MODUL 3

KEUSAHAWANAN
Dalam modul ini pelajar diperkenalkan kepada keusahawanan dan kerjaya yang meliputi aspek kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat keputusan, pengiraan kos, rancangan perniagaan, agensi yang membantu usahawan, pemasaran serta peluang kerjaya dalam industri automobil.

Objektif
Modul ini membolehkan pelajar:

1. 2. 3. 4. 5.

Menyatakan maksud komunikasi. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain. Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. 6. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 7. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 8. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. 9. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. 10. Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawan. 11. Mengenal pasti unsur pemasaran. 12. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. 13. Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil.

KANDUNGAN MODUL
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 : : : : : : : Kemahiran berkomunikasi. Kemahiran membuat keputusan. Pengiraan kos. Rancangan Perniagaan. Agensi yang membantu usahawan. Pemasaran. Peluang kerjaya dalam industri automobil.

UNIT 3.1 : KEMAHIRAN BERKOMUNAKASI
Objektif
Pada akhir unit ini pelajar dapat: 101

1. Menyatakan maksud komunikasi. 2. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. 3. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain.

Pencapaian Kompetensi
1. 2. 3. 4.
Boleh menyatakan maksud komunikasi. Boleh menjalankan simulasi, main peranan dan menonton video cara berkomunikasi. Boleh menyatakan kepentingan membentuk jaringan hubungan ( networking ). Boleh menjalinkan perhubungan antara rakan untuk melaksanakan projek usahasama.

Maklumat penting
Kemahiran berkomunikasi
Komunikasi adalah satu proses yang menentukan perbualan, perbincangan, arahan atau penulisan dilakukan dengan berkesan. Ia melibatkan pertukaran maklumat dan pemahaman terhadap maksud maklumat yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam proses pengurusan sesebuah perniagaan. Oleh itu usahawan yang inginkan pencapaian cemerlang dalam perniagaan yang diterajuinya perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi.

Proses komunikasi semasa berurusan dengan pelanggan
Proses komunikasi yang berkesan mengandungi beberapa langkah seperti berikut:

1. Ketahui 2. 3. 4. 5.

objektif atau sebab komunikasi dilakukan. Mengenal pasti kepada siapa maklumat ditujukan. Memilih media yang sesuai untuk berkomunikasi supaya objektif komunikasi tercapai. Memilih masa yang sesuai untuk berkomunikasi. Rancang maklumat yang hendak disampaikan dan pilih bahasa yang sesuai supaya difahami oleh penerima maklumat.

iklan dan risalah. mel elektronik. laporan. minit mesyuarat. Teknik berkomunikasi dalam perniagaan Rajah 3. Teknik tersebut ialah komunikasi menggunakan tulisan dan lisan. Komunikasi secara lisan dilakukan apabila usahawan berkomunikasi melalui talefon. faksimili. seminar dan konferensi.6. Mendapatkan maklum balas untuk memastikan komunikasi yang berkesan. Kaedah komunikasi secara bertulis pula merangkumi surat menyurat. perbincangan bersemuka. intercom. 102 Komunikasi Lisan Bertulis Surat Mesyuarat Telefon Memo Gaya Perbualan Laporan Perbincangan Interpersonal Antara peroragan Penampilan Kebolehan mendengar Berketerampilan Memahami kehendak perbualan Gerak bahasa tubuh (body language) Gerak bahasa tubuh .1 Komunikasi bersama pelanggan Terdapat dua teknik berkomunikasi yang kerap digunakan oleh usahawan untuk menguruskan perniagaannya. mesyuarat. memo.

Saluran maklumat mungkin terganggu oleh suasana yang bising. 2. Aktiviti 1. Kepimpinan. 2. Penghalang komunikasi adalah seperti berikut: 1. Penerima tidak yakin dengan apa yang telah ditafsirkan kerana tidak yakin kepada penghantar maklumat. pekerja. 2. 5. ketahanan. Dalam menjalankan perniagaan. Terdapat dua teknik berkomunikasi iaitu…………………………. Halangan di pihak penerima maklumat. tempoh serahan dan perkhidmatan selepas jualan. Maksud asal maklumat hilang dalam saluran komunikasi kerana penerima maklumat tidak memberi tumpuan kepada apa yang sedang diterangkan dan gagal mentaksirkan maklumat dengan tepat. Ini adalah 103 kerana usahawan sentiasa perlu berinteraksi dengan pelanggan. Laksanakan satu projek usahasama dan lakukan proses menjalin perhubungan. reka bentuk. pembekal. saiz. Mengatasi konflik. trend terkini. 3. skim bayaran. suara penghantar yang kurang jelas. dan …………………………yang kerap digunakan oleh usahawan. . 4. Latihan 1. 3. 5. Antara kemahiran hubungan manusia yang penting ialah: 1. 3. Halangan dalam penghantaran maklumat. pesaing dan anggota masyarakat perdagangan yang mempunyai hubungkait dengan perniagaannya. warna. 3. Kegagalan mentaksir maksud asal sesuatu maklumat menyumbang kepada hilangnya sesuatu maklumat itu dalam saluran komunikasi. Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. Dinamika kumpulan. Nyatakan maksud komunikasi.2 Peta minda kemahiran berkomunikasi Kepentingan menjalin hubungan dengan orang lain Kemahiran hubungan manusia adalah kemahiran penting perlu dihayati oleh seseorang usahawan. Maklumat yang kurang jelas adalah penghalang kepada keberkesanan proses komunikasi.Rajah 3. Kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan. egronomik. estetika. Maklumat kabur kerana penghantar maklumat gagal menggunakan bahasa perantaraan dengan 2. Menonton tayangan cara berkomunikasi. tulisan yang kurang difahami atau sukar dibaca. berkesan dan gagal membentuk idea yang jelas. Halangan Dalam Berkomunikasi Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. 4. Kemahiran berkomunikasi. Gagal mentafsir maklumat dengan tepat. komunikasi sangan penting. Jalankan aktiviti berkomunikasi dengan pelanggan mengenai cita rasa pelanggan dari segi harga. kualiti.

memilih penyelesaian yang baik.3 Carta alir membuat keputusan 105 . bertindak dan menilai semula. Langkah membuat keputusan bidang automobil.2 : KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 104 • Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Keputusan kerosakan mestilah dibincangkan dengan pelanggan dari segi kos kerja pembaikan dan masa pembaikan. Seorang mekanik yang baik mestilah boleh memuaskan hati pelanggan atau pemilik kenderaan. pengalaman dan kemahiran penting untuk menentukan yang seseorang itu benar-benar tahu apa yang hendak dilakukan ke atas perniagaan yang diceburi. Maklumat penting Pengetahuan. Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. kekurangan modal untuk perniagaan dan tawar-menawar harga perkhidmatan. Pengetahuan. seseorang mekanik bukan sahaja mengetahui bagaimana hendak membaiki enjin tetapi juga perlu mengetahui bagaimana hendak mengesan kerosakan dan boleh memberi khidmat nasihat. Menguji kenderaan. Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan. Ketua Mekanik mengisi borang kerja. menuntut bayaran dan menyerahkan kenderaan kepada pelanggan. Rajah 3. pengalaman dan kemahiran didalam kemahiran membuat keputusan ini sangat penting dimiliki oleh usahawan. UNIT 3. Berbincang dengan pelanggan mengenai kerosakan dan kerja pembaikan. Boleh menyelesaikan masalah ketiadaan bahan atau alat yang diperlukan untuk menservis enjin.Nyatakan dua penghalang komunikasi. Pemeriksaan awal dilakukan oleh ketua mekanik / mekanik ke atas kenderaan. Cara pembayaran juga sangat penting dibincangkan kerana ianya akan memudahkan pelanggan membuat pembayaran secara tunai. 2. kad kredit atau cek. Pencapaian Kompetensi 1. mencari alternatif. Boleh membuat keputusan cara mengenal pasti masalah. Mekanik mestilah boleh mengesan atau memeriksa kerosakkan ke atas kenderaan dengan tepat. Contohnya. Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja.

106 . Rajah 1 Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan Ketua Mekanik mengisi borang kerja dan menetapkan kos pembaikan Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja 1. Latihan Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. 2. lengkapkan carta alir langkah membuat keputusan. Nyatakan kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh usahawan di dalam proses kemahiran membuat keputusan. Berpandukan rajah di atas.Aktiviti • Pelajar membuat perbincangan kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan yang sesuai.

Dapat menentukan harga atau kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. gaji buruh tak langsung. 2. Rumus. Komponen kos operasi terdiri daripada kos bahan langsung. Kos bahan dan buruh yang tidak terlibat secara terus dalam menghasilkan barang siap akan disenaraikan bawah kos overhed. jumlah kos operasi mesti dibahagi dengan jumlah output seperti berikut: Kos Seunit Keluaran = Jumlah Kos Operasi Jumlah Output ( unit ) 107 . kos seunit dan kos seunit keluaran dapat di tentukan. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. usahawan perlu membuat pengiraan kos operasi.3 : PENGIRAAN KOS Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. 3. Maklumat penting Bagi mengetahui kos seunit komponen atau perkhidmatan menservis dan menyenggara.UNIT 3. kos bahan tak langsung dan susut nilai bagi aset seperti mesin dan peralatan serta bangunan yang dibina atau dibeli. kos penyelenggaran. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. Pengiraan kos operasi Kos Operasi = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Overhed Daripada pengiraan kos operasi. Kos overhed termasuk sewa premis. insuran. Kos bahan langsung termasuk semua bahan yang diperlukan secara terus untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan. 2. Pencapaian Kompentasi 1. gaji kakitangan pengurusan seperti panyelia kilang. Kos buruh langsung merujuk kepada kos buruh yang terlibat secara terus dalam mengeluarkan barang siap. 3. Boleh mengira kos perkhidmatan dan menyenggara sistem automobil. Boleh membuat pengiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi. Untuk mendapatkan kos seunit keluaran. kos buruh langsung dan kos overhed.

1 Daftar harga menservis automobil Info: Untuk maklumat terkini mengenai daftar harga. Jadual 3. sila rujuk Persatuan Pengusaha Bengkel Bumiputra Malaysia di Kuala Lumpur atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna. 108 .Kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil.

Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut: Jadual 3.140 1.000 RM 3.450 20.00 bagi seunit bas.140 1.865 109 .725 1.520 RM RM RM 1. membasuh dengan syampu keseluruhan badan dan tayar serta menggilap dengan bahan pengilap.725 1.500 900 750 800 1.000 800 750 1. Spesifikasi kerja dinyatakan adalah menyembur.2 Kos operasi No Perkara 1 Syampu 2 Bahan Pengilap 3 Gaji Penyelia 4 Upah pekerja 5 Sewa tapak 6 Bil air 7 Bil elektrik 8 Sponge dan berus Susutnilai mesin penyembur.835 RM 11.500 11.520 900 1.050 450 RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Kos Operasi perkhidmatan Mencuci Bas Kos Bahan Mentah Langsung Syampu Bahan Penggilap Bil air Kos Buruh Langsung Upah Pekerja Kos Overhed Gaji Penyelia Sewa tapak Sponge dan berus Bil elektrik Susutnilai mesin Dan peralatan Belanja runcit RM RM RM RM RM RM 1.Mengira kos perkhidmatan menservis automobil Sebuah syarikat perkhidmatan mencuci kenderaan mendapat tawaran mencuci 300 buah bas sebulan pada harga RM 80.050 450 RM Kos Operasi Sebulan RM 5. mesin pengilap dan 9 peralatan lain 10 Belanja runcit Harga 1.

Seterusnya kos seunit perkhidmatan dapat dikira seperti berikut: Kos seunit perkhidmatan = = = Jumlah kos operasi Jumlah output ( unit ) RM 20.000 RM 1.45 Keuntungan yang diperolehi bagi sebuah bas ialah : Keuntungan = = = Harga tawaran mencuci bas – kos seunit perkhidmatan.45 RM 10. penapis minyak pelincir.200 RM 300 RM 200 RM 1.500 RM 12.45 / bas Daripada pengiraan di atas.400 RM 3. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut:Minyak pelincir Penapis minyak pelincir Palam pencucuh Gaji Penyelia Upah Pekerja Sewa tapak Bil air Bil elektrik Susutnilai mesin penalaan enjin dan peralatan lain Belanja runcit RM 6. RM 80.000 RM 2.00 – RM 69.200 RM 1. 110 .Rumus. palam pencucuh dan penalaan enjin.000 Kirakan kos menservis dan menyenggara sebuah kereta dan keuntungannya.400 RM 1.00 bagi sebuah kereta.55 Aktiviti • Pelajar membuat kiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi berpandukan daftar harga. Spesifikasi kerja yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah menukar minyak pelincir.835 300 buah bas RM 69. kos perkhidmatan mencuci seunit bas ialah RM 69. Latihan Sebuah syarikat menservis kenderaan telah mendapat tawaran untuk menservis dan menyenggara 200 buah kereta sebulan pada harga RM 160.

Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan. Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik. 1. Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai perniagaan secara objektif. . kritikal dan praktikal. pengurusan. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. Boleh membuat rancangan perniagaan mudah Maklumat penting Rancangan Perniagaan ialah sebuah dokumen / kertas kerja bertulis yang menerangkan tentang perniagaan yang hendak dijalankan secara menyeluruh. ii.4 : RANCANGAN PERNIAGAAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. Format Rancangan Perniagaan 1. Menjadi garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian. Muka surat hadapan. Tajuk rancangan perniagaan. iv. Ringkasan perlu disediakan dengan baik supaya mampu menimbulkan minat pembaca untuk meneliti Rancangan Perniagaan yang telah disediakan. i. 2. 2. Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan kewangan. Ia merupakan “ blue print “ perniagaan untuk menerangkan mengenai kajian yang telah dijalankan dan perancangan perniagaan pada masa depan. Tarikh disediakan. 5. 3. Dapat menyatakan tujuan menyediakan rancangan perniagaan 2. 2. potensi pasaran. Mengkaji dan menilai sama ada perniagaan yang akan dijalankan berdaya maju atau sebaliknya. kos projek dan jangkaan keuntungan. Nama dan alamat perniagaan. Ia juga menerangkan tentang ramalan dan jangkaan serta kaedah perlaksanaan strategi perniagaan tersebut. Nama penulis rancangan perniagaan. iii.UNIT 3. Pencapaian Kompetensi 1. Ringkasan rancangan perniagaan. 4. Terkandung di dalamnya seperti barangan yang ditawarkan.

Rancangan pemasaran. G. Nama perniagaan 111 Jenis perniagaan yang dijalankan Lokasi perniagaan Potensi daya maju perniagaan di masa hadapan 4. . G.000 RM 100. Rancangan Pentadbiran. Senarai keperluan tugas. Carta Organisasi. Perbelanjaan pentadbiran. 6. Jadual jawatan dan bilangan tenaga pekerja.3. iii. Tujuan. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagaan”. ii. ii. Syer RM 150. Latar belakang pemilik atau ahli kongsi. Persaingan. Sdn. Sasaran pasaran. Bil Nama Jawatan 1 Encik Dzulkifli Bin Ujang Pengarah Urusan 2 Encik Padli Bin Mohamed Salleh Timbalan Pengarah I 3 Encik Suhaireesam Bin Sebon Timbalan Pengarah II 4 En Nor Hisham Bin Aspan Penolong Pengarah 7. D. D.000 daripada Maybank untuk kegunaan modal pusingan perniagaan” Untuk menguruskan perniagaan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. Pengenalan Organisasi. 8. 5. iv. Bahagian ini mengandungi maklumat asas tentang perniagaan bagi memudahkan pembaca mengenai perniagaan dengan lebih dekat. Bhd. i. i. v. Syer pasaran.3 Contoh latar belakang pemilik atau ahli kongsi. Latar belakang perniagaan.000 RM 110. Untuk mendapatkan pinjaman kewangan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. iii. iv. Penerangan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.000 i. Sdn.000 RM 130. iii. Jadual huraian tugas. Saiz pasaran. bagi memohon pembiayaan kewangan sebanyak RM 50. v. Jadual 3. Bhd. iv. vi. ii. Pengenalan.

Aktiviti • Sediakan rancangan perniagaan yang mudah. Menyediakan Kos Perlaksanaan Projek bagi mengetahui jumlah keseluruhan kos yang 112 akan terlibat dalam memulakan sesuatu projek. Rancangan kewangan. 3. Ramalan jualan. Ringkasan Rancangan Perniagaan b. Meramal dan mengetahui keseluruhan kedudukan kewangan pada akhir tahun perakaunan dengan menyediakan Proforma Kunci Kira-Kira. iii. viii. 2. Sdn. iv. Strategi pemasaran. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagan” Pernyataan di atas adalah bagi tujuan a. Memberi peluang kepada usahawan untuk berbelanja sesuka hati Menjadi garis panduan untuk menghabiskan wang syarikat.vi. Bahagian yang terakhir sekali ialah rumusan ke atas keseluruhan perancangan yang dibuat dalam Rancangan Perniagaan. 9. i. Meramal dan mengetahui untung / rugi perniagaan di akhir tempoh perakaunan dengan menyediakan Proforma Untung Rugi. Meramal dan mengetahui kedudukan ketunaian perniagaan dengan menyediakan Proforma Aliran Wang Tunai. “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat ZYX . Tujuan c. Latihan 1. Nyatakan maksud Rancangan Perniagaan Pilih pernyataan yang tidak betul dalam menyediakan format Rancangan Perniagaan a. Perbelanjaan pemasaran. Rancangan Kerugian. Rancangan Pentadbiran d. vii. 4. ii. Rumusan. v. Bhd. Pinjaman kewangan . Merancang bagi mendapatkan sumber-sumber kewangan bagi membiayai perlaksanaan projek tersebut. 10. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan ialah Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan peribadi.

Memberi maklumat peluang-peluang perniagaan. penemuan-penemuan baru. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. 5. Bantuan Infrastruktur. KPLB. Kemudahan sokongan 1. PKEN. 2. Bantuan Maklumat. Membantu usahawan mendapatkan premis atau lokasi perniagaan. Maklumat penting Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. Agensi yang terlibat ialah SIRIM. penyelidikan dan sebagainya. MATRADE. MARDI. Bantuan Teknikal. 7. Mengurus perniagaan UNIT 3. Agensi yang terlibat ialah MITI. GUTHRIE dan BESTA. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. MATRADE. MARA.b. Khidmat Lanjutan. MIDA. Membantu usahawan dalam mengedar dan memasarkan barangan. Memberi pendedahan tentang kaedah pengeluaran dan pengurusan yang sistematik. SIRIM. MARA. Bantuan Pemasaran. MARA. BPMB dan MIDA. teknologi. 6. MARDI dan NPC. perangkaan. . Mempromosi syarikat c. FDPN. Latihan. PERNAS EDAR. Membantu usahawan untuk membiayai perlaksanaan sesuatu perniagaan. motivasi dan berbagai lagi. MATRADE. SIRIM. MITI. PUNB. Menyediakan latihan pengurusan. kemahiran. SEDC dan pihak institusi kewangan. kecekapan. UDA.5 : AGENSI YANG MEMBANTU USAHAWANAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 113 • Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawanan. Agensi yang terlibat ialah MARA. Mengagihkan keuntungan d. RRI dan PORIM. SIRIM. Agensi yang terlibat ialah MITI. MARDI. 3. FAMA. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat membantu usahawan. FRIM dan institusi pengajian tinggi tempatan. 4. Bantuan Kewangan. Menjamin perlaksanaan dan perjalanan sesuatu projek seperti yang dirancangkan. Seminar dan Bengkel Kerja.

Majlis Amanah Rakyat. Public Bank Berhad.Info: Layari laman web:www. Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Hong Leong Finance Berhad.gov. Arab-Malaysian Finance Berhad. 114 Bank Berhad. Arab Malaysian Merchant Bank Berhad. EON Bank Islam Malaysia Berhad.my untuk maklumat lanjut mengenai skim bantuan kerajaan. Bank Saudagar Bank Pembangunan Syarikat kewangan Berlesen Agensi Kerajaan . Jadual 3.4 Senarai agensi yang boleh memberi bantuan kewangan Bank Perdangangan Malayan Banking Berhad.kpun. Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar. BSN Commercial Bank. Southern Bank Berhad. Maybank Finance Berhad. Bank Pertanian Malaysia Berhad. Public Finance Berhad.

Nyatakan maksud kemudahan sokongan. Bank Pertanian Malaysia Berhad c. Untuk memulakan perniagaan. b. EON Bank Berhad d.Pembekal Alatan dan bahan Bank Perdagangan Bank Saudagar Usahawan Bank Pembangunan Pembekal Alatan dan bahan Pembekal Alatan dan bahan Rajah 3. Nyatakan Bank Pembangunan mana yang dapat membantu usahawan. Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan a. . Majlis Amanah Rakyat ( MARA ). a. 4. Mengaut keuntungan untuk kekayaan sendiri d.4 Carta alir mendapatkan bantuan Agensi Kerajaan Aktiviti • Adakan perbincangan bagaimana hendak mendapatkan pinjaman bagi memulakan perniagaan. usahawan memerlukan kemudahan sokongan. Kenapa kemudahan 115 sokongan ini diperlukan. 2. Latihan 1. Maybank Finance Berhad b. Memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan c. Mengagihkan modal untuk dihabiskan. Mengembangkan perniagaan dengan menindas orang lain 3.

Dapat menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditawarkan. 2. harga. Maklumat penting Pemasaran boleh didefinasikan sebagai usaha yang dilakukan secara sistematik bagi melaris dan meningkatkan jualan barangan yang ditawarkan selagi ia tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan tatasusila kemanusiaan. Dapat menyatakan unsur pemasaran seperti produk.UNIT 3. 2. Mengenal pasti unsur pemasaran. Boleh menyatakan cara mempromosi produk yang ditawarkan. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan.6 : PEMASARAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 116 1. 3. . promosi dan tempat. Pencapaian kompetensi 1.

Produk 2. Galakan Jualan Mempercepatkan keputusan pelanggan membeli merupakan kejayaan dalam promosi. Promosi Untuk menarik perhatian pelanggan maklumat 117 mengenai produk mestilah disebarkan.5 Contoh Iklan 3. edaran risalah dan akhbar. Iklan Ia boleh dilakukan dalam bentuk audio-visual seperti radio dan tv atau bercetak seperti kain rentang. Produk yang ditawarkan mestilah yang asli atau tulin. Rajah 3. telah tamat tempoh atau ada kecacatannya. Pakej perkhidmatan juga perlulah menarik seperti menggabungkan beberapa barangan yang asli dengan harga yang berpatutan dan upah yang minima atau tanpa upah pemasangan. Harga Untuk menarik perhatian pelanggan. harga memainkan peranan yang sangat penting. Harga yang terlalu mahal akan menyebabkan pelanggan membuat perbezaan dengan kedai lain dan harga yang terlalu murah juga akan menyebabkan pelanggan beranggapan barangan yang kita jual telah rosak. Tempat Produk Produk atau pakej perkhidmatan memainkan peranan penting untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.Unsur Pemasaran Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu: 1. Promosi boleh dilakukan dengan beberapa cara: 1. hadiah percuma dan hantaran percuma kepada . tidak tulin. Harga 3. Promosi bentuk ini memerlukan belanja yang besar tetapi kesannya lebih baik. Promosi 4. Yang penting ialah penetapan harga perlulah mengambil kira faktor kos seunit produk atau kos penyediaan perkhidmatan. Pengumuman Biasanya dilakukan dengan melantik syarikat pengiklanan untuk memaklumkan kepada pelanggan dengan menggunakan kenderaan bergerak. Galakan jualan boleh dilakukan dengan cara memberi potongan harga. 2.

harga. 1. c. harga. c. Promosi. promosi dan produk d. Iklan. tempat dan jenama b.7 : PELUANG KERJAYA DALAM INDUSTRI AUTOMOBIL. Maklumat penting . Faktor lain ialah kemudahan pengangkutan awam. Latihan. promosi dan tempat. produk.pembeli awal. jalanraya. Promosi boleh dilakukan dengan cara a. barangan dan harga 3. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan peluang-peluang pekerjaan dalam industri automobil. tempat. Tempat Kedudukan kedai atau bengkel juga memainkan peranan penting kerana tempat yang jauh dan tersembunyi akan menyukarkan pelanggan. tempat letak kenderaan dan kemudahan awam yang lain. galakan jualan dan tempat 118 UNIT 3. pengumuman. iklan 2. Pemasaran boleh didefinisikan sebagai . pengumuman dan galakan jualan b. Iklan. Aktiviti • Hasilkan satu iklan bagi tujuan mempromosikan satu produk yang ditawarkan. Tempat yang senang ditujui menjadi pilihan utama pelanggan. Produk. Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: • Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil. Iklan. Produk. Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu a. iklan dan pengumuman d.

Selain itu terdapat juga pusat-pusat servis kenderaan sama ada yang berdaftar atau tidak. PENGURUS AUTOMOTIF EKSEKUTIF PENASIHAT PERKHIDMATAN PENYELIA MEKANIK KETUA MEKANIK MEKANIK MEKANIK MEKANIK Rajah 3.6 Carta organisasi industri automobil. Ketua Mekanik dan Mekanik . Penasihat Perkhidmatan. Ketua Mekanik dan Mekanik Penasihat Perkhidmatan. Eksekutif. Honda dan banyak lagi. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Penasihat Perkhidmatan. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Penyelia Mekanik. Eksekutif. Aktiviti 1. Naza Kia. Produa. Penyelia Mekanik. Membuat lawatan ke kilang atau ekspo perdagangan. 2. 119 Latihan Pilih jawapan yang betul susunan jawatan dalam industri automobil. Walaubagaimanapun ramai pelajar yang tidak tahu syarat atau kelayakan untuk memohon jawatan dalam industri automobil. Sila rujuk daftar kerjaya ‘Piawaian Pengkelasan Pekerjaan Malaysia’ terbitan Jabatan Tenaga Rakyat bagi mendapatkan maklumat pekerjaan. Penasihat Perkhidmatan.Terdapat banyak industri automobil di negara kita sekarang seperti Proton. Penyelia Mekanik. Penyelia Mekanik.

arahan bertulis kepada bank ( di atas kepingan tertentu ) supaya membayar wang kepada pembawanya atau memasukkannya ke dalam akaun tertentu sebanyak yang tertulis pada arahan tersebut. rancangan pelunjuran sesuatu projek / sasaran. tempat menguruskan hal-hal kewangan dan tempat menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas. . GLOSARI Agensi (Agency) Bank (Bank) Kertas kerja (Blue print) Cek (Cheque) Kad kredit (Credit card) Komunikasi (Comunication) - 120 organisasi atau badan yang menjalankan urusan tertentu. surat-surat penting dan lain-lain.Nyatakan kerjaya pekerjaan industri automobil dalam bentuk carta alir. hubungan atau perhubungan sama ada secara lisan atau isyarat. kad yang mengantikan wang untuk membeli barang secara kredit.

Konflik (Conflict) Kos (Cost) Kualiti (Quality) Organisasi (Organisation) Overhed (Overhead) Premis (Premise) Tunai (Cash) Usahawan (Entrepreneur) - perselisihan. perbelanjaan asas untuk menjalankan sesuatu kerja seperti perniagaan. harga sesuatu barangan atau perkhidmatan. butir-butir milik. membayar pada ketika itu juga. perbadanan dan mempunyai tujuan tertentu. perkarangan (halaman) rumah dan lain-lain. susunan berbagai bahagian yang bersistem dalam sesuatu pertubuhan. keadaan sesuatu benda / mutu. 121 . tidak berhutang. nama orang dan lain-lain dalam bahagian pertama suatu perjanjian undangundang. orang yang menjalankan peniagaan secara besar-besaran. sengketa.