PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESIHATAN ) Kos / Sumber RM 100.00 Petunjuk Pencapaian (KPI) Meningkatnya tahap kesedaran pelajar tentang bahaya wabak denggi

Bil. 1

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

TOV

OTI

ETR

Mencegah Wabak Denggi

Meningkatkan tahap kesedaran semua warga sekolah tentang bahaya wabak denggi terhadap kesihatan Meningkatkan tahap kesedaran bahaya jangkitan wabak H1N1 kepada semua warga sekolah

Semua guru

Jan - Nov

90%

96%

99%

2

Ceramah Mencegah Wabak H1N1

Semua guru

Jan - Nov

RM 100.00

89%

92%

97%

Meningkatnya tahap kesedaran pelajar tentang bahaya jangkitan wabak H1N1 Pelajar sedar kepentingan menjaga dan mengamalkan kehidupan yang sihat

3

Senamrobik dan Merentas Desa

Meningkatkan tahap kesedaran kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat dan mengekalkan kecergasan badan.

Semua guru

Jan - Nov

RM 200.00

90%

92%

99%

1

Perbincangan dengan Unit Kawalan Infeksi . Perlaksanaan program 6. Menyediakan kertas kerja 2. Keterlibatan pelajar semasa program dijalankan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pada masa hadapan Kekangan Pemantauan Penilaian : : : Penambahbaikan : 2 . Pelaporan Kerjasama daripada semua guru dan keterlibatan pelajar Pentadbir dan jawatankuasa 1. Mesyuarat Jawatankuasa 5. Tahap kesedaran pelajar mengenai bahaya denggi semakin meningkat 2. Perbincangan dengan pihak pentadbiran untuk mendapatkan kelulusan 3. Hospital Temenggung Seri Maharaja Tun Ibrahim Ku laijaya 4. Penilaian program 7.PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010 PELAN OPERASI (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESIHATAN ) Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Kempen Mencegah Wabak Denggi Meningkatkan tahap kesedaran tentang bahaya wabak denggi di persekitaran sekolah Jan ± Nov 2010 Semua pelajar dan warga sekolah Semua guru 1.

Perlaksanaan program 6. Kulaijaya 4. Tahap kesedaran pelajar mengenai bahaya H1N1 semakin meningkat 2. Perbincangan dengan pihak pentadbiran untuk mendapatkan kelulusan 3. Pelaporan Kerjasama daripada semua guru dan keterlibatan p elajar Pentadbir dan jawatankuasa 1. Penilaian program 7. Perbincangan dengan Unit Kawalan Infeksi .PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010 PELAN OPERASI (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESIHATAN ) Nama Projek Objektif : : Kempen Mencegah Wabak H1N1 Meningkatkan tahap kesedaran tentang bahaya jangkitan wabak H1N1 kepada pelajar dan semua warga sekolah Jan ± Nov 2010 Semua pelajar dan warga sekolah Semua guru 1. Hospital Temenggung Seri Maharaja Tun Ibrahim . Menyediakan kertas kerja 2. Mesyuarat Jawatankuasa 5. Keterlibatan pelajar semasa program dijalankan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pada masa hadapan Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : Kekangan Pemantauan Penilaian : : : Penambahbaikan : 3 .

Menyediakan kertas kerja Perbincangan dengan pihak pentadbiran untuk mendapatkan kelulusan Perbincangan dengan Majlis Sukan SMK Kulai Besar Mesyuarat Jawatankuasa Perlaksanaan program Penilaian program Pelaporan Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : Kekangan Pemantauan Penilaian : : : Kerjasama daripada semua guru staf dan pelajar Pentadbir dan jawatankuasa 1. 4. Keterlibatan semua warga sekolah semasa program dijalankan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pada masa hadapan Penambahbaikan : 4 . 2. guru dan staf sekolah Semua guru 1. 6. 5.PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010 PELAN OPERASI (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESIHATAN ) Nama Projek Objektif : : Senamrobik dan Merentas Desa Meningkatkan tahap kesedaran kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat dan mengekalkan kecergasan badan Jan ± Nov 2010 Semua pelajar . 7. Tahap kesedaran kesihatan yang meningkat 2. 3.

00 Petunjuk Pencapaian (KPI) Taklimat laluan kecemasan telah dijalankan Bil.Nov 90% 95% 99% 2 Kempen Keselamatan Di Jalan raya Meningkatkan tahap kesedaran tentang kepentingan keselamatan di jalan raya bagi murid yang menunggang motosikal ke sekolah.PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010 PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESELAMATAN ) Kos / Sumber RM 50. 1 Program Objektif Tanggungjawab Tempoh TOV OTI ETR Latihan Kecemasan dan Kebakaran Memastikan semua warga sekolah bergerak pantas menyelamatka n diri mengikut laluan yang betul Semua guru Jan .Nov RM 200. Semua guru Jan .00 93% 97% 99% Meningkatnya tahap kesedaran pelajar tentang keselamatan diri di jalan raya 5 .

Ketepatan masa mengosongkan bangunan sekolah dan berkumpul di dataran perhimpunan 2. Pentadbir dan Jawatankuasa 1. Menyediakan kertas kerja Perbincangan dengan pentadbir untuk kelulusan Perbincangan dengan pihak Bomba daerah Kulaijaya Mesyuarat Jawatankuasa Perlaksanaan program Penilaian program Pelaporan Kekangan Pemantauan Penilaian : : : Sikap pelajar dan warga sekolah yang tidak memberi komitmen dan menganggap hanya latihan sahaja. 4. staf dan pelajar Semua guru 1. 3. 7. Keterlibatan pelajar mengikuti sesi ceramah pihak bomba Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pada masa hadapan Penambahbaikan : 6 . 6. Jan ± Nov 2010 Semua guru . 2.PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010 PELAN OPERASI (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESELAMATAN ) Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Latihan Kecemasan dan Kebakaran Melatih semua warga sekolah bergerak dengan pantas melalui laluan kecemasan yang telah disediakan. 5.

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010 PELAN OPERASI (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KESELAMATAN ) Nama Projek Objektif : : Kempen Keselamatan di Jalan raya Meningkatkan tahap kesedaran keselamatan di jalan raya kepada pelajar yang menunggang motosikal ke sekolah. Tahap kesedaran pelajar tentang keselamatan semasa di jalan raya 2. Mesyuarat Jawatankuasa 5. Perbincangan dengan pihak pentadbiran untuk mendapatkan kelulusan 3. Pelaporan Kerjasama daripada semua guru dan keterlibatan pelajar Pentadbir dan AJK 1. Penilaian program 7. Jan ± Nov 2010 Semua pelajar sekolah Semua guru 1. Perbincangan dengan Unit Trafik Daerah Kulaijaya 4. Keterlibatan pelajar semasa program dijalankan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pada masa hadapan Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : Kekangan Pemantauan Penilaian : : : Penambahbaikan : 7 . Perlaksanaan program 6. Menyediakan kertas kerja 2.

Pertandingan Kelas Bersih Penolong Kanan HEM Guru Keceriaan dan Kebersihan Guru Bertugas Setiap minggu persekolah -an tiada 38 60 80 PELAN OPERASI (TAHUN 2010) 8 .PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010 PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010) BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KEBERSIHAN ) Kos / Sumber RM 200. 2) Murid menceriakan bilik darjah agar suasana pembelajaran lebih kondusif Tanggungjawab Semua guru Tempoh Jan .Nov RM 100. 1.00 80 90 99 Meningkatnya peratus tahap kesedaran pelajar tentang kepentingan kitar semula terhadap alam sekitar Peratus purata markah kebersihan setiap kelas 3. Program Gotong-royong Peringkat Sekolah Objektif Memupuk semangat kerjasama menjaga kebersihan sekitar kawasan sekolah Meningkatkan tahap kesedaran tentang kepentingan amalan kitar semula barang buangan.Nov TOV 91 OTI 96 ETR 99 2. 1) Murid menjaga kebersihan sekolah dan kelas dengan baik.00 Petunjuk Pencapaian (KPI) Peratus kesedaran mengenai kebersihan di kalangan murid Bil. Kempen Kitar Semula Semua guru Jan .

Keterlibatan semua warga sekolah semasa program dijalankan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pada masa hadapan Penambahbaikan : PELAN OPERASI (TAHUN 2010) 9 . 2. Jan ± Nov 2010 Semua guru . 4. 5.PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010 BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KEBERSIHAN ) Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Gotong ± Royong Peringkat Sekolah Memupuk semangat kerjasama menjaga kebersihan sekitar kawasan sekolah. 7. staf dan pelajar Semua guru 1. 3. Pemantauan kebersihan kawasan sekolah selepas program 2. staf dan pelajar Pentadbir dan Jawatankuasa 1. Menyediakan kertas kerja Perbincangan dengan pentadbir untuk kelulusan Perbincangan dengan pihak Majlis Perbandaran Kulaijaya Mesyuarat Jawatankuasa Perlaksanaan program Penilaian program Pelaporan. Kekangan Pemantauan Penilaian : : : Kerjasama daripada semua guru . 6.

Keterlibatan semua warga sekolah semasa program dijalankan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pada masa hadapan Penilaian Penambahbaikan : : 10 . Jan ± Nov 2010 Semua guru .PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010 BIDANG PENGURUSAN HEM : PROGRAM 3K ( KEBERSIHAN ) Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Kempen Kitar Semula Meningkatkan tahap kesedaran kepentingan mengamalkan kitar semula barang buangan. 3. Kesedaran pelajar kepentingan amalan kitar semula 2. 5. Kekangan Pemantauan : : Pentadbir dan Jawatankuasa 1. 6. 4. 7. 2. staf dan pelajar Semua guru 1. Menyediakan kertas kerja Perbincangan dengan pentadbir untuk kelulusan Perbincangan dengan pihak Majlis Perbandaran Kulaijaya Mesyuarat Jawatankuasa Perlaksanaan program Penilaian program Pelaporan.