P. 1
PERATURAN PERMAINAN catur

PERATURAN PERMAINAN catur

|Views: 664|Likes:
Published by Alauddin Masse

More info:

Published by: Alauddin Masse on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

PERATURAN PERMAINAN / PERTANDINGAN CATUR KILAT (BLITZ CHESS

)

PERATURAN PERMAINAN / PERTANDINGAN CATUR KILAT (BLITZ CHESS)
PERCASI mengikuti/mengadopsiperaturancaturkilat yang ditetapkanoleh Federation Internationale Des Echecs (FIDE), yang tercantumdalamlampiran C bukuperaturanpermainan/pertandingancaturversi FIDE. C1. Permainan/pertandinganCaturKilatadalahpermainan/pe rtandingan yang semualangkahnyaharusdiselesaikandalamjangkawaktu kurangdari 15 menit. C2. PermainanharustundukpadaPeraturanCaturCepatsepert iterterapadalampiran B, kecualidiubaholehKetentuanCaturKilatberikut: C3. Langkahtidaksah (illegal move) dianggapselesaidilakukankalau jam caturlawansudahdijalankan. Namunlawannyaberhakmenuntutmenangsebelummela kukanlangkahnyasendiri.Kalaulawannyainitidakbisa me-mat-kanpemain (yang telahmelakukanlangkahtidaksah) itudenganrangkaianlangkah-langkah yang sah, walaudenganperlawanan yang sangattidakahli, makadiaberhakmenuntutremissebelumdiamembuat/me njalankanlangkahnya.Jikaseorangpemainsudahkeburu melakukan/menjalankanlangkahnya, makalangkahtidaksahtaditidakbisalagidiperbaiki. C4. Pasal 10.2 (mengenaituntutan/klaimremisdisaatjatahwaktuberpiki rkritis) tidakberlaku. Tambahan/pelengkap: 1. Jikaseorangpemainlalaimemindahkan Raja-nya yang beradadalamposisiskak (atauterjadi open-skak), makapemainitukalah. Namunlawannyatidakdiperkenankanmelakukanpemukulanterhadap Raja tersebut, cukupmenunjukkanpadapemain yang lalaibahwa Rajanyaterkenaancamanskak.Biladilakukanpemukulanterhadap Raja lawan, makapemain yang melakukanpemukulantersebutdinyatakankalah.

PeraturanCaturCepatharustundukpad aperaturanpermainan/pertandinganversi FIDE untukCaturStandar) . Pemain yang merobohkansatuataubeberapabuahcaturharusmenyusunkembalibuahcaturtersebutsementara jam caturnyatetapjalan. Bidak yang promosiharussegeradigantidenganbuahcaturlainsetingkatperwira yang dikehendakiolehsipemilikbidak. makapemainpemilikbidak yang promosibolehmenghentikan jam caturdanmemintabantuanwasit. 3. danmerupakanbagiandarisatulangkah.2. (PeraturanCaturKilatharustundukpadaperaturanCaturCepat. Bilabuahcaturpenggantitidaktersedia.

.. e3 2 Nf6 Nxe5 3 Nxd4 1 Ka5 1 ..1 Bf5 (> 2 Kxg1 . Qxe5 2 Rd3+ 1 ..... 3 Nh2) 1 ... Nxe5 2 Nxe5+ Qxe5 3 Rd3 exd3 3 Nxe5 1 ... Kb7 2 Sd4+ Ka7 2 Se7+ Ka7 3 Se4 3 Sxe5 3 Sxe7 3 Sc7 3 Sb5 3 Sc8 ... e1Q+ 2 Kb6 Qb1+ 3 Scb4 Qa5+ 3 Sxa5 Qe3+ Qe5 Qe7 Qe6 1 .. Rg8 1 .

S any 2 Rh5+ 2 Qxc7+ 1 Be2 1 ...... Bd1 1 . Kb6 2 Qa5+ 3 Qb8 3 Qc7 Kxa5 3 Bc7 Kb7 Kc6 Qa6 Bf3 1 . Bb1 1 ...... Bb3 2 Sc3+ 2 Sf6+ 2 Sc5+ Kc5 Kc5 / Kxd6 Kxc5 3 Sxa4 3 Sd7 3 Qg1 3 Qg1 1 ... Kd5 1 . b3 2 Qd7+ Kb6 Qc7 Kc5 Qd6 .... Kb7 2 Qc8+ Kxc8 3 Ba6 Ka7 Kb6 1 .. Bxe4 2 Bxe4+ Kc5 1 ..1 Qg7 1 ..

.. Rxh3 2 exf3+ .. Bxa3 1 ....1 Qa3 (> 2 Sc5+ Bxc5 3 Qd3) 1 . Rxa8 2 Bxc6+ Qxc6 3 Sg5 2 Sg5+ Qxg5 3 exf3 Qxf3 3 Bxc6 1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->