P. 1
58297681-Antologi-Harga-Remaja

58297681-Antologi-Harga-Remaja

|Views: 95|Likes:
Published by Hazwan Hashim

More info:

Published by: Hazwan Hashim on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2011

pdf

text

original

PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (Budi)) Maksud Terang bulan terang di paya, Anak kambing memakan rumput;

Jika tak kenang kepada saya, Nama yang bail tidak tersebut. Seseorang yang berbudi, namanya pasti akan disebut-sebut Anak merak mati tersangkut, Mati dipanah Seri Rama; Resam di dunia juga disebut, Orang yang mati meninggalkan nama. Seseorang yang berbudi akan terus menjadi se butan walaupun telah meninggal dunia Anak itik terenang-renang, Air pasang tenang-tenangan; Budi sedikit bila kan hil ang, Itu menjadi kenang-kenangan. Walaupun hanya sedikit budi yang ditaburkan ak an tetap dikenang. Anak ikan berlima-lima, Mati ditimpa punggur berdaun; Kasih tuan saya terima, Se bagai hutang seribu tahun. Perasaan kasih sayang yang wujud dalam diri seseorang akan menyebabkan hubungan mereka berterusan ke akhir hayat. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 1

Tema Persoalan Nilai Pengajaran Kita haruslah berbudi kepada orang lain a anjung oleh masyarakat. Kita mestilah ikhlas menabur budi agar kehidupan lebih s ehajtera. Kita hendaklah menghargai budi yang dicurahkan oleh orang lain agar hu bungan berkekalan. Nilai menghargai budi. Budi yang ditabur oleh seseorang akan dikenang walaupun orang itu telah tiada. Nilai keikhlasan menghulurkan budi kepa da insan lain. Budi yang sentiasa dikenang walaupun telah meninggal dunia. Ketin ggian nilai budi. Kasih sayang yang wujud sesama insan hasil daripada budi yang ditaburkan. Kelebihan mempunyai budi pekerti yang baik. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 2

PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (Jenaka dan Sindiran) Maksud Apa guna berka in batik, Kalau tidak memakai capal; Apalah guna beristeri cantik, Kalau tak pan dai menumbuk sambal. Seseorang isteri dianggap tidak sempurna walaupun memiliki kecantikan jika dia tidak tahu melakukan kerja-kerja dapur. Dari Kelang lalu ke Jawa, Naik sigai ke atas atap; Ikan kering lagi ketawa, Mend engar tupai membaca kitab. Jika seseorang yang tidak berilmu cuba menunjukkan ke pandaian, sudah pasti dia akan ditertawakan. Ambil segulung rotan saga, Suruh diambil mari diurut; Duduk termenung harimau tu a, Melihat kambing mencabut janggut. Seseorang pemimpin tidak akan dapat berbuat apa-apa setelah kuasanya hilang. Kupu-kupu terbang melintang, Hinggap menghisap bunga layu; Hati di dalam menaruh bimbang, Melihat ikan memanjat kayu. Perasaan bimbang apabila seseorang yang me lakukan sesuatu di luar kemampuannya. Lebat sungguh padi di paya, Kayu tumbang tepi pangkalan; Hairan sekali hati saya , Burung terbang disambar ikan. Perasaan hairan yang timbul apabila orang bawaha n berjaya mengambil alih kuasa daripada seseorang pemimpin yang berpengaruh. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 3

Nilai rasional dalam me lakukan sesuatu perkata. Kita mestilah gigih meningkatkan kemahiran diri agar tidak dipandang rendah. Pemimpin yang kehilangan kuasa. Nilai bertanggungjawa b. Nila i kegigihan iaitu gigih berusaha bagi mencapai matlamat. Kita haruslah berfikir dan bertindak secara r asional agar tidak mendatangkan masalah kepada orang lain. Kepentingan memiliki ilmu pengetahuan. Seseorang isteri bertanggungjawab menguruskan rumah tanggan dengan baik. Musibah yang berlaku akibat ke lalaian. Keb imbangan melihat sesuatu perkara yang luar biasa. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 4 . Tanggungjawab seseorang isteri terhadap urusan rumah ta ngga. Sindiran terhadap masyarakat yang bersikap luar biasa.Tema Persoalan Nilai Pengajaran Kita haruslah bertanggungjawab meng tangga agar kehidupan lebih harmoni.

Dia akan bersahabat dengan orang yang baik sahaja. (Nota: fazihat – aib. pilu. S elain berserah kepada Allah. Sesi apa yang mentafsirkan golongan tersebut kejam maka dia bakal mendapat balasan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 5 . (Nota: ibanya – belas kasihan. mereka juga tidak tamak haloba kerana menyedari bah awa dunia ini tidak kekal. Menjadi kepala bela bermacam. sayu) Orang yang berakal juga patuh kepada perintah Allah dan mengikut hukum syarak. Perintah syarak tidak menyangkal. sebaliknya mengetepikan orang yang jahat kerana t akut terpengaruh dengan sikap negatif mereka. Pakaian anbia dan aulia. Ibanya tahu dunia tak kekal. Golongan anbia dan aulia yang berilmu pe ngetahuan menyebabkan mereka dipilih sebagai ketua dan menegakkan keadilan. Barang siapa mengikut dia. Kerana ia akalnya tajam. Takut akhirnya menjadi fazihat. Jikalau mata melihatkan k ejam. malahan golongan anbia dan aulia amat mementingkan ilmu. Sebagai lagi tanda berakal. nista) Orang yang berakal mempunyai pandangan yang jauh. Itulah tanda orang baha gia. Telek pandangan dengan makrifat. Seseorang yang mencontohi golongan anbia dan aulia akan memp eroleh kebahagiaan. Manusia yang berakal dipandang mulia. Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat. cel a. sedih. Menjauhkan tamak h endak tawakal. terharu. Disebutlah jalannya ia tersunjam. Tiada men gasihi orang yang jahat.PUISI TRADISIONAL SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL Maksud Orang berakal sangatlah mu lia.

Tiadalah menyombong pada beker ja. Makin itu makin ia ingat. Orang yang berakal tidak bosan dalam men gajar ilmu pengetahuan dan sentiasa membuat penelitian untuk mencari jawapan aga r tidak terpedaya. (Nota: melanja-lanja – berjalan-jalan sesuka hati) Orang yang berakal disayangi oleh golongan atasan. Malahan mereka berusaha mera patkan hubungan dengan rakan-rakan. Merendahkan diri serta berkhidmat. Suka mentelaah tiadala h jemu. Tiadalah ia melanja-lanja. Dengan taulannya bersamaan sahaja.Jika ia dikasihi raja. mereka sentiasa berwaspada. Apabila raja kasih sangat. tidak sombong dan menganggap status mereka sama sahaja dengan rakan taulan. Mencari kupasan jangan bersemu. Demikian lagi dengar olehmu. Tanda berakal kasihkan ilmu. namun mereka tidak mengadanga da. Jika pihak atasan memberikan perhatia n yang lebih kepadanya. Segala taulannya hatinya di hambat. merendah diri dan sedia berkhidmat. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 6 .

Keinsafan seseorang akan kuasa Tuhan. Kebijaksanaan orang yang berakal m enyelesaikan masalah. Ketinggian status orang yang berilmu.Tema Persoalan Nilai Nilai kebijaksanaan. Kita hendaklah patuh kepada hukum syarak agar terhindar daripada kemungkaran. Kita haruslah merendah diri walaupun berilmu dan disayangi ramai agar terhind ar daripada sifat riak dan takbur. Nilai ketaatan. Ciri-ciri orang yang berakal. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 7 . Contoh: Seseorang yang berakal akan taat kepada hukum syarak. Contoh: Orang yang berakal sentiasa menelaah untuk mendalami ilmu pengetahuan tanpa ras a jemu. Nilai kerajianan. Nilai kasih sayang. Pengajaran Kita haruslah mencontohi ciri-ciri orang yang berakal seperti para an bia dan aulia agar kehidupan akan lebih bahagia. Keikhlasan dalam persahabatan. Kita mestilah menyayangi sahaba t yang baik dan menjauhi orang-orang yang bersikap negatif agar tidak terpengaru h. Kepatuhan kepada huk um syarak. Contoh: Seseorang yang berakal sangat mengasihi ketua dan rakan-rakannya. Contoh: Orang yang bijaksana akan d ntik sebagai pemimpin dan dipandang mulia.

Malahan hidungnya kembang dan tidak mancung sepert i besar mulut buaya. Supaya lakilaki boleh menyangka. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Mereka juga berhias da n memakai pakaian yang selengkapnya. Seperti buaya besar mulutnya. Meskipun tiada berapa eloknya. Segelintir wanita berlebih-lebihan ketika berdandan seperti mencukur bulu roma di muka dan membentuk kening. Namun mereka tetap berhias. Mereka juga sanggup membuang masa di hadapan cermin bagi melihat wajah mereka. Serta pula k epik batangnya. Berhias berdandan berpakai molek.PUISI TRADISIONAL SYAIR SITI SIANAH Maksud Setengahnya perempuan terlalu janggal nya. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Ianya elok tiada terhingga. Terdapat segelintir wanita yan g ketawa mengilai-ngilai. Terdapat segelintir wanita yang ti dak begitu cantik dan jelita. Ada sesetengah wanita yang suka bersolek dan berhias. Mengagak mengilai terlalu suka. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 8 . Kanan dan kiri dibelek-belek. Roma di muka pula dicukurnya. Malahan di hadapan lelaki dia akan menunjuk-nunjukkan mukanya supaya lelaki tersebut terpikat akan kecantikannya. Seperti taji berandam di keningnya. Setengah perempuan sangat pesolek. Ada yang setengah kembang hidungnya. Di dalam ce rmin muka ditelek.

Mereka memakai gelang sehingga ke pangkal lengan dengan tu juan untuk menarik perhatian. Memanda ng laki-laki matanya lekat. Pekerjaan tipu sangat digemari. Terkad ang muka dibubuh pupuri. lengan dan jari. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 9 . Jadilah rupanya putih berseri. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Berlindunglah kita kepada Allah. Sebenarnya. Hakikatnya dike tahui Allah Taala. (Nota: pupuri – bedak) Kaki dan tangan.Setengah perempuan perangainya cela. Setengah perempuan yang makan angkat. tangan. malahan ada yang sanggup memakai rambut palsu. sampah masyarakat) Kita hendaklah memohon perlindungan daripada Allah agar kita terselamat daripada segala kemungkaran. Terdapat segelintir wan ita yang suka dipuji. Habis dipenuhi rambut kepala. tindakan mereka diketahui Allah. Daripada perbuatan yang amat salah. Mudah-mudah an dilepaskanlah. Mereka juga berpeleseran dengan lelaki. (Nota: sempolah – tidak berguna. Kaki dan tangan dinaikkan pula. (Nota: cemara – rambut palsu) A da sesetengah wanita yang berperangai buruk. Ada juga wanita yang mendedahk an kaki dan tangan dengan alasan untuk berubat. Memakai cemara berjela-jela. Dengan jantan suka berdekat. Jangan menjadi betina sempolah. Namun. Ada juga yang mel umuri bedak di kaki. niat mereka untuk me mbuatkan lelaki terpikat kepadanya. malahan dijauhi daripada berperangai seperti perempuan yang tidak berakhlak. Supaya laki-laki berhati gila. Pura-pura dikatakan ubat segala. Rambut yang s ikit disiputnya pula. lengan dan jari sehingga putih sematamata untuk men gaburi mata orang yang melihatnya akan kekurangan diri mereka. Mereka membuat sanggul siput untuk menutup kekurangan rambut.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 10 . Mereka juga mengabaikan solat kerana hasutan syaitan. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan akan mengakibatkan berlakunya perlakuan yang tidak senonoh .Setengahnya suka bermain judi. (Nota: serudi – batu permata) (Nota: membadi – berkelakuan luar biasa menyerupai bin atang) Sesetengah wanita suka berjudi sehingga tergadai barang kemas akibat perangai bu ruknya selama ini. Kerana syaitan duduk di buntut. Lelaki perempuan bertindih lutut. Sembahyan g ibadat sudahlah bantut. Inilah perangai banyak terjadi. Habislah tergadai intan serudi. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Kerana perangai sudah membadi.

namun tidaklah secara berlebih-lebihan agar tidak menimbulkan fitnah. Nasihat kepada golongan wanita bagi mem elihara maruah diri. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 11 . Kesan buruk perjudian. Perg aulan bebas antara lelaki dan perempuan. Nilai kesyukuran. Contoh: Setiap tindakan yang ingin dilakukan oleh seseorang harus berlandaskan agama. Contoh: Seseorang wanita yang berada di k alayak ramai perlu bersopan santun seperti jangan ketawa mengilai-ngilai. Contoh: Seseorang wanita perlu bersederhana dalam penampilan diri .Tema Persoalan Nilai Nilai kesopanan. S eseorang wanita haruslah menjaga batas pergaulan dengan golongan lelaki agar ter pelihara daripada maksiat. Sikap wanita yang suka berhias h ingga melanggar hukum syarak. Nilai kesederhanaan. Ketaatan kepada Allah. Kita tidak harus terlibat dengan sebarang aktiviti perjudian agar tidak berlakunya pembaziran. Nilai ketaatan kepada agama. Seseorang wanita perlu bersederhana dalam penampilan diri. Contoh: Bersyukurlah deng an kurniaan Tuhan dan menerima kekurangan diri. Pengajaran Seseorang wanita haruslah menjaga adab dan perilaku agar dihormati ol eh orang lain.

Cahari olehmu akan kawan. Saranan supaya memilih teman yang dapat membantu k etika susah dan senang. steri yang patuh dan setia kepada suami. Cahari olehmu akan guru. Pilih segala orang setiawan. Yang boleh tahukan tiap seteru.PUISI TRADISIONAL GURINDAM 12 FASAL YANG KEENAM Maksud Cahari olehmu akan sahaba t. Saranan agar berguru de ngan seseorang yang benar-benar berilmu dan dapat menyelesaikan setiap kemusykil an. n yang memiliki semangat setiakawan. Yang boleh dijadikan ubat. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 12 Saranan supaya memilih i Saranan agar mencari tema . Yang boleh menyerahkan diri. Cahari olehmu akan isteri.

Nasihat bagi memilih orang yang ingin kita damping i. Kebijaksanaan dalam memilih guru. Nilai ketaatan. guru dan isteri akan memberi manfaat kepadanya. Conto h: Seorang isteri perlu taat dan setia kepada suami. Kepentingan memilih sahabat yang boleh membahagiakan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 13 . Seseorang suami haruslah bijak memilih steri ya ng setia agar perhubungan mereka berkekalan.Tema Persoalan Nilai Nilai kebijaksanaan. Kepentingan mempunyai isteri yang setia. Contoh: Kebijaksanaan seseorang memili h sahabat. Contoh: S eseorang sahabat perlu ikhlas dalam menjalinkan perhubungan. Kita mestilah berguru dengan orang yang benar-benar bijak sana agar dapat membimbing kita. Nilai keikhlasan. Pengajaran Kita haruslah mencari sahabat yang dapat memahami dan bersama-sama ke tika susah dan senang.

Beras habis padi tak jadi. Dagang pergi awak berhutang. Dagan g lalu ditanakkan. Tiada kayu rumah diruntuhkan. Setelah orang dagang itu pergi. Emak Si Randang sanggup berhabis-habisan bagi melayan tetamunya seh ingga sanggup meruntuhkan rumah jika tidak berkayu. Namun demikian. Dia rela memasakkan makanan untuk membantu orang dagang yang tidak dikenalinya. Anak pulang kelaparan. Emak Si Randang te rpaksa menanggung hutang kerana kehabisan beras sedangkan padi yang ditanamnya t idak menjadi.PUISI TRADISIONAL SELOKA EMAK SI RANDANG Maksud Budi baik Emak Si Randang. Mengisahkan Emak Si Randang yan g baik hati. Kera di hutan disusui. emak Si Randang mengabaikan anaknya sendiri. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 14 . Anak di pangku diletakkan.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 15 . Kita hendaklah melayan tetamu dengan berpada-pada agar tidak berlakun ya pembaziran. Sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan orang luar berbanding ahli keluarga sendiri. Pengajaran Kita janganlah melebih-lebihkan orang luar dan sebaliknya mengabaikan ahli keluarga sendiri agar kehidupan lebih harmoni. Pembaziran yang perlu diela kkan. Nilai b erbudi. Rasional ketika melakukan sesuatu tindakan. Kita mestilah menggunakan a kal fikiran yang rasional dalam sebarang tindakan agar tidak mendapatkan kesan y ang buruk. Nilai bertanggungjawab. Tanggungjawab seorang ibu terhadap keluarga.Tema Persoalan Nilai Nilai kebijaksanaan Contoh: Seseorang perlu bijaksana mengg unakan akal fikiran dalam melakukan sesuatu tindakan. Co ntoh: Seseorang ibu perlu bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak. Contoh: Kita disarankan berbudi kepada semua orang tetapi mestilah berpa da-pada.

untuk menjadi insan yang berguna. Remaja amat mahal sesungguhnya tiada terbeli oleh perjanjian harga remaja adalah pendirian keberanian dan ilmu. Penuhilah remajamu dengan ketentuan tuju.PUISI MODEN HARGA REMAJA (Rahman Shaari) Berapakah sebenarnya harga remaja yang bersih dari gelodak kecewa bagai kehijauan daun bagai kesegaran pohon di pinggir perjalanan ini? Penyajak menerangkan kepentingan usia remaja yang tinggi nilain ya dalam meniti kehidupan. berani menghadapi cabaran dan gigih menuntut ilmu. Usia remaja amat bernilai dan tidak boleh dibeli dengan perjanjian. Remaja perlu teguh pendirian. Dengan apakah akan kaupenuhi piala remajamu adakah cuka kesangsian dari cinta mu rah atau madu ajaran dari ilmu susah? Penyajak mencetuskan persoalan tentang pen gisian kehidupan remaja sama ada dipenuhi kelalaian atau digunakan untuk menuntu t ilmu. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 16 Remaja perlu mempunyai matlamat hidup .

Jati diri remaja . Keberanian remaja dalam menempuh liku-liku kehidupan. Contoh: Remaja perlu bijak menentukan hala tuju dalam hidup mereka. Remaja juga mesti berani berpendirian dan berilmu pengetahuan se rta mempunyai hala tuju. Nilai kebijaksanaan. Huraian: Zama n remaja ialah zaman paling berharga dan para remaja mesti mengisinya dengan ses uatu yang baik. Kita hendaklah berani menempuh dugaan hidup. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 17 .Tema Ketinggian nilai usia remaja berdasarkan pengisian usia muda. Hala tuju hidup dalam di ri remaja. Contoh: Remaja perlu berani untuk menegakkan k ebenaran. Pengajaran Kita hendaklah mengisi masa remaja dengan perkara-perkara yang berman faat. Persoalan Nilai Nilai keberanian. Kehidupan remaja yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Contoh: Remaja mestilah berusaha untuk menunut ilmu. Kita mestilah rajin berusaha dan menuntut ilmu demi masa depan yang cerah. Nilai kegigihan. Kita perlu mempunyai pendirian yan g tetap dan yakin akan diri sendiri.

Perpustakaan amat kaya deng an pelbagai ilmu. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 18 . Para pengunjungnya pula tekun menelaah. Pen yajak berasakan bahawa dirinya terlalu kerdil apabila berada di rak buku yang me ngandungi pelbagai jenis buku.PUISI MODEN DI PERPUSTAKAAN (Shafie Abu Bakar) Melangkah ke ruangmu Satu pertuka ran yang kontras Dari kehangatan merata Ke kedinginan yang menerpa Terlalu henin g di sini Gua pendeta bersemadi Di puncak sepi Di sana sini Kepala-kepala tunduk meneliti Mata dan fikir bersebati. Penyajak berasakan ilmu yang dimilikinya terlalu sedikit jika dibandingkan dengan lautan ilmu yang terdapat di perpustakaan dan d irinya tidak mungkin dapat menguasai semua ilmu yang ada di dunia. Maju ke ruang buku Terlalu kerdil aku di sini Terapung di laut ilmu Tercurah ber zaman Dalam tak terselam Betapapun kulayari Bahtera ilmu di sini Tak terteroka Y ang akan kucatat Hanya setitik dari tinta Yang akan kupetik Hanya sebiji dari mu tiara Engkau adalah pusaka moyang Gedung peradaban insan Terhimpun berzaman. Penyajak menggambarkan suasana di dalam perp ustakaan sangat berbeza daripada tempat-tempat lain.

Pencarian ilmu pengetahuan yang terlalu luas bidangnya. Kita hendaklah mempunyai m inat untuk mendalami sesuatu bidang ilmu. Perpustakaan merupakan gedung ilmu yang menjadi kunjungan pencinta ilmu. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 19 . Contohnya: Rajin menuntut ilmu. Nilai Pengajaran Kita hendaklah tekun semasa menuntut ilmu. Nilai ketekunan.Bersemadi di sini Aku adalah pelayar yang dahaga Di dada samudera Tak berpantai Betapapun kuteguk darinya Dahaga tak pernah langsai Tema Persoalan Nilai erajinan. Contohnya: Tekun dala m mempelajari ilmu pengetahuan. Kita hendaklah memiliki kegigihan dalm usaha mengejar ilmu. Contohnya: Berminat untu k mendalami ilmu pengetahuan dengan penuh tanggungjawab Pelbagai khazanah ilmu y ang terdapat di perpustakaan dan perlu dimanfaatkan. Kita hendaklah rajin mengunjungi perpustakaan. Nilai bertanggungjawab. Penyajak berusaha mencari ilm u pengetahuan walaupun dia mengetahui ilmu yang ada tidak akan habis diteroka. Cinta akan ilmu pengetahuan.

Penyajak berasakan bahawa s emakin banyak dosa yang dilakukannya telah menjauhkan dirinya daripada rahmat Al lah s. Rabb. salah Penyajak tidak yakin sekiranya ruang keinsafan akan wujud dal am dirinya. kesalahan jenayah : gunung Penyajak mer upakan insan biasa yang seringkali melakukan kesilapan dalam hidup sehinggakan s ukar untuk dirinya mendapat cahaya kebenaran daripada Ilahi.w. 20 @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja . “Apakah dalam saraf k hilaf masih terbuka ruang untuk dianugerahkan keinsafan?” Nota: Aksara Khilaf : hu ruf : silap. Sekadar songsong aksara kata tanpa kembali ke tunjang makna.t. No ta: Tersadung Selirat Pidana Ancala : melanggar dengan kaki. Sewaktu berlari di padang hidup kerap kakiku tersadung selirat akar tubuhku terc alar duri pidana pada samar kejauhan ancala mulia makin kabur dan menghilang. moga pintu taubat-Mu terbuka sebelum api dari bara itu menyala. menyepak : berjalin -jalin dan kusut keadaannya : kejahatan. Penyajak b erharap agar pintu taubat masih terbuka dan dirinya terhindar daripada api nerak a.PUISI MODEN MENGINTAI RUANG INSAF (Shukri Abdullah) Semakin berat kejahilan terp ikul di bahu semakin jauh perjalanan memburu nur-Mu.

Kesukaran mendapat rahmat Allah akibat berterusan melaku kan dosa dalam hidup. Keinsafan yang wujud dalam diri manu sia apabila menyedari kesilapan masa lalu. Contohnya: Pe nyajak mengakui segala kesilapan yang pernah dilakukannya. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 21 .Tema Persoalan Nilai Nilai keinsafan. Kita mestilah bertaubat kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Nilai rasional. Kit a janganlah melakukan perkara-perkara mungkar yang menjauhkan diri kita daripada nur dan keredaan Tuhan. Fitrah manusia y ang sering melakukan kesilapan dalam hidup. Contohnya: Timbul perasaan insaf yang men alam untuk bertaubat akibat kesalahan masa lampau. Pengajaran Kita hendaklah mengamalkan ajaran Tuhan dan meninggalkan perkara-perk ara yang membawa kepada kejahatan. Keinginan untuk kembali mendapat keam punan dan rahmat Allah. Perasaan insaf seseorang atas kesilapan yang dilakukan dan bertekad untuk bertaubat. Nilai kesedaran. Cont ohnya: Penyajak sedar dirinya telah melakukan banyak kesalahan. Kita mestilah selalu bermuhasabah agar dapat membaiki diri.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 22 . Setelah tamatnya tempoh sumpahan Mahsuri tujuh keturunan. Sajak ini mengisahkan diri Mahsuri dan sumpahannya yang menjadi legenda di Pulau Langkawi. kini Langkawi telah membangun dengan pesat dan maju. Sumpahan dan darah suci Mahsuri yang mengalir berwarna putih ket ika dia dibunuh telah menjadi legenda. Mahsuri digambarkan sebagai lambang wanita yang setia tetapi telah difitnah akibat hasad dengki dan dendamnya terhadap orang yang men zalimi dirinya.PUISI MODEN MAHSURI (Zurinah Hassan) (1) Selendangmu mengibar di pantai menyambu t tetamu pulau setiamu menjadi lagu nyanyian ombak pagi rambutmu menjadi jalur h itam terapung di laut malam air matamu dingin embun jatuh di tujuh telaga dendam tujuh keturunan melengkung tujuh tanjung putihlah pulau ini disimbah darah suci Mahsuri sumpah itulah yang telah menghidupkan Langkawi kerana tanpamu Langkawi tidak sebegini.

Sastera dan sejarah. Mahsuri membesarkan Langkawi sast era membesarkan tanah air. Mengharumkan nama negara di persada dunia. Legenda inilah yang menjadi batu loncatan kepada kemajuan Langkawi . @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja . Contoh: Mahsuri dihukum bunuh k esan fitnah yang menimpa dirinya. 23 Sejarah dan sastera yang begitu bernilai dan mampu menjana ekonomi negara. Contoh: Sejarah menjadi bukti sahih yang digarapkan menjadi hasil sastera yang bernilai. Penyajak menzahirkan pertikaian beberapa pendapat ten tang kewujudan Mahsuri kerana ada orang mengatakan kisah Mahsuri hanyalah khayal an seorang seniman.(2) Kata orang Mahsuri tidak pernah hidup dia hanya bermula dengan khayalan seor ang seniman pun kata orang Mahsuri pernah hidup tetapi bahasa seorang pencerita membuatnya lebih hidup dari kehidupannya sastera yang mewarnai tanah air kerana tanpa Mahsuri Langkawi tidak sebegini bererti. Tema Persoalan Fitnah dalam kalangan masyarakat. Namun realitinya kisah Mahsuri itu benar dan keunikan Mahsur i itu telah digarapkan dalam karya sastera dan akhirnya menjadikan legenda itu l ebih masyhur. Sumpah dan dendam. Hasil karya sastera telah memperkasa dan memartabatkan kesesasteraan tanah air tercinta. Contoh: Legenda Mahsuri telah memasyhurkan nama Langkawi di sera ta dunia. Contoh: Kezaliman yang berl aku ke atas diri Mahsuri telah menimbulkan dendam sehingga terzahirnya sumpah Ma hsuri tujuh keturunan.

Kesetiaan. Kita hendaklah berfikiran kreatif dalam usaha merancan g pembangunan negara. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 24 . Contoh: Perasaan cinta a kan sejarah dan sastera penting dalam pembinaan negara bangsa yang berjaya. Contoh: Sejarah dan sastera perlu dihargai sebagai warisan neg ara yang bernilai tinggi.Nilai Menghargai. Patriotisme. Contoh: Mahsuri digambarkan sebagai seorang isteri yang sangat setia kepada suaminya. Pengajaran Kita hendaklah menghargai sejarah dan sastera kerana kedua-duanya mem punyai kebaikannya kepada pembangunan negara. Krea viti penulis. Contoh: Penulis yang kreatif mampu mengolah bahan sejarah menjadi hasil sastera yang indah. Janganlah kita suka memfitnah sese orang tanpa usul periksa.

Namun kini perubahan zaman telah memberi kesan dalam kehi dupan masyarakat.. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 25 . Masa itu telah jauh zaman sudah berlalu santun sang dara dan warak sang teruna t elah lenyap si tua berduka lara memandang teruna dara berganding tanpa silu tanp a hormat tanpa batasan adat sezaman ditinggal jauh adat agama dipandang remeh ad at kuning jadi ikutan. Sikap gadis Timur yang penuh kesopanan dan sang teruna yang mempunyai pegangan agama yang sangat sepadan untuk digandingkan bersama di atas pelamin. Adat tradisi nenek moyang mempunyai nilai murni yang tinggi dari aspek keindahan budayanya. Kini gadis yang bersopan santun amat sedikit dan lelaki yang k uat pegangan agama dan nilai ketimuran mulai lenyap ditelan arus globalisasi. Go longan tua kini berasa malu dengan sikap anak muda yang suka berkelakuan tidak s opan di tempat awam tanpa segan silu.. Sehinggakan ada sesetengahnya yang melampa ui batasan agama.PUISI MODEN ADAT SEZAMAN (Wan Nazihah Wan Abdullah) Peradaban zaman semakin berl alu meninggalkan kesan mendalam terlalu indah apabila dipandang terlalu mulia ap abila diselidik Peradaban zaman semakin berlalu dan meninggalkan kesan kepada ma syarakat. santun si dara jadi idaman warak si teruna jadi ikatan si tua tersenyum mesra me mandang teruna dara sama cantik sama padan berganding bersama di singgahsana . Budaya tradisi ini mulia dan sesuai untuk dijadikan bahan kajian.

Perasaan kecewa golongan tua terhadap generasi muda apab ila melihat budaya kuning menjadi ikutan dan sanjungan. Ketakwaan Contoh: Ketakwaan pada ajaran agama mampu menghindarkan seseorang itu daripada melakukan perbuatan yang melampaui batas agama.Tema Persoalan Nilai Ketinggian budi bahasa Contoh: Pada masa dahulu anak gadis dan teruna mempunyai budi pekerti yang tinggi. Perubahan adat tradisi akibat arus moden isasi. Pergaulan bebas dalam kalangan anak muda tanpa segan silu. Adat ketimuran yang tinggi nilainya amat indah dan mulia dalam kehidupan masyarakat terdahulu. Jati diri Contoh: Gadis yang mempunyai jati diri pasti a kan menjulang adat ketimuran. Pengajaran Kita hendaklah mengikut adat dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Kita hendaklah mempunyai jati diri yang utuh. Pegangan agama yang kuat dapat mengelakkan unsur-unsur negatif. Kita hendaklah bijak memilih pasa ngan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 26 .

Oleh itu manus ia perlu merebut peluang yang ada selari dengan perubahan zaman. Penyajak menyarankan agar wanita zaman siber berani meluahkan idea ke tengah arena negara. Arus globalisasi telah berlaku dengan pantas meliputi pelbagai bidang.PUISI MODEN TIBA WAKTUNYA (Ghazali Lateh) Angin musim semakin deras dan ganas me niup tamadun ke era yang pantas lihatlah siapa mereka yang memanjang langkah mer ebut tunas-tunas harapan yang hijau dari putik dan pucuk berembun kemilau. Lepaskan segala belenggu kedaifan huraikan segala keliru kekusutan wanita zaman ini perlu bangun berani yakin diri tahan uji tinggi pekerti anggun gerak-geri t erunggul dalam segala segi. berkeyakinan tingg i. tabah di samping menjaga budi pekerti serta hebat dalam semua bidang. Perkara yang lebih penting ialah wanita perlu merebut peluang yang ada dalam usaha memajukan diri dan keluarga. Mereka perlu keluar daripada kongkongan kedaifan dan meleraikan semua yang menglirukan. Haruskan kita tunduk mengutip sisa-sisa atau berada di sana meraih sejahtera? Us ah kautanya persoalan dilema kerana ini bukan waktunya untuk berhujah perlu tida knya dan masa pun tidak akan menanti buat mewajar padah atau simpati. Mereka juga perlu berani. Penglibatan wan ita dalam pelbagai bidang mampu memacu negara mencapai wawasan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 27 . Wanita tid ak perlu memikirkan perkara-perkara yang bakal menimbulkan kekeliruan untuk memb uat pilihan kerana akan merugikan masa. Wanita zaman siber perlu mengacung minda ke tengah arena suara dan kudratmu adal ah pemangkin aspirasi menuju wawasan era globalisasi.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 28 Sekaranglah masanya unt . Penyajak mengajak wanita supaya mengangkat martabat mereka dengan kekuata n akal dan tenaga fizikal. uk wanita berada di puncak pentas dunia. Kini sudah tiba waktunya kita bertahta di persada dunia. penyajak m enyarankan wanita menggerakkan keupayaan maksimum.Mari kita jana semua upaya dalam menjulang citra seluruh wanita dengan kudrat me ntal juga fizikal berbekal iman dan semangat cekal kita gerakkan kemampuan yang pukal. Dengan berbekalkan keimanan dan kecekalan.

Kita mestilah cekal dalam meniti kehidupan demi kesejaht eraan. Persaingan manusia dalam mengejar kemaju an pada zaman moden. Contoh: Setiap individu perlu berpandan gan jauh untuk mencapai matlamat hidup. Wanita hendaklah berusaha mengangkat martabat mereka dengan berbekalk an kekuatan mental dan fizikal. Berpandangan jauh. Usaha mengangkat martabat wanita. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 29 . Contoh: Wanita kini perlu memiliki keyakinan diri dalam menempuh arus perdana dalam hidup. Contoh: Kecekalan penting untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu bidang. Pengajaran Wanita hendaklah berani menghadapi cabaran dalam zaman moden ini demi kejayaan diri sendiri. Contoh: Wanita kini perlu berani mengemukakan dea dan melibatkan diri dalam pelbagai bidang untuk pembangunan negara.Tema Persoalan Nilai Keberanian. Wanita mestilah menjaga iman dan adab sopan agar terpelihara daripada god aan dunia. Kecekala n. Peranan wanita dalam masyarakat. Keyak inan diri. Keyakinan diri dalam usaha mendapat kesenangan dalam hidup. Kepentingan wanita menjadi seorang yang berani .

Salah seorang pu teri tersebut iaitu Tuan Puteri Cendera Kesuma memberitahu mereka telah ditawan oleh sepasang suami isteri raksasa untuk dimakan apabila mereka dewasa. Sekali lagi Tuan Puteri Cendera Kesuma membuat helah supaya ra ksasa mencari kijang putih bertanduk emas dan memberikan kain hitam untuk dicuci sampai putih sebagai tanda sayang raksasa kepada mereka. Indera Nata telah menyeberangi lautan dengan bant uan ular sakti ke negeri Pattani. Apabila raksasa p ulang. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 30 . Indera Jenaka memberitahu bahawa Si Piatu itu s ebenarnya ialah Indera Nata yang berani dengan segala binatang buas dan boleh be rcakap dengan segala binatang. Puteri-puteri itu gembira dengan kedatangan Indera Nata dan memp erkenalkan diri mereka yang berasal dari negara yang berlainan. Raksasa berasa gembira dan telah membunuh mereka semua dan membawa balik gaja h bergading emas. Di sebelah rumah tersebut terdapat sebuah mahligai dan dia melihat tujuh orang puteri di dalamnya.PROSA TRADISIONAL HIKAYAT INDERA NATA Sinopsis Indera Jenaka tiba ke negeri Rom setelah sekian lama mengembara dan sampai ke rumah bondanya Si Batu Kembar. Tuanku Syah Alam mengagumi Indera Nata apab ila mendengar cerita daripada Indera Jenaka. perlulah mencari gajah bergading emas. Bond anya bertanyak tentang Si Piatu. Indera Nata juga telah menyelamatkan Indera Je naka daripada dibaham binatang buas. Indera Nata pergi menge mbara dan ternampak sebuah bukit yang terlalu tinggi dan terdapat sebuah rumah d i situ. Kedua-dua raksasa itu gagal mencari kijang putih bertanduk emas dan memutihkan kain yang hitam. Indera Nata membawa ketujuh-tuj uh puteri melarikan diri dengan menaiki gajah bergading emas bersama semua harta dalam mahligai itu. Indera Nata memperkenalkan dirinya sebagai anak Raja Rom dan memberitahu tujuannya datang atas perintah ayahandanya mencari gajah ber gadingkan emas. Puteri C endera Kesuma bercadang meminta pertolongan raksasa untuk mencari gajah bergadin g emas bagi membantu Indera Nata mendapatkan gajah itu segera. Raksasa lelaki keluar mencari kijang putih bertanduk emas sementara raksasa perempuan pergi mencuci ka in hitam supaya menjadi putih. Raksasa pergi k e hutan dan mencari gajah bergading emas dan secara kebetulan terserempak dengan Raja Rom yang menaiki gajah bergading emas dan pengikutpengikutnya pergi berbur u. Seterusnya. mereka kembali ke mahligai dan mendapati ga jah bergading emas dan ketujuh-tujuh puteri telah hilang. Pada masa itulah. Indera Nata disembunyikan di dalam peti emas dan puteriputeri itu membuat helah kepada raksasa dengan mengatakan jika hendakkan mereka cepat dewasa dan b oleh dimakan hati mereka.

Raksasa yang tiba di tepi pantai cuba men arik Indera Nata dan ketujuh-tujuh puteri di seberang tetapi ular sakti dan naga telah menarik raksasa ke tengah laut menyebabkan kedua-dua raksasa itu mati. Indera Nata meminta Betara Gangga dengan mengg unakan gemala hikmat dan Betara Gangga mengarahkan ular sakti dan naga membawa I ndera Nata dan ketujuhtujuh puteri menyeberangi lautan. Bondanya sa ngat gembira melihat kedatangan mereka. Ular sakti dan naga ters ebut membawa mereka semua ke seberang. Indera Nata menge mbara mencari gajah bergading emas atas perintah ayahandanya. Indera Nata menceritakan semua peristiwa yang berlaku dan ketujuh-tujuh puteri bercerita tentang diri mereka kepada Tuan Puteri Cenderawati.Kedua-dua raksasa terlalu marah dan segera mengikut kesan tapak kaki gajah dan a khirnya ternampak ketujuh-tujuh puteri bersama Indera Nata di atas gajah. menyelamatkan tujuh orang puter i daripada tawanan raksasa dan hampir ditangkap dan dibunuh raksasa. Mereka semua tinggal bersama Tuan Puteri Cenderawati. Tema Pengembaraan anak raja menempuh pelbagai cabaran. Persoalan Keberanian dan kehebatan anak raja. Contoh: Tuan Puteri Cendera Kesuma membuat helah denga n menyuruh raksasa mencari gajah bergading emas sekiranya raksasa mahukan mereka cepat besar. Kebijaksanaan untuk mendapatkan sesuat u dan menyelamatkan diri. Kasih sayang seorang ib u terhadap anaknya. Raja Rom. Contoh: Indera Nata berani masuk k e mahligai raksasa dan menyelamatkan tujuh orang puteri. Contoh: Si Batu Kembar memeluk dan mencium anaknya Indera Je naka yang baru balik daripada mengembara. Contoh. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 31 . Indera Nata dan ketujuh-tujuh puteri menangis ketakutan apabila mendengar suara raksas a sehingga sampai ke tepi pantai. Pelbagai cabaran dihadapi dalam pengembaraan tersebut antaranya menemui binatang buas di dalam hutan. mendaki bukit yang terlalu tinggi. Tuan Puteri Cenderawati. In dera Nata bersama-sama ketujuh-tujuh puteri telah berjalan selama tujuh hari tuj uh malam sehingga sampai ke rumah bondanya. tetapi sebenarnya dia bertujuan untuk membantu Indera Nata mendapa tkan gajah bergading emas.

Kita hendaklah bijak menyelesaikan masalah yang timbul. Contoh: Indera Nata berani masuk ke m ahligai raksasa dan menyelamatkan tujuh puteri. Indera Nata membantu menyelamatkan Indera Jenaka daripada serangan binatang buas di hutan. Pengajaran Kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dihajati. Contoh: Tuan Puteri membua t helah untuk melepaskan diri. Kita hendak lah tolong-menolong antara satu sama lain. Kita mestilah saling menyayangi antara satu sama lain supaya dapat hi dup harmoni. Contoh: Indera Nata menolong menyelamatkan tujuh puteri daripada tawanan raksasa. Keberanian. Contoh. Tuan Puter i Cenderawati amat menyayangi Indera Nata.Nilai Tolong-menolong sesama manusia. Bijaksana. Kasih sayang. Tolong-menolong. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 32 . Kita mestil ah menghargai budi yang diterima dan membalas dengan sebaik-baiknya.

Bibi Zainab amat marah mendengar nasihat itu. Bibi Zainab sekali lagi ingin keluar menemui anak raja itu. Bayan menyatakan hasrat untuk membantu isteri saudagar agar dapat kemb ali ke pangkuan suaminya. namun Bayan telah bercerita tentang Hikayat Taif untuk melalaikannya. Namun. Bayan menyembunyikan dirinya di dalam saluran tem pat membuang air beras menyebabkan isteri saudagar tersebut menganggap Bayan tel ah mati. menyebabkan isterinya diterima kembali. Bab 2 : @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 33 . Pada ketika itu. Pemergiannya menyebabkan Bibi Za inab berasa sunyi lalu duduk di tepi jendela. Bibi Zainab ingin berjumpa dengan anak raja itu lalu meminta nasihat burung tiung. Cetera Pertama Mengisahk an Bayan yang dicabut bulunya oleh isteri saudagar. Menurut ramalannya. Isteri saudagar memberitahu kepada suaminya bahawa Bayan telah mati aki bat dimakan oleh kucing. lantas menghempas tiun g sehingga mati. Burung itu sungguh istimewa kerana boleh membuat ramalan. Khoja Maimun keluar berniag a dan meninggalkan isteri tercintanya di rumah.PROSA TRADISIONAL HIKAYAT KHOJA MAIMUN Sinopsis Bab 1 Khoja Maimun yang berasal dari negeri Ajam. Namun tiung me larangnya dengan memberi nasihat bahawa perbuatan tersebut bertentangan dengan h ukum Allah. malangnya hari telah siang. dia keluar dari tempat persembunyiannya lalu terba ng ke kubur Tuan Sheikh Wali Allah untuk menyuruh isteri saudagar bertaubat. Setel ah bulu bayan tumbuh kembali. Bayan menyu ruh Bibi Zainab menemui anak raja yang dicintainya. Kh oja Maimun turut membeli seekor burung tiung betina. dalam masa tiga hari lagi Khoja Maimun akan mendapat keuntun gan hasil daripada menjual sanbal (wangi-wangian). Bayan beru saha melalaikan Bibi Zainab dengan bercerita kepadanya. Hasil keuntungan tersebut. Seterunya dia meminta pandangan daripada Bayan pula. mempunyai seorang isteri yang cantik bernama Bibi Zainab. helah itu diketahui suaminya menyebabkan saudaga r tersebut marah dan menghalau isterinya. dia terpandang an ak raja negeri yang sangat kacak dan mereka saling jatuh hati. Pada suatu hari. Isteri saudagar berbuat demi kian kerana mengesyaki Bayan telah membocorkan rahsia dia telah bermukah dengan seorang fakir kepada suaminya. Pada hari yang lain. mereka pergi ke pekan lalu membeli seekor burung bayan jantan denga n harga seribu dinar. Isteri saudagar telah pergi ke kubur T uan Sheikh Wali Allah untuk memohon doa agar suaminya menerimanya kembali. Bay an menyuruh isteri saudagar mencukur rambut dan bulu kening kerana ingin membala s dendam. Bayan menemui saudagar dan menjelaskan bahawa bukan is terinya yang membunuh Bayan.

Oleh sebab itu. Hajatnya masih tidak kesampaian apabila Bayan bercerita pula kisah Hikayat Serimala dengan Pandai Emas. Ketaatan Taif menyebabkan dia dianugerahkan sebuah negeri dan harta yang ban yak. Taif begitu setia dan rela melakukan perkara tersebut. Cetera Ketiga Terdapat seorang sumi yang begitu mencemburui isterinya menyebabkan segal a tindak tanduk isterinya dikawal. dia harus membunuh anaknya sendiri. Bab 4 : @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 34 . Bayan bercerita lagi. Kebijaksanaan isteri saudagar itu m enyebabkan Raja ingin menguji kesetiaannya iateri saudagar dengan menghantar seo rang hamba raja menemuinya namun gagal. Isterina telah bercerita tentang seorang suam i yang terlalu memahami isterinya dan tidak akan marah walaupun isterinya berlak u sumbang terhadapnya. Raja di negeri itu tertanya-tanya akan keunikan bunga itu menyeb abkan saudagar itu menceritakan hal sebenar. Seterunya. Malam berikutnya. dia membekalkan bunga dan sehelai kain kesumba ketika suaminy a pergi belayar. Sekali lagi Bib i Zainab gagal menemui kekasihnya. Akhirnya Bibi Zainab insaf dan sedar bahawa seorang perempuan mestilah taat kepada suaminya. jika Taif inginkan daulat Raja Tabristan bertambah dan umur bagin da dipanjangkan. Jika isterinya curang. Ta if telah menyatakan hasrat untuk melawan isteri Syah Alam sehingga menyebabkan r ajanya murka. bunga itu akan layu dan kain itu akan lu ntur. Isteri kepada suami yang cemburu i tu selalu menegaskan kepada suaminya bahawa dia setia. Bunga yang dibawa oleh saudagar (suami) itu tidak layu walaupun ketika itu musim kemarau. Dalam suatu majlis keramaian. tiga orang hamba dihantar unt uk menguji kesetiaan isteri saudagar tadi namun turut mengalami kegagalan. Akibat terlalu cemburu si suami sanggup menj adikan dirinya seekor gajah untuk membawanya berjalan-jalan. Suatu malam ketika Taif sedang berkawal. perak dan tempat penginapan.Bab 3 : Cetera Kedua Taif menemui Raja Tabristan kerana Raja Arab tidak menghargai jasa yang dicurahkannya selama ini. Peristiwa itu sebenarnya diintip oleh Raja Tabrist an. Akhir nya Raja sendiri yang pergi untuk menguji isteri saudagar tadi. namun dihalang oleh perempuan itu kerana dia sebenar nya hanya ingin menguji Taif. Raja Tabristan terdengar suara perempuan. Kehadirannya dialu-alukan dan Raja Tabristan meng anugerahinya emas. Hal ini demikian kerana dia pernah melihat suami yang cem buru turut diduakan oleh isterinya. Menurut perempuan itu. Raja menitahkan Taif untuk menyiasat perkara tersebut. Isteri saudagar menasihati Raja agar takut akan azab Allah dan segera bertaubat. Cerita itu sekali lagi melalaikan Bibi Zainab menyebabkan dia tidak berkese mpatan untuk bertemu kekasihnya. namun kesetiaannya diragu i. kerana bimbang iste rinya akan bersenda gurau dengan lelaki lain.

Kewajipan menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga. Bibi Zainab jatuh hati den gan anak raja. Contoh: Taif begitu taat akan p erintah Raja Tabristan sehingga rela membunuh anaknya. Kejujuran dalam sebuah perhubun gan. Contoh: Kh oja Maimun keluar berniaga untuk mencari rezeki. Contoh: Cerita-cerita yang disampaikan oleh Bayan berkisar tentang pentingn ya kesetiaan seseorang isteri dan perlu memiliki etika yang murni untuk menghind arkan daripada berlaku curang. Contoh: Apabila melihat B ibi Zainab menghempas burung tiung sehingga mati. Contoh: Khoja Maimun dan saudagar prihatin dengan tanggungjawab untuk mencari nafkah buat keluarga. Contoh: Khoja Maimun menyayangi isterinya Bibi Zainab sepenuh hati. Contoh: Semasa ketiadaan suami. Keinsafan atas kesalahan yang dilakukan.Tema Nilai etika yang harus diutamakan oleh golongan wanita terutamanya para ist eri. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 35 . Kecur angan seorang isteri. Contoh: Bibi Zai nab insaf akan kesalahan yang dilakukan kerana cuba menduakan suaminya. Persoalan Kebijaksanaan melaksanakan sesuatu tindakan. Prihatin terhadap keluarg a. Bayan berpurapura tidur. Nilai Kasih sayang terhadap pasangan. Ketaatan kepada ketua. Contoh: Isteri saudagar jujur terhadap suaminya walaupun banyak lelaki cuba mendekatinya.

Pengajaran Kita mestilah patuh kepada perintah Allah agar dapat menghindarkan di ri daripada kemungkaran. Kita haruslah berusaha untuk mencari rezeki buat keluar ga agar kehidupan lebih sejahtera. Kita perlulah menyayangi ahli keluarga dengan sepenuh hati agar memperoleh kebahagiaan yang berkekalan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 36 . Kita mestilah bijak m enyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi agar tidak mendatangkan kemudaratan.

Hanya yang tinggal Merah Silu dan Merah Hasum serta beberapa rakyat yang mas ih hidup dan mengaku taat setia kepada kedua-duanya untuk terus tinggal di neger i Semerlanga itu. Pada suatu hari. Merah H asum telah meminta Merah Silu menghentikan perbuatan tersebut dan menyuruh Merah Silu keluar dari negeri itu jika tidak mahu mendengar katanya. Megat Iskandar setuju membenarkan Me rah Silu tinggal di situ dan boleh memelihara kerbau kerana ada ladang yang luas . Merah Gajah mahu mencabut rambut tersebut tetapi dihalang ole h isterinya. Mereka membuka perkampungan di tepi sungai. Akhirnya dia mengambil k eputusan membawa balik cacing gelang-gelang itu dan merebusnya di dalam kawah. Beberapa siri peperanga n berlaku antara Merah Silu dengan Sultan Maliku’l Nasar dan akhirnya sultan tewas dan Merah Silu menjadi raja di Rimba Jerun. Sewaktu Puteri Betong tidur. 37 @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja . Megat Iskandar dengan persetujuan pembesar dan rakyat telah melantik Merah Silu menjadi raja di Rimba Jerun. Merah S ilu terlihat banyak ikan dan dia pergi ke hulu sungai menahan bubu.Sinopsis PROSA TRADISIONAL MERAH SILU Kisah bermula apabila Merah Gajah yang berkahwin de ngan Puteri Betong telah dikurniakan dua orang anak lelaki iaitu Merah Silu dan Merah Hasum. Ayahanda Merah Gajah ia itu Raja Ahmad telah bertindak balas menyerang Raja Muhammad sehingga berlaku pe perangan sengit menyebabkan kedua-duanya terbunuh termasuk sebilangan besar raky at. Suatu hari ketika di sungai. Di sini beliau bertemu den gan Megat Iskandar dan menyatakan hasratnya untuk tinggal di negeri tersebut dan menganggap Megat Iskandar sebagai bapanya. Mereka berdua keluar meninggalkan negeri Semerlanga menuju ke sebuah negeri bernama Beruana. Merah Silu suka menyabung ayam dan selalu memberi kerbau sebagai hadiah kepada sesiapa yang menyabung ayam dan menontonnya. Merah Sil u tiba di hulu Karang dan menetap di situ tetapi kehadirannya tidak disenangi ol eh penduduk kampung kerana kerbau-kerbau itu memakan tanaman mereka. C acing itu telah bertukar menjadi emas dan buihnya menjadi perak menyebabkan Mera h Silu menjadi kaya. Akhirnya Merah S ilu mencari petempatan baru dengan membawa segala harta dan kerbaunya. Merah Gajah telah mencabut rambut ters ebut menyebabkan keluar darah dari liang-liang rambut sehingga menyebabkan kemat iannya. Sulta n Maliku’l Nasar tidak bersetuju dan menyerang Merah Silu. Merah Silu dan adiknya Merah Hasum berhasrat meninggalkan nege ri itu kerana tidak ada sesiapa lagi kaum kerabatnya yang tinggal. Pada awalnya Merah Gajah tidak mengetahui isterinya mempunyai sehel ai rambut berwarna keemasan di tengah kepala sehingga beliau terpandang isteriny a menyikat rambut. Merah Silu menangkap kerbau liar tetapi tindakann ya itu tidak disenangi oleh Merah Hasum kerana pada pendapatnya kerja itu tidak berfaedah dan hanya memalukan dirinya sebagai saudara kepada Merah Silu. Merah Hasum hanya diam apabila mendengar berita Merah Silu menjadi kaya. Beberapa kal i bubu ditahannya dipenuhi dengan cacing gelang-gelang. Merah silu berpindah lagi ke sebuah negeri bernama Buluh Telang. Berita kematian Puteri Betong telah menimbulkan kemarahan ayahandanya Ra ja Muhammad dan mengambil tindakan membunuh Merah Gajah.

Sikap pemurah dalam kalangan masyarakat. Contoh: Merah Silu m enghadapi beberapa peperangan dengan Sultan Maliku’l-Nasar sehingga dia dirajakan di Rimba Jerun. Contoh: Merah Silu suka menyabung ayam dan menggunakan wang per taruhan. Rakyat mematuhi perintah raja untuk berperang sehingga melibatkan banyak kehilangan nyawa. Contoh: Keistimewaan seseorang keturunan raja digambarkan dengan peris tiwa aneh misalnya cacing gelang-gelang yang direbus oleh Merah Silu bertukar me njadi emas dan buihnya menjadi perak. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 38 . Keberanian anak raja. Murah hati Contoh: Merah Silu menghadiahkan seekor kerbau kepada setiap orang yang hadir ke gelanggang sabung ayam. Nilai Taat setia Contoh. Kegemaran berjudi dalam kala ngan masyarakat. Contoh: Perselisihan faham anta ra Merah Silu dengan Merah Hasum kerana tindakan Merah Silu yang menangkap kerba u liar tidak disukai oleh Merah Hasum dan dianggap memalukan. Perkara di luar lo gik akal. Contoh: Merah Silu yang suka menyabung ayam memberi hadiah seekor kerbau kepada orang yang terlibat men yabung ayam dan juga kepada yanghanya datang melihat sahaja malah dia juga membe ri semula wang pertaruhan kepada mereka yang kalah.Tema Persoalan Perselisihan antara adik-beradik. Ketabahan seorang anak raja dalam menghadapi cabaran hidup.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 39 .Keberanian Contoh: Merah Silu berani berperang menentang Sultan Maliku’l-Nasar unt uk menjadi raja di Rimba Jerun. Kita hendaklah berani mempertahankan maruah supaya hak kita t idak diganggu gugat. Kita hendaklah menghormati tetamu. Kita hendaklah menyelidik dahulu sesuatu perkhabaran sebelum mengam bil sebarang tindakan. Berdikari Contoh: Merah Silu keluar mencari pete mpatan baru sendirian setelah dihalau oleh Merah Hasum. Kita janganlah menganiay ai binatang. Pengajaran Kita hendaklah menyelesaikan masalah yang timbul melalui rundingan bu kannya peperangan.

Sekali lagi Awang Sulung meng gunakan kesaktiannya dengan mencampakkan tulang pelanduk putih menyebabkan air m enjadi tenang. Awang Sulung tidak memegang kem udi sebaliknya menyeru geliung itu supaya belayar mengikut tiupan angin. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa meminta Si Kembang Cina memanggil Awang Sulung menggantikannya sebagai jurumudi dengan memberi alasan bahawa dia sudah keletihan. jurumudi menikam seekor ayam dengan kerisnya lal u pergi berjumpa Tuanku Nakhoda Tua dan menyatakan bahawa dialah yang telah meny elamatkan geliung itu daripada serangan Tuan Puteri Dayang Nuramah. Tuan Puteri Day ang Seri Jawa memarahi Si Kembang Cina yang mengikut arahan jurumudi kerana memb erikan sisa-sisa nasi di dalam tempurung berbulu kepada Awang Sulung sebaliknya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa memerintahkan Si Kembang Cina menyiapkan hidangan i stimewa kepada Awang Sulung. Berlaku satu lagi keanehan apabila air masin yang d iambil oleh Awang Sulung yang dimasukkan ke dalam buyung suasa bertukar menjadi air manis.PROSA TRADISIONAL PELAYARAN YANG PENUH PERISTIWA Sinopsis Kisah bermula apabila Awang Sulung mengikuti pelayaran Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dengan menaiki gel iung (kapal) dari negeri Bandar Mengkalih menunuju ke negeri Semarang di Tanah J awa. Sebaik sedar. Perkara pelik dilakukan oleh Awang Sulung kerana dia mengambil air di tengah laut di tempat arus yang deras. Tuanku Nakhoda Tua telah berjanji akan mengahwinkan sesiapa sahaja yang berjaya membawa geliung itu selamat sampai ke Tanah Jawa dengan puteri baginda iaitu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Setelah tiga hari belayar. Setelah beberapa lama berlabuh barulah penghuni geliung tersedar daripada pengsan. dan Awang Su lung Merah Muda yang menyamar sebagai budak comot dan hitam. Geliung itu bergerak terlalu laju menyebabkan semua anak kapal mabuk-mabuk dan muntah-muntah lalu tidak sedarkan diri kecuali tiga orang iaitu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa yang menggantikan jurumudi kapal. sebaliknya mengambil batang nipah. Anehnya. Tuanku Nakho da Tua percaya kata-kata jurumudi kerana sewaktu kejadian baginda juga pengsan. geliung itu hendak berlabuh di Pulau Tapai untuk mengambil k ayu api dan air tetapi gagal kerana laut bergelora. Geliung itu berlabuh selama tiga hari tiga malam di Pulau Tapai. Si Kembang Cina. Awang Sulung tidak mengambil kayu bakau dan temu laut seperti yang diminta oleh Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa cuba menguji kehebatan Awang Sulung deng an menyuruhnya mengambil air dan mencari kayu api. Pada mulanya Awang S ulung tidak bersetuju tetapi setelah dipujuk dengan lembut akhirnya Awang Sulung mengambil alih tugas sebagai jurumudi. Jurumudi menunjukkan rasa tidak senangnya terhadap Awang Sulung kepa da Tuan Puteri Dayang Seri Jawa sebaliknya dia dimarahi oleh Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 40 .

Awang Sulung melaungkan nama-nama ketua lanun dan menyindir mereka supaya menawan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. 41 @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja . ayam itu berjaya menaji ayam law an sehingga terputus kepala. Anak-anak kapal termasuk jurum udi lari menyelamatkan diri. Dia menunjukkan kerisnya yang berdarah selepa s dia menikam seekor ayam. Selepas lanun-lanun itu pergi. Kinantan Suci hampir tewas tetapi setelah diseru oleh Awang Sulung. terserlahlah ketampanan Awang Sulung. Semasa meli ntasi perairan Pulau Salah Nama. Mereka membawa bersam a ayam Awang Sulung yang bernama Kinantan Suci. Tuanku Nakhoda Tua memanggil semua anak kapa l memaklumkan mereka akan melalui kawasan Laut Sekona Lingga yang banyak lanun. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa meminta Awang Sulung m enentang lanun tetapi Awang Sulung membuat helah mengatakan beliau tidak layak k erana kaki dan tangannya sakit. Pada peringkat awal pertarungan. Semasa naik ke dara t. barulah Awang Sulung naik k e balairung seri. Awang Sulung ditemani oleh jurubatu dan Bujang Selamat. lanun menyerang. jurumudi membuat helah sekal i lagi dengan mengaku dirinyalah yang menyelamatkan geliung itu daripada seranga n lanun kepada Tuanku Nakhoda Tua. Geliung itu telah dipenuhi dengan wang batu dan wang emas. dia akan dikahwinkan dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa pe ngsan tetapi sedar apabila mendengar Awang Sulung berpantun dengan Si Kembang Ci na lalu tuan puteri berbalas pantun pula dengan Awang Sulung. Selepas mandi dan memakai persalinan pakaian pusak a tua warisan boda dan menyisip keris serta menyarung pedang sakti. Tuan Puteri D ayang Seri Jawa begitu geram akan tindakan ayahandanya yang tidak usul periksa. disambut oleh pembesar dan rakyat negeri itu. Tuanku Nakhoda Tua percaya penipuan jurumudi dan meme rintahkan Mualim Cik Mas menikahkan puterinya dengan jurumudi itu. Semua anak kapal berasa takut. Apabila mendengar alasan itu. Tuanku Nakhoda Tua berjanji sesiapa yang dapat menyelamatkan baginda dan puterin ya daripada serangan lanun. Beberapa hari selepas mereka berkahwin. Mendengar suara Awang Sulung. Setelah menyelesaikan semua hutang. lanun-lanun itu ketakutan keran a mereka mengenali Awang Sulung dan berjanji untuk menyelesaikan hutang Awang Su lung kepada Datuk Batin Alam dan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Semasa lanun-lanun cuba menaiki geliung. lanun-lanun itu kembali ke ba htera masing-masing. Apabila mengetahu perkara sebenar. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa menyuruh Si Kembang Cina memberikan limau selimpat pagar dan sabun wa ngi untuk Awang Sulung mandi. Kedatangan Awang Sulung ke Neger i Pati Talak menimbulkan kehairanan rakyat negeri tersebut apabila segala alat k ebesaran dan seluruh isi alam berbunyi. geliung meneruskan pelayaran merentasi beberapa pulau sehinggalah sampai ke Negeri Pati Talak Terengganu. Tuanku Nakhoda Tua memohon maaf kepada Awang Sulung yang juga berketurunan raja dan mengahwinkannya dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. namun jurumudi telah mengambil kesempatan d engan menonjolkan diri bahawa dia yang akan melawan lanun-lanun itu.Semasa hendak meneruskan pelayaran. Setelah dijamu mak an dan minum serta memenuhkan geliung dengan wang. Aw ang Sulung berhasrat untuk pulang ke bandar Mengkalih menyebabkan Tuan Puteri Da yang Seri Jawa berasa sedih dan mengambil tindakan untuk terjun ke laut tetapi s empat dihalang oleh hulubalang yang ada di situ. Awang Sulung meminta kebenaran daripada raja untuk menyabung ayam. Aw ang Sulung dijemput naik ke darat oleh raja negeri tersebut. Selesai menyabung ayam.

Satu lagi kelebihannya. semasa ketibaan Awang Sulung ke negeri Pati Talak Terengganu. Si Jalak.Tema Kelebihan dan kehebatan anak raja. akat-alat kebesaran dan seluruh isi alam berbunyi seolah-olah menyambutnya. menenangkan air laut dengan mencampakkan tulang pelanduk putih . menukarkan air laut yang masin menjadi manis. Persoalan Cinta tidak mengenal rupa paras Contoh: Tuan Puteri Dayang Seri Jawa j atuh hati kepada Awang Sulung kerana melihat kelebihan yang dimiliki oleh Awang Sulung walaupun ketika itu Awang Sulung comot dan hitam. Tujuannya supaya dia dapat berkahwin dengan Tuan Puter i Dayang Seri Jawa. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 42 . Contohnya. Menghormati tetamu Contoh: Awang Sulung disambut oleh pembes ar istana dan rakyat Negeri Pati Talak Terengganu semasa naik ke balairung seri. ketika ia menyeru ayamnya Kina ntan Suci yang hampir tewas semasa menyabung sehingga akhirnya dapat mengalahkan lawannya. Perasaan dengki dan iri hati Contoh: Jurumudi sangat dengki kepada Awang Sulung yang mendapat layanan y ang baik daripada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa sehingga sanggup menyuruh Si Kemb ang Cina memberi sisa-sisa nasi di dalam tempurung berbulu kepada Awang Sulung. Kewibawaan dan pengaruh yang kuat Contoh: Lanun-lanun tidak berani menyerang gel iung yang dinaiki Tuan Puteri Dayang Seri Jawa apabila mendengar suara Awang Sul ung Merah Muda. Menipu untuk mencapai sesuatu tujuan Contoh: Jurumudi menipu Tua nku Nakhoda Tua dengan menyatakan dialah yang menyelamatkan geliung daripada ser angan Tuan Puteri Dayang Nuramah dan daripada serangan lanun dengan menunjukkan keris yang berdarah ayam. Awang Sulung Merah Muda digam barkan memiliki kelebihan dan kehebatan seperti boleh menggerakkan geliung tanpa memegang kemudi.

Berani Cont oh: Awang Sulung berani menentang lanun yang cuba menyerang geliung kenaikan Tua n Puteri Dayang Seri Jawa. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 43 . Kasih sayang Contoh: Awang Sulung dan Tuan Puteri Day ang Seri Jawa saling menyayangi selepas berkahwin. Pengajaran Kita hendaklah sentiasa merendah diri di mana-mana sahaja kita berada supaya kita akan dihormati. Keinsafan Contoh: Tuanku Nakh oda Tua insaf dan memohon maaf atas kesalahan kepada Awang Sulung. Kita hendaklah bersedia memberi bantuan terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Kita hendaklah bijak agar dapat menyelesaikan sesuatu m asalah yang timbul.Nilai Merendah diri Contoh: Awang Sulung yang berketurunan raja sanggup menyamar sebagai budak hitam dan comot. Kita hendaklah berani mengaku kesalahan yang dilakukan a gar tidak menimbulkan kekesalan pada masa hadapan. Keyakinan Contoh: Tuan Puteri Dayang Seri Jawa d engan yakin mengambil alih mengemudi kapal sewaktu jurumudi pengsan. Kita hendaklah berani menghadapi pelbagai rintangan demi mencapai matlamat.

Um semakin berminat untuk bermain catur setelah mende ngar kisah kehebatan pemain catur ternama di dunia. Perlawana n berlangsung dengan sengit. Ahli keluarga yang lain tidak menyenangi perlawanan tersebut. Uj tid ak berpuas hati lalu menjerit dan menghentak meja. bu ah caturnya telah berubah. I bu meminta mereka bertenang namun diabaikan. Mereka terkenal kerana berketurunan al-Hakam iaitu rakan sepermainan Abu Bakar Muhamma d Yahya as-Sufi. Uk. tiada sesiapa yang mengaku berta nggungjawab meletakkan botol asid itu. Uj hampir kalah. Us. iaitu ada yang menyokong Uj dan ada yang menyokong Um. Uj menuduh Um penipu dan mema ksa Um mengaku kalah. Keluarga tersebut mula berpecah kep ada dua. Ul. Beberapa detik kemudian. Keadaan semakin haru-biru.PROSA MODEN CERPEN PEMAIN CATUR (Zaharah Nawawi) Sinopsis: Enam beradik daripada keturunan ternama dalam permainan catur iaitu Uj. kakinya terkuis sebotol asid di bawah meja. Um segera mengalih semula buah catur tersebut. Ibunya yang ketika itu sedang sakit berasa amat hiba sehingga d iserang angin ahmar. Um menolak dengan alasan bahawa dia hilang fokus ketika bermain kerana memikirkan soal ibunya yang sedang sakit . Ur dan Um. Sekem balinya ke meja apabila duduk. Um ialah adik yang paling mudah untuk d ibentuk berbanding adik-beradik yang lain. Berlaku tuduh menuduh antara Um dan Uj. iaitu salah seorang daripada dua pemain shatrani yang disegani di dunia. Dia berharap Um dapat menggantikannya sebagai tonggak keluarga. Um berkalih untuk minum. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 44 . Uj merupakan anak sulung dalam keluarga tersebut mengajak Um adik bong sunya berlawan permainan catur. Um ke bilik air mencuci muka untuk menenangkan diri. Bagi Uj. Um be rasa amat sakit. Um terpaksa menerima cabaran Uj untuk berlawan catur secara terbuka. Kempen Uj berhasil. Uj menga jak Um berlawan catur untuk menguji pengetahuan.

Sedangkan hubungan m ereka adalah sedarah iaitu adik-beradik.. Mereka sanggup bertelingkah hanya kerana per mainan catur.. Kegigihan Contoh: Um berusa ha bersungguh-sungguh menelaah buku tentang permainan catur. Keharmonian dalam keluarga harus diuta makan. Pengkhianatan sesama ahli keluarga C ontoh: Ahli keluarga terutama Uj dan Um bertindak di luar batasan semata-mata un tuk menentukan kehebatan mereka dalam permainan catur. Malah pergaduhan itu juga telah menyebabkan perpecahan dalam kelua rga mereka. Nilai Kasih sayang Contoh: Uj menyayangi adiknya Um. Contoh: Ibu yang sedang sakit amat risau tentang pergaduhan anak-anak yan g boleh menyebabkan keharmonian terganggu. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 45 .. Contoh: Sikap Uj dan Um yang tidak m ahu mengalah dan mahu menang menyebabkan mereka bertelagah.. Ibu mereka yang sedang sakit juga telah diabaikan. Contoh: Sikap tidak mahu mengalah dan bertolak ansur menyebabkan berl akunya pergaduhan antara Uj dan Um. Persoalan Sikap bangga yang menguasai diri. Keberanian Contoh: Um menyahut cabaran abangnya Uj untuk bertanding catur.Tema Keruntuhan moral dalam institusi kekeluargaan yang menyebabkan berlakunya p erpecahan.

. Semangat keberanian perlulah dimiliki oleh setiap individu agar semua cabaran ya ng ditempuh dapat diatasi dengan baik.Pengajaran Kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh agar berjaya dalam hidup. Kita hendaklah saling menyayangi antara adik-beradik kita agar kehidupan bahagia dan harmoni. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 46 .

Malangnya Hisyam telah terko rban dalam Peristiwa 13 Mei. Justeru. dia memilih Peristiwa 13 Mei sebagai latihan ilmiah untuk Sarjan a Muda dalam bidang sejarah. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 47 . Wajah Syahid menyerupai wajah Hisyam iaitu kawannya sewaktu keci l dahulu. Dia mengambil keputusan itu kerana tuga s dan tanggungjawabnya kepada tanah air. Peristiwa hitam itu sukar luput daripada ingatan Me llisa. Dia amat cinta akan negaranya dan memil ih untuk mengetepikan perasaan hatinya. Peristiwa itu telah membuatkan dia tering at akan Hisyam. berasa menyesal kerana mengikut ajakan Farid ke pejabat surat khabar yang men yebabkan dia berkenalan dengan Syahid. Mellisa jatuh hati kepada Syahid kerana keberaniann ya dan hubungan mereka semakin rapat.PROSA MODEN CERPEN MELLISA (Abdullah Hussain) Sinopsis Mellisa seorang gadis Cin a. Namun. keakraban Mellisa dan Syahid tidak lama kerana Mellisa meninggalkan Syahid. Mellisa terkenang akan kemesraannya bersamasama dengan Hisyam. Mereka selalu bermain bersama-sama dan Hisyam pernah menyatakan hasratnya untuk berkahw in dengan Mellisa apabila mereka sudah besar nanti. Dia menjadi anggota tentera kerana tidak mahu Peristiwa 13 Mei berulang lagi.

dengan mengumpu l bukti bukan sahaja melalui pembacaan daripada pelbagai dokumen. Persoalan Pengorbanan demi cinta akan negara Contoh: Mellisa sanggup mengorbanka n dirinya dengan meninggalkan orang yang dicintainya untuk menyahut panggilan me mpertahankan negara.Tema Percintaan antara dua insan yang berbeza budaya Contoh: Mellisa seorang gad is berketurunan Cina pernah menyulam kasih semasa zaman kanak-kanaknya dengan bu dak keturunan Minang namun kecundang kerana kematian menjemput Hisyam akibat rus uhan 13 Mei. tetapi melalui pertemuan bersama-sama responden yang terlibat secara terus dengan peristiwa be rdarah itu. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 48 . Kesedaran terhadap sej arah negara Contoh: Mellisa yang pernah melalui zaman 13 Mei mengkaji sejarah pe ristiwa itu melalui tesisnya hingga menimbulkan rasa tanggung jawab kepada negar a dan tanah air. Setelah dewasa. Mellisa jatuh cinta dengan Syahid yang juga pemuda Melayu dan seiras Hisyam namun akhirnya terpaksa meninggalkan Syahid tanpa berit a kerana telah dipanggil bertugas sebagai tentera. Persengketaan antara kaum Contoh: Hisyam dan ibunya telah m enjadi mangsa rusuhan kaum pada 13 Mei di Jalan Petaling semasa dalam perjalanan pulang dari rumah keluarganya di hadapan Stadium Negara. Nilai Kasih sayang Contoh: Mellisa amat menyayangi Hisyam iaitu hero zaman kanak -kanaknya dan tetap terkenang akannya walaupun peristiwa yang meragut nyawa Hisy am telah lama berlalu. Kegigihan Contoh: Mellisa amat tekun dan gigih mencari ma klumat tentang peristiwa yang mencetuskan peristiwa 13 Mei 1969.

Keberanian Contoh: Hisyam amat berani melindungi Mellisa. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 49 . Kit a janganlah mudah menyimpan dendam terhadap mereka yang melakukan kesalahan terh adap kita. Hisyam telah menumbuk anak orang Inggeris yang memegang tangan Mellisa. Kita haruslah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pe rkara agar pekerjaan yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Cinta akan tanah air Contoh: M ellisa seorang gadis yang sanggup meninggalkan keperluan diri semata-mata kecint aannya terhadap negara dengan menjadi tentera. Kita mestilah mempunyai semangat cinta akan negara kerana dengan sema ngat inilah kita boleh hidup dengan aman dan sejahtera. Pengajaran Kita haruslah menyedari bahawa pertelingkahan antara kaum hanya akan menimbulkan masalah.

Isr ak telah terjatuh dan Wah lah yang berusaha menyelamatkan Israk sehingga naik ke tebing. bekalan air paip di Kampung Sayong tel ah terputus menyebabkan Mikraj mencadangkan abangnya mandi di sungai. dan mencari jering serta tempoyak untuk dimakan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 50 . Akhirnya Israk insaf dan berubah. Namun Wah tidak suk a mereka bertengkar bagai anjing dengan kucing dan mahu mereka berbaik-baik semu la walaupun hati Wah terluka. Tindakan Israk yang sering menghina dan menggores perasaan Wah menimbulkan rasa kurang se nang Mikraj dan dia sering mempertikaikan perbuatan Israk terhadap Wah.PROSA MODEN CERPEN ISRAK (Erda Roslan Khairi) Sinopsis Mengisahkan Adam iaitu an ak tunggal Wah. telah balik ke kampung bersama-sama isterinya Siti Hawa dan anak -anaknya. Israk dan Mikraj di Kampung Sayong. Keadaan rumah yang serba ke kurangan dari segi kemudahan asas dan keselesaan menyebabkan anaknya Israk beras a kurang senang dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kampung. Perbezaa n pendapat ini telah mencetuskan perang mulut antara mereka. Namu n adiknya Mikraj suka akan suasana kampung dan menyebabkan mereka sering bertika m lidah. Hal ini berlaku kerana Israk telah dibesarkan di luar negara. Suatu hari. Namun. Perak. makan n asi. Dia mula memakai baju Melayu.

walaupun cucunya amat ego dan selalu meluk akan hatinya namun Wah tetap sabar. Kasih sayang seorang nenek terhdap cucunya. Ketabahan Contoh: Wah amat tabah membesarkan anaknya tanpa kehadiran suami. Nilai Menghormati ibu bapa Contoh: Israk menolak baik pelawaan ayahnya untuk mak an durian bersama-sama keluarganya. Keprihatinan Contoh: Mikraj amat prihatin akan p erasaan neneknya yang sentiasa terguris dengan perbuatan dan kata-kata abangnya yang seolah-olah mengejek dan memperlekehkan kehidupan miskin neneknya. Hal ini b ertentangan dengan sifat adiknya Mikraj yang lebih kukuh dan teguh jati dirinya dengan adat ketimuran. Australia tidak memp unyai jati diri ketimuran akibat persekitaran dan cara dia dibesarkan. Tanggungjawab bapa terhadap keluar ga Contoh: Adam menjalankan tanggungjawabnya kepada anak-anak. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 51 . Dia membiasakan a nakanak dengan kehidupan kampung di tempat dia dibesarkan agar anak-anaknya tida k sombong dan lupa diri kerana biasa hidup mewah di bandar. Hal ini terpancar apabila Wah menyelamatkan Israk yang hampir lemas dengan tenaga tuanya. kehidupan d an diri neneknya.Tema Perbezaan budaya dan kehidupan dalam sesebuah keluarga sehingga mencetuskan pertentangan pandangan dan nilai Contoh: Israk yang dibesarkan di Perth. Wah. Austra lia mempunyai pandangan yang berbeza dengan adiknya tentang kampung. Contoh: Wah s eorang nenek yang menyayangi cucunya. Persoalan Jati diri Contoh: Israk yang dibesarkan di Perth.

Kita mestilah mengetahui asal usul ki ta agar kehidupan kita selari dengan kehendak agama dan masyarakat.Kasih sayang Contoh: Wah amat menyayangi anak cucunya. Kita harusl ah sentiasa bersyukur terhadap apa-apa sahaja yang kita nikmati kerana ada orang lain yang tidak bernasib baik seperti kita. Kita mestilah berterima kasih terha dap apa-apa bantuan yang telah diterima. Kita harusla h menjaga perlakuan dan kata-kata kita terhadap sesiapa sahaja agar orang di sek eliling kita tidak berasa tersinggung dan kurang senang kepada kita. Pengajaran Kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua daripada kita terutam a dari segi percakapan dan perbuatan kita. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 52 . sehingga sanggup mengguna kan tenaga tuanya untuk menyelamatkan cucunya yang jatuh ke dalam sungai walaupu n Israk selalu menyakiti hatinya.

Pada tahun itu. Selepas Ceper m elimpahkan air. Pada waktu malam. Aku dan isteri telah tua dan kini duduk di rumah menja ga cucu. ikan mati. panjang dan berliku-liku. Bapa pula sudah tidak gila burung lagi sebaliknya dia hanya menjaga cucu dan menjaga ibu. Pada masa ini. air sungai busuk dan sawah kering sehingga menyebabkan ibu menggunakan telaga se bagai sumber. keluarga aku menderita dan aku berkahwin dengan gadis di kampung itu. tidak seperti ibu yang telah tiada di dunia ini. Kini. semua penduduk kampung makan ubi gadung kerana padi musnah. tiba pula musim kemarau. ibu dan ayah tiada lagi. Sungai Ceper masih cergas tetapi ibu tidak. iaitu semasa aku mas ih anak teruna dan ibu masih muda. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 53 . ibu berehat dan esoknya kembali cergas. samala h seperti ibu yang sentiasa aktif melakukan aktiviti bersawah.PROSA MODEN CERPEN IBU DAN CEPER (Shahnon Ahmad) Sinopsis Kisah ibu tua yang dis amakan dengan kisah sebuah sungai iaitu Sungai Ceper. Sungai Ceperialah sungai y ang jernih dan mempunyai sumber ikan dan udang. Pada suatu hari. Sungai Ceper masih wujud tetapi sudah mula berubah sejak ibu terjatuh. Keadaan ini ialah keadaan 40 tahun yang lalu. Ceper telah mati dan tidak berfungsi lagi walaupun masih wujud. Airnya mengalir lesu bersama-sama sampah sarap yang tidak sepatutnya dib uang ke dalam sungai itu. Aku pula sudah bercucu. Pada sebelah malam. lalu lumpuh kerana terpijak tunggul lama iaitu sepuluh tahun sebelum ibu mening gal. Sungai Ceper menjadi cetek. Ceper kini berbau busuk kerana menjadi tempat pembuangan sampah. Airnya likat dan melimpah menyebabkan sawah padi musnah. Pada masa itulah. Sungai Ceper melimpah kerana hujan tur un di hulu.

Kesabaran Contoh: Ibu terpaksa bersabar melayani karenah suaminya yang kurang memberikan perhatian terhadap keb ajikan keluarga. Kasih sayang yang terjalin anta ra manusia dan alam Contoh: Kasih sayang aku kepada ibu dan sungai yang menjadi sumber air dan rezeki di kampungnya.. Nilai Bertanggungjawab Contoh: Sikap bertanggungjawab sebagai seorang ibu dan is teri yang ditunjukkan oleh ibu yang mengusahakan sawah padi bagi menampung kehid upan keluarganya. Kurangnya kesedaran masyara kat terhadap penjagaan alam sekitar. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 54 .Tema Kegigihan seorang ibu dalam mengharungi kehidupan Contoh: Ibu gigih mencari rezeki dan banyak bergantung kepada Sungai Ceper yang berfungsi sebagai sumber air kepada tanaman. Contoh: Sungai Ceper tercemar teruk apabila manusia membuang segala macam sampah sedangkan sungai ini semakin cetek dan tid ak berdaya membawa sampah yang ada di dalamnya. ibu tetap gigih bekerja menyara keluarga. Kegigihan Contoh: Walaupun ter[paksa menggunakan tulang empat kerat.. Persoalan Kepentingan air dalam kehidupan Contoh: Air Sungai Ceper yang deras da n jernih digunakan oleh ibu untuk mengairi sawahnya.

Pengajaran Kita hendaklah bertanggungjawab menyara kehidupan keluarga agar merek a tidak hidup dalam kesusahan. Kita janganlah m encemarkan alam sekitar kerana perbuatan itu akan membawa keburukan kepada masya rakat. Kita mestilah menyay angi ibu bapa yang telah tua agar kebajikan mereka terpelihara. Kita hendaklah menjaga kerukunan rumah tangga aga r tidak berlaku perselisihan faham antara suami dan isteri. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 55 .

Hakimah sebagai kawan baik mengajak Mir ke kampungnya ketika cuti semester. Menyedari hal itu. Hakimah berusaha membantu Mir yang mengalami konflik jiwa itu dengan bantuan ib unya.PROSA MODEN CERPEN BIARKAN SAMUDERA (Raihanah Salleh) Sinopsis Mir atau Aminah m engalami tekanan jiwa. Mir sering bercakap sendirian dan perlakuan peliknya itu telah disedari oleh sahabat baiknya Hakimah. Keadaan ini menggembirakan Hakimah apabila melihat Mir semakin tenang dan beransur pulih. kehidupannya yang lampau hanya tinggal kenangan. Dia sering teringatka n masa silam bersama ayahnya yang bekerja sebagai nelayan serta pesanan-pesanan ayahnya. Diseba bkan itu. Semuanya datang menghantuinya. Ibu Hakimah mahu Hakimah membantu Mir mengenali Tuhan y ang satu. Ibu Hakimah yang tahu keadaan Mir yang sering menyendiri itu. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 56 . Penyakit tersebut menyebabkan Mir tidak berminat terhadap banyak perkara dan sering menyisihkan diri daripada kawan-kawan serta masyaraka t. Keadaan Mir semakin membimbangkan disebabkan oleh ibunya juga telah men inggal dunia sejak dia kecil lagi. Mir berjanji akan menggunakan telekong pemberian ibu Hakimah. Kesannya Mir mula beransur pulih daripada konflik jiwa yang dihadapiny a itu. lalu menghad iahkan telekong berenda. Semuanya berpunca daripada rumahnya yang dahulu yang te rletak di tepi pantai sudah dirobohkan untuk dijadikan tempat peranginan.

Jadi beliau sering menyensiri sehingga ada kalanya bercakap sendirian sehi nggakan kaunselor menganggap kelakuan tersebut sebagai penyakit skizofrenia. Keinsafan untuk mendekati aja ran agama.Tema Konflik dalaman yang dihadapi oleh seorang pelajar. Oleh itu. beliau sering memikirkan kesan kehil angan rumah tersebut yang akan menyebabkan kenangan bersama ayahnya juga akan hi lang. Hakimah membawanya pulang ke kampung untuk be rcuti. Contoh: Ibu Hakimah menghadiahkan kain telekung kepada Amirah agar be liau dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Keikhlasan dalam persahabatan Contoh: Keprihatinan s eorang sahabat untuk membantu rakannya yang mengalami tekanan perasaan dapat dil ihat melalui usaha ikhlas Hakimah. Contoh: Bapa Amirah ser ing berpesan kepadanya agar sentiasa menghargai lautan yang mempunyai banyak kep entingan kepada manusia. dengan bantuan ibunya yang menghadiahkan telekung akhirnya Amirah beransur pulih daripada tekanan perasaan tersebut. Kepentingan menjaga alam sekitar. Malah. Persoalan Kemiskinan para nelayan. Oleh itu Amirah sering membayangkan akan keindahan pant ai dan bunyi ombak dalam kehidupannya. Nilai Kasih sayang Contoh: Kasih sayang Amirah kepada ayahnya tidak pernah berbe lah bahagi. Usaha ini berkesan apabila Amirah mula berubah tingkah laku. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 57 . Malah segal a-galanya serba kekurangan. Contoh: Ayah Amirah digambarkan terlalu daif melalui keadaan rumah dan juga tempoh masa ayahnya berada di lautan. Contoh: Konflik dalaman yang dihadapi oleh Amirah atau Mir disebabkan oleh rumah ayahnya akan diroboh u ntuk dijadikan tempat peranginan.

Prihatin Contoh: Hakimah dan ibunya membantu Amirah untuk kembali sihat kerana k asihan kepadanya. Kesabaran Contohnya: Amirah kelihatan sabar menghadapi dugaan yang melanda hidupnya apabila rumah mereka akan dirobohkan. Rasional Contoh: Aya h Amirah rela menerima suratan takdir yang rumahnya akan dirobohkan untuk pemban gunan. Patuh kepada agama Contoh: Ibu Hakimah digambarkan sentiasa berpegang kep ada ajaran agama sehinggakan menghadiahkan tudung kepada Amirah.

Pengajaran Kita hendaklah tolong menolong sesama manusia terutama terhadap sahab at yang sedang dalam kesusahan. Kita mestilah sentiasa mengingati Tuhan kerana d engan mengingati Tuhan jiwa akan tenang untuk melalui kehidupan seharian. Kita h aruslah berfikiran rasional dalam menghadapi sebarang ujian daripada Tuhan agar kita tidak bertindak di luar batasan. Kita hendaklah menjaga hubungan kekeluarga an terutama dengan ibu dan bapa yang keseorangan di kampung. Kita haruslah menya yangi ibu dan bapa yang telah bersusah payah menjaga dan memberi pendidikan kepa da kita. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 58

DRAMA CEMPAKA BERDARAH (A.Rahim Abdullah) Sinopsis Babak 1 Mengisahkan Mak Jah d an Cempaka sedang mengemas rumah. Mereka menanti kepulangan Zaman yang belajar d i sebuah universiti di Kuala Lumpur. Kemudiannya, mereka terdengar orang memangg il di luar rumah. Mereka mengintai melalui lubang pintu dan mendapati seorang le laki Orang Putih muncul. Mak Jah menyuruh Cempaka masuk ke biliknya. Orang Putih itu memperkenalkan dirinya sebagai Prof. Peter, pensyarah Antropologi dan Sosio logi dan merupakan pensyarah Zaman di universiti. Dalam perbualan mereka, Prof. Peter meminta Mak Jah menasihati Zaman supaya belajar betul-betul sekiranya hend ak berjaya. Prof. Peter bertanya tentang Cempaka apabila melihat gambar Cempaka di dinding. Babak 2 Semasa Zaman dan Cempaka mengambil buah bidara dan akar kayu di sebuah b elukar, Zaman menyuruh Cempaka pulang untuk mengambil parang. Mereka berbincang tentang bonsai dan ukiran akar kayu. Semasa Cempaka pulang mengambil parang, Pro f. Peter muncul ditemani oleh Malik. Berlaku pertengkaran kecil antara mereka. K etika Zaman mengambilkan Cempaka bunga kenanga, Prof. Peter dan Malik muncul sem ula. Berlaku lagi pertengkaran antara Prof. Peter dan Zaman. Prof. Peter mempers oalkan rambut Cempaka yang berwarna perang. Zaman membuat kesimpulan, Maliklah y ang menjadi orang perantaraan Prof. Peter. Dia juga mendakwa Cempaka ialah adikn ya yang dicari-cari selama ini. Semasa Perang Jepun, ibunya telah menyembunyikan adiknya di tebing Sungai Bukit Putih dan ditemui oleh Mak Jah. Dia hendak menga mbil Cempaka dan mahu adiknya itu hidup dalam keluarganya. Sewaktu pertengkaran berlaku, Prof. Peter ternampak seekor ular lalu melepaskan tembakan. Cempaka reb ah berlumuran darah. Mak Jah meraung melihat keadaan Cempaka. Zaman berasa marah dan berlaku pergelutan antara Zaman dan Prof. Peter. Prof. Peter telah melarika n diri ke dalam hutan. Zaman mengejanya dengan parang. Tiba-tiba terdengar satu das tembakan dan semuanya tercengang. Mak Jah bersyukur kerana Zaman selamat dan mengangkat Cempaka yang tidak sedarkan diri itu. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 59

Pemikiran Keberanian mempertahankan hak dan maruah keluarga daripada dirampas ol eh orang luar. Contoh: Zaman bertindak dengan berani dan bersungguh-sungguh keti ka bertengkar dengan Prof. Peter. Persoalan Nilai Kasih sayang. Contoh: Mak Jah amat menyayangi Cempaka walaupun empaka hanya anak angkat. Keberanian. Contoh: Zaman berani mempertahankan Cempak a daripada diambil oleh Prof. Peter. Hormat-menghormati. Contoh: Mak Jah menghor mati tetamunya Prof. Peter dan melayannya dengan ramah. Bertanggungjawab Contoh: Zaman bertanggungjawab memenuhi keinginan adiknya Cempaka untuk mengambil bunga kenanga akar. Kerajinan. Contoh: Zaman rajin belajar sehingga ketika itu berada dalam tahun akhir pengajian. Kasih sayang sesama insan tidak mengenal agama dan keturunan. Pendidikan penting untuk mengubah dan membela nasib diri dan keluarg a. Mempertahankan hak dengan cara yang betul. Peperangan yang menyebabkan perpis ahan antara ahli keluarga. Usaha mencari adik kandung yang hilang semasa Perang Jepun.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 60

Kita hendaklah berfikir secara bijak untuk menyelesaikan sesuatu masalah agar hasrat yang diinginkan aka n memperoleh kejayaan. Janganlah kita menggunakan kekerasan untuk me nyelesaikan sesuatu masalah kerana perbuatan itu membahayakan kita.Pengajaran Kita hendaklah berusaha mempertahankan apa-apa yang menjadi hak ki dengan cara yang betul agar tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Setiap ahli keluarga hendaklah melindungi keluarganya yang lain kerana h al itu merupakan tanggungjawab mereka. Kita perlu berwaspada terhadap orang yang tidak kita kenali agar tidak diperdayakan oleh mereka. Kita hen daklah menghormati masyarakat tempatan jika kita berkunjung ke tempat mereka sup aya kita tidak mendapat kesusahan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 61 .. Kita hendak lah gigih berusaha untuk mengubah corak hidup supaya tidak terus dibelenggu kemi skinan.

Kedatangan mereka didorong atas rasa tanggungjawab moral untuk mengingatkan makhluk bumi bahawa situasi kini sudah mencapai tahap kritikal ke arah kemusnahan. Masa lah keruntuhan moral generasi muda berada dalam satu era kritikal dari segi mora l. Ketiga-tiga remaja itu berbincang tenta ng kritikan yang diberi oleh makhluk Utopia dan mereka menyetujuinya. sosial dan mental. bersemangat patriotiuk dan mengamalkan nilai keagamaan dalam aspek k ehidupan. mereka perlu merancang strategi kepimpinan untuk merealisasikan pembamngun an negara di samping melahirkan generasi yang berdisiplin. M ereka berjumpa dengan dua orang makhluk Utopia yang datang ke bumi untuk menjaya kan sesuatu misi. Apabila kedua-dua makhluk Utopia itu beredar. remaja perlu mempunyai jati diri yang kental. Makhluk Utopia memilih Malaysia kerana Malaysia berpotensi untu k dimajukan sebagai sebuah negara model dunia dalam menegakkan keamanan dan peni ngkatan moral sejagat. Mereka mesti bersatu padu sesama rakyat Malaysia yang berb ilang kaum. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 62 .DRAMA FORUM REMAJA 2020 (Sharif Shaary) Sinopsis Memaparkan peranan dan tanggung jawab tiga orang remaja iaitu Salmah. Chandran dan Chong menjelang tahun 2020. Mereka berpendapat segala pembangunan sekarang bukan sumb angan generasi muda yang diwakili oleh Salmah. Generasi muda kini belum berbuat apa-apa. ketiga-tiga remaja itu p un tersedar dan mereka rupanya bermimpi. Chandran dan Chong tetapi sumbang an generasi terdahulu. berilmu penget ahuan dan memiliki moral yang tinggi bagi merealisasikan matlamat tersebut. Sebagai re maja. Sebagai bakal p emimpin masa depan.

Chandran.. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 63 .Pemikiran Persoalan Nilai Keberanian. dan Chong. Kepentingan ilmu pengetahuan dalam diri remaja. Remaja hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan untuk membangunkan negara pada masa hadapan. Remaja hendaklah memahami. Peranan dan tanggungjawab remaja untuk merealisasikan Wawasan 2020 yang diwakili oleh watak Salmah. Cinta akan tanah ai r. Kepen tingan penghayatan nilai keagamaan dalam kehidupan. Semangat patriotik sebagai p egangan untuk mewujudkan sebuah negara bangsa. Contoh: Tiga sahabat menunjukkan kecintaan akan negara dan mahu menjadi pemim pin pada masa yang akan datang.. Baik hati. Contoh: Tiga sahabat berani berhujah de n makhluk Utopia tentang cabaran untuk membangunkan negara. menghayati dan mengamalkan nilai keagamaan dalam kehidupan. Remaja sebagai pemimpin negara pada masa hadapan. Pengajaran Kita hendaklah mengutamakan perpaduan kaum dan mengamalkannya dalam h idup bermasyarakat.. Jati diri. Contoh: Makhluk Utopia baik hati den gan menasihati dan memberi teguran kepada penduduk bumi. Remaja hendaklah mempunyai rasa tanggungjawab dan mem iliki jati diri yang kental. moral dan ilmu pengeta huan sebagai teras kepada remaja untuk merealisasikan Wawasan 2020.

DRAMA GELANGGANG TUK WALI (Ismail Kassan) Sinopsis Babak 1 Ripin telah pergi ke rumah Tuk Wali. Tuk Wali mengatakan bahawa dia boleh duduk berzikir di masjid tetapi dia juga perlu mengubatkan orang yang patah kaki.00. Tuk Wali menyuruh Mak Umi menghalau Piee jika datang ke rumah itu lagi. Mak Umi memaklumkan nasihat Ima m dan Siak kepada Tuk Wali. Tuk Wali sepatutnya menghabiskan ma sa di masjid. tidak melanggar adat dan agama. Tidak lama kemudian. Mak Umi mencadangkan anak-anak muridnya seperti Ripin menggantikan tempatnya u ntuk bersilat di majlis kahwin. Kedatanga n mereka disambut oleh Mak Umi. Tuk Wali hanya memenuhi hajat orang untuk memeriahkan majlis. Mak Umi meminta Imam dan Siak bercakap dengan Tu k Wali sendiri tentang hal itu. Tuk Wali mengatakan silat sudah sebati dengan di rinya. dan dia nggap hebat. Tuk Wali bersiap-siap untuk pergi ke rumah Haji Kodri dengan berpakaian baju Melayu yang lengkap dengan samping dan berson gkok. Mak Umi mempertahankan suaminya kerana selama ini suaminya tidak p ernah tinggal solat berjemaah di masjid malah mengerjakan solat sunat setiap mal am. untuk memaklumkan jemputan bersilat di majlis perkahwinan rumah Haji Kodri. Dia juga akan memaklumkan nasihat Siak dan Imam kepada Tuk Wali. Tuk Wali kesal oleh sebab harga akar-akar kayu sema kin rendah. Baginya. Mak Umi mahu Tuk Wali mengubatkan Piee yang menagih dadah. Siak menyatakan perasaan tidak senang kerana Tuk Wali masih bersilat di gelanggang. Tuk Wali juga berbual dengan Ripin tentang kerakusan m anusia yang menyebabkan kepupusan spesies pokokpokok herba di hutan sebagaimana yang dilakukan oleh Si Guan. Tuk Wali mengambil sebilah @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 64 . Apabila dia sudah tua segala yang dilakukannya dipandang tidak elok . terseliuh. Tuk Wali terlalu marah kepada Piee kerana dia telah mencuri wan g tambang Tuk Wali ke Mekah berjumlah RM2000. Mereka merayu agar Tuk Wali terus mengajarkan silat. Tuk Wali meminta Ripin memastikan murid-murid silat berkumpul kerana wartawan akan datang pada malam itu. da n histeria. Tuk Wali dikunjungi Ripin dan Mariam. Tuk Wali menyarankan Ripin dan Mari am mengambil tempatnya untuk mengajar silat tetapi mereka berdua tidak bersedia. Babak 2 Babak 3 Tuk Wali meluahkan rasa tidak senangnya terhadap Piee. Tuk Wali mahu memenuhi jemputan tersebut walaupun demam. Imam dan Siak berkunjung ke rumah Tuk Wali. Kedatangannya disambut oleh Mak Umi. Tuk Wali mengimbas dirinya ketika muda dahulu sering dipuji. cucu tirinya yang telah memalukan dirinya di rumah Haji Kodri. Bagi Mak Umi.

Berlaku tu duh menuduh antara Siak dan Ripin. Babak 5 Piee masuk ke rumah Tuk Wali dan mengambil biola serta sebilah keris yan g tersisip di dinding beranda itu. Piee cucu tiri Tuk Wali yang baru keluar dari pusat pemulihan muncul. Ripin terkejut apabila melihat Tuk Wali yang terbaring berlumuran dar ah. Imam menyangka bahawa Ripin telah membunuh Tuk Wali. Sem asa Tuk Wali ingin mengambil biola yang dijatuhkan oleh Piee. Ripin mencadang kan Tuk Wali dan Siak menyelesaikan masalah dengan cara berunding. Ripin berjaya mengunci pergerakan Siak. Ripin ingin me nuntut bela atas kematian Tuk Wali. Mak Umi mencari Ripin untuk melerai kan pergaduhan tersebut. Empat orang pemuda telah datang ke rumah Tuk Wali. Tuk Wali semakin lemah apabila banyak darah keluar daripad a lukanya. Tuk Wali menampar dan memarahi Piee kerana masuk ke dal am biliknya. Setelah keduadua wartawan itu pulang. Tuk Wali menyedari perkara itu dan memarahi P iee. Salah seorang pemuda telah ditampar oleh Tuk Wali kerana bersika p biadap. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 65 . menyanyi sambil menari-nari. Tuk Wali m emarahi mereka. mereka bermain gitar. Ripin mahu menghantar Tuk Wali ke hospital tetapi Tuk Wali enggan. Tuk Wali merasakan Ripinlah yan g layak untuk menjadi pewaris keris itu. Tuk Wali sempat menyerahkan keris tersebut kepada Ripin sebelum meninggal. Mak Umi menyu ruh Ripin menghantarnya ke rumah Berahim kerana dia tidak mahu melihat pergaduha n antara Tuk Wali dengan Siak. Mak Umi menafikan ripin membunuh Tuk Wali. S iak dan Imam muncul dan melihat Ripin memegang keris dalam keadaan Tuk Wali tela h terbujur kaku. Tuk Wali ditikam o leh Piee. Mariam dan Umi sampai lalu menerpa ke arah ma yat Tuk Wali. Dua orang wartawan daripada majalah Pej uang. Siak berasa marah kerana Tuk Wali telah menampar cucunya yang mahu belajar silat. Kemudian berlaku pergaduhan dan pertikaman antara Tuk Wali dengan Piee. Tuk Wali dapat mengambil keris daripada tangan Piee. Mereka bertarung menggunakan sundang. Siak d an Ripin saling menuduh sekali lagi. Dia menyangka Siak yang membunuh Tuk Wali. iaitu Halim dan Jamil datang ke rumah Tuk Wali untuk menemu ramahnya. Tikaman itu terkena di perut Tuk Wali. Menyangka Tuk Wa li tiada di rumah. Tuk Wali yang k epenatan dan akhirnya terlena dibuai mimpi indah.keris dan menceritakan asal usul keris tersebut. Siak akhirnya meninggalkan rumah. Babak 4 Siak datang ke rumah Tuk Wali dan mencabar Tuk Wali agar bersilat dengan nya. Mak Umi dan Mariam ingin tahu orang yang membunuh Tuk Wali.

Contoh: Siak m asih menyimpan perasaan dendam kepada Tuk Wali kerana Tuk Wali berkahwin dengan bekas tunangnya. Contoh: Tuk Wali tegas pendiriannya mahu bersilat di majlis per kahwinan anak Haji Kodri kerana baginya perbuatan itu tidak salah. Contoh: Piee yang baru keluar dari pusat pemuli han kembali menagih kerana tidak dipantau oleh ibu bapanya. Persoalan Sikap hormat-menghormati dalam kalangan masyarakat terhadap orang yang berilmu. Nilai Ketegasan. Contoh: Ripin amat menyanjung tinggi Tuk Wali yang mengajarnya ilmu si lat.Pemikiran Perjuangan mempertahankan warisan budaya bangsa Contoh: Tuk Wali menga jarkan ilmu persilatan sejak 50 tahun lalu kepada pemuda-pemudi kampung. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 66 . Keprihatinan dalam kalangan masyarakat. Contoh: Tuk Wali merawa t orang sakit. menguruskan jenazah dan perkara-perkara lain tanpa meminta sebara ng upah. Contoh: Ada sesetengah penduduk kamp ung yang mencemuh Tuk Wali kerana bersilat dalam majlis perkahwinan. Dia jug a mematuhi pantang larang mencari pokok-pokok kayu herba di hutan demi memelihar a warisan hutan tersebut pada masa akan datang. Masalah pen agihan dadah yang sukar dirawat. Dendam yang berpanjangan. Perasaan dengki dan khianat. Budaya warisan bangsa yang diremehkan. Contoh: Ada pihak yang dengki kepada Tuk Wali lalu menghalau Piee dari majlis perkahwinan di rumah Haji Kodri.

Hormat-menghormati Contoh: Ripin menghormati Tuk Wali yang tinggi ilmu persilatan dan merupakan gur u silatnya. Contoh: Tuk Wali berasa dirinya bertanggungjawab m eneruskan usaha mengajarkan ilmu silat kepada anak-anak muda di kampung tersebut . Kita hendakla h sentiasa menghulurkan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan aga r masyarakat hidup harmoni. Bertanggungjawab. Contoh: Tuk Wali berani bertarung dengan Siak apabila Siak datang me nyerangnya. Pengajaran Kita hendaklah mempertahankan warisan bangsa agar generasi akan da g berpeluang mendapat manfaatnya. 67 @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja .Keberanian. Ripin membantu Mak Umi yang memanggilnya supaya menama tkan pergaduhan antara Tuk Wali dan Siak. Keprihatinan Contoh: Tuk Wali sering m elakukan kerja kemasyarakatan tanpa mengharapkan upah seperti menggali kubur dan memandikan jenazah. Taat akan perintah agama. Janganlah kita bersikap hipokrit dalam hidup kerana sikap itu memberi kesan yang negatif. Kita mestilah bersabar atas ujian yang menimpa kita supaya kehidupan lebih sej ahtera. Tolong-menolong Contoh. Kita hendaklah menghormati guru dan orang yang lebih tua daripada kita kerana mereka banyak berjasa kepada kita. Kita hendaklah bijak menangani masalah yang timbul agar tidak menimbulka n kesusahan kepada diri sendiri kelak. Contoh: Tuk Wali tidak pernah meninggalkan solat berjemaah di masjid dan rajin menunaikan solat sunat. Setiap masalah yang dihadapi haruslah dise lesaikan secara rundingan supaya tidak berlaku kecederaan atau pertumpahan darah .

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 68 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->