DERAF

STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH

2 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH MATLAMAT KURIKULUM Objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah bertujuan untuk menanam minat murid mempelajari asas bahasa Arab dan menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi menggunakan ayat mudah. perkataan. 2) Menyebut huruf dan perkataan dengan sebutan yang betul. 5) Mempraktikkan asas tatabahasa bahasa Arab dalam pertuturan dan penulisan. 7) Menggunakan bahasa Arab fushah dalam pertuturan dan penulisan. ayat dan perenggan. 4) Membaca perkataan. 6) Menghafaz kata-kata hikmah dan perumpamaan yang terpilih dan memperdengarkannya. OBJEKTIF KURIKULUM Pendekatan Dokumen Standard Kurikulum bagi bahasa Arab adalah untuk mencapai tujuan-tujuan berikut . 3) Bertutur mengikut situasi tertentu. . 1) Mendengar sebutan huruf. ayat dan perenggan dengan bacaan yang betul.

disebut. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu. dibaca dan ditulis. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. disebut. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. Mengetahui. Mengetahui.3 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu. disebut. Mengetahui. Mengetahui. memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar. disebut. Faham dan Boleh Buat 4 Tahu. dibaca dan ditulis. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. dibaca dan ditulis. disebut. membaca dan menulis. PERNYATAA . bertutur.

Carta huruf KEMAHIRAN MENULIS B1D4 Memegang pensil dengan betul.Carta huruf .Tunjuk cara .ي‬berbaris fathah (‫ )ــــــ‬dari bahan َ bacaan yang bersesuaian. . DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B1D1 Mendengar bunyi yang diperdengarkan. alam persekitaran dan alat muzik. B1D4E1 Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk membentuk huruf hijaiyyah.Pita rakaman . bertutur. Contoh bahan : Kad imbasan dan lain-lain. EVIDENS INSTRUMEN B1D1E1 Mengecam pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan.Kad perkataan . .Kad perkataan .Gambar . B1D4E2 Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah.4 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu N STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. membaca dan menulis. dhommah dan kasrah (‫ )ـــــــــــ‬dari bahan bacaan ِ ُ َ yang bersesuaian. B1D3E1 Membaca huruf hijaiyyah (‫ )ا .Tunjuk cara .Gambar KEMAHIRAN MEMBACA B1D3 Membaca huruf hijaiyyah berbaris.Pita rakaman .Ujian bertulis . alam persekitaran dan alat muzik. B1D3E2 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ dengan baris fathah. B1D2 Membunyikan apa yang didengar. . Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain.Ujian bertulis . B1D2E1 Mengajuk dan menyebut pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan.

Kad imbasan .)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : (‫)ب ب ب / با بي بو‬ ُ ِ َ ُ ِ َ B2D4E1 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬dengan makhraj yang betul.Tunjuk cara INSTRUMEN BAND PERNYATAA N STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS .Ujian lisan . . B2D4E2 Membezakan huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬yang mengandungi (‫ .)الحركات القصيرة والطويلة‬ B2D4 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ yang mengandungi (‫. disebut. di tengah dan di akhir perkataan melalui pembacaan. di tengah dan di akhir perkataan. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B2D1 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah (‫. Contoh: (‫)دجاجة، جدة، ولد‬ ّ B2D6E1 Menulis huruf hijaiyyah tunggal (‫.Kad imbasan B2D5 Membaca huruf hijaiyyah yang terletak di awal.5 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui dan memahami perkara yang didengar.)الحركات القصيرة والطويلة‬ EVIDENS INSTRUMEN B2D1E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah (‫. di tengah dan di akhir perkataan.Kad imbasan . dibaca dan ditulis.)ا.Ujian lisan B2D3E1 Menyebut dan membezakan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫ .)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : ( ‫) ب با، م ما‬ َ َ ََ .)ا – ي‬ B2D6E2 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬di awal.Ujian lisan .)ا.ي‬ B2D2 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ KEMAHIRAN MEMBACA B2D3 Menentukan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫.ي‬ B2D2E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ .Ujian lisan . KEMAHIRAN MENULIS B2D6 Menulis huruf hijaiyyah (‫)ا – ي‬ B2D5E1 Mengenalpasti bentuk huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت،ا،ج، د، ك،ن‬ yang bersambung di awal.

B3D4 Membaca nombor dan bilangan. B3D3E1 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul dengan bimbingan guru. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar.١-١) mengikut susunan.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B3D5 Menulis perkataan.Kad nombor .Kad perkataan .Kad nombor .Ujian lisan . dibaca dan ditulis.Kad perkataan . B3D4E1 Membaca nombor dan bilangan (. B3D2E2 Menyebut nombor dan bilangan (.١-١) dengan betul. B3D1E2 Membezakan sebutan perkataan yang didengar.Ujian lisan . B3D4E2 Membaca nombor dan bilangan (. KEMAHIRAN MEMBACA B3D3 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul.Kad nombor .Gambar . B3D6E1 Menyalin nombor dan bilangan (. . Faham dan Boleh Buat Mengetahui.Gambar .Gambar B3D2 Mendengar dan menyebut nombor dan bilangan. PERNYATAA .Kad nombor . disebut.١-١) mengikut makhraj dengan bimbingan guru. B3D5E1 Menyalin perkataan dengan betul.6 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH PRESTASI 3 Tahu. B3D6 Menulis nombor dan bilangan.Gambar . B3D1E1 Mengulang perkataan yang didengar.Kad perkataan .Ujian lisan .١-١). Contoh : ‫تلميذ / تلميذة‬ .١-١) mengikut susunan. B3D2E1 Mengulang nombor dan bilangan (.Kad nombor .Kad perkataan . KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B3D1 Mendengar dan menyebut perkataan.

. .Ujian lisan . B4D2E1 Membaca dan memahami ungkapan (‫ )عبارات‬dengan bimbingan guru.)مساء الخير‬ . disebut. Contoh : Membezakan antara ungkapan (‫ )صباح الخير‬dan (‫.7 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 4 Tahu. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. B4D3E1 Menyalin ungkapan (‫ )عبارات‬dengan kemas dan betul. dibaca dan ditulis.Ujian lisan . B4D1E2 Membezakan ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar.Ujian bertulis .Gambar . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab N STANDARD PRESTASI Mengetahui.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B4D3 Menulis ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul. EVIDENS INSTRUMEN B4D1E1 Menyebut ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar dengan jelas. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B4D1 Mendengar dan menyebut ungkapan ( ‫ )عبارات‬dengan tindakan yang betul. Contoh : Mengucapkan (‫ )صباح الخير‬dengan bahasa badan yang sesuai seperti memberi senyuman dan lain-lain.Gambar .Kad imbasan .Kad imbasan . KEMAHIRAN MEMBACA B4D2 Membaca ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul.

Ujian bertulis . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui.Kad ayat . KEMAHIRAN MEMBACA B5D3 Membaca ayat mudah (‫. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B5D1 Mendengar ayat dengan penuh perhatian. EVIDENS INSTRUMEN B5D1E1 Mendengar ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan betul.Ujian lisan .Kad ayat .(‫)الجمل البسيطة‬ .)الجمل البسيطة‬ Contoh : ‫هذا تلميذ / هذه تلميذة‬ . . B5D1E2 Mendengar dan membezakan sebutan ayat mudah (‫. B5D4E2 Menyalin dan menyusun perkataan menjadi ayat mudah . B5D3E2 Membaca ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan intonasi dan tekanan suara ( ‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dengan bimbingan guru.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B5D4 Menulis ayat dengan kemas. Contoh : Mendengar dengan teliti. B5D3E1 Membaca dan memahami ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan bimbingan guru. disebut. B5D4E1 Menyalin ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan kemas dan tersusun.Ujian lisan . dibaca dan ditulis.Kad ayat .Ujian lisan B5D2 Menuturkan ayat dengan sopan.Ujian lisan .8 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 5 Tahu.)الجمل البسيطة‬ B5D2E1 Menutur ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬mengikut situasi yang betul.Ujian bertulis . memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar.

Ujian lisan . B6D2E1 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul. B6D1E2 Bertutur mengikut intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dan jelas. . perkataan. B6D3E1 Menulis huruf. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B6D1 Menyampaikan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila. EVIDENS INSTRUMEN B6D1E1 Memberi atau menjawab sapaan asas atau arahan. disebut. bilangan. ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul. . Contoh : Menjawab sapaan asas dengan bahasa badan yang sesuai melalui aktiviti didik hibur seperti lakonan. nombor. B6D1E3 Menamakan benda maujud yang dipelajari dengan tepat.9 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 6 Tahu. dibaca dan ditulis. .Ujian lisan KEMAHIRAN MEMBACA B6D2 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan berhemah. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui. perkataan.Ujian bertulis .Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B6D3 Menulis huruf.Ujian lisan . ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul dengan bimbingan guru secara Imlak. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful