Kerja Kursus Pendidikan Moral SPM (FOLIO) MAKLUMAT / DOKUMEN SEBAGAI EVIDENCE/BUKTI

TUGASAN HARIAN

•Menulis karangan berdasarkan isu berkaitan nilai moral / laporan kerja amal •Menghasilkan 8 tugasan harian •Guna kertas A4 dan panjang lebih kurang 250 patah perkataan •Tulisan tangan
Contoh Isu •Isu pencemaran alam •Isu penderaan •Pembuangan bayi •Masalah keruntuhan akhlak •Masalah disiplin pelajar •Sambutan Hari Kemerdekaan •Aktiviti bersama keluarga Apa nak tulis? •Peranan yang dimainkan •Penglibatan dalam aktiviti •Pengalaman semasa aktiviti •Perubahan sikap •Amalan yang boleh dijadikan pegangan •Kesan •Ulasan dan cadangan CADANGAN TAJUK TUGASAN 1. Isu pencemaran alam (BP3) 2. Isu penderaan (BP 5) 3. Pembuangan bayi (BP 1) 4. Masalah keruntuhan akhlak (BP 1) 5. Kempen kitar semula (BP 3) 6. Disiplin pelajar (BP 6) 7. Gangsterisme (BP 1) 8. Kebaikan ko-kurikulum (BP 1) 9. Sambutan Hari Kemerdekaan (BP3) 10. Biografi Tokoh-tokoh atau Negarawan (BP 4) 11. Tanggungjawab insan terhadap alam sekitar (BP 1) 12. Kepentingan Mematuhi Peraturan Sekolah (BP 6) 13. Langkah Menangani Kemalangan Jalan raya (BP 6) 14. Peranan Pertubuhan Antarabangsa (BP7) 15. Kepentingan Hubungan Antarabangsa (BP 7) 16. Adat-adat Tradisi atau Pantang-larang dalam Keluarga (BP 2) 17. Menyediakan Kertas Kerja Projek Sekolah (BP 5) 18. Akta Melindungi Hak Kanak-Kanak (BP 5) 19. Wawasan 2020 (BP 6) 20. Aktiviti Bersama Keluarga – Hari Keluarga, Berkelah, Melancong(BP2) * BP=Bidang Pembelajaran

KRITERIA PENTAKSIRAN •AKTIVITI KERJA AMAL •PENYEDIAAN FOLIO •PENGLIBATAN DAN PERANAN •KESAN •PENYEDIAAN BAHAN BUKTI PENYEDIAAN FOLIO AKTIVITI KERJA AMAL .

PENYEDIAAN BAHAN BUKTI CADANGAN TAJUK KERJA AMAL MESTI ADA UNSUR MORAL AKTIVITI KERJA AMAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 PERKEMBANGAN DIRI •Aktiviti kokurikulum (sukan/persatuan) •Pembimbing Rakan Sebaya •Menceriakan papan kenyataan sekolah •Membaikpulih perabut sekolah •Mengumpul bahan bacaan untuk perpustakaan •Perkhemahan •Membuat kerja bakti di rumah kebajikan •Keceriaan kelas BIDANG PEMBELAJARAN 2 KEKELUARGAAN •Sambutan hari jadi •Sambutan hari ibu bapa •Majlis perkahwinan •Membantu anggota keluarga membuat kerja rumah BIDANG PEMBELAJARAN 3 ALAM SEKITAR •Gotong royong •Menceriakan kawasan kediaman/kelas •Menyertai kempen kitar semula .PENGLIBATAN DAN PERANAN (daripada pemerhatian & laporan aktiviti) kata kunci: •Menyumbang tenaga •Menyumbang idea •Meluangkan masa •Bertanggungjawab •Rajin •Kerjasama •Kepimpinan •Toleransi •Prihatin •Mengawal keadaan KESAN (Daripada pemerhatian & laporan aktiviti) kata kunci: •Insaf •Kesedaran •Iktibar •Perubahan sikap Catatan : Pelajar hendaklah memastikan kata kunci-kata kunci di atas terdapat pada laporan kerja amal dan hendaklah digariskan.

•Memelihara dan memulihara taman mini sekolah * Pelajar dikehendaki menyediakan 2 laporan berkaitan BP3 (Alam Sekitar) Muka Hadapan Folio • Tajuk • Nama • No Kad Pengenalan • Angka Giliran ISI KANDUNGAN FOLIO PENDIDIKAN MORAL ( KERJA KURSUS) PENGENALAN Tugasan Harian MUKA SURAT .

Tugasan 1 Bahan Bukti (dipetik daripada akhbar/majalah/internet dll) Tugasan 2 Bahan Bukti (dipetik daripada akhbar/majalah/internet dll) Tugasan 3 Bahan Bukti (dipetik daripada akhbar/majalah/internet dll) Tugasan 4 Bahan Bukti (dipetik daripada akhbar/majalah/internet dll) Tugasan 5 Bahan Bukti (dipetik daripada akhbar/majalah/internet dll) Tugasan 6 Bahan Bukti (dipetik daripada akhbar/majalah/internet dll) Tugasan 7 Bahan Bukti (dipetik daripada akhbar/majalah/internet dll) Tugasan 8 Bahan Bukti (dipetik daripada akhbar/majalah/internet dll) LAPORAN KERJA AMAL Laporan Kerja Amal 1 Bidang Berkaitan Perkembangan Diri Tajuk: Gambar Sijil Penyertaan / Surat Akuan Laporan Kerja Amal 2 Bidang Berkaitan Kekeluargaan Tajuk: Gambar Sijil Penyertaan / Surat Akuan Laporan Kerja Amal 3 Bidang Berkaitan Alam Sekitar Gambar Sijil Penyertaan / Surat Akuan Laporan Kerja Amal 4 Bidang Berkaitan Alam Sekitar Gambar Sijil Penyertaan / Surat Akuan Rumusan / Penutup - .