SULIT

0211

02/1
Nama Tingkatan

BAHASA MELA YU Kertas 1
Percubaan PMR Ogos 2011 1 jam

JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CA W ANGAN KELANTAN .PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH 2011 RENDAH

BAHASA MELA YU
KERTASI
Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empatpilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap . soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.
02/1
2011 MPSM

[Lihat sebelah
BM3_1 P_PMR2011

SULIT Soalan 1 ·7 Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

02/1 yang paling

1

Pasangan pengantin diraja itu didudukkan di atas sebelum upacara merenjis air mawar dijalankan.
A B

singgahsana
peterana

C
D 2

mahligai istana makanan

Beberapa orang pelayan hotel sedang sibuk kerana majlis makan malam itu akan bermula tidak lama lagi. A B C D meletakkan menyiapkan menyediakan menghidangkan

3

Kanak-kanak mangsa culik itu kelihatan ketika menceritakan kejadian yang dialami kepada anggota polis yang menemukannya setelah berjaya melarikan diri daripada penculik.

A
B C D
02/1

terkapah-kapah terkatah-katah terkapai-kapai terkapa-kapa
2
BM3_1 P_PMR2011

2011 MPSM

A B C D oleh kerana oleh sebab adalah maka 5 Kaedah tanah yang terbiar di kampung itu pasti akan dapat mendatangkan pelbagai faedah kepada penduduk sekitar. A B C D terkial-kial terkapai-kapai teroleng-oleng terlambai-Iambai 02/1 2011 MPSM . A B C D balk pulih tebus guna terima pakai kitar semula 6. 3 [Lihat sebelah BM 3_1 P_PMR 2011 . 4 Kudin tidak cemerlang dalam pelajaran kegemarannya menghabiskan masa dengan menghadap permainan komputer.SULIT 02/1 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. Mayat bayi yang masih bertali pusat itudijumpai di Sungai Kelantan oleh sekumpulan pemuda yangsedang memancing ikan.

A B C D memberikan melepaskan memindahkan menggugurkan Soalan 8 -14 Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. Tiada kesalahan. 8 Amalan menabung boleh melatih anak-anak supaya berjimat cermat dan A berbelanja secara berhemat. B. Tiada kesalahan C 10 D Gejala rasuah kian leluasa berlakiJ dalam kalangan penjawat awam A belakangan C 11 ini.SULIT 02/1 7 Beliau sanggup jawatannya itu kepada orang lain jika ada pihak yang tidak menyukainya lagi. C D B 9 Ibu memasakkan ayah bubur nasi untuk membuka selera ayah yang A B sedang mengalami sakit tubuh badan. D B Hasrat Pak Cik Badrul memagari kawasan rurnahnya dengan tembok agar A tidak dimasuki pencuri tidak kesampaian apabila wang simpanannya B C hilang. Tiada kesalahan. atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan D. Tlada kesalahan. Jika terdapat kesalahan. D 2011 MPSM 0211 4 BM 3_1 P]MR 2011 . D 12 Pertabalan Sultan Ismail Petra disaksikan oleh kaum keluarga diraja dan ABC' orang kenamaan. Tiada kesalahan. kesalahan itu telah ditandakan dengan A.

I. A I. II dan IV sahaja C . II dan III sahaja B I. 15 Anggota komunis telah memendamkan beberapa butir jerangkap samar untuk mencederakan anggota pasukan keselamatan. C 14 D Beberapa helai surat aduan tentang kes kecurian di pasar telah dihantar A B kepada pihak Dewan 8andaraya Kuala Lumpur. III dan IV sahaja 02/1 2011 MPSM 5 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . Tiada kesalahan.SULIT 02/1 13 Langkah kerajaan untuk memperkasakan Industri Kecil dan Sederhana A (IKS) berdasarkan kepada kejayaan melahirkan usahawan-usahawan B baharu.17 Pilih ayat-ayatyang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul. II Anggamah telah memendamkan diri di biliknya sejak dimarahi ibunya kerana sering keluar untuk menunggang motosikal di sekeliling kampung. IV Akhirnya beliau tidak dapat bersabar lagi kerana sudah terlalu lama memendamkan rasa terhadap isu itu. Tiadakesaiahan. III Ibu mahu memanggang sate lalu memendamkan hirisan daging ke dalam perencah. C 0 Soalan 15 . III dan IV sahaja D II.

I dan II sahaja I dan IV sahaja I. III dan IV sahaja I. . II. III dan IV sahaja . III dan IV sahaja A B C D 17 II III IV A B C D 0211 20 II MPSM 6 BM 3_1 P_PMR 2011. Seri Rama membawa kijang yang ditanqkapnya dengan kandang yang diperbuat daripada buluh. II Dua bentuk mata kail telah dibeli oleh Pak Majid di Kedai Ikan Aneka sebelum bertolak ke Pantai Tok Bali.SULIT 16 I 02/1 Terdapat pelbagai aktiviti dalam bentuk gengsterisme telah dilakukan oJeh remaja pada hari ini. II dan IV sahaja I. Pada setiap hari raya. II dan III sahaja I. IV Berkali-kali dia telah bentuk besi itu tetapi masih gaga I menjadikan sebilah keris. III dan IV sahaja II. I. II. III Banyak yang tertarik akan kereta Proton Inspira kerana bentuknya yang menepati cita rasa golongan muda. Setiap petanq Azli akan memasukkan kambing-kambing peliharaannya ke dalam kandang. Hasnol akan mengunjungi kandang al-marhum ayahnya di Parit Panjang. Tiada sesiapa kandang kambing kerbaunya.

Jika tiada kesalahan tandakan D. Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkinjuga tidak.02/1 SULIT Soalan 18 . A B C Dengan perkataanlain Dengan lain perkataan Dalam perkataan lain Dalam lain perkataan o 21 Pendidikan di rumah oleh ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku anak-anak sama ada di sekolah atau di manamana sahaja. A B C Hanya Hanya Hanya Hanya yang berkenaan saha]a yang kena-mengena sahaja mereka yang berkenaan sahaja mereka yang ada kena-mengena sahaja o 20 Dalam lain perkataan dapat kita bahagikan kepada beberapa bahaqian. o 02/1 2011 MPSM 7 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . B atau C jika ayat itu rnengandungi kesalahan. 18 Turut diundang di dalam majlis itu ialahPengarah A B C Yang Yang Turut Turut turut di undang dalam majlis itu adalah turut diundang dalam majlis itu ialah diundang dalam majlis itu ialah diundangdi dalam majlis itu ialah Pelajaran Negeri. A B C sama ada di sekolah atau di mana sahaja. Tandakan sarna ada A. samada di sekolah atau di mana-mana sahaja. o 19 Hanya mereka yang O1da kena-mengena sahaja dibenarkan masuk ke bilik pengantin itu. sama ada di sekolah atau di mana-mana sahaja. samada disekolah atau dimana-mana sahaja.21 Sebahagian daripada ayat yang berikut telah digariskan.

Tindakan guru kelas menyergah Fauzi yang sedang Ieka berbual-bual dengan rakannya menyebabkan pelajar itu terperanjat. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan dia mengenali keluarga Alang tetapi dia tidak mengetahui Melati mempunyai adik perempuan. C D 23 Fauzi tersentakapabila guru kelas menyergahnya ketika dia sedang asyik berbual-bual dengan rakannya.24 .SULIT 02/1 Soalan 22 . Keasyikan Fauzi berbual-bual dengah rakannya menyebabkan guru kelasnya menyergahnya. ' Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan Melati mengenali keluarga Alang namun dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. Ketika Fauzi sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. 22 "Walaupun sudah lima bulan saya mengenali keluarga Alang tetapi tidak mengetahui dia mempunyai adik perempuan. tiba-tiba guru kelasnya menyentaknya menyebabkan pelajar itu menyergah guru kelasnya. Fauzi dan rakannya disergah oleh guru kelasnya. A B Cempaka memberitahu Melati bahawa dia mengenali adik perempuan Alang walaupun sudah lima bulan mereka berkenalan. Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. A B C Apabila tersentak daripada keasyikan berbual-bual. D 0211 2011MPSM 8 BM 3_1 P_PMR 2011 ." kata Cempaka kepada Melati. Cempaka memberitahu Melati bahawa walaupun sudah lima bulan mengenali keluarqa Alang tetapi dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan.

Tindakan guru kelas menyergah Fauzi yang sedang leka berbual-bual dengan rakannya menyebabkan pelajar itu terperanjat.02/1 SULIT Soalan 22 . Keasyikan Fauzi berbual-bual dengan rakannya menyebabkan guru kelasnya rnenyerqahnya. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan dia mengenali keluarga Alang tetapi dia tidak mengetahui Melati mempunyai adik perempuan. Cempaka memberitahu Melati bahawa walaupun sudah lima bulan mengenali keluarqa Alang tetapi dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. C o 23 Fauzi tersentakapabila guru kelas menyergahnya ketika dia sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. tiba-tiba guru kelasnya menyentaknya menyebabkan pelajar itu menyergah guru kelasnya.24 . Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. Fauzi dan rakannya disergah oleh guru kelasnya. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan Melati mengenali keluarga Alang namun dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. Ketika Fauzi sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. o 02/1 2011 MPSM 8 BM 3_1 P_PMR 2011 ." kata Cernpaka kepada Melati. A B Cempaka memberitahu Melati bahawa dia mengenali adik perempuan Alang walaupun sudah lima bulan mereka berkenalan. . 22 "Walaupun sudah lima bulan saya mengenali keluarga Alang tetapi tidak mengetahui dia rnempunyai adik perernpuan. A B C Apabila tersentak daripada keasyikan berbual-bual.

SULIT 02/1 24 Tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi adalah sukar untuk anakanak mempunyai masa depan yang cerah apatah lagi hidup pada zaman yang semakin mencabar ini. A Hidup pad a zaman yang mencabar ini akan sukar untuk anak-anak tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi. III dan IV sahaja o 0211 2011 MPSM 9 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . B Sukar untuk anak-anak mempunyai masa depan yang cerah pada zarnan yang semakin mencabar ini jika kelulusan dan ilmu yang mencukupi.111 IV sahaja dan II. Umurnya sudah lanjut justeru itu kecerdasan fizikalnya semakin merosot.27 Pilih ayat-ayat yang betul. Perbagai sayur kampung dijual oleh Mak Nani. C Tiada ilmu dan kelulusan yang mencukupi apatah lagi hidup pad a zaman yang mencabar ini mernbuatkan anak-anak sukar menghadapi masa depan. penyertaan keahlian kelab secara percuma. Soalan 25 . OMasa depan yang sukar akan dilalui oleh anak-anak pada zaman yang mencabar ini jika tiada ilmu dan kelulusan yang mencukupi. III dan IV sahaja I. Kami terpaksa mengehadkan. 25 II III IV A B C Karung guni itu dipenuhi buah-buah durian dari dusun Pak Mail. II dan III sahaja 1.

III dan IV sahaja o 0211 2011 MPSM 10 BM 3 1 P PMR 2011 . A B C I dan II sahaja III dan IV sahaja I.SULIT 26 I II III IV 02/1 Penungguan kami untuk mengikuti program lawatan ke Melaka akhirnya mendapat kata putus daripada guru penasihat persatuan. II Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu termasuklah masalah kemerosotan prestasi pelajar dalam peperiksaan yang lepas. Setiap orang haruslah melakukan perubahan paradigma agar hidup tidak lagi hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Penyertaan murid-murid dalam aktiviti ko-kurikulum memberi pelbagai impak yang baik kepada mereka. IV Sekumpulan doktor pakar telah menjalankan semula kajian bagi memastikan vaksin baharu itu tidak mendatangkan akibat sampingan. II dan IV sahaja II. Satu karnival jualan komputer oleh peniaga tempatan sedang dijalankan di pentas legar pusat beli-belah itu. III Kita memang menyedari bahawa tanggungjawab yang dipikuloleh guru seharusnya setimpal oleh pendapatan mereka. I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja A B C o 27 Tuan Pengetua mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ibu bapa yang telah sudi menghadiri mesyuarat agung pada pagi tadi.

A Ingat sebelum kena. sedangkan anaknyalah yang melakukan perbuatan itu. 28 Peribahasa biar titik jangan tumpah sesuai dengan situasi A 02/1 8 C D Azman sentiasa membawa bekalan nasi ke sekolah. Terlajak perahu boleh diundur." ujar Mak Long Timah kepada Pak Abu. bukit tak akan runtuh. Orang kampung tidak akan percaya kata-kata kamu yang sememangnya tidak senanghati dengannya. Anjing menyalak bukit. 8 C D 0211 2011 MPSM 11 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . 8 C D 30 "Sia-sia sahaja kamu memburuk-burukkan Pak Cik Zahar yang terkenal dengan sikapnya yang pemurah itu. Lin menanam sayur di tepi rumahnya untuk berjimat cermat. orang lain yang terkena getahnya. cakap malam dengar-dengar. Cakap siang paridang-pandang. terlajak kata buruk padahnya. 29 Pak Jusoh selalu menuduhanak orang lain melakukan perbuatan yang tidak senonoh.SULIT 50alan28 . melepaskan pucuk masing-masing. Indra lebih suka menggunakan galah daripada menggunakan tangga untuk memetik buahjambu. Sikap yang ditunjukkan oleh Pak Jusoh ini diibaratkan A lempar batu sembunyi tangan. kuman di seberang laut nampak. Mei. gajah di depan mata tak nampak. Muthu mernaqarkan kebunnya supaya lembu-Iembu tidak meragut tanamannya.30 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi soalan-soalan di bawah ini. enau dalam belukar. orang lain yang makan nangka. jimatsebelum habis.

kalau terlambat akan melepas. Malam itu Raja Nor Mustaqimah datang ke dalam mimpiku.106 31 Berdasarkan petikan siapakah Raja Nor Mustaqimah? A B C D Isteri Mat Jenin Kenalan Mat Jenin Setiausaha Mat Jenin Pemberita akhbar Mat Jenin 02/1 2011 MPSM 12 BM 3_1 P_PMR 2011 . Apakah ertinya ini semua? Malamnya aku masuk tidur lebih awal daripada hari-hari blasa. Oh. Pagi itu. Wajah Raja Nor Mustaqimah terbayang-terbayang. entah kuasa apa yang mendorong aku menelefon Raja Nor Mustaqimah. Tetapi jangan hampiri perempuan kalau sekadar mahu berfoya-foya kerana kebanyakan perempuan cukup pandai menghabiskan wang!" Kata-kata Haji Sapudin mengetuk gegendang telingaku. Aku terbangun daripada tidur. Oia membawa bunga mawar merah yang cantik dan wangi. Aku bingkas bangun. Suaranya mesra dan lembut. Tuhan! Penyakit apakah yang sedang menyerangku? "Oekati perempuan dengan jujur dan berani kalau kamu mahu memperisterikannya.35 8aca petikan di bawah dengan teliti. aku mesti berani bertindak! Ini juga seperti berniaga. Bunga itu dihulurkan kepadaku. "Ya. Belum sempat aku menyambutnya.SULIT 0211 Soalan 31 . Untuk pertama kalinya aku membuang terlalu banyak masaku untuk seorang perempuan. Aku rnencari nombor telefon rumah Raja Nor Mustaqimah. dering loceng menghalau Raja Nor Mustaqimah. Dalam gelap matakuterkebil-kebil tidak mahu terlena. "Mat Jenin abad kedua puluh mesti berani!" Percakapan Cikgu Rosli juga hidup semuladalam ingatanku." fikirku. Tidak sedar hampir setengah jam aku bergayut di telefon. kemudian jawab soalan-soalan berikut. Jam sebelas setengah malam ketika itu. Hikayat Mat Jenin halaman 105 .

35 Apakah peristiwa yang menunjukkan klimaks dalam cerita Hikayat Mat Jenin? A B C Mat Jenin menjadi kaya dan berkahwin dengan Raja Nor Mustaqimah Mat Jenin membuka cawangan restorannya yang ketiga di Bandar K Mat Jenin dan isterinya mendapat seorang anak lelaki Raja Nor Mustaqimah mewawancara Mat Jenin o 0211 2011 MPSM 13 [Lihat sebelah BM 3_' P_PMR 2011 ." fikirku 33 Teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang dalam petikan di atas lalah A· B C saspens pemerian imbas kembali monolog dalaman o 34.SULIT 32 Tindakan Haji Sapudin perwatakannya yang A B C berpengalaman luas berpendidikan tinggi berbudi bahasa murah hati menasihati Mat Jenin 02/1 menggambarkan o "Ya. Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalarn cerpen ini? AKita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. B Orang tua-tua mempunyai pengetahuan yang luas. kalau terlambat akan melepas. C Seorang lelaki mestHah berani menghadapi sebarang risiko. aku mesti berani bertindak! Ini juga seperti berniaga. o Kita digalakkan menguasai ilmu dalam bidang yang kita ceburi.

Berbahasa dengan betul. pelajaran.SULIT 02/1 Soalan 36 . politik dan perniagaan. DBP. agama dan perundangan. Membetulkan kesalahan ketika berbahasa. politik dan agama.40 8aca sajak di bawah dengan teliti. Dengan bahasa terlihat fakta padu terlihat sinar ilmu terlihat cinta biru. agama. BAHASA Mari kita berbahasa sebaiknya Bahasa adalah pengatur pucuk fikiran yang bertabur bahasa adalah pelentur ranting perasaan yang bersiur. Apakah harapan penyajak terhadap pembaca? A B C D Menggunakan bahasa ketika menyampaikan fakta. penggunaan bahasa penting dalam A B C D 37 politik. 14 BM 3_1 P_PMR 2011 0211 2011 MPSM . politik dan teknologi. 36 Mari kita berbahasa sebaiknya Dengan bahasa budi dipertinggi mesra diperlebar dengan bahasa kita menjadi kita bersarna Jika tanpa bahasa bagaimana akan kita setujui perjanjian ini? Mari kita berbahasa sebaiknya. Mendalami penguasaan berbahasa. Rahman Shaari Antologi Anak 8umi Tercinta. perubatan. Dengan bahasa pemimpin memaparkan arah di pentas siasah. dengan bahasa orang beriman menikmati ibadah khusyuk dan pasrah. kemudian jawab soalan-soalan berikut. 2001 Menurut penyajak.

apakah ciri yang membuktikan rangkap ini terikat dengan ciri puisi Melayu tradisional? A B C terdapat pembayang maksud jumlah kata dalam baris terdapat jeda rima o 40 Yang berikut ini ialah fungsi bahasa seperti yang ditegaskan oleh penyair dalam sajak ini kecuali A B C alat untuk mencari ilmu alat untuk meluahkan perasaan alat untuk mendapatkan sumber rezeki alat untuk menunjukkan ketaatan terhadap agama o KERTAS SOALAN TAMAT 0211 2011 MPSM 15 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 .SULIT 02/1 38 Ungkapan ranting perasaan pada rangkap dua baris empat merupakan unsur gaya bahasa A B simile sinkop metafora personifikasi C 0 39 Bahasa adalah pengatur pucuk fikiran yang bertabur bahasa adalah pelentur ranting perasaari yang bersiur Berdasar rangkap di atas.

SULIT BAHASA MELA YU Kertas 2 . C mempunyai lima pilihan dan anda dikehendaki menjawab satu soalan A (ii). 4. 5. Bahagian sahaja. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. Bahagian B mesti dijawab. 3. 0212 2011 MPSM [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR 2011 . 2. Bahagian A terdiri daripada Bahagian A (i) dan Bahagian menjawab kedua-dua bahagian tersebut. Percubaan PMR Ogos 2011 2jam 0212 Nama Tingkatan : 0212 JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERjASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CA W ANGAN KELANTAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH 2011 RENDAH BAHASA MELA YU KERTAS2 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA 1. Anda dikehendaki DIBERITAHU Bahagian D mesti dijawab.

Sebagai akibatnya. Akhirnya anak-anak dan para remajalah yang menjadi mangsa kekurangan maklumat. televisyen. Sebahagian daripada masyarakat kita ketinggalan dalam arus kemajuan teknologi rnaklurnat yang terkini. rencam dan pelbagai itu memerlukan penanganan yang berkesan terutama dalam kalangan remaja untuk memastikan mereka memperoleh sumber maklumat yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. mereka yang berasa bahawa diri mereka terbelenggu akan berusaha membebaskan diri dengan menerjuni aktiviti-aktiviti anti sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kelompok masyarakat yang diwakilinya. Kemajuan dalam bidanq media massa seperti radio. tidak dapat mengasah bakat dan kreativiti dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan. Ibu bapa sendiri tidak mempunyai sumber maklumat yang jitu dan lengkap sebagai panduan kepada anak-anak mereka. Malangnya. mereka yang melepasi alam persekolahan atau mereka yang sedang menunggu keputusan 02/2 2011 MPSM 2 BM3_2 P_PMR2011 . Sehubungan dengan itu. ilmu yang berkaitan. idea. dan lain-lain mampu menyampaikan mesej.Ringkasan [Masa yang dicadangkan : 40 minit) (20 markahJ 02/2 8aca petikan di bawah dengan teliti dan iulis sebuah ringkasan tentang akibat buta maklumat dalam kalangan remaja kita pada hari ini. Negara juga akan mengalami kekurangan sumber insan yang berilmu serta berfikiran bertaraf dunia. Anda digalakkan. tetapi juga masih berpegang pada maklumat tradisi yang sudah basi sehingga tidak berupaya menggerakkan kemajuandan menyaingi ali ran perdana kemajuan neqara. Suasana ini bertambah kusut apabila berlakunya lambakan majalah picisan yang tidak berilmiah. menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. ledakan maklumat yang kian banyak. Fenomena buta maklumat ini amat mendera para remaja yang masih kabur tentang hala tuju kehidupan dan masa depan mereka.SULIT Bahagian A (i) . Sikap malas membaca dan meneroka ilmu pengetahuan amat merugikan remaja. golongan remaja bukan saja tidak terdedah kepada maklumat yang diperlukan. Lantas. dalam suasana budaya membaca yang masih kuranq ini. Remaja pada hari ini tidak berani mencuba sesuatu bidang kerana kekurangan pengetahuan dan. be rita dan pengetahuan.

atau sekurang-kurangnya menggunakan rnasa yang terluang dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. apakah yang akananda lakukan untuk menjadi seorang remaja yang dapat membantu membangunkan negara? (4 markah) 02/2 2011 MPSM 3 [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR2011 . Majalah Ummi. Di sinilah letaknya persoalan dan permasalahan apabila remaja tidak mempunyai maklumat yang lengkap sama ada untuk menceburi bidang kerjaya. (4 markah) 3. Dengan cara ini. Jelaslah bahawa kepesatan maklumat harus dikuasai oleh remaja kini untuk menentukan mereka tidak ketinggalan atau kematian maklumat. (2 markah) 2. (Dipetik dan diubahsuai daripada 'Ibu Bapa Perlu Prihatin'. dan hilang keyakinan serta cita-cita. memilihpelajaran lanjutan. Pada pendapat anda. kita dapat membentuk remaja yang bermaklumat seiring dengan keperluan sernasa bagi mengharungi kehidupan moden yang semakin mencabar dengan kadar persaingan yang tinggi. menganggur. 2008) Sahagian A (ii) . Berdasarkan petikan. Zainal Abidin Yahya. nyatakan punca golongan remaja buta maklumat pada hari ini.Pemahaman [10 markah] Berdasarkan petikan Sahagian A(i). 1.SULIT 02/2 peperiksaan awam persekolahan menjadi kaku. Remaja yang buta maklumat masih tidak mampu memilih bidang yang harus diceburi oleh mereka. Berikan maksud maklumat tradisi dalam petikan.

Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.SULIT Bahagian B . [Masa yang dicadangkan: 25 minit J [20 markah J 02/2 Berdasarkan gambar di bawah. huraikan pendapat anda tentang kesan-kesan buruk yang akan dihadapi oleh seseorang yang menghadapi masalah obesiti. Terdedah kepada penyakit kronik Aktiviti bersukan terhad Perbelarijaan meningkat kurang produktif 02/2 2011 MPSM 4 BM 3_2 P_PMR 2011 .

anda ingin mengemukakan masalah ini kepada pihak berkuasa bekalan air. Sebagai wakil penduduk. 'Seeker kerbau membawa lumpur. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. Tulis surat tersebut selengkapnya. anda sebagai wakil pelajar diminta untuk .masalah bekalan air sering berlaku. 1 Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. 3 4 5 02/2 20 II MPSM 5 [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR 2011 . Oi kawasan tempat tinggal anda.SULIT Sahagian C [Masa yang dicadangkan : 45 min it) [40 markah] 02/2 Pilih satu daripada soelendi bawah. "Anak ibarat kain putih. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut. Tulis sebuah cerita yang menarik berdasarkan peribahasa tersebut. Hal ini banyak menimbulkan masalah kepada penduduk. Sempena kempen tersebut. Jelaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas. 2. Tu/is satu karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan. menyampaikan satu ceramah tentang cara-cara menghargai warga tua. semuanya terpalit". ibu bapalah yang akan mencorakkannya". Sekolah anda akan menganjurkan kempen masyarakat penyayang.

SULIT Sahagian 0 [Masa yang dicadangkan : 10 minit] [10 markah] 02/2 Jawapan anda mestilah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di Tingkatan 3. EKSPEDISI KaryaMohd Ghazali Tocheh Kegigihan pelajar untuk mencapai matlamat mendaki Gunung Itik. KERTAS SOALAN TAMAT 02/2 2011 MPSM 6 BM 3_2 P_PMR 2011 . SEORANG PAHLAWAN Karya Maznan Nordin Semangat cinta akan negara dalam kalangan anggota tentera. Berikan tiga contoh peristiwa berdasarkan tema novel yang anda kaji. KANANG CERITA. PANASSALJU Karya Talib Sarnat Pengorbanan . MERDEKA! MERDEKA! KaryaAbdul Rahman Hanafiah Semangat patriotik untuk mempertahankan kampung halaman daripada ditawan oleh pengganas. seorang ibu dalam usaha menyelamatkan nyawa anaknya.

SKEMA KERTAS 1 1 2 B D A B B C 21 22 23 D C 3 4 5 6 D D A B 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 7 8 9 B A D D A C A C C B B A I 10 11 12 13 B A B A C D D A A D C D C 14 15 16 17 18 19 20 34 35 36 37 38 B C C 39 40 .

Mereka yang melepasi alam persekolahan atau mereka yang sedang menunggu keputusan peperiksaan awam persekolahan menjadi kaku. belajar bersungguh. .butirl keterangan tradisi .. . bermaksud maklumat .turun. Tidak dapat mengasah bakat dan kreativiti dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan.. .anak mereka 2. menganggur..mana yang sesuai ) . . 2.. ... dan hilang keyakinan serta cita..cita. Bahagian A (ii) 1.sikap malas membaca dan meneroka ilmu pengetahuan . 4. 3. 5. Remaja akan berusaha membebaskan diri dengan menerjuni aktiviti-aktiviti antisosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kelompok masyarakat. Remaja yang buta maklumat masih tidak mampu memilih bidang yang harus diceburi mereka.. Mendera para remaja yang masih kabur tentang hala tuju kehidupan dan masa depan mereka. 7. 3.ibu bapa sendiri tidak mempunyai sumber maklumat yangjitu dan lengkap sebagai panduan kepada anak. Remaja pad a hari ini tidak berani mencuba sesuatu bidang kerana kekurangan pengetahuan dan ilmu yang berkaitan. Negara akan mengalami kekurangan sumber insan yang berilmu serta berfikiran bertaraf dunia.. Tidak terdedah kepada maklumat yang diperlukan. Tidak berupaya menggerakkan kemajuan dan menyaingi aliran per-dana kemajuan negara. 8.pengetahuanl maklumanl butir..temurun/lamal kolot! kebiasaanl kelazimanl kunol tidak moden .SKEMA KERTAS 2 Bahagian A(i} 1. 9.sungguh '" menjauhi gejala yang tidak sihat '" mendalami ajaran agama ( terima mana.Iambakan majalah picisan yang tidak berilmiah . 6.

Calon dapat menjelaskan cara. Perbelanjaan meningkat 4. 1 Karangan tidak berformat.kesan buruk seseorang yang menghadapi masalah obesiti (cadangan jawapan) 1. Kurang produktif ( isi dihurai dengan ringkas. jelas dan matang ) Bahagian C *8aca jawapan calon dan buat impresion peringkat markah calon.cara menghargai warga tua. Terdedah kepada penyakit kronik 2. Karangan berformat .Bahagian B Kesan.Calon dapat mengemukakan masalah yaflgdihadapi (cadangan jawapan) -Urusan rumah tangga -Urusan kemasyarakatan -Aktiviti Perniagaan.Calon dapat menceritakan kokurikulum penqalaman semasa menyertai satu aktiviti 2 Karangan tidak berfonnat Diharap calon dapat menjelaskan maksud ungkapan dan menghuraikan langkah-Iangkah ibu bapa atau penjaga untuk membentuk keperibadian anak-anak.Tolong-menolong Pemilihan kerjaya • asalkan berkaitan dengan langkah-Iangkah ibu bapa untuk menerapkan nilai-nilai rnurni dalam diri anak-anak. . Aktiviti bersukan terhad 3. Didikan agama 8eradab-sopan 8erhati rnulia . pertanian dan penternakan 3 4 . (cadangan jawapan) -Peranan individul Anak -Peranan ibu bapal keluarga -Peranan masyarakat -Peranan Negaral kerajaan -Peranan media massa Karangan berformat .

(Terima mana. 2. Gerakan Setia 8179 tetah dilancarkan di kawasan Hutan Korbu. 3. Hari perkahwinan pada 25 Mei 1965 Kanang telah diarahkan melaksanakan tugas jejakan mencari anggota pasukan 1st Royal New Zealand Army yang diberitakan hilang. Kanang bersama pasukan tenteranya sanggup berjuang berhabis. Gerakan Pukat di kawasan Tanah Hitam.5 Diharapkan calon dapat menjelaskan maksud peribahasa tersebut dengan menulis satu cerita yang menarik berdasarkan plot dan beberapa laras bahasa cerpen Bahagian 0 Novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Karya Maznan Nordin) 1.mana contoh peristiwa yang sesuai) .habisan walaupun Kanang cedera parah tetapi beliau tetap mengarahkan anggotanya supaya terus berjuanq. Perak bermula 3 Febuari 1980. Perak bertujuan untuk memusnahkan saki baki musuh di bawah pimpinan Nam Yatmendapat kejayaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful