P. 1
Pen Gurus An Kejohanan Balapan Dan Padang Sekolah

Pen Gurus An Kejohanan Balapan Dan Padang Sekolah

|Views: 247|Likes:
Published by Zulkarnain Azan

More info:

Published by: Zulkarnain Azan on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

Sections

  • LAMPIRAN 1
  • LAMPIRAN 2
  • LAMPIRAN 3
  • LAMPIRAN 4
  • LAMPIRAN 5
  • LAMPIRAN 6
  • LAMPIRAN 7
  • LAMPIRAN 8
  • LAMPIRAN 9

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH

BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2010

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i

© Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Mei 2010

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan atau mencetak mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Ketua Pengarah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Perundingan tertakluk pada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Di Sekolah. ISBN 978-983-2772-57-6 1. Athletics-Handbooks, manuals, etc. 2. Track-athletics-Handbooks, manual, etc. 3. Sports administration-Handbooks, manuals, etc. 4. School sports-Handbooks, manuals, etc. 796.42069

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii

Kata Alu-Aluan
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam 1Malaysia

Penyertaan semua murid sekurang-kurangnya dalam satu sukan adalah faktor yang dapat mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Oleh itu, Dasar Satu Murid Satu Sukan yang diperkenalkan dan akan dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2011, akan dapat menjanakan pelbagai aktiviti sukan di sekolah berdasarkan kemampuan, kreativiti serta inovasi guru dan murid. Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun. Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka olahraga perlulah dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai. Oleh itu, Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang diterbitkan ini akan dapat membantu pihak sekolah mengelolakan acara ini dengan baik dan teratur. Dokumen ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk menganjurkan dan melaksanakan acara sukan seperti penubuhan jawatankuasa dan peranannya, peraturan pertandingan, bilangan pegawai teknik, peralatan, ukuran balapan dan sebagainya. Saya juga percaya dan penuh yakin bahawa buku Garis Panduan akan dapat memudahkan pihak sekolah lagi untuk merencanakan dan mengatur aktiviti sukan. Hal ini juga akan dapat menjanakan kegemilangan sukan semula di sekolah selaras dengan hasrat Dasar Satu Murid Satu Sukan.

YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i iii

Kata Alu-Aluan
KETUA PENGARAH PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh, dan salam sejahtera

Terlebih dahulu, tahniah saya ucapkan kepada Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia atas kejayaan penerbitan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang julung-julung kalinya diterbitkan sebagai panduan kepada sekolah–sekolah di Malaysia. Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini. Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang, mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik, cekap dan berkesan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan. Saya yakin bahawa usaha untuk menerbitkan buku ini dapat dijadikan sebagai contoh dan panduan kepada guru untuk mengurus serta melaksanakan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah masing-masing. Penghasilan buku ini secara langsung akan mewujudkan satu ruang dan peluang kepada guru menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menjayakan kejohanan sukan olahraga di sekolah. Harapan saya penerbitan buku ini dapat dijadikan panduan dan menyemarakkan kemeriahan kejohanan olahraga pada peringkat sekolah. Selain itu, diharapkan supaya buku panduan ini akan digunakan dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan oleh semua pihak.

TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii iv

Kata Alu-Aluan
PENGARAH BAHAGIAN SUKAN
Salam sejahtera dan salam 1Malaysia

Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Budaya sukan dalam kalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Penggubalan, pembaharuan dan pengemaskinian Buku Garis Panduan Pengurusan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah merupakan antara proses penting bagi meningkatkan kualiti mutu sukan sekolah dan atlet murid memperkembang potensi dan bakat murid dalam bidang olahraga. Usaha mendokumentasikan garis panduan berserta pelbagai strategi dan pelan tindakan merupakan satu langkah yang berkesan bagi menyebarkan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat khususnya guru dan pegawai sukan untuk sama-sama menggembleng tenaga untuk menjayakan kejohanan olahraga sekolah. Bahagian Sukan mengharapkan agar buku garis panduan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat dalam proses perancangan dan pelaksanaan kejohanan olahraga sekolah. Saya juga menaruh kepercayaan bahawa buku ini akan menjadi sumber rujukan dan panduan penting kepada semua warga pendidik dan masyarakat umum untuk memahami hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia demi memeriahkan sukan sekolah dan meningkatkan mutu penganjuran kejohanan olahraga sekolah.

EE HONG Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

iii v

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iv vi .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

0 7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA v vii .0 3.Kandungan Tajuk Kata Alu–Aluan YAB Menteri Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Pengarah Bahagian Sukan Kandungan Penghargaan Pengenalan 1.0 11.0 9.0 6.0 10.0 13.9 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 2.0 8.0 4.0 Pendahuluan Struktur Sukan di Sekolah Peraturan Pertandingan Jawatankuasa Kecil yang Perlu Diwujudkan Acara-acara yang Dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Bilangan Pegawai Teknik Bilangan Pembantu Teknik (Murid) Jenis dan Bilangan Peralatan Yang Diperlukan Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan Jemputan Tetamu Kehormat Mesyuarat Post-mortem Pembinaan Balapan Olahraga Sukan Tara Muka Surat i ii iii v vi vii 1 2 2 3 15 17 18 19 30 31 32 32 38 Lampiran 1 .0 5.0 12.

Pihak kami mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan sumbangan sehingga buku ini dapat diterbitkan untuk kegunaan dan panduan pihak sekolah. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada semua yang terlibat. • • • • • • • • • • Pn. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA vi viii .Penghargaan Penghargaan Penghasilan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini banyak melibatkan pihak tertentu. Ee Hong – Pengarah Bahagian Sukan En. Jame Alip – Mantan Pengarah BSSK Pegawai–pegawai – Bahagian Sukan Semua Ketua Unit Sukan Negeri Unit Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSS Negeri dan MSSM Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM Jurulatih Olahraga (guru) Pengetua dan Guru Besar di 100 buah sekolah kajian rintis Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

buku ini hanya sebagai panduan sahaja.Pengenalan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini disediakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk mengendalikan Kejohanan Balapan dan Padang di Sekolah. sukan tara dan lampiran. peralatan dan ukuran balapan serta sektor padang. borang-borang kejohanan serta pengisian majlis pembukaan dan penutupan rasmi kejohanan. 300 meter dan 400 meter) dan sektor acara padang. Kandungan Buku Garis panduan ini terbahagi kepada enam bahagian iaitu pendahuluan. 200 meter. Pihak sekolah khasnya guru boleh mengunakan daya kreativiti dan daya usaha masing-masing berdasarkan persekitaran dan kesesuaiannya. Walaupun bagaimanapun. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA vii ix . peraturan pertandingan. teknikal pertandingan. Contoh-contoh surat. Bersama buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini di sertakan bersama lampiran-lampiran yang boleh digunakan sebagai rujukan bagi acara balapan (150 meter. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Bahagian jawatankuasa-jawatankuasa kecil pula memperincikan peranan setiap jawatankuasa yang ditubuhkan bagi mengendalikan kejohanan olahraga sekolah. Semoga buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini dapat membantu para guru menjalankan Kejohanan Balapan dan Padang di sekolah dengan lebih berkesan. Jawatankuasa-Jawatankuasa kecil. Bahagian teknikal pertandingan menerangkan acara-acara yang dicadangkan bagi sekolah rendah dan menengah. Bahagian sukan tara pula menerangkan bagaimana contoh sukan tara dijalankan di sekolah sebelum kejohanan sebenar dijalankan. Bahagian pengenalan memperkenalkan serba sedikit mengenai olahraga dan strukur sukan di peringkat sekolah. Bahagian peraturan pertandingan pula menyatakan tentang peraturan balapan dan padang yang digunapakai dalam kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). bilangan pegawai teknik dan pembantu pegawai teknik.

3. Nama olahraga berasal daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud “bertanding”.195 kilometer). lari berpagar lelaki (110 m). 1500 m. dan 4 x 400 m). melempar cakera dan membaling tukul besi). 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan diwajibkan. 4 x 200 m. lari berpagar wanita (100 m). Setiap sekolah perlu berusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek. lompat tinggi. acara separa maraton (21. dan 400 m) acara jarak sederhana (800 m. Acara–acara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 .0 Pendahuluan Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga. Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh.000 m. Olahraga boleh GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. acara jarak jauh (5000 m dan 10000 m). Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama. 10 kilometer. dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang. Acara balapan terdiri dari acara pecut (100 meter (m). 200 m. rohani. Oleh yang demikian. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1. patriotik dan bersatu padu di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. acara heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki). maraton (42. dan lari berganti–ganti (4 x 100 m. 20 kilometer dan sebagainya).0975 kilometer). lompat bergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru. lari berpagar lelaki dan perempuan (400 m). merejam lembing. emosi dan jasmani. dan 3. pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan.000 m berhalangan). Kejohanan olahraga sekolah adalah satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh.

3 3.2 Pasukan-pasukan rumah sukan (4 hingga 6 pasukan).1. iaitu: 2. ukuran dan jarak). dan Jadual pertandingan (rujuki Lampiran 5 untuk contoh jadual peraturan pertandingan).1.4 Sekiranya padang sekolah digunakan untuk mengadakan sukan sekolah. (Rujuki lampiran 3 untuk cara-cara mengagihkan pasukan rumah) 2.1 3. tarikh dan tempat pertandingan/kejohanan. Syarat-syarat penyertaan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2 . iaitu: 3.1. (rujuki Lampiran 4 untuk contoh trek) 3.2 3.5 3. Maklumat pertandingan mesti mempunyai perkara-perkara berikut. 2.4 3. Persediaan ini dibuat pada awal tahun persekolahan atau disediakan sebelum penggal sekolah dibuka. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 2. Atur cara . (Rujuki lampiran 2 untuk cadangan struktur organisasi) 2.0 Peraturan Pertandingan Setiap pertandingan yang akan dijalankan hendaklah dikawal oleh peraturan pertandingan.3 Memasukkan semua program sukan dalam takwim sekolah. Kategori dan acara-acara yang dipertandingkan (timbangan alatan.6 Nama.1 Struktur Sukan di sekolah seperti yang berikut.1. Nombor peserta.1 Mengadakan/Menubuhkan majlis sukan sekolah.0 Struktur Sukan di Sekolah Setiap sekolah mesti mewujudkan budaya dan struktur sukan pada peringkat sekolah. gelanggang pertandingan yang mengandungi balapan dan tempat pertandingan acara-acara padang hendaklah disiapkan lebih awal untuk memberikan peluang kepada murid-murid menjalani latihan yang cukup.2.

JKK Dokumentasi. JKK Pertolongan Cemas (2 orang).13 4.0 Jawatakuasa Kecil (JKK) yang Perlu Diwujudkan (Cadangan ini bergantung pada kesesuaian dan keperluan) 4. JKK Jemputan dan Sambutan (5 orang jika diperlukan).14 4.4 Bertanggungjawab 4. JKK Minuman Pegawai/Pembantu Teknik dan Jamuan VIP (4 orang). Keselamatan dan Lalu Lintas (5 orang).1 Mengurus surat pelantikan anggota jawatankuasa pengelola kejohanan.11 4. JKK Kawalan.4 4. JKK Lain mengikut keperluan seperti JKK Pengangkutan.2 4. serta mengedarkan mengendalikan segala maklumat mengenai kejohanan kepada semua yang berkenaan. JKK Perasmian dan Penutupan (5 orang jika diperlukan). Siar Raya dan Publisiti (4 orang jika diperlukan). Sijil dan Cenderamata (5 orang). 4.1. JKK Teknik dan Peralatan (4 orang).1. 4. Penginapan Atlet.8 Menyediakan peralatan am selain peralatan teknikal. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3 .7 4.1 Urus Setia 4.1.10 4.4. JKK Kepegawaian (3 orang).12 4. JKK Hiasan. Kebersihan dan Keceriaan (4 orang).5 4. JKK Pertandingan dan Perangkaan (4 orang). Pegawai dan lain-lain sebagainya. 4. 4. 4. Rakaman. JKK Buku Cenderamata/Program (3 orang).6 Memohon tempahan kegunaan stadium/venue untuk kejohanan.1.1.2 Bertanggungjawab atas surat-menyurat kepada pihak-pihak tertentu.1.6 4. JKK Hadiah. 4.3 Mengurus dan memanggil mesyuarat jawatankuasa pengelola.1 4. 4. mesyuarat pengurus-pengurus GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5 Mengurus pasukan.1.8 4. JKK Kewangan dan Iklan (3 orang jika diperlukan).3 4.7 Mengurus pesanan hadiah dan cenderamata.9 4.15 Urus setia (3 orang).1.

5 Merekodkan borang pendaftaran: memproses menyemak mengasingkan mengikut acara dan peringkat umur menetapkan nombor peserta GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.12 Menyelaraskan tugas-tugas JKK yang lain. 4.10 Memanggil mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.1.1.1.1.2.2.3 Pengurusan rekod: rekod kejohanan borang pendaftaran borang pertandingan buku pertandingan 4.1.1 Sebelum Pertandingan 4.9 Mengurus dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola.1.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4 .1.2 JKK Pertandingan dan Perangkaan 4. dan 4.1.11 Mengurus dan melaksanakan segala ketetapan jawatankuasa pengelola. 4.2. 4.2.2.1 Menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada urus setia mengenai peraturan-peraturan kejohanan.4.1.4 Taklimat penyelarasan Memberikan taklimat dan penyelarasan tugas kerja kepada jawatankuasa pertandingan 4.2 Susunan atur cara pertandingan: tarikh nombor acara masa acara bahagian umur peringkat pertandingan 4. 4.

2. 4.8 Mendapatkan semua borang teknikal acara padang dan memasukkan semua peserta yang mengambil bahagian mengikut acara/kategori sebelum menyerahkannya kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta semasa pertandingan.2.1. zon.2. tempat dan tahun rekod dicipta) 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5 .1.7 Buku rasmi pertandingan: nombor acara nama acara waktu ukuran alatan kedudukan lorong bilangan peserta pertandingan rekod-rekod kejohanan (sekolah/zon/daerah/negeri/kebangsaan) (Catatkan masa.2.1.9 Taklimat penyelarasan tugas bersama dengan jawatankuasa kecil: JKK Kepegawaian JKK Hadiah JKK Kemudahan Padang/Stadium jawatankuasa-jawatankuasa yang lain yang berkaitan pada masa yang sesuai sebelum kejohanan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.6 Mesyuarat pengundian lorong: menentukan tempat acara menyediakan bahan-bahan undian alatan (20 hari sebelum kejohanan) 4. pemegang rekod. jarak.1.4.

2.2.2. tempat pertandingan untuk melicinkan perjalanan pertandingan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.2.3 Mengemaskinikan maklumat-maklumat berikut dari semasa ke semasa dan mengeluarkannya pada setiap akhir sesi/hari: analisis pungutan pingat mengikut kategori/keseluruhan analisis peserta yang telah memecahkan dan menyamai rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan calon peserta terbaik bagi tiap kumpulan umur calon peserta terbaik keseluruhan calon kategori yang lain 4.10 Pengurusan tempat pertandingan: menentukan dan menyesuaikan kemudahan di masa alatan dan bahan-bahan mengenai pertandingan untuk mesyuarat pengurus-pengurus pasukan.2.2 Pengurusan keputusan :menerima mengeluarkan mengumpul menjilidkan (mengikut sesi dan hari dengan secukupnya dan mengedarkannya kepada pengurus-pengurus pasukan.2.4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6 . akhbar dan untuk simpanan) 4.1. bilik seranta.4 Pengurusan keputusan Mengedarkan naskhah buku atau CD-ROM keputusan rasmi lengkap kepada pengurus pasukan semasa penutupan rasmi.2.1 Buku peserta susunan acara dan diserahkan kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta 4.2 Semasa Kejohanan 4.2. 4.2.

menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara 3 hari sebelum pertandingan dijalankan mengesahkan alatan persendirian peserta (sekiranya ada) seperti blok permulaan dan lombol bergalah mengikut piawaian pertandingan (atas permintaan) 4.1 Peralatan: menyemak.2.3. menentukan ukuran.3. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.2. menyemak. 4. berat dan alat di stor sukan/stadium berada dalam keadaan baik.3.1 Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan menyerahkannya kepada urus setia induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kejohanan.60 orang murid (mengikut keperluan kejohanan) sebagai quarter master bagi membantu jawatankuasa ini mengikut giliran yang telah ditetapkan.4.2.2 Menyediakan pelan trek/staggers.3. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan (Rujuki peraturan pertandingan) menyenaraikan dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan/kerosakan menyusun. 4.3 Menyediakan dan melatih 40 .3.3.2.1.4 Tugas-tugas lain.1 Sebelum Kejohanan 4. 4.1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7 .1. menempatkan.1.4 Mendapatkan.3.3 Selepas Kejohanan 4. 4. tempat gelanggang yang akan digunakan dan penerangan diberikan semasa taklimat pengurus pasukan.3. dan memastikan bahawa borangborang teknikal yang diperlukan cukup.3. 4.2 Mengemaskan dan memulangkan peralatan yang berkenaan.3 Mengemaskinikan rekod kejohanan. 4.3 JKK Teknik dan Peralatan 4.

4 Menghubungi jawatankuasa penginapan untuk mengurus penginapan pegawai (jika diperlukan). 4.2.4. 4.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8 .3.2.4 Tugas-tugas lain yang berkaitan dan bertanggungjawab atas hal-hal teknik yang lain. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut susunan acara dan menyimpan peralatan semula. 4.4.1 Mengenal pasti pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan pegawai kejohanan.3. 4.3.3.3 Selepas Kejohanan 4.3.3. pengurus teknik. referi-referi balapan.2 Menentukan bilangan pegawai untuk kejohanan. 4.3.4.2 Semasa kejohanan 4. pengurus kejohanan.3. 4.2. padang dan luar stadium bagi menentukan semua arena pertandingan disediakan dengan baik dan diterima sebagai satu kejohanan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan.3 Mengurus urus setia).3.1 Memastikan bahawa semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam atau peralatan stadium telah diurus pemulangannya.4. 4.1 Peralatan: mengeluarkan.4 JKK Kepegawaian 4. 4.2 Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.2 Menyediakan atau membuat balapan dan padang serta menandakan kedudukan rekodrekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan/ ASEAN sebagainya. tempat surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis daripada pegawai-pegawai petugas yang dicadangkan (selaras dengan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.4.3. wujudkan sistem keluar/masuk alatan mengadakan score board untuk semua acara padang semakan tempat bagi acara dan 4.3 Berhubung rapat dengan jawatankuasa pertandingan.

4.2 Mengurus jemputan kejohanan kepada semua sekolah dan agensi luar yang terlibat (jika ada). 4.3 Menyambut tetamu khas serta jemputan-jemputan lain.9 Mengadakan taklimat pegawai sehari sebelum kejohanan bermula. jadual tugas dan giliran tugas.6. 4. derma dan iklan mengikut sasaran yang ditentukan. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil jemputan dan sambutan.5.4.2 Berusaha mendapatkan tajaan.7 Membuat pendaftaran tenteang kehadiran pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai dalam kejohanan ini.5.4.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.6. 4.4.5 JKK Kewangan 4.6 JKK Jemputan dan Sambutan 4.6.6.5 Menyediakan laporan kewangan kejohanan untuk makluman dan pengetahuan jawatankuasa pengelola. mengatur dan melabelkan tempat duduk VIP dan para jemputan semasa majis perasmian dan penutup kejohanan. 4.8 Memastikan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas memakai pakaian yang kemas sebagaimana yang diperlukan.3 Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kecil Buku Cenderamata dan bendahari untuk menyerahkan iklan kepada JKK Buku Cenderamata.1 Menubuhkan Jawatankuasa Kecil Kewangan. 4.6 Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. 4. 4.6 Mengurus pengelola.4.5 Protokol majlis: menyediakan. 4.5. 4. 4. ketua kumpulan.5.5.4.6 Bekerjasama dengan jawatankuasa kecil perasmian/penutupan (contoh juruacara) dan jawatankuasa kecil jamuan dan minuman. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 4. 4. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9 .4. penutupan dan jamuan rasmi.5 Mengagihkan tugas pegawai. 4.4 Bertanggungjawab membantu urus setia menyusun atur cara sambutan VVIP semasa perasmian.5.6.6.

11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem. 4.7. 4.10 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.6.9 Mendapatkan pembekal untuk menyediakan jamuan untuk VIP selepas majlis pembukaan dan penutupan rasmi.7.6.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil perasmian dan penutupan.3 Mengurus pasukan pancaragam sekolah atau persembahan padang untuk perasmian pembukaan dan penutupan.6.7.7 Mendapatkan nasihat daripada bahagian/unit perhubungan/protokol jika diperlukan (rujuki lampiran). 4.12 Mengurus pengelola. 4. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pasukan tentang perasmian pembukaan dan penutupan semasa mesyuarat pengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.7.7.7.7. 4.6 Menyediakan juruacara (2 orang) untuk kedua-dua majlis. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 10 .4 Menyediakan atur cara pentadbiran bagi majlis perasmian pembukaan dan penutupan untuk makluman dan pengetahuan pegawai-pegawai yang terlibat dan pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan. 4. 4.7.6.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. 4.5 Bertanggungjawab terhadap susunan pasukan rumah/kontinjen dan segala kemudahan peralatan berkaitan dengan upacara perasmian pembukaan dan penutupan. 4. 4.7.12 Mengurus pengelola.8 Memberikan taklimat kepada semua pengurus pasukan.7 JKK Perasmian dan Penutup 4.2 Merancang dan menyusun atur cara perasmian pembukaan dan penutupan termasuk bacaan ikrar.4.7.6.7 Mengadakan raptai pembukaan dan penutupan. 4.8 Menyusun tempat duduk para penerima anugerah semasa perasmian dan penutupan.7. 4. 4.9 Mengurus kontinjen-kontinjen dari tempat penginapan ke tempat upacara perasmian pembukaan dan penutupan. 4. 4. 4.6. 4.7.

9. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 4.4 Mendapatkan khidmat sebuah ambulans dan bersedia di tempat pertandingan sepanjang kejohanan.9.8 Mengurus pengelola.8.6 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.9. 4.8.2 Mendapatkan anggota-anggota Persatuan St.8.7 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.8.4. urus setia. juri.3 Memastikan bahawa terdapat seorang pegawai perubatan yang bertauliah untuk bertugas. 4.8.8 JKK Hiasan dan Kebersihan 4. 4. 4. 4. 4.9 JKK Pertolongan Cemas 4. 4. tempat keputusan dan tempattempat lain yang difikirkan perlu.6 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.9.8. 4. 4. 4. 4.3 Melabel khemah-khemah kontinjen.9.5 Memaklumkan hospital/klinik berdekatan untuk bersedia dan memberi keutamaan dari segi rawatan sekiranya diperlukan.9.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. tandas dan tempat-tempat lain setiap hari/sesi. John Ambulans/Bulan Sabit Merah untuk bertugas di stadium sepanjang kejohanan.2 Mengenal pasti murid/pekerja untuk membantu membersihkan tempat pertandingan termasuk gelanggang/tempat duduk peserta.8.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 . 4. tempat hadiah. 4.7 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.5 Berhubung dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan permaidani merah/pokok-pokok bunga/bahan-bahan lain untuk menghias tempat duduk VIP semasa kejohanan/perasmian/penutup/jamuan mesyuarat. 4.9.9.8 Mengurus pengelola.8.4 Bekerjasama dengan JKK Protokol/JKK Jemputan dan Sambutan untuk melabel tempat duduk/meja VVIP/VIP/kontinjen-kontinjen. tempat pegawai teknikal. bilik panggilan.

11.11.10. 4.3 Menyediakan sistem siar raya. VVIP/VIP/jemputan/kontinjen. mengawal keselamatan semasa rehat di antara sesi pagi dengan petang. 4.2 Membuat rakaman kejohanan. 4.10.10.4.7 Mengurus Pengelola. tentukan tempat letak kereta dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.4 Memaklumkan pihak penerangan untuk hebahan atau menggunakan sepanduk/surat siaran untuk menyiarkan kejohanan kepada orang ramai (perlu mendapatkan kebenaran majlis tempatan).10.11. perasmian pembukaan dan penutupan dalam bentuk video dan gambar untuk didokumentasikan. memastikan bahawa hanya orang yang tertentu sahaja yang dibenarkan ke dalam arena pertandingan mendapatkan kerjasama daripada pihak polis berhubung dengan lalu lintas dan keselamatan sepanjang kejohanan khasnya di tempat duduk penonton.3 Lalu Lintas: mengawal tempat letak kereta terutama sekali semasa pembukaan dan penutupan.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil kawalan. 4.10 JKK Dokumentasi. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. Siaraya dan Publisiti 4.10. tempat peserta dan tempat hadiah.11 JKK Kawalan. Keselamatan dan Lalu lintas 4. 4. keselamatan dan lalu lintas.6 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.10. 4. 4. Rakaman.5 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. menyediakan pelekat letak kereta untuk diedarkan kepada mereka yang terlibat.10.2 Kawalan dan Keselamatan: menasihati guru pasukan tentang keselamatan barang-barang milik atlet-atlet di kawasan khemah peserta. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 . 4. mengawasi pintu-pintu masuk ke pentas utama.

4. 4. 4.12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 13 .12 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. 4.12. 4.12.12.3 Menentukan murid/guru bertugas pada tiap-tiap sesi kejohanan untuk penyampaian hadiah.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.11. menyemak dan memastikan bahawa bilangan hadiah yang diterima menepati senarai acara kejohanan daripada pembekal sebelum kejohanan.12 JKK Hadiah dan Cenderamata 4.5 Bekerjasama dengan pengurus kejohanan untuk menentukan masa dan waktu untuk penyampaian hadiah.6 Mengurus Pengelola.4 Menyediakan selingan muzik semasa upacara penyampaian hadiah. 4. 4.12.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.8 Menyediakan cenderamata untuk diberikan kepada ketua kontinjen semasa upacara perasmian. 4.2 Menerima. 4.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.12.6 Mengadakan satu sistem yang membolehkan pemenang-pemenang untuk berkumpul bagi menerima hadiah mereka.9 Mengurus penyampaian cenderamata kepada VVIP semasa perasmian dan penutupan.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil.12. 4. 4.12.12.11. dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.7 Menyediakan cenderamata untuk penyampai hadiah (jika perlu). 4.12.12. 4.12. 4.4.11.5 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.

2 4. Memastikan bahawa buku cenderamata siap dicetak dan diedarkan sebelum kejohanan. Bekerjasama dengan JKK cenderamata.6 4.9 Berhubung dengan urus setia untuk mendapatkan iklan yang akan dimasukkan dalam buku tersebut.10 Mengurus GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.13.1 4. lain yang berkaitan dengan buku 4.8 4. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14 .13.4 4. Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.13.13. Mendapatkan sekurang-kurangnya tiga sebut harga syarikat percetakan untuk mencetak buku cenderamata.13 JKK Buku Cenderamata 4.7 4.13.3 Menubuhkan jawatankuasa kecil.13.13.13. Mengedarkan buku-buku cenderamata dan buku program di tempat yang akan digunakan.4.13.5 4. Menentukan tarikh bagi mendapatkan semua bahan kandungan buku cenderamata daripada semua jawatankuasa kecil dan seterusnya berurusan dengan syarikat percetakan yang dipilih. Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.13.

0 Acara-acara yang dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Acara 80 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m (Terbuka) X X X X X X X X X X Terbuka X X X L18 L15 L12 X Kumpulan Umur L10 P18 P15 X X X X X X X X X X X Terbuka X P12 X P10 X 5000 m (Terbuka) 80 m Lari Berpagar (0.5.762 m) (Jarak pagar 12 m/8 m/ 12 m) 100 m Lari Berpagar (0.5 m) 110 m Lari Berpagar (0.14 m/14.991 m/0. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15 .5 m/ 10.72 m/ 9.02m) 200 m Lari Berpagar (0.762m) (Jarak pagar 45 m/35 m/ 40 m) 3000 m Lari Berhalangan 2000 m X X X X X X X X X X X X (sambungan di mukasurat sebelah) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.762 m) (Jarak pagar 16 m/19 m/ 13 m) 400 m Lari Berpagar (0.914m/0.914 m) (Jarak pagar 13.914 m/0.838 m) (Jarak pagar 13 m/8.

5kg 1kg X X 700g 600g X 5.72kg X 1kg X 600g X X X X X X X X GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.72kg 2.L18 2000 m Berjalan Kaki 3000 m Berjalan Kaki 10.72kg 2.55kg 2.000 m Berjalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lombol Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Membaling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 m 4 X 200 m 4 X 400 m Pentatlon (Terbuka) Heptatlon (Terbuka) Lompat Jauh Berdiri Lari Berganti-ganti (Ulang-alik 50 m ) X X X X X X X L15 L12 X L10 P18 P15 X P12 X P10 X X X X X X X X X X X 4kg X 1kg X 600g X X X X X X X X X X X X X 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16 .45kg X X X X X X 4kg X X X 4kg 2.45kg 4.72kg X X 1.

2 orang 1 orang (jika ada) 1 orang 1 .0 Bilangan Pegawai Teknik yang diperlukan Bilangan pegawai teknik yang diperlukan adalah sebanyak 100 hingga 120 orang.6.2 orang 1 .2 orang (jika ada) 1 orang 1 .2 orang 1 orang 1 orang 8 orang 12 .16 orang 10 Referi bilik panggilan 11 Ketua hakim balapan 12 Ketua hakim lompatan 13 Ketua hakim lontaran 14 Ketua hakim acara campuran 15 Ketua hakim bilik panggilan 16 Ketua penjaga masa 17 Ketua pengadil 18 Penyelaras pelepasan 19 Setiausaha pertandingan 20 Hakim balapan * 21 Penjaga masa * GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 orang 1 .2 orang 1 .6 orang 1 .2 orang 1 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 17 . Yang berikut ialah tugas pegawai dan jumlah bilangan yang diperlukan.5 orang 1 orang 2 – 4 orang 1 orang 4 .2 orang 1 .2 orang 1 . Jumlah ini bergantung pada keperluan dari segi bilangan acara dan hari pertandingan. Bil Pegawai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Juri Pengurus pertandingan Penolong pengurus pertandingan Pengurus teknik Penolong pengurus teknik Referi balapan Referi lompatan Referi lontaran Referi acara campuran Bilangan 3 .

bilangan pegawai ini boleh dikurangkan.9 orang 1 .4 orang Jika alat photo finish dan alat pengukur digunakan (jika perlu) :35 Ketua hakim photo finish 36 Hakim photo finish 37 Hakim pengukur acara padang 1 orang 3 – 5 orang 4 – 6 orang * Jika alat elektronik digunakan. Pihak pengelola boleh mengubah suai mengikut tahap dan keperluan pengelolaan mereka.Bil Pegawai 22 Pengadil/pencatat pusingan 23 Pelepas 24 Ketua penolong pelepas 25 Penolong pelepas 26 Hakim lompatan * 27 Hakim lontaran * 28 Hakim bilik panggilan 29 Juruhebah 30 Pegawai statistik 31 Marsyal (pengawas) 32 Penyelaras upacara penyampaian hadiah 33 Hakim acara jalan kaki 34 Pegawai alat penyukat angin Bilangan 8 .2 orang 4 .12 orang 10 .4 orang 2 . (Pegawai dan bilangan tersebut adalah cadangan sahaja. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 18 .6 orang 2 .1 orang 4 orang 2 .8 orang 10 .12 orang 2 .4 orang 1 orang 6 .4 orang 1 . Jumlah ini bergantung pada keperluan dari kesesuaian. Untuk sukan peringkat sekolah adalah bergantung kepada keperluan kejohanan) 7.0 Bilangan Pembantu Teknik (murid) Bilangan pembantu teknik (murid) yang diperlukan bagi setiap sesi adalah sebanyak 40 hingga 60 orang murid.

45 kg 4. 16.72 kg 4.55 kg 5. 21. 13.8. 11.0 Jenis dan Bilangan Peralatan yang Diperlukan Terdapat pelbagai jenis peralatan yang diperlukan dalam sukan olahraga. 15. 19.45 kg 1. yang diperlukan 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 85 – 90 unit 2 unit 2 unit 2 set 2 . 5 6 7. 14. 3. 20. 12.5 unit 10 unit 2 set (8 unit satu set) 12 pasang 20 pasang 2 unit 2 unit GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Hal tersebut disusun berdasarkan jadual di bawah. 4.5 kg 600 g 700 g 3m 5m Bil.00 kg 5.00 kg 4. 10. 9. 17 18. 2. 8.00 kg 1. Bil 1. Peluru 12 L/P Peluru 15P dan 18P Peluru 15L Peluru 18L Tukul Besi P (T) Tukul Besi L (T) Cakera 15L/P dan 18P Cakera 18L Lembing 15L/P dan 18P Lembing 18L Pagar untuk Lari Berpagar Troli untuk pagar Troli serba guna Tiang Lompat Tinggi Palang untuk Lompat Tinggi Blok Permulaan Kotak untuk permulaan (lorong) Bendera kecil (Merah dan Putih) Bendera kecil (Kuning dan Putih) Pita ukur Pita ukur Peralatan Ukuran 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20 .Bil 22. 43. 41. 30. 44. 42. 28 29. 40. 33. 38. 27. 35. Pita ukur Pita ukur Pita ukur Peralatan Ukuran 30 m 50 m 100 m 25 lap merah hitam - Bil. 23. 37. 45. 24 25. 31. 26. 32. 36. 34. yang diperlukan 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 2 unit 1 unit 3 unit 20 unit 1 set 2 – 6 batang 1 unit 2 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 – 2 unit 1 – 2 unit 1 pasang 3 unit 50 unit 1 unit 2 unit Loceng (untuk menandakan pusingan terakhir) Papan pengira pusingan (lap counter) Bateri untuk siren (jika perlu) Siren dan Lampu Isyarat Penyukat kelajuan angin (wind gauge) Bangku panjang Tiang lombol bergalah Palang untuk lombol bergalah Tangga aluminium Galah untuk mengangkat palang Pagar untuk Lari Berhalangan Tempat air untuk Lari Berhalangan Bendera untuk dipacak di tempat memotong 800m Tangga tempat duduk hakim dan penjaga masa Tempat berdiri untuk pelepas Papan menembak untuk pelepas Tiang penamat Air horn (memberikan isyarat untuk lompat acara lompat jauh dan lompat kijang) Kerusi biasa Rostrum pemenang Papan notis GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 39.

47. 52. 67. Kanister air Bilik urus setia Extension wire Peralatan Ukuran lompat - Bil. 72. 59. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 21 . 61. 73. 53 54. 55. 48. 66. 60. 70. yang diperlukan 8 unit 1 unit 2 unit 3 unit 3 unit 7 unit 3 unit 15 unit 6 unit 10 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 1 set 10 unit 1 set 25 unit 1 unit 1 set 10 unit 24 unit 10 unit Secukupnya 3 unit 4 unit Secukupnya 2 unit kesemuanya Mikrofon (mengikut keperluan) Megaphone Meja panjang Papan putih (White board) Kanopi untuk kontinjen (mengikut keperluan) Kanopi untuk arena pertandingan (kecil) Payung besar Tangga penjaga masa dan hakim Besi untuk ukuran lompat jauh/kijang Perata pasir untuk lompat jauh/kijang Papan lonjat (kijang/jauh) Kurungan Keselamatan (Cage) untuk melempar cakera/tukul besi Alatan lombol bergalah Pagar untuk acara Lari Berhalangan Baton Alatan photo finish/EDM Jam randik Sarung angin (windsock) Papan tanda untuk hakim jalan kaki Bakul untuk letak alatan Bakul untuk letak pakaian atlet Besi spikes untuk tanda acara padang Kain buruk untuk lap alatan balingan Penyapu Papan plastisin untuk jauh/kijang Resin untuk acara lontaran Cangkul dan penyedok dan perata pasir GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 75. 50. 63. 51. 74. 65. 69. 62. 58. 49. 68. 64. 57.Bil 46. 56. 71.

83.Bil 76. 84. 88.putih Tape sektor untuk tanda rekod (plastik) . 78. 80. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 22 . yang diperlukan 5 gulung 2 gulung 10 gulung 6-8 gulung besar 3 gulung 6-12 unit 20 unit 3 unit 1 unit 3 unit 300 butir 2 set 3 unit Nota: Alatan di atas bergantung pada peringkat pengelolaan dan keperluan masing-masing.kuning Penanda rekod (skitel/kotak/prisma) Papan klip Komputer riba Mesin fotostat Pistol pelepas Peluru untuk pistol pelepas Papan dan tangga pelepas Pencetak laser Ukuran - Bil. 86. 81. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 77. 85. 82. 79. Peralatan Caution tape (merah putih) Masking tape (kertas) 1 inci Masking tape (kertas) 2 inci Tape sektor untuk acara padang (plastik) . 87.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 23 . * sekiranya alat foto penamat digunakan. 16 . peralatan dan kemudahan acara balapan adalah seperti yang berikut: i Bendul balapan (untuk menanda garisan sebelah kiri lorong satu). (8 –10 unit ). Loud hailer/alat sistem siar raya untuk pelepas. kuning dan hijau untuk pelepas/penolong pelepas. Bangku panjang untuk pencatat pusingan. Tanda tangga penjaga masa. Hon dan lampu isyarat. Kon atau prisma kecil dengan ketinggian tidak melebihi 15 sm. kain buruk. Kerusi dan meja untuk perakam di tempat hakim dan penjaga masa. Penyapu.20 buah jam randik. Kad merah dan kuning untuk referi. bakul sampah. Papan klip untuk borang-borang. ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii Tanda tangga hakim. Bendera untuk pengadil (kuning/putih). Tempat tiang pusingan dan loceng (acara 800m ke atas). Bakul untuk pakaian peserta (individu). Alat-alat untuk menandakan salah mula. Kad merah.8. Bangku untuk pengadil.1 Peralatan dan Kemudahan Acara Balapan Secara amnya. Tangga dan papan untuk pelepas. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Bendera merah untuk menandakan tempat memotong 800 m/4x400 m / 4x200 m (break line). Kotak lorong (2 set jika perlu). sediakan tempat yang sesuai.

8. Cawan kertas. Sekiranya alat foto penamat digunakan. 4X200 m dan 4X400 m): i ii iii Blok mula (8 hingga 10 set).8. Troli pagar yang cukup. 8. 5000 m Jalan Kaki dan 10000 m Jalan Kaki: i ii iii iv Bekas air dan air.2.1 Acara 400 m dan ke bawah (termasuk 4X100 m. Papan amaran (white board). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24 . 8.2.2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3 Acara Lari Berganti-ganti i ii Baton (8 – hingga 10 set). Span (sponge). Meja.5 Acara Berjalan Kaki i ii iii Kad merah untuk hakim acara berjalan kaki. Masking tape untuk ketua pengadil (digunakan sebagai penanda semasa lari berganti-ganti). sediakan juga alat salah mula.2.2. posting board (papan bilangan amaran) dan marker pen. Alat penyukat angin untuk acara 100 m. 200 m dan 100 m/ 110m/ 200 m lari berpagar. Paddle amaran hakim acara berjalan kaki.2 Khusus untuk Acara Tertentu 8.2 Acara 5000 m.4 Acara Lari Berpagar i ii 80 hingga 100 set pagar yang ketinggiannya dan pemberat yang telah ditetapkan boleh diubah. 8.

Hakim acara berjalan kaki. Penjaga masa. Pengadil. Penyediaan air di tempat lompatan air.7 Kad-kad Teknikal Balapan (rujuki lampiran 6) i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Ketua hakim (borang keputusan rasmi). Tanggungjawab diserahkan kepaada pengelola untuk menyediakannya. Borang pendaftaran acara lari berganti-ganti.6 Acara Lari Berhalangan i ii iii iv v 3 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 3. Borang sukatan angin. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Nota: Bilangan kad mesti disediakan dengan cukupnya dan bergantung pada keperluan acara. Kon atau prisma untuk menandakan pertukaran laluan. Ketua penjaga masa. Pencatat pusingan.8.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 25 . 1 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 5 m. 8.2. 1 pagar di halangan air. Borang bantahan (digunakan pada semua acara). Hakim bilik panggilan.96 m. Hakim.

3 Peralatan dan Kemudahan Acara Padang 8. Tempat menyimpan atau rak peluru. Air-horn atau alat yang sesuai. Tuala atau kain untuk mengeringkan/membersihkan peluru. Papan skor. Air minuman dan cawan kertas. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 26 . guni dan bakul sampah.00 kg 4. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta.3. Pita sektor balingan atau garisan. berus. Resin powder untuk membantu genggaman. Penanda untuk peserta.1 Acara Lontar Peluru i Sekurang-kurangnya 2 biji peluru bagi setiap acara: Kelas MSSM bawah 12 tahun lelaki/perempuan MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 tahun lelaki ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix Berat Peluru 2.45 kg Pita pengukur 30m atau EDM (alat pengukur elektronik). Besi penanda. Tiga set bendera merah dan putih . Penanda jarak dan rekod.55 kg 5. Penyapu. meja dan tempat khemah/payung. Kerusi. Kad teknikal dan papan klip (2 set). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Jam randik.72 kg 4.8. Satu set bendera kuning. kain buruk.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27 .5 kg Sekurang-kurangnya 2 biji cakera bagi setiap acara. sektor. Penanda. Penanda.8. Pita ukur 50m atau 100m atau EDM (alat pengukur elektronik). Satu set bendera kuning. 8.4 Acara Lompat Tinggi i ii iii iv v vi vii viii ix Tiang.98–4.02 m (pastikan bahawa palang simpanan disediakan). alatan dan trek (lampiran 4). Pita ukur 3m atau 5m atau bar pengukur (atau EDM). Sila rujuki ukuran. Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik). alatan dan trek (lampiran 4). Jam randik atau countdown clock.3 Acara Merejam Lembing Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 lelaki i ii iii iv v Berat Lembing 600 g 700 g Sekurang-kurangnya 2 batang lembing bagi setiap acara.3. Sarung angin (wind sock). sektor. Tilam (sekurang-kurangnya 3m x 5m). Dua set kad teknikal dan papan klip.2 Acara Melempar Cakera Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 tahun lelaki i ii iii iv Berat cakera 1 kg 1. Sarung angin. Palang 3.3.3. Dua set bendera merah dan putih. 8. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Sila rujuki ukuran.

Alat penyukat angin. Kerusi. Dua buah tangga berukuran 5m. Sarung angin (wind sock). berus. Penyapu. meja dan khemah/payung. Jam randik atau countdown clock. Penyapu. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). guni dan bakul sampah. Penanda. Dua set bendera merah dan putih. 8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 28 . berus. guni dan bakul sampah. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Dua set bendera merah dan putih. Air minuman dan cawan kertas. meja dan khemah/payung. Satu set bendera kuning. Papan skor. Plastisin perata dan sudip untuk plastisin. Kerusi.x xi xii xiii xiv xv xvi Penimbang air. Air minuman dan cawan kertas.6 Acara Lompat Jauh i ii iii iv v vi vii Pita ukur 20m atau EDM (alat pengukur elektronik). Papan klip pegawai. Alat perata pasir (cangkul dan perata). Penimbang air.5 Acara Lombol Bergalah i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi Pita ukur 10m atau EDM (alat pengukur elektronik).3. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. kain buruk. 8. Satu set bendera kuning. Kad teknikal. Papan skor. Dua batang galah untuk mengangkat palang.3. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. kain buruk. Sarung angin (wind sock).

Penyapu. dan bakul sampah. Plastisin. Satu set bendera kuning. Papan skor. Papan klip pegawai. meja dan berteduh. Papan klip pegawai. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Kerusi. berus.3. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta.7 Acara Lompat Kijang i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Pita ukur 20m atau EDM. meja dan peneduh. Air minuman dan cawan. Papan skor. Besi penanda. Kerusi. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. Besi penanda. Alat perata pasir (cangkul dan perata). Air minuman dan cawan kertas. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Bangku pendek untuk hakim take-off. Alat penyukat angin. dan bakul sampah. Bangku pendek untuk hakim take-off.viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Perata dan sudip untuk plastisin. Dua set bendera merah dan putih. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 . Penyapu. berus. 8. Penanda jarak.

Pakaian setiap anggota pasukan rumah hendaklah seragam dan kemas. alatan dan trek (lampiran 4). Sila rujuk ukuran.45 kg ii iii iv 9.2 Dicadangkan setiap kontinjen mempunyai 3 orang sebaris dan bilangan maksimum setiap kontinjen adalah bergantung pada ketetapan jawatankuasa pengelola (minimum 12 orang atlet + 2 orang guru + seorang ketua). Kurungan keselamatan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30 . 9.3 Kedudukan pengurus pasukan. Biasanya perbarisan diketuai oleh pancaragam sekolah atau dimainkan melalui cakera padat. guru. 9. pembawa bendera dan atlet adalah seperti rajah berikut:muzik yang Guru Pembawa Bendera Kontinjen Ketua Guru Atlet GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. sektor.00 kg 5. Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan 9.0 Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik).i Sekurang-kurangnya 2 biji tukul besi bagi setiap acara seperti berikut: Kelas MSSM perempuan terbuka MSSM lelaki terbuka Berat Baling Tukul Besi 4.1 Semua kontinjen yang menyertai kejohanan dikehendaki mengambil bahagian dalam perbarisan untuk pembukaan rasmi dan penutupan kejohanan.

Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Protokol Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri perlu dimaklumkan. penutupan.5 9. perbarisan dan penyampaian hadiah perlu diadakan sebelum hari sukan. Bagi memeriahkan upacara perbarisan sukan sekolah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 31 .1 Sekiranya Menteri. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Setiausaha Parlimen dan Pembesar Negeri dijemput untuk merasmikan kejohanan. Contoh surat jemputan dilampirkan (rujuki Lampiran 8).9. Timbalan Menteri.4 Semua kontinjen akan berkumpul menghadap pentas tetamu kehormat di hadapan astaka seperti yang berikut:Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen Semasa pembacaan ikrar oleh wakil peserta: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat (Semasa pembacaan ikrar semua bendera yang dibawa oleh ketua pasukan mesti diturunkan seperti di atas) 9.6 Raptai pembukaan.0 Jemputan Tetamu Kehormat 10. pertandingan perbarisan dicadangkan (rujuki Lampiran 7 untuk atur cara majlis pembukaan dan penutupan). 10.

1.1 Mesyuarat ini adalah penting untuk membincangkan kelemahan dan kekuatan pengelolaan sebelum. 12.0 Pembinaan Balapan Olahraga 12. semasa dan selepas untuk penambahbaikan dan pelaksanaan kejohanan yang berikutnya.1 Tetapkan keluasan padang untuk menentukan: Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 150 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) Contoh sebuah padang GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32 .1 Keperluan Awal 12.0 Mesyuarat Post-Mortem 11.11.

Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.248.042. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 33 .448.1.1.47 m2 > 10.211.021.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.82 m2 > 14.18 m2 > 4.86 m2 > 2.804.36 m2 > 8.86 m2 > 4.239.86 m2 > 5.86 m2 > 9.504.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong.16 m2 > 3.219.482.21 m – 1.17 m2 > 2.17 m2 12.548.504.17 m2 > 15.12.68 m2 > 3.710. BALAPAN 400 METER JUMLAH LORONG 8 6 4 8 300 METER 6 4 8 200 METER 6 4 8 150 METER 6 4 4 KELUASAN > 16.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Pita ukur (steel) berukuran 30 meter.5 12.2.12.Besi penanda (15 batang) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1 12. Minyak hitam / cat.2.8 12.2.6 12.2. Pita ukur (steel) berukuran 50 meter. 20 batang paku 20 sm. Pita ukur (fibre glass tahan panas) berukuran 100 meter.2 12.2. Tali (7mm – 10mm) berukuran 120 meter.9 15 batang besi penanda.2.3 12. .7 12. Roller atau berus cat (5 sm).2. 12.2.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 34 .4 12.2. Kabel/Dawai 3 mm berukuran 60 meter.2 Keperluan Alatan 12.10 Tukul besi.

200m – L m ( untuk balapan 400 m) b. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35 . 3.3. 12.3. 12. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 150m – L m ( untuk balapan 300 m) c. 12.4.142 x b1 .b2 d. 4.4.2 Cat semburan.4 Pita besi disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.4.4 Perhatian Dan Peringatan 12. 100m – L m ( untuk balapan 200 m) Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = 1/2 stagger Garisan rentas (kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. b=1/3 x 3.2 Pita ukur. Jumlah L = a+b+c Garis lurus (GL) a. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah. 12. 12.3 Minyak penipis.3 Pita fibre – ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. 12. 12.1 Minyak hitam atau cat (putih).Bahan-Bahan 12.4.3. a=b c.1 Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30 sm 50 sm. a=1/3 x 3. 2.4.a2 b.5 Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur pada jarak yang bersesuaian. 12.142 x a1 .5 Rumus Mencari Jarak Lengkung Balapan 1. Lengkung a.

12.4.21 meter (minimum) hingga 1.6 Membuat Garisan y x f1 f p 12.7 Tiang penamat: tinggi tiang = 1.6.00 sm lebar tiang = 5 sm 12. 12.6 Garisan memotong (cut-in) 5 sm.8 Bendera Memotong (Cut-in): Tinggi tiang = 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36 . 12.4.4 Setiap garisan lebarnya ialah 5 sm.4. 12. 12.50 m tebal tiang = 2.12.5 Bagi garisan permulaan dan garisan penamat.4.4. lebar garisan ialah 5 sm.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 P ialah kawasan bahagian dalam balapan.4.00 – 3.6.23 meter (maksimum).3 Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan (tepi bahagian dalam garisan seperti di “f”) ke “ f1”. 12.1 Jarak f ke f1 adalah antara 1.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 37 .00 m 10.00 m 10.7 Zon-zon di balapan. Zon menerima baton Zon menunggu 10.00 m 8.8 Garisan memotong (cut-in) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.12.1 Zon Pertukaran Baton 12.

Acara sukan tara tidak sama jumlahnya dengan acara sukan sekolah. Sebanyak 4 atau 5 acara akan diuji.13.0 Sukan Tara Sukan tara merupakan satu aktiviti yang dijalankan sebelum acara sukan olahraga sekolah dijalankan. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Acara– acara boleh dibahagikan kepada : LARIAN 100 M 200 M 400 M 800M L/ Jauh L/Kijang L/Tinggi ACARA LOMPATAN BALINGAN Lontar Peluru Cakera Lembing T/Besi Acara sukan tara ini ditentukan oleh Jawatankuasa Sukan Sekolah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 38 . Antara objektif diadakan sukan tara adalah untuk: Melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah Mengumpul mata atau markah rumah sukan Salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukan Salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolah Mudah dan selamat Perkara penting yang perlu diambil kira bagi pemilihan acara sukan tara ialah kemudahan alatan atau balapan yang ada di sekolah.

tingkatan 1 dan peralihan 13.5 Setiap murid akan mengambil semua acara yang disenaraikan.tingkatan 2 dan 3 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 .1.1.1.7 Bagi semua acara murid hanya dibenarkan membuat sekali percubaan/ larian sahaja.8 Acara dan had kelayakan bagi sukan tara ini adalah seperti muka surat berikut. 13.1.1 Peraturan Am 13. 13.13.1. 13. 13.1 Peserta bertanding mengikut rumah masing-masing.tingkatan 4 hingga 6 * .4 Semua murid wajib melibatkan diri. (untuk rujukan sila lihat catatan di muka surat sebelah) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1.1.1.3 Sukan Tara ini dijalankan mengikut jadual latihan rumah sukan. 13.6 Murid yang dapat melepasi had kelayakan yang ditetapkan akan mendapat markah untuk rumah sukan masing-masing seperti yang terdapat dalam jadual had kelayakan yang ditetapkan.2 Pertandingan adalah mengikut kelas yang ditetapkan iaitu: kelas A kelas B kelas C . 13.

0 m 7.5 m 4.5 m 3.5 m 3.5 m 2.0 m 2.5 m 8.5 m 6.0 m 6.0 m 4.0 m 6.5 m KELAYAKAN 2 mata 12 s 13 s 14 s 14 s 15 s 15 s 65 s 70 s 75 s 75 s 80 s 85 s 5.0 m 4.0 m 3.5 m 3.0 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 m 8.0 m 7.5 m 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 40 .Acara Dan Had Kelayakan Bagi Sukan Tara BIL ACARA KELAS 1 mata LA LB 1 100 meter LC PA PB PC LA LB 2 400 meter LC PA PB PC LA LB 3 Lompat Jauh LC PA PB PC LA LB Lontar 4 Peluru LC PA PB PC 15 s 16 s 17 s 17 s 18 s 19 s 75 s 80 s 85 s 85 s 90 s 95 s 3.5 m 4.5 m 5.5 m 6.0 m 3.5 m 5.

3 Peluru mengikut saiz.4 Bahagikan peserta kepada 3 kumpulan.1 Guru rumah yang bertugas mengambil borang yang berkaitan Lampiran 9 (rujuk Contoh 1 dan 2) dan peralatan. keselamatan dan yang berkaitan.3 Hadir serta mengambil bahagian: 1 markah setiap acara Tambah 1 markah jika melepasi had kelayakan pertama atau Tambah 2 markah jika melepasi had kelayakan kedua. pemarkahan.1.3. Kumpulan yang telah selesai bergerak ke stesen seterusnya sehingga setiap empat acara.1.6 Panduan Pengendalikan Sukan Tara (cadangan) 13.1. 13. peserta selesai mengambil ke empat- GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Kumpulan larian (100 m dan 400 m).2 wisel (pelepas dan penjaga masa).2 Arahkan semua murid (rumah sukan terlibat) untuk berkumpul dan membuat warm up selama 15 hingga 20 minit.3.30 petang 8.1 Jam randik (stop watch). 13.4 Jadual Sukan Tara (cadangan) Hari Isnin Selasa Tarikh 2010 2010 Rumah Pahlawan Perwira Pendekar Panglima Guru Bertugas Pendekar Panglima Perwira Pahlawan Waktu 2.5 Sistem Pemarkahan (cadangan) 13. 13. Jalankan acara ini serentak.3.3.3. 13.4. kumpulan lontar peluru dan kumpulan lompat jauh. had kelayakan. 13. peraturan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 41 .3 Berikan taklimat kepada murid tentang acara.1.30 pagi Sesi Persekolahan Rumah sukan sesi pagi Rumah sukan sesi petang 4. 13. 13.3.1.3.

Pencatat mengira peserta yang mengambil bahagian. Setiausaha Sukan atau Penolong Setiausaha Sukan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. seorang penjaga masa dan seorang pencatat diperlukan. Buat catatkan dalam borang dalam acara lompat jauh atau lontar peluru seorang pegawai ditetapkan untuk mencatat dan memanggil peserta.3. Borang yang berkaitan diserahkan kepada sahaja.13.Sementara itu seorang pegawai atau pelajar (QM) untuk meratakan pasir lompatan atau mengutip peluru.4 Pulangkan semua peralatan ke tempat asal. melepasi had sebelum tiupan wisel yang pertama diberi 2 mata dan sebelum wisel kedua diberi 1 mata oleh penjaga masa. Buat 2 garisan di atas pasir atau rumput mengikut had kelayakan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 42 .5 Pegawai-pegawai yang diperlukan: bagi acara 100 m dan 400 m memerlukan seorang pelepas. 1 mata diberikan sekiranya murid melepasi garisan pertama dan 2 mata sekiranya murid melepasi garisan kedua 13. Penjaga akan melihat lihat jam dan meniupkan mengikut jumlah Peserta yang berjaya kelayakan masa yang ditetapkan.

1/1989 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.LAMPIRAN 1 SURAT PEKELILING BIL. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 43 .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 44 .

Namun demikian. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45 . jasmani. 2. atau setidak-tidaknya turut serta dalam larian merentas desa. jogging atau perlumbaan jalan kaki.Kementerian Pendidikan Malaysia Blok J Paras 7 Pusat Bandar Damansara 50604 Kuala Lumpur. Kegiatan sukan seharusnya dilihat sebagai sama pentingnya dengan bidang-bidang pendidikan yang lain. Telefon : 2556900 KP(BS)8591/Jld. Bagi menentukan kegiatan sukan dapat mencapai matlamat yang ditentukan. ii. iv. maka pihak pentadbir sekolah adalah diminta memastikan bahawa perkaraperkara berikut dipatuhi: i. 3. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di bawah jagaan YB Datuk/Tuan/Puan. Pihak sekolah menambah serta mempelbagaikan jenis kegiatan sukan di sekolah dengan memberikan penumpuan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan penyertaan bilangan pelajar yang ramai. Pihak sekolah memperkemaskan lagi perancangan dan pengurusan kegiatan sukan di sekolah supaya dapat dipertingkatkan minat dan penyertaan pelajar dalam kegiatan tersebut. Setiap pelajar mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis permainan atau olahraga. setakat mana yang boleh. masih lagi terdapat keadaan di mana kegiatan sukan tidak disertai oleh sebilangan ramai pelajar dan hal ini tidak pula cuba diatasi atau diberikan penekanan oleh pihak pentadbiran sekolah. berusaha menyediakan kemudahan dan peralatan bagi menggalakkan kegiatan sukan di kalangan pelajar. iii. rohani dan emosi pelajar adalah melalui kegiatan sukan. Surat Pekeliling Ikhtisas ini adalah dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua pihak di sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam kegiatan sukan adalah DIWAJIBKAN.III/(69) Semua Pengarah Pendidikan Negeri YB Datuk/Tuan/Puan. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 1/1989: Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah 3 Januarai 1989 Sebaik-baik saluran untuk membina kesihatan mental. Pihak sekolah.

Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan. 4. YB Dr. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. 1. s. 8.k. 6.Sekian dan terima kasih. 46 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Leo Michael Toyad Timbalan Menteri Pendidikan. YB Saudara Anwar Ibrahim Menteri Pendidikan Malaysia. YB Encik Woon See Chin Timbalan Menteri Pendidikan. 10. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ (TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan. 5. 7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan. 3. 11. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pendidikan. 9. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan. 2.

LAMPIRAN 2 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS SUKAN SEKOLAH GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 47 .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 48 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 49 . Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi : PK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi : PK Pentadbiran Setiausaha : Setiausaha Sukan Ahli : Guru-guru Penasihat Permainan Ahli : Ketua Guru Pasukan Rumah GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.Pengerusi : Pengetua / Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Pen.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 50 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

LAMPIRAN 3 CADANGAN PEMBAHAGIAN DALAM PASUKAN RUMAH SUKAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 51 .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 52 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 53 . Teng Ah How – rumah biru. ii. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. atlet-atlet berbakat yang seimbang.Dua cara / contoh dicadangkan :a. Contoh nombor daftar yang berakhir dengan angka :i. 1 dan 2 masuk Rumah Merah 3 dan 4 masuk Rumah Hijau 5 dan 6 masuk Rumah Biru 7 dan 8 masuk Rumah Kuning 9 dan 0 masuk Rumah Ungu Pembahagian mengikut urutan senarai daftar kelas Contohnya :Senarai daftar Ahmad Isa Maniam Munusamy Ai Tong Celene Bonnie Teng Ah How Effindi Katakan kita mulakan dengan rumah merah. jantina. Perlu diingatkan bahawa setiap rumah perlu mempunyai campuran kaum. perbezaan dalam bilangan tidak boleh ketara sangat. Munusamy – rumah kuning. Isa – rumah hijau. iii. Pembahagian mengikut nombor daftar sekolah :Angka terakhir nombor daftar sekolah digunakan untuk menentukan pasukan rumah seseorang pelajar. Celene – rumah merah. Nota : Terdapat berbagai cara untuk membahagikan murid ke dalam pasukan rumah. v. Nota : Bilangan ahli sesuatu pasukan mestilah sama. Ai Tong – rumah ungu. Maniam – rumah biru. iv. maka Ahmad dimasukkan dalam rumah merah. Bonnie – rumah hijau. b. Effindi – rumah kuning dan seterusnya untuk murid lain.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 54 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

LAMPIRAN 4 UKURAN. ALATAN. SEKTOR. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 55 . TREK (Sumber : Buku Peraturan IAAF / KOAM) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 56 .

35 57 JARAK LORONG BALAPAN Lengkung AP 15.46 23.00 15.61 FC/FM 15.46 18.15 26.15 23.64 22.64 22.35 12.69 19.00m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 15.75 Lengkung Lengkung ND PN Lurus AB 22.68 29.64 Lengkung BL 15.46 18.00 15.52 24.00 16.00 16.64 22.69 24.66 196.00 18.71 17.35 12.63 28.57 20.29 19.69 19.44 24.35 12.15 23.92 24.23 23.16 Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .23 17.61 LORONG Lengkung LM 20.93 188.00m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 20.64 22.86 22.23 17.73 LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 JEJARI KA/KP HP/HN 15.81 26.68 29.38 27.61 LURUS CD 22.64 22.64 22.92 21. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JN/JD 15.64 22.00 15.57 20.39 28.15 23.00 18.23 23.64 LURUS BR 15.39 28.38 23.81 26.29 19.00 15.64 22.64 22.46 18.95 22.64 22.15 22.46 18.64 22.74 165.38 23.64 Jumlah 150.35 12.47 173.86 22.64 22.00 18.00 15.39 204.00 LURUS AQ 12.64 22.69 19.44 24.10 27.15 22.BALAPAN 150 METER D N J H K P Q A B R L E G F M C UKURAN ASAS AB=CD = 22.92 26.10 27.00 18.20 180.29 19.64 22.95 22.38 23.23 17.64 22.86 22.64 22.00 21.64 22.64 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 5.46 22.64 22.15 22.57 20.01 157.61 JEJARI GL/GM 20.64 22.69 19.64 22.00 15.35 12.75 20.44 24.92 21.64 22.96 Lengkung MC 15.64 22.23 17.15 23.64 22.96 15.00 16.71 17.35 12.52 24.92 21.44 24.35 12.71 17.64 22.00 15.86 22.69 23.15 22.64 22.15 27.23 21.71 17.00 16.73 Lurus CD 22.23 22.64 22.63 LURUS AB 22.00 20.64 22.92 21.38 23.64 22.64 EB/EL 15.29 19.57 20.38 28.00m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

64 Lorong 7 12.64 Lorong 3 12.64 22.64 19.64 22.00 15.64 15.96 22.71 17.75 22.73 22.35 22.95 15.44 24.64 22.00 15.64 Lurus BR 15.64 22.64 Lorong 2 12.00 18.86 22.15 LORONG 15.96 28.35 22.86 22.35 22.64 22.64 Lorong 5 12.73 215.00 207.35 22.64 22.00 15.JARAK LORONG BALAPAN 200M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung CM Lurus DC 15.52 22.39 28.92 238.23 20.29 19.46 223.44 24. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 58 Lorong 4 12.00 22.35 22.65 246.57 22.64 18.71 20.39 26.15 23.64 Lorong 6 12.86 22.00 18.64 .68 29.64 20.00 15.10 24.64 22.64 Lorong 8 12.64 22.57 20.64 22.44 24.81 23.86 22.00 Jumlah 200.00 15.00 15.38 254.00 18.15 23.52 24.19 230.68 27.64 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.29 23.95 Lurus AQ Lurus AB Lengkung LB Lengkung ML Lorong 1 12.35 22.35 22.57 20.10 27.64 17.15 23.64 22.00 15.35 22.44 24.75 Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB 22.71 17.15 23.29 19.71 17.23 22.73 29.57 20.81 26.29 19.

49 304.64 22.39 22.58 >D 21.00 15.00 22.44 24.64 22.86 Lorong 6 22.15 Lorong 7 23.95 22.64 15.95 15.55 <C 8.29 19.73 20.64 24.57 24.52 24.64 22.29 22.64 15.00 15.57 18.68 29.64 22.29 22.13 317.64 18.64 19.57 20.00 15.64 22.57 20.23 23.57 22.01 >D 2.68 29.52 24.63 309.26 Stagger 300 m 0.02 > M 9.58 321.00 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.86 19.71 20.15 23.74 <M LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC ND ML CM Lorong 1 20.64 22.71 20.00 Jumlah 299.00 15.75 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC LB ML CM ND Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 22.32 313.75 23.64 19.00 15.15 20.64 22.95 20.00 15.39 28.00 15.00 22.81 19.86 22.71 15.10 20.15 23.68 < L 13.86 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 59 Lorong 3 18.64 17.64 17.64 22.15 27.64 18.00 15.57 22.49 > L 4.13>M 17.57 Lorong 5 22.26 >D 3.64 22.44 Lorong 8 24.39 28.JARAK LORONG BALAPAN 300M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 22.10 27.44 24.71 22.29 23.10 27.64 Lurus BR 15.86 26.29 19.50 <N 2.04 320.64 22.15 23.68 29.02 309.71 Lorong 2 22.64 22.64 22.04 >C 20.71 22.75 17.44 28.44 24.23 23.64 18.23 17.44 22.64 20.71 17.64 22.64 22.29 17.64 22.81 26.75 .23 17.64 22.95 15.00 22.64 22.96 24.29 Lorong 4 19.63 >C 9.64 22.52 18.00 22.96 22.00 18.81 26.86 22.96 15.73 23.

10 20.96 .64 24.64 17.64 22.64 22.36 10.29 19.64 17.86 22.00 22.64 22.00 414.75 60 Jumlah Lurus Lengkung Lengkung Lengkung CD ND PN AP 293.78 23.15 23.64 20.68 23.44 24.86 26.00 18.62 22.29 19.81 292.57 20.36 403.64 22.86 22.64 18.64 15.39 22.57 22.44 24.JARAK LORONG BALAPAN 400M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung PA Lurus AB Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC DN Lengkung PN Lengkung AP Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Jumlah LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lorong 1 17.73 22.99 22.15 23.62 410.10 20.64 23.71 17.62 292.15 27.00 18.26 Jumlah After C After D After N 22.10 27.71 22.64 22.36 0.71 20.23 17.64 24.02 22.26 6.00 22.86 26.57 24.64 22.94 283.86 22.00 15.39 28.29 23.52 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.34 1.64 17.29 22.64 23.75 22.95 22.00 15.64 18.64 23.52 279.75 29.64 15.71 17.62 22.02 279.10 282.64 19.00 18.00 15.85 22.99 271.64 22.00 16.26 22.64 19.15 27.64 20.86 26.00 15.68 29.29 22.23 Lorong 3 23.95 15.71 20.71 22.68 283.36 9.15 22.71 20.39 22.57 24.23 23.00 22.96 407.52 18.57 20.64 After P Before A After A After B Before L 15.96 15.44 28.96 28.29 23.95 15.78 423.34 420.73 293.38 292.00 22.64 17.44 24.00 22.57 20.50 14.95 292.86 22.00 15. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lurus AB Lurus BR 15.52 18.39 406.57 24.44 28.44 22.62 20.73 29.44 24.29 19.62 Lorong 2 17.64 22.38 22.64 22.64 20.39 3.64 18.71 20.81 19.94 22.85 290.64 22.64 22.64 22.95 15.71 22.00 15.26 282.64 18.64 19.23 17.81 19.39 271.64 15.52 24.68 23.23 15.29 23.23 290.75 29.00 15.64 15.57 20.57 22.39 409.15 22.15 27.81 26.00 22.96 7.29 19.44 24.15 23.64 22.75 22.86 22.96 24.71 20.86 22.64 22.

92 24.46 21.69 22.06 25.23 20.20M LURUS JN/JD/ND 18.15 25.23 20.23 20.50 32.29 27.46 21.38 26.53 LURUS AQ 32.69 22.46 21.23 20.50 32.00M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.50 32. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AK=KP=PA=JN=ND=JD=CM=MF=FC=LB=BE=EL= 18.06 28.97 30.53 36.97 30.60M P A Q 36.00M JK=JH=KH=EF=EG=FG=6.53M D C M H G E L B R 32.97 30.53 36.60M K 6.50 LURUS BR 30.60 HP/HN/PN LURUS GL/GM/ML 24.15 25.75 31.00 19.15 25.00M 18.00M NH=NP=PH=MG=GL=LM= 24.69 22.50M 100M 32.50 32.00 M X 70.61 CD 36.53 36.75 29.53 36.0M J F N 62.38 33.97 30.21 FC/FM 18.53 36.53 36.92 24.61 31.50 32.53 36.92 24.00 19.52 30.53 36.53 AB JEJARI JEJARI EB/EL/LB 18.52 28.50 32.83 24.53 36.53 36.83 27.60 GE=EF=FG= 10.97 30.21 26.53 36.46 21.29 29.00 M 36.53 36.97 30.53M 30.98 30.38 26.60 25.92 24.97 30.61 36.00 19.00 19.98 33.53 36.15 25.53 36.BALAPAN 200 METER DI ATAS PADANG 115.20M JEJARI DITOLAK 0.60M 61 JEJARI DITOLAK 0.50M 10.0M 10.50 32.69 22.61 KA/KP/AP 18.97 LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .38 26.97 M 18.

91 238.34 29.85 25.00 22.29 26.92 32.78 21.JARAK TIAP LORONG BALAPAN DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung PN 25.21 33.29 26.49 34.00 207.53 22.53 18.63 30.72 36.10 LORONG Lengkung AP Lorong 1 18.53 36.87 26.05 28.63 30.76 27.53 36.53 20.53 36.53 36.53 36.53 Jumlah 200.87 24.00 Lorong 6 25.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.58 27.78 27.43 28.37 254.21 33.85 36.58 36.58 27.53 21.87 18.53 25.76 18.64 246.53 36.14 21.00 25.29 Lorong 7 26.00 36.72 29.14 27.46 223.72 Lorong 5 24.53 36.87 .53 36.43 22.53 24.18 230.92 32.49 34.14 36.43 36.05 20. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 62 Lorong 4 22.85 Lorong 2 20.58 Lorong 8 27.85 Lengkung ND Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Lurus CD 36.14 Lorong 3 21.53 25.72 24.73 215.29 36.34 20.

50 Lorong 7 32.29 32.50 Lorong 4 32.05m selepas T LORONG Lengkung LURUS CT ND Lorong 1 32.86 3.86 207.46 219.58 27.87 34.PERMULAAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER Lurus AB 36.50 Lorong 8 32.58 33.53 36.53 36.87 24.50 .50 Lorong 5 32.85 30.53 36.32m selepas T 23.53 20.00 30.97 36.73 211.76 18.53 36.86 3.32 223.97 30.53 36.43 30.63 22.53 36.43 28.72 30.92 24.97 30.05 20.59m selepas T 15.86m selepas T 7.50 Lorong 2 32.50 Lorong 6 32.53 200.86 3.14 27.78 26.86 STARTING 200M 0.21 25.85 25.97 36.86 3.19m selepas T 27.53 36.00 203.05 Lengkung BL Lurus CD Jumlah Lengkung Lengkung LM MC LURUS BR BEZA 0.59 215.86 3.97 36.53 36.97 22.86 3.53 36.49 25.00 3.53 18.53 36.29 26.50 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 36.19 227.00 M pada T 3.53 27.73m selepas T 11.46m selepas T 19.97 30.72 29. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 63 Lorong 3 32.14 30.00 30.97 21.53 36.34 21.

97 212.53 21.85 13.11 SEBELUM M Lorong 7 26.97 217.85 36.35 STARTING 200M LORONG Lengkung CM 36.45 SEBELUM C .21 25.34 21.63 22.96 SEBELUM M Lorong 6 25.00 6.97 186.05 20.72 29.43 28.14 27.PERMULAAN 200 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 200 METER Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB LURUS BR Jumlah 25.76 18.53 30.53 24.72 36.85 Lorong 1 18.87 5.53 18.81 36.14 36.53 30.97 222.31 SEBELUM C Lorong 8 27.58 36.43 36.29 12.87 36.53 30.53 26.42 64 Lorong 3 21.81 SEBELUM M Lorong 5 24.53 30.53 27.78 27.53 22.97 206.34 SEBELUM M Lorong 4 22.53 30.97 191.58 9.65 SEBELUM M Lorong 2 20.14 36.11 36.53 30.53 30.27 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36.97 201.50 8.43 3.5 SEBELUM M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 30.92 24.97 196.53 25.72 1.29 32.96 36.49 26.00 30.29 36.00 36.87 34.66 36.58 33.53 20.

19 Lengkung Lengkung Lengkung ND PN AP LURUS BR BEZA 36.53 36.29 25.53 36.00 24.79 25.97 30.44 29.57 11.92m sebelum A 0.60 3.53 25.54m selepas A 16.29 Lurus AB Jumlah 18.59 272.14 20.68 22.97 263.97 30.53 26.41 27.85 18.53 30.32 320.35 -12.97 30.08 36.49 27.58 26.55 19.53 29.98 19.97 30.87 .84 29.29 Lorong 7 36.49 27.19 23.40 296.53 27.44 36.53 30.00m selepas A 4.53 18.85 21.45 280.72 22.14 32.09 28.53 24.74 26.43 288.66m selepas B LORONG Lurus AB Lengkung Lengkung LB ML Lorong 1 36.79 31.53 36.03 23.43 25.38 25.53 21.49 33.80m sebelum B 2.53 36.84 29.33 21.53 22.53 36.53 36.84 26.53 36.53 22.79 36.27m selepas A 24.87 27.09 22.97 19.53 20.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.72 Lorong 5 36.14 26.19 27.43 21.73 35.53 36.14 Lorong 3 36.93m selepas B 10.53 36.00 Lorong 6 36.14 26.97 30.63 -4.32 -20. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 65 Lorong 4 36.85 Lorong 2 36.97 30.53 36.44 23.81m selepas A 8.53 21.58 Lorong 8 36.35 312.29 STARTING 200M 6.PERMULAAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER LURUS CM Lurus CD 36.37 304.53 36.74 36.09 36.

11 25.73 27.23 Lorong 2 20.23 Lorong 6 25.73 32.48 26.23 30.11 79.23 35.98 34.48 21.48 31.BALAPAN 300 METER D N J H K P A B E L G F M C UKURAN ASAS Q GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 79.23m JEJARI EB/EL 19.48 36.11 79.73 27.98 79.23 79.11 HP/HN JN/JD AB GL/GM 29.48 36.98 24.48 Lorong 7 26. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 66 JEJARI LURUS AB=CD = 79.11 79.98 Lorong 5 24.23m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 19.73 Lorong 8 27.98 34.98 FC/FM 19.23 25.73 22.73 22.48 Lorong 3 21.48 26.48 26.98 .23 35.11 79.48 19.11 79.00m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 29.11 20.11 Lorong 1 19.98 LURUS LORONG 29.23 22.98 24.11 79.73 37.11 79.11 79.23 20.23 30.11 79.98 21.73 20.73 27.73 Lorong 4 22.23 25.73 32.98 24.11 79.11 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 10.48 31.48 21.23 KA/KP 79.98 CD 79.11 79.73 37.

11 10.88 79.14 Lorong 1 20.61 20.13 29.10 .38 35.85 25.11 22.45 31.38 79.88 79.11 34.61 20. 4 X 200 M DAN 4 X 400 M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung AP PN Lurus AB Jumlah 30.11 29.07 34.78 29.85 25.69 79.30 39.45 31.88 79.11 18.92 21.85 Lorong 3 20.76 79.00 79.76 79.11 20. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24.27 39.13 47.56 25.47 28.07 34. 4 X 100 M.14 79.11 26.11 415.00 After Q Before A After A LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND 20.42 31.11 25.00 38.98 54.69 37.11 407.54 24.11 21.69 79.56 23.00 38.16 26.00 Lorong 2 20.11 439.11 454.54 Lorong 6 20.71 5.27 28.98 67 Lorong 4 20.11 400.76 33.14 79.11 28.07 79.07 79.85 7.88 79.71 15.11 2.23 22.16 26.54 24.88 79.11 24.JARAK LORONG BALAPAN 400 M.42 26.88 79.11 431.11 22.39 Lorong 7 20.11 21.11 0.25 Lorong 8 20.88 79.78 29.11 26.68 Lorong 5 20.30 39.00 79.47 28.30 79.23 22.45 79.76 33.69 37.38 35.38 79.92 21.14 30.30 79.17 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 423.11 447.88 79.45 79.

38 35.11 22.60 19.45 79.11 28.61 31.49 6.72 323.11 307.76 33.00 29.78 29.14 30.43 339.43 39.57 31.11 20.92 33.11 79.72 23.38 79.45 31.92 Lorong 3 22.23 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 38.47 25.05 12.54 35.14 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND Lorong 1 20.11 79.14 354.01 Jumlah 30.61 Lorong 2 21.85 37.01 7.23 34.00 39.78 .69 28.69 Before L After L LORONG 20.16 Lorong 7 28.11 79.14 After B 0.11 25.57 331.04 0.99 300.28 47.11 21.99 7.76 21.85 Lorong 6 26.00 79.07 22.30 79.11 79.11 24.14 54.11 29.16 38.45 20.30 79.07 34.JARAK LORONG BALAPAN 300M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 79.11 26.69 79.28 347.11 79.11 26.38 24.11 79.69 37.30 39.30 79.69 28.14 25.14 21. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 68 Lorong 4 24.76 24.54 Lorong 5 25.07 79.76 79.86 315.07 25.38 26.86 15.45 22.47 Lorong 8 29.

29 30.00 29.11 33.61 30.11 33.14 38.JARAK LORONG BALAPAN 200M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung ND 20.68 256.97 240.11 Lorong 5 79.68 56.90 244.11 79.38 26.50 Before D LORONG Lurus CD Lorong 1 79.11 79.00 29.11 233.07 79.82 248.23 22.11 .69 28.11 229.90 44.11 Lorong 3 79.78 38.61 20.07 25.36 26.04 36.11 Lorong 2 79.30 35.54 24.11 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.43 22.85 25.61 46.11 31.14 79.97 40.82 48.14 21.11 Lorong 7 79.11 Lorong 8 79.04 236.38 34.47 37.11 79.11 Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB Jumlah After C 29.76 79.07 42.92 21.76 24. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 69 Lorong 4 79.75 52.69 28.45 79.21 34.11 79.11 Lorong 6 79.45 22.75 252.16 26.30 39.

JARAK LORONG BALAPAN 100M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung AP 20.45 79.11 107.11 108.14 79.87 1.11 29.07 79.30 79.49 4.38 79.00 79.80 28.56 0.11 104.11 105.18 3.18 25.41 8.49 26.41 70 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .87 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.80 5.76 79. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24.11 99.69 79.56 Lorong 3 22.75 LORONG Lorong 1 Lorong 2 21.11 7.11 103.11 100.25 Lurus AB Jumlah After P Before P 0.11 101.

58 27.53 36.97 LURUS BR Jumlah 286.38 313.14 25.35 295.87 36.53 Lorong 6 36.43 36.97 30.34 21.21 33.72 36.00 30.85 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus AB Lurus CD AP LB ML CM ND PN AP Lorong 1 18.00 25.63 Sebelum P 4.53 18.92 29.14 36.87 33.97 30.14 27.92 24.43 22.58 32.53 24.05 20.38 Sebelum P 13.76 18.PERMULAAN 300 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB 36.78 27.78 25.43 36.00 36.53 LORONG 18.53 36.85 36.72 29.58 27.53 24.43 28.87 34.29 30.53 .97 30.63 22.53 36.53 36.53 Lorong 5 36.49 26.97 30.37 304.53 30.85 25.41 306.21 25.60 STARTING 300M 13.05 20.53 21.40 298.43 27.29 26.14 21.53 Lorong 4 22.53 22.59 Sebelum A 6.40 Sebelum P 22.87 34.53 26.53 20.14 313.49 27.53 Lorong 7 36.58 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 71 Lorong 3 21.97 30.72 36.97 30.53 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.34 21.53 36.53 Lorong 2 20.87 321.00 32.29 26.76 18.97 30.87 Sebelum A 21.29 36.53 36.72 24.63 28.53 Lorong 8 36.6 Sebelum A 36.65 Sebelum P 4.72 1.85 36.14 Sebelum A 13.14 36.53 25.85 20.

00 Lorong 4 22.53 30.50 Sebelum P Lorong 6 32.50 36.53 30.50 36.53 4.29 36.50 36.72 36.36 Sebelum P Lorong 3 32.97 100.00 Lorong 3 21.97 100.97 100.53 30.50 30.97 100.53 5.64 12.37 72 Lorong 4 32.97 100.43 36.93 11.53 7.97 100.50 36.08 30.PERMULAAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER LURUS BR Jumlah LORONG Lengkung AQ Lurus AB LURUZ BR Jumlah PERMULAAN 100 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 200 METER 100m LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lorong 1 32.53 9.53 30.53 30.97 100.14 36.50 36.00 Lorong 2 20.53 30.97 86.85 36.00 Lorong 6 25.50 36.50 36.00 Lorong 1 18.35 13.97 90.53 8.97 95.97 100.97 92.53 30.79 30.53 30.78 Sebelum P Lorong 5 32.53 30.21 Sebelum P Lorong 7 32.22 30.00 Lorong 8 27.00 Lorong 7 26.97 91.92 Sebelum P Lorong 8 32.53 30.97 88.97 94.87 36.07 Sebelum P GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 30. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30.00 36.65 Sebelum P Lorong 2 32.50 36.63 Sebelum P .00 Lorong 5 24.58 36.97 87.

53 36.29 32.97 30.03 276.50 32.69 404.53 36.50 18.34 29.89 411.00 30.85 25.53 27.56 before C 6.97 30.68 22.62 after C C 7.43 20.29 26.00 22.29 24.72 Lorong 5 24.14 27.14 27.58 27.14 32.72 29.43 28.41 24.50 32.97 406.53 36.49 25.72 21.53 36.29 258.78 27.00 25.34 21.05 284.03 417.97 30.05 28.00 30.63 30.97 30.76 27.53 21.05 20.97 30.43 28.21 252.50 32.58 25.97 30.72 29.43 32.21 33.85 25.29 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.97 30.43 Lorong 4 22.68 263.50 36.50 32.53 36.88 after 0.73 27.PERMULAAN 400 METER DI SELEKOH DI ATAS BAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.53 36.76 18.34 255.14 Lorong 3 36.63 22.03 18.19 30.50 32.85 32.19 after D D N N 269.29 26.58 27.92 271.78 .49 21.87 JUMLAH Lengkung ND Lengkung PN STARTING 400M 5.97 30.78 26.14 18.72 21.53 18.87 26.97 394.97 30.85 20.85 Lorong 2 36.28 after 15.88 400.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung LURUs CT Lurus CD CM JUMLAH 269.58 33.53 36.41 271.50 20.58 33.53 36.21 25.87 34.43 22.53 36.53 36.00 Lorong 6 25.44 LURUZ BR Jumlah 18.72 24. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 73 Lengkung AP Lurus AB 30.53 20.49 34.49 258.76 276.97 30.14 25.92 24.87 34.97 30.53 25.31 before D 4.29 26.03 after 17.53 36.49 255.53 36.14 21.76 284.97 30.73 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.53 36.87 24.92 32.89 after 11.29 32.63 263.62 392.97 30.28 415.14 252.53 36.97 30.00 22.76 20.

34 29.05 284.41 24.14 18.72 24.49 258.97 400.97 30.84 21. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lengkung AP Lurus AB 36.43 32.72 Lorong 5 24.43 Lorong 4 22.53 36.14 252.03 276.92 32.84 421.00 30.85 25.53 36.53 36.05 20.59 23.58 33.50 32.29 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.50 18.85 32.73 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.58 27.97 30.34 21.00 11.97 30.45 416.49 34.78 27.58 33.53 36.43 28.14 25.85 25.92 271.53 36.43 20.92 24.00 25.72 21.44 6.87 STARTING 400M ON C after after C C before D after after after after D D N N 3.29 24.53 20.87 26.53 36.97 30.85 20.53 36.78 .PERMULAAN 400 METER LURUS CT DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.53 27.50 21.29 258.50 36.53 36.97 411.53 LURUS CT Lurus CD 25.00 Lorong 6 25.76 27.87 34.72 32.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM JUMLAH 269.49 26.29 26.35 before D 74 JUMLAH Lengkung ND Lengkung PN 269.14 21.21 25.53 36.50 32.00 LURUS BR Jumlah 0.97 30.53 36.53 36.50 32.59 423.53 36.58 25.53 21.72 29.18 398.00 22.14 32.53 36.63 22.63 263.87 25.53 36.00 22.49 21.49 255.85 Lorong 2 36.03 18.25 409.29 32.63 30.75 9.45 16.44 406.50 32.18 1.97 30.14 27.78 26.29 32.72 29.14 27.53 36.29 26.43 28.76 20.50 20.53 36.43 22.34 255.75 30.05 28.53 36.87 34.29 24.86 before N 13.76 18.73 27.53 30.21 33.68 263.68 22.53 36.53 36.75 18.53 36.53 36.00 30.14 Lorong 3 36.53 18.21 252.41 271.76 276.58 27.76 284.

69 85.71 32.69 85.09 LURUS LORONG 30.69 35.69 85.69 85.48 31.57 53.69 Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .80 FC/FM 30.69 85.48 31.42 50.86 39.69 85.63 37.48 31.71 32.63 37.86 39.40 36.09 CD 85.BALAPAN 400 METER D N J H K P A B L E G F M C UKURAN ASAS GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.94 34.34 55.88 50.65 51.42 31.86 39.71 48.19 49.69 85.69 85.09 85.17 35.40 36.19 30.65 32.11 54.69 85.71m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 48.63 37.80 39.17 35.40 36.40 36.69 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 17.34 55.09 54.88 53.63 37.19m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 30.69 85.11 51.17 35.69 85.94 34.69 85.69 30.86 56. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 75 JEJARI LURUS AB=CD = 85.17 49.94 34.48 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 48.69 85.48m JEJARI EB/EL 85.94 34.57 56.71 32.

69 34.65 85.76 33.93 30.62 37.36 56.69 430.91 85.20 23.08 55.47 31.69 38.JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DAN 4 X 100 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD BL LM MC Jumlah After B 31.66 0.39 46.47 19.92 50.50 53.21 51.59 Lorong 5 37.05 34.50 85.12 54.18 .47 15.69 423.69 35.34 35.92 85.15 Lorong 6 38.66 38.49 40.69 400.20 12.01 Before L After L LORONG Lengkung AP 31.69 39.74 7.79 54.36 39.20 39.65 58.94 85. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 76 35.69 33.36 85.65 40.92 50.94 59.50 85.08 55.69 438.47 Lorong 3 34.69 37.94 Lorong 4 35.36 56.50 53.65 58.47 Lorong 2 33.08 85.74 25.69 415.34 85.76 33.69 446.21 51.79 85.21 85.79 37.05 34.39 6.62 85.49 85.12 13.21 85.74 Lorong 8 40.20 85.79 54.69 40.91 38.69 454.92 85.01 0.94 59.69 Lengkung Lengkung PN ND Lorong 1 31.93 6.30 Lorong 7 39.69 407.08 38.03 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

69 Lorong 4 35.300 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Lurus CD Jumlah Before C After C LORONG Lengkung AP Lorong 1 31.91 38.71 Lorong 5 37.69 289.49 40.70 14.69 55.69 85.57 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.36 85.88 Lorong 8 40.92 50. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 77 54.47 31.69 59.69 285.69 85.30 Lorong 2 33.29 2.50 85.20 39.69 85.21 51.88 8.62 37.44 Lorong 3 34.75 .69 56.05 34.79 85.02 Lorong 7 39.94 312.02 5.36 305.34 35.50 53.21 85.94 85.79 297.56 10.69 293.69 85.08 301.75 12.69 85.43 6.69 85.69 85.76 33.65 308.16 Lorong 6 38.92 85.69 58.08 85.69 85.65 85.16 1.

69 200.47 56.87 3.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.94 3.86 Lorong 3 34.20 39.05 34.03 58.50 85.92 Lorong 2 33.76 33.88 78 Lorong 4 35.69 203.69 211.86 Lorong 6 38.79 85.62 37.65 3.01 0.86 Lorong 7 39.69 215.60 55.06 27.33 19.92 85.21 51.36 3.91 38.19 16.47 31.46 59.47 15. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 54.08 3.60 11.50 53.21 85.86 Lorong 5 37.74 7.01 Lengkung ND Lurus AB Jumlah After D Before N BEZA 0.19 23.69 207.36 85.69 219.08 85.94 85.34 35.86 Lorong 8 40.06 13.69 223.49 40.69 227.200 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung PN 50.74 3.79 3.86 .00M LORONG Lengkung AP Lorong 1 31.87 3.65 85.33 19.

31 Lorong 4 85.31 Lorong 6 85.31 Lorong 6 85.21 85.48 14.31 Lorong 5 85.69 118.19 14.31 Lorong 7 85.69 14.69 122.69 14.69 14.69 117.63 14.69 14.31 Lorong 3 85.69 38.36 85.31 Lorong 8 Lorong 4 85.08 85.69 40.77 14.31 100 METER LORONG Lurus AB Lorong 1 85.92 85.90 14.31 Lorong 8 85.69 85.69 Lorong 2 85.69 124.61 Lengkung AP Lurus AB Jumlah Jumlah 85.34 14.65 85.69 85.31 .05 14.69 35. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 79 85.31 Lorong 7 85.69 126.69 39.69 14.69 14.94 85.69 120.50 85.69 14.69 125.100 METERE LURUS DAN 100 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 400 METER 100 METER 100 METER DI SELEKOH LORONG Lorong 1 31.31 Lorong 2 33.31 Before A 100 METER Before A 14.69 37.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.69 121.31 Lorong 3 34.69 14.79 85.31 Lorong 5 85.

08 55.36 56.49 40.71 46. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35.69 39.47 31.62 9.21 85.30 57.21 51.00 Lorong 2 33.22 19.36 572.05 34.69 34.49 81.69 37.92 50.69 37.92 514.65 58.69 35.61 Lorong 7 39.92 85.20 39.91 38.62 37.94 59.62 37.52 23.97 39.69 35.50 53.59 Lorong 3 34.36 56.69 38.27 .94 59.94 595.49 40.21 51.16 80 Lorong 4 35.36 56.47 31.20 29.92 50.76 33.08 560.89 69.69 39.50 53.56 40.50 537.65 85.30 Lorong 6 38.69 33.08 55.34 Lorong 5 37.50 53.34 35.69 33.11 34.21 85.65 85.05 34.21 525.79 549.76 33.79 85.49 40.65 583.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.34 35.05 34.50 85.21 51.69 34.94 59.01 37.79 54.50 85.41 Lorong 8 40.92 85.08 85.69 31.47 31.92 50.08 55.69 31.69 40.79 54.91 38.08 85.20 39.65 58.91 19.94 85.36 85.79 85.79 54.33 0.4X200 DAN 4X400 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Jumlah Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC BL Lengkung LM Lengkung MC After B Before L After L Before M LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lorong 1 31.19 11.76 33.69 40.38 38.69 38.65 58.78 1.91 27.36 85.94 85.92 11.

Pagar GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1500m 800m CONTOH KEDUDUKAN GELANGGANG TREK 400 METER Peluru L. Tinggi 400m 4x100m 4x200m 4x400m Penamat semua acara trek Lembing Cakera Tukul Besi 100m 200m 3000m 5000m 10000m LAMPIRAN L. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 81 . Jauh 110m L.

OLAHRAGA Garis Penamat Untuk Semua Acara 100m 110m 20m 9.135m Pagar Lemparan Keselamatan .22m 82 Lompatan Air 3.76m 8 Lorong @ 1.15m Bulatan Untuk Cakera 2.5 0m Lompat tinggi Tempat larian lompat jauh 15 Permukaan Sebagai Balapan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.22m 18 m 5.00m 84. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 45 1.39m 36.00m x 4.66m Persegi Berhalang 4 m 45 2.50m Tukul besi 2.

66m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5m 3.20m min .914m-for men _ + 3mm both 70cm About 2.762m-for women 0.HURDLES EVENTS 3.7cm TRACK SURFACE FIXED HURDLE WATER LEVEL TRACK SURFACE CONTINUED UNDER WATER 0.7cm x 12.7cm Min with adequate strenght Drain 3.66m 30cm 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 83 .1.96m min 30cm 30cm 1.40max _ 762 + 3mm(women) EXAMPLE OF A HURDLE (STEPPLCHASE RACES) 12.7cm _ 914 + 3mm(men) 12.

5cm TOP EDGE ROUNDED HEIGHT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. (max) 84 .TRACK measurement line for all other lanes 1. (max) 70c.18-1.20m 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA H SIN inner edge kerb 5cm wide (min) 20cm 30cm measurement line for inner lane INFIELD VIEW 70c.5cm (min) 1-2.22m all lines while 5cm wide Measurement of race A R T S T I F EXAMPLE OF A HURDLE 1.22m 1.

080m Level of Runway 20cm 1m 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 85 .6cm PLAN VIEW About 20cm 30 1.02m Crossbar & Uprights 1cm min 6 cm 4cm 30mm 35mm 15cm-20cm Support for Crossbar End of Crossbar 1.98m-4.4cm POLE VAULT BOX GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00m-4.04m 10mm min 100mm min at max height 3.WATER JUMP (STEEPPLCHASE RACES) 4.084m 60cm Steel Lining for Wooden Box 80cm 120 15cm 40.

04max 1 Upright 2 Support 3 Peg 2 1 1 3 2 3 0.00m B A Min8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 86 0.0.80m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00m .013 CROSSBAR SUPPORT-VIEW FROM LANDING AREA TOP VIEW (POLE VAULT BOX) 0 0.00m PROTECTIVE PAD 0m 0.80m PROTECTIVE PAD Min 2.00m A Min 6.055 Min 6.

LANDING AREA (POLE VAULT) A-A 45 45 B-B 45 RUNAWAY 2.75m min CL 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 87 .00m max Tape Dividing Line GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

14m-1.92 5cm WHITE LINES 1.16m 75cm min 90 5cm 2.135m + 5mm _ LAYOUT OF SHOT CIRCLE GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.Take Off Line Plasticine Run Up _ 20cm ( + 2mm) 45 _ 7mm ( +1mm) 7mm min Take-off Board 10cm max _ 10cm ( + 2mm) Metallic outline CL 34. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 88 .

CL

34.92

5cm

WHITE LINES
75cm min 90 2.50m + 5mm _

5cm

CL

34.92

5cm

WHITE LINES

18.25cm

75cm min 90 2.50m + 5mm _ 2.135m + 5mm _

5cm

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

89

JAVELIN RUNWAY AND LANDING SECTOR
6.00

34.92

7.00

0.05

4

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_ 2.50 ( + 0.005) 3.00 min

1
0.75

90

CAGE FOR DISCUS THROW ONLY
7.45 6.00 1.12

2.00

2.00

2.80

34.92 8.91

50

m

in

3.

7.68 1.45
4.0 0

7.00

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_ 2.50 ( + 0.005)

_ 2.135 (+ 0.005) 0.75 2.90

1.45

0.05

2.05

91

91 7.45 6.45 4.00 2.0 0 50 m in 3.90 1.0 0 2.75 2.05 92 .CAGE FOR HAMMER AND DISCUS WITH CONCENTRIC CIRCLES 7. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.45 0.05 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _ 2.00 1.005) 0.50 ( + 0.00 2.92 8.80 34.

LAMPIRAN 5 PERATURAN OLAHRAGA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 93 .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 94 .

914 m x 0.762 m x - Perempuan 15 tahun Ke bawah x x x x x x 0.992 m x 0. Undang-Undang Pertandingan Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) 2008/2009.762 m - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m terbuka 5000 m terbuka 80 m lari berpagar 100 m lari berpagar 110 m lari berpagar 200 m lari berpagar 400 m lari berpagar 2000 m lari berhalangan 3000 m lari berhalangan 3000 m jalan kaki 5000 m jalan kaki 10000 m jalan kaki GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA 1. 2. Acara – Acara dan Ukuran serta Timbangan Alat – Alat Pertandingan Kod acara Acara Lelaki 18 tahun Ke bawah x x x x x x x 0.840 m x x 12 tahun Ke bawah x x x 0.762 m x 12 tahun Ke bawah x x x 0.840 m x 0.914 m x x 15 tahun Ke bawah x x x x x x 0.762 m 18 tahun Ke bawah x x x x x x x 0.762 m x 0. Peraturan-peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 95 .

50 kg x 700 g x 5.00 kg x 600 g x x 16 x x x 2.72 kg x x 08 18 tahun Ke bawah x x x x x 4.72 kg x x 08 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lompat tinggi Lompat jauh Lompat kijang Lompat bergalah terbuka Melontar peluru Melempar cakera Merejam lembing Baling tukul besi terbuka 4 x 100 m 4 x 200 m 4 x 400 m Pentatlon terbuka Heptatlon terbuka jumlah 2.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Kod Acara Acara 18 tahun Ke bawah x x x x x 5.55 kg x 1.00 kg x 600 g x 4.00 meter Pagar Ke Pagar 8.00 kg x x x 20 Perempuan 15 12 tahun tahun Ke Ke bawah bawah x x x x 4.00 kg x 600 g x x 17 12 tahun Ke bawah x x x 2.00 kg x 1.1 Bil.45 kg x 1. Pagar 8 Kod 08: Acara 80 Meter Lari Berpagar Tinggi Pagar Pagar 1 Dari Garisan Permulaan 12.45 kg x x x 21 Lelaki 15 tahun Ke bawah x x x x 4.00 meter 0.762 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 meter Pagar 8 Ke Garisan Penamat 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 96 .00 kg x 1.

840 m 0.00 meter Pagar Ke Pagar 19.00 meter 16. Selepas menerima baton daripada pelari kedua.3 Lompat Pagar : 18 kali Lompat Air : 5 kali Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan kemudiannya lompatan yang keempat dalam pusingan yang berikutnya 2. 2. lompat tinggi dan melontar peluru Hari Kedua: lompat jauh dan 800 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1 Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan stagger – seperti pelari pertama dalam bermula di garisan 1 acara 4 X 400 meter. Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari yang datang.3. dan menerima baton dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang atau menolak peserta lain.00 meter Pagar 10 Ke Garisan Penamat 13.5.1 2.4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 97 .2 Pelari kedua akan bersedia di garisan satu stagger yang akan disediakan.4 Kod 27: Acara 4 X 200 meter 2. pelari ketiga mestilah berlari di lorong masing–masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya pelari boleh masuk ke lorong pertama.2 Kategori lelaki 15 tkb perempuan tkb Kod 11: Acara 200 Lari Berpagar Bil Pagar 10 10 Tinggi Pagar 0.4 2.2 2.4.5 Kod 29: Acara PENTATLON 2. 2.00 meter 13.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2.3 Kod 13: Acara 2000 meter lari berhalangan 2.4.762 m Pagar 1 Dari Garisan Permulaan 16.3.5.3 stagger (seperti pelari Pelari ketiga akan bersedia di garisan kedua dalam acara 4 X 400 meter). 2.3.2 Hari Pertama: 100 m lari berpagar.1 2.4.00 meter 19.00 meter 2.

6. ketiga.pertama.3 Acara individu sehingga 2000 m – pertama. kedua. kedua dan ketiga Acara individu 3000 m dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon .1 3.0 Hadiah – Hadiah 3.2 3. kedua dan ketiga 4. enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang berjaya menduduki tempat pertama.1 Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar peserta lebih daripada dua orang bagi setiap acara individu dan satu pasukan bagi acara Lari Berganti-Ganti Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang berikut : Kumpulan Umur Tingkatan 6 Atas Individu 2 ( termasuk acara terbuka ) Lari Berganti-Ganti 2 2 2 4. kelima dan keenam Bagi acara pasukan.6.2 Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar.4 Peserta – peserta Heptatlon dan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam acara individu yang lain Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta–peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Merejam Lembing dan 1500 m 3.2 18 tkb 15 tkb 12 tkb 3 ( termasuk acara terbuka ) 3 ( termasuk acara terbuka ) 2 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 98 . keempat.6 Kod 30: Acara HEPTATLON 2.0 Acara Pertandingan 4.3 4. Lompat Tinggi.1 2. Melontar Peluru dan 400 m Hari Kedua: Lompat Jauh.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 99 .JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 5. surat sumpah dan sebagainya tidak akan diterima (Rujuki Peraturan Am 4 MSSM ). Hanya peserta-peserta dikehendaki mendaftar. (Semua pertukaran / penggantian tidak benarkan selepas pengundian) 6. Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah dilengkapkan dan disahkan oleh Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri masingmasing.0 Pengesahan Peserta 6.1. Setiausaha Agung atau wakilnya dan Pengerusi Teknik Olahraga MSS Negeri atau wakilnya diminta hadir untuk menyaksikan pengundian tersebut.2 Taklimat Pengurus–Pengurus Pasukan Semasa taklimat dibenarkan. Nama-nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah disahkan selewat-lewatnya pada mesyuarat tersebut. surat akuan. hanya penarikan diri tanpa penggantian GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 5.1 Mesyuarat pengesahan dan undian akan diadakan satu minggu sebelum kejohanan.1 Pendaftaran peserta yang berwarganegara Malaysia hendaklah dibuat tiga minggu sebelum kejohanan dengan menggunakan disket dan atau borang penyertaan rasmi yang disediakan oleh jawatankuasa pengelola. Pasukan boleh mendaftarkan 2 orang peserta lelaki dan 2 orang peserta perempuan murid tingkatan 6 atas dalam kategori 18 tahun dengan syarat mematuhi peraturan am (Perkara 3) dan peraturan am (Perkara 5) dan jumlah maksimum penyertaanya dalam 2 acara individu sahaja.5 6.0 Pendaftaran Peserta 5. ini.2 6.4 5.3 Peserta-peserta setiap MSS Negeri hendaklah menyertakan borang M 01 dan R 01 berserta gambar dan satu salinan surat beranak (murid sekolah rendah ) dan salinan kad pengenalan (murid sekolah menengah) yang telah disahkan oleh guru besar dan pengetua sekolah yang berkenaan dan disahkan oleh Setiausaha Agung MSS Negeri . Peserta-peserta kategori 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah wajib membawa Kad pengenalan asal atau setaraf dengannya sebagai pengesahan rasmi. Segala pertukaran boleh dilakukan dalam mesyuarat tersebut. yang menyertai acara lari berganti-ganti 5.1. 5.1 Mesyuarat Pengundian 6.

Selepas itu.3 6.3.3. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka tidak akan dibuat. mereka akan diiringi ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta.1 Jika didapati bahawa seseorang peserta setelah disahkan semasa taklimat pengurus-pengurus pasukan. Peserta-peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena pertandingan. 7.3 7.3. Peserta-peserta hendaklah berpakaian lengkap dan nombor-nombor mereka mesti disematkan dengan pin pada setiap penjuru di baju lari masing-masing.0 Melaporkan Diri Peserta 7. atlet berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya.2 6. Peraturan ini meliputi penyertaan di pusingan separuh akhir dan akhir 7. 6.1 Semua peserta mesti melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan 45 minit bagi acara padang. tidak mengambil bahagian dalam mana-mana satu acara (kecuali) jika dapat mengemukakan surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan. Hebahan hanya akan dibuat sekiranya terdapat sebarang pindaan dalam susunan acara atau program kejohanan. dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 . tanpa surat pengesahan sakit/ cedera daripada pegawai perubatan kejohanan. Maklumat meminta peserta melaporkan diri hanya disiarkan pada papan kenyataan di tempat penyelia peserta.4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. sebelum waktu acara berkenaan dijadualkan berlangsung.4 Penggantian dalam Acara Lari Berganti-Ganti Penggantian bagi acara Lari Berganti-Ganti dihadkan kepada dua ( 2 ) orang peserta yang didaftarkan dalam disket/borang penyertaan rasmi. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas namanya dengan mengemukakan surat pengesahan daripada pegawai perubatan kejohanan kepada pengurus kejohanan.3 Penarikan Diri Semasa Kejohanan Dijalankan 6. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat pegawai perubatan kejohanan.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 6.2 7. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal.

iaitu 15 minit sebelum acara dimulakan. Sekiranya arahan ini tidak dipatuhi.2 Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 12 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam mesti digunakan.1 Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam dan blok permulaan mesti digunakan Acara: 100 m.0 Prosedur Masuk Dan Keluar Arena Pertandingan 8. berpusing balik dan menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka dan balik ke tempat peserta dengan serta-merta tanpa memasuki padang.0 Blok Permulaan 10. Acara: 100 m. Untuk acara balapan. 7. 110 m lari berpagar. 400 m. seseorang peserta mesti menunjukkan tag pengenalan rasmi kepada penyelia peserta berkenaan. Peserta-peserta yang lewat melaporkan diri. tetapi penggunaan blok permulaan tidak diwajibkan dan terpulang kepada peserta itu sendiri. peserta berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara itu. 10.2 Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar daripada arena pertandingan diringi oleh penyelia peserta. 4 X 100 m. selepas sesuatu acara itu tamat. peserta-peserta hendaklah berada di lorong masing-masing. 4 x 100 m dan 4 x 400 m 10. 4 X 200 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5 Apabila melaporkan diri untuk tiap-tiap acara. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 101 .6 8.0 Memanaskan Badan Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditentukan.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 7. 9. 400 m lari berpagar. 100 m lari berpagar. 200 m. 80 m lari berpagar. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam acara tersebut dan akan dianggap sebagai telah menarik diri. 200 m.1 8.

2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.92 m. 1. 2.45 m.95 m.55 m. 1. Peralatan: Pihak pengelola akan menyediakan semua peralatan termasuk blok permulaan. 1.87 m.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 11. 2. 2. 1. 1. 1.98 m.84 m. 1. 1. 1. 1.67 m.12 m. 1. 1.90 m. 2.70 m. Untuk acara-acara tersebut. 13.65 m . 2. 1. 1.1 13.59 m. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 102 . 1. 13. Bagi acara lompat bergalah peserta dibenarkan menggunakan galah sendiri dengan syarat galah itu diserahkan kepada pengurus teknik untuk disahkan.06 m.85 m. 13. 1.70 m. 1.90 m dan seterusnya.0 Kasut Berpaku (Spike ) dan Peralatan 11. 1.01 m.95 m.3 Lelaki 15 tahun 1. kecuali untuk acara lompat tinggi dan merejam lembing.ukuran tinggi permulaan adalah seperti yang berikut : 13.97 m. 1. 1. kecuali galah berlombol untuk acara lompat bergalah.70 m.80 m.2 12.04 m.2 Perempuan 18 tahun 1. 1.10 m.0 Cara Penanda di Tempat-Tempat Pertandingan Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau bahan-bahan lain sepertinya untuk membuat tandaan di tempat pertandingan. 1.08 m.87 m. 1.1 Kasut Berpaku: Kejohanan ini akan diadakan di atas balapan jenis sintetik.75 m. paku kasut tidak boleh melebihi 12mm.2 Acara Lompat bergalah Lelaki 2.77 m.93 m.79 m. 1.75 m. 2. 1.88 m.03 m dan seteusnya. 1. 11. 13.1 Lelaki 18 tahun 1. 1.ketinggian permulaan dan ketinggian palang.0 Ukuran Tinggi Permulaan Bagi acara-acara tersebut di bawah.73 m. 1. 1.01 m.2.2. Peserta hendaklah menggunakan pita yang disediakan oleh pihak pengelola.50 m.40 m. 1. 2.60 m.83 m.83 m.75 m.80m Lompat tinggi .81 m.60m Perempuan 1. Panjang maksima kasut berpaku (spikes ) tidak boleh melebihi 09mm. 2.Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan galah orang lain kecuali dengan mendapat kebenaran daripada tuannya.99 m. 1. 1.63 m. 1. dan seterusnya. 1.79 m.

30m. walaupun ukuran berat bagi acara melontar peluru dan merejam lembing tidak sama dengan kehendak IAAF. 1. 1. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam mana-mana acara tertentu.64m.60m. 1. 1. 1. 1. 1. 15. 1. 1.6 Perempuan 12 tahun 1. 1.45m. 1. 1. 1. 1.2.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang 14. 1.43m.66m.57m.39m. 1. 62m.45m.35m.57m.4 Perempuan 15 tahun 1. berdasarkan jadual mengira mata IAAF. 1. 1. Keadaan ini digunakan untuk memutuskan seri bagi sebarang kedudukan dalam pertandingan ini. 1.5 Lelaki 12 tahun 1.1 Pemenang ialah peserta yang dapat mengumpul jumlah mata yang terbanyak dalam lima atau tujuh acara mengikut keadaan. Jika ini juga tidak dapat diputuskan.25 m.65m.68m.30m.49m.2. 1. 1. 1.2. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata tertinggi dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri.49m.73.1. 1.63m.40m.60 m.69m.51m.35m. 1.1 Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat bagi acara lompat kijang adalah seperti berikut : Peringkat Umur 18 tkb 15 tkb Lelaki 11 / 13 m 11 / 13 m Perempuan 7/ 9 / 11 m 7 / 9 / 11 m 15.67m. 1. 1. 1.60m.66m.73m. 1. 1. 1.75m. 1.53. 1.1.35m.54m. 171m. 1. 1. 1. 1.77m dan seterusnya 13.70m dan seterusnya. 14.71m. 1. 1. 1.0 Cara Pemutusan Keputusan Kejohanan 15. 1.2 Sekiranya seri. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 13. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 103 .77m dan seterusnya 13.40m. 1.30 m.20 m.57m.63m.53m.1 Acara Pentatlon dan Heptatlon 15.69m. 1.47m.75. 1.

2.2. Sekiranya kedudukan masih sama juga.1.2.2.2 Penentuan pemenang anugerah ini berdasarkan kepada kriteria yang berikut.1.3 15.2 15. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1.2. jumlah pungutan pingat emas atau perak atau gangsa dalam acara individu akan diambil kira.2.2.1.1. rekod remaja kebangsaan (KOAM).1 15.1 Hadiah Anugerah peserta terbaik adalah untuk kategori berikut: 15.1. Olahragawan dan Olahragawati diberi kepada peserta terbaik keseluruhan (Lelaki dan perempuan). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 104 .2.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 15.2.4 15. MSS ASEAN dan MSSM serta jumlah rekod yang diperbaharui dengan mengambil kira usia rekod dan bilangan pingat emas.4 15.2 15.2. Sekiranya pungutan pingat emas masih sama.5 15.2. pungutan pingat perak dan pingat gangsa dalam acara individu akan diambil kira.5.2.2.1.1.2.2.6 15. Sekiranya tiada rekod yang diatasi/dicatat.2.2. 15.3 15. maka keputusan akan dibuat berdasarkan jadual mengira mata IAAF bagi pencapaian terbaik acara tertentu setiap peserta.2 Penentuan Peserta Terbaik 15. 15.8 Lelaki 18 tahun Perempuan 18 tahun Lelaki 15 Tahun Perempuan 15 tahun Lelaki 12 tahun Perempuan 12 tahun Olahragawati Olahragawan 15.2.7 15.2.2. perak dan gangsa.1 Pemecah rekod baharu berstatus ( ikut ranking kejohanan ) rekod Kejohanan Olahraga Peringkat Kebangsaan (KOAM) .

Nombor warna hitam atas kain putih 17. 16.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 15. 16.Nombor warna merah atas kain putih 17.3.1.1.Nombor warna biru atas kain putih GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Semua pengundian lorong untuk acara akhir semasa kejohanan dijalankan akan dilakukan oleh jawatankuasa kecil pertandingan dan perangkaan dengan pengawasan / penyeliaan oleh wakil teknik KOAM atau MSSM. 16.3 Dua Separuh Akhir Tiga orang peserta pemenang daripada setiap separuh akhir dan dua orang lagi peserta yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir. maka penentuan kelayakan akan bergantung kepada kedudukan peserta.2 Tiga Separuh Akhir Dua orang peserta pemenang dan dua orang peserta yang mencatat masa yang terbaik bagi ketiga-tiga separuh akhir layak ke peringkat akhir. 16. 16. dan 16. 16. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 105 .1.5 17.1 Peringkat umur 18 tahun ke bawah .2 Peringkat umur 15 tahun ke bawah .3 Johan Keseluruhan Johan Keseluruhan bagi Piala Tun Razak ialah kontinjen olahraga Majlis Sukan Sekolah Negeri yang memenangi pingat emas terbanyak.1 Empat Separuh Akhir Pemenang setiap separuh akhir dan empat ( 4 ) pencatat masa terpantas akan layak memasuki peringkat akhir.3 Peringkat umur 12 tahun ke bawah . kiraan pingat perak terbanyak akan di ambil kira.4 Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatat masa terbaik lebih daripada bilangan yang dihadkan pada para 16. Jika berlaku kedudukan yang sama. jantina dan negeri: 17.1 Kad-kad warna dan nombor berikut akan digunakan untuk kelas.2.1.0 Huruf-Huruf dan Nombor Pengenalan MSS Negeri 17. perkiraan pungutan pingat gangsa terbanyak akan diambil kira. cabutan undi akan dilakukan oleh juri rayuan.jika masih seri.0 Separuh Akhir 16. Jika berlaku seri.

Putrajaya Huruf A B C D E J K M N P Huruf R S T W L Y No.0 BANTAHAN Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 146 KOAM. Labuan W.Lelaki R 601 – R 630 S 661 – S 690 T 721 – T 750 W 781 – W 810 L 841 – L 870 Y 901 – Y 930 No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 106 . GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.Lelaki A 001 – A 030 B 061 – B 090 C 121 – C 150 D 181 – D 210 E 241 – E 270 J 301 – E 330 K 361 – K 390 M 421 – M 450 N 481 – N 510 P 541 – P 570 No. kecuali perkara-perkara berikut: 18.P. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan (under protest ) dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSSM kelak.Perempuan R 631 – R 660 S 691 – S 720 T 751 .1 Segala masalah berkaitan dengan kelayakan (status) seseorang peserta yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 17.Perempuan A 031 – A 060 B 091 – B120 C 151 – C 180 D 211 – D 240 E 271 – E 300 J 331 – J 360 K 391 – K 420 M 451 – M 480 N 511 – N 540 P 571 – P 600 No.P.2 Huruf dan Nombor Peserta Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bil 11 12 13 14 15 16 MSS Negeri Perak Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Kedah Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang MSS Negeri Perlis Sarawak Terengganu Kuala Lumpur W.T 780 W 811 – W 840 L 871 – L 900 Y 931 – Y 960 18.

JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

18.2

Bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta-merta dan tidak lewat daripada: 18.2.1 Lima belas minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara pusingan awal; 18.2.2 Tiga puluh minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peringkat akhir; dan 18.2.3 Sebarang bantahan bertulis kepada juri rayuan mesti disertai dengan wang pertaruhan sebanyak RM200.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja).

19.0

Hak–Hak Jawatankuasa Pengelola 19.1 Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang ditetapkan, tetapi jawatankuasa pengelola dengan persetujuan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM, berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pemindaan, Penguruspengurus pasukan akan diberitahu. Jawatankuasa pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Olahraga KOAM terkini, PeraturanPeraturan Am MSSM atau peraturan-peraturan pertandingan kejohanan balapan dan padang MSSM. Jawatankuasa pengelola berhak tidak membenarkan pelibatan pelajar warga asing dalam kejohanan ini.

19.2

20.0

Hal–Hal Lain 20.1 Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai-pegawai. Individu yang tidak berkenaan dilarang masuk ke tempat-tempat khas tersebut Selain pegawai-pegawai teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian, tidak ada sesiapa pun dibenarkan masuk ke arena pertandingan kecuali kebenaran pengurus kejohanan. Jawatankuasa tidak bertanggungjawab atas kemalangan, kematian, kecacatan anggota, kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain berlaku : 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.3.4 20.4 Semasa perjalanan pergi dan balik dari penginapan ke stadium; Semasa kejohanan dijalankan; Di dalam dan di luar kawasan stadium; dan Ditempat-tempat penginapan.

20.2.

20.3.

Walau bagaimanapun, pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa keselamatan dan kesejahteraan peserta dan pegawai terjamin setakat yang munasabah.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

107

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

108

LAMPIRAN 6

BORANG TEKNIKAL

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

109

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 110 .

....KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH ___________________ BORANG PENYERTAAN KUMPULAN UMUR : 12 / 15 / 18* ACARA TARIKH LAHIR 100m 200 m 400 m 800m 3000m 5000M 100 L/P 110 L/P 3000m J/K 5000m J/K L.......... Tinggi L....... K/P / Surat Beranak LELAKI / PEREMPUAN* SEKOLAH : ……………………………….. Peluru M. Kijang M..Borang penyertaan mesti sampai kepada pihak pengelola sebelum ______________ ..... Jauh L.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ........ Lembing No.....Setiap butir mesti ditaip dengan jelas dan lengkap * Potong yang tidak berkenaan Jumlah Acara Bil... Cakera M. No Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *Tandakan (X) pada acara yang akan disertai oleh atlet ........... NAMA 111 ........ Tandatangan Pengetua / Guru Besar Cop rasmi: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

............ Peserta Jumlah muka surat ini JUMLAH Tel:(Pejabat) Tel:(Pejabat) Rumah: Rumah: Cop MSS Negeri: Tarikh: 112 5 Nama Ketua Kontinjen: Nama Pengurus Pasukan: Tanda tangan Setiausaha Agung : ………………………………..BORANG PENDAFTARAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ___________ KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN BORANG PENYERTAAN PERINGKAT UMUR TAHUN JANTINA L/P MSS: Bil Nama Peserta Nombor Peserta Kod-kod Acara perseorangan Tarikh Lahir No: Kad Pengenalan / Sijil Lahir Nama Sekolah Ting...…………… ........./ Darjah Catatan 1 2 3 4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Analisa Penyertaan Individu dan Berpasukan Kod Acara Bil..

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 113 . Tandatangan Ketua Bilik Panggilan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. …………………………………………….....BORANG BILIK PANGGILAN / PENYELIA PESERTA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN LAPORAN HAKIM BILIK PANGGILAN / PENYELIA PESERTA NO.. Masa : ……………………………. ACARA : …………………………………… (LELAKI / WANITA) AKHIR / SARINGAN ( ) GILIRAN NOMBOR PESERTA NAMA PESERTA PASUKAN CATATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh : …………………………. ACARA : ……………………………….

............ TANDA TANGAN PENGURUS PASUKAN CATATAN HAKIM BILIK PANGGILAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN....................... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 114 .......... ACARA : ………………….......................... NOMBOR NAMA PESERTA ……………………………………………….......................................……… 12L / 12P / 15L / 15P / 18L / 18P GIL... NO............................……….BORANG PENDAFTARAN LARI BERGANTI-GANTI NAMA PASUKAN : ……...... ACARA : ……………..............

.BORANG LAPORAN HAKIM BALAPAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ____________ LAPORAN HAKIM Acara:…………………………………………… No. Tanda Tangan Hakim Cadangan :. 6/7.Borang ini boleh diadakan dalam . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 115 . 2/3. Acara:…………………………………… Akhir / Saringan L/W 1 2 ……………………………………. 5/6. 7/8. 4/5. 1/8 dan 1 sahaja GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

000 m 15. ACARA .. 10.000 m. Peserta 1 2 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. ACARA :………………………………. ……………………………………… Tandatangan Pencatat Pusingan .20.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5. Pusingan 48 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 50 49 32 18 31 19 30 20 29 21 28 22 27 23 No.000 m Tarikh:………………………………………….000 m 116 50 Pusingan ntk Perlumbaan Berjalan Kaki .000 m 3.KAD PENCATAT PUSINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN - No.…………………………………………………… : AKHIR / SARINGAN ( ) No.

Tanda Tangan Penjaga Masa Tarikh: ………………………………………… GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 117 .KAD PENJAGA MASA NJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________________ LAPURAN PENJAGA MASA Acara:…………………………………………… No. Acara:…………………………………… L/W Akhir / Saringan TEMPAT LORONG NOMBOR PESERTA JAM 1/2/3/ …………………………………….

S.……………………………………. S. . Ketua Penjaga Masa Catatan:. ACARA: ………………ACARA:-…………………..) REKOD: ………………………………………… TEMPAT JAM 1 JAM 2 JAM 3 Masa Rasmi 1 2 3 4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH __________ | | | | | No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 118 5 6 7 8 MASA PUSINGAN:- 2 M.. …………………………………….( LELAKI / PEREMPUAN ) AKHIR / SARINGAN (………………. 13 15 M.. 8 7 6 5 4 3 2 1 TEMPAT Masa Rasmi Catatan Rekod:………………………………………. Acara:………… Akhir/Saringan( | | | | Catatan | | | | | | | | | | | | | 5 8 10 11 | | | 18 21 23 24 | | | | | | Tarikh: ………………………………………. ) ( L/P ) | LAPORAN KETUA PENJAGA MASA LAPORAN KETUA PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH SEKOLAH _____________ NO. Acara:-………………………….

Acara …………………………. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 No..KAD PENCATAT PUSINGAN AM KAD PENCATAT PUSINGAN AM ACARA : ………………… PENCATAT : ……………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 119 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ..Pusingan Tempat 1 Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 2 3 4 5 No.

LAPORAN PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN (BALAPAN) No.. Acara : …………………………(L / P ) AKHIR / SARINGAN ( ) TARIKH / MASA KEADAAN CUACA JANGKA MASA KELAJUAN ANGIN KEPUTUSAN ……………………………………………….. Tandatangan Penjaga Alat Penyukat Angin Tarikh : …………………. Acara : ……………………….. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 120 . Tandatangan Referi GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. …………………………………….

.. ACARA : ………………… ACARA :………………………….............. Tanda Tangan Referi Tarikh : ……………………………… GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN... ( LELAKI / WANITA) AKHIR / SARINGAN ( ) NOMBOR PESERTA / PASUKAN YANG BERSALAH TEMPAT KESALAHAN BUTIR-BUTIR KESALAHAN KEPUTUSAN REFERI …………………………………………………………………………………............. Tanda Tangan Pengadil ………... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 121 ....LAPORAN PENGADIL No...........………………………........... ………………………………………………………………………………………………………………................………………............ : ………...………………………..

ACARA …………………….KAD UKURAN TINGGI KAD UKURAN TINGGI MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ________________________ ACARA-ACARA PADANG (KETINGGIAN) KEJOHANAN MSSM MASA TARIKH…………… REKOD ASEAN M M M NO. ACARA.……………………… (LELAKI / PEREMPUAN) BUTIR-BUTIR PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEPUTUSAN PASUKAN KETINGGIAN CATATAN REFERI ………………………………………………… TEMPAT NAMA NO PERTAMA KEDUA KETIGA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KETUA HAKIM PENCATAT JUMLAH KEGAGALAN PASUKAN KEEMPAT ………………………………………………… ………………………………………………… KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN JUMLAH LOMPPATAN NAMA NO TEMPAT GILIRAN 122 .

ACARA-ACARA PADANG (UKURAN JAUH) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 123 .

............................. SEBAB PEMBATALAN No................... Tandatangan Ketua Hakim Nota..................................... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 124 ........ LOSE OF CONTACT M PUSINGAN ATAU BENT MASA AMARAN DIBUAT .................................................................................................. KNEE ..................... HAKIM / NAMA .....MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ KAD AMARAN HAKIM JALAN KAKI ( UNTUK DISERAHKAN KEPADAKETUA HAKIM JALANKAKI DENGAN SEGERA) No.... PESERTA …………………………………………………...................................................... Tanda X didalam kotak berkenaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.....

Hakim Nama Hakim:-……………………………………………………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 125 . km. Peserta GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.………………………………… Tarikh:. Acara / Tempat NO..KAD ACARA JALAN KAKI JUMLAH AMARAN ACARA JALAN KAKI KAD JUMLAH AMARAN HAKIM JALAN KAKI No.………………………………………………………………….………………………. PESERTA AMARAN Pusingan Sebab dan atau m atau > masa PEMBATALAN Sebab Pusingan dan m atau atau > masa No. Jarak:. Negeri / MSSD:.

Ketua Hakim : ……………………………. Butir-Butir Peserta Gil Nombor Nama Tempat 1 2 3 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 126 4 5 6 Tarikh :……………………. Hari Pertama Negeri / Pasukan m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata Referi :…………………………………... *Jumlah mata selepas tiap-tiap acara Untuk acara penthathlon borang ini boleh diubahsuai dari segi acara .. Berpagar Tinggi Peluru Jauh Lembing Keputusan 110 m Lari Lompat Lontar 400 m Mata Lompat Rejam Mata 1500 m Jumlah Hari Kedua Jumlah Jumlah Mata Akhir HEPTATLON NOMBOR ACARA : …………………………….HEPTATHLON REKOD : ………………………….

...... Nombor Peserta / Pasukan yang Bersalah : Tempat Kesalahan Masa Kesalahan BUTIR-BUTIR KESALAHAN ..................................................00 diterima :………………….............................................................................................................................................................. Tandatangan Pengurus Pasukan (Untuk Kegunaan Pegawai) Tarikh dan Masa Diterima : …………………………Bayaran RM 200....... ……............................................………………...............………………… Akhir / Separuh Akhir / Saringan : ………….................................................................................................................................................................... ……................................. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 127 ........................BORANG BANTAHAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ Acara : …………………………………………………......................... ...................................................................................................... Keputusan .......………………................................................………………...........………………......................................... Lelaki / Wanita : ……….......... Acara : ………........................................…………… PPD : …………………………………………………………........................................................................................................................................................... ……................. Pengerusi – Juri Rayuan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN........................................................ Referi Keputusan ........……… No..............

BORANG KELUAR-MASUK PERALATAN Nombor Acara Masa Acara Bil 1 2 3 4 Peluru: Jenis Alatan Kg. Kuning iii. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 128 . Merah 5 6 7 Jam Randik Kad Keputusan Borang Keputusan Rasmi dan kertas karbon 8 9 10 11 12 Clipboards Tandatangan Pegawai Tandatangan Pengurus Teknik ( Nama : Semasa peralatan diambil ) ( Nama : ) Semasa pemulangan peralatan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Putih ii. m Keluar Kuantiti Masuk Catatan Pita Ukur : Spikes Penanda Bendera i.

LAMPIRAN 7
CADANGAN PENGISIAN PERASMIAN / PENUTUPAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

129

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

130

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol)

MASA

PENGISIAN

Ketibaan Dif-Dif Jemputan Ketibaan VVIP Lintas Hormat Kontinjen MSS Negeri Ucapan Yang Berbahagia KPPM @ Wakil KPPM Ucapan Perasmian oleh VVIP Upacara menaikkan bendera Obor kejohanan (jika ada) Lafaz Ikrar Kejohanan Sesi Pengenalan kepada Yang DiPertua MSS Negeri dan Setiausaha Agung MSS Negeri Penyampaian Anugerah Hadiah Juara MSSM (jika ada) Perbarisan Keluar Kontinjen Persembahan (Jika Ada) Majlis Bersurai

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

131

PENGISIAN PENUTUPAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN Ketibaan Dif-Dif Jemputan Ketibaan VVIP Acara Kejohanan Persembahan Kontinjen mengambil tempat Penyampaian Hadiah dan Piala Kejohanan Ucapan Perasmian oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Kejohanan (Yang DiPertua MSS Negeri) Ucapan Penutupan Rasmi Kejohanan oleh VVIP Upacara menurunkan bendera kejohanan Obor kejohanan dipadamkan (jika ada) Penyerahan Bendera Kejohanan kepada tuan rumah tahun berikutnya Penyampaian Cenderamata *Pengumuman Peserta yang Berjaya mewakili Pasukan MSSM ke Sekolah-Sekolah ASEAN Perbarisan Keluar Kontinjen dan bersurai *tertakluk kepada pindaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 132 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 133 .LAMPIRAN 8 CONTOH SURAT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 134 .

_________________. Sekian. 2. sekolah tuan dijemput mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. borang dalam bentuk disket untuk tindakan pihak tuan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 135 . Bersama ini disertakan peraturan pertandingan. 4. Sekolah ______________ Tuan. Sehubungan itu. Penyertaan hendaklah alamat dibuat melalui disket dan hendaklah sampai ke pada ________________. Dimaklumkan bahawa kejohanan tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut Tarikh Masa Tempat : : : 3. ( ) Pengetua / Guru Besar Sekolah _______________________ GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEJOHANAN OLAHRAGA DAERAH /SEKOLAH ___________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. terima kasih.SURAT JEMPUTAN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Kepada:Pengetua / Guru Besar. __________________ selewat-lewatnya Kerjasama tuan dalam hal ini amatlah dihargai. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

Sekian. pihak sekolahj _____________ ingin menempah penggunaan kemudahan di Kompleks Sukan Bertam seperti ketetapan berikut :Balapan larian dan padang olahraga : : jam 7. 2.30 petang setiap hari mulai 2 hingga 5 April 2007 untuk pertandingan jam 7. Bandar Baru Perda. didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.P.00 pagi hingga 6. Sehubungan itu. Jabatan Khidmat Kemasyarakatan. Kerjasama dan sokongan pihak tuan bagi menjayakan acara kami ini amatlah dihargai. Bahagian Tempahan Stadium Batu Kawan) Tuan.30 pagi hingga 12. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 136 . Seberang Perai. Majlis Perbandaran Seberang Perai. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran ______________akan mengadakan kejohanan tersebut pada ___________________.SURAT TEMPAHAN STADIUM / VENUE KEJOHANAN Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Pengarah.30 t/hari untuk raptai pembukaan dan penutupan pada ____________ 4. TEMPAHAN STADIUM BERTAM UNTUK KEJOHANAN OLAHRAGA _____________ Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. (U. Pembukaan rasmi dijangka akan disempurnakan oleh ___________________ pada _______________________ jam ________ dan Penutupan rasmi akan dilakukan oleh ___________ pada _______________ jam ________________ 3. ( __________________________ Pentetua / Guru Besar Sekolah ________________ ) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Seramai 1200 pelajar dan guru akan menyertai kejohanan 4 hari itu.

Sekian. s. Seberang Perai Utara.30 hingga 5. Sukacita dimaklumkan bahawa Kejohanan Olahraga Skolah __________ke-53.30 petang setiap hari. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 137 . Sehubungan itu.SURAT KEPADA POLIS POHON KAWALAN KESELAMATAN DAN TRAFIK Rujukan Tuan : Rujukan Kami Tarikh : Ketua Polis Daerah. Majlis Penutupan :Tarikh Masa Tempat : : : Khamis. akan diadakan pada 2 hingga 5 April 2007 di Kompleks Sukan MPSP. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh TYT Yang DiPertua Negeri Pulau Pinang dan Majlis Penutupan Kejohanan akan dilakukan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang akan diadakan seperti ketetapan berikut:Majlis Perasmian :Tarikh Masa Tempat : : : Isnin.00 petang Kompleks Sukan Bertam. 4. Tuan. SEBERANG PERAI UTARA. Kerjasama tuan dalam hal ini amat dihargai.30 petang Kompleks Sukan Bertam.00 pagi hingga 6. 5. 2. Ibu Pejabat Polis Daerah. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Ibu Pejabat Kontinjen Polis Negeri GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 3. KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH _______________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Bertam mulai jam 7.k Pengarah Pelajaran Pulau Pinang. ( ) Pengetua / Guru Besar Sekolah ___________________. 5 April 2007 4. Ketua Polis Negeri. Seberang Perai Utara.00 hingga 6. Jawatankuasa Pengelola ingin memohon bantuan pihak tuan untuk membuat kawalan keselamatan dan lalulintas sepanjang kejohanan terutama sekali semasa kedua-dua majlis tersebut. terima kasih. 2 April 2007 3.

Ucapan Pengerusi Taklimat oleh Ketua Unit Sukan Lantikan Jawatankuasa Pengelolaan Membincangkan bidang tugas JKK. tuan telah dilantik untuk mengetuai Jawatankuasa Kecil kejohanan tersebut (rujuk surat panggilan mesyuarat). Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. MESYUARAT PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP KE 53 2007 Bil. terima kasih. b. Tuan Pengarah Pelajaran – Tuan dijemput mempengerusikan mesyuarat. f. c. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 138 . KECEMERLANGAN SUKAN KEGEMILANGAN NEGARA Saya yang menurut perintah. ( ) Ketua Unit Sukan. Sekian. Pulau Pinang. Dipohon jasa baik Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Unit / Pengetua / Guru Besar agar dapat membenarkan pegawai/guru yang berkenaan untuk menghadiri mesyuarat ini. 3. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengelola akan diadakan pada tarikh. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Jawatankuasa Pengelola Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Pulau Pinang Ke 53 ini. b. 5. tempat dan masa seperti berikut:Tarikh Masa Tempat Agenda : : : : a. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang sk. Kehadiran tuan dalam mesyuarat tersebut amat dihargai. d.p. 2.SURAT JEMPUTAN MESYUARAT J/K PENGELOLA Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Edaran: _________________________________ _________________________________ Melalui : . Lorong Kulit. e. Tuan. Sehubungan itu. Taklimat perbelanjaan oleh Bendahari Hal-hal lain 4.Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Unit / Pengetua / Guru Besar. 1 / 07 Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Kejohanan tersebut akan diadakan pada 2 – 5 April 2007 bertempat di Stadium Bandaraya.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 139 .LAMPIRAN 9 SUKAN TARA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 140 .

.........0 M PC 4...............0 M NAMA PEGAWAI...5 M 5.............5 M 3.5 M PC 2.. NAMA PEGAWAI...... TARIKH..5 M 3.......LAMPIRAN 1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA BANDAR SERI PUTRA....0 M JAUH PA 3...0 M 4...................0 M LONTAR LC 5..5 M 7..... 71700.............. PENYERTAAN (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN ACARA .... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 141 .... KELAS ... * TANDAKAN ( 1 ) SETIAP PESERTA YANG BERJAYA PADA SETIAP HAD KELAYAKAN DI ATAS * GUNAKAN BORANG BERLAINAN BAGI SETIAP KATEGORI........5 M 8............5 M 5.... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 6........0 M 4..............5 M 6.........5 M PENYERTAAN (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN ACARA...........SEMBILAN BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH.5 M 6........ N........... GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.....0 M LB 6..... KELAS.........5 M 7.........0 M PB 4....... BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH.5 M 8.....0 M PELURU PA 5............. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 3...0 M LOMPAT LC 3........5 M LB 3...... TARIKH.0 M PB 2..........

....................1 2 MATA HAD KEL................................... ACARA ............ KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 142 ...56000...2 1 MATA 1 MATA 75 S 80 S 85S 85 S 90 S 95 S JUMLAH MATA 2 MATA 65 S 70 S 75 S 75 S 80 S 85 S LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR NAMA PEGAWAI.................... KELAS ................................... BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH.2 1 MATA 2 MATA 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR JUMLAH MATA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN........ KELAS .............. JUMLAH PENYERTAAN HAD KEL.. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA ACARA KELAS LA 15 S 12 S LA LB 16 S 13 S LB 100 M 400 M LC 17 S 14 S LC PA 17 S 14 S PA PB 18 S 15 S PB PC 19 S 15 S PC JUMLAH PENYERTAAN 1 MATA HAD KEL.........................1 HAD KEL.......LAMPIRAN 2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERMAISURI BANDAR SERI PERMAISURI............. KUALA LUMPUR BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH.. TARIKH............. ACARA ....... TARIKH....

00 PAGI KUNING 08.45 PAGI 09. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 143 .15 PAGI 12.45 PTG 05.45 09.00 PAGI 08.00 PAGI 08.00 PAGI : : : : 2010 RABU 8.15 PAGI 11.30 PTG 03.30 PTG 03.00 PTG 04.30 PAGI 10.30 PAGI 10.45 PTG 06.00 08.00 PETANG BIRU 08.00 PTG 04.30 PTG – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER CATATAN : JADUAL DI ATAS HANYALAH ANGGARAN.15 04.15 PTG 04.00 PTG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 02.15 PTG 04.30 PETANG – 6. SETIAP RUMAH SUKAN HARUS BERGERAK KE ACARA SETERUSNYA MENGIKUT ALIRAN DI ATAS.45 PTG 06.00 04.00 PTG BIRU 02.15 PTG 04.30 PTG 03.45 05. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. SEKIRANYA SESUATU ACARA DAPAT DIHABISKAN AWAL.00PAGI – 12.45 PAGI 09.15 PAGI 12.15 11.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PTG PTG PTG PTG PTG – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER KUNING 02.CONTOH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA IPOH PERAK JADUAL PERGERAKKAN SUKANTARA BAGI SATU RUMAH SUKAN TARIKH HARI MASA SESI PAGI MERAH 08.00 PAGI 08.30 10.30 PAGI 10.00 PTG 04.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 08.00 TENGAHARI 2.45 PAGI 09.30 PAGI – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER SESI PETANG MERAH 02.30 03.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->