MODUL 3

KEUSAHAWANAN
Dalam modul ini pelajar diperkenalkan kepada keusahawanan dan kerjaya yang meliputi aspek kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat keputusan, pengiraan kos, rancangan perniagaan, agensi yang membantu usahawan, pemasaran serta peluang kerjaya dalam industri automobil.

Objektif
Modul ini membolehkan pelajar:

1. 2. 3. 4. 5.

Menyatakan maksud komunikasi. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain. Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. 6. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 7. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 8. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. 9. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. 10. Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawan. 11. Mengenal pasti unsur pemasaran. 12. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. 13. Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil.

KANDUNGAN MODUL
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 : : : : : : : Kemahiran berkomunikasi. Kemahiran membuat keputusan. Pengiraan kos. Rancangan Perniagaan. Agensi yang membantu usahawan. Pemasaran. Peluang kerjaya dalam industri automobil.

UNIT 3.1 : KEMAHIRAN BERKOMUNAKASI
Objektif
Pada akhir unit ini pelajar dapat: 101

1. Menyatakan maksud komunikasi. 2. Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan. 3. Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain.

Pencapaian Kompetensi
1. 2. 3. 4.
Boleh menyatakan maksud komunikasi. Boleh menjalankan simulasi, main peranan dan menonton video cara berkomunikasi. Boleh menyatakan kepentingan membentuk jaringan hubungan ( networking ). Boleh menjalinkan perhubungan antara rakan untuk melaksanakan projek usahasama.

Maklumat penting
Kemahiran berkomunikasi
Komunikasi adalah satu proses yang menentukan perbualan, perbincangan, arahan atau penulisan dilakukan dengan berkesan. Ia melibatkan pertukaran maklumat dan pemahaman terhadap maksud maklumat yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam proses pengurusan sesebuah perniagaan. Oleh itu usahawan yang inginkan pencapaian cemerlang dalam perniagaan yang diterajuinya perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi.

Proses komunikasi semasa berurusan dengan pelanggan
Proses komunikasi yang berkesan mengandungi beberapa langkah seperti berikut:

1. Ketahui 2. 3. 4. 5.

objektif atau sebab komunikasi dilakukan. Mengenal pasti kepada siapa maklumat ditujukan. Memilih media yang sesuai untuk berkomunikasi supaya objektif komunikasi tercapai. Memilih masa yang sesuai untuk berkomunikasi. Rancang maklumat yang hendak disampaikan dan pilih bahasa yang sesuai supaya difahami oleh penerima maklumat.

faksimili. mel elektronik.1 Komunikasi bersama pelanggan Terdapat dua teknik berkomunikasi yang kerap digunakan oleh usahawan untuk menguruskan perniagaannya. laporan. Teknik tersebut ialah komunikasi menggunakan tulisan dan lisan. minit mesyuarat. mesyuarat. 102 Komunikasi Lisan Bertulis Surat Mesyuarat Telefon Memo Gaya Perbualan Laporan Perbincangan Interpersonal Antara peroragan Penampilan Kebolehan mendengar Berketerampilan Memahami kehendak perbualan Gerak bahasa tubuh (body language) Gerak bahasa tubuh . iklan dan risalah. Kaedah komunikasi secara bertulis pula merangkumi surat menyurat. Teknik berkomunikasi dalam perniagaan Rajah 3. Mendapatkan maklum balas untuk memastikan komunikasi yang berkesan. seminar dan konferensi.6. memo. Komunikasi secara lisan dilakukan apabila usahawan berkomunikasi melalui talefon. perbincangan bersemuka. intercom.

tempoh serahan dan perkhidmatan selepas jualan. 2. warna. Aktiviti 1. Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. 5. . skim bayaran. Dinamika kumpulan. egronomik. Kemahiran mewujudkan jaringan dalam perniagaan. Jalankan aktiviti berkomunikasi dengan pelanggan mengenai cita rasa pelanggan dari segi harga. trend terkini. tulisan yang kurang difahami atau sukar dibaca. Maklumat yang kurang jelas adalah penghalang kepada keberkesanan proses komunikasi. Antara kemahiran hubungan manusia yang penting ialah: 1. 4. Halangan Dalam Berkomunikasi Keberkesanan sesuatu proses komunikasi bergantung kepada unsur penghalang dalam komunikasi. Kepimpinan. Saluran maklumat mungkin terganggu oleh suasana yang bising. Maklumat kabur kerana penghantar maklumat gagal menggunakan bahasa perantaraan dengan 2. 2. estetika. Ini adalah 103 kerana usahawan sentiasa perlu berinteraksi dengan pelanggan. 3. Maksud asal maklumat hilang dalam saluran komunikasi kerana penerima maklumat tidak memberi tumpuan kepada apa yang sedang diterangkan dan gagal mentaksirkan maklumat dengan tepat.Rajah 3. 5. berkesan dan gagal membentuk idea yang jelas. dan …………………………yang kerap digunakan oleh usahawan. ketahanan. saiz. 4. Menonton tayangan cara berkomunikasi. 3. komunikasi sangan penting. Nyatakan maksud komunikasi. kualiti. pekerja. Kegagalan mentaksir maksud asal sesuatu maklumat menyumbang kepada hilangnya sesuatu maklumat itu dalam saluran komunikasi. Penerima tidak yakin dengan apa yang telah ditafsirkan kerana tidak yakin kepada penghantar maklumat. Penghalang komunikasi adalah seperti berikut: 1. Kemahiran berkomunikasi. Mengatasi konflik. Gagal mentafsir maklumat dengan tepat. Halangan dalam penghantaran maklumat. 2. reka bentuk.2 Peta minda kemahiran berkomunikasi Kepentingan menjalin hubungan dengan orang lain Kemahiran hubungan manusia adalah kemahiran penting perlu dihayati oleh seseorang usahawan. Laksanakan satu projek usahasama dan lakukan proses menjalin perhubungan. 3. suara penghantar yang kurang jelas. pesaing dan anggota masyarakat perdagangan yang mempunyai hubungkait dengan perniagaannya. pembekal. Dalam menjalankan perniagaan. Terdapat dua teknik berkomunikasi iaitu…………………………. 3. Halangan di pihak penerima maklumat. Latihan 1.

Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. pengalaman dan kemahiran penting untuk menentukan yang seseorang itu benar-benar tahu apa yang hendak dilakukan ke atas perniagaan yang diceburi. Contohnya.Nyatakan dua penghalang komunikasi. Boleh membuat keputusan cara mengenal pasti masalah. menuntut bayaran dan menyerahkan kenderaan kepada pelanggan.3 Carta alir membuat keputusan 105 . UNIT 3. mencari alternatif. pengalaman dan kemahiran didalam kemahiran membuat keputusan ini sangat penting dimiliki oleh usahawan. Cara pembayaran juga sangat penting dibincangkan kerana ianya akan memudahkan pelanggan membuat pembayaran secara tunai. Pengetahuan. Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan. Ketua Mekanik mengisi borang kerja. Pencapaian Kompetensi 1. Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja. Keputusan kerosakan mestilah dibincangkan dengan pelanggan dari segi kos kerja pembaikan dan masa pembaikan. kekurangan modal untuk perniagaan dan tawar-menawar harga perkhidmatan. Pemeriksaan awal dilakukan oleh ketua mekanik / mekanik ke atas kenderaan.2 : KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 104 • Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi. bertindak dan menilai semula. Seorang mekanik yang baik mestilah boleh memuaskan hati pelanggan atau pemilik kenderaan. Maklumat penting Pengetahuan. Rajah 3. Berbincang dengan pelanggan mengenai kerosakan dan kerja pembaikan. 2. seseorang mekanik bukan sahaja mengetahui bagaimana hendak membaiki enjin tetapi juga perlu mengetahui bagaimana hendak mengesan kerosakan dan boleh memberi khidmat nasihat. memilih penyelesaian yang baik. Mekanik mestilah boleh mengesan atau memeriksa kerosakkan ke atas kenderaan dengan tepat. Menguji kenderaan. kad kredit atau cek. Boleh menyelesaikan masalah ketiadaan bahan atau alat yang diperlukan untuk menservis enjin. Langkah membuat keputusan bidang automobil.

Berpandukan rajah di atas. Rajah 1 Mendapatkan persetujuan daripada pelanggan mengenai kos dan kerja pembaikan Ketua Mekanik mengisi borang kerja dan menetapkan kos pembaikan Menyerahkan borang kerja kepada mekanik dan mekanik memulakan kerja 1. 2.Aktiviti • Pelajar membuat perbincangan kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan yang sesuai. Nyatakan kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh usahawan di dalam proses kemahiran membuat keputusan. 106 . Latihan Ketua Mekanik mendapat maklumat daripada pelanggan mengenai kerosakan. lengkapkan carta alir langkah membuat keputusan.

Kos bahan dan buruh yang tidak terlibat secara terus dalam menghasilkan barang siap akan disenaraikan bawah kos overhed. gaji buruh tak langsung. Kos overhed termasuk sewa premis. 2. Dapat menentukan harga atau kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. Komponen kos operasi terdiri daripada kos bahan langsung.3 : PENGIRAAN KOS Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. kos penyelenggaran. 3. Pencapaian Kompentasi 1. kos seunit dan kos seunit keluaran dapat di tentukan. Mengenal pasti harga seunit bagi setiap komponen. Pengiraan kos operasi Kos Operasi = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Overhed Daripada pengiraan kos operasi. Kos buruh langsung merujuk kepada kos buruh yang terlibat secara terus dalam mengeluarkan barang siap. gaji kakitangan pengurusan seperti panyelia kilang. kos bahan tak langsung dan susut nilai bagi aset seperti mesin dan peralatan serta bangunan yang dibina atau dibeli. Mengira kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. 3. Menentukan kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil. kos buruh langsung dan kos overhed. Untuk mendapatkan kos seunit keluaran. Rumus. 2. Kos bahan langsung termasuk semua bahan yang diperlukan secara terus untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan.UNIT 3. usahawan perlu membuat pengiraan kos operasi. Maklumat penting Bagi mengetahui kos seunit komponen atau perkhidmatan menservis dan menyenggara. Boleh mengira kos perkhidmatan dan menyenggara sistem automobil. jumlah kos operasi mesti dibahagi dengan jumlah output seperti berikut: Kos Seunit Keluaran = Jumlah Kos Operasi Jumlah Output ( unit ) 107 . insuran. Boleh membuat pengiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi.

sila rujuk Persatuan Pengusaha Bengkel Bumiputra Malaysia di Kuala Lumpur atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna.1 Daftar harga menservis automobil Info: Untuk maklumat terkini mengenai daftar harga. Jadual 3. 108 .Kos perkhidmatan menservis dan menyenggara sistem automobil.

725 1. Spesifikasi kerja dinyatakan adalah menyembur.725 1.500 900 750 800 1.000 800 750 1.000 RM 3.835 RM 11.140 1.140 1.865 109 . membasuh dengan syampu keseluruhan badan dan tayar serta menggilap dengan bahan pengilap.00 bagi seunit bas.050 450 RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Kos Operasi perkhidmatan Mencuci Bas Kos Bahan Mentah Langsung Syampu Bahan Penggilap Bil air Kos Buruh Langsung Upah Pekerja Kos Overhed Gaji Penyelia Sewa tapak Sponge dan berus Bil elektrik Susutnilai mesin Dan peralatan Belanja runcit RM RM RM RM RM RM 1.Mengira kos perkhidmatan menservis automobil Sebuah syarikat perkhidmatan mencuci kenderaan mendapat tawaran mencuci 300 buah bas sebulan pada harga RM 80.450 20. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut: Jadual 3.520 900 1.520 RM RM RM 1.500 11. mesin pengilap dan 9 peralatan lain 10 Belanja runcit Harga 1.050 450 RM Kos Operasi Sebulan RM 5.2 Kos operasi No Perkara 1 Syampu 2 Bahan Pengilap 3 Gaji Penyelia 4 Upah pekerja 5 Sewa tapak 6 Bil air 7 Bil elektrik 8 Sponge dan berus Susutnilai mesin penyembur.

400 RM 1.00 bagi sebuah kereta. Kos operasi untuk sebulan adalah seperti berikut:Minyak pelincir Penapis minyak pelincir Palam pencucuh Gaji Penyelia Upah Pekerja Sewa tapak Bil air Bil elektrik Susutnilai mesin penalaan enjin dan peralatan lain Belanja runcit RM 6. Spesifikasi kerja yang dinyatakan dalam surat tawaran adalah menukar minyak pelincir. Latihan Sebuah syarikat menservis kenderaan telah mendapat tawaran untuk menservis dan menyenggara 200 buah kereta sebulan pada harga RM 160.500 RM 12.55 Aktiviti • Pelajar membuat kiraan kos semasa menservis dengan menggunakan komponen alat ganti yang berkualiti dan mengikut spesifikasi berpandukan daftar harga. RM 80.000 RM 1.45 / bas Daripada pengiraan di atas. 110 .00 – RM 69.400 RM 3. Seterusnya kos seunit perkhidmatan dapat dikira seperti berikut: Kos seunit perkhidmatan = = = Jumlah kos operasi Jumlah output ( unit ) RM 20.200 RM 1. palam pencucuh dan penalaan enjin.835 300 buah bas RM 69.Rumus.000 Kirakan kos menservis dan menyenggara sebuah kereta dan keuntungannya.000 RM 2.45 RM 10.200 RM 300 RM 200 RM 1. penapis minyak pelincir.45 Keuntungan yang diperolehi bagi sebuah bas ialah : Keuntungan = = = Harga tawaran mencuci bas – kos seunit perkhidmatan. kos perkhidmatan mencuci seunit bas ialah RM 69.

4. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan. iii. i. Boleh membuat rancangan perniagaan mudah Maklumat penting Rancangan Perniagaan ialah sebuah dokumen / kertas kerja bertulis yang menerangkan tentang perniagaan yang hendak dijalankan secara menyeluruh. Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah. ii. 2. Ia juga menerangkan tentang ramalan dan jangkaan serta kaedah perlaksanaan strategi perniagaan tersebut. 5. Nama penulis rancangan perniagaan. Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik. 3. 2. Menjadi garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian. kos projek dan jangkaan keuntungan.4 : RANCANGAN PERNIAGAAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. Dapat menyatakan tujuan menyediakan rancangan perniagaan 2. Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai perniagaan secara objektif. Tarikh disediakan. Pencapaian Kompetensi 1. potensi pasaran. Mengkaji dan menilai sama ada perniagaan yang akan dijalankan berdaya maju atau sebaliknya. Nama dan alamat perniagaan. Terkandung di dalamnya seperti barangan yang ditawarkan. Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan kewangan. Ia merupakan “ blue print “ perniagaan untuk menerangkan mengenai kajian yang telah dijalankan dan perancangan perniagaan pada masa depan.UNIT 3. pengurusan. iv. . 1. Tajuk rancangan perniagaan. 2. Format Rancangan Perniagaan 1. Ringkasan perlu disediakan dengan baik supaya mampu menimbulkan minat pembaca untuk meneliti Rancangan Perniagaan yang telah disediakan. Muka surat hadapan. kritikal dan praktikal. Ringkasan rancangan perniagaan.

bagi memohon pembiayaan kewangan sebanyak RM 50. 5. Pengenalan. G. Nama perniagaan 111 Jenis perniagaan yang dijalankan Lokasi perniagaan Potensi daya maju perniagaan di masa hadapan 4. Penerangan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Tujuan. Persaingan. Pengenalan Organisasi. Untuk mendapatkan pinjaman kewangan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. i. iv.000 RM 100. Latar belakang pemilik atau ahli kongsi. Sdn. Rancangan Pentadbiran. v. Bil Nama Jawatan 1 Encik Dzulkifli Bin Ujang Pengarah Urusan 2 Encik Padli Bin Mohamed Salleh Timbalan Pengarah I 3 Encik Suhaireesam Bin Sebon Timbalan Pengarah II 4 En Nor Hisham Bin Aspan Penolong Pengarah 7. Carta Organisasi. ii.000 i.000 daripada Maybank untuk kegunaan modal pusingan perniagaan” Untuk menguruskan perniagaan: “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat A. iv. v. Syer RM 150. ii. iii.000 RM 130. i. D. G. Senarai keperluan tugas.000 RM 110. Jadual jawatan dan bilangan tenaga pekerja. Bhd. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagaan”. Rancangan pemasaran. Saiz pasaran.3. ii. Syer pasaran. Jadual huraian tugas. Sdn. 8. iii. Latar belakang perniagaan. 6. Bahagian ini mengandungi maklumat asas tentang perniagaan bagi memudahkan pembaca mengenai perniagaan dengan lebih dekat. . Bhd.3 Contoh latar belakang pemilik atau ahli kongsi. iv. Jadual 3. D. Perbelanjaan pentadbiran. iii. Sasaran pasaran. vi.

i. Aktiviti • Sediakan rancangan perniagaan yang mudah. iii. Rancangan kewangan. Tujuan menyediakan Rancangan Perniagaan ialah Mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih baik Meyakini pihak tertentu bagi mendapatkan sumber pembiayaan peribadi. Tujuan c. Nyatakan maksud Rancangan Perniagaan Pilih pernyataan yang tidak betul dalam menyediakan format Rancangan Perniagaan a. viii. Merancang bagi mendapatkan sumber-sumber kewangan bagi membiayai perlaksanaan projek tersebut. 9. Rancangan Pentadbiran d. 4. Menyediakan Kos Perlaksanaan Projek bagi mengetahui jumlah keseluruhan kos yang 112 akan terlibat dalam memulakan sesuatu projek. Latihan 1. vii. Meramal dan mengetahui untung / rugi perniagaan di akhir tempoh perakaunan dengan menyediakan Proforma Untung Rugi. Sdn. Memberi peluang kepada usahawan untuk berbelanja sesuka hati Menjadi garis panduan untuk menghabiskan wang syarikat. Rancangan Kerugian. Rumusan. Ringkasan Rancangan Perniagaan b. Perbelanjaan pemasaran. Bahagian yang terakhir sekali ialah rumusan ke atas keseluruhan perancangan yang dibuat dalam Rancangan Perniagaan. Pinjaman kewangan . 2. Meramal dan mengetahui keseluruhan kedudukan kewangan pada akhir tahun perakaunan dengan menyediakan Proforma Kunci Kira-Kira. Ramalan jualan. iv. “Rancangan Perniagaan ini disediakan oleh Syarikat ZYX . Meramal dan mengetahui kedudukan ketunaian perniagaan dengan menyediakan Proforma Aliran Wang Tunai.vi. v. sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagan” Pernyataan di atas adalah bagi tujuan a. ii. Strategi pemasaran. 3. 10. Bhd.

kemahiran. PERNAS EDAR. Menyediakan latihan pengurusan. PUNB. Khidmat Lanjutan. RRI dan PORIM. Mengagihkan keuntungan d. MARA. SIRIM. . Agensi yang terlibat ialah SIRIM. Bantuan Maklumat. Latihan. Agensi yang terlibat ialah MITI. FAMA. MARDI. MITI. Menjamin perlaksanaan dan perjalanan sesuatu projek seperti yang dirancangkan. motivasi dan berbagai lagi. Memberi maklumat peluang-peluang perniagaan. Bantuan Teknikal. KPLB. Seminar dan Bengkel Kerja. Membantu usahawan mendapatkan premis atau lokasi perniagaan. MATRADE. Bantuan Pemasaran. PKEN. penyelidikan dan sebagainya.5 : AGENSI YANG MEMBANTU USAHAWANAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 113 • Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawanan. MARA.b. 5. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. BPMB dan MIDA. FRIM dan institusi pengajian tinggi tempatan. 6. 3. Agensi yang terlibat ialah MEDEC. FDPN. Mempromosi syarikat c. penemuan-penemuan baru. MATRADE. Mengurus perniagaan UNIT 3. 7. Agensi yang terlibat ialah MARA. perangkaan. MIDA. SEDC dan pihak institusi kewangan. Bantuan Kewangan. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat membantu usahawan. MARDI. 4. SIRIM. 2. MARDI dan NPC. Membantu usahawan untuk membiayai perlaksanaan sesuatu perniagaan. MATRADE. Kemudahan sokongan 1. Agensi yang terlibat ialah MITI. Bantuan Infrastruktur. teknologi. GUTHRIE dan BESTA. SIRIM. Memberi pendedahan tentang kaedah pengeluaran dan pengurusan yang sistematik. MARA. Maklumat penting Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. Membantu usahawan dalam mengedar dan memasarkan barangan. kecekapan. UDA.

Bank Pertanian Malaysia Berhad. EON Bank Islam Malaysia Berhad. Bank Saudagar Bank Pembangunan Syarikat kewangan Berlesen Agensi Kerajaan . Majlis Amanah Rakyat. Hong Leong Finance Berhad.4 Senarai agensi yang boleh memberi bantuan kewangan Bank Perdangangan Malayan Banking Berhad. Public Bank Berhad.Info: Layari laman web:www. Jadual 3. 114 Bank Berhad. Kementerian Belia dan Sukan.kpun. Southern Bank Berhad.my untuk maklumat lanjut mengenai skim bantuan kerajaan. Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Maybank Finance Berhad. Arab Malaysian Merchant Bank Berhad. Arab-Malaysian Finance Berhad. Public Finance Berhad. BSN Commercial Bank. Kementerian Pembangunan Luar Bandar.gov.

Majlis Amanah Rakyat ( MARA ). Nyatakan maksud kemudahan sokongan.4 Carta alir mendapatkan bantuan Agensi Kerajaan Aktiviti • Adakan perbincangan bagaimana hendak mendapatkan pinjaman bagi memulakan perniagaan. 2. Mengembangkan perniagaan dengan menindas orang lain 3.Pembekal Alatan dan bahan Bank Perdagangan Bank Saudagar Usahawan Bank Pembangunan Pembekal Alatan dan bahan Pembekal Alatan dan bahan Rajah 3. . Latihan 1. Kenapa kemudahan 115 sokongan ini diperlukan. Maybank Finance Berhad b. Mengaut keuntungan untuk kekayaan sendiri d. EON Bank Berhad d. Nyatakan Bank Pembangunan mana yang dapat membantu usahawan. 4. Kemudahan sokongan merupakan bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan atau swasta untuk membantu usahawan a. Bank Pertanian Malaysia Berhad c. usahawan memerlukan kemudahan sokongan. Memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan c. Mengagihkan modal untuk dihabiskan. Untuk memulakan perniagaan. a. b.

UNIT 3. 2. Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditawarkan. Dapat menghasilkan iklan untuk mempromosi produk yang ditawarkan. . 3. Dapat menyatakan unsur pemasaran seperti produk.6 : PEMASARAN Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 116 1. Pencapaian kompetensi 1. harga. Mengenal pasti unsur pemasaran. 2. promosi dan tempat. Maklumat penting Pemasaran boleh didefinasikan sebagai usaha yang dilakukan secara sistematik bagi melaris dan meningkatkan jualan barangan yang ditawarkan selagi ia tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan tatasusila kemanusiaan. Boleh menyatakan cara mempromosi produk yang ditawarkan.

Iklan Ia boleh dilakukan dalam bentuk audio-visual seperti radio dan tv atau bercetak seperti kain rentang. Promosi Untuk menarik perhatian pelanggan maklumat 117 mengenai produk mestilah disebarkan. Pengumuman Biasanya dilakukan dengan melantik syarikat pengiklanan untuk memaklumkan kepada pelanggan dengan menggunakan kenderaan bergerak. telah tamat tempoh atau ada kecacatannya.5 Contoh Iklan 3. harga memainkan peranan yang sangat penting. hadiah percuma dan hantaran percuma kepada . 2. Produk 2. Produk yang ditawarkan mestilah yang asli atau tulin. Promosi 4. Tempat Produk Produk atau pakej perkhidmatan memainkan peranan penting untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Harga Untuk menarik perhatian pelanggan. Promosi bentuk ini memerlukan belanja yang besar tetapi kesannya lebih baik.Unsur Pemasaran Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu: 1. Harga yang terlalu mahal akan menyebabkan pelanggan membuat perbezaan dengan kedai lain dan harga yang terlalu murah juga akan menyebabkan pelanggan beranggapan barangan yang kita jual telah rosak. Galakan Jualan Mempercepatkan keputusan pelanggan membeli merupakan kejayaan dalam promosi. Rajah 3. Promosi boleh dilakukan dengan beberapa cara: 1. Galakan jualan boleh dilakukan dengan cara memberi potongan harga. Harga 3. tidak tulin. Pakej perkhidmatan juga perlulah menarik seperti menggabungkan beberapa barangan yang asli dengan harga yang berpatutan dan upah yang minima atau tanpa upah pemasangan. Yang penting ialah penetapan harga perlulah mengambil kira faktor kos seunit produk atau kos penyediaan perkhidmatan. edaran risalah dan akhbar.

promosi dan tempat. Iklan. promosi dan produk d. Faktor lain ialah kemudahan pengangkutan awam. harga. tempat dan jenama b. Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: • Mengenal pasti peluang kerja dalam industri automobil. pengumuman. galakan jualan dan tempat 118 UNIT 3.pembeli awal. pengumuman dan galakan jualan b. c. tempat. Pemasaran boleh didefinisikan sebagai . Tempat yang senang ditujui menjadi pilihan utama pelanggan. Iklan. Latihan. Produk. Maklumat penting . Promosi. 1.7 : PELUANG KERJAYA DALAM INDUSTRI AUTOMOBIL. Pencapaian kompetensi • Boleh menyatakan peluang-peluang pekerjaan dalam industri automobil. harga. jalanraya. Aktiviti • Hasilkan satu iklan bagi tujuan mempromosikan satu produk yang ditawarkan. barangan dan harga 3. iklan dan pengumuman d. Produk. produk. Unsur pemasaran terbahagi kepada 4 iaitu a. Promosi boleh dilakukan dengan cara a. iklan 2. Iklan. c. Tempat Kedudukan kedai atau bengkel juga memainkan peranan penting kerana tempat yang jauh dan tersembunyi akan menyukarkan pelanggan. tempat letak kenderaan dan kemudahan awam yang lain.

Penasihat Perkhidmatan.Terdapat banyak industri automobil di negara kita sekarang seperti Proton. Aktiviti 1. Ketua Mekanik dan Mekanik . Ketua Mekanik dan Mekanik Penasihat Perkhidmatan. PENGURUS AUTOMOTIF EKSEKUTIF PENASIHAT PERKHIDMATAN PENYELIA MEKANIK KETUA MEKANIK MEKANIK MEKANIK MEKANIK Rajah 3. Penasihat Perkhidmatan. Penyelia Mekanik. Walaubagaimanapun ramai pelajar yang tidak tahu syarat atau kelayakan untuk memohon jawatan dalam industri automobil. Naza Kia. Penyelia Mekanik. Eksekutif. Selain itu terdapat juga pusat-pusat servis kenderaan sama ada yang berdaftar atau tidak. 2. Penyelia Mekanik. Penyelia Mekanik. 119 Latihan Pilih jawapan yang betul susunan jawatan dalam industri automobil. Penasihat Perkhidmatan. Eksekutif.6 Carta organisasi industri automobil. Produa. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Membuat lawatan ke kilang atau ekspo perdagangan. Ketua Mekanik dan Mekanik Eksekutif. Sila rujuk daftar kerjaya ‘Piawaian Pengkelasan Pekerjaan Malaysia’ terbitan Jabatan Tenaga Rakyat bagi mendapatkan maklumat pekerjaan. Honda dan banyak lagi.

Nyatakan kerjaya pekerjaan industri automobil dalam bentuk carta alir. . kad yang mengantikan wang untuk membeli barang secara kredit. GLOSARI Agensi (Agency) Bank (Bank) Kertas kerja (Blue print) Cek (Cheque) Kad kredit (Credit card) Komunikasi (Comunication) - 120 organisasi atau badan yang menjalankan urusan tertentu. tempat menguruskan hal-hal kewangan dan tempat menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas. surat-surat penting dan lain-lain. hubungan atau perhubungan sama ada secara lisan atau isyarat. arahan bertulis kepada bank ( di atas kepingan tertentu ) supaya membayar wang kepada pembawanya atau memasukkannya ke dalam akaun tertentu sebanyak yang tertulis pada arahan tersebut. rancangan pelunjuran sesuatu projek / sasaran.

perbadanan dan mempunyai tujuan tertentu. keadaan sesuatu benda / mutu. membayar pada ketika itu juga. perkarangan (halaman) rumah dan lain-lain. tidak berhutang. nama orang dan lain-lain dalam bahagian pertama suatu perjanjian undangundang. harga sesuatu barangan atau perkhidmatan.Konflik (Conflict) Kos (Cost) Kualiti (Quality) Organisasi (Organisation) Overhed (Overhead) Premis (Premise) Tunai (Cash) Usahawan (Entrepreneur) - perselisihan. susunan berbagai bahagian yang bersistem dalam sesuatu pertubuhan. orang yang menjalankan peniagaan secara besar-besaran. sengketa. perbelanjaan asas untuk menjalankan sesuatu kerja seperti perniagaan. 121 . butir-butir milik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful