P. 1
BAB ZAKAT

BAB ZAKAT

|Views: 586|Likes:
Published by Sobirin Birin

More info:

Published by: Sobirin Birin on Aug 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Bab I ZAKAT 1. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan dan berkembang.

Sedangkan menurut istilah adalah badan dengan beberapa ketentuan, Zakat mutai ditunaikan pada tahun kedua hijrah yaitu setelah keparduan shadaqah kaitanx dengan itu zakat- zakat tu merupakan pondasi islam sesuai dengan sabda rosululloh SAW. Artinya : Islam tu dibangun dengan lima landasan sahadat, mendirikan islam, menunaikan zakat, puasa haji. Karena dengan itu zakat itu mensucikan dan menjauhkanx dari sifat kikir. Firman allah Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat tu kamu membersihkan dan mensucikan.
2. Harta yang wajib di zakatkan.

ramadhan dan menunaikan

1. Binatang ternak 2. Mata uang 3. Hasil bumi 4. Buah- buahan

1

6. 5. Hak milik penuh 2 . Merdeka c. a. Onta b. Harta benda perdagangan Adapun binatang ternak wajiblah orang menzakatnya dikalangan 3 jenis. 4.5. 3. Lembu c. Kambing - Syarat wajibnya binatang ternak itu di zakatkan ada 6 perkara 1. Emas dan perak Dan syaratnnya : a. Islam b. Islam Merdeka Hak milik penuh Telah cukup satu nisab Tidak cukup masa satu tahun Dikembalakan dipadang - Adapun mata uang itu ada dua macam. 2.

Telah cukup satu nisab e.buahan adalah dua macam yang wajib dizakat yaitu 1. Telah cukup satu nisab 3. Telah cukup satu nisab - Adapun buah. Hasil bumi dari apa yang ditanam oleh manusia 2. Makanan pokok yang tahan disimpan 3. Islam 2. Orang yang berhak menerima zakat Tentang orang berhak menerima zakat itu telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah Artinya : 3 . Buah anggur - Syarat wajibnya ada 4 1. Merdeka 3. Telah cukup masa 1 tahun Adapun hasil bumi wajibnya dikeluarkan zakatnya dengan 3 syarat 1. Hak milik penuh 4. Buah korma 2.d.

golongan muallap. sehingga mereka menjadi penyeru.penyeru islam dan taoladan yang baek. Budak termasuk didalamnya memerdekakan budak dari uang zakat dan membantu para budak yang ingin membeli dirinya dan membebaskan tawanan islam. e. amil zakat . ibnu sabil. b. Fakir yaitu mereka yang mendapatkan sesutu yang mencukupi separuh dari kebutuhannya. a. orang yang berhutang. hamba sahaya. Miskin yaitu mereka adalah yang memiliki harta benda yang dapat menutupi separuh atau lebih kebutuhannya namun tidak memenuhi kebutuhannya selama setahun penuh maka ia deberi sesutu yang dapat menyempurnakannya kekurangan untuk nafkah setahun c. jika seseorang tidak memiliki sesuatu yang ia dapat nafkahkan untuk diri sendiri untuk keluarganya selama satu tahun maka ia adalah fakir ia dibri dari zakat sesuatu yang mencukupi dirinya dan keluarganya selama satu tahun. Muallap yaitu mereka adalah para pemimpin kabilah yang tidak memiliki iman yang kuat. d. Amil yaitu orang yang mendapatkan tugas dari penguasa negara untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan membaginya kepada orang-orang yang brhak dan menjaganya. mereka ini diberikan zakat sepadan dengan pekerjaannya meski mereka kaya. fakir. 4 .Sesungguhnya zakat tu bagi orang miskin. orang yang berjuang dijalan allah. mereka diberikan zakat untuk menguatkan keimanan mereka.

Fisabilillah yakni jihad fisabilillah para mujahid dapat deberi zakat sejumlah yang dapat menyukupi mereka dalam berjihad dan digunakan untuk pembelian peralatan jihad. 5 . r. mereka diberi dari zakat sesutu yang dapat menutup hutangnya baik sedikit maupun banyak. g.a berkata. h. Bab II ZAKAT FITRAH Zakat fitrah diwajibkan rasulullah saw saat idul fitri selepas ramadhan Abdullah bin amr. Orang yang berhutang yaitu yang tidak memiliki sesutu yang dapat menutupi hutangnya. Ibnu sabil musapir yang perjalanan putus ia dapat diberi zakat agar dapat sampe kenegrinya.f. Mereka semua adalah orang-orang yang berhak atas zakat yang allah SWT sebutkan dlm kitabnya dan dia katakan bahwa itu adalah kewajiban darinyan yang bersumber dr pengetahuan dan kebijaksanaanyadan allah maha mengetahui dan maha bijaksana.

Orang yang kaya uang atau pencaharianya Hamba Sahaya Banu Hasyim Banu Al-Mutallib 6 . - Zakat itu tidak boleh diberikan kepada 5 Orang 1. Wajibnya zakat fitrah dikeluarkan dengan 3 sebab. ternak potong. Adanya kelebihan dari makanan keluarganya untuk hari itu. 3. Karena menyelisihkan perintah Rasulullah Barang siapa yang melakukan amatan yang tidak ada perintahnya dari kami maka ia tertolak dan ukuran satu sho’ adalah sama dengan dua kilo. 1. keju dan korma. kecil. 2. dari kaum muslimin yang dikeluarkan adalah satu sho makanan. Dari Said Al-Khudri r. pakaian atau makanan ternak dan barang.barang lainnya. Terbenamnya matahari pada bulan terakhir bulan ramadhan 3. besar. Maka tidak boleh zakat fitrah itu dengan dirham.Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah selepas ramadhan atas hamba sahaya merekea laki-laki.a berkata Dulu kami mengeluarkan satu sho’ makanan pada hari pitrah dimasa Rasulullah SAW dan makanan kami pd saat itu adalah gandum. anggur kering. Islam 2. 4.

2 ekor onta betina umur 3-4 tahun 7 . 3 ekor biri2 umur 1-2 tahun 20 ekor. Maka dapat disimpulkan bahwa bila ternyata dapat bisa didapatkan maka sedikit yang tidak boleh kurang dari 3 orang yang harus diberi zakat ditiap golongan diatas kecuali amil . Adapun bagian-bagian nisab. satu ekor biri2 umur 1-2 tahun 10 ekor. Orang kafir Dan seorang harus menzakati dirinya sendiri dan menzakati orang yang menjadi tanggungannya setiap satu orang satu sho’ dari makanan pokok negerinya. 1 ekor onta betina umur 1-2 tahun 36 ekor. 4 ekor biri2 umur 1-2 tahun 25 ekor. 2 ekor onta betina umur 2-3 tahun 91 ekor. 1 ekor onta betina umur 3-4 tahun 61 ekor. 1 ekor onta betina umur 2-3 tahun 46 ekor.amil ini boleh hanya satu orang. • Permulaan nisob onta itu ada 5 ekor 5 ekor. 2 ekor biri2 umur 1-2 tahun 15 ekor. 1 ekor onta betina umur 4-5 tahun 76 ekor.5.

60 ekor lembu zakatnya 2 ekor tabi’ 70 ekor lembu zakatnya 1 tabi’ 1 ekor musinnah 80 ekor lembu zakatnya 2 ekor musinnah 90 ekor lembu zakatnya 3 ekor tabi’ 100 ekor lembu zakatnya 1 ekor musinnah 2 tabi’ 120 ekor lembu zakatnya 3 ekor musinnah 4 ekor tabi’ 110 ekor lembu zakatnya 2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi’ • Permulaan nisab kambing mulai dari 40 ekor zakatnya satu ekor biri2 domba yang telah tanggal gigi serinya boleh juga seumuran 1-2 tahun meski belum tgl serinya atau kambing betina yang telah tanggal gigi serinya boleh yang berumuran 2-3 tahun meski belum tanggal serinya. 3 ekor onta betina umur 2-3 tahun Kemudian untuk tiap 40 ekor zakatnya satu ekor onta betina berumur 3-4 tahun. Kemudian jika 50 ekor zakatnya 1 ekor onta betina berumur 3-4 tahun. 8 .121 ekor. • Permulaan nisab lembu atau sampt adalah 20 ekor zakatnya 1 ekor tabi’ atau anak lembu zakatnya 1 ekor musinnah atau anak lembu betina berumur 2-3 tahun.

Untuk 201 ekor zakatnya 3 ekor biri2 dengan umur dan giginya diatas. 3. Jika tempat menyimpan ternak itu satu Tempat melepasnya Satu Tempat menggembalanya Satu Pejantannya Satu Tempat minumnya satu Pemerahnya satu Tempat pemerahnya satu • Nisab mas itu 20 miskol tau 96 gram zakatnya seperempatnya sepersepuluh [2. 6.5 persen] yaitu ½ miskal. 5. Maka zakat wajib dikeluaekan dari emas yang mencapai 20 mistkol dan perak 200 dirham. 1. 2.Untuk 121 tahun ekor zakatnya dua ekor biri2 dengan keadaan umur dan gigi diatas. Dua orang memiliki bersama mengeluarkan zakat kambingnya dengan tujuh macam syarat. 4. 9 . 7. As-syaih zakarya berkata timbangan nisab emas menurut timbangan al-asyrafy adalah 2/7 tambah 1/9= 25 25/63. Untuk 400 ekor zakatnya 4 ekor dan untuk 100 ekor zakatnya 1 ekor biri2.

Nisab hasil pertanian dan buah-buahan 5 ausuq. yaitu 1600 kali menurut perhiyungan iraq dan jika diairi dengan air hujan atau air sungai jika dimengalir sendiri kesawah zakat 10%.5%}.5%}.5% • • Nisab perak itu 200 dirham atau 672 gram 2.5%=5 dirham. Hendaklah dihitung barang dengan itu ketika akhir tahun dengan harga berapa barang-barang itu telah dibeli dan wajibnya dikeluarkan dari harga barang dengan itu jika telah mencapai nisabnya seperempatnya sepersepuluh {2. Jadi kesimpulanya Zakat unta 5-9 unta 1 ekor kambing 10-111 unta 2 ekor kambing 15-19 unta 3 ekor kambing 10 . jika diairi dengan air sungai atau perigi yang ditimba keretan penyiram zakatnya 5%. Dan apa yang didapat dari rikaz { barang-barang terpendam dari jaman jahiliah zakatnya 20%. Apa yang telah digali ditambang emas dan perak harus dikeluarkan dari padanya seperempatnya sepersepuluh {2.Zakat emas dan perak sebesar 1/40=2.

Satu ekor sapi jantan atau betina tabi’ 40-59= satu ekor sapi jantan atau betina musinnah 11 . 1 ekor hiqqoh dan setiap 40 ekor 1 ekor bintu labun. ZAKAT SAPI = onta betina yang genap 2 thn = onta betina yang genap 3 thn = onta betina yang genap 4 thn Adapun disini kami membahas tentang pengeluaran atau besar pengeluaran zakat pada sapi. Bintu makhad = onta betina yang genap 1 thn Bintu labun Hiqqoh Jada’ah A.20-24 unta 4 ekor kambing 25-35 unta 1 ekor bintu makhad 36-45 unta 1 ekor bintu labun 46-60 unta 1 ekor hiqqoh 61-75 unta 1 ekor jadaah 76-90 unta 2 ekor bintu labun 91-120 unta 2 ekor hiqqoh Apabila lebih dari 120 maka setiap 50 ekor.

setiap kelipatan 30 dikeluarkan satu tabi’ dan kelipatan 40 dikeluarkan satu musinnah. Dalam mengeluarkan zakat kambing atau domba tidak boleh dikeluarkan. Kambing jantan yang dah tua merentan yang matanya buta sebelah yang sedang mengasuh anak atau sdg hamil akat bernilai tinggi. maka yg jelas hutang tdk bs menggugurkan kewajiban zakat. Kewajiban pembayaran adalah dengan seketika sekalipun zakat harta anak kecil atau orang gila. Jada’ah dhan = kambing yang genap 40 bln Tsani ma’iz = kambing yg genap 1 thn Membayar zakat hukumnya wajib sekalipun mempunyai tanggungan hutang kontan harus dibayar baik untuk allah maupun manusia. 12 . Tabi atu Tabiah = Sapi yang berumur satu Tahun Musin atau Musinnah = Sapi yang berumur 2 Tahun B. ZAKAT KAMBING 40-120 = satu ekor kambing atau domba 121-200 = dua ekor kambing atau domba 201-399 = tiga ekor kambing atau domba Jika melebihi 400 ekor maka setiap kelipatan 100 dizakat 1 ekor kambing.Jika jumlah 60 atau lebih.

sehingga zakat itu dpt disimpulkan adalah suatu kewajiban dari kewajiban2 islam. 13 . kalaun tidak dibunuh karena zakat adalah hak allah.Apabila menunda pembayaran maka berdosa. tidak ada pilih kasih bagi orang yang berhak menerimanya dan tidak boleh bagi manusia untuk mencari mamfaat dan kepentingan dengan zakat atau untuk menghindari satu mudhorat. dan menanggung kerusakanya setelah terjadi ditamakun. tapi jk ia menunda untuk menanti adanya kerabat atau tetangga. Jadi disimpulkan bahwa zakat itu ada 2 zakat harta dan zakat fitrah. ia adalah salah satu solat kitab dan sunnah serta ijma’ telah menunjukkan kewajibannya dan yg mengingkarinya kafir murtad dan harus diminta untuk brtaobat. org yang lebih mementingkan atau yang lebih maslahat mk tdklah berdosa tp haru menanggung jika harta zakat itu rusak sebgmn orang yang merusakkannya atau sembarangan dlm menyimpan harta itu seperti misalnya meletakkan dilain tempat simpanan mestinya setelah cukup haul sebelum terjadi tamakun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->