Dakwah Rasulullah Di Madinah

Madinah terletak di utara Makkah di tengah ± tengah perjalanan jalan dagang antara Makkah dan Syam. Terdapat tiga golongan pendudukannya iaitu Nasrani, Yahudi dan Arab. Yahudi tergolong dari tiga golongan iaitu Bani Quzairah,Qunaiqa¶,dan Nadhir.Terdapat juga golongan Arab iaitu suku Aus dan Khazraj. Kehidupan kurang aman disebabkan pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi.Terdapat juga masalah politik dan ekonomi kerap berlaku di antara mereka.Suku kaum Aus dan Khazraj menjemput Nabi S.A.W dan disitu wujud Aqabah 1 pada 621M. Madinah juga dikenli sebagai Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz.Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah.Kaum Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qinuqa¶.

Perjanjian Aqabah 1&2
Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian memeluk agama Islam. 621M mengunjungi agi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Antara syarat-syarat perjanjianya adalah Suku Aus/Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka berjanji untuk membantu Nabi Muhammad. Mereka tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak. Selepas perjanjian ini Nabi menghantar Mus¶ab b. Umair ke Madinah menyebarkan Islam di sana. Pada tahun 622 M, suku Aus dan Khazraj menandatangani Perjanjian Aqabah 2.Antara isi kandungannya ialah suku Aus/Khazraj memeluk Islam dan mengaku taat setia mereka kepada Nabi. Mereka juga menjemput nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah.Selain itu,mereka akan menyediakan tempat tinggal, keselamatan dan mempertahankan agama Islam.

bersendirian dan dengan berani. diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan. dan tingkah laku.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. ketibaan disambut rela penduduk Madinah.Perjalanan Hijrah mereka berlaku selama 12 hari. Konsep Hijrah Hijrah bermaksud perkataan Arab iaitu berpindah. Namun wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. Ia disangkal oleh Islam kerana orang Islam dijemput oleh penduduk Madinah.Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah .Kesan Perjanjian Antara kesan perjanjian ialah penghantaran utusan dakwah ke Madinah. Perlindungan bagi orang Islam di Makkah juga lebih terjamin.Hijrah salah satunya adalah semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan sikap. nabi diterima semua penduduk termasuk orang bukan Islam.Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjami. Nabi Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq.Manakala Umar al-Khattab berhijrah dengan terang ± terangan.Namun. cara berfikir.Perjanjian ini juga megembalikan keamananan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Hijrah ini bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran.Merupakan permulaan wujudnya negara Islam di Madinah. hijrah ialah satu bentuk pelarian. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Islam juga mula tersebar di Madinah dan kemudian seluruh pelusuk dunia. Berlaku secara rahsia dan berperingkat.Berlaku Hijrah dan kewujudan tanah Madinah. Tafsiran orientalis barat. .

Hijrah menunjukan ketabahan nabi meninggalkan kesenangan hidup dan tidak berputus asa. Terdapat pelbagai kepentingan Hijrah. Ancaman di Makkah menjejaskan penyebaran Islam. Hijrah bermula apabila nabi melepasi kepungan Quraisy di rumah bagnda. 1. maka suasana aman di Madinah memudahkan penyebaran Islam. .Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw.Selain itu Hijrah menyatukan penduduk pelbagai suku. Perjalanan seterusnya dipandu Abdullah b. tolong ± menolong. Allah memerintahkan nabi agar segera berhijrah ke Madinah. Hijrah membawa sikap toleransi. contohnya orang Islam Makkah dibantu oleh orang Madinah. Hijrah merupakan perintah Allah melalui wahyu yang menyatakan niat orang Quraisy ingin membunuh nabi. Kemudian nabi berjumpa Abu Bakar memeberitahu perintah Allah agar berhijrah. Suku Auz dan Khazraj sering bertelagah dan ekonomi mereka dikuasai orang yahudi. Nabi membina masjid al-Nabai ± masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat beribadat. Arqat. Ali dan Abdul Rahman Auf. belajar bertemu dan berbincang. Maka mereka memerlukan pemimpin seperti nabi untuk mendamaikan hidup mereka. Takwim hijrah sempena peristiwa hijrah digunakan bermula dari pemerintahan Khalifah Umar. di persekitaran masjid aktiviti harian dijalankan seperti jual beli.Hijrah menunjukkan kebijaksanaan nabi yang tidak terus ke Madinah tetapi bersembunyi dahulu di Gua Thur. Sebab dan tujuan hijrah. 2. Wanita juga sanggup berkorban seperti Asma¶ puteri Abu Bakar ke Gua Thur menghantar makanan dan berita. Akhir sekali. Ali telah tidur di tempat tidur nabi dan menggunakan selimut nabi. Hijrah dibantu pengorbanan harta dan nyawa para sahabat seperti Abu Bakar. budaya dan agama di Madinah. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur. Orang Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin dan orang Madinah digelar Ansar. Nama Yathrib ditkar kepada Madinah al-Munawwarah bermaksud kota bercahaya.mempersaudarakan orang Islam Madinah dan Makkah. Kepentingan hijrah. Berjaya mmpersaudarakan suku Arab Madinah (Aus dan Khazraj).Antaranya ialah dakwah Islam dapat disebarkan secara aman dan terang.

Sosial ± masyarakat Madinah dianggap ummah. nabi juga ketua hakim berlandaskan musyawarah dan adil. 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap negara Madinah. hak kebebasan. selagi mematuhi Piagam Madinah. Piagam ini dirangka oleh nabi berpandukan wahyu daripada Allah. dan tiada paksaan memeluk Islam.Piagam ini terbentuk dari hasil persetujuan orang Islam dan bukan Islam. Ekonomi ± riba dan penindasan dilarang.( Piagam Madinah/Sahifah Madinah. Agama ± bebas memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain.Tujuan ia diwujudkan adalah untuk mencatatkan tanggungjawab ketua negara dan rakyat. 5. 1. hak keselamatan. 4.Kandungannnya ialah 23 fasal tentang orang Islam dan tanggungjawabnya. bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa. Kandungan Piagam Madinah. Kedudukan orang Yahudi mempunyai hak yang sama. Politik ± nabi ialah pemimpin semua penduduk Madinah. Latar belakang piagam Madinah. 3. Perlembagaan ini ialah perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia. Hukuman dikenakan adalah adil. . 2. Undang ± undang Islam ± dilaksanakan secara menyeluruh tetapi peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh diamalkan. tiada diskriminasi.. 6. 7. Pertahanan ± semua penduduk diwajibkan memepertahankan Madinah dari ancaman musuh.