P. 1
Kerja Kursus EDU3108 2011

Kerja Kursus EDU3108 2011

|Views: 1,997|Likes:

More info:

Published by: Frankie Peter Langan on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI EDU 3108 : ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU PROGRAM

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
JADUAL PENENTUAN TUGASAN (JPT)
Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan, bagi memantau guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. SGM ini terdiri daripada tiga standard dan satu keperluan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Standard 3 SGM (Kemahiran Pengajaran Dan Pembelajaran) terdiri daripada 4 domain berikut : Domain: 3.1 Kemahiran Menyediakan Perancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Domain: 3.2 Kemahiran Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran Domain: 3.3 Kemahiran Memantau, Mentaksir Dan Menilai Domain: 3.4 Kemahiran Mengurus Bilik Darjah Dengan merujuk kepada Instrumen Standard 3 SGM (Lampiran), anda dikehendaki menghasilkan satu laporan yang bersifat kritikal bagi menghuraikan perkara-perkara berikut : a) Meneliti setiap gagasan dalam Instrumen Standard 3 SGM dan berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan membuat rumusan sejauhmanakah anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam diri anda sendiri ; Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki membincang dengan seorang guru cemerlang untuk mendapat idea bagaimana merancangan satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan; Anda dikehendaki membaca teori peringkat perkembangan guru ( Trotter, 1986 ), dokumen guru cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia dan lain-lain rujukan berkaitan dengan perkembangan profesionalisme guru. Seterusnya anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang anda akan hadapi dalam usaha mencapai peringkat guru pakar. Seterusnya, mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.

b)

c)

ditaip komputer tulisan jenis Arial font 12 langkau satu setengah baris.P. Tugasan boleh dibuat secara perseorangan untuk bahagian a) dan b). 2. 7. Sumber / bahan rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh : Gaya American Psychological Association) Rajah.Arahan tugasan : 1. Panjang esei kira-kira 2500 patah perkataan/tidak boleh melebihi 10 muka surat. Kumpulan / Unit d. 4. Nama Pelajar b. c. Penglibatan setiap ahli dalam menyediakan tugasan akan mempengaruhi mutu esei dan penilaian. 2010) . 3. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: a. Oleh itu kerjasama setiap ahli kumpulan adalah penting. dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai (Lampiran) Bahan-bahan rujukan perlu difotostat dan disertakan bersama dengan hasil kerja. No. Nama Pensyarah Pembimbing : f. manakala bahagian c) boleh dibuat secara berkumpulan dengan tidak melebihi 4 orang. 6. Tarikh Serahan : Satu Minggu Selepas Cuti Intrasemester (20 September. jadual dan gambar hendaklah dilabelkan. K. 5. Mata Pelajaran e.

Peringkat perkembangan guru iv). Seterusnya anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang anda akan hadapi dalam usaha mencapai peringkat guru pakar. meneliti setiap gagasan dalam Instrumen 3 SGM dan berdasarakn skala dan rubik yang disediakan membuat rumusan sejauhmanakah anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam dir anda sendiri. Cabaran-cabaran pendidikan TUGASAN a) Secara individu.SPESISIFIKASI KERJA KURSUS TAJUK PENDEK ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU i). Kepimpinan Guru v). 1986 ). Konsep mengajar sebagai satu profession ii). b) Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki membincang dengan seorang guru cemerlang untuk mendapat idea bagaimana merancangan satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan. Kod etika dan Akauntabiliti keguruan iii). Struktur Organisasi Pendidikan vi). dokumen guru cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia dan lain-lain rujukan berkaitan dengan perkembangan profesionalisme guru. Perkembangan Profesional Guru vii). WAJARAN PEMEROLEHAN ILMU (30%) • • • Kemahiran mencari sumber dari pelbagai sumber Ketepatan Isi kandungan dan mencukupi Kefahaman maklumat PENILAIAN SAHSIAH (10 %) Bahasa Struktur Cara persembahan PENGUASAAN ILMU DAN KEMAHIRAN (60%) i) ii) Penilaian prestasi kendiri = 10 markah Rancangan pelan tindakan meningkatkan prestasi diri = 10 markah iii) Cabaran-cabaran profesionalisme dan bagaimana menangani cabaran profesionalsimenya = 40 markah Jumlah = 100 markah diwajarkan jadi 50 markah . c) Anda dikehendaki membaca teori peringkat perkembangan guru ( Trotter.

. mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.Seterusnya.

3. . Jelas dan eksplisit 3.2 Gagasan : Objektif pengajaran dan pembelajaran Harian 1 2 3 4 Ciri-ciri : i.1. 2. Penerapan nilai iv. 4. Berdasarkan Pekeliling yang berkaitan dengan pengajaran & pembelajaran di luar 2. Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran ii. Penggabungjalinan kemahiran 1. 2. 4. Boleh dicapai iii. Lengkap untuk sepanjang tahun/semester 4. Penyerapan isi mata pelajaran lain v.1 Gagasan : Rancangan Pengajaran Tahunan 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Memeringkatkan isi pelajaran mengikut prinsip pedagogi iii. PETUNJUK SKALA: 1 Lemah 2 Kuran Baik 3 Baik 4 Cemerlang Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran ? 3.1 KEMAHIRAN MENYEDIAKAN PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ARAHAN : Bulatkan nombor yang sesuai bagi menunjukkan penilaian anda terhadap setiap item berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan ii. Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1. Boleh diukur ii.3 Gagasan : Isi pelajaran Ciri-ciri : i. Tiga ciri dapat diamalkan iii. 3. Dua ciri dapat diamalkan sekolah 3. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) terkini 1. Menepati takwim 3. Mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid iv.1.LAMPIRAN DOMAIN: 3. Kesemua ciri dapat diamalkan iv.1.

Mencapai hasil pembelajaran iii.8 Gagasan : Rancangan Kokurikulum Tahunan Ciri-ciri : i. Menarik perhatian murid ii. Lengkap untuk sepanjang tahun/semester iv.1. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Mentaksiri objektif pengajaran dan pembelajaran ii. Sesuai dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran 3. Selamat dan mudah digunakan ii. Menggunakan maklumat pentaksiran untuk memahami murid iv.5 Gagasan : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri : i. Melibatkan murid secara optimum iv. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1.1. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Membantu kesediaan murid iii. Sesuai dengan kebolehan murid iii. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Sesuai dengan tahap kebolehan murid 3. Integrasi teknologi maklumat dan komunikasi iv. Menarik dan merangsang minda iii. Sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran v.1. Tiga ciri dapat diamalkan 4.1.4 Gagasan : Set Induksi Ciri-ciri : i. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 . Memotivasikan murid iv.1. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Kepelbagaian bahan bantu belajar 3. Berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum 3 4 Rubrik 1. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Dua ciri dapat diamalkan 3. Merangsang pemikiran murid ii. Menggunakan maklumat pentaksiran untuk tindakan susulan 3. Dua ciri dapat diamalkan 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.3. Kepelbagaian kaedah pentaksiran dan penilaian iii. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.6 Gagasan : Bahan bantu belajar Ciri-ciri : i. Dua ciri dapat diamalkan 3. Menepati takwim ii. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Dua ciri dapat diamalkan 3.7 Gagasan : Pentaksiran dan penilaian Ciri-ciri : i.

1. 3. Gagasan : Menyampaikan ilmu pengetahuan. iv. ii. ii. konsep dan kemahiran Kesemua ilmu dan kemahiran Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran Menghubungkaitkan ilmu dengan kemahiran Menghubungkaitkan ilmu dan kemahiran dengan kehidupan harian 1. 2. ii. 3. 1. iii.1. 4.11 Ciri-ciri : i. 3. 2.1. 4. 3.9 Ciri-ciri : i. 2. 3. 4. iii. 2. iii. iii.3.2 KEMAHIRAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. 4.10 Ciri-ciri : i.2. 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan . 3 4 Rubrik Tiada ciri dapat diamalkan Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 1 2 DOMAIN: 3. Gagasan : Merancang program kokurikulum Program boleh dilaksanakan Program sesuai dengan kebolehan murid Program menepati objektif perancangan kokurikulum Gagasan : Merancang aktiviti kokurikulum Aktiviti mampu mengesan potensi murid Aktiviti dapat mengembangkan potensi murid Aktiviti yang melibatkan murid secara optimum Mentaksir dan mengambil tindakan susulan Gagasan : Kertas kerja untuk aktiviti Menepati objektif aktiviti Mengambil kira unsur keselamatan Menepati anggaran kos yang sesuai Mengikut prosedur pelaksanaan yang ditetapkan 1.1 Ciri-ciri : i. ii. iv. iv. 3. 1.

2. ii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. 3.3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Dua ciri dapat diamalkan 4. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1. ii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. ii. iii. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1.2. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1.2. Tiada ciri dapat diamalkan 2. Gagasan : Mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Amalan refleksi Aktiviti berpusatkan murid Aktinviti yang mendorong pembelajaran kendiri Menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai Mengajukan soalan aras tinggi untuk mendorong pemikiran kritis dan kreatif Gagasan : Menerapkan nilai-nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran Membantu membentuk keperibadian diri murid Bersesuaian dengan tajuk / tema yang diajarkan Membantu murid mengamalkan nilai murni dalam kehidupan Gagasan : Prihatin dalam melayani murid Memberikan layanan dengan adil Melaksanakan aktiviti mengikut perbezaan murid Peka terhadap keperluan murid yang bermasalah pembelajaran Menyesuaikan strategi pengajaran dan pembelajaran dengan murid Gagasan : Prihatin dalam memberi bimbingan kepada murid Melaksanakan aktiviti pemulihan Melaksanakan aktiviti pengayaan Memberikan bimbingan dan kaunseling Mengamalkan sifat kasih sayang Membantu meningkatkan kemahiran berbahasa Gagasan : Menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran Sumber yang sesuai dan mencukupi dengan bilangan murid Penggunaan sumber mematuhi peraturan keselamatan Mematuhi prosedur penggunaan sumber Sumber pengajaran dan pembelajaran membantu pembelajaran murid 2 3 Rubrik 1. 3. 3. iv.3 Ciri-ciri : i. ii. Satu ciri dapat diamalkan 3.6 Ciri-ciri : i. iii. Dua ciri dapat diamalkan 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iii. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1. iv. ii. Dua ciri dapat diamalkan 3.2 Ciri-ciri : i.2. Tiga ciri dapat diamalkan 4. iii. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. v. Semua ciri dapat diamalkan 1 4 4 4 4 4 .4 Ciri-ciri : i.2. iv. Dua ciri dapat diamalkan 3.5 Ciri-ciri : i. 3. iv. Dua ciri dapat diamalkan 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iii. v.

7 Gagasan : Mengintegrasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Jenis kemahiran generik : i. Berkeupayaan menjadi pengawal/penasihat v. Tiga ciri dapat diamalkan iv. Kemahiran mentaksir dan menilai v. Tiga ciri dapat diamalkan iii. Kemahiran menyelesaikan masalah vi. Memberi ulasan prestasi murid kepada ibu bapa 4.3. 2. 1. Melaksanakan pemantauan secara berterusan 4. MENTAKSIR DAN MENILAI 1 1. Berkeupayaan menjadi jurulatih iii.2 Gagasan : Pelaporan Penaksiran dan Penilaian 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i.2. Melaksanakan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran 2. Kemahiran berfikir iii.2. Merekod pencapaian dalam buku persediaan mengajar 2.3 KEMAHIRAN MEMANTAU.8 Gagasan : Melaksanakan kokurikulum Ciri-ciri : i. Memberi ulasan terhadap pencapaian murid 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan ii. 3. 3. Berkeupayaan menjadi hakim/juri/pengadil / penceramah DOMAIN: 3. 4. 4. Semua ciri dapat diamalkan . Dua ciri dapat diamalkan iii.3. Menyediakan laporan aktiviti iv. 2. Kemahiran fasilitator iv. Merekod pencapaian dalam buku rekod prestasi murid 3.3.1 Gagasan : Penaksiran dan penilaian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Kemahiran belajar ii. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 3. Dua ciri dapat diamalkan ii. Berkemahiran mentaksir dan menilai ii. 3 4 Rubrik Satu hingga dua kemahiran generik diintegrasikan / tiada diintegrasikan Tiga kemahiran generik diintegrasikan diintegrasikan Empat kemahiran generik diintegrasikan Semua kemahiran generik diintegrasikan 1 2 3 4 Rubrik Berupayaan dalam satu ciri atau tidak berupaya Berupayaan dalam dua ciri Berupayaan dalam tiga ciri Berupayaan dalam empat atau lebih ciri 2 Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. Menggunakan strategi pentaksiran dan penilaian yang sesuai 3. Semua ciri dapat diamalkan 3. Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan i.

Suasana yang ceria ii. Persekitaran yang selamat v.4. 2 3 4 1.3 Gagasan : Mengurus disiplin bilik darjah Ciri-ciri : i. 4. 3. 3. 2. Sumber pengajaran dan pembelajaran mudah diakses 3.4. Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 4 . Mengenal pasti tingkah laku negatif dan mengambil tindakan sewajarnya iii. 2. Hubungan antara murid dengan murid iii. 2 3 4 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 1. Susunan teratur iii. Kerjasama antara murid dengan murid 3. Keadaan peersekitaran yang bersih iv. Kerjasama antara guru dengan murid iv.DOMAIN: 3. Peraturan bilik darjah berdasarkan peraturan sekolah ii.2 Gagasan : Sejuahmana guru dapat membina hubungan dan kerjasama dalam bilik darjah Ciri-ciri : i. 4. Hubungan antara guru dengan murid ii. Berbincang kes disiplin yang berat dengan ibu bapa 1 1. Merujuk kes disiplin yang berat kepada guru disiplin / kaunselor / guru bimbingan iv.4 KEMAHIRAN MENGURUS BILIK DARJAH Yang manakah anda mengamalkan ciri-ciri setiap gagasan berikut dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. 2.4. 4.1 Gagasan : Mewujudkan persekitaraan pembelajaran yang kondusif Ciri-ciri : i. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->