P. 1
Sejarah Kedatangan Islam Ke Tanah Melayu

Sejarah Kedatangan Islam Ke Tanah Melayu

|Views: 927|Likes:
Published by Shahril Faizul

More info:

Published by: Shahril Faizul on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

SEJARAH KEDATANGAN ISLAM KE TANAH MELAYU Sebelum kedatangan Islam, masyrakat Melayu menganut fahaman animisme.

Keadaan ini berubah selepas kedatanagan Islam yang membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan Tuhan yang banyak. Bermula dengan konsep keesaan Tuhan dan ibadat yang luas Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan. Sejak kedatangan Islam, kehidupan harian masyarakat Melayu dan adat istiadat tertentu yang didapati bertentangan dengan akidah ditinggalkan secara beransur-ansur (Ruslan Zainuddin, 2004: 91-92). Kedatangan Islam ke Tanah Melayu dipercayai bermula pada abad ke-7 masihi. Pandangan ini berdasarkan kemungkinan agama Islam disebarkan oleh para pedagang dan pendakwah dari Asia Barat ke Negara China. Seterusnya Islam semakin berkembang pesat berikutan dengan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di Pasai dan Perlak di persekitaran Selat Melaka pada abad ke-13 Masihi. Mengikut cacatan Marco Polo, agama Islam telah tersebar di Tanah Melayu sebelum abad ke-15. Pada tahun 1292, semasa Marco Polo dalam perjalanan pulang dari China, beliau telah melawat Sumatera. Perlak ialah pelabuhan pertama yang disinggahinya. Beliau menyatakan pada masa itu telah wujud usaha-usaha untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di Nusantara. Menurut beliau lagi, itulah satu-satunya negeri Islam di Kepulauan Melayu pada masa itu (Hall dlm Ruslan Zainuddin). Manakala Ibn Battutah, pengembara Arab yang singgah sebanyak dua kali di Samudera semasa dalam perjalanan pergi dan balik dari Negara China antara tahun 1345 hingga 1346, menyatakan bahawa raja Samudera ketika itu telah memeluk Islam dan mengamalkan Mazhab Shafie. Menurut beliau lagi, negeri-negeri lain di sekelilingnya masih belum mmeluk Islam. Sepanjang tempoh abad ke-13 dan ke-16 Masihi, agama Islam telah tersebar dengan meluas hampir ke seluruh Kepulauan Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang bertapak berabad-abad lamanya di Tanah Melayu. Sejak itu, Islam telah berkembang pesat sehingga menjadi agama yang dianuti oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu (Ruslan Zainuddin, 2004: 91). Dari sudut sejarahnya selepas kedatangan Islam dan pembentukan Kerajaan Melaka yang bercorak keislaman, kita dapati proses Islamisasi di bidang undang-undang, sosio-budaya dan politik berterusan berlaku. Dalam bidang undang-undang dimulai dengan undangundang Kanun Melaka & Kanun Laut Melaka, diikuti pula dengan Kanun Pahang dan seterusnya Kanun Kota Setar dan lain-lain. Demikian juga dengan Perlembagaan Terengganu & Perlembagaan Negeri Johor. Perubahan dalam bidang sosio-budaya juga

berlaku di mana orang Melayu telah menghayati nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan yang terangkum dalam adab-adab kehidupan mereka seperti adab berpakaian, adab berbahasa, adab berjiran dan sebagainya. Dalam bidang politik, pemerintah dianggap sebagai pemerintah di mana kekuasaan politik itu merupakan satu amanah Allah dan para pemimpin diminta bertindak mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh Islam. PENGHAYATAN ISLAM BERTERUSAN DI ZAMAN PENJAJAHAN Proses Islamisasi Undang-undang & Sosio-Budaya dan Politik tergugat dengan kedatangan penjajah British, tetapi tidak banyak terjejas di zaman Portugis dan Belanda. Di zaman penjajahan British peranan Undang-undang Islam diperkecilkan bidang perlaksanaannya & golongan yang terlibat dengan Undang-undang Islam, iaitu hanya untuk orang-orang Islam dan bidangnya hanya bidang undang-undang diri dan kekeluargaan. Sesungguhnya begitu, kita dapati dalam bidang-bidang yang lain, seperti pendidikan agama, kehidupan keagamaan dan kehidupan individu dan keluarga serta masyarakat masih diberi ruang untuk dihayati dan tidak diganggu-gugat. Justeru itulah kita dapati perkembangan Islam dan penghayatannya masih dapat dipertahankan (JAKIM). PENGHAYATAN ISLAM DI ZAMAN KEMERDEKAAN Kemerdekaan Malaysia yang dicapai pada 31 Ogos 1957 adalah usaha daripada UMNO, yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. UMNO cuba menunjukkan kekuatannya kepada pihak berkuasa British dengan menggabungkan parti China (MCA) dan parti India (MIC) dalam gagasan “Perikatan”, dengan mengekalkan identiti parti masingmasing dalam perkara-perkara tertentu (JAKIM). Berasaskan perikatan ini didapati pensyarikatan kuasa politik berlaku antara etnik China, India dan Melayu, tetapi walau bagaimanapun UMNO masih merupakan kuasa politik dominan dalam pemerintahan. Sejak daripada tahun 1957 sehingga kini kedominan parti UMNO dapat dipertahankan dalam menguasai pemerintahan negara. Sungguhpun UMNO sebuah parti sekular, pendukung-pendukungnya adalah dari golongan Melayu Muslim yang masih sensitif kepada Islam kerana adanya sensitif ini didapati kedudukan Islam dan orang Melayu Islam ada keistimewaan-keistimewaan tertentu dan begitu juga intitusi-intitusi Islam di peringkat negeri dan pusat masih diberi kedudukannya yang tersendiri (JAKIM).

Sejak daripada tercapainya kemerdekaan, perhatian kepada pembangunan masyarakat Islam terus berlaku dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial cuma yang agak tersekat dalam proses Islamisasi ialah bidang undang-undang yang disegi kenyataannya untuk dibuat perubahan secara menyeluruh terhalang disebabkan beberapa peruntukan yang ditinggalkan oleh penjajah dalam perlembagaan, Undang-undang Federal dan Pusat. Undang-undang yang agak ketara percanggahannya adalah di bidang jenayah hudud, adapun di bidang jenayah membunuh & mencederakan sebahagian daripada prinsip dan hukumnya tidak banyak beza dengan Islam, demikian juga dalam hukum ta’zirkesalahankesalahan maksiat. Selain daripada itu dalam muamalat hanya unsur riba yang ketara bercanggah dengan Islam, tetapi dalam bahagian yang lain tidak banyak percanggahannya. Dalam bidang kekeluargaan didapati sepenuhnya undang-undang Islam dilaksanakan, kecuali negeri yang masih berpegang, kepada adat perpatih (JAKIM). Dalam proses meneruskan Islamisasi di bidang undang-undang didapati peruntukanperuntukan khas diwujudkan untuk kepentingan Islam dan masyarakat Islam seperti Akta Bank Islam, Akta Takaful, Falsafah Pendidikan Negara, Akta Universiti Antarabangsa, Akta Koperasi dan sebagainya. Melihat kepada perkembangan ini ternyata proses Islamisasi berterusan berjalan dengan adanya ruang peruntukan dalam Undang-undang Negeri & Persekutuan, Cuma yang perlu diusahakan ialah bahagian-bahagian tertentu dalam Undang-undang Federal, Perlembagaan dan undang-undang Negeri yang menghalang perlaksanaan Islam yang menyeluruh perlu dipinda (JAKIM). SISTEM DEMOKRASI & PENGHAYATAN ISLAM Selepas merdeka kita didedahkan dengan sistem demokrasi berparlimen, yang ditaja oleh penjajah British sebelum Malaysia diberi kemerdekaan. Untuk melaksanakan sistem demokrasi dalam pemerintahan maka parti politik ditubuhkan. Dalam sistem berparti ini terdapat peruntukan untuk parti pemerintah & parti pembakang. Dilihat dari sudut Islam sistem demokrasi ini dapat diterima dari satu sudut iaitu memberi suara kepada rakyat memilih pemimpin mereka secara bebas dan terbuka tetapi yang tidak cocok dengan Islam ialah ia membelah umat berterusan kepada dua kelompok, kelompok pemerintah dan kelompok pembangkang yang menentang pemerintah dalam ruang terbatas. Sedangkan dalam Islam mengajak kepada kesatuan umat dan mendekatkan jurang pemisahan di antara kelompok, bukan meluaskan jurang (JAKIM).

PENUTUP . KESIMPULAN Tidak ada kesepakatan dikalangan ulama tentang kriteria negara Islam kerana tidak terdapat nas Qat’i yang menentukannya. tetapi semua bentuk pemimpin yang ditentukan itu diterima sah oleh ulama yang membincangkan teori politik Islam.Walau bagaimanapun kenyataan ini wujud di hadapan kita dan kita terpaksa menerima sistem ini dengan dibuat perhitungan bahawa sistem ini bukan suatu kebenaran mutlak dan ia adalah tajaan penjajah yang masih meneruskan polisinya “divide & rule”. adil. kelayakan ilmu siasah. kecuali beberapa syarat sahaja seperti keupayaan jasmani. perlaksanaan undang-undang Islam sebahagian besarnya dan kepimpinan negara dikuasai oleh orang Melayu Muslim (JAKIM). Kesempurnaannya perlu kepada pengisian daripada kita. Kalau tidak kita berterusan menjadi alat idea penjajah “divide & rule” yang kita sendiri memecahkan kelompok kita dengan tangan kita sendiri. keamanan yang dinikmati. peperangan dan pentadbiran. Kalau diambil asas yang masakini iaitu kuasa politik Melayu Muslim masih ada sebagai titik tolak untuk menyatukan Kelompok Islam. Mereka dikira sebahagian daripada umat Islam (ummatun min alMuslimin). Dalam pengalaman sejarah politik Islam tidak terdapat penentuan cara yang tetap dalam pemilihan pemimpin negara. Ada secara pemilihan terbuka dan ada secara warisan. Kerakyatan negara Islam sama ada Muslim atau bukan Muslim adalah sama disegi hak dan kewajipan kecuali perkara-perkara khusus yang dikecualikan. dengan mengambil kira Islam sebagai asas dalam penyelesaian kuasa politik dan cuba menjauhkan titik-titik perbezaan serta mencari titik-titik persamaan yang membina. kelayakan undang-undang. Malaysia adalah sebuah negara Islam berdasarkan kepada majoriti penduduk Islam. maka dirasakan ini lebih bermanfaat untuk kekuatan masa depan politik orang Islam. Ada yang mencirikan bilangan majoriti Muslim sebagai penentu dan ada mencirikan perlaksanaan syari’ah sebagai penentu. Oleh itu bagi memudahkan proses penyatuan umat di masa depan kita perlu menerima sebagai suatu kenyataan bahawa negara ini ialah sebuah negara Islam. Dengan menerima negara ini sebagai sebuah negara Islam bukan bermakna ianya telah selesai segala tuntutannya. sama juga seorang Muslim yang diakui sebagai Muslim selepas mengucap dua kalimah syahadah bukan bermakna Muslimnya sudah sempurna. Ulama juga tidak sepakat pendapat tentang syaratsyarat yang ditetapkan bagi ketua negara. Justeru itu ulama berbeza pandangan dalam ijtihadnya dalam menentukan ciri-cirinya. kesempurnaan Islamnya bergantung kepada proses peningkatan ilmu & penghayatan Islam pada dirinya (JAKIM).

(1998). Muslim dapat hidup dengan harmoni dan dapat berusaha meningkatan produktiviti untuk kepentingan Islam. Membina sikap positif dan membuat kritikan yang membina untuk kepentingan Islam. di mana perubahan ini telah menjadikan daya fikir intelektual Melayu terus berkembang sehingga kerajaan Melaka abad ke 15 menjadi pusat intelektual Islam sedunia berkumpul untuk .com/journal/item/14/SEJARAH_KEDATANGAN_ISLAM_K E_TANAH_MELAYU KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMIKIRAN MASYARAKAT MELAYU Oleh Milus PENGENALAN Hj. 1. DAN Abd. Bhd. Bhd. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Tamadun Islam.Dengan penerimaan negara ini sebagai sebuah negara Islam menimbulkan beberapa implikasi dalam kehidupan Muslim. kerana tidak dirasakan ada sesuatu yang bercanggah yang patut dielakkan dalam kehidupannya. Setiap individu Muslim merasa berkewajipan untuk membangun negara dan umatnya dalam keupayaan masing-masing. Mahyuddin Yahya. Bhd. Bhd. Tamadun Dunia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. serta berpatisipasi dalam memenuhi tuntutan Islam di mana saja ada kekurangan. http://aisaluddin. RUJUKAN Afifah Abu Yazid. (2003). BEBERAPA Wahad TEORI Kedatangan Islam ke alam Melayu telah banyak merubah alam pemikiran masyarakat Melayu. Ayadurai. Sejarah Malaysia (edisi ke-2). Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. (1999). Pengajian Tamadun Asia. 3.multiply. (2004). 2. 4. Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. kerana terdapat sikap baik sangka antara satu dengan yang lain. Menimbulkan tanggungjawab yang lebih kepada Muslim untuk melaksanakan Islam di mana saja dia berada. Ruslan Zainuddin. Muslim berhak menuntut pemerintah melaksanakan Islam sepenuhnya kerana itu adalah tanggungjawabnya sebagai pemerintah Islam. 5.

Umumnya kedatangan Islam ke alam Melayu adalah lebih awal daripada penyebaran agama Kristian dan pada masa Islam datang. Tujuan mereka adalah untuk mengelirukan umat Melayu Islam terhadap peranan Islam. maka pemikiran Melayu Islam amat rendah nilainya. Semasa I-Tsing berkunjung ke Srivijaya beliau juga mendapati bahawa orang Melayu sudah menerima Islam sekitar tahun 671 masihi. pihak barat cuba mengheret golongan intelektual dan para sejarawan tempatan terhadap kedatangan Islam ke alam Melayu sebagai tumpuan perdebatan. Begitu juga di Kelantan turut menerima Islam sekitar 1181. menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu adalah dibawa oleh orang Arab sama ada melalui perdagangan atau juga usaha dakwah yang dibawa oleh para ahli sufi dan ilmuan Islam. Abdul Rauf Singkel. apabila pedagang yang menyebarkan Islam. Hujah ini cuba memperkecilkan golongan pendakwah sebenar yang telah menyebarkan Islam dengan harapan pembentukan awal Tamadun Melayu tidak disandarkan kepada peranan utama Islam dan seterusnya memperlihatkan betapa rendahnya intelektual Islam yang hanya disebarkan oleh golongan para pedagang. . maka pihak barat terpaksa mengambil peranan sama untuk menilai keupayaan Islam membentuk tamadun Melayu Islam yang telah mengancam gerakan ‘imperialisme’ terhadap negara-negara Nusantara. dan hujah ini amat lemah berbanding peranan besar yang dimainkan oleh tokoh-tokoh awal Islam. dengan itu mereka mengutarakan beberapa pandangan tentang kedatangan Islam supaya agenda Islamisasi di Nusantara berjalan dengan perlahan. Maka itu. Manakala di Filipina menurut Cesar Adib Majul. di mana Parameswara selaku Raja Melaka pada masa itu telah memeluk Islam dengan membawa gelaran Sultan Iskandar Syah. Nurudin ar-Raniri serta lain-lain pendakwah telah berjaya mendidik masyarakat memahami Islam yang syumul. ini dibuktikan dengan wujudnya kerajaan Islam Kelantan dan penggunaan wang dinar. beliau mendakwa bahawa pedagang-pedagang China dan Arab telah menyebarkan Islam di kepulauan Nusantara. agama Hindu sudah pun bertapak lebih awal.membahaskan pelbagai disiplin keilmuan Islam serta isu masyarakat semasa. Secara rasionalnya. Islam telah mula bertapak sekitar 1400an terutama di kepulauan Sulu. SEJARAH AWAL KEDATANGAN ISLAM Sejarah kedatangan Islam ini boleh dilihat dlam beberapa catatan dan antaranya Sejarah Melayu. dan juga seorang sarjana barat lagi iaitu John Crowford menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu adalah dibawa oleh para pedagang Arab. Secara jelas al-Attas menyatakan keupayaan penyebar Islam sebenar seperti Shamsuddin al-Sumatrani. di mana dalam Sejarah Melayu ini menyatakan bahawa Islam telah sampai ke Melaka sekitar tahun 1409. Oleh kerana kepesatan Islam berkembang di alam Melayu. di mana beliau mengatakan bahawa Islam telah sampai ke alam Melayu Melalui China. Di Pulau Borneo kedatangan Islam adalah merujuk kepada penerimaan Islam oleh kerajaan Brunei sekitar 1400an. manakala di Mindanao sekitar 1520an apabila Melaka jatuh kepada Portugis pada tahun 1511. Pandangan Barat Antaranya ialah teori kedatangan Islam ke alam Melayu yang dikemukakan oleh Eredia Gadinho. Pandangan Tempatan Menurut Syed Naquib al-Attas seorang sarjana tempatan. Pendapat al-Attas ini cukup kukuh dan utuh untuk menjelaskan kedatangan Islam sebenar serta juga gerakan Islamisasi yang berlaku di Nusantara. Manakala hujah kedua telah dikemukakan oleh Snouck Hurgronje merupakan seorang sarjana Belanda yang mendakwa bahawa Islam yang ada di alam Melayu pada masa ini telah disebarkan oleh para pedagang India.

Abdul Rauf Singkel dan lain-lainnya. Menurut Syed Naquib al-Attas perubahan sosial dan budaya pada masyarakat adalah amat jelas terutama yang berkaitan undang-undang kekeluargaan. Islam juga telah membentuk pemikiran politik yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Politik Selain itu. dan antaranya ialah wujudnya kerajaan Melayu yang menggunakan undang-undang Islam sebagai undang-undang negara. Alam Pemikiran Penyebaran Islam juga turut memberi kesan kepada alam pemikiran masyarakat Nusantara. Contohnya. masyarakat lebih terikat dengan faham agama Hindu yang banyak memasukkan unsur-unsur mistik sebagai anutan. segala kekhurafatan dan ketahyulan dapat dijelaskan dan dirungkai dalam pemikiran masyarakat. Melaka dan Aceh telah menjadi pusat keilmuan dengan lahirnya tokoh-tokoh ilmuan Nusantara seperti Hamzah Fansuri. Ekonomi Kedatangan Islam juga turut memberi kesan terhadap sistem ekonomi. hubungan dengan kerajaan China terutama semasa pemerintahan Maharaja Yung Lo semakin erat kerana pada ketika itu Islam sistem Islam banyak memainkan peranan dalam pentadbiran. Ketika Melaka muncul sebagai kerajaan yang tersohor. Nurudin Ar-Raniri. Keselamatan di perairan Nusantara juga turut mempengaruhi kegiatan ekonomi Islam. Kemunculan empayar Melaka dan Aceh telah meluaskan lagi pengaruh Islam di sekitar kepulauan Nusantara dan dilihat oleh barat sebagai halangan utama terhadap cita-cita mereka. sistem perdagangan yang diamalkan terutama di Melaka pada masa itu banyak merujuk kepada perniagaan yang berlandaskan Islam. Kerajaan Melaka juga telah mengadakan hubungan diplomasi kerajaan China. Islam telah menyatukan masyarakat melalui asimilasi budaya yang dapat diterima oleh masyarakat Melayu. Sebelum Islam. India (Gujerat). Kewujudan Tamadun Melayu Islam telah merubah peradaban masyarakat Melayu. Arab. Selain itu. Kesan terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan Islam ini telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Hukum Jual Beli dan Hukum Riba turut dikuatkuasakan. daripada masyarakat animisme kepada masyarakat Melayu yang mentauhidkan Penciptanya iaitu ALLAH SWT. Kegiatan para ilmuan ini telah mendorong pemikiran masyarakat Melayu Nusantara kepada realiti pentauhidan dan kekhalikan Maha Pencipta. Para pedagang luar datang ke Melaka untuk menguruskan perniagaan mereka. cContohnya kerajaan Melaka dan Aceh. Bahasa dan Tulisan TERHADAP MASYARAKAT . terutama Selat Melaka yang telah membantu merancakkan lagi hubungan perdagangan serta kegiatan ekonomi rantau Nusantara. KESANNYA Sosial dan Budaya Islamisasi yang berlaku di alam Melayu pada ketika itu telah memberi kesan besar terhadap dunia Melayu. antaranya China. Kedatangan Islam telah banyak merubah budaya dan sosial masyarakat Nusantara. Shamsuddin al-Sumatrani. Antaranya ialah pembentukan Sosial dan Budaya Melayu Islam. Parsi dan negara-negara di Nusantara sendiri. di mana penggunaan mata wang Dinar juga melambangkan pengaruh Islam. Apabila Islam datang.Apa yang jelas kedatangan Islam telah memberi makna besar terhadap Tamadun Melayu Islam di Nusantara. Budi bahasa serta adab masyarakat banyak berteraskan ajaran Islam.

‘amal’. Walaupun ada pertikaian berkaitan dakwaan ini. ‘alam’. Shah Alam. penggunaan tulisan jawi sebagai alat komunikasi utama menunjukkan bagaimana Islam merubah dan meletakkan nilai insani kepada tahap yang betul. Istana turut dijadikan kutab dan medan pembicaraan keilmuan yang turut melibatkan pihak pemerintah pada masa itu. 2003. 1998. 1999. . seperti pengenalan ilmu Tauhid. KESIMPULAN Apa yang jelas. Di samping itu. Said).1997. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa penyebaran Islam di alam Melayu atau Nusantara. bahkan tulisan jawi masih berterusan terutama apabila berhubung dengan raja-raja Melayu. Pendidikan lebih kepada memahami Khaliq atau Maha Pencipta. Pustaka Damai. Kuala Lumpur. Yahaya. Muamalat. Hubungan Budaya Dalam Sejarah Dunia Melayu. Rangkang dan Pondok didirikan bagi memberi ruang kepada masyarakat mempelajari agama dengan lebih luas lagi. Dewan Bahasa dan Pustaka. ia juga menjadi bahasa ilmu yang boleh menyesuaikan pelbagai istilah Arab sebagai kata pinjam. Daniel Perret dan Puteri Rashidah Megat Ramli. Aziz Deraman. Kuala Lumpur. sosial. kelas-kelas al-Quran dibuka oleh guru-guru agama dan imam-imam. Fekah. Adzman Shamsudin. Pendidikan Perubahan terhadap alam pendidikan turut berlaku dalam masyarakat Melayu. Latifah Othman dan Shamsiah Md. contohnya ‘ilmu’. ‘ibadat’. ‘zakat’ dan sebagainya. Dewan Bahasa dan Pustaka. kedatangan Islam ke alam Melayu telah membawa satu perubahan yang besar. Tulisan jawi digunakan secara meluas. Kobkua Suwannathat ~ Pian. Ke Arah Perlaksanaan Undang-Undang Islam di Malaysia: Masalah dan Penyelesaiannya. Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur. Eric Roll (terj. namun al-Attas tetap mempertahankan kewajaran bagaimana Islam merubah dimensi pemikiran serta sifat kerohanian yang amat mendalam. Tamadun Islam STPM. Usuluddin dan Syariah. Dewan Bahasa dan Pustaka.Semangat jihad juga turut didedahkan kepada masyarakat.Faktor bahasa dan tulisan juga turut mempengaruhi masyarakat Melayu. Asia Tenggara: Hubungan Tradisional Serantau. kesannya masyarakat sanggup mempertaruhkan diri demi mempertahankan agama Islam. tetapi lebih kepada pusat pentadbiran dan perbincangan. Mahayudin Hj. Fajar Bakti. Masjid. Abu Bakar Abdullah. Kanak-kanak mula mempelajari al-Quran sebagai asas utama. tetapi setelah Islam sampai pendidikan lebih kepada penilaian akal budi serta adab dan akhlak. Kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa Islam telah memantapkan kekuatan Islam di Nusantara. Kuala Terengganu. bahkan boleh disifatkan kedatangan Islam merupakan pemodenan budaya. ekonomi dan pemikiran masyarakat Melayu. Peranan institusi pendidikan ini juga bukan sahaja terhad kepada bidang keilmuan. Sejarah Pemikiran Ekonomi. Surau. Bibliografi A. Kehadiran Islam juga telah mengeluarkan masyarakat dari kegelapan pemikiran ortodok yang bersifat kabur dan khayalan kepada realiti hidup yang sebenar. 1986. 1995. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kementerian Pendidikan Malaysia. sebelum itu pendidikan masyarakat lebih menjurus kepada adat-istiadat terutama faham Hindu dan unsur animisme.

_______. Pembangunan Watak Bangsa: Pemerkasaan Nilai-nilai Murni dalam Pendidikan. 1990. Dalam tempoh hampir 15 abad dari awal Masihi sehingga permulaan abad ke-15. ekonomi. 1990.com/2010/05/kedatangan-islam-ke-alam-melayu-dan. Pustaka Sarjana. Kajang.Mohd Sukki Othman & Wan Muhammad Wan Sulong. Langkasuka. Muhiddin Yusin. serentak dengan peranannya dalam penyebaran Islam ke seluruh Alam Melayu. Kutai Kartanegara. Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedatangan Islam telah mengubah dan merobah kehidupan keagamaan yang sebelum itu berabad-abad lamanya dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha. Majapahit dan kerajaan-kerajaan wilayah seperti di Kediri. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Sejarah Kertas 940/1 Tamadun Islam. Singosari. turun naiknya Kerajaan-Kerajaan Melayu boleh ditelusuri dari Zaman Funan. Universiti Kebangsaan Malaysia. http://abuhilmie. Subang Jaya. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Islam di Sabah. Akademi Kajian Ketamadunan Kolej Dar al-Hikmah.blogspot. . Aziz Deraman Kuala Lumpur MUKADIMAH Islam dan peradaban Melayu tidak boleh dipisahkan. Sungguhpun disebut hubungan Tanah Melayu dengan dunia Arab sudah terjadi sejak abad ke-9 Masihi mungkin kerana dagang. Sriwijaya. 2001. tetapi kesan terbesar terjadi hanya sesudah terbentuknya Kerajaan Melayu Melaka dengan kekuatan sistem pemerintahan dalam bidang siasah. Siddiq Fadzil.html Kedatangan Islam dan Pembudayaan Alam Melayu – 1 Oleh Dato’ Haji A. sosial dan kebudayaan.

Inderagiri dan sebagainya]. serta memperkenal dan meninggalkan tradisi keilmuan. tetapi hakikat penerimaan aqidah Islamiyyah dan tradisi keilmuan sudah cukup bagi mewarnai corak keperibadian baru dan pedoman hala tuju sebuah peradaban di timur. Makassar. Banjar. Sambas. Islam dalam kebudayaan Melayu dikatakan denyut nadi dan degup jantung kepada kesinambungan sejarah rantau. India. KEDATANGAN ISLAM Setelah kedatangan Islam.Kemunculan kerajaan-keajaan Melayu Kesultanan Brunei. Tegaknya Kesultanan Melayu-Islam di Acheh (Perlak). kemajuan bahasa. kehidupan baru manusia Alam Melayu atau Nusantara dalam keserumpunan itu bertukar daripada kepercayaan tahyul kepada suatu keyakinan yang berpaksikan aqidah yang didasari intelektualisme dan rasionalisme. persuratan dan budaya dalam suatu bahagian tamadun manusia di bahagian timur dunia sejak berabad-abad yang lalu. Terengganu. menguasai sebahagian besar timur Sumatera [kota-kota pelabuhan seperti Siak. Jawa dan kemudiannya pengaruh Melaka dalam konteks hubungan serantau dan dengan Dinasti China. Mindanao dan keluasan pengaruh kuasa Empayar Melayu Melaka itu melebar dari seluruh Tanah Melayu sehingga ke Pattani di selatan Thai. Barat telah menggerakkan Zaman Pembaharuan (Renaissance) yang bertujuan mengubah dan menukar segala kemajuan ilmu dan pengetahuan termasuk sains Islam mengikut kehendak dan kaca mata mereka. Champa. Mungkin Alam Melayu tidak menerima keseluruhan isi peradaban Zaman Andalusia. menjadikannya sebuah pemerintahan yang disegani timur dan barat. Kesan kedatangan Islam terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan Melayu dan sistem berkerajaan merupakan suatu proses pembudayaan yang boleh dikaji dari pelbagai sudut seperti pendidikan dan . Sulu. Islam telah membawa kesan yang meluas dan mendalam terhadap kehidupan sosio-budaya massa dan membentuk corak kerajaan-kerajaan Melayu di Dunia Melayu dengan memperkenalkan pelbagai sistem. Rom dan Eropah – kekuatannya yang dibentuk oleh Islam itu – menandakan telah wujud pengembangan Warisan Nabawi yang luar biasa dalam konteks keserumpunan dan keserantauan yang tersendiri. Yang paling penting lagi Alam Melayu seolah-olah menjadi penyambut kepada kejatuhan Islam di Andalusia yang mencapai kegemilangannya pada abad 7 hingga 14 Masihi dan Empayar Melaka muncul sewaktu Barat memulakan penerokaan dunia baru dan bertarung dalam Perang Salib. Pontianak. Medang Bhumi (Kelantan). Kampar.

kebudayaan dan kesenian. intelektualisme. soal hukum hakam. Paksi kehidupan umat Melayu dan sejarah kebudayaannya menuju ke suatu sinar zaman baharu yang mendukung ciri-ciri rasionalisme. ketatanegaraan. Yang paling jelas orang Melayu atau umat serumpunnya – betapa pun lemah penghayatan Islam mereka – masih menghormati ajaran-ajaran Islam tertentu seperti larangan makan babi dan binatang-binatang lain yang diharamkan. Lebih-lebih lagi di Malaysia. Setidak-tidaknya penghayatan syiar-syiar agama masih bersemarak. fenomena bertukar agama atau keluar dari Islam boleh dikatakan jarang sekali terjadi. Setiap tahun jemaah haji dari rantau ini terutamanya dari Malaysia dan Indonesia adalah antara yang terbesar jumlahnya. sejak zaman berzaman umat Melayu mungkin dapat digolongkan sebagai umat yang taat beragama. di mana Melayu telah begitu menyatu dengan Islam sehingga kejadian Melayu keluar dari Islam pasti menimbulkan kegemparan besar. keadilan dan menempatkan kemuliaan serta keperibadian insan pada tempatnya yang layak dan wajar. sistem sosial. dan (e) isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. gerakan kesedaran politik dan pentadbiran. saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan (a) Pendidikan dan pengembangan ilmu (b) Bahasa dan persuratan (c) Kebudayaan dan kesenian (d) Politik dan pentadbiran. Dilihat secara menyeluruh. Kedatangan Islam Dan Pembudayaan Alam Melayu | 2 ISLAM: KESANNYA TERHADAP SOSIO-BUDAYA DAN PEMERINTAHAN Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini. (a) Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu . pembaharuan pemikiran. bahasa dan persuratan. Selain itu. sejarah wilayah. termasuk juga binatang-binatang halal yang tidak disembelih secara Islam. Sebahagian besar umat Melayu masih menghormati hukum-hakam agama. aspek nilai dan sebagainya.pengembangan ilmu. Suatu macam transformasi sosial dan transformasi budaya yang mengagumkan telah terjadi.

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya’ Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5. Sistem awal yang diperkenalkan. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. Makasar. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh .w. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah ‘Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. Banten dan Minangkabau. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang berrmula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15.Pendidikan dan pengembagan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama. Sumbawa. telah memberikan ciri-ciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam. juga India dan Pakistan. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di al-Haramain atau Tanah Arab. Sumbangan seperti ini. Pasai. Palembang dan Banjar. Jawa. Kedah. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. Sambas. Sehingga suku pertama abad ke 20. Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s. Terengganu. pada abad ke-19. Lingga dan sebagainya. bahkan tidak terkecuali. dan kemudiannya Kelantan–Patani. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. Minangkabau. Pontianak.a. Parsi-Islam. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. Mesir dan Turki. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. langgar dan masjid atau di kalangan istana. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. Bacalah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosio-budaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. India-Islam dan Turki-Islam. Acheh.

yang paling awal. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. persuratan. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. Antaranya. Tuk Wan Ali Kutan. Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. berlanjut di Banjar dengan tokohtokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani.Nawawie al-Bantaniy. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. Tuan Minal. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. Hasil karya para ulama Melayu itu. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. Dalam bidang karya tulis. Syeikh Abdul Rauf Singkel. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. al-Maturidi dan al-Ghazaliy. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. sehingga dengan demikian. Beberapa peribadi Islam yang dikenal masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti al-Ash’ari. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). antara lain. Tuan Tabal dan lain-lain. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan agama. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani. Kalau diteliti lanjut. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al-Fatani. Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa. Hubungan antara manusia dengan . antara lainnya. dasardasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja.

al-Ghazaliy dan lain-lain di samping karya-karya asli ulama Melayu. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah.Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang berpusat di Asia Barat. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. Tuhan Yang Maha Esa. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. . tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. Kemudian. Antara namanama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis.. yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama.w. Dari segi budaya intelektual.t. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. Ash-Syeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. al-Mawardiy.manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid. Malah. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy.

com/2007/05/25/kedatangan-islam-dan-pembudayaan-alammelayu-1/ BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT . Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih. Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia. polemik di sekitar faham sekular.wordpress.Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. Dari segi tradisi kerohanian pula. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘d-Din telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas. reaktualisasi Islam dan sebagainya. http://nabawi. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu.

tetapi sistem pewarisan masih diteruskan. Zaman Islam sultan masih kuasa tertinggi. 4. 10. pada zaman Islam sultan dinasabkan kepada tokoh Islam seperti Iskandar Zulkarnain. 7. 5. tingkahlaku. 2. Konsep daulat telah mengukuhkan kuasa sultan – konsep ini tidak bertulis tetapi dipercayai kebenarannya sehingga menaikkan penghormatan rakyat kepada sultan. termenggong. penghulu bendahari dan laksamana ). b) Perundangan. 3. 1. . 9. Sultan juga mendapat nasihat daripada ulama seperti Sayid Abdul Aziz di Melaka. a) Pentadbiran. Adat Perpatih – sistem ini diamalkan di Negeri Sembilan. 6. kuasa tertinggi terletak di tangan Yang – dipertuan Besar. Terbahagi 2 iaitu undang – undang bertulis dan tidak bertulis. Dalam tradisi Hindu Buddha raja dinasabkan kepada keturunan dewa. Konsep Khalifatul Mukminin pula bermakna pemimpin orang mukmin. Kedatangan Islam membawa konsep Zillullah fil – alam dan Zillullah fi – ardh yang bermaksud bayangan Allah di muka Bumi. Bermakna pengesahan kewibawaan raja berlandaskan Islam di beri kepada raja. Daulat diperkukuhkan lagi dengan adat istiadat seperti pakaian. Sultan dibantu oleh pembesar 4 ( bendahara.( 1 ) Pengaruh Islam terhadap politik. 1. Undang – undang bertulis ialah peraturan atau hokum dalam sebuah masyarakat. gelaran ini digunakan oleh Sultan Mahmud Syah Melaka dan Sultan Abdul Ghaffur Pahang. bahasa contohnya istiadat pertabalan. 8. 2. Sebelum Islam institusi raja dipengaruhi konsep dewa – raja ( tradisi Hindu – Buddha ).

Undang-undang Laut Melaka. Perak. Perundangan sebelum Islam – tradisi Hindu Buddha: • • Tradisi Hindu Buddha disesuai dengan budaya temaptan. kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam). Perundangan selepas Islam: • • Undang – undang Islam di negeri –negeri Melayu wujud sebelum kedatangan pengaruh Kehadiran Islam memperkembangkan undang – undang bertulis seperti Hukum Kanun British. Raja selalunya dikecualikan daripada undang – undang secara praktiknya. Johor. Hukum Kanun Melaka : . yang mementingkan keturunan lelaki. Buapak memilih Lembaga memilih Undang memilih Yang Dipertuan Besar. Tradisi Hindu berpegang kepada Hukum Kanun Manu yang membezakan hukuman berdasarkan kelas. Setiap suku ini pula mempunyai ketua iaitu Lembaga. Melaka. Anak lelaki diutamakan dalam pembahagian pusaka (bertepatan denga hukum faraid Diasakan oleh Datuk ketumanggungan dari Palembang. Sumatera.3. Perlantikan ketua secara demokrasi dari peringkat bawah iaitu Anak Buah memilih Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang dari Pagar Ruyung. Berasaskan sistem perilineal. Adat Temenggong: • • • • • Di jalankan di Tanah Melayu selain negeri Sembilan. 4. Menyelesaikan masalah secara musyawarah yang dihadiri oleh 12 suku (keluarga Tidak membenarkan perkahwinan sama suku. Kedah. Islam mazhab Shafie. Adat Perpatih : • • • • • • • • Dijalankan di Negeri Sembilan dan Naning. Pada mulanya adat ini dipengaruhi ajaran Hindu. besar). Bersifat matrilineal iaitu mengutamakan jurai keturunan ibu. Undang-undang Pahang. naming. Anakperepmuan diberi hak mewarisi harta. Melaka. Undang – undang tidak bertulis dikenali juga sebagai adat speerti adat Pepatih dan adat Temenggong.

Penekanannya ialah nilai moral. istana. surau. Undang – undang Laut Melaka : • • Nakhoda (kapten) dalam kapal diertikan sebagai imam dan anak buah kapal sebagai Undang – undang Pelabuahn di negeri Kedah mempunyai peranan yang sama dengan makmum. Pendidikan juga dilakukan melalui pantun. 2. pendidikan al-Quran diajar melibatkan anak – anak berusia 7 hingga 15 tahun. Niali murni diterap melalui cerita lisan seperti cerita binatang dan jenaka yang memberi teladan dan pengajaran. Ibu bapa turut mengajar hal agama. masjid. Pantang larang anggota masyarakat. Permasalahan ibadah. peribahasa. 7. penglihatan dan pemerhatian. 2. 5. b) Pendidikan formal.• • • • • Menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar. (2) Pengaruh Islam terhadap sosiobudaya a) Pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal terawal melalui asuhan keluarga. 1. Di rumah tok guru. teka teki. perikanan. madrasah dan pondok. Hukuman jenayah. Pantang-larang dan adat dipelajari melalui pergaulan sosial seperti tunduk apabila lalu di hadapan orang tua. Kanak-kanak mempelajari kemahiran ibu bapa seperti pertanian. adat. pembelajaran melalui pendengaran. pertukangan. Undang – undang keluarga. 6. Undang – undang Laut Melaka. kraftangan. sopan santun. 1. 4. Pendidikan formal berkaitan keagamaan di rumah. 3. .

9. Pelajar akan belajar sehingga 10 tahun sebelum tamat pengajiannya. orang dewasa pula belajar ilmu fikah. Sebelum lahirnya tulisan jawi telah wujud tulisan dalam sastera Melayu seperti tulisan Pallva. menurut Sejarah Melayu – pusat pengajian agama terdapat di istana Melaka. pengkhususan. Tulisan jawi hasil penyesuaian bahasa melayu dan tulisan Arab menjadi saluran pembacaan dan penulisan utama. Gujerat. Parsi. usuludin. Di istana. Pondok terkenal terdapat di Kelantan (Pondok Pulau Condong). fikah dan bacaan sembahyang. 6. Sistem madrasah – diperkenalkan oleh Bani Saljuk di Iraq.3. Sunda. 8. Di masjid dan surau. Pendidikan pondok pula. kuno. 10. 7. kanak-kanak diajar ilmu tajwid. kerana pengaruh pemnerintah Melaka. 1. Di istana juga mengajar ilmu politik dan pentadbiran negara. pertengahan. Kitab al-Dur al Manzum (kitab Tasawuf) – sangat terkenal di istana Melaka hingga ke istana kerajaan Johor. Kawi (Jawa kuno). Pendidikan madrasah ini mengikut tahap iaitu tahap permulaan. c) Bahasa dan Kesusasteraan. 11. 2. Pengajaran buku hikayat seperti Hikayat Amir Hamzah turut disimpan di Istana Melaka. tasawuf pada tahap lebih tinggi. Batak dan Rencong. . Sistem ini berdasarkan sukatan pelajaran dan dilaksanakan secara kelas. 4. Sultan Mansur Syah telah menerima pengajaran Islam daripada Maulana Abu Bakar. hadis. 12. Ia diawasi oleh Mudir (Guru Besar) dan diselia oleh sebuah lembaga. Ramai ulama menetap di Melaka antaranya orang Arab. Terengganu (Pondok Pulau Manis) dan Kedah (Pondok Titi Gajah). pengajiannya menyediakan pelajar yang bakal menjadi guru agama dan berkhidmat kepada masyarakat. 5.

telaga. Istilah bahasa Melayu bertambah kesan pengaruh Bahasa Arab. 1. Hikayat Abu Bakar. Zaman Islam – seni bina masjid terdapat ciri khas seperti mihrab. Istana raja pula dilengkapi dengan balairung. 6. Seni persembahan merangkumi tarian. Seni zaman Hindu Buddha seperti seni candi. muzik. batu nisan. nyanyian yang dipersembahkan dalam majlis perkahwinan. bumbung. gurindam. .3. 4. tembikar atau mata wang. Seni bermakna suatu yang indah pada penciptanya. berkhatan dan upacara bersifat keagamaan. 2. hakim. 6. geometri. 3. Laut Kelantan dan Masjid Tengkera Melaka. hukum. 5. Kesusasteraan rakyat.w dan sahabat seperti Hikayat Nur Muhammad. Seni epigrafi ada pada batu bersurat dan batu nisan. Bentuk puisi syair – Syair Dahulu Kala ( di Terengganu ). Keindahan ini dapat dilihat daripada seni halus. Masjid terkenal contohnya Masjid Kg. 8. 7. Hikayat Saduran Arab Parsi – Hikayat Abu Nawas. Kemudiannya ditambah dengan istilah fikah. seperti perkataan adat. d) Kesenian. jenaka. seni tampak. 9. disampaikan secara lisan seperti cerita asal-usul. mimbar. dongeng dan puisi seperti pantun. tempat bersemayam. Rumah pula mempunyai seni ukiran tumbuhan. seni rupa. dan seloka. Hikayat berkaitan kisah Nabi Muhammad s. Seni khat atau kaligrafi digunakan sebagai hiasan di Masjid dan madrasah. 7. tauhid. 4. seni tekstil.a. seni arca di Lembah Bujang. 5. binatang. seni bina. balai istiadat contohnya istana Melaka.

Adab berziarah – seseorang perlu memberi salam dan tuan rumah wajib menjawab salam. 2. 4. tarian inang di istana Melaka. tetamu dilayan dan dihormati dengan hidangan makan minum. Pelabuhan Melaka mempunyai kemudahan yang lengkap. kemudian bersalaman. e) Gaya hidup. Perubahan akhlak rakyat – ibu bapa amat dihormati. bacaan ikrar diteruskan kerana ia menyerupai baiah. bekerjasama dan perpaduan. ( 3 ) Pengaruh Islam terhadap ekonomi. Majlis seperti ini juga menekankan nilai gotong – royong. perlantikan pengganti sultan sebelum istiadat pemakaman ditiru daripada kerajaan Bani Umaiyah. 1. Majlis perkahwinan.a. nazam. 4. 2. Undang – undang Laut Melaka membantu menentukan tugas nakhoda. berkhatan al – Quran diadakan mengikut Islam.10. 11. Kanak – kanak mencium tangan orang yang lebih tua. Melaka menjadi pusat dagang kerana strategik ( laluan timur dan barat turut melibatkan pedagang Islam ). 1. 3. Laksamana membantu menguruskan hal kelautan. Perubahan iatiadat pemerintah – dalam pertabalan raja kandungan bacaan ciri di mansuhkan. bacaan bismillah dimulakan untuk menjamu makan minum. . jurumudi.w terlibat secara langsung dalam perdagangan ( memperdagangkan barang Khatijah ). ghazal. 3. apabila orang muda bercakap dengan orang tua suara perlu rendah. 6. Syahbandar menjadi ketua perlabuhan. Seni muzik pula seperti seni dikir diiringi rebana dan kompang. Tarian pengaruh Arab seperti tarian dabus di Perak. Pengaruh perdagangan amat kuat kepada umat Islam kerana Nabi Muhammad s. 5. a) Perdagangan. panggilan pangkat diberi seperti Pak Long dan Mak Long. jiran dianggap seperti keluarga.

Kaedah yang digunakan ialah tukar barang dan jual beli. Di Johor wang timah dikenali sebagai wang katun yang mempunyai tulisan jawi atau Arab. 1. Barangan yang dtimbang seperti emas. Sistem mata wang adalah alternatif kepada sistem tukar barang atau barter. . 8. Mata wang ini boleh ditukar dengan mata wang tempatan. Melaka turut memperkenalkan sistem timbang dan sukat seperti kati dan tahil yang dipertanggungjawabkan kepada Syahbandar.7. 8. 2. Pedagang Arab menggunakan wang emas. 9. Umumnya negeri Melayu menggunakan timah sebagai wang dan nama sultan serta tarikh Islam dicatat pada mata wang. Kelantan dan Terengganu. dan rempah menggunakan dachim ( dacing ). wang emas Johor digelar kupang. Hormuz dan Cambay. Mata wang emas Kelantan dikenali sebagai kijang. Di Melaka amat ramai pedagang. Mata wang asing juga digunakan di Melaka seperti mata wang Pasai. Mata wang timah Kedah berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin. 4. 11. 9. Kejatuhan Melaka mengalih perkembangan perdagangan ke Johor. 5. Mata wang emas Johor digunakan ketika Sultan Alaudin. b) Mata wang. 10. 7. Mata wang emas ini mencatatkan nama dan pangkat Sultan iaitu Khalifatul Muslimin. dikatakan tidak kurang 84 bahasa dipertuturkan di Melaka. tetapi pedagang Eropah menggunakan wang perak. 6. perak. Kedah. 3.

com/nota-sejarah-ting-4/bab-8-pembaharuan-dan-pengaruh-islam-dimalaysia-sebelum-kedatangan-barat/ Kedatangan Islam dan Pembudayaan Alam Melayu Dicatat oleh Tawel Sensei di 8:58 AM Oleh: Dato’ Haji A. 9. Di Melaka. 8. 10. 6. Penegasan tentang riba ini dinyatakan dalam Hukum Kanun Melaka. mereka boleh berniaga di bazaar – bazaar di sepanjang Sungai Melaka. Barang yang tidak dikenakan cukai ialah beras. contohnya orang asing Kepulauan Melayu (cukai diraja 3%) dan orang asing lain (cukai diraja 6%). 2. Orang asing yang menetap di Melaka juga dikenakan cukai. Cukai paling asas ialah cukai tetap (cukai import) – contohnya pedagang dari India dan Arab (6% daripada jumlah barang ).c) Percukaian. Wang zakat disimpan oleh Baitulmal yang menyelenggarakan harta kerajaan. Jepun dan China (5%). Aziz Deraman Kuala Lumpur . cukai dibayar oleh pedagang sebelum memulakan perniagaan. Orang Islam yang berkemampuan dikenakan zakat harta. 3. 7. Walau bagaimanapun golongan ceti yang memberi pinjaman dibenarkan menjalankan aktiviti riba mereka. 5. wang Baitulmal digunakan untuk pembangunan negara dan masyarakat. Setelah cukai dibayar. 4. 1. http://cikguazid. Amalan riba dikalangan orang Islam tidak dibenarkan di negeri melayu. makanan. Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh pemerintah terhadap aktiviti tertentu atau barang tertentu.

Majapahit dan kerajaan-kerajaan wilayah seperti di Kediri. Banjar. Pontianak. Insya-Allah bila sudah jumpa. Medang Bhumi (Kelantan). kemajuan bahasa. Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu Kesultanan Brunei. Rom dan Eropah . persuratan dan budaya dalam suatu bahagian tamadun manusia di bahagian timur dunia sejak berabad-abad yang lalu. akan saya letakkan di sini. Tegaknya Kesultanan Melayu-Islam di Acheh (Perlak). India. Langkasuka.Tulisan ini pertama kali disiarkan di blog Ustaz Fauzi (tak begitu aktif). Sambas. Terengganu. menjadikannya sebuah pemerintahan yang disegani timur dan barat. Sungguh pun disebut hubungan Tanah Melayu dengan dunia Arab sudah terjadi sejak abad ke-9 Masihi mungkin kerana dagang.kekuatannya yang dibentuk oleh Islam itu menandakan telah wujud pengembangan Warisan Nabawi yang luar biasa dalam konteks keserumpunan dan keserantauan yang tersendiri. Singosari. Sulu. serentak dengan peranannya dalam penyebaran Islam ke seluruh Alam Melayu. Yang paling penting lagi Alam Melayu seolah-olah menjadi penyambut kepada kejatuhan Islam di Andalusia yang mencapai kegemilangannya pada abad 7 hingga 14 Masihi dan Empayar Melaka muncul sewaktu Barat memulakan penerokaan dunia baru dan bertarung dalam . Mindanao dan keluasan pengaruh kuasa Empayar Melayu Melaka itu melebar dari seluruh Tanah Melayu sehingga ke Pattani di selatan Thai. Sriwijaya. Kampar. Kutai Kartanegara. menguasai sebahagian besar timur Sumatera [kota-kota pelabuhan seperti Siak. sila hubungi saya di protajdid [at] gmail [dot] com --- Mukadimah Islam dan peradaban Melayu tidak boleh dipisahkan. Jika anda memilikinya. serta memperkenal dan meninggalkan tradisi keilmuan. turun naiknya Kerajaan-Kerajaan Melayu boleh ditelusuri dari Zaman Funan. ekonomi. Kedatangan Islam Setelah kedatangan Islam. Makassar. Kedatangan Islam telah mengubah dan merobah kehidupan keagamaan yang sebelum itu berabad-abad lamanya dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha. sosial dan kebudayaan. Islam telah membawa kesan yang meluas dan mendalam terhadap kehidupan sosio-budaya massa dan membentuk corak kerajaan-kerajaan Melayu di Dunia Melayu dengan memperkenalkan pelbagai sistem. kehidupan baru manusia Alam Melayu atau Nusantara dalam keserumpunan itu bertukar daripada kepercayaan tahyul kepada suatu keyakinan yang berpaksikan aqidah yang didasari intelektualisme dan rasionalisme. Jawa dan kemudiannya pengaruh Melaka dalam konteks hubungan serantau dan dengan Dinasti China. Kertas kerja ini sebenarnya ada sedikit bahagiannya yang tercicir. Inderagiri dan sebagainya]. tetapi kesan terbesar terjadi hanya sesudah terbentuknya Kerajaan Melayu Melaka dengan kekuatan sistem pemerintahan dalam bidang siasah. Islam dalam kebudayaan Melayu dikatakan denyut nadi dan degup jantung kepada kesinambungan sejarah rantau. Champa. Dalam tempoh hampir 15 abad dari awal Masihi sehingga permulaan abad ke-15.

Mungkin Alam Melayu tidak menerima keseluruhan isi peradaban Zaman Andalusia. fenomena bertukar agama atau keluar dari Islam boleh dikatakan jarang sekali terjadi. (c) Kebudayaan dan kesenian. tetapi hakikat penerimaan aqidah Islamiyyah dan tradisi keilmuan sudah cukup bagi mewarnai corak keperibadian baru dan pedoman hala tuju sebuah peradaban di timur. Suatu macam transformasi sosial dan transformasi budaya yang mengagumkan telah terjadi. Lebih-lebih lagi di Malaysia. Sebahagian besar umat Melayu masih menghormati hukum-hakam agama. (a) Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu . (e) Isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. Setidak-tidaknya penghayatan syiar-syiar agama masih bersemarak. (b) Bahasa dan persuratan. aspek nilai dan sebagainya. pembaharuan pemikiran. Yang paling jelas orang Melayu atau umat serumpunnya – betapa pun lemah penghayatan Islam mereka – masih menghormati ajaran-ajaran Islam tertentu seperti larangan makan babi dan binatang-binatang lain yang diharamkan. sejarah wilayah. soal hukum hakam. Islam: Kesannya Terhadap Sosio-Budaya dan Pemerintahan Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini. di mana Melayu telah begitu menyatu dengan Islam sehingga kejadian Melayu keluar dari Islam pasti menimbulkan kegemparan besar. kebudayaan dan kesenian. Selain itu. sejak zaman-berzaman umat Melayu mungkin dapat digolongkan sebagai umat yang taat beragama. Paksi kehidupan umat Melayu dan sejarah kebudayaannya menuju ke suatu sinar zaman baharu yang mendukung ciri-ciri rasionalisme. Kesan kedatangan Islam terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan Melayu dan sistem berkerajaan merupakan suatu proses pembudayaan yang boleh dikaji dari pelbagai sudut seperti pendidikan dan pengembangan ilmu. termasuk juga binatang-binatang halal yang tidak disembelih secara Islam. Dilihat secara menyeluruh. ketatanegaraan. Setiap tahun jemaah haji dari rantau ini terutamanya dari Malaysia dan Indonesia adalah antara yang terbesar jumlahnya. Barat telah menggerakkan Zaman Pembaharuan (Renaissance) yang bertujuan mengubah dan menukar segala kemajuan ilmu dan pengetahuan termasuk sains Islam mengikut kehendak dan kaca mata mereka. saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan: • • • • • (a) Pendidikan dan pengembangan ilmu. intelektualisme. bahasa dan persuratan. (d) Politik dan pentadbiran. gerakan kesedaran politik dan pentadbiran.Perang Salib. keadilan dan menempatkan kemuliaan serta keperibadian insan pada tempatnya yang layak dan wajar. sistem sosial.

pada abad ke-19. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. India-Islam dan Turki-Islam. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. Jawa. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosiobudaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s. Parsi-Islam.w. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh Nawawie al-Bantaniy. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang bermula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. Sistem awal yang diperkenalkan. Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5. juga India dan Pakistan. Sambas. Kedah.a. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau.Pendidikan dan pengembangan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. langgar dan masjid atau di kalangan istana. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. Bacalah. bahkan tidak terkecuali. Pontianak. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pasai. dan kemudiannya Kelantan–Patani. Mesir dan Turki. Palembang dan Banjar. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di alHaramain atau Tanah Arab. Sehingga suku pertama abad ke-20. Sumbawa. Sumbangan seperti ini. telah memberikan ciriciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam. Makasar. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. Kalau diteliti lanjut. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Lingga dan sebagainya. Acheh. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. Banten dan Minangkabau. Terengganu. Minangkabau. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai .

Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain alFatani. Syeikh Abdul Rauf Singkel. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. Tuan Minal. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. Hasil karya para ulama Melayu itu. Malah. Beberapa peribadi Islam yang dikenal masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti alAsh’ari. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view.t. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah. Antara nama-nama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis al- . sehingga dengan demikian. Antaranya. Kemudian. al-Maturidi dan al-Ghazaliy. persuratan. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataankenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim.w.. dasar-dasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s. Dalam bidang karya tulis. Hubungan antara manusia dengan manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid.bidang ilmu pengetahuan agama. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. yang paling awal. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. antara lain. berlanjut di Banjar dengan tokoh-tokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari. Tuan Tabal dan lain-lain. Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani. Tuhan Yang Maha Esa. Tuk Wan Ali Kutan. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. antara lainnya. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok.

Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian. al-Mawardiy. Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. . Dari segi tradisi kerohanian pula. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy. yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat.Banjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. AshSyeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia. Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih. Dari segi budaya intelektual. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘dDin telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas. al-Ghazaliy dan lain-lain di samping karya-karya asli ulama Melayu. Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang berpusat di Asia Barat. polemik di sekitar faham sekular. reaktualisasi Islam dan sebagainya.

Manusia kadangkala terjebak oleh akal dengan pengaruh pemikiran dan falsafah atau berasaskan kepercayaan ciptaan manusia sendiri. Manusia mula menunjukkan tanda-tanda penolakan terhadap agama wahyu. mahu tidak mahu umat serumpun Melayu sama ada yang beragama Islam atau beragama lain akan menghadapi suatu zaman kemajuan yang luar biasa khususnya pengaruh teknologi moden. manusia belum dapat atau tidak berjaya sepenuhnya memberikan ketenangan kepada manusia sendiri. Namun begitu dengan kepakaran dan pencapaian manusia sehebat itu pun.Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma. adalah bukti jelas daripada tindak tanduk penyimpangan daripada pola yang diterima turun temurun ini. Maraknya gejala sosial dan budaya hedonisme di kalangan generasi muda terutama di kalangan anak-anak remaja dan penyakit rakus serta gila kuasa di kalangan orang dewasa dan para pemimpin. (b) Bahasa dan persuratan Bahagian ini tercicir (c) Kebudayaan dan kesenian Bahagian ini tercicir (d) Politik dan pentadbiran Bahagian ini tercicir (e) Isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. pascamodenisme dan liberalisasi menuntut gerakan agama dan para ulamanya perlu bersama melibatkan diri menghuraikan kekusutan konflik peradaban corak baharu yang mengasak kesejahteraan dan kebahagian manusia. Cabaran pada abad ke 21. Pengaruh globalisasi. Ada suatu macam penolakan tentang the grand narrativeyang ditanzilkan dari langit itu. suatu akibat daripada kecuaian dan kelalaian yang membawa kepada terhakisnya pendidikan agama dan nilai budaya. . Peredaran sejarah seperti telah membawa kembali unsur-unsur imperialisme budaya baru dalam konteks sezaman. Pencapaian manusia dalam ilmu sains ini menjadikan kita berhadapan dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. sehingga sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan. Kebudayaan asing terutama budaya hedonisme Amerika dan Barat diterima tanpa ukuran moral atau akhlak dalam perspektif budaya dan agama sendiri lagi.

luntur kebahagiaan. pemerintah dan rakyat. Di kalangan umat Islam global juga mula dibimbangi bahawa pengaruh-pengaruh sedemikian akan mula menyelinap masuk mempengaruhi kehidupan kebudayaan sejahtera yang mereka miliki. Claudius II. sesuatu yang mirip dengan agama asal perayaan itu. Matlamat keilmuan demi keimanan. resah gelisah. Di Eropah dan Amerika atau di kalangan penganut agama falsafah ciptaan manusia itu. Ancaman pengaruh itu tersebar melalui media elektronik seperti televisyen. Musuh-musuh Islam di mana-mana telah memulakan agenda dan menggunakan segala . radio. Tujuan keseimbangan kehidupan antara duniawi dan ukhrawi. saudara Muslim dan sesama manusia. keikhlasan. umat dan negara. Hal ini ternyata bercanggah dengan lunas-lunas Islam kerana Islam menganjurkan kasih sayang sepanjang masa dengan keutamaan kepada ibu bapa. Mereka sendiri oleh kurangnya penghayatan dan gagalnya menghayati panduan sebenar terus tidak berdaya mengubatinya hatta dengan menggunakan unsur-unsur kemajuan dan kecanggihan teknologi baru yang dicipta itu. CD Rom dan internet atau banyak juga melalui filem Hollywood dan Bollywood. ada penyakit rohani yang sukar diubati lagi. Negara-negara Islam dijebak oleh agenda perangkap persaingan agama atau perancangan strategik global yang dipasang oleh Yahudi dan Nasrani. suami isteri. Perayaan zaman pertengahan di Perancis dan England itu mengaitkan tarikh memperingati peristiwa Saint Valentine. Kristian. ketakwaan. wahyu Ilahi dan kreativiti terlihat kehilangan konsep ‘al-hikmah’ dan ‘al-mizan’. benda dan roh. hak dan kekuatan. Manusia dibelenggui belitan syaitan dengan kegilaan kepada kekayaan harta benda dan ketinggian darjat serta terpinggirnya upaya memperjuangkan ‘ketinggian kalimatullah’ dalam pendidikan manusia. maka perlumbaan memperoleh ilmu dibataskan kepada kemakmuran duniawi semata-mata. seorang paderi yang dihukum bunuh oleh pemerintah Rom. Sesuatu perlu dilakukan bertujuan membetulkan kembali konflik budaya dan isu akidah umat masa kini. berduka cita dan sakit jiwa. warak dan tawadhuk dengan keunggulan akhlak mulia hilang daripada sahsiah para ilmuwan sendiri. Umpamanya sudah ada tendensi di kalangan belia Islam bukan sahaja di rantau Melayu bahkan di seluruh dunia Islam mengambil bahagian dan merayakan Hari Memperingati Kekasih (Valentine’s Day) pada 14 Februari setiap tahun. manusia dan alam tabii. kerana mengahwinkan seorang askar secara rahsia yang ditegah oleh undang-undang Rom ketika itu. Jalan penyelesaian gagal dicari dan umat kekal terbelenggu dalam kemelut yang tidak menentu. sebagai hari mencari pasangan atau jodoh. Krisis aqidah dan lunturnya teladan Islam daripada para ilmuwan tadi mengakibatkan timbulnya aneka masalah keruntuhan akhlak umat Islam zaman moden ini.Mereka mengadu takut. urusan agama dan dunia. Kini kerana pengaruh asing yang tidak terkawal dan salah tafsiran dalam kesepaduan ilmu antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. keluarga. anggapan ‘hari burung-burung mencari pasangan’.

Dunia amat memerlukan suatu risalah yang boleh mengubah keadaan ini. ikut terlibat membangunkan kebudayaan tinggi dan mengisi segala sumber kekuatan peradaban Melayu. Hakikat umat Islam itu sebagai umat yang satu perlu sentiasa kekal disemadikan di lubuk hati. Isu keganasan yang dicanangkan seawal abad ke 21 dengan mencorengkan arang fitnah ke muka Islam sengaja diada-adakan yang perlu diberikan penjelasan secara ilmu dan hakikat kebenaran. Kelihatan benar bahawa tiada risalah lain lagi kecuali Islam. Kitab itu menjadi bahtera kebahagiaan untuk umat Islam dan umat manusia sejagat. Umat perlu sedar dan insaf serta kembali kepada kesedaran aqidah yang lebih mendasari berlandaskan ajaran Islam yang sebenar. Umat Islam bukan lahir untuk hidup bersendirian dan meletakkan kepentingan diri sebagai agenda utama. . mengimbangi dunia dan akhirat dan menyemarakkan kepentingan individu dengan kepentingan umum. Risalahnya menuntut perseimbangan antara keperluan jasmaniah dengan rohaniah. penaklukan dan peperangan. Di tangan umat Islam adalah Al-Quran. menghimpunkan antara iman. Peperangan dan pencerobohan di Afghanistan dan Iraq atau isu-isu kemanusiaan di Kosova. Bosnia-Herzevogina dan Chechen sukar sekali untuk dirasionalisasikan kebenaran dan keadilan tindakan oleh sesuatu adikuasa asing yang terlibat. tetapi bertindak membawa kebahagiaan dan kesejahteraan sejagat. Krisis umat Islam hari ini adalah krisis aqidah sehingga tidak tahu lagi membezakan halal haram atau buruk baik. Suatu risalah yang membawa kepada kebahagiaan di akhirat dan tidak menegah kehidupan dengan segala kesejahteraannya di dunia dengan pola hubungan manusia dengan Tuhan (hablunminallah) dan hubungan yang saling membantu sesama manusia (hablunminannas). Umat Islam pula sebagai suatu umat pilihan tidak harus terperangkap oleh kelemahan diri.macam alasan bagi mensahihkan sesuatu tindakan termasuk pencerobohan. Umat Melayu Islam seharusnya berada sama di barisan hadapan membawa risalah perjuangan (jihad) sejagat dengan mendukung kehidupan berpakat. sebuah kitab yang satu-satunya dipelihara Allah sesudah Taurat. Kekuatan rohani dan risalah Islamiah yang dimiliki umat Islam adalah anugerah yang teristimewa berbanding dengan mana-mana umat sebelumnya. bermuafakat. Risalah ini dimiliki oleh umat Islam. ilmu dan amal. Zabur dan Injil itu terbatal. Sesungguhnya kita ingin melihat suatu kesegaran baru kebangkitan semula umat Islam di Dunia Melayu melalui dorongan keikhlasan para ulama di serata wilayah dan kota-kota penting dalam gerakan intelektualisme bangsa. terpesong oleh arah pandu musuh dan semata-mata mempersoalkan perkara remeh temeh secara berlarutan tanpa mengambil kira masalah-masalah kehidupan dengan tidak meletakkan fiqh mengikut keutamaan (fiqh al-awlawiyat) dengan segala tindakan berpandukan kepada al-Quran dan al-Hadith. bermesyuarah atau mengamalkan tradisi budaya Melayu yang menekankan kerjasama dan gotong-royong itu dalam membangunkan umat sesuai dengan tuntutan Islam. sesuai dengan Islam itu sebagai agama samawi dan kitabnya ditanzilkan.

Lambat laun Dunia Melayu akan berwajahkan barat dan mengamalkan kebiasaan-kebiasaan budaya Barat. baik di Malaysia mahu pun di Indonesia. Penutup Sesungguhnya citra Islam adalah citra ilmu. sejarah tanah melayu. Semoga kita pada hari ini mampu sedikit sebanyak memulihkan citra ini. apa lagi Islam. Manusia akan menghadapi krisis tamadun atau pertembungan peradaban. Sistem politik sebagai teras kepemimpinan yang menentukan dasar-dasar sesebuah negara tadi tidak terlepas bebas dari keperluan kepada panduan Islam. budaya. saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan (a) Pendidikan dan pengembangan .blogspot. citra dakwah dan jihad. atau setidak-tidaknya menyingkap kembali citra yang pernah dimainkan para ulama terdahulu dalam usahanya membimbing umat ke jalan hidup yang benar. juga citra hidup bersih dan benar. terutama televisyen memaparkan segala keburukan Barat sebagai kebaikan untuk timur.Tradisi ilmu semakin menyempit dan gejala hiburan melampaui batas agama dan fitrah kemanusiaan sedang berleluasa. nusantara. liberalisasi dan pascamodenisme sekarang ini. kertas kerja. Label: andalusia. Thailand dan Filipina tidak boleh dibiarkan tanpa perimbangan atau selitan keagamaan dan nilai budaya. disamping sekaligus membentuk budaya hidup dan pola berfikir masyarakatnya.html Kedatangan Islam Dan Pembudayaan Alam Melayu | 2 ISLAM: KESANNYA TERHADAP SOSIO-BUDAYA DAN PEMERINTAHAN Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini. Brunei. di samping tentunya. Sesuatu tindakan mesti dilakukan segera agar umat Islam serantau tidak terjebak lebih meluas dan mendalam. ulama sufi http://protajdid. Kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial bangsa. seandainya tidak berpegang kepada keagamaan kerana ternyata gelombang baru peradaban manusia dalam konsep pascamodenismenya itu terang-terang menolak kehidupan yang berdasarkan kepada agama wahyu. Saluran media elektronik rantau Melayu.com/2008/09/kedatangan-islam-dan-pembudayaan-alam. Kita ingin melihat satu suasana ilmu dan budaya berfikir kembali cemerlang dan mendapat tempatnya yang layak dalam era globalisasi. tanpa mengabaikan kemudahan kebendaan dan kesenangan hidup demi hasanah dunia dan hasanah akhirat.

Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang berrmula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15. Parsi-Islam. Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosio-budaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di al-Haramain atau Tanah Arab. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya’ Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5. India-Islam dan Turki-Islam. telah memberikan ciri-ciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam.a. Pasai. Sehingga suku pertama abad ke 20. dan (e) isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat.ilmu (b) Bahasa dan persuratan (c) Kebudayaan dan kesenian (d) Politik dan pentadbiran. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.w. Jawa. Bacalah. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. Acheh. juga India dan Pakistan. Palembang dan Banjar. (a) Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Pendidikan dan pengembagan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Mesir dan Turki. langgar dan masjid atau di kalangan istana. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah ‘Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. dan kemudiannya Kelantan–Patani. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Sistem awal yang diperkenalkan. Sumbangan seperti ini. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s. Banten dan Minangkabau. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. .

berlanjut di Banjar dengan tokohtokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari. Kedah. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. Hasil karya para ulama Melayu itu. Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. Tuan Tabal dan lain-lain. Syeikh Abdul Rauf Singkel. Lingga dan sebagainya. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. Terengganu. bahkan tidak terkecuali. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang karya tulis. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al-Fatani. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. Pontianak. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu.Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh Nawawie al-Bantaniy. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. Antaranya. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. yang paling awal. pada abad ke-19. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa. antara lain. Minangkabau. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. Sumbawa. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. Tuk Wan Ali Kutan. persuratan. Tuan Minal. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. sehingga dengan demikian. Makasar. dasardasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. Sambas. Kalau diteliti lanjut. Beberapa peribadi Islam yang dikenal .

Malah. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang.t. tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. al-Ghazaliy dan lain-lain di samping karya-karya asli ulama Melayu. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. al-Maturidi dan al-Ghazaliy. yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. Hubungan antara manusia dengan manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. Antara namanama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah. Kemudian. Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan..masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti al-Ash’ari. al-Mawardiy.w. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. Dari segi budaya intelektual. antara lainnya. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s.Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang . Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah.

Ash-Syeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita.berpusat di Asia Barat. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam).pdf . Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma. Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. reaktualisasi Islam dan sebagainya. polemik di sekitar faham sekular. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia. Dari segi tradisi kerohanian pula.net/MYMALAYSIA/Bab3%20Tamadun%20Melayu. http://www. Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat. Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘d-Din telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas.dapat. Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->