KERTAS KERJA LAWATAN KEBAJIKAN KE RUMAH ORANG-ORANG TUA

JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR JABATAN PERDAGANGAN SESI 2011

adalah wajar sekiranya kami Jawatnkuasa Perwakilan Pelajar Jabatan Perdagangan. .TAJUK PROGRAM: BERSAMA-SAMA MENGHAYATI PENGORBANAN INSAN KURANG BERNASIB BAIK PENGENALAN Memandangkan masalah social masa kini semakin meruncing. Dengan adanya program sebegini pasti dapat membantu dan menyedarkan para siswa dan siswi untuk lebih menghargai kasih sayang yang diberikan dan lebih bermotivasi untuk terus berusaha dengan lebih cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. sebagai wakil kepada Jabatan Perdagangan untuk mengadakan satu program yang dapat memberi satu wadah dan ruang untuk para siwa dan siswimenghargai jasa dan pengorbanan yang dicurahkan oleh ibu bapa mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful