P. 1
Falsafah Pendidikan Guru

Falsafah Pendidikan Guru

|Views: 183|Likes:
Published by uchihafizo

More info:

Published by: uchihafizo on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

1.

0 PENGENALAN Pelaksanaan Visi 2020 adalah untuk menentukan rakyat Malaysia dapat dibangunkan secara bersatu menerusi program-program pendidikan. Guru sebagai agen perubahan perlu mendidik dan membina generasi masa hadapan,

bertanggungjawab untuk membantu menyedarkan tentang matlamat dan aspirasi yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Guru dan Visi 2020, terutamanya objektif pendidikan kebangsaan. Dasar yang digubal dalam suatu sistem pendidikan perlu merujuk kepada asasnya iaitu falsafah pendidikan. Falsafah menjadi teras kepada sistem pendidikan kerana terkandung pendidikan yang digunakan, ciri yang hendak dicapai, kaedah pelaksanaan pendidikan yang akan digunakan, ciri yang hendak dibentuk dalam diri individu yang menerima pendidikan dan liputan yang terangkum dalam sistem pendidikan. Pendidikan, mengikut pandangan umum, ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Secara khususnya pendidikan boleh diertikan sebagai aktiviti persekolahan. Ini bermakna pendidikan merupakan aktiviti-aktiviti yang mempunyai objektif, rancangan dan organisasi untuk mendidik murid-murid supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan menguasai kemahiran tertentu, demi berupaya menyesuaikan diri dalam masyarakatnya pada masa depan.

Maka, berteraskan kepada Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) telah diwujudkan pada tahun 1988. Secara amnya, konsep pendidikan di Malaysia boleh ditafsir daripada FPK. Sebenarnya, FPK ini bertujuan menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah gabungan antara falsafah tradisional dan falsafah progresif. Falsafah pendidikan negara merangkumi falsafah aliran epistemologi, metafizik dan aksiologi yang juga secara langsung meliputi falsafah

progresivisme dan eksistensialisme. matlamat FPK ialah melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik dan berguna.dealisme. realisme. . Maka. perenilaisme. Berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah dinyatakan di atas.

Menyanjung warisan kebudayaan Menghayati warisan kebudayaan negara yang unik. Menjamin perkembangan individu Peranan guru dari segi perkembangan diri dan perkembangan murid secara menyeluruh dari segi aspek jasmani. menjamin perkembangan individu dan . Berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara.0 KEPENTINGAN ELEMEN-ELEMEN YANG TERKANDUNG DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG) Elemen-elemen Berpekerti mulia Analisis Sahsiah guru yang baik ± bersopan. menyanjung warisan kebudayaan negara. bermoral. rohani dan intelek. Berusaha agar tidak ketinggalan dari segi profesion perguruan Bersedia negara menjunjung aspirasi Menghayati aspirasi negara yang dihasratkan. progresif menyumbang kepada pembangunan negara. dan berdisiplin Berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan. negara Memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid. berbudi bahasa dan sebagainya Berpandangan saintifik progresif dan Berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada sains dan teknologi. Memelihara suatu masyarakat yang Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat yang bersatu padu. emosi. berpandangan progresif dan saintifik. bersedia menjunjung aspirasi negara. demokratik. Jadual: Elemen-elemen dalam FPG Falsafah Pendidikan Guru (FPG) mengandungi enam elemen iaitu berpekerti mulia. Menyemai sifat patrotisme dan cintakan negara.2. berdisiplin.

ketidakupayaan guru menunjukkan model dan teladan yang baik akan menjadi batu penghalang ke arah pembentukan pelajar yang baik. Selain itu. berbudi bahasa. Elemen guru berpekerti mulia sudah jelas sebagai salah satu tonggak kepada pembentukan sahsiah yang baik. Ciri-ciri seperti bersopan-santun. melakukan setiap tugas dengan bersungguhsungguh dan yang terbaik. kebanyakan guru di negara kita mempunyai budi pekerti yang mulia kerana telah dididik oleh sistem pendidikan dalam profesion perguruan yang melatih dan menerapkan guru-guru dengan nilai-nilai murni. guru perlulah amanah dalam setiap tugas yang dipertanggungjawabkan kepada nya. amanah dan berdisiplin menjadi inti pati kepada sahsiah yang baik. demokratik progresif dan berdisiplin. Apabila guru menunjukkan . Antara contoh jenis-jenis amanah dalam konteks seorang guru ialah mengetahui bidang tugasnya. bermoral. serta mengamalkan nilai-nilai murni berdasarkan prinsip hidupnya. Guru yang berdisiplin akan sentiasa aktif dalam penubuhan profesional. dan berpegang teguh dengan prinsip hidupnya. Hal ini demikian kerana seseorang yang bermoral mempunyai prinsip hidup yang diterima baik oleh masyarakat. Apabila berinteraksi dengan pelajar atau masyarakat sekeliling dua ciri ini adalah amat penting untuk ditonjolkan dalam diri seorang pendidik yang bergelar sebagai guru.memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Guru yang mempunyai budi bahasa dan tahu bersopan-santun mencerminkan imejnya sebagai seorang pendidik. Situasi seperti inilah yang patut kita hapuskan dari dunia pendidikan di negara kita. Elemen berpekerti mulia membawa maksud guru yang mempunyai sahsiah yang baik. Terdapat segelintir guru yang tidak mempunyai elemen ini. Namun begitu. Amanah bermaksud sesuatu yang diserahkan untuk dipelihara dan dijaga. pecah amanah. mempunyai rasa tanggungjawab dan tidak membebankan rakan sekerja lain. Keenam-enam elemen ini merupakan nadi kepada FPG. menjauhkan diri daripada sebarang sifat khianat dan tidak bermaruah. guru haruslah mempunyai nilai disiplin. Guru yang bermoral merupakan asas pembentukan sahsiah seseorang guru itu. Guru menjadi model kepada pelajar dan akan sentiasa menjadi sasaran perhatian segenap kelompok masyarakat kerana peranan mereka yang penting dalam masyarakat. membocorkan soalan peperiksaan. ianya merupakan ciri penting yang perlu ada dalam diri seorang pendidik. dan membina dan mengekalkan hubungan profesional. seperti rasuah. menjadi ahli kepada komuniti yang belajar.

Dari aspek kemahiran mengajar. dan pengetahuan serta kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri. Selain daripada pelajar. Pelajar mula membentuk sahsiah yang baik dengan menjadikan nilai hormat kepada guru sebagai asas perkembangan sahsiah dirinya. Di sinilah guru sekali lagi perlu memainkan peranan dalam membentuk dan mengembangkan sahsiah yang baik dalam diri pelajar. guru perlu menunjukkan kepimpinan yang positif dan sesuai dengan keadaan. Progresif bermaksud menuju ke arah perbaikan atau kemajuan. Profesionalisme seorang guru merangkumi kemahiran mengajar. Dari aspek kepimpinan pula. sekali gus membentuk asas kepada sahsiah yang baik. penekanan kepada sains dan teknologi dititikberatkan. Membuat keputusan yang rasional adalah sangat penting untuk mengelakkan daripada guru bertindak melulu sehingga boleh meninggalkan kesan buruk terhadap pelajar dan . masyarakat juga akan menghormati dan membentuk kepercayaan terhadap guru yang berpekerti mulia. Apabila seseorang pelajar hormat akan seseorang. Masyarakat. guru yang berpandangan progresif akan sentiasa memikirkan cara untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran (PNP) lebih efektif dan kondusif dengan menggunakan alat bantu mengajar (ABM) yang terkini. Guru yang berpandangan progresif dan saintifik akan berusaha untuk memastikan diri tidak ketinggalan dari segi profesional. Elemen kedua yang terkandung dalam FPG ialah guru berpandangan progresif dan saintifik. Sesuai dengan peredaran masa zaman kini. terutama dalam kalangan ibu bapa akan menjadi lebih yakin untuk µmenyerahkan¶ anak mereka kepada guru di sekolah. guru menggunakan tayangan slaid (slide show) yang interaktif untuk menarik minat pelajar yang bosan dengan kaedah pengajaran yang biasa. seorang guru haruslah mengemaskinikan dirinya dengan kemahiran-kemahiran yang baru supaya sesuai dengan arus perubahan zaman pada masa kini yang memberi penekanan kepada sains dan teknologi.budi pekerti yang mulia. dia akan mendengar nasihat dan pandangan orang yang dihormatinya. Sebagai seorang guru juga mereka bebas membuat keputusan namun ia perlulah mengambil kira kepentingan pelajar-pelajarnya. kecekapan dan kewibawaan seorang guru. Sebagai contoh. pelajar menjadi lebih hormat kepada gurunya. ini dapat mewujudkan suasana PNP yang lebih efektif dan kondusif.

Pertambahan guru yang berpandangan progresif dan saintifik semakin hari seiring dengan pertambahan guru yang berijazah. Bukan hanya mendidik.masyarakat. menyemaikan perasaan kenegaraan dan membina perpaduan nasional dalam usaha untuk mencapai wawasan negara. Bak kata mantan Perdana Menteri Malaysia. Pengetahuan guru dalam mata pelajaran yang diajar boleh diperbaiki melalui proses pembacaan. Amanah yang telah diberikan menuntut komitmen yang tinggi daripada semua warga guru. kokurikulum dan sukan. minat terhadap hal-hal intelektual. Guru bertanggungjawab membentuk pelajar dalam menyediakan sumber manusia terlatih dan berpengetahuan. Bersedia menjunjung aspirasi negara merupakan elemen ketiga dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG). graduan-graduan daripada Institutinstitut Pendidikan Guru dan Institut-institut Pengajian Tinggi Awam telah dilatih untuk berpandangan progresif dan saintifik. Selain itu. Secara tidak langsung. guru juga mestilah memiliki ciri intelektual di mana ciri ini dapat menunjukkan kebolehan akademik. iaitu wawasan 2020. masa depan negara bergantung kepada keupayaan guru melahirkan generasi berkemahiran dan memenuhi cita rasa bangsa dan negara. Ilmu yang meluas amat diperlukan oleh pelajar untuk perkembangan minda dan pemikirannya supaya sentiasa bersikap terbuka dan positif. guru-guru di sekolah rendah yang berkelulusan diploma telah diberi ruang dan peluang untuk menyambung lagi pengajian ke peringkat ijazah melalui Program Pensiswazahan Guru (PPG). Guru memikul tanggungjawab yang besar dalam menyediakan pelajar ke arah pencapaian aspirasi negara. Ia juga dapat mengelakkan guru kekeringan idea ketika menyampaikan ilmu kepada murid. Guru harus memainkan peranan untuk memupuk dan mengekalkan semangat perpaduan melalui aktiviti kurikulum. Peranan guru adalah memastikan generasi pewaris negara iaitu anak didik diberikan pendidikan yang tidak berbelah bagi. Selain itu. dan bijak merancang. Guru yang mampu membuat keputusan yang rasional adalah seorang guru yang berwibawa. guru merupakan satu- . malah guru berperanan membentuk bangsa yang bersatu padu dan bangsa yang mampu memahami aspirasi negara seterusnya membawa Malaysia ke arah yang lebih gemilang pada masa depan. Guru menghayati aspirasi negara yang dihasratkan dan berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara.

sikap dan watak remaja negara yang bakal menentukan nasib bangsa di masa hadapan. apabila perasaan bangga terhadap kebudayaan negara dapat dipupuk dalam kalangan pelajar. dalam konteks suasana dunia hari ini. Semangat perjuangan dan pengorbanan ini lahir daripada nilai-nilai cinta.satunya golongan yang mempunyai kuasa istimewa untuk membentuk budaya. universal dan bebas daripada elemen perkauman. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. Pendek kata. minda. Malaysia terkenal dengan keunikan kebudayaan rakyatnya daripada pelbagai kaum. Patriotisme adalah semangat yang murni. budayanya mantap. semangat juang nya tinggi. Penghantaran kuih-muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. keturunan dan agama. Guru perlulah memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid. politiknya bebas dari pengaruh universalism. Misalnya. Nilai keempat dalam elemen FPG ialah menyanjung warisan kebudayaan negara. Antara cara untuk menyanjung warisan kebudayaan negara adalah dengan menghayati warisan kebudayaan negara yang unik. perpaduannya teguh. kasih. Tiga kaum yang berlainan bahasa dan agama dapat hidup saling bergantungan antara satu sama lain dengan aman damai sebagai sebuah unit di bawah nama bangsa Malaysia. Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi dan pekerti masyarakat Malaysia. patriotisme Malaysia boleh menjadi senjata utama untuk menangkis seluruh elemen dalaman dan luaran yang boleh mengancam agama. bangsa dan negara. Malaysia terdiri daripada tiga kaum majoriti iaitu Melayu. sayang dan kesetiaan kepada nusa dan bangsa. India dan Cina dan beberapa kaum minoriti yang lain. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan. Ini menjadikan kebudayaan negara Malaysia yang unik. bangsa dan negara Malaysia boleh terhindar dari pancaroba. pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik dan berwarna-warni. ini secara tidak langsung dapat menyemai sifat patriotisme dan cintakan negara. Menerusi patriotisme. agamanya terus mulia. bangsa. . Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis perkahwinan dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. jati dirinya tetap unggul. Abdullah Ahmad Badawi (2002). nilai. dan masa depannya terus cerah.

Guru memainkan peranan dari segi perkembangan diri dan perkembangan secara menyeluruh. Perkembangan dari aspek emosi pula bermaksud kemahiran mengawal perasaan dalam situasi tertentu.Dengan ini. umum kepada yang khusus dan daripada yang konkrit kepada abstrak. Selain jasmani. Adalah menjadi sebahagian daripada tanggungjawab guru dalam menjamin perkembangan pelajar dalam keempat-empat aspek ini. Misalnya. Perkembangan intelek bermaksud perkembangan dari segi kemahiran berfikir. dan melompat. Perkembangan jasmani melibatkan kemahiran menggunakan pertumbuhan fizikal seperti membuat kerja. mengingat. guru bertindak untuk memupuk emosi yang sihat dan mencegah tingkah laku yang tidak baik yang mungkin boleh berlaku di kalangan pelajar. progresif dan berdisiplin. berlari. Tidak hanya menumpukan pada aspek jasmani dan emosi. dan intelek. gurulah yang akan memainkan peranan dalam menentukan alat bantu mengajar yang digunakan bertepatan dan sesuai untuk digunakan. Isi kandungan pelajaran yang hendak diajar hendaklah diajar mengikut tahap daripada tahap yang mudah kepada yang lebih kompleks. Menjamin perkembangan individu merupakan salah satu elemen yang terkandung dalam elemen FPG. Di sini. guru juga haruslah memberi perhatian terhadap perkembangan rohani murid. perkembangan aspek intelek juga harus dititikberatkan. emosi. menunjukkan sifat penyayang dan membantu pelajar mengawal emosi dalam situasi tertentu. rohani. Elemen terakhir yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG) ialah memelihara sesuatu masyarakat yang bersatu padu. menaakul. emosi dan rohani. terbuktilah bahawa sifat patriotisme dan cintakan negara adalah sangat penting dan haruslah disemai ke dalam jiwa pelajar. yang merangkumi aspek jasmani. Sebagai contoh. Guru haruslah peka terhadap perkembangan jasmani pelajar dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan pertumbuhan fizikal pelajar. Guru juga hendaklah memahami mereka tidak boleh mengadakan aktiviti yang begitu kompleks atau sukar untuk diikuti oleh pelajar sekiranya pelajar tersebut belum cukup matang atau mahir untuk mengendalikan sesuatu aktiviti. demokratik. Adalah menjadi tanggungjawab seorang guru sebagai ahli masyarakat untuk . dan menganalisis. sesuai mengikut tahap perkembangan intelek pelajar.

berdaya saing dan berdaya tahan. Apabila guru mampu membentuk pelajar yang menjadi modal insan. berakhlak.menyumbang kepada pembangunan negara. berkemahiran. Hal ini demikian kerana pendidikan adalah pemangkin kepada pembinaan negara maju terutama bagi menyemai semangat kenegaraan khususnya pada peringkat awal pelajar dan diteruskan pada peringkat yang tinggi. Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu. . ini sekali gus memberi impak yang positif kepada pembangunan negara. Usaha perlu diteruskan untuk memperkukuh perkongsian nilai dan patriotisme melalui aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum etnik di sekolah. Guru juga harus berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang ditetapkan dengan mendidik generasi muda tanpa mengira agama atau warna kulit bagi memastikan aspirasi dan hasrat negara tercapai. Di sinilah peranan dan tanggungjawab guru memainkan peranan. Guru menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan pada masa hadapan. Pembinaan modal insan adalah teras kepada kejayaan bangsa dan negara.

iaitu kendiri. Bagi kebanyakan manusia. Model ini merangkumi akauntabiliti guru di bawah tiga sudut utama.0 KEPENTINGAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU TERHADAP PERANAN GURU BERDASARKAN MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Rajah: Model Konseptual Pendidikan Guru Menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) sebagai asas. ketuhanan. Maka. agama itulah fungsinya untuk menjawab . Contohnya pertanyaan kehidupan setelah mati. pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik dan perlu untuk menjawabnya. Sebahagian pertanyaan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan pertanyaan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. Model Konseptual Pendidikan Guru dibina. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang patuh kepada ajaran agama.3. Sudut ketuhanan menganjurkan peningkatan ilmu. tujuan hidup. Agama mengajar manusia untuk membezakan antara kebaikan dan keburukan. dan kemasyarakatan. soal nasib dan sebagainya.

Sudut kendiri merangkumi pembinaan daya ketahanan. Jika salah satu peranan diabaikan nescaya akan pincanglah masyarakat. Sudut kemasyarakatan dalam Model Konseptual Pendidikan Guru mempunyai hubung kait dengan elemen memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Peranan guru sebagai seorang insan yang berpekerti mulia merupakan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sahsiah pelajar yang baik. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga. Apabila guru berjaya melaksanakan pendidikan akhlak pada peringkat awal. Mengikut Falsafah pendidikan kebangsaan yang melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. meluas kepada masyarakat dan negara. pemimpin dan sebagai agen perubahan merupakan salah satu akauntabiliti guru. Hubungan guru dan masyarakat memang tidak boleh dipisahkan.soalan-soalan ini. Guru boleh merujuk pada nilainilai murni dan seterusnya membina nilai positif yang diinginkan menerusi pengajaran dan pembelajaran. demokratik progresif dan berdisiplin dalam FPG. Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Menekankan peranan guru sebagai pendidik. Di sinilah kita memerlukan seorang guru yang mempunyai akhlak yang baik yang dapat membina keyakinan. pemupukan budaya ilmu dan berpekerti mulia. Dari sudut perubahan sosial. adab sopan. Kerjaya mendidik ini mempunyai pertalian yang erat antara ibu bapa dan guru. patriotisme. pelajar mudah memilih dan mengamalkan nilai yang bertentangan dengan agama. iaitu dari sudut kemasyarakatan. moral dan disiplin sekolah. Selain itu. kefahaman. maka akan lahirlah pelajar yang cemerlang dalam kedua-dua aspek iaitu akademik dan sahsiah. guru yang baik . kebanyakan agama di dunia ini menyarankan kepada kebaikan. penghayatan dan pengamalan nilai murni. agama menjadi fungsi peranan sosial. Maka ini dikatakan agama memainkan fungsi peranan sosial. budaya. Arus teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin maju memudahkan lagi pelajar terjebak dengan nilai negatif. Sudut kendiri dapat dikaitkan dengan elemen berpekerti mulia dalam FPG. Tanpa bimbingan dan asuhan guru.

Seorang guru haruslah menambah baik dirinya dengan kemahiran-kemahiran yang baru supaya sesuai dengan arus perubahan zaman pada masa kini. Hal tersebut sesuai pula dengan kedudukan mereka sebagai agen perubahan yang berperanan sebagai pemangkin terhadap kemajuan serta pembaharuan. dan ilmu pengetahuan. Guru yang mempunyai kemahiran ikhtisas akan berusaha untuk memastikan diri tidak ketinggalan dari segi profesional. . 2007). guru adalah sebagai pemimpin yang menjadi sumber atau teladan serta contoh bagi masyarakat sekitar. kecekapan dan kewibawaan seorang guru. Mereka adalah pemegang norma dan nilai-nilai yang harus dijaga dan dilaksanakan. kemahiran berfikir. Melalui cara ini guruguru dapat memperbaiki banyak kelemahan dan menambah baik pengajarannya agar lebih efektif dan menarik. kemahiran ikhtisas dan nilai. Aspek pengetahuan merangkumi pengetahuan am. kemahiran belajar. Aspek ini saling berkait dengan elemen berpandangan progresif dan saintifik dalam FPG. pengetahuan mata pelajaran dalam KBSM dan pengetahuan ikhtisas keguruan. Model Konseptual dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. literasi komputer dan pedagogi. Kemahiran ikhtisas merangkumi kemahiran berkomunikasi. Ini dapat kita lihat bahawa betapa peranan guru dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain. 2005). Profesion keguruan tidak mungkin dapat dimartabatkan sekiranya guru tidak mempunyai minat dan kecenderungan untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadikan budaya belajar serta membaca sebagai satu amalan yang penting bagi mengukuhkan imej dan memartabatkan profesion perguruan (Abd. Dalam masyarakat. Rahim. namun harus pula berperanan melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di luar kelas atau di dalam masyarakat.tidak sahaja harus mampu melaksanakan tugas profesionalnya di dalam kelas. Seseorang guru itu boleh mengumpul maklumat mengenai pengajarannya dan mengambil usaha menambah baik sesetengah daripada aspek pengajarannya setiap kali mengajar (Khairulniza. yang merangkumi kemahiran mengajar.

Oleh itu. dan patuh kepada etika profesion perguruan. kreatif. penyayang. kreatif. emosi. berpekerti mulia. guru yang penyayang. . Aspek ini mempunyai saling kaitan dengan semua elemen yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG). guru-guru juga perlu menyiapkan diri mereka dengan ciri-ciri pendidik yang baik seperti. berdaya tahan. patriotik. ketinggian kualiti peribadi guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan. Di samping itu Model Konseptual Pendidikan Guru juga menekankan matlamat mengembangkan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani. berpekerti mulia. dan patuh kepada etika profesion perguruan. intelek dan jasmani (JERI). Kecemerlangan seseorang guru tidak terbatas pada kebolehannya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (PNP) dengan baik tetapi juga pada kualiti peribadinya yang tinggi kerana guru diharapkan mempamerkan peribadi contoh kepada pelajarnya.Aspek nilai pula merangkumi penghayatan amalan nilai-nilai murni. Memandangkan bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menjayakan harapan dan aspirasi negara untuk menjadi negara maju dan bertaraf dunia. berdaya tahan. patriotik.

memberikan kuliah berkenaan dengan Model Konseptual Pendidikan Guru ini. dan Model Konseptual Pendidikan Guru. Saya juga berasa input yang diperoleh akan mampu untuk membantu saya dalam menambah ilmu di dada supaya suatu hari nanti saya berupaya menjadi seorang guru yang kompeten. Masa yang berlalu bagaikan arus sungai yang deras. Di akhir proses tugasan ini. Antaranya ialah saya dapat memahami akan kepentingan peranan FPK dan FPG dalam senario pendidikan di negara kita. . Saya juga telah mengalami sedikit kekeliruan tentang Model Konseptual Pendidikan Guru. Saya tidak menghadapi sebarang kesukaran dalam mendapatkan maklumatmaklumat tersebut kerana mendapat kerjasama yang baik daripada petugas-petugas di pusat sumber.4. saya mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tugasan saya melalui buku-buku dan sumber daripada internet di pusat sumber IPG.0 REFLEKSI Syukur ke hadrat Ilahi. Sepanjang proses itu. Falsafah Pendidikan Guru(FPG). Seiring masa dengan masa yang berjalan. Kalai. Untuk itu. akhirnya saya berjaya menyiapkan Kerja Kursus Pendek (KKP) bagi mata pelajaran EDU 3101: Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Namun begitu. banyak input yang telah saya peroleh mengenai Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK). En. setelah pensyarah kami. tugasan KKP yang diberikan kepada saya sudah berjaya disiapkan. saya akui saya berasa teramat kabur tentang apa yang perlu dilakukan. Masalah ini telah diatasi apabila pensyarah bimbingan. kami membuat tugasan KKBI sedikit demi sedikit. begitu cepat masa yang berlalu. Kalai memberi penerangan berkenaan kerja kursus ini. Kalaiselvan A/L Patcheyapan. En. kekaburan itu mula menghilang dan saya berasa jelas tentang apa yang perlu dilakukan dalam menyiapkan KKBI ini. Pada hari pertama menerima tugasan ini. Tetapi. saya menghadapi beberapa kesukaran dalam menyiapkan tugasan ini kerana dibebani dengan kerja tugasan yang lain. saya berterima kasih kepada En.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->