan kepimpinan organisasi berkenaan. kedudukan dan pangkat. Pada masa yang sama.NCA- NCA RASUA Antara punca-punca yang berlakunya gejala rasuah ialah kepimpinan seseorang individu yang lemah.Malah sejarah juga telah membuktikan bahawa bekas Presiden Amerika Syarikat. Oleh hal yang demikian. sudah tentu situasi ini akan menimbulkan perasaan tidak puas hati terhadap golongan yang tidak terlibat dengan rasuah. kurangnya didikan agama dan didikan moral mendorong berlakunya perbuatan rasuah dalam masyarakat kita. Rasuah juga berlaku kerena wujudnya birokrasi dalam sistem pemerintahan yang 2 secara tidak langsung memberi peluang kepada pegawai-pegawai kerajaan daripada berbagai-bagai peringkat mengambil kesempatan. Hal ini berlaku kerana proses pengurusan pentadbiran terpaksa melalui banyak saluran. Malah individu yang terlibat dengan rasuah tidak berasa malu atau takut kepada Allah serta balasannya sama ada di dunia ataupun pada hari akhirat. Bagi individu yang terdesak atau mahu segera menyelesaikan masalah. mereka akan mudah memberikan imbuhan dengan harapan pemprosesan permohonan didahulukan oleh penerima rasuah. Apabila keadaan ini berlaku. 2 PUNCA-PUNCA . tidak yakin pada diri sendiri dan mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan rasuah. rasuah menjadi rutin dalam tugas mereka. Individu yang tidak mempunyai iman yang kukuh dan mantap akan mudah terpesong. sudah tentulah pemprosesan sesuatu permohonan memerlukan masa yang lama atau panjang. Mereka mudah disogok dengan pelbagai kemewahan seperti harta benda.

Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut untuk sebanyak-banyaknya.Bukan itu sahaja. Selain itu. politik juga anatara suatu punca berlaku rasuah. masyarakat Malaysia mengamalkan budaya ³ senyap´ apabila pihak yang menyaksikan perbuatan rasuah enggan bersuara atau melaporkan kes rasuah yang diamalkan itu. masyarakat yang tidak bertanggungjawab juga adalah satu punca berlaku rasuah. melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya. mempercepatkan bayaran. sempena menyambut hari-hari kebesaran hari peryaan. Projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh. menagih populariti dan sebagainya. Rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender. memenangi pemilihan jawatan politik. 3 PUNCA-PUNCA . mengumpu l kekayaan. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. majlis hari jadi. 3 Justeru itu. Buktinya. Pengaliran wang juga akan meningkat. Hari yang baik ini memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan rasuah sama ada diminta.Sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa. Perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba mendapatkan tender. Di samping itu. rasuah boleh berlaku juga adalah kerana punca modenisasi.Boleh dikatakan apa yang berlaku di Malaysia kini berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab masyarakat itu sendiri. Mereka juga akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan. sosial dan budaya juga adalah antara punca berlakunya rasuah. Budaya ³ senyap´ yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia menyebabkan semakin ramai pihak yang mula naik bulu untuk mengamalkan amalan rasuah dalam kehidupan. disogok atau diumpan tanpa disedari. hari perkahwinan dan sebagainya.Masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda.

pasaran modal kita juga telah kehilangan beberapa syarikat tempatan dari disenaraikan di Bursa Malaysia dan memilih pasaran saham luar agar tidak terikat dengan syarat-syarat yang terlalu ketat. Selain itu yang kedua ialah menyemarakkan perasaan dendam dan api kemarahan. Oleh itu tidak akan ada keadilan dalam keputusan yang dibuat oleh hakim di mahkamah. tetapi golongan yang paling rapat dan dekat dengan pemerintah dengan kesanggupan mengeluarkan wang dan hadiah mendapat kontrak tersebut. Kerana kontraktor yang membina projek berkenaan mahu cepat kaya dan inginkan marjin keuntungan yang tinggi. Antaranya ialah projek pembinaan akan terbengkalai atau mudah rosak. orang yang sepatutnya bersalah lepas bebas dan orang yang tidak bersalah pula masuk penjara. Ekonomi yang dibelenggu rasuah ialah ekonomi yang berisiko tinggi bagi pelabur-pelabur yang mencari suasana yang terbuka. bertanggungjawab dan selamat. Akibat rasuah. Kini kita menyaksikan bukan tender yang paling rendah kosnya dan paling efisien yang memenangi kontrak kerajaan atau infrastruktur. 4 4 KESAN-KESAN .KESAN-KESAN RASUA Rasuah mempunyai kesan yang mendalam terhadap negara. Jika suatu projek pembinaan yang sepatutnya diluluskan oleh Engineer atau Arkitek mengikut kesesuaian spesifikasi ilmu yang mereka pelajari tidak diguna pakai ketika itu kerana dirasuah dan menerima rasuah dari seseorang kontraktor maka projek pembinaan itu akan mudah terbengkalai atau mudah rosak. kerana ia meningkatkan kos. Faktor yang sama juga menghalang pasaran modal kita dari menarik syarikat luar untuk disenaraikan di Malaysia. mempersulit dan melengahkan kerja pentadbiran. Hal ini biasanya akan terbit dari pihak yang merasa dianiaya yang mengetahui haknya jatuh ke tangan orang yang memberi rasuah. sehingga boleh mencetuskan permusuhan. Pada masa yang sama.

menjejaskan social serta kestabilan politik dan keselamatan .Manakala antara kesan yang akan berlaku terhadap individu pula ialah individu akan kehilangan pekerjaan . ia juga akan membebankan golongan orang susah . kejatuhan moral atau maruah .dan keluarga juga akan terabai. ia juga akan mengakibatkan tumpuan pembangunan yang tidak seimbang . pengurangan pendapatan Negara juga akan berlaku . menerima hukuman . Antaranya ialah ia akan menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran . ia juga mengakibatkan kenaikan kos barang dan perkhidmatan . dan juga akan menurunkan mutu dan kualiti kerja atau produk yang dihasilkan. 5 5 KESAN-KESAN . Keprihatinan masyarakat terhadap amalan rasuah dapat membendung kegiatan daripada berleluasa. Akhirnya ialah kesan terhadap Negara. Antaranya ialah ia boleh mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengenepikan hak-hak orang tertentu . dan akan memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan. menghancurkan keharmonian hidup berumahtangga . menggalakkan jenayah dan melindungi penjenayah . Selain itu sini juga terdapat kesan terhadap masyarakat. Kesimpulannya ialah masyarakat mestilah mempunyai sikap benci pada amalan rasuah.

LANGKA -LANGKA MENGA ASI RASUA Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi gejala rasuah adalah kerajaan harus menerapkan keburukan rasuah ke dalam silibus pendidikan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. guru-guru dalam sekolah haruslah sentiasa menggalakkan pelajar-pelajar banyak membaca surat khabar. Selain itu.Dengan itu. sekolah juga haruslah mengadakan kempen-kempen tentang keburukan kes rasuah supaya pelajar dapat memahami secara mendalam tentang rasuah.Ini juga dapat menggalakkan pegawai kerajaan dan pegawai swasta supaya mereka boleh berpegang teguh kepada agama masing-masing. kerajaan haruslah menganjurkan kursus untuk pegawai kerajaan dan pegawai swasta menyertai supaya dapat menaikkan potensi mereka semasa menjalankan tugasan mereka dalam pejabat. Langkah yang seterusnya untuk mengatasi masalah kes rasuah ialah kerajaan haruslah menanam nilai-nilai murni ke dalam diri pegawai-pegawai kerajaan.Sebagai contoh.Dengan itu. Sebagai contoh.Operasi-operasi yang dianjurkan ini perlulah mendapat kerjasama dan galakkan yang banyak daripada kerajaan dan rakyat.Sebagai contoh. buku dan majalah untuk mengetahui lebih banyak isu-isu semasa seperti kes rasuah. 6 LANGKAH-LANGKAH . satu operasi dan evolusi yang sistematik dan terancang mestilah dirangka supaya dapat membantu menyiasat sesiapa pegawai kerajaan yang terlibat dalam kes rasuah. ibubapa juga haruslah bekerjasama dengan guru-guru di sekolah dengan meluangkan lebih banyak masa lapang untuk memberi nasihat tentang keburukan rasuah kepada anak-anak mereka. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) haruslah mengambil tindakan yang sepatutnya terhadap sesiapa pegawai 6 kerajaan dan pegawai swasta yang terlibat dalam kes rasuah.Oleh itu. Langkah yang seterusnya untuk mengatasi maslah kes rasuah ialah kerajaan haruslah menguatkuasakanundang-undang untuk mencegah kes rasuah yang semakin banyak dalam negara ini. kandungan dalam kursus yang dianjurkan ini haruslah mengandungi aspek pembangunan rohani yang berteraskan ajaran agama.

keprihatinan yang diberikan mampu melahirkan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Rasa benci terhadap rasuah akan membebaskan negara kita dari amalan rasuah. kerjasama antara masyarakat penting sekali bagi menangani isur asuah. bercerai kita roboh´.Langkah ini dapat membantu untuk mengurangkan amalan rasuah yang turut dikenali dikenali sebagai jenayah kolar putih ini memandangkan pendedahan awal telah diberikan kepada mereka. 7 7 LANGKAH-LANGKAH .Seterusnya ialah. ³bersatu kita teguh. Akhir sekali. Bagi membentuk generasi yang bagus dan standing dengan masyarakat dunia yang lain. penerapan ini sangat penting untuk menjadikan belia lebih bertanggungjawab dan amanah. kerjasama antara masyarakat sangat penting. Justeru.Hal ini kerana.Oleh itu. keprihatinan majikan terhadap pekerja juga perlu ada untuk menangani gejala rasuah ini.Jika tiada kerjasama yang wujud dalam kalangan masyarakat maka negara sukar untuk menangani gejala rasuah ini.Bak kata pepatah. memupuk semangat anti-Rasuah dalam kalangan belia. Bukan itu sahaja. pekerja tidak akan melahirkan rasa ingin mencuba dan mengamalkan rasuah dalam tugasan.

Sesungguhnya.Adakah kita rela melihat tabiat buruk ini terus menular? Tegasnya. pihak kerajaan dan masyarakat haruslah tidak memandang enteng terhadap gejala rasuah ini agar negara dapat membangun dengan lebih maju serta dapat melahirkan masyarakat 1 Malaysia berintegriti tanpa wujudnya gejala rasuah sebegini. 8 ¡ KES   8 PULAN . adalah penting bagi semua pihak untuk melaporkan gejala rasuah kepada Biro Pencegah Rasuah (BPR). Jika kita sayang akan negara kita.KESIMPULAN Kesimpulannya. Islam mengharamkan umatnya memberi dan menerima rasuah. rasuah merupakan musuh negara yang berbahaya dan perlu dibanteras melalui kerjasama anggota masyarakat dan pihak berkuasa. amalan rasuah hanya menjual prinsip. maruah dan harga diri! Tuntasnya. cegahlah rasuah sebelum parah.

scribd.com/doc/57425506/Esei-Cara-Menangani-Gejala-Rasuah http://www.com/2009/05/rasuah.html http://www.html http://pengajianamkertas2-cikgusue.php?uid=31 2240242824&topic=14591 9 9 RUJUKAN .facebook.blogspot.RUJUKAN http://abihulwa.blogspot.com/topic.com/2009/05/punca -berlakunya-rasuah-dan-kesan-buruk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.