Soal 1: Surah manakah yang jumlah kalimatnya sama dengan seluruh jumlah surah Al-Qur'an?

Jawab: Surah at-Takwir.

Soal 2: Surah manakah yang dikenal dengan sebutan "jantung" Al-Qur'an? Jawab: Surah Yasin.

Soal 3: Surah manakah yang dikenal dengan silsilah nasab Allah SWT? Jawab: Surah al-Ikhlash.

Soal 4: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah wajib? Jawab: Empat surah (as-Sajdah, Fushshilat, an-Najm dan al-'Alaq)

Soal 5: Surah manakah yang dikenal sebagai surah Imam Husain as? Jawab: Surah al-Fajr.

Soal 6: Surah manakah yang memiliki nama yang sama dengan salah satu nama sungai di Iran ? Jawab: Surah an-Nur.

Soal 7: Berapa surah yang dimulai dengan ungkapan alhamdulillâh? Jawab: Lima surah (al-Fatihah, al-An'am, al-Kahfi, Saba ' dan Fathir).

Soal 8: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki sepuluh nama? Jawab: Surah al-Fatihah.

Soal 9: Siapakah orang pertama yang menulis ilmu Tajwid? Jawab: Abu 'Ubaid Qasim bin Salam.

Soal 12: Dalam ayat manakah kalimat Allah diulangi sebanyak enam kali? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 283. Soal 15: Di dalam surah manakah masalah wilayah disebutkan? Jawab: Surah an-Nisa'. Soal 16: Surah manakah berakhiran dengan huruf ra'? Jawab: Surah al-Kautsar.Soal 10: Siapakah orang pertama yang telah menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Persia pada masa Rasulullah saw? Jawab: Salman al-Farisi. Soal 18: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Madaniah diturunkan? Jawab: Sepuluh tahun. . Soal 13: Di dalam ayat manakah tata cara berwudhu dijelaskan? Jawab: Surah al-Maidah ayat 6. Soal 14: Di dalam surah manakah shalat lima waktu disebutkan? Jawab: Surah al-Isra' ayat 78. Soal 17: Surah manakah yang berhubungan dengan Imam Ali as? Jawab: Surah al-'Adiyat. Soal 11: Siapakah orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Qur'an? Jawab: Abul Aswad ad-Du`ali.

Soal 24: Surah apakah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah saw? Jawab: Surah al-Maidah ayat 3. Soal 26: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Madinah? Jawab: Surah al-Maidah. 20 kalimat dan 6 ayat. istri Fir'aun. Soal 22: Siapakah dua orang wanita yang telah dicela oleh Al-Qur'an? Jawab: Istri Nabi Luth as dan istri Nabi Nuh as. Soal 25: Berapa huruf. kalimat dan ayat yang dimiliki oleh ayat terakhir Al-Qur'an? Jawab: 79 huruf. Soal 20: Surah Al-Qur'an manakah yang memiliki arti "wanita yang teruji"? Jawab: Surah al-Mumtahanah. Soal 27: Surah manakah yang diturunkan terakhir secara keseluruhan? Jawab: Surah al-Ikhlash Soal 28: Surah manakah yang terakhir diturunkan di Makkah? . Soal 23: Siapakah wanita yang telah mendapatkan julukan "ath-Thayibah" (wanita yang berbudi baik) di dalam Al-Qur'an? Jawab: Siti Maryam.Soal 19: Siapakah dua figur wanita di dalam Al-Qur'an yang telah banyak mendapatkan sanjungan Ilahi? Jawab: Siti Maryam dan Siti Asiyah.

Soal 36: Di dalam Al-Qur'an berapakah nabi yang disebut sebagai suri teladan yang baik? Jawab: Dua nabi. Nuh. Yunus dan al-An'am) Soal 31: Di dalam surah manakah disebutkan lima macam makanan? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 61. Ibrahim. al-Mukmin. Soal 37: Surah-surah apakah yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw? . yaitu Nabi Ibrahim as dan Nabi Muhammad saw. ash-Shafaat. Yunus dan Yusuf). Soal 33: Dalam berapa ayat Al-Qur'an Rasulullah saw disebutkan? Jawab: Dalam 305 ayat. Soal 29: Di surah manakah terdapat ayat hijab? Jawab: Surah an-Nur ayat 31. Soal 30: Ayat alhamdulillâh Robbil-'âlamîn disebutkan dalam berapa surah? Jawab: Enam Surah (al-Fatihah. Soal 35: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama para nabi as? Jawab: 6 surah (Muhammas. Soal 32: Di dalam surah apakah Allah membicarakan mengenai diri-Nya? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 186. Hud. Soal 34: Di dalam ayat manakah nama kelima nabi 'Ulul Azmi disebutkan? Jawab: Surah al-Ahzab ayat 7. az-Zumar.Jawab: Surah ar-Rum.

Soal 43: Terdapat di dalam manakah doa pertama Al-Qur'an? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 126..Jawab: Surah Thaha. Soal 45: Berapa surahkah di dalam Al-Qur'an yang memiliki ayat sajdah? Jawab: 4 surah. Soal 44: Ayat apakah yang dibaca oleh kepala terpenggal Imam Husain as di kota Syam? Jawab: Surah al-Kahfi ayat 9. Soal 46: Berapakah kalikah nama Rasulullah saw disebutkan di dalam Al-Qur'an? . Soal 40: Berapakah ayat dan kalimat yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan? Jawab: 7 ayat dan 29 kalimat. Soal 41: Surah manakah yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Persia ? Jawab: Surah al-Fatihah. Soal 38: Terdapat di dalam surah manakah Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Belqis? Jawab: Surah Saba '. al-Muzzammil dan al-Muddatstsir. Soal 42: Surah apakah yang pertama kali turun di Madinah? Jawab: Surah al-Muthaffifin. Soal 39: Surah apakah yang pertama kali diturunkan? Jawab: Surah al-'Alaq. Yasin.

Soal 53: Surah manakah yang turun berkenaan dengan Sayidah Fatimah az-Zahra as? Jawab: Surah al-Kautsar. 1 kali Ahmad dan 4 kali Muhammad. an-Naml. Soal 54: Nama surah manakah yang berarti "kaum wanita"? Jawab: Surah an-Nisa'. Soal 49: Terdapat di dalam surah manakah kisah Isra' dan Mi'raj Rasulullah saw? Jawab: Surah al-Isra' Soal 50: Siapakah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an? Jawab: Siti Maryam.Jawab: 5 kali. al-Baqarah dan al-Fil. Soal 51: Surah manakah yang kaum wanita disarankan untuk banyak membacanya? Jawab: Surah an-Nur. Soal 47: Nama nabi manakah yang lebih sering disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Nabi Musa as. Soal 56: Burung apakah yang telah memusnahkan pasukan Abrahah? . Soal 48: Kisah Al-Qur'an manakah yang mendapatkan julukan Ahsan al-Qashsash (Kisah Terbaik)? Jawab: Kisah Nabi Yusuf as. al-'Ankabut. Soal 55: Berapakah jumlah surah Al-Qur'an yang memiliki nama binatang? Jawab: 5 surah. yaitu an-Nahl.

Soal 63: Apakah binatang terkecil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Nyamuk. Soal 57: Binatang apakah yang telah membinasakan Raja Namrud? Jawab: Nyamuk. Mu'adz bin Jabal. Soal 59: Siapakah orang-orang yang telah mengumpulkan Al-Qur'an pada zaman Rasulullah saw? Jawab: Imam Ali as. Soal 65: Apakah cara terbaik untuk membaca Al-Qur'an? . Soal 62: Apakah minuman terbaik yang disebutkan oleh Al-Qur'an? Jawab: Air susu. Zaid bin Tsabit. Soal 64: Apakah malam terbaik menurut pandangan Al-Qur'an? Jawab: Malam Lailatul Qadr. Soal 61: Siapakah orang pertama yang mengumpulkan Al-Qur'an? Jawab: Imam Ali as. Soal 60: Siapakah orang pertama yang mengarang tafsir Al-Qur'an? Jawab: Sa'id bin Jubair. Soal 58: Binatang apakah yang pernah mendapatkan wahyu? Jawab: Lebah (an-Nahl ayat 68).Jawab: Burung Ababil. Ubai bin Ka'b dan Abu Zaid Zaid bin Nu'man.

Zabur dan Shuhuf. yaitu ayat yang berbunyi mudhâmmatân. Taurat.Jawab: Tartil. Soal 74: Kitab apakah yang dikenal dengan sebutan Akhul Qur'an (Saudara Al-Qur'an)? . Soal 72: Apakah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an? Jawab: Surah al-Baqarah ayat 282. Soal 73: Terdapat di dalam surah manakan angka terbesar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Angka 1000 di dalam surah ash-Shaffat ayat 137. Soal 67: Buku apakah yang dikenal dengan sebutan Ukhtul Qur'an (Saudari Al-Qur'an)? Jawab: Ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah. Injil. Soal 70: Terletak di dalam surah apakah ayat Al-Qur'an yang paling pendek? Jawab: Surah ar-Rahman. Soal 68: Siapakah di antara imam ma'shum as yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Qur'an? Jawab: Imam as-Sajjad as. Soal 69: Surah apakah yang dikenal dengan sebutan "Jantung Al-Qur'an"? Jawab: Surah Yasin. Soal 71: Apakah bulan yang terbaik menurut Al-Qur'an? Jawab: Bulan Ramadhan. Soal 66: Apakah kitab-kitab samawi yang diturunkan pada bulan Ramadhan? Jawab: Al-Qur'an.

Shuhuf Musa dan Al-Qur'an. Soal 82: Terletak di manakah ayat pertama yang memiliki sujud wajib? Jawab: Surah as-Sajdah. Soal 76: Apakah huruf yang lebih sering digunakan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Huruf alif. Soal 79: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpanjang? Jawab: 25. Soal 83: Apakah surah pertama yang dimulai dengan kata "qul"? . Taurat. Soal 78: Apakah kalmat Al-Qur'an yang terpanjang dan terdapat dalam surah apa? Jawab: Fa`asqoinâkumû h yang terdapat di dalam surah al-Hijr.500 huruf. Zabur.Jawab: Nahjul Balaghah Soal 75: Berapakah kitab samawi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Jawab: 6 kitab samawi. Soal 77: Apakah huruf yang lebih jarang digunakan di dalam Al-Qur'an? Jawab: Huruf zha'. Soal 80: Berapakah jumlah huruf yang dimiliki oleh surah Al-Qur'an yang terpendek? Jawab: 42 huruf. Soal 81: Di manakah surah pertama Al-Qur'an diturunkan? Jawab: Di Makkah. yaitu Injil. Shuhuf Ibrahim.

Soal 84: Apakah ayat pertama yang akan dibaca oleh Imam Mahdi as ketika beliau muncul kembali? Jawab: Surah Hud ayat 86. Soal 92: Terletak di dalam surah manakah perintah untuk bershalawat kepada Rasulullah saw? . Soal 87: Dalam kurun waktu berapa tahunkah surah-surah Makiyah diturunkan? Jawab: 13 tahun. Soal 85: Surah apakah yang dkenal dengan sebutan Raihânatul Qur'an? Jawab: Surah Yasin. Soal 86: Surah manakah yang dinisbatkan kepada para malaikat? Jawab: Surah Fathir.Jawab: Surah al-Ikhlash. Soal 91: Ayat apakah yang diulangi sebanyak sepuluh kali di dalam surah al-Mursalat? Jawab: Ayat wailun(y) yaumaidzin lil mukadzdzibîn. Soal 89: Apakah musim semi Al-Qur'an? Jawab: Bulan Ramadhan. Soal 90: Apakah zikir terbaik? Jawab: Membaca Al-Qur'an. Soal 88: Apakah hiasan Al-Qur'an? Jawab: Suara yang indah..

... dosa semua umat2 islam yang masih hidup mahupun yang telah meninggal dunia .......ampunkan dosa2 kami... kedua ibubapa kami.....namun tak pula aku sanggup keNerakamu.kami lah hamba yang mengharap belas darimu .Jawab: Surah al-Ahzab ayat 56 " wahai tuhan ku..Ya Allah jadikan lah kami hamba2 mu yang bertaqwa.... aku tak layak kesyurgamu .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful