P. 1
TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

|Views: 414|Likes:
Published by WhitE_ifaNy9286

More info:

Published by: WhitE_ifaNy9286 on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

TEORI - TEORI PEMBELAJARAN

FAZILAH SUHUD NORASYIQAH MUHIDDIN NORFATINAH JIAMIL SURIANA HUSEIN

TEORI PEMBELAJA RAN BEHAVIORI S

T E OR I P EM BE LAJ ARA N B EHA V I O R I S EMBE

PELAZIMAN KLASIK

PELAZIMAN OPERAN

PAVLOV

WATSON

THORNDIKE

SKINNER

PELAZIMAN IVAN PAVLOV  KLASIK (1849-1936) BAGAIMANAKAH TEORI INI TERHASIL? • Kajian tentang pengeluaran air liur anjing. .

.

PELAZIMAN KLASIK???  Satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan rangsangan neutral berkait dengan rangsangan semula jadi (bermakna) dan menghasilkan gerak balas serupa. .

Konsep dan istilah yang perlu difahami.

Rangsangan

Gerak balas

• Rangsangan neutral – semua perkara yang tidak ada hubungan langsung dengan diri, kita tidak akan respons kepadanya. • Rangsangan semula jadi – semua perkara yang ada hubungan secara semula jadi, kita respons secara semula jadi/refleksif. • Rangsangan terlazim – rangsangan neutral yang wujud bersama-sama

• Gerak balas semula jadi – respons secara semula jadi atau berupa pantulan/refleksif. • Gerak balas terlazim (yang dipelajari) – respons hasil perkaitan antara rangsangan semula jadi & rangsangan neutral.

Rangsangan neutral

angan

se m u l j d i a a

G e ra k b a l s se m u l j a a

g sa n g a n

te rl zi a m

G e ra k b a l s te rl zi a a

Apakah kaitan kajian Pavlov ini dengan pembelajaran? • Pembelajaran melibatkan pengalaman positif dan negatif. Penerimaan guru dan rakan sekelas menghasilkan perasaan selamat dan seonok berada di kelas. • Murid menghubungkaitkan sekolah dengan perasaan takut dan benci jika mereka dibuli atau dikenakan hukuman yang tidak adil. Jika kita dibiasakan dengan rangsangan menyeronokkan. . kita akan menghubungkaitkan pengalaman itu dengan keselesaan di dalam kelas.

• Hal ini bermakna.GENERALISASI • = memberikan respons yang sama kepada rangsangan yang serupa. • Anjing memberikan respons kepada bunyi lain yang menyerupai bunyi loceng sperti wisel. • Anjing tidak respons kepada bunyi loceng atau yang serupa dengannya. • Bunyi selain bunyi loceng atau yang  . DISKRIMINASI • = Respons kepada rangsangan tertentu sahaja. pemindahan pembelajaran berlaku.

Akhirnya. anjing tidak memberikan respons kepada bunyi loceng.PENGHAPUSAN • = melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semual jadi. jadi • Setelah rangsangan terlazim terbentuk. PEMBELAJARAN SEMULA • Pavlov menyertakan semula loceng dengan daging setelah beberapa minggu terhapus gerak balas  . Pavlov membunyikan loceng tanpa daging.

. B . m a n u si a d ia h i n d e n g a n l rka ke u p a ya a n re fl ks ya n g e te rh a d . WATSON ( 1878 .kanak • M e n u ru t W a tso n .1958 ) • M e ru p a ka n a h l si l g i ip ko o ya n g p e rta m a m e n g g u n a ka n p e rka ta a n b e h a v io rism e • M e n u m p u ka n ka j a n i te rh a d a p e m o si atau p e ra sa a n kanak .PELAZIMAN KLASIK J .

• Perbezaan antara manusia adalah disebabkan pengalaman • Teori Watson:  Rangsangan Terlazim (Tikus putih)   menjadi gerak  Gerak balas semula jadi balas lazim (Emosi takut) Rangsangan semula jadi (Bunyi)  • .

Guru perlu memastikan emosi positif dapat dibina dalam diri pelajar. • Persekitaran psikososial bilik darjah memaikan peranan yang penting dalam mempengaruhi emosi pelajar. .Rumusan • Emosi kanak-kanak dapat dibentuk melalui proses pelaziman.

THORNDIKE OPERAN (1874-1949) dengan teori • Terkenal cuba jaya .PELAZIMAN E. • Memperkenalkan 3 hukum / prinsip pembelajaran. • Teori ini menjadi asas kepada teori pelaziman operan Skinner. Hubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan.L. proses • Memperkenalkan pembelajaran connectionism. .

psikomotor. Mengarah kepada pencapaian matlamat pembelajaran. Kesediaan belajar – kesediaan kognitif. afektif. .Hukum kesediaan Individu perlu ada kesediaan untuk memungkinkan tidakan atau gerak balas berlaku.3 Prinsip/hukum pembelajaran 1. Gangguan atau halangan kepada pencapaian matlamat mengakibatkan kegusaran dan kekecewaan.

3.  . Hukum latihan Manusia belajar melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan lagi.3 Prinsip/hukum pembelajaran 2. Hukum kesan Tingkah laku yang diikuti kesan yang positif akan menjadi lebih kukuh.

.PELAZIMAN OPERAN B. SKINNER • Te rke n a l d e n g a n teori peneguhan yang terbentuk hasil kajian ke atas tingkah laku tikus yang ditempatkan di dalam “Peti Skinner”.F.

Tingkah laku Tingkah Kesan awal laku/tindaka tindakan n Rawak Tertekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis keluar Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu keluar menyala Terlazim Menekan tuil Makanan suis – lampu tidak keluar tidak Terlazim Menekan tuil Makanan menyala suis – tidak keluar kejutan elektrik Ringkasan Ujikaji Peti Skinner Teknik Kesan tingkah Peneguhan laku Diteruskan Peneguhan Diteruskan Peneguhan Diteruskan positif Peneguhan Tidak negatif diteruskan Hukuman Tidak diteruskan .

Rangsangan yang diberi HUKUMAN BERI ( PERSEMBAH ) ngurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi) HUKUMAN tingkah laku diulangi hasil daripada rangsangan yang selesa ditarik balik seperti HUKUMAN TARIK ( SINGKIR ) .Peneguhan dan Hukuman * PENEGUHAN POSITIF PENEGUHAN inan tingkah laku diteruskan berlaku apabila tingkah laku itu diikuti oleh rangsa laku yang memungkinkan tingkah laku diulangi/diteruskan) (kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak sel PENEGUHAN NEGATIF ah laky diulangi hasil daripada rangsangan yang diberikan.

PENEGUHAN POSITIF BERTERUSAN BERKALA (Semua tingkah laku diteguhkan ) (Tidak semua tingkah laku diteguhkan ) Jeda / Selang Nisbah Pencapaian Isi Kand Masa (Berasaskan masa)(Berasaskan isi kandungan pelaja Jeda Tetap Jeda Berubah Nisbah Tetap Nisbah Berubah .

TEORI PEMBELAJA RAN KOGNITIF .

.

 Teori pembelajaran kognitif melihat pembelajaran sebagai perubahan proses mental yang berlaku secara aktif. .

bukannya merekod. Pengetahuan yang dibina bergantung pada pengetahuan sedia ada pelajar. Pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial yang sesuai. Pengetahuan melibatkan aktiviti memberikan makna kepada pengalaman. . berfikir untuk memahami pada Pembelajaran dan perkembangan pengalaman individu.Prinsip-prinsip teori pembelajaran kognitif Otak manusia aktif persekitarannya. bergantung Pelajar membina pengetahuan.

TEORI GESTALT Kohler merupakan ahli kumpulan Gestalt dari Jerman yang membuat kajian ke atas seekor cimpanzi bernama Sultan. Hasil kajian Kohler terhasillah teori celik akal. .

• Menurut hukum pragranz. manusia melihat dunia sebagai satu keseluruhan. • Gestalt mengusulkan pembelajaran berlaku secara keseluruhan – bahagian – keseluruhan . iaitu bagaimana manusia melihat dunia.TEORI PENGAMATAN ( HUKUM PENGAMATAN ) • Kumpulan Gestalt juga menghasilkan teori berdasarkan pengamatan.

• Menurut Ausubel. • Memberi penekanan kepada penyampaian secara terancang oleh guru. • Teori ini dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan atau reception learning. • Pembelajaran bermakna boleh berlaku melalui penggunaan bahan yang bermakna. • Mekanisma yang paling utama ialah Advance Organizer . pembelajaran bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun kedua-duanya.TEORI PEMBELAJARAN PENERIMAAN AUSUBEL • Mengambi kira pembelajaran individu dalam konteks sekolah atau bilik darjah. • Bahan boleh berbentuk teks atau penyampaian guru.

ADVANCE ORGANIZER ( PENGURUSAN/PENDEDAHAN AWAL) • AO bukan merupakan rumusan atau maklumat umum pembelajaran. • Terdapat dua jenis Advance Organizer (AO):  Pengurusan Awal Perbandingan/Komparatif Pengurusan Awal Ekspositori . • AO menurut Ausubel perlu diberikan lebih awal agar pelajar mendapat maklumat atau pengetahuan yang perlu untuk membolehkan pelajar mempelajari sesuatu yang berkaitan dengannya.

• Pembelajaran konsep merujuk kepada keupayaan melihat ciri-ciri persamaan satu-satu kategori objek atau peristiwa. . peristiwa atau satu set idea yang memiliki ciriciri yang sama. • Konsep ialah kategori mental tentang objek. • Faktor yang paling penting ialah penyampaian guru berasaskan laras bahasa yang sesuai dengan keupayaan pelajar.PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENERIMAAN • Menekankan pengajaran guru yang dibuat secara terancang. • Guru hendaklah menyusun maklumat secara ansur maju.

 Pembelajaran Konsep secara Penyusunan umum kepada khusus menggunakan AO. .

membahagikan konsep • Bruner kepada tiga kategori. pembelajaran konsep. ikonik (berasaskan imejan) dan simbolik . pengamatan dan penanggapan berlaku melalui proses kategori.TEORI PEMBELAJARAN PENEMUAN BRUNER • Menurut Bruner. iaitu enaktif (berasaskan perlakuan). • Bruner juga berpendapat bahawa manusia melihat persekitaran dunianya dari sudut ciri-ciri persamaan dan perbezaan.

. membuat perkaitan maklumat baru dengan yang lama serta membuat subkategori.PEMBELAJARAN KONSEP MELALUI PENEMUAN • Menurut Bruner. pembelajaran konsep merujuk kepada bagaimana kita membezakan dan mengkategori benda atau perkara yang mempunyai ciri-ciri tertentu. • Melibatkan proses mengingat kembali. • Merupakan proses pembinaan pengetahuan.

. • Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk.Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif • Sediakan data (benda/maklumat) yang berupa contoh-contoh positif. • Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk meguji pemahaman. • Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori. • Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. • Bina definisi konsep. Telitikan ciri-ciri. Telitikan ciri-ciri. • Sediakan data (benda maklumat) yang mewakili contoh-contoh negatif.

• Antara model pengajaran yang berasaskan pembelajaran penemuan ialah model inkuiri. meneliti pelbagai alternatif dan data. • Proses inkuiri dalam pembelajaran penemuan memerlukan pelajar meninjau masalah atau fenomenon. inkuiri berpandu. membuat hipotesis dan menguji hipotesis sebelum membuat rumusan. penyelesaian masalah (PBL) dan pembelajaran berasaskan kajian kes (CBL). .PEMBELAJARAN PENEMUAN • Merupakan pembelajaran dalam bentuk inkuiri yang melibatkan situasi penyelesaian masalah yang dilalui sendiri oleh pelajar. inkuiri Suchman.

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE .

. Pemahaman – Mengenkod sebagai latihan untuk Maklumat baru – Menyimpan 6. Tingkatan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Motivasi – jangkaan terhadap pembelajaran yang akan 2. Cungkil pengetahuan sedia ada 3. Samapaikan maklumat / isi 4. Kefahaman – Perhatian – disampaikan objektif pembelajaran pemilihan persepsi 3.Beri panduan pembelajaran 5. Taksir perlakuan pembelajaran 8.LANGKAH PENYAMPAIAN PENGAJARAN GAGNE LANGKAH PENGAJARAN FASA PEMBELAJARAN 1. Generalisasi – perlakuan – mengukuhkan pemahaman membuat pemindahan 8. Mengingat semula – menjawab mengukuhkan pembelajaran berkaitan isi pelajaran baru soalan/tugasan 7. Pemilihan penanggapan disampaikan pelajaran 5. Uji pemahaman pelajar 6. Tarik perhatian pelajar 1. Maklumkan kepada pelajar 2. Maklum balas – pengukuhan pembelajaran pelajar 9. Pemerolehan – Mendekod pelajar berkaitan topik yang akan pengetahuan sedia ada 4. Beri maklum balas untuk 7.

TEORI PEMBELAJA RAN KONSTRUK TIVIS .

• Menurut Piaget. Ini dinamakan equilibrasi. • Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. . • Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema. keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. • Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran.TEORI KONSTRUKTIVISME PSIKOLOGI/INDIVIDU/KOGNITIF • Oleh Jean Piaget (1896-1980).

Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses. iaitu asimilasi dan akomodasi • Asmilasi – apabila maklumat baharu mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat sedia ada dalam skema. Ini menyebabkan keseimbangan (equilibrasi) berlaku . maklumat tersebut akan dapat diserap dengan mudah ke dalam struktur kognitif.

Proses ini dinamakan disequilibrasi. Maklumat baru tersebut tidak dapat diserap masuk. Maklumat akan terawang-awang sehingga skema berubah. Ini dinamakan disequlibrasi.• Akomodasi – apabila maklumat baharu tidak mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat dalam skema. maklumat baharu akan diserap . Apabila skema berubah. perbincangan atau seumpanya. melalui pembacaan. akan berlaku ganggu-gugat atau ketidakseimbangan dalam struktur kognitif.

Skema Premis sedia ada Adaptasi Proses penyesuaian Asimilasi Akomodasi Serap masuk maklumat serupa skema Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat d Equlibrasi disequilibrasi .

TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL • Dipelopori oleh LevVygotsky (18961934). logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain. • Menurut Vygotsky. • Asas kepada teori konstruktivisme sosial. • Melihat pembelajaran manusia dalam konteks sosio-budaya. . perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis.

• Pembelajaran berasaskan konteks penting dan memudahkan pelajar mengalami pembelajaran yang bermakna. . • Pembelajaran berlaku dalam situasi sosial yang aktif. pengalaman. • Pengalaman berjaya dan keyakinan diri mempengaruhi motivasi untuk belajar.Konstruktivisme sosial mempunyai pandangan berikut: • Pelajar merupakan individu unik yang mempunyai latar belakang dan keperluan yang berbeza. bahan dan pelajar penting dalam memastikan pembelajaran berlaku. • Latar belakang pelajar. • Pelajar bertanggungjawab ke atas pembinaan pengetahuan atau pembelajaran sendiri. • Kolaborasi dan interaksi guru. • Guru berperanan sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran. interaksi dan budaya masyarakat amat mempengaruhi pembelajaran individu pelajar.

Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain. ZPD merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilaukan sendiri oleh pelajar. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas.• • ZON PERKEMBANGAN TERDEKAT (ZPD) pelajar jika Menurut Vygotsky. Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. • • • • . tugasan tersebut berada dalam ZPD. tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain. isi pelajaran mudah dikuasai berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada. tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah.

        LUAR ZON Z o n a ta s PERKEMBANGAN       ZON TERDEKAT ZPD Z on baw ah LUAR ZON .

Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. soal jawab. teknik scaffolding diperkenalkan. Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. . Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon. iaitu proses membimbing dan membantu pembelajaran. 3. cueing dan tanda isyarat yang lain. 6. Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. • Antara teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. 5. Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari. promting. 2. 4. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar.• Bagi membantu pelajar menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD.

Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan. 8. 2. 6. 12. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada. Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks dan tugasan berasaskan alam nyata. 9. Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu. 5. 7. 10.PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME 1. 11. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding. 4. Interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contohcontoh khusus membantu pemahaman. 3.Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka.Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baru. 13.Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. .

TEORI PEMBELAJAR AN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL .

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL DAN KOGNITIF SOSIAL ( ALBERT BANDURA ) • “ M a n u si a se ca ra se m u l a j di bel j r a aa m el l i au p ro se s peni an ru a ta u p e m e rh a ti n . an a m endapat g a n j ra n a d a ri a d a p p e rl ku a n a a ta u m e l h a t o ra n g i m e n e ri a m h u ku m a n . a ii a tu d e n g a n ca ra m e l h a t i o ra n g l i m e l ku ka n .

PENIRUAN SEKAT LAKUAN & TAK SEKAT LAKUAN • Tindakan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu (sekat lakuan) dan tindakan untuk semua situasi (tak sekat lakuan). PENIRUAN SECARA LANGSUNG • Berlaku secara langsung apabila melihat model melakukan sesuatu. 2. Individu mengikut tindakan yang sama. 3. PENIRUAN ELISITASI  .3 Bentuk Peniruan. 1.

 Pembelajaran sosial melibatkan hubungan pengaruh 3 unsur. iaitu: Individu ( Kognitif )  Persekitaran Tingkah laku .

Penyimpanan dalam ingatan • Berlaku proses mental yang melibatkan proses mengenkod. 4. tingkah laku atau kemahiran yang disimpankan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. 2. Motivasi dan peneguhan • Keseronokan.1. kejayaan atau peneguhan  Langkah Pembelajaran Peniruan . Tumpukan perhatian • Memerhatikan perlakuan model. menyimpan dan mendekod. Pemerhatian boleh berulang kali dan ke atas beberapa tingkah laku. 3. Pengeluaran • Maklumat.

2. Model sebenar/model hidup • Model langsung/ model sebenar merupakan tingkahlaku orang/ haiwan/ objek yang ditiru.Jenis-jenis Model 1. • Watak cerita/ tokoh sejarah  . Model simbolik • Langkah kerja/ prosedur.

TEORI PEMBELAJA RAN HUMANISM E .

PENGENALAN  Pe n d e ka ta n hum ani e sm m e lh a t i m a n u si a se b a g a i m a kh l k u ya n g i m e w a d a n m e m p u n ya i ke u p a ya a n sti ya n g ti a k se ru p a d e n g a n h a i a n . d w  Pe rca ya m a n u si b e rti d a k a ta s d a sa r a n ke p e rl a n . n l . m o ti si m i a t d a n n i a i u va .  Pe rca ya i d i d u d i i a t se b a g a i sa tu n vi lh e n ti . ti .

.Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain.Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. 2.Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. 5 objektif asas pendidikan daripada pandangan humanisme menurut Gagne dan Berliner (1991). 3.Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari. 1. 4.

• Pelajar mudah belajar perkara yang ingin dipelajari oleh mereka dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. . • Perasaan adalah sama penting dengan fakta Prinsip Pendekatan Humanisme Menurut Gagne dan Berliner (1991). • Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. namun palajar perlu dapat mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. • Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan.

j ka n k i d i u ru ska n ke a ra h j ya n g b e tu l a ka n b e rke m b a n g se ca ra p o si f. b a i ti k ro h a n i . S e b a g a i ri i sa n ya n g b a i .TEORI CARL ROGERS • “ M a n u si a pada d a sa rn ya a d a l h b a i a k dan m e m p u n ya i m o ti si ya n g ti g g i va n u n tu k m e n ca p a i p o te n si d i .

Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman yang mengutamakan pelajar terlibat secara langsung dalam prose pembelajaran: merancang. Pembelajaran ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar.Pembelajaran pengalaman – aplikasi pengetahuan. merumus dan membuat keputusan. • Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada 2.• Dalam pendidikan. .Pembelajaran kognitif – pembelajaran mata pelajaran akademik sematamata. membuat. menganalisis. 2. iaitu: 1.

Pembelajaran Pengalaman • Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. . motivasi. • Melibatkan perkembangan personal. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang. daya usaha. • Pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri.

• Teori humanisme mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar dan penerimaan tanpa syarat. 2. • Prinsip umum Rogers: 1. • Dalam pembelajaran. Rogers memberikan penekanan kepada hubungan personal antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar.Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya.Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia .

b e l j r ri aa p e rka ra b a ru .TEORI ABARAHAM MASLOW • “ K e p e rl a n fi o l g i d a n u si o ke p e rl a n u p si l g i ko o p e rl d i e n u h i a g a r u p se se o ra n g i tu b e rm o ti si va u n tu k m e n g e m b a n g ka n p o te n si d i . m e m a n i u l si p a ke u p a ya a n di ri se p e n u h n ya se rta .

K e p e rl a n u ke ku ra n g a n K e p e rl a n u p e rke m b a n g a n .

• Apabila pelajar dapat mencapai keperluan kekurangan ini. pelajar akan terus bermotivasi ke arah pencapaian yang lebih tinggi .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->