4.

4 Fotosintesis

Fotosintesis
‡ Fotosintesis ialah proses yang berlaku pada tumbuhan hijau untuk membuat makanan daripada air dan karbon dioksida dengan kehadiran klorofil dan cahaya matahari.

klorofil
karbon dioksida + air glukosa + oksigen (makanan)

cahaya matahari

Glukosa (makanan) yang terhasil
‡ kemudian dibawa ke bahagian lain tumbuhan untuk
1. dioksidakan melalui proses respirasi bagi membekalkan tenaga 2. disimpan sebagai kanji sekiranya kelebihan

FOTOSINTESIS MAKSUD Proses membuat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau

FOTOSINTESIS
SYARAT BERLAKUNYA FOTOSINTESIS Kehadiran karbon dioksida, air, cahaya matahari, dan klorofil.

FOTOSINTESIS
BAGAIMANA PROSES INI BERLAKU? Dengan kehadiran cahaya, karbon dioksida bergabung dengan air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen.

FOTOSINTESIS
klorofil
karbon dioksida + air glukosa + oksigen (makanan)

cahaya matahari Diserap oleh akar tumbuhan

FOTOSINTESIS
klorofil
karbon dioksida + air glukosa + oksigen (makanan)

cahaya matahari Terdapat di dalam kloroplas yang berfungsi menyerap cahaya matahari

FOTOSINTESIS
klorofil
karbon dioksida + air glukosa + oksigen (makanan)

cahaya matahari

‡Diagkut ke bahagian lain tumbuhan untuk
dioksidakan dalam proses respirasi ‡Glukosa yang berlebihan ditukar kepada kanji dan disimpan dalam bahagian tumbuhan seperti daun, batang, biji benih dan buah

Fotosintesis
‡ Proses fotosintesis merupakan satu proses semula jadi. Hanya tumbuhan hijau yang dapat menjalankan proses fotosintesis.

Kepentingan Fotosintesis
‡ Fotosintesis adalah penting untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

Kepentingan Fotosintesis
1. Membekalkan mekanan kepada haiwan

Kepentingan Fotosintesis
2. Menyingkirkan karbon dioksida dari atmosfera

Kepentingan Fotosintesis
3. Membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri

Kepentingan Fotosintesis
4. Mengawal dan mengekalkan kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera

Kepentingan Fotosintesis
5. Menambah oksigen ke atmosfera. Gas ini digunakan oleh hidupan untuk bernafas, proses pembakaran, pengaratan, dan pereputan.

4.5 Kepentingan Pemuliharaan Hidupan

4.6 Mengekalkan Keseimbangan Alam

Isu Alam Sekitar
1. Kesan rumah hijau

‡ Kesan rumah hijau terjadi apabila
lapisan karbon dioksida di atmosfera menghalang pembebasan sebahagian haba dari permukaan Bumi ke angkasa lepas.

Isu Alam Sekitar
1. Kesan rumah hijau

‡ Kesan rumah hijau meningkatkan
suhu Bumi dan menyebabkan pemanasan global. Kejadian ini boleh mengakibatkan perubahan cuaca dan iklim dunia.

Isu Alam Sekitar
1. Kesan rumah hijau

‡ Perubahan iklim akibat pemanasan
global menyebabkan pencairan ais di kedua-dua kutub bumi. Paras air laut akan naik dan kawasan-kawasan tepi laut yang rendah akan ditenggelami air.

Isu Alam Sekitar
2. Penipisan lapisan ozon

‡ Lapisan ozon berperanan menyerap
sinar ultraungu dan menghalangnya daripada sampai ke Bumi.

Isu Alam Sekitar
2. Penipisan lapisan ozon

‡ Bahan kimia klorofluorokarbon
(CFC) yang digunakan dalam pembuatan bahan-bahan seperti penyembur aerosol, peti sejuk, dan penyaman udara telah menjadi bahan pencemar yang menguraikan molekul ozon dalam lapisan ozon.