Sifat-sifat 20 bagi Allah S.W.

T

.

‡ Terbahagi kepada 4 kelompok ± Sifat Nafsiyah ‡ Wujud ± Sifat Salbiah ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Qidam Baqa Mukhalafatuhu lil hawadisi Qiyamuhu binafsih Wahdaniat .

± Sifat Ma ani ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Qudrat Iradat Ilmu Hayat Sami Basor Kalam Muridan A liman Hayyan Sami un Basiran Mutakalliman ± Sifat Ma nawiyah .

W.W.T ini disebabkan oleh wujudnya Allah tidak disebabkan oleh sesuatu.Sifat Nafsiyah ‡ Sifat yang wajib bagi zat Allah S. . Wujudnya Allah S.T dengan sendirinya tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran.

‡ Wahdaniah menafikan Allah S.W.W.T iaitu : ‡ Qidam menafikan ada permulaan bagi zat Allah S.W.T ‡ Mukhalafatuhu lil hawadith menafikan Allah bersamaan dengan sesuatu.T ‡ Baqa menafikan ada pengakhiran bagi zat Allah S.Sifat Salbiah ‡ Sifat ini menafikan segala yang tidak patut bagi zat Allah S.T banyak .T memerlukan sesuatu.W.W. ‡ Qiamuhu binafsih menafikan zat Allah S.

W.Sifat Ma ani ‡ sifat yang ada pada zat yang menyebabkan zat itu dihukumkan dengan sifat itu.T. ± ± ± ± ± ± ± Qudrat (yang berkuasa) Iradat (yang menentukan) Ilmu ( yang mengetahui) Hayyat ( yang hidup) Sama (yang mendengar) Basor (yang melihat) Kalam (yang berkata-kata) . ‡ Sifat ini tidak terdirinya dengan sendiri tetapi lazimnya dia berdiri dengan zat Allah S.

± Qodiron ± Muridan ± A liman ± Hayyan ± Sami an ± Basiron ± Mutakaliman .Sifat Ma nawiyah ‡ Kesinambungan bagi sifat Ma ani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful