P. 1
Falsafah Pendidikan Guru

Falsafah Pendidikan Guru

|Views: 183|Likes:
Published by uchihafizo

More info:

Published by: uchihafizo on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

1.

0 PENGENALAN Pelaksanaan Visi 2020 adalah untuk menentukan rakyat Malaysia dapat dibangunkan secara bersatu menerusi program-program pendidikan. Guru sebagai agen perubahan perlu mendidik dan membina generasi masa hadapan,

bertanggungjawab untuk membantu menyedarkan tentang matlamat dan aspirasi yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Guru dan Visi 2020, terutamanya objektif pendidikan kebangsaan. Dasar yang digubal dalam suatu sistem pendidikan perlu merujuk kepada asasnya iaitu falsafah pendidikan. Falsafah menjadi teras kepada sistem pendidikan kerana terkandung pendidikan yang digunakan, ciri yang hendak dicapai, kaedah pelaksanaan pendidikan yang akan digunakan, ciri yang hendak dibentuk dalam diri individu yang menerima pendidikan dan liputan yang terangkum dalam sistem pendidikan. Pendidikan, mengikut pandangan umum, ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Secara khususnya pendidikan boleh diertikan sebagai aktiviti persekolahan. Ini bermakna pendidikan merupakan aktiviti-aktiviti yang mempunyai objektif, rancangan dan organisasi untuk mendidik murid-murid supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan menguasai kemahiran tertentu, demi berupaya menyesuaikan diri dalam masyarakatnya pada masa depan.

Maka, berteraskan kepada Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) telah diwujudkan pada tahun 1988. Secara amnya, konsep pendidikan di Malaysia boleh ditafsir daripada FPK. Sebenarnya, FPK ini bertujuan menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah gabungan antara falsafah tradisional dan falsafah progresif. Falsafah pendidikan negara merangkumi falsafah aliran epistemologi, metafizik dan aksiologi yang juga secara langsung meliputi falsafah

. matlamat FPK ialah melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik dan berguna. Maka.dealisme. progresivisme dan eksistensialisme. Berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah dinyatakan di atas. perenilaisme. realisme.

2. bermoral. demokratik. rohani dan intelek. Berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. negara Memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid. Menyanjung warisan kebudayaan Menghayati warisan kebudayaan negara yang unik. berbudi bahasa dan sebagainya Berpandangan saintifik progresif dan Berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada sains dan teknologi. Menjamin perkembangan individu Peranan guru dari segi perkembangan diri dan perkembangan murid secara menyeluruh dari segi aspek jasmani. dan berdisiplin Berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan. Memelihara suatu masyarakat yang Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat yang bersatu padu. Berusaha agar tidak ketinggalan dari segi profesion perguruan Bersedia negara menjunjung aspirasi Menghayati aspirasi negara yang dihasratkan. progresif menyumbang kepada pembangunan negara. bersedia menjunjung aspirasi negara. berdisiplin. Jadual: Elemen-elemen dalam FPG Falsafah Pendidikan Guru (FPG) mengandungi enam elemen iaitu berpekerti mulia. menjamin perkembangan individu dan . menyanjung warisan kebudayaan negara.0 KEPENTINGAN ELEMEN-ELEMEN YANG TERKANDUNG DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG) Elemen-elemen Berpekerti mulia Analisis Sahsiah guru yang baik ± bersopan. emosi. Menyemai sifat patrotisme dan cintakan negara. berpandangan progresif dan saintifik.

dan membina dan mengekalkan hubungan profesional. kebanyakan guru di negara kita mempunyai budi pekerti yang mulia kerana telah dididik oleh sistem pendidikan dalam profesion perguruan yang melatih dan menerapkan guru-guru dengan nilai-nilai murni. Apabila berinteraksi dengan pelajar atau masyarakat sekeliling dua ciri ini adalah amat penting untuk ditonjolkan dalam diri seorang pendidik yang bergelar sebagai guru. amanah dan berdisiplin menjadi inti pati kepada sahsiah yang baik. mempunyai rasa tanggungjawab dan tidak membebankan rakan sekerja lain. Terdapat segelintir guru yang tidak mempunyai elemen ini. berbudi bahasa. melakukan setiap tugas dengan bersungguhsungguh dan yang terbaik. Guru yang berdisiplin akan sentiasa aktif dalam penubuhan profesional. pecah amanah. Situasi seperti inilah yang patut kita hapuskan dari dunia pendidikan di negara kita. Elemen guru berpekerti mulia sudah jelas sebagai salah satu tonggak kepada pembentukan sahsiah yang baik. Hal ini demikian kerana seseorang yang bermoral mempunyai prinsip hidup yang diterima baik oleh masyarakat. Guru menjadi model kepada pelajar dan akan sentiasa menjadi sasaran perhatian segenap kelompok masyarakat kerana peranan mereka yang penting dalam masyarakat. menjauhkan diri daripada sebarang sifat khianat dan tidak bermaruah. demokratik progresif dan berdisiplin. Amanah bermaksud sesuatu yang diserahkan untuk dipelihara dan dijaga. seperti rasuah. Guru yang bermoral merupakan asas pembentukan sahsiah seseorang guru itu. guru perlulah amanah dalam setiap tugas yang dipertanggungjawabkan kepada nya. bermoral. Namun begitu. Elemen berpekerti mulia membawa maksud guru yang mempunyai sahsiah yang baik. membocorkan soalan peperiksaan.memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Keenam-enam elemen ini merupakan nadi kepada FPG. Antara contoh jenis-jenis amanah dalam konteks seorang guru ialah mengetahui bidang tugasnya. menjadi ahli kepada komuniti yang belajar. Apabila guru menunjukkan . Guru yang mempunyai budi bahasa dan tahu bersopan-santun mencerminkan imejnya sebagai seorang pendidik. ketidakupayaan guru menunjukkan model dan teladan yang baik akan menjadi batu penghalang ke arah pembentukan pelajar yang baik. dan berpegang teguh dengan prinsip hidupnya. Ciri-ciri seperti bersopan-santun. guru haruslah mempunyai nilai disiplin. serta mengamalkan nilai-nilai murni berdasarkan prinsip hidupnya. ianya merupakan ciri penting yang perlu ada dalam diri seorang pendidik. Selain itu.

Apabila seseorang pelajar hormat akan seseorang. guru menggunakan tayangan slaid (slide show) yang interaktif untuk menarik minat pelajar yang bosan dengan kaedah pengajaran yang biasa. sekali gus membentuk asas kepada sahsiah yang baik. Guru yang berpandangan progresif dan saintifik akan berusaha untuk memastikan diri tidak ketinggalan dari segi profesional. Selain daripada pelajar. guru perlu menunjukkan kepimpinan yang positif dan sesuai dengan keadaan. seorang guru haruslah mengemaskinikan dirinya dengan kemahiran-kemahiran yang baru supaya sesuai dengan arus perubahan zaman pada masa kini yang memberi penekanan kepada sains dan teknologi. Dari aspek kemahiran mengajar. Sebagai contoh. terutama dalam kalangan ibu bapa akan menjadi lebih yakin untuk µmenyerahkan¶ anak mereka kepada guru di sekolah. penekanan kepada sains dan teknologi dititikberatkan. ini dapat mewujudkan suasana PNP yang lebih efektif dan kondusif. masyarakat juga akan menghormati dan membentuk kepercayaan terhadap guru yang berpekerti mulia. kecekapan dan kewibawaan seorang guru. dan pengetahuan serta kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri. Elemen kedua yang terkandung dalam FPG ialah guru berpandangan progresif dan saintifik. Di sinilah guru sekali lagi perlu memainkan peranan dalam membentuk dan mengembangkan sahsiah yang baik dalam diri pelajar. Membuat keputusan yang rasional adalah sangat penting untuk mengelakkan daripada guru bertindak melulu sehingga boleh meninggalkan kesan buruk terhadap pelajar dan . Profesionalisme seorang guru merangkumi kemahiran mengajar. Dari aspek kepimpinan pula. Masyarakat. Sebagai seorang guru juga mereka bebas membuat keputusan namun ia perlulah mengambil kira kepentingan pelajar-pelajarnya. guru yang berpandangan progresif akan sentiasa memikirkan cara untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran (PNP) lebih efektif dan kondusif dengan menggunakan alat bantu mengajar (ABM) yang terkini. Sesuai dengan peredaran masa zaman kini.budi pekerti yang mulia. Pelajar mula membentuk sahsiah yang baik dengan menjadikan nilai hormat kepada guru sebagai asas perkembangan sahsiah dirinya. Progresif bermaksud menuju ke arah perbaikan atau kemajuan. dia akan mendengar nasihat dan pandangan orang yang dihormatinya. pelajar menjadi lebih hormat kepada gurunya.

masa depan negara bergantung kepada keupayaan guru melahirkan generasi berkemahiran dan memenuhi cita rasa bangsa dan negara. kokurikulum dan sukan.masyarakat. Ilmu yang meluas amat diperlukan oleh pelajar untuk perkembangan minda dan pemikirannya supaya sentiasa bersikap terbuka dan positif. Pengetahuan guru dalam mata pelajaran yang diajar boleh diperbaiki melalui proses pembacaan. Peranan guru adalah memastikan generasi pewaris negara iaitu anak didik diberikan pendidikan yang tidak berbelah bagi. Secara tidak langsung. Selain itu. dan bijak merancang. malah guru berperanan membentuk bangsa yang bersatu padu dan bangsa yang mampu memahami aspirasi negara seterusnya membawa Malaysia ke arah yang lebih gemilang pada masa depan. Bukan hanya mendidik. iaitu wawasan 2020. Ia juga dapat mengelakkan guru kekeringan idea ketika menyampaikan ilmu kepada murid. Guru harus memainkan peranan untuk memupuk dan mengekalkan semangat perpaduan melalui aktiviti kurikulum. graduan-graduan daripada Institutinstitut Pendidikan Guru dan Institut-institut Pengajian Tinggi Awam telah dilatih untuk berpandangan progresif dan saintifik. Guru menghayati aspirasi negara yang dihasratkan dan berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. Pertambahan guru yang berpandangan progresif dan saintifik semakin hari seiring dengan pertambahan guru yang berijazah. Bak kata mantan Perdana Menteri Malaysia. guru merupakan satu- . Amanah yang telah diberikan menuntut komitmen yang tinggi daripada semua warga guru. Bersedia menjunjung aspirasi negara merupakan elemen ketiga dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Guru memikul tanggungjawab yang besar dalam menyediakan pelajar ke arah pencapaian aspirasi negara. Selain itu. guru-guru di sekolah rendah yang berkelulusan diploma telah diberi ruang dan peluang untuk menyambung lagi pengajian ke peringkat ijazah melalui Program Pensiswazahan Guru (PPG). Guru yang mampu membuat keputusan yang rasional adalah seorang guru yang berwibawa. guru juga mestilah memiliki ciri intelektual di mana ciri ini dapat menunjukkan kebolehan akademik. minat terhadap hal-hal intelektual. menyemaikan perasaan kenegaraan dan membina perpaduan nasional dalam usaha untuk mencapai wawasan negara. Guru bertanggungjawab membentuk pelajar dalam menyediakan sumber manusia terlatih dan berpengetahuan.

bangsa dan negara. minda. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. bangsa. Antara cara untuk menyanjung warisan kebudayaan negara adalah dengan menghayati warisan kebudayaan negara yang unik. Menerusi patriotisme. Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi dan pekerti masyarakat Malaysia. bangsa dan negara Malaysia boleh terhindar dari pancaroba. Tiga kaum yang berlainan bahasa dan agama dapat hidup saling bergantungan antara satu sama lain dengan aman damai sebagai sebuah unit di bawah nama bangsa Malaysia. . Penghantaran kuih-muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. keturunan dan agama. dalam konteks suasana dunia hari ini. pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik dan berwarna-warni. patriotisme Malaysia boleh menjadi senjata utama untuk menangkis seluruh elemen dalaman dan luaran yang boleh mengancam agama. perpaduannya teguh. agamanya terus mulia. Ini menjadikan kebudayaan negara Malaysia yang unik. semangat juang nya tinggi. Semangat perjuangan dan pengorbanan ini lahir daripada nilai-nilai cinta. apabila perasaan bangga terhadap kebudayaan negara dapat dipupuk dalam kalangan pelajar. Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis perkahwinan dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. sayang dan kesetiaan kepada nusa dan bangsa. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan. Nilai keempat dalam elemen FPG ialah menyanjung warisan kebudayaan negara. kasih. dan masa depannya terus cerah. India dan Cina dan beberapa kaum minoriti yang lain. Malaysia terkenal dengan keunikan kebudayaan rakyatnya daripada pelbagai kaum. jati dirinya tetap unggul. Pendek kata.satunya golongan yang mempunyai kuasa istimewa untuk membentuk budaya. Patriotisme adalah semangat yang murni. politiknya bebas dari pengaruh universalism. nilai. Malaysia terdiri daripada tiga kaum majoriti iaitu Melayu. Misalnya. ini secara tidak langsung dapat menyemai sifat patriotisme dan cintakan negara. sikap dan watak remaja negara yang bakal menentukan nasib bangsa di masa hadapan. budayanya mantap. Abdullah Ahmad Badawi (2002). Guru perlulah memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid. universal dan bebas daripada elemen perkauman.

dan menganalisis. Menjamin perkembangan individu merupakan salah satu elemen yang terkandung dalam elemen FPG. Di sini. Guru memainkan peranan dari segi perkembangan diri dan perkembangan secara menyeluruh. Sebagai contoh. emosi dan rohani. Elemen terakhir yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG) ialah memelihara sesuatu masyarakat yang bersatu padu. Adalah menjadi sebahagian daripada tanggungjawab guru dalam menjamin perkembangan pelajar dalam keempat-empat aspek ini. Isi kandungan pelajaran yang hendak diajar hendaklah diajar mengikut tahap daripada tahap yang mudah kepada yang lebih kompleks. menaakul. berlari. menunjukkan sifat penyayang dan membantu pelajar mengawal emosi dalam situasi tertentu. progresif dan berdisiplin. perkembangan aspek intelek juga harus dititikberatkan. Perkembangan intelek bermaksud perkembangan dari segi kemahiran berfikir. sesuai mengikut tahap perkembangan intelek pelajar. Guru juga hendaklah memahami mereka tidak boleh mengadakan aktiviti yang begitu kompleks atau sukar untuk diikuti oleh pelajar sekiranya pelajar tersebut belum cukup matang atau mahir untuk mengendalikan sesuatu aktiviti. dan intelek. gurulah yang akan memainkan peranan dalam menentukan alat bantu mengajar yang digunakan bertepatan dan sesuai untuk digunakan. umum kepada yang khusus dan daripada yang konkrit kepada abstrak. demokratik. dan melompat. yang merangkumi aspek jasmani. guru juga haruslah memberi perhatian terhadap perkembangan rohani murid. rohani. Guru haruslah peka terhadap perkembangan jasmani pelajar dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan pertumbuhan fizikal pelajar.Dengan ini. emosi. Perkembangan dari aspek emosi pula bermaksud kemahiran mengawal perasaan dalam situasi tertentu. Tidak hanya menumpukan pada aspek jasmani dan emosi. Perkembangan jasmani melibatkan kemahiran menggunakan pertumbuhan fizikal seperti membuat kerja. Selain jasmani. Misalnya. terbuktilah bahawa sifat patriotisme dan cintakan negara adalah sangat penting dan haruslah disemai ke dalam jiwa pelajar. guru bertindak untuk memupuk emosi yang sihat dan mencegah tingkah laku yang tidak baik yang mungkin boleh berlaku di kalangan pelajar. Adalah menjadi tanggungjawab seorang guru sebagai ahli masyarakat untuk . mengingat.

Pembinaan modal insan adalah teras kepada kejayaan bangsa dan negara. Apabila guru mampu membentuk pelajar yang menjadi modal insan. Guru juga harus berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang ditetapkan dengan mendidik generasi muda tanpa mengira agama atau warna kulit bagi memastikan aspirasi dan hasrat negara tercapai. Usaha perlu diteruskan untuk memperkukuh perkongsian nilai dan patriotisme melalui aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum etnik di sekolah. Di sinilah peranan dan tanggungjawab guru memainkan peranan. berkemahiran. Hal ini demikian kerana pendidikan adalah pemangkin kepada pembinaan negara maju terutama bagi menyemai semangat kenegaraan khususnya pada peringkat awal pelajar dan diteruskan pada peringkat yang tinggi. ini sekali gus memberi impak yang positif kepada pembangunan negara. Guru menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan pada masa hadapan. berakhlak.menyumbang kepada pembangunan negara. . Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu. berdaya saing dan berdaya tahan.

3. Bagi kebanyakan manusia. dan kemasyarakatan. Sebahagian pertanyaan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan pertanyaan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang patuh kepada ajaran agama. Contohnya pertanyaan kehidupan setelah mati. Model ini merangkumi akauntabiliti guru di bawah tiga sudut utama. pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik dan perlu untuk menjawabnya. soal nasib dan sebagainya. tujuan hidup. Agama mengajar manusia untuk membezakan antara kebaikan dan keburukan. Maka. Sudut ketuhanan menganjurkan peningkatan ilmu. Model Konseptual Pendidikan Guru dibina. iaitu kendiri. ketuhanan.0 KEPENTINGAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU TERHADAP PERANAN GURU BERDASARKAN MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Rajah: Model Konseptual Pendidikan Guru Menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) sebagai asas. agama itulah fungsinya untuk menjawab .

penghayatan dan pengamalan nilai murni. Kerjaya mendidik ini mempunyai pertalian yang erat antara ibu bapa dan guru. Sudut kendiri dapat dikaitkan dengan elemen berpekerti mulia dalam FPG. pemupukan budaya ilmu dan berpekerti mulia. Selain itu. Hubungan guru dan masyarakat memang tidak boleh dipisahkan. Arus teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin maju memudahkan lagi pelajar terjebak dengan nilai negatif. pemimpin dan sebagai agen perubahan merupakan salah satu akauntabiliti guru. Mengikut Falsafah pendidikan kebangsaan yang melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Guru boleh merujuk pada nilainilai murni dan seterusnya membina nilai positif yang diinginkan menerusi pengajaran dan pembelajaran. Peranan guru sebagai seorang insan yang berpekerti mulia merupakan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sahsiah pelajar yang baik. Tanpa bimbingan dan asuhan guru. maka akan lahirlah pelajar yang cemerlang dalam kedua-dua aspek iaitu akademik dan sahsiah. agama menjadi fungsi peranan sosial. pelajar mudah memilih dan mengamalkan nilai yang bertentangan dengan agama. iaitu dari sudut kemasyarakatan. Jika salah satu peranan diabaikan nescaya akan pincanglah masyarakat. Dari sudut perubahan sosial. kebanyakan agama di dunia ini menyarankan kepada kebaikan. Sudut kendiri merangkumi pembinaan daya ketahanan. patriotisme. meluas kepada masyarakat dan negara. demokratik progresif dan berdisiplin dalam FPG. adab sopan. Menekankan peranan guru sebagai pendidik. Maka ini dikatakan agama memainkan fungsi peranan sosial. moral dan disiplin sekolah. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga. Di sinilah kita memerlukan seorang guru yang mempunyai akhlak yang baik yang dapat membina keyakinan. budaya. Apabila guru berjaya melaksanakan pendidikan akhlak pada peringkat awal. kefahaman. guru yang baik .soalan-soalan ini. Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Sudut kemasyarakatan dalam Model Konseptual Pendidikan Guru mempunyai hubung kait dengan elemen memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu.

Rahim. Aspek pengetahuan merangkumi pengetahuan am. Mereka adalah pemegang norma dan nilai-nilai yang harus dijaga dan dilaksanakan. Seseorang guru itu boleh mengumpul maklumat mengenai pengajarannya dan mengambil usaha menambah baik sesetengah daripada aspek pengajarannya setiap kali mengajar (Khairulniza.tidak sahaja harus mampu melaksanakan tugas profesionalnya di dalam kelas. Kemahiran ikhtisas merangkumi kemahiran berkomunikasi. Profesion keguruan tidak mungkin dapat dimartabatkan sekiranya guru tidak mempunyai minat dan kecenderungan untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadikan budaya belajar serta membaca sebagai satu amalan yang penting bagi mengukuhkan imej dan memartabatkan profesion perguruan (Abd. literasi komputer dan pedagogi. namun harus pula berperanan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di luar kelas atau di dalam masyarakat. Melalui cara ini guruguru dapat memperbaiki banyak kelemahan dan menambah baik pengajarannya agar lebih efektif dan menarik. pengetahuan mata pelajaran dalam KBSM dan pengetahuan ikhtisas keguruan. 2005). dan ilmu pengetahuan. kemahiran berfikir. Guru yang mempunyai kemahiran ikhtisas akan berusaha untuk memastikan diri tidak ketinggalan dari segi profesional. kecekapan dan kewibawaan seorang guru. Aspek ini saling berkait dengan elemen berpandangan progresif dan saintifik dalam FPG. Model Konseptual dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. kemahiran ikhtisas dan nilai. Seorang guru haruslah menambah baik dirinya dengan kemahiran-kemahiran yang baru supaya sesuai dengan arus perubahan zaman pada masa kini. guru adalah sebagai pemimpin yang menjadi sumber atau teladan serta contoh bagi masyarakat sekitar. Dalam masyarakat. kemahiran belajar. 2007). yang merangkumi kemahiran mengajar. . Hal tersebut sesuai pula dengan kedudukan mereka sebagai agen perubahan yang berperanan sebagai pemangkin terhadap kemajuan serta pembaharuan. Ini dapat kita lihat bahawa betapa peranan guru dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain.

emosi. guru-guru juga perlu menyiapkan diri mereka dengan ciri-ciri pendidik yang baik seperti. berpekerti mulia. berdaya tahan. patriotik. kreatif. Aspek ini mempunyai saling kaitan dengan semua elemen yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG). ketinggian kualiti peribadi guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan. Kecemerlangan seseorang guru tidak terbatas pada kebolehannya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (PNP) dengan baik tetapi juga pada kualiti peribadinya yang tinggi kerana guru diharapkan mempamerkan peribadi contoh kepada pelajarnya. berdaya tahan. guru yang penyayang. penyayang. berpekerti mulia. .Aspek nilai pula merangkumi penghayatan amalan nilai-nilai murni. dan patuh kepada etika profesion perguruan. Di samping itu Model Konseptual Pendidikan Guru juga menekankan matlamat mengembangkan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani. Memandangkan bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menjayakan harapan dan aspirasi negara untuk menjadi negara maju dan bertaraf dunia. intelek dan jasmani (JERI). kreatif. Oleh itu. patriotik. dan patuh kepada etika profesion perguruan.

. En. Masa yang berlalu bagaikan arus sungai yang deras. Saya juga telah mengalami sedikit kekeliruan tentang Model Konseptual Pendidikan Guru. Tetapi. Antaranya ialah saya dapat memahami akan kepentingan peranan FPK dan FPG dalam senario pendidikan di negara kita. setelah pensyarah kami. Kalai memberi penerangan berkenaan kerja kursus ini. En. Di akhir proses tugasan ini. tugasan KKP yang diberikan kepada saya sudah berjaya disiapkan.4. Sepanjang proses itu. saya berterima kasih kepada En. Kalaiselvan A/L Patcheyapan. saya akui saya berasa teramat kabur tentang apa yang perlu dilakukan. Namun begitu. Untuk itu. Kalai. dan Model Konseptual Pendidikan Guru. Seiring masa dengan masa yang berjalan. Saya tidak menghadapi sebarang kesukaran dalam mendapatkan maklumatmaklumat tersebut kerana mendapat kerjasama yang baik daripada petugas-petugas di pusat sumber. akhirnya saya berjaya menyiapkan Kerja Kursus Pendek (KKP) bagi mata pelajaran EDU 3101: Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. banyak input yang telah saya peroleh mengenai Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK). Falsafah Pendidikan Guru(FPG).0 REFLEKSI Syukur ke hadrat Ilahi. begitu cepat masa yang berlalu. Masalah ini telah diatasi apabila pensyarah bimbingan. Pada hari pertama menerima tugasan ini. memberikan kuliah berkenaan dengan Model Konseptual Pendidikan Guru ini. Saya juga berasa input yang diperoleh akan mampu untuk membantu saya dalam menambah ilmu di dada supaya suatu hari nanti saya berupaya menjadi seorang guru yang kompeten. saya mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tugasan saya melalui buku-buku dan sumber daripada internet di pusat sumber IPG. saya menghadapi beberapa kesukaran dalam menyiapkan tugasan ini kerana dibebani dengan kerja tugasan yang lain. kami membuat tugasan KKBI sedikit demi sedikit. kekaburan itu mula menghilang dan saya berasa jelas tentang apa yang perlu dilakukan dalam menyiapkan KKBI ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->