PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (Budi)) Maksud Terang bulan terang di paya, Anak kambing memakan rumput;

Jika tak kenang kepada saya, Nama yang bail tidak tersebut. Seseorang yang berbudi, namanya pasti akan disebut-sebut Anak merak mati tersangkut, Mati dipanah Seri Rama; Resam di dunia juga disebut, Orang yang mati meninggalkan nama. Seseorang yang berbudi akan terus menjadi se butan walaupun telah meninggal dunia Anak itik terenang-renang, Air pasang tenang-tenangan; Budi sedikit bila kan hil ang, Itu menjadi kenang-kenangan. Walaupun hanya sedikit budi yang ditaburkan ak an tetap dikenang. Anak ikan berlima-lima, Mati ditimpa punggur berdaun; Kasih tuan saya terima, Se bagai hutang seribu tahun. Perasaan kasih sayang yang wujud dalam diri seseorang akan menyebabkan hubungan mereka berterusan ke akhir hayat. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 1

Tema Persoalan Nilai Pengajaran Kita haruslah berbudi kepada orang lain a anjung oleh masyarakat. Kita mestilah ikhlas menabur budi agar kehidupan lebih s ehajtera. Kita hendaklah menghargai budi yang dicurahkan oleh orang lain agar hu bungan berkekalan. Nilai menghargai budi. Budi yang ditabur oleh seseorang akan dikenang walaupun orang itu telah tiada. Nilai keikhlasan menghulurkan budi kepa da insan lain. Budi yang sentiasa dikenang walaupun telah meninggal dunia. Ketin ggian nilai budi. Kasih sayang yang wujud sesama insan hasil daripada budi yang ditaburkan. Kelebihan mempunyai budi pekerti yang baik. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 2

PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (Jenaka dan Sindiran) Maksud Apa guna berka in batik, Kalau tidak memakai capal; Apalah guna beristeri cantik, Kalau tak pan dai menumbuk sambal. Seseorang isteri dianggap tidak sempurna walaupun memiliki kecantikan jika dia tidak tahu melakukan kerja-kerja dapur. Dari Kelang lalu ke Jawa, Naik sigai ke atas atap; Ikan kering lagi ketawa, Mend engar tupai membaca kitab. Jika seseorang yang tidak berilmu cuba menunjukkan ke pandaian, sudah pasti dia akan ditertawakan. Ambil segulung rotan saga, Suruh diambil mari diurut; Duduk termenung harimau tu a, Melihat kambing mencabut janggut. Seseorang pemimpin tidak akan dapat berbuat apa-apa setelah kuasanya hilang. Kupu-kupu terbang melintang, Hinggap menghisap bunga layu; Hati di dalam menaruh bimbang, Melihat ikan memanjat kayu. Perasaan bimbang apabila seseorang yang me lakukan sesuatu di luar kemampuannya. Lebat sungguh padi di paya, Kayu tumbang tepi pangkalan; Hairan sekali hati saya , Burung terbang disambar ikan. Perasaan hairan yang timbul apabila orang bawaha n berjaya mengambil alih kuasa daripada seseorang pemimpin yang berpengaruh. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 3

Pemimpin yang kehilangan kuasa. Seseorang isteri bertanggungjawab menguruskan rumah tanggan dengan baik. Musibah yang berlaku akibat ke lalaian. Kita haruslah berfikir dan bertindak secara r asional agar tidak mendatangkan masalah kepada orang lain.Tema Persoalan Nilai Pengajaran Kita haruslah bertanggungjawab meng tangga agar kehidupan lebih harmoni. Tanggungjawab seseorang isteri terhadap urusan rumah ta ngga. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 4 . Kepentingan memiliki ilmu pengetahuan. Nilai bertanggungjawa b. Kita mestilah gigih meningkatkan kemahiran diri agar tidak dipandang rendah. Nilai rasional dalam me lakukan sesuatu perkata. Nila i kegigihan iaitu gigih berusaha bagi mencapai matlamat. Sindiran terhadap masyarakat yang bersikap luar biasa. Keb imbangan melihat sesuatu perkara yang luar biasa.

Tiada men gasihi orang yang jahat. Disebutlah jalannya ia tersunjam. Dia akan bersahabat dengan orang yang baik sahaja. pilu. sebaliknya mengetepikan orang yang jahat kerana t akut terpengaruh dengan sikap negatif mereka. Menjauhkan tamak h endak tawakal. sedih. (Nota: fazihat – aib. Seseorang yang mencontohi golongan anbia dan aulia akan memp eroleh kebahagiaan. Sesi apa yang mentafsirkan golongan tersebut kejam maka dia bakal mendapat balasan. Manusia yang berakal dipandang mulia. terharu. Ibanya tahu dunia tak kekal. Barang siapa mengikut dia. Takut akhirnya menjadi fazihat. Golongan anbia dan aulia yang berilmu pe ngetahuan menyebabkan mereka dipilih sebagai ketua dan menegakkan keadilan. Sangatlah mengasihi tuan dan sahabat. Telek pandangan dengan makrifat. Sebagai lagi tanda berakal. Menjadi kepala bela bermacam. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 5 . Perintah syarak tidak menyangkal. Pakaian anbia dan aulia. nista) Orang yang berakal mempunyai pandangan yang jauh.PUISI TRADISIONAL SYAIR DEFINISI ORANG BERAKAL Maksud Orang berakal sangatlah mu lia. cel a. (Nota: ibanya – belas kasihan. S elain berserah kepada Allah. malahan golongan anbia dan aulia amat mementingkan ilmu. Kerana ia akalnya tajam. sayu) Orang yang berakal juga patuh kepada perintah Allah dan mengikut hukum syarak. mereka juga tidak tamak haloba kerana menyedari bah awa dunia ini tidak kekal. Itulah tanda orang baha gia. Jikalau mata melihatkan k ejam.

Jika ia dikasihi raja. mereka sentiasa berwaspada. Tiadalah menyombong pada beker ja. Tanda berakal kasihkan ilmu. merendah diri dan sedia berkhidmat. Malahan mereka berusaha mera patkan hubungan dengan rakan-rakan. Jika pihak atasan memberikan perhatia n yang lebih kepadanya. Apabila raja kasih sangat. (Nota: melanja-lanja – berjalan-jalan sesuka hati) Orang yang berakal disayangi oleh golongan atasan. Suka mentelaah tiadala h jemu. Tiadalah ia melanja-lanja. tidak sombong dan menganggap status mereka sama sahaja dengan rakan taulan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 6 . Merendahkan diri serta berkhidmat. Makin itu makin ia ingat. namun mereka tidak mengadanga da. Segala taulannya hatinya di hambat. Demikian lagi dengar olehmu. Orang yang berakal tidak bosan dalam men gajar ilmu pengetahuan dan sentiasa membuat penelitian untuk mencari jawapan aga r tidak terpedaya. Mencari kupasan jangan bersemu. Dengan taulannya bersamaan sahaja.

Ciri-ciri orang yang berakal. Kita hendaklah patuh kepada hukum syarak agar terhindar daripada kemungkaran. Kepatuhan kepada huk um syarak. Nilai ketaatan. Ketinggian status orang yang berilmu. Contoh: Seseorang yang berakal akan taat kepada hukum syarak. Kita haruslah merendah diri walaupun berilmu dan disayangi ramai agar terhind ar daripada sifat riak dan takbur. Pengajaran Kita haruslah mencontohi ciri-ciri orang yang berakal seperti para an bia dan aulia agar kehidupan akan lebih bahagia. Keinsafan seseorang akan kuasa Tuhan. Contoh: Orang yang bijaksana akan d ntik sebagai pemimpin dan dipandang mulia. Kebijaksanaan orang yang berakal m enyelesaikan masalah. Keikhlasan dalam persahabatan. Contoh: Orang yang berakal sentiasa menelaah untuk mendalami ilmu pengetahuan tanpa ras a jemu. Nilai kasih sayang.Tema Persoalan Nilai Nilai kebijaksanaan. Nilai kerajianan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 7 . Kita mestilah menyayangi sahaba t yang baik dan menjauhi orang-orang yang bersikap negatif agar tidak terpengaru h. Contoh: Seseorang yang berakal sangat mengasihi ketua dan rakan-rakannya.

Segelintir wanita berlebih-lebihan ketika berdandan seperti mencukur bulu roma di muka dan membentuk kening. Mereka juga berhias da n memakai pakaian yang selengkapnya. Terdapat segelintir wanita yan g ketawa mengilai-ngilai. Ianya elok tiada terhingga. Kanan dan kiri dibelek-belek.PUISI TRADISIONAL SYAIR SITI SIANAH Maksud Setengahnya perempuan terlalu janggal nya. Berhias berdandan berpakai molek. Setengah perempuan sangat pesolek. Seperti buaya besar mulutnya. Ada yang setengah kembang hidungnya. Di dalam ce rmin muka ditelek. Malahan di hadapan lelaki dia akan menunjuk-nunjukkan mukanya supaya lelaki tersebut terpikat akan kecantikannya. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Meskipun tiada berapa eloknya. Namun mereka tetap berhias. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 8 . Mereka juga sanggup membuang masa di hadapan cermin bagi melihat wajah mereka. Mengagak mengilai terlalu suka. Terdapat segelintir wanita yang ti dak begitu cantik dan jelita. Serta pula k epik batangnya. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Malahan hidungnya kembang dan tidak mancung sepert i besar mulut buaya. Seperti taji berandam di keningnya. Supaya lakilaki boleh menyangka. Roma di muka pula dicukurnya. Ada sesetengah wanita yang suka bersolek dan berhias.

Setengah perempuan yang makan angkat. (Nota: sempolah – tidak berguna. sampah masyarakat) Kita hendaklah memohon perlindungan daripada Allah agar kita terselamat daripada segala kemungkaran. Berlindunglah kita kepada Allah. tangan. lengan dan jari. Ada juga wanita yang mendedahk an kaki dan tangan dengan alasan untuk berubat. Sebenarnya. Namun. Rambut yang s ikit disiputnya pula. Supaya laki-laki berhati gila. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Hakikatnya dike tahui Allah Taala. Kaki dan tangan dinaikkan pula. Mereka membuat sanggul siput untuk menutup kekurangan rambut. (Nota: pupuri – bedak) Kaki dan tangan. Jadilah rupanya putih berseri. Memanda ng laki-laki matanya lekat. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 9 . Terdapat segelintir wan ita yang suka dipuji. Habis dipenuhi rambut kepala. Mereka juga berpeleseran dengan lelaki. lengan dan jari sehingga putih sematamata untuk men gaburi mata orang yang melihatnya akan kekurangan diri mereka. Pekerjaan tipu sangat digemari. Ada juga yang mel umuri bedak di kaki. Pura-pura dikatakan ubat segala. Mudah-mudah an dilepaskanlah. tindakan mereka diketahui Allah. malahan dijauhi daripada berperangai seperti perempuan yang tidak berakhlak. Jangan menjadi betina sempolah. Memakai cemara berjela-jela. Dengan jantan suka berdekat. Mereka memakai gelang sehingga ke pangkal lengan dengan tu juan untuk menarik perhatian. Terkad ang muka dibubuh pupuri. malahan ada yang sanggup memakai rambut palsu.Setengah perempuan perangainya cela. (Nota: cemara – rambut palsu) A da sesetengah wanita yang berperangai buruk. niat mereka untuk me mbuatkan lelaki terpikat kepadanya. Daripada perbuatan yang amat salah.

Kerana perangai sudah membadi. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 10 . Sembahyan g ibadat sudahlah bantut. Kerana syaitan duduk di buntut. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan akan mengakibatkan berlakunya perlakuan yang tidak senonoh .Setengahnya suka bermain judi. Inilah perangai banyak terjadi. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Mereka juga mengabaikan solat kerana hasutan syaitan. (Nota: serudi – batu permata) (Nota: membadi – berkelakuan luar biasa menyerupai bin atang) Sesetengah wanita suka berjudi sehingga tergadai barang kemas akibat perangai bu ruknya selama ini. Habislah tergadai intan serudi. Lelaki perempuan bertindih lutut.

Nilai kesyukuran. Kesan buruk perjudian. Nilai kesederhanaan. Kita tidak harus terlibat dengan sebarang aktiviti perjudian agar tidak berlakunya pembaziran. Seseorang wanita perlu bersederhana dalam penampilan diri. Pengajaran Seseorang wanita haruslah menjaga adab dan perilaku agar dihormati ol eh orang lain. Nilai ketaatan kepada agama. Contoh: Seseorang wanita yang berada di k alayak ramai perlu bersopan santun seperti jangan ketawa mengilai-ngilai. Ketaatan kepada Allah. Sikap wanita yang suka berhias h ingga melanggar hukum syarak. Contoh: Seseorang wanita perlu bersederhana dalam penampilan diri . S eseorang wanita haruslah menjaga batas pergaulan dengan golongan lelaki agar ter pelihara daripada maksiat. namun tidaklah secara berlebih-lebihan agar tidak menimbulkan fitnah. Contoh: Setiap tindakan yang ingin dilakukan oleh seseorang harus berlandaskan agama. Perg aulan bebas antara lelaki dan perempuan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 11 . Contoh: Bersyukurlah deng an kurniaan Tuhan dan menerima kekurangan diri. Nasihat kepada golongan wanita bagi mem elihara maruah diri.Tema Persoalan Nilai Nilai kesopanan.

PUISI TRADISIONAL GURINDAM 12 FASAL YANG KEENAM Maksud Cahari olehmu akan sahaba t. Yang boleh dijadikan ubat. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 12 Saranan supaya memilih i Saranan agar mencari tema . Saranan agar berguru de ngan seseorang yang benar-benar berilmu dan dapat menyelesaikan setiap kemusykil an. Cahari olehmu akan kawan. steri yang patuh dan setia kepada suami. Yang boleh tahukan tiap seteru. Cahari olehmu akan guru. n yang memiliki semangat setiakawan. Yang boleh menyerahkan diri. Saranan supaya memilih teman yang dapat membantu k etika susah dan senang. Cahari olehmu akan isteri. Pilih segala orang setiawan.

guru dan isteri akan memberi manfaat kepadanya. Kepentingan mempunyai isteri yang setia. Seseorang suami haruslah bijak memilih steri ya ng setia agar perhubungan mereka berkekalan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 13 . Kita mestilah berguru dengan orang yang benar-benar bijak sana agar dapat membimbing kita. Conto h: Seorang isteri perlu taat dan setia kepada suami. Pengajaran Kita haruslah mencari sahabat yang dapat memahami dan bersama-sama ke tika susah dan senang.Tema Persoalan Nilai Nilai kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam memilih guru. Contoh: Kebijaksanaan seseorang memili h sahabat. Nasihat bagi memilih orang yang ingin kita damping i. Kepentingan memilih sahabat yang boleh membahagiakan. Contoh: S eseorang sahabat perlu ikhlas dalam menjalinkan perhubungan. Nilai ketaatan. Nilai keikhlasan.

emak Si Randang mengabaikan anaknya sendiri. Namun demikian. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 14 . Kera di hutan disusui. Setelah orang dagang itu pergi.PUISI TRADISIONAL SELOKA EMAK SI RANDANG Maksud Budi baik Emak Si Randang. Tiada kayu rumah diruntuhkan. Anak pulang kelaparan. Emak Si Randang te rpaksa menanggung hutang kerana kehabisan beras sedangkan padi yang ditanamnya t idak menjadi. Beras habis padi tak jadi. Dia rela memasakkan makanan untuk membantu orang dagang yang tidak dikenalinya. Anak di pangku diletakkan. Emak Si Randang sanggup berhabis-habisan bagi melayan tetamunya seh ingga sanggup meruntuhkan rumah jika tidak berkayu. Mengisahkan Emak Si Randang yan g baik hati. Dagan g lalu ditanakkan. Dagang pergi awak berhutang.

Contoh: Kita disarankan berbudi kepada semua orang tetapi mestilah berpa da-pada. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 15 . Pembaziran yang perlu diela kkan. Kita mestilah menggunakan a kal fikiran yang rasional dalam sebarang tindakan agar tidak mendapatkan kesan y ang buruk. Nilai bertanggungjawab. Rasional ketika melakukan sesuatu tindakan. Tanggungjawab seorang ibu terhadap keluarga. Pengajaran Kita janganlah melebih-lebihkan orang luar dan sebaliknya mengabaikan ahli keluarga sendiri agar kehidupan lebih harmoni. Kita hendaklah melayan tetamu dengan berpada-pada agar tidak berlakun ya pembaziran. Co ntoh: Seseorang ibu perlu bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak. Sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan orang luar berbanding ahli keluarga sendiri.Tema Persoalan Nilai Nilai kebijaksanaan Contoh: Seseorang perlu bijaksana mengg unakan akal fikiran dalam melakukan sesuatu tindakan. Nilai b erbudi.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 16 Remaja perlu mempunyai matlamat hidup . Penuhilah remajamu dengan ketentuan tuju. berani menghadapi cabaran dan gigih menuntut ilmu. Remaja perlu teguh pendirian. untuk menjadi insan yang berguna. Usia remaja amat bernilai dan tidak boleh dibeli dengan perjanjian. Remaja amat mahal sesungguhnya tiada terbeli oleh perjanjian harga remaja adalah pendirian keberanian dan ilmu. Dengan apakah akan kaupenuhi piala remajamu adakah cuka kesangsian dari cinta mu rah atau madu ajaran dari ilmu susah? Penyajak mencetuskan persoalan tentang pen gisian kehidupan remaja sama ada dipenuhi kelalaian atau digunakan untuk menuntu t ilmu.PUISI MODEN HARGA REMAJA (Rahman Shaari) Berapakah sebenarnya harga remaja yang bersih dari gelodak kecewa bagai kehijauan daun bagai kesegaran pohon di pinggir perjalanan ini? Penyajak menerangkan kepentingan usia remaja yang tinggi nilain ya dalam meniti kehidupan.

Contoh: Remaja perlu berani untuk menegakkan k ebenaran. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 17 . Hala tuju hidup dalam di ri remaja. Pengajaran Kita hendaklah mengisi masa remaja dengan perkara-perkara yang berman faat. Kita perlu mempunyai pendirian yan g tetap dan yakin akan diri sendiri. Kita hendaklah berani menempuh dugaan hidup.Tema Ketinggian nilai usia remaja berdasarkan pengisian usia muda. Jati diri remaja . Kehidupan remaja yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Nilai kebijaksanaan. Contoh: Remaja perlu bijak menentukan hala tuju dalam hidup mereka. Remaja juga mesti berani berpendirian dan berilmu pengetahuan se rta mempunyai hala tuju. Persoalan Nilai Nilai keberanian. Nilai kegigihan. Kita mestilah rajin berusaha dan menuntut ilmu demi masa depan yang cerah. Huraian: Zama n remaja ialah zaman paling berharga dan para remaja mesti mengisinya dengan ses uatu yang baik. Contoh: Remaja mestilah berusaha untuk menunut ilmu. Keberanian remaja dalam menempuh liku-liku kehidupan.

Perpustakaan amat kaya deng an pelbagai ilmu. Maju ke ruang buku Terlalu kerdil aku di sini Terapung di laut ilmu Tercurah ber zaman Dalam tak terselam Betapapun kulayari Bahtera ilmu di sini Tak terteroka Y ang akan kucatat Hanya setitik dari tinta Yang akan kupetik Hanya sebiji dari mu tiara Engkau adalah pusaka moyang Gedung peradaban insan Terhimpun berzaman. Pen yajak berasakan bahawa dirinya terlalu kerdil apabila berada di rak buku yang me ngandungi pelbagai jenis buku. Penyajak menggambarkan suasana di dalam perp ustakaan sangat berbeza daripada tempat-tempat lain. Para pengunjungnya pula tekun menelaah. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 18 .PUISI MODEN DI PERPUSTAKAAN (Shafie Abu Bakar) Melangkah ke ruangmu Satu pertuka ran yang kontras Dari kehangatan merata Ke kedinginan yang menerpa Terlalu henin g di sini Gua pendeta bersemadi Di puncak sepi Di sana sini Kepala-kepala tunduk meneliti Mata dan fikir bersebati. Penyajak berasakan ilmu yang dimilikinya terlalu sedikit jika dibandingkan dengan lautan ilmu yang terdapat di perpustakaan dan d irinya tidak mungkin dapat menguasai semua ilmu yang ada di dunia.

Contohnya: Tekun dala m mempelajari ilmu pengetahuan. Penyajak berusaha mencari ilm u pengetahuan walaupun dia mengetahui ilmu yang ada tidak akan habis diteroka. Contohnya: Rajin menuntut ilmu.Bersemadi di sini Aku adalah pelayar yang dahaga Di dada samudera Tak berpantai Betapapun kuteguk darinya Dahaga tak pernah langsai Tema Persoalan Nilai erajinan. Pencarian ilmu pengetahuan yang terlalu luas bidangnya. Nilai ketekunan. Nilai Pengajaran Kita hendaklah tekun semasa menuntut ilmu. Kita hendaklah rajin mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan merupakan gedung ilmu yang menjadi kunjungan pencinta ilmu. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 19 . Kita hendaklah mempunyai m inat untuk mendalami sesuatu bidang ilmu. Kita hendaklah memiliki kegigihan dalm usaha mengejar ilmu. Nilai bertanggungjawab. Contohnya: Berminat untu k mendalami ilmu pengetahuan dengan penuh tanggungjawab Pelbagai khazanah ilmu y ang terdapat di perpustakaan dan perlu dimanfaatkan. Cinta akan ilmu pengetahuan.

Sewaktu berlari di padang hidup kerap kakiku tersadung selirat akar tubuhku terc alar duri pidana pada samar kejauhan ancala mulia makin kabur dan menghilang.PUISI MODEN MENGINTAI RUANG INSAF (Shukri Abdullah) Semakin berat kejahilan terp ikul di bahu semakin jauh perjalanan memburu nur-Mu. Sekadar songsong aksara kata tanpa kembali ke tunjang makna. Penyajak berasakan bahawa s emakin banyak dosa yang dilakukannya telah menjauhkan dirinya daripada rahmat Al lah s. menyepak : berjalin -jalin dan kusut keadaannya : kejahatan. “Apakah dalam saraf k hilaf masih terbuka ruang untuk dianugerahkan keinsafan?” Nota: Aksara Khilaf : hu ruf : silap. salah Penyajak tidak yakin sekiranya ruang keinsafan akan wujud dal am dirinya. moga pintu taubat-Mu terbuka sebelum api dari bara itu menyala. Rabb. No ta: Tersadung Selirat Pidana Ancala : melanggar dengan kaki. kesalahan jenayah : gunung Penyajak mer upakan insan biasa yang seringkali melakukan kesilapan dalam hidup sehinggakan s ukar untuk dirinya mendapat cahaya kebenaran daripada Ilahi.w. 20 @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja .t. Penyajak b erharap agar pintu taubat masih terbuka dan dirinya terhindar daripada api nerak a.

Keinsafan yang wujud dalam diri manu sia apabila menyedari kesilapan masa lalu. Pengajaran Kita hendaklah mengamalkan ajaran Tuhan dan meninggalkan perkara-perk ara yang membawa kepada kejahatan. Nilai kesedaran. Cont ohnya: Penyajak sedar dirinya telah melakukan banyak kesalahan. Kesukaran mendapat rahmat Allah akibat berterusan melaku kan dosa dalam hidup. Perasaan insaf seseorang atas kesilapan yang dilakukan dan bertekad untuk bertaubat. Kita mestilah bertaubat kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Contohnya: Pe nyajak mengakui segala kesilapan yang pernah dilakukannya. Fitrah manusia y ang sering melakukan kesilapan dalam hidup. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 21 . Nilai rasional. Keinginan untuk kembali mendapat keam punan dan rahmat Allah. Contohnya: Timbul perasaan insaf yang men alam untuk bertaubat akibat kesalahan masa lampau. Kita mestilah selalu bermuhasabah agar dapat membaiki diri. Kit a janganlah melakukan perkara-perkara mungkar yang menjauhkan diri kita daripada nur dan keredaan Tuhan.Tema Persoalan Nilai Nilai keinsafan.

Mahsuri digambarkan sebagai lambang wanita yang setia tetapi telah difitnah akibat hasad dengki dan dendamnya terhadap orang yang men zalimi dirinya. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 22 . Setelah tamatnya tempoh sumpahan Mahsuri tujuh keturunan. Sumpahan dan darah suci Mahsuri yang mengalir berwarna putih ket ika dia dibunuh telah menjadi legenda. Sajak ini mengisahkan diri Mahsuri dan sumpahannya yang menjadi legenda di Pulau Langkawi.PUISI MODEN MAHSURI (Zurinah Hassan) (1) Selendangmu mengibar di pantai menyambu t tetamu pulau setiamu menjadi lagu nyanyian ombak pagi rambutmu menjadi jalur h itam terapung di laut malam air matamu dingin embun jatuh di tujuh telaga dendam tujuh keturunan melengkung tujuh tanjung putihlah pulau ini disimbah darah suci Mahsuri sumpah itulah yang telah menghidupkan Langkawi kerana tanpamu Langkawi tidak sebegini. kini Langkawi telah membangun dengan pesat dan maju.

Tema Persoalan Fitnah dalam kalangan masyarakat. Penyajak menzahirkan pertikaian beberapa pendapat ten tang kewujudan Mahsuri kerana ada orang mengatakan kisah Mahsuri hanyalah khayal an seorang seniman. Sumpah dan dendam. Contoh: Sejarah menjadi bukti sahih yang digarapkan menjadi hasil sastera yang bernilai. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja . Namun realitinya kisah Mahsuri itu benar dan keunikan Mahsur i itu telah digarapkan dalam karya sastera dan akhirnya menjadikan legenda itu l ebih masyhur. Contoh: Mahsuri dihukum bunuh k esan fitnah yang menimpa dirinya. Hasil karya sastera telah memperkasa dan memartabatkan kesesasteraan tanah air tercinta. Mengharumkan nama negara di persada dunia. Contoh: Kezaliman yang berl aku ke atas diri Mahsuri telah menimbulkan dendam sehingga terzahirnya sumpah Ma hsuri tujuh keturunan.(2) Kata orang Mahsuri tidak pernah hidup dia hanya bermula dengan khayalan seor ang seniman pun kata orang Mahsuri pernah hidup tetapi bahasa seorang pencerita membuatnya lebih hidup dari kehidupannya sastera yang mewarnai tanah air kerana tanpa Mahsuri Langkawi tidak sebegini bererti. 23 Sejarah dan sastera yang begitu bernilai dan mampu menjana ekonomi negara. Legenda inilah yang menjadi batu loncatan kepada kemajuan Langkawi . Sastera dan sejarah. Mahsuri membesarkan Langkawi sast era membesarkan tanah air. Contoh: Legenda Mahsuri telah memasyhurkan nama Langkawi di sera ta dunia.

Kita hendaklah berfikiran kreatif dalam usaha merancan g pembangunan negara. Kesetiaan. Contoh: Penulis yang kreatif mampu mengolah bahan sejarah menjadi hasil sastera yang indah. Krea viti penulis. Janganlah kita suka memfitnah sese orang tanpa usul periksa. Contoh: Mahsuri digambarkan sebagai seorang isteri yang sangat setia kepada suaminya. Pengajaran Kita hendaklah menghargai sejarah dan sastera kerana kedua-duanya mem punyai kebaikannya kepada pembangunan negara. Patriotisme. Contoh: Sejarah dan sastera perlu dihargai sebagai warisan neg ara yang bernilai tinggi.Nilai Menghargai. Contoh: Perasaan cinta a kan sejarah dan sastera penting dalam pembinaan negara bangsa yang berjaya. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 24 .

santun si dara jadi idaman warak si teruna jadi ikatan si tua tersenyum mesra me mandang teruna dara sama cantik sama padan berganding bersama di singgahsana . Namun kini perubahan zaman telah memberi kesan dalam kehi dupan masyarakat. Adat tradisi nenek moyang mempunyai nilai murni yang tinggi dari aspek keindahan budayanya.. Go longan tua kini berasa malu dengan sikap anak muda yang suka berkelakuan tidak s opan di tempat awam tanpa segan silu. Masa itu telah jauh zaman sudah berlalu santun sang dara dan warak sang teruna t elah lenyap si tua berduka lara memandang teruna dara berganding tanpa silu tanp a hormat tanpa batasan adat sezaman ditinggal jauh adat agama dipandang remeh ad at kuning jadi ikutan. Sikap gadis Timur yang penuh kesopanan dan sang teruna yang mempunyai pegangan agama yang sangat sepadan untuk digandingkan bersama di atas pelamin. Sehinggakan ada sesetengahnya yang melampa ui batasan agama.. Kini gadis yang bersopan santun amat sedikit dan lelaki yang k uat pegangan agama dan nilai ketimuran mulai lenyap ditelan arus globalisasi. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 25 . Budaya tradisi ini mulia dan sesuai untuk dijadikan bahan kajian.PUISI MODEN ADAT SEZAMAN (Wan Nazihah Wan Abdullah) Peradaban zaman semakin berl alu meninggalkan kesan mendalam terlalu indah apabila dipandang terlalu mulia ap abila diselidik Peradaban zaman semakin berlalu dan meninggalkan kesan kepada ma syarakat.

Jati diri Contoh: Gadis yang mempunyai jati diri pasti a kan menjulang adat ketimuran. Kita hendaklah mempunyai jati diri yang utuh. Perasaan kecewa golongan tua terhadap generasi muda apab ila melihat budaya kuning menjadi ikutan dan sanjungan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 26 . Adat ketimuran yang tinggi nilainya amat indah dan mulia dalam kehidupan masyarakat terdahulu. Kita hendaklah bijak memilih pasa ngan. Pengajaran Kita hendaklah mengikut adat dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Perubahan adat tradisi akibat arus moden isasi. Pergaulan bebas dalam kalangan anak muda tanpa segan silu. Pegangan agama yang kuat dapat mengelakkan unsur-unsur negatif.Tema Persoalan Nilai Ketinggian budi bahasa Contoh: Pada masa dahulu anak gadis dan teruna mempunyai budi pekerti yang tinggi. Ketakwaan Contoh: Ketakwaan pada ajaran agama mampu menghindarkan seseorang itu daripada melakukan perbuatan yang melampaui batas agama.

Penyajak menyarankan agar wanita zaman siber berani meluahkan idea ke tengah arena negara. Haruskan kita tunduk mengutip sisa-sisa atau berada di sana meraih sejahtera? Us ah kautanya persoalan dilema kerana ini bukan waktunya untuk berhujah perlu tida knya dan masa pun tidak akan menanti buat mewajar padah atau simpati. Penglibatan wan ita dalam pelbagai bidang mampu memacu negara mencapai wawasan. Lepaskan segala belenggu kedaifan huraikan segala keliru kekusutan wanita zaman ini perlu bangun berani yakin diri tahan uji tinggi pekerti anggun gerak-geri t erunggul dalam segala segi.PUISI MODEN TIBA WAKTUNYA (Ghazali Lateh) Angin musim semakin deras dan ganas me niup tamadun ke era yang pantas lihatlah siapa mereka yang memanjang langkah mer ebut tunas-tunas harapan yang hijau dari putik dan pucuk berembun kemilau. Arus globalisasi telah berlaku dengan pantas meliputi pelbagai bidang. Wanita tid ak perlu memikirkan perkara-perkara yang bakal menimbulkan kekeliruan untuk memb uat pilihan kerana akan merugikan masa. berkeyakinan tingg i. Mereka perlu keluar daripada kongkongan kedaifan dan meleraikan semua yang menglirukan. Mereka juga perlu berani. Wanita zaman siber perlu mengacung minda ke tengah arena suara dan kudratmu adal ah pemangkin aspirasi menuju wawasan era globalisasi. tabah di samping menjaga budi pekerti serta hebat dalam semua bidang. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 27 . Oleh itu manus ia perlu merebut peluang yang ada selari dengan perubahan zaman. Perkara yang lebih penting ialah wanita perlu merebut peluang yang ada dalam usaha memajukan diri dan keluarga.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 28 Sekaranglah masanya unt . Penyajak mengajak wanita supaya mengangkat martabat mereka dengan kekuata n akal dan tenaga fizikal. uk wanita berada di puncak pentas dunia. Kini sudah tiba waktunya kita bertahta di persada dunia. Dengan berbekalkan keimanan dan kecekalan.Mari kita jana semua upaya dalam menjulang citra seluruh wanita dengan kudrat me ntal juga fizikal berbekal iman dan semangat cekal kita gerakkan kemampuan yang pukal. penyajak m enyarankan wanita menggerakkan keupayaan maksimum.

Berpandangan jauh. Usaha mengangkat martabat wanita. Contoh: Wanita kini perlu berani mengemukakan dea dan melibatkan diri dalam pelbagai bidang untuk pembangunan negara. Keyakinan diri dalam usaha mendapat kesenangan dalam hidup. Persaingan manusia dalam mengejar kemaju an pada zaman moden. Pengajaran Wanita hendaklah berani menghadapi cabaran dalam zaman moden ini demi kejayaan diri sendiri. Contoh: Kecekalan penting untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu bidang. Kepentingan wanita menjadi seorang yang berani .Tema Persoalan Nilai Keberanian. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 29 . Kita mestilah cekal dalam meniti kehidupan demi kesejaht eraan. Wanita hendaklah berusaha mengangkat martabat mereka dengan berbekalk an kekuatan mental dan fizikal. Kecekala n. Keyak inan diri. Contoh: Setiap individu perlu berpandan gan jauh untuk mencapai matlamat hidup. Wanita mestilah menjaga iman dan adab sopan agar terpelihara daripada god aan dunia. Peranan wanita dalam masyarakat. Contoh: Wanita kini perlu memiliki keyakinan diri dalam menempuh arus perdana dalam hidup.

Seterusnya. Indera Jenaka memberitahu bahawa Si Piatu itu s ebenarnya ialah Indera Nata yang berani dengan segala binatang buas dan boleh be rcakap dengan segala binatang. Apabila raksasa p ulang. Sekali lagi Tuan Puteri Cendera Kesuma membuat helah supaya ra ksasa mencari kijang putih bertanduk emas dan memberikan kain hitam untuk dicuci sampai putih sebagai tanda sayang raksasa kepada mereka. Indera Nata pergi menge mbara dan ternampak sebuah bukit yang terlalu tinggi dan terdapat sebuah rumah d i situ. Salah seorang pu teri tersebut iaitu Tuan Puteri Cendera Kesuma memberitahu mereka telah ditawan oleh sepasang suami isteri raksasa untuk dimakan apabila mereka dewasa. Indera Nata memperkenalkan dirinya sebagai anak Raja Rom dan memberitahu tujuannya datang atas perintah ayahandanya mencari gajah ber gadingkan emas. Indera Nata juga telah menyelamatkan Indera Je naka daripada dibaham binatang buas. Raksasa berasa gembira dan telah membunuh mereka semua dan membawa balik gaja h bergading emas. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 30 . mereka kembali ke mahligai dan mendapati ga jah bergading emas dan ketujuh-tujuh puteri telah hilang. Kedua-dua raksasa itu gagal mencari kijang putih bertanduk emas dan memutihkan kain yang hitam. Tuanku Syah Alam mengagumi Indera Nata apab ila mendengar cerita daripada Indera Jenaka. perlulah mencari gajah bergading emas. Indera Nata telah menyeberangi lautan dengan bant uan ular sakti ke negeri Pattani. Raksasa lelaki keluar mencari kijang putih bertanduk emas sementara raksasa perempuan pergi mencuci ka in hitam supaya menjadi putih. Indera Nata disembunyikan di dalam peti emas dan puteriputeri itu membuat helah kepada raksasa dengan mengatakan jika hendakkan mereka cepat dewasa dan b oleh dimakan hati mereka. Raksasa pergi k e hutan dan mencari gajah bergading emas dan secara kebetulan terserempak dengan Raja Rom yang menaiki gajah bergading emas dan pengikutpengikutnya pergi berbur u. Di sebelah rumah tersebut terdapat sebuah mahligai dan dia melihat tujuh orang puteri di dalamnya. Indera Nata membawa ketujuh-tuj uh puteri melarikan diri dengan menaiki gajah bergading emas bersama semua harta dalam mahligai itu. Bond anya bertanyak tentang Si Piatu. Pada masa itulah.PROSA TRADISIONAL HIKAYAT INDERA NATA Sinopsis Indera Jenaka tiba ke negeri Rom setelah sekian lama mengembara dan sampai ke rumah bondanya Si Batu Kembar. Puteri C endera Kesuma bercadang meminta pertolongan raksasa untuk mencari gajah bergadin g emas bagi membantu Indera Nata mendapatkan gajah itu segera. Puteri-puteri itu gembira dengan kedatangan Indera Nata dan memp erkenalkan diri mereka yang berasal dari negara yang berlainan.

Tuan Puteri Cenderawati.Kedua-dua raksasa terlalu marah dan segera mengikut kesan tapak kaki gajah dan a khirnya ternampak ketujuh-tujuh puteri bersama Indera Nata di atas gajah. Mereka semua tinggal bersama Tuan Puteri Cenderawati. Kebijaksanaan untuk mendapatkan sesuat u dan menyelamatkan diri. Kasih sayang seorang ib u terhadap anaknya. Raksasa yang tiba di tepi pantai cuba men arik Indera Nata dan ketujuh-tujuh puteri di seberang tetapi ular sakti dan naga telah menarik raksasa ke tengah laut menyebabkan kedua-dua raksasa itu mati. Contoh: Tuan Puteri Cendera Kesuma membuat helah denga n menyuruh raksasa mencari gajah bergading emas sekiranya raksasa mahukan mereka cepat besar. Contoh: Si Batu Kembar memeluk dan mencium anaknya Indera Je naka yang baru balik daripada mengembara. Contoh. Bondanya sa ngat gembira melihat kedatangan mereka. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 31 . Indera Nata dan ketujuh-tujuh puteri menangis ketakutan apabila mendengar suara raksas a sehingga sampai ke tepi pantai. Indera Nata menge mbara mencari gajah bergading emas atas perintah ayahandanya. In dera Nata bersama-sama ketujuh-tujuh puteri telah berjalan selama tujuh hari tuj uh malam sehingga sampai ke rumah bondanya. Persoalan Keberanian dan kehebatan anak raja. Indera Nata meminta Betara Gangga dengan mengg unakan gemala hikmat dan Betara Gangga mengarahkan ular sakti dan naga membawa I ndera Nata dan ketujuhtujuh puteri menyeberangi lautan. menyelamatkan tujuh orang puter i daripada tawanan raksasa dan hampir ditangkap dan dibunuh raksasa. Pelbagai cabaran dihadapi dalam pengembaraan tersebut antaranya menemui binatang buas di dalam hutan. Ular sakti dan naga ters ebut membawa mereka semua ke seberang. Indera Nata menceritakan semua peristiwa yang berlaku dan ketujuh-tujuh puteri bercerita tentang diri mereka kepada Tuan Puteri Cenderawati. Raja Rom. Tema Pengembaraan anak raja menempuh pelbagai cabaran. tetapi sebenarnya dia bertujuan untuk membantu Indera Nata mendapa tkan gajah bergading emas. mendaki bukit yang terlalu tinggi. Contoh: Indera Nata berani masuk k e mahligai raksasa dan menyelamatkan tujuh orang puteri.

Indera Nata membantu menyelamatkan Indera Jenaka daripada serangan binatang buas di hutan. Tolong-menolong. Tuan Puter i Cenderawati amat menyayangi Indera Nata. Kita hendaklah bijak menyelesaikan masalah yang timbul. Pengajaran Kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dihajati. Keberanian. Kita mestil ah menghargai budi yang diterima dan membalas dengan sebaik-baiknya. Kita mestilah saling menyayangi antara satu sama lain supaya dapat hi dup harmoni. Contoh: Indera Nata menolong menyelamatkan tujuh puteri daripada tawanan raksasa. Bijaksana. Kita hendak lah tolong-menolong antara satu sama lain. Contoh. Kasih sayang. Contoh: Indera Nata berani masuk ke m ahligai raksasa dan menyelamatkan tujuh puteri. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 32 . Contoh: Tuan Puteri membua t helah untuk melepaskan diri.Nilai Tolong-menolong sesama manusia.

Bay an menyuruh isteri saudagar mencukur rambut dan bulu kening kerana ingin membala s dendam. helah itu diketahui suaminya menyebabkan saudaga r tersebut marah dan menghalau isterinya. menyebabkan isterinya diterima kembali. Hasil keuntungan tersebut. Bibi Zainab amat marah mendengar nasihat itu. Isteri saudagar berbuat demi kian kerana mengesyaki Bayan telah membocorkan rahsia dia telah bermukah dengan seorang fakir kepada suaminya. lantas menghempas tiun g sehingga mati. Bayan beru saha melalaikan Bibi Zainab dengan bercerita kepadanya. Setel ah bulu bayan tumbuh kembali. Namun tiung me larangnya dengan memberi nasihat bahawa perbuatan tersebut bertentangan dengan h ukum Allah. Bab 2 : @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 33 . Bayan menyu ruh Bibi Zainab menemui anak raja yang dicintainya. Bibi Zainab sekali lagi ingin keluar menemui anak raja itu. Pada ketika itu. Bayan menyembunyikan dirinya di dalam saluran tem pat membuang air beras menyebabkan isteri saudagar tersebut menganggap Bayan tel ah mati.PROSA TRADISIONAL HIKAYAT KHOJA MAIMUN Sinopsis Bab 1 Khoja Maimun yang berasal dari negeri Ajam. Isteri saudagar telah pergi ke kubur T uan Sheikh Wali Allah untuk memohon doa agar suaminya menerimanya kembali. Bayan menyatakan hasrat untuk membantu isteri saudagar agar dapat kemb ali ke pangkuan suaminya. Isteri saudagar memberitahu kepada suaminya bahawa Bayan telah mati aki bat dimakan oleh kucing. dia terpandang an ak raja negeri yang sangat kacak dan mereka saling jatuh hati. Khoja Maimun keluar berniag a dan meninggalkan isteri tercintanya di rumah. Cetera Pertama Mengisahk an Bayan yang dicabut bulunya oleh isteri saudagar. Pemergiannya menyebabkan Bibi Za inab berasa sunyi lalu duduk di tepi jendela. Bayan menemui saudagar dan menjelaskan bahawa bukan is terinya yang membunuh Bayan. Pada hari yang lain. dia keluar dari tempat persembunyiannya lalu terba ng ke kubur Tuan Sheikh Wali Allah untuk menyuruh isteri saudagar bertaubat. malangnya hari telah siang. namun Bayan telah bercerita tentang Hikayat Taif untuk melalaikannya. Namun. Bibi Zainab ingin berjumpa dengan anak raja itu lalu meminta nasihat burung tiung. Menurut ramalannya. mempunyai seorang isteri yang cantik bernama Bibi Zainab. mereka pergi ke pekan lalu membeli seekor burung bayan jantan denga n harga seribu dinar. Pada suatu hari. dalam masa tiga hari lagi Khoja Maimun akan mendapat keuntun gan hasil daripada menjual sanbal (wangi-wangian). Burung itu sungguh istimewa kerana boleh membuat ramalan. Kh oja Maimun turut membeli seekor burung tiung betina. Seterunya dia meminta pandangan daripada Bayan pula.

Akhir nya Raja sendiri yang pergi untuk menguji isteri saudagar tadi. Seterunya. Bab 4 : @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 34 . Isteri kepada suami yang cemburu i tu selalu menegaskan kepada suaminya bahawa dia setia. dia harus membunuh anaknya sendiri. namun kesetiaannya diragu i. bunga itu akan layu dan kain itu akan lu ntur. Taif begitu setia dan rela melakukan perkara tersebut. tiga orang hamba dihantar unt uk menguji kesetiaan isteri saudagar tadi namun turut mengalami kegagalan. dia membekalkan bunga dan sehelai kain kesumba ketika suaminy a pergi belayar. Kebijaksanaan isteri saudagar itu m enyebabkan Raja ingin menguji kesetiaannya iateri saudagar dengan menghantar seo rang hamba raja menemuinya namun gagal. Akibat terlalu cemburu si suami sanggup menj adikan dirinya seekor gajah untuk membawanya berjalan-jalan. jika Taif inginkan daulat Raja Tabristan bertambah dan umur bagin da dipanjangkan. Suatu malam ketika Taif sedang berkawal. Bayan bercerita lagi. Raja Tabristan terdengar suara perempuan. Menurut perempuan itu. Akhirnya Bibi Zainab insaf dan sedar bahawa seorang perempuan mestilah taat kepada suaminya. Cetera Ketiga Terdapat seorang sumi yang begitu mencemburui isterinya menyebabkan segal a tindak tanduk isterinya dikawal. Dalam suatu majlis keramaian. Isteri saudagar menasihati Raja agar takut akan azab Allah dan segera bertaubat. kerana bimbang iste rinya akan bersenda gurau dengan lelaki lain. Sekali lagi Bib i Zainab gagal menemui kekasihnya. Hal ini demikian kerana dia pernah melihat suami yang cem buru turut diduakan oleh isterinya. Raja di negeri itu tertanya-tanya akan keunikan bunga itu menyeb abkan saudagar itu menceritakan hal sebenar. perak dan tempat penginapan.Bab 3 : Cetera Kedua Taif menemui Raja Tabristan kerana Raja Arab tidak menghargai jasa yang dicurahkannya selama ini. Oleh sebab itu. Bunga yang dibawa oleh saudagar (suami) itu tidak layu walaupun ketika itu musim kemarau. Kehadirannya dialu-alukan dan Raja Tabristan meng anugerahinya emas. Raja menitahkan Taif untuk menyiasat perkara tersebut. Jika isterinya curang. Malam berikutnya. Isterina telah bercerita tentang seorang suam i yang terlalu memahami isterinya dan tidak akan marah walaupun isterinya berlak u sumbang terhadapnya. Cerita itu sekali lagi melalaikan Bibi Zainab menyebabkan dia tidak berkese mpatan untuk bertemu kekasihnya. Ketaatan Taif menyebabkan dia dianugerahkan sebuah negeri dan harta yang ban yak. namun dihalang oleh perempuan itu kerana dia sebenar nya hanya ingin menguji Taif. Hajatnya masih tidak kesampaian apabila Bayan bercerita pula kisah Hikayat Serimala dengan Pandai Emas. Peristiwa itu sebenarnya diintip oleh Raja Tabrist an. Ta if telah menyatakan hasrat untuk melawan isteri Syah Alam sehingga menyebabkan r ajanya murka.

Contoh: Taif begitu taat akan p erintah Raja Tabristan sehingga rela membunuh anaknya.Tema Nilai etika yang harus diutamakan oleh golongan wanita terutamanya para ist eri. Kecur angan seorang isteri. Contoh: Apabila melihat B ibi Zainab menghempas burung tiung sehingga mati. Contoh: Isteri saudagar jujur terhadap suaminya walaupun banyak lelaki cuba mendekatinya. Contoh: Bibi Zai nab insaf akan kesalahan yang dilakukan kerana cuba menduakan suaminya. Contoh: Khoja Maimun menyayangi isterinya Bibi Zainab sepenuh hati. Ketaatan kepada ketua. Contoh: Semasa ketiadaan suami. Kewajipan menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga. Bayan berpurapura tidur. Contoh: Cerita-cerita yang disampaikan oleh Bayan berkisar tentang pentingn ya kesetiaan seseorang isteri dan perlu memiliki etika yang murni untuk menghind arkan daripada berlaku curang. Keinsafan atas kesalahan yang dilakukan. Persoalan Kebijaksanaan melaksanakan sesuatu tindakan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 35 . Contoh: Kh oja Maimun keluar berniaga untuk mencari rezeki. Contoh: Khoja Maimun dan saudagar prihatin dengan tanggungjawab untuk mencari nafkah buat keluarga. Kejujuran dalam sebuah perhubun gan. Prihatin terhadap keluarg a. Bibi Zainab jatuh hati den gan anak raja. Nilai Kasih sayang terhadap pasangan.

Kita haruslah berusaha untuk mencari rezeki buat keluar ga agar kehidupan lebih sejahtera. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 36 . Kita mestilah bijak m enyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi agar tidak mendatangkan kemudaratan.Pengajaran Kita mestilah patuh kepada perintah Allah agar dapat menghindarkan di ri daripada kemungkaran. Kita perlulah menyayangi ahli keluarga dengan sepenuh hati agar memperoleh kebahagiaan yang berkekalan.

Suatu hari ketika di sungai. Merah Silu suka menyabung ayam dan selalu memberi kerbau sebagai hadiah kepada sesiapa yang menyabung ayam dan menontonnya. Merah Hasum hanya diam apabila mendengar berita Merah Silu menjadi kaya. Merah S ilu terlihat banyak ikan dan dia pergi ke hulu sungai menahan bubu. Merah Sil u tiba di hulu Karang dan menetap di situ tetapi kehadirannya tidak disenangi ol eh penduduk kampung kerana kerbau-kerbau itu memakan tanaman mereka. Beberapa kal i bubu ditahannya dipenuhi dengan cacing gelang-gelang. Merah Silu menangkap kerbau liar tetapi tindakann ya itu tidak disenangi oleh Merah Hasum kerana pada pendapatnya kerja itu tidak berfaedah dan hanya memalukan dirinya sebagai saudara kepada Merah Silu.Sinopsis PROSA TRADISIONAL MERAH SILU Kisah bermula apabila Merah Gajah yang berkahwin de ngan Puteri Betong telah dikurniakan dua orang anak lelaki iaitu Merah Silu dan Merah Hasum. Merah Silu dan adiknya Merah Hasum berhasrat meninggalkan nege ri itu kerana tidak ada sesiapa lagi kaum kerabatnya yang tinggal. Merah Gajah telah mencabut rambut ters ebut menyebabkan keluar darah dari liang-liang rambut sehingga menyebabkan kemat iannya. Sewaktu Puteri Betong tidur. Akhirnya dia mengambil k eputusan membawa balik cacing gelang-gelang itu dan merebusnya di dalam kawah. C acing itu telah bertukar menjadi emas dan buihnya menjadi perak menyebabkan Mera h Silu menjadi kaya. Mereka berdua keluar meninggalkan negeri Semerlanga menuju ke sebuah negeri bernama Beruana. Pada suatu hari. Ayahanda Merah Gajah ia itu Raja Ahmad telah bertindak balas menyerang Raja Muhammad sehingga berlaku pe perangan sengit menyebabkan kedua-duanya terbunuh termasuk sebilangan besar raky at. Beberapa siri peperanga n berlaku antara Merah Silu dengan Sultan Maliku’l Nasar dan akhirnya sultan tewas dan Merah Silu menjadi raja di Rimba Jerun. Megat Iskandar dengan persetujuan pembesar dan rakyat telah melantik Merah Silu menjadi raja di Rimba Jerun. Merah Gajah mahu mencabut rambut tersebut tetapi dihalang ole h isterinya. Pada awalnya Merah Gajah tidak mengetahui isterinya mempunyai sehel ai rambut berwarna keemasan di tengah kepala sehingga beliau terpandang isteriny a menyikat rambut. Megat Iskandar setuju membenarkan Me rah Silu tinggal di situ dan boleh memelihara kerbau kerana ada ladang yang luas . Mereka membuka perkampungan di tepi sungai. Hanya yang tinggal Merah Silu dan Merah Hasum serta beberapa rakyat yang mas ih hidup dan mengaku taat setia kepada kedua-duanya untuk terus tinggal di neger i Semerlanga itu. Merah silu berpindah lagi ke sebuah negeri bernama Buluh Telang. Di sini beliau bertemu den gan Megat Iskandar dan menyatakan hasratnya untuk tinggal di negeri tersebut dan menganggap Megat Iskandar sebagai bapanya. Sulta n Maliku’l Nasar tidak bersetuju dan menyerang Merah Silu. Berita kematian Puteri Betong telah menimbulkan kemarahan ayahandanya Ra ja Muhammad dan mengambil tindakan membunuh Merah Gajah. Merah H asum telah meminta Merah Silu menghentikan perbuatan tersebut dan menyuruh Merah Silu keluar dari negeri itu jika tidak mahu mendengar katanya. 37 @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja . Akhirnya Merah S ilu mencari petempatan baru dengan membawa segala harta dan kerbaunya.

Murah hati Contoh: Merah Silu menghadiahkan seekor kerbau kepada setiap orang yang hadir ke gelanggang sabung ayam. Nilai Taat setia Contoh. Contoh: Merah Silu yang suka menyabung ayam memberi hadiah seekor kerbau kepada orang yang terlibat men yabung ayam dan juga kepada yanghanya datang melihat sahaja malah dia juga membe ri semula wang pertaruhan kepada mereka yang kalah. Contoh: Merah Silu m enghadapi beberapa peperangan dengan Sultan Maliku’l-Nasar sehingga dia dirajakan di Rimba Jerun. Ketabahan seorang anak raja dalam menghadapi cabaran hidup. Contoh: Merah Silu suka menyabung ayam dan menggunakan wang per taruhan. Rakyat mematuhi perintah raja untuk berperang sehingga melibatkan banyak kehilangan nyawa. Kegemaran berjudi dalam kala ngan masyarakat. Contoh: Keistimewaan seseorang keturunan raja digambarkan dengan peris tiwa aneh misalnya cacing gelang-gelang yang direbus oleh Merah Silu bertukar me njadi emas dan buihnya menjadi perak. Sikap pemurah dalam kalangan masyarakat.Tema Persoalan Perselisihan antara adik-beradik. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 38 . Perkara di luar lo gik akal. Contoh: Perselisihan faham anta ra Merah Silu dengan Merah Hasum kerana tindakan Merah Silu yang menangkap kerba u liar tidak disukai oleh Merah Hasum dan dianggap memalukan. Keberanian anak raja.

Kita hendaklah menghormati tetamu.Keberanian Contoh: Merah Silu berani berperang menentang Sultan Maliku’l-Nasar unt uk menjadi raja di Rimba Jerun. Kita hendaklah menyelidik dahulu sesuatu perkhabaran sebelum mengam bil sebarang tindakan. Berdikari Contoh: Merah Silu keluar mencari pete mpatan baru sendirian setelah dihalau oleh Merah Hasum. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 39 . Pengajaran Kita hendaklah menyelesaikan masalah yang timbul melalui rundingan bu kannya peperangan. Kita hendaklah berani mempertahankan maruah supaya hak kita t idak diganggu gugat. Kita janganlah menganiay ai binatang.

Awang Sulung tidak mengambil kayu bakau dan temu laut seperti yang diminta oleh Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Tuanku Nakho da Tua percaya kata-kata jurumudi kerana sewaktu kejadian baginda juga pengsan. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa meminta Si Kembang Cina memanggil Awang Sulung menggantikannya sebagai jurumudi dengan memberi alasan bahawa dia sudah keletihan. sebaliknya mengambil batang nipah. jurumudi menikam seekor ayam dengan kerisnya lal u pergi berjumpa Tuanku Nakhoda Tua dan menyatakan bahawa dialah yang telah meny elamatkan geliung itu daripada serangan Tuan Puteri Dayang Nuramah. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 40 . Anehnya. Geliung itu berlabuh selama tiga hari tiga malam di Pulau Tapai. Perkara pelik dilakukan oleh Awang Sulung kerana dia mengambil air di tengah laut di tempat arus yang deras. Tuanku Nakhoda Tua telah berjanji akan mengahwinkan sesiapa sahaja yang berjaya membawa geliung itu selamat sampai ke Tanah Jawa dengan puteri baginda iaitu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Awang Sulung tidak memegang kem udi sebaliknya menyeru geliung itu supaya belayar mengikut tiupan angin. Pada mulanya Awang S ulung tidak bersetuju tetapi setelah dipujuk dengan lembut akhirnya Awang Sulung mengambil alih tugas sebagai jurumudi.Sekali lagi Awang Sulung meng gunakan kesaktiannya dengan mencampakkan tulang pelanduk putih menyebabkan air m enjadi tenang. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa cuba menguji kehebatan Awang Sulung deng an menyuruhnya mengambil air dan mencari kayu api. Sebaik sedar. Si Kembang Cina.PROSA TRADISIONAL PELAYARAN YANG PENUH PERISTIWA Sinopsis Kisah bermula apabila Awang Sulung mengikuti pelayaran Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dengan menaiki gel iung (kapal) dari negeri Bandar Mengkalih menunuju ke negeri Semarang di Tanah J awa. Berlaku satu lagi keanehan apabila air masin yang d iambil oleh Awang Sulung yang dimasukkan ke dalam buyung suasa bertukar menjadi air manis. Tuan Puteri Day ang Seri Jawa memarahi Si Kembang Cina yang mengikut arahan jurumudi kerana memb erikan sisa-sisa nasi di dalam tempurung berbulu kepada Awang Sulung sebaliknya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa memerintahkan Si Kembang Cina menyiapkan hidangan i stimewa kepada Awang Sulung. Setelah beberapa lama berlabuh barulah penghuni geliung tersedar daripada pengsan. Jurumudi menunjukkan rasa tidak senangnya terhadap Awang Sulung kepa da Tuan Puteri Dayang Seri Jawa sebaliknya dia dimarahi oleh Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. geliung itu hendak berlabuh di Pulau Tapai untuk mengambil k ayu api dan air tetapi gagal kerana laut bergelora. Setelah tiga hari belayar. dan Awang Su lung Merah Muda yang menyamar sebagai budak comot dan hitam. Geliung itu bergerak terlalu laju menyebabkan semua anak kapal mabuk-mabuk dan muntah-muntah lalu tidak sedarkan diri kecuali tiga orang iaitu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa yang menggantikan jurumudi kapal.

Semua anak kapal berasa takut. Tuanku Nakhoda Tua memanggil semua anak kapa l memaklumkan mereka akan melalui kawasan Laut Sekona Lingga yang banyak lanun. Setelah dijamu mak an dan minum serta memenuhkan geliung dengan wang. Dia menunjukkan kerisnya yang berdarah selepa s dia menikam seekor ayam. Setelah menyelesaikan semua hutang. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa pe ngsan tetapi sedar apabila mendengar Awang Sulung berpantun dengan Si Kembang Ci na lalu tuan puteri berbalas pantun pula dengan Awang Sulung. jurumudi membuat helah sekal i lagi dengan mengaku dirinyalah yang menyelamatkan geliung itu daripada seranga n lanun kepada Tuanku Nakhoda Tua. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa menyuruh Si Kembang Cina memberikan limau selimpat pagar dan sabun wa ngi untuk Awang Sulung mandi. Tuanku Nakhoda Tua percaya penipuan jurumudi dan meme rintahkan Mualim Cik Mas menikahkan puterinya dengan jurumudi itu. Beberapa hari selepas mereka berkahwin. Kedatangan Awang Sulung ke Neger i Pati Talak menimbulkan kehairanan rakyat negeri tersebut apabila segala alat k ebesaran dan seluruh isi alam berbunyi. Aw ang Sulung berhasrat untuk pulang ke bandar Mengkalih menyebabkan Tuan Puteri Da yang Seri Jawa berasa sedih dan mengambil tindakan untuk terjun ke laut tetapi s empat dihalang oleh hulubalang yang ada di situ. Tuanku Nakhoda Tua berjanji sesiapa yang dapat menyelamatkan baginda dan puterin ya daripada serangan lanun. Awang Sulung ditemani oleh jurubatu dan Bujang Selamat. lanun menyerang. Pada peringkat awal pertarungan. lanun-lanun itu ketakutan keran a mereka mengenali Awang Sulung dan berjanji untuk menyelesaikan hutang Awang Su lung kepada Datuk Batin Alam dan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. lanun-lanun itu kembali ke ba htera masing-masing. geliung meneruskan pelayaran merentasi beberapa pulau sehinggalah sampai ke Negeri Pati Talak Terengganu. Mendengar suara Awang Sulung. Apabila mendengar alasan itu. terserlahlah ketampanan Awang Sulung. barulah Awang Sulung naik k e balairung seri. Apabila mengetahu perkara sebenar. Anak-anak kapal termasuk jurum udi lari menyelamatkan diri. Kinantan Suci hampir tewas tetapi setelah diseru oleh Awang Sulung. Semasa meli ntasi perairan Pulau Salah Nama. Awang Sulung melaungkan nama-nama ketua lanun dan menyindir mereka supaya menawan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Aw ang Sulung dijemput naik ke darat oleh raja negeri tersebut. namun jurumudi telah mengambil kesempatan d engan menonjolkan diri bahawa dia yang akan melawan lanun-lanun itu. ayam itu berjaya menaji ayam law an sehingga terputus kepala. Awang Sulung meminta kebenaran daripada raja untuk menyabung ayam. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa meminta Awang Sulung m enentang lanun tetapi Awang Sulung membuat helah mengatakan beliau tidak layak k erana kaki dan tangannya sakit. dia akan dikahwinkan dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. disambut oleh pembesar dan rakyat negeri itu. Selepas mandi dan memakai persalinan pakaian pusak a tua warisan boda dan menyisip keris serta menyarung pedang sakti. Selepas lanun-lanun itu pergi. Selesai menyabung ayam.Semasa hendak meneruskan pelayaran. Tuan Puteri D ayang Seri Jawa begitu geram akan tindakan ayahandanya yang tidak usul periksa. Tuanku Nakhoda Tua memohon maaf kepada Awang Sulung yang juga berketurunan raja dan mengahwinkannya dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. 41 @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja . Geliung itu telah dipenuhi dengan wang batu dan wang emas. Semasa naik ke dara t. Mereka membawa bersam a ayam Awang Sulung yang bernama Kinantan Suci. Semasa lanun-lanun cuba menaiki geliung.

Perasaan dengki dan iri hati Contoh: Jurumudi sangat dengki kepada Awang Sulung yang mendapat layanan y ang baik daripada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa sehingga sanggup menyuruh Si Kemb ang Cina memberi sisa-sisa nasi di dalam tempurung berbulu kepada Awang Sulung. Si Jalak. Awang Sulung Merah Muda digam barkan memiliki kelebihan dan kehebatan seperti boleh menggerakkan geliung tanpa memegang kemudi. Kewibawaan dan pengaruh yang kuat Contoh: Lanun-lanun tidak berani menyerang gel iung yang dinaiki Tuan Puteri Dayang Seri Jawa apabila mendengar suara Awang Sul ung Merah Muda. semasa ketibaan Awang Sulung ke negeri Pati Talak Terengganu. akat-alat kebesaran dan seluruh isi alam berbunyi seolah-olah menyambutnya. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 42 . ketika ia menyeru ayamnya Kina ntan Suci yang hampir tewas semasa menyabung sehingga akhirnya dapat mengalahkan lawannya. Contohnya. Tujuannya supaya dia dapat berkahwin dengan Tuan Puter i Dayang Seri Jawa. Menghormati tetamu Contoh: Awang Sulung disambut oleh pembes ar istana dan rakyat Negeri Pati Talak Terengganu semasa naik ke balairung seri. Menipu untuk mencapai sesuatu tujuan Contoh: Jurumudi menipu Tua nku Nakhoda Tua dengan menyatakan dialah yang menyelamatkan geliung daripada ser angan Tuan Puteri Dayang Nuramah dan daripada serangan lanun dengan menunjukkan keris yang berdarah ayam. Satu lagi kelebihannya. menukarkan air laut yang masin menjadi manis.Tema Kelebihan dan kehebatan anak raja. Persoalan Cinta tidak mengenal rupa paras Contoh: Tuan Puteri Dayang Seri Jawa j atuh hati kepada Awang Sulung kerana melihat kelebihan yang dimiliki oleh Awang Sulung walaupun ketika itu Awang Sulung comot dan hitam. menenangkan air laut dengan mencampakkan tulang pelanduk putih .

Kita hendaklah bijak agar dapat menyelesaikan sesuatu m asalah yang timbul. Keyakinan Contoh: Tuan Puteri Dayang Seri Jawa d engan yakin mengambil alih mengemudi kapal sewaktu jurumudi pengsan. Berani Cont oh: Awang Sulung berani menentang lanun yang cuba menyerang geliung kenaikan Tua n Puteri Dayang Seri Jawa. Kita hendaklah berani mengaku kesalahan yang dilakukan a gar tidak menimbulkan kekesalan pada masa hadapan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 43 . Kita hendaklah berani menghadapi pelbagai rintangan demi mencapai matlamat.Nilai Merendah diri Contoh: Awang Sulung yang berketurunan raja sanggup menyamar sebagai budak hitam dan comot. Kita hendaklah bersedia memberi bantuan terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Kasih sayang Contoh: Awang Sulung dan Tuan Puteri Day ang Seri Jawa saling menyayangi selepas berkahwin. Pengajaran Kita hendaklah sentiasa merendah diri di mana-mana sahaja kita berada supaya kita akan dihormati. Keinsafan Contoh: Tuanku Nakh oda Tua insaf dan memohon maaf atas kesalahan kepada Awang Sulung.

Uj tid ak berpuas hati lalu menjerit dan menghentak meja. Um berkalih untuk minum. Keluarga tersebut mula berpecah kep ada dua. Uj merupakan anak sulung dalam keluarga tersebut mengajak Um adik bong sunya berlawan permainan catur. Um menolak dengan alasan bahawa dia hilang fokus ketika bermain kerana memikirkan soal ibunya yang sedang sakit . Um ke bilik air mencuci muka untuk menenangkan diri. iaitu ada yang menyokong Uj dan ada yang menyokong Um. Beberapa detik kemudian. Dia berharap Um dapat menggantikannya sebagai tonggak keluarga.PROSA MODEN CERPEN PEMAIN CATUR (Zaharah Nawawi) Sinopsis: Enam beradik daripada keturunan ternama dalam permainan catur iaitu Uj. Kempen Uj berhasil. Uk. Perlawana n berlangsung dengan sengit. Ul. Ahli keluarga yang lain tidak menyenangi perlawanan tersebut. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 44 . Us. kakinya terkuis sebotol asid di bawah meja. Uj menga jak Um berlawan catur untuk menguji pengetahuan. I bu meminta mereka bertenang namun diabaikan. Ibunya yang ketika itu sedang sakit berasa amat hiba sehingga d iserang angin ahmar. Berlaku tuduh menuduh antara Um dan Uj. Mereka terkenal kerana berketurunan al-Hakam iaitu rakan sepermainan Abu Bakar Muhamma d Yahya as-Sufi. Um be rasa amat sakit. Bagi Uj. Um terpaksa menerima cabaran Uj untuk berlawan catur secara terbuka. Um semakin berminat untuk bermain catur setelah mende ngar kisah kehebatan pemain catur ternama di dunia. iaitu salah seorang daripada dua pemain shatrani yang disegani di dunia. bu ah caturnya telah berubah. Um ialah adik yang paling mudah untuk d ibentuk berbanding adik-beradik yang lain. Uj hampir kalah. Um segera mengalih semula buah catur tersebut. Sekem balinya ke meja apabila duduk. Keadaan semakin haru-biru. Ur dan Um. Uj menuduh Um penipu dan mema ksa Um mengaku kalah. tiada sesiapa yang mengaku berta nggungjawab meletakkan botol asid itu.

Mereka sanggup bertelingkah hanya kerana per mainan catur. Contoh: Ibu yang sedang sakit amat risau tentang pergaduhan anak-anak yan g boleh menyebabkan keharmonian terganggu. Keberanian Contoh: Um menyahut cabaran abangnya Uj untuk bertanding catur.Tema Keruntuhan moral dalam institusi kekeluargaan yang menyebabkan berlakunya p erpecahan.. Sedangkan hubungan m ereka adalah sedarah iaitu adik-beradik. Nilai Kasih sayang Contoh: Uj menyayangi adiknya Um.. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 45 . Pengkhianatan sesama ahli keluarga C ontoh: Ahli keluarga terutama Uj dan Um bertindak di luar batasan semata-mata un tuk menentukan kehebatan mereka dalam permainan catur. Persoalan Sikap bangga yang menguasai diri. Contoh: Sikap Uj dan Um yang tidak m ahu mengalah dan mahu menang menyebabkan mereka bertelagah.. Malah pergaduhan itu juga telah menyebabkan perpecahan dalam kelua rga mereka. Kegigihan Contoh: Um berusa ha bersungguh-sungguh menelaah buku tentang permainan catur. Contoh: Sikap tidak mahu mengalah dan bertolak ansur menyebabkan berl akunya pergaduhan antara Uj dan Um. Ibu mereka yang sedang sakit juga telah diabaikan.. Keharmonian dalam keluarga harus diuta makan.

Pengajaran Kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh agar berjaya dalam hidup.. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 46 . Kita hendaklah saling menyayangi antara adik-beradik kita agar kehidupan bahagia dan harmoni. Semangat keberanian perlulah dimiliki oleh setiap individu agar semua cabaran ya ng ditempuh dapat diatasi dengan baik.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 47 . Mellisa terkenang akan kemesraannya bersamasama dengan Hisyam. berasa menyesal kerana mengikut ajakan Farid ke pejabat surat khabar yang men yebabkan dia berkenalan dengan Syahid. Justeru. Wajah Syahid menyerupai wajah Hisyam iaitu kawannya sewaktu keci l dahulu. dia memilih Peristiwa 13 Mei sebagai latihan ilmiah untuk Sarjan a Muda dalam bidang sejarah. Peristiwa itu telah membuatkan dia tering at akan Hisyam. Dia menjadi anggota tentera kerana tidak mahu Peristiwa 13 Mei berulang lagi. Dia mengambil keputusan itu kerana tuga s dan tanggungjawabnya kepada tanah air. Dia amat cinta akan negaranya dan memil ih untuk mengetepikan perasaan hatinya. Peristiwa hitam itu sukar luput daripada ingatan Me llisa. Namun. Mereka selalu bermain bersama-sama dan Hisyam pernah menyatakan hasratnya untuk berkahw in dengan Mellisa apabila mereka sudah besar nanti. Malangnya Hisyam telah terko rban dalam Peristiwa 13 Mei. keakraban Mellisa dan Syahid tidak lama kerana Mellisa meninggalkan Syahid. Mellisa jatuh hati kepada Syahid kerana keberaniann ya dan hubungan mereka semakin rapat.PROSA MODEN CERPEN MELLISA (Abdullah Hussain) Sinopsis Mellisa seorang gadis Cin a.

tetapi melalui pertemuan bersama-sama responden yang terlibat secara terus dengan peristiwa be rdarah itu. Kesedaran terhadap sej arah negara Contoh: Mellisa yang pernah melalui zaman 13 Mei mengkaji sejarah pe ristiwa itu melalui tesisnya hingga menimbulkan rasa tanggung jawab kepada negar a dan tanah air. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 48 .Tema Percintaan antara dua insan yang berbeza budaya Contoh: Mellisa seorang gad is berketurunan Cina pernah menyulam kasih semasa zaman kanak-kanaknya dengan bu dak keturunan Minang namun kecundang kerana kematian menjemput Hisyam akibat rus uhan 13 Mei. dengan mengumpu l bukti bukan sahaja melalui pembacaan daripada pelbagai dokumen. Persoalan Pengorbanan demi cinta akan negara Contoh: Mellisa sanggup mengorbanka n dirinya dengan meninggalkan orang yang dicintainya untuk menyahut panggilan me mpertahankan negara. Nilai Kasih sayang Contoh: Mellisa amat menyayangi Hisyam iaitu hero zaman kanak -kanaknya dan tetap terkenang akannya walaupun peristiwa yang meragut nyawa Hisy am telah lama berlalu. Mellisa jatuh cinta dengan Syahid yang juga pemuda Melayu dan seiras Hisyam namun akhirnya terpaksa meninggalkan Syahid tanpa berit a kerana telah dipanggil bertugas sebagai tentera. Setelah dewasa. Kegigihan Contoh: Mellisa amat tekun dan gigih mencari ma klumat tentang peristiwa yang mencetuskan peristiwa 13 Mei 1969. Persengketaan antara kaum Contoh: Hisyam dan ibunya telah m enjadi mangsa rusuhan kaum pada 13 Mei di Jalan Petaling semasa dalam perjalanan pulang dari rumah keluarganya di hadapan Stadium Negara.

Kita mestilah mempunyai semangat cinta akan negara kerana dengan sema ngat inilah kita boleh hidup dengan aman dan sejahtera. Cinta akan tanah air Contoh: M ellisa seorang gadis yang sanggup meninggalkan keperluan diri semata-mata kecint aannya terhadap negara dengan menjadi tentera. Kit a janganlah mudah menyimpan dendam terhadap mereka yang melakukan kesalahan terh adap kita. Kita haruslah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pe rkara agar pekerjaan yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang memuaskan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 49 . Pengajaran Kita haruslah menyedari bahawa pertelingkahan antara kaum hanya akan menimbulkan masalah. Hisyam telah menumbuk anak orang Inggeris yang memegang tangan Mellisa.Keberanian Contoh: Hisyam amat berani melindungi Mellisa.

Akhirnya Israk insaf dan berubah. Suatu hari. Namu n adiknya Mikraj suka akan suasana kampung dan menyebabkan mereka sering bertika m lidah. Isr ak telah terjatuh dan Wah lah yang berusaha menyelamatkan Israk sehingga naik ke tebing. Dia mula memakai baju Melayu. Israk dan Mikraj di Kampung Sayong. makan n asi. Tindakan Israk yang sering menghina dan menggores perasaan Wah menimbulkan rasa kurang se nang Mikraj dan dia sering mempertikaikan perbuatan Israk terhadap Wah. dan mencari jering serta tempoyak untuk dimakan. Perbezaa n pendapat ini telah mencetuskan perang mulut antara mereka. Hal ini berlaku kerana Israk telah dibesarkan di luar negara.PROSA MODEN CERPEN ISRAK (Erda Roslan Khairi) Sinopsis Mengisahkan Adam iaitu an ak tunggal Wah. Namun Wah tidak suk a mereka bertengkar bagai anjing dengan kucing dan mahu mereka berbaik-baik semu la walaupun hati Wah terluka. telah balik ke kampung bersama-sama isterinya Siti Hawa dan anak -anaknya. Keadaan rumah yang serba ke kurangan dari segi kemudahan asas dan keselesaan menyebabkan anaknya Israk beras a kurang senang dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kampung. bekalan air paip di Kampung Sayong tel ah terputus menyebabkan Mikraj mencadangkan abangnya mandi di sungai. Namun. Perak. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 50 .

Tanggungjawab bapa terhadap keluar ga Contoh: Adam menjalankan tanggungjawabnya kepada anak-anak. Wah. Contoh: Wah s eorang nenek yang menyayangi cucunya. Persoalan Jati diri Contoh: Israk yang dibesarkan di Perth. Austra lia mempunyai pandangan yang berbeza dengan adiknya tentang kampung. Australia tidak memp unyai jati diri ketimuran akibat persekitaran dan cara dia dibesarkan. Hal ini terpancar apabila Wah menyelamatkan Israk yang hampir lemas dengan tenaga tuanya. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 51 . kehidupan d an diri neneknya. Kasih sayang seorang nenek terhdap cucunya. walaupun cucunya amat ego dan selalu meluk akan hatinya namun Wah tetap sabar. Dia membiasakan a nakanak dengan kehidupan kampung di tempat dia dibesarkan agar anak-anaknya tida k sombong dan lupa diri kerana biasa hidup mewah di bandar. Keprihatinan Contoh: Mikraj amat prihatin akan p erasaan neneknya yang sentiasa terguris dengan perbuatan dan kata-kata abangnya yang seolah-olah mengejek dan memperlekehkan kehidupan miskin neneknya. Nilai Menghormati ibu bapa Contoh: Israk menolak baik pelawaan ayahnya untuk mak an durian bersama-sama keluarganya.Tema Perbezaan budaya dan kehidupan dalam sesebuah keluarga sehingga mencetuskan pertentangan pandangan dan nilai Contoh: Israk yang dibesarkan di Perth. Ketabahan Contoh: Wah amat tabah membesarkan anaknya tanpa kehadiran suami. Hal ini b ertentangan dengan sifat adiknya Mikraj yang lebih kukuh dan teguh jati dirinya dengan adat ketimuran.

Kita harusl ah sentiasa bersyukur terhadap apa-apa sahaja yang kita nikmati kerana ada orang lain yang tidak bernasib baik seperti kita. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 52 .Kasih sayang Contoh: Wah amat menyayangi anak cucunya. Kita harusla h menjaga perlakuan dan kata-kata kita terhadap sesiapa sahaja agar orang di sek eliling kita tidak berasa tersinggung dan kurang senang kepada kita. Kita mestilah berterima kasih terha dap apa-apa bantuan yang telah diterima. Kita mestilah mengetahui asal usul ki ta agar kehidupan kita selari dengan kehendak agama dan masyarakat. Pengajaran Kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua daripada kita terutam a dari segi percakapan dan perbuatan kita. sehingga sanggup mengguna kan tenaga tuanya untuk menyelamatkan cucunya yang jatuh ke dalam sungai walaupu n Israk selalu menyakiti hatinya.

Sungai Ceper masih cergas tetapi ibu tidak. keluarga aku menderita dan aku berkahwin dengan gadis di kampung itu. Sungai Ceper menjadi cetek. tiba pula musim kemarau. air sungai busuk dan sawah kering sehingga menyebabkan ibu menggunakan telaga se bagai sumber. Pada masa ini. lalu lumpuh kerana terpijak tunggul lama iaitu sepuluh tahun sebelum ibu mening gal. Pada waktu malam. Pada sebelah malam. Kini. Airnya mengalir lesu bersama-sama sampah sarap yang tidak sepatutnya dib uang ke dalam sungai itu. tidak seperti ibu yang telah tiada di dunia ini. Bapa pula sudah tidak gila burung lagi sebaliknya dia hanya menjaga cucu dan menjaga ibu. Sungai Ceper masih wujud tetapi sudah mula berubah sejak ibu terjatuh. Pada masa itulah. Keadaan ini ialah keadaan 40 tahun yang lalu. panjang dan berliku-liku. Pada suatu hari. Airnya likat dan melimpah menyebabkan sawah padi musnah. Ceper kini berbau busuk kerana menjadi tempat pembuangan sampah. Aku dan isteri telah tua dan kini duduk di rumah menja ga cucu. ibu berehat dan esoknya kembali cergas. Sungai Ceper melimpah kerana hujan tur un di hulu. semua penduduk kampung makan ubi gadung kerana padi musnah. ibu dan ayah tiada lagi. Pada tahun itu. ikan mati. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 53 .PROSA MODEN CERPEN IBU DAN CEPER (Shahnon Ahmad) Sinopsis Kisah ibu tua yang dis amakan dengan kisah sebuah sungai iaitu Sungai Ceper. Selepas Ceper m elimpahkan air. Aku pula sudah bercucu. Ceper telah mati dan tidak berfungsi lagi walaupun masih wujud. Sungai Ceperialah sungai y ang jernih dan mempunyai sumber ikan dan udang. iaitu semasa aku mas ih anak teruna dan ibu masih muda. samala h seperti ibu yang sentiasa aktif melakukan aktiviti bersawah.

.Tema Kegigihan seorang ibu dalam mengharungi kehidupan Contoh: Ibu gigih mencari rezeki dan banyak bergantung kepada Sungai Ceper yang berfungsi sebagai sumber air kepada tanaman.. Kesabaran Contoh: Ibu terpaksa bersabar melayani karenah suaminya yang kurang memberikan perhatian terhadap keb ajikan keluarga. Kasih sayang yang terjalin anta ra manusia dan alam Contoh: Kasih sayang aku kepada ibu dan sungai yang menjadi sumber air dan rezeki di kampungnya. Kegigihan Contoh: Walaupun ter[paksa menggunakan tulang empat kerat. ibu tetap gigih bekerja menyara keluarga. Nilai Bertanggungjawab Contoh: Sikap bertanggungjawab sebagai seorang ibu dan is teri yang ditunjukkan oleh ibu yang mengusahakan sawah padi bagi menampung kehid upan keluarganya. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 54 . Kurangnya kesedaran masyara kat terhadap penjagaan alam sekitar. Contoh: Sungai Ceper tercemar teruk apabila manusia membuang segala macam sampah sedangkan sungai ini semakin cetek dan tid ak berdaya membawa sampah yang ada di dalamnya. Persoalan Kepentingan air dalam kehidupan Contoh: Air Sungai Ceper yang deras da n jernih digunakan oleh ibu untuk mengairi sawahnya.

Kita mestilah menyay angi ibu bapa yang telah tua agar kebajikan mereka terpelihara. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 55 . Kita janganlah m encemarkan alam sekitar kerana perbuatan itu akan membawa keburukan kepada masya rakat.Pengajaran Kita hendaklah bertanggungjawab menyara kehidupan keluarga agar merek a tidak hidup dalam kesusahan. Kita hendaklah menjaga kerukunan rumah tangga aga r tidak berlaku perselisihan faham antara suami dan isteri.

Semuanya berpunca daripada rumahnya yang dahulu yang te rletak di tepi pantai sudah dirobohkan untuk dijadikan tempat peranginan. Mir berjanji akan menggunakan telekong pemberian ibu Hakimah. Kesannya Mir mula beransur pulih daripada konflik jiwa yang dihadapiny a itu.PROSA MODEN CERPEN BIARKAN SAMUDERA (Raihanah Salleh) Sinopsis Mir atau Aminah m engalami tekanan jiwa. Dia sering teringatka n masa silam bersama ayahnya yang bekerja sebagai nelayan serta pesanan-pesanan ayahnya. kehidupannya yang lampau hanya tinggal kenangan. Menyedari hal itu. Keadaan ini menggembirakan Hakimah apabila melihat Mir semakin tenang dan beransur pulih. lalu menghad iahkan telekong berenda. Ibu Hakimah mahu Hakimah membantu Mir mengenali Tuhan y ang satu. Penyakit tersebut menyebabkan Mir tidak berminat terhadap banyak perkara dan sering menyisihkan diri daripada kawan-kawan serta masyaraka t. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 56 . Hakimah berusaha membantu Mir yang mengalami konflik jiwa itu dengan bantuan ib unya. Mir sering bercakap sendirian dan perlakuan peliknya itu telah disedari oleh sahabat baiknya Hakimah. Ibu Hakimah yang tahu keadaan Mir yang sering menyendiri itu. Keadaan Mir semakin membimbangkan disebabkan oleh ibunya juga telah men inggal dunia sejak dia kecil lagi. Hakimah sebagai kawan baik mengajak Mir ke kampungnya ketika cuti semester. Diseba bkan itu. Semuanya datang menghantuinya.

Malah segal a-galanya serba kekurangan. Oleh itu Amirah sering membayangkan akan keindahan pant ai dan bunyi ombak dalam kehidupannya. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 57 . Persoalan Kemiskinan para nelayan. Malah. Kepentingan menjaga alam sekitar. Nilai Kasih sayang Contoh: Kasih sayang Amirah kepada ayahnya tidak pernah berbe lah bahagi. Contoh: Bapa Amirah ser ing berpesan kepadanya agar sentiasa menghargai lautan yang mempunyai banyak kep entingan kepada manusia. Jadi beliau sering menyensiri sehingga ada kalanya bercakap sendirian sehi nggakan kaunselor menganggap kelakuan tersebut sebagai penyakit skizofrenia. Keinsafan untuk mendekati aja ran agama. dengan bantuan ibunya yang menghadiahkan telekung akhirnya Amirah beransur pulih daripada tekanan perasaan tersebut. Contoh: Ibu Hakimah menghadiahkan kain telekung kepada Amirah agar be liau dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. beliau sering memikirkan kesan kehil angan rumah tersebut yang akan menyebabkan kenangan bersama ayahnya juga akan hi lang. Contoh: Ayah Amirah digambarkan terlalu daif melalui keadaan rumah dan juga tempoh masa ayahnya berada di lautan.Tema Konflik dalaman yang dihadapi oleh seorang pelajar. Oleh itu. Hakimah membawanya pulang ke kampung untuk be rcuti. Contoh: Konflik dalaman yang dihadapi oleh Amirah atau Mir disebabkan oleh rumah ayahnya akan diroboh u ntuk dijadikan tempat peranginan. Usaha ini berkesan apabila Amirah mula berubah tingkah laku. Keikhlasan dalam persahabatan Contoh: Keprihatinan s eorang sahabat untuk membantu rakannya yang mengalami tekanan perasaan dapat dil ihat melalui usaha ikhlas Hakimah.

Prihatin Contoh: Hakimah dan ibunya membantu Amirah untuk kembali sihat kerana k asihan kepadanya. Kesabaran Contohnya: Amirah kelihatan sabar menghadapi dugaan yang melanda hidupnya apabila rumah mereka akan dirobohkan. Rasional Contoh: Aya h Amirah rela menerima suratan takdir yang rumahnya akan dirobohkan untuk pemban gunan. Patuh kepada agama Contoh: Ibu Hakimah digambarkan sentiasa berpegang kep ada ajaran agama sehinggakan menghadiahkan tudung kepada Amirah.

Pengajaran Kita hendaklah tolong menolong sesama manusia terutama terhadap sahab at yang sedang dalam kesusahan. Kita mestilah sentiasa mengingati Tuhan kerana d engan mengingati Tuhan jiwa akan tenang untuk melalui kehidupan seharian. Kita h aruslah berfikiran rasional dalam menghadapi sebarang ujian daripada Tuhan agar kita tidak bertindak di luar batasan. Kita hendaklah menjaga hubungan kekeluarga an terutama dengan ibu dan bapa yang keseorangan di kampung. Kita haruslah menya yangi ibu dan bapa yang telah bersusah payah menjaga dan memberi pendidikan kepa da kita. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 58

DRAMA CEMPAKA BERDARAH (A.Rahim Abdullah) Sinopsis Babak 1 Mengisahkan Mak Jah d an Cempaka sedang mengemas rumah. Mereka menanti kepulangan Zaman yang belajar d i sebuah universiti di Kuala Lumpur. Kemudiannya, mereka terdengar orang memangg il di luar rumah. Mereka mengintai melalui lubang pintu dan mendapati seorang le laki Orang Putih muncul. Mak Jah menyuruh Cempaka masuk ke biliknya. Orang Putih itu memperkenalkan dirinya sebagai Prof. Peter, pensyarah Antropologi dan Sosio logi dan merupakan pensyarah Zaman di universiti. Dalam perbualan mereka, Prof. Peter meminta Mak Jah menasihati Zaman supaya belajar betul-betul sekiranya hend ak berjaya. Prof. Peter bertanya tentang Cempaka apabila melihat gambar Cempaka di dinding. Babak 2 Semasa Zaman dan Cempaka mengambil buah bidara dan akar kayu di sebuah b elukar, Zaman menyuruh Cempaka pulang untuk mengambil parang. Mereka berbincang tentang bonsai dan ukiran akar kayu. Semasa Cempaka pulang mengambil parang, Pro f. Peter muncul ditemani oleh Malik. Berlaku pertengkaran kecil antara mereka. K etika Zaman mengambilkan Cempaka bunga kenanga, Prof. Peter dan Malik muncul sem ula. Berlaku lagi pertengkaran antara Prof. Peter dan Zaman. Prof. Peter mempers oalkan rambut Cempaka yang berwarna perang. Zaman membuat kesimpulan, Maliklah y ang menjadi orang perantaraan Prof. Peter. Dia juga mendakwa Cempaka ialah adikn ya yang dicari-cari selama ini. Semasa Perang Jepun, ibunya telah menyembunyikan adiknya di tebing Sungai Bukit Putih dan ditemui oleh Mak Jah. Dia hendak menga mbil Cempaka dan mahu adiknya itu hidup dalam keluarganya. Sewaktu pertengkaran berlaku, Prof. Peter ternampak seekor ular lalu melepaskan tembakan. Cempaka reb ah berlumuran darah. Mak Jah meraung melihat keadaan Cempaka. Zaman berasa marah dan berlaku pergelutan antara Zaman dan Prof. Peter. Prof. Peter telah melarika n diri ke dalam hutan. Zaman mengejanya dengan parang. Tiba-tiba terdengar satu das tembakan dan semuanya tercengang. Mak Jah bersyukur kerana Zaman selamat dan mengangkat Cempaka yang tidak sedarkan diri itu. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 59

Pemikiran Keberanian mempertahankan hak dan maruah keluarga daripada dirampas ol eh orang luar. Contoh: Zaman bertindak dengan berani dan bersungguh-sungguh keti ka bertengkar dengan Prof. Peter. Persoalan Nilai Kasih sayang. Contoh: Mak Jah amat menyayangi Cempaka walaupun empaka hanya anak angkat. Keberanian. Contoh: Zaman berani mempertahankan Cempak a daripada diambil oleh Prof. Peter. Hormat-menghormati. Contoh: Mak Jah menghor mati tetamunya Prof. Peter dan melayannya dengan ramah. Bertanggungjawab Contoh: Zaman bertanggungjawab memenuhi keinginan adiknya Cempaka untuk mengambil bunga kenanga akar. Kerajinan. Contoh: Zaman rajin belajar sehingga ketika itu berada dalam tahun akhir pengajian. Kasih sayang sesama insan tidak mengenal agama dan keturunan. Pendidikan penting untuk mengubah dan membela nasib diri dan keluarg a. Mempertahankan hak dengan cara yang betul. Peperangan yang menyebabkan perpis ahan antara ahli keluarga. Usaha mencari adik kandung yang hilang semasa Perang Jepun.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 60

Kita perlu berwaspada terhadap orang yang tidak kita kenali agar tidak diperdayakan oleh mereka. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 61 ..Pengajaran Kita hendaklah berusaha mempertahankan apa-apa yang menjadi hak ki dengan cara yang betul agar tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Janganlah kita menggunakan kekerasan untuk me nyelesaikan sesuatu masalah kerana perbuatan itu membahayakan kita. Setiap ahli keluarga hendaklah melindungi keluarganya yang lain kerana h al itu merupakan tanggungjawab mereka. Kita hendaklah berfikir secara bijak untuk menyelesaikan sesuatu masalah agar hasrat yang diinginkan aka n memperoleh kejayaan. Kita hendak lah gigih berusaha untuk mengubah corak hidup supaya tidak terus dibelenggu kemi skinan. Kita hen daklah menghormati masyarakat tempatan jika kita berkunjung ke tempat mereka sup aya kita tidak mendapat kesusahan.

Mereka mesti bersatu padu sesama rakyat Malaysia yang berb ilang kaum. Masa lah keruntuhan moral generasi muda berada dalam satu era kritikal dari segi mora l. Mereka berpendapat segala pembangunan sekarang bukan sumb angan generasi muda yang diwakili oleh Salmah. remaja perlu mempunyai jati diri yang kental. berilmu penget ahuan dan memiliki moral yang tinggi bagi merealisasikan matlamat tersebut. Chandran dan Chong tetapi sumbang an generasi terdahulu. M ereka berjumpa dengan dua orang makhluk Utopia yang datang ke bumi untuk menjaya kan sesuatu misi. mereka perlu merancang strategi kepimpinan untuk merealisasikan pembamngun an negara di samping melahirkan generasi yang berdisiplin. Sebagai bakal p emimpin masa depan. bersemangat patriotiuk dan mengamalkan nilai keagamaan dalam aspek k ehidupan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 62 . Makhluk Utopia memilih Malaysia kerana Malaysia berpotensi untu k dimajukan sebagai sebuah negara model dunia dalam menegakkan keamanan dan peni ngkatan moral sejagat. ketiga-tiga remaja itu p un tersedar dan mereka rupanya bermimpi. Ketiga-tiga remaja itu berbincang tenta ng kritikan yang diberi oleh makhluk Utopia dan mereka menyetujuinya. Apabila kedua-dua makhluk Utopia itu beredar.DRAMA FORUM REMAJA 2020 (Sharif Shaary) Sinopsis Memaparkan peranan dan tanggung jawab tiga orang remaja iaitu Salmah. Kedatangan mereka didorong atas rasa tanggungjawab moral untuk mengingatkan makhluk bumi bahawa situasi kini sudah mencapai tahap kritikal ke arah kemusnahan. Chandran dan Chong menjelang tahun 2020. Generasi muda kini belum berbuat apa-apa. Sebagai re maja. sosial dan mental.

Remaja sebagai pemimpin negara pada masa hadapan. Pengajaran Kita hendaklah mengutamakan perpaduan kaum dan mengamalkannya dalam h idup bermasyarakat. Remaja hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan untuk membangunkan negara pada masa hadapan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 63 . Kepen tingan penghayatan nilai keagamaan dalam kehidupan. Kepentingan ilmu pengetahuan dalam diri remaja. menghayati dan mengamalkan nilai keagamaan dalam kehidupan.Pemikiran Persoalan Nilai Keberanian. Cinta akan tanah ai r. Baik hati. moral dan ilmu pengeta huan sebagai teras kepada remaja untuk merealisasikan Wawasan 2020.. dan Chong. Contoh: Tiga sahabat menunjukkan kecintaan akan negara dan mahu menjadi pemim pin pada masa yang akan datang. Chandran.. Contoh: Makhluk Utopia baik hati den gan menasihati dan memberi teguran kepada penduduk bumi. Peranan dan tanggungjawab remaja untuk merealisasikan Wawasan 2020 yang diwakili oleh watak Salmah. Contoh: Tiga sahabat berani berhujah de n makhluk Utopia tentang cabaran untuk membangunkan negara. Semangat patriotik sebagai p egangan untuk mewujudkan sebuah negara bangsa. Remaja hendaklah mempunyai rasa tanggungjawab dan mem iliki jati diri yang kental. Remaja hendaklah memahami. Jati diri..

Baginya. tidak melanggar adat dan agama.DRAMA GELANGGANG TUK WALI (Ismail Kassan) Sinopsis Babak 1 Ripin telah pergi ke rumah Tuk Wali. Tuk Wali mengambil sebilah @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 64 . Imam dan Siak berkunjung ke rumah Tuk Wali. terseliuh. Kedatanga n mereka disambut oleh Mak Umi. Tuk Wali kesal oleh sebab harga akar-akar kayu sema kin rendah. Mereka merayu agar Tuk Wali terus mengajarkan silat. Tuk Wali mahu memenuhi jemputan tersebut walaupun demam. Tuk Wali sepatutnya menghabiskan ma sa di masjid. Tuk Wali mengatakan silat sudah sebati dengan di rinya. untuk memaklumkan jemputan bersilat di majlis perkahwinan rumah Haji Kodri. Tuk Wali juga berbual dengan Ripin tentang kerakusan m anusia yang menyebabkan kepupusan spesies pokokpokok herba di hutan sebagaimana yang dilakukan oleh Si Guan. Babak 2 Babak 3 Tuk Wali meluahkan rasa tidak senangnya terhadap Piee. Tuk Wali menyarankan Ripin dan Mari am mengambil tempatnya untuk mengajar silat tetapi mereka berdua tidak bersedia. Tuk Wali mengatakan bahawa dia boleh duduk berzikir di masjid tetapi dia juga perlu mengubatkan orang yang patah kaki. Mak Umi mahu Tuk Wali mengubatkan Piee yang menagih dadah. Tuk Wali meminta Ripin memastikan murid-murid silat berkumpul kerana wartawan akan datang pada malam itu. Mak Umi mempertahankan suaminya kerana selama ini suaminya tidak p ernah tinggal solat berjemaah di masjid malah mengerjakan solat sunat setiap mal am. Mak Umi memaklumkan nasihat Ima m dan Siak kepada Tuk Wali. da n histeria. Mak Umi mencadangkan anak-anak muridnya seperti Ripin menggantikan tempatnya u ntuk bersilat di majlis kahwin. Tuk Wali menyuruh Mak Umi menghalau Piee jika datang ke rumah itu lagi. Bagi Mak Umi. Kedatangannya disambut oleh Mak Umi. Tuk Wali terlalu marah kepada Piee kerana dia telah mencuri wan g tambang Tuk Wali ke Mekah berjumlah RM2000. Mak Umi meminta Imam dan Siak bercakap dengan Tu k Wali sendiri tentang hal itu. cucu tirinya yang telah memalukan dirinya di rumah Haji Kodri. Tuk Wali mengimbas dirinya ketika muda dahulu sering dipuji.00. Apabila dia sudah tua segala yang dilakukannya dipandang tidak elok . Siak menyatakan perasaan tidak senang kerana Tuk Wali masih bersilat di gelanggang. dan dia nggap hebat. Tuk Wali dikunjungi Ripin dan Mariam. Dia juga akan memaklumkan nasihat Siak dan Imam kepada Tuk Wali. Tuk Wali hanya memenuhi hajat orang untuk memeriahkan majlis. Tidak lama kemudian. Tuk Wali bersiap-siap untuk pergi ke rumah Haji Kodri dengan berpakaian baju Melayu yang lengkap dengan samping dan berson gkok.

Ripin berjaya mengunci pergerakan Siak. Siak akhirnya meninggalkan rumah. Mak Umi menyu ruh Ripin menghantarnya ke rumah Berahim kerana dia tidak mahu melihat pergaduha n antara Tuk Wali dengan Siak. Mak Umi menafikan ripin membunuh Tuk Wali. Mak Umi mencari Ripin untuk melerai kan pergaduhan tersebut. Ripin terkejut apabila melihat Tuk Wali yang terbaring berlumuran dar ah. Piee cucu tiri Tuk Wali yang baru keluar dari pusat pemulihan muncul. Salah seorang pemuda telah ditampar oleh Tuk Wali kerana bersika p biadap. Mariam dan Umi sampai lalu menerpa ke arah ma yat Tuk Wali. Tuk Wali merasakan Ripinlah yan g layak untuk menjadi pewaris keris itu. Dia menyangka Siak yang membunuh Tuk Wali. Mereka bertarung menggunakan sundang. Tuk Wali ditikam o leh Piee. Kemudian berlaku pergaduhan dan pertikaman antara Tuk Wali dengan Piee. Tuk Wali semakin lemah apabila banyak darah keluar daripad a lukanya. Tuk Wali menampar dan memarahi Piee kerana masuk ke dal am biliknya. Dua orang wartawan daripada majalah Pej uang. Tuk Wali sempat menyerahkan keris tersebut kepada Ripin sebelum meninggal. Babak 4 Siak datang ke rumah Tuk Wali dan mencabar Tuk Wali agar bersilat dengan nya. Siak d an Ripin saling menuduh sekali lagi. Tuk Wali dapat mengambil keris daripada tangan Piee. Ripin ingin me nuntut bela atas kematian Tuk Wali. Empat orang pemuda telah datang ke rumah Tuk Wali. Tuk Wali menyedari perkara itu dan memarahi P iee. Sem asa Tuk Wali ingin mengambil biola yang dijatuhkan oleh Piee. Ripin mahu menghantar Tuk Wali ke hospital tetapi Tuk Wali enggan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 65 . menyanyi sambil menari-nari. Mak Umi dan Mariam ingin tahu orang yang membunuh Tuk Wali. Berlaku tu duh menuduh antara Siak dan Ripin. mereka bermain gitar. Setelah keduadua wartawan itu pulang. Babak 5 Piee masuk ke rumah Tuk Wali dan mengambil biola serta sebilah keris yan g tersisip di dinding beranda itu. Ripin mencadang kan Tuk Wali dan Siak menyelesaikan masalah dengan cara berunding. Tuk Wali m emarahi mereka. Imam menyangka bahawa Ripin telah membunuh Tuk Wali. Tuk Wali yang k epenatan dan akhirnya terlena dibuai mimpi indah. Siak berasa marah kerana Tuk Wali telah menampar cucunya yang mahu belajar silat.keris dan menceritakan asal usul keris tersebut. Tikaman itu terkena di perut Tuk Wali. S iak dan Imam muncul dan melihat Ripin memegang keris dalam keadaan Tuk Wali tela h terbujur kaku. Menyangka Tuk Wa li tiada di rumah. iaitu Halim dan Jamil datang ke rumah Tuk Wali untuk menemu ramahnya.

Contoh: Siak m asih menyimpan perasaan dendam kepada Tuk Wali kerana Tuk Wali berkahwin dengan bekas tunangnya.Pemikiran Perjuangan mempertahankan warisan budaya bangsa Contoh: Tuk Wali menga jarkan ilmu persilatan sejak 50 tahun lalu kepada pemuda-pemudi kampung. Contoh: Ada sesetengah penduduk kamp ung yang mencemuh Tuk Wali kerana bersilat dalam majlis perkahwinan. Contoh: Ada pihak yang dengki kepada Tuk Wali lalu menghalau Piee dari majlis perkahwinan di rumah Haji Kodri. Persoalan Sikap hormat-menghormati dalam kalangan masyarakat terhadap orang yang berilmu. Contoh: Tuk Wali merawa t orang sakit. Perasaan dengki dan khianat. Dia jug a mematuhi pantang larang mencari pokok-pokok kayu herba di hutan demi memelihar a warisan hutan tersebut pada masa akan datang. Dendam yang berpanjangan. Contoh: Tuk Wali tegas pendiriannya mahu bersilat di majlis per kahwinan anak Haji Kodri kerana baginya perbuatan itu tidak salah. Contoh: Piee yang baru keluar dari pusat pemuli han kembali menagih kerana tidak dipantau oleh ibu bapanya. Keprihatinan dalam kalangan masyarakat. Nilai Ketegasan. menguruskan jenazah dan perkara-perkara lain tanpa meminta sebara ng upah. Contoh: Ripin amat menyanjung tinggi Tuk Wali yang mengajarnya ilmu si lat. Budaya warisan bangsa yang diremehkan. @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 66 . Masalah pen agihan dadah yang sukar dirawat.

Kita hendakla h sentiasa menghulurkan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan aga r masyarakat hidup harmoni. Kita hendaklah bijak menangani masalah yang timbul agar tidak menimbulka n kesusahan kepada diri sendiri kelak. Setiap masalah yang dihadapi haruslah dise lesaikan secara rundingan supaya tidak berlaku kecederaan atau pertumpahan darah . Contoh: Tuk Wali berasa dirinya bertanggungjawab m eneruskan usaha mengajarkan ilmu silat kepada anak-anak muda di kampung tersebut . Kita hendaklah menghormati guru dan orang yang lebih tua daripada kita kerana mereka banyak berjasa kepada kita. Contoh: Tuk Wali berani bertarung dengan Siak apabila Siak datang me nyerangnya. Pengajaran Kita hendaklah mempertahankan warisan bangsa agar generasi akan da g berpeluang mendapat manfaatnya. Contoh: Tuk Wali tidak pernah meninggalkan solat berjemaah di masjid dan rajin menunaikan solat sunat. Keprihatinan Contoh: Tuk Wali sering m elakukan kerja kemasyarakatan tanpa mengharapkan upah seperti menggali kubur dan memandikan jenazah. Janganlah kita bersikap hipokrit dalam hidup kerana sikap itu memberi kesan yang negatif. Kita mestilah bersabar atas ujian yang menimpa kita supaya kehidupan lebih sej ahtera. Hormat-menghormati Contoh: Ripin menghormati Tuk Wali yang tinggi ilmu persilatan dan merupakan gur u silatnya. 67 @CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja . Bertanggungjawab. Taat akan perintah agama.Keberanian. Tolong-menolong Contoh. Ripin membantu Mak Umi yang memanggilnya supaya menama tkan pergaduhan antara Tuk Wali dan Siak.

@CSL2011 Modul KOMSAS Antologi Harga Remaja 68 .