P. 1
Definisi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

Definisi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

|Views: 295|Likes:
Published by Mohan Sellayya

More info:

Published by: Mohan Sellayya on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT danTeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau

ICT merupakanteknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT Pemerolehan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran maklumat yang berasaskan gabungan teknologi komputer dan telekomunikasi Istilah umum bagi bidang yang meliputi perkomputeran, perhubungan dan teknik mengendalikan maklumat Sebarang bentuk teknologi, iaitu peralatan atau teknik, yang digunakan orang untuk mengendalikan maklumat DEFINISI TEKNOLOGI Teknologi merujuk kepada Perkakasan, Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. DEFINISI MAKLUMAT Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapt menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan. DEFINISI KOMUNIKASI Komunikasi ialah sejenis proses permindahan maklumat melalui sistem simbol yang sama. Komunikasi juga salah satu disiplin akademik. Definasi komunikasi ialah "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain"

Teknologimaklumat

memindah. melindungi. .TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT dan TeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. memproses.manusia). Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian.tatacara. tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. menyimpan. Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Komponen tersebut adalah Teknologi. melihat. rangkaian komunikasi dan tahu-guna( know-how ).Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. ingatan (RAM). Organisasi dan Pengguna. Komponen Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini. Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU). Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah.maklumat. Iabolehdigambarkansepertiberikut: Teknologi Teknologi merujuk kepada Perkakasan. papan kekunci (keyboard). pemprosesan dan penyimpanan maklumat. cakera keras (HDD).

OSI dan SNA. iamempengaruhipengurusandanpemprosesanmaklumattersebut. Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet. Radio danSatelit Organisasi Merupakantempatdimanateknologimaklumatdigunakan.25. X. Iamungkinbolehdilihatdarisudutpentadbiranorganisasi yang membahagikanorganisasikepadatigabahagianiaituperingkatoperasi. Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian.  PerisianKomersial / SumberTertutup . bolehdidapatisecara PERCUMA ataudibelibersertakodsumberseperti Linux. dan sistem telefon. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut. syarikat Microsoft telahmelancarkankempen yang dipanggilkongsisumber (share source).Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux.Wayartembaga. Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisianInternet seperti pelayar web (Mozilla. pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft. Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari. menyunting atau mengubah kod sumber tersebut.Secaraamnya. UNIX. dsb Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian .untukmengimbangkebangkitanpenggunaanperisiansumberterbuka. Iamerupakankombinasibeberapateknologiseperti:    Protokol / Senibina Telekomunikasi . Bluetooth. Frame Relay. Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat. dsb Teknologi Media Penghantaran .ATM. perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu:  PerisianBebas / Sumber Terbuka . FreeBSD. Netscape Navigator. dan OpenOffice. satelit. Gentian Optik. pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna. 3G. . Dari segi komersial dan pembangunan sistem. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengkelasannya sila rujuk tajuk Perisian. MMS.TCP/IP. SMS. taktikaldanstrategikdimanasetiapperingkatmemerlukansistem yang berbezaseperti rajah dibawah. Namunbegitu . lesenmenggunakanperisianperludibelimanakalakodsumbertidakdiberikanseperti Microsoft Windows danMiscrosoft Office. Dengan konsep ini. Namun begitu. GelombangMikro.Secaraamnya.

Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat. empat generasi komputer telah berkembang. komputer. Sejak dari masa itu.Pengguna Merupakanpenggunateknologimaklumat yang bolehdipecahkankepadapengguna yang menggunadanpengguna yang mentadbirmaklumattersebut. diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. Secara sejarah. jururuwang. Bagaimanapun. pengurus teknologi maklumat. Teknologi maklumat pada hari ini . dan teori maklumat. Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitanmikrokomputer. pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik. dsb [sunting]Sejarah teknologi maklumat Istilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. Generasi keempat. konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi. dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya. pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan. iaitu generasi terkini. Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani. Pada sepanjang abad ke-20. dsb Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer. pengurus. dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakantransistor dan litar bersepadu. Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. pengaturcara program . juru analisa sistem . menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). Generasi pertama menggunakan tiub vakum.

Pada hari ini. istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi. sebuah kumpulan perdagangan industri untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat Amerika Syarikat. dengan keahlian melebihi 58. dengan istilah ini lebih dapat dikenal. sebuah badan untuki mereka yang bertugas dalam bidang teknologi maklumat di United Kingdom. Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. sebuah persatuan untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat India.000 orang ahli di melebihi 100 buah negara di seluruh dunia. berbanding dengan dahulu.   NASSCOM. Payung teknologi maklumat adalah amat besar. WITSA semakinmemainkanperanansokongan yang aktifterhadappersoalanpersoalandasarawamtentangpenciptaaninfrastrukturmaklumatsejagat yang kuatdanberkesan. Ia adalah badan pengkomputan profesional yang terbesar di United Kingdom. Pertubuhan-pertubuhanutama yang laintermasuk:  Amerika Syarikat: Persatuan Teknologi Maklumat Amerika (ITAA). dan meliputi banyak bidang. Pertubuhanindustri Seluruhdunia PerikatanTeknologidanPerkhidmatanMaklumatDunia (WITSA) ialahsebuahkonsortium yang terdiridarimelebihi 60 buahpersatuanindustriteknologimaklumat (IT) daripadaekonomi-ekonomi di seluruhdunia. United Kingdom: Persatuan Komputer British (BCS). Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut:       Pengurusan data Pengurusansistem Perangkaiankomputer Perekaanbentukperisian Perekaanbentuksistempangkalan data Sistemmaklumatpengurusan (MIS) Senaraitopikberkait yang lebihluasdibekalkan di bawah. .Diasaskanpadatahun 1978 dengannamaPersatuanIndustriPerkhidmatanPengkomputanDun ia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->