P. 1
TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

|Views: 414|Likes:
Published by WhitE_ifaNy9286

More info:

Published by: WhitE_ifaNy9286 on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

Sections

TEORI - TEORI PEMBELAJARAN

FAZILAH SUHUD NORASYIQAH MUHIDDIN NORFATINAH JIAMIL SURIANA HUSEIN

TEORI PEMBELAJA RAN BEHAVIORI S

T E OR I P EM BE LAJ ARA N B EHA V I O R I S EMBE

PELAZIMAN KLASIK

PELAZIMAN OPERAN

PAVLOV

WATSON

THORNDIKE

SKINNER

.PELAZIMAN IVAN PAVLOV  KLASIK (1849-1936) BAGAIMANAKAH TEORI INI TERHASIL? • Kajian tentang pengeluaran air liur anjing.

.

.PELAZIMAN KLASIK???  Satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan rangsangan neutral berkait dengan rangsangan semula jadi (bermakna) dan menghasilkan gerak balas serupa.

Konsep dan istilah yang perlu difahami.

Rangsangan

Gerak balas

• Rangsangan neutral – semua perkara yang tidak ada hubungan langsung dengan diri, kita tidak akan respons kepadanya. • Rangsangan semula jadi – semua perkara yang ada hubungan secara semula jadi, kita respons secara semula jadi/refleksif. • Rangsangan terlazim – rangsangan neutral yang wujud bersama-sama

• Gerak balas semula jadi – respons secara semula jadi atau berupa pantulan/refleksif. • Gerak balas terlazim (yang dipelajari) – respons hasil perkaitan antara rangsangan semula jadi & rangsangan neutral.

Rangsangan neutral

angan

se m u l j d i a a

G e ra k b a l s se m u l j a a

g sa n g a n

te rl zi a m

G e ra k b a l s te rl zi a a

Apakah kaitan kajian Pavlov ini dengan pembelajaran? • Pembelajaran melibatkan pengalaman positif dan negatif. Penerimaan guru dan rakan sekelas menghasilkan perasaan selamat dan seonok berada di kelas. Jika kita dibiasakan dengan rangsangan menyeronokkan. • Murid menghubungkaitkan sekolah dengan perasaan takut dan benci jika mereka dibuli atau dikenakan hukuman yang tidak adil. . kita akan menghubungkaitkan pengalaman itu dengan keselesaan di dalam kelas.

DISKRIMINASI • = Respons kepada rangsangan tertentu sahaja. • Hal ini bermakna.GENERALISASI • = memberikan respons yang sama kepada rangsangan yang serupa. • Bunyi selain bunyi loceng atau yang  . • Anjing tidak respons kepada bunyi loceng atau yang serupa dengannya. • Anjing memberikan respons kepada bunyi lain yang menyerupai bunyi loceng sperti wisel. pemindahan pembelajaran berlaku.

PENGHAPUSAN • = melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semual jadi. jadi • Setelah rangsangan terlazim terbentuk. PEMBELAJARAN SEMULA • Pavlov menyertakan semula loceng dengan daging setelah beberapa minggu terhapus gerak balas  . anjing tidak memberikan respons kepada bunyi loceng. Akhirnya. Pavlov membunyikan loceng tanpa daging.

PELAZIMAN KLASIK J .1958 ) • M e ru p a ka n a h l si l g i ip ko o ya n g p e rta m a m e n g g u n a ka n p e rka ta a n b e h a v io rism e • M e n u m p u ka n ka j a n i te rh a d a p e m o si atau p e ra sa a n kanak . m a n u si a d ia h i n d e n g a n l rka ke u p a ya a n re fl ks ya n g e te rh a d .kanak • M e n u ru t W a tso n . WATSON ( 1878 . B . .

• Perbezaan antara manusia adalah disebabkan pengalaman • Teori Watson:  Rangsangan Terlazim (Tikus putih)   menjadi gerak  Gerak balas semula jadi balas lazim (Emosi takut) Rangsangan semula jadi (Bunyi)  • .

.Rumusan • Emosi kanak-kanak dapat dibentuk melalui proses pelaziman. • Persekitaran psikososial bilik darjah memaikan peranan yang penting dalam mempengaruhi emosi pelajar. Guru perlu memastikan emosi positif dapat dibina dalam diri pelajar.

THORNDIKE OPERAN (1874-1949) dengan teori • Terkenal cuba jaya . . proses • Memperkenalkan pembelajaran connectionism. • Memperkenalkan 3 hukum / prinsip pembelajaran. • Teori ini menjadi asas kepada teori pelaziman operan Skinner.L. Hubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan.PELAZIMAN E.

Gangguan atau halangan kepada pencapaian matlamat mengakibatkan kegusaran dan kekecewaan.3 Prinsip/hukum pembelajaran 1. . afektif. Kesediaan belajar – kesediaan kognitif.Hukum kesediaan Individu perlu ada kesediaan untuk memungkinkan tidakan atau gerak balas berlaku. Mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran. psikomotor.

Hukum latihan Manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan lagi.  .3 Prinsip/hukum pembelajaran 2. 3. Hukum kesan Tingkah laku yang diikuti kesan yang positif akan menjadi lebih kukuh.

.F.PELAZIMAN OPERAN B. SKINNER • Te rke n a l d e n g a n teori peneguhan yang terbentuk hasil kajian ke atas tingkah laku tikus yang ditempatkan di dalam “Peti Skinner”.

Tingkah laku Tingkah Kesan awal laku/tindaka tindakan n Rawak Tertekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu keluar menyala Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu tidak keluar tidak Terlazim Menekan tuil Makanan menyala suis – tidak keluar kejutan elektrik Ringkasan Ujikaji Peti Skinner Teknik Kesan tingkah Peneguhan laku Diteruskan Peneguhan Diteruskan Peneguhan Diteruskan positif Peneguhan Tidak negatif diteruskan Hukuman Tidak diteruskan .

Rangsangan yang diberi HUKUMAN BERI ( PERSEMBAH ) ngurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi) HUKUMAN tingkah laku diulangi hasil daripada rangsangan yang selesa ditarik balik seperti HUKUMAN TARIK ( SINGKIR ) .Peneguhan dan Hukuman * PENEGUHAN POSITIF PENEGUHAN inan tingkah laku diteruskan berlaku apabila tingkah laku itu diikuti oleh rangsa laku yang memungkinkan tingkah laku diulangi/diteruskan) (kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak sel PENEGUHAN NEGATIF ah laky diulangi hasil daripada rangsangan yang diberikan.

PENEGUHAN POSITIF BERTERUSAN BERKALA (Semua tingkah laku diteguhkan ) (Tidak semua tingkah laku diteguhkan ) Jeda / Selang Nisbah Pencapaian Isi Kand Masa (Berasaskan masa)(Berasaskan isi kandungan pelaja Jeda Tetap Jeda Berubah Nisbah Tetap Nisbah Berubah .

TEORI PEMBELAJA RAN KOGNITIF .

.

. Teori pembelajaran kognitif melihat pembelajaran sebagai perubahan proses mental yang berlaku secara aktif.

. bergantung Pelajar membina pengetahuan. Pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial yang sesuai. bukannya merekod.Prinsip-prinsip teori pembelajaran kognitif Otak manusia aktif persekitarannya. Pengetahuan yang dibina bergantung pada pengetahuan sedia ada pelajar. Pengetahuan melibatkan aktiviti memberikan makna kepada pengalaman. berfikir untuk memahami pada Pembelajaran dan perkembangan pengalaman individu.

Hasil kajian Kohler terhasillah teori celik akal.TEORI GESTALT Kohler merupakan ahli kumpulan Gestalt dari Jerman yang membuat kajian ke atas seekor cimpanzi bernama Sultan. .

• Menurut hukum pragranz.TEORI PENGAMATAN ( HUKUM PENGAMATAN ) • Kumpulan Gestalt juga menghasilkan teori berdasarkan pengamatan. • Gestalt mengusulkan pembelajaran berlaku secara keseluruhan – bahagian – keseluruhan . iaitu bagaimana manusia melihat dunia. manusia melihat dunia sebagai satu keseluruhan.

• Mekanisma yang paling utama ialah Advance Organizer . • Pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui penggunaan bahan yang bermakna. pembelajaran bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun kedua-duanya. • Menurut Ausubel. • Memberi penekanan kepada penyampaian secara terancang oleh guru. • Bahan boleh berbentuk teks atau penyampaian guru.TEORI PEMBELAJARAN PENERIMAAN AUSUBEL • Mengambi kira pembelajaran individu dalam konteks sekolah atau bilik darjah. • Teori ini dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan atau reception learning.

ADVANCE ORGANIZER ( PENGURUSAN/PENDEDAHAN AWAL) • AO bukan merupakan rumusan atau maklumat umum pembelajaran. • AO menurut Ausubel perlu diberikan lebih awal agar pelajar mendapat maklumat atau pengetahuan yang perlu untuk membolehkan pelajar mempelajari sesuatu yang berkaitan dengannya. • Terdapat dua jenis Advance Organizer (AO):  Pengurusan Awal Perbandingan/Komparatif Pengurusan Awal Ekspositori .

• Faktor yang paling penting ialah penyampaian guru berasaskan laras bahasa yang sesuai dengan keupayaan pelajar.PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENERIMAAN • Menekankan pengajaran guru yang dibuat secara terancang. • Konsep ialah kategori mental tentang objek. . • Pembelajaran konsep merujuk kepada keupayaan melihat ciri-ciri persamaan satu-satu kategori objek atau peristiwa. • Guru hendaklah menyusun maklumat secara ansur maju. peristiwa atau satu set idea yang memiliki ciriciri yang sama.

. Pembelajaran Konsep secara Penyusunan umum kepada khusus menggunakan AO.

iaitu enaktif (berasaskan perlakuan). pembelajaran konsep. • Bruner juga berpendapat bahawa manusia melihat persekitaran dunianya dari sudut ciri-ciri persamaan dan perbezaan.TEORI PEMBELAJARAN PENEMUAN BRUNER • Menurut Bruner. membahagikan konsep • Bruner kepada tiga kategori. pengamatan dan penanggapan berlaku melalui proses kategori. ikonik (berasaskan imejan) dan simbolik .

PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENEMUAN • Menurut Bruner. membuat perkaitan maklumat baru dengan yang lama serta membuat subkategori. . pembelajaran konsep merujuk kepada bagaimana kita membezakan dan mengkategori benda atau perkara yang mempunyai ciri-ciri tertentu. • Merupakan proses pembinaan pengetahuan. • Melibatkan proses mengingat kembali.

. • Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk. Telitikan ciri-ciri. • Bina definisi konsep. • Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. • Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori. Telitikan ciri-ciri. • Sediakan data (benda maklumat) yang mewakili contoh-contoh negatif.Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif • Sediakan data (benda/maklumat) yang berupa contoh-contoh positif. • Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk meguji pemahaman.

inkuiri Suchman.PEMBELAJARAN PENEMUAN • Merupakan pembelajaran dalam bentuk inkuiri yang melibatkan situasi penyelesaian masalah yang dilalui sendiri oleh pelajar. • Proses inkuiri dalam pembelajaran penemuan memerlukan pelajar meninjau masalah atau fenomenon. • Antara model pengajaran yang berasaskan pembelajaran penemuan ialah model inkuiri. . penyelesaian masalah (PBL) dan pembelajaran berasaskan kajian kes (CBL). membuat hipotesis dan menguji hipotesis sebelum membuat rumusan. inkuiri berpandu. meneliti pelbagai alternatif dan data.

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE .

Pemahaman – Mengenkod sebagai latihan untuk Maklumat baru – Menyimpan 6. Kefahaman – Perhatian – disampaikan objektif pembelajaran pemilihan persepsi 3. Cungkil pengetahuan sedia ada 3. Tingkatan ingatan dan pemindahan pembelajaran.LANGKAH PENYAMPAIAN PENGAJARAN GAGNE LANGKAH PENGAJARAN FASA PEMBELAJARAN 1. Maklum balas – pengukuhan pembelajaran pelajar 9. .Beri panduan pembelajaran 5. Generalisasi – perlakuan – mengukuhkan pemahaman membuat pemindahan 8. Motivasi – jangkaan terhadap pembelajaran yang akan 2. Samapaikan maklumat / isi 4. Mengingat semula – menjawab mengukuhkan pembelajaran berkaitan isi pelajaran baru soalan/tugasan 7. Tarik perhatian pelajar 1. Maklumkan kepada pelajar 2. Pemilihan penanggapan disampaikan pelajaran 5. Pemerolehan – Mendekod pelajar berkaitan topik yang akan pengetahuan sedia ada 4. Taksir perlakuan pembelajaran 8. Beri maklum balas untuk 7. Uji pemahaman pelajar 6.

TEORI PEMBELAJA RAN KONSTRUK TIVIS .

keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. Ini dinamakan equilibrasi. • Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran. • Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif.TEORI KONSTRUKTIVISME PSIKOLOGI/INDIVIDU/KOGNITIF • Oleh Jean Piaget (1896-1980). • Menurut Piaget. . • Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema.

maklumat tersebut akan dapat diserap dengan mudah ke dalam struktur kognitif. Ini menyebabkan keseimbangan (equilibrasi) berlaku . iaitu asimilasi dan akomodasi • Asmilasi – apabila maklumat baharu mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat sedia ada dalam skema.Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses.

akan berlaku ganggu-gugat atau ketidakseimbangan dalam struktur kognitif. Maklumat akan terawang-awang sehingga skema berubah. maklumat baharu akan diserap . Apabila skema berubah.• Akomodasi – apabila maklumat baharu tidak mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat dalam skema. Proses ini dinamakan disequilibrasi. melalui pembacaan. Maklumat baru tersebut tidak dapat diserap masuk. Ini dinamakan disequlibrasi. perbincangan atau seumpanya.

Skema Premis sedia ada Adaptasi Proses penyesuaian Asimilasi Akomodasi Serap masuk maklumat serupa skema Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat d Equlibrasi disequilibrasi .

• Asas kepada teori konstruktivisme sosial.TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL • Dipelopori oleh LevVygotsky (18961934). • Menurut Vygotsky. perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis. logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain. . • Melihat pembelajaran manusia dalam konteks sosio-budaya.

• Pembelajaran berlaku dalam situasi sosial yang aktif. • Pelajar bertanggungjawab ke atas pembinaan pengetahuan atau pembelajaran sendiri. • Guru berperanan sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran. pengalaman.Konstruktivisme sosial mempunyai pandangan berikut: • Pelajar merupakan individu unik yang mempunyai latar belakang dan keperluan yang berbeza. bahan dan pelajar penting dalam memastikan pembelajaran berlaku. • Latar belakang pelajar. • Kolaborasi dan interaksi guru. • Pengalaman berjaya dan keyakinan diri mempengaruhi motivasi untuk belajar. . interaksi dan budaya masyarakat amat mempengaruhi pembelajaran individu pelajar. • Pembelajaran berasaskan konteks penting dan memudahkan pelajar mengalami pembelajaran yang bermakna.

tugasan tersebut berada dalam ZPD.• • ZON PERKEMBANGAN TERDEKAT (ZPD) pelajar jika Menurut Vygotsky. isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah. ZPD merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilaukan sendiri oleh pelajar. tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran. Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas. • • • • . tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. isi pelajaran mudah dikuasai berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada.

        LUAR ZON Z o n a ta s PERKEMBANGAN       ZON TERDEKAT ZPD Z on baw ah LUAR ZON .

Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari. Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. cueing dan tanda isyarat yang lain. 6. . Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. promting.• Bagi membantu pelajar menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD. Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon. 3. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. soal jawab. teknik scaffolding diperkenalkan. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar. 4. iaitu proses membimbing dan membantu pembelajaran. Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. • Antara teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. 2. 5.

3. 10.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contohcontoh khusus membantu pemahaman. 11. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. 4. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan.Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baru. 2. 9.Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran.Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks dan tugasan berasaskan alam nyata. 13. 7. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding. Interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran. 5. . Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu.PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME 1. 12. 8. 6.

TEORI PEMBELAJAR AN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL .

an a m endapat g a n j ra n a d a ri a d a p p e rl ku a n a a ta u m e l h a t o ra n g i m e n e ri a m h u ku m a n . a ii a tu d e n g a n ca ra m e l h a t i o ra n g l i m e l ku ka n .TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL ( ALBERT BANDURA ) • “ M a n u si a se ca ra se m u l a j di bel j r a aa m el l i au p ro se s peni an ru a ta u p e m e rh a ti n .

3 Bentuk Peniruan. 3. Individu mengikut tindakan yang sama. PENIRUAN SEKAT LAKUAN & TAK SEKAT LAKUAN • Tindakan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu (sekat lakuan) dan tindakan untuk semua situasi (tak sekat lakuan). PENIRUAN ELISITASI  . PENIRUAN SECARA LANGSUNG • Berlaku secara langsung apabila melihat model melakukan sesuatu. 1. 2.

 Pembelajaran sosial melibatkan hubungan pengaruh 3 unsur. iaitu: Individu ( Kognitif )  Persekitaran Tingkah laku .

Penyimpanan dalam ingatan • Berlaku proses mental yang melibatkan proses mengenkod. 2. Pemerhatian boleh berulang kali dan ke atas beberapa tingkah laku. Motivasi dan peneguhan • Keseronokan. Pengeluaran • Maklumat.1. 3. kejayaan atau peneguhan  Langkah Pembelajaran Peniruan . Tumpukan perhatian • Memerhatikan perlakuan model. menyimpan dan mendekod. tingkah laku atau kemahiran yang disimpankan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. 4.

Model simbolik • Langkah kerja/ prosedur. Model sebenar/model hidup • Model langsung/ model sebenar merupakan tingkahlaku orang/ haiwan/ objek yang ditiru. 2. • Watak cerita/ tokoh sejarah  .Jenis-jenis Model 1.

TEORI PEMBELAJA RAN HUMANISM E .

 Pe rca ya i d i d u d i i a t se b a g a i sa tu n vi lh e n ti .PENGENALAN  Pe n d e ka ta n hum ani e sm m e lh a t i m a n u si a se b a g a i m a kh l k u ya n g i m e w a d a n m e m p u n ya i ke u p a ya a n sti ya n g ti a k se ru p a d e n g a n h a i a n . n l . d w  Pe rca ya m a n u si b e rti d a k a ta s d a sa r a n ke p e rl a n . ti . m o ti si m i a t d a n n i a i u va .

 5 objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme menurut Gagne dan Berliner (1991).Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. . 1. 4.Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari. 3.Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. 2.Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain.

• Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. • Perasaan adalah sama penting dengan fakta Prinsip Pendekatan Humanisme Menurut Gagne dan Berliner (1991). namun palajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan.• Pelajar mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. • Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. .

S e b a g a i ri i sa n ya n g b a i .TEORI CARL ROGERS • “ M a n u si a pada d a sa rn ya a d a l h b a i a k dan m e m p u n ya i m o ti si ya n g ti g g i va n u n tu k m e n ca p a i p o te n si d i . b a i ti k ro h a n i . j ka n k i d i u ru ska n ke a ra h j ya n g b e tu l a ka n b e rke m b a n g se ca ra p o si f.

Pembelajaran pengalaman – aplikasi pengetahuan.• Dalam pendidikan. . membuat. Pembelajaran ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar. merumus dan membuat keputusan. • Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada 2. menganalisis. Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman yang mengutamakan pelajar terlibat secara langsung dalam prose pembelajaran: merancang. iaitu: 1. 2.Pembelajaran kognitif – pembelajaran mata pelajaran akademik sematamata.

• Pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. .Pembelajaran Pengalaman • Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. daya usaha. motivasi. • Melibatkan perkembangan personal. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang.

2.Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya.• Teori humanisme mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar dan penerimaan tanpa syarat. • Dalam pembelajaran.Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia . Rogers memberikan penekanan kepada hubungan personal antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar. • Prinsip umum Rogers: 1.

b e l j r ri aa p e rka ra b a ru .TEORI ABARAHAM MASLOW • “ K e p e rl a n fi o l g i d a n u si o ke p e rl a n u p si l g i ko o p e rl d i e n u h i a g a r u p se se o ra n g i tu b e rm o ti si va u n tu k m e n g e m b a n g ka n p o te n si d i . m e m a n i u l si p a ke u p a ya a n di ri se p e n u h n ya se rta .

K e p e rl a n u ke ku ra n g a n K e p e rl a n u p e rke m b a n g a n .

pelajar akan terus bermotivasi ke arah pencapaian yang lebih tinggi .• Apabila pelajar dapat mencapai keperluan kekurangan ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->