Dakwah Rasulullah Di Madinah

Madinah terletak di utara Makkah di tengah ± tengah perjalanan jalan dagang antara Makkah dan Syam. Terdapat tiga golongan pendudukannya iaitu Nasrani, Yahudi dan Arab. Yahudi tergolong dari tiga golongan iaitu Bani Quzairah,Qunaiqa¶,dan Nadhir.Terdapat juga golongan Arab iaitu suku Aus dan Khazraj. Kehidupan kurang aman disebabkan pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi.Terdapat juga masalah politik dan ekonomi kerap berlaku di antara mereka.Suku kaum Aus dan Khazraj menjemput Nabi S.A.W dan disitu wujud Aqabah 1 pada 621M. Madinah juga dikenli sebagai Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz.Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah.Kaum Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qinuqa¶.

Perjanjian Aqabah 1&2
Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian memeluk agama Islam. 621M mengunjungi agi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Antara syarat-syarat perjanjianya adalah Suku Aus/Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka berjanji untuk membantu Nabi Muhammad. Mereka tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak. Selepas perjanjian ini Nabi menghantar Mus¶ab b. Umair ke Madinah menyebarkan Islam di sana. Pada tahun 622 M, suku Aus dan Khazraj menandatangani Perjanjian Aqabah 2.Antara isi kandungannya ialah suku Aus/Khazraj memeluk Islam dan mengaku taat setia mereka kepada Nabi. Mereka juga menjemput nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah.Selain itu,mereka akan menyediakan tempat tinggal, keselamatan dan mempertahankan agama Islam.

Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Namun wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. nabi diterima semua penduduk termasuk orang bukan Islam.Perjanjian ini juga megembalikan keamananan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Islam juga mula tersebar di Madinah dan kemudian seluruh pelusuk dunia.Hijrah salah satunya adalah semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan sikap. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan. dan tingkah laku.Merupakan permulaan wujudnya negara Islam di Madinah.Perjalanan Hijrah mereka berlaku selama 12 hari.Namun. Nabi Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq. Hijrah ini bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. bersendirian dan dengan berani. Konsep Hijrah Hijrah bermaksud perkataan Arab iaitu berpindah. ketibaan disambut rela penduduk Madinah. hijrah ialah satu bentuk pelarian. Ia disangkal oleh Islam kerana orang Islam dijemput oleh penduduk Madinah. Perlindungan bagi orang Islam di Makkah juga lebih terjamin. . Tafsiran orientalis barat.Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . cara berfikir.Manakala Umar al-Khattab berhijrah dengan terang ± terangan.Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjami.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan.Kesan Perjanjian Antara kesan perjanjian ialah penghantaran utusan dakwah ke Madinah.Berlaku Hijrah dan kewujudan tanah Madinah.

Suku Auz dan Khazraj sering bertelagah dan ekonomi mereka dikuasai orang yahudi. Ali dan Abdul Rahman Auf. Takwim hijrah sempena peristiwa hijrah digunakan bermula dari pemerintahan Khalifah Umar. Ancaman di Makkah menjejaskan penyebaran Islam. belajar bertemu dan berbincang. Hijrah membawa sikap toleransi. . Ali telah tidur di tempat tidur nabi dan menggunakan selimut nabi. Maka mereka memerlukan pemimpin seperti nabi untuk mendamaikan hidup mereka. tolong ± menolong. Arqat. Wanita juga sanggup berkorban seperti Asma¶ puteri Abu Bakar ke Gua Thur menghantar makanan dan berita. Hijrah merupakan perintah Allah melalui wahyu yang menyatakan niat orang Quraisy ingin membunuh nabi.Antaranya ialah dakwah Islam dapat disebarkan secara aman dan terang. Akhir sekali. Nabi membina masjid al-Nabai ± masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat beribadat. Terdapat pelbagai kepentingan Hijrah. Perjalanan seterusnya dipandu Abdullah b. Kemudian nabi berjumpa Abu Bakar memeberitahu perintah Allah agar berhijrah. Allah memerintahkan nabi agar segera berhijrah ke Madinah. Hijrah dibantu pengorbanan harta dan nyawa para sahabat seperti Abu Bakar.Selain itu Hijrah menyatukan penduduk pelbagai suku. maka suasana aman di Madinah memudahkan penyebaran Islam.Hijrah menunjukkan kebijaksanaan nabi yang tidak terus ke Madinah tetapi bersembunyi dahulu di Gua Thur. Nama Yathrib ditkar kepada Madinah al-Munawwarah bermaksud kota bercahaya. 1. Kepentingan hijrah. Orang Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin dan orang Madinah digelar Ansar. Hijrah menunjukan ketabahan nabi meninggalkan kesenangan hidup dan tidak berputus asa.mempersaudarakan orang Islam Madinah dan Makkah. Hijrah bermula apabila nabi melepasi kepungan Quraisy di rumah bagnda.Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw. 2. Sebab dan tujuan hijrah. Berjaya mmpersaudarakan suku Arab Madinah (Aus dan Khazraj). di persekitaran masjid aktiviti harian dijalankan seperti jual beli. budaya dan agama di Madinah. contohnya orang Islam Makkah dibantu oleh orang Madinah. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur.

Kedudukan orang Yahudi mempunyai hak yang sama. Perlembagaan ini ialah perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia. 7. 3. selagi mematuhi Piagam Madinah.. 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap negara Madinah. 2. Undang ± undang Islam ± dilaksanakan secara menyeluruh tetapi peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh diamalkan. Sosial ± masyarakat Madinah dianggap ummah. Politik ± nabi ialah pemimpin semua penduduk Madinah. tiada diskriminasi. 6. 4.Kandungannnya ialah 23 fasal tentang orang Islam dan tanggungjawabnya. Kandungan Piagam Madinah. Piagam ini dirangka oleh nabi berpandukan wahyu daripada Allah. bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa. dan tiada paksaan memeluk Islam. Ekonomi ± riba dan penindasan dilarang.Tujuan ia diwujudkan adalah untuk mencatatkan tanggungjawab ketua negara dan rakyat.Piagam ini terbentuk dari hasil persetujuan orang Islam dan bukan Islam.( Piagam Madinah/Sahifah Madinah. Hukuman dikenakan adalah adil. 5. . Latar belakang piagam Madinah. Pertahanan ± semua penduduk diwajibkan memepertahankan Madinah dari ancaman musuh. Agama ± bebas memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain. 1. hak kebebasan. nabi juga ketua hakim berlandaskan musyawarah dan adil. hak keselamatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful