KONSEP ESENSIALISME

• 1. Terdapat ilmu dan kemahiran utama untuk mengajar anak murid • • 2. Menumpukan terhadap apa yang perlu sahaja, iaitu apa yang perlu diketahui agar menjadi ahli masyarakat yang produktif

3. Bersifat praktikal dan pragamatik

Semua ini perlu dipelajari. Tujuan pendidikan adalah pengajaran maklumat berbentuk fakta 1. 2. dihayati dan disimpan oleh anak murid serta penghayatan budaya . 2.TUJUAN 1.

kaedah mengajar dan peranan murid 1.peranan guru.PERANAN DAN TUMPUAN Terbahagi kepada empat aspek iaitu jenis kurikulum. .

Jika peruntukan tidak mencukupi. 3.Jenis kurikulum 1.Bidang sastera dan kemanusiaan adalah sebagai sampingan sahaja 4. sejarah. menulis dan mengira (3M) 2. mata pelajaranpelajaran tersebut akan dikeluarkan daripada senarai mata pelajaran wajib pada satu-satu tahap persekolahan . seni dan muzik.Memberi tumpuan kepada kemahiran asas seperti membaca.Mata pelajaran wajib ialah sains.

Disifatkan sebagai berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran  2. Menjadi teladan kepada anak murid .Peranan guru 1. Mahir dari segi kawalan bilik darjah  3.

Kaedah mengajar 1. Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam spekulasi reflektif yang dilihat sebagai membuang masa • . Menggunakan pendekatan didaktik • 2.

Peranan murid Semua murid perlu rajin belajar dan menumpukan sepenuh perhatian dan usaha mereka terhadap apa yang diajar di sekolah bagi mencapai kejayaan • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful