KELAB DAN PERSATUAN DI SEKOLAH

KELAB DEFINISI Perkumpulan atau persatuan A group of persons organized together for a common purpose A group of people who meet together regularly. kegemaran. kerjaya atau latar belakang yang sama . especially for a particular activity such as a sport Sejenis kumpulan atau persatuan yang berasaskan suatu aktiviti utama yang tertentu dan dianggotai oleh individu-individu yang mempunyai minat.

kumpulan An association of people with mutual aims or interest An organization of people formed for a particular and shared purpose: an association Sejenis perkumpulan.PERSATUAN DEFINISI Gabungan. ikatan. gabungan atau perikatan yang dianggotai oleh individu-individu yang mempunyai tujuan dan matlamat yang sama .

Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat. hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat. kegemaran. . hasrat dan kecenderungan masing-masing. berperlembagaan. kegemaran.

OBJEKTIF KEGIATAN PERSATUAN DAN KELAB Memperkembangkan nilai sosial murid. kemahiran yang diperolehi dalam pelajaran di bilik darjah. bakat dan kemahiran murid. Memperkukuh dan memperkaya pengetahuan. . Memaju dan meningkatkan minat. Memberi peluang pengalaman yang tidak didapati oleh murid dari pelajaran formal.

pembinaan watak. kepimpinan dan tanggungjawab murid Menggalakkan murid memberi khidmat untuk masyarakat Meningkatkan interaksi dan integrasi muridmuid berbilang kaum .Meningkatkan sahsiah.

Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan . Memilih Ahli Jawatankuasa b.PENGURUSAN AKTIVITI PERSATUAN DAN KELAB Mendaftarkan ahli-ahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : a.

.

KANAN KOKURIKULUM PENYELARAS KELAB/ PERSATUAN GURU PENASIHAT PELAJAR GURU PENGERUSI .PENAUNG PEN.

PENGERUSI PELAJAR SETIAUSAHA PEN.GURU PENASIHAT PENGERUSI PEN. SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA .

surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik .TUGAS PENYELARAS Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan/kelab dan badan beruniform Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat Menyelaras semua aktiviti kokurikulum Menyediakan borang kebenaran ibubapa/penjaga untuk murid menyertai aktiviti Menentukan laporan aktiviti.

rujukan dan rekod Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah .SAMB« Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti.Borang penyertaan persatuan .Buku laporan aktiviti Mengumpulkan buku aktiviti untuk edaran.Borang senarai ahli jawatankuasa dan ahli . iaitu: .

SAMB« Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan.Mengumpulkan kad tersebut semula pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod . dan kad kokurikulum.Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada murid pada tarikh yang ditetapkan . seperti: . buku log. Menguruskan buku.

seperti terkandung dalam perlembagaan Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan .TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT Memastikn mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa Memastikan ada perlembagaan dan peraturan Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas.

SAMB« Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan persatuan/kelab Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda dan peralatan kokurikulum diurus dan dipelihara dengan baik Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan dan difailkan Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar berserta galakan kepada ahli-ahli Menguruskan penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat sekolah/zon/daerah dalam aktiviti yang dijalankan .

SAMB« Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli Memantau dan menandatangani Buku Kehadiran Ahli Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili Menentukan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjalankan sesuatu program .

TUGAS JAWATANKUASA JAWATAN TUGAS ‡ Menjadi pengerusi persatuan ‡ Menjalankan tugas yang diberikan oleh guru dan menggerakkan persatuan ‡ Menyertai setiap aktiviti yang dijalankan ‡ Menjalankan tugas-tugas dan kewajipan-kewajipan pengerusi sekiranya tidak hadir ‡ Menulis minit mesyuarat ‡ Menulis laporan aktiviti mingguan ‡ Menerima wang bagi pihak persatuan ‡ Menyimpan buku kira-kira ‡ Sebagai wakil untuk memberitahu ahli-ahli persatuan mengenai aktiviti-aktiviti atau mesyuarat yang akan diadakan PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK KECIL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful