DERAF

STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH

7) Menggunakan bahasa Arab fushah dalam pertuturan dan penulisan. 5) Mempraktikkan asas tatabahasa bahasa Arab dalam pertuturan dan penulisan. 2) Menyebut huruf dan perkataan dengan sebutan yang betul. 6) Menghafaz kata-kata hikmah dan perumpamaan yang terpilih dan memperdengarkannya. . 3) Bertutur mengikut situasi tertentu. ayat dan perenggan.2 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH MATLAMAT KURIKULUM Objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah bertujuan untuk menanam minat murid mempelajari asas bahasa Arab dan menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi menggunakan ayat mudah. 1) Mendengar sebutan huruf. 4) Membaca perkataan. ayat dan perenggan dengan bacaan yang betul. OBJEKTIF KURIKULUM Pendekatan Dokumen Standard Kurikulum bagi bahasa Arab adalah untuk mencapai tujuan-tujuan berikut . perkataan.

disebut. memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar. Mengetahui. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. Mengetahui. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu. disebut. PERNYATAA . dibaca dan ditulis. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu. Mengetahui. dibaca dan ditulis.3 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar. dibaca dan ditulis. membaca dan menulis. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. Mengetahui. Faham dan Boleh Buat 4 Tahu. disebut. dibaca dan ditulis. disebut. bertutur. dibaca dan ditulis. disebut.

Carta huruf .Gambar .Carta huruf KEMAHIRAN MENULIS B1D4 Memegang pensil dengan betul. Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain. bertutur.Pita rakaman . B1D2 Membunyikan apa yang didengar.Tunjuk cara . .Tunjuk cara . .Kad perkataan . DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B1D1 Mendengar bunyi yang diperdengarkan. B1D3E1 Membaca huruf hijaiyyah (‫ )ا .Gambar KEMAHIRAN MEMBACA B1D3 Membaca huruf hijaiyyah berbaris.Ujian bertulis . .Pita rakaman . alam persekitaran dan alat muzik. B1D2E1 Mengajuk dan menyebut pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan. B1D3E2 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ dengan baris fathah. Contoh bahan : Kad imbasan dan lain-lain.4 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu N STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. membaca dan menulis. dhommah dan kasrah (‫ )ـــــــــــ‬dari bahan bacaan ِ ُ َ yang bersesuaian.Kad perkataan . alam persekitaran dan alat muzik.Ujian bertulis . EVIDENS INSTRUMEN B1D1E1 Mengecam pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan. B1D4E1 Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk membentuk huruf hijaiyyah. B1D4E2 Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah.ي‬berbaris fathah (‫ )ــــــ‬dari bahan َ bacaan yang bersesuaian.

di tengah dan di akhir perkataan.Ujian lisan .Ujian lisan .)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : ( ‫) ب با، م ما‬ َ َ ََ . KEMAHIRAN MENULIS B2D6 Menulis huruf hijaiyyah (‫)ا – ي‬ B2D5E1 Mengenalpasti bentuk huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت،ا،ج، د، ك،ن‬ yang bersambung di awal.Kad imbasan . DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B2D1 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah (‫. disebut. B2D4E2 Membezakan huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬yang mengandungi (‫ .)الحركات القصيرة والطويلة‬ B2D4 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ yang mengandungi (‫.Kad imbasan . dibaca dan ditulis.)ا – ي‬ B2D6E2 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬di awal. di tengah dan di akhir perkataan melalui pembacaan.Kad imbasan B2D5 Membaca huruf hijaiyyah yang terletak di awal. Contoh: (‫)دجاجة، جدة، ولد‬ ّ B2D6E1 Menulis huruf hijaiyyah tunggal (‫.)ا.Tunjuk cara INSTRUMEN BAND PERNYATAA N STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS .Ujian lisan B2D3E1 Menyebut dan membezakan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫ .)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : (‫)ب ب ب / با بي بو‬ ُ ِ َ ُ ِ َ B2D4E1 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬dengan makhraj yang betul.)الحركات القصيرة والطويلة‬ EVIDENS INSTRUMEN B2D1E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah (‫. di tengah dan di akhir perkataan.Ujian lisan .ي‬ B2D2 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ KEMAHIRAN MEMBACA B2D3 Menentukan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫.ي‬ B2D2E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ .5 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui dan memahami perkara yang didengar.)ا. .

B3D3E1 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul dengan bimbingan guru.Kad nombor .Gambar .Kad perkataan .١-١) mengikut makhraj dengan bimbingan guru.Kad perkataan .Ujian lisan . B3D2E1 Mengulang nombor dan bilangan (. . disebut. B3D6E1 Menyalin nombor dan bilangan (. dibaca dan ditulis.Ujian lisan .١-١). Faham dan Boleh Buat Mengetahui.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B3D5 Menulis perkataan. B3D1E1 Mengulang perkataan yang didengar.Kad nombor . memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar.Gambar . Contoh : ‫تلميذ / تلميذة‬ .١-١) mengikut susunan.Ujian lisan .Kad perkataan .Kad nombor .Kad nombor .Kad nombor . PERNYATAA .6 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH PRESTASI 3 Tahu.Gambar . B3D4E1 Membaca nombor dan bilangan (. B3D4E2 Membaca nombor dan bilangan (.١-١) dengan betul. B3D4 Membaca nombor dan bilangan. B3D1E2 Membezakan sebutan perkataan yang didengar.Kad perkataan . B3D5E1 Menyalin perkataan dengan betul.Gambar B3D2 Mendengar dan menyebut nombor dan bilangan. B3D6 Menulis nombor dan bilangan. KEMAHIRAN MEMBACA B3D3 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul.١-١) mengikut susunan. B3D2E2 Menyebut nombor dan bilangan (. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B3D1 Mendengar dan menyebut perkataan.

disebut.Kad imbasan . EVIDENS INSTRUMEN B4D1E1 Menyebut ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar dengan jelas. Contoh : Mengucapkan (‫ )صباح الخير‬dengan bahasa badan yang sesuai seperti memberi senyuman dan lain-lain. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B4D1 Mendengar dan menyebut ungkapan ( ‫ )عبارات‬dengan tindakan yang betul. Contoh : Membezakan antara ungkapan (‫ )صباح الخير‬dan (‫.)مساء الخير‬ . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab N STANDARD PRESTASI Mengetahui. . KEMAHIRAN MEMBACA B4D2 Membaca ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul.Gambar .Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B4D3 Menulis ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. B4D1E2 Membezakan ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar. .Kad imbasan .Ujian lisan .Ujian lisan . B4D2E1 Membaca dan memahami ungkapan (‫ )عبارات‬dengan bimbingan guru. dibaca dan ditulis. B4D3E1 Menyalin ungkapan (‫ )عبارات‬dengan kemas dan betul.7 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 4 Tahu.Ujian bertulis .Gambar .

Ujian bertulis . disebut. B5D3E1 Membaca dan memahami ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan bimbingan guru. memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar. B5D3E2 Membaca ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan intonasi dan tekanan suara ( ‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dengan bimbingan guru.Kad ayat . dibaca dan ditulis. B5D1E2 Mendengar dan membezakan sebutan ayat mudah (‫. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B5D1 Mendengar ayat dengan penuh perhatian.)الجمل البسيطة‬ Contoh : ‫هذا تلميذ / هذه تلميذة‬ .(‫)الجمل البسيطة‬ . B5D4E1 Menyalin ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan kemas dan tersusun.Ujian lisan . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui. B5D4E2 Menyalin dan menyusun perkataan menjadi ayat mudah .)الجمل البسيطة‬ B5D2E1 Menutur ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬mengikut situasi yang betul.8 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 5 Tahu. Contoh : Mendengar dengan teliti. .Ujian lisan B5D2 Menuturkan ayat dengan sopan.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B5D4 Menulis ayat dengan kemas.Ujian lisan .Kad ayat .Ujian bertulis . KEMAHIRAN MEMBACA B5D3 Membaca ayat mudah (‫.Ujian lisan . EVIDENS INSTRUMEN B5D1E1 Mendengar ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan betul.Kad ayat .

perkataan. . nombor. EVIDENS INSTRUMEN B6D1E1 Memberi atau menjawab sapaan asas atau arahan.Ujian lisan KEMAHIRAN MEMBACA B6D2 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan berhemah. Contoh : Menjawab sapaan asas dengan bahasa badan yang sesuai melalui aktiviti didik hibur seperti lakonan. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar.9 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 6 Tahu. B6D2E1 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul. B6D1E3 Menamakan benda maujud yang dipelajari dengan tepat. B6D1E2 Bertutur mengikut intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dan jelas. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui. ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul. bilangan.Ujian lisan .Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B6D3 Menulis huruf. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B6D1 Menyampaikan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila. perkataan. ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul dengan bimbingan guru secara Imlak.Ujian lisan . . .Ujian bertulis . dibaca dan ditulis. disebut. B6D3E1 Menulis huruf.