DERAF

STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH

perkataan. ayat dan perenggan. 4) Membaca perkataan. 2) Menyebut huruf dan perkataan dengan sebutan yang betul. ayat dan perenggan dengan bacaan yang betul. OBJEKTIF KURIKULUM Pendekatan Dokumen Standard Kurikulum bagi bahasa Arab adalah untuk mencapai tujuan-tujuan berikut . 3) Bertutur mengikut situasi tertentu. 5) Mempraktikkan asas tatabahasa bahasa Arab dalam pertuturan dan penulisan. 6) Menghafaz kata-kata hikmah dan perumpamaan yang terpilih dan memperdengarkannya.2 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH MATLAMAT KURIKULUM Objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah bertujuan untuk menanam minat murid mempelajari asas bahasa Arab dan menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi menggunakan ayat mudah. 1) Mendengar sebutan huruf. 7) Menggunakan bahasa Arab fushah dalam pertuturan dan penulisan. .

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. disebut. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu. disebut. disebut. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar. dibaca dan ditulis. membaca dan menulis.3 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu. Mengetahui. disebut. Mengetahui. dibaca dan ditulis. PERNYATAA . disebut. bertutur. Mengetahui. memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. Mengetahui. Faham dan Boleh Buat 4 Tahu. dibaca dan ditulis.

Carta huruf KEMAHIRAN MENULIS B1D4 Memegang pensil dengan betul. alam persekitaran dan alat muzik. dhommah dan kasrah (‫ )ـــــــــــ‬dari bahan bacaan ِ ُ َ yang bersesuaian.ي‬berbaris fathah (‫ )ــــــ‬dari bahan َ bacaan yang bersesuaian. Contoh bahan : Kad imbasan dan lain-lain.Ujian bertulis .Pita rakaman . B1D4E1 Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk membentuk huruf hijaiyyah. B1D2 Membunyikan apa yang didengar. B1D2E1 Mengajuk dan menyebut pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan. Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain. alam persekitaran dan alat muzik.Gambar . .Ujian bertulis . . EVIDENS INSTRUMEN B1D1E1 Mengecam pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan.4 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu N STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar.Kad perkataan .Carta huruf .Tunjuk cara . .Pita rakaman .Gambar KEMAHIRAN MEMBACA B1D3 Membaca huruf hijaiyyah berbaris.Tunjuk cara . B1D3E2 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ dengan baris fathah. B1D4E2 Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah. B1D3E1 Membaca huruf hijaiyyah (‫ )ا . membaca dan menulis.Kad perkataan . DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B1D1 Mendengar bunyi yang diperdengarkan. bertutur.

Ujian lisan .5 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui dan memahami perkara yang didengar.Kad imbasan . di tengah dan di akhir perkataan.)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : ( ‫) ب با، م ما‬ َ َ ََ .)الحركات القصيرة والطويلة‬ EVIDENS INSTRUMEN B2D1E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah (‫. disebut.)ا – ي‬ B2D6E2 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬di awal.Kad imbasan B2D5 Membaca huruf hijaiyyah yang terletak di awal.)الحركات القصيرة والطويلة‬ B2D4 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ yang mengandungi (‫.)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : (‫)ب ب ب / با بي بو‬ ُ ِ َ ُ ِ َ B2D4E1 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬dengan makhraj yang betul.Kad imbasan . B2D4E2 Membezakan huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬yang mengandungi (‫ .Ujian lisan B2D3E1 Menyebut dan membezakan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫ . di tengah dan di akhir perkataan.Tunjuk cara INSTRUMEN BAND PERNYATAA N STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS .Ujian lisan .ي‬ B2D2E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ . Contoh: (‫)دجاجة، جدة، ولد‬ ّ B2D6E1 Menulis huruf hijaiyyah tunggal (‫.)ا. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B2D1 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah (‫.ي‬ B2D2 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ KEMAHIRAN MEMBACA B2D3 Menentukan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫. di tengah dan di akhir perkataan melalui pembacaan. dibaca dan ditulis.Ujian lisan .)ا. KEMAHIRAN MENULIS B2D6 Menulis huruf hijaiyyah (‫)ا – ي‬ B2D5E1 Mengenalpasti bentuk huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت،ا،ج، د، ك،ن‬ yang bersambung di awal. .

Gambar . dibaca dan ditulis. B3D6 Menulis nombor dan bilangan. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar.١-١) mengikut makhraj dengan bimbingan guru. B3D3E1 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul dengan bimbingan guru.Ujian lisan .Kad nombor .Kad nombor .١-١) mengikut susunan.Kad nombor . KEMAHIRAN MEMBACA B3D3 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul. PERNYATAA .Gambar . Faham dan Boleh Buat Mengetahui.Gambar . B3D5E1 Menyalin perkataan dengan betul.Ujian lisan . B3D1E1 Mengulang perkataan yang didengar.Kad perkataan . KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B3D1 Mendengar dan menyebut perkataan.١-١) dengan betul. B3D2E2 Menyebut nombor dan bilangan (.١-١) mengikut susunan.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B3D5 Menulis perkataan. B3D2E1 Mengulang nombor dan bilangan (.Kad perkataan . B3D1E2 Membezakan sebutan perkataan yang didengar.6 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH PRESTASI 3 Tahu. B3D6E1 Menyalin nombor dan bilangan (. B3D4 Membaca nombor dan bilangan. B3D4E2 Membaca nombor dan bilangan (. .Gambar B3D2 Mendengar dan menyebut nombor dan bilangan.Kad nombor .Kad perkataan .١-١). B3D4E1 Membaca nombor dan bilangan (. Contoh : ‫تلميذ / تلميذة‬ .Kad perkataan . disebut.Ujian lisan .Kad nombor .

Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B4D3 Menulis ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul.Kad imbasan . DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B4D1 Mendengar dan menyebut ungkapan ( ‫ )عبارات‬dengan tindakan yang betul.Ujian lisan .Ujian bertulis .Gambar . KEMAHIRAN MEMBACA B4D2 Membaca ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul. Contoh : Mengucapkan (‫ )صباح الخير‬dengan bahasa badan yang sesuai seperti memberi senyuman dan lain-lain.7 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 4 Tahu. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar.Kad imbasan .Ujian lisan . B4D2E1 Membaca dan memahami ungkapan (‫ )عبارات‬dengan bimbingan guru. EVIDENS INSTRUMEN B4D1E1 Menyebut ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar dengan jelas. disebut. dibaca dan ditulis. B4D1E2 Membezakan ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab N STANDARD PRESTASI Mengetahui.Gambar . . B4D3E1 Menyalin ungkapan (‫ )عبارات‬dengan kemas dan betul. .)مساء الخير‬ . Contoh : Membezakan antara ungkapan (‫ )صباح الخير‬dan (‫.

Ujian bertulis . B5D3E2 Membaca ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan intonasi dan tekanan suara ( ‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dengan bimbingan guru.Ujian lisan B5D2 Menuturkan ayat dengan sopan. . disebut.Ujian lisan . EVIDENS INSTRUMEN B5D1E1 Mendengar ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan betul.)الجمل البسيطة‬ Contoh : ‫هذا تلميذ / هذه تلميذة‬ .(‫)الجمل البسيطة‬ . B5D1E2 Mendengar dan membezakan sebutan ayat mudah (‫. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui.Ujian bertulis .)الجمل البسيطة‬ B5D2E1 Menutur ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬mengikut situasi yang betul. B5D4E2 Menyalin dan menyusun perkataan menjadi ayat mudah . dibaca dan ditulis.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B5D4 Menulis ayat dengan kemas.Ujian lisan .Kad ayat . memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar.Ujian lisan . KEMAHIRAN MEMBACA B5D3 Membaca ayat mudah (‫.Kad ayat . B5D4E1 Menyalin ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan kemas dan tersusun.Kad ayat . DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B5D1 Mendengar ayat dengan penuh perhatian. Contoh : Mendengar dengan teliti. B5D3E1 Membaca dan memahami ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan bimbingan guru.8 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 5 Tahu.

. bilangan.9 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 6 Tahu. perkataan. B6D1E3 Menamakan benda maujud yang dipelajari dengan tepat. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. B6D3E1 Menulis huruf. dibaca dan ditulis.Ujian lisan KEMAHIRAN MEMBACA B6D2 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan berhemah.Ujian lisan .Ujian lisan . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui. perkataan. B6D2E1 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul. ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul. ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul dengan bimbingan guru secara Imlak. Contoh : Menjawab sapaan asas dengan bahasa badan yang sesuai melalui aktiviti didik hibur seperti lakonan. disebut. B6D1E2 Bertutur mengikut intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dan jelas. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B6D1 Menyampaikan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila.Ujian bertulis .Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B6D3 Menulis huruf. . EVIDENS INSTRUMEN B6D1E1 Memberi atau menjawab sapaan asas atau arahan. . nombor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful