SULIT

0211

02/1
Nama Tingkatan

BAHASA MELA YU Kertas 1
Percubaan PMR Ogos 2011 1 jam

JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CA W ANGAN KELANTAN .PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH 2011 RENDAH

BAHASA MELA YU
KERTASI
Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empatpilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap . soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.
02/1
2011 MPSM

[Lihat sebelah
BM3_1 P_PMR2011

SULIT Soalan 1 ·7 Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

02/1 yang paling

1

Pasangan pengantin diraja itu didudukkan di atas sebelum upacara merenjis air mawar dijalankan.
A B

singgahsana
peterana

C
D 2

mahligai istana makanan

Beberapa orang pelayan hotel sedang sibuk kerana majlis makan malam itu akan bermula tidak lama lagi. A B C D meletakkan menyiapkan menyediakan menghidangkan

3

Kanak-kanak mangsa culik itu kelihatan ketika menceritakan kejadian yang dialami kepada anggota polis yang menemukannya setelah berjaya melarikan diri daripada penculik.

A
B C D
02/1

terkapah-kapah terkatah-katah terkapai-kapai terkapa-kapa
2
BM3_1 P_PMR2011

2011 MPSM

A B C D balk pulih tebus guna terima pakai kitar semula 6. 4 Kudin tidak cemerlang dalam pelajaran kegemarannya menghabiskan masa dengan menghadap permainan komputer. A B C D terkial-kial terkapai-kapai teroleng-oleng terlambai-Iambai 02/1 2011 MPSM . A B C D oleh kerana oleh sebab adalah maka 5 Kaedah tanah yang terbiar di kampung itu pasti akan dapat mendatangkan pelbagai faedah kepada penduduk sekitar.SULIT 02/1 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. 3 [Lihat sebelah BM 3_1 P_PMR 2011 . Mayat bayi yang masih bertali pusat itudijumpai di Sungai Kelantan oleh sekumpulan pemuda yangsedang memancing ikan.

Tiada kesalahan C 10 D Gejala rasuah kian leluasa berlakiJ dalam kalangan penjawat awam A belakangan C 11 ini. Tiada kesalahan. Tiada kesalahan. B. 8 Amalan menabung boleh melatih anak-anak supaya berjimat cermat dan A berbelanja secara berhemat. kesalahan itu telah ditandakan dengan A. C D B 9 Ibu memasakkan ayah bubur nasi untuk membuka selera ayah yang A B sedang mengalami sakit tubuh badan.SULIT 02/1 7 Beliau sanggup jawatannya itu kepada orang lain jika ada pihak yang tidak menyukainya lagi. atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan D. Tlada kesalahan. D 2011 MPSM 0211 4 BM 3_1 P]MR 2011 . D B Hasrat Pak Cik Badrul memagari kawasan rurnahnya dengan tembok agar A tidak dimasuki pencuri tidak kesampaian apabila wang simpanannya B C hilang. Jika terdapat kesalahan. Tiada kesalahan. A B C D memberikan melepaskan memindahkan menggugurkan Soalan 8 -14 Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. D 12 Pertabalan Sultan Ismail Petra disaksikan oleh kaum keluarga diraja dan ABC' orang kenamaan.

III dan IV sahaja 02/1 2011 MPSM 5 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 .SULIT 02/1 13 Langkah kerajaan untuk memperkasakan Industri Kecil dan Sederhana A (IKS) berdasarkan kepada kejayaan melahirkan usahawan-usahawan B baharu. III Ibu mahu memanggang sate lalu memendamkan hirisan daging ke dalam perencah.17 Pilih ayat-ayatyang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul. IV Akhirnya beliau tidak dapat bersabar lagi kerana sudah terlalu lama memendamkan rasa terhadap isu itu. 15 Anggota komunis telah memendamkan beberapa butir jerangkap samar untuk mencederakan anggota pasukan keselamatan. Tiadakesaiahan. C 14 D Beberapa helai surat aduan tentang kes kecurian di pasar telah dihantar A B kepada pihak Dewan 8andaraya Kuala Lumpur. C 0 Soalan 15 . II dan III sahaja B I. III dan IV sahaja D II. I. II dan IV sahaja C . Tiada kesalahan. II Anggamah telah memendamkan diri di biliknya sejak dimarahi ibunya kerana sering keluar untuk menunggang motosikal di sekeliling kampung. A I.

Setiap petanq Azli akan memasukkan kambing-kambing peliharaannya ke dalam kandang. Pada setiap hari raya. II dan III sahaja I. Hasnol akan mengunjungi kandang al-marhum ayahnya di Parit Panjang. I. Tiada sesiapa kandang kambing kerbaunya. III dan IV sahaja II. III dan IV sahaja I. III dan IV sahaja A B C D 17 II III IV A B C D 0211 20 II MPSM 6 BM 3_1 P_PMR 2011. II. II. I dan II sahaja I dan IV sahaja I. II dan IV sahaja I. Seri Rama membawa kijang yang ditanqkapnya dengan kandang yang diperbuat daripada buluh. . III Banyak yang tertarik akan kereta Proton Inspira kerana bentuknya yang menepati cita rasa golongan muda. IV Berkali-kali dia telah bentuk besi itu tetapi masih gaga I menjadikan sebilah keris. II Dua bentuk mata kail telah dibeli oleh Pak Majid di Kedai Ikan Aneka sebelum bertolak ke Pantai Tok Bali. III dan IV sahaja .SULIT 16 I 02/1 Terdapat pelbagai aktiviti dalam bentuk gengsterisme telah dilakukan oJeh remaja pada hari ini.

A B C sama ada di sekolah atau di mana sahaja.21 Sebahagian daripada ayat yang berikut telah digariskan. 18 Turut diundang di dalam majlis itu ialahPengarah A B C Yang Yang Turut Turut turut di undang dalam majlis itu adalah turut diundang dalam majlis itu ialah diundang dalam majlis itu ialah diundangdi dalam majlis itu ialah Pelajaran Negeri.02/1 SULIT Soalan 18 . Tandakan sarna ada A. A B C Hanya Hanya Hanya Hanya yang berkenaan saha]a yang kena-mengena sahaja mereka yang berkenaan sahaja mereka yang ada kena-mengena sahaja o 20 Dalam lain perkataan dapat kita bahagikan kepada beberapa bahaqian. Jika tiada kesalahan tandakan D. A B C Dengan perkataanlain Dengan lain perkataan Dalam perkataan lain Dalam lain perkataan o 21 Pendidikan di rumah oleh ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku anak-anak sama ada di sekolah atau di manamana sahaja. o 02/1 2011 MPSM 7 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkinjuga tidak. o 19 Hanya mereka yang O1da kena-mengena sahaja dibenarkan masuk ke bilik pengantin itu. samada disekolah atau dimana-mana sahaja. samada di sekolah atau di mana-mana sahaja. B atau C jika ayat itu rnengandungi kesalahan. sama ada di sekolah atau di mana-mana sahaja.

Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan dia mengenali keluarga Alang tetapi dia tidak mengetahui Melati mempunyai adik perempuan. A B C Apabila tersentak daripada keasyikan berbual-bual. Cempaka memberitahu Melati bahawa walaupun sudah lima bulan mengenali keluarqa Alang tetapi dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. tiba-tiba guru kelasnya menyentaknya menyebabkan pelajar itu menyergah guru kelasnya. Tindakan guru kelas menyergah Fauzi yang sedang Ieka berbual-bual dengan rakannya menyebabkan pelajar itu terperanjat.SULIT 02/1 Soalan 22 . Fauzi dan rakannya disergah oleh guru kelasnya. Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. A B Cempaka memberitahu Melati bahawa dia mengenali adik perempuan Alang walaupun sudah lima bulan mereka berkenalan. Ketika Fauzi sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. ' Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan Melati mengenali keluarga Alang namun dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan." kata Cempaka kepada Melati. 22 "Walaupun sudah lima bulan saya mengenali keluarga Alang tetapi tidak mengetahui dia mempunyai adik perempuan. Keasyikan Fauzi berbual-bual dengah rakannya menyebabkan guru kelasnya menyergahnya. C D 23 Fauzi tersentakapabila guru kelas menyergahnya ketika dia sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. D 0211 2011MPSM 8 BM 3_1 P_PMR 2011 .24 .

o 02/1 2011 MPSM 8 BM 3_1 P_PMR 2011 . Cempaka memberitahu Melati bahawa walaupun sudah lima bulan mengenali keluarqa Alang tetapi dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. A B Cempaka memberitahu Melati bahawa dia mengenali adik perempuan Alang walaupun sudah lima bulan mereka berkenalan. Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. Keasyikan Fauzi berbual-bual dengan rakannya menyebabkan guru kelasnya rnenyerqahnya. Tindakan guru kelas menyergah Fauzi yang sedang leka berbual-bual dengan rakannya menyebabkan pelajar itu terperanjat. Fauzi dan rakannya disergah oleh guru kelasnya. 22 "Walaupun sudah lima bulan saya mengenali keluarga Alang tetapi tidak mengetahui dia rnempunyai adik perernpuan. Ketika Fauzi sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. tiba-tiba guru kelasnya menyentaknya menyebabkan pelajar itu menyergah guru kelasnya. .24 . C o 23 Fauzi tersentakapabila guru kelas menyergahnya ketika dia sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan dia mengenali keluarga Alang tetapi dia tidak mengetahui Melati mempunyai adik perempuan.02/1 SULIT Soalan 22 ." kata Cernpaka kepada Melati. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan Melati mengenali keluarga Alang namun dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. A B C Apabila tersentak daripada keasyikan berbual-bual.

C Tiada ilmu dan kelulusan yang mencukupi apatah lagi hidup pad a zaman yang mencabar ini mernbuatkan anak-anak sukar menghadapi masa depan. Perbagai sayur kampung dijual oleh Mak Nani. OMasa depan yang sukar akan dilalui oleh anak-anak pada zaman yang mencabar ini jika tiada ilmu dan kelulusan yang mencukupi.SULIT 02/1 24 Tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi adalah sukar untuk anakanak mempunyai masa depan yang cerah apatah lagi hidup pada zaman yang semakin mencabar ini. III dan IV sahaja I. II dan III sahaja 1. Kami terpaksa mengehadkan. Umurnya sudah lanjut justeru itu kecerdasan fizikalnya semakin merosot.27 Pilih ayat-ayat yang betul. 25 II III IV A B C Karung guni itu dipenuhi buah-buah durian dari dusun Pak Mail. penyertaan keahlian kelab secara percuma. Soalan 25 .111 IV sahaja dan II. III dan IV sahaja o 0211 2011 MPSM 9 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . A Hidup pad a zaman yang mencabar ini akan sukar untuk anak-anak tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi. B Sukar untuk anak-anak mempunyai masa depan yang cerah pada zarnan yang semakin mencabar ini jika kelulusan dan ilmu yang mencukupi.

III dan IV sahaja o 0211 2011 MPSM 10 BM 3 1 P PMR 2011 . II dan IV sahaja II. I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja A B C o 27 Tuan Pengetua mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ibu bapa yang telah sudi menghadiri mesyuarat agung pada pagi tadi.SULIT 26 I II III IV 02/1 Penungguan kami untuk mengikuti program lawatan ke Melaka akhirnya mendapat kata putus daripada guru penasihat persatuan. IV Sekumpulan doktor pakar telah menjalankan semula kajian bagi memastikan vaksin baharu itu tidak mendatangkan akibat sampingan. Penyertaan murid-murid dalam aktiviti ko-kurikulum memberi pelbagai impak yang baik kepada mereka. A B C I dan II sahaja III dan IV sahaja I. Satu karnival jualan komputer oleh peniaga tempatan sedang dijalankan di pentas legar pusat beli-belah itu. Setiap orang haruslah melakukan perubahan paradigma agar hidup tidak lagi hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. III Kita memang menyedari bahawa tanggungjawab yang dipikuloleh guru seharusnya setimpal oleh pendapatan mereka. II Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu termasuklah masalah kemerosotan prestasi pelajar dalam peperiksaan yang lepas.

bukit tak akan runtuh. gajah di depan mata tak nampak. orang lain yang makan nangka. Mei. Terlajak perahu boleh diundur. terlajak kata buruk padahnya. jimatsebelum habis. A Ingat sebelum kena. Muthu mernaqarkan kebunnya supaya lembu-Iembu tidak meragut tanamannya. kuman di seberang laut nampak.SULIT 50alan28 . enau dalam belukar. Cakap siang paridang-pandang." ujar Mak Long Timah kepada Pak Abu. Orang kampung tidak akan percaya kata-kata kamu yang sememangnya tidak senanghati dengannya.30 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi soalan-soalan di bawah ini. 29 Pak Jusoh selalu menuduhanak orang lain melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Lin menanam sayur di tepi rumahnya untuk berjimat cermat. melepaskan pucuk masing-masing. 8 C D 0211 2011 MPSM 11 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . orang lain yang terkena getahnya. 8 C D 30 "Sia-sia sahaja kamu memburuk-burukkan Pak Cik Zahar yang terkenal dengan sikapnya yang pemurah itu. Sikap yang ditunjukkan oleh Pak Jusoh ini diibaratkan A lempar batu sembunyi tangan. Indra lebih suka menggunakan galah daripada menggunakan tangga untuk memetik buahjambu. Anjing menyalak bukit. 28 Peribahasa biar titik jangan tumpah sesuai dengan situasi A 02/1 8 C D Azman sentiasa membawa bekalan nasi ke sekolah. cakap malam dengar-dengar. sedangkan anaknyalah yang melakukan perbuatan itu.

Aku rnencari nombor telefon rumah Raja Nor Mustaqimah. Pagi itu." fikirku. dering loceng menghalau Raja Nor Mustaqimah. Untuk pertama kalinya aku membuang terlalu banyak masaku untuk seorang perempuan. Apakah ertinya ini semua? Malamnya aku masuk tidur lebih awal daripada hari-hari blasa. Suaranya mesra dan lembut. Tetapi jangan hampiri perempuan kalau sekadar mahu berfoya-foya kerana kebanyakan perempuan cukup pandai menghabiskan wang!" Kata-kata Haji Sapudin mengetuk gegendang telingaku. Wajah Raja Nor Mustaqimah terbayang-terbayang. Belum sempat aku menyambutnya. entah kuasa apa yang mendorong aku menelefon Raja Nor Mustaqimah. kemudian jawab soalan-soalan berikut. Malam itu Raja Nor Mustaqimah datang ke dalam mimpiku. Bunga itu dihulurkan kepadaku. Tidak sedar hampir setengah jam aku bergayut di telefon.SULIT 0211 Soalan 31 . Oia membawa bunga mawar merah yang cantik dan wangi. aku mesti berani bertindak! Ini juga seperti berniaga. Jam sebelas setengah malam ketika itu.106 31 Berdasarkan petikan siapakah Raja Nor Mustaqimah? A B C D Isteri Mat Jenin Kenalan Mat Jenin Setiausaha Mat Jenin Pemberita akhbar Mat Jenin 02/1 2011 MPSM 12 BM 3_1 P_PMR 2011 . kalau terlambat akan melepas. Dalam gelap matakuterkebil-kebil tidak mahu terlena.35 8aca petikan di bawah dengan teliti. "Mat Jenin abad kedua puluh mesti berani!" Percakapan Cikgu Rosli juga hidup semuladalam ingatanku. "Ya. Tuhan! Penyakit apakah yang sedang menyerangku? "Oekati perempuan dengan jujur dan berani kalau kamu mahu memperisterikannya. Hikayat Mat Jenin halaman 105 . Aku terbangun daripada tidur. Oh. Aku bingkas bangun.

" fikirku 33 Teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang dalam petikan di atas lalah A· B C saspens pemerian imbas kembali monolog dalaman o 34. C Seorang lelaki mestHah berani menghadapi sebarang risiko. B Orang tua-tua mempunyai pengetahuan yang luas. aku mesti berani bertindak! Ini juga seperti berniaga. kalau terlambat akan melepas. o Kita digalakkan menguasai ilmu dalam bidang yang kita ceburi. Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalarn cerpen ini? AKita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. 35 Apakah peristiwa yang menunjukkan klimaks dalam cerita Hikayat Mat Jenin? A B C Mat Jenin menjadi kaya dan berkahwin dengan Raja Nor Mustaqimah Mat Jenin membuka cawangan restorannya yang ketiga di Bandar K Mat Jenin dan isterinya mendapat seorang anak lelaki Raja Nor Mustaqimah mewawancara Mat Jenin o 0211 2011 MPSM 13 [Lihat sebelah BM 3_' P_PMR 2011 .SULIT 32 Tindakan Haji Sapudin perwatakannya yang A B C berpengalaman luas berpendidikan tinggi berbudi bahasa murah hati menasihati Mat Jenin 02/1 menggambarkan o "Ya.

36 Mari kita berbahasa sebaiknya Dengan bahasa budi dipertinggi mesra diperlebar dengan bahasa kita menjadi kita bersarna Jika tanpa bahasa bagaimana akan kita setujui perjanjian ini? Mari kita berbahasa sebaiknya. Dengan bahasa terlihat fakta padu terlihat sinar ilmu terlihat cinta biru. pelajaran. Apakah harapan penyajak terhadap pembaca? A B C D Menggunakan bahasa ketika menyampaikan fakta. dengan bahasa orang beriman menikmati ibadah khusyuk dan pasrah. DBP. penggunaan bahasa penting dalam A B C D 37 politik. 2001 Menurut penyajak. politik dan agama. Dengan bahasa pemimpin memaparkan arah di pentas siasah. kemudian jawab soalan-soalan berikut. BAHASA Mari kita berbahasa sebaiknya Bahasa adalah pengatur pucuk fikiran yang bertabur bahasa adalah pelentur ranting perasaan yang bersiur.SULIT 02/1 Soalan 36 . 14 BM 3_1 P_PMR 2011 0211 2011 MPSM . Mendalami penguasaan berbahasa. politik dan teknologi. agama dan perundangan. Berbahasa dengan betul. Rahman Shaari Antologi Anak 8umi Tercinta. agama. Membetulkan kesalahan ketika berbahasa. politik dan perniagaan. perubatan.40 8aca sajak di bawah dengan teliti.

apakah ciri yang membuktikan rangkap ini terikat dengan ciri puisi Melayu tradisional? A B C terdapat pembayang maksud jumlah kata dalam baris terdapat jeda rima o 40 Yang berikut ini ialah fungsi bahasa seperti yang ditegaskan oleh penyair dalam sajak ini kecuali A B C alat untuk mencari ilmu alat untuk meluahkan perasaan alat untuk mendapatkan sumber rezeki alat untuk menunjukkan ketaatan terhadap agama o KERTAS SOALAN TAMAT 0211 2011 MPSM 15 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 .SULIT 02/1 38 Ungkapan ranting perasaan pada rangkap dua baris empat merupakan unsur gaya bahasa A B simile sinkop metafora personifikasi C 0 39 Bahasa adalah pengatur pucuk fikiran yang bertabur bahasa adalah pelentur ranting perasaari yang bersiur Berdasar rangkap di atas.

4. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. Bahagian sahaja. Percubaan PMR Ogos 2011 2jam 0212 Nama Tingkatan : 0212 JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERjASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CA W ANGAN KELANTAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH 2011 RENDAH BAHASA MELA YU KERTAS2 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA 1.SULIT BAHASA MELA YU Kertas 2 . C mempunyai lima pilihan dan anda dikehendaki menjawab satu soalan A (ii). Bahagian A terdiri daripada Bahagian A (i) dan Bahagian menjawab kedua-dua bahagian tersebut. Bahagian B mesti dijawab. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian. Anda dikehendaki DIBERITAHU Bahagian D mesti dijawab. 0212 2011 MPSM [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR 2011 . 5. 3. 2.

Akhirnya anak-anak dan para remajalah yang menjadi mangsa kekurangan maklumat. Kemajuan dalam bidanq media massa seperti radio. mereka yang melepasi alam persekolahan atau mereka yang sedang menunggu keputusan 02/2 2011 MPSM 2 BM3_2 P_PMR2011 . be rita dan pengetahuan. Fenomena buta maklumat ini amat mendera para remaja yang masih kabur tentang hala tuju kehidupan dan masa depan mereka. televisyen. dalam suasana budaya membaca yang masih kuranq ini. Anda digalakkan.Ringkasan [Masa yang dicadangkan : 40 minit) (20 markahJ 02/2 8aca petikan di bawah dengan teliti dan iulis sebuah ringkasan tentang akibat buta maklumat dalam kalangan remaja kita pada hari ini. Lantas. idea. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. tetapi juga masih berpegang pada maklumat tradisi yang sudah basi sehingga tidak berupaya menggerakkan kemajuandan menyaingi ali ran perdana kemajuan neqara. golongan remaja bukan saja tidak terdedah kepada maklumat yang diperlukan. Sebahagian daripada masyarakat kita ketinggalan dalam arus kemajuan teknologi rnaklurnat yang terkini. menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Sikap malas membaca dan meneroka ilmu pengetahuan amat merugikan remaja. Sehubungan dengan itu. dan lain-lain mampu menyampaikan mesej. Ibu bapa sendiri tidak mempunyai sumber maklumat yang jitu dan lengkap sebagai panduan kepada anak-anak mereka. Sebagai akibatnya. mereka yang berasa bahawa diri mereka terbelenggu akan berusaha membebaskan diri dengan menerjuni aktiviti-aktiviti anti sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kelompok masyarakat yang diwakilinya.SULIT Bahagian A (i) . Malangnya. rencam dan pelbagai itu memerlukan penanganan yang berkesan terutama dalam kalangan remaja untuk memastikan mereka memperoleh sumber maklumat yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Remaja pada hari ini tidak berani mencuba sesuatu bidang kerana kekurangan pengetahuan dan. tidak dapat mengasah bakat dan kreativiti dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan. Negara juga akan mengalami kekurangan sumber insan yang berilmu serta berfikiran bertaraf dunia. Suasana ini bertambah kusut apabila berlakunya lambakan majalah picisan yang tidak berilmiah. ilmu yang berkaitan. ledakan maklumat yang kian banyak.

apakah yang akananda lakukan untuk menjadi seorang remaja yang dapat membantu membangunkan negara? (4 markah) 02/2 2011 MPSM 3 [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR2011 . atau sekurang-kurangnya menggunakan rnasa yang terluang dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. menganggur. Majalah Ummi. (4 markah) 3. 2008) Sahagian A (ii) . Zainal Abidin Yahya. memilihpelajaran lanjutan. Remaja yang buta maklumat masih tidak mampu memilih bidang yang harus diceburi oleh mereka. Dengan cara ini. Pada pendapat anda. (2 markah) 2. Berikan maksud maklumat tradisi dalam petikan. Berdasarkan petikan. Jelaslah bahawa kepesatan maklumat harus dikuasai oleh remaja kini untuk menentukan mereka tidak ketinggalan atau kematian maklumat. dan hilang keyakinan serta cita-cita.SULIT 02/2 peperiksaan awam persekolahan menjadi kaku.Pemahaman [10 markah] Berdasarkan petikan Sahagian A(i). nyatakan punca golongan remaja buta maklumat pada hari ini. kita dapat membentuk remaja yang bermaklumat seiring dengan keperluan sernasa bagi mengharungi kehidupan moden yang semakin mencabar dengan kadar persaingan yang tinggi. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Di sinilah letaknya persoalan dan permasalahan apabila remaja tidak mempunyai maklumat yang lengkap sama ada untuk menceburi bidang kerjaya. (Dipetik dan diubahsuai daripada 'Ibu Bapa Perlu Prihatin'. 1.

SULIT Bahagian B . Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. huraikan pendapat anda tentang kesan-kesan buruk yang akan dihadapi oleh seseorang yang menghadapi masalah obesiti. [Masa yang dicadangkan: 25 minit J [20 markah J 02/2 Berdasarkan gambar di bawah. Terdedah kepada penyakit kronik Aktiviti bersukan terhad Perbelarijaan meningkat kurang produktif 02/2 2011 MPSM 4 BM 3_2 P_PMR 2011 .

Tulis surat tersebut selengkapnya.masalah bekalan air sering berlaku. Jelaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas. menyampaikan satu ceramah tentang cara-cara menghargai warga tua. anda sebagai wakil pelajar diminta untuk . semuanya terpalit". "Anak ibarat kain putih. Hal ini banyak menimbulkan masalah kepada penduduk. Sempena kempen tersebut. 2. Tulis sebuah cerita yang menarik berdasarkan peribahasa tersebut. Sekolah anda akan menganjurkan kempen masyarakat penyayang. Oi kawasan tempat tinggal anda. anda ingin mengemukakan masalah ini kepada pihak berkuasa bekalan air. 'Seeker kerbau membawa lumpur. Tu/is satu karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut. ibu bapalah yang akan mencorakkannya". Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. 1 Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. Sebagai wakil penduduk. 3 4 5 02/2 20 II MPSM 5 [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR 2011 .SULIT Sahagian C [Masa yang dicadangkan : 45 min it) [40 markah] 02/2 Pilih satu daripada soelendi bawah.

SULIT Sahagian 0 [Masa yang dicadangkan : 10 minit] [10 markah] 02/2 Jawapan anda mestilah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di Tingkatan 3. PANASSALJU Karya Talib Sarnat Pengorbanan . KERTAS SOALAN TAMAT 02/2 2011 MPSM 6 BM 3_2 P_PMR 2011 . seorang ibu dalam usaha menyelamatkan nyawa anaknya. MERDEKA! MERDEKA! KaryaAbdul Rahman Hanafiah Semangat patriotik untuk mempertahankan kampung halaman daripada ditawan oleh pengganas. Berikan tiga contoh peristiwa berdasarkan tema novel yang anda kaji. EKSPEDISI KaryaMohd Ghazali Tocheh Kegigihan pelajar untuk mencapai matlamat mendaki Gunung Itik. SEORANG PAHLAWAN Karya Maznan Nordin Semangat cinta akan negara dalam kalangan anggota tentera. KANANG CERITA.

SKEMA KERTAS 1 1 2 B D A B B C 21 22 23 D C 3 4 5 6 D D A B 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 7 8 9 B A D D A C A C C B B A I 10 11 12 13 B A B A C D D A A D C D C 14 15 16 17 18 19 20 34 35 36 37 38 B C C 39 40 .

5.sikap malas membaca dan meneroka ilmu pengetahuan . Remaja akan berusaha membebaskan diri dengan menerjuni aktiviti-aktiviti antisosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kelompok masyarakat. 7. belajar bersungguh.butirl keterangan tradisi . Bahagian A (ii) 1. 3. Remaja yang buta maklumat masih tidak mampu memilih bidang yang harus diceburi mereka.. 3. . Tidak dapat mengasah bakat dan kreativiti dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan. 2. .anak mereka 2. Tidak berupaya menggerakkan kemajuan dan menyaingi aliran per-dana kemajuan negara.mana yang sesuai ) .. Tidak terdedah kepada maklumat yang diperlukan.turun. Negara akan mengalami kekurangan sumber insan yang berilmu serta berfikiran bertaraf dunia.cita..... ...sungguh '" menjauhi gejala yang tidak sihat '" mendalami ajaran agama ( terima mana. Mereka yang melepasi alam persekolahan atau mereka yang sedang menunggu keputusan peperiksaan awam persekolahan menjadi kaku.ibu bapa sendiri tidak mempunyai sumber maklumat yangjitu dan lengkap sebagai panduan kepada anak. 8. .pengetahuanl maklumanl butir.. bermaksud maklumat . . Mendera para remaja yang masih kabur tentang hala tuju kehidupan dan masa depan mereka. 4.SKEMA KERTAS 2 Bahagian A(i} 1. 6.. menganggur. Remaja pad a hari ini tidak berani mencuba sesuatu bidang kerana kekurangan pengetahuan dan ilmu yang berkaitan.Iambakan majalah picisan yang tidak berilmiah .temurun/lamal kolot! kebiasaanl kelazimanl kunol tidak moden . 9. dan hilang keyakinan serta cita.

kesan buruk seseorang yang menghadapi masalah obesiti (cadangan jawapan) 1. Didikan agama 8eradab-sopan 8erhati rnulia .Tolong-menolong Pemilihan kerjaya • asalkan berkaitan dengan langkah-Iangkah ibu bapa untuk menerapkan nilai-nilai rnurni dalam diri anak-anak. Kurang produktif ( isi dihurai dengan ringkas. pertanian dan penternakan 3 4 . Perbelanjaan meningkat 4. 1 Karangan tidak berformat. Karangan berformat .Calon dapat mengemukakan masalah yaflgdihadapi (cadangan jawapan) -Urusan rumah tangga -Urusan kemasyarakatan -Aktiviti Perniagaan. Terdedah kepada penyakit kronik 2.Calon dapat menceritakan kokurikulum penqalaman semasa menyertai satu aktiviti 2 Karangan tidak berfonnat Diharap calon dapat menjelaskan maksud ungkapan dan menghuraikan langkah-Iangkah ibu bapa atau penjaga untuk membentuk keperibadian anak-anak. Aktiviti bersukan terhad 3.cara menghargai warga tua. (cadangan jawapan) -Peranan individul Anak -Peranan ibu bapal keluarga -Peranan masyarakat -Peranan Negaral kerajaan -Peranan media massa Karangan berformat . . jelas dan matang ) Bahagian C *8aca jawapan calon dan buat impresion peringkat markah calon.Bahagian B Kesan.Calon dapat menjelaskan cara.

5 Diharapkan calon dapat menjelaskan maksud peribahasa tersebut dengan menulis satu cerita yang menarik berdasarkan plot dan beberapa laras bahasa cerpen Bahagian 0 Novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Karya Maznan Nordin) 1. 2. 3. Perak bertujuan untuk memusnahkan saki baki musuh di bawah pimpinan Nam Yatmendapat kejayaan. Hari perkahwinan pada 25 Mei 1965 Kanang telah diarahkan melaksanakan tugas jejakan mencari anggota pasukan 1st Royal New Zealand Army yang diberitakan hilang.habisan walaupun Kanang cedera parah tetapi beliau tetap mengarahkan anggotanya supaya terus berjuanq. Perak bermula 3 Febuari 1980. Kanang bersama pasukan tenteranya sanggup berjuang berhabis.mana contoh peristiwa yang sesuai) . Gerakan Pukat di kawasan Tanah Hitam. (Terima mana. Gerakan Setia 8179 tetah dilancarkan di kawasan Hutan Korbu.