PENGAJARAN BERASASKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4 ALAM BAHAN

Hari Tarikh Masa Kelas Tema

: Rabu : 14 Julai 2010 : 60 Minit : 4 Gemilang : Menyiasat Alam Bahan : Memahami ciri-ciri Bahan. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat : i) Mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air.

Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Pendekatan P&P Kaedah KPS KMS BBM bekas, air

: Pembelajaran Masteri : Aktiviti Hands-on : Memerhati, Mengelas, Berkomunikasi, Menginferens : Mengguna dan mengendalikan bahan dan peralatan sains : Span, tuala, tisu, getah, pemadam, beg plastic, kertas pembalut (burger),

KPS : Mengelas Kemahiran Berfikir: Menghubungkait dan meramal . y Apakah yang boleh perhatikanj pada gambar ini? y Apakah objek yang diperhatikan pada gambar? y Apakah kegunaan objek tersebut? y Guru mengaitkan situasi gambar yang ditunjukkan dengan sifat bahan yang boleh menyerap air. Setiap kumpulan dibekalkan pelbagai jenis bahan Guru memberikan penerangan perlaksanaan BBM Tuala. beg plastic. kertas tisu. Mop digunakan untuk mengelap lantai yang basah kerana mop diperbuat daripada bahan yang menyerap air y Soal-jawab: a) Apakah yang kamu lakukan sekiranya air tertumpah di atas meja makan? b) Bahan apakan yang kamu boleh gunakan? Catatan Pencetusan Idea (10 Minit) y Mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air KPS : Memerhati. span. meramal Kemahiran Berfikir: Menghubungkait dan meramal Tahap Kognitif Pengetahuan Kefahaman Penstrukturan semula Idea (20 Minit) y Mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air.Fasa Pengajaran Orientasi (5 Minit) Isi Kandungan y Menyatakan situasi yang dilakukan berdasarkan gambar Aktiviti Guru menunjukkan gambar kepada murid. Guru bersoal-jawab dengan murid mengenai gambar yang ditunjukkan. y y y y Jenis Aktiviti : Hands -on Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil.

aktiviti Tahap Kognitif: Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Idea Refleksi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful