ASAS AQIDAH ISLAMIAH

³ RUKUN IMAN ´

KONSEP RUKUN IMAN 


Rukun Iman teras utama aqidah Islam Keenam Rukun Iman adalah berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan hati Orang yang tidak yakin atau meragui salah satu daripadanya akan terbatal imannya 

RUKUN IMAN 
    

Percaya kepada Allah Percaya kepada Malaikat Percaya kepada Kitab Percaya kepada Rasul Percaya kepada Hari Kiamat Percaya kepada Qada' dan Qadar

PERCAYA KEPADA ALLAH
Wajib mempercayai bahawa malaikat makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya, tidak makan dan minum, tidak berjantina serta mentaati segala perintah Allah

CARA MENGENAL ALLAH  erdapat dua cara untuk mengenal Allah :   Dengan menggunakan akal yang untuk memikirkan sesuatu daripada kejadian Allah Dengan mengetahui nama-nama Allah yang elok dan sifat-sifatNya yang agung .

AL-ASMA' UL-HUSNA .

AL-ASMA' UL-HUSNA Bererti nama-nama Allah yang indah lagi baik Berjumlah 99 nama Allah .

tidak makan dan minum.PERCAYA KEPADA MALAIKAT Wajib mempercayai bahawa malaikat makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. tidak berjantina serta mentaati segala perintah Allah .

PENGENALAN MALAIKAT  Sejenis makhluk seni yang diutuskan oleh Allah berlainan dengan kejadian manusia Dijadikan daripada cahaya Boleh menjelma dengan pelbagai rupa yang baik Bukan lelaki tetapi bukan juga perempuan Melakukan pelbagai tugas terhadap Allah     .

JIBRIL : Menyampaikan wahyu kepada para Rasul dan Nabi. 5. 2. MUNKAR : Menyoal orang mati di dalam kubur. ISRAFIL : Meniup sangkakala pada hari kiamat sebanyak dua kali. 4. . MIKAIL : Menurunkan hujan dan mengatur pembahagian rezeki. 3. Jibril merupakan ketua bagi semua Malaikat. IZRAIL : Mengambil nyawa setiap makhluk yang bernyawa.NAMA-NAMA MALAIKAT DAN TUGASNYA 1.

NAKIR : Menyoal orang mati di dalam kubur. MALIK : Menjaga pintu neraka. 9. RIDWAN : Menjaga pintu syurga 8.NAMA-NAMA MALAIKAT DAN TUGASNYA 6. RAQIB : Mencatat amalan baik setiap manusia. 'ATID : Mencatat amalan buruk setiap manusia. 7. 10. .

Malaikat yang menanggung 'Arasy dan berada di sekitarnya 2.Malaikat yang sentiasa bertasbih dan sujud kepada Allah 3.Ada malaikat yang memohon kebajikan dan memohon kebinasaan 5.Terdapat beberapa malaikat yang bergilir-gilir mengawasi manusia di waktu malam dan siang .TUGAS-TUGAS LAIN MALAIKAT 1.Malaikat yang berdoa memohon rahmat daripada Allah 4. Ada juga malaikat yang mengucapkan ³amin´ bersama orang yang solat berjemaah 6.

PERCAYA KEPADA KITAB Wajib mempercayai bahawa Allah telah menurunkan kitab kepada rasul-rasul-Nya yang mengandung ajaran yang benar dan menjadi panduan kepada umat manusia .

Suhuf 2. Kitab .BAHAGIAN-BAHAGIAN KITAB Terbahagi kepada dua jenis : 1.

s.BILANGAN SUHUF Terdapat 100 buah suhuf iaitu : 50 suhuf kepada Nabi Syisy a. 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf kepada Nabi Musa . 30 suhuf kepada Nabi Idris a.s.

BILANGAN KITAB Terdapat 4 kitab yang wajib dipercayai : Kitab Taurat kepada Nabi Musa a.a. Kitab Zabur kepada Nabi Daud a.w.s.s. Kitab Injil kepada Nabi Isa a. Kitab al-Quran kepada Nabi Muhammad s. .s.

PENJELASAN KITAB TAURAT Diturunkan dalam bahasa Ibrani (Parsi Tua ± Greek/ Latin) Diterima Nabi Musa di Bukit Torsina Mengandungi sepuluh hukum di dalamnya .

HUKUM DALAM KITAB TAURAT Mengakui keesaan Allah Larangan menyembah patung berhala Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia Memuliakan hari Sabtu Menghormati kedua ibu bapa Larangan membunuh sesama manusia Larangan melakukan zina Larangan mencuri Larangan menjadi saksi bohong Larangan memuliakan hak orang lain .

PENJELASAN KITAB INJIL Diturunkan dalam bahasa Ibrani Menerangkan keesaan Allah dan kebangkitan Nabi Muhammad Juga membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya Kitab Injil sekarang ini tidak ada lagi yang asli .

ANTARA KITAB INJIL Injil Mathew Injil Marke Injil Luke Injil Luke Injil John Injil Barnaba .

dan hikmat Menerima perubahan yang sama dengan kitab Taurat dan Injil Ditokok tambah untuk kepentingan ahli agama mereka . nasihatnasihat. zikir-zikir.PENJELASAN KITAB ZABUR Diturunkan dalam bahasa Siryani ± Syam Tua Mengandungi doa-doa.

BIBLE Kitab Taurat dan Zabur sekarang pernah dinamakan perjanjian lama ³Old Testament´ Kitab Injil dinamakan perjanjian baru ³New Testament´ Kumpulan kitab-kitab inilah dinamakan kitab suci orang-orang Kristian ³Bible´ .

a.AL-QURAN Kitab suci yang terakhir sekali Diturunkan kepada Nabi Muhammad s. kemajuan dan ketinggian Segala kandungan kekal dan relevan hingga akhir zaman . ceritacerita sejarah dan pelbagai ilmu yang memandu manusia ke arah kebenaran. Secara beransur-ansur dalam masa 23 tahun (13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah) Berjumlah 6666 ayat iaitu terkandung 114 surah Diturunkan dalam bahasa Arab Mengandungi hukum-hukum. petunjuk-petunjuk.w.

menyemak dan menulis semula ayat-ayat al-Quran di atas belulang kering.PENGUMPULAN AL-QURAN Pada peringkat awal. sebuah jawatankuasa dibentuk yang dikendalikan oleh Zaid bin Thabit untuk mengumpul. ayat-ayat al-Quran telah dihafaz oleh sahabat dan ada yang ditulis Sewaktu pemerintahan Khalifah Abu Bakar. pelepah tamar dan tulang-tulang Al-Quran kemudian dikumpul dan disimpan di rumah Hafsah untuk mengelak daripada tercicir dan hilang .

PENGUMPULAN AL-QURAN Sewaktu pemerintahan Khalifah Usman. usaha yang lebih rapi menyalin dan mengesahkan penyusunan dan bacaannya mengikut alQuran yang disimpan sewaktu Khalifah Abu Bakar Al-Quran kemudian ditulis sebanyak enam buah tanpa perubahan seperti yang asal .

Kufah. Mekah dan Madinah serta satu naskah untuk Khalifah Usman (mashaf al-Iman) .PENGUMPULAN AL-QURAN Naskah-naskah itu dihantar ke daerah-daerah Islam bagi : Mengelakkan perselisihan Menjadi panduan kepada ketua-ketua daerah dalam menjalankan tugas masing-masing iaitu ke Basrah. Syam.

dihimpunkan di mahsyar dan dimasukkan ke dalam syurga atau neraka .PERCAYA KEPADA HARI KIAMAT Wajib mempercayai bahawa alam ini akan hancur binasa dan seterusnya manusia akan dibangkitkan daripada kubur.

PENGENALAN HARI KIAMAT Kiamat atau Hari Akhirat ialah hari akhir dunia di mana akan berlaku kehancuran seluruh alam dan semua mati semua yang hidup Allah menggantikan pula dengan alam yang baru dan menghidupkan semula semua manusia yang mati untuk dihisab segala amalan .

BAHAGIAN KIAMAT Terbahagi kepada dua bahagian : Kiamat kecil .Apabila seseorang itu mati Kiamat besar .Apabila berlaku kebinasaan dan kehancuran seluruh alam .

iaitu segala amalan manusia akan dihisap pada hari itu Yaumul Waqiah ± peristiwa yang pasti berlaku. kerana hari itu amat menggerunkan kepada mereka yang menghadapinya . iaitu peristiwa kehancuran seluruh alam Yaumul Qari'ah ± hari yang menggemparkan. iaitu peristiwa kehancuran alam pasti berlaku Yaumul Haqqah ± peristiwa yang sebenar akan terjadi. iaitu masa akan berlaku kemusnahan alam Yaumul Hisab ± hari perhitungan.NAMA-NAMA LAIN HARI KIAMAT Terdapat banyak nama lain Hari Kiamat : Yaumus-Saah ± masa ditetapkan.

pada hari itu berlaku gempa yang hebat Yaumul Tammah ± hari bencana. seluruh manusia akan bertemu pada hari itu .NAMA-NAMA LAIN HARI KIAMAT Yaumul Zilzalah ± hari goncangan. segala-galanya akan rosak musnah menjadikan suatu bencana yang amat besar Yaumul Tallak ± hari pertemuan. kerana pada hari itu berlaku gegaran yang sangat dahsyat Yaumul Jaza' ± hari pembalasan. kerana pada hari itu segala amalan manusia akan diberi pembalasan Yaumul al-Rajifah ± hari gempa.

ALAMAT KIAMAT Walaupun kiamat suatu yang pasti. akan tetapi masanya tidak diketahui melainkan Allah Namun terdapat beberapa ayat al-Quran dan hadis yang menyatakan beberapa alamat kiamat Terbahagi kepada dua : Alamat kecil Alamat besar .

ALAMAT KECIL Kebangkitan Nabi Muhammad Anak-anak yang berketurunan rendah dan hamba menjadi raja. ketua dan pemimpin Orang-orang kampung yang tidak berkasut dan menjadi gembala dapat menjadi hartawan dan membangunkan bangunan yang besar dan tinggi Urusan agama dipegang oleh orang yang bukan ahlinya Negeri-negeri kecil disatukan menjadi negara besar Banyak berlaku pergaduhan dan peperangan Banyak berlaku gempa bumi dan lain-lain lagi .

ALAMAT BESAR Lahir ³Imam Mahdi´ dari keturunan Rasulullah yang akan menegakkan syariat Islam Lahir ³Dajjal´ yang akan merosakkan agama dan menyesatkan manusia Keluar binatang dari bumi dan boleh bercakap dengan manusia Turun ³Nabi Isa´ yang akan membawa kebenaran dan menghapuskan kemungkaran Lahir ³Yakjuj dan Makjuj´ yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi .

ALAMAT BESAR Keluar ³asap yang tebal´ hingga memenuhi angkasa menyebabkan manusia yang menderhaka Allah menjadi mabuk Matahari naik dari sebelah barat Terhapus al-Quran dari mashaf dan dari dada manusia Akhir sekali. seluruh manusia akan meninggalkan agama .

PERTUKARAN ALAM BAGI MANUSIA Setiap manusia akan menempuh empat alam : Alam semasa dalam kandungan ibu Alam dunia Alam Barzakh Alam Darul-Qarar .

PERCAYA KEPADA QADHA DAN QADAR Wajib mempercayai bahawa Allah yang mengatur segala yang berlaku di alam ini dengan kebijaksaan dan kehendak-Nya .

PENGENALAN QADHA DAN QADAR Pengertian : Qadha ± Perlaksanaan ketetapan Allah sejak azali Qadar ± Ketetapan yang ditentukan Allah terhadap makhluk-Nya sejak azali lagi Percantuman perkataan itu bererti ³suatu ketetapan yang dilaksanakan Allah terhadap makhluk-Nya sejak azali' .

BAHAGIAN QADHA DAN QADAR Qadha Qadar terbahagi kepada dua : Qadha Qadar Mubram ± telah ditentukan Allah mengikut perancangan-Nya sejak azali dan tidak terubah lagi Qadha Qadar Muaallak ± Apa-apa yang berkaitan dengan usaha ikhtiar manusia .

KONSEP QHADA DAN QADAR Keperluan kepada konsep qada dan qadar di dalam Islam adalah : Menisbahkan kepada Allah di atas segala yang berlaku di dunia ini Beriman bahawa hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak menentukan urusan di dunia ini Menyedarkan bahawa manusia itu lemah dan perlu kepada bantuan Allah Hikmah qada dan qadar disembunyikan dari pengetahuan hamba adalah supaya seseorang hamba itu sentiasa berusaha dan taat kepadaNya .

HUBUNGAN DI ANTARA SETIAP RUKUN IMAN Rukun Iman berhubung kait antara satu sama lain Setiap orang Islam wajib mempercayai dan menyakini keenam-enam rukun tersebut Mempercayai hanya sebahagian daripada Rukun Iman boleh merosakkan iman seseorang seperti : Percaya adanya Allah tetapi tidak percaya adanya Rasul Percaya adanya Allah tetapi tidak percaya dengan al-Quran Percaya adanya Allah tetapi tidak percaya dengan hadis .

HIKMAT MEMPERCAYAI RUKUN IMAN Yakin akan kekuasaan Allah Mentaati segala perintah Allah Mendorong melakukan kebaikan Berakhlak mulia Sentiasa bersyukur .

AKIBAT TIDAK MEMPERCAYAI RUKUN IMAN Terbatal iman Mudah melakukan dosa Terdedah kepada perkara negatif Tidak menghormati orang lain Meragui kebesaran dan kekuasaan Allah .