KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALCROZE

Pengenalan

Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) merupakan seorang pemuzik berbangsa Swiss. Beliau adalah seorang professor muzik yang berkaliber, yang telah bertugas di Konservatori Muzik Geneva Switzerland. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang Harmoni, Solfage dan Komposisi. Sebagai pendidik muzik, beliau telah

memperkenalkan banyak pembaharuan kepada pengajaran dan pembelajaran muzik di mana beliau lebih mementingkan amalan pendekatan amali d an bukan sematamata secara teori. Beliau berpendapat bahawa latih -tubi pendengaran (aural training) adalah perkara terpenting kepada seorang pelajar muzik.

Falsafah Pendidikan Muzik Mengikut Dalcroze

Falsafah Pendidikan Muzik mengikut Dalcroze adalah ber dasarkan kepada rasional berikut: a. Kanak-kanak mempunyai emosi. Pembelajaran muzik yang pertama adalah berkenaan bagaimana hendak menukarkan emosi muzik kepada bentuk bentuk pergerakan anggota badan yang bersesuaian dengan muzik. b. Bahagian-bahagian anggota b adan dapat digunakan untuk menggambarkan emosi kanak-kanak. c. Emosi boleh dirasai melalui pelbagai peringkat pergerakan anggota badan (tindak balas otot) atau hanya berdiam diri sahaja. d. Gaya atau pergerakan kanak-kanak sama ada secara sengaja atau tidak sengaja menggambarkan perasaan mereka ketika itu. e. Pergerakan anggota badan akibat daripada cetusan emosi boleh dikaitkan dengan muzik. f. Kanak-kanak harus terlebih dahulu berlatih membiasakan anggota badan bergerak mengikut muzik sebelum belajar bermain alat -alat muzik.

Bentuk-bentuk notasi muzik boleh diubahsuai supaya memudahkan murid mengenali not-not tersebut. beliau mencadangkan kaedah improvisasi secara kreatif dalam semua peringkat pengajaran dan pembelajaran. Improvisasi atau Pengubahsuaian Improvisasi atau pengubahsuaian dilakukan berdasarkan kebolehan. Sebagai contoh. 3. Oleh kerana muzik mempunyai pelbagai gaya mengikut tempat. . Bahan-bahan Muzik Dalcroze menggunakan semua jenis muzik. Mengikut Dalcroze. Pendidik juga boleh menggunakan sesuatu tempat atau ruang di dalam bilik darjah. kesesuaian keperluan murid oleh objektif tingkah laku pengajaran dan pembelajaran. 4. Sebagai contohnya pendidik boleh membuang pic -pic yang tidak digunakan pada glokenspil agar mengurangkan kadar kesalahan murid bermain muzik. 2. sesuatu pengajaran dan pembelajaran hendaklah berdasarkan: a. Dalcroze menyatakan pengajaran dan pembelajaran yang tersusun melalui langkah-langkah kecil adalah lebih mudah difahami daripada membuat pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan langkah -langkah yang besar. maka pendidik perlu menggunakan kebolehan membuat improvisasi yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajarannya. lima garis baluk boleh dikurangkan kepada tiga garis atau sebagainya.Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Dalcroze Mengikut Dalcroze. Improvisasi boleh dilakukan ke atas perkara -perkara berikut: 1. dan jenis. Hal ini memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan peringkat pengajaran yang sistematik. Menurut beliau lagi. pendidik harus mengurangkan percakapan dan menggantikannya dengan arahan -arahan dalam bentuk irama dan melodi. zaman. Suasana bilik darjah boleh diubahsuai mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran semasa. Konsep ³berirama´ juga dilakukan dalam semua perkara. Alat-alat Muzik Pengubahsuaian boleh dilakukan kepada alat muzik.

Pembelajaran Harus Bermula dari Konkrit kepada Abstrak Guru boleh menggunakan pengalaman konkrit murid atau membuat pergerakan sebagai alat bantu mengajar yang sesuai untuk menerangkan beberapa perkara yang melibatkan pergerakan yang perlu dilakukan sendiri oleh murid bagi membantu proses pe ngajaran dan pembelajaran. Konsep ini dapat dicapai dengan melakukan latihan yang berterusan dan bersistematik. Improvisasi yang dijalankan bertujuan untuk menggabungjalinkan pengalaman dengan konsep muzik yang hendak diajar. b. c. Penggunaan Suara atau Anggota Badan Dalcroze memperkenalkan konsep ³pendengaran dalaman´ (internal hearing) di mana murid dapat memikirkan sesuatu bunyi yang dihasilkan dengan menulis atau membaca notasi tanpa menggunakan sebara ng alat muzik.5. Seorang pendidik muzik boleh menukar emosi murid murid kepada keadaan yang leb ih sesuai dan bersedia untuk menerima pelajaran. . Pengalaman sedia ada Pengalaman sedia ada murid haruslah digunakan dengan maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ketegangan atau emosi yang tidak stabil akan menyebabkan murid tidak mengambil perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran. 6. Emosi semasa murid.

pendidik muzik seharusnya mengelakkan diri daripada banyak bercakap atau memberi arahan. terdapat tiga peringkat pengajaran dan pembelajaran yang utama iaitu.Aplikasi Pendekatan Dalcroze dalam Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Dalcroze berpendapat bahawa lebih banyak masa perlu digunakan oleh murid untuk melakukan sesuatu aktiviti. pendidik haruslah memberi peluang yang sebaiknya dengan mendengar dan melihat bentuk not krocet dalam pelbagai keadaan. Pendidik muzik juga harus merancang rancangan mengajar muzik dengan teliti agar setiap peringkat perkembangan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Dalam mengimplimentasikan pengajaran dan pembelajaran.akan dapat membantu proses pemahaman murid. . d) Latihan kemahiran dan pemilihan tempo harus dilakukan dengan menetapkan frasa agar murid dapat meningkatkan kefahaman ko nsep. seseorang pendidik muzik haruslah menitikberatkan beberapa perkara seperti di bawah: a) Pengajaran di dalam beberapa kumpulan kecil . c) Peka terhadap persekitaran kelas sama ada ceria atau sebaliknya. Oleh itu. Peringkat-Peringkat Pengajaran dan Pembelajaran Di dalam teori yang dikemukakan oleh Dalcroze. e) Dengan menggunakan teknik demonstrasi. a) Mendengar dan Melihat Sebagai contoh. b) Beri peluang kepada semua murid untuk mencuba menyelesaikan masalah. dalam menerangkan mengenai not krocet.

ia juga dapat menghidupkan serta memperti ngkatkan penggunaan pancaindera dan sentuhan perasaan yang berirama badan manusia. seterusnya membawa kepada celik akal dan literasi muzik di kalangan pelajar muzik.b) Memberi Pengalaman Selepas sesuatu penerangan. baharulah murid meula belajar cara menulis not tersebut sambil membayangkan b unyi yang sepatutnya terhasil daripada apa yang ditulis atau dibaca oleh mereka. Di samping itu juga. murid harus diberi peluang untuk bermain atau membuat pelbagai aktiviti pergerakan berkaitan dengan not krocet. dan rupa. mengandungi beberapa kaedah dan perkara yang berkaitan. kepekaan serta kebolehan menganalisis bunyi. telinga atau suara. Solfege iaitu latihan dalaman dan yang terakhir adalah Improvisasi yang membawa erti kreativiti. muzik dan perasaan sekali gus. Tubuh badan akan menjadi alat muzik yang utama berdasarkan teori ini. Kegiatan yang Terlibat di dalam Pendekatan Dalcroze Di dalam kegiatan yang terlibat berdasarkan pendekatan yang telah dikemukakan oleh Dalcroze. Emosi manusia itu sendiri yang memainkan peranan sebagai alat muzik. Tidak memadai untuk semata-mata melatih minda. Selain itu. malahan seluruh tubuh badan perlu dilatih kerana ia merupakan bahagian penting yang boleh meningkatkan perasaan halus. Setiap satunya mempunyai erti dan pendekatan yang berbeza walaupun dibawa oleh tokoh yang sama iaitu Dalcroze. Antaranya adalah Eurhythmics iaitu pergerakan berirama. . c) Menulis Setelah murid faham mengenai not krocet seperti nilai. ia dapat memantapkan pendengaran (aural) individu untuk diterjemahkan kepada pergerakan yang bersesuaian dan kreatif. Eurhythmics Eurhythmics adalah pergerakan yang menyeluruh di mana ia melibatkan seluruh anggota tubuh badan dengan dibantu iringan muzik atau tanpa muzik.

Pemahaman Motor tactile. Pendengaran merupakan satu akt iviti dalaman yang boleh membawa kepada aktiviti luaran melalui pergerakan fizikal dan sentuhan. Denyutan jantung. berdasarkan kepada teori yang melibatkan pendengaran dan pergerakan seluruh anggota tubuh badan. Kemahiran mendengar addalah satu kemahiran yang terpenting. Kemahiran Mendengar Ransangan/tugasan Perkembangan Kemahiran Mendengar Pernafasan. Konsep Muzik Perkembangan Deria Mendengar Rajah 1: Perkaitan antara kemahiran .Menurut Dalcroze.aktiviti menarik dan menghembus nafas. Pergerakan Fizikal Anggota badan lokomotor dan bukan lokomotor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful