DERAF

STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH

3) Bertutur mengikut situasi tertentu. 7) Menggunakan bahasa Arab fushah dalam pertuturan dan penulisan. perkataan. OBJEKTIF KURIKULUM Pendekatan Dokumen Standard Kurikulum bagi bahasa Arab adalah untuk mencapai tujuan-tujuan berikut . . 6) Menghafaz kata-kata hikmah dan perumpamaan yang terpilih dan memperdengarkannya. ayat dan perenggan. 1) Mendengar sebutan huruf. 5) Mempraktikkan asas tatabahasa bahasa Arab dalam pertuturan dan penulisan.2 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH MATLAMAT KURIKULUM Objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah bertujuan untuk menanam minat murid mempelajari asas bahasa Arab dan menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasi menggunakan ayat mudah. 4) Membaca perkataan. ayat dan perenggan dengan bacaan yang betul. 2) Menyebut huruf dan perkataan dengan sebutan yang betul.

dibaca dan ditulis. PERNYATAA . dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar. disebut. disebut. Faham dan Boleh Buat 4 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu. memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar.3 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu. Mengetahui. memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. Mengetahui. Mengetahui. membaca dan menulis. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar. bertutur. Mengetahui. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. disebut. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. disebut. disebut.

.Ujian bertulis . B1D3E2 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ dengan baris fathah. EVIDENS INSTRUMEN B1D1E1 Mengecam pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan. bertutur. dhommah dan kasrah (‫ )ـــــــــــ‬dari bahan bacaan ِ ُ َ yang bersesuaian. membaca dan menulis.Gambar KEMAHIRAN MEMBACA B1D3 Membaca huruf hijaiyyah berbaris. alam persekitaran dan alat muzik. B1D4E2 Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah.Kad perkataan .Ujian bertulis . B1D3E1 Membaca huruf hijaiyyah (‫ )ا .Pita rakaman .Gambar . DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B1D1 Mendengar bunyi yang diperdengarkan.4 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 1 Tahu N STANDARD PRESTASI Mengetahui asas mendengar. Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain. Contoh bahan : Kad imbasan dan lain-lain.Carta huruf KEMAHIRAN MENULIS B1D4 Memegang pensil dengan betul. B1D4E1 Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk membentuk huruf hijaiyyah.Tunjuk cara .Carta huruf .Kad perkataan .Tunjuk cara . B1D2E1 Mengajuk dan menyebut pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan. . B1D2 Membunyikan apa yang didengar. alam persekitaran dan alat muzik.ي‬berbaris fathah (‫ )ــــــ‬dari bahan َ bacaan yang bersesuaian. .Pita rakaman .

ي‬ B2D2E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ .ي‬ B2D2 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan: (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ KEMAHIRAN MEMBACA B2D3 Menentukan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫.)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : ( ‫) ب با، م ما‬ َ َ ََ . disebut. B2D4E2 Membezakan huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬yang mengandungi (‫ . .Ujian lisan B2D3E1 Menyebut dan membezakan bunyi huruf hijaiyyah berdasarkan (‫ .)الحركات القصيرة والطويلة‬Contoh : (‫)ب ب ب / با بي بو‬ ُ ِ َ ُ ِ َ B2D4E1 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬dengan makhraj yang betul.Kad imbasan . KEMAHIRAN MENULIS B2D6 Menulis huruf hijaiyyah (‫)ا – ي‬ B2D5E1 Mengenalpasti bentuk huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت،ا،ج، د، ك،ن‬ yang bersambung di awal.)ا – ي‬ B2D6E2 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬di awal. di tengah dan di akhir perkataan melalui pembacaan.Tunjuk cara INSTRUMEN BAND PERNYATAA N STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS . di tengah dan di akhir perkataan.)ا.Kad imbasan .)الحركات القصيرة والطويلة‬ EVIDENS INSTRUMEN B2D1E1 Menyebut bunyi huruf hijaiyyah (‫. Contoh: (‫)دجاجة، جدة، ولد‬ ّ B2D6E1 Menulis huruf hijaiyyah tunggal (‫.)ا.Kad imbasan B2D5 Membaca huruf hijaiyyah yang terletak di awal.)الحركات القصيرة والطويلة‬ B2D4 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)م، ب، ت، ا، ج، د، ك، ن‬ yang mengandungi (‫.Ujian lisan . di tengah dan di akhir perkataan.Ujian lisan . dibaca dan ditulis. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B2D1 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah (‫.Ujian lisan .5 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 2 Tahu dan Faham PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui dan memahami perkara yang didengar.

B3D1E1 Mengulang perkataan yang didengar. Contoh : ‫تلميذ / تلميذة‬ . B3D2E1 Mengulang nombor dan bilangan (.Kad perkataan . B3D5E1 Menyalin perkataan dengan betul. disebut.Gambar . B3D2E2 Menyebut nombor dan bilangan (.١-١) mengikut susunan. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B3D1 Mendengar dan menyebut perkataan.Gambar . B3D4 Membaca nombor dan bilangan.Kad nombor .Kad perkataan . KEMAHIRAN MEMBACA B3D3 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul. B3D6E1 Menyalin nombor dan bilangan (.١-١) dengan betul.Ujian lisan .Kad nombor . dibaca dan ditulis. B3D1E2 Membezakan sebutan perkataan yang didengar. memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar.Kad perkataan .6 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH PRESTASI 3 Tahu.Ujian lisan .١-١). B3D4E2 Membaca nombor dan bilangan (. B3D6 Menulis nombor dan bilangan.Ujian lisan . .Kad perkataan . B3D3E1 Membaca perkataan dengan makhraj yang betul dengan bimbingan guru. B3D4E1 Membaca nombor dan bilangan (.Gambar B3D2 Mendengar dan menyebut nombor dan bilangan.Kad nombor .Kad nombor . Faham dan Boleh Buat Mengetahui.Gambar . PERNYATAA .Kad nombor .١-١) mengikut makhraj dengan bimbingan guru.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B3D5 Menulis perkataan.١-١) mengikut susunan.

Ujian lisan .Ujian lisan .Ujian bertulis . B4D3E1 Menyalin ungkapan (‫ )عبارات‬dengan kemas dan betul. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B4D1 Mendengar dan menyebut ungkapan ( ‫ )عبارات‬dengan tindakan yang betul.Gambar .)مساء الخير‬ . .7 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 4 Tahu. EVIDENS INSTRUMEN B4D1E1 Menyebut ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar dengan jelas.Kad imbasan . . B4D2E1 Membaca dan memahami ungkapan (‫ )عبارات‬dengan bimbingan guru. Contoh : Membezakan antara ungkapan (‫ )صباح الخير‬dan (‫. memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar. B4D1E2 Membezakan ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar.Gambar . Contoh : Mengucapkan (‫ )صباح الخير‬dengan bahasa badan yang sesuai seperti memberi senyuman dan lain-lain. disebut. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab N STANDARD PRESTASI Mengetahui. dibaca dan ditulis. KEMAHIRAN MEMBACA B4D2 Membaca ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B4D3 Menulis ungkapan (‫ )عبارات‬dengan betul.Kad imbasan .

DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B5D1 Mendengar ayat dengan penuh perhatian. .)الجمل البسيطة‬ B5D2E1 Menutur ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬mengikut situasi yang betul. B5D4E1 Menyalin ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan kemas dan tersusun.)الجمل البسيطة‬ Contoh : ‫هذا تلميذ / هذه تلميذة‬ . disebut. EVIDENS INSTRUMEN B5D1E1 Mendengar ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan betul.Kad ayat . B5D4E2 Menyalin dan menyusun perkataan menjadi ayat mudah .Ujian bertulis . B5D1E2 Mendengar dan membezakan sebutan ayat mudah (‫.Ujian lisan .Ujian lisan B5D2 Menuturkan ayat dengan sopan. B5D3E2 Membaca ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan intonasi dan tekanan suara ( ‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dengan bimbingan guru. memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar. KEMAHIRAN MEMBACA B5D3 Membaca ayat mudah (‫.Kad ayat .Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B5D4 Menulis ayat dengan kemas. dibaca dan ditulis.Ujian lisan . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui.(‫)الجمل البسيطة‬ . Contoh : Mendengar dengan teliti.Ujian bertulis . B5D3E1 Membaca dan memahami ayat mudah (‫ )الجمل البسيطة‬dengan bimbingan guru.Ujian lisan .Kad ayat .8 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 5 Tahu.

memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar. bilangan. . nombor. disebut. ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul. B6D1E2 Bertutur mengikut intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul dan jelas.Ujian lisan KEMAHIRAN MENULIS B6D3 Menulis huruf. perkataan.Ujian lisan KEMAHIRAN MEMBACA B6D2 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan berhemah. B6D3E1 Menulis huruf. . ungkapan dan ayat yang didengar dengan betul dengan bimbingan guru secara Imlak. Contoh : Menjawab sapaan asas dengan bahasa badan yang sesuai melalui aktiviti didik hibur seperti lakonan. EVIDENS INSTRUMEN B6D1E1 Memberi atau menjawab sapaan asas atau arahan. DESKRIPTOR KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR B6D1 Menyampaikan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila. dibaca dan ditulis.Ujian bertulis . perkataan. B6D2E1 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan intonasi dan tekanan suara (‫ )النبر والتنغيم‬yang betul.Ujian lisan .Ujian lisan . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAA N STANDARD PRESTASI Mengetahui. B6D1E3 Menamakan benda maujud yang dipelajari dengan tepat. .9 STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH BAND 6 Tahu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful