P. 1
Sejarah Kedatangan Islam Ke Tanah Melayu

Sejarah Kedatangan Islam Ke Tanah Melayu

|Views: 926|Likes:
Published by Shahril Faizul

More info:

Published by: Shahril Faizul on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

SEJARAH KEDATANGAN ISLAM KE TANAH MELAYU Sebelum kedatangan Islam, masyrakat Melayu menganut fahaman animisme.

Keadaan ini berubah selepas kedatanagan Islam yang membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan Tuhan yang banyak. Bermula dengan konsep keesaan Tuhan dan ibadat yang luas Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan. Sejak kedatangan Islam, kehidupan harian masyarakat Melayu dan adat istiadat tertentu yang didapati bertentangan dengan akidah ditinggalkan secara beransur-ansur (Ruslan Zainuddin, 2004: 91-92). Kedatangan Islam ke Tanah Melayu dipercayai bermula pada abad ke-7 masihi. Pandangan ini berdasarkan kemungkinan agama Islam disebarkan oleh para pedagang dan pendakwah dari Asia Barat ke Negara China. Seterusnya Islam semakin berkembang pesat berikutan dengan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di Pasai dan Perlak di persekitaran Selat Melaka pada abad ke-13 Masihi. Mengikut cacatan Marco Polo, agama Islam telah tersebar di Tanah Melayu sebelum abad ke-15. Pada tahun 1292, semasa Marco Polo dalam perjalanan pulang dari China, beliau telah melawat Sumatera. Perlak ialah pelabuhan pertama yang disinggahinya. Beliau menyatakan pada masa itu telah wujud usaha-usaha untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di Nusantara. Menurut beliau lagi, itulah satu-satunya negeri Islam di Kepulauan Melayu pada masa itu (Hall dlm Ruslan Zainuddin). Manakala Ibn Battutah, pengembara Arab yang singgah sebanyak dua kali di Samudera semasa dalam perjalanan pergi dan balik dari Negara China antara tahun 1345 hingga 1346, menyatakan bahawa raja Samudera ketika itu telah memeluk Islam dan mengamalkan Mazhab Shafie. Menurut beliau lagi, negeri-negeri lain di sekelilingnya masih belum mmeluk Islam. Sepanjang tempoh abad ke-13 dan ke-16 Masihi, agama Islam telah tersebar dengan meluas hampir ke seluruh Kepulauan Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang bertapak berabad-abad lamanya di Tanah Melayu. Sejak itu, Islam telah berkembang pesat sehingga menjadi agama yang dianuti oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu (Ruslan Zainuddin, 2004: 91). Dari sudut sejarahnya selepas kedatangan Islam dan pembentukan Kerajaan Melaka yang bercorak keislaman, kita dapati proses Islamisasi di bidang undang-undang, sosio-budaya dan politik berterusan berlaku. Dalam bidang undang-undang dimulai dengan undangundang Kanun Melaka & Kanun Laut Melaka, diikuti pula dengan Kanun Pahang dan seterusnya Kanun Kota Setar dan lain-lain. Demikian juga dengan Perlembagaan Terengganu & Perlembagaan Negeri Johor. Perubahan dalam bidang sosio-budaya juga

berlaku di mana orang Melayu telah menghayati nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan yang terangkum dalam adab-adab kehidupan mereka seperti adab berpakaian, adab berbahasa, adab berjiran dan sebagainya. Dalam bidang politik, pemerintah dianggap sebagai pemerintah di mana kekuasaan politik itu merupakan satu amanah Allah dan para pemimpin diminta bertindak mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh Islam. PENGHAYATAN ISLAM BERTERUSAN DI ZAMAN PENJAJAHAN Proses Islamisasi Undang-undang & Sosio-Budaya dan Politik tergugat dengan kedatangan penjajah British, tetapi tidak banyak terjejas di zaman Portugis dan Belanda. Di zaman penjajahan British peranan Undang-undang Islam diperkecilkan bidang perlaksanaannya & golongan yang terlibat dengan Undang-undang Islam, iaitu hanya untuk orang-orang Islam dan bidangnya hanya bidang undang-undang diri dan kekeluargaan. Sesungguhnya begitu, kita dapati dalam bidang-bidang yang lain, seperti pendidikan agama, kehidupan keagamaan dan kehidupan individu dan keluarga serta masyarakat masih diberi ruang untuk dihayati dan tidak diganggu-gugat. Justeru itulah kita dapati perkembangan Islam dan penghayatannya masih dapat dipertahankan (JAKIM). PENGHAYATAN ISLAM DI ZAMAN KEMERDEKAAN Kemerdekaan Malaysia yang dicapai pada 31 Ogos 1957 adalah usaha daripada UMNO, yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. UMNO cuba menunjukkan kekuatannya kepada pihak berkuasa British dengan menggabungkan parti China (MCA) dan parti India (MIC) dalam gagasan “Perikatan”, dengan mengekalkan identiti parti masingmasing dalam perkara-perkara tertentu (JAKIM). Berasaskan perikatan ini didapati pensyarikatan kuasa politik berlaku antara etnik China, India dan Melayu, tetapi walau bagaimanapun UMNO masih merupakan kuasa politik dominan dalam pemerintahan. Sejak daripada tahun 1957 sehingga kini kedominan parti UMNO dapat dipertahankan dalam menguasai pemerintahan negara. Sungguhpun UMNO sebuah parti sekular, pendukung-pendukungnya adalah dari golongan Melayu Muslim yang masih sensitif kepada Islam kerana adanya sensitif ini didapati kedudukan Islam dan orang Melayu Islam ada keistimewaan-keistimewaan tertentu dan begitu juga intitusi-intitusi Islam di peringkat negeri dan pusat masih diberi kedudukannya yang tersendiri (JAKIM).

Sejak daripada tercapainya kemerdekaan, perhatian kepada pembangunan masyarakat Islam terus berlaku dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial cuma yang agak tersekat dalam proses Islamisasi ialah bidang undang-undang yang disegi kenyataannya untuk dibuat perubahan secara menyeluruh terhalang disebabkan beberapa peruntukan yang ditinggalkan oleh penjajah dalam perlembagaan, Undang-undang Federal dan Pusat. Undang-undang yang agak ketara percanggahannya adalah di bidang jenayah hudud, adapun di bidang jenayah membunuh & mencederakan sebahagian daripada prinsip dan hukumnya tidak banyak beza dengan Islam, demikian juga dalam hukum ta’zirkesalahankesalahan maksiat. Selain daripada itu dalam muamalat hanya unsur riba yang ketara bercanggah dengan Islam, tetapi dalam bahagian yang lain tidak banyak percanggahannya. Dalam bidang kekeluargaan didapati sepenuhnya undang-undang Islam dilaksanakan, kecuali negeri yang masih berpegang, kepada adat perpatih (JAKIM). Dalam proses meneruskan Islamisasi di bidang undang-undang didapati peruntukanperuntukan khas diwujudkan untuk kepentingan Islam dan masyarakat Islam seperti Akta Bank Islam, Akta Takaful, Falsafah Pendidikan Negara, Akta Universiti Antarabangsa, Akta Koperasi dan sebagainya. Melihat kepada perkembangan ini ternyata proses Islamisasi berterusan berjalan dengan adanya ruang peruntukan dalam Undang-undang Negeri & Persekutuan, Cuma yang perlu diusahakan ialah bahagian-bahagian tertentu dalam Undang-undang Federal, Perlembagaan dan undang-undang Negeri yang menghalang perlaksanaan Islam yang menyeluruh perlu dipinda (JAKIM). SISTEM DEMOKRASI & PENGHAYATAN ISLAM Selepas merdeka kita didedahkan dengan sistem demokrasi berparlimen, yang ditaja oleh penjajah British sebelum Malaysia diberi kemerdekaan. Untuk melaksanakan sistem demokrasi dalam pemerintahan maka parti politik ditubuhkan. Dalam sistem berparti ini terdapat peruntukan untuk parti pemerintah & parti pembakang. Dilihat dari sudut Islam sistem demokrasi ini dapat diterima dari satu sudut iaitu memberi suara kepada rakyat memilih pemimpin mereka secara bebas dan terbuka tetapi yang tidak cocok dengan Islam ialah ia membelah umat berterusan kepada dua kelompok, kelompok pemerintah dan kelompok pembangkang yang menentang pemerintah dalam ruang terbatas. Sedangkan dalam Islam mengajak kepada kesatuan umat dan mendekatkan jurang pemisahan di antara kelompok, bukan meluaskan jurang (JAKIM).

KESIMPULAN Tidak ada kesepakatan dikalangan ulama tentang kriteria negara Islam kerana tidak terdapat nas Qat’i yang menentukannya. Malaysia adalah sebuah negara Islam berdasarkan kepada majoriti penduduk Islam. Ulama juga tidak sepakat pendapat tentang syaratsyarat yang ditetapkan bagi ketua negara. Dalam pengalaman sejarah politik Islam tidak terdapat penentuan cara yang tetap dalam pemilihan pemimpin negara. peperangan dan pentadbiran. adil. Kerakyatan negara Islam sama ada Muslim atau bukan Muslim adalah sama disegi hak dan kewajipan kecuali perkara-perkara khusus yang dikecualikan. Oleh itu bagi memudahkan proses penyatuan umat di masa depan kita perlu menerima sebagai suatu kenyataan bahawa negara ini ialah sebuah negara Islam. kesempurnaan Islamnya bergantung kepada proses peningkatan ilmu & penghayatan Islam pada dirinya (JAKIM). PENUTUP .Walau bagaimanapun kenyataan ini wujud di hadapan kita dan kita terpaksa menerima sistem ini dengan dibuat perhitungan bahawa sistem ini bukan suatu kebenaran mutlak dan ia adalah tajaan penjajah yang masih meneruskan polisinya “divide & rule”. tetapi semua bentuk pemimpin yang ditentukan itu diterima sah oleh ulama yang membincangkan teori politik Islam. Kalau tidak kita berterusan menjadi alat idea penjajah “divide & rule” yang kita sendiri memecahkan kelompok kita dengan tangan kita sendiri. Kesempurnaannya perlu kepada pengisian daripada kita. Dengan menerima negara ini sebagai sebuah negara Islam bukan bermakna ianya telah selesai segala tuntutannya. Justeru itu ulama berbeza pandangan dalam ijtihadnya dalam menentukan ciri-cirinya. kelayakan undang-undang. keamanan yang dinikmati. Ada yang mencirikan bilangan majoriti Muslim sebagai penentu dan ada mencirikan perlaksanaan syari’ah sebagai penentu. Mereka dikira sebahagian daripada umat Islam (ummatun min alMuslimin). Ada secara pemilihan terbuka dan ada secara warisan. sama juga seorang Muslim yang diakui sebagai Muslim selepas mengucap dua kalimah syahadah bukan bermakna Muslimnya sudah sempurna. maka dirasakan ini lebih bermanfaat untuk kekuatan masa depan politik orang Islam. Kalau diambil asas yang masakini iaitu kuasa politik Melayu Muslim masih ada sebagai titik tolak untuk menyatukan Kelompok Islam. kecuali beberapa syarat sahaja seperti keupayaan jasmani. dengan mengambil kira Islam sebagai asas dalam penyelesaian kuasa politik dan cuba menjauhkan titik-titik perbezaan serta mencari titik-titik persamaan yang membina. kelayakan ilmu siasah. perlaksanaan undang-undang Islam sebahagian besarnya dan kepimpinan negara dikuasai oleh orang Melayu Muslim (JAKIM).

Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. (2003). 3. (1998). 5. Ayadurai. Bhd. Bhd. Pengajian Tamadun Asia. Setiap individu Muslim merasa berkewajipan untuk membangun negara dan umatnya dalam keupayaan masing-masing. Bhd. Muslim dapat hidup dengan harmoni dan dapat berusaha meningkatan produktiviti untuk kepentingan Islam. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. 2.multiply.com/journal/item/14/SEJARAH_KEDATANGAN_ISLAM_K E_TANAH_MELAYU KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMIKIRAN MASYARAKAT MELAYU Oleh Milus PENGENALAN Hj. (1999). 1. Membina sikap positif dan membuat kritikan yang membina untuk kepentingan Islam. BEBERAPA Wahad TEORI Kedatangan Islam ke alam Melayu telah banyak merubah alam pemikiran masyarakat Melayu. di mana perubahan ini telah menjadikan daya fikir intelektual Melayu terus berkembang sehingga kerajaan Melaka abad ke 15 menjadi pusat intelektual Islam sedunia berkumpul untuk . Muslim berhak menuntut pemerintah melaksanakan Islam sepenuhnya kerana itu adalah tanggungjawabnya sebagai pemerintah Islam. RUJUKAN Afifah Abu Yazid. serta berpatisipasi dalam memenuhi tuntutan Islam di mana saja ada kekurangan.Dengan penerimaan negara ini sebagai sebuah negara Islam menimbulkan beberapa implikasi dalam kehidupan Muslim. Sejarah Malaysia (edisi ke-2). kerana terdapat sikap baik sangka antara satu dengan yang lain. http://aisaluddin. Tamadun Islam. Ruslan Zainuddin. Mahyuddin Yahya. Bhd. DAN Abd. 4. kerana tidak dirasakan ada sesuatu yang bercanggah yang patut dielakkan dalam kehidupannya. (2004). Tamadun Dunia. Menimbulkan tanggungjawab yang lebih kepada Muslim untuk melaksanakan Islam di mana saja dia berada.

manakala di Mindanao sekitar 1520an apabila Melaka jatuh kepada Portugis pada tahun 1511. Maka itu. Hujah ini cuba memperkecilkan golongan pendakwah sebenar yang telah menyebarkan Islam dengan harapan pembentukan awal Tamadun Melayu tidak disandarkan kepada peranan utama Islam dan seterusnya memperlihatkan betapa rendahnya intelektual Islam yang hanya disebarkan oleh golongan para pedagang. Pendapat al-Attas ini cukup kukuh dan utuh untuk menjelaskan kedatangan Islam sebenar serta juga gerakan Islamisasi yang berlaku di Nusantara. dan hujah ini amat lemah berbanding peranan besar yang dimainkan oleh tokoh-tokoh awal Islam. Oleh kerana kepesatan Islam berkembang di alam Melayu. di mana beliau mengatakan bahawa Islam telah sampai ke alam Melayu Melalui China. Umumnya kedatangan Islam ke alam Melayu adalah lebih awal daripada penyebaran agama Kristian dan pada masa Islam datang. menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu adalah dibawa oleh orang Arab sama ada melalui perdagangan atau juga usaha dakwah yang dibawa oleh para ahli sufi dan ilmuan Islam. Di Pulau Borneo kedatangan Islam adalah merujuk kepada penerimaan Islam oleh kerajaan Brunei sekitar 1400an. dengan itu mereka mengutarakan beberapa pandangan tentang kedatangan Islam supaya agenda Islamisasi di Nusantara berjalan dengan perlahan. dan juga seorang sarjana barat lagi iaitu John Crowford menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu adalah dibawa oleh para pedagang Arab. Semasa I-Tsing berkunjung ke Srivijaya beliau juga mendapati bahawa orang Melayu sudah menerima Islam sekitar tahun 671 masihi. apabila pedagang yang menyebarkan Islam. Tujuan mereka adalah untuk mengelirukan umat Melayu Islam terhadap peranan Islam.membahaskan pelbagai disiplin keilmuan Islam serta isu masyarakat semasa. Begitu juga di Kelantan turut menerima Islam sekitar 1181. Abdul Rauf Singkel. maka pihak barat terpaksa mengambil peranan sama untuk menilai keupayaan Islam membentuk tamadun Melayu Islam yang telah mengancam gerakan ‘imperialisme’ terhadap negara-negara Nusantara. di mana Parameswara selaku Raja Melaka pada masa itu telah memeluk Islam dengan membawa gelaran Sultan Iskandar Syah. ini dibuktikan dengan wujudnya kerajaan Islam Kelantan dan penggunaan wang dinar. pihak barat cuba mengheret golongan intelektual dan para sejarawan tempatan terhadap kedatangan Islam ke alam Melayu sebagai tumpuan perdebatan. Manakala hujah kedua telah dikemukakan oleh Snouck Hurgronje merupakan seorang sarjana Belanda yang mendakwa bahawa Islam yang ada di alam Melayu pada masa ini telah disebarkan oleh para pedagang India. Pandangan Tempatan Menurut Syed Naquib al-Attas seorang sarjana tempatan. Islam telah mula bertapak sekitar 1400an terutama di kepulauan Sulu. beliau mendakwa bahawa pedagang-pedagang China dan Arab telah menyebarkan Islam di kepulauan Nusantara. . di mana dalam Sejarah Melayu ini menyatakan bahawa Islam telah sampai ke Melaka sekitar tahun 1409. Manakala di Filipina menurut Cesar Adib Majul. agama Hindu sudah pun bertapak lebih awal. Nurudin ar-Raniri serta lain-lain pendakwah telah berjaya mendidik masyarakat memahami Islam yang syumul. maka pemikiran Melayu Islam amat rendah nilainya. Pandangan Barat Antaranya ialah teori kedatangan Islam ke alam Melayu yang dikemukakan oleh Eredia Gadinho. Secara rasionalnya. Secara jelas al-Attas menyatakan keupayaan penyebar Islam sebenar seperti Shamsuddin al-Sumatrani. SEJARAH AWAL KEDATANGAN ISLAM Sejarah kedatangan Islam ini boleh dilihat dlam beberapa catatan dan antaranya Sejarah Melayu.

Shamsuddin al-Sumatrani. Abdul Rauf Singkel dan lain-lainnya. Kegiatan para ilmuan ini telah mendorong pemikiran masyarakat Melayu Nusantara kepada realiti pentauhidan dan kekhalikan Maha Pencipta. terutama Selat Melaka yang telah membantu merancakkan lagi hubungan perdagangan serta kegiatan ekonomi rantau Nusantara. Islam juga telah membentuk pemikiran politik yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Budi bahasa serta adab masyarakat banyak berteraskan ajaran Islam. Selain itu. dan antaranya ialah wujudnya kerajaan Melayu yang menggunakan undang-undang Islam sebagai undang-undang negara. Kewujudan Tamadun Melayu Islam telah merubah peradaban masyarakat Melayu. daripada masyarakat animisme kepada masyarakat Melayu yang mentauhidkan Penciptanya iaitu ALLAH SWT. Kemunculan empayar Melaka dan Aceh telah meluaskan lagi pengaruh Islam di sekitar kepulauan Nusantara dan dilihat oleh barat sebagai halangan utama terhadap cita-cita mereka. Kesan terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan Islam ini telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Menurut Syed Naquib al-Attas perubahan sosial dan budaya pada masyarakat adalah amat jelas terutama yang berkaitan undang-undang kekeluargaan. sistem perdagangan yang diamalkan terutama di Melaka pada masa itu banyak merujuk kepada perniagaan yang berlandaskan Islam. Nurudin Ar-Raniri. Ekonomi Kedatangan Islam juga turut memberi kesan terhadap sistem ekonomi. Islam telah menyatukan masyarakat melalui asimilasi budaya yang dapat diterima oleh masyarakat Melayu. India (Gujerat). Bahasa dan Tulisan TERHADAP MASYARAKAT . Antaranya ialah pembentukan Sosial dan Budaya Melayu Islam. Politik Selain itu.Apa yang jelas kedatangan Islam telah memberi makna besar terhadap Tamadun Melayu Islam di Nusantara. masyarakat lebih terikat dengan faham agama Hindu yang banyak memasukkan unsur-unsur mistik sebagai anutan. Contohnya. Sebelum Islam. di mana penggunaan mata wang Dinar juga melambangkan pengaruh Islam. segala kekhurafatan dan ketahyulan dapat dijelaskan dan dirungkai dalam pemikiran masyarakat. Melaka dan Aceh telah menjadi pusat keilmuan dengan lahirnya tokoh-tokoh ilmuan Nusantara seperti Hamzah Fansuri. antaranya China. Alam Pemikiran Penyebaran Islam juga turut memberi kesan kepada alam pemikiran masyarakat Nusantara. cContohnya kerajaan Melaka dan Aceh. Hukum Jual Beli dan Hukum Riba turut dikuatkuasakan. Parsi dan negara-negara di Nusantara sendiri. Para pedagang luar datang ke Melaka untuk menguruskan perniagaan mereka. Arab. Kerajaan Melaka juga telah mengadakan hubungan diplomasi kerajaan China. KESANNYA Sosial dan Budaya Islamisasi yang berlaku di alam Melayu pada ketika itu telah memberi kesan besar terhadap dunia Melayu. hubungan dengan kerajaan China terutama semasa pemerintahan Maharaja Yung Lo semakin erat kerana pada ketika itu Islam sistem Islam banyak memainkan peranan dalam pentadbiran. Kedatangan Islam telah banyak merubah budaya dan sosial masyarakat Nusantara. Apabila Islam datang. Ketika Melaka muncul sebagai kerajaan yang tersohor. Keselamatan di perairan Nusantara juga turut mempengaruhi kegiatan ekonomi Islam.

1998. Abu Bakar Abdullah. Asia Tenggara: Hubungan Tradisional Serantau. Istana turut dijadikan kutab dan medan pembicaraan keilmuan yang turut melibatkan pihak pemerintah pada masa itu. Pustaka Damai. Kobkua Suwannathat ~ Pian. Kuala Lumpur. Fekah. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa penyebaran Islam di alam Melayu atau Nusantara. Peranan institusi pendidikan ini juga bukan sahaja terhad kepada bidang keilmuan. Latifah Othman dan Shamsiah Md. Daniel Perret dan Puteri Rashidah Megat Ramli. Dewan Bahasa dan Pustaka. KESIMPULAN Apa yang jelas. Tamadun Islam STPM. kesannya masyarakat sanggup mempertaruhkan diri demi mempertahankan agama Islam. Kuala Lumpur. Yahaya. Pendidikan lebih kepada memahami Khaliq atau Maha Pencipta.Semangat jihad juga turut didedahkan kepada masyarakat. 1986. 1995. Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia. Tulisan jawi digunakan secara meluas. Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kementerian Pendidikan Malaysia. ia juga menjadi bahasa ilmu yang boleh menyesuaikan pelbagai istilah Arab sebagai kata pinjam. Eric Roll (terj. Said). ‘amal’. Dewan Bahasa dan Pustaka. Surau. bahkan tulisan jawi masih berterusan terutama apabila berhubung dengan raja-raja Melayu.1997. Pendidikan Perubahan terhadap alam pendidikan turut berlaku dalam masyarakat Melayu. sosial. ‘zakat’ dan sebagainya. Muamalat. Fajar Bakti. 2003. Kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa Islam telah memantapkan kekuatan Islam di Nusantara. tetapi lebih kepada pusat pentadbiran dan perbincangan. contohnya ‘ilmu’. namun al-Attas tetap mempertahankan kewajaran bagaimana Islam merubah dimensi pemikiran serta sifat kerohanian yang amat mendalam. Kehadiran Islam juga telah mengeluarkan masyarakat dari kegelapan pemikiran ortodok yang bersifat kabur dan khayalan kepada realiti hidup yang sebenar. penggunaan tulisan jawi sebagai alat komunikasi utama menunjukkan bagaimana Islam merubah dan meletakkan nilai insani kepada tahap yang betul. Ke Arah Perlaksanaan Undang-Undang Islam di Malaysia: Masalah dan Penyelesaiannya. 1999. Kanak-kanak mula mempelajari al-Quran sebagai asas utama. tetapi setelah Islam sampai pendidikan lebih kepada penilaian akal budi serta adab dan akhlak. ‘ibadat’. ekonomi dan pemikiran masyarakat Melayu. Aziz Deraman. Hubungan Budaya Dalam Sejarah Dunia Melayu. kelas-kelas al-Quran dibuka oleh guru-guru agama dan imam-imam. Walaupun ada pertikaian berkaitan dakwaan ini. Adzman Shamsudin. Shah Alam.Faktor bahasa dan tulisan juga turut mempengaruhi masyarakat Melayu. Di samping itu. . sebelum itu pendidikan masyarakat lebih menjurus kepada adat-istiadat terutama faham Hindu dan unsur animisme. Kuala Lumpur. Rangkang dan Pondok didirikan bagi memberi ruang kepada masyarakat mempelajari agama dengan lebih luas lagi. Usuluddin dan Syariah. bahkan boleh disifatkan kedatangan Islam merupakan pemodenan budaya. Bibliografi A. kedatangan Islam ke alam Melayu telah membawa satu perubahan yang besar. seperti pengenalan ilmu Tauhid. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejarah Pemikiran Ekonomi. ‘alam’. Mahayudin Hj. Masjid. Kuala Terengganu.

com/2010/05/kedatangan-islam-ke-alam-melayu-dan. 2001. Sejarah Kertas 940/1 Tamadun Islam. Kuala Lumpur. Langkasuka.html Kedatangan Islam dan Pembudayaan Alam Melayu – 1 Oleh Dato’ Haji A. Sungguhpun disebut hubungan Tanah Melayu dengan dunia Arab sudah terjadi sejak abad ke-9 Masihi mungkin kerana dagang. 1990. Islam di Sabah. tetapi kesan terbesar terjadi hanya sesudah terbentuknya Kerajaan Melayu Melaka dengan kekuatan sistem pemerintahan dalam bidang siasah. Sriwijaya. turun naiknya Kerajaan-Kerajaan Melayu boleh ditelusuri dari Zaman Funan. _______. Aziz Deraman Kuala Lumpur MUKADIMAH Islam dan peradaban Melayu tidak boleh dipisahkan. serentak dengan peranannya dalam penyebaran Islam ke seluruh Alam Melayu. Muhiddin Yusin. Siddiq Fadzil. ekonomi. Pustaka Sarjana. Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam tempoh hampir 15 abad dari awal Masihi sehingga permulaan abad ke-15. Kutai Kartanegara. . Kajang. Universiti Kebangsaan Malaysia. Syed Muhammad Naquib Al-Attas.Mohd Sukki Othman & Wan Muhammad Wan Sulong. http://abuhilmie. Akademi Kajian Ketamadunan Kolej Dar al-Hikmah. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur. Kedatangan Islam telah mengubah dan merobah kehidupan keagamaan yang sebelum itu berabad-abad lamanya dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha. Pembangunan Watak Bangsa: Pemerkasaan Nilai-nilai Murni dalam Pendidikan.blogspot. Majapahit dan kerajaan-kerajaan wilayah seperti di Kediri. Subang Jaya. Singosari. 1990. sosial dan kebudayaan.

Terengganu. Sulu. Jawa dan kemudiannya pengaruh Melaka dalam konteks hubungan serantau dan dengan Dinasti China. serta memperkenal dan meninggalkan tradisi keilmuan. Kesan kedatangan Islam terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan Melayu dan sistem berkerajaan merupakan suatu proses pembudayaan yang boleh dikaji dari pelbagai sudut seperti pendidikan dan . KEDATANGAN ISLAM Setelah kedatangan Islam.Kemunculan kerajaan-keajaan Melayu Kesultanan Brunei. India. Tegaknya Kesultanan Melayu-Islam di Acheh (Perlak). Rom dan Eropah – kekuatannya yang dibentuk oleh Islam itu – menandakan telah wujud pengembangan Warisan Nabawi yang luar biasa dalam konteks keserumpunan dan keserantauan yang tersendiri. Barat telah menggerakkan Zaman Pembaharuan (Renaissance) yang bertujuan mengubah dan menukar segala kemajuan ilmu dan pengetahuan termasuk sains Islam mengikut kehendak dan kaca mata mereka. Islam telah membawa kesan yang meluas dan mendalam terhadap kehidupan sosio-budaya massa dan membentuk corak kerajaan-kerajaan Melayu di Dunia Melayu dengan memperkenalkan pelbagai sistem. Yang paling penting lagi Alam Melayu seolah-olah menjadi penyambut kepada kejatuhan Islam di Andalusia yang mencapai kegemilangannya pada abad 7 hingga 14 Masihi dan Empayar Melaka muncul sewaktu Barat memulakan penerokaan dunia baru dan bertarung dalam Perang Salib. Mungkin Alam Melayu tidak menerima keseluruhan isi peradaban Zaman Andalusia. Inderagiri dan sebagainya]. Kampar. kemajuan bahasa. Champa. Medang Bhumi (Kelantan). Sambas. Banjar. Pontianak. Islam dalam kebudayaan Melayu dikatakan denyut nadi dan degup jantung kepada kesinambungan sejarah rantau. tetapi hakikat penerimaan aqidah Islamiyyah dan tradisi keilmuan sudah cukup bagi mewarnai corak keperibadian baru dan pedoman hala tuju sebuah peradaban di timur. menjadikannya sebuah pemerintahan yang disegani timur dan barat. persuratan dan budaya dalam suatu bahagian tamadun manusia di bahagian timur dunia sejak berabad-abad yang lalu. menguasai sebahagian besar timur Sumatera [kota-kota pelabuhan seperti Siak. Makassar. Mindanao dan keluasan pengaruh kuasa Empayar Melayu Melaka itu melebar dari seluruh Tanah Melayu sehingga ke Pattani di selatan Thai. kehidupan baru manusia Alam Melayu atau Nusantara dalam keserumpunan itu bertukar daripada kepercayaan tahyul kepada suatu keyakinan yang berpaksikan aqidah yang didasari intelektualisme dan rasionalisme.

di mana Melayu telah begitu menyatu dengan Islam sehingga kejadian Melayu keluar dari Islam pasti menimbulkan kegemparan besar. sejarah wilayah. bahasa dan persuratan. Selain itu. saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan (a) Pendidikan dan pengembangan ilmu (b) Bahasa dan persuratan (c) Kebudayaan dan kesenian (d) Politik dan pentadbiran. fenomena bertukar agama atau keluar dari Islam boleh dikatakan jarang sekali terjadi. intelektualisme. Setidak-tidaknya penghayatan syiar-syiar agama masih bersemarak. Lebih-lebih lagi di Malaysia. Yang paling jelas orang Melayu atau umat serumpunnya – betapa pun lemah penghayatan Islam mereka – masih menghormati ajaran-ajaran Islam tertentu seperti larangan makan babi dan binatang-binatang lain yang diharamkan. kebudayaan dan kesenian. sejak zaman berzaman umat Melayu mungkin dapat digolongkan sebagai umat yang taat beragama. Suatu macam transformasi sosial dan transformasi budaya yang mengagumkan telah terjadi. aspek nilai dan sebagainya. (a) Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu . pembaharuan pemikiran. soal hukum hakam. ketatanegaraan. dan (e) isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. gerakan kesedaran politik dan pentadbiran. termasuk juga binatang-binatang halal yang tidak disembelih secara Islam. sistem sosial.pengembangan ilmu. keadilan dan menempatkan kemuliaan serta keperibadian insan pada tempatnya yang layak dan wajar. Sebahagian besar umat Melayu masih menghormati hukum-hakam agama. Dilihat secara menyeluruh. Paksi kehidupan umat Melayu dan sejarah kebudayaannya menuju ke suatu sinar zaman baharu yang mendukung ciri-ciri rasionalisme. Setiap tahun jemaah haji dari rantau ini terutamanya dari Malaysia dan Indonesia adalah antara yang terbesar jumlahnya. Kedatangan Islam Dan Pembudayaan Alam Melayu | 2 ISLAM: KESANNYA TERHADAP SOSIO-BUDAYA DAN PEMERINTAHAN Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini.

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya’ Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5. Jawa. Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosio-budaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. Parsi-Islam.w. telah memberikan ciri-ciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam. Sambas. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. Sistem awal yang diperkenalkan. dan kemudiannya Kelantan–Patani. juga India dan Pakistan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah ‘Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang berrmula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15. Bacalah. Minangkabau. Sumbawa. Acheh. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. Banten dan Minangkabau. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s. bahkan tidak terkecuali. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di al-Haramain atau Tanah Arab. Pontianak. Mesir dan Turki.a. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. pada abad ke-19. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh . dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Sehingga suku pertama abad ke 20. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. Terengganu. Palembang dan Banjar. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.Pendidikan dan pengembagan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama. Pasai. Kedah. Sumbangan seperti ini. Makasar. Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. India-Islam dan Turki-Islam. langgar dan masjid atau di kalangan istana. Lingga dan sebagainya.

dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani.Nawawie al-Bantaniy. persuratan. Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani. sehingga dengan demikian. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. al-Maturidi dan al-Ghazaliy. Tuk Wan Ali Kutan. Kalau diteliti lanjut. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. Syeikh Abdul Rauf Singkel. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. Hubungan antara manusia dengan . Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. Dalam bidang karya tulis. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa. dasardasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. Beberapa peribadi Islam yang dikenal masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti al-Ash’ari. Tuan Minal. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan agama. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. Antaranya. berlanjut di Banjar dengan tokohtokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al-Fatani. yang paling awal. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). antara lainnya. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. antara lain. Tuan Tabal dan lain-lain. Hasil karya para ulama Melayu itu. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya.

Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. Tuhan Yang Maha Esa. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. Malah.t.w. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. Antara namanama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy.. Dari segi budaya intelektual. Ash-Syeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. al-Mawardiy. al-Ghazaliy dan lain-lain di samping karya-karya asli ulama Melayu. Kemudian.Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang berpusat di Asia Barat. Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. . dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang.manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah.

Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. polemik di sekitar faham sekular. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian.wordpress. Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘d-Din telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas. Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih.com/2007/05/25/kedatangan-islam-dan-pembudayaan-alammelayu-1/ BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT . Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. Dari segi tradisi kerohanian pula. reaktualisasi Islam dan sebagainya. http://nabawi. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi.

Konsep daulat telah mengukuhkan kuasa sultan – konsep ini tidak bertulis tetapi dipercayai kebenarannya sehingga menaikkan penghormatan rakyat kepada sultan. pada zaman Islam sultan dinasabkan kepada tokoh Islam seperti Iskandar Zulkarnain. 10. bahasa contohnya istiadat pertabalan. 1. 3. 6. Terbahagi 2 iaitu undang – undang bertulis dan tidak bertulis. Zaman Islam sultan masih kuasa tertinggi. tetapi sistem pewarisan masih diteruskan. penghulu bendahari dan laksamana ). termenggong. kuasa tertinggi terletak di tangan Yang – dipertuan Besar. 9. tingkahlaku. 1. 8. Daulat diperkukuhkan lagi dengan adat istiadat seperti pakaian. 7. a) Pentadbiran. Sultan dibantu oleh pembesar 4 ( bendahara. Sultan juga mendapat nasihat daripada ulama seperti Sayid Abdul Aziz di Melaka. Bermakna pengesahan kewibawaan raja berlandaskan Islam di beri kepada raja. 5. Kedatangan Islam membawa konsep Zillullah fil – alam dan Zillullah fi – ardh yang bermaksud bayangan Allah di muka Bumi. 2. Adat Perpatih – sistem ini diamalkan di Negeri Sembilan. . Dalam tradisi Hindu Buddha raja dinasabkan kepada keturunan dewa. Konsep Khalifatul Mukminin pula bermakna pemimpin orang mukmin. Undang – undang bertulis ialah peraturan atau hokum dalam sebuah masyarakat. Sebelum Islam institusi raja dipengaruhi konsep dewa – raja ( tradisi Hindu – Buddha ). 2. 4. b) Perundangan. gelaran ini digunakan oleh Sultan Mahmud Syah Melaka dan Sultan Abdul Ghaffur Pahang.( 1 ) Pengaruh Islam terhadap politik.

naming. Melaka. Adat Temenggong: • • • • • Di jalankan di Tanah Melayu selain negeri Sembilan. Bersifat matrilineal iaitu mengutamakan jurai keturunan ibu. Islam mazhab Shafie. Buapak memilih Lembaga memilih Undang memilih Yang Dipertuan Besar. Adat Perpatih : • • • • • • • • Dijalankan di Negeri Sembilan dan Naning. Perak. Berasaskan sistem perilineal. Hukum Kanun Melaka : . 4. yang mementingkan keturunan lelaki. Setiap suku ini pula mempunyai ketua iaitu Lembaga. Tradisi Hindu berpegang kepada Hukum Kanun Manu yang membezakan hukuman berdasarkan kelas. Johor. Pada mulanya adat ini dipengaruhi ajaran Hindu. Anak lelaki diutamakan dalam pembahagian pusaka (bertepatan denga hukum faraid Diasakan oleh Datuk ketumanggungan dari Palembang. Sumatera. Undang-undang Laut Melaka. Anakperepmuan diberi hak mewarisi harta. besar). kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam). Raja selalunya dikecualikan daripada undang – undang secara praktiknya. Perundangan sebelum Islam – tradisi Hindu Buddha: • • Tradisi Hindu Buddha disesuai dengan budaya temaptan.3. Perlantikan ketua secara demokrasi dari peringkat bawah iaitu Anak Buah memilih Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang dari Pagar Ruyung. Undang-undang Pahang. Undang – undang tidak bertulis dikenali juga sebagai adat speerti adat Pepatih dan adat Temenggong. Melaka. Perundangan selepas Islam: • • Undang – undang Islam di negeri –negeri Melayu wujud sebelum kedatangan pengaruh Kehadiran Islam memperkembangkan undang – undang bertulis seperti Hukum Kanun British. Menyelesaikan masalah secara musyawarah yang dihadiri oleh 12 suku (keluarga Tidak membenarkan perkahwinan sama suku. Kedah.

Pantang larang anggota masyarakat. (2) Pengaruh Islam terhadap sosiobudaya a) Pendidikan tidak formal. Niali murni diterap melalui cerita lisan seperti cerita binatang dan jenaka yang memberi teladan dan pengajaran. pertukangan. istana. 1. surau. sopan santun. Di rumah tok guru. madrasah dan pondok. 7. 1. Undang – undang keluarga. 2. Penekanannya ialah nilai moral. Kanak-kanak mempelajari kemahiran ibu bapa seperti pertanian. masjid. peribahasa. Pendidikan juga dilakukan melalui pantun. Pendidikan formal berkaitan keagamaan di rumah. Undang – undang Laut Melaka. adat. Permasalahan ibadah. kraftangan. pendidikan al-Quran diajar melibatkan anak – anak berusia 7 hingga 15 tahun. 4. b) Pendidikan formal. Ibu bapa turut mengajar hal agama. Hukuman jenayah. Pendidikan tidak formal terawal melalui asuhan keluarga. perikanan. Pantang-larang dan adat dipelajari melalui pergaulan sosial seperti tunduk apabila lalu di hadapan orang tua. 5. teka teki. Undang – undang Laut Melaka : • • Nakhoda (kapten) dalam kapal diertikan sebagai imam dan anak buah kapal sebagai Undang – undang Pelabuahn di negeri Kedah mempunyai peranan yang sama dengan makmum.• • • • • Menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar. 3. 6. 2. . penglihatan dan pemerhatian. pembelajaran melalui pendengaran.

pengajiannya menyediakan pelajar yang bakal menjadi guru agama dan berkhidmat kepada masyarakat. Di istana juga mengajar ilmu politik dan pentadbiran negara. Di istana. Sistem ini berdasarkan sukatan pelajaran dan dilaksanakan secara kelas. 11. Ramai ulama menetap di Melaka antaranya orang Arab. kuno. Kawi (Jawa kuno). Pendidikan madrasah ini mengikut tahap iaitu tahap permulaan. fikah dan bacaan sembahyang. orang dewasa pula belajar ilmu fikah. 5. 6. Pondok terkenal terdapat di Kelantan (Pondok Pulau Condong). Pelajar akan belajar sehingga 10 tahun sebelum tamat pengajiannya. Terengganu (Pondok Pulau Manis) dan Kedah (Pondok Titi Gajah). 1. Parsi. Pendidikan pondok pula. tasawuf pada tahap lebih tinggi. 9. Di masjid dan surau. . pengkhususan. Tulisan jawi hasil penyesuaian bahasa melayu dan tulisan Arab menjadi saluran pembacaan dan penulisan utama. 4. c) Bahasa dan Kesusasteraan. Sultan Mansur Syah telah menerima pengajaran Islam daripada Maulana Abu Bakar. Sunda. 8. menurut Sejarah Melayu – pusat pengajian agama terdapat di istana Melaka. 7. 12. usuludin. Sistem madrasah – diperkenalkan oleh Bani Saljuk di Iraq. kanak-kanak diajar ilmu tajwid. Pengajaran buku hikayat seperti Hikayat Amir Hamzah turut disimpan di Istana Melaka. Gujerat. 2. pertengahan. Sebelum lahirnya tulisan jawi telah wujud tulisan dalam sastera Melayu seperti tulisan Pallva. kerana pengaruh pemnerintah Melaka. Kitab al-Dur al Manzum (kitab Tasawuf) – sangat terkenal di istana Melaka hingga ke istana kerajaan Johor.3. Ia diawasi oleh Mudir (Guru Besar) dan diselia oleh sebuah lembaga. 10. hadis. Batak dan Rencong.

Istilah bahasa Melayu bertambah kesan pengaruh Bahasa Arab. Masjid terkenal contohnya Masjid Kg. dongeng dan puisi seperti pantun. seni arca di Lembah Bujang. Zaman Islam – seni bina masjid terdapat ciri khas seperti mihrab. tembikar atau mata wang. 4. seni rupa. berkhatan dan upacara bersifat keagamaan. Kemudiannya ditambah dengan istilah fikah. 7. batu nisan. . Rumah pula mempunyai seni ukiran tumbuhan. telaga.3. 5. Laut Kelantan dan Masjid Tengkera Melaka. 1. seni bina. 6. tempat bersemayam. 8.a. seni tekstil. Keindahan ini dapat dilihat daripada seni halus. Seni persembahan merangkumi tarian. 5. Seni zaman Hindu Buddha seperti seni candi. geometri. Hikayat Abu Bakar. d) Kesenian. Hikayat Saduran Arab Parsi – Hikayat Abu Nawas. disampaikan secara lisan seperti cerita asal-usul. dan seloka. 4. Seni bermakna suatu yang indah pada penciptanya. 6. nyanyian yang dipersembahkan dalam majlis perkahwinan. 9. balai istiadat contohnya istana Melaka. 3. bumbung. Seni khat atau kaligrafi digunakan sebagai hiasan di Masjid dan madrasah. binatang. Kesusasteraan rakyat. 2. Hikayat berkaitan kisah Nabi Muhammad s. gurindam. muzik. hakim. jenaka. seni tampak. hukum.w dan sahabat seperti Hikayat Nur Muhammad. 7. mimbar. Bentuk puisi syair – Syair Dahulu Kala ( di Terengganu ). Istana raja pula dilengkapi dengan balairung. tauhid. seperti perkataan adat. Seni epigrafi ada pada batu bersurat dan batu nisan.

( 3 ) Pengaruh Islam terhadap ekonomi. tetamu dilayan dan dihormati dengan hidangan makan minum. Perubahan iatiadat pemerintah – dalam pertabalan raja kandungan bacaan ciri di mansuhkan. 6. 11. panggilan pangkat diberi seperti Pak Long dan Mak Long. Majlis perkahwinan. 3. 1. tarian inang di istana Melaka.a. apabila orang muda bercakap dengan orang tua suara perlu rendah. 1. Perubahan akhlak rakyat – ibu bapa amat dihormati. a) Perdagangan. kemudian bersalaman. Laksamana membantu menguruskan hal kelautan. bekerjasama dan perpaduan. Kanak – kanak mencium tangan orang yang lebih tua.w terlibat secara langsung dalam perdagangan ( memperdagangkan barang Khatijah ). Adab berziarah – seseorang perlu memberi salam dan tuan rumah wajib menjawab salam. Tarian pengaruh Arab seperti tarian dabus di Perak. 4.10. berkhatan al – Quran diadakan mengikut Islam. ghazal. 5. bacaan bismillah dimulakan untuk menjamu makan minum. Melaka menjadi pusat dagang kerana strategik ( laluan timur dan barat turut melibatkan pedagang Islam ). jiran dianggap seperti keluarga. nazam. jurumudi. Undang – undang Laut Melaka membantu menentukan tugas nakhoda. Pengaruh perdagangan amat kuat kepada umat Islam kerana Nabi Muhammad s. Majlis seperti ini juga menekankan nilai gotong – royong. Pelabuhan Melaka mempunyai kemudahan yang lengkap. 2. 3. . Seni muzik pula seperti seni dikir diiringi rebana dan kompang. bacaan ikrar diteruskan kerana ia menyerupai baiah. 4. e) Gaya hidup. Syahbandar menjadi ketua perlabuhan. perlantikan pengganti sultan sebelum istiadat pemakaman ditiru daripada kerajaan Bani Umaiyah. 2.

Hormuz dan Cambay. Mata wang asing juga digunakan di Melaka seperti mata wang Pasai. 9. perak. 3. Mata wang ini boleh ditukar dengan mata wang tempatan. Pedagang Arab menggunakan wang emas. Barangan yang dtimbang seperti emas. 5. dikatakan tidak kurang 84 bahasa dipertuturkan di Melaka. 6. Umumnya negeri Melayu menggunakan timah sebagai wang dan nama sultan serta tarikh Islam dicatat pada mata wang. Mata wang timah Kedah berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin. Kelantan dan Terengganu. 8. Sistem mata wang adalah alternatif kepada sistem tukar barang atau barter. Kedah. 8. 4. 10. Di Johor wang timah dikenali sebagai wang katun yang mempunyai tulisan jawi atau Arab. Kaedah yang digunakan ialah tukar barang dan jual beli. . Mata wang emas Kelantan dikenali sebagai kijang. tetapi pedagang Eropah menggunakan wang perak. Di Melaka amat ramai pedagang. Mata wang emas ini mencatatkan nama dan pangkat Sultan iaitu Khalifatul Muslimin. Kejatuhan Melaka mengalih perkembangan perdagangan ke Johor. dan rempah menggunakan dachim ( dacing ). 9. Melaka turut memperkenalkan sistem timbang dan sukat seperti kati dan tahil yang dipertanggungjawabkan kepada Syahbandar. Mata wang emas Johor digunakan ketika Sultan Alaudin.7. 11. 7. b) Mata wang. wang emas Johor digelar kupang. 1. 2.

Jepun dan China (5%).c) Percukaian. 4. 3. Orang Islam yang berkemampuan dikenakan zakat harta. contohnya orang asing Kepulauan Melayu (cukai diraja 3%) dan orang asing lain (cukai diraja 6%). Walau bagaimanapun golongan ceti yang memberi pinjaman dibenarkan menjalankan aktiviti riba mereka. makanan. 6.com/nota-sejarah-ting-4/bab-8-pembaharuan-dan-pengaruh-islam-dimalaysia-sebelum-kedatangan-barat/ Kedatangan Islam dan Pembudayaan Alam Melayu Dicatat oleh Tawel Sensei di 8:58 AM Oleh: Dato’ Haji A. Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh pemerintah terhadap aktiviti tertentu atau barang tertentu. 5. Barang yang tidak dikenakan cukai ialah beras. 7. Orang asing yang menetap di Melaka juga dikenakan cukai. 9. Di Melaka. Amalan riba dikalangan orang Islam tidak dibenarkan di negeri melayu. 2. 1. cukai dibayar oleh pedagang sebelum memulakan perniagaan. 10. Wang zakat disimpan oleh Baitulmal yang menyelenggarakan harta kerajaan. wang Baitulmal digunakan untuk pembangunan negara dan masyarakat. Aziz Deraman Kuala Lumpur . Penegasan tentang riba ini dinyatakan dalam Hukum Kanun Melaka. Cukai paling asas ialah cukai tetap (cukai import) – contohnya pedagang dari India dan Arab (6% daripada jumlah barang ). http://cikguazid. 8. mereka boleh berniaga di bazaar – bazaar di sepanjang Sungai Melaka. Setelah cukai dibayar.

Sulu. akan saya letakkan di sini. Champa. Kertas kerja ini sebenarnya ada sedikit bahagiannya yang tercicir. Yang paling penting lagi Alam Melayu seolah-olah menjadi penyambut kepada kejatuhan Islam di Andalusia yang mencapai kegemilangannya pada abad 7 hingga 14 Masihi dan Empayar Melaka muncul sewaktu Barat memulakan penerokaan dunia baru dan bertarung dalam . Medang Bhumi (Kelantan). tetapi kesan terbesar terjadi hanya sesudah terbentuknya Kerajaan Melayu Melaka dengan kekuatan sistem pemerintahan dalam bidang siasah. Sambas. Kedatangan Islam telah mengubah dan merobah kehidupan keagamaan yang sebelum itu berabad-abad lamanya dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha. Dalam tempoh hampir 15 abad dari awal Masihi sehingga permulaan abad ke-15. Islam telah membawa kesan yang meluas dan mendalam terhadap kehidupan sosio-budaya massa dan membentuk corak kerajaan-kerajaan Melayu di Dunia Melayu dengan memperkenalkan pelbagai sistem. kehidupan baru manusia Alam Melayu atau Nusantara dalam keserumpunan itu bertukar daripada kepercayaan tahyul kepada suatu keyakinan yang berpaksikan aqidah yang didasari intelektualisme dan rasionalisme. Rom dan Eropah . menjadikannya sebuah pemerintahan yang disegani timur dan barat. serentak dengan peranannya dalam penyebaran Islam ke seluruh Alam Melayu. Sriwijaya. serta memperkenal dan meninggalkan tradisi keilmuan. Sungguh pun disebut hubungan Tanah Melayu dengan dunia Arab sudah terjadi sejak abad ke-9 Masihi mungkin kerana dagang. ekonomi. sosial dan kebudayaan. Makassar. menguasai sebahagian besar timur Sumatera [kota-kota pelabuhan seperti Siak.Tulisan ini pertama kali disiarkan di blog Ustaz Fauzi (tak begitu aktif). Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu Kesultanan Brunei. Banjar. Jika anda memilikinya. Islam dalam kebudayaan Melayu dikatakan denyut nadi dan degup jantung kepada kesinambungan sejarah rantau. Kutai Kartanegara. Inderagiri dan sebagainya]. Jawa dan kemudiannya pengaruh Melaka dalam konteks hubungan serantau dan dengan Dinasti China. Kampar. Pontianak. Majapahit dan kerajaan-kerajaan wilayah seperti di Kediri. persuratan dan budaya dalam suatu bahagian tamadun manusia di bahagian timur dunia sejak berabad-abad yang lalu. Mindanao dan keluasan pengaruh kuasa Empayar Melayu Melaka itu melebar dari seluruh Tanah Melayu sehingga ke Pattani di selatan Thai. India. Kedatangan Islam Setelah kedatangan Islam. kemajuan bahasa. Langkasuka. Tegaknya Kesultanan Melayu-Islam di Acheh (Perlak). Insya-Allah bila sudah jumpa. Terengganu.kekuatannya yang dibentuk oleh Islam itu menandakan telah wujud pengembangan Warisan Nabawi yang luar biasa dalam konteks keserumpunan dan keserantauan yang tersendiri. sila hubungi saya di protajdid [at] gmail [dot] com --- Mukadimah Islam dan peradaban Melayu tidak boleh dipisahkan. turun naiknya Kerajaan-Kerajaan Melayu boleh ditelusuri dari Zaman Funan. Singosari.

(d) Politik dan pentadbiran. Kesan kedatangan Islam terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan Melayu dan sistem berkerajaan merupakan suatu proses pembudayaan yang boleh dikaji dari pelbagai sudut seperti pendidikan dan pengembangan ilmu. bahasa dan persuratan. sejak zaman-berzaman umat Melayu mungkin dapat digolongkan sebagai umat yang taat beragama. Sebahagian besar umat Melayu masih menghormati hukum-hakam agama. termasuk juga binatang-binatang halal yang tidak disembelih secara Islam. Yang paling jelas orang Melayu atau umat serumpunnya – betapa pun lemah penghayatan Islam mereka – masih menghormati ajaran-ajaran Islam tertentu seperti larangan makan babi dan binatang-binatang lain yang diharamkan. Islam: Kesannya Terhadap Sosio-Budaya dan Pemerintahan Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini. aspek nilai dan sebagainya. soal hukum hakam. ketatanegaraan. Setidak-tidaknya penghayatan syiar-syiar agama masih bersemarak. kebudayaan dan kesenian. (a) Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu . sistem sosial. (c) Kebudayaan dan kesenian. Suatu macam transformasi sosial dan transformasi budaya yang mengagumkan telah terjadi. keadilan dan menempatkan kemuliaan serta keperibadian insan pada tempatnya yang layak dan wajar. Selain itu. Barat telah menggerakkan Zaman Pembaharuan (Renaissance) yang bertujuan mengubah dan menukar segala kemajuan ilmu dan pengetahuan termasuk sains Islam mengikut kehendak dan kaca mata mereka. pembaharuan pemikiran. di mana Melayu telah begitu menyatu dengan Islam sehingga kejadian Melayu keluar dari Islam pasti menimbulkan kegemparan besar. gerakan kesedaran politik dan pentadbiran. tetapi hakikat penerimaan aqidah Islamiyyah dan tradisi keilmuan sudah cukup bagi mewarnai corak keperibadian baru dan pedoman hala tuju sebuah peradaban di timur. Mungkin Alam Melayu tidak menerima keseluruhan isi peradaban Zaman Andalusia. fenomena bertukar agama atau keluar dari Islam boleh dikatakan jarang sekali terjadi. Dilihat secara menyeluruh. Lebih-lebih lagi di Malaysia. (e) Isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. (b) Bahasa dan persuratan. intelektualisme. Setiap tahun jemaah haji dari rantau ini terutamanya dari Malaysia dan Indonesia adalah antara yang terbesar jumlahnya. sejarah wilayah. Paksi kehidupan umat Melayu dan sejarah kebudayaannya menuju ke suatu sinar zaman baharu yang mendukung ciri-ciri rasionalisme. saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan: • • • • • (a) Pendidikan dan pengembangan ilmu.Perang Salib.

Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. Sistem awal yang diperkenalkan. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai . India-Islam dan Turki-Islam. Pontianak. pada abad ke-19. Lingga dan sebagainya. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. Sehingga suku pertama abad ke-20. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5. Mesir dan Turki. Sumbawa. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. Palembang dan Banjar. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang bermula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15.Pendidikan dan pengembangan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama. Makasar. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. Kedah. bahkan tidak terkecuali. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh Nawawie al-Bantaniy. langgar dan masjid atau di kalangan istana. Acheh. Sambas. Bacalah. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani.a. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Parsi-Islam. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. dan kemudiannya Kelantan–Patani. Jawa. Sumbangan seperti ini. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. Kalau diteliti lanjut. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Minangkabau. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di alHaramain atau Tanah Arab. Banten dan Minangkabau. juga India dan Pakistan.w. Pasai. Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosiobudaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. Terengganu. Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s. telah memberikan ciriciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam.

persuratan. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang.bidang ilmu pengetahuan agama. Hasil karya para ulama Melayu itu. Syeikh Abdul Rauf Singkel. Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. Malah. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataankenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. Hubungan antara manusia dengan manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Tuan Minal.t.. Dalam bidang karya tulis. Antaranya. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. antara lainnya. antara lain. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. Kemudian. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s. Tuan Tabal dan lain-lain. Antara nama-nama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis al- . mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. berlanjut di Banjar dengan tokoh-tokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. yang paling awal. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain alFatani. Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. dasar-dasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. al-Maturidi dan al-Ghazaliy.w. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. Tuk Wan Ali Kutan. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah. Beberapa peribadi Islam yang dikenal masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti alAsh’ari. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). sehingga dengan demikian. Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani.

tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang berpusat di Asia Barat. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy. Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian. AshSyeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. reaktualisasi Islam dan sebagainya. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat. al-Mawardiy. al-Ghazaliy dan lain-lain di samping karya-karya asli ulama Melayu. Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. . Dari segi budaya intelektual. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. Dari segi tradisi kerohanian pula. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia.Banjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis. polemik di sekitar faham sekular. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy. Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘dDin telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas.

. manusia belum dapat atau tidak berjaya sepenuhnya memberikan ketenangan kepada manusia sendiri. Ada suatu macam penolakan tentang the grand narrativeyang ditanzilkan dari langit itu. suatu akibat daripada kecuaian dan kelalaian yang membawa kepada terhakisnya pendidikan agama dan nilai budaya. Maraknya gejala sosial dan budaya hedonisme di kalangan generasi muda terutama di kalangan anak-anak remaja dan penyakit rakus serta gila kuasa di kalangan orang dewasa dan para pemimpin. Pencapaian manusia dalam ilmu sains ini menjadikan kita berhadapan dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Namun begitu dengan kepakaran dan pencapaian manusia sehebat itu pun. Pengaruh globalisasi. sehingga sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan.Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma. Cabaran pada abad ke 21. pascamodenisme dan liberalisasi menuntut gerakan agama dan para ulamanya perlu bersama melibatkan diri menghuraikan kekusutan konflik peradaban corak baharu yang mengasak kesejahteraan dan kebahagian manusia. Peredaran sejarah seperti telah membawa kembali unsur-unsur imperialisme budaya baru dalam konteks sezaman. adalah bukti jelas daripada tindak tanduk penyimpangan daripada pola yang diterima turun temurun ini. (b) Bahasa dan persuratan Bahagian ini tercicir (c) Kebudayaan dan kesenian Bahagian ini tercicir (d) Politik dan pentadbiran Bahagian ini tercicir (e) Isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. Manusia kadangkala terjebak oleh akal dengan pengaruh pemikiran dan falsafah atau berasaskan kepercayaan ciptaan manusia sendiri. Kebudayaan asing terutama budaya hedonisme Amerika dan Barat diterima tanpa ukuran moral atau akhlak dalam perspektif budaya dan agama sendiri lagi. mahu tidak mahu umat serumpun Melayu sama ada yang beragama Islam atau beragama lain akan menghadapi suatu zaman kemajuan yang luar biasa khususnya pengaruh teknologi moden. Manusia mula menunjukkan tanda-tanda penolakan terhadap agama wahyu.

hak dan kekuatan. anggapan ‘hari burung-burung mencari pasangan’. urusan agama dan dunia. Matlamat keilmuan demi keimanan. saudara Muslim dan sesama manusia. pemerintah dan rakyat. Mereka sendiri oleh kurangnya penghayatan dan gagalnya menghayati panduan sebenar terus tidak berdaya mengubatinya hatta dengan menggunakan unsur-unsur kemajuan dan kecanggihan teknologi baru yang dicipta itu. seorang paderi yang dihukum bunuh oleh pemerintah Rom. Sesuatu perlu dilakukan bertujuan membetulkan kembali konflik budaya dan isu akidah umat masa kini. Kristian. ketakwaan. Umpamanya sudah ada tendensi di kalangan belia Islam bukan sahaja di rantau Melayu bahkan di seluruh dunia Islam mengambil bahagian dan merayakan Hari Memperingati Kekasih (Valentine’s Day) pada 14 Februari setiap tahun. Hal ini ternyata bercanggah dengan lunas-lunas Islam kerana Islam menganjurkan kasih sayang sepanjang masa dengan keutamaan kepada ibu bapa. umat dan negara. Claudius II. Ancaman pengaruh itu tersebar melalui media elektronik seperti televisyen. keikhlasan. wahyu Ilahi dan kreativiti terlihat kehilangan konsep ‘al-hikmah’ dan ‘al-mizan’. Krisis aqidah dan lunturnya teladan Islam daripada para ilmuwan tadi mengakibatkan timbulnya aneka masalah keruntuhan akhlak umat Islam zaman moden ini. warak dan tawadhuk dengan keunggulan akhlak mulia hilang daripada sahsiah para ilmuwan sendiri. sebagai hari mencari pasangan atau jodoh. berduka cita dan sakit jiwa. resah gelisah. Kini kerana pengaruh asing yang tidak terkawal dan salah tafsiran dalam kesepaduan ilmu antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. maka perlumbaan memperoleh ilmu dibataskan kepada kemakmuran duniawi semata-mata. kerana mengahwinkan seorang askar secara rahsia yang ditegah oleh undang-undang Rom ketika itu. ada penyakit rohani yang sukar diubati lagi. benda dan roh. CD Rom dan internet atau banyak juga melalui filem Hollywood dan Bollywood. Musuh-musuh Islam di mana-mana telah memulakan agenda dan menggunakan segala . Negara-negara Islam dijebak oleh agenda perangkap persaingan agama atau perancangan strategik global yang dipasang oleh Yahudi dan Nasrani. sesuatu yang mirip dengan agama asal perayaan itu. Di Eropah dan Amerika atau di kalangan penganut agama falsafah ciptaan manusia itu. Manusia dibelenggui belitan syaitan dengan kegilaan kepada kekayaan harta benda dan ketinggian darjat serta terpinggirnya upaya memperjuangkan ‘ketinggian kalimatullah’ dalam pendidikan manusia. Perayaan zaman pertengahan di Perancis dan England itu mengaitkan tarikh memperingati peristiwa Saint Valentine. Tujuan keseimbangan kehidupan antara duniawi dan ukhrawi. suami isteri. luntur kebahagiaan. Di kalangan umat Islam global juga mula dibimbangi bahawa pengaruh-pengaruh sedemikian akan mula menyelinap masuk mempengaruhi kehidupan kebudayaan sejahtera yang mereka miliki. Jalan penyelesaian gagal dicari dan umat kekal terbelenggu dalam kemelut yang tidak menentu.Mereka mengadu takut. keluarga. manusia dan alam tabii. radio.

Kitab itu menjadi bahtera kebahagiaan untuk umat Islam dan umat manusia sejagat. ikut terlibat membangunkan kebudayaan tinggi dan mengisi segala sumber kekuatan peradaban Melayu. Krisis umat Islam hari ini adalah krisis aqidah sehingga tidak tahu lagi membezakan halal haram atau buruk baik. Umat Melayu Islam seharusnya berada sama di barisan hadapan membawa risalah perjuangan (jihad) sejagat dengan mendukung kehidupan berpakat. Umat perlu sedar dan insaf serta kembali kepada kesedaran aqidah yang lebih mendasari berlandaskan ajaran Islam yang sebenar. Bosnia-Herzevogina dan Chechen sukar sekali untuk dirasionalisasikan kebenaran dan keadilan tindakan oleh sesuatu adikuasa asing yang terlibat. Kelihatan benar bahawa tiada risalah lain lagi kecuali Islam. Zabur dan Injil itu terbatal. Suatu risalah yang membawa kepada kebahagiaan di akhirat dan tidak menegah kehidupan dengan segala kesejahteraannya di dunia dengan pola hubungan manusia dengan Tuhan (hablunminallah) dan hubungan yang saling membantu sesama manusia (hablunminannas). Kekuatan rohani dan risalah Islamiah yang dimiliki umat Islam adalah anugerah yang teristimewa berbanding dengan mana-mana umat sebelumnya. Peperangan dan pencerobohan di Afghanistan dan Iraq atau isu-isu kemanusiaan di Kosova. sesuai dengan Islam itu sebagai agama samawi dan kitabnya ditanzilkan. menghimpunkan antara iman. Risalah ini dimiliki oleh umat Islam. bermesyuarah atau mengamalkan tradisi budaya Melayu yang menekankan kerjasama dan gotong-royong itu dalam membangunkan umat sesuai dengan tuntutan Islam. mengimbangi dunia dan akhirat dan menyemarakkan kepentingan individu dengan kepentingan umum. penaklukan dan peperangan. . Dunia amat memerlukan suatu risalah yang boleh mengubah keadaan ini. Risalahnya menuntut perseimbangan antara keperluan jasmaniah dengan rohaniah. terpesong oleh arah pandu musuh dan semata-mata mempersoalkan perkara remeh temeh secara berlarutan tanpa mengambil kira masalah-masalah kehidupan dengan tidak meletakkan fiqh mengikut keutamaan (fiqh al-awlawiyat) dengan segala tindakan berpandukan kepada al-Quran dan al-Hadith. Di tangan umat Islam adalah Al-Quran. tetapi bertindak membawa kebahagiaan dan kesejahteraan sejagat. Hakikat umat Islam itu sebagai umat yang satu perlu sentiasa kekal disemadikan di lubuk hati. Umat Islam bukan lahir untuk hidup bersendirian dan meletakkan kepentingan diri sebagai agenda utama. bermuafakat.macam alasan bagi mensahihkan sesuatu tindakan termasuk pencerobohan. Umat Islam pula sebagai suatu umat pilihan tidak harus terperangkap oleh kelemahan diri. sebuah kitab yang satu-satunya dipelihara Allah sesudah Taurat. Sesungguhnya kita ingin melihat suatu kesegaran baru kebangkitan semula umat Islam di Dunia Melayu melalui dorongan keikhlasan para ulama di serata wilayah dan kota-kota penting dalam gerakan intelektualisme bangsa. ilmu dan amal. Isu keganasan yang dicanangkan seawal abad ke 21 dengan mencorengkan arang fitnah ke muka Islam sengaja diada-adakan yang perlu diberikan penjelasan secara ilmu dan hakikat kebenaran.

Kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial bangsa. atau setidak-tidaknya menyingkap kembali citra yang pernah dimainkan para ulama terdahulu dalam usahanya membimbing umat ke jalan hidup yang benar. Penutup Sesungguhnya citra Islam adalah citra ilmu. Sesuatu tindakan mesti dilakukan segera agar umat Islam serantau tidak terjebak lebih meluas dan mendalam. di samping tentunya. Saluran media elektronik rantau Melayu. Sistem politik sebagai teras kepemimpinan yang menentukan dasar-dasar sesebuah negara tadi tidak terlepas bebas dari keperluan kepada panduan Islam. Label: andalusia.blogspot. Semoga kita pada hari ini mampu sedikit sebanyak memulihkan citra ini. Manusia akan menghadapi krisis tamadun atau pertembungan peradaban.Tradisi ilmu semakin menyempit dan gejala hiburan melampaui batas agama dan fitrah kemanusiaan sedang berleluasa. kertas kerja. apa lagi Islam. Brunei. baik di Malaysia mahu pun di Indonesia. liberalisasi dan pascamodenisme sekarang ini. Kita ingin melihat satu suasana ilmu dan budaya berfikir kembali cemerlang dan mendapat tempatnya yang layak dalam era globalisasi. tanpa mengabaikan kemudahan kebendaan dan kesenangan hidup demi hasanah dunia dan hasanah akhirat. seandainya tidak berpegang kepada keagamaan kerana ternyata gelombang baru peradaban manusia dalam konsep pascamodenismenya itu terang-terang menolak kehidupan yang berdasarkan kepada agama wahyu. saya ingin menyentuh beberapa aspek penting yang berhubung dengan (a) Pendidikan dan pengembangan . sejarah tanah melayu. juga citra hidup bersih dan benar. citra dakwah dan jihad.com/2008/09/kedatangan-islam-dan-pembudayaan-alam.html Kedatangan Islam Dan Pembudayaan Alam Melayu | 2 ISLAM: KESANNYA TERHADAP SOSIO-BUDAYA DAN PEMERINTAHAN Dalam konteks kesan kedatangan Islam terhadap perubahan sosio budaya ini. budaya. Lambat laun Dunia Melayu akan berwajahkan barat dan mengamalkan kebiasaan-kebiasaan budaya Barat. terutama televisyen memaparkan segala keburukan Barat sebagai kebaikan untuk timur. Thailand dan Filipina tidak boleh dibiarkan tanpa perimbangan atau selitan keagamaan dan nilai budaya. ulama sufi http://protajdid. nusantara. disamping sekaligus membentuk budaya hidup dan pola berfikir masyarakatnya.

w. Firman Allah yang pertama disampaikan melalui Jibril kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad s. Pasai.a. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. langgar dan masjid atau di kalangan istana. (a) Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Pendidikan dan pengembagan ilmu adalah warisan Nabawi yang sangat utama. India-Islam dan Turki-Islam.ilmu (b) Bahasa dan persuratan (c) Kebudayaan dan kesenian (d) Politik dan pentadbiran. sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di serata wilayah dan daerah kepulauan Melayu. bukan sahaja melalui pengajian pondok atau kegiatan dakwah seperti yang dinyatakan. Proses pembudayaan rantau Melayu banyak sekali dimainkan peranannya oleh para ulama yang berrmula dari pusat-pusat pemerintahan Islam-Melayu seperti Melaka seawal abad ke-15. Sumbangan seperti ini. Acheh. telah memberikan ciri-ciri khusus terhadap sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara yang dikenali sebagai peradaban Melayu-Islam sebagaimana kita kenali adanya peradaban Arab-Islam. Mesir dan Turki. adalah kewajipan terhadap pencarian ilmu dengan perintah ‘Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dari pusat-pusat inilah terpancar keluarnya pengaruh kebudayaan Islam di Alam Melayu dari Semenanjung sehingga ke kepulauan Indonesia. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. gerakan ulama mengembangkan ilmu menerusi pendidikan agama tidak pernah surut. Parsi-Islam. juga India dan Pakistan. dan kemudiannya Kelantan–Patani. Sistem awal yang diperkenalkan. mungkin pada mulanya dengan menadah kitab di surau. . Jawa. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya’ Al ‘Alaq (Segumpal Darah) 96:1-5. Peradaban Melayu-Islam berada dan berkembang di wilayah Alam Melayu. ditambah oleh hubungan dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di al-Haramain atau Tanah Arab. Palembang dan Banjar. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan keperibadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. tetapi juga lewat pengaruh perdagangan dan perluasan wilayah geopolitik baharu seperti Aceh-Pasai dan Johor-Riau itu. Banten dan Minangkabau. Bacalah. Sehingga suku pertama abad ke 20. dan (e) isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosio-budaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam.

Palembang dengan Syeikh Abdul Samad al-Palembani. Banten dengan tokoh besarnya – Syeikh Nawawie al-Bantaniy. Nama-nama ulama besar itu termasuklah ulama-ulama dari Kelantan-Pattani. Kedah. Minangkabau. kesenian dan kebudayan selain dari keagamaan. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Sumbawa. Tuk Wan Ali Kutan. Hasil karya para ulama Melayu itu. Syeikh Abdul Rauf Singkel. bahkan tidak terkecuali. tentu sahaja ilmu-ilmu yang membahaskan tentang ketuhanan dan tasawwur (world view) Islam. dan kemudian Patani dan Kelantan dengan tokoh-tokohnya dikenal seperti Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok. lebih awal lagi di Jawa dengan Wali Songo dan ulama-ulama besar Minangkabau yang bergerak secara langsung dalam gerakan bahasa.Di pelbagai wilayah Alam Melayu luas. Sambas. antara lain. Antaranya. sehingga dengan demikian. Lingga dan sebagainya. Kemudian Terengganu dengan Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis. Maka Islam itu tidak sukar diterima oleh sebahagian besar umat serumpun Melayu itu. penulis kitab Syarh Hikam yang terkenal itu. menghuraikan dasar-dasar pandangan hidup Islam dengan menerangkan hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui dan direalisasi dalam kehidupan seorang Muslim. Pontianak. pada abad ke-19. Dalam bidang karya tulis. ulama-ulama tadi cukup aktif menghasilkan karya tulis dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan agama. persuratan. Penerimaan terhadap ajaran Islam dan kebudayaannya menyebabkan kebudayaan Melayu disejajarkan dengan Islam. yang paling awal. Beberapa peribadi Islam yang dikenal . terdapat cukup ramai para ulama yang berjasa besar dan terserlah sumbangan mereka dalam pembangunan tamadun Melayu. dasardasar pandangan hidup Muslim menjadi lebih jelas dan tidak hanya sekadar menjadi suatu rukun daripada rukun-rukun iman yang dihafal dalam kepala sahaja. Makasar. Tuan Tabal dan lain-lain. Terengganu. kita lihat tradisi yang sangat penting ini yang boleh disebut pada abad ke 16 dan 17. Kalau diteliti lanjut. Syeikh Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain al-Fatani. selain dari pusat-pusat kebudayaan Islam di atas tadi. Haji Mohd Yusoff Ahmad al-Kenali (Tuk Kenali). iaitu ilmu yang menghuraikan dasar-dasar aqidah Islam. dengan tokoh-tokoh di Acheh seperti Hamzah Fansuri. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Shamsuddin al-Sumatrani. Tuan Minal. maka telah tumbuh dan berkembang ilmu-ilmu yang menentukan ciri-ciri kebudayaan Melayu besar serantau itu. Dengan kedatangan Islam dan tersebar ajarannya di Nusantara atau Alam Melayu. berlanjut di Banjar dengan tokohtokoh seperti Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari.

Dari segi budaya intelektual. tidak jarang perbahasan tentang ilmu ini dikaitkan dengan soal-soal metafizika dan ketuhanan. maka terbentuklah suatu sistem nilai dan etika Islam di Nusantara. Memang rantau ini belum pernah melahirkan seorang ash-Shafiy atau al-Ghazaliy. antara lainnya. Dengan berdasar kepada pemahaman doktrin dalam bidang ini serta pelaksanaannya dalam kehidupan perseorangan dan jamaah. Malah. Kedatangan Islam ke rantau ini telah memulakan tamadun keilmuan dan melibatkan para ilmuwan Melayu dalam perkembangan intelektualisme Dunia Islam. mempunyai penerjemah-penerjemah dan penghurai-penghurainya di Nusantara. maka ilmu yang paling dekat selepasnya ialah ilmu-ilmu tentang ibadat dan hukum-hakam atau fiqh. Hubungan antara manusia dengan manusia itu telah membentuk kebudayaan dan tata kehidupan sehingga proses penciptaan mereka tetap berpaut kepada aqidah dan tauhid..t.masyhur dalam menghuraikan ilmu ini seperti al-Ash’ari. dihurai dengan jelas dengan cara menghubungkannya dengan kehidupan sosial dan kehidupan seseorang. terhurai juga ilmu-ilmu yang menyangkut bidang etika dalam kerangka syariat yang syumul dan meliputi. Kemudian.w. Manusia membentuk kebudayaan dan tamadun mereka tetapi terasnya adalah agama yang datangnya dari Allah s.Tradisi pengajian pondok (pesantren) yang dianggap oleh setengah kalangan peneliti sebagai bersifat indigenous itu telah memainkan peranan besar sebagai jambatan budaya yang menghubungkan tradisi keilmuan rantau ini dengan tradisi keilmuan Dunia Islam terutama yang . tetapi setidak-tidaknya rantau ini memang sentiasa terdedah kepada pemikiran para ilmuwan besar Dunia Islam. Dunia Melayu mempunyai sejarah dan tradisi intelektualismenya sendiri. Dalam bidang ini sifat-sifat utama yang merupakan nilai-nilai baik atau al-Mahmudah dan sifat-sifat tercela keji yang menjadi lawannya atau al-Mazmumah. Khazanah intelektualisme Melayu tidak cuma mengandungi sastera lipur lara. yang kemudiannya menjadi wadah dan acuan kepada sistem moral dan akhlak yang sekarang kita anuti sebagai nilai-nilai bersama. Selepas ilmu tentang ketuhanan dan world view. Antara namanama yang sangat terkemuka dalam bidang ini ialah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karya besarnya Siyar al-Salikin dan Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari dengan karya kontroversinya – al-Durr al-Nafis. al-Mawardiy. Tuhan Yang Maha Esa. al-Ghazaliy dan lain-lain di samping karya-karya asli ulama Melayu. al-Maturidi dan al-Ghazaliy. iaitu ilmu yang mengatur cara berhubung antara manusia sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydawiy.

Karya-karya al-Ghazaliy khususnya kitab ihya’ Ulumi ‘d-Din telah sejak lama diterjemah dan tersebar luas. Perkembangan-perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan di rantau ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru.pdf . polemik politik tentang Islam dan kenegaraan (antara Soekarno dengan Natsir) polemik Kaum Tua-Kaum Muda (tentang pembaharuan Islam). tetapi ada juga yang menghasilkan karya-karya asli termasuk karya-karya dalam bahasa Arab. Dari segi tradisi kerohanian pula. http://www. Pada zaman tamadun Aceh telah terjadi polemik di sekitar faham wujudiyyah dan pada zaman kebelakangan ini lebih banyak lagi polemik-polemik tentang pelbagai isu termasuklah polemik Islam dan adat tentang pembahagian harta pusaka dalam sistem adat perpatih. polemik di sekitar faham sekular.dapat. Tradisi kerohanian masyarakat Melayu pernah membuktikan peranan positifnya sebagai salah satu kekuatan umat.berpusat di Asia Barat. Sejarah intelektualisme rantau ini juga mencatatkan adanya polemik-polemik intelektual yang menyegarkan budaya berfikir. Ash-Syeikh Nawawiy al-Bantaniy (Banten) misalnya telah menghasilkan beberapa buah kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan para ulama Hijaz. Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa dan ISTAC (Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa) di Malaysia umpamanya telah menjadikan rantau ini sebagai salah satu pusat tumpuan para ilmuwan dunia. memang sejarah pengislaman rantau ini berkait erat dengan peranan kaum sufi. Sejarah zaman penjajahan di Indonesia mencatatkan bahawa antara kekuatan yang paling ditakuti oleh Belanda ialah kumpulan-kumpulan tarekat pimpinan ulama-ulama rohaniah yang sangat berkarisma. Ilmu Tasawwuf adalah merupakan antara jenis ilmu yang popular dalam masyarakat Melayu. Kerana itu hingga sekarang rantau Melayu adalah termasuk daerah yang paling subur dengan tradisi kesufian.net/MYMALAYSIA/Bab3%20Tamadun%20Melayu. Para ilmuwan Melayu tidak hanya menterjemah dan menyadur karya-karya dari luar. Sekarang ini pun kita sudah menyaksikan semakin ramainya para pelajar dari pelbagai rantau dunia termasuk Dunia Arab yang datang untuk belajar di kampus-kampus kita. reaktualisasi Islam dan sebagainya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->