MODUL 3

KEUSAHAWANAN
Dalam modul ini pelajar diperkenalkan kepada keusahawanan dan kerjaya yang meliputi aspek kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat keputusan, pengiraan kos, rancangan perniagaan, agensi yang membantu usahawan, pemasaran serta peluang kerjaya dalam industri automobil.

Objektif
Modul ini membolehkan pelajar:

1. 2. 3. 4. 5.

Menyatakan maksud komunikasi. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain. Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. 6. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 7. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 8. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. 9. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. 10. Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawan. 11. Mengenal pasti unsur pemasaran. 12. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. 13. Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil.

KANDUNGAN MODUL
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 : : : : : : : Kemahiran berkomunikasi. Kemahiran membuat keputusan. Pengiraan kos. Rancangan Perniagaan. Agensi yang membantu usahawan. Pemasaran. Peluang kerjaya dalam industri automobil.

UNIT 3.1 : KEMAHIRAN BERKOMUNAKASI
Objektif
Pada akhir unit ini pelajar dapat: 101

1. Menyatakan maksud komunikasi. 2. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. 3. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain.

Pencapaian Kompetensi
1. 2. 3. 4.
Boleh menyatakan maksud komunikasi. Boleh menjalankan simulasi, main peranan dan menonton video cara berkomunikasi. Boleh menyatakan kepentingan membentuk jaringan hubungan ( networking ). Boleh menjalinkan perhubungan antara rakan untuk melaksanakan projek usahasama.

Maklumat penting
Kemahiran berkomunikasi
Komunikasi adalah satu proses yang menentukan perbualan, perbincangan, arahan atau penulisan dilakukan dengan berkesan. Ia melibatkan pertukaran maklumat dan pemahaman terhadap maksud maklumat yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam proses pengurusan sesebuah perniagaan. Oleh itu usahawan yang inginkan pencapaian cemerlang dalam perniagaan yang diterajuinya perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi.

Proses komunikasi semasa berurusan dengan pelanggan
Proses komunikasi yang berkesan mengandungi beberapa langkah seperti berikut:

1. Ketahui 2. 3. 4. 5.

objektif atau sebab komunikasi dilakukan. Mengenal pasti kepada siapa maklumat ditujukan. Memilih media yang sesuai untuk berkomunikasi supaya objektif komunikasi tercapai. Memilih masa yang sesuai untuk berkomunikasi. Rancang maklumat yang hendak disampaikan dan pilih bahasa yang sesuai supaya difahami oleh penerima maklumat.

Teknik berkomunikasi dalam perniagaan Rajah 3. Kaedah komunikasi secara bertulis pula merangkumi surat menyurat. mesyuarat. Teknik tersebut ialah komunikasi menggunakan tulisan dan lisan. faksimili. laporan. perbincangan bersemuka. mel elektronik. intercom. seminar dan konferensi. Mendapatkan maklum balas untuk memastikan komunikasi yang berkesan. memo.6. minit mesyuarat.1 Komunikasi bersama pelanggan Terdapat dua teknik berkomunikasi yang kerap digunakan oleh usahawan untuk menguruskan perniagaannya. Komunikasi secara lisan dilakukan apabila usahawan berkomunikasi melalui talefon. iklan dan risalah. 102 Komunikasi Lisan Bertulis Surat Mesyuarat Telefon Memo Gaya Perbualan Laporan Perbincangan Interpersonal Antara peroragan Penampilan Kebolehan mendengar Berketerampilan Memahami kehendak perbualan Gerak bahasa tubuh (body language) Gerak bahasa tubuh .

pembekal. Maksud asal maklumat hilang dalam saluran komunikasi kerana penerima maklumat tidak memberi tumpuan kepada apa yang sedang diterangkan dan gagal mentaksirkan maklumat dengan tepat. Nyatakan maksud komunikasi. ketahanan. Menonton tayangan cara berkomunikasi. 3. Kemahiran berkomunikasi. skim bayaran. Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. Kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan. Halangan dalam penghantaran maklumat. Kegagalan mentaksir maksud asal sesuatu maklumat menyumbang kepada hilangnya sesuatu maklumat itu dalam saluran komunikasi. 2. suara penghantar yang kurang jelas. warna. Latihan 1. 5. Saluran maklumat mungkin terganggu oleh suasana yang bising. 2. egronomik. . tulisan yang kurang difahami atau sukar dibaca. Aktiviti 1. reka bentuk. Mengatasi konflik. dan …………………………yang kerap digunakan oleh usahawan. kualiti. pekerja.2 Peta minda kemahiran berkomunikasi Kepentingan menjalin hubungan dengan orang lain Kemahiran hubungan manusia adalah kemahiran penting perlu dihayati oleh seseorang usahawan. Jalankan aktiviti berkomunikasi dengan pelanggan mengenai cita rasa pelanggan dari segi harga. 3. komunikasi sangan penting. trend terkini. Kepimpinan. 4. Dinamika kumpulan. 4. berkesan dan gagal membentuk idea yang jelas. Terdapat dua teknik berkomunikasi iaitu…………………………. 5. Dalam menjalankan perniagaan. tempoh serahan dan perkhidmatan selepas jualan. 2. Penghalang komunikasi adalah seperti berikut: 1. Antara kemahiran hubungan manusia yang penting ialah: 1. Laksanakan satu projek usahasama dan lakukan proses menjalin perhubungan. Maklumat yang kurang jelas adalah penghalang kepada keberkesanan proses komunikasi. Halangan di pihak penerima maklumat. Ini adalah 103 kerana usahawan sentiasa perlu berinteraksi dengan pelanggan. 3. Penerima tidak yakin dengan apa yang telah ditafsirkan kerana tidak yakin kepada penghantar maklumat.Rajah 3. Maklumat kabur kerana penghantar maklumat gagal menggunakan bahasa perantaraan dengan 2. pesaing dan anggota masyarakat perdagangan yang mempunyai hubungkait dengan perniagaannya. 3. estetika. Halangan Dalam Berkomunikasi Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. Gagal mentafsir maklumat dengan tepat. saiz.

Cara pembayaran juga sangat penting dibincangkan kerana ianya akan memudahkan pelanggan membuat pembayaran secara tunai. Boleh membuat keputusan cara mengenal pasti masalah. kad kredit atau cek. Mekanik mestilah boleh mengesan atau memeriksa kerosakkan ke atas kenderaan dengan tepat. Langkah membuat keputusan bidang automobil. Contohnya. Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja. seseorang mekanik bukan sahaja mengetahui bagaimana hendak membaiki enjin tetapi juga perlu mengetahui bagaimana hendak mengesan kerosakan dan boleh memberi khidmat nasihat. Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan. kekurangan modal untuk perniagaan dan tawar-menawar harga perkhidmatan. Menguji kenderaan. pengalaman dan kemahiran penting untuk menentukan yang seseorang itu benar-benar tahu apa yang hendak dilakukan ke atas perniagaan yang diceburi. Rajah 3. pengalaman dan kemahiran didalam kemahiran membuat keputusan ini sangat penting dimiliki oleh usahawan. bertindak dan menilai semula. Maklumat penting Pengetahuan. Pencapaian Kompetensi 1. mencari alternatif. UNIT 3. Berbincang dengan pelanggan mengenai kerosakan dan kerja pembaikan. Seorang mekanik yang baik mestilah boleh memuaskan hati pelanggan atau pemilik kenderaan. Boleh menyelesaikan masalah ketiadaan bahan atau alat yang diperlukan untuk menservis enjin. menuntut bayaran dan menyerahkan kenderaan kepada pelanggan.2 : KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 104 • Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. 2. Keputusan kerosakan mestilah dibincangkan dengan pelanggan dari segi kos kerja pembaikan dan masa pembaikan. Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. Ketua Mekanik mengisi borang kerja.Nyatakan dua penghalang komunikasi. Pemeriksaan awal dilakukan oleh ketua mekanik / mekanik ke atas kenderaan. memilih penyelesaian yang baik. Pengetahuan.3 Carta alir membuat keputusan 105 .

Nyatakan kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh usahawan di dalam proses kemahiran membuat keputusan.Aktiviti • Pelajar membuat perbincangan kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan yang sesuai. Latihan Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. Rajah 1 Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan Ketua Mekanik mengisi borang kerja dan menetapkan kos pembaikan Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja 1. 106 . lengkapkan carta alir langkah membuat keputusan. Berpandukan rajah di atas. 2.

2. usahawan perlu membuat pengiraan kos operasi. gaji buruh tak langsung. kos bahan tak langsung dan susut nilai bagi aset seperti mesin dan peralatan serta bangunan yang dibina atau dibeli. Pencapaian Kompentasi 1. Rumus. gaji kakitangan pengurusan seperti panyelia kilang. Komponen kos operasi terdiri daripada kos bahan langsung.UNIT 3. Untuk mendapatkan kos seunit keluaran. Kos buruh langsung merujuk kepada kos buruh yang terlibat secara terus dalam mengeluarkan barang siap. Kos bahan langsung termasuk semua bahan yang diperlukan secara terus untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. Pengiraan kos operasi Kos Operasi = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Overhed Daripada pengiraan kos operasi. Maklumat penting Bagi mengetahui kos seunit komponen atau perkhidmatan menservis dan menyenggara. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. 2. 3. 3. Kos overhed termasuk sewa premis. Kos bahan dan buruh yang tidak terlibat secara terus dalam menghasilkan barang siap akan disenaraikan bawah kos overhed. kos penyelenggaran. kos buruh langsung dan kos overhed. Boleh mengira kos perkhidmatan dan menyenggara sistem automobil. Dapat menentukan harga atau kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil.3 : PENGIRAAN KOS Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. kos seunit dan kos seunit keluaran dapat di tentukan. Boleh membuat pengiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi. jumlah kos operasi mesti dibahagi dengan jumlah output seperti berikut: Kos Seunit Keluaran = Jumlah Kos Operasi Jumlah Output ( unit ) 107 . insuran. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil.

Jadual 3.Kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 108 . sila rujuk Persatuan Pengusaha Bengkel Bumiputra Malaysia di Kuala Lumpur atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna.1 Daftar harga menservis automobil Info: Untuk maklumat terkini mengenai daftar harga.

Mengira kos perkhidmatan menservis automobil Sebuah syarikat perkhidmatan mencuci kenderaan mendapat tawaran mencuci 300 buah bas sebulan pada harga RM 80.520 900 1. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut: Jadual 3.050 450 RM Kos Operasi Sebulan RM 5.520 RM RM RM 1. membasuh dengan syampu keseluruhan badan dan tayar serta menggilap dengan bahan pengilap.050 450 RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Kos Operasi perkhidmatan Mencuci Bas Kos Bahan Mentah Langsung Syampu Bahan Penggilap Bil air Kos Buruh Langsung Upah Pekerja Kos Overhed Gaji Penyelia Sewa tapak Sponge dan berus Bil elektrik Susutnilai mesin Dan peralatan Belanja runcit RM RM RM RM RM RM 1.000 800 750 1.140 1.500 900 750 800 1.450 20.835 RM 11.140 1. Spesifikasi kerja dinyatakan adalah menyembur. mesin pengilap dan 9 peralatan lain 10 Belanja runcit Harga 1.2 Kos operasi No Perkara 1 Syampu 2 Bahan Pengilap 3 Gaji Penyelia 4 Upah pekerja 5 Sewa tapak 6 Bil air 7 Bil elektrik 8 Sponge dan berus Susutnilai mesin penyembur.725 1.725 1.000 RM 3.865 109 .500 11.00 bagi seunit bas.

200 RM 300 RM 200 RM 1.000 RM 1. Spesifikasi kerja yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah menukar minyak pelincir. palam pencucuh dan penalaan enjin.45 / bas Daripada pengiraan di atas. Latihan Sebuah syarikat menservis kenderaan telah mendapat tawaran untuk menservis dan menyenggara 200 buah kereta sebulan pada harga RM 160.400 RM 1.55 Aktiviti • Pelajar membuat kiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi berpandukan daftar harga. Seterusnya kos seunit perkhidmatan dapat dikira seperti berikut: Kos seunit perkhidmatan = = = Jumlah kos operasi Jumlah output ( unit ) RM 20. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut:Minyak pelincir Penapis minyak pelincir Palam pencucuh Gaji Penyelia Upah Pekerja Sewa tapak Bil air Bil elektrik Susutnilai mesin penalaan enjin dan peralatan lain Belanja runcit RM 6.Rumus.000 Kirakan kos menservis dan menyenggara sebuah kereta dan keuntungannya.835 300 buah bas RM 69. RM 80. 110 . kos perkhidmatan mencuci seunit bas ialah RM 69.400 RM 3.00 bagi sebuah kereta. penapis minyak pelincir.45 Keuntungan yang diperolehi bagi sebuah bas ialah : Keuntungan = = = Harga tawaran mencuci bas – kos seunit perkhidmatan.00 – RM 69.45 RM 10.500 RM 12.200 RM 1.000 RM 2.

Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik. 1. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. 2. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. 2. Dapat menyatakan tujuan menyediakan rancangan perniagaan 2. 3. kritikal dan praktikal. Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai perniagaan secara objektif. Nama penulis rancangan perniagaan. Ringkasan perlu disediakan dengan baik supaya mampu menimbulkan minat pembaca untuk meneliti Rancangan Perniagaan yang telah disediakan. Ringkasan rancangan perniagaan. iii. Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan kewangan. Tarikh disediakan. Tajuk rancangan perniagaan.4 : RANCANGAN PERNIAGAAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. Ia merupakan “ blue print “ perniagaan untuk menerangkan mengenai kajian yang telah dijalankan dan perancangan perniagaan pada masa depan. i.UNIT 3. Pencapaian Kompetensi 1. Boleh membuat rancangan perniagaan mudah Maklumat penting Rancangan Perniagaan ialah sebuah dokumen / kertas kerja bertulis yang menerangkan tentang perniagaan yang hendak dijalankan secara menyeluruh. 4. 5. pengurusan. ii. Muka surat hadapan. 2. iv. Ia juga menerangkan tentang ramalan dan jangkaan serta kaedah perlaksanaan strategi perniagaan tersebut. Terkandung di dalamnya seperti barangan yang ditawarkan. Nama dan alamat perniagaan. Menjadi garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian. Format Rancangan Perniagaan 1. potensi pasaran. kos projek dan jangkaan keuntungan. . Mengkaji dan menilai sama ada perniagaan yang akan dijalankan berdaya maju atau sebaliknya.

Persaingan. Sasaran pasaran. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagaan”. iv. Jadual jawatan dan bilangan tenaga pekerja. Syer pasaran. Bil Nama Jawatan 1 Encik Dzulkifli Bin Ujang Pengarah Urusan 2 Encik Padli Bin Mohamed Salleh Timbalan Pengarah I 3 Encik Suhaireesam Bin Sebon Timbalan Pengarah II 4 En Nor Hisham Bin Aspan Penolong Pengarah 7. i.000 RM 100. G. Senarai keperluan tugas. D.000 daripada Maybank untuk kegunaan modal pusingan perniagaan” Untuk menguruskan perniagaan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. Bahagian ini mengandungi maklumat asas tentang perniagaan bagi memudahkan pembaca mengenai perniagaan dengan lebih dekat. Carta Organisasi. Penerangan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Latar belakang perniagaan. G. ii.000 RM 110. Pengenalan Organisasi. Pengenalan. iii. vi. Untuk mendapatkan pinjaman kewangan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. Jadual huraian tugas. iv. . D. Rancangan Pentadbiran. Sdn. Nama perniagaan 111 Jenis perniagaan yang dijalankan Lokasi perniagaan Potensi daya maju perniagaan di masa hadapan 4. 6. Latar belakang pemilik atau ahli kongsi.3. Jadual 3. 8. Sdn. v. Tujuan. 5. Bhd. Perbelanjaan pentadbiran. Saiz pasaran. iii. Rancangan pemasaran. bagi memohon pembiayaan kewangan sebanyak RM 50. Syer RM 150.000 i.000 RM 130. iv. ii. i. Bhd. iii. ii.3 Contoh latar belakang pemilik atau ahli kongsi. v.

iv. Meramal dan mengetahui keseluruhan kedudukan kewangan pada akhir tahun perakaunan dengan menyediakan Proforma Kunci Kira-Kira. 4. v. 2. viii. i. Sdn. Rumusan. vii. Bahagian yang terakhir sekali ialah rumusan ke atas keseluruhan perancangan yang dibuat dalam Rancangan Perniagaan. Rancangan kewangan. ii. 9. Ramalan jualan. Memberi peluang kepada usahawan untuk berbelanja sesuka hati Menjadi garis panduan untuk menghabiskan wang syarikat. Aktiviti • Sediakan rancangan perniagaan yang mudah. iii. Menyediakan Kos Perlaksanaan Projek bagi mengetahui jumlah keseluruhan kos yang 112 akan terlibat dalam memulakan sesuatu projek. “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat ZYX . Strategi pemasaran. Bhd. Merancang bagi mendapatkan sumber-sumber kewangan bagi membiayai perlaksanaan projek tersebut. Nyatakan maksud Rancangan Perniagaan Pilih pernyataan yang tidak betul dalam menyediakan format Rancangan Perniagaan a. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagan” Pernyataan di atas adalah bagi tujuan a. Perbelanjaan pemasaran. Tujuan c. 10. Latihan 1. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan ialah Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan peribadi. Meramal dan mengetahui untung / rugi perniagaan di akhir tempoh perakaunan dengan menyediakan Proforma Untung Rugi. 3. Rancangan Pentadbiran d. Rancangan Kerugian.vi. Ringkasan Rancangan Perniagaan b. Pinjaman kewangan . Meramal dan mengetahui kedudukan ketunaian perniagaan dengan menyediakan Proforma Aliran Wang Tunai.

kecekapan. Memberi pendedahan tentang kaedah pengeluaran dan pengurusan yang sistematik. Bantuan Teknikal. PERNAS EDAR. perangkaan. FAMA. Kemudahan sokongan 1. SIRIM. GUTHRIE dan BESTA. FDPN. Seminar dan Bengkel Kerja. Membantu usahawan mendapatkan premis atau lokasi perniagaan. SIRIM. Membantu usahawan dalam mengedar dan memasarkan barangan. PUNB. MARA. MARDI. MATRADE. SEDC dan pihak institusi kewangan. Mengagihkan keuntungan d. Agensi yang terlibat ialah MITI. MIDA. 2. Bantuan Maklumat. Maklumat penting Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. teknologi.b. BPMB dan MIDA. FRIM dan institusi pengajian tinggi tempatan. Agensi yang terlibat ialah MARA. Khidmat Lanjutan. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat membantu usahawan. Latihan. RRI dan PORIM. Bantuan Infrastruktur. 5. Mempromosi syarikat c. 3. Menyediakan latihan pengurusan. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. MARA. penyelidikan dan sebagainya. penemuan-penemuan baru. MARDI dan NPC. MATRADE. Membantu usahawan untuk membiayai perlaksanaan sesuatu perniagaan. Bantuan Kewangan. Memberi maklumat peluang-peluang perniagaan. MARA. Bantuan Pemasaran. 6. . UDA.5 : AGENSI YANG MEMBANTU USAHAWANAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 113 • Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawanan. PKEN. motivasi dan berbagai lagi. 7. kemahiran. Agensi yang terlibat ialah MITI. 4. Menjamin perlaksanaan dan perjalanan sesuatu projek seperti yang dirancangkan. SIRIM. MITI. MATRADE. Agensi yang terlibat ialah SIRIM. Mengurus perniagaan UNIT 3. MARDI. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. KPLB.

Bank Pertanian Malaysia Berhad. Maybank Finance Berhad. Bank Saudagar Bank Pembangunan Syarikat kewangan Berlesen Agensi Kerajaan .my untuk maklumat lanjut mengenai skim bantuan kerajaan. Majlis Amanah Rakyat. EON Bank Islam Malaysia Berhad.Info: Layari laman web:www. 114 Bank Berhad. Arab Malaysian Merchant Bank Berhad. Southern Bank Berhad. Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Public Finance Berhad.kpun. BSN Commercial Bank.gov. Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kementerian Belia dan Sukan. Hong Leong Finance Berhad. Jadual 3.4 Senarai agensi yang boleh memberi bantuan kewangan Bank Perdangangan Malayan Banking Berhad. Arab-Malaysian Finance Berhad. Public Bank Berhad.

Mengagihkan modal untuk dihabiskan. Nyatakan Bank Pembangunan mana yang dapat membantu usahawan. Bank Pertanian Malaysia Berhad c.Pembekal Alatan dan bahan Bank Perdagangan Bank Saudagar Usahawan Bank Pembangunan Pembekal Alatan dan bahan Pembekal Alatan dan bahan Rajah 3. Kenapa kemudahan 115 sokongan ini diperlukan. Latihan 1.4 Carta alir mendapatkan bantuan Agensi Kerajaan Aktiviti • Adakan perbincangan bagaimana hendak mendapatkan pinjaman bagi memulakan perniagaan. . Nyatakan maksud kemudahan sokongan. EON Bank Berhad d. 4. a. Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan a. 2. Mengembangkan perniagaan dengan menindas orang lain 3. usahawan memerlukan kemudahan sokongan. Memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan c. b. Mengaut keuntungan untuk kekayaan sendiri d. Untuk memulakan perniagaan. Maybank Finance Berhad b. Majlis Amanah Rakyat ( MARA ).

2. Pencapaian kompetensi 1. . Dapat menyatakan unsur pemasaran seperti produk. Dapat menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditawarkan. 3. 2. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. Maklumat penting Pemasaran boleh didefinasikan sebagai usaha yang dilakukan secara sistematik bagi melaris dan meningkatkan jualan barangan yang ditawarkan selagi ia tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan tatasusila kemanusiaan.UNIT 3. harga.6 : PEMASARAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 116 1. Mengenal pasti unsur pemasaran. Boleh menyatakan cara mempromosi produk yang ditawarkan. promosi dan tempat.

edaran risalah dan akhbar. tidak tulin. Promosi Untuk menarik perhatian pelanggan maklumat 117 mengenai produk mestilah disebarkan. Harga Untuk menarik perhatian pelanggan. Rajah 3. Galakan jualan boleh dilakukan dengan cara memberi potongan harga. Harga yang terlalu mahal akan menyebabkan pelanggan membuat perbezaan dengan kedai lain dan harga yang terlalu murah juga akan menyebabkan pelanggan beranggapan barangan yang kita jual telah rosak. Produk yang ditawarkan mestilah yang asli atau tulin. Pakej perkhidmatan juga perlulah menarik seperti menggabungkan beberapa barangan yang asli dengan harga yang berpatutan dan upah yang minima atau tanpa upah pemasangan. 2. Produk 2. telah tamat tempoh atau ada kecacatannya. hadiah percuma dan hantaran percuma kepada . Promosi 4.5 Contoh Iklan 3. Tempat Produk Produk atau pakej perkhidmatan memainkan peranan penting untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Promosi boleh dilakukan dengan beberapa cara: 1. Yang penting ialah penetapan harga perlulah mengambil kira faktor kos seunit produk atau kos penyediaan perkhidmatan. Promosi bentuk ini memerlukan belanja yang besar tetapi kesannya lebih baik. Iklan Ia boleh dilakukan dalam bentuk audio-visual seperti radio dan tv atau bercetak seperti kain rentang. Galakan Jualan Mempercepatkan keputusan pelanggan membeli merupakan kejayaan dalam promosi. Pengumuman Biasanya dilakukan dengan melantik syarikat pengiklanan untuk memaklumkan kepada pelanggan dengan menggunakan kenderaan bergerak. harga memainkan peranan yang sangat penting. Harga 3.Unsur Pemasaran Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu: 1.

iklan 2. galakan jualan dan tempat 118 UNIT 3. Produk. 1. jalanraya. Latihan. Promosi boleh dilakukan dengan cara a.pembeli awal. barangan dan harga 3. Faktor lain ialah kemudahan pengangkutan awam. Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: • Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil. tempat. harga. pengumuman. iklan dan pengumuman d. c. Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu a. Tempat Kedudukan kedai atau bengkel juga memainkan peranan penting kerana tempat yang jauh dan tersembunyi akan menyukarkan pelanggan. promosi dan tempat. tempat letak kenderaan dan kemudahan awam yang lain. harga. promosi dan produk d. Iklan. Maklumat penting . c. Promosi. Produk. Iklan. pengumuman dan galakan jualan b.7 : PELUANG KERJAYA DALAM INDUSTRI AUTOMOBIL. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan peluang-peluang pekerjaan dalam industri automobil. Aktiviti • Hasilkan satu iklan bagi tujuan mempromosikan satu produk yang ditawarkan. Pemasaran boleh didefinisikan sebagai . produk. Iklan. tempat dan jenama b. Tempat yang senang ditujui menjadi pilihan utama pelanggan.

Eksekutif. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. PENGURUS AUTOMOTIF EKSEKUTIF PENASIHAT PERKHIDMATAN PENYELIA MEKANIK KETUA MEKANIK MEKANIK MEKANIK MEKANIK Rajah 3. Selain itu terdapat juga pusat-pusat servis kenderaan sama ada yang berdaftar atau tidak. Penasihat Perkhidmatan. Penasihat Perkhidmatan. Penyelia Mekanik. Penyelia Mekanik. Naza Kia. Ketua Mekanik dan Mekanik Penasihat Perkhidmatan. Eksekutif. Walaubagaimanapun ramai pelajar yang tidak tahu syarat atau kelayakan untuk memohon jawatan dalam industri automobil. Aktiviti 1. Produa. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Ketua Mekanik dan Mekanik . Membuat lawatan ke kilang atau ekspo perdagangan.Terdapat banyak industri automobil di negara kita sekarang seperti Proton.6 Carta organisasi industri automobil. Sila rujuk daftar kerjaya ‘Piawaian Pengkelasan Pekerjaan Malaysia’ terbitan Jabatan Tenaga Rakyat bagi mendapatkan maklumat pekerjaan. Penyelia Mekanik. 2. Penyelia Mekanik. 119 Latihan Pilih jawapan yang betul susunan jawatan dalam industri automobil. Honda dan banyak lagi. Penasihat Perkhidmatan.

rancangan pelunjuran sesuatu projek / sasaran. surat-surat penting dan lain-lain. tempat menguruskan hal-hal kewangan dan tempat menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas. . hubungan atau perhubungan sama ada secara lisan atau isyarat. kad yang mengantikan wang untuk membeli barang secara kredit. arahan bertulis kepada bank ( di atas kepingan tertentu ) supaya membayar wang kepada pembawanya atau memasukkannya ke dalam akaun tertentu sebanyak yang tertulis pada arahan tersebut. GLOSARI Agensi (Agency) Bank (Bank) Kertas kerja (Blue print) Cek (Cheque) Kad kredit (Credit card) Komunikasi (Comunication) - 120 organisasi atau badan yang menjalankan urusan tertentu.Nyatakan kerjaya pekerjaan industri automobil dalam bentuk carta alir.

nama orang dan lain-lain dalam bahagian pertama suatu perjanjian undangundang.Konflik (Conflict) Kos (Cost) Kualiti (Quality) Organisasi (Organisation) Overhed (Overhead) Premis (Premise) Tunai (Cash) Usahawan (Entrepreneur) - perselisihan. harga sesuatu barangan atau perkhidmatan. tidak berhutang. perbadanan dan mempunyai tujuan tertentu. perbelanjaan asas untuk menjalankan sesuatu kerja seperti perniagaan. membayar pada ketika itu juga. 121 . keadaan sesuatu benda / mutu. butir-butir milik. susunan berbagai bahagian yang bersistem dalam sesuatu pertubuhan. sengketa. orang yang menjalankan peniagaan secara besar-besaran. perkarangan (halaman) rumah dan lain-lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful