Dakwah Rasulullah Di Madinah

Madinah terletak di utara Makkah di tengah ± tengah perjalanan jalan dagang antara Makkah dan Syam. Terdapat tiga golongan pendudukannya iaitu Nasrani, Yahudi dan Arab. Yahudi tergolong dari tiga golongan iaitu Bani Quzairah,Qunaiqa¶,dan Nadhir.Terdapat juga golongan Arab iaitu suku Aus dan Khazraj. Kehidupan kurang aman disebabkan pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi.Terdapat juga masalah politik dan ekonomi kerap berlaku di antara mereka.Suku kaum Aus dan Khazraj menjemput Nabi S.A.W dan disitu wujud Aqabah 1 pada 621M. Madinah juga dikenli sebagai Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz.Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah.Kaum Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qinuqa¶.

Perjanjian Aqabah 1&2
Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian memeluk agama Islam. 621M mengunjungi agi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Antara syarat-syarat perjanjianya adalah Suku Aus/Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka berjanji untuk membantu Nabi Muhammad. Mereka tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak. Selepas perjanjian ini Nabi menghantar Mus¶ab b. Umair ke Madinah menyebarkan Islam di sana. Pada tahun 622 M, suku Aus dan Khazraj menandatangani Perjanjian Aqabah 2.Antara isi kandungannya ialah suku Aus/Khazraj memeluk Islam dan mengaku taat setia mereka kepada Nabi. Mereka juga menjemput nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah.Selain itu,mereka akan menyediakan tempat tinggal, keselamatan dan mempertahankan agama Islam.

Ia disangkal oleh Islam kerana orang Islam dijemput oleh penduduk Madinah. Nabi Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq. hijrah ialah satu bentuk pelarian. Konsep Hijrah Hijrah bermaksud perkataan Arab iaitu berpindah. .Manakala Umar al-Khattab berhijrah dengan terang ± terangan. nabi diterima semua penduduk termasuk orang bukan Islam.Merupakan permulaan wujudnya negara Islam di Madinah.Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah .Hijrah salah satunya adalah semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan sikap. cara berfikir. dan tingkah laku. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Islam juga mula tersebar di Madinah dan kemudian seluruh pelusuk dunia. ketibaan disambut rela penduduk Madinah.Kesan Perjanjian Antara kesan perjanjian ialah penghantaran utusan dakwah ke Madinah. Hijrah ini bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. Tafsiran orientalis barat. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. bersendirian dan dengan berani.Perjanjian ini juga megembalikan keamananan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Namun wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah.Berlaku Hijrah dan kewujudan tanah Madinah. diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan.Namun.Perjalanan Hijrah mereka berlaku selama 12 hari. Perlindungan bagi orang Islam di Makkah juga lebih terjamin.Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjami.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan.

Hijrah membawa sikap toleransi. Kepentingan hijrah. 1. tolong ± menolong.mempersaudarakan orang Islam Madinah dan Makkah. Kemudian nabi berjumpa Abu Bakar memeberitahu perintah Allah agar berhijrah. Hijrah bermula apabila nabi melepasi kepungan Quraisy di rumah bagnda. Hijrah dibantu pengorbanan harta dan nyawa para sahabat seperti Abu Bakar. Takwim hijrah sempena peristiwa hijrah digunakan bermula dari pemerintahan Khalifah Umar. Sebab dan tujuan hijrah. Maka mereka memerlukan pemimpin seperti nabi untuk mendamaikan hidup mereka. budaya dan agama di Madinah. Terdapat pelbagai kepentingan Hijrah. Ali dan Abdul Rahman Auf. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur.Selain itu Hijrah menyatukan penduduk pelbagai suku. Hijrah menunjukan ketabahan nabi meninggalkan kesenangan hidup dan tidak berputus asa. Allah memerintahkan nabi agar segera berhijrah ke Madinah. belajar bertemu dan berbincang. Ali telah tidur di tempat tidur nabi dan menggunakan selimut nabi. Wanita juga sanggup berkorban seperti Asma¶ puteri Abu Bakar ke Gua Thur menghantar makanan dan berita. Hijrah merupakan perintah Allah melalui wahyu yang menyatakan niat orang Quraisy ingin membunuh nabi. Orang Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin dan orang Madinah digelar Ansar. Suku Auz dan Khazraj sering bertelagah dan ekonomi mereka dikuasai orang yahudi. Akhir sekali. Nabi membina masjid al-Nabai ± masjid untuk menjadikan masjid sebagai tempat beribadat.Hijrah menunjukkan kebijaksanaan nabi yang tidak terus ke Madinah tetapi bersembunyi dahulu di Gua Thur.Antaranya ialah dakwah Islam dapat disebarkan secara aman dan terang. 2. di persekitaran masjid aktiviti harian dijalankan seperti jual beli. Arqat. Perjalanan seterusnya dipandu Abdullah b. Berjaya mmpersaudarakan suku Arab Madinah (Aus dan Khazraj). contohnya orang Islam Makkah dibantu oleh orang Madinah. . Ancaman di Makkah menjejaskan penyebaran Islam. maka suasana aman di Madinah memudahkan penyebaran Islam.Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw. Nama Yathrib ditkar kepada Madinah al-Munawwarah bermaksud kota bercahaya.

3. bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa. Sosial ± masyarakat Madinah dianggap ummah. Latar belakang piagam Madinah. selagi mematuhi Piagam Madinah. Pertahanan ± semua penduduk diwajibkan memepertahankan Madinah dari ancaman musuh. 4. Ekonomi ± riba dan penindasan dilarang. 7. Politik ± nabi ialah pemimpin semua penduduk Madinah. Hukuman dikenakan adalah adil. Undang ± undang Islam ± dilaksanakan secara menyeluruh tetapi peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh diamalkan. Piagam ini dirangka oleh nabi berpandukan wahyu daripada Allah. 1.Kandungannnya ialah 23 fasal tentang orang Islam dan tanggungjawabnya. 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap negara Madinah.( Piagam Madinah/Sahifah Madinah. 5. tiada diskriminasi. hak kebebasan. 2.Tujuan ia diwujudkan adalah untuk mencatatkan tanggungjawab ketua negara dan rakyat. Agama ± bebas memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain. Perlembagaan ini ialah perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia.Piagam ini terbentuk dari hasil persetujuan orang Islam dan bukan Islam. dan tiada paksaan memeluk Islam. nabi juga ketua hakim berlandaskan musyawarah dan adil. Kandungan Piagam Madinah. 6.. Kedudukan orang Yahudi mempunyai hak yang sama. hak keselamatan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful