SULIT

0211

02/1
Nama Tingkatan

BAHASA MELA YU Kertas 1
Percubaan PMR Ogos 2011 1 jam

JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CA W ANGAN KELANTAN .PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH 2011 RENDAH

BAHASA MELA YU
KERTASI
Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empatpilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap . soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.
02/1
2011 MPSM

[Lihat sebelah
BM3_1 P_PMR2011

SULIT Soalan 1 ·7 Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

02/1 yang paling

1

Pasangan pengantin diraja itu didudukkan di atas sebelum upacara merenjis air mawar dijalankan.
A B

singgahsana
peterana

C
D 2

mahligai istana makanan

Beberapa orang pelayan hotel sedang sibuk kerana majlis makan malam itu akan bermula tidak lama lagi. A B C D meletakkan menyiapkan menyediakan menghidangkan

3

Kanak-kanak mangsa culik itu kelihatan ketika menceritakan kejadian yang dialami kepada anggota polis yang menemukannya setelah berjaya melarikan diri daripada penculik.

A
B C D
02/1

terkapah-kapah terkatah-katah terkapai-kapai terkapa-kapa
2
BM3_1 P_PMR2011

2011 MPSM

4 Kudin tidak cemerlang dalam pelajaran kegemarannya menghabiskan masa dengan menghadap permainan komputer. A B C D oleh kerana oleh sebab adalah maka 5 Kaedah tanah yang terbiar di kampung itu pasti akan dapat mendatangkan pelbagai faedah kepada penduduk sekitar. Mayat bayi yang masih bertali pusat itudijumpai di Sungai Kelantan oleh sekumpulan pemuda yangsedang memancing ikan. 3 [Lihat sebelah BM 3_1 P_PMR 2011 . A B C D balk pulih tebus guna terima pakai kitar semula 6. A B C D terkial-kial terkapai-kapai teroleng-oleng terlambai-Iambai 02/1 2011 MPSM .SULIT 02/1 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

C D B 9 Ibu memasakkan ayah bubur nasi untuk membuka selera ayah yang A B sedang mengalami sakit tubuh badan. atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan D. A B C D memberikan melepaskan memindahkan menggugurkan Soalan 8 -14 Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. 8 Amalan menabung boleh melatih anak-anak supaya berjimat cermat dan A berbelanja secara berhemat. Jika terdapat kesalahan. Tiada kesalahan. Tiada kesalahan. B. D B Hasrat Pak Cik Badrul memagari kawasan rurnahnya dengan tembok agar A tidak dimasuki pencuri tidak kesampaian apabila wang simpanannya B C hilang.SULIT 02/1 7 Beliau sanggup jawatannya itu kepada orang lain jika ada pihak yang tidak menyukainya lagi. D 2011 MPSM 0211 4 BM 3_1 P]MR 2011 . Tiada kesalahan C 10 D Gejala rasuah kian leluasa berlakiJ dalam kalangan penjawat awam A belakangan C 11 ini. kesalahan itu telah ditandakan dengan A. Tlada kesalahan. Tiada kesalahan. D 12 Pertabalan Sultan Ismail Petra disaksikan oleh kaum keluarga diraja dan ABC' orang kenamaan.

C 14 D Beberapa helai surat aduan tentang kes kecurian di pasar telah dihantar A B kepada pihak Dewan 8andaraya Kuala Lumpur. C 0 Soalan 15 . II dan IV sahaja C . Tiadakesaiahan. II Anggamah telah memendamkan diri di biliknya sejak dimarahi ibunya kerana sering keluar untuk menunggang motosikal di sekeliling kampung.17 Pilih ayat-ayatyang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul. III Ibu mahu memanggang sate lalu memendamkan hirisan daging ke dalam perencah.SULIT 02/1 13 Langkah kerajaan untuk memperkasakan Industri Kecil dan Sederhana A (IKS) berdasarkan kepada kejayaan melahirkan usahawan-usahawan B baharu. III dan IV sahaja 02/1 2011 MPSM 5 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . 15 Anggota komunis telah memendamkan beberapa butir jerangkap samar untuk mencederakan anggota pasukan keselamatan. Tiada kesalahan. II dan III sahaja B I. A I. IV Akhirnya beliau tidak dapat bersabar lagi kerana sudah terlalu lama memendamkan rasa terhadap isu itu. I. III dan IV sahaja D II.

III dan IV sahaja II. II dan III sahaja I. III dan IV sahaja I. . III Banyak yang tertarik akan kereta Proton Inspira kerana bentuknya yang menepati cita rasa golongan muda. Setiap petanq Azli akan memasukkan kambing-kambing peliharaannya ke dalam kandang. III dan IV sahaja . IV Berkali-kali dia telah bentuk besi itu tetapi masih gaga I menjadikan sebilah keris. I. Pada setiap hari raya. II Dua bentuk mata kail telah dibeli oleh Pak Majid di Kedai Ikan Aneka sebelum bertolak ke Pantai Tok Bali. II. III dan IV sahaja A B C D 17 II III IV A B C D 0211 20 II MPSM 6 BM 3_1 P_PMR 2011. I dan II sahaja I dan IV sahaja I. Hasnol akan mengunjungi kandang al-marhum ayahnya di Parit Panjang.SULIT 16 I 02/1 Terdapat pelbagai aktiviti dalam bentuk gengsterisme telah dilakukan oJeh remaja pada hari ini. Tiada sesiapa kandang kambing kerbaunya. Seri Rama membawa kijang yang ditanqkapnya dengan kandang yang diperbuat daripada buluh. II. II dan IV sahaja I.

A B C sama ada di sekolah atau di mana sahaja. Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkinjuga tidak. A B C Dengan perkataanlain Dengan lain perkataan Dalam perkataan lain Dalam lain perkataan o 21 Pendidikan di rumah oleh ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku anak-anak sama ada di sekolah atau di manamana sahaja. B atau C jika ayat itu rnengandungi kesalahan. samada disekolah atau dimana-mana sahaja. o 19 Hanya mereka yang O1da kena-mengena sahaja dibenarkan masuk ke bilik pengantin itu. Jika tiada kesalahan tandakan D.21 Sebahagian daripada ayat yang berikut telah digariskan. samada di sekolah atau di mana-mana sahaja. Tandakan sarna ada A. 18 Turut diundang di dalam majlis itu ialahPengarah A B C Yang Yang Turut Turut turut di undang dalam majlis itu adalah turut diundang dalam majlis itu ialah diundang dalam majlis itu ialah diundangdi dalam majlis itu ialah Pelajaran Negeri.02/1 SULIT Soalan 18 . sama ada di sekolah atau di mana-mana sahaja. o 02/1 2011 MPSM 7 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . A B C Hanya Hanya Hanya Hanya yang berkenaan saha]a yang kena-mengena sahaja mereka yang berkenaan sahaja mereka yang ada kena-mengena sahaja o 20 Dalam lain perkataan dapat kita bahagikan kepada beberapa bahaqian.

Ketika Fauzi sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. Keasyikan Fauzi berbual-bual dengah rakannya menyebabkan guru kelasnya menyergahnya. tiba-tiba guru kelasnya menyentaknya menyebabkan pelajar itu menyergah guru kelasnya.SULIT 02/1 Soalan 22 . A B Cempaka memberitahu Melati bahawa dia mengenali adik perempuan Alang walaupun sudah lima bulan mereka berkenalan. Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. Fauzi dan rakannya disergah oleh guru kelasnya. D 0211 2011MPSM 8 BM 3_1 P_PMR 2011 .24 . 22 "Walaupun sudah lima bulan saya mengenali keluarga Alang tetapi tidak mengetahui dia mempunyai adik perempuan." kata Cempaka kepada Melati. ' Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan Melati mengenali keluarga Alang namun dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. Tindakan guru kelas menyergah Fauzi yang sedang Ieka berbual-bual dengan rakannya menyebabkan pelajar itu terperanjat. C D 23 Fauzi tersentakapabila guru kelas menyergahnya ketika dia sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. Cempaka memberitahu Melati bahawa walaupun sudah lima bulan mengenali keluarqa Alang tetapi dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan dia mengenali keluarga Alang tetapi dia tidak mengetahui Melati mempunyai adik perempuan. A B C Apabila tersentak daripada keasyikan berbual-bual.

24 . . A B Cempaka memberitahu Melati bahawa dia mengenali adik perempuan Alang walaupun sudah lima bulan mereka berkenalan. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan Melati mengenali keluarga Alang namun dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan.02/1 SULIT Soalan 22 . Keasyikan Fauzi berbual-bual dengan rakannya menyebabkan guru kelasnya rnenyerqahnya. C o 23 Fauzi tersentakapabila guru kelas menyergahnya ketika dia sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. Cempaka memberitahu Melati bahawa walaupun sudah lima bulan mengenali keluarqa Alang tetapi dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. tiba-tiba guru kelasnya menyentaknya menyebabkan pelajar itu menyergah guru kelasnya. Fauzi dan rakannya disergah oleh guru kelasnya." kata Cernpaka kepada Melati. o 02/1 2011 MPSM 8 BM 3_1 P_PMR 2011 . Tindakan guru kelas menyergah Fauzi yang sedang leka berbual-bual dengan rakannya menyebabkan pelajar itu terperanjat. 22 "Walaupun sudah lima bulan saya mengenali keluarga Alang tetapi tidak mengetahui dia rnempunyai adik perernpuan. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan dia mengenali keluarga Alang tetapi dia tidak mengetahui Melati mempunyai adik perempuan. Ketika Fauzi sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. A B C Apabila tersentak daripada keasyikan berbual-bual. Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal.

OMasa depan yang sukar akan dilalui oleh anak-anak pada zaman yang mencabar ini jika tiada ilmu dan kelulusan yang mencukupi. Perbagai sayur kampung dijual oleh Mak Nani. Soalan 25 . penyertaan keahlian kelab secara percuma.111 IV sahaja dan II. 25 II III IV A B C Karung guni itu dipenuhi buah-buah durian dari dusun Pak Mail. II dan III sahaja 1. III dan IV sahaja I. Umurnya sudah lanjut justeru itu kecerdasan fizikalnya semakin merosot. A Hidup pad a zaman yang mencabar ini akan sukar untuk anak-anak tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi.27 Pilih ayat-ayat yang betul.SULIT 02/1 24 Tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi adalah sukar untuk anakanak mempunyai masa depan yang cerah apatah lagi hidup pada zaman yang semakin mencabar ini. C Tiada ilmu dan kelulusan yang mencukupi apatah lagi hidup pad a zaman yang mencabar ini mernbuatkan anak-anak sukar menghadapi masa depan. Kami terpaksa mengehadkan. B Sukar untuk anak-anak mempunyai masa depan yang cerah pada zarnan yang semakin mencabar ini jika kelulusan dan ilmu yang mencukupi. III dan IV sahaja o 0211 2011 MPSM 9 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 .

II dan IV sahaja II. A B C I dan II sahaja III dan IV sahaja I. IV Sekumpulan doktor pakar telah menjalankan semula kajian bagi memastikan vaksin baharu itu tidak mendatangkan akibat sampingan. Satu karnival jualan komputer oleh peniaga tempatan sedang dijalankan di pentas legar pusat beli-belah itu. II Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu termasuklah masalah kemerosotan prestasi pelajar dalam peperiksaan yang lepas. I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja A B C o 27 Tuan Pengetua mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ibu bapa yang telah sudi menghadiri mesyuarat agung pada pagi tadi. Penyertaan murid-murid dalam aktiviti ko-kurikulum memberi pelbagai impak yang baik kepada mereka. Setiap orang haruslah melakukan perubahan paradigma agar hidup tidak lagi hanya bergantung pada belas kasihan orang lain.SULIT 26 I II III IV 02/1 Penungguan kami untuk mengikuti program lawatan ke Melaka akhirnya mendapat kata putus daripada guru penasihat persatuan. III Kita memang menyedari bahawa tanggungjawab yang dipikuloleh guru seharusnya setimpal oleh pendapatan mereka. III dan IV sahaja o 0211 2011 MPSM 10 BM 3 1 P PMR 2011 .

Orang kampung tidak akan percaya kata-kata kamu yang sememangnya tidak senanghati dengannya. sedangkan anaknyalah yang melakukan perbuatan itu. 29 Pak Jusoh selalu menuduhanak orang lain melakukan perbuatan yang tidak senonoh. cakap malam dengar-dengar. Mei. Lin menanam sayur di tepi rumahnya untuk berjimat cermat. Anjing menyalak bukit. jimatsebelum habis." ujar Mak Long Timah kepada Pak Abu. 8 C D 30 "Sia-sia sahaja kamu memburuk-burukkan Pak Cik Zahar yang terkenal dengan sikapnya yang pemurah itu. 28 Peribahasa biar titik jangan tumpah sesuai dengan situasi A 02/1 8 C D Azman sentiasa membawa bekalan nasi ke sekolah. enau dalam belukar. Sikap yang ditunjukkan oleh Pak Jusoh ini diibaratkan A lempar batu sembunyi tangan. orang lain yang terkena getahnya.SULIT 50alan28 . gajah di depan mata tak nampak. kuman di seberang laut nampak. Indra lebih suka menggunakan galah daripada menggunakan tangga untuk memetik buahjambu. bukit tak akan runtuh. melepaskan pucuk masing-masing. A Ingat sebelum kena. orang lain yang makan nangka. Terlajak perahu boleh diundur.30 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi soalan-soalan di bawah ini. Muthu mernaqarkan kebunnya supaya lembu-Iembu tidak meragut tanamannya. terlajak kata buruk padahnya. 8 C D 0211 2011 MPSM 11 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . Cakap siang paridang-pandang.

Suaranya mesra dan lembut. Pagi itu. Jam sebelas setengah malam ketika itu. Aku bingkas bangun.SULIT 0211 Soalan 31 . Bunga itu dihulurkan kepadaku. dering loceng menghalau Raja Nor Mustaqimah. Oia membawa bunga mawar merah yang cantik dan wangi. kemudian jawab soalan-soalan berikut. entah kuasa apa yang mendorong aku menelefon Raja Nor Mustaqimah. Oh. Tuhan! Penyakit apakah yang sedang menyerangku? "Oekati perempuan dengan jujur dan berani kalau kamu mahu memperisterikannya. Tetapi jangan hampiri perempuan kalau sekadar mahu berfoya-foya kerana kebanyakan perempuan cukup pandai menghabiskan wang!" Kata-kata Haji Sapudin mengetuk gegendang telingaku." fikirku.106 31 Berdasarkan petikan siapakah Raja Nor Mustaqimah? A B C D Isteri Mat Jenin Kenalan Mat Jenin Setiausaha Mat Jenin Pemberita akhbar Mat Jenin 02/1 2011 MPSM 12 BM 3_1 P_PMR 2011 .35 8aca petikan di bawah dengan teliti. Hikayat Mat Jenin halaman 105 . Malam itu Raja Nor Mustaqimah datang ke dalam mimpiku. Belum sempat aku menyambutnya. Aku terbangun daripada tidur. Aku rnencari nombor telefon rumah Raja Nor Mustaqimah. Wajah Raja Nor Mustaqimah terbayang-terbayang. Apakah ertinya ini semua? Malamnya aku masuk tidur lebih awal daripada hari-hari blasa. aku mesti berani bertindak! Ini juga seperti berniaga. Dalam gelap matakuterkebil-kebil tidak mahu terlena. Tidak sedar hampir setengah jam aku bergayut di telefon. "Ya. Untuk pertama kalinya aku membuang terlalu banyak masaku untuk seorang perempuan. kalau terlambat akan melepas. "Mat Jenin abad kedua puluh mesti berani!" Percakapan Cikgu Rosli juga hidup semuladalam ingatanku.

SULIT 32 Tindakan Haji Sapudin perwatakannya yang A B C berpengalaman luas berpendidikan tinggi berbudi bahasa murah hati menasihati Mat Jenin 02/1 menggambarkan o "Ya. aku mesti berani bertindak! Ini juga seperti berniaga. o Kita digalakkan menguasai ilmu dalam bidang yang kita ceburi. kalau terlambat akan melepas. B Orang tua-tua mempunyai pengetahuan yang luas. Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalarn cerpen ini? AKita hendaklah belajar bersungguh-sungguh." fikirku 33 Teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang dalam petikan di atas lalah A· B C saspens pemerian imbas kembali monolog dalaman o 34. 35 Apakah peristiwa yang menunjukkan klimaks dalam cerita Hikayat Mat Jenin? A B C Mat Jenin menjadi kaya dan berkahwin dengan Raja Nor Mustaqimah Mat Jenin membuka cawangan restorannya yang ketiga di Bandar K Mat Jenin dan isterinya mendapat seorang anak lelaki Raja Nor Mustaqimah mewawancara Mat Jenin o 0211 2011 MPSM 13 [Lihat sebelah BM 3_' P_PMR 2011 . C Seorang lelaki mestHah berani menghadapi sebarang risiko.

40 8aca sajak di bawah dengan teliti. Dengan bahasa pemimpin memaparkan arah di pentas siasah. BAHASA Mari kita berbahasa sebaiknya Bahasa adalah pengatur pucuk fikiran yang bertabur bahasa adalah pelentur ranting perasaan yang bersiur. politik dan agama. Rahman Shaari Antologi Anak 8umi Tercinta. politik dan teknologi. agama dan perundangan. 36 Mari kita berbahasa sebaiknya Dengan bahasa budi dipertinggi mesra diperlebar dengan bahasa kita menjadi kita bersarna Jika tanpa bahasa bagaimana akan kita setujui perjanjian ini? Mari kita berbahasa sebaiknya. Membetulkan kesalahan ketika berbahasa.SULIT 02/1 Soalan 36 . Apakah harapan penyajak terhadap pembaca? A B C D Menggunakan bahasa ketika menyampaikan fakta. Berbahasa dengan betul. DBP. Mendalami penguasaan berbahasa. politik dan perniagaan. kemudian jawab soalan-soalan berikut. agama. penggunaan bahasa penting dalam A B C D 37 politik. 2001 Menurut penyajak. Dengan bahasa terlihat fakta padu terlihat sinar ilmu terlihat cinta biru. dengan bahasa orang beriman menikmati ibadah khusyuk dan pasrah. pelajaran. perubatan. 14 BM 3_1 P_PMR 2011 0211 2011 MPSM .

SULIT 02/1 38 Ungkapan ranting perasaan pada rangkap dua baris empat merupakan unsur gaya bahasa A B simile sinkop metafora personifikasi C 0 39 Bahasa adalah pengatur pucuk fikiran yang bertabur bahasa adalah pelentur ranting perasaari yang bersiur Berdasar rangkap di atas. apakah ciri yang membuktikan rangkap ini terikat dengan ciri puisi Melayu tradisional? A B C terdapat pembayang maksud jumlah kata dalam baris terdapat jeda rima o 40 Yang berikut ini ialah fungsi bahasa seperti yang ditegaskan oleh penyair dalam sajak ini kecuali A B C alat untuk mencari ilmu alat untuk meluahkan perasaan alat untuk mendapatkan sumber rezeki alat untuk menunjukkan ketaatan terhadap agama o KERTAS SOALAN TAMAT 0211 2011 MPSM 15 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 .

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. Percubaan PMR Ogos 2011 2jam 0212 Nama Tingkatan : 0212 JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERjASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CA W ANGAN KELANTAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH 2011 RENDAH BAHASA MELA YU KERTAS2 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA 1. Bahagian sahaja. 3. 5. C mempunyai lima pilihan dan anda dikehendaki menjawab satu soalan A (ii).SULIT BAHASA MELA YU Kertas 2 . 4. 0212 2011 MPSM [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR 2011 . Bahagian B mesti dijawab. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian. Anda dikehendaki DIBERITAHU Bahagian D mesti dijawab. Bahagian A terdiri daripada Bahagian A (i) dan Bahagian menjawab kedua-dua bahagian tersebut. 2.

dan lain-lain mampu menyampaikan mesej. tetapi juga masih berpegang pada maklumat tradisi yang sudah basi sehingga tidak berupaya menggerakkan kemajuandan menyaingi ali ran perdana kemajuan neqara. Anda digalakkan. Kemajuan dalam bidanq media massa seperti radio. Sikap malas membaca dan meneroka ilmu pengetahuan amat merugikan remaja. rencam dan pelbagai itu memerlukan penanganan yang berkesan terutama dalam kalangan remaja untuk memastikan mereka memperoleh sumber maklumat yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. mereka yang melepasi alam persekolahan atau mereka yang sedang menunggu keputusan 02/2 2011 MPSM 2 BM3_2 P_PMR2011 . tidak dapat mengasah bakat dan kreativiti dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan. Suasana ini bertambah kusut apabila berlakunya lambakan majalah picisan yang tidak berilmiah.SULIT Bahagian A (i) .Ringkasan [Masa yang dicadangkan : 40 minit) (20 markahJ 02/2 8aca petikan di bawah dengan teliti dan iulis sebuah ringkasan tentang akibat buta maklumat dalam kalangan remaja kita pada hari ini. Sehubungan dengan itu. Fenomena buta maklumat ini amat mendera para remaja yang masih kabur tentang hala tuju kehidupan dan masa depan mereka. ilmu yang berkaitan. be rita dan pengetahuan. Remaja pada hari ini tidak berani mencuba sesuatu bidang kerana kekurangan pengetahuan dan. Negara juga akan mengalami kekurangan sumber insan yang berilmu serta berfikiran bertaraf dunia. mereka yang berasa bahawa diri mereka terbelenggu akan berusaha membebaskan diri dengan menerjuni aktiviti-aktiviti anti sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kelompok masyarakat yang diwakilinya. menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Sebagai akibatnya. Sebahagian daripada masyarakat kita ketinggalan dalam arus kemajuan teknologi rnaklurnat yang terkini. golongan remaja bukan saja tidak terdedah kepada maklumat yang diperlukan. Malangnya. Ibu bapa sendiri tidak mempunyai sumber maklumat yang jitu dan lengkap sebagai panduan kepada anak-anak mereka. Lantas. Akhirnya anak-anak dan para remajalah yang menjadi mangsa kekurangan maklumat. ledakan maklumat yang kian banyak. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. televisyen. dalam suasana budaya membaca yang masih kuranq ini. idea.

1. Jelaslah bahawa kepesatan maklumat harus dikuasai oleh remaja kini untuk menentukan mereka tidak ketinggalan atau kematian maklumat. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. 2008) Sahagian A (ii) . atau sekurang-kurangnya menggunakan rnasa yang terluang dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah.Pemahaman [10 markah] Berdasarkan petikan Sahagian A(i). dan hilang keyakinan serta cita-cita. Remaja yang buta maklumat masih tidak mampu memilih bidang yang harus diceburi oleh mereka. memilihpelajaran lanjutan. kita dapat membentuk remaja yang bermaklumat seiring dengan keperluan sernasa bagi mengharungi kehidupan moden yang semakin mencabar dengan kadar persaingan yang tinggi. Berdasarkan petikan. Pada pendapat anda. Majalah Ummi. menganggur. Zainal Abidin Yahya. Dengan cara ini. (2 markah) 2. apakah yang akananda lakukan untuk menjadi seorang remaja yang dapat membantu membangunkan negara? (4 markah) 02/2 2011 MPSM 3 [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR2011 .SULIT 02/2 peperiksaan awam persekolahan menjadi kaku. (4 markah) 3. Berikan maksud maklumat tradisi dalam petikan. (Dipetik dan diubahsuai daripada 'Ibu Bapa Perlu Prihatin'. nyatakan punca golongan remaja buta maklumat pada hari ini. Di sinilah letaknya persoalan dan permasalahan apabila remaja tidak mempunyai maklumat yang lengkap sama ada untuk menceburi bidang kerjaya.

[Masa yang dicadangkan: 25 minit J [20 markah J 02/2 Berdasarkan gambar di bawah. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Terdedah kepada penyakit kronik Aktiviti bersukan terhad Perbelarijaan meningkat kurang produktif 02/2 2011 MPSM 4 BM 3_2 P_PMR 2011 . huraikan pendapat anda tentang kesan-kesan buruk yang akan dihadapi oleh seseorang yang menghadapi masalah obesiti.SULIT Bahagian B .

SULIT Sahagian C [Masa yang dicadangkan : 45 min it) [40 markah] 02/2 Pilih satu daripada soelendi bawah. Jelaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas. Tulis sebuah cerita yang menarik berdasarkan peribahasa tersebut. Oi kawasan tempat tinggal anda. semuanya terpalit".masalah bekalan air sering berlaku. 3 4 5 02/2 20 II MPSM 5 [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR 2011 . 2. Sempena kempen tersebut. 'Seeker kerbau membawa lumpur. 1 Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. Tulis surat tersebut selengkapnya. ibu bapalah yang akan mencorakkannya". Tu/is satu karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan. Sebagai wakil penduduk. anda sebagai wakil pelajar diminta untuk . Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. anda ingin mengemukakan masalah ini kepada pihak berkuasa bekalan air. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut. menyampaikan satu ceramah tentang cara-cara menghargai warga tua. Sekolah anda akan menganjurkan kempen masyarakat penyayang. Hal ini banyak menimbulkan masalah kepada penduduk. "Anak ibarat kain putih.

SULIT Sahagian 0 [Masa yang dicadangkan : 10 minit] [10 markah] 02/2 Jawapan anda mestilah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di Tingkatan 3. KERTAS SOALAN TAMAT 02/2 2011 MPSM 6 BM 3_2 P_PMR 2011 . PANASSALJU Karya Talib Sarnat Pengorbanan . KANANG CERITA. seorang ibu dalam usaha menyelamatkan nyawa anaknya. EKSPEDISI KaryaMohd Ghazali Tocheh Kegigihan pelajar untuk mencapai matlamat mendaki Gunung Itik. SEORANG PAHLAWAN Karya Maznan Nordin Semangat cinta akan negara dalam kalangan anggota tentera. Berikan tiga contoh peristiwa berdasarkan tema novel yang anda kaji. MERDEKA! MERDEKA! KaryaAbdul Rahman Hanafiah Semangat patriotik untuk mempertahankan kampung halaman daripada ditawan oleh pengganas.

SKEMA KERTAS 1 1 2 B D A B B C 21 22 23 D C 3 4 5 6 D D A B 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 7 8 9 B A D D A C A C C B B A I 10 11 12 13 B A B A C D D A A D C D C 14 15 16 17 18 19 20 34 35 36 37 38 B C C 39 40 .

Tidak dapat mengasah bakat dan kreativiti dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan.mana yang sesuai ) . 4.. 7.turun.anak mereka 2.Iambakan majalah picisan yang tidak berilmiah . Remaja yang buta maklumat masih tidak mampu memilih bidang yang harus diceburi mereka. bermaksud maklumat . Mereka yang melepasi alam persekolahan atau mereka yang sedang menunggu keputusan peperiksaan awam persekolahan menjadi kaku. 2.. 6. dan hilang keyakinan serta cita. 3.. .SKEMA KERTAS 2 Bahagian A(i} 1. belajar bersungguh. 5. . Remaja akan berusaha membebaskan diri dengan menerjuni aktiviti-aktiviti antisosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kelompok masyarakat.. .ibu bapa sendiri tidak mempunyai sumber maklumat yangjitu dan lengkap sebagai panduan kepada anak. 3. Bahagian A (ii) 1. menganggur.. Negara akan mengalami kekurangan sumber insan yang berilmu serta berfikiran bertaraf dunia. 9.pengetahuanl maklumanl butir.. Mendera para remaja yang masih kabur tentang hala tuju kehidupan dan masa depan mereka.butirl keterangan tradisi .temurun/lamal kolot! kebiasaanl kelazimanl kunol tidak moden . Tidak berupaya menggerakkan kemajuan dan menyaingi aliran per-dana kemajuan negara. . Tidak terdedah kepada maklumat yang diperlukan..sungguh '" menjauhi gejala yang tidak sihat '" mendalami ajaran agama ( terima mana.. .sikap malas membaca dan meneroka ilmu pengetahuan .cita. 8. Remaja pad a hari ini tidak berani mencuba sesuatu bidang kerana kekurangan pengetahuan dan ilmu yang berkaitan...

Calon dapat menceritakan kokurikulum penqalaman semasa menyertai satu aktiviti 2 Karangan tidak berfonnat Diharap calon dapat menjelaskan maksud ungkapan dan menghuraikan langkah-Iangkah ibu bapa atau penjaga untuk membentuk keperibadian anak-anak. Kurang produktif ( isi dihurai dengan ringkas. 1 Karangan tidak berformat.kesan buruk seseorang yang menghadapi masalah obesiti (cadangan jawapan) 1. pertanian dan penternakan 3 4 . Terdedah kepada penyakit kronik 2.Tolong-menolong Pemilihan kerjaya • asalkan berkaitan dengan langkah-Iangkah ibu bapa untuk menerapkan nilai-nilai rnurni dalam diri anak-anak.Bahagian B Kesan. Didikan agama 8eradab-sopan 8erhati rnulia . Perbelanjaan meningkat 4.Calon dapat menjelaskan cara. Aktiviti bersukan terhad 3.cara menghargai warga tua. Karangan berformat . jelas dan matang ) Bahagian C *8aca jawapan calon dan buat impresion peringkat markah calon. .Calon dapat mengemukakan masalah yaflgdihadapi (cadangan jawapan) -Urusan rumah tangga -Urusan kemasyarakatan -Aktiviti Perniagaan. (cadangan jawapan) -Peranan individul Anak -Peranan ibu bapal keluarga -Peranan masyarakat -Peranan Negaral kerajaan -Peranan media massa Karangan berformat .

Perak bermula 3 Febuari 1980. 3. 2. (Terima mana. Gerakan Setia 8179 tetah dilancarkan di kawasan Hutan Korbu. Perak bertujuan untuk memusnahkan saki baki musuh di bawah pimpinan Nam Yatmendapat kejayaan. Kanang bersama pasukan tenteranya sanggup berjuang berhabis. Hari perkahwinan pada 25 Mei 1965 Kanang telah diarahkan melaksanakan tugas jejakan mencari anggota pasukan 1st Royal New Zealand Army yang diberitakan hilang.mana contoh peristiwa yang sesuai) . Gerakan Pukat di kawasan Tanah Hitam.habisan walaupun Kanang cedera parah tetapi beliau tetap mengarahkan anggotanya supaya terus berjuanq.5 Diharapkan calon dapat menjelaskan maksud peribahasa tersebut dengan menulis satu cerita yang menarik berdasarkan plot dan beberapa laras bahasa cerpen Bahagian 0 Novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Karya Maznan Nordin) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful