KONSEP ESENSIALISME

• 1. Terdapat ilmu dan kemahiran utama untuk mengajar anak murid • • 2. Menumpukan terhadap apa yang perlu sahaja, iaitu apa yang perlu diketahui agar menjadi ahli masyarakat yang produktif

3. Bersifat praktikal dan pragamatik

Tujuan pendidikan adalah pengajaran maklumat berbentuk fakta 1.TUJUAN 1. dihayati dan disimpan oleh anak murid serta penghayatan budaya . Semua ini perlu dipelajari. 2. 2.

PERANAN DAN TUMPUAN Terbahagi kepada empat aspek iaitu jenis kurikulum. . kaedah mengajar dan peranan murid 1.peranan guru.

Mata pelajaran wajib ialah sains. mata pelajaranpelajaran tersebut akan dikeluarkan daripada senarai mata pelajaran wajib pada satu-satu tahap persekolahan .Jenis kurikulum 1. menulis dan mengira (3M) 2.Memberi tumpuan kepada kemahiran asas seperti membaca. sejarah.Bidang sastera dan kemanusiaan adalah sebagai sampingan sahaja 4. 3.Jika peruntukan tidak mencukupi. seni dan muzik.

Peranan guru 1. Disifatkan sebagai berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran  2. Menjadi teladan kepada anak murid . Mahir dari segi kawalan bilik darjah  3.

Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam spekulasi reflektif yang dilihat sebagai membuang masa • .Kaedah mengajar 1. Menggunakan pendekatan didaktik • 2.

Peranan murid Semua murid perlu rajin belajar dan menumpukan sepenuh perhatian dan usaha mereka terhadap apa yang diajar di sekolah bagi mencapai kejayaan • .