Adab Ziarah Kubur

Assalamualaikum..nak tanya beberapa soalan mengenai ziarah ke pusara/kubur. 1. Apa tertib kita apabila menziarah kubur? 2. Bilakah masa yang paling baik bagi kita umat Islam untuk menziarah kubur? Hari apa? pagi/petang/malam? 3. Dalam Islam, ada tak diterangkan tentang menziarah kubur waktu malam? hadis ke ayat Quran ke... 4. Boleh atau tidak kita bawa orang bukan Islam ziarah kubur orang Islam? Harap mendapat jawapan.Terima kasih in advance. ****************** g@y@t Salam Terima kasih dengan soalan ini. Insya Allah kami akan menjawab persoalan saudara sebaik mungkin. Quote: Apa tertib kita apabila menziarah kubur? 1) Tujuan dan niat Hendaklah menziarahi kuburan utk mengingatkan kita kepada kematian dan juga perkara yg berlaku di alam barzakh dan hari kemudian nanti. Dalil: Dari Buraidah bin al-Husayb ra, Rasulullah saw bersabda, ³Aku pernah menghalang kamu dari menziarahi kubur. Sekrang, ziarahilah(kubur), kerana ia akan mengingatkan kamu akan hari kemudian«.´[Hadis riwayat Muslim, an-Nasai dan lain-lain] 2) Menanggalkan kasut/sandal sebelum memasuki kawasan perkuburan. Dalil:Dari Basyir bin Handzalah ra, bahawa Nabi menanggalkan sandalnya bila berada di kuburan." [Hadis riwayat an-Nasa'iy, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibn Majah] Terdapat beberapa pendapat berkaitan perkara ini iaitu: Ibn Hajar: makruh hukumnya memakai sandal/kasut atas kuburan. Ibn Hazm al-Andalusia: hanya sandal atau terompah yg dilarang, jika kasut tidak apa-apa. Imam at-Thahawi: yang rajih ialah jika kuburan itu bersih dan berpasir barulah ditanggalkan kasut atau sandal tujuan menghormati mayat, tapi jika kuburan itu kotor atau berduri, maka tidak perlu memecat alas kaki. 3) Memasuki tanah perkuburan dengan tenang dan senyap. Dalil: Dari Al-Bara' bin Azib r.a. katanya: ³Kami telah keluar bersama-sama Nabi mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar, lalu kami sampai ke kuburnya yang disediakan Rasulullah s.a.w. pun duduk lalu kami duduk di sekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu; manakala Baginda s.a.w. pula mencucuk- cucuk tanah dengan seranting kayu yang ada di tangannya«´[Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Nasa'i dan Ibn Majah] Disahihkan oleh Albani. 4) Memberi salam dan mendoakan ahli kubur. Dalil: Dari Aisyah r.a., dia berkata: "Wahai Rasulullah s.a.w., bagaimana aku mengucapkan ketika menziarahi kubur?" Baginda bersabda, ertinya: Salam sejahtera ke atas penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah mengasihani orang-orang yang pergi lebih dahulu dan yang pergi kemudian dari kamu dan kami. Bila Allah mengkehendaki, kami akan menyusulmu." (HR Muslim) 5) Mengadap kiblat ketika mendoakan ahli kubur. Quote: Bilakah masa yang paling baik bagi kita umat Islam untuk menziarah kubur? Hari apa? pagi/petang/malam? Dalam Islam, ada tak diterangkan tentang menziarah kubur waktu malam? hadis ke ayat Quran ke... Menetapkan hari2 dan masa2 tertentu untuk menziarahi kubur ini bukanlah amalan dari sunnah. Sebagai contoh mengkhususkan hari menziarah kubur pada hari Juma'at: Semua hadis-hadis mengenai fadhilat (keutamaan) menziarahi kubur pada hari Juma'at adalah samada lemah (dha'eef),

Imam dan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah juga tidak menegahnya. Aliran Salafiyya seperti Syaikh al-Uthaymeen. Oleh itu kita beralih kepada hadis: ³Barangsiapa yang mengada2kan dalam agama kami ini yang bukan darinya maka ia adalah tertolak. maknanya isu ini ujud sudah lama yakni suatu kecenderungan umat Islam untuk membantu mayat dengan cara membaca al-Qur'an di sisi mayat atau dikuburannya.com POSTED BY AIZUDDIN AT 11:53 AM Adab-adab Ziarah Kubur . almarhum Syaykh Ben Baz. Menabur bunga di pusara Amalan ini merupakan khilaf . Di antaranya: Membaca al-Quran dikuburan Isu membaca al-Qur'an di sisi mayat dan atas kubur ini sudah dibahaskan dalam kitab2 klasik (Hanafi Maliki-Syafi'iy-Hanbali).batil atau palsu (maudhu') dan tidak boleh diamalkan.mengkhususkan hari menziarah pada hari Isnin dan khamis. Adapun Lajnah Fatwa alAzhar (pengerusi: Syaikh Atiyah Saqr) berpendapat setelah ditimbang dari dua pendapat yg harus dan haram. . Syaikh Albani berpendirian keras dgn menegahnya atas alasan bid'ah dan diciplak dari amalan Yahudi-Kristian.islamonline. Jika bebunga hidup digunakan mengganti pelepah tamar dan ranting kayu. dimenangkan pendapat yg mengharuskan kerana terdapat asal dari as Sunnah di mana biasa Nabi saw meletak pelapah tamar dan ranting yg masih hidup di atas pusara (Bukhari-Muslim). manakala makruh di sisi madzhab Malik dan Hanafi. WA Sekian Wassalam Rujukan Funerals-Regulations&Exhortations By Sheikh Muhammad al-Jibaly Fiqh us-Sunnah ± Funerals and Dzikr By Sheikh Sayyid Sabiq Bid¶ah Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah Oleh Rasul Dahr Minhaj al-Muslim Oleh Abu Bakr Jabir al-Jaza¶iy Ettiquettes of a Muslim on Friday By Abu Ibrahim Majid Ali Hasan www. Contoh yang lain ialah: .mengkhususkan hari menziarah pada hari raya. Syaikh Syakir berpendapat amalan menabur bunga dan meletak kalungan bunga ini diambil dari amalan masyarakat Kristian Koptic di Mesir. Ashura dan malam nisfu syaaban dlln Tidak terdapat sebarang dalil yang sahih maupun pendapat ulama¶ mengenai menziarah kubur pada waktu malam ini. maka ia ditegah.´ Quote: Boleh atau tidak kita bawa orang bukan Islam ziarah kubur orang Islam? Tidaklah menjadi kesalahan selagi dia menjaga adab2 menziarah kubur. Tetapi jika karangan bunga itu dari jenis yg mahal atau menyerupai acara kaum bukan Islam. Kita meletakkan isu ini sebagai khilafiah kerana madzhab Hanbali dan Syafi'iy mengharuskan. Pendapat ini disandarkan kepada al-Kattabidan Syaikh Ahmed Syakir. Tambahan Terdapat beberapa perkara khilaf dalam isu menziarahi kubur ini. maka disitulah keharusannya. malah muridnya alHafeedz Ibn Qayyim juga berpendapat harus tapi amalan itu bukanlah suatu amalan yg kuat disisi syara' dan bukanlah amalan salaf assoleh.

Kamu menganggapnya suatu yang sepele.Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr Az Zur i rahimahullah pernah berkata. [3]. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Ikhlas dan Mengharapkan Pahala dari Ziarah Kubur yang akan Dilakukan Seyogyanya setiap muslim menyadari bahwa ziarah kubur merupakan ibadah karena pelaksanaannya diperintahkan oleh nabi shallallahu alaihi wa sallam sebagaimana yang telah kita ketahui. dan kami insya Allah akan menyusul kalian. wahai kaum muslimin dan mukminin. Memuliakan mayit yang berada di kubur serupa dengan memuliakannya di rumah yang ditempati semasa hidupnya di dunia. [2]. Berikut beberapa adab ziarah kubur yang berhasil kami kumpulkan. Oleh sebab itu. secara ringkas akan kami paparkan beberapa adab ziarah kubur yang dapat kami kumpulkan disertai dengan berbagai dalil dari al Qur-an dan sunnah nabi yang shahih diiringi dengan pernyataan para ulama. . Kami insya Allah akan segera menyusul kalian. karena kubur yang dia tempati saat ini telah menjadi kediaman (baru) baginya [1]. padahal dia di sisi Allah adalah besar (An Nuur: 15). meskipun mereka tidak lagi hidup di dunia ini. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menuntunkan ucapan salam tersebut dalam beberapa hadits beliau. diantaranya. oleh karena itu. setiap muslim sepatutnya memperhatikan berbagai adab tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang santun dan sangat memperhatikan hak-hak sesama penganutnya. berhak untuk mendapatkan perlakuan santun dari saudaranya yang masih hidup sebagaimana perlakuan tersebut ia dapatkan semasa hidupnya di dunia. Betapa banyak peziarah tidak menyadari hal ini sehingga dirinya terluput dan terhalang untuk mendapatkan pahala. Faktor yang memperkuat kenyataan tersebut adalah Islam telah mengatur berbagai adab yang berkaitan dengan praktek ziarah kubur. ziarah tersebut diniatkan untuk mendapatkan pahala dan bukan diiringi dengan tendensi-tendensi tertentu. ) Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka yang telah mendahului kami maupun yang akan menyusul. Kita layak memperhatikan apa yang beliau katakan. ) Mengucapkan salam kepada Penghuni Kubur Dianjurkan bagi peziarah untuk mengucapkan salam kepada para penghuni kubur tatkala memasuki areal pekuburan. Perkataan beliau tersebut menunjukkan seorang muslim meski telah wafat. wahai penghuni kampong kediaman kaum mukminin.

Namun. (Sejak beliau memerintahkanku). tidak disyari atkan mengucapkan salam tatkala berziarah ke pekuburan orang kafir. lepaskan sandalmu! Orang tersebut melongok kepada yang menegurnya. . beliau melepas kedua sandalnya. jika beliau mengiringi jenazah dan telah mendekati areal pekuburan. celaka engkau. buang hajat di tengah kubur atau di tengah pas [7]. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. kejelekannya sama saja. Sungguh. Abu Dawud rahimahullah berkata. Sungguh rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah memberikan tugas yang membuatku capek. Bahkan disyari atkan untuk memberitakan kepada mereka bahwa adzab neraka akan segera mereka dapatkan. [4]. ar. Tatkala Badui tersebut telah masuk Islam. dari kalangan muslimin dan mukminin. Ssungguhnya kami akan menyusul kalian. Kabarkanlah kepada orang kafir bahwa neraka telah menanti jika engkau melewati kuburnya . tatkala dia mengetahui orang tersebut adalah rasulullah.. saya mengabarkan bahwa adzab neraka telah menanti setiap kali diriku melewati kubur orang kafir [5] Melepas Sandal dan Tidak Berjalan di Atas Kubur Peziarah diharuskan melepas sandal ketika memasuki areal pekuburan dan tidak berjalan di atas kubur sebagai bentuk penghormatan kepada saudaranya sesama kaum muslimin yang telah wafat. [8]. serta merta dia mencopot kedua sandalnya. maka diapun mengatakan. [6]. maka beliau menegurnya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah berpesan pada seorang Badui dengan sabda beliau. Pada suatu hari saya berjalan bersama rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. . Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Yaa shahibas sibtiyyatain (wahai yang menggunakan dua sandal). aku berjalan di atas bara api atau pedang. Dalam pandanganku. Tiba-tiba beliau melihat seorang yang berjalan di areal pekuburan dengan memakai sandal. penghuni kampong kediaman. Kami memohon kepada Allah agar keselamatan diberikan kepada kami serta kalian. Hal ini dinyatakan dalam hadits Basyir bin Ma bad radhiallahu anhu. atau aku ikat sandalku dengan kakiku lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Aku melihat Imam Ahmad. Al Allamah Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr Az Zur i rahimahullah mengatakan.

Terdapat hadits yang menyatakan nabi shallallahu alaihi wa sallam berdo a bagi penghuni kubur. rasulullah alaihi wa sallam keluar dari rumah. bersandar dan berjalan di atasnya. kemudian beliau pun d pergi. beliau pun melarang untuk buang air di antara kuburan dan memberitakan bahwa duduk di atas bara api hingga membakar baju itu lebih baik ketimbang duduk di atas kubur. Janganlah kalian mencela orang yang telah wafat. [11]. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda. Sesungguhnya mereka telah mendapatkan ganjaran atas apa yang telah mereka perbuat. sebagaimana hal ini juga terkandung dalam salam yang diucapkan ketika memasuki pekuburan. dirinya berkata. kemanakah gerangan engkau semalam? Aku diperintahkan untuk pergi ke pekuburan al Baq i untuk mendo akan mereka. Pada suatu malam. kita temukan bahwa peziarah dianjurkan untuk mendo akan ampunan bagi mayit. Tatkala pagi menjelang. Mengambil Pelajaran dari Ziarah Tersebut Hal ini tuntutan dari hikmah pensyari atan ziarah kubur. Tidak Mendo akan Keburukan atau Mencelanya Dari penjelasan pengarang Zaadul Ma ad yang telah lewat mengenai tata cara ziarah kubur nabi shallallahu alaihi wa sallam. Nabishallallahu alaihi wa sallam bersabda. Hal ini tentunya lebih ringan daripada berjalan diantara kuburan dengan menggunakan sandal. Sesungguhnya kubur tersebut telah menjadi kediaman baginya. Ternyata beliau pergi ke pemakaman Baqi ul Gharqad. Kesimpulannya: wajib menghormati mayit yang mendiami kuburnya sebagaimana penghormatan tersebut dilakukan di rumah yang dikediami semasa hidupnya.Siapapun yang merenungkan larangan nabi shalla llahu alaihi wa sallam untuk duduk di atas kubur. melanjutkan. Barirah pun kembali dan memberitahukan hal tersebut kepadaku. agar dirinya mengetahui kemana gerangan beliau pergi. Beliau berdiri di ujung pemakaman tersebut sembari mengangkat tangannya (untuk ber o a). Oleh sebab itu. Wahai rasulullah. [10]. Mendo akan Ampunan bagi Mayit. tentu dia akan mengetahui bahwasanya larangan tersebut bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur sehingga manusia tidak menginjakkan kaki pada kepala mereka dengan sandal. Tidak boleh bagi peziarah untuk mendo akan keburukan bagi s audaranya yang telah wafat. [9]. Dari shallallahu Aisyahradliallahu anha. . Maka aku mengutus Barirah untuk Aisyah membuntuti beliau. aku pun bertanya kepada beliau. yaitu untuk mengingatkan peziarah akan kematian yang akan menjemput dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang akan dijalani serta berlaku zuhud di dunia.

Sesungguhnya Allah tidaklah mengadzab disebabkan bercucurnya air mata atau bersedihnya hati. Tidak Bercanda ketika Berziarah Kubur Ziarah kubur dilakukan untuk mengingatkan peziarah terhadap kehidupan akhirat bahwa dirinya akan mengalami kematian seperti yang dialami penghuni kubur Tidak selayaknya jika . meneteskan air mata dan mengingatkan pada kehidupan akhirat [12]. Beliau shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda. Barangsiapa yang ditangisi dan diiringi dengan ratapan. Ash Shan ani mengatakan. melalaikan hati dan salah satu bentuk ketidaksopanan terhadap penghuni kubur dari kalangan kaum m uslimin. . Namun Allah membuatnya tersiksa dengan sebab (ratapan) yang diucapkan oleh lisan seseorang-beliau shallallahu alaihi wa sallam berisyarat dengan menunjuk lisannya. dia berkata. yaitu untuk pelajaran. mengingatkan pada akhirat dan agar peziarah senantiasa berlaku zuhud di dunia. Seluruh hadits ini menunjukkan pensyari atan ziarah kubur serta memuat penjelasan hikmah di balik hal tersebut. Menjauhi Perkataan-perkataan Batil seperti Meratap atau Menangis dengan Meraung-raung Boleh bagi peziarah untuk menangis jika teringat akan kebaikan mayit atau semisalnya berdasarkan hadits Anas bin Malik radliallahu anhu. Aku turut menghadiri pemakaman anak perempuan nabi shallallahu alaihi wa sallam. mengucapkan atau melakukan perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah ta ala dan menghilangkan kesabaran sehingga menampakkan bahwa dirinya tidak menerima ketetapan Allah. Apabila ziarah kubur dilakukan dengan tujuan selain ini. sesungguhnya hal itu dapat melembutkan hati. Terdapat juga atsar dari Hani. sedangkan beliau duduk di samping kuburnya. [17]. maka ia akan merasa tersiksa pada hari kiamat kelak disebabkan ratapan tersebut. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda. melakukan guyon di areal pekuburan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan pensyari atan ziarah kubur. [14]. yaitu agar mereka dapat mengambil pelajaran tatkala berziarah kubur. peziarah malah bercanda. Namun yang harus dihindari jangan sampai tangisan tersebut justru membuat dirinya meratap. [13]. [16]. maula Utsman radliallahu anhu yang menyatakan bahwa Utsman sering menangis apabila melewati areal pekuburan[15]. Aku melihat kedua mata beliau mengucurkan air mata.Ziarahilah kubur. maka ziarah yang dilakukan tergolong sebagai perbuatan yang tidak sesuai denga n syari at. Dalam lafadz hadits Ibnu Mas ud disebutkan hikmah tersebut.

yaitu karena para sahabat di masa itu masih dekat dengan masa jahiliyah.´ (An-Nuur: 54) Hikmah Dilarangnya Ziarah Kubur Sebelum Diizinkannya Dahulu Rasulullah melarang para sahabatnya untuk berziarah kubur sebelum disyari¶atkannya. Allah berfirman (artinya): ³Dan demikian pula. maka hal ini tidak aku benci. Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil dan pilihan «. pasti kalian akan mendapatkan hidayah (dari Allah ). Namun. Rasulullah e bersabda: : ) ) ³Sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur. yang ketika berziarah diiringi dengan ucapan-ucapan batil. tidak tafrith (bermudah-mudahan dalam beramal) dan tidak pula ifrath (melampaui batas dari ketentuan syari¶at). Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan sidang pembaca. Ahmad): ³dan janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah. Muslim).002 kali Islam adalah agama yang paling mulia di sisi Allah .´ Al Imam An Nawawi berkata: ³Sebab (hikmah) dilarangnya ziarah kubur sebelum disyari¶atkannya. akan bisa mengingatkan kepada hari akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian. dalam riwayat (HR. Setelah kokoh pondasi-pondasi Islam dan hukum-hukumnya serta telah tegak simbol-simbol Islam pada diri-diri mereka. Akan tetapi tidak boleh mengatakan perkataan yang terlarang di samping kubur. Tentunya prinsip ini tidak akan terwujud kecuali harus diatas bimbingan sunnah Rasulullah . sungguh ia telah berjalan diatas hidayah Allah . Maka barangsiapa yang ingin berziarah maka lakukanlah. [18]. seperti menyumpah serapahi diri sendiri atau meratap. 12 Rabi uts Tsani 1430 Ziarah Kubur Dalam Bingkai Sunnah Nabawiyah Oleh: admin : Di: Aqidah 25 Syaban 1427 H / 19 September 2006 / Print / Kirim / dibaca 2. Yogyakarta. Barangsiapa yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan satu-satunya. maka sekarang berziarahlah! Karena dengannya. Allah berfirman (artinya): ³Dan jika kalian mentaati (nabi Muhammad ).´ (H. Selesai diedit kembali Gedong Kuning. dan jangan kalian mengatakan µhujr¶ (ucapan-ucapan batil). barulah .Imam asy Syafi i rahimahullah mengatakan. Demikianlah uraian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. karena Islam dibangun diatas agama yang wasath (adil) diseluruh sisi ajarannya. melembutkan hati anda dan mengingat akirat. jika anda berziarah untuk memintakan ampun bagi mayit.R.´ (Al Baqarah: 142) Ziarah kubur termasuk ibadah yang mulia di sisi Allah bila dilandasi dengan prinsip wasath (tidak ifrath dan tidak pula tafrith).

Muslim 3/65) 2. Kemudian µAisyah bertanya kepada Rasulullah tentang perkara itu. bahwa amalan mereka di zaman jahiliyah yaitu berucap dengan sebatil-batilnya ucapan. dan bernadzar kepada berhalaberhala/patung-patung di sekitar Makkah ataupun di atas kuburan-kuburan yang dikeramatkan oleh mereka.disyari¶atkan ziarah kubur. Rasulullah e pernah keluar menuju kuburan Baqi¶ lalu beliau mendo¶akan kebaikan untuk mereka. 2/162) . 239) Dalam riwayat lain. Hadits Buraidah bin Hushaib . 3. melinangkan air mata dan dapat mengingatkan kepada hari akhir. Hadits Abu Sa¶id Al Khudri dan Anas bin Malik : : ) ) ³sekarang berziarahlah ke kuburan karena sesungguhnya di dalam ziarah itu terdapat pelajaran yang besar« . Kami Insya Allah akan menyusul kalian. Rasulullah bersabda: ³Sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Dalam riwayat sahabat Anas bin Malik : « karena dapat melembutkan hati. beristighotsah. dan kami akan mengikuti kalian. Bilamana ziarah kubur kosong dari maksud dan tujuan tersebut. Apabila kosong dari ini (maksud dan tujuannya) maka bukan ziarah yang disyariatkan. maka (sekarang) berziarahlah karena akan bisa mengingatkan kalian kepada akhirat dan akan me nambah kebaikan bagi kalian. seperti berdo¶a. Kalian telah mendahului kami. dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz hal: 228).´(HR. Memberikan manfaat bagi penziarah kubur yaitu untuk mengambil ibrah (pelajaran). (HR. µAisyah bertanya: ³Apa yang aku ucapkan untuk penduduk kubur? Rasulullah berkata: ³Ucapkanlah: ³Assalamu¶alaikum wahai penduduk kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Tujuan Disyari¶atkannya Ziarah Kubur Para pembaca. kita dapat mengetahui kesimpulan-kesimpulan penting tentang tujuan sebenarnya dari ziarah kubur: a. seperti hadits Aisyah dan yang lainnya. Semoga Allah memberikan ampunan untuk kami dan kalian. bilamana berziarah kubur agar mengatakan: ³Assalamu¶alaikum wahai penduduk kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. maka itu bukanlah ziarah kubur yang diridhoi oleh Allah . melembutkan hati. marilah kita perhatikan hadits-hadits dibawah ini: 1. mengingatkan kematian dan mengingatkan tentang akan adanya hari akhirat. Ahmad 6/252 dishahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani . 974) Dari hadits-hadits di atas. b. Muslim) dari sahabat Buraidah juga.´ (Lihat Subulus Salam. lihat Ahkamul Janaiz hal.R Ahmad 3/37-38. Al-Imam Ash-Shan¶ani rahimahullah mengatakan: ³Semuanya menunjukkan tentang disyariatkannya ziarah kubur dan penjelasan tentang hikmah yang terkandung padanya yaitu agar dapat mengambil ibrah (pelajaran). (Al Majmu¶: 5/310) Tidak ada keraguan lagi.´ (HR. Dan kami Insya Allah akan menyusul kalian. Beliau berkata: ³Sesungguhnya aku (diperintahkan oleh Allah) untuk mendo¶akan mereka. Muslim hadits no. Memberikan manfaat bagi penghuni kubur.´ (HR. beliau berkata: ³Rasulullah telah mengajarkan kepada para sahabatnya. Hadits µAisyah : ³Dahulu.´ (H. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang mendahului kami ataupun yang akan datang kemudian. karena inilah yang diajarkan oleh Nabi . yaitu ucapan salam (do¶a) dari penziarah kubur dengan lafadz-lafadz yang terdapat pada hadits-hadits di atas.

´ (H. Al-Bukhari no. linangan air mata (menangis). atau jenis ibadah yang lainnya. Masjid Al-Haram. Rasulullah bersabda: . dan Masjid Al-Aqsha. Sehingga salah kaprah anggapan orang bahwa safar ke masjid An Nabawi atau safar ke tanah Suci (Masjidil Haram) hanya dalam rangka berziarah ke kubur Nabi dan tidak dibenarkan pula safar ke tempat-tempat napak tilas para nabi dengan niat ibadah.adalah untuk mendo¶akan penghuni kubur. Abu Dawud) Ketiga: Tidak melakukan safar (perjalanan jauh) dalam rangka ziarah kubur.Catatan Penting Bagi Penziarah Kubur Beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi penziarah kubur. niscaya akan sampai kepadaku. Ahmad): ³«dan janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah. Ahmad) Kalau demikian. Sebagaimana hadits Rasulullah : ³«maka barangsiapa yang ingin berziarah maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan µhujr¶ (ucapan-ucapan batil). tidak pernah dijumpai para sahabat Nabi meramaikan kuburan dengan berbagai jenis ibadah seperti shalat.´ (HR. janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai watsan (sesembahan selain Allah). bagaimana besarnya kemurkaan Allah kepada orang yang menjadikan kuburan selain para nabi sebagai masjid? Makna menjadikan kuburan sebagai masjid mencakup mendirikan bangunan masjid di atasnya ataupun beribadah kepada Allah di sisi kuburan.´ (HR. Beliau bertanya kepada Abu bashrah: ³Dari mana kamu datang? Abu bashrash menjawab: ³Aku datang dari Bukit Thur dan aku shalat di sana. Kedua: Tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Adakah perbuatan yang lebih besar kebatilannya di hadapan Allah dari perbuatan ini? Padahal tujuan diizinkannya ziarah kubur -sebagaimana yang telah disebutkan. mengusap-usap dan mencium kuburannya.´ .´ (HR. maka sering kita jumpai para penziarah kubur yang terjatuh dalam perbuatan ini. sebagaimana penegasan hadits di atas tidak bolehnya mengadakan safar dalam rangka ibadah kecuali ke tiga masjid saja.´ Berbicara realita sekarang. membaca Al Qur¶an.R. namun dengan syarat tidak melakukan safar sematamata dengan niat ziarah. karena aku mendengar Rasulullah bersabda: ³Jangan kalian bepergian mengadakan safar (dengan tujuan ibada h) kecuali kepada tiga masjid: masjidku ini. dan bukan berdo¶a kepada penghuni kubur. Rasulullah bersabda: ³Ya Allah. Karena di manapun kalian bershalawat untukku. Tidak sampai disini. 1139 dan Muslim no. Karena pada dasarnya perbuatan itu adalah terlarang. Muslim).´ Berkata Abu Hurairah : ³Sekiranya aku menjumpaimu niscaya engkau tidak akan pergi ke sana. yaitu: Pertama: Menjauhkan hujr yaitu ucapan-ucapan batil. lebih tegas lagi larangan tersebut ketika Rasulullah bersabda: ³Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan dan jangan pula kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu dikunjungi. sungguh amat besar sekali kemurkaan Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. dalam riwayat (HR. Al Imam Ahmad meriwayatkan tentang kejadian Abu bashrah Al Ghifari yang bertemu Abu Hurairah . Masjid Al-Haram. tanah kuburannya dibawa pulang sebagai oleh-oleh keluarganya untuk mendapatkan barakah atau sebagai penolak bala¶. 415) Ziarah ke kubur Nabi dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar merupakan amalan mustahabbah (dicintai) dalam agama ini. Maka dari itu. dan Masjid Al-Aqsha. ³Jangan kalian bepergian mengadakan safar (dengan tujuan ibadah) kecuali kepada tiga masjid: masjidku ini. Mereka mengangkat kedua tangannya sambil berdo¶a kepada penghuni kubur (merasa belum puas /khusyu¶) mereka sertai dengan sujud.

Al-Auzai¶. berarti ia meremehkanku´ Semua hadits-hadits di atas ini dho¶if (lemah) bahkan maudhlu¶ (palsu). aku menjamin baginya Al Jannah. tidak pula Ashabus-Sunan. Ibnu Majah dan selainnya) . sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya.´ ³Barangsiapa berziarah ke kuburanku dan kuburan bapakku pada satu tahun (yang sama). lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kubur seorang muslim. atau (tajamnya) sebilah pedang. Karena tidak ada satu nash pun dari Al-Qur¶an. Ats-Tsauri. (lihat Majmu¶ Fatawa 27/29-30). Muslim 3/62) ³Sungguh aku berjalan di atas bara api. Sebagaimana Rasulu llah bersabda: ³Sungguh jika salah seorang diantara kalian duduk di atas bara api. (Lihat Majmu¶ Fatawa 27/37) Kelima: Tidak mengkhususkan waktu tertentu baik hari ataupun bulan. Segala pernyataan yang tidak dilandasi dengan Al Qur¶an ataupun As Sunnah sangat perlu dipertanyakan.Adapun hadits-hadits yang tersebar di masyarakat seperti: ³Barang siapa yang berziarah ke kuburanku. apalagi tidak ada seorang pun dari ulama yang menyatakan demikian. lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur´. niscaya baginya akan mendapatkan syafaatku. Ahmad. Keenam: Tidak diperbolehkan jalan ataupun duduk diatas kubur. Hanyalah pernyataan ini berasal dari Al Qadhi Iyadh.´ (HR. As Sunnah ataupun perkataan dari salah satu ulama salaf yang menerangkan bahwa tanah kubur Nabi lebih utama dibanding Masjidil Haram. Al-Laitsi dan lainnya dari para imam-imam ahlu hadits.´ ³Barangsiapa berhaji dalam keadaan tidak berziarah ke kuburanku. sehingga tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. ataupun aku menambal sandalku dengan kakiku. (HR. tidak pula Imam Malik. An-Nasai¶ dan selain keduanya. Abu Daud. Asy-Syafi¶i. Keempat: Tanah kubur Nabi tidaklah lebih utama dibanding Masjid Nabawi Tidak ada satu dalil pun dari Al Qur¶an. As-Sunnah ataupun amalan para sahabat nabi yang menjelaskan keutamaan waktu tertentu untuk ziarah. Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsha. Muslim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful