KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALCROZE

Pengenalan

Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) merupakan seorang pemuzik berbangsa Swiss. Beliau adalah seorang professor muzik yang berkaliber, yang telah bertugas di Konservatori Muzik Geneva Switzerland. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang Harmoni, Solfage dan Komposisi. Sebagai pendidik muzik, beliau telah

memperkenalkan banyak pembaharuan kepada pengajaran dan pembelajaran muzik di mana beliau lebih mementingkan amalan pendekatan amali d an bukan sematamata secara teori. Beliau berpendapat bahawa latih -tubi pendengaran (aural training) adalah perkara terpenting kepada seorang pelajar muzik.

Falsafah Pendidikan Muzik Mengikut Dalcroze

Falsafah Pendidikan Muzik mengikut Dalcroze adalah ber dasarkan kepada rasional berikut: a. Kanak-kanak mempunyai emosi. Pembelajaran muzik yang pertama adalah berkenaan bagaimana hendak menukarkan emosi muzik kepada bentuk bentuk pergerakan anggota badan yang bersesuaian dengan muzik. b. Bahagian-bahagian anggota b adan dapat digunakan untuk menggambarkan emosi kanak-kanak. c. Emosi boleh dirasai melalui pelbagai peringkat pergerakan anggota badan (tindak balas otot) atau hanya berdiam diri sahaja. d. Gaya atau pergerakan kanak-kanak sama ada secara sengaja atau tidak sengaja menggambarkan perasaan mereka ketika itu. e. Pergerakan anggota badan akibat daripada cetusan emosi boleh dikaitkan dengan muzik. f. Kanak-kanak harus terlebih dahulu berlatih membiasakan anggota badan bergerak mengikut muzik sebelum belajar bermain alat -alat muzik.

Alat-alat Muzik Pengubahsuaian boleh dilakukan kepada alat muzik. Menurut beliau lagi. Sebagai contohnya pendidik boleh membuang pic -pic yang tidak digunakan pada glokenspil agar mengurangkan kadar kesalahan murid bermain muzik. Sebagai contoh. beliau mencadangkan kaedah improvisasi secara kreatif dalam semua peringkat pengajaran dan pembelajaran. Suasana bilik darjah boleh diubahsuai mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran semasa. Oleh kerana muzik mempunyai pelbagai gaya mengikut tempat. lima garis baluk boleh dikurangkan kepada tiga garis atau sebagainya. Bahan-bahan Muzik Dalcroze menggunakan semua jenis muzik. Konsep ³berirama´ juga dilakukan dalam semua perkara. Improvisasi boleh dilakukan ke atas perkara -perkara berikut: 1. Mengikut Dalcroze. 4. dan jenis. maka pendidik perlu menggunakan kebolehan membuat improvisasi yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajarannya. sesuatu pengajaran dan pembelajaran hendaklah berdasarkan: a. kesesuaian keperluan murid oleh objektif tingkah laku pengajaran dan pembelajaran. Pendidik juga boleh menggunakan sesuatu tempat atau ruang di dalam bilik darjah. 2. . zaman. Hal ini memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan peringkat pengajaran yang sistematik. pendidik harus mengurangkan percakapan dan menggantikannya dengan arahan -arahan dalam bentuk irama dan melodi. Bentuk-bentuk notasi muzik boleh diubahsuai supaya memudahkan murid mengenali not-not tersebut.Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Dalcroze Mengikut Dalcroze. Dalcroze menyatakan pengajaran dan pembelajaran yang tersusun melalui langkah-langkah kecil adalah lebih mudah difahami daripada membuat pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan langkah -langkah yang besar. 3. Improvisasi atau Pengubahsuaian Improvisasi atau pengubahsuaian dilakukan berdasarkan kebolehan.

Pembelajaran Harus Bermula dari Konkrit kepada Abstrak Guru boleh menggunakan pengalaman konkrit murid atau membuat pergerakan sebagai alat bantu mengajar yang sesuai untuk menerangkan beberapa perkara yang melibatkan pergerakan yang perlu dilakukan sendiri oleh murid bagi membantu proses pe ngajaran dan pembelajaran. Improvisasi yang dijalankan bertujuan untuk menggabungjalinkan pengalaman dengan konsep muzik yang hendak diajar. Penggunaan Suara atau Anggota Badan Dalcroze memperkenalkan konsep ³pendengaran dalaman´ (internal hearing) di mana murid dapat memikirkan sesuatu bunyi yang dihasilkan dengan menulis atau membaca notasi tanpa menggunakan sebara ng alat muzik. Seorang pendidik muzik boleh menukar emosi murid murid kepada keadaan yang leb ih sesuai dan bersedia untuk menerima pelajaran. . c. Konsep ini dapat dicapai dengan melakukan latihan yang berterusan dan bersistematik. Emosi semasa murid. b. Pengalaman sedia ada Pengalaman sedia ada murid haruslah digunakan dengan maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.5. 6. Keadaan ketegangan atau emosi yang tidak stabil akan menyebabkan murid tidak mengambil perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran.

b) Beri peluang kepada semua murid untuk mencuba menyelesaikan masalah. Oleh itu. . e) Dengan menggunakan teknik demonstrasi. Pendidik muzik juga harus merancang rancangan mengajar muzik dengan teliti agar setiap peringkat perkembangan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. terdapat tiga peringkat pengajaran dan pembelajaran yang utama iaitu. pendidik haruslah memberi peluang yang sebaiknya dengan mendengar dan melihat bentuk not krocet dalam pelbagai keadaan. c) Peka terhadap persekitaran kelas sama ada ceria atau sebaliknya. pendidik muzik seharusnya mengelakkan diri daripada banyak bercakap atau memberi arahan. dalam menerangkan mengenai not krocet. Peringkat-Peringkat Pengajaran dan Pembelajaran Di dalam teori yang dikemukakan oleh Dalcroze. seseorang pendidik muzik haruslah menitikberatkan beberapa perkara seperti di bawah: a) Pengajaran di dalam beberapa kumpulan kecil .akan dapat membantu proses pemahaman murid. d) Latihan kemahiran dan pemilihan tempo harus dilakukan dengan menetapkan frasa agar murid dapat meningkatkan kefahaman ko nsep. Dalam mengimplimentasikan pengajaran dan pembelajaran.Aplikasi Pendekatan Dalcroze dalam Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Dalcroze berpendapat bahawa lebih banyak masa perlu digunakan oleh murid untuk melakukan sesuatu aktiviti. a) Mendengar dan Melihat Sebagai contoh.

Selain itu.b) Memberi Pengalaman Selepas sesuatu penerangan. ia dapat memantapkan pendengaran (aural) individu untuk diterjemahkan kepada pergerakan yang bersesuaian dan kreatif. Eurhythmics Eurhythmics adalah pergerakan yang menyeluruh di mana ia melibatkan seluruh anggota tubuh badan dengan dibantu iringan muzik atau tanpa muzik. Antaranya adalah Eurhythmics iaitu pergerakan berirama. Tubuh badan akan menjadi alat muzik yang utama berdasarkan teori ini. kepekaan serta kebolehan menganalisis bunyi. Emosi manusia itu sendiri yang memainkan peranan sebagai alat muzik. . Kegiatan yang Terlibat di dalam Pendekatan Dalcroze Di dalam kegiatan yang terlibat berdasarkan pendekatan yang telah dikemukakan oleh Dalcroze. mengandungi beberapa kaedah dan perkara yang berkaitan. murid harus diberi peluang untuk bermain atau membuat pelbagai aktiviti pergerakan berkaitan dengan not krocet. baharulah murid meula belajar cara menulis not tersebut sambil membayangkan b unyi yang sepatutnya terhasil daripada apa yang ditulis atau dibaca oleh mereka. ia juga dapat menghidupkan serta memperti ngkatkan penggunaan pancaindera dan sentuhan perasaan yang berirama badan manusia. Tidak memadai untuk semata-mata melatih minda. Di samping itu juga. Solfege iaitu latihan dalaman dan yang terakhir adalah Improvisasi yang membawa erti kreativiti. muzik dan perasaan sekali gus. Setiap satunya mempunyai erti dan pendekatan yang berbeza walaupun dibawa oleh tokoh yang sama iaitu Dalcroze. telinga atau suara. malahan seluruh tubuh badan perlu dilatih kerana ia merupakan bahagian penting yang boleh meningkatkan perasaan halus. seterusnya membawa kepada celik akal dan literasi muzik di kalangan pelajar muzik. dan rupa. c) Menulis Setelah murid faham mengenai not krocet seperti nilai.

aktiviti menarik dan menghembus nafas. Denyutan jantung. Kemahiran Mendengar Ransangan/tugasan Perkembangan Kemahiran Mendengar Pernafasan. Pergerakan Fizikal Anggota badan lokomotor dan bukan lokomotor.Menurut Dalcroze. Kemahiran mendengar addalah satu kemahiran yang terpenting. Pendengaran merupakan satu akt iviti dalaman yang boleh membawa kepada aktiviti luaran melalui pergerakan fizikal dan sentuhan. Pemahaman Motor tactile. berdasarkan kepada teori yang melibatkan pendengaran dan pergerakan seluruh anggota tubuh badan. Konsep Muzik Perkembangan Deria Mendengar Rajah 1: Perkaitan antara kemahiran .