Dakwah Rasulullah Di Madinah

Madinah terletak di utara Makkah di tengah ± tengah perjalanan jalan dagang antara Makkah dan Syam. Terdapat tiga golongan pendudukannya iaitu Nasrani, Yahudi dan Arab. Yahudi tergolong dari tiga golongan iaitu Bani Quzairah,Qunaiqa¶,dan Nadhir.Terdapat juga golongan Arab iaitu suku Aus dan Khazraj. Kehidupan kurang aman disebabkan pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi.Terdapat juga masalah politik dan ekonomi kerap berlaku di antara mereka.Suku kaum Aus dan Khazraj menjemput Nabi S.A.W dan disitu wujud Aqabah 1 pada 621M. Madinah juga dikenli sebagai Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz.Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah.Kaum Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qinuqa¶.

Perjanjian Aqabah 1&2
Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian memeluk agama Islam. 621M mengunjungi agi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Antara syarat-syarat perjanjianya adalah Suku Aus/Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka berjanji untuk membantu Nabi Muhammad. Mereka tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak. Selepas perjanjian ini Nabi menghantar Mus¶ab b. Umair ke Madinah menyebarkan Islam di sana. Pada tahun 622 M, suku Aus dan Khazraj menandatangani Perjanjian Aqabah 2.Antara isi kandungannya ialah suku Aus/Khazraj memeluk Islam dan mengaku taat setia mereka kepada Nabi. Mereka juga menjemput nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah.Selain itu,mereka akan menyediakan tempat tinggal, keselamatan dan mempertahankan agama Islam.

.Kesan Perjanjian Antara kesan perjanjian ialah penghantaran utusan dakwah ke Madinah. dan tingkah laku. hijrah ialah satu bentuk pelarian.Perjanjian ini juga megembalikan keamananan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Nabi Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq. Hijrah ini bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. Namun wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. Islam juga mula tersebar di Madinah dan kemudian seluruh pelusuk dunia.Namun. nabi diterima semua penduduk termasuk orang bukan Islam. Tafsiran orientalis barat.Berlaku Hijrah dan kewujudan tanah Madinah. bersendirian dan dengan berani. Ia disangkal oleh Islam kerana orang Islam dijemput oleh penduduk Madinah.Perjalanan Hijrah mereka berlaku selama 12 hari.Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjami.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. cara berfikir. Konsep Hijrah Hijrah bermaksud perkataan Arab iaitu berpindah.Manakala Umar al-Khattab berhijrah dengan terang ± terangan. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Perlindungan bagi orang Islam di Makkah juga lebih terjamin. diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan.Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . ketibaan disambut rela penduduk Madinah. Berlaku secara rahsia dan berperingkat.Hijrah salah satunya adalah semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan sikap.Merupakan permulaan wujudnya negara Islam di Madinah.

di persekitaran masjid aktiviti harian dijalankan seperti jual beli. maka suasana aman di Madinah memudahkan penyebaran Islam. Suku Auz dan Khazraj sering bertelagah dan ekonomi mereka dikuasai orang yahudi. Nama Yathrib ditkar kepada Madinah al-Munawwarah bermaksud kota bercahaya. . 2.Hijrah menunjukkan kebijaksanaan nabi yang tidak terus ke Madinah tetapi bersembunyi dahulu di Gua Thur. Perjalanan seterusnya dipandu Abdullah b. belajar bertemu dan berbincang. Allah memerintahkan nabi agar segera berhijrah ke Madinah. Nabi membina masjid al-Nabai ± masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat beribadat.mempersaudarakan orang Islam Madinah dan Makkah. Akhir sekali. Hijrah menunjukan ketabahan nabi meninggalkan kesenangan hidup dan tidak berputus asa. Takwim hijrah sempena peristiwa hijrah digunakan bermula dari pemerintahan Khalifah Umar. Ali telah tidur di tempat tidur nabi dan menggunakan selimut nabi. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur. Hijrah merupakan perintah Allah melalui wahyu yang menyatakan niat orang Quraisy ingin membunuh nabi. Ancaman di Makkah menjejaskan penyebaran Islam. Terdapat pelbagai kepentingan Hijrah. Orang Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin dan orang Madinah digelar Ansar. budaya dan agama di Madinah. Arqat. Kepentingan hijrah. Wanita juga sanggup berkorban seperti Asma¶ puteri Abu Bakar ke Gua Thur menghantar makanan dan berita. Kemudian nabi berjumpa Abu Bakar memeberitahu perintah Allah agar berhijrah.Antaranya ialah dakwah Islam dapat disebarkan secara aman dan terang. Berjaya mmpersaudarakan suku Arab Madinah (Aus dan Khazraj). tolong ± menolong. Hijrah membawa sikap toleransi.Selain itu Hijrah menyatukan penduduk pelbagai suku. Ali dan Abdul Rahman Auf. Hijrah dibantu pengorbanan harta dan nyawa para sahabat seperti Abu Bakar. Maka mereka memerlukan pemimpin seperti nabi untuk mendamaikan hidup mereka. Sebab dan tujuan hijrah. Hijrah bermula apabila nabi melepasi kepungan Quraisy di rumah bagnda. contohnya orang Islam Makkah dibantu oleh orang Madinah.Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw. 1.

. nabi juga ketua hakim berlandaskan musyawarah dan adil. selagi mematuhi Piagam Madinah. Undang ± undang Islam ± dilaksanakan secara menyeluruh tetapi peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh diamalkan. . Hukuman dikenakan adalah adil. Politik ± nabi ialah pemimpin semua penduduk Madinah. Piagam ini dirangka oleh nabi berpandukan wahyu daripada Allah. 3. Agama ± bebas memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain. 5. 7. 6. bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa. Ekonomi ± riba dan penindasan dilarang. Kandungan Piagam Madinah.( Piagam Madinah/Sahifah Madinah. Perlembagaan ini ialah perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia. hak keselamatan. 2. Latar belakang piagam Madinah. tiada diskriminasi.Tujuan ia diwujudkan adalah untuk mencatatkan tanggungjawab ketua negara dan rakyat. Kedudukan orang Yahudi mempunyai hak yang sama. Sosial ± masyarakat Madinah dianggap ummah. dan tiada paksaan memeluk Islam.Kandungannnya ialah 23 fasal tentang orang Islam dan tanggungjawabnya. 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap negara Madinah. Pertahanan ± semua penduduk diwajibkan memepertahankan Madinah dari ancaman musuh. 1.Piagam ini terbentuk dari hasil persetujuan orang Islam dan bukan Islam. 4. hak kebebasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful