KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALCROZE

Pengenalan

Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) merupakan seorang pemuzik berbangsa Swiss. Beliau adalah seorang professor muzik yang berkaliber, yang telah bertugas di Konservatori Muzik Geneva Switzerland. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang Harmoni, Solfage dan Komposisi. Sebagai pendidik muzik, beliau telah

memperkenalkan banyak pembaharuan kepada pengajaran dan pembelajaran muzik di mana beliau lebih mementingkan amalan pendekatan amali d an bukan sematamata secara teori. Beliau berpendapat bahawa latih -tubi pendengaran (aural training) adalah perkara terpenting kepada seorang pelajar muzik.

Falsafah Pendidikan Muzik Mengikut Dalcroze

Falsafah Pendidikan Muzik mengikut Dalcroze adalah ber dasarkan kepada rasional berikut: a. Kanak-kanak mempunyai emosi. Pembelajaran muzik yang pertama adalah berkenaan bagaimana hendak menukarkan emosi muzik kepada bentuk bentuk pergerakan anggota badan yang bersesuaian dengan muzik. b. Bahagian-bahagian anggota b adan dapat digunakan untuk menggambarkan emosi kanak-kanak. c. Emosi boleh dirasai melalui pelbagai peringkat pergerakan anggota badan (tindak balas otot) atau hanya berdiam diri sahaja. d. Gaya atau pergerakan kanak-kanak sama ada secara sengaja atau tidak sengaja menggambarkan perasaan mereka ketika itu. e. Pergerakan anggota badan akibat daripada cetusan emosi boleh dikaitkan dengan muzik. f. Kanak-kanak harus terlebih dahulu berlatih membiasakan anggota badan bergerak mengikut muzik sebelum belajar bermain alat -alat muzik.

Oleh kerana muzik mempunyai pelbagai gaya mengikut tempat. Improvisasi boleh dilakukan ke atas perkara -perkara berikut: 1. Improvisasi atau Pengubahsuaian Improvisasi atau pengubahsuaian dilakukan berdasarkan kebolehan. kesesuaian keperluan murid oleh objektif tingkah laku pengajaran dan pembelajaran. Pendidik juga boleh menggunakan sesuatu tempat atau ruang di dalam bilik darjah.Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Dalcroze Mengikut Dalcroze. Konsep ³berirama´ juga dilakukan dalam semua perkara. Sebagai contohnya pendidik boleh membuang pic -pic yang tidak digunakan pada glokenspil agar mengurangkan kadar kesalahan murid bermain muzik. beliau mencadangkan kaedah improvisasi secara kreatif dalam semua peringkat pengajaran dan pembelajaran. Dalcroze menyatakan pengajaran dan pembelajaran yang tersusun melalui langkah-langkah kecil adalah lebih mudah difahami daripada membuat pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan langkah -langkah yang besar. zaman. dan jenis. Hal ini memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan peringkat pengajaran yang sistematik. Bahan-bahan Muzik Dalcroze menggunakan semua jenis muzik. sesuatu pengajaran dan pembelajaran hendaklah berdasarkan: a. Bentuk-bentuk notasi muzik boleh diubahsuai supaya memudahkan murid mengenali not-not tersebut. pendidik harus mengurangkan percakapan dan menggantikannya dengan arahan -arahan dalam bentuk irama dan melodi. Suasana bilik darjah boleh diubahsuai mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran semasa. Alat-alat Muzik Pengubahsuaian boleh dilakukan kepada alat muzik. 3. 4. lima garis baluk boleh dikurangkan kepada tiga garis atau sebagainya. Mengikut Dalcroze. 2. Menurut beliau lagi. maka pendidik perlu menggunakan kebolehan membuat improvisasi yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajarannya. Sebagai contoh. .

Seorang pendidik muzik boleh menukar emosi murid murid kepada keadaan yang leb ih sesuai dan bersedia untuk menerima pelajaran. b.5. c. Emosi semasa murid. . Penggunaan Suara atau Anggota Badan Dalcroze memperkenalkan konsep ³pendengaran dalaman´ (internal hearing) di mana murid dapat memikirkan sesuatu bunyi yang dihasilkan dengan menulis atau membaca notasi tanpa menggunakan sebara ng alat muzik. 6. Konsep ini dapat dicapai dengan melakukan latihan yang berterusan dan bersistematik. Pengalaman sedia ada Pengalaman sedia ada murid haruslah digunakan dengan maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Harus Bermula dari Konkrit kepada Abstrak Guru boleh menggunakan pengalaman konkrit murid atau membuat pergerakan sebagai alat bantu mengajar yang sesuai untuk menerangkan beberapa perkara yang melibatkan pergerakan yang perlu dilakukan sendiri oleh murid bagi membantu proses pe ngajaran dan pembelajaran. Improvisasi yang dijalankan bertujuan untuk menggabungjalinkan pengalaman dengan konsep muzik yang hendak diajar. Keadaan ketegangan atau emosi yang tidak stabil akan menyebabkan murid tidak mengambil perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran.

terdapat tiga peringkat pengajaran dan pembelajaran yang utama iaitu. . Peringkat-Peringkat Pengajaran dan Pembelajaran Di dalam teori yang dikemukakan oleh Dalcroze. Dalam mengimplimentasikan pengajaran dan pembelajaran. dalam menerangkan mengenai not krocet. a) Mendengar dan Melihat Sebagai contoh. c) Peka terhadap persekitaran kelas sama ada ceria atau sebaliknya. d) Latihan kemahiran dan pemilihan tempo harus dilakukan dengan menetapkan frasa agar murid dapat meningkatkan kefahaman ko nsep. Pendidik muzik juga harus merancang rancangan mengajar muzik dengan teliti agar setiap peringkat perkembangan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran.Aplikasi Pendekatan Dalcroze dalam Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Dalcroze berpendapat bahawa lebih banyak masa perlu digunakan oleh murid untuk melakukan sesuatu aktiviti. Oleh itu. e) Dengan menggunakan teknik demonstrasi.akan dapat membantu proses pemahaman murid. pendidik haruslah memberi peluang yang sebaiknya dengan mendengar dan melihat bentuk not krocet dalam pelbagai keadaan. pendidik muzik seharusnya mengelakkan diri daripada banyak bercakap atau memberi arahan. seseorang pendidik muzik haruslah menitikberatkan beberapa perkara seperti di bawah: a) Pengajaran di dalam beberapa kumpulan kecil . b) Beri peluang kepada semua murid untuk mencuba menyelesaikan masalah.

malahan seluruh tubuh badan perlu dilatih kerana ia merupakan bahagian penting yang boleh meningkatkan perasaan halus. Emosi manusia itu sendiri yang memainkan peranan sebagai alat muzik. kepekaan serta kebolehan menganalisis bunyi. Kegiatan yang Terlibat di dalam Pendekatan Dalcroze Di dalam kegiatan yang terlibat berdasarkan pendekatan yang telah dikemukakan oleh Dalcroze. . Selain itu. seterusnya membawa kepada celik akal dan literasi muzik di kalangan pelajar muzik. ia juga dapat menghidupkan serta memperti ngkatkan penggunaan pancaindera dan sentuhan perasaan yang berirama badan manusia. muzik dan perasaan sekali gus. Tubuh badan akan menjadi alat muzik yang utama berdasarkan teori ini. c) Menulis Setelah murid faham mengenai not krocet seperti nilai. Antaranya adalah Eurhythmics iaitu pergerakan berirama. Tidak memadai untuk semata-mata melatih minda. Di samping itu juga. dan rupa. mengandungi beberapa kaedah dan perkara yang berkaitan. Eurhythmics Eurhythmics adalah pergerakan yang menyeluruh di mana ia melibatkan seluruh anggota tubuh badan dengan dibantu iringan muzik atau tanpa muzik. murid harus diberi peluang untuk bermain atau membuat pelbagai aktiviti pergerakan berkaitan dengan not krocet. baharulah murid meula belajar cara menulis not tersebut sambil membayangkan b unyi yang sepatutnya terhasil daripada apa yang ditulis atau dibaca oleh mereka. Solfege iaitu latihan dalaman dan yang terakhir adalah Improvisasi yang membawa erti kreativiti.b) Memberi Pengalaman Selepas sesuatu penerangan. ia dapat memantapkan pendengaran (aural) individu untuk diterjemahkan kepada pergerakan yang bersesuaian dan kreatif. Setiap satunya mempunyai erti dan pendekatan yang berbeza walaupun dibawa oleh tokoh yang sama iaitu Dalcroze. telinga atau suara.

aktiviti menarik dan menghembus nafas.Menurut Dalcroze. Denyutan jantung. Kemahiran Mendengar Ransangan/tugasan Perkembangan Kemahiran Mendengar Pernafasan. Konsep Muzik Perkembangan Deria Mendengar Rajah 1: Perkaitan antara kemahiran . Pemahaman Motor tactile. Pergerakan Fizikal Anggota badan lokomotor dan bukan lokomotor. berdasarkan kepada teori yang melibatkan pendengaran dan pergerakan seluruh anggota tubuh badan. Pendengaran merupakan satu akt iviti dalaman yang boleh membawa kepada aktiviti luaran melalui pergerakan fizikal dan sentuhan. Kemahiran mendengar addalah satu kemahiran yang terpenting.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful