P. 1
Definisi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

Definisi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

|Views: 295|Likes:
Published by Mohan Sellayya

More info:

Published by: Mohan Sellayya on Aug 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT danTeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau

ICT merupakanteknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT Pemerolehan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran maklumat yang berasaskan gabungan teknologi komputer dan telekomunikasi Istilah umum bagi bidang yang meliputi perkomputeran, perhubungan dan teknik mengendalikan maklumat Sebarang bentuk teknologi, iaitu peralatan atau teknik, yang digunakan orang untuk mengendalikan maklumat DEFINISI TEKNOLOGI Teknologi merujuk kepada Perkakasan, Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. DEFINISI MAKLUMAT Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapt menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan. DEFINISI KOMUNIKASI Komunikasi ialah sejenis proses permindahan maklumat melalui sistem simbol yang sama. Komunikasi juga salah satu disiplin akademik. Definasi komunikasi ialah "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain"

Teknologimaklumat

Komponen tersebut adalah Teknologi. Komponen Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini.manusia). melindungi.Ruanglingkuptajuknyasangatluas: berkenaansegalaaspekdalampengurusandanpemprosesanmaklumat. ingatan (RAM). Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat.tatacara. memindah. danmendapatkanmaklumattanpamengiratempatdanwaktu. memproses. pemprosesan dan penyimpanan maklumat. cakera keras (HDD). Iabolehdigambarkansepertiberikut: Teknologi Teknologi merujuk kepada Perkakasan. .maklumat.TeknologiMaklumat (Information Technology) atau IT dan TeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukanuntukpemprosesan data. Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU). menyimpan. tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. melihat. rangkaian komunikasi dan tahu-guna( know-how ). Organisasi dan Pengguna. Secaratepatdanmudah: penggunaankomputerdanperisianuntukmengubah. papan kekunci (keyboard). Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian.

Dari segi komersial dan pembangunan sistem. FreeBSD. pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft.Wayartembaga. OSI dan SNA. GelombangMikro.Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux. satelit. Netscape Navigator. . Dengan konsep ini. lesenmenggunakanperisianperludibelimanakalakodsumbertidakdiberikanseperti Microsoft Windows danMiscrosoft Office. dsb Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian . 3G.Secaraamnya. Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat. pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut. menyunting atau mengubah kod sumber tersebut. X. Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengkelasannya sila rujuk tajuk Perisian. dsb Teknologi Media Penghantaran . Gentian Optik. MMS.TCP/IP.untukmengimbangkebangkitanpenggunaanperisiansumberterbuka. bolehdidapatisecara PERCUMA ataudibelibersertakodsumberseperti Linux. Frame Relay. Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisianInternet seperti pelayar web (Mozilla. dan OpenOffice.25. Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian. Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet. taktikaldanstrategikdimanasetiapperingkatmemerlukansistem yang berbezaseperti rajah dibawah.  PerisianKomersial / SumberTertutup .Secaraamnya. UNIX. Bluetooth. iamempengaruhipengurusandanpemprosesanmaklumattersebut. Radio danSatelit Organisasi Merupakantempatdimanateknologimaklumatdigunakan. Iamerupakankombinasibeberapateknologiseperti:    Protokol / Senibina Telekomunikasi . dan sistem telefon. SMS.ATM. syarikat Microsoft telahmelancarkankempen yang dipanggilkongsisumber (share source). Iamungkinbolehdilihatdarisudutpentadbiranorganisasi yang membahagikanorganisasikepadatigabahagianiaituperingkatoperasi. Namunbegitu . Namun begitu. perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu:  PerisianBebas / Sumber Terbuka .

diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. iaitu generasi terkini. Pada sepanjang abad ke-20. Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani. dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakantransistor dan litar bersepadu. Secara sejarah. Generasi keempat. dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya. Bagaimanapun. Sejak dari masa itu. Generasi pertama menggunakan tiub vakum. dsb [sunting]Sejarah teknologi maklumat Istilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. dan teori maklumat. pengurus. Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat. pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan. jururuwang. pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik. dsb Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer. pengaturcara program . Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. juru analisa sistem . menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitanmikrokomputer. komputer. pengurus teknologi maklumat.Pengguna Merupakanpenggunateknologimaklumat yang bolehdipecahkankepadapengguna yang menggunadanpengguna yang mentadbirmaklumattersebut. konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi. empat generasi komputer telah berkembang. Teknologi maklumat pada hari ini .

berbanding dengan dahulu. Ia adalah badan pengkomputan profesional yang terbesar di United Kingdom. United Kingdom: Persatuan Komputer British (BCS). sebuah kumpulan perdagangan industri untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat Amerika Syarikat. Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut:       Pengurusan data Pengurusansistem Perangkaiankomputer Perekaanbentukperisian Perekaanbentuksistempangkalan data Sistemmaklumatpengurusan (MIS) Senaraitopikberkait yang lebihluasdibekalkan di bawah. dengan keahlian melebihi 58. dengan istilah ini lebih dapat dikenal.Diasaskanpadatahun 1978 dengannamaPersatuanIndustriPerkhidmatanPengkomputanDun ia. dan meliputi banyak bidang. sebuah persatuan untuk syarikat-syarikat teknologi maklumat India. Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi. WITSA semakinmemainkanperanansokongan yang aktifterhadappersoalanpersoalandasarawamtentangpenciptaaninfrastrukturmaklumatsejagat yang kuatdanberkesan. Pertubuhanindustri Seluruhdunia PerikatanTeknologidanPerkhidmatanMaklumatDunia (WITSA) ialahsebuahkonsortium yang terdiridarimelebihi 60 buahpersatuanindustriteknologimaklumat (IT) daripadaekonomi-ekonomi di seluruhdunia.   NASSCOM. .000 orang ahli di melebihi 100 buah negara di seluruh dunia. Payung teknologi maklumat adalah amat besar. Pertubuhan-pertubuhanutama yang laintermasuk:  Amerika Syarikat: Persatuan Teknologi Maklumat Amerika (ITAA).Pada hari ini. sebuah badan untuki mereka yang bertugas dalam bidang teknologi maklumat di United Kingdom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->