Dakwah Rasulullah Di Madinah

Madinah terletak di utara Makkah di tengah ± tengah perjalanan jalan dagang antara Makkah dan Syam. Terdapat tiga golongan pendudukannya iaitu Nasrani, Yahudi dan Arab. Yahudi tergolong dari tiga golongan iaitu Bani Quzairah,Qunaiqa¶,dan Nadhir.Terdapat juga golongan Arab iaitu suku Aus dan Khazraj. Kehidupan kurang aman disebabkan pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi.Terdapat juga masalah politik dan ekonomi kerap berlaku di antara mereka.Suku kaum Aus dan Khazraj menjemput Nabi S.A.W dan disitu wujud Aqabah 1 pada 621M. Madinah juga dikenli sebagai Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz.Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah.Kaum Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qinuqa¶.

Perjanjian Aqabah 1&2
Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian memeluk agama Islam. 621M mengunjungi agi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Antara syarat-syarat perjanjianya adalah Suku Aus/Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka berjanji untuk membantu Nabi Muhammad. Mereka tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak. Selepas perjanjian ini Nabi menghantar Mus¶ab b. Umair ke Madinah menyebarkan Islam di sana. Pada tahun 622 M, suku Aus dan Khazraj menandatangani Perjanjian Aqabah 2.Antara isi kandungannya ialah suku Aus/Khazraj memeluk Islam dan mengaku taat setia mereka kepada Nabi. Mereka juga menjemput nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah.Selain itu,mereka akan menyediakan tempat tinggal, keselamatan dan mempertahankan agama Islam.

Merupakan permulaan wujudnya negara Islam di Madinah. Islam juga mula tersebar di Madinah dan kemudian seluruh pelusuk dunia. Konsep Hijrah Hijrah bermaksud perkataan Arab iaitu berpindah. Hijrah ini bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan. Nabi Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq. dan tingkah laku.Kesan Perjanjian Antara kesan perjanjian ialah penghantaran utusan dakwah ke Madinah. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). bersendirian dan dengan berani. Berlaku secara rahsia dan berperingkat.Namun. Ia disangkal oleh Islam kerana orang Islam dijemput oleh penduduk Madinah. hijrah ialah satu bentuk pelarian. Namun wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan.Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah .Berlaku Hijrah dan kewujudan tanah Madinah.Perjanjian ini juga megembalikan keamananan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. . Perlindungan bagi orang Islam di Makkah juga lebih terjamin. ketibaan disambut rela penduduk Madinah.Manakala Umar al-Khattab berhijrah dengan terang ± terangan.Hijrah salah satunya adalah semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan sikap. Tafsiran orientalis barat. cara berfikir.Perjalanan Hijrah mereka berlaku selama 12 hari.Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjami. nabi diterima semua penduduk termasuk orang bukan Islam.

Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur. Ali telah tidur di tempat tidur nabi dan menggunakan selimut nabi. Hijrah merupakan perintah Allah melalui wahyu yang menyatakan niat orang Quraisy ingin membunuh nabi. belajar bertemu dan berbincang. tolong ± menolong. Nabi membina masjid al-Nabai ± masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat beribadat. Ali dan Abdul Rahman Auf. Orang Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin dan orang Madinah digelar Ansar. maka suasana aman di Madinah memudahkan penyebaran Islam. Nama Yathrib ditkar kepada Madinah al-Munawwarah bermaksud kota bercahaya. Maka mereka memerlukan pemimpin seperti nabi untuk mendamaikan hidup mereka. Takwim hijrah sempena peristiwa hijrah digunakan bermula dari pemerintahan Khalifah Umar. Suku Auz dan Khazraj sering bertelagah dan ekonomi mereka dikuasai orang yahudi. Kemudian nabi berjumpa Abu Bakar memeberitahu perintah Allah agar berhijrah. Akhir sekali. Terdapat pelbagai kepentingan Hijrah.Selain itu Hijrah menyatukan penduduk pelbagai suku. Sebab dan tujuan hijrah. contohnya orang Islam Makkah dibantu oleh orang Madinah. Hijrah membawa sikap toleransi. Hijrah dibantu pengorbanan harta dan nyawa para sahabat seperti Abu Bakar. Wanita juga sanggup berkorban seperti Asma¶ puteri Abu Bakar ke Gua Thur menghantar makanan dan berita.Antaranya ialah dakwah Islam dapat disebarkan secara aman dan terang. Ancaman di Makkah menjejaskan penyebaran Islam. di persekitaran masjid aktiviti harian dijalankan seperti jual beli. . 2. Perjalanan seterusnya dipandu Abdullah b. budaya dan agama di Madinah. Berjaya mmpersaudarakan suku Arab Madinah (Aus dan Khazraj).Hijrah menunjukkan kebijaksanaan nabi yang tidak terus ke Madinah tetapi bersembunyi dahulu di Gua Thur.Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw. 1. Hijrah menunjukan ketabahan nabi meninggalkan kesenangan hidup dan tidak berputus asa.mempersaudarakan orang Islam Madinah dan Makkah. Allah memerintahkan nabi agar segera berhijrah ke Madinah. Arqat. Kepentingan hijrah. Hijrah bermula apabila nabi melepasi kepungan Quraisy di rumah bagnda.

Perlembagaan ini ialah perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia. Politik ± nabi ialah pemimpin semua penduduk Madinah. Hukuman dikenakan adalah adil.. Ekonomi ± riba dan penindasan dilarang. Agama ± bebas memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain. 1. Undang ± undang Islam ± dilaksanakan secara menyeluruh tetapi peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh diamalkan.Kandungannnya ialah 23 fasal tentang orang Islam dan tanggungjawabnya. 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap negara Madinah. Kandungan Piagam Madinah. hak kebebasan. tiada diskriminasi. nabi juga ketua hakim berlandaskan musyawarah dan adil.Tujuan ia diwujudkan adalah untuk mencatatkan tanggungjawab ketua negara dan rakyat. 6. Piagam ini dirangka oleh nabi berpandukan wahyu daripada Allah. dan tiada paksaan memeluk Islam. Latar belakang piagam Madinah. . bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa. hak keselamatan. 7. Pertahanan ± semua penduduk diwajibkan memepertahankan Madinah dari ancaman musuh.Piagam ini terbentuk dari hasil persetujuan orang Islam dan bukan Islam. Sosial ± masyarakat Madinah dianggap ummah.( Piagam Madinah/Sahifah Madinah. 4. selagi mematuhi Piagam Madinah. Kedudukan orang Yahudi mempunyai hak yang sama. 2. 3. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful