Isi Kandungan

muka surat

I

Pengenalan

3

II

Objektif Kajian

9

III

Definisi Konsep

IV

Batasan Kajian

V

Kaedah Kajian

VI

Tajuk

VII

Pendahuluan

X

Penutup

XI

Bibliografi

Pengenalan Tamadun adalah suatu istilah yang membincangkan tentang kekuasaan,kemakmuran dan kemajuan sesuatu bangsa dan pemerintahan.Istilah ini juga merujuk kepada perbahasan tentang sejarah ilmuan,peradaban,kemajuan perindustrian dan pembangunan ekonomi sesebuah negara.Terdapat sarjana Islam yang menggunakan perkataan hadarah tanpa menggunakan istilah tamadun ketika membicarakan tentang pembangunan peradabandan kehebatan sesuatu masyarakat atau bangsa.Menurut Said Hawwa yang menjelaskan bahawa hadarah merupakan istilah peradaban atau kemajuan manusia yang berupaya menggabung dua bentuk kemajuan iaitu kemajuan material dan kemajuan sosio-budaya. Kemajuan meliputi segala aspek pembangunan yang dicapai oleh sesuatu bangsa dalam segala bidang kehidupan.

Objektif kajian Dalam tugasan ini,saya telah

Definisi Konsep Perkataan ‘tamadun’sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan dari aspek kebendaan (material)sesebuah masyarakat.Pada zaman ini,tamadun dihubungkan dengan pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam tamadun barat.Dari sudut etimologi,tamadun berasal dari perkatan Maddana dalam bahasa Arab.Maddana merupakan kata kerja (verb) yang merujuk kepada perbuatan manusia memperhalus budi pekerti.Perkataan bahasa Arab yang lain turut digunakan bagi mentakrifkan tamadun ialah hadarah yang merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan perilaku kehidupan yang tinggi.Manakala peradaban pula disamaertikan dengan tamadun yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesebuah bangsa dan masyarakat.Selain daripada itu,perkataan yang sering digunakan dalam bahasa inggeris yang juga memberi maksud tamadun ialah civilization.Civilization berasal daripada bahasa Latin iaitu civitas yang bermaksud bandar atau kota.Civilization bermaksud menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan sama seperti hadarah dan peradaban.Dalam tamadun terdapat segala bentuk dari seni,adat kebiasaan,teknologi,ilmu,organisasi sosial dan politik.Tamadun seakan tiada beza dengan kebudayaan.Budaya pula selalunya merujuk kepada cara hidup yang simple dan gaya hidup yang komplex manakala tamadun hanya merujuk kepada gaya hidup yang yang memiliki ciri-ciri ekonomi,politik dan kerajaan serta sistem sosial.

Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Penulis mendapati 1. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. juga kepada keluarga.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. . Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam.

‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.

Penulis mendapati 1. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. . Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. juga kepada keluarga.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab.

Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 .Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.

Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Penulis mendapati 1.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. . Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. juga kepada keluarga.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1.

Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.

1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Penulis mendapati 1. juga kepada keluarga. .25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus.

Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 .

25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. . juga kepada keluarga. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Penulis mendapati 1. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam.

Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.

Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. juga kepada keluarga. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. . sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Penulis mendapati 1. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang.

Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini.

Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. . Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. juga kepada keluarga. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Penulis mendapati 1. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”.

Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.

Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Penulis mendapati 1.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. . Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. juga kepada keluarga.

Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 .

Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. juga kepada keluarga. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Penulis mendapati 1. .25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat.

Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.

Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Penulis mendapati 1. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. juga kepada keluarga. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. .

‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 .

Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. juga kepada keluarga. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Penulis mendapati 1.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. .

Pengenalan 2. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat. Objektif kajian 3. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch Halaman 1. Definisi konsep 4.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Tajuk 7. Batasan Kajian 5. Pendahuluan . Kaedah kajian 6.

Penutup 9. Bibliografi 1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus.8. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya . Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. juga kepada keluarga.

Samada hukum-hakam tersebut mengenai . ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Times Roman ‘12 ISI Abdul Hakim bin GhazaliKANDUNGAN TUGASAN – 5 MUKA SURAT bold Align Center Definisi “Syariah” dan “Perundangan Islam” atau “Tasyrie” 1 inch Di sana ada hubungannya antara syariah dan masyarakat. Di sana juga ada istilah ‘Syariah’ dan Tasyri’. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terdiri dari beberapa individu yang berhajat sangat kepada peraturan yang menentukan hak-hak mereka.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin. Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Definisi ‘Syariah’ Single Spacing ‘Syariah’ dari segi bahasa bererti : jalan yang lurus. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Penulis mendapati 1. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Berdasarkan pada matlamat tersebut perlulah kepada mewujudkan perundangan supaya masyarakat terlindung di bawahnya jiwa dan harta. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam.Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Makna Syariah Islam ialah “Apa yang Allah syariatkan (hukumkan) bagi hamba-hambaNya dari hukum-hakam yang dibawa oleh para nabi dan Nabi Muhammad khususnya. Agar yang kuat tidak dapat menekan yang lemah.

a. yang tidak boleh tidak ialah : sunnah Rasulullah s. Sumber kedua. Syariah dan Fiqh Timbulnya istilah ‘syairah’ adalah dulu daripada istilah ‘fiqh’.١٨ ‫الجاث ِي َةِ ، آية‬ َ Ertinya : Kemudian Kami (Allah) jadikan engkau di atas jalan dari perintah maka ikutilah akan nya..1 Dari definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa syariah terbahagi kepada beberapa bahagian.w yang berbentuk hadith-hadith hukum. hlm 10.. Nama Judul Rujukan 1) Zaman ini meninggalkan pengaruh besar kepada perundangan selepasnya iaitu dari segi sumbernya.w kini tiba bahagiannya untuk kita membuat beberapa kesimpulan dan Nombor halaman Sumber pandangan mengenai tajuk ini. Times Roman ‘12 bold Kesimpulan Align Left Sesudah dengan panjang lebar kita membicarakan tentang perundangan Islam di zaman Rasulullah s. Al-Madkhal Li Al-Tasyri’ Al-Islamiy.dengan amalan (dinamakan ilmu fiqh) atau mengenai i’tiqad (dinamakannya ilmu kalam)..a.. 2) Prinsip-prinsip am yang empat di atas juga menjadi pegangan para mujahid dan fuqaha dalam merumuskan sesuatu hukum yang baru. Tasyri’ Adapun ‘Tasyri’ pula dari segi istilah ialah penggubalan dan pembentukan undangundang . kerana Al-Quran menyebutnya di dalam firman Allah Taala : Traditional ‫س هور‬ ‫ُه‬ ُ‫ َ ة‬Arabic ‘18 Align Right َ ُ  ‫ جعلنهَهاك عَل َهى ش هريعَةٍ م هن الم هرِ فاتبعهَ ها‬‫ ثم‬ϑ ‫َ ِ ه‬ ‫َ ه‬ َ َ َ ِ ِ َ . Sumber pertama perundangan ialah wahyu Allah yang berupa ayat-ayat hukum dari Al-Quran. Al-Jathiyah. Yang utamanya hukum i’tiqad.. hlm 9 – 10. kemudian hukum amali dan akhirnya hukum akhlak. 1 2 Muhd Faruq al-Nabhaj.... Muhd Yusuf Musa.. 18) Adapun istilah ‘fiqh’ yang timbul semasa zaman para sahabat bererti: Ilmu mengenai hukum hakam syara. Al-Fiqhu Al-Islamiy. (S. ...2 Dengan ini ilmu fiqh berbeza dengan hukum i’tiqad dan akhlak kerana ia meliputi hukum-hakam mengenai amali sahaja.

Yahudi.3) Dengan yakin kita boleh katakan bahwa pengaruh perundangan asing seperti Romawi. 12 . Hindu dan tamadun lain yang wujud ketika itu tidak ada peranan di dalam perundangan Islam sedikit pun. Masihi.

..Senarai Bibliografi 1) 2) 3) 4) 5) BUKU RUJUKAN – SEKURANG-KURANGNYA 5 Abdul Al-Azim. Dar Alsyam lil-Thuras. Bangazi. 1989 – 1409H. .. Al-Sayuti. Al-Asybah Wal-Nazair fi Qawaid Wa Furu’ Fiqh Al-syafi’iyah. 13 . . penyusun (kalau ada) Nombor dalam siri (kalau ada) Jumlah jilid (kalau ada) Nama Penerbitan Tempat terbitan dan tarikh terbitan..... Mansyurat Jami’ah Qaryunus... NOTA : ATURAN BIBLIOGRAFI (SENARAI BUKU RUJUKAN) Nama Pengarang Judul Buku Penterjemah. Tarikh Al-Tasyri’ Al-Islamiy..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful