MODUL 3

KEUSAHAWANAN
Dalam modul ini pelajar diperkenalkan kepada keusahawanan dan kerjaya yang meliputi aspek kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat keputusan, pengiraan kos, rancangan perniagaan, agensi yang membantu usahawan, pemasaran serta peluang kerjaya dalam industri automobil.

Objektif
Modul ini membolehkan pelajar:

1. 2. 3. 4. 5.

Menyatakan maksud komunikasi. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain. Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. 6. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 7. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 8. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. 9. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. 10. Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawan. 11. Mengenal pasti unsur pemasaran. 12. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. 13. Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil.

KANDUNGAN MODUL
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 : : : : : : : Kemahiran berkomunikasi. Kemahiran membuat keputusan. Pengiraan kos. Rancangan Perniagaan. Agensi yang membantu usahawan. Pemasaran. Peluang kerjaya dalam industri automobil.

UNIT 3.1 : KEMAHIRAN BERKOMUNAKASI
Objektif
Pada akhir unit ini pelajar dapat: 101

1. Menyatakan maksud komunikasi. 2. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. 3. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain.

Pencapaian Kompetensi
1. 2. 3. 4.
Boleh menyatakan maksud komunikasi. Boleh menjalankan simulasi, main peranan dan menonton video cara berkomunikasi. Boleh menyatakan kepentingan membentuk jaringan hubungan ( networking ). Boleh menjalinkan perhubungan antara rakan untuk melaksanakan projek usahasama.

Maklumat penting
Kemahiran berkomunikasi
Komunikasi adalah satu proses yang menentukan perbualan, perbincangan, arahan atau penulisan dilakukan dengan berkesan. Ia melibatkan pertukaran maklumat dan pemahaman terhadap maksud maklumat yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam proses pengurusan sesebuah perniagaan. Oleh itu usahawan yang inginkan pencapaian cemerlang dalam perniagaan yang diterajuinya perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi.

Proses komunikasi semasa berurusan dengan pelanggan
Proses komunikasi yang berkesan mengandungi beberapa langkah seperti berikut:

1. Ketahui 2. 3. 4. 5.

objektif atau sebab komunikasi dilakukan. Mengenal pasti kepada siapa maklumat ditujukan. Memilih media yang sesuai untuk berkomunikasi supaya objektif komunikasi tercapai. Memilih masa yang sesuai untuk berkomunikasi. Rancang maklumat yang hendak disampaikan dan pilih bahasa yang sesuai supaya difahami oleh penerima maklumat.

6. mel elektronik. intercom. Mendapatkan maklum balas untuk memastikan komunikasi yang berkesan. faksimili. Kaedah komunikasi secara bertulis pula merangkumi surat menyurat. seminar dan konferensi. perbincangan bersemuka. mesyuarat. iklan dan risalah. memo. Komunikasi secara lisan dilakukan apabila usahawan berkomunikasi melalui talefon. Teknik tersebut ialah komunikasi menggunakan tulisan dan lisan. laporan. 102 Komunikasi Lisan Bertulis Surat Mesyuarat Telefon Memo Gaya Perbualan Laporan Perbincangan Interpersonal Antara peroragan Penampilan Kebolehan mendengar Berketerampilan Memahami kehendak perbualan Gerak bahasa tubuh (body language) Gerak bahasa tubuh . Teknik berkomunikasi dalam perniagaan Rajah 3. minit mesyuarat.1 Komunikasi bersama pelanggan Terdapat dua teknik berkomunikasi yang kerap digunakan oleh usahawan untuk menguruskan perniagaannya.

Mengatasi konflik. Penerima tidak yakin dengan apa yang telah ditafsirkan kerana tidak yakin kepada penghantar maklumat. kualiti. Saluran maklumat mungkin terganggu oleh suasana yang bising. 5. Aktiviti 1. pembekal. suara penghantar yang kurang jelas. Antara kemahiran hubungan manusia yang penting ialah: 1. Halangan dalam penghantaran maklumat. saiz. warna. 2. 3. Menonton tayangan cara berkomunikasi. Halangan Dalam Berkomunikasi Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. tempoh serahan dan perkhidmatan selepas jualan. tulisan yang kurang difahami atau sukar dibaca. Penghalang komunikasi adalah seperti berikut: 1. egronomik. Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. pekerja. ketahanan. 3. Kegagalan mentaksir maksud asal sesuatu maklumat menyumbang kepada hilangnya sesuatu maklumat itu dalam saluran komunikasi. dan …………………………yang kerap digunakan oleh usahawan. 2. skim bayaran. Dalam menjalankan perniagaan. 5. Gagal mentafsir maklumat dengan tepat. Maklumat kabur kerana penghantar maklumat gagal menggunakan bahasa perantaraan dengan 2. 3. 4. trend terkini. Maklumat yang kurang jelas adalah penghalang kepada keberkesanan proses komunikasi. Kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan. Halangan di pihak penerima maklumat. Kepimpinan. pesaing dan anggota masyarakat perdagangan yang mempunyai hubungkait dengan perniagaannya. komunikasi sangan penting. Laksanakan satu projek usahasama dan lakukan proses menjalin perhubungan. 3. Ini adalah 103 kerana usahawan sentiasa perlu berinteraksi dengan pelanggan.Rajah 3. berkesan dan gagal membentuk idea yang jelas. Dinamika kumpulan. Latihan 1. Jalankan aktiviti berkomunikasi dengan pelanggan mengenai cita rasa pelanggan dari segi harga. Nyatakan maksud komunikasi. 4. Kemahiran berkomunikasi. . Terdapat dua teknik berkomunikasi iaitu…………………………. estetika. Maksud asal maklumat hilang dalam saluran komunikasi kerana penerima maklumat tidak memberi tumpuan kepada apa yang sedang diterangkan dan gagal mentaksirkan maklumat dengan tepat.2 Peta minda kemahiran berkomunikasi Kepentingan menjalin hubungan dengan orang lain Kemahiran hubungan manusia adalah kemahiran penting perlu dihayati oleh seseorang usahawan. 2. reka bentuk.

Menguji kenderaan. Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja. Boleh menyelesaikan masalah ketiadaan bahan atau alat yang diperlukan untuk menservis enjin. kad kredit atau cek. mencari alternatif.2 : KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 104 • Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Boleh membuat keputusan cara mengenal pasti masalah. bertindak dan menilai semula. kekurangan modal untuk perniagaan dan tawar-menawar harga perkhidmatan.Nyatakan dua penghalang komunikasi. UNIT 3. memilih penyelesaian yang baik. pengalaman dan kemahiran penting untuk menentukan yang seseorang itu benar-benar tahu apa yang hendak dilakukan ke atas perniagaan yang diceburi. Ketua Mekanik mengisi borang kerja. Langkah membuat keputusan bidang automobil. Contohnya. Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan. Mekanik mestilah boleh mengesan atau memeriksa kerosakkan ke atas kenderaan dengan tepat. menuntut bayaran dan menyerahkan kenderaan kepada pelanggan. Pemeriksaan awal dilakukan oleh ketua mekanik / mekanik ke atas kenderaan. Berbincang dengan pelanggan mengenai kerosakan dan kerja pembaikan. pengalaman dan kemahiran didalam kemahiran membuat keputusan ini sangat penting dimiliki oleh usahawan. Rajah 3. Cara pembayaran juga sangat penting dibincangkan kerana ianya akan memudahkan pelanggan membuat pembayaran secara tunai. Keputusan kerosakan mestilah dibincangkan dengan pelanggan dari segi kos kerja pembaikan dan masa pembaikan.3 Carta alir membuat keputusan 105 . Pencapaian Kompetensi 1. 2. Seorang mekanik yang baik mestilah boleh memuaskan hati pelanggan atau pemilik kenderaan. Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. Maklumat penting Pengetahuan. seseorang mekanik bukan sahaja mengetahui bagaimana hendak membaiki enjin tetapi juga perlu mengetahui bagaimana hendak mengesan kerosakan dan boleh memberi khidmat nasihat. Pengetahuan.

Latihan Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. Rajah 1 Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan Ketua Mekanik mengisi borang kerja dan menetapkan kos pembaikan Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja 1. Nyatakan kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh usahawan di dalam proses kemahiran membuat keputusan. Berpandukan rajah di atas. lengkapkan carta alir langkah membuat keputusan. 106 .Aktiviti • Pelajar membuat perbincangan kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan yang sesuai. 2.

Rumus. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. Pengiraan kos operasi Kos Operasi = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Overhed Daripada pengiraan kos operasi. 2. Boleh mengira kos perkhidmatan dan menyenggara sistem automobil. kos bahan tak langsung dan susut nilai bagi aset seperti mesin dan peralatan serta bangunan yang dibina atau dibeli. 3. jumlah kos operasi mesti dibahagi dengan jumlah output seperti berikut: Kos Seunit Keluaran = Jumlah Kos Operasi Jumlah Output ( unit ) 107 . Dapat menentukan harga atau kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil.UNIT 3. 3. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. 2. kos seunit dan kos seunit keluaran dapat di tentukan. gaji kakitangan pengurusan seperti panyelia kilang. Untuk mendapatkan kos seunit keluaran. Kos bahan dan buruh yang tidak terlibat secara terus dalam menghasilkan barang siap akan disenaraikan bawah kos overhed. Kos bahan langsung termasuk semua bahan yang diperlukan secara terus untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan. Kos overhed termasuk sewa premis. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. usahawan perlu membuat pengiraan kos operasi. kos buruh langsung dan kos overhed. insuran.3 : PENGIRAAN KOS Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. Maklumat penting Bagi mengetahui kos seunit komponen atau perkhidmatan menservis dan menyenggara. gaji buruh tak langsung. kos penyelenggaran. Boleh membuat pengiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi. Kos buruh langsung merujuk kepada kos buruh yang terlibat secara terus dalam mengeluarkan barang siap. Pencapaian Kompentasi 1. Komponen kos operasi terdiri daripada kos bahan langsung.

1 Daftar harga menservis automobil Info: Untuk maklumat terkini mengenai daftar harga. Jadual 3. sila rujuk Persatuan Pengusaha Bengkel Bumiputra Malaysia di Kuala Lumpur atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna. 108 .Kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil.

520 RM RM RM 1.Mengira kos perkhidmatan menservis automobil Sebuah syarikat perkhidmatan mencuci kenderaan mendapat tawaran mencuci 300 buah bas sebulan pada harga RM 80.500 11. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut: Jadual 3.00 bagi seunit bas.140 1.000 800 750 1.725 1.865 109 .050 450 RM Kos Operasi Sebulan RM 5.520 900 1.050 450 RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Kos Operasi perkhidmatan Mencuci Bas Kos Bahan Mentah Langsung Syampu Bahan Penggilap Bil air Kos Buruh Langsung Upah Pekerja Kos Overhed Gaji Penyelia Sewa tapak Sponge dan berus Bil elektrik Susutnilai mesin Dan peralatan Belanja runcit RM RM RM RM RM RM 1.140 1.2 Kos operasi No Perkara 1 Syampu 2 Bahan Pengilap 3 Gaji Penyelia 4 Upah pekerja 5 Sewa tapak 6 Bil air 7 Bil elektrik 8 Sponge dan berus Susutnilai mesin penyembur.500 900 750 800 1.835 RM 11. mesin pengilap dan 9 peralatan lain 10 Belanja runcit Harga 1.000 RM 3. membasuh dengan syampu keseluruhan badan dan tayar serta menggilap dengan bahan pengilap. Spesifikasi kerja dinyatakan adalah menyembur.725 1.450 20.

835 300 buah bas RM 69.500 RM 12.45 Keuntungan yang diperolehi bagi sebuah bas ialah : Keuntungan = = = Harga tawaran mencuci bas – kos seunit perkhidmatan.45 / bas Daripada pengiraan di atas. 110 .200 RM 300 RM 200 RM 1. Spesifikasi kerja yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah menukar minyak pelincir.400 RM 1. Seterusnya kos seunit perkhidmatan dapat dikira seperti berikut: Kos seunit perkhidmatan = = = Jumlah kos operasi Jumlah output ( unit ) RM 20.00 – RM 69.000 RM 1.000 RM 2.45 RM 10.55 Aktiviti • Pelajar membuat kiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi berpandukan daftar harga. penapis minyak pelincir.400 RM 3.Rumus.200 RM 1. RM 80.000 Kirakan kos menservis dan menyenggara sebuah kereta dan keuntungannya.00 bagi sebuah kereta. Latihan Sebuah syarikat menservis kenderaan telah mendapat tawaran untuk menservis dan menyenggara 200 buah kereta sebulan pada harga RM 160. kos perkhidmatan mencuci seunit bas ialah RM 69. palam pencucuh dan penalaan enjin. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut:Minyak pelincir Penapis minyak pelincir Palam pencucuh Gaji Penyelia Upah Pekerja Sewa tapak Bil air Bil elektrik Susutnilai mesin penalaan enjin dan peralatan lain Belanja runcit RM 6.

Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan kewangan. Dapat menyatakan tujuan menyediakan rancangan perniagaan 2. Ia merupakan “ blue print “ perniagaan untuk menerangkan mengenai kajian yang telah dijalankan dan perancangan perniagaan pada masa depan. 3. iii. Tajuk rancangan perniagaan. Nama penulis rancangan perniagaan. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Format Rancangan Perniagaan 1. kos projek dan jangkaan keuntungan. Boleh membuat rancangan perniagaan mudah Maklumat penting Rancangan Perniagaan ialah sebuah dokumen / kertas kerja bertulis yang menerangkan tentang perniagaan yang hendak dijalankan secara menyeluruh. Ia juga menerangkan tentang ramalan dan jangkaan serta kaedah perlaksanaan strategi perniagaan tersebut. Terkandung di dalamnya seperti barangan yang ditawarkan. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. Mengkaji dan menilai sama ada perniagaan yang akan dijalankan berdaya maju atau sebaliknya.UNIT 3. ii. 5. potensi pasaran.4 : RANCANGAN PERNIAGAAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan. Ringkasan perlu disediakan dengan baik supaya mampu menimbulkan minat pembaca untuk meneliti Rancangan Perniagaan yang telah disediakan. Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai perniagaan secara objektif. Nama dan alamat perniagaan. kritikal dan praktikal. Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik. iv. . Ringkasan rancangan perniagaan. 4. 2. i. Muka surat hadapan. 2. Menjadi garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian. 2. Tarikh disediakan. 1. Pencapaian Kompetensi 1. pengurusan.

Bhd. Latar belakang pemilik atau ahli kongsi. Sdn. Carta Organisasi. v. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagaan”. Senarai keperluan tugas. i. iii. iv. bagi memohon pembiayaan kewangan sebanyak RM 50. Bil Nama Jawatan 1 Encik Dzulkifli Bin Ujang Pengarah Urusan 2 Encik Padli Bin Mohamed Salleh Timbalan Pengarah I 3 Encik Suhaireesam Bin Sebon Timbalan Pengarah II 4 En Nor Hisham Bin Aspan Penolong Pengarah 7. Jadual 3. 5. G. D. Syer RM 150.000 RM 130. Penerangan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. iii. ii. iv. iii. D.000 i. Sdn. Jadual jawatan dan bilangan tenaga pekerja.000 RM 100. Bahagian ini mengandungi maklumat asas tentang perniagaan bagi memudahkan pembaca mengenai perniagaan dengan lebih dekat. Rancangan Pentadbiran.000 RM 110. vi.3. Nama perniagaan 111 Jenis perniagaan yang dijalankan Lokasi perniagaan Potensi daya maju perniagaan di masa hadapan 4. Persaingan.3 Contoh latar belakang pemilik atau ahli kongsi. Tujuan. Sasaran pasaran. 6. Pengenalan Organisasi.000 daripada Maybank untuk kegunaan modal pusingan perniagaan” Untuk menguruskan perniagaan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. G. Saiz pasaran. . i. Bhd. Latar belakang perniagaan. ii. Jadual huraian tugas. ii. Pengenalan. Perbelanjaan pentadbiran. 8. Rancangan pemasaran. Untuk mendapatkan pinjaman kewangan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. iv. v. Syer pasaran.

Meramal dan mengetahui untung / rugi perniagaan di akhir tempoh perakaunan dengan menyediakan Proforma Untung Rugi. Meramal dan mengetahui keseluruhan kedudukan kewangan pada akhir tahun perakaunan dengan menyediakan Proforma Kunci Kira-Kira. 4. Rancangan Pentadbiran d. Bahagian yang terakhir sekali ialah rumusan ke atas keseluruhan perancangan yang dibuat dalam Rancangan Perniagaan. Memberi peluang kepada usahawan untuk berbelanja sesuka hati Menjadi garis panduan untuk menghabiskan wang syarikat. Tujuan c. i. Perbelanjaan pemasaran. Strategi pemasaran. v. Ramalan jualan. 10. Rumusan. Pinjaman kewangan . Aktiviti • Sediakan rancangan perniagaan yang mudah. Sdn. Nyatakan maksud Rancangan Perniagaan Pilih pernyataan yang tidak betul dalam menyediakan format Rancangan Perniagaan a. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan ialah Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan peribadi. Ringkasan Rancangan Perniagaan b. Menyediakan Kos Perlaksanaan Projek bagi mengetahui jumlah keseluruhan kos yang 112 akan terlibat dalam memulakan sesuatu projek. “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat ZYX . iv. iii. 9. 3. 2.vi. Rancangan kewangan. viii. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagan” Pernyataan di atas adalah bagi tujuan a. ii. Merancang bagi mendapatkan sumber-sumber kewangan bagi membiayai perlaksanaan projek tersebut. Rancangan Kerugian. Bhd. vii. Meramal dan mengetahui kedudukan ketunaian perniagaan dengan menyediakan Proforma Aliran Wang Tunai. Latihan 1.

MATRADE. 2. Bantuan Infrastruktur. Seminar dan Bengkel Kerja. MARA. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. Memberi maklumat peluang-peluang perniagaan. 7. Khidmat Lanjutan. Mengurus perniagaan UNIT 3. MIDA. MATRADE. Menjamin perlaksanaan dan perjalanan sesuatu projek seperti yang dirancangkan. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. motivasi dan berbagai lagi. Memberi pendedahan tentang kaedah pengeluaran dan pengurusan yang sistematik. UDA. 4. KPLB. Membantu usahawan dalam mengedar dan memasarkan barangan. Bantuan Pemasaran. perangkaan. Mempromosi syarikat c. 6. MITI. Membantu usahawan mendapatkan premis atau lokasi perniagaan. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat membantu usahawan. GUTHRIE dan BESTA. PKEN. Bantuan Maklumat. MARA. Agensi yang terlibat ialah MITI. SIRIM. Kemudahan sokongan 1. RRI dan PORIM. MARA. MARDI. Bantuan Teknikal. kecekapan. Agensi yang terlibat ialah MARA. MARDI. kemahiran. Maklumat penting Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan.b. SIRIM. penyelidikan dan sebagainya. PUNB. Latihan. Agensi yang terlibat ialah SIRIM. Menyediakan latihan pengurusan. SIRIM. MATRADE. FAMA. FRIM dan institusi pengajian tinggi tempatan. . Mengagihkan keuntungan d. penemuan-penemuan baru. SEDC dan pihak institusi kewangan. BPMB dan MIDA. teknologi. 5. Agensi yang terlibat ialah MITI.5 : AGENSI YANG MEMBANTU USAHAWANAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 113 • Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawanan. FDPN. 3. Membantu usahawan untuk membiayai perlaksanaan sesuatu perniagaan. PERNAS EDAR. MARDI dan NPC. Bantuan Kewangan.

Info: Layari laman web:www.my untuk maklumat lanjut mengenai skim bantuan kerajaan. Southern Bank Berhad. Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Bank Pertanian Malaysia Berhad. EON Bank Islam Malaysia Berhad. Maybank Finance Berhad. Majlis Amanah Rakyat. Kementerian Belia dan Sukan. Public Bank Berhad. 114 Bank Berhad. Arab-Malaysian Finance Berhad.gov. Jadual 3. BSN Commercial Bank. Hong Leong Finance Berhad.4 Senarai agensi yang boleh memberi bantuan kewangan Bank Perdangangan Malayan Banking Berhad.kpun. Public Finance Berhad. Bank Saudagar Bank Pembangunan Syarikat kewangan Berlesen Agensi Kerajaan . Arab Malaysian Merchant Bank Berhad. Kementerian Pembangunan Luar Bandar.

Mengembangkan perniagaan dengan menindas orang lain 3. 4. 2. Kenapa kemudahan 115 sokongan ini diperlukan. Nyatakan maksud kemudahan sokongan. a.4 Carta alir mendapatkan bantuan Agensi Kerajaan Aktiviti • Adakan perbincangan bagaimana hendak mendapatkan pinjaman bagi memulakan perniagaan. Memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan c. usahawan memerlukan kemudahan sokongan. b. Bank Pertanian Malaysia Berhad c. Untuk memulakan perniagaan. Mengagihkan modal untuk dihabiskan. Maybank Finance Berhad b. Mengaut keuntungan untuk kekayaan sendiri d. EON Bank Berhad d. Latihan 1. Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan a.Pembekal Alatan dan bahan Bank Perdagangan Bank Saudagar Usahawan Bank Pembangunan Pembekal Alatan dan bahan Pembekal Alatan dan bahan Rajah 3. Majlis Amanah Rakyat ( MARA ). Nyatakan Bank Pembangunan mana yang dapat membantu usahawan. .

6 : PEMASARAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 116 1.UNIT 3. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. promosi dan tempat. Mengenal pasti unsur pemasaran. Dapat menyatakan unsur pemasaran seperti produk. . harga. Pencapaian kompetensi 1. 3. 2. Maklumat penting Pemasaran boleh didefinasikan sebagai usaha yang dilakukan secara sistematik bagi melaris dan meningkatkan jualan barangan yang ditawarkan selagi ia tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan tatasusila kemanusiaan. Boleh menyatakan cara mempromosi produk yang ditawarkan. Dapat menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditawarkan. 2.

Promosi Untuk menarik perhatian pelanggan maklumat 117 mengenai produk mestilah disebarkan. Galakan Jualan Mempercepatkan keputusan pelanggan membeli merupakan kejayaan dalam promosi. Pakej perkhidmatan juga perlulah menarik seperti menggabungkan beberapa barangan yang asli dengan harga yang berpatutan dan upah yang minima atau tanpa upah pemasangan. Produk 2. Iklan Ia boleh dilakukan dalam bentuk audio-visual seperti radio dan tv atau bercetak seperti kain rentang. Pengumuman Biasanya dilakukan dengan melantik syarikat pengiklanan untuk memaklumkan kepada pelanggan dengan menggunakan kenderaan bergerak. hadiah percuma dan hantaran percuma kepada . Promosi bentuk ini memerlukan belanja yang besar tetapi kesannya lebih baik. Yang penting ialah penetapan harga perlulah mengambil kira faktor kos seunit produk atau kos penyediaan perkhidmatan. tidak tulin. 2. Galakan jualan boleh dilakukan dengan cara memberi potongan harga. Promosi boleh dilakukan dengan beberapa cara: 1. Produk yang ditawarkan mestilah yang asli atau tulin. edaran risalah dan akhbar.Unsur Pemasaran Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu: 1. Harga Untuk menarik perhatian pelanggan. harga memainkan peranan yang sangat penting. telah tamat tempoh atau ada kecacatannya.5 Contoh Iklan 3. Harga 3. Tempat Produk Produk atau pakej perkhidmatan memainkan peranan penting untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Promosi 4. Harga yang terlalu mahal akan menyebabkan pelanggan membuat perbezaan dengan kedai lain dan harga yang terlalu murah juga akan menyebabkan pelanggan beranggapan barangan yang kita jual telah rosak. Rajah 3.

Produk. Promosi. Aktiviti • Hasilkan satu iklan bagi tujuan mempromosikan satu produk yang ditawarkan. Promosi boleh dilakukan dengan cara a. iklan dan pengumuman d. tempat. Faktor lain ialah kemudahan pengangkutan awam. jalanraya. produk. pengumuman.pembeli awal. Iklan. Pemasaran boleh didefinisikan sebagai . iklan 2. Iklan. galakan jualan dan tempat 118 UNIT 3. tempat letak kenderaan dan kemudahan awam yang lain. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan peluang-peluang pekerjaan dalam industri automobil.7 : PELUANG KERJAYA DALAM INDUSTRI AUTOMOBIL. 1. Latihan. Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu a. Tempat Kedudukan kedai atau bengkel juga memainkan peranan penting kerana tempat yang jauh dan tersembunyi akan menyukarkan pelanggan. c. promosi dan produk d. pengumuman dan galakan jualan b. harga. Produk. c. harga. Maklumat penting . Tempat yang senang ditujui menjadi pilihan utama pelanggan. Iklan. barangan dan harga 3. tempat dan jenama b. promosi dan tempat. Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: • Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil.

Penasihat Perkhidmatan. Aktiviti 1. Produa. Penasihat Perkhidmatan. Ketua Mekanik dan Mekanik Penasihat Perkhidmatan. Penyelia Mekanik. 2. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Ketua Mekanik dan Mekanik . 119 Latihan Pilih jawapan yang betul susunan jawatan dalam industri automobil. PENGURUS AUTOMOTIF EKSEKUTIF PENASIHAT PERKHIDMATAN PENYELIA MEKANIK KETUA MEKANIK MEKANIK MEKANIK MEKANIK Rajah 3. Eksekutif. Membuat lawatan ke kilang atau ekspo perdagangan. Penasihat Perkhidmatan. Walaubagaimanapun ramai pelajar yang tidak tahu syarat atau kelayakan untuk memohon jawatan dalam industri automobil.6 Carta organisasi industri automobil. Selain itu terdapat juga pusat-pusat servis kenderaan sama ada yang berdaftar atau tidak. Penyelia Mekanik. Eksekutif. Naza Kia. Sila rujuk daftar kerjaya ‘Piawaian Pengkelasan Pekerjaan Malaysia’ terbitan Jabatan Tenaga Rakyat bagi mendapatkan maklumat pekerjaan. Honda dan banyak lagi. Penyelia Mekanik. Penyelia Mekanik. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif.Terdapat banyak industri automobil di negara kita sekarang seperti Proton.

hubungan atau perhubungan sama ada secara lisan atau isyarat. tempat menguruskan hal-hal kewangan dan tempat menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas. GLOSARI Agensi (Agency) Bank (Bank) Kertas kerja (Blue print) Cek (Cheque) Kad kredit (Credit card) Komunikasi (Comunication) - 120 organisasi atau badan yang menjalankan urusan tertentu. surat-surat penting dan lain-lain. arahan bertulis kepada bank ( di atas kepingan tertentu ) supaya membayar wang kepada pembawanya atau memasukkannya ke dalam akaun tertentu sebanyak yang tertulis pada arahan tersebut.Nyatakan kerjaya pekerjaan industri automobil dalam bentuk carta alir. rancangan pelunjuran sesuatu projek / sasaran. kad yang mengantikan wang untuk membeli barang secara kredit. .

perbelanjaan asas untuk menjalankan sesuatu kerja seperti perniagaan. keadaan sesuatu benda / mutu. sengketa. membayar pada ketika itu juga. nama orang dan lain-lain dalam bahagian pertama suatu perjanjian undangundang. susunan berbagai bahagian yang bersistem dalam sesuatu pertubuhan. perbadanan dan mempunyai tujuan tertentu. butir-butir milik.Konflik (Conflict) Kos (Cost) Kualiti (Quality) Organisasi (Organisation) Overhed (Overhead) Premis (Premise) Tunai (Cash) Usahawan (Entrepreneur) - perselisihan. harga sesuatu barangan atau perkhidmatan. orang yang menjalankan peniagaan secara besar-besaran. tidak berhutang. perkarangan (halaman) rumah dan lain-lain. 121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful