SULIT

0211

02/1
Nama Tingkatan

BAHASA MELA YU Kertas 1
Percubaan PMR Ogos 2011 1 jam

JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CA W ANGAN KELANTAN .PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH 2011 RENDAH

BAHASA MELA YU
KERTASI
Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INISEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empatpilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap . soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.
02/1
2011 MPSM

[Lihat sebelah
BM3_1 P_PMR2011

SULIT Soalan 1 ·7 Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

02/1 yang paling

1

Pasangan pengantin diraja itu didudukkan di atas sebelum upacara merenjis air mawar dijalankan.
A B

singgahsana
peterana

C
D 2

mahligai istana makanan

Beberapa orang pelayan hotel sedang sibuk kerana majlis makan malam itu akan bermula tidak lama lagi. A B C D meletakkan menyiapkan menyediakan menghidangkan

3

Kanak-kanak mangsa culik itu kelihatan ketika menceritakan kejadian yang dialami kepada anggota polis yang menemukannya setelah berjaya melarikan diri daripada penculik.

A
B C D
02/1

terkapah-kapah terkatah-katah terkapai-kapai terkapa-kapa
2
BM3_1 P_PMR2011

2011 MPSM

A B C D terkial-kial terkapai-kapai teroleng-oleng terlambai-Iambai 02/1 2011 MPSM .SULIT 02/1 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. A B C D balk pulih tebus guna terima pakai kitar semula 6. 4 Kudin tidak cemerlang dalam pelajaran kegemarannya menghabiskan masa dengan menghadap permainan komputer. Mayat bayi yang masih bertali pusat itudijumpai di Sungai Kelantan oleh sekumpulan pemuda yangsedang memancing ikan. A B C D oleh kerana oleh sebab adalah maka 5 Kaedah tanah yang terbiar di kampung itu pasti akan dapat mendatangkan pelbagai faedah kepada penduduk sekitar. 3 [Lihat sebelah BM 3_1 P_PMR 2011 .

Tlada kesalahan.SULIT 02/1 7 Beliau sanggup jawatannya itu kepada orang lain jika ada pihak yang tidak menyukainya lagi. kesalahan itu telah ditandakan dengan A. B. 8 Amalan menabung boleh melatih anak-anak supaya berjimat cermat dan A berbelanja secara berhemat. Jika terdapat kesalahan. Tiada kesalahan. A B C D memberikan melepaskan memindahkan menggugurkan Soalan 8 -14 Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. D 2011 MPSM 0211 4 BM 3_1 P]MR 2011 . atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan D. D B Hasrat Pak Cik Badrul memagari kawasan rurnahnya dengan tembok agar A tidak dimasuki pencuri tidak kesampaian apabila wang simpanannya B C hilang. Tiada kesalahan. Tiada kesalahan C 10 D Gejala rasuah kian leluasa berlakiJ dalam kalangan penjawat awam A belakangan C 11 ini. D 12 Pertabalan Sultan Ismail Petra disaksikan oleh kaum keluarga diraja dan ABC' orang kenamaan. C D B 9 Ibu memasakkan ayah bubur nasi untuk membuka selera ayah yang A B sedang mengalami sakit tubuh badan. Tiada kesalahan.

II dan IV sahaja C .SULIT 02/1 13 Langkah kerajaan untuk memperkasakan Industri Kecil dan Sederhana A (IKS) berdasarkan kepada kejayaan melahirkan usahawan-usahawan B baharu. 15 Anggota komunis telah memendamkan beberapa butir jerangkap samar untuk mencederakan anggota pasukan keselamatan. III Ibu mahu memanggang sate lalu memendamkan hirisan daging ke dalam perencah. IV Akhirnya beliau tidak dapat bersabar lagi kerana sudah terlalu lama memendamkan rasa terhadap isu itu. II dan III sahaja B I. Tiada kesalahan.17 Pilih ayat-ayatyang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul. C 14 D Beberapa helai surat aduan tentang kes kecurian di pasar telah dihantar A B kepada pihak Dewan 8andaraya Kuala Lumpur. III dan IV sahaja 02/1 2011 MPSM 5 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . I. III dan IV sahaja D II. C 0 Soalan 15 . A I. Tiadakesaiahan. II Anggamah telah memendamkan diri di biliknya sejak dimarahi ibunya kerana sering keluar untuk menunggang motosikal di sekeliling kampung.

III dan IV sahaja A B C D 17 II III IV A B C D 0211 20 II MPSM 6 BM 3_1 P_PMR 2011. I. II. Hasnol akan mengunjungi kandang al-marhum ayahnya di Parit Panjang. Setiap petanq Azli akan memasukkan kambing-kambing peliharaannya ke dalam kandang.SULIT 16 I 02/1 Terdapat pelbagai aktiviti dalam bentuk gengsterisme telah dilakukan oJeh remaja pada hari ini. II dan IV sahaja I. Pada setiap hari raya. III dan IV sahaja I. . II Dua bentuk mata kail telah dibeli oleh Pak Majid di Kedai Ikan Aneka sebelum bertolak ke Pantai Tok Bali. II dan III sahaja I. Tiada sesiapa kandang kambing kerbaunya. III dan IV sahaja II. Seri Rama membawa kijang yang ditanqkapnya dengan kandang yang diperbuat daripada buluh. I dan II sahaja I dan IV sahaja I. III Banyak yang tertarik akan kereta Proton Inspira kerana bentuknya yang menepati cita rasa golongan muda. III dan IV sahaja . IV Berkali-kali dia telah bentuk besi itu tetapi masih gaga I menjadikan sebilah keris. II.

A B C sama ada di sekolah atau di mana sahaja. samada disekolah atau dimana-mana sahaja. Jika tiada kesalahan tandakan D. 18 Turut diundang di dalam majlis itu ialahPengarah A B C Yang Yang Turut Turut turut di undang dalam majlis itu adalah turut diundang dalam majlis itu ialah diundang dalam majlis itu ialah diundangdi dalam majlis itu ialah Pelajaran Negeri. Tandakan sarna ada A. B atau C jika ayat itu rnengandungi kesalahan. sama ada di sekolah atau di mana-mana sahaja. A B C Dengan perkataanlain Dengan lain perkataan Dalam perkataan lain Dalam lain perkataan o 21 Pendidikan di rumah oleh ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku anak-anak sama ada di sekolah atau di manamana sahaja. o 19 Hanya mereka yang O1da kena-mengena sahaja dibenarkan masuk ke bilik pengantin itu. o 02/1 2011 MPSM 7 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkinjuga tidak. samada di sekolah atau di mana-mana sahaja. A B C Hanya Hanya Hanya Hanya yang berkenaan saha]a yang kena-mengena sahaja mereka yang berkenaan sahaja mereka yang ada kena-mengena sahaja o 20 Dalam lain perkataan dapat kita bahagikan kepada beberapa bahaqian.21 Sebahagian daripada ayat yang berikut telah digariskan.02/1 SULIT Soalan 18 .

22 "Walaupun sudah lima bulan saya mengenali keluarga Alang tetapi tidak mengetahui dia mempunyai adik perempuan. C D 23 Fauzi tersentakapabila guru kelas menyergahnya ketika dia sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. Cempaka memberitahu Melati bahawa walaupun sudah lima bulan mengenali keluarqa Alang tetapi dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan.SULIT 02/1 Soalan 22 . Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. ' Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan Melati mengenali keluarga Alang namun dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. D 0211 2011MPSM 8 BM 3_1 P_PMR 2011 ." kata Cempaka kepada Melati. Fauzi dan rakannya disergah oleh guru kelasnya. Keasyikan Fauzi berbual-bual dengah rakannya menyebabkan guru kelasnya menyergahnya. A B C Apabila tersentak daripada keasyikan berbual-bual.24 . tiba-tiba guru kelasnya menyentaknya menyebabkan pelajar itu menyergah guru kelasnya. Tindakan guru kelas menyergah Fauzi yang sedang Ieka berbual-bual dengan rakannya menyebabkan pelajar itu terperanjat. A B Cempaka memberitahu Melati bahawa dia mengenali adik perempuan Alang walaupun sudah lima bulan mereka berkenalan. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan dia mengenali keluarga Alang tetapi dia tidak mengetahui Melati mempunyai adik perempuan. Ketika Fauzi sedang asyik berbual-bual dengan rakannya.

A B C Apabila tersentak daripada keasyikan berbual-bual. Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sarna atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. o 02/1 2011 MPSM 8 BM 3_1 P_PMR 2011 . Fauzi dan rakannya disergah oleh guru kelasnya. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan dia mengenali keluarga Alang tetapi dia tidak mengetahui Melati mempunyai adik perempuan. Cempaka memberitahu Melati bahawa walaupun sudah lima bulan mengenali keluarqa Alang tetapi dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan.24 . A B Cempaka memberitahu Melati bahawa dia mengenali adik perempuan Alang walaupun sudah lima bulan mereka berkenalan. Tindakan guru kelas menyergah Fauzi yang sedang leka berbual-bual dengan rakannya menyebabkan pelajar itu terperanjat. C o 23 Fauzi tersentakapabila guru kelas menyergahnya ketika dia sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. Cempaka menjelaskan bahawa walaupun sudah lima bulan Melati mengenali keluarga Alang namun dia tidak mengetahui Alang mempunyai adik perempuan. tiba-tiba guru kelasnya menyentaknya menyebabkan pelajar itu menyergah guru kelasnya.02/1 SULIT Soalan 22 ." kata Cernpaka kepada Melati. 22 "Walaupun sudah lima bulan saya mengenali keluarga Alang tetapi tidak mengetahui dia rnempunyai adik perernpuan. Keasyikan Fauzi berbual-bual dengan rakannya menyebabkan guru kelasnya rnenyerqahnya. Ketika Fauzi sedang asyik berbual-bual dengan rakannya. .

penyertaan keahlian kelab secara percuma. III dan IV sahaja I. Umurnya sudah lanjut justeru itu kecerdasan fizikalnya semakin merosot.111 IV sahaja dan II. Kami terpaksa mengehadkan. A Hidup pad a zaman yang mencabar ini akan sukar untuk anak-anak tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi. C Tiada ilmu dan kelulusan yang mencukupi apatah lagi hidup pad a zaman yang mencabar ini mernbuatkan anak-anak sukar menghadapi masa depan. 25 II III IV A B C Karung guni itu dipenuhi buah-buah durian dari dusun Pak Mail. B Sukar untuk anak-anak mempunyai masa depan yang cerah pada zarnan yang semakin mencabar ini jika kelulusan dan ilmu yang mencukupi. Soalan 25 .27 Pilih ayat-ayat yang betul. Perbagai sayur kampung dijual oleh Mak Nani.SULIT 02/1 24 Tanpa kelulusan dan ilmu yang mencukupi adalah sukar untuk anakanak mempunyai masa depan yang cerah apatah lagi hidup pada zaman yang semakin mencabar ini. II dan III sahaja 1. OMasa depan yang sukar akan dilalui oleh anak-anak pada zaman yang mencabar ini jika tiada ilmu dan kelulusan yang mencukupi. III dan IV sahaja o 0211 2011 MPSM 9 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 .

SULIT 26 I II III IV 02/1 Penungguan kami untuk mengikuti program lawatan ke Melaka akhirnya mendapat kata putus daripada guru penasihat persatuan. IV Sekumpulan doktor pakar telah menjalankan semula kajian bagi memastikan vaksin baharu itu tidak mendatangkan akibat sampingan. I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja A B C o 27 Tuan Pengetua mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ibu bapa yang telah sudi menghadiri mesyuarat agung pada pagi tadi. II Antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu termasuklah masalah kemerosotan prestasi pelajar dalam peperiksaan yang lepas. Satu karnival jualan komputer oleh peniaga tempatan sedang dijalankan di pentas legar pusat beli-belah itu. Setiap orang haruslah melakukan perubahan paradigma agar hidup tidak lagi hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. II dan IV sahaja II. A B C I dan II sahaja III dan IV sahaja I. Penyertaan murid-murid dalam aktiviti ko-kurikulum memberi pelbagai impak yang baik kepada mereka. III Kita memang menyedari bahawa tanggungjawab yang dipikuloleh guru seharusnya setimpal oleh pendapatan mereka. III dan IV sahaja o 0211 2011 MPSM 10 BM 3 1 P PMR 2011 .

Mei. kuman di seberang laut nampak. melepaskan pucuk masing-masing. bukit tak akan runtuh. Indra lebih suka menggunakan galah daripada menggunakan tangga untuk memetik buahjambu. A Ingat sebelum kena." ujar Mak Long Timah kepada Pak Abu. cakap malam dengar-dengar. 8 C D 30 "Sia-sia sahaja kamu memburuk-burukkan Pak Cik Zahar yang terkenal dengan sikapnya yang pemurah itu. jimatsebelum habis. Lin menanam sayur di tepi rumahnya untuk berjimat cermat. 29 Pak Jusoh selalu menuduhanak orang lain melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Orang kampung tidak akan percaya kata-kata kamu yang sememangnya tidak senanghati dengannya. terlajak kata buruk padahnya. Terlajak perahu boleh diundur. orang lain yang makan nangka.SULIT 50alan28 . Cakap siang paridang-pandang.30 Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi soalan-soalan di bawah ini. 28 Peribahasa biar titik jangan tumpah sesuai dengan situasi A 02/1 8 C D Azman sentiasa membawa bekalan nasi ke sekolah. orang lain yang terkena getahnya. gajah di depan mata tak nampak. enau dalam belukar. Sikap yang ditunjukkan oleh Pak Jusoh ini diibaratkan A lempar batu sembunyi tangan. Muthu mernaqarkan kebunnya supaya lembu-Iembu tidak meragut tanamannya. sedangkan anaknyalah yang melakukan perbuatan itu. 8 C D 0211 2011 MPSM 11 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 . Anjing menyalak bukit.

kemudian jawab soalan-soalan berikut. "Ya. entah kuasa apa yang mendorong aku menelefon Raja Nor Mustaqimah. dering loceng menghalau Raja Nor Mustaqimah. Hikayat Mat Jenin halaman 105 . Tuhan! Penyakit apakah yang sedang menyerangku? "Oekati perempuan dengan jujur dan berani kalau kamu mahu memperisterikannya. Jam sebelas setengah malam ketika itu. kalau terlambat akan melepas. Aku bingkas bangun.SULIT 0211 Soalan 31 . Oh. Oia membawa bunga mawar merah yang cantik dan wangi. aku mesti berani bertindak! Ini juga seperti berniaga. Pagi itu.35 8aca petikan di bawah dengan teliti.106 31 Berdasarkan petikan siapakah Raja Nor Mustaqimah? A B C D Isteri Mat Jenin Kenalan Mat Jenin Setiausaha Mat Jenin Pemberita akhbar Mat Jenin 02/1 2011 MPSM 12 BM 3_1 P_PMR 2011 . Aku rnencari nombor telefon rumah Raja Nor Mustaqimah. Dalam gelap matakuterkebil-kebil tidak mahu terlena. Untuk pertama kalinya aku membuang terlalu banyak masaku untuk seorang perempuan. Tetapi jangan hampiri perempuan kalau sekadar mahu berfoya-foya kerana kebanyakan perempuan cukup pandai menghabiskan wang!" Kata-kata Haji Sapudin mengetuk gegendang telingaku. Tidak sedar hampir setengah jam aku bergayut di telefon. Bunga itu dihulurkan kepadaku. Wajah Raja Nor Mustaqimah terbayang-terbayang. Aku terbangun daripada tidur. Malam itu Raja Nor Mustaqimah datang ke dalam mimpiku. Apakah ertinya ini semua? Malamnya aku masuk tidur lebih awal daripada hari-hari blasa. Suaranya mesra dan lembut. Belum sempat aku menyambutnya." fikirku. "Mat Jenin abad kedua puluh mesti berani!" Percakapan Cikgu Rosli juga hidup semuladalam ingatanku.

35 Apakah peristiwa yang menunjukkan klimaks dalam cerita Hikayat Mat Jenin? A B C Mat Jenin menjadi kaya dan berkahwin dengan Raja Nor Mustaqimah Mat Jenin membuka cawangan restorannya yang ketiga di Bandar K Mat Jenin dan isterinya mendapat seorang anak lelaki Raja Nor Mustaqimah mewawancara Mat Jenin o 0211 2011 MPSM 13 [Lihat sebelah BM 3_' P_PMR 2011 ." fikirku 33 Teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang dalam petikan di atas lalah A· B C saspens pemerian imbas kembali monolog dalaman o 34. C Seorang lelaki mestHah berani menghadapi sebarang risiko. kalau terlambat akan melepas. o Kita digalakkan menguasai ilmu dalam bidang yang kita ceburi.SULIT 32 Tindakan Haji Sapudin perwatakannya yang A B C berpengalaman luas berpendidikan tinggi berbudi bahasa murah hati menasihati Mat Jenin 02/1 menggambarkan o "Ya. B Orang tua-tua mempunyai pengetahuan yang luas. Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalarn cerpen ini? AKita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. aku mesti berani bertindak! Ini juga seperti berniaga.

36 Mari kita berbahasa sebaiknya Dengan bahasa budi dipertinggi mesra diperlebar dengan bahasa kita menjadi kita bersarna Jika tanpa bahasa bagaimana akan kita setujui perjanjian ini? Mari kita berbahasa sebaiknya. DBP. Apakah harapan penyajak terhadap pembaca? A B C D Menggunakan bahasa ketika menyampaikan fakta. Dengan bahasa pemimpin memaparkan arah di pentas siasah. 2001 Menurut penyajak. BAHASA Mari kita berbahasa sebaiknya Bahasa adalah pengatur pucuk fikiran yang bertabur bahasa adalah pelentur ranting perasaan yang bersiur. dengan bahasa orang beriman menikmati ibadah khusyuk dan pasrah. Dengan bahasa terlihat fakta padu terlihat sinar ilmu terlihat cinta biru. Mendalami penguasaan berbahasa. politik dan teknologi. penggunaan bahasa penting dalam A B C D 37 politik.SULIT 02/1 Soalan 36 . 14 BM 3_1 P_PMR 2011 0211 2011 MPSM . kemudian jawab soalan-soalan berikut. Membetulkan kesalahan ketika berbahasa. agama dan perundangan.40 8aca sajak di bawah dengan teliti. perubatan. politik dan agama. politik dan perniagaan. Berbahasa dengan betul. agama. pelajaran. Rahman Shaari Antologi Anak 8umi Tercinta.

apakah ciri yang membuktikan rangkap ini terikat dengan ciri puisi Melayu tradisional? A B C terdapat pembayang maksud jumlah kata dalam baris terdapat jeda rima o 40 Yang berikut ini ialah fungsi bahasa seperti yang ditegaskan oleh penyair dalam sajak ini kecuali A B C alat untuk mencari ilmu alat untuk meluahkan perasaan alat untuk mendapatkan sumber rezeki alat untuk menunjukkan ketaatan terhadap agama o KERTAS SOALAN TAMAT 0211 2011 MPSM 15 [Lihat sebelah BM3_1 P_PMR2011 .SULIT 02/1 38 Ungkapan ranting perasaan pada rangkap dua baris empat merupakan unsur gaya bahasa A B simile sinkop metafora personifikasi C 0 39 Bahasa adalah pengatur pucuk fikiran yang bertabur bahasa adalah pelentur ranting perasaari yang bersiur Berdasar rangkap di atas.

Bahagian A terdiri daripada Bahagian A (i) dan Bahagian menjawab kedua-dua bahagian tersebut. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. 3.SULIT BAHASA MELA YU Kertas 2 . 2. C mempunyai lima pilihan dan anda dikehendaki menjawab satu soalan A (ii). 0212 2011 MPSM [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR 2011 . Anda dikehendaki DIBERITAHU Bahagian D mesti dijawab. 5. Bahagian sahaja. Percubaan PMR Ogos 2011 2jam 0212 Nama Tingkatan : 0212 JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERjASAMA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CA W ANGAN KELANTAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH 2011 RENDAH BAHASA MELA YU KERTAS2 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA 1. 4. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian. Bahagian B mesti dijawab.

Kemajuan dalam bidanq media massa seperti radio. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan.SULIT Bahagian A (i) . Fenomena buta maklumat ini amat mendera para remaja yang masih kabur tentang hala tuju kehidupan dan masa depan mereka. dan lain-lain mampu menyampaikan mesej. idea. Remaja pada hari ini tidak berani mencuba sesuatu bidang kerana kekurangan pengetahuan dan. dalam suasana budaya membaca yang masih kuranq ini. mereka yang melepasi alam persekolahan atau mereka yang sedang menunggu keputusan 02/2 2011 MPSM 2 BM3_2 P_PMR2011 . Ibu bapa sendiri tidak mempunyai sumber maklumat yang jitu dan lengkap sebagai panduan kepada anak-anak mereka. televisyen. Sebagai akibatnya. tidak dapat mengasah bakat dan kreativiti dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan. Sikap malas membaca dan meneroka ilmu pengetahuan amat merugikan remaja. Anda digalakkan.Ringkasan [Masa yang dicadangkan : 40 minit) (20 markahJ 02/2 8aca petikan di bawah dengan teliti dan iulis sebuah ringkasan tentang akibat buta maklumat dalam kalangan remaja kita pada hari ini. menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Sehubungan dengan itu. Suasana ini bertambah kusut apabila berlakunya lambakan majalah picisan yang tidak berilmiah. ilmu yang berkaitan. rencam dan pelbagai itu memerlukan penanganan yang berkesan terutama dalam kalangan remaja untuk memastikan mereka memperoleh sumber maklumat yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Lantas. ledakan maklumat yang kian banyak. Malangnya. Sebahagian daripada masyarakat kita ketinggalan dalam arus kemajuan teknologi rnaklurnat yang terkini. Akhirnya anak-anak dan para remajalah yang menjadi mangsa kekurangan maklumat. tetapi juga masih berpegang pada maklumat tradisi yang sudah basi sehingga tidak berupaya menggerakkan kemajuandan menyaingi ali ran perdana kemajuan neqara. Negara juga akan mengalami kekurangan sumber insan yang berilmu serta berfikiran bertaraf dunia. golongan remaja bukan saja tidak terdedah kepada maklumat yang diperlukan. be rita dan pengetahuan. mereka yang berasa bahawa diri mereka terbelenggu akan berusaha membebaskan diri dengan menerjuni aktiviti-aktiviti anti sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kelompok masyarakat yang diwakilinya.

dan hilang keyakinan serta cita-cita. memilihpelajaran lanjutan. Jelaslah bahawa kepesatan maklumat harus dikuasai oleh remaja kini untuk menentukan mereka tidak ketinggalan atau kematian maklumat. 2008) Sahagian A (ii) . Majalah Ummi. apakah yang akananda lakukan untuk menjadi seorang remaja yang dapat membantu membangunkan negara? (4 markah) 02/2 2011 MPSM 3 [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR2011 . menganggur. 1. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.SULIT 02/2 peperiksaan awam persekolahan menjadi kaku.Pemahaman [10 markah] Berdasarkan petikan Sahagian A(i). Di sinilah letaknya persoalan dan permasalahan apabila remaja tidak mempunyai maklumat yang lengkap sama ada untuk menceburi bidang kerjaya. Berikan maksud maklumat tradisi dalam petikan. Remaja yang buta maklumat masih tidak mampu memilih bidang yang harus diceburi oleh mereka. (Dipetik dan diubahsuai daripada 'Ibu Bapa Perlu Prihatin'. Berdasarkan petikan. Dengan cara ini. Pada pendapat anda. (2 markah) 2. nyatakan punca golongan remaja buta maklumat pada hari ini. atau sekurang-kurangnya menggunakan rnasa yang terluang dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. kita dapat membentuk remaja yang bermaklumat seiring dengan keperluan sernasa bagi mengharungi kehidupan moden yang semakin mencabar dengan kadar persaingan yang tinggi. (4 markah) 3. Zainal Abidin Yahya.

huraikan pendapat anda tentang kesan-kesan buruk yang akan dihadapi oleh seseorang yang menghadapi masalah obesiti. [Masa yang dicadangkan: 25 minit J [20 markah J 02/2 Berdasarkan gambar di bawah. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.SULIT Bahagian B . Terdedah kepada penyakit kronik Aktiviti bersukan terhad Perbelarijaan meningkat kurang produktif 02/2 2011 MPSM 4 BM 3_2 P_PMR 2011 .

semuanya terpalit".masalah bekalan air sering berlaku. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut. Sekolah anda akan menganjurkan kempen masyarakat penyayang. menyampaikan satu ceramah tentang cara-cara menghargai warga tua. Hal ini banyak menimbulkan masalah kepada penduduk. Sempena kempen tersebut. ibu bapalah yang akan mencorakkannya".SULIT Sahagian C [Masa yang dicadangkan : 45 min it) [40 markah] 02/2 Pilih satu daripada soelendi bawah. Sebagai wakil penduduk. "Anak ibarat kain putih. Oi kawasan tempat tinggal anda. Tu/is satu karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan. anda ingin mengemukakan masalah ini kepada pihak berkuasa bekalan air. Tulis sebuah cerita yang menarik berdasarkan peribahasa tersebut. Jelaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. 3 4 5 02/2 20 II MPSM 5 [Lihat sebelah BM 3_2 P_PMR 2011 . Tulis surat tersebut selengkapnya. 1 Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. 'Seeker kerbau membawa lumpur. 2. anda sebagai wakil pelajar diminta untuk .

KANANG CERITA. SEORANG PAHLAWAN Karya Maznan Nordin Semangat cinta akan negara dalam kalangan anggota tentera. seorang ibu dalam usaha menyelamatkan nyawa anaknya. PANASSALJU Karya Talib Sarnat Pengorbanan . KERTAS SOALAN TAMAT 02/2 2011 MPSM 6 BM 3_2 P_PMR 2011 . Berikan tiga contoh peristiwa berdasarkan tema novel yang anda kaji.SULIT Sahagian 0 [Masa yang dicadangkan : 10 minit] [10 markah] 02/2 Jawapan anda mestilah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di Tingkatan 3. EKSPEDISI KaryaMohd Ghazali Tocheh Kegigihan pelajar untuk mencapai matlamat mendaki Gunung Itik. MERDEKA! MERDEKA! KaryaAbdul Rahman Hanafiah Semangat patriotik untuk mempertahankan kampung halaman daripada ditawan oleh pengganas.

SKEMA KERTAS 1 1 2 B D A B B C 21 22 23 D C 3 4 5 6 D D A B 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 7 8 9 B A D D A C A C C B B A I 10 11 12 13 B A B A C D D A A D C D C 14 15 16 17 18 19 20 34 35 36 37 38 B C C 39 40 .

Bahagian A (ii) 1.SKEMA KERTAS 2 Bahagian A(i} 1.mana yang sesuai ) . Remaja yang buta maklumat masih tidak mampu memilih bidang yang harus diceburi mereka. Tidak dapat mengasah bakat dan kreativiti dalam usaha mereka menguasai ilmu pengetahuan.temurun/lamal kolot! kebiasaanl kelazimanl kunol tidak moden . 6. bermaksud maklumat ..sikap malas membaca dan meneroka ilmu pengetahuan . menganggur.anak mereka 2. 3.. 5... Mendera para remaja yang masih kabur tentang hala tuju kehidupan dan masa depan mereka. Tidak terdedah kepada maklumat yang diperlukan. 3.butirl keterangan tradisi . . Negara akan mengalami kekurangan sumber insan yang berilmu serta berfikiran bertaraf dunia.cita. 2.. belajar bersungguh..sungguh '" menjauhi gejala yang tidak sihat '" mendalami ajaran agama ( terima mana. Mereka yang melepasi alam persekolahan atau mereka yang sedang menunggu keputusan peperiksaan awam persekolahan menjadi kaku..pengetahuanl maklumanl butir. . . 4. dan hilang keyakinan serta cita.ibu bapa sendiri tidak mempunyai sumber maklumat yangjitu dan lengkap sebagai panduan kepada anak. .. Tidak berupaya menggerakkan kemajuan dan menyaingi aliran per-dana kemajuan negara. Remaja pad a hari ini tidak berani mencuba sesuatu bidang kerana kekurangan pengetahuan dan ilmu yang berkaitan. ...Iambakan majalah picisan yang tidak berilmiah . Remaja akan berusaha membebaskan diri dengan menerjuni aktiviti-aktiviti antisosial yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kelompok masyarakat. 7. 9.turun. 8.

(cadangan jawapan) -Peranan individul Anak -Peranan ibu bapal keluarga -Peranan masyarakat -Peranan Negaral kerajaan -Peranan media massa Karangan berformat .cara menghargai warga tua. Perbelanjaan meningkat 4. pertanian dan penternakan 3 4 .Calon dapat menjelaskan cara. .Calon dapat menceritakan kokurikulum penqalaman semasa menyertai satu aktiviti 2 Karangan tidak berfonnat Diharap calon dapat menjelaskan maksud ungkapan dan menghuraikan langkah-Iangkah ibu bapa atau penjaga untuk membentuk keperibadian anak-anak.Tolong-menolong Pemilihan kerjaya • asalkan berkaitan dengan langkah-Iangkah ibu bapa untuk menerapkan nilai-nilai rnurni dalam diri anak-anak. Aktiviti bersukan terhad 3. Karangan berformat .kesan buruk seseorang yang menghadapi masalah obesiti (cadangan jawapan) 1.Bahagian B Kesan. Kurang produktif ( isi dihurai dengan ringkas. Didikan agama 8eradab-sopan 8erhati rnulia . jelas dan matang ) Bahagian C *8aca jawapan calon dan buat impresion peringkat markah calon. 1 Karangan tidak berformat. Terdedah kepada penyakit kronik 2.Calon dapat mengemukakan masalah yaflgdihadapi (cadangan jawapan) -Urusan rumah tangga -Urusan kemasyarakatan -Aktiviti Perniagaan.

Perak bermula 3 Febuari 1980. 3. Kanang bersama pasukan tenteranya sanggup berjuang berhabis. Gerakan Pukat di kawasan Tanah Hitam. Hari perkahwinan pada 25 Mei 1965 Kanang telah diarahkan melaksanakan tugas jejakan mencari anggota pasukan 1st Royal New Zealand Army yang diberitakan hilang. Perak bertujuan untuk memusnahkan saki baki musuh di bawah pimpinan Nam Yatmendapat kejayaan.5 Diharapkan calon dapat menjelaskan maksud peribahasa tersebut dengan menulis satu cerita yang menarik berdasarkan plot dan beberapa laras bahasa cerpen Bahagian 0 Novel Kanang Cerita Seorang Pahlawan (Karya Maznan Nordin) 1. 2. (Terima mana.mana contoh peristiwa yang sesuai) .habisan walaupun Kanang cedera parah tetapi beliau tetap mengarahkan anggotanya supaya terus berjuanq. Gerakan Setia 8179 tetah dilancarkan di kawasan Hutan Korbu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful