P. 1
Tata Cara Sholat

Tata Cara Sholat

|Views: 143|Likes:
Published by Arief Chandra II

More info:

Published by: Arief Chandra II on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

Tata cara sholat tahajjud

SHOLAT TAHAJJUD Shalat Tahajud adalah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu malam, dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat pada shalat ini tidak terbatas, mulai dari 2 rakaat, 4, dan seterusnya. A. Pembagian Keutamaan Waktu Shalat Tahajud Sepertiga malam, kira-kira mulai dari jam 19.00 samapai jam 22.00 Sepertiga kedua, kira-kira mulai dari jam 22.00 sampai dengan jam 01.00 Sepertiga ketiga, kira-kira dari jam 01.00 sampai dengan masuknya waktu subuh. B. Niat shalat tahajud: Ushallii sunnatat-tahajjudi rak’ataini lillaahi ta’aalaa. Artinya: “Aku niat shalat sunat tahajud dua rakaat karena Allah” C. Doa yang dibaca setelah shalat tahajud: Rabbanaa aatina fid-dun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa adzaaban-naar. Artinya: “Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka.” Dalam hadits Bukhari dinyatakan, bahwa rasulullah jika bangun dari tidurnya di tengah malam lalu bertahajud membaca doa: Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samaawaati walardhi wa man fiihin, wa lakal hamdu laka mulkus samaawaati wal ardhi wa man fiihin, wa lakal hamdu nuurus samaawaati wal ardhi, wa lakal hamdu antal haqqu wa wa’dukal-haqqu wa liqaa’uka haqqun wa qauluka haqqun waljannatu haqqun, wan naaru haqqun, wan-nabiyyuuna haqqun, wa Muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallama haqqun, waass’atu haqqun. Allahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa ‘alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu, faghfir lii maa qaddamtu, wa maa akhkhartu wa maa asrartu, wa maa a’lantu antal muqaddimu wa antal mu’akhiru la ilaaha illa anta aula ilaaha gairuka wa laa haula quwwata illa billah. Artinya: “Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta beserta segala isinya. Bagi-Mulah segala puji, pemancar cahay langit dan bumi. Bagi-Mulah segala puji, Engakaulah yang haq, dan janji-Mu adalah benar, dan surge adalah haq, dan neraka adalah haq, dan nabi-nabi itu adalah haq, dan Nabi Muhammad adalah benar, dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mulah kami berserah diri (bertawakal) kepada Engkau jualah kami kembali, dan kepada-Mulah kami rindu, dan kepada engkaulah kami berhukum. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan sebelumnya, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan ynag terakhir. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau Allah Rabbul alamin. Tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah.”

00 saat paling utama.D.” (HR Ahmad) Adapun surat yang dibaca dalam shalat Tahajud adalah: 1. namun sepanjang malam itu ada saat-saat utama. . pasti Allah akan memberikannya (mengabulkannya). membaca Surat Al-Baqarah ayat 284-286. 2. Sepertiga malam yang kedua dari pukul 22. Apabila kita belum hafal surat-surat tersebut. 3.00 saat lebih utama. Keutamaan Shalat Tahajud Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan. Bersabda: Sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat yang seorang muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat. Sepertiga malam yang ketiga dari pukul 01. perbanyaklah membaca istigfar sebagai berikut: Astagfirullaahal azhim wa atuubu ilaiih Artinya: “Kami memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung dan kami pun bertaubat kepada-Nya” E.a.00 saat utama.” (HR Tirmidzi) Bersabda Nabi Muhammad saw: “Seutama-utama shalat sesudah shalat fardhu ialah shalat sunnat di waktu malam. JAdi apabila shalat tersebut dikerjakan tanpa tidur sebelumnya. Allah sendiri juga berfirman: Pada malam hari. dan pencegah dari dosa. maka ini bukan shalat Tahajjud. maka waktu malam yang panjang itu dapat dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut : 1. Sepertiga malam yang pertama dari pukul 19. menghapus dosa. sedang waktu pelaksanaannya sesudah shalat Isya' hingga terbit fajar. ia barkata.” (HR Muslim dan Ahmad) “Lazimkan dirimu untuk shalat malam karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. hendaklah engkau shalat Tahajud sebagai tambahan bagi engkau. maka boleh membaca surat yang lain yang sudah dihafal.. Mudahmudahan Tuhan mengangkat engkau ketempat yang terpuji. 2. Pada raka’at pertama setelah surat Al-Fatihah. (QS Al-Isra’: 79) Dari Jabir r. supaya kamu masuk Surga dengan selamat. menolak penyakit. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Hai sekalian manusia. lebih utama dan paling utama. dan itu setiap malam. membaca surat Ali Imron 18-19 dan 26-27. tetapi shalat-shalat sunnat saja seperti Witir dan sebagainya.00 hingga 04. Pada raka’at kedua setelah membaca surat Al-Fatihah.00 hingga 22. Mengenai bilangan rakaatnya sekurang-kurangnya dua rakaat. Shalat Tahajjud adalah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam dan sesudah tidur sekalipun tidurnya hanya sebentar.” (HR Muslim) Selain itu. Setelah itu. dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. “Aku mendengar Rasulullah saw. mendekatkan diri kepada Allah.00 hingga 01. sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan serta sholat malamlah diwaktu manusia sedang tidur.

FAGHFIRLII MAA QADDAMTU. WASSAA'ATU HAQQUN ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU WABIKA AAMANTU.A.W. Lafadz niat sholat Tahajjud sebagai berikut : "USHALLI SUNNATAT TAHAJJUDI RAK'ATAINI LILLAAHI TA'ALAA. WALAKAL HAMDU LAKA MULKUS SAMAAWAATI WALARDLI WAMAN FIIHINNA. WANNAARU HAQQUN. (Al-Isra' : 75) Demikian pula sabda Rasulullah S.A.W selesai mengerjakan shalat Tahajjud lalu beliau berdo'a sebagai berikut : "ALLAHUMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS SAMA-WAATI WAL ARDLI WAMAN FIIHINNA. Artinya : "Ya Allah Tuhan kami. sebagaimana firma Allah S. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka".Shalat Tahajjud ini sangatlah dianjurkan untuk dikerjakan walaupun hukumnya sunnat. Allahu Akbar". WALAKAL HAMDU NUURUS SAMAAWAATI WALARDLI. mudah-mudahan Tuhan akan membangkitkan engkau dengan kedudukan yang terpuji". WA'ALAIKA TWAKKALTU WAILAKA ANABTU WABIKA KHAASHAMTU. lalu berseru : Adakah orang-orang yang memohon (berdo'a) pasti Aku kabulkan. ALLAHU AKBAR". . WAILAIKA HAKAMTU. Artinya : "Aku niat shalat sunnat Tahajjud dua rakaat karena Allah Ta'ala. WALAKAL HAMDU ANTAL HAQQU WAWA'DUKAL HAQQU WALIQAA-UKA HAQQUN WAQAULUKA HAQQUN WALJANNATU HAQQUN. pasti akan Ku beri dan adakah yang mengharap/memohon ampunan.W yang artinya : "Allah turun ke langit dunia pada waktu sepertiga yang akhir dari waktu malam. WANNABIYYUUNA HAQQUN. Do'a Tahajjud : Diwaktu melakukan shalat Tahajjud atau sesudahnya sebaiknya do'a yang dibaca dari ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadits adalah Do'a "Sapu Jagat" yang berbunyi : "RABBANAA AATINA FIDDUN-YAA HASANATAN WAFILAAKHIRATI HASANATAN WAQINAA ADZAABANNAARI". WAMUHAMMADUN SHALLALLAAHU'ALAIHI WASALLAMA HAQQUN. Kalau dalam bahasa Jawa. adakah orang yang meminta. WAMAA AKHKHARTU. WAMAA ASRARTUWAMAA AA'LANTU ANTAL MUQODDIMU WA-ANTAL MUAKHKHIRU LAA ILAAHA ILLAA ANTA AU LAA ILAAHA GHAIRUKA WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAAH". niatnya seperti berikut : "Aku niat shalat Tahajjud rong rakaat krana Allah Ta'ala. pasti akan Ku ampuni baginya sampai tiba waktu subuh".T yang artinya : "Hendaklah engkau gunakan sebagian waktu malam itu untuk shalat Tahajjud sebagaimana shalat sunnat untuk dirimu. Allahu Akbar. Apabila Rasulullah S.

boleh pula dikerjakan 2 rakaat dahulu. walau sebentar. Amienn. dan kamipun dalam ketentuan-Mu serta janjiMu sedapat yang kami lakukan. Engkaulah Tuhan kami. Tiada Tuhan melainkan Engkau Allah Rabbul'Alamin. Engkau Dzat yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. antara pukul 01. yaitu "bangun dari tidur". Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam kata "tahajjud". Jadi syarat untuk melaksanakanshalat tahajud adalah "telah tidur sebelumnya"... Ya Allah.00 WIB). baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Jumlah rakaat shalat tahajud minimal 2 rakaat. kami mengakui kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kami juga mengakui akan dosa kami. Setelah selesai membaca do'a tersebut. Shalat tahajud Shalat tahajud adalah shalat yang dikerjakan pada malam hari setelah tidur.0. kepada Mulah kami berserah diri (bertawakal) kepada Engkau jauhlah kami kembali. 8 rakaat ditambah 1 rakaat sunat witir. Bagi-Mulah segala puji. Pemancar cahaya langit dan bumi.boleh dikerjakan sekaligus dengan satu salam. Artinya : "Ya Allah. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan yang sebelumnya. baik di awal malam (sepertiga malam pertama antara waktu Isya dan pukul 22. walaupun tidurnya hanya sebentar. dan kepada-Mulah kami rindu. Sepertiga malam yang terakhir inilah waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat tahajud. misalnya 3 rakaat. Hukum shalat tahajud adalah sunat mu'akkad. Engkaulah penegak langit dan bumi dam alam semesta serta segala isinya.00 dan pukul 01. Karena menurut hadits nabi. Jadi dalam melaksanakan shalat tahajud sebaiknya ditambah dengan shalat sunat witir.00 dan menjelang subuh). sebab menurut hadits nabi. dan kepada Engkaulah kami berhukum. sehingga barang siapa . Demikian tata cara dan do'a-do'a untuk melaksanakan sholat Tahajjud. Bagi-Mulah segala puji. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah". yaitu sangat dianjurkan. kemudian 1 rakaat sisanya. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. antara pukul 22. dan sorga adalah hak dan neraka adalah hak. Rasulullah saw pernah mengerjakan shalat tahajud sebanyak 10 rakaat ditambah 1 rakaat sunat witir.Artunya : "Ya Allah bagi-Mu segala puji. Sedangkan shalat sunat witirnya. pada waktu itu rahmat Allah turun. maupun akhir malam (sepertiga malam yang terakhir. tiada Tuhan melainkan Engkau. shalat yang paling utama dikerjakan setelah shalat fardhu adalah shalat tahajud. sebab sesungguhnya tidak ada yang memberi pengampunan kecuali hanya Engkau". sekuatnya. Engkaulah yang hak. Semoga bisa bermanfaat bagi anda semuaanya. dan janji-Mu adalah benar. dan 8 rakaat ditambah 3 rakaat sunat witir. tengah malam (sepertiga malam kedua. karena itu berilah ampunan kepada kami. dan maksimal tidak terbatas. Jadi shalat tahajud boleh dikerjakan berapa saja.0 WIB). Adapun waktu pelaksanaan shalat tahajud adalah setelah bangun dari tidur dan setelah shalat isya. Shalat tahajud ini hendaknya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat (2 rakaat salam). diteruskan membaca do'a istighfar yang berbunyi : "ALLAHUMMA ANTA RABBII LAA ILAHA ILLAA ANTA KHLAQTANII WA-ANA 'ABDUKA WA-ANA 'ALAA 'AHDIKA WAWA'DIKA MASTATHA'TU A'UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA SHANA'TU ABUU-U LAKA BINI'MATIKA 'ALAYYA WAABUU-U BIDZANBII FAGHFIRLII FA-INNAHU LAAYAGHFIRUDZ DZUNUUBA ILLAA ANTA". jika dikerjakan lebih dari satu rakaat. dan Nabi-Nabi itu hak benar. Kami mohon perlindungan-Mu dari kejahatan apa saja yang kami lakukan.

WA BIKA AAMANTU. WA LAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA BIKA KHAASHAMTU. Milik-Mu lah segala puji. Artinya: (di dalam hati pada saat takbjratul ihram). WA MUHAMMADUN SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAMA HAQQUN WASSAA'ATU HAQQUN. WA MAA AKH-KHARTU. WA ANTAL MU'AKHKHIRU. LAA ILAAHA ILLAA ANTA. WAL JANNATU HAQQUN. WA ILAIKA HAAKAMTU. WANNABIYYUUNA HAQQUN. WA LAKAL HAMDU ANTA MALIKUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA LAKAL HAMDU ANTAL HAQQU. baik gerakan maupun bacaannya. Niat shalat tahajud adalah: USHALLIISUNNATATTAHAJJUDI RAK'ATAINI LILLAAHI TA'AALAA. ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU. WA QAULUKA HAQQUN. karena Allah Ta'ala" Setelah selesai melaksanakan shalat tahajud. yaitu: ALLAAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. ANTAL MUQADDIMU. WA MAA ANTA A'LAMU BIHIMINNII.berdoa akan dikabulkan. WA ILAIKA ANABTU. WA 'ALAIKA TAWAKKALTU. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAR Artinya: "Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. shalat sunat tahajud 2 rakaat. WA MAA ASRARTU. dan barang siapa memohon ampun akan diampuni oleh Allah. WANNAARU HAQQUN. WA LIQAA'UKA HAQQUN. Perbedaannya hanyalah pada niat. WA WA'DUKAL HAQQU. dilanjutkan dengan shalat sunat witir. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa berikut. "Aku (niat). Cara pelaksanaan shalat tahajud sama dengan cara pelaksanaan shalat fardhu. Engkaulah penguasa (raja) langit dan . FAGHFIRLII MAA QADDAMTU. barang siapa meminta akan diberikah. WA MAA A'LANTU.

ALLADZII LAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUMU WA ATUUBUILAIH. pertemuan dengan-Mu adalah benar. neraka itu benar (ada). hendaklah dilanjutkan dengan membaca istighfar sebanyakbanyaknya. dan doa-doa lainnya. Nabi Muhammad saw itu benar. Engkau telah menciptakanku. hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku. Istighfar yang dibaca adalah: ASTAGHFIRULLAAHALA AZHIIM. Milik-Mu lah segala puji. tak ada Tuhan selain Engkau. Artinya: "Akumemohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung. yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan. serta diakhiri dengan "hamdalah" pula. para nabi itu benar. menurut kemampuanku. ABUU'U LAKA BINI'MA-TIKA 'ALAYYA WA ABUU'U BIDZANBII.yang tak ada Tuhan selain Dia. FA INNAHUU LAA YAGHFIRUDZ DZUNUUB AILLAA ANTA. dan aku adalah hamba-Mu. dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." (Dalam membaca doa di atas. dan aku pun berada dalam janji-Mu. Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Oleh karena itu ampunilah segala dosaku.janji-Mu lah yang benar. sebaiknya diawali dengan membaca "hamdalah" dan "shalawat kepada Nabi Muhammad". perkataan-Mu benar. WA ANA 'ALAA AHDIKA WA WA'DIKA MASTATHA'TU. KHALAQTANII WA ANA 'ABDUKA.bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Kuakui kepada-Mu nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Artinya: "Wahai Allah! Engkaulah Tuhanku. FAGHHRLII. dan hari kiamat itubenar(ada). dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Hak (benar). dan kuakui dosaku. dan hanya kepada-Mu lah aku berhukum. hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali. A'UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA SHANATU. surga itu benar (ada). Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa saja yang telah kulakukan. Wahai Allah! Hanya kepada-Mu lah aku berserah diri. Karena itu ampunilah aku. tiada Tuhan selain Engkau. seperii doa setelah shalat Fardhu). Milik-Mu lah segala puji. Setelah selesai membaca doa. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir. karena tak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau" . hanya kepada-Mu lah aku beriman. yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan. dan aku bertaubat kepada-Nya" Atau boleh pula dibaca istighfar berikut: ALLAAHUMMA ANTA RABBII LAA ILAAHATLAA ANTA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->