Dakwah Rasulullah Di Madinah

Madinah terletak di utara Makkah di tengah ± tengah perjalanan jalan dagang antara Makkah dan Syam. Terdapat tiga golongan pendudukannya iaitu Nasrani, Yahudi dan Arab. Yahudi tergolong dari tiga golongan iaitu Bani Quzairah,Qunaiqa¶,dan Nadhir.Terdapat juga golongan Arab iaitu suku Aus dan Khazraj. Kehidupan kurang aman disebabkan pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi.Terdapat juga masalah politik dan ekonomi kerap berlaku di antara mereka.Suku kaum Aus dan Khazraj menjemput Nabi S.A.W dan disitu wujud Aqabah 1 pada 621M. Madinah juga dikenli sebagai Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz.Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah.Kaum Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qinuqa¶.

Perjanjian Aqabah 1&2
Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian memeluk agama Islam. 621M mengunjungi agi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Antara syarat-syarat perjanjianya adalah Suku Aus/Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka berjanji untuk membantu Nabi Muhammad. Mereka tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak. Selepas perjanjian ini Nabi menghantar Mus¶ab b. Umair ke Madinah menyebarkan Islam di sana. Pada tahun 622 M, suku Aus dan Khazraj menandatangani Perjanjian Aqabah 2.Antara isi kandungannya ialah suku Aus/Khazraj memeluk Islam dan mengaku taat setia mereka kepada Nabi. Mereka juga menjemput nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah.Selain itu,mereka akan menyediakan tempat tinggal, keselamatan dan mempertahankan agama Islam.

Tafsiran orientalis barat. Konsep Hijrah Hijrah bermaksud perkataan Arab iaitu berpindah.Perjanjian ini juga megembalikan keamananan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam.Kesan Perjanjian Antara kesan perjanjian ialah penghantaran utusan dakwah ke Madinah.Berlaku Hijrah dan kewujudan tanah Madinah. dan tingkah laku.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Nabi Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq. .Namun. Perlindungan bagi orang Islam di Makkah juga lebih terjamin. hijrah ialah satu bentuk pelarian.Perjalanan Hijrah mereka berlaku selama 12 hari.Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjami. bersendirian dan dengan berani. nabi diterima semua penduduk termasuk orang bukan Islam. Namun wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. Ia disangkal oleh Islam kerana orang Islam dijemput oleh penduduk Madinah. cara berfikir. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Hijrah ini bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran.Manakala Umar al-Khattab berhijrah dengan terang ± terangan. diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan. ketibaan disambut rela penduduk Madinah.Merupakan permulaan wujudnya negara Islam di Madinah.Hijrah salah satunya adalah semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan sikap. Islam juga mula tersebar di Madinah dan kemudian seluruh pelusuk dunia.Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah .

contohnya orang Islam Makkah dibantu oleh orang Madinah. Wanita juga sanggup berkorban seperti Asma¶ puteri Abu Bakar ke Gua Thur menghantar makanan dan berita. Suku Auz dan Khazraj sering bertelagah dan ekonomi mereka dikuasai orang yahudi. Allah memerintahkan nabi agar segera berhijrah ke Madinah. Maka mereka memerlukan pemimpin seperti nabi untuk mendamaikan hidup mereka. Takwim hijrah sempena peristiwa hijrah digunakan bermula dari pemerintahan Khalifah Umar. Arqat. Perjalanan seterusnya dipandu Abdullah b.mempersaudarakan orang Islam Madinah dan Makkah. Nabi membina masjid al-Nabai ± masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat beribadat. Ancaman di Makkah menjejaskan penyebaran Islam.Hijrah menunjukkan kebijaksanaan nabi yang tidak terus ke Madinah tetapi bersembunyi dahulu di Gua Thur. 1. belajar bertemu dan berbincang. di persekitaran masjid aktiviti harian dijalankan seperti jual beli. Hijrah membawa sikap toleransi.Antaranya ialah dakwah Islam dapat disebarkan secara aman dan terang. tolong ± menolong. Hijrah dibantu pengorbanan harta dan nyawa para sahabat seperti Abu Bakar. Sebab dan tujuan hijrah. Terdapat pelbagai kepentingan Hijrah.Selain itu Hijrah menyatukan penduduk pelbagai suku. Hijrah menunjukan ketabahan nabi meninggalkan kesenangan hidup dan tidak berputus asa. Ali telah tidur di tempat tidur nabi dan menggunakan selimut nabi. Hijrah bermula apabila nabi melepasi kepungan Quraisy di rumah bagnda. Akhir sekali. Nama Yathrib ditkar kepada Madinah al-Munawwarah bermaksud kota bercahaya. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur. maka suasana aman di Madinah memudahkan penyebaran Islam. Kemudian nabi berjumpa Abu Bakar memeberitahu perintah Allah agar berhijrah. Orang Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin dan orang Madinah digelar Ansar. Ali dan Abdul Rahman Auf. 2. Hijrah merupakan perintah Allah melalui wahyu yang menyatakan niat orang Quraisy ingin membunuh nabi. Kepentingan hijrah. Berjaya mmpersaudarakan suku Arab Madinah (Aus dan Khazraj).Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw. . budaya dan agama di Madinah.

dan tiada paksaan memeluk Islam. hak kebebasan. Kedudukan orang Yahudi mempunyai hak yang sama. . Hukuman dikenakan adalah adil. Kandungan Piagam Madinah.Kandungannnya ialah 23 fasal tentang orang Islam dan tanggungjawabnya. Piagam ini dirangka oleh nabi berpandukan wahyu daripada Allah. 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap negara Madinah. hak keselamatan. nabi juga ketua hakim berlandaskan musyawarah dan adil.( Piagam Madinah/Sahifah Madinah. 4. 5. Ekonomi ± riba dan penindasan dilarang. Perlembagaan ini ialah perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia. 1. Sosial ± masyarakat Madinah dianggap ummah. 6. 7.Tujuan ia diwujudkan adalah untuk mencatatkan tanggungjawab ketua negara dan rakyat. Latar belakang piagam Madinah.Piagam ini terbentuk dari hasil persetujuan orang Islam dan bukan Islam. Undang ± undang Islam ± dilaksanakan secara menyeluruh tetapi peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh diamalkan. tiada diskriminasi. bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa. Agama ± bebas memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain. Pertahanan ± semua penduduk diwajibkan memepertahankan Madinah dari ancaman musuh. selagi mematuhi Piagam Madinah. 3.. Politik ± nabi ialah pemimpin semua penduduk Madinah. 2.