KONSEP ESENSIALISME

• 1. Terdapat ilmu dan kemahiran utama untuk mengajar anak murid • • 2. Menumpukan terhadap apa yang perlu sahaja, iaitu apa yang perlu diketahui agar menjadi ahli masyarakat yang produktif

3. Bersifat praktikal dan pragamatik

2. dihayati dan disimpan oleh anak murid serta penghayatan budaya . Semua ini perlu dipelajari. 2.TUJUAN 1. Tujuan pendidikan adalah pengajaran maklumat berbentuk fakta 1.

peranan guru.PERANAN DAN TUMPUAN Terbahagi kepada empat aspek iaitu jenis kurikulum. . kaedah mengajar dan peranan murid 1.

mata pelajaranpelajaran tersebut akan dikeluarkan daripada senarai mata pelajaran wajib pada satu-satu tahap persekolahan .Jenis kurikulum 1. seni dan muzik. 3. sejarah.Jika peruntukan tidak mencukupi. menulis dan mengira (3M) 2.Bidang sastera dan kemanusiaan adalah sebagai sampingan sahaja 4.Mata pelajaran wajib ialah sains.Memberi tumpuan kepada kemahiran asas seperti membaca.

Mahir dari segi kawalan bilik darjah  3. Disifatkan sebagai berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran  2.Peranan guru 1. Menjadi teladan kepada anak murid .

Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam spekulasi reflektif yang dilihat sebagai membuang masa • .Kaedah mengajar 1. Menggunakan pendekatan didaktik • 2.

Peranan murid Semua murid perlu rajin belajar dan menumpukan sepenuh perhatian dan usaha mereka terhadap apa yang diajar di sekolah bagi mencapai kejayaan • .