UCAPAN

Komunikasi sehala, iaitu hadirin hanya mendengar perkara yang disampaikan oleh pengucap.

Definisi Ucapan
Kata-kata yang mengandungi isi bagi melahirkan berbagai-bagai harapan dan perasaan kepada khalayak tertentu. Merupakan kegiatan melahirkan kata kesejahteraan, rasa terima kasih, tahniah, takziah dan sebagainya.

Perkara-perkara Yang Terlibat Dalam Ucapan:‡ Majlis atau situasi yang membolehkan ucapan itu berlangsung, misalnya majlis hari guru, majlis perhimpunan, majlis sukan sekolah dan sebagainya. ‡ Terdapat kumpulan hadirin sebagai pendengar, misalnya majlis meraikan guru besar baharu, tentulah hadirinnya terdiri daripada individu yang diraikan serta guruguru dan murid-murid.

. perlakuan. mimik muka. hubungan mata dan sebagainya bagi menyerlahkan perasaan atau menyampaikan perkara yang tersirat dan tersurat. individu yang akan meninggalkan sesuatu jabatan itu akan diminta untuk menyampaikan ucapannya kepada hadirin.‡ Ada orang yang akan memberikan ucapan. iaitu yang berupa ayat-ayat yang mengikut susunan tatabahasa disertai dengan segala bentuk gerak-geri. ‡ Terdapat teks atau kata-kata terdiri daripada simbol dan tanda-tanda. misalnya dalam satu majlis perpisahan.

‡ Penerimaan pendengar untuk bersedia menerima mesej dan mendengar apa-apa yang disampaikan oleh pengucap. .

idea atau sebagainya.Pengucap memberitahu atau menerangkan kepada pendengar tentang sesuatu konsep.Membawa audiens ke suatu situasi atau kenyataan yang melucukan dan menjauhkan perbincangan mengenai isu-isu besar atau kontroversial. ‡ Menghibur . . fenomena. proses.Dibuat untuk pendengar bergembira atau berseronok. perkara.Tujuan Ucapan ‡ Memberi Maklumat . .

.‡ Memujuk .Pengucap merayu atau cuba mempengaruhi pendengar untuk menghasilkan perubahan dari segi sikap. pendakwah.ahli-ahli politik. peguam. jurujual. kepercayaan dan tindakan. Cth:.

Jenis Ucapan (a)Ucapan Rasmi (b)Ucapan Impromptu (c)Ucapan Yang Dihafal (d)Ucapan Yang Dibaca Daripada Teks (e)Ucapan Dengan Penuh Persediaan (extemporaneous) .

(a) Ucapan Rasmi ‡ Merupakan penyampaian ucapan dalam majlis formal yang dihadiri oleh tetamu khas atau orang-orang kenamaan. pengucap sahaja yang akan bertutur pada masa tersebut dan hadirin bertindak sebagai pendengar. . ‡ Pengucap perlu membuat persediaan dari segi isi kandungan yang akan disampaikan. ‡ Berbentuk komunikasi sehala.

‡ Teks ucapan yang dirancang akan digunakan sepenuhnya tanpa mengubah isi yang ditetapkan. .‡ Teks ucapan akan disiapkan oleh mereka yang dipertanggungjawabkan sebelum majlis bermula.

tersusun. nada suara yang biasa. padat. bermakna.(b) Ucapan Impromptu ‡ Disampaikan secara spontan tanpa persediaan atau latihan. . tidak tergesa-gesa dan semulajadi (tidak dibuatbuat). ‡ Ucapan yang pendek.

terutama oleh orang yang kurang baik daya ingatannya. ‡ Pengucap akan menghafal keseluruhan teks ucapan. ‡ Sukar diubahsuai sekiranya terdapat perubahan situasi atau reaksi audiens. perkataan demi perkataan. ‡ Ucapan jenis ini sukar dibuat. .(c) Ucapan Yang Dihafal ‡ Ucapan yang disediakan dengan lengkap terlebih dahulu.

.(d) Ucapan Yang Dibaca Daripada Teks ‡ Ucapan ini merupakan pembacaan sebuah manuskrip atau teks. laporan saintifik« ‡ Ucapan jenis ini agak kaku kerana pandangan mata pengucap lebih banyak terpaku kepada teks daripada memandang audiens. ‡ Digunakan apabila terdapat fakta dan data yang amat mustahak dan setiap apa yang dicatat perlu dibaca kerana mempunyai erti yang tersendiri. Cth:.pembentangan dasar kerajaan.

.(e) Ucapan Dengan Cukup Persediaan (extemporaneous) ‡ Pengucap akan menghafal bahagianbahagian tertentu ucapan (petikan-petikan atau contoh-contoh) ‡ Mencatat perkara-perkara mustahak sahaja seperti idea-idea utama dan petikan-petikan yang memerlukan ketepatan.

f.Ciri Ucapan a. Bahasa mudah difahami Isi yang bermakna Struktur ucapan Suara yang jelas Cara persembahan Keyakinan diri Gaya penyampaian . c. g. e. d. b.

. Bahasa Mudah Difahami ‡ Bahasa yang digunakan oleh pengucap hendaklah difahami oleh kumpulan sasaran. mengandungi makna-makna tersirat dan istilah-istilah khusus.a. tegas dan menyakinkan. ‡ Bahasa yang tidak berbunga-bunga. ‡ Bahasa juga hendaklah sesuai dengan taraf hadirin dan mesej ucapan. ‡ Bahasa yang digunakan haruslah berkesan. padat. banyak kiasan.

‡ Bagi teks ucapan rasmi. struktur kata.‡ Pemilihan kata. laras bahasa dan sebagainya harus tepat dan sesuai. gaya bahasa perlu bersifat formal. serius dan tegas. .

‡ Jika pendengar terdiri daripada kanakkanak. . Isi Yang Bermakna ‡ Isi yang bermakna hendaklah sesuai dengan tajuk ucapan dan disesuaikan juga dengan tahap keupayaan dan penerimaan pendengar.b. isi ucapan hendaklah ringkas dan tidak terlalu panjang serta bersesuaian dengan tahap umur kanak-kanak tersebut.

maka isi ucapan tentulah lebih padat dan mengambil kira status sosial bagi kumpulan khalayak sedemikian. ‡ Faktor taraf pendidikan pendengar juga perlu diberikan pertimbangan dalam menyediakan dan menyampaikan isi kandungan ucapan.‡ Jika kumpulan pendengar ialah orang dewasa. .

tuan-tuan dan puan-puan« . ‡ Isi kandungan didahulukan dengan isi penting daripada kurang penting. Cth:hadirin dan hadirat sekalian.c. ‡ Ucapan perlu didahului oleh kata alu-alauan bagi menghargai hadirin yang hadir. ‡ Pengucap perlu menyebut rujukan terhadap hadirin bagi menarik tumpuan mereka. Struktur Ucapan ‡ Ucapan yang baik hendaklah disampaikan dengan mengikut struktur ucapan yang ditetapkan.

‡ Ucapan diakhiri dengan kata-kata penutup dan ucapan terima kasih. . ‡ Ucapan yang tidak berstruktur akan menyebabkan pendengar tidak dapat mengikuti isu ucapan pengucap secara berkesan.

‡ Suara yang jelas dan terang merupakan unsur utama yang mempengaruhi keberkesanan ucapan dan dapat menarik perhatian pendengar untuk mengekalkan tumpuan mereka. Suara Yang Jelas ‡ Pengucap hendaklah menyampaikan ucapannya dengan suara yang jelas dan dapat didengari oleh pendengar. .d.

‡ Pengucap perlu menggunakan nada suara yang berbeza-beza dalam keadaan tertentu. ‡ Nada suara perlu ditinggikan apabila pengucap hendak memberikan penegasan terhadap perkara-perkara tertentu dan nada suara ceria pula jika menyebut sesuatu yang menggembirakan. .

Cara Persembahan ‡ Cara persembahan merujuk kepada cara pengucap menyampaikan ucapannya secara keseluruhan. ‡ Cara persembahan yang baik dapat melindungi kekurangan-kekurangan yang tidak disengajakan oleh pengucap. ‡ Cara persembahan sesuatu ucapan itu hendaklah memperlihatkan keyakinan dan kesungguhan pengucap itu sendiri.e. .

Keyakinan Diri ‡ Ucapan juga perlu disampaikan dengan penuh keyakinan diri dan tanpa teragak-agak atau gugup. ‡ Pengucap perlu mengelakkan diri daripada menampilkan suara yang menunjukkan keyakinan diri yang rendah atau nada suara ragu-ragu terhadap perkara yang diucapkan. . ‡ Keadaan bertenang itu penting bagi membantu pengucap menyampaikan ucapannya dengan lebih baik dan hadirin pula akan lebih selesa mendengar jika pengucap berucap dengan tenang.f.

‡ Pergerakan tangan. kepala.g. pandangan mata dan senyuman. mimik muka dan pandangan mata mempunyai makna-makna tertentu dan dapat berfungsi bagi membantu pengucap mengukuhkan dan menegaskan perkara-perkara tertentu. ‡ Gaya penyampaian yang keterlaluan dan pergerakan anggota yang berlebihan tidak perlu dalam sesuatu ucapan. . ‡ Gaya penyampaian hendaklah berkesinambungan dengan isi ucapan. tangan. Gaya Penyampaian ‡ Gaya penyampaian meliputi pergerakkan anggota badan. ‡ Pengucap tidak perlu melemparkan senyuman kepada hadirin sepanjang ucapannya berlangsung. mimik muka.

Format Ucapan a. Isi ucapan c. Penutup ucapan . Permulaan ucapan b.

‡ Panggilan hormat harus disebut dengan betul supaya tetamu tidak berkecil hati terhadap pihak penganjur. Cth: . Permulaan Ucapan ‡ Ucapan dimulakan dengan rasa syukur kepada Tuhan. ‡ Pengucap boleh huga menyatakan rasa penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemputnya memberikan ucapan atau mengadakan majlis tersebut bagi meraikannya. diikuti dengan kata hormat dan salutasi mengikut protokol.a.

Timbalan Perdana Menteri 5. Raja Permaisuri Agong 3. Timbalan Yang Dipertua Yang Berhormat Dewan Negara/ Dewan Rakyat . Menteri/Timbalan Menteri/Setiausaha Parlimen 6.Jawatan Penyandang Seri Paduka Baginda Seri Paduka Baginda Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Yang Berhortmat Isteri/Suami Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia 1. Yang Dipertua Dewan Negara/Dewan Rakyat Yang Berhormat Yang Berbahagia Yang berbahagia 7. Perdana Menteri 4. Yang di-Pertuan Agong 2.

Ketua Hakim Negara 13. Hakim Besar Malaya/Borneo 14. 9. Ahli Parlimen dan ADUN Tun. Ketua Setiausaha Negara Yang Amat Airf Yang Arif Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia . Dato¶. Datuk dan Datin (kecuali negeri Johor) Yang Berbahagia 12. Hakim Mahkamah Tinggi Agong/Tinggi 15. Tan Sri dan Puan Sri Yang Berbahagia 11. Toh/ Puan Yang Berhormat Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia 10.8.

22. Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berbahagia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia . 19. 23. 17. Negeri Pegawai. Panglima Angkatan Tentera Ketua Polis Negara Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Ketua-ketua Setiausaha Kementerian/Jabatan Speaker Dewan Undangan Negeri Menteri Besar/Ketua Menteri Ahli Dewan Undangan Negeri Setiausaha Kerajaan. Kewangan Negeri. 18.16. Penasihat UndangUndang Negeri Yang Berbahagia Yang berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia Yang Berbahagia 20. 21.

Ketua-ketua Jabatan 25 Raja/Tengku Yang berbahagia Yang Mulia Yang Berbahagia Yang Mulia .24.

‡ Perkara tersebut hendaklah dinyatakan dengan tepat dan jika perlu disertai tarikh bagi memudahkan hadirin membuat perkaitan dengan individu yang dimaksudkan. Isi Ucapan ‡ Isi ucapan bergantung pada sesuatu majlis. . ‡ Memberi puji-pujian kepada individu yang dirai atau sumbangan-sumbangan yang telah disumbangkan oleh individu tersebut. ‡ Isi ucapan hendaklah sesuai dengan majlis seperti tajuk atau tema dan hal-hal yang berkaitan dengan majlis.b.

memohon maaf berkali-kali atau membuka cerita baharu. tidak bersedia berucap. ayat penanda yang biasa digunakan ialah µAkhir sekali saya«¶.c. Penutup Ucapan ‡ Bahagian ini tidak kurang penting kerana bahagian ini merumusan keseluruhan tujuan ucapan tersebut. ‡ Pengucap tidak perlu menyatakan lupa idea. ‡ Dalam ucapan umum. µSaya mengakhiri ucapan saya«¶ .

K. Bahasa Melayu I. ‡ Dwyer.Rujukan ‡ Ahmad.Bhd. (2005). Englewood Cliffs. Panduan Pengucapan Awam. Belmont. K. . ‡ Aziz. The Natural Speaker. USA: Thomson Wadsworth. (2007). (1994). H. Conquer Your Speech Anxiety. A. Kuala Lumpur: Oxford fajar Sdn. A. S. M. Kuala Lumpur: PTS Millenia. New Jersey: A Simon & Schuster Company. (2003). ‡ Fujishin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Panduan Dan Asas Untuk Pembentangan Berkesan. R. ‡ Daud. (2008). F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful