KERTAS KERJA LAWATAN KEBAJIKAN KE RUMAH ORANG-ORANG TUA

JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR JABATAN PERDAGANGAN SESI 2011

TAJUK PROGRAM: BERSAMA-SAMA MENGHAYATI PENGORBANAN INSAN KURANG BERNASIB BAIK PENGENALAN Memandangkan masalah social masa kini semakin meruncing. sebagai wakil kepada Jabatan Perdagangan untuk mengadakan satu program yang dapat memberi satu wadah dan ruang untuk para siwa dan siswimenghargai jasa dan pengorbanan yang dicurahkan oleh ibu bapa mereka. Dengan adanya program sebegini pasti dapat membantu dan menyedarkan para siswa dan siswi untuk lebih menghargai kasih sayang yang diberikan dan lebih bermotivasi untuk terus berusaha dengan lebih cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. . adalah wajar sekiranya kami Jawatnkuasa Perwakilan Pelajar Jabatan Perdagangan.