Kali ini mari kita belajar tentang kubus.

Kubus merupakan salah satu bentuk geometri yang perlu anda tahu. Gambar di bawah menunjukan contoh bentuk kubus.

Isipadu kubus dapat dicari dengan menggunakan formula berikut, V=LXLXL Begitu juga luas permukaan kubus, ia juga dapat dicari dengan menggunakan formula berikut; P = 6(L X L) Ini kerana (L X L) merupakan formula untuk satu segi empat. Oleh kerana kubus mempunyai 6 muka segi empat, maka ( L X L ) perlu didarabkan dengan 6. Sekarang mari kita lihat bentangan bagi kubus. Jika anda bayangkan objek yang berbentuk kubus yang mempunyai 3-D itu dapat dibuka dan dibentangkan, anda akan mendapati bahawa, kubus mempunyai bentangan seperti berikut;

Apabila perkataan "piramid" disebut, mesti satu gambar yang terbayang di minda pelajar adalah seperti dalam gambar dibawah...

Bagus, secara lebih terperinci piramid adalah sebuah bentuk yang mempunyai tapak poligon dan disambungkan dengan segi tiga yang bertemu di bucu.Tinggi sesebuah piramid pu di kira jarak la ukuran yang bersudut tepat dari tapak ke bahagian bucu piramid. Berikut adalah contoh sebuah piramida yang dilukis dalam 3-D.

Isipada sesebuah piramid dikira dengan menggunakan rumus di bawah; V = 1/3 X (luas tapak) X tinggi = 1/3 X A X t = 1/3 (At)

manakala untuk mencari luas permukaan piramid pula kita boleh menggunakan rumus ini A = (luas tapak) + 4 (luas segi tiga)

Sebuah kon mempunyai sabuah tapak bulatan. Kon mempunyai permukaan melengkung dengan satu bucu pada bahagian puncaknya. Tinggi sebuah kon merupakan jarak antara tapak bulatan yang bersudut tepat dengan bucunya. Rajah dibawah menunjukkan contoh sebuah kon.

Berikut adalah beberapa contoh bentuk kon yang terdapat dalam kehidupan kita seharian.

Teka-taki Tahukan anda kaum manakah yang tinggal dalam rumah yang berbentuk kon? Jawapan = __________ Bentangan bagi sebuah kon terdiri dari sebuah bulatan yang kecil dan sektor sebuah bulatan yang lebih besar. Untuk pengetahuan, panjang lengkung sektor bulatan s buah bentangan kon adalah sama e dengan panjang lilitan bulatan yang kecil. Ini adalah contoh bentangan sebuah kon.

Seperti biasa, kita akan belajar mencari isipadu dan juga luas permukaan bagi kon. Ini adalah formula bagi mencari isipadu kon.

Ini pula adalah formula untuk mencari luas permukaan kon.

Menara Yayasan Sabah adalah contoh terbaik untuk bentuk silinder. Silinder mempunyai dua bulatan di atas dan bawah dan digulung dengan satu petak segi empat. Rajah di bawah menunjukan contoh bentuk si inder. l

Bentangan bagi sebuat silinder pula dapat dilihat seperti di bawah;

untuk mencari isi padu silinder, kit permu menggunakan rumus ini

dengan menggunakan r = jejari bulatan h = tinggi silinder n = 22/7 manakala rumus untuk mencari luas permukaan silinder pula adalah seperti berikut; A = Luas 2 bulatan + luas segi empat yang melengkung disekeliling bulatan

Jika anda sudah faham dengan kubus, topik kali ini pasti tidak jadi masalah untuk anda fahami. Ini kerana, kubus dan kubiod tidakjauh berbeza. Hanya ada satu perbezaan yang jelas antara kubus dan kuboid.

Jika kubus terdiri dari segi empat tepat, kuboid pula terdiri dari segi empat sama. Untuk lebih jelas, cuba lihat gambar rajah di bawah ini.

Bagi mencari isipadu dan luas permukaan kubiod, rumus yang digunakan juga sama dengan rumus bagi kubus. Isipadu = P X L X T Luas permukaan = 6 ( P X L X T )

Ini pula adalah contoh bentangan bagi kuboid;

D I C A T A T O L E H S O L I D GE O M E T R Y D I

3: 29 P M

Tahukah anda perbezaan antara sfera dan bulatan?

Supaya lebih faham, sfera adalah bentuk bola, manakala bulat pula adalah bentuk piring. Mudah-mudahan selepas ini anda tidak keliru untuk membezakan antara sfera dan bulatan.

Berikut adalah contoh bentuk sfera;

gl be

gul gul l lli

bumi

guli e ng cub anda senarai an 3 benda yang mem unyai bentu sfera

1.__________ 2.__________ 3.__________

£ £   ¡

 

¥

¢¡

£

¥

¡

¡¦¡¥ ¤

Sekarang mari kita pelajari cara untuk mengira isipadu dan juga luas permukaan bagi sfera, rajah dibawah akan membantu anda untuk lebih faham cara mengira isipadu dan juga luas permukaan sfera

bagi yang lupa, saya ingatkan kembali bahawa r = panjang jejari bulatan n = 22/7