Isi Kandungan

muka surat

I

Pengenalan

3

II

Objektif Kajian

9

III

Definisi Konsep

IV

Batasan Kajian

V

Kaedah Kajian

VI

Tajuk

VII

Pendahuluan

X

Penutup

XI

Bibliografi

Pengenalan Tamadun adalah suatu istilah yang membincangkan tentang kekuasaan,kemakmuran dan kemajuan sesuatu bangsa dan pemerintahan.Istilah ini juga merujuk kepada perbahasan tentang sejarah ilmuan,peradaban,kemajuan perindustrian dan pembangunan ekonomi sesebuah negara.Terdapat sarjana Islam yang menggunakan perkataan hadarah tanpa menggunakan istilah tamadun ketika membicarakan tentang pembangunan peradabandan kehebatan sesuatu masyarakat atau bangsa.Menurut Said Hawwa yang menjelaskan bahawa hadarah merupakan istilah peradaban atau kemajuan manusia yang berupaya menggabung dua bentuk kemajuan iaitu kemajuan material dan kemajuan sosio-budaya. Kemajuan meliputi segala aspek pembangunan yang dicapai oleh sesuatu bangsa dalam segala bidang kehidupan.

Objektif kajian Dalam tugasan ini,saya telah

Definisi Konsep Perkataan ‘tamadun’sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan dari aspek kebendaan (material)sesebuah masyarakat.Pada zaman ini,tamadun dihubungkan dengan pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam tamadun barat.Dari sudut etimologi,tamadun berasal dari perkatan Maddana dalam bahasa Arab.Maddana merupakan kata kerja (verb) yang merujuk kepada perbuatan manusia memperhalus budi pekerti.Perkataan bahasa Arab yang lain turut digunakan bagi mentakrifkan tamadun ialah hadarah yang merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan perilaku kehidupan yang tinggi.Manakala peradaban pula disamaertikan dengan tamadun yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesebuah bangsa dan masyarakat.Selain daripada itu,perkataan yang sering digunakan dalam bahasa inggeris yang juga memberi maksud tamadun ialah civilization.Civilization berasal daripada bahasa Latin iaitu civitas yang bermaksud bandar atau kota.Civilization bermaksud menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan sama seperti hadarah dan peradaban.Dalam tamadun terdapat segala bentuk dari seni,adat kebiasaan,teknologi,ilmu,organisasi sosial dan politik.Tamadun seakan tiada beza dengan kebudayaan.Budaya pula selalunya merujuk kepada cara hidup yang simple dan gaya hidup yang komplex manakala tamadun hanya merujuk kepada gaya hidup yang yang memiliki ciri-ciri ekonomi,politik dan kerajaan serta sistem sosial.

Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. Penulis mendapati 1. .25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. juga kepada keluarga. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang.

Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 .Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini.

Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. . Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. juga kepada keluarga. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Penulis mendapati 1. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang.

5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 .Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.

Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Penulis mendapati 1. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. . Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. juga kepada keluarga. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang.

Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.

juga kepada keluarga. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. . Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Penulis mendapati 1. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang.

Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini.

Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. juga kepada keluarga. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. . Penulis mendapati 1. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya.

5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.

.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Penulis mendapati 1. juga kepada keluarga. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”.

‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.

juga kepada keluarga. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Penulis mendapati 1. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. . Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam.

‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 .Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.

Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. . Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. juga kepada keluarga. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Penulis mendapati 1. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus.

5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 .Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.

. Penulis mendapati 1. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. juga kepada keluarga. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas.

Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.

25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. . Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Penulis mendapati 1. juga kepada keluarga. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain.

Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.5 Fasal 1 : Perundangan di zaman Rasulullah saw Fasal 2 : Sumber perundangan pada masa Nabi 7 9 III Bab Kedua : Metod perundangan di masa Nabi Fasal 1 : Prinsip am perundangan Islam 10 IV KESIMPULAN SENARAI BIBLOGRAFI 12 13 . ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch HALAMAN I KATA PENDAHULUAN 3 II Bab Pertama : Definisi ‘Perundangan Islam’ atau ‘Tasyri’ 4 1.

.1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya. Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. juga kepada keluarga. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Penulis mendapati 1.

Pendahuluan . Batasan Kajian 5. Objektif kajian 3. Tajuk 7. Kaedah kajian 6. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Abdul Hakim bin Ghazali KANDUNGAN 1 inch Halaman 1. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Pengenalan 2. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat. Definisi konsep 4.

Kajian ilmiah yang di hadapan pembaca ialah sebuah projek pengkajian yang diwajibkan ke atas peserta kursus Sejarah Perundangan Islam anjuran Andalus.8. Selawat dan salam ke atas Rasulullah petunjuk ke jalan yang lurus. sahabat serta orang yang mengikut jejak langkahnya sehingga hari kiamat. Tajuk yang saya pilih untuk projek ini ialah “Teknik Perundangan Islam Di Zaman Rasulullah saw”. juga kepada keluarga. Times Roman ‘12 Justify Tujuan saya memilih tajuk ini untuk beberapa matlamat yang berikut : 1) 2) untuk membuktikan bahwa perundnagan Islam adalah wahyu dari Allah untuk membuktikan bahwa perundangan Islam tidak dipengaruhi oleh perundangan manusia seperti Roman masihi dan sebagainya . Penutup 9. Bibliografi 1 inch Times Roman ‘12 bold Kata Pendahuluan Align Center Segala puji bagi Allah atas kurnia taufiqNya.

Bahagian Ketiga menjelaskan metod dan prinsip am dalam perundangan Islam. Walau bagai mana pun penulis berjaya 1. Makna Syariah Islam ialah “Apa yang Allah syariatkan (hukumkan) bagi hamba-hambaNya dari hukum-hakam yang dibawa oleh para nabi dan Nabi Muhammad khususnya. Definisi ‘Syariah’ Single Spacing ‘Syariah’ dari segi bahasa bererti : jalan yang lurus. Dalam kajian ini saya telah menggunakan metod penulisan sejarah dan telah membahagikan kajian ini kepada tiga bahagian besar. Sementara yang lain di dalam bahasa Melayu dan lain-lain. Berdasarkan pada matlamat tersebut perlulah kepada mewujudkan perundangan supaya masyarakat terlindung di bawahnya jiwa dan harta. Bahagian Pertama menyatakan pengertian perundangan dari perpekstif Islam. Masa seperti ini agak tidak mencukupi memandangkan tajuknya yang menarik dan memerlukan hujjah yang bernas. ‫وبالله التوفيق والهداية‬ Times Roman ‘12 ISI Abdul Hakim bin GhazaliKANDUNGAN TUGASAN – 5 MUKA SURAT bold Align Center Definisi “Syariah” dan “Perundangan Islam” atau “Tasyrie” 1 inch Di sana ada hubungannya antara syariah dan masyarakat. Di sana juga ada istilah ‘Syariah’ dan Tasyri’. Akhir sekali penulis ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah membantu dalam menyelasaikan kajian ilmiah ini. Agar yang kuat tidak dapat menekan yang lemah. Penulis mendapati 1. Samada hukum-hakam tersebut mengenai . Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terdiri dari beberapa individu yang berhajat sangat kepada peraturan yang menentukan hak-hak mereka. Penulis berharap kajian ini menjadi pembuka jalan kepada usaha untuk mengkaji lebih mendalam teknik-teknik perundangan Islam selepas Zaman Khulafa’ Rasyidin.Untuk menyelesaikan kajian ilmiah ini penulis telah mengambil masa sebulan untuk menyelesaikannya. Bahagian Kedua pula meninjau mulanya terbit perundangan di zaman Rasulullah serta teknik dalam mengubal undang-undang.25inch bahwa bahan-bahan rujuan hampir tujuh puluh peratus di dalam bahasa Arab. Semoga usaha ini diredhai oleh Allah Taala sebagai amal ibadat.25inch menyelesaikannya dengan pertolongan beberapa perseorangan tertentu.

. Syariah dan Fiqh Timbulnya istilah ‘syairah’ adalah dulu daripada istilah ‘fiqh’. 1 2 Muhd Faruq al-Nabhaj. .. 18) Adapun istilah ‘fiqh’ yang timbul semasa zaman para sahabat bererti: Ilmu mengenai hukum hakam syara. Al-Fiqhu Al-Islamiy... Yang utamanya hukum i’tiqad. Al-Madkhal Li Al-Tasyri’ Al-Islamiy. kerana Al-Quran menyebutnya di dalam firman Allah Taala : Traditional ‫س هور‬ ‫ُه‬ ُ‫ َ ة‬Arabic ‘18 Align Right َ ُ  ‫ جعلنهَهاك عَل َهى ش هريعَةٍ م هن الم هرِ فاتبعهَ ها‬‫ ثم‬ϑ ‫َ ِ ه‬ ‫َ ه‬ َ َ َ ِ ِ َ . kemudian hukum amali dan akhirnya hukum akhlak.... Tasyri’ Adapun ‘Tasyri’ pula dari segi istilah ialah penggubalan dan pembentukan undangundang .2 Dengan ini ilmu fiqh berbeza dengan hukum i’tiqad dan akhlak kerana ia meliputi hukum-hakam mengenai amali sahaja. Al-Jathiyah.a. hlm 10. (S. Nama Judul Rujukan 1) Zaman ini meninggalkan pengaruh besar kepada perundangan selepasnya iaitu dari segi sumbernya. Times Roman ‘12 bold Kesimpulan Align Left Sesudah dengan panjang lebar kita membicarakan tentang perundangan Islam di zaman Rasulullah s. Sumber pertama perundangan ialah wahyu Allah yang berupa ayat-ayat hukum dari Al-Quran..١٨ ‫الجاث ِي َةِ ، آية‬ َ Ertinya : Kemudian Kami (Allah) jadikan engkau di atas jalan dari perintah maka ikutilah akan nya.. Sumber kedua. hlm 9 – 10.a.1 Dari definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa syariah terbahagi kepada beberapa bahagian.. Muhd Yusuf Musa. 2) Prinsip-prinsip am yang empat di atas juga menjadi pegangan para mujahid dan fuqaha dalam merumuskan sesuatu hukum yang baru.w yang berbentuk hadith-hadith hukum.w kini tiba bahagiannya untuk kita membuat beberapa kesimpulan dan Nombor halaman Sumber pandangan mengenai tajuk ini.dengan amalan (dinamakan ilmu fiqh) atau mengenai i’tiqad (dinamakannya ilmu kalam).. yang tidak boleh tidak ialah : sunnah Rasulullah s.

Yahudi. Masihi. 12 . Hindu dan tamadun lain yang wujud ketika itu tidak ada peranan di dalam perundangan Islam sedikit pun.3) Dengan yakin kita boleh katakan bahwa pengaruh perundangan asing seperti Romawi.

Tarikh Al-Tasyri’ Al-Islamiy... . NOTA : ATURAN BIBLIOGRAFI (SENARAI BUKU RUJUKAN) Nama Pengarang Judul Buku Penterjemah... penyusun (kalau ada) Nombor dalam siri (kalau ada) Jumlah jilid (kalau ada) Nama Penerbitan Tempat terbitan dan tarikh terbitan.. Mansyurat Jami’ah Qaryunus. . Dar Alsyam lil-Thuras. Bangazi. Al-Sayuti. 13 ... Al-Asybah Wal-Nazair fi Qawaid Wa Furu’ Fiqh Al-syafi’iyah.. 1989 – 1409H.. .Senarai Bibliografi 1) 2) 3) 4) 5) BUKU RUJUKAN – SEKURANG-KURANGNYA 5 Abdul Al-Azim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful