Dakwah Rasulullah Di Madinah

Madinah terletak di utara Makkah di tengah ± tengah perjalanan jalan dagang antara Makkah dan Syam. Terdapat tiga golongan pendudukannya iaitu Nasrani, Yahudi dan Arab. Yahudi tergolong dari tiga golongan iaitu Bani Quzairah,Qunaiqa¶,dan Nadhir.Terdapat juga golongan Arab iaitu suku Aus dan Khazraj. Kehidupan kurang aman disebabkan pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi.Terdapat juga masalah politik dan ekonomi kerap berlaku di antara mereka.Suku kaum Aus dan Khazraj menjemput Nabi S.A.W dan disitu wujud Aqabah 1 pada 621M. Madinah juga dikenli sebagai Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz.Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah.Kaum Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qinuqa¶.

Perjanjian Aqabah 1&2
Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian memeluk agama Islam. 621M mengunjungi agi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Antara syarat-syarat perjanjianya adalah Suku Aus/Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka berjanji untuk membantu Nabi Muhammad. Mereka tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak. Selepas perjanjian ini Nabi menghantar Mus¶ab b. Umair ke Madinah menyebarkan Islam di sana. Pada tahun 622 M, suku Aus dan Khazraj menandatangani Perjanjian Aqabah 2.Antara isi kandungannya ialah suku Aus/Khazraj memeluk Islam dan mengaku taat setia mereka kepada Nabi. Mereka juga menjemput nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah.Selain itu,mereka akan menyediakan tempat tinggal, keselamatan dan mempertahankan agama Islam.

diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan. Islam juga mula tersebar di Madinah dan kemudian seluruh pelusuk dunia.Perjanjian ini juga megembalikan keamananan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Perlindungan bagi orang Islam di Makkah juga lebih terjamin.Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjami. Konsep Hijrah Hijrah bermaksud perkataan Arab iaitu berpindah.Manakala Umar al-Khattab berhijrah dengan terang ± terangan.Namun. Tafsiran orientalis barat. cara berfikir. ketibaan disambut rela penduduk Madinah. . Nabi Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq.Perjalanan Hijrah mereka berlaku selama 12 hari.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan.Hijrah salah satunya adalah semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan sikap. bersendirian dan dengan berani.Berlaku Hijrah dan kewujudan tanah Madinah. Hijrah ini bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. dan tingkah laku. Ia disangkal oleh Islam kerana orang Islam dijemput oleh penduduk Madinah. hijrah ialah satu bentuk pelarian.Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Namun wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah.Kesan Perjanjian Antara kesan perjanjian ialah penghantaran utusan dakwah ke Madinah. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ).Merupakan permulaan wujudnya negara Islam di Madinah. nabi diterima semua penduduk termasuk orang bukan Islam.

Takwim hijrah sempena peristiwa hijrah digunakan bermula dari pemerintahan Khalifah Umar. Nama Yathrib ditkar kepada Madinah al-Munawwarah bermaksud kota bercahaya. Ali dan Abdul Rahman Auf. Orang Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin dan orang Madinah digelar Ansar. Perjalanan seterusnya dipandu Abdullah b. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur.mempersaudarakan orang Islam Madinah dan Makkah. budaya dan agama di Madinah. Akhir sekali. tolong ± menolong.Selain itu Hijrah menyatukan penduduk pelbagai suku. 2. Kepentingan hijrah. 1. Berjaya mmpersaudarakan suku Arab Madinah (Aus dan Khazraj).Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw. Kemudian nabi berjumpa Abu Bakar memeberitahu perintah Allah agar berhijrah. Hijrah dibantu pengorbanan harta dan nyawa para sahabat seperti Abu Bakar. Hijrah menunjukan ketabahan nabi meninggalkan kesenangan hidup dan tidak berputus asa.Antaranya ialah dakwah Islam dapat disebarkan secara aman dan terang. Nabi membina masjid al-Nabai ± masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat beribadat. di persekitaran masjid aktiviti harian dijalankan seperti jual beli. Sebab dan tujuan hijrah.Hijrah menunjukkan kebijaksanaan nabi yang tidak terus ke Madinah tetapi bersembunyi dahulu di Gua Thur. contohnya orang Islam Makkah dibantu oleh orang Madinah. belajar bertemu dan berbincang. Arqat. Wanita juga sanggup berkorban seperti Asma¶ puteri Abu Bakar ke Gua Thur menghantar makanan dan berita. maka suasana aman di Madinah memudahkan penyebaran Islam. Terdapat pelbagai kepentingan Hijrah. Ancaman di Makkah menjejaskan penyebaran Islam. Maka mereka memerlukan pemimpin seperti nabi untuk mendamaikan hidup mereka. Hijrah membawa sikap toleransi. Hijrah bermula apabila nabi melepasi kepungan Quraisy di rumah bagnda. . Hijrah merupakan perintah Allah melalui wahyu yang menyatakan niat orang Quraisy ingin membunuh nabi. Suku Auz dan Khazraj sering bertelagah dan ekonomi mereka dikuasai orang yahudi. Allah memerintahkan nabi agar segera berhijrah ke Madinah. Ali telah tidur di tempat tidur nabi dan menggunakan selimut nabi.

Tujuan ia diwujudkan adalah untuk mencatatkan tanggungjawab ketua negara dan rakyat. Piagam ini dirangka oleh nabi berpandukan wahyu daripada Allah. Agama ± bebas memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain.( Piagam Madinah/Sahifah Madinah. 1. 7. dan tiada paksaan memeluk Islam. Pertahanan ± semua penduduk diwajibkan memepertahankan Madinah dari ancaman musuh. Kedudukan orang Yahudi mempunyai hak yang sama. Undang ± undang Islam ± dilaksanakan secara menyeluruh tetapi peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh diamalkan. Latar belakang piagam Madinah. nabi juga ketua hakim berlandaskan musyawarah dan adil.Kandungannnya ialah 23 fasal tentang orang Islam dan tanggungjawabnya. 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap negara Madinah. tiada diskriminasi. 6.Piagam ini terbentuk dari hasil persetujuan orang Islam dan bukan Islam. Perlembagaan ini ialah perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia. hak keselamatan. Sosial ± masyarakat Madinah dianggap ummah. 5. Politik ± nabi ialah pemimpin semua penduduk Madinah. 3. selagi mematuhi Piagam Madinah. Hukuman dikenakan adalah adil. Kandungan Piagam Madinah. 4. . hak kebebasan. bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa. 2.. Ekonomi ± riba dan penindasan dilarang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful