SENARAI PEKELILING PERBENDAHARAAN DARI TAHUN 2000 HINGGA 2011

*Sila dapatkan salinan Pekeliling Perbendaharaan di Perpustakaan Anjung Ilmu, JBPM

Tahun 2000 BIL BIL. SURAT 1 2 Bil 1 Tahun 2000 Bil 2 Tahun 2000

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 2001 Anggaran Perbelanjaan 2000

Tahun 2001 BIL BIL. SURAT 1 2 3 Bil 1 Tahun 2001 Bil 2 Tahun 2001 Bil 3 Tahun 2001

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2001 Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 20022003 Pindaan Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 1994 Mengenai Pemasangan Telefon Pejabat Dan Telefon Rasmi Rumah Dan Penggunaan Telefon Bimbit (Handphone) Dipinda oleh PP 2/2002 Pindaan kepada PP 12/1994 Garis Panduan Bagi Pemasangan, Penyelenggaraan Dan Penggantian Alat Penyaman Udara Di Bangunan Kerajaan Persekutuan PP 9/1990 dan PP 3/1995 adalah dimansuhkan Peraturan Mengenai Perbelanjaan Untuk Meraikan Anggota Perkhidmatan Awam Yang Bersara Pindaan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1992 Mengenai Tafsiran Dalam Negeri, Elaun Perjalanan Kenderaan Dan Elaun Basikal Pindaan kepada PP 2/1992 Pindaan Bayaran Di Bawah Skim Ex-Gratia Bencana Kerja Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Pindaan Kepada PP 13/1994

4

Bil 4 Tahun 2001

5 6

Bil 5 Tahun 2001 Bil 6 Tahun 2001

7

Bil 7 Tahun 2001

Tahun 2002 BIL BIL. SURAT 1 2 Bil 1 Tahun 2002 Bil 2 Tahun 2002

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2002 Mengenai Pemasangan Telefon Pejabat Dan Telefon Rasmi Rumah Dan Penggunaan Telefon Bimbit Pindaan Kepada PP 3/2001 Penurunan Kuasa Perbendaharaan Kepada Pegawai Pengawal Bagi Meluluskan Perjalanan Tugas Rasmi Ke Luar Negara Pekeliling ini dibatalkan oleh PP 2/2008 PP 19/1990 adalah dimansuhkan Penurunan Kuasa Perbendaharaan Kepada Pegawai Pengawal Bagi Meluluskan Pembelian Harta Modal

3

Bil 3 Tahun 2002

4

Bil 4 Tahun 2002

5 6

Bil 5 Tahun 2002 Bil 6 Tahun 2002

Penurunan Kuasa Perbendaharaan Kepada Pegawai Pengawal Bagi Meluluskan Pengisian Jawatan Peraturan Mengenai Pembekalan Pakaian Seragam Bagi Kakitangan Pejabat PP 7/1995 adalah dibatalkan Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 2004 -2005

7

Bil 8 Tahun 2002

Tahun 2003 BIL BIL. SURAT 1 2 Bil 1 Tahun 2003 Bil 2 Tahun 2003

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2003 Kelayakan Kemudahan Penerbangan Dan Penginapan Untuk Pegawai Kanan Yang Menjalankan Tugas Rasmi Pindaan Kepada PP 2/1992 dan PP 5/1999 Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun,Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Tidak Termasuk Anggota Tentera Dan Anggota Polis) Dipinda oleh PP 2/2006 PP Bil. 2/1992 adalah dibatalkan Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Dipinda oleh PP 2/2006 PP Bil. 3/1992 adalah dibatalkan

3

Bil 3 Tahun 2003

4

Bil 4 Tahun 2003

Tahun 2004 BIL BIL. SURAT 1 2 Bil 1 Tahun 2004 Bil 2 Tahun 2004

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2004 PP 3/1992 adalah dibatalkan Peruntukan Dan Pengakaunan Perbelanjaan, Hasil Dan Akaun Amanah Bagi Tahun 2004 Berikutan Penyusunan Semula Kementerian Skim Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Anggota Tentera Malaysia Dan Pasukan Polis Diraja Malaysia Peruntukan Khas Kerajaan Bagi Melaksanakan Aktiviti Sosial, Kebajikan Dan Sukan Di Jabatan Kerajaan Surat Perbendaharaan bil. (8.03)248/20-12 bertakrikh 27 Oktober 1975 adalah dibatalkan Penjenisan Kod Bagi Hasil dan Perbelanjaan PP 08/1986 adalah dibatalkan Kod Hasil dan Perbelanjaan Baru Senarai Kod Hasil dan Perbelanjaan Terkini Kemudahan Pengangkutan Awam Dan Penginapan Untuk Juruiring Pengawal Peribadi/Pengiring Rapat

3

Bil 3 Tahun 2004

4

Bil 4 Tahun 2004

5

Bil 5 Tahun 2004

6

Bil 6 Tahun 2004

7

Bil 7 Tahun 2004

Peraturan Bayaran Saguhati Bagi Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) PP 3/1996 adalah dibatalkan. Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan Dibatalkan oleh PP 10/2008 Para 8 adalah dibatalkan oleh PP 5/2007 SPP 2/1996 adalah dibatalkan Perlaksanaan Audit Dalam di Kementerian/Jabatan Persekutuan dan Kerajaan Negeri PP 2/1979 adalah dibatalkan. Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 20062007

8

Bil 8 Tahun 2004

10

Bil 9 Tahun 2004

11

Bil 10 Tahun 2004

Tahun 2005 BIL BIL. SURAT 1 2 Bil 1 Tahun 2005 Bil 2 Tahun 2005

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2005 Peraturan Mengenai Kadar-Kadar Dan Syarat-Syarat Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/Penceramah Dan Fasilitator Sambilan PP 5/1995 dan SPP 1/1996 adalah dibatalkan Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus Kecuali Kursus Praperkhidmatan PP 4/1992 adalah dibatalkan

3

Bil 3 Tahun 2005

Tahun 2006 BIL BIL. SURAT 1 2 3 Bil 1 Tahun 2006 Bil 2 Tahun 2006 Bil 3 Tahun 2006

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2006 Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan Pindaan Kepada PP 3/2003 Dan PP 4/2003 Kaedah Pungutan Hasil Secara E-Payment Berkaitan Urusan Kerajaan

Tahun 2007 BIL BIL. SURAT 1 2 3 Bil 1 Tahun 2007 Bil 2 Tahun 2007 Bil 3 Tahun 2007

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2007 Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 20082009 Kriteria Pemberian Taraf "Bumiputera Controlled Public Listed Companies" PP ini dibatalkan oleh PP Bil. 2/2010 SPP 13/1993 adalah dibatalkan Garis Panduan Untuk Penyediaan Dan Pembentangan Laporan

4

Bil 4 Tahun 2007

Tahunan Dan Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan Menggantikan PP 15/1994 mulai tahun kewangan 2007 5 Bil 4 Tahun 2007 Garis Panduan Untuk Penyediaan Dan Pembentangan Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan Menggantikan PP 15/1994 mulai tahun kewangan 2007 Kaedah Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi Dan Sukan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Serta Kumpulan Pengurusan Dan Professional PP 2/1994 dan PP 7/1992 adalah dibatalkan

6 7

Bil 6 Tahun 2007 Bil 7 Tahun 2007

Tahun 2008 BIL BIL. SURAT 1 2 Bil 1 Tahun 2008 Bil 2 Tahun 2008

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2008 Penurunan Kuasa Perbendaharaan Kepada Pegawai Pengawal Bagi Meluluskan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara PP 3/2002 Adalah Dibatalkan Garis Panduan Untuk Penyenggaraan Dan Pelaporan Akaun Belum Terima PP Bil. 7/1986 adalah dibatalkan Peruntukan Dan Pengakaunan Perbelanjaan, Hasil Dan Akaun Amanah Bagi Tahun 2008 Berikutan Penyusunan Semula Kementerian Pelaksanaan Mekanisme Penggenapan Dalam Menangani Isu Berkaitan Penggunaan Duit Syiling 1 Sen Tatacara Pengurusan Aset Hidup Kerajaan Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Secara Berhemat PP Bil 5/1999 adalah dimansuhkan Kaedah Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Melalui Perbankan Internet Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam Penubuhan, Peranan Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan Penubuhan, Peranan Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan Dipinda oleh Surat Arahan Perbendaharaan Bertarikh 16 April 2010.PP Bil 8/2004 adalah dibatalkan Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus Di Bawah Sistem Belanjawan Diubahsuai PP Bil 10 Tahun 1992 adalah terbatal Kaedah Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Melalui Rangkaian Pos Malaysia Dan Posonline Pengurusan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Awam

3

Bil 3 Tahun 2008

4

Bil 4 Tahun 2008

5 6 7 8 9 10

Bil 5 Tahun 2008 Bil 6 Tahun 2008 Bil 7 Tahun 2008 Bil 8 Tahun 2008 Bil 9 Tahun 2008 Bil 10 Tahun 2008 Pindaan Lampiran I dan II Bil 10 Tahun 2008

11

12

Bil 11 Tahun 2008

13 14

Bil 12 Tahun 2008 Bil 13 Tahun 2008

PP 3/1990 dan SPP 20/1980 adalah dibatalkan

Tahun 2009 BIL BIL. SURAT 1 2 3 Bil 1 Tahun 2009 Bil 2 Tahun 2009 Bil 3 Tahun 2009

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2009 Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 2010 Dan 2011 Bayaran Elaun Dan Kemudahan Kepada Ahli Sektor Swasta Yang Menghadiri Mesyuarat Jawatan Kuasa Yang Ditubuhkan Oleh Kementerian/Jabatan PP 6/1989 dan para 6 PP 7/1994 adalah dibatalkan Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih Peraturan berkaitan telefon bimbit yang terkandung di dalam PP 12/1994, SPP 8/1999, PP 3/2001, PP 2/2002 dan Surat edaran Perbendaharaan Ruj: KK/BP(8.01)105/6JD.2 (SK 1/2007)(5) bertarikh 27 Jun 2007 adalah dibatalkan. Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Kaedah Pungutan Hasil Menggunakan MEPSCASH Peruntukan Dan Pengakaunan Perbelanjaan, Hasil Dan Akaun Amanah Bagi Tahun 2009 Berikutan Penyusunan Semula Kementerian Pengurusan Pembayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan 59

4

Bil 4 Tahun 2009

5 6 7

Bil 5 Tahun 2009 Bil 6 Tahun 2009 Bil 7 Tahun 2009

8

Bil 8 Tahun 2009

Tahun 2010 BIL BIL. SURAT 1 2 Bil 1 Tahun 2010 Bil 2 Tahun 2010

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2010 Kriteria Pemberian Taraf "Bumiputera Controlled Public Listed Companies" PP Bil. 3/2007 adalah dibatalkan Bantuan Mengurus Jenazah Dan Bayaran Pengangkutan Jenazah Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Pekeliling berikut adalah dibatalkan PP Bil. 2/1993 adalah dibatalkan Para (ii) dan (iii) SPP Bil. 14/1993 adalah dibatalkan

3

Bil 3 Tahun 2010

Tahun 2011 BIL BIL. SURAT 1 2 3 Bil 1 Tahun 2011 Bil 2 Tahun 2011 Bil 3 Tahun 2011

TAJUK PEKELILING PERBENDAHARAAN Anggaran Perbelanjaan 2011 Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 2012 Dan 2013 Peraturan mengenai Perbelanjaan untuk Meraikan Pegawai

Perkhidmatan Awam yang Bersara PP Bil. 5/2001 adalah dibatalkan 4 5 Bil 4 Tahun 2011 Bil 5 Tahun 2011 Peraturan Mengenai Perbelanjaan Sambutan Hari Inovasi PP Bil. 11/1994 adalah dibatalkan Syarat Dan Tatacara Skim Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia Pekeliling berikut adalah dibatalkan : PP Bil. 10/1994 PP Bil. 06/1995 Sila Rujuk lampiran E PP Bil 05/2011 Untuk keterangan lanjut Peraturan Dan Kadar Bekalan Pakaian Seragam PP Bil. 6/2002 adalah dibatalkan Garis Panduan Bagi Pemberian Insentif Di Bawah Polisi Laluan Hijau

6 7

Bil 6 Tahun 2011 Bil 7 Tahun 2011