MODUL 3

KEUSAHAWANAN
Dalam modul ini pelajar diperkenalkan kepada keusahawanan dan kerjaya yang meliputi aspek kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat keputusan, pengiraan kos, rancangan perniagaan, agensi yang membantu usahawan, pemasaran serta peluang kerjaya dalam industri automobil.

Objektif
Modul ini membolehkan pelajar:

1. 2. 3. 4. 5.

Menyatakan maksud komunikasi. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain. Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. 6. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 7. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 8. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. 9. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. 10. Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawan. 11. Mengenal pasti unsur pemasaran. 12. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. 13. Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil.

KANDUNGAN MODUL
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 : : : : : : : Kemahiran berkomunikasi. Kemahiran membuat keputusan. Pengiraan kos. Rancangan Perniagaan. Agensi yang membantu usahawan. Pemasaran. Peluang kerjaya dalam industri automobil.

UNIT 3.1 : KEMAHIRAN BERKOMUNAKASI
Objektif
Pada akhir unit ini pelajar dapat: 101

1. Menyatakan maksud komunikasi. 2. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. 3. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain.

Pencapaian Kompetensi
1. 2. 3. 4.
Boleh menyatakan maksud komunikasi. Boleh menjalankan simulasi, main peranan dan menonton video cara berkomunikasi. Boleh menyatakan kepentingan membentuk jaringan hubungan ( networking ). Boleh menjalinkan perhubungan antara rakan untuk melaksanakan projek usahasama.

Maklumat penting
Kemahiran berkomunikasi
Komunikasi adalah satu proses yang menentukan perbualan, perbincangan, arahan atau penulisan dilakukan dengan berkesan. Ia melibatkan pertukaran maklumat dan pemahaman terhadap maksud maklumat yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam proses pengurusan sesebuah perniagaan. Oleh itu usahawan yang inginkan pencapaian cemerlang dalam perniagaan yang diterajuinya perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi.

Proses komunikasi semasa berurusan dengan pelanggan
Proses komunikasi yang berkesan mengandungi beberapa langkah seperti berikut:

1. Ketahui 2. 3. 4. 5.

objektif atau sebab komunikasi dilakukan. Mengenal pasti kepada siapa maklumat ditujukan. Memilih media yang sesuai untuk berkomunikasi supaya objektif komunikasi tercapai. Memilih masa yang sesuai untuk berkomunikasi. Rancang maklumat yang hendak disampaikan dan pilih bahasa yang sesuai supaya difahami oleh penerima maklumat.

laporan. mesyuarat. memo. intercom. mel elektronik.6. Teknik tersebut ialah komunikasi menggunakan tulisan dan lisan. faksimili.1 Komunikasi bersama pelanggan Terdapat dua teknik berkomunikasi yang kerap digunakan oleh usahawan untuk menguruskan perniagaannya. Kaedah komunikasi secara bertulis pula merangkumi surat menyurat. Teknik berkomunikasi dalam perniagaan Rajah 3. 102 Komunikasi Lisan Bertulis Surat Mesyuarat Telefon Memo Gaya Perbualan Laporan Perbincangan Interpersonal Antara peroragan Penampilan Kebolehan mendengar Berketerampilan Memahami kehendak perbualan Gerak bahasa tubuh (body language) Gerak bahasa tubuh . seminar dan konferensi. iklan dan risalah. minit mesyuarat. Komunikasi secara lisan dilakukan apabila usahawan berkomunikasi melalui talefon. perbincangan bersemuka. Mendapatkan maklum balas untuk memastikan komunikasi yang berkesan.

3. Maklumat yang kurang jelas adalah penghalang kepada keberkesanan proses komunikasi. ketahanan. Terdapat dua teknik berkomunikasi iaitu…………………………. dan …………………………yang kerap digunakan oleh usahawan. Ini adalah 103 kerana usahawan sentiasa perlu berinteraksi dengan pelanggan. 2. saiz. 4. 5. Halangan dalam penghantaran maklumat. egronomik. 3. Kemahiran berkomunikasi. tulisan yang kurang difahami atau sukar dibaca. Nyatakan maksud komunikasi. komunikasi sangan penting. pembekal. . Dalam menjalankan perniagaan. Penerima tidak yakin dengan apa yang telah ditafsirkan kerana tidak yakin kepada penghantar maklumat. 4. Saluran maklumat mungkin terganggu oleh suasana yang bising. Mengatasi konflik.Rajah 3. Menonton tayangan cara berkomunikasi. Dinamika kumpulan. Halangan Dalam Berkomunikasi Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. warna. Kepimpinan. skim bayaran. 3. kualiti. Jalankan aktiviti berkomunikasi dengan pelanggan mengenai cita rasa pelanggan dari segi harga. Kegagalan mentaksir maksud asal sesuatu maklumat menyumbang kepada hilangnya sesuatu maklumat itu dalam saluran komunikasi. 2. pekerja. Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. Kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan. 2. Aktiviti 1. Laksanakan satu projek usahasama dan lakukan proses menjalin perhubungan. Maklumat kabur kerana penghantar maklumat gagal menggunakan bahasa perantaraan dengan 2. reka bentuk. Antara kemahiran hubungan manusia yang penting ialah: 1. estetika. pesaing dan anggota masyarakat perdagangan yang mempunyai hubungkait dengan perniagaannya. Halangan di pihak penerima maklumat. 3. Maksud asal maklumat hilang dalam saluran komunikasi kerana penerima maklumat tidak memberi tumpuan kepada apa yang sedang diterangkan dan gagal mentaksirkan maklumat dengan tepat.2 Peta minda kemahiran berkomunikasi Kepentingan menjalin hubungan dengan orang lain Kemahiran hubungan manusia adalah kemahiran penting perlu dihayati oleh seseorang usahawan. Penghalang komunikasi adalah seperti berikut: 1. tempoh serahan dan perkhidmatan selepas jualan. Latihan 1. suara penghantar yang kurang jelas. trend terkini. 5. Gagal mentafsir maklumat dengan tepat. berkesan dan gagal membentuk idea yang jelas.

UNIT 3. seseorang mekanik bukan sahaja mengetahui bagaimana hendak membaiki enjin tetapi juga perlu mengetahui bagaimana hendak mengesan kerosakan dan boleh memberi khidmat nasihat. Menguji kenderaan. pengalaman dan kemahiran penting untuk menentukan yang seseorang itu benar-benar tahu apa yang hendak dilakukan ke atas perniagaan yang diceburi. Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja.Nyatakan dua penghalang komunikasi. bertindak dan menilai semula. Pengetahuan. Keputusan kerosakan mestilah dibincangkan dengan pelanggan dari segi kos kerja pembaikan dan masa pembaikan. Langkah membuat keputusan bidang automobil. Mekanik mestilah boleh mengesan atau memeriksa kerosakkan ke atas kenderaan dengan tepat. kad kredit atau cek. 2. Pemeriksaan awal dilakukan oleh ketua mekanik / mekanik ke atas kenderaan. Maklumat penting Pengetahuan. Pencapaian Kompetensi 1. Boleh menyelesaikan masalah ketiadaan bahan atau alat yang diperlukan untuk menservis enjin. pengalaman dan kemahiran didalam kemahiran membuat keputusan ini sangat penting dimiliki oleh usahawan. Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan. kekurangan modal untuk perniagaan dan tawar-menawar harga perkhidmatan. Seorang mekanik yang baik mestilah boleh memuaskan hati pelanggan atau pemilik kenderaan. Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. Boleh membuat keputusan cara mengenal pasti masalah. mencari alternatif. memilih penyelesaian yang baik. Rajah 3.3 Carta alir membuat keputusan 105 . Berbincang dengan pelanggan mengenai kerosakan dan kerja pembaikan. Cara pembayaran juga sangat penting dibincangkan kerana ianya akan memudahkan pelanggan membuat pembayaran secara tunai. menuntut bayaran dan menyerahkan kenderaan kepada pelanggan.2 : KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 104 • Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Ketua Mekanik mengisi borang kerja. Contohnya.

Berpandukan rajah di atas. Nyatakan kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh usahawan di dalam proses kemahiran membuat keputusan. Rajah 1 Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan Ketua Mekanik mengisi borang kerja dan menetapkan kos pembaikan Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja 1. 2.Aktiviti • Pelajar membuat perbincangan kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan yang sesuai. Latihan Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. lengkapkan carta alir langkah membuat keputusan. 106 .

2. usahawan perlu membuat pengiraan kos operasi. Kos bahan dan buruh yang tidak terlibat secara terus dalam menghasilkan barang siap akan disenaraikan bawah kos overhed. kos seunit dan kos seunit keluaran dapat di tentukan. Pengiraan kos operasi Kos Operasi = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Overhed Daripada pengiraan kos operasi. kos bahan tak langsung dan susut nilai bagi aset seperti mesin dan peralatan serta bangunan yang dibina atau dibeli. 2. Kos buruh langsung merujuk kepada kos buruh yang terlibat secara terus dalam mengeluarkan barang siap. jumlah kos operasi mesti dibahagi dengan jumlah output seperti berikut: Kos Seunit Keluaran = Jumlah Kos Operasi Jumlah Output ( unit ) 107 . Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. Komponen kos operasi terdiri daripada kos bahan langsung. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. gaji buruh tak langsung. gaji kakitangan pengurusan seperti panyelia kilang. Kos overhed termasuk sewa premis. Maklumat penting Bagi mengetahui kos seunit komponen atau perkhidmatan menservis dan menyenggara. Boleh mengira kos perkhidmatan dan menyenggara sistem automobil. insuran. 3. kos penyelenggaran. 3. kos buruh langsung dan kos overhed. Untuk mendapatkan kos seunit keluaran. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. Rumus. Boleh membuat pengiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi. Kos bahan langsung termasuk semua bahan yang diperlukan secara terus untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan. Pencapaian Kompentasi 1.UNIT 3. Dapat menentukan harga atau kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil.3 : PENGIRAAN KOS Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1.

Jadual 3. sila rujuk Persatuan Pengusaha Bengkel Bumiputra Malaysia di Kuala Lumpur atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna. 108 .1 Daftar harga menservis automobil Info: Untuk maklumat terkini mengenai daftar harga.Kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil.

500 900 750 800 1.000 800 750 1. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut: Jadual 3.000 RM 3.520 RM RM RM 1.835 RM 11.725 1. mesin pengilap dan 9 peralatan lain 10 Belanja runcit Harga 1.2 Kos operasi No Perkara 1 Syampu 2 Bahan Pengilap 3 Gaji Penyelia 4 Upah pekerja 5 Sewa tapak 6 Bil air 7 Bil elektrik 8 Sponge dan berus Susutnilai mesin penyembur.140 1. membasuh dengan syampu keseluruhan badan dan tayar serta menggilap dengan bahan pengilap. Spesifikasi kerja dinyatakan adalah menyembur.050 450 RM Kos Operasi Sebulan RM 5.725 1.00 bagi seunit bas.450 20.500 11.520 900 1.140 1.050 450 RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Kos Operasi perkhidmatan Mencuci Bas Kos Bahan Mentah Langsung Syampu Bahan Penggilap Bil air Kos Buruh Langsung Upah Pekerja Kos Overhed Gaji Penyelia Sewa tapak Sponge dan berus Bil elektrik Susutnilai mesin Dan peralatan Belanja runcit RM RM RM RM RM RM 1.865 109 .Mengira kos perkhidmatan menservis automobil Sebuah syarikat perkhidmatan mencuci kenderaan mendapat tawaran mencuci 300 buah bas sebulan pada harga RM 80.

000 RM 1.400 RM 1.500 RM 12.200 RM 300 RM 200 RM 1.400 RM 3. RM 80.00 – RM 69. Seterusnya kos seunit perkhidmatan dapat dikira seperti berikut: Kos seunit perkhidmatan = = = Jumlah kos operasi Jumlah output ( unit ) RM 20.200 RM 1.45 RM 10.000 Kirakan kos menservis dan menyenggara sebuah kereta dan keuntungannya. Spesifikasi kerja yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah menukar minyak pelincir. kos perkhidmatan mencuci seunit bas ialah RM 69. 110 .00 bagi sebuah kereta. palam pencucuh dan penalaan enjin. penapis minyak pelincir.835 300 buah bas RM 69.Rumus.45 / bas Daripada pengiraan di atas. Latihan Sebuah syarikat menservis kenderaan telah mendapat tawaran untuk menservis dan menyenggara 200 buah kereta sebulan pada harga RM 160.55 Aktiviti • Pelajar membuat kiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi berpandukan daftar harga.000 RM 2.45 Keuntungan yang diperolehi bagi sebuah bas ialah : Keuntungan = = = Harga tawaran mencuci bas – kos seunit perkhidmatan. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut:Minyak pelincir Penapis minyak pelincir Palam pencucuh Gaji Penyelia Upah Pekerja Sewa tapak Bil air Bil elektrik Susutnilai mesin penalaan enjin dan peralatan lain Belanja runcit RM 6.

. Tajuk rancangan perniagaan. kritikal dan praktikal. Dapat menyatakan tujuan menyediakan rancangan perniagaan 2.4 : RANCANGAN PERNIAGAAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai perniagaan secara objektif. Muka surat hadapan. Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan kewangan. pengurusan. Ia juga menerangkan tentang ramalan dan jangkaan serta kaedah perlaksanaan strategi perniagaan tersebut. Boleh membuat rancangan perniagaan mudah Maklumat penting Rancangan Perniagaan ialah sebuah dokumen / kertas kerja bertulis yang menerangkan tentang perniagaan yang hendak dijalankan secara menyeluruh. Ringkasan rancangan perniagaan. ii. iii. Pencapaian Kompetensi 1. i. 2. Menjadi garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. 3. Ia merupakan “ blue print “ perniagaan untuk menerangkan mengenai kajian yang telah dijalankan dan perancangan perniagaan pada masa depan. Terkandung di dalamnya seperti barangan yang ditawarkan. Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik. Ringkasan perlu disediakan dengan baik supaya mampu menimbulkan minat pembaca untuk meneliti Rancangan Perniagaan yang telah disediakan. 4.UNIT 3. 2. Tarikh disediakan. 5. 2. Nama penulis rancangan perniagaan. Nama dan alamat perniagaan. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan. kos projek dan jangkaan keuntungan. iv. Mengkaji dan menilai sama ada perniagaan yang akan dijalankan berdaya maju atau sebaliknya. Format Rancangan Perniagaan 1. 1. potensi pasaran.

v.000 i. iv.000 RM 110. .3. iv. Carta Organisasi.000 RM 130. Pengenalan. D.3 Contoh latar belakang pemilik atau ahli kongsi. Sasaran pasaran. Bahagian ini mengandungi maklumat asas tentang perniagaan bagi memudahkan pembaca mengenai perniagaan dengan lebih dekat. 5. G. Saiz pasaran. Perbelanjaan pentadbiran. 6. Bil Nama Jawatan 1 Encik Dzulkifli Bin Ujang Pengarah Urusan 2 Encik Padli Bin Mohamed Salleh Timbalan Pengarah I 3 Encik Suhaireesam Bin Sebon Timbalan Pengarah II 4 En Nor Hisham Bin Aspan Penolong Pengarah 7. ii. Penerangan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Sdn. Syer RM 150. iii. Bhd.000 daripada Maybank untuk kegunaan modal pusingan perniagaan” Untuk menguruskan perniagaan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. Latar belakang pemilik atau ahli kongsi. Rancangan Pentadbiran. iii. bagi memohon pembiayaan kewangan sebanyak RM 50. Pengenalan Organisasi. Jadual 3. Rancangan pemasaran. i. ii. Bhd. i. Senarai keperluan tugas. Syer pasaran. Sdn. G. Jadual huraian tugas. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagaan”. iv. Latar belakang perniagaan. D. Tujuan. Persaingan. Jadual jawatan dan bilangan tenaga pekerja. ii. Nama perniagaan 111 Jenis perniagaan yang dijalankan Lokasi perniagaan Potensi daya maju perniagaan di masa hadapan 4. 8. v.000 RM 100. Untuk mendapatkan pinjaman kewangan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. vi. iii.

Ramalan jualan. Rancangan kewangan. Menyediakan Kos Perlaksanaan Projek bagi mengetahui jumlah keseluruhan kos yang 112 akan terlibat dalam memulakan sesuatu projek. Bahagian yang terakhir sekali ialah rumusan ke atas keseluruhan perancangan yang dibuat dalam Rancangan Perniagaan. Meramal dan mengetahui keseluruhan kedudukan kewangan pada akhir tahun perakaunan dengan menyediakan Proforma Kunci Kira-Kira. viii. Rancangan Pentadbiran d. 2. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan ialah Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan peribadi. Perbelanjaan pemasaran. Rancangan Kerugian. Aktiviti • Sediakan rancangan perniagaan yang mudah. 4. 9. Meramal dan mengetahui untung / rugi perniagaan di akhir tempoh perakaunan dengan menyediakan Proforma Untung Rugi.vi. “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat ZYX . sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagan” Pernyataan di atas adalah bagi tujuan a. Bhd. iv. Sdn. iii. Merancang bagi mendapatkan sumber-sumber kewangan bagi membiayai perlaksanaan projek tersebut. Rumusan. Ringkasan Rancangan Perniagaan b. Tujuan c. i. Nyatakan maksud Rancangan Perniagaan Pilih pernyataan yang tidak betul dalam menyediakan format Rancangan Perniagaan a. Meramal dan mengetahui kedudukan ketunaian perniagaan dengan menyediakan Proforma Aliran Wang Tunai. 10. v. Memberi peluang kepada usahawan untuk berbelanja sesuka hati Menjadi garis panduan untuk menghabiskan wang syarikat. Latihan 1. Strategi pemasaran. vii. 3. ii. Pinjaman kewangan .

Memberi pendedahan tentang kaedah pengeluaran dan pengurusan yang sistematik. penyelidikan dan sebagainya. 6. MARA. Khidmat Lanjutan. MARDI. PERNAS EDAR. Bantuan Maklumat. motivasi dan berbagai lagi. Latihan. MATRADE. Kemudahan sokongan 1. 5. MITI. perangkaan. 4. Agensi yang terlibat ialah MARA. Membantu usahawan mendapatkan premis atau lokasi perniagaan. Mengurus perniagaan UNIT 3. kecekapan. Agensi yang terlibat ialah SIRIM. MARDI dan NPC. Mempromosi syarikat c. Bantuan Infrastruktur. Agensi yang terlibat ialah MITI.b. 3. Menyediakan latihan pengurusan. FDPN. SIRIM. Agensi yang terlibat ialah MITI. Bantuan Teknikal. Menjamin perlaksanaan dan perjalanan sesuatu projek seperti yang dirancangkan. penemuan-penemuan baru. MIDA. RRI dan PORIM. GUTHRIE dan BESTA. MATRADE. 2. FRIM dan institusi pengajian tinggi tempatan. PKEN. Bantuan Pemasaran. Maklumat penting Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. MATRADE. Mengagihkan keuntungan d. Membantu usahawan dalam mengedar dan memasarkan barangan. 7. Bantuan Kewangan. MARA. MARDI. teknologi. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. SIRIM. PUNB. . Membantu usahawan untuk membiayai perlaksanaan sesuatu perniagaan. KPLB. FAMA. Seminar dan Bengkel Kerja.5 : AGENSI YANG MEMBANTU USAHAWANAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 113 • Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawanan. BPMB dan MIDA. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat membantu usahawan. kemahiran. MARA. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. Memberi maklumat peluang-peluang perniagaan. SIRIM. SEDC dan pihak institusi kewangan. UDA.

EON Bank Islam Malaysia Berhad. Kementerian Belia dan Sukan. Jadual 3.4 Senarai agensi yang boleh memberi bantuan kewangan Bank Perdangangan Malayan Banking Berhad. Bank Saudagar Bank Pembangunan Syarikat kewangan Berlesen Agensi Kerajaan . Southern Bank Berhad.kpun.my untuk maklumat lanjut mengenai skim bantuan kerajaan. Hong Leong Finance Berhad. BSN Commercial Bank. Majlis Amanah Rakyat. Public Finance Berhad.gov. Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Public Bank Berhad. Maybank Finance Berhad. Bank Pertanian Malaysia Berhad. Kementerian Pembangunan Luar Bandar.Info: Layari laman web:www. Arab Malaysian Merchant Bank Berhad. 114 Bank Berhad. Arab-Malaysian Finance Berhad.

Latihan 1. Kenapa kemudahan 115 sokongan ini diperlukan. 4. Nyatakan maksud kemudahan sokongan. 2. usahawan memerlukan kemudahan sokongan. Memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan c. Maybank Finance Berhad b.4 Carta alir mendapatkan bantuan Agensi Kerajaan Aktiviti • Adakan perbincangan bagaimana hendak mendapatkan pinjaman bagi memulakan perniagaan. b. Mengaut keuntungan untuk kekayaan sendiri d. Bank Pertanian Malaysia Berhad c. .Pembekal Alatan dan bahan Bank Perdagangan Bank Saudagar Usahawan Bank Pembangunan Pembekal Alatan dan bahan Pembekal Alatan dan bahan Rajah 3. a. Untuk memulakan perniagaan. Majlis Amanah Rakyat ( MARA ). Mengagihkan modal untuk dihabiskan. Mengembangkan perniagaan dengan menindas orang lain 3. EON Bank Berhad d. Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan a. Nyatakan Bank Pembangunan mana yang dapat membantu usahawan.

harga.6 : PEMASARAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 116 1. promosi dan tempat. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. Maklumat penting Pemasaran boleh didefinasikan sebagai usaha yang dilakukan secara sistematik bagi melaris dan meningkatkan jualan barangan yang ditawarkan selagi ia tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan tatasusila kemanusiaan. Mengenal pasti unsur pemasaran. 3. Pencapaian kompetensi 1. 2.UNIT 3. Boleh menyatakan cara mempromosi produk yang ditawarkan. Dapat menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditawarkan. Dapat menyatakan unsur pemasaran seperti produk. . 2.

Pengumuman Biasanya dilakukan dengan melantik syarikat pengiklanan untuk memaklumkan kepada pelanggan dengan menggunakan kenderaan bergerak. Rajah 3. Produk yang ditawarkan mestilah yang asli atau tulin. Pakej perkhidmatan juga perlulah menarik seperti menggabungkan beberapa barangan yang asli dengan harga yang berpatutan dan upah yang minima atau tanpa upah pemasangan. Galakan jualan boleh dilakukan dengan cara memberi potongan harga. hadiah percuma dan hantaran percuma kepada . Tempat Produk Produk atau pakej perkhidmatan memainkan peranan penting untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Harga yang terlalu mahal akan menyebabkan pelanggan membuat perbezaan dengan kedai lain dan harga yang terlalu murah juga akan menyebabkan pelanggan beranggapan barangan yang kita jual telah rosak.Unsur Pemasaran Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu: 1. Produk 2. Promosi Untuk menarik perhatian pelanggan maklumat 117 mengenai produk mestilah disebarkan. telah tamat tempoh atau ada kecacatannya. Iklan Ia boleh dilakukan dalam bentuk audio-visual seperti radio dan tv atau bercetak seperti kain rentang.5 Contoh Iklan 3. Promosi 4. harga memainkan peranan yang sangat penting. Harga Untuk menarik perhatian pelanggan. edaran risalah dan akhbar. Galakan Jualan Mempercepatkan keputusan pelanggan membeli merupakan kejayaan dalam promosi. Yang penting ialah penetapan harga perlulah mengambil kira faktor kos seunit produk atau kos penyediaan perkhidmatan. 2. Promosi bentuk ini memerlukan belanja yang besar tetapi kesannya lebih baik. Harga 3. Promosi boleh dilakukan dengan beberapa cara: 1. tidak tulin.

Promosi. c. galakan jualan dan tempat 118 UNIT 3. 1. promosi dan produk d. Iklan. Produk. Latihan. Promosi boleh dilakukan dengan cara a. tempat dan jenama b. harga. Pemasaran boleh didefinisikan sebagai . Produk. promosi dan tempat. iklan 2.7 : PELUANG KERJAYA DALAM INDUSTRI AUTOMOBIL. harga. c. jalanraya. Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu a. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan peluang-peluang pekerjaan dalam industri automobil. tempat letak kenderaan dan kemudahan awam yang lain. iklan dan pengumuman d. tempat. Faktor lain ialah kemudahan pengangkutan awam. pengumuman. produk. pengumuman dan galakan jualan b. Maklumat penting . Iklan. Iklan.pembeli awal. Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: • Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil. Aktiviti • Hasilkan satu iklan bagi tujuan mempromosikan satu produk yang ditawarkan. barangan dan harga 3. Tempat Kedudukan kedai atau bengkel juga memainkan peranan penting kerana tempat yang jauh dan tersembunyi akan menyukarkan pelanggan. Tempat yang senang ditujui menjadi pilihan utama pelanggan.

Penyelia Mekanik. Penasihat Perkhidmatan. Penasihat Perkhidmatan. Produa. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Penyelia Mekanik. Naza Kia. Membuat lawatan ke kilang atau ekspo perdagangan. Eksekutif. Ketua Mekanik dan Mekanik . Penyelia Mekanik. Penasihat Perkhidmatan. Sila rujuk daftar kerjaya ‘Piawaian Pengkelasan Pekerjaan Malaysia’ terbitan Jabatan Tenaga Rakyat bagi mendapatkan maklumat pekerjaan. PENGURUS AUTOMOTIF EKSEKUTIF PENASIHAT PERKHIDMATAN PENYELIA MEKANIK KETUA MEKANIK MEKANIK MEKANIK MEKANIK Rajah 3. 119 Latihan Pilih jawapan yang betul susunan jawatan dalam industri automobil. Walaubagaimanapun ramai pelajar yang tidak tahu syarat atau kelayakan untuk memohon jawatan dalam industri automobil. Selain itu terdapat juga pusat-pusat servis kenderaan sama ada yang berdaftar atau tidak.6 Carta organisasi industri automobil. Honda dan banyak lagi. 2. Eksekutif. Penyelia Mekanik. Aktiviti 1. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Ketua Mekanik dan Mekanik Penasihat Perkhidmatan.Terdapat banyak industri automobil di negara kita sekarang seperti Proton.

surat-surat penting dan lain-lain. kad yang mengantikan wang untuk membeli barang secara kredit. hubungan atau perhubungan sama ada secara lisan atau isyarat. arahan bertulis kepada bank ( di atas kepingan tertentu ) supaya membayar wang kepada pembawanya atau memasukkannya ke dalam akaun tertentu sebanyak yang tertulis pada arahan tersebut. . GLOSARI Agensi (Agency) Bank (Bank) Kertas kerja (Blue print) Cek (Cheque) Kad kredit (Credit card) Komunikasi (Comunication) - 120 organisasi atau badan yang menjalankan urusan tertentu. rancangan pelunjuran sesuatu projek / sasaran. tempat menguruskan hal-hal kewangan dan tempat menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas.Nyatakan kerjaya pekerjaan industri automobil dalam bentuk carta alir.

tidak berhutang. perbelanjaan asas untuk menjalankan sesuatu kerja seperti perniagaan. perbadanan dan mempunyai tujuan tertentu.Konflik (Conflict) Kos (Cost) Kualiti (Quality) Organisasi (Organisation) Overhed (Overhead) Premis (Premise) Tunai (Cash) Usahawan (Entrepreneur) - perselisihan. perkarangan (halaman) rumah dan lain-lain. 121 . harga sesuatu barangan atau perkhidmatan. sengketa. orang yang menjalankan peniagaan secara besar-besaran. keadaan sesuatu benda / mutu. susunan berbagai bahagian yang bersistem dalam sesuatu pertubuhan. butir-butir milik. membayar pada ketika itu juga. nama orang dan lain-lain dalam bahagian pertama suatu perjanjian undangundang.