SULIT

0211

02/1
Nama Tingkatan

BAHASA MELA YU Kertas 1
Percubaan PMR Ogos 2011 1 jam

JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CA W ANGAN KELANTAN .PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH 2011 RENDAH

BAHASA MELA YU
KERTASI
Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empatpilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap . soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.
02/1
2011 MPSM

[Lihat sebelah
BM3_1 P_PMR2011

SULIT Soalan 1 ·7 Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

02/1 yang paling

1

Pasangan pengantin diraja itu didudukkan di atas sebelum upacara merenjis air mawar dijalankan.
A B

singgahsana
peterana

C
D 2

mahligai istana makanan

Beberapa orang pelayan hotel sedang sibuk kerana majlis makan malam itu akan bermula tidak lama lagi. A B C D meletakkan menyiapkan menyediakan menghidangkan

3

Kanak-kanak mangsa culik itu kelihatan ketika menceritakan kejadian yang dialami kepada anggota polis yang menemukannya setelah berjaya melarikan diri daripada penculik.

A
B C D
02/1

terkapah-kapah terkatah-katah terkapai-kapai terkapa-kapa
2
BM3_1 P_PMR2011

2011 MPSM

Mayat bayi yang masih bertali pusat itudijumpai di Sungai Kelantan oleh sekumpulan pemuda yangsedang memancing ikan. 4 Kudin tidak cemerlang dalam pelajaran kegemarannya menghabiskan masa dengan menghadap permainan komputer. A B C D terkial-kial terkapai-kapai teroleng-oleng terlambai-Iambai 02/1 2011 MPSM . A B C D balk pulih tebus guna terima pakai kitar semula 6. 3 [Lihat sebelah BM 3_1 P_PMR 2011 . A B C D oleh kerana oleh sebab adalah maka 5 Kaedah tanah yang terbiar di kampung itu pasti akan dapat mendatangkan pelbagai faedah kepada penduduk sekitar.SULIT 02/1 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

Tlada kesalahan. Tiada kesalahan. A B C D memberikan melepaskan memindahkan menggugurkan Soalan 8 -14 Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. C D B 9 Ibu memasakkan ayah bubur nasi untuk membuka selera ayah yang A B sedang mengalami sakit tubuh badan. D 2011 MPSM 0211 4 BM 3_1 P]MR 2011 . Tiada kesalahan C 10 D Gejala rasuah kian leluasa berlakiJ dalam kalangan penjawat awam A belakangan C 11 ini. Jika terdapat kesalahan. atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan D. Tiada kesalahan. kesalahan itu telah ditandakan dengan A. Tiada kesalahan. B. D B Hasrat Pak Cik Badrul memagari kawasan rurnahnya dengan tembok agar A tidak dimasuki pencuri tidak kesampaian apabila wang simpanannya B C hilang. 8 Amalan menabung boleh melatih anak-anak supaya berjimat cermat dan A berbelanja secara berhemat. D 12 Pertabalan Sultan Ismail Petra disaksikan oleh kaum keluarga diraja dan ABC' orang kenamaan.SULIT 02/1 7 Beliau sanggup jawatannya itu kepada orang lain jika ada pihak yang tidak menyukainya lagi.

SULIT 02/1 13 Langkah kerajaan untuk memperkasakan Industri Kecil dan Sederhana A (IKS) berdasarkan kepada kejayaan melahirkan usahawan-usahawan B baharu. A I. Tiada kesalahan. III Ibu mahu memanggang sate lalu memendamkan hirisan daging ke dalam perencah. III dan IV sahaja D II.17 Pilih ayat-ayatyang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul. II Anggamah telah memendamkan diri di biliknya sejak dimarahi ibunya kerana sering keluar untuk menunggang motosikal di sekeliling kampung. III dan IV sahaja 02/1 2011 MPSM 5 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . Tiadakesaiahan. IV Akhirnya beliau tidak dapat bersabar lagi kerana sudah terlalu lama memendamkan rasa terhadap isu itu. C 14 D Beberapa helai surat aduan tentang kes kecurian di pasar telah dihantar A B kepada pihak Dewan 8andaraya Kuala Lumpur. II dan IV sahaja C . I. II dan III sahaja B I. 15 Anggota komunis telah memendamkan beberapa butir jerangkap samar untuk mencederakan anggota pasukan keselamatan. C 0 Soalan 15 .

Hasnol akan mengunjungi kandang al-marhum ayahnya di Parit Panjang. I dan II sahaja I dan IV sahaja I.SULIT 16 I 02/1 Terdapat pelbagai aktiviti dalam bentuk gengsterisme telah dilakukan oJeh remaja pada hari ini. II. III dan IV sahaja A B C D 17 II III IV A B C D 0211 20 II MPSM 6 BM 3_1 P_PMR 2011. III dan IV sahaja . III Banyak yang tertarik akan kereta Proton Inspira kerana bentuknya yang menepati cita rasa golongan muda. Seri Rama membawa kijang yang ditanqkapnya dengan kandang yang diperbuat daripada buluh. Pada setiap hari raya. III dan IV sahaja I. I. II Dua bentuk mata kail telah dibeli oleh Pak Majid di Kedai Ikan Aneka sebelum bertolak ke Pantai Tok Bali. Tiada sesiapa kandang kambing kerbaunya. Setiap petanq Azli akan memasukkan kambing-kambing peliharaannya ke dalam kandang. II dan IV sahaja I. III dan IV sahaja II. IV Berkali-kali dia telah bentuk besi itu tetapi masih gaga I menjadikan sebilah keris. . II. II dan III sahaja I.

A B C Dengan perkataanlain Dengan lain perkataan Dalam perkataan lain Dalam lain perkataan o 21 Pendidikan di rumah oleh ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku anak-anak sama ada di sekolah atau di manamana sahaja. A B C sama ada di sekolah atau di mana sahaja.02/1 SULIT Soalan 18 . 18 Turut diundang di dalam majlis itu ialahPengarah A B C Yang Yang Turut Turut turut di undang dalam majlis itu adalah turut diundang dalam majlis itu ialah diundang dalam majlis itu ialah diundangdi dalam majlis itu ialah Pelajaran Negeri. samada disekolah atau dimana-mana sahaja. samada di sekolah atau di mana-mana sahaja. Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkinjuga tidak. o 02/1 2011 MPSM 7 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 .21 Sebahagian daripada ayat yang berikut telah digariskan. Tandakan sarna ada A. o 19 Hanya mereka yang O1da kena-mengena sahaja dibenarkan masuk ke bilik pengantin itu. sama ada di sekolah atau di mana-mana sahaja. B atau C jika ayat itu rnengandungi kesalahan. A B C Hanya Hanya Hanya Hanya yang berkenaan saha]a yang kena-mengena sahaja mereka yang berkenaan sahaja mereka yang ada kena-mengena sahaja o 20 Dalam lain perkataan dapat kita bahagikan kepada beberapa bahaqian. Jika tiada kesalahan tandakan D.

tiba-tiba guru kelasnya menyentaknya menyebabkan pelajar itu menyergah guru kelasnya. Cempaka memberitahu Melati bahawa walaupun sudah lima bulan mengenali keluarqa Alang tetapi dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan dia mengenali keluarga Alang tetapi dia tidak mengetahui Melati mempunyai adik perempuan. A B Cempaka memberitahu Melati bahawa dia mengenali adik perempuan Alang walaupun sudah lima bulan mereka berkenalan. Tindakan guru kelas menyergah Fauzi yang sedang Ieka berbual-bual dengan rakannya menyebabkan pelajar itu terperanjat. Ketika Fauzi sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. 22 "Walaupun sudah lima bulan saya mengenali keluarga Alang tetapi tidak mengetahui dia mempunyai adik perempuan." kata Cempaka kepada Melati. C D 23 Fauzi tersentakapabila guru kelas menyergahnya ketika dia sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. D 0211 2011MPSM 8 BM 3_1 P_PMR 2011 . Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. Keasyikan Fauzi berbual-bual dengah rakannya menyebabkan guru kelasnya menyergahnya. A B C Apabila tersentak daripada keasyikan berbual-bual. ' Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan Melati mengenali keluarga Alang namun dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. Fauzi dan rakannya disergah oleh guru kelasnya.24 .SULIT 02/1 Soalan 22 .

Keasyikan Fauzi berbual-bual dengan rakannya menyebabkan guru kelasnya rnenyerqahnya. Cempaka memberitahu Melati bahawa walaupun sudah lima bulan mengenali keluarqa Alang tetapi dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. 22 "Walaupun sudah lima bulan saya mengenali keluarga Alang tetapi tidak mengetahui dia rnempunyai adik perernpuan. Fauzi dan rakannya disergah oleh guru kelasnya." kata Cernpaka kepada Melati.02/1 SULIT Soalan 22 .24 . Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan Melati mengenali keluarga Alang namun dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. o 02/1 2011 MPSM 8 BM 3_1 P_PMR 2011 . Tindakan guru kelas menyergah Fauzi yang sedang leka berbual-bual dengan rakannya menyebabkan pelajar itu terperanjat. . Ketika Fauzi sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan dia mengenali keluarga Alang tetapi dia tidak mengetahui Melati mempunyai adik perempuan. C o 23 Fauzi tersentakapabila guru kelas menyergahnya ketika dia sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. A B Cempaka memberitahu Melati bahawa dia mengenali adik perempuan Alang walaupun sudah lima bulan mereka berkenalan. A B C Apabila tersentak daripada keasyikan berbual-bual. tiba-tiba guru kelasnya menyentaknya menyebabkan pelajar itu menyergah guru kelasnya.

SULIT 02/1 24 Tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi adalah sukar untuk anakanak mempunyai masa depan yang cerah apatah lagi hidup pada zaman yang semakin mencabar ini. III dan IV sahaja I. C Tiada ilmu dan kelulusan yang mencukupi apatah lagi hidup pad a zaman yang mencabar ini mernbuatkan anak-anak sukar menghadapi masa depan. A Hidup pad a zaman yang mencabar ini akan sukar untuk anak-anak tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi. OMasa depan yang sukar akan dilalui oleh anak-anak pada zaman yang mencabar ini jika tiada ilmu dan kelulusan yang mencukupi. III dan IV sahaja o 0211 2011 MPSM 9 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . II dan III sahaja 1.27 Pilih ayat-ayat yang betul.111 IV sahaja dan II. Umurnya sudah lanjut justeru itu kecerdasan fizikalnya semakin merosot. Kami terpaksa mengehadkan. Soalan 25 . 25 II III IV A B C Karung guni itu dipenuhi buah-buah durian dari dusun Pak Mail. Perbagai sayur kampung dijual oleh Mak Nani. penyertaan keahlian kelab secara percuma. B Sukar untuk anak-anak mempunyai masa depan yang cerah pada zarnan yang semakin mencabar ini jika kelulusan dan ilmu yang mencukupi.

III dan IV sahaja o 0211 2011 MPSM 10 BM 3 1 P PMR 2011 . II Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu termasuklah masalah kemerosotan prestasi pelajar dalam peperiksaan yang lepas. I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja A B C o 27 Tuan Pengetua mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ibu bapa yang telah sudi menghadiri mesyuarat agung pada pagi tadi. A B C I dan II sahaja III dan IV sahaja I. Satu karnival jualan komputer oleh peniaga tempatan sedang dijalankan di pentas legar pusat beli-belah itu. Setiap orang haruslah melakukan perubahan paradigma agar hidup tidak lagi hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. IV Sekumpulan doktor pakar telah menjalankan semula kajian bagi memastikan vaksin baharu itu tidak mendatangkan akibat sampingan.SULIT 26 I II III IV 02/1 Penungguan kami untuk mengikuti program lawatan ke Melaka akhirnya mendapat kata putus daripada guru penasihat persatuan. II dan IV sahaja II. Penyertaan murid-murid dalam aktiviti ko-kurikulum memberi pelbagai impak yang baik kepada mereka. III Kita memang menyedari bahawa tanggungjawab yang dipikuloleh guru seharusnya setimpal oleh pendapatan mereka.

A Ingat sebelum kena. Orang kampung tidak akan percaya kata-kata kamu yang sememangnya tidak senanghati dengannya. sedangkan anaknyalah yang melakukan perbuatan itu. melepaskan pucuk masing-masing. orang lain yang makan nangka. 28 Peribahasa biar titik jangan tumpah sesuai dengan situasi A 02/1 8 C D Azman sentiasa membawa bekalan nasi ke sekolah. 8 C D 0211 2011 MPSM 11 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . kuman di seberang laut nampak. Lin menanam sayur di tepi rumahnya untuk berjimat cermat. Anjing menyalak bukit. 8 C D 30 "Sia-sia sahaja kamu memburuk-burukkan Pak Cik Zahar yang terkenal dengan sikapnya yang pemurah itu. orang lain yang terkena getahnya. Sikap yang ditunjukkan oleh Pak Jusoh ini diibaratkan A lempar batu sembunyi tangan.SULIT 50alan28 . terlajak kata buruk padahnya." ujar Mak Long Timah kepada Pak Abu. Mei. Terlajak perahu boleh diundur. bukit tak akan runtuh. cakap malam dengar-dengar. Muthu mernaqarkan kebunnya supaya lembu-Iembu tidak meragut tanamannya. gajah di depan mata tak nampak. enau dalam belukar. jimatsebelum habis. Cakap siang paridang-pandang. 29 Pak Jusoh selalu menuduhanak orang lain melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Indra lebih suka menggunakan galah daripada menggunakan tangga untuk memetik buahjambu.30 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi soalan-soalan di bawah ini.

Pagi itu. Bunga itu dihulurkan kepadaku. Apakah ertinya ini semua? Malamnya aku masuk tidur lebih awal daripada hari-hari blasa. "Mat Jenin abad kedua puluh mesti berani!" Percakapan Cikgu Rosli juga hidup semuladalam ingatanku. Tuhan! Penyakit apakah yang sedang menyerangku? "Oekati perempuan dengan jujur dan berani kalau kamu mahu memperisterikannya. Tidak sedar hampir setengah jam aku bergayut di telefon. Oia membawa bunga mawar merah yang cantik dan wangi. entah kuasa apa yang mendorong aku menelefon Raja Nor Mustaqimah. "Ya.SULIT 0211 Soalan 31 . Untuk pertama kalinya aku membuang terlalu banyak masaku untuk seorang perempuan.35 8aca petikan di bawah dengan teliti. Aku rnencari nombor telefon rumah Raja Nor Mustaqimah. aku mesti berani bertindak! Ini juga seperti berniaga. Wajah Raja Nor Mustaqimah terbayang-terbayang. Aku bingkas bangun. Tetapi jangan hampiri perempuan kalau sekadar mahu berfoya-foya kerana kebanyakan perempuan cukup pandai menghabiskan wang!" Kata-kata Haji Sapudin mengetuk gegendang telingaku." fikirku. kemudian jawab soalan-soalan berikut. Belum sempat aku menyambutnya. kalau terlambat akan melepas. Suaranya mesra dan lembut. dering loceng menghalau Raja Nor Mustaqimah.106 31 Berdasarkan petikan siapakah Raja Nor Mustaqimah? A B C D Isteri Mat Jenin Kenalan Mat Jenin Setiausaha Mat Jenin Pemberita akhbar Mat Jenin 02/1 2011 MPSM 12 BM 3_1 P_PMR 2011 . Hikayat Mat Jenin halaman 105 . Dalam gelap matakuterkebil-kebil tidak mahu terlena. Jam sebelas setengah malam ketika itu. Malam itu Raja Nor Mustaqimah datang ke dalam mimpiku. Oh. Aku terbangun daripada tidur.

kalau terlambat akan melepas. B Orang tua-tua mempunyai pengetahuan yang luas. o Kita digalakkan menguasai ilmu dalam bidang yang kita ceburi. C Seorang lelaki mestHah berani menghadapi sebarang risiko." fikirku 33 Teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang dalam petikan di atas lalah A· B C saspens pemerian imbas kembali monolog dalaman o 34. Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalarn cerpen ini? AKita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. aku mesti berani bertindak! Ini juga seperti berniaga. 35 Apakah peristiwa yang menunjukkan klimaks dalam cerita Hikayat Mat Jenin? A B C Mat Jenin menjadi kaya dan berkahwin dengan Raja Nor Mustaqimah Mat Jenin membuka cawangan restorannya yang ketiga di Bandar K Mat Jenin dan isterinya mendapat seorang anak lelaki Raja Nor Mustaqimah mewawancara Mat Jenin o 0211 2011 MPSM 13 [Lihat sebelah BM 3_' P_PMR 2011 .SULIT 32 Tindakan Haji Sapudin perwatakannya yang A B C berpengalaman luas berpendidikan tinggi berbudi bahasa murah hati menasihati Mat Jenin 02/1 menggambarkan o "Ya.

kemudian jawab soalan-soalan berikut. politik dan agama. 2001 Menurut penyajak. penggunaan bahasa penting dalam A B C D 37 politik.SULIT 02/1 Soalan 36 . Membetulkan kesalahan ketika berbahasa. dengan bahasa orang beriman menikmati ibadah khusyuk dan pasrah. 14 BM 3_1 P_PMR 2011 0211 2011 MPSM . Apakah harapan penyajak terhadap pembaca? A B C D Menggunakan bahasa ketika menyampaikan fakta. perubatan. agama. 36 Mari kita berbahasa sebaiknya Dengan bahasa budi dipertinggi mesra diperlebar dengan bahasa kita menjadi kita bersarna Jika tanpa bahasa bagaimana akan kita setujui perjanjian ini? Mari kita berbahasa sebaiknya. Berbahasa dengan betul. politik dan perniagaan. BAHASA Mari kita berbahasa sebaiknya Bahasa adalah pengatur pucuk fikiran yang bertabur bahasa adalah pelentur ranting perasaan yang bersiur. politik dan teknologi. agama dan perundangan. Rahman Shaari Antologi Anak 8umi Tercinta. Dengan bahasa terlihat fakta padu terlihat sinar ilmu terlihat cinta biru. DBP.40 8aca sajak di bawah dengan teliti. Mendalami penguasaan berbahasa. Dengan bahasa pemimpin memaparkan arah di pentas siasah. pelajaran.

apakah ciri yang membuktikan rangkap ini terikat dengan ciri puisi Melayu tradisional? A B C terdapat pembayang maksud jumlah kata dalam baris terdapat jeda rima o 40 Yang berikut ini ialah fungsi bahasa seperti yang ditegaskan oleh penyair dalam sajak ini kecuali A B C alat untuk mencari ilmu alat untuk meluahkan perasaan alat untuk mendapatkan sumber rezeki alat untuk menunjukkan ketaatan terhadap agama o KERTAS SOALAN TAMAT 0211 2011 MPSM 15 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 .SULIT 02/1 38 Ungkapan ranting perasaan pada rangkap dua baris empat merupakan unsur gaya bahasa A B simile sinkop metafora personifikasi C 0 39 Bahasa adalah pengatur pucuk fikiran yang bertabur bahasa adalah pelentur ranting perasaari yang bersiur Berdasar rangkap di atas.

C mempunyai lima pilihan dan anda dikehendaki menjawab satu soalan A (ii). 5.SULIT BAHASA MELA YU Kertas 2 . 2. Percubaan PMR Ogos 2011 2jam 0212 Nama Tingkatan : 0212 JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERjASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CA W ANGAN KELANTAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH 2011 RENDAH BAHASA MELA YU KERTAS2 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA 1. 0212 2011 MPSM [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR 2011 . 3. Bahagian sahaja. Bahagian B mesti dijawab. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian. Bahagian A terdiri daripada Bahagian A (i) dan Bahagian menjawab kedua-dua bahagian tersebut. 4. Anda dikehendaki DIBERITAHU Bahagian D mesti dijawab.

Sehubungan dengan itu. Sebagai akibatnya. dalam suasana budaya membaca yang masih kuranq ini. tetapi juga masih berpegang pada maklumat tradisi yang sudah basi sehingga tidak berupaya menggerakkan kemajuandan menyaingi ali ran perdana kemajuan neqara. ilmu yang berkaitan. Ibu bapa sendiri tidak mempunyai sumber maklumat yang jitu dan lengkap sebagai panduan kepada anak-anak mereka. Sikap malas membaca dan meneroka ilmu pengetahuan amat merugikan remaja. Remaja pada hari ini tidak berani mencuba sesuatu bidang kerana kekurangan pengetahuan dan.Ringkasan [Masa yang dicadangkan : 40 minit) (20 markahJ 02/2 8aca petikan di bawah dengan teliti dan iulis sebuah ringkasan tentang akibat buta maklumat dalam kalangan remaja kita pada hari ini. golongan remaja bukan saja tidak terdedah kepada maklumat yang diperlukan. Akhirnya anak-anak dan para remajalah yang menjadi mangsa kekurangan maklumat. Malangnya. ledakan maklumat yang kian banyak. Kemajuan dalam bidanq media massa seperti radio. mereka yang berasa bahawa diri mereka terbelenggu akan berusaha membebaskan diri dengan menerjuni aktiviti-aktiviti anti sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kelompok masyarakat yang diwakilinya. menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. televisyen. dan lain-lain mampu menyampaikan mesej. idea. Fenomena buta maklumat ini amat mendera para remaja yang masih kabur tentang hala tuju kehidupan dan masa depan mereka. rencam dan pelbagai itu memerlukan penanganan yang berkesan terutama dalam kalangan remaja untuk memastikan mereka memperoleh sumber maklumat yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. be rita dan pengetahuan. Anda digalakkan. Sebahagian daripada masyarakat kita ketinggalan dalam arus kemajuan teknologi rnaklurnat yang terkini.SULIT Bahagian A (i) . Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Negara juga akan mengalami kekurangan sumber insan yang berilmu serta berfikiran bertaraf dunia. mereka yang melepasi alam persekolahan atau mereka yang sedang menunggu keputusan 02/2 2011 MPSM 2 BM3_2 P_PMR2011 . tidak dapat mengasah bakat dan kreativiti dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan. Suasana ini bertambah kusut apabila berlakunya lambakan majalah picisan yang tidak berilmiah. Lantas.

Di sinilah letaknya persoalan dan permasalahan apabila remaja tidak mempunyai maklumat yang lengkap sama ada untuk menceburi bidang kerjaya. Dengan cara ini. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. (Dipetik dan diubahsuai daripada 'Ibu Bapa Perlu Prihatin'. Berdasarkan petikan.Pemahaman [10 markah] Berdasarkan petikan Sahagian A(i). Berikan maksud maklumat tradisi dalam petikan. memilihpelajaran lanjutan. (4 markah) 3. Pada pendapat anda. menganggur. atau sekurang-kurangnya menggunakan rnasa yang terluang dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. Zainal Abidin Yahya.SULIT 02/2 peperiksaan awam persekolahan menjadi kaku. nyatakan punca golongan remaja buta maklumat pada hari ini. 2008) Sahagian A (ii) . Jelaslah bahawa kepesatan maklumat harus dikuasai oleh remaja kini untuk menentukan mereka tidak ketinggalan atau kematian maklumat. (2 markah) 2. Remaja yang buta maklumat masih tidak mampu memilih bidang yang harus diceburi oleh mereka. 1. Majalah Ummi. apakah yang akananda lakukan untuk menjadi seorang remaja yang dapat membantu membangunkan negara? (4 markah) 02/2 2011 MPSM 3 [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR2011 . dan hilang keyakinan serta cita-cita. kita dapat membentuk remaja yang bermaklumat seiring dengan keperluan sernasa bagi mengharungi kehidupan moden yang semakin mencabar dengan kadar persaingan yang tinggi.

Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. huraikan pendapat anda tentang kesan-kesan buruk yang akan dihadapi oleh seseorang yang menghadapi masalah obesiti. [Masa yang dicadangkan: 25 minit J [20 markah J 02/2 Berdasarkan gambar di bawah.SULIT Bahagian B . Terdedah kepada penyakit kronik Aktiviti bersukan terhad Perbelarijaan meningkat kurang produktif 02/2 2011 MPSM 4 BM 3_2 P_PMR 2011 .

ibu bapalah yang akan mencorakkannya". Sempena kempen tersebut. anda sebagai wakil pelajar diminta untuk .SULIT Sahagian C [Masa yang dicadangkan : 45 min it) [40 markah] 02/2 Pilih satu daripada soelendi bawah. Oi kawasan tempat tinggal anda. Tulis surat tersebut selengkapnya. Sebagai wakil penduduk. 3 4 5 02/2 20 II MPSM 5 [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR 2011 . Sekolah anda akan menganjurkan kempen masyarakat penyayang. Tu/is satu karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan. Tulis sebuah cerita yang menarik berdasarkan peribahasa tersebut. Hal ini banyak menimbulkan masalah kepada penduduk. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. 1 Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut. Jelaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas. anda ingin mengemukakan masalah ini kepada pihak berkuasa bekalan air. semuanya terpalit". menyampaikan satu ceramah tentang cara-cara menghargai warga tua. 'Seeker kerbau membawa lumpur.masalah bekalan air sering berlaku. "Anak ibarat kain putih. 2.

KANANG CERITA.SULIT Sahagian 0 [Masa yang dicadangkan : 10 minit] [10 markah] 02/2 Jawapan anda mestilah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di Tingkatan 3. SEORANG PAHLAWAN Karya Maznan Nordin Semangat cinta akan negara dalam kalangan anggota tentera. EKSPEDISI KaryaMohd Ghazali Tocheh Kegigihan pelajar untuk mencapai matlamat mendaki Gunung Itik. seorang ibu dalam usaha menyelamatkan nyawa anaknya. MERDEKA! MERDEKA! KaryaAbdul Rahman Hanafiah Semangat patriotik untuk mempertahankan kampung halaman daripada ditawan oleh pengganas. Berikan tiga contoh peristiwa berdasarkan tema novel yang anda kaji. PANASSALJU Karya Talib Sarnat Pengorbanan . KERTAS SOALAN TAMAT 02/2 2011 MPSM 6 BM 3_2 P_PMR 2011 .

SKEMA KERTAS 1 1 2 B D A B B C 21 22 23 D C 3 4 5 6 D D A B 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 7 8 9 B A D D A C A C C B B A I 10 11 12 13 B A B A C D D A A D C D C 14 15 16 17 18 19 20 34 35 36 37 38 B C C 39 40 .

.. 7.temurun/lamal kolot! kebiasaanl kelazimanl kunol tidak moden .anak mereka 2. . Tidak terdedah kepada maklumat yang diperlukan.mana yang sesuai ) .SKEMA KERTAS 2 Bahagian A(i} 1.pengetahuanl maklumanl butir. dan hilang keyakinan serta cita. Mereka yang melepasi alam persekolahan atau mereka yang sedang menunggu keputusan peperiksaan awam persekolahan menjadi kaku.butirl keterangan tradisi .. Tidak berupaya menggerakkan kemajuan dan menyaingi aliran per-dana kemajuan negara.ibu bapa sendiri tidak mempunyai sumber maklumat yangjitu dan lengkap sebagai panduan kepada anak...Iambakan majalah picisan yang tidak berilmiah .sikap malas membaca dan meneroka ilmu pengetahuan . 3. . 4. Bahagian A (ii) 1.. belajar bersungguh. 5. menganggur. Remaja pad a hari ini tidak berani mencuba sesuatu bidang kerana kekurangan pengetahuan dan ilmu yang berkaitan. bermaksud maklumat . 2. 6. 3. 9.. Remaja yang buta maklumat masih tidak mampu memilih bidang yang harus diceburi mereka.... Mendera para remaja yang masih kabur tentang hala tuju kehidupan dan masa depan mereka.sungguh '" menjauhi gejala yang tidak sihat '" mendalami ajaran agama ( terima mana.cita.turun. Remaja akan berusaha membebaskan diri dengan menerjuni aktiviti-aktiviti antisosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kelompok masyarakat. . Tidak dapat mengasah bakat dan kreativiti dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan. Negara akan mengalami kekurangan sumber insan yang berilmu serta berfikiran bertaraf dunia. .. 8.

(cadangan jawapan) -Peranan individul Anak -Peranan ibu bapal keluarga -Peranan masyarakat -Peranan Negaral kerajaan -Peranan media massa Karangan berformat . Karangan berformat .Calon dapat mengemukakan masalah yaflgdihadapi (cadangan jawapan) -Urusan rumah tangga -Urusan kemasyarakatan -Aktiviti Perniagaan. . Didikan agama 8eradab-sopan 8erhati rnulia .Calon dapat menjelaskan cara. Terdedah kepada penyakit kronik 2. jelas dan matang ) Bahagian C *8aca jawapan calon dan buat impresion peringkat markah calon. pertanian dan penternakan 3 4 . 1 Karangan tidak berformat.Calon dapat menceritakan kokurikulum penqalaman semasa menyertai satu aktiviti 2 Karangan tidak berfonnat Diharap calon dapat menjelaskan maksud ungkapan dan menghuraikan langkah-Iangkah ibu bapa atau penjaga untuk membentuk keperibadian anak-anak. Perbelanjaan meningkat 4.Bahagian B Kesan.cara menghargai warga tua.Tolong-menolong Pemilihan kerjaya • asalkan berkaitan dengan langkah-Iangkah ibu bapa untuk menerapkan nilai-nilai rnurni dalam diri anak-anak. Kurang produktif ( isi dihurai dengan ringkas. Aktiviti bersukan terhad 3.kesan buruk seseorang yang menghadapi masalah obesiti (cadangan jawapan) 1.

Perak bermula 3 Febuari 1980.5 Diharapkan calon dapat menjelaskan maksud peribahasa tersebut dengan menulis satu cerita yang menarik berdasarkan plot dan beberapa laras bahasa cerpen Bahagian 0 Novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Karya Maznan Nordin) 1. Hari perkahwinan pada 25 Mei 1965 Kanang telah diarahkan melaksanakan tugas jejakan mencari anggota pasukan 1st Royal New Zealand Army yang diberitakan hilang.habisan walaupun Kanang cedera parah tetapi beliau tetap mengarahkan anggotanya supaya terus berjuanq.mana contoh peristiwa yang sesuai) . Perak bertujuan untuk memusnahkan saki baki musuh di bawah pimpinan Nam Yatmendapat kejayaan. (Terima mana. Kanang bersama pasukan tenteranya sanggup berjuang berhabis. Gerakan Setia 8179 tetah dilancarkan di kawasan Hutan Korbu. 2. Gerakan Pukat di kawasan Tanah Hitam. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful