KONSEP ESENSIALISME

• 1. Terdapat ilmu dan kemahiran utama untuk mengajar anak murid • • 2. Menumpukan terhadap apa yang perlu sahaja, iaitu apa yang perlu diketahui agar menjadi ahli masyarakat yang produktif

3. Bersifat praktikal dan pragamatik

dihayati dan disimpan oleh anak murid serta penghayatan budaya . 2. Semua ini perlu dipelajari. Tujuan pendidikan adalah pengajaran maklumat berbentuk fakta 1. 2.TUJUAN 1.

kaedah mengajar dan peranan murid 1. .PERANAN DAN TUMPUAN Terbahagi kepada empat aspek iaitu jenis kurikulum.peranan guru.

menulis dan mengira (3M) 2. seni dan muzik. mata pelajaranpelajaran tersebut akan dikeluarkan daripada senarai mata pelajaran wajib pada satu-satu tahap persekolahan .Mata pelajaran wajib ialah sains. 3.Bidang sastera dan kemanusiaan adalah sebagai sampingan sahaja 4. sejarah.Jika peruntukan tidak mencukupi.Jenis kurikulum 1.Memberi tumpuan kepada kemahiran asas seperti membaca.

Peranan guru 1. Mahir dari segi kawalan bilik darjah  3. Disifatkan sebagai berwibawa dalam pengajaran dan pembelajaran  2. Menjadi teladan kepada anak murid .

Menggunakan pendekatan didaktik • 2. Murid-murid tidak digalakkan untuk melibatkan diri dalam spekulasi reflektif yang dilihat sebagai membuang masa • .Kaedah mengajar 1.

Peranan murid Semua murid perlu rajin belajar dan menumpukan sepenuh perhatian dan usaha mereka terhadap apa yang diajar di sekolah bagi mencapai kejayaan • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful