DERAF

STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH

ayat dan perenggan dengan bacaan yang betul. 6) Menghafaz kata-kata hikmah dan perumpamaan yang terpilih dan memperdengarkannya. perkataan. 3) Bertutur mengikut situasi tertentu. 5) Mempraktikkan asas tatabahasa bahasa Arab dalam pertuturan dan penulisan. 7) Menggunakan bahasa Arab fushah dalam pertuturan dan penulisan. . 2) Menyebut huruf dan perkataan dengan sebutan yang betul.2 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH MATLAMAT KURIKULUM Objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah bertujuan untuk menanam minat murid mempelajari asas bahasa Arab dan menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi menggunakan ayat mudah. OBJEKTIF KURIKULUM Pendekatan Dokumen Standard Kurikulum bagi bahasa Arab adalah untuk mencapai tujuan-tujuan berikut . 4) Membaca perkataan. ayat dan perenggan. 1) Mendengar sebutan huruf.

memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar. Mengetahui. disebut. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. bertutur. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. Faham dan Boleh Buat 4 Tahu. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. dibaca dan ditulis. membaca dan menulis. Mengetahui. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar. disebut. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu. disebut. Mengetahui. disebut. disebut.3 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu. Mengetahui. PERNYATAA .

B1D4E2 Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah. alam persekitaran dan alat muzik. alam persekitaran dan alat muzik.Tunjuk cara .Gambar KEMAHIRAN MEMBACA B1D3 Membaca huruf hijaiyyah berbaris. . EVIDENS INSTRUMEN B1D1E1 Mengecam pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan.Carta huruf . Contoh bahan : Kad imbasan dan lain-lain. dhommah dan kasrah (‫ )ـــــــــــ‬dari bahan bacaan ِ ُ َ yang bersesuaian.Kad perkataan . membaca dan menulis. Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain.Ujian bertulis .4 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu N STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. bertutur. .ي‬berbaris fathah (‫ )ــــــ‬dari bahan َ bacaan yang bersesuaian.Pita rakaman . B1D2E1 Mengajuk dan menyebut pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan.Gambar . B1D3E1 Membaca huruf hijaiyyah (‫ )ا .Tunjuk cara .Kad perkataan . DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B1D1 Mendengar bunyi yang diperdengarkan.Ujian bertulis . . B1D3E2 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ dengan baris fathah.Pita rakaman . B1D4E1 Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk membentuk huruf hijaiyyah. B1D2 Membunyikan apa yang didengar.Carta huruf KEMAHIRAN MENULIS B1D4 Memegang pensil dengan betul.

Kad imbasan B2D5 Membaca huruf hijaiyyah yang terletak di awal. KEMAHIRAN MENULIS B2D6 Menulis huruf hijaiyyah (‫)ا – ي‬ B2D5E1 Mengenalpasti bentuk huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت،ا،ج، د، ك،ن‬ yang bersambung di awal.Ujian lisan B2D3E1 Menyebut dan membezakan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫ .Kad imbasan .Ujian lisan . di tengah dan di akhir perkataan. dibaca dan ditulis. Contoh: (‫)دجاجة، جدة، ولد‬ ّ B2D6E1 Menulis huruf hijaiyyah tunggal (‫.Ujian lisan . di tengah dan di akhir perkataan. B2D4E2 Membezakan huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬yang mengandungi (‫ .ي‬ B2D2E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ .Tunjuk cara INSTRUMEN BAND PERNYATAA N STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS . disebut.)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : ( ‫) ب با، م ما‬ َ َ ََ .ي‬ B2D2 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ KEMAHIRAN MEMBACA B2D3 Menentukan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫. di tengah dan di akhir perkataan melalui pembacaan.)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : (‫)ب ب ب / با بي بو‬ ُ ِ َ ُ ِ َ B2D4E1 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬dengan makhraj yang betul.)الحركات القصيرة والطويلة‬ B2D4 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ yang mengandungi (‫.)ا – ي‬ B2D6E2 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬di awal. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B2D1 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah (‫.5 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui dan memahami perkara yang didengar. .)الحركات القصيرة والطويلة‬ EVIDENS INSTRUMEN B2D1E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah (‫.)ا.Ujian lisan .)ا.Kad imbasan .

B3D1E1 Mengulang perkataan yang didengar. disebut. Faham dan Boleh Buat Mengetahui.Gambar .Kad nombor . B3D5E1 Menyalin perkataan dengan betul.Kad nombor .Kad perkataan . B3D4 Membaca nombor dan bilangan. PERNYATAA .١-١) mengikut makhraj dengan bimbingan guru. B3D6 Menulis nombor dan bilangan.6 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH PRESTASI 3 Tahu.Kad nombor . B3D6E1 Menyalin nombor dan bilangan (. B3D1E2 Membezakan sebutan perkataan yang didengar. . dibaca dan ditulis.Kad nombor .Gambar .Kad perkataan .١-١). Contoh : ‫تلميذ / تلميذة‬ .Gambar . B3D4E1 Membaca nombor dan bilangan (.Gambar B3D2 Mendengar dan menyebut nombor dan bilangan. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B3D1 Mendengar dan menyebut perkataan.١-١) mengikut susunan. B3D4E2 Membaca nombor dan bilangan (.Ujian lisan . B3D3E1 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul dengan bimbingan guru.١-١) mengikut susunan.Kad nombor . B3D2E1 Mengulang nombor dan bilangan (. B3D2E2 Menyebut nombor dan bilangan (.Ujian lisan .Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B3D5 Menulis perkataan.١-١) dengan betul.Ujian lisan . KEMAHIRAN MEMBACA B3D3 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul.Kad perkataan .Kad perkataan . memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar.

B4D3E1 Menyalin ungkapan (‫ )عبارات‬dengan kemas dan betul.Ujian bertulis . memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. Contoh : Mengucapkan (‫ )صباح الخير‬dengan bahasa badan yang sesuai seperti memberi senyuman dan lain-lain. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B4D1 Mendengar dan menyebut ungkapan ( ‫ )عبارات‬dengan tindakan yang betul. B4D1E2 Membezakan ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar. KEMAHIRAN MEMBACA B4D2 Membaca ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul. .Gambar .Ujian lisan .Gambar . dibaca dan ditulis. EVIDENS INSTRUMEN B4D1E1 Menyebut ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar dengan jelas.)مساء الخير‬ .Kad imbasan . disebut.Ujian lisan . B4D2E1 Membaca dan memahami ungkapan (‫ )عبارات‬dengan bimbingan guru. Contoh : Membezakan antara ungkapan (‫ )صباح الخير‬dan (‫.7 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 4 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab N STANDARD PRESTASI Mengetahui.Kad imbasan .Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B4D3 Menulis ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul. .

B5D3E2 Membaca ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan intonasi dan tekanan suara ( ‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dengan bimbingan guru. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B5D1 Mendengar ayat dengan penuh perhatian. . disebut. B5D3E1 Membaca dan memahami ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan bimbingan guru. memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar.Kad ayat .Kad ayat .)الجمل البسيطة‬ B5D2E1 Menutur ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬mengikut situasi yang betul.(‫)الجمل البسيطة‬ .8 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 5 Tahu. Contoh : Mendengar dengan teliti. KEMAHIRAN MEMBACA B5D3 Membaca ayat mudah (‫. EVIDENS INSTRUMEN B5D1E1 Mendengar ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan betul.Ujian lisan . B5D4E1 Menyalin ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan kemas dan tersusun.Kad ayat . B5D1E2 Mendengar dan membezakan sebutan ayat mudah (‫. dibaca dan ditulis.Ujian bertulis .)الجمل البسيطة‬ Contoh : ‫هذا تلميذ / هذه تلميذة‬ .Ujian bertulis .Ujian lisan . B5D4E2 Menyalin dan menyusun perkataan menjadi ayat mudah .Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B5D4 Menulis ayat dengan kemas.Ujian lisan .Ujian lisan B5D2 Menuturkan ayat dengan sopan. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui.

ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul. B6D1E3 Menamakan benda maujud yang dipelajari dengan tepat. . nombor. perkataan. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui. bilangan.Ujian lisan . B6D1E2 Bertutur mengikut intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dan jelas. B6D3E1 Menulis huruf. EVIDENS INSTRUMEN B6D1E1 Memberi atau menjawab sapaan asas atau arahan.9 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 6 Tahu. dibaca dan ditulis. disebut. ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul dengan bimbingan guru secara Imlak.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B6D3 Menulis huruf.Ujian lisan KEMAHIRAN MEMBACA B6D2 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan berhemah. .Ujian lisan . perkataan. B6D2E1 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul. .Ujian bertulis . Contoh : Menjawab sapaan asas dengan bahasa badan yang sesuai melalui aktiviti didik hibur seperti lakonan. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B6D1 Menyampaikan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful