P. 1
10) MODUL KEUSAHAWANAN

10) MODUL KEUSAHAWANAN

|Views: 240|Likes:
Published by faizlyan

More info:

Published by: faizlyan on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

MODUL 3

KEUSAHAWANAN
Dalam modul ini pelajar diperkenalkan kepada keusahawanan dan kerjaya yang meliputi aspek kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat keputusan, pengiraan kos, rancangan perniagaan, agensi yang membantu usahawan, pemasaran serta peluang kerjaya dalam industri automobil.

Objektif
Modul ini membolehkan pelajar:

1. 2. 3. 4. 5.

Menyatakan maksud komunikasi. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain. Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. 6. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 7. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 8. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. 9. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. 10. Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawan. 11. Mengenal pasti unsur pemasaran. 12. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. 13. Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil.

KANDUNGAN MODUL
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 : : : : : : : Kemahiran berkomunikasi. Kemahiran membuat keputusan. Pengiraan kos. Rancangan Perniagaan. Agensi yang membantu usahawan. Pemasaran. Peluang kerjaya dalam industri automobil.

UNIT 3.1 : KEMAHIRAN BERKOMUNAKASI
Objektif
Pada akhir unit ini pelajar dapat: 101

1. Menyatakan maksud komunikasi. 2. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. 3. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain.

Pencapaian Kompetensi
1. 2. 3. 4.
Boleh menyatakan maksud komunikasi. Boleh menjalankan simulasi, main peranan dan menonton video cara berkomunikasi. Boleh menyatakan kepentingan membentuk jaringan hubungan ( networking ). Boleh menjalinkan perhubungan antara rakan untuk melaksanakan projek usahasama.

Maklumat penting
Kemahiran berkomunikasi
Komunikasi adalah satu proses yang menentukan perbualan, perbincangan, arahan atau penulisan dilakukan dengan berkesan. Ia melibatkan pertukaran maklumat dan pemahaman terhadap maksud maklumat yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam proses pengurusan sesebuah perniagaan. Oleh itu usahawan yang inginkan pencapaian cemerlang dalam perniagaan yang diterajuinya perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi.

Proses komunikasi semasa berurusan dengan pelanggan
Proses komunikasi yang berkesan mengandungi beberapa langkah seperti berikut:

1. Ketahui 2. 3. 4. 5.

objektif atau sebab komunikasi dilakukan. Mengenal pasti kepada siapa maklumat ditujukan. Memilih media yang sesuai untuk berkomunikasi supaya objektif komunikasi tercapai. Memilih masa yang sesuai untuk berkomunikasi. Rancang maklumat yang hendak disampaikan dan pilih bahasa yang sesuai supaya difahami oleh penerima maklumat.

iklan dan risalah. perbincangan bersemuka.6.1 Komunikasi bersama pelanggan Terdapat dua teknik berkomunikasi yang kerap digunakan oleh usahawan untuk menguruskan perniagaannya. Teknik berkomunikasi dalam perniagaan Rajah 3. Komunikasi secara lisan dilakukan apabila usahawan berkomunikasi melalui talefon. faksimili. minit mesyuarat. mel elektronik. Teknik tersebut ialah komunikasi menggunakan tulisan dan lisan. mesyuarat. seminar dan konferensi. Kaedah komunikasi secara bertulis pula merangkumi surat menyurat. 102 Komunikasi Lisan Bertulis Surat Mesyuarat Telefon Memo Gaya Perbualan Laporan Perbincangan Interpersonal Antara peroragan Penampilan Kebolehan mendengar Berketerampilan Memahami kehendak perbualan Gerak bahasa tubuh (body language) Gerak bahasa tubuh . intercom. Mendapatkan maklum balas untuk memastikan komunikasi yang berkesan. memo. laporan.

4. Aktiviti 1. Kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan. Penerima tidak yakin dengan apa yang telah ditafsirkan kerana tidak yakin kepada penghantar maklumat. Gagal mentafsir maklumat dengan tepat. tempoh serahan dan perkhidmatan selepas jualan. skim bayaran. pekerja. Antara kemahiran hubungan manusia yang penting ialah: 1. pesaing dan anggota masyarakat perdagangan yang mempunyai hubungkait dengan perniagaannya. Maklumat yang kurang jelas adalah penghalang kepada keberkesanan proses komunikasi. Dalam menjalankan perniagaan. Nyatakan maksud komunikasi. 5. Halangan Dalam Berkomunikasi Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. 5. kualiti. Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. 2. Terdapat dua teknik berkomunikasi iaitu…………………………. Saluran maklumat mungkin terganggu oleh suasana yang bising. Penghalang komunikasi adalah seperti berikut: 1. 2.2 Peta minda kemahiran berkomunikasi Kepentingan menjalin hubungan dengan orang lain Kemahiran hubungan manusia adalah kemahiran penting perlu dihayati oleh seseorang usahawan. 3. 4. warna. egronomik. 2. Maksud asal maklumat hilang dalam saluran komunikasi kerana penerima maklumat tidak memberi tumpuan kepada apa yang sedang diterangkan dan gagal mentaksirkan maklumat dengan tepat.Rajah 3. ketahanan. . reka bentuk. Maklumat kabur kerana penghantar maklumat gagal menggunakan bahasa perantaraan dengan 2. 3. tulisan yang kurang difahami atau sukar dibaca. Kepimpinan. berkesan dan gagal membentuk idea yang jelas. Laksanakan satu projek usahasama dan lakukan proses menjalin perhubungan. Menonton tayangan cara berkomunikasi. estetika. Latihan 1. komunikasi sangan penting. Ini adalah 103 kerana usahawan sentiasa perlu berinteraksi dengan pelanggan. 3. trend terkini. saiz. Jalankan aktiviti berkomunikasi dengan pelanggan mengenai cita rasa pelanggan dari segi harga. Mengatasi konflik. suara penghantar yang kurang jelas. pembekal. 3. Kemahiran berkomunikasi. dan …………………………yang kerap digunakan oleh usahawan. Halangan dalam penghantaran maklumat. Dinamika kumpulan. Halangan di pihak penerima maklumat. Kegagalan mentaksir maksud asal sesuatu maklumat menyumbang kepada hilangnya sesuatu maklumat itu dalam saluran komunikasi.

Mekanik mestilah boleh mengesan atau memeriksa kerosakkan ke atas kenderaan dengan tepat. Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja. Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan. 2. Langkah membuat keputusan bidang automobil. memilih penyelesaian yang baik.2 : KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 104 • Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Cara pembayaran juga sangat penting dibincangkan kerana ianya akan memudahkan pelanggan membuat pembayaran secara tunai. menuntut bayaran dan menyerahkan kenderaan kepada pelanggan. UNIT 3. Maklumat penting Pengetahuan. Menguji kenderaan. Keputusan kerosakan mestilah dibincangkan dengan pelanggan dari segi kos kerja pembaikan dan masa pembaikan. Ketua Mekanik mengisi borang kerja.3 Carta alir membuat keputusan 105 . Berbincang dengan pelanggan mengenai kerosakan dan kerja pembaikan. pengalaman dan kemahiran didalam kemahiran membuat keputusan ini sangat penting dimiliki oleh usahawan. Contohnya. mencari alternatif. pengalaman dan kemahiran penting untuk menentukan yang seseorang itu benar-benar tahu apa yang hendak dilakukan ke atas perniagaan yang diceburi. Pencapaian Kompetensi 1. Boleh menyelesaikan masalah ketiadaan bahan atau alat yang diperlukan untuk menservis enjin. Boleh membuat keputusan cara mengenal pasti masalah. Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. Seorang mekanik yang baik mestilah boleh memuaskan hati pelanggan atau pemilik kenderaan. bertindak dan menilai semula. Pengetahuan. seseorang mekanik bukan sahaja mengetahui bagaimana hendak membaiki enjin tetapi juga perlu mengetahui bagaimana hendak mengesan kerosakan dan boleh memberi khidmat nasihat. kad kredit atau cek.Nyatakan dua penghalang komunikasi. Pemeriksaan awal dilakukan oleh ketua mekanik / mekanik ke atas kenderaan. Rajah 3. kekurangan modal untuk perniagaan dan tawar-menawar harga perkhidmatan.

106 . Rajah 1 Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan Ketua Mekanik mengisi borang kerja dan menetapkan kos pembaikan Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja 1. Berpandukan rajah di atas. Nyatakan kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh usahawan di dalam proses kemahiran membuat keputusan. Latihan Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. lengkapkan carta alir langkah membuat keputusan. 2.Aktiviti • Pelajar membuat perbincangan kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan yang sesuai.

UNIT 3.3 : PENGIRAAN KOS Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. Rumus. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. Kos bahan langsung termasuk semua bahan yang diperlukan secara terus untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan. kos seunit dan kos seunit keluaran dapat di tentukan. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. kos bahan tak langsung dan susut nilai bagi aset seperti mesin dan peralatan serta bangunan yang dibina atau dibeli. gaji kakitangan pengurusan seperti panyelia kilang. Kos buruh langsung merujuk kepada kos buruh yang terlibat secara terus dalam mengeluarkan barang siap. Boleh membuat pengiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi. Komponen kos operasi terdiri daripada kos bahan langsung. Kos bahan dan buruh yang tidak terlibat secara terus dalam menghasilkan barang siap akan disenaraikan bawah kos overhed. Pencapaian Kompentasi 1. 3. Maklumat penting Bagi mengetahui kos seunit komponen atau perkhidmatan menservis dan menyenggara. jumlah kos operasi mesti dibahagi dengan jumlah output seperti berikut: Kos Seunit Keluaran = Jumlah Kos Operasi Jumlah Output ( unit ) 107 . Untuk mendapatkan kos seunit keluaran. kos buruh langsung dan kos overhed. insuran. kos penyelenggaran. 2. Kos overhed termasuk sewa premis. Boleh mengira kos perkhidmatan dan menyenggara sistem automobil. Pengiraan kos operasi Kos Operasi = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Overhed Daripada pengiraan kos operasi. usahawan perlu membuat pengiraan kos operasi. 3. Dapat menentukan harga atau kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 2. gaji buruh tak langsung.

Jadual 3.Kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. sila rujuk Persatuan Pengusaha Bengkel Bumiputra Malaysia di Kuala Lumpur atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna.1 Daftar harga menservis automobil Info: Untuk maklumat terkini mengenai daftar harga. 108 .

2 Kos operasi No Perkara 1 Syampu 2 Bahan Pengilap 3 Gaji Penyelia 4 Upah pekerja 5 Sewa tapak 6 Bil air 7 Bil elektrik 8 Sponge dan berus Susutnilai mesin penyembur.000 RM 3. Spesifikasi kerja dinyatakan adalah menyembur.140 1.725 1.520 RM RM RM 1.450 20.050 450 RM Kos Operasi Sebulan RM 5. mesin pengilap dan 9 peralatan lain 10 Belanja runcit Harga 1.000 800 750 1.520 900 1.500 11.140 1.00 bagi seunit bas. membasuh dengan syampu keseluruhan badan dan tayar serta menggilap dengan bahan pengilap.725 1.500 900 750 800 1.050 450 RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Kos Operasi perkhidmatan Mencuci Bas Kos Bahan Mentah Langsung Syampu Bahan Penggilap Bil air Kos Buruh Langsung Upah Pekerja Kos Overhed Gaji Penyelia Sewa tapak Sponge dan berus Bil elektrik Susutnilai mesin Dan peralatan Belanja runcit RM RM RM RM RM RM 1.835 RM 11.Mengira kos perkhidmatan menservis automobil Sebuah syarikat perkhidmatan mencuci kenderaan mendapat tawaran mencuci 300 buah bas sebulan pada harga RM 80.865 109 . Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut: Jadual 3.

400 RM 1.000 RM 2. penapis minyak pelincir.400 RM 3.000 RM 1.55 Aktiviti • Pelajar membuat kiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi berpandukan daftar harga.000 Kirakan kos menservis dan menyenggara sebuah kereta dan keuntungannya.45 RM 10. Latihan Sebuah syarikat menservis kenderaan telah mendapat tawaran untuk menservis dan menyenggara 200 buah kereta sebulan pada harga RM 160.835 300 buah bas RM 69. palam pencucuh dan penalaan enjin.200 RM 1.Rumus.500 RM 12.45 Keuntungan yang diperolehi bagi sebuah bas ialah : Keuntungan = = = Harga tawaran mencuci bas – kos seunit perkhidmatan. kos perkhidmatan mencuci seunit bas ialah RM 69. Seterusnya kos seunit perkhidmatan dapat dikira seperti berikut: Kos seunit perkhidmatan = = = Jumlah kos operasi Jumlah output ( unit ) RM 20.00 bagi sebuah kereta. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut:Minyak pelincir Penapis minyak pelincir Palam pencucuh Gaji Penyelia Upah Pekerja Sewa tapak Bil air Bil elektrik Susutnilai mesin penalaan enjin dan peralatan lain Belanja runcit RM 6.200 RM 300 RM 200 RM 1.00 – RM 69.45 / bas Daripada pengiraan di atas. Spesifikasi kerja yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah menukar minyak pelincir. RM 80. 110 .

Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan kewangan. Terkandung di dalamnya seperti barangan yang ditawarkan. Dapat menyatakan tujuan menyediakan rancangan perniagaan 2. . 1. Menjadi garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian. iv. 2. 2. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan. Boleh membuat rancangan perniagaan mudah Maklumat penting Rancangan Perniagaan ialah sebuah dokumen / kertas kerja bertulis yang menerangkan tentang perniagaan yang hendak dijalankan secara menyeluruh. Ia juga menerangkan tentang ramalan dan jangkaan serta kaedah perlaksanaan strategi perniagaan tersebut. Tarikh disediakan. iii. ii. Ringkasan perlu disediakan dengan baik supaya mampu menimbulkan minat pembaca untuk meneliti Rancangan Perniagaan yang telah disediakan. Pencapaian Kompetensi 1. kritikal dan praktikal. Nama dan alamat perniagaan. 4. kos projek dan jangkaan keuntungan. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. potensi pasaran. 2.4 : RANCANGAN PERNIAGAAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik. pengurusan. Tajuk rancangan perniagaan. Ia merupakan “ blue print “ perniagaan untuk menerangkan mengenai kajian yang telah dijalankan dan perancangan perniagaan pada masa depan. Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai perniagaan secara objektif. 3. Ringkasan rancangan perniagaan. i.UNIT 3. Format Rancangan Perniagaan 1. Muka surat hadapan. Mengkaji dan menilai sama ada perniagaan yang akan dijalankan berdaya maju atau sebaliknya. 5. Nama penulis rancangan perniagaan.

Latar belakang perniagaan. iii. vi. Bhd. Sdn. G. iv. Pengenalan Organisasi. Tujuan. Penerangan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Latar belakang pemilik atau ahli kongsi. iii. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagaan”. Untuk mendapatkan pinjaman kewangan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. ii. Bhd. 8. Carta Organisasi. Syer pasaran. Perbelanjaan pentadbiran. Nama perniagaan 111 Jenis perniagaan yang dijalankan Lokasi perniagaan Potensi daya maju perniagaan di masa hadapan 4. Sasaran pasaran. D.000 RM 110. Saiz pasaran. Syer RM 150. v. Sdn. iv. Bahagian ini mengandungi maklumat asas tentang perniagaan bagi memudahkan pembaca mengenai perniagaan dengan lebih dekat. ii.000 daripada Maybank untuk kegunaan modal pusingan perniagaan” Untuk menguruskan perniagaan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. v. D. 5.000 RM 130. Rancangan pemasaran. Rancangan Pentadbiran. Jadual 3. iv.3 Contoh latar belakang pemilik atau ahli kongsi.3.000 i. Jadual jawatan dan bilangan tenaga pekerja. i. Pengenalan. 6. ii. G. Senarai keperluan tugas. bagi memohon pembiayaan kewangan sebanyak RM 50. i. Persaingan. iii. Jadual huraian tugas.000 RM 100. Bil Nama Jawatan 1 Encik Dzulkifli Bin Ujang Pengarah Urusan 2 Encik Padli Bin Mohamed Salleh Timbalan Pengarah I 3 Encik Suhaireesam Bin Sebon Timbalan Pengarah II 4 En Nor Hisham Bin Aspan Penolong Pengarah 7. .

v. Ringkasan Rancangan Perniagaan b. 4. Pinjaman kewangan . Meramal dan mengetahui kedudukan ketunaian perniagaan dengan menyediakan Proforma Aliran Wang Tunai. Meramal dan mengetahui untung / rugi perniagaan di akhir tempoh perakaunan dengan menyediakan Proforma Untung Rugi. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan ialah Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan peribadi. Memberi peluang kepada usahawan untuk berbelanja sesuka hati Menjadi garis panduan untuk menghabiskan wang syarikat. Aktiviti • Sediakan rancangan perniagaan yang mudah. iv. Nyatakan maksud Rancangan Perniagaan Pilih pernyataan yang tidak betul dalam menyediakan format Rancangan Perniagaan a. ii. Perbelanjaan pemasaran. “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat ZYX .vi. 10. 3. 9. Tujuan c. Ramalan jualan. Menyediakan Kos Perlaksanaan Projek bagi mengetahui jumlah keseluruhan kos yang 112 akan terlibat dalam memulakan sesuatu projek. Merancang bagi mendapatkan sumber-sumber kewangan bagi membiayai perlaksanaan projek tersebut. Rancangan Pentadbiran d. Rancangan kewangan. Strategi pemasaran. Bahagian yang terakhir sekali ialah rumusan ke atas keseluruhan perancangan yang dibuat dalam Rancangan Perniagaan. i. iii. Bhd. Rumusan. 2. Latihan 1. vii. Sdn. Meramal dan mengetahui keseluruhan kedudukan kewangan pada akhir tahun perakaunan dengan menyediakan Proforma Kunci Kira-Kira. viii. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagan” Pernyataan di atas adalah bagi tujuan a. Rancangan Kerugian.

Membantu usahawan dalam mengedar dan memasarkan barangan. Menjamin perlaksanaan dan perjalanan sesuatu projek seperti yang dirancangkan. MARDI dan NPC. 5. MARA. Menyediakan latihan pengurusan. RRI dan PORIM. MATRADE. Kemudahan sokongan 1. MARDI. FAMA. KPLB. Membantu usahawan mendapatkan premis atau lokasi perniagaan. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. MITI. FDPN. 4. MARDI. GUTHRIE dan BESTA. SIRIM. Latihan. UDA. Mengagihkan keuntungan d. Seminar dan Bengkel Kerja.5 : AGENSI YANG MEMBANTU USAHAWANAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 113 • Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawanan. Bantuan Pemasaran.b. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. Bantuan Kewangan. Membantu usahawan untuk membiayai perlaksanaan sesuatu perniagaan. Agensi yang terlibat ialah SIRIM. perangkaan. MATRADE. SEDC dan pihak institusi kewangan. Mengurus perniagaan UNIT 3. SIRIM. PERNAS EDAR. BPMB dan MIDA. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat membantu usahawan. Khidmat Lanjutan. penemuan-penemuan baru. Agensi yang terlibat ialah MITI. Bantuan Maklumat. Maklumat penting Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. Memberi pendedahan tentang kaedah pengeluaran dan pengurusan yang sistematik. Agensi yang terlibat ialah MARA. 7. MATRADE. teknologi. PUNB. Agensi yang terlibat ialah MITI. . 6. kecekapan. MARA. FRIM dan institusi pengajian tinggi tempatan. penyelidikan dan sebagainya. MIDA. Mempromosi syarikat c. SIRIM. Bantuan Infrastruktur. 2. PKEN. motivasi dan berbagai lagi. kemahiran. 3. Memberi maklumat peluang-peluang perniagaan. Bantuan Teknikal. MARA.

Hong Leong Finance Berhad. Majlis Amanah Rakyat. Maybank Finance Berhad. 114 Bank Berhad. EON Bank Islam Malaysia Berhad.4 Senarai agensi yang boleh memberi bantuan kewangan Bank Perdangangan Malayan Banking Berhad.my untuk maklumat lanjut mengenai skim bantuan kerajaan. Public Bank Berhad. Jadual 3. Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Public Finance Berhad.kpun.gov. Arab-Malaysian Finance Berhad. Kementerian Belia dan Sukan. Bank Pembangunan Malaysia Berhad. BSN Commercial Bank. Bank Saudagar Bank Pembangunan Syarikat kewangan Berlesen Agensi Kerajaan . Southern Bank Berhad. Arab Malaysian Merchant Bank Berhad. Bank Pertanian Malaysia Berhad.Info: Layari laman web:www.

a. Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan a. . Majlis Amanah Rakyat ( MARA ). Kenapa kemudahan 115 sokongan ini diperlukan. Latihan 1. Nyatakan Bank Pembangunan mana yang dapat membantu usahawan. Memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan c.Pembekal Alatan dan bahan Bank Perdagangan Bank Saudagar Usahawan Bank Pembangunan Pembekal Alatan dan bahan Pembekal Alatan dan bahan Rajah 3. 4. usahawan memerlukan kemudahan sokongan. Mengagihkan modal untuk dihabiskan. EON Bank Berhad d. Nyatakan maksud kemudahan sokongan. b. 2. Maybank Finance Berhad b. Mengaut keuntungan untuk kekayaan sendiri d. Mengembangkan perniagaan dengan menindas orang lain 3. Untuk memulakan perniagaan. Bank Pertanian Malaysia Berhad c.4 Carta alir mendapatkan bantuan Agensi Kerajaan Aktiviti • Adakan perbincangan bagaimana hendak mendapatkan pinjaman bagi memulakan perniagaan.

. 3. Boleh menyatakan cara mempromosi produk yang ditawarkan. promosi dan tempat. Dapat menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditawarkan. Pencapaian kompetensi 1. 2. 2.UNIT 3. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. Mengenal pasti unsur pemasaran. Dapat menyatakan unsur pemasaran seperti produk. harga. Maklumat penting Pemasaran boleh didefinasikan sebagai usaha yang dilakukan secara sistematik bagi melaris dan meningkatkan jualan barangan yang ditawarkan selagi ia tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan tatasusila kemanusiaan.6 : PEMASARAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 116 1.

hadiah percuma dan hantaran percuma kepada . edaran risalah dan akhbar. Iklan Ia boleh dilakukan dalam bentuk audio-visual seperti radio dan tv atau bercetak seperti kain rentang. 2. Harga 3. Galakan Jualan Mempercepatkan keputusan pelanggan membeli merupakan kejayaan dalam promosi. Produk 2. Promosi boleh dilakukan dengan beberapa cara: 1. Pengumuman Biasanya dilakukan dengan melantik syarikat pengiklanan untuk memaklumkan kepada pelanggan dengan menggunakan kenderaan bergerak. Harga Untuk menarik perhatian pelanggan. Pakej perkhidmatan juga perlulah menarik seperti menggabungkan beberapa barangan yang asli dengan harga yang berpatutan dan upah yang minima atau tanpa upah pemasangan. Promosi 4. Tempat Produk Produk atau pakej perkhidmatan memainkan peranan penting untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Harga yang terlalu mahal akan menyebabkan pelanggan membuat perbezaan dengan kedai lain dan harga yang terlalu murah juga akan menyebabkan pelanggan beranggapan barangan yang kita jual telah rosak. Promosi Untuk menarik perhatian pelanggan maklumat 117 mengenai produk mestilah disebarkan. tidak tulin. harga memainkan peranan yang sangat penting. Promosi bentuk ini memerlukan belanja yang besar tetapi kesannya lebih baik. Galakan jualan boleh dilakukan dengan cara memberi potongan harga. Produk yang ditawarkan mestilah yang asli atau tulin.5 Contoh Iklan 3. telah tamat tempoh atau ada kecacatannya. Rajah 3.Unsur Pemasaran Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu: 1. Yang penting ialah penetapan harga perlulah mengambil kira faktor kos seunit produk atau kos penyediaan perkhidmatan.

iklan 2. pengumuman. Iklan. jalanraya. pengumuman dan galakan jualan b. Aktiviti • Hasilkan satu iklan bagi tujuan mempromosikan satu produk yang ditawarkan. galakan jualan dan tempat 118 UNIT 3. Produk. Iklan. 1. Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: • Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil. Promosi. tempat dan jenama b. barangan dan harga 3. promosi dan produk d. Tempat Kedudukan kedai atau bengkel juga memainkan peranan penting kerana tempat yang jauh dan tersembunyi akan menyukarkan pelanggan. Faktor lain ialah kemudahan pengangkutan awam. Pemasaran boleh didefinisikan sebagai . harga. c. produk. Promosi boleh dilakukan dengan cara a. promosi dan tempat. Maklumat penting .7 : PELUANG KERJAYA DALAM INDUSTRI AUTOMOBIL. c. tempat. tempat letak kenderaan dan kemudahan awam yang lain.pembeli awal. Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu a. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan peluang-peluang pekerjaan dalam industri automobil. harga. iklan dan pengumuman d. Tempat yang senang ditujui menjadi pilihan utama pelanggan. Latihan. Iklan. Produk.

Selain itu terdapat juga pusat-pusat servis kenderaan sama ada yang berdaftar atau tidak. PENGURUS AUTOMOTIF EKSEKUTIF PENASIHAT PERKHIDMATAN PENYELIA MEKANIK KETUA MEKANIK MEKANIK MEKANIK MEKANIK Rajah 3. Walaubagaimanapun ramai pelajar yang tidak tahu syarat atau kelayakan untuk memohon jawatan dalam industri automobil. Ketua Mekanik dan Mekanik Penasihat Perkhidmatan. Penyelia Mekanik. Penyelia Mekanik. Aktiviti 1. Penasihat Perkhidmatan.Terdapat banyak industri automobil di negara kita sekarang seperti Proton. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Produa. Honda dan banyak lagi. Eksekutif. Penyelia Mekanik. Eksekutif. 2.6 Carta organisasi industri automobil. Naza Kia. Membuat lawatan ke kilang atau ekspo perdagangan. Penasihat Perkhidmatan. Penyelia Mekanik. Ketua Mekanik dan Mekanik . Sila rujuk daftar kerjaya ‘Piawaian Pengkelasan Pekerjaan Malaysia’ terbitan Jabatan Tenaga Rakyat bagi mendapatkan maklumat pekerjaan. 119 Latihan Pilih jawapan yang betul susunan jawatan dalam industri automobil. Penasihat Perkhidmatan.

arahan bertulis kepada bank ( di atas kepingan tertentu ) supaya membayar wang kepada pembawanya atau memasukkannya ke dalam akaun tertentu sebanyak yang tertulis pada arahan tersebut.Nyatakan kerjaya pekerjaan industri automobil dalam bentuk carta alir. GLOSARI Agensi (Agency) Bank (Bank) Kertas kerja (Blue print) Cek (Cheque) Kad kredit (Credit card) Komunikasi (Comunication) - 120 organisasi atau badan yang menjalankan urusan tertentu. tempat menguruskan hal-hal kewangan dan tempat menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas. hubungan atau perhubungan sama ada secara lisan atau isyarat. surat-surat penting dan lain-lain. kad yang mengantikan wang untuk membeli barang secara kredit. . rancangan pelunjuran sesuatu projek / sasaran.

sengketa. perbadanan dan mempunyai tujuan tertentu. butir-butir milik. susunan berbagai bahagian yang bersistem dalam sesuatu pertubuhan. nama orang dan lain-lain dalam bahagian pertama suatu perjanjian undangundang. orang yang menjalankan peniagaan secara besar-besaran. perkarangan (halaman) rumah dan lain-lain. perbelanjaan asas untuk menjalankan sesuatu kerja seperti perniagaan. 121 . harga sesuatu barangan atau perkhidmatan. membayar pada ketika itu juga.Konflik (Conflict) Kos (Cost) Kualiti (Quality) Organisasi (Organisation) Overhed (Overhead) Premis (Premise) Tunai (Cash) Usahawan (Entrepreneur) - perselisihan. tidak berhutang. keadaan sesuatu benda / mutu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->