DERAF

STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH

ayat dan perenggan. 2) Menyebut huruf dan perkataan dengan sebutan yang betul. ayat dan perenggan dengan bacaan yang betul.2 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH MATLAMAT KURIKULUM Objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah bertujuan untuk menanam minat murid mempelajari asas bahasa Arab dan menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi menggunakan ayat mudah. 3) Bertutur mengikut situasi tertentu. 1) Mendengar sebutan huruf. 4) Membaca perkataan. OBJEKTIF KURIKULUM Pendekatan Dokumen Standard Kurikulum bagi bahasa Arab adalah untuk mencapai tujuan-tujuan berikut . perkataan. 7) Menggunakan bahasa Arab fushah dalam pertuturan dan penulisan. 5) Mempraktikkan asas tatabahasa bahasa Arab dalam pertuturan dan penulisan. . 6) Menghafaz kata-kata hikmah dan perumpamaan yang terpilih dan memperdengarkannya.

dibaca dan ditulis. Mengetahui. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. Mengetahui. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu. PERNYATAA . memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar. Mengetahui. dibaca dan ditulis. disebut. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar.3 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu. Mengetahui. disebut. dibaca dan ditulis. membaca dan menulis. disebut. disebut. disebut. bertutur. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. Faham dan Boleh Buat 4 Tahu. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu.

Ujian bertulis . B1D4E2 Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah. Contoh bahan : Kad imbasan dan lain-lain.Pita rakaman .Pita rakaman . .Kad perkataan . dhommah dan kasrah (‫ )ـــــــــــ‬dari bahan bacaan ِ ُ َ yang bersesuaian.Tunjuk cara . EVIDENS INSTRUMEN B1D1E1 Mengecam pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan. membaca dan menulis. B1D3E2 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ dengan baris fathah.Tunjuk cara .Gambar KEMAHIRAN MEMBACA B1D3 Membaca huruf hijaiyyah berbaris. B1D3E1 Membaca huruf hijaiyyah (‫ )ا . B1D2 Membunyikan apa yang didengar. alam persekitaran dan alat muzik.Carta huruf .Kad perkataan .Ujian bertulis .4 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu N STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. . Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain. B1D4E1 Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk membentuk huruf hijaiyyah.Carta huruf KEMAHIRAN MENULIS B1D4 Memegang pensil dengan betul.ي‬berbaris fathah (‫ )ــــــ‬dari bahan َ bacaan yang bersesuaian. alam persekitaran dan alat muzik. bertutur. B1D2E1 Mengajuk dan menyebut pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan. . DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B1D1 Mendengar bunyi yang diperdengarkan.Gambar .

ي‬ B2D2 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ KEMAHIRAN MEMBACA B2D3 Menentukan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫.Tunjuk cara INSTRUMEN BAND PERNYATAA N STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS .5 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui dan memahami perkara yang didengar. B2D4E2 Membezakan huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬yang mengandungi (‫ .Ujian lisan B2D3E1 Menyebut dan membezakan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫ . .Ujian lisan .)الحركات القصيرة والطويلة‬ B2D4 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ yang mengandungi (‫. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B2D1 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah (‫.Ujian lisan .)ا. di tengah dan di akhir perkataan. KEMAHIRAN MENULIS B2D6 Menulis huruf hijaiyyah (‫)ا – ي‬ B2D5E1 Mengenalpasti bentuk huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت،ا،ج، د، ك،ن‬ yang bersambung di awal. disebut. di tengah dan di akhir perkataan melalui pembacaan.ي‬ B2D2E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ .)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : ( ‫) ب با، م ما‬ َ َ ََ . dibaca dan ditulis. Contoh: (‫)دجاجة، جدة، ولد‬ ّ B2D6E1 Menulis huruf hijaiyyah tunggal (‫.Kad imbasan B2D5 Membaca huruf hijaiyyah yang terletak di awal.)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : (‫)ب ب ب / با بي بو‬ ُ ِ َ ُ ِ َ B2D4E1 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬dengan makhraj yang betul. di tengah dan di akhir perkataan.)ا.)ا – ي‬ B2D6E2 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬di awal.)الحركات القصيرة والطويلة‬ EVIDENS INSTRUMEN B2D1E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah (‫.Kad imbasan .Ujian lisan .Kad imbasan .

B3D2E1 Mengulang nombor dan bilangan (. B3D5E1 Menyalin perkataan dengan betul.Ujian lisan . PERNYATAA .Kad nombor .Kad nombor .Kad nombor . B3D4 Membaca nombor dan bilangan. B3D6 Menulis nombor dan bilangan.١-١) mengikut makhraj dengan bimbingan guru. . Faham dan Boleh Buat Mengetahui.Gambar . B3D1E2 Membezakan sebutan perkataan yang didengar.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B3D5 Menulis perkataan.Kad nombor .Gambar . KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B3D1 Mendengar dan menyebut perkataan.Kad perkataan . B3D4E1 Membaca nombor dan bilangan (. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar.6 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH PRESTASI 3 Tahu.Kad perkataan .Gambar . B3D3E1 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul dengan bimbingan guru.Kad perkataan .١-١) mengikut susunan.Kad nombor . Contoh : ‫تلميذ / تلميذة‬ .Ujian lisan .Gambar B3D2 Mendengar dan menyebut nombor dan bilangan. B3D2E2 Menyebut nombor dan bilangan (.Kad perkataan . B3D6E1 Menyalin nombor dan bilangan (. KEMAHIRAN MEMBACA B3D3 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul.١-١) mengikut susunan.١-١). B3D4E2 Membaca nombor dan bilangan (.١-١) dengan betul. disebut. B3D1E1 Mengulang perkataan yang didengar. dibaca dan ditulis.Ujian lisan .

Kad imbasan . Contoh : Membezakan antara ungkapan (‫ )صباح الخير‬dan (‫.)مساء الخير‬ . . Contoh : Mengucapkan (‫ )صباح الخير‬dengan bahasa badan yang sesuai seperti memberi senyuman dan lain-lain.7 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 4 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab N STANDARD PRESTASI Mengetahui. . B4D2E1 Membaca dan memahami ungkapan (‫ )عبارات‬dengan bimbingan guru.Kad imbasan .Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B4D3 Menulis ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul. B4D3E1 Menyalin ungkapan (‫ )عبارات‬dengan kemas dan betul. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar.Ujian lisan .Gambar .Ujian bertulis . disebut.Ujian lisan . B4D1E2 Membezakan ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar.Gambar . dibaca dan ditulis. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B4D1 Mendengar dan menyebut ungkapan ( ‫ )عبارات‬dengan tindakan yang betul. KEMAHIRAN MEMBACA B4D2 Membaca ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul. EVIDENS INSTRUMEN B4D1E1 Menyebut ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar dengan jelas.

Ujian bertulis .)الجمل البسيطة‬ Contoh : ‫هذا تلميذ / هذه تلميذة‬ . KEMAHIRAN MEMBACA B5D3 Membaca ayat mudah (‫.Ujian lisan . .Kad ayat .8 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 5 Tahu. Contoh : Mendengar dengan teliti.Kad ayat .Ujian bertulis .Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B5D4 Menulis ayat dengan kemas. disebut.Ujian lisan . B5D4E2 Menyalin dan menyusun perkataan menjadi ayat mudah . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui.Kad ayat . DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B5D1 Mendengar ayat dengan penuh perhatian.Ujian lisan . dibaca dan ditulis.(‫)الجمل البسيطة‬ . B5D1E2 Mendengar dan membezakan sebutan ayat mudah (‫. B5D3E2 Membaca ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan intonasi dan tekanan suara ( ‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dengan bimbingan guru. B5D4E1 Menyalin ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan kemas dan tersusun.)الجمل البسيطة‬ B5D2E1 Menutur ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬mengikut situasi yang betul. B5D3E1 Membaca dan memahami ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan bimbingan guru.Ujian lisan B5D2 Menuturkan ayat dengan sopan. memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar. EVIDENS INSTRUMEN B5D1E1 Mendengar ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan betul.

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui. B6D1E3 Menamakan benda maujud yang dipelajari dengan tepat. . nombor. perkataan. B6D3E1 Menulis huruf. B6D2E1 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul.Ujian lisan KEMAHIRAN MEMBACA B6D2 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan berhemah. disebut.Ujian bertulis . . perkataan. bilangan. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar.Ujian lisan . B6D1E2 Bertutur mengikut intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dan jelas. EVIDENS INSTRUMEN B6D1E1 Memberi atau menjawab sapaan asas atau arahan. . ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul dengan bimbingan guru secara Imlak.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B6D3 Menulis huruf. Contoh : Menjawab sapaan asas dengan bahasa badan yang sesuai melalui aktiviti didik hibur seperti lakonan.Ujian lisan .9 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 6 Tahu. dibaca dan ditulis. ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B6D1 Menyampaikan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful