P. 1
Fail Meja Pk Kokurikulum

Fail Meja Pk Kokurikulum

|Views: 271|Likes:
Published by Paramesvaraja Mahan

More info:

Published by: Paramesvaraja Mahan on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Membantu mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul.

6. 7. 8.

1

OBJEKTIF UMUM KOKURIKULUM Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; Masyarakat turut bertanggungjawab mendidik murid-murid. memainkan peranan

2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF KHUSUS KOKURIKULUM Objektif utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara Objektif yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. 2

2.

3. 4.

5.

Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara dalam gerak kerja kokurikulum Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak.

6. 7. 8.

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH
PENGETUA PIBG
PENOLONGKANAN(HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENYELIA PETANG
KURIKULUM

PENOLONG KANAN

HAL EHWAL MURID
PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat Koperasi

KURIKULUM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN GURU KANAN PUSAT SUMBER ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah

PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik

PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ

PENTADBIRAN

GK MP BAHASA KAUNSELOR

GK MP SAINS KEMASY. Ketua Panitia

GK MP TEK. &.VOK

GK MP Sains/ Mat

Disiplin Badan Pengawas Biasiswa Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Badan Pengawas/ SPBT Majalah Sekolah Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah

Ketua Panitia

Ketua Panitia

Ketua Panitia

GURU-GURU DAN MURID-MURID

4

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

Pengetua JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan

Setiausaha Sukan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

5

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENETAPAN PERLAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) Penyelia Kokurikulum Penyelia Sukan S/U Sukan Daerah Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 6

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

1.3 1.4 1.5 1.6 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah , daerahdan negeri. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan 1.1

1.2 1.3 1.4 1.1

3. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

1.2 1.3 1.4 1.1 1.2

4. Penolong Kanan, Penolong Kanan

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Iktisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

7

m. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. dan lain-lain). 1.27 (Tambahan No. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. 8 .3 Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan. Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Dewan Bahasa dan Pustaka (2002).1 Konsep Kokurikulum Kokurikulum adalah ‘kegiatan kumpulan’. 1. 1. kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah.5 Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal.0 1. 11).4 Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. 2) bertarikh 28hb Disember 1967.s.U.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Dasar dan Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 1. 269. 692. 5652 Jilid 11/Bil.11 (Tambahan No. Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.s. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956). 1. Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998. 41). Dewan Bahasa dan Pustaka (1992).2 ’Kegiatan kokurikulum’ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah.s. m. Perundangan (A)/P. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah. m. mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan. Rujuk Warta Kerajaan No. Dewan Bahasa dan Pustaka (1984). Rujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). kegiatan sukan.

"Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.s. disiplin kendiri. 3. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Rujuk Ramlan Abd. penyertaan dalam persatuan dan kelab. 1.7 Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. Bhd.(A) 531/97. kecintaan kepada alam semula jadi. 44. penyertaan dalam badan beruniform. Januari 2002. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya.U. rohani. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. lain sebagaimana 9 . berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. Dewan Masyarakat. 44.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(a) (b) (c) (d) penyertaan dalam sukan dan permainan. Kerangkraf Publication Sdn. Pengetahuan.0 3. unsur kebudayaan dan kepercayaan. Januari 2002. Wahab. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. nilai.0 Kokurikulum Dalam Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. integrasi nasional.s. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. m. kebudayaan.1. kreativiti dan inovasi. Kerangkraf Publication Sdn.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. Bhd. Wahab. Rujuk Ramlan Abd." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. kemahiran. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. norma. kepimpinan. m. 2. keusahawanan. pengalaman. kemahiran dan latihan. Dewan Masyarakat.

Januari 1985}.3 . hobi dan rekreasi. 41).1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 42/No. (A) 196 bertarikh 21hb.2 4. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. P. 3. satu kegiatan persatuan atau kelab. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan.U. 11(29) bertarikh 2hb. Seberapa yang boleh. sukan dan permainan.U. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Mei 1998. 11 (Tambahan No. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. 4.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (c) (d) (e) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. {Rujuk Seksyen 18. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 10 4. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. badan beruniform. (A) 531/97. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. dan satu kegiatan sukan atau permainan. {Rujuk Subperkara 5. Perundangan (A).0 4. maka apabila disabitkan sedemikian. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan.

7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. 11(29) bertarikh 2hb.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986.4. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.5 Sekolah-sekolah. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. ketatanegaraan.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4. 4. 2000.2.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. KP. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. {Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KP(BS)8591/Jld. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 11(29) bertarikh 2hb. 4. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 4. Januari 1985}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subperkara 5. KP(BS)8591/Jld. 11 .

0 5.1. mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana pengetahuan.2. kegiatan kokurikulum berfungsi untuk membantu dan membolehkan pelajar-pelajar:(a) (b) (c) mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan diperoleh di bilik darjah. 11/Bil.1. Bahagian 2.1 Peruntukan masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. 5652 Jil. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ).1 Keberkesanan Kegiatan Kokurikulum Sebagai kegiatan kependidikan.5.0 7. 1. pengalaman dan kemahiran yang telah dan dipelajari dalam bilik darjah.2 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab Guru Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik darjah. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:5. yang yang ilmu akan Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu 12 . 7. 3 &6 4&5 Aliran Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu 5.1 Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan.

13 . Kesetiaan kepada Raja dan Negara. ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah dan cabaran. meningkatkan kreativiti. dan anggota masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni. inovasi dan kekaryawanan dalam bidang-bidang yang diminati. kepemimpinan (leadership). berinteraksi dengan rakan-rakan. memperoleh pengetahuan.2 Unsur-unsur kependidikan yang perlu dijelmakan dalam kegiatan kokurikulum termasuklah yang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Kepercayaan kepada Tuhan. positivisme (positivism). buah fikiran yang bernas. dan kemahiran baru yang tidak mungkin diperolehi di bilik darjah. memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasmani. Kesopanan dan kesusilaan. memberi sumbangan tenaga. bertimbang rasa (understanding). minat dan potensi diri sendiri dalam bidang-bidang yang diceburi mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain mempunyai nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan yang luhur. menguji dan mempertingkatkan ciri-ciri kepemimpinan. toleransi (tolerance). Keluhuran Perlembagaan. Pendidikan Seumur Hidup. khidmat dan kepakaran kepada yang memerlukan. dan tegas (assertive). keluhuran rohani. memperluaskan persepsi dan pandangan hidup. pengalaman.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri. dan kecemerlangan dan ketrampilan intelek. mengalami sendiri hakikat pentingnya perpaduan. berbudi bahasa dan bersopan santun (politeness). memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka peluangpeluang baru untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan. menerima dengan senang hati (acceptance). berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawaban diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi. ceria. mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. aman dan sejahtera serta saling bekerjasama. permuafakatan dan semangat sepasukan. idea. empati (empathy). menyuburkan sifat-sifat penyayang (caring). ketenangan dan kematangan emosi. kerjasama. Keilmuan dan Kepengetahuan. mengembangkan bakat. Kedaulatan Undang-Undang. 7.

Penghargaan. dan spiritual.0 8. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. diberi penekanan baru. Kesetiaan dan ketaatan. Kepemimpinan. Ketahanan fizikal dan semangat. Disiplin dan Kebertanggungjawaban. Komunikasi dan Pergaulan. Ahmad Badawi (1985). Datuk Seri Abdullah Hj. Dato' Abdul Rahman Hj. Komitmen. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum. Kepengerusan dan kepentadbiran. kemahiran dan kepakaran. Arshad (1985) 14 . Rekreasi dan riadah. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. Kerjaya dan Keusahawanan.2 Penekanan baru kepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang.B. Etika dan amanah. Penilaian dan pengiktirafan. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. Peningkatan kebolehan. dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik.(h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (bb) (cc) 8. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan. Y. Penyelidikan dan pembangunan.A. Kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Perpaduan dan integrasi nasional. iltizam dan dedikasi. fizikal. Protokol dan Etiket. Kepentingan Kokurikulum Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Kesukarelawanan. Kemahiran berfikir. 8.1 Kemanusiaan yang murni. Kreativiti dan inovasi. Kebudayaan dan kesenian.

jasmani.4 Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalamanpengalaman tertentu di bilik darjah. 8. bakat. Geografi dan Kesusasteraan. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin. 4/1995. bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis. seperti matapelajaran-matapelajaran Sivik.3 Gerak kerja kokurikulum "… adalah penting untuk menyemai. 15 . kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi.6 Pada keseluruhannya. minat. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (1989). Sejarah. misalnya. 8." Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). kokurikulum juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang akademik melalui kurikulum yang sedia ada. memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau pun 'esprit de corps' di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berlainan. bersatu padu. berdisplin. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara. 1/1985.7 Seperti mana kurikulum. maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental.5 Peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahirankemahiran tertentu kepada pelajar-pelajar. belum dapat tercapai sepenuhnya seperti mana yang diharapkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. gerak kerja kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Oleh yang demikian. Sungguh pun demikian. 8. dan mempunyai sahsiah yang baik. melalui kurikulum sahaja.8. Ia juga bertujuan melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. 1/1985. bertolenrasi. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Sekarang terdapat tandatanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara menyeluruh di kalangan pelajar-pelajar amnya. berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. rohani. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. 8.

8. Di samping itu. boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai. 8. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dalam surat KP(BS)8575-196 Jld. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. rohani. 7/1988. IV(26) bertarikh 2 Jun 1999. rohani.12 Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 8. sukan dan kokurikulum di samping mengekalkan syarat kecemerlangan akademik. sukan sebagai sebahagian daripada kegiatan kokurikulum yang diwajibkan di sekolah-sekolah adalah juga merupakan satu-satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan para pelajar. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Berbagaibagai cara boleh dilakukan di peringkat sekolah supaya perkembangan potensi individu dapat disesuaikan dengan minat dan bakat murid itu sendiri. 7/1988. 4/1995. kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.18/2000 16 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11 ''… Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan dan menetapkan bahawa dasar dan syarat pemilihan pelajar ke tingkatan satu di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) bermula kemasukkan tahun 2000.8 Dalam konteks pendidikan kebangsaan. dan emosi pelajarpelajar. emosi dan jasmani. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menegaskan bahawa muridmurid di sekolah perlu diberi ruang unutk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran.10 Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan para pelajar dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani. 8.'' Dato Dr Abdul Shukor bin Abdullah. memberi penekanan utama kepada penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aspek kepimpinan. 8.9 Sekolah-sekolah yang tidak memberi keutamaan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar dalam gerak kerja tersebut.

I read law to help me draft agreements. I suppose. terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan. I learnt accountancy to understand finance.17 The object of education.13 "I don’t believe in purely academic achievements. how to realise your vision and dreams.14 True co-curriculum in education enable everyone to become the person he or she to fully capable of becoming and the person they dream of being. George Allen & Unwin. that the child is assisted both in language and thought to classify and provide meaning and relationships to things. A university degree alone could produce a manager. You must know how to turn what you know into ringgit and sen. Tan sri Dato' Seri Musa bin Mohamad. etc. communication skills. thinking skills. Going Places. But academic intelligence alone doesn't make you successful. 8. ideas and events. June 2002.16 "… perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. June 2002. 59." Datuk Maznah Hamid. 1978). p. True education shapes you to maximise your creativity and use what you have learn to become the best that you are in whatever field.16.D. In short. is to provide pupils and students with the means for understanding their society and its structures. accelerated learning. B. you need a "Master's in Common Sense" and a "Bachelor's in Streetsmart" more than a MBA and Ph. in very general terms. This is certainly a part of what culture implies." Datuk Maznah Hamid. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. dalam Perutusan Tahun Baru 2002. speed reading.s. 2002. and to open up for them a way of creating 'meaning' out of their environment and their relationships. 17 . Going Places. There's no substitute for the "University of Hard Knocks" in life." Y.15 "True education means building on your skills. Ivor Morrish. The Sociology of Education: An Introduction (2nd Edition. m. p. 8. 8. People skills. London.16. in specific terms. and from an educational point of view it will mean. 8.8. Menteri Pendidikan Malaysia. Anonymous. living skills.

Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Subseksyen 135(1) Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan.11 (Tambahan No. Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Warta Kerajaan Perundangan P.U. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Pengetua PK Kokurikulum Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18.27 (Tambahan No. 2 3 Pengetua PK Kokurikulum 4 Menetapkan status kokurikulum Pengetua sebagai sesuatu yang PK Kokurikulum diwajibkan ke atas pelajar. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.(A) 531/97. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) Bil 1 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. 2) Jilid 42/No. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 6 7 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 8 18 . 11/Bil. P.U.(A) 196: 5652 J. 41).

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Pastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah Tetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar Tentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk aktiviti kokurikulum Sediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum Pastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dicapai Beri kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan TAMAT 19 .

Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil 1 2 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Tindakan (√ ) Catatan 3 4 5 6 7 8 20 . Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah dicapai.

Warta Kerajaan 1967 4. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SP ‘Am Bil.N. No. Warta Kerajaan 1997 5.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Akta Pelancongan 1957 2. 42. SPI Bil 2/1971 4. SPI Bil 4/1975 6.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 8/1971 5. 27. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 23/1966 2. Bil.N. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 21 .179-180 Jil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. 11. Warta Kerajaan 1956 3. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Jil.11 2.

22 8. SPI Bil. 7/1983 18. 4/1977 9. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. 3/1982 - 15. SPI Bil 1/1986 - . 3/1984 19. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 2/1981 13.U. 4/1983 17. 11/1978 12. SPI Bil. 4/1985 23. 4/1982 16. SPI Bil. 5/1985 24. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. SPI Bil. Video Game. 7/1977 10.U. 8/1978 11. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 3/1981 14. Hari Kelepasan Peristiwa P.7. SPI Bil. 4/1984 20.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil.

Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil.25. 3/1991 39. 32. SPI Bil. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Oleh 23 . 1/1991 38. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil 14/1988 - 35. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil 1/1989 36. 1/1988 29. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 26. SPI Bil 10/1988 34. .3/1988 - 30. 8/1988 33. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 6/1988 31. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD).Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 5/1986 28.7/1991 . Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah.

24 54. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. 4/1995 47. 2/1996 52. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 4/1992 43. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 2/1997 53. 8/1995 - 49. 1/1995 - 45. SPI Bil. SPI Bil. - 50. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. 7/1995 48. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri.41. SPI Bil. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. 3/1997 - . 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Pengurusan 42.1/1996 51. SPI Bil 9/1995 . 3/1995 - 46. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil.

Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 7/1999 64. SPI Bil. 9/2000 - 68. 9/2000 - 69. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil 7/2000 66. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil.55. SPI Bil. 8/1999 65. 3/1998 58. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 18/1998 60. SPI Bil. 6/1997 56. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 8/2000 67. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 2/1999 63. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. 1/1999 62. Murid Di Hari 59. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 2/1998 57. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 12/2000 - 25 .

SPI Bil. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 13/2000 71. 5/2002 - 26 . 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 17/2000 74. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 20/2000 77. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. 18/2000 75.70. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. 14/2000 72. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 11. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 27 . Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 2. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepaduu Ssekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 4. 7. 9. 8. Jawatankuasa yang dianggotai 1. 15. 12. 5. 10. 6. 13. 3. 16. 14.

Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Masa Yang Diambil Sepanjang masa Sepanjang masa 3 Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa 4 5 6 7 8 28 . Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.NORMA KERJA BERKAITAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM DI SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan dan jumlah aktiviti Bil 1 2 Jenis Kerja Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 29 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

7 Ketua Unit Sukan 1. Membantu menyelia kegiatan .PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENUBUHAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.8 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Pegawai Jabatan. Penolong Kanan. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan 4. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.12 Guru Pasukan Sekolah 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelia Kokurikulum 1.4 S/U Sukan Daerah 1.10 Guru Penasihat 1. Pelajaran Johor 5.5 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 1. Kelab/Persatuan.9 S/U Sukan 1.6 Penolong Pengarah (HEM) 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 1. daerah dan negeri.7 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .8 Penyelia Kokurikulum 1.2 Penyelaras 30 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Mengelola. Kelab Sukan Permainan 1.11 Guru Rumah Sukan 1. Pengetua/Guru Besar Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 Penyelia Sukan 1.

Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 31 . Guru Kanan Mata Pelajaran kokurikulum peringkat sekolah Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 1.Penolong Kanan HEM.3 1.5 1.6 Pasukan Pakaian Seragam. Penyelia Petang. Kelab/Persatuan.4 1.

lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. badan beruniform. hobi dan rekreasi. penyertaan dalam badan beruniform. 41). (A) 531/97. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. P. 1.U.0 2. Perundangan (A).1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. {Rujuk Seksyen 18. Mei 1998.2 .2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (f) (g) (h) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.U. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.0 1. sukan dan permainan. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. penyertaan dalam persatuan dan kelab. 2. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(e) (f) (g) (h) penyertaan dalam sukan dan permainan.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PENUBUHAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. 42/No. (A) 196 bertarikh 21hb. 11 (Tambahan No.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak 32 2.

4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. maka apabila disabitkan sedemikian. 2. satu kegiatan persatuan atau kelab. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 33 . 2. Seberapa yang boleh. 2. 11(29) bertarikh 2hb. 2. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. ketatanegaraan.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. {Rujuk Subperkara 5. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 11(29) bertarikh 2hb.melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. KP(BS)8591/Jld. 16/2000. 11(29) bertarikh 2hb. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Januari 1985}. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 2. {Rujuk Subperkara 5. {Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}. 2000.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5 Sekolah-sekolah. Januari 1985}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 34 .3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. 2. KP. Rujuk Subperkara 5.Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986.2. KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.

35 . Warta kerajaan Jil. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 5 6 7 8 9 10 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Pengetua Pengetua PK Koko pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Pengetua Pengetua Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. No 11 2. 42.

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat TIDAK YA Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat SEMAK TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 36 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 37 .

bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 1/1971 3. Jil.N. 23/1966 2. 11. Bil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Warta Kerajaan 1997 5. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 38 . Warta Kerajaan 1967 4. SPI Bil 4/1975 6.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1956 3. 42. 27. SPI Bil 2/1971 4. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Akta Pelancongan 1957 2. No.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.11 2.N. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SP ‘Am Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.

4/1982 16. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. SPI Bil. 5/1985 24. 4/1984 21. 2/1981 13.U. 7/1977 10. 3/1981 14.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil 1/1986 - .U. 4/1983 17. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Video Game. 7/1983 18.7. SPI Bil. 4/1985 23. 3/1982 - 15. SPI Bil. 4/1977 9. SPI Bil. 8/1978 11. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. 39 8. Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan.

1/1988 29. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.3/1988 - 30. 8/1988 33. . SPI Bil 10/1988 34. 1/1991 38. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 3/1991 39. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. 32. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 6/1988 31. SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. 5/1986 28. Syarikat/Badan 27. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil 14/1988 - 35. Oleh 40 . SPI Bil.25. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 2/1986 26. SPI Bil 10/1989 37. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 4/1991 40. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah.7/1991 .Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.

Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. - 50. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 3/1995 - 46. 2/1996 52.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 1/1995 - 45. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 4/1995 47. 41 54. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 7/1995 48.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. SPI Bil. 4/1992 43. SPI Bil. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. 2/1997 53. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . 8/1995 - 49. SPI Bil. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. 3/1997 - . PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar.41. Pengurusan 42. SPI Bil. SPI Bil.1/1996 51.

55. 8/1999 65. SPI Bil. 1/1999 62. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. 18/1998 60. 8/2000 67. SPI Bil. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. 2/1999 63. 7/1999 64. 6/1997 56. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 9/2000 - 68. 12/2000 - 42 . Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. 9/2000 - 69. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Murid Di Hari 59. SPI Bil. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 3/1998 58. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 7/2000 66. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah.

20/2000 77. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 5/2002 - 43 . SPI Bil. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 13/2000 71. 17/2000 74. SPI Bil. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 14/2000 72. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 18/2000 75.70. SPI Bil. SPI Bil. Rukun Negara Di 73.

06. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 44 . Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. 08. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. 03. 01. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. 07. 05. 02. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. 04.

NORMA KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 45 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu .

11 Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu 12 1 Minggu 13 Januari hingga Oktober Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 46 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 47 .

Sekian. 5. ( ) Setiausaha. SK Masai. Johor Tuan. bertarikh 21 Mei 1998. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. 4.U. Johor Ruj.p. No. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Sehubungan itu. 2. 11. Tambahan No. b.(A) 196. JOHOR 48 . Sk Masai. 1.Kami Tarikh Pengetua. Johor Bahru. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan. SK MASAI JOHOR s. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap.k. Perundangan (A): P. terima kasih. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SK MASAI. 21.81750.Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. : JBA1016/05/04/06/2004 ( 1 ) : 12 Oktober 2004 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SK MASAI. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini.

Kami Tarikh Ismail bun Saliyan.. Ruj. JOHOR : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : JBA1016/05/01/2004 ( 1 ) : 18 Oktober 2005 Tuan. ……………………………………. Tuan Ruj.(A) 196. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tambahan No. JOHOR JLN TENGAH. 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. SK MASAI. No.81750. 11. Sekian. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.81750. ( ) GURU BESAR SK MASAI. bertarikh 21hb. JOHOR 49 . terima kasih. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. 2. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2005 ( 1 ) bertarikh 12 Oktober 2004 adalah dirujuk. Perundangan (A): P. 21. JOHOR JLN TENGAH.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SK MASAI. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan.81750.U. Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Senarai Ahli Jawatankuasa. JOHOR JLN TENGAH. JOHOR Pakaian Seragam. Mei 1998.

Tambahan No. JOHOR JLN TENGAH. Perundangan (A): P. b. No.p. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. 50 . saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra memohon daripda pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. JOHOR JLN TENGAH. bertarikh 21 Mei 1998.(A) 196. Tuan Ruj. 11. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas.U. JOHOR Ruj. Sehubungan dengan itu.81750. 21. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/01/2004 (1) bertarikh 18 Oktober 2004 adalah dirujuk. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SK MASAI. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Sekian. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. terima kasih.Kami Tarikh GURU BESAR SK MASAI. 4.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. JOHOR : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : JBA1016/05/04/06/2005 ( 2 ) : 25 Oktober 2004 Tuan. 2.81750.

rohani dan intelek PERATURAN 3 3. JOHOR JLN TENGAH.81750. PERATURAN 1 a. Tambahan No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.2 PERATURAN 4 . Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. JOHOR JLN TENGAH. Perundangan (A): P.U. Alamat: SK MASAI. 41. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. emosi. 11.81750 JOHOR PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.81750. No. JOHOR PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Kulai Nama Persatuan: b. KEAHLIAN 51 3. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. JOHOR Contoh Perlembagaan Persatuan. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.SK MASAI. JALAN TENGAH. PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI.

Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. PERATURAN 5 5.6.3 6.1 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.6 Penolong Bendahari 6.6 52 .3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.1 5.2 4. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.2 5.3 Setiausaha 6.6.6.4 Penolong Setiausaha 6.2 Naib Pengerusi 6.1 4.5 Bendahari 6.6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.4 6.4.6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. oleh Guru jawatan kepada 6.1 Pengerusi 6.6.

7.4 Penolong Setiausaha minit 53 .2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.1.6. 7.3.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.1.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS JAWATANKUASA 7.3. 7.6. 7. 7.3.6.1. 7.1 Pengerusi DAN bergantung TANGGUNGJAWAB 7. 7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.2.3.3 Mencatat kehadiran ahli 7.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.3 Setiausaha 7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. 7.2 Naib Pengerusi 7.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. 7.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.7. 7. 7. 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 54 .3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha.6 Penolong Bendahari 7.5.5.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7.5. Setiausaha sewaktu 7.5 Bendahari 7.7. Bendahari sewaktu 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5.5.7.6.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.7.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.7 Ahli Jawatankuasa 7.4.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.4. 7. bulanan dan 7.4. 7.6. 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.

2 11.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.8.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.1 10. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. AKTIVITI PERATURAN 10 10.2 8. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.1 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.00 seorang sebulan. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.8.1 9. Persatuan aktiviti.1 Memeriksa. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.8.7.3 PERATURAN 8 KEWANGAN 8. 55 . KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. 7.4 PERATURAN 9 9. 7.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.1 11.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.

1 Amaran lisan 12. ahli jawatankuasa. HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri 14.4 PERATURAN 14 14. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13.2.PERATURAN 12 12.2. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.1 12. Segala hutang wajib dijelaskan. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat.1 15. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. 13. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.2 Amaran bertulis 12.2 TINDAKAN DISIPLIN Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.2 Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.2 PERATURAN 15 15.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda.1 13. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti 56 .3 13.

......................................................................... Pergerakan Pengakap 57 ......... ....... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap.. ........................ (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin................. Pergerakan Pengakap.................... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi..........

....1... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7....2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan........ JOHOR SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. .........1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No. 2......Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7.Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No....4 Kamalariffin bin Ali (no... 7......Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7.. Perundangan (A): P.. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No.2 Shamugam a/l Arumugam (No....... 3..... 11....U. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SK MASAI..... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6. No...... Tambahan Mo.. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan 58 ... 1.. 41..5 Jamal bin Pandak (No......Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No. 6... 5...... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No.3 Ariffin bin Zaini (No.. 4........ JOHORyang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.. JALAN TENGAH...1..1 Ban Ah Lek (No.PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI............Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No.. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ....Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.........Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7.... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42... ...

Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42........3 1....... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ................1 1. JOHOR SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998... 41...2 1...10 1...... Kulai. 59 ..... ... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ....... Aktiviti Berpengakap: 3..........6 2..3 2...... .... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini........... Perundangan (A): P............. 1..................... 11...1 3........2 2......5 1...... Program Kepengakapan: 1... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..7 1..3 Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2...4 2...9 1....U...8 1. No..11 2.. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja......... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra..2 3...Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra..4 1.5 2............6 1... Tambahan No...1 2... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998..7 2....8 3. ...... PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI...

Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Tambahan No.. Kami: JBA1016/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN.... Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. 60 . Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SK MASAI.. Setiausaha Pergerakan Pengakap.. Kulai.... terima kasih... .. SK MASAI JALAN TENGAH. SK MASAI JALAN TENGAH. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: . bertarikh 21hb... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas.... 2.. 81750.U... 11. 81750. Sekian... JOHOR Ruj..... 4.... Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Perundangan (A): P... Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap..... Mei 1998. JOHOR Tuan...(A) 196... maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.......... No.. 21..

SK MASAI JALAN TENGAH. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SK MASAI. Perundangan (A): P. 41. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. 11.U. 61 JBA1016/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 . Sekian. JOHOR . 81750. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Sehubungan itu. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 3. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. SK MASAI JALAN TENGAH. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81750. JOHOR Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SK MASAI JALAN TENGAH. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. ………………………………. Ruj. JOHOR Tuan. Tambahan No. Tuan: Ruj. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 81750. 2.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 4.………………………………. terima kasih. No.

13. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 10. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 4. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili .SK MASAI JALAN TENGAH. 62 peringkat terkandung . Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. 16. 15. 17. 8. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . 2. 12. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 81750. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 3. 3. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. JOHOR s. 5. 7. 1. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.k. 9. 11. 14. Fail Peribadi Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. 6. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan.

63 . Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.18. 19. 20. 21.

Sekian . Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81750. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. terima kasih. 64 . 4. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas.. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya.. JOHOR Ruj. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. 3.. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SK MASAI JALAN TENGAH. Sehubungan itu. Tuan:JBA1016/05/01/2004(7) Ruj. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 81750. Kulai Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. SK MASAI JALAN TENGAH. 2. JOHOR Tuan. ……………………. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

. Tambahan No.).. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. Mei 1998. 2. 2. No. 11. terima kasih. JOHOR Saudara.. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas. 1.. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.. (A) 196 bertarikh 21 hb. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara.. Tingkatan Empat Sains 1.. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim. Pergerakan Pengakap. Kulai. SMK MASAI... …………………….. 65 : : JBA1016/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 .. P.k. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra... Tuan Ruj. Kulai (No. Sekian . SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR Ruj.U... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Kepada Ahli Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SK MASAI JALAN TENGAH. 81750. JOHOR Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. SK MASAI.( MARHAINI BTE YUSOF ) s. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 41l Perundangan (A).

semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Berkerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Bendahari 5.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.s. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.5 2.1 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 1. Pengerusi 1. 66 . 4. 5.2 3.1 5. 3. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.2 2. Setiausaha 3. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.4 1. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. 3.2 4.1 2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.2 5.1 4.k.1 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.3 Mengutip wang derma daripada ahli. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. 1.3 1. Penolong Setiausaha 4.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.

5.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.1 7. Pemeriksa Kira-Kira 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.5 6. 7.1 6. Ahli Jawatankuasa 6. 67 .2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.4 5.

81750. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.k. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. JOHOR s. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tuan: Ruj. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR Ruj. 11. No. JOHOR Tuan. Kami: JBA1016/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. 4. P.U.00 seorang sebulan. Sekian. …………………….. Sehubungan dengan itu. Tambahan No. terima kasih. Kulai Pergerakan Pengakap. 3.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. 2. “BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN” Saya yang mejalankan tugas. SK MASAI JALAN TENGAH. 1. SK MASAI JALAN TENGAH. 41 Perundangan (A). 81750. 81750. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 3. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 68 . SK MASAI JALAN TENGAH. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh 1 November 2004 yang berkaitan. SK MASAI JALAN TENGAH. Kulai SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR Tuan. JOHOR Ruj.U. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.00 seorang sebulan. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Setiausaha Pergerakan Pengakap. ………………………………. JOHOR 69 . Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 41 Perundangan (A). P. terima kasih. 81750. SK MASAI. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. 11. 81750. Kami: JJBA1016/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. 3. Sekian. No. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. Tambahan No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Sehubungan dengan itu. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh.

No 8296. 81750. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. Tuan: Ruj. 3. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k.00) atau tahunan (RM 12. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Oleh itu. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.00 pagi. Bandar Putra. Sehubungan dengan itu.00 pagi hingga 12. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. 2. JHOR s. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.00) bermula dari bulan Januari 2003. Sekian. SK MASAI. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. terima kasih. Jalan Merak 17.25). Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. atau bulanan (RM 1.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 70 .. Kami:JBA1016/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar. SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR Ruj. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. JOHOR. ………………………………. Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga.s.k. 81000 Kulai. 1. 2. Tuan.

Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 71 . ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Berhubung perkara tersebut diatas. Pengarah Pendidikan Johor. 2. JOHOR Ruj. terima kasih. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. 1. 81750. ………………………………. 56000 Kuala Lumpur. Sehubungan itu. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. SK MASAI. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai. Rumah Pengakap. Tuan. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHR s. Tuan: Ruj. 3. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SK MASAI JALAN TENGAH. Sekian .k. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. 4. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. Jalan Hang Jebat.

3. 17 Januari. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. ………………………………. No 8296. 8 Februari 2003 2. Sekian. Fail Pengakap 72 . pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. JOHOR. 1.00 hingga 11. Tuan: Ruj. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. 3. Jalan Merak 17. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Bandar Putra.k. JOHOR SK MASAI JALAN TENGAH. Sehubungan dengan itu. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. terima kasih.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. JOHOR s. Tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. SK MASAI.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. JOHOR Ruj. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SK MASAI. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. 81000 Kulai. 81750. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 2. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber 73 .

Minggu 4 Nov Minggu 1 Minggu 2 Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah 74 .

1 S/U Kokurikulum 1.3 Ketua Unit Sukan 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan. Kelab Sukan Permainan Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Kelab/Persatuan.3 Penyelia Sukan 2.2 Penyelia Kokurikulum 2. Kelab/Persatuan.4 Penyelia Kokurikulum 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.5 Guru Rumah Sukan 1. 75 .2 Penolong Pengarah (HEM) 3.4 Guru Penasihat 1. Penyelia Petang. Pegawai Jabatan. daerah dan negeri.3 S/U Sukan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Penolong Kanan HEM.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Kelab Sukan Permainan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 S/U Kokurikulum 4.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Mengelola.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.4 S/U Sukan Daerah 3.

6 S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 76 .5 4.4 4.Guru Kanan Mata Pelajaran 4.3 4.

lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. 11 (Tambahan No. Perundangan (A). hobi dan rekreasi.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (i) (j) (k) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.U. 1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 2. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(i) (j) (k) (l) penyertaan dalam sukan dan permainan. 2. (A) 531/97. badan beruniform. Mei 1998. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.2 .1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. P.U. penyertaan dalam badan beruniform. (A) 196 bertarikh 21hb. penyertaan dalam persatuan dan kelab.0 1. 41). 42/No. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 77 2. {Rujuk Seksyen 18. sukan dan permainan.

{Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. KP(BS)8591/Jld. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu.5 Sekolah-sekolah.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. {Rujuk Subperkara 5. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. Seberapa yang boleh. XVI(16) bertarikh 13 Nov. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Januari 1985}. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 11(29) bertarikh 2hb. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. ketatanegaraan.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.berterusan. 2000. 16/2000. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 78 . satu kegiatan persatuan atau kelab. Januari 1985}. 2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. maka apabila disabitkan sedemikian. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. KP(BS)8591/Jld. 2. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). Januari 1985}. 11(29) bertarikh 2hb. {Rujuk Subperkara 5. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. {Rujuk Subperkara 5. 2.

KP. 79 . Rujuk Subperkara 5.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.2.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.

Warta kerajaan Jil. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: d) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan e) Senarai AJK Persatuan f) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 3 4 Pengetua Pengetua 5 6 7 pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. 80 . No 11 2.PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. 42.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Agung Surat permohonan pendaftaran kepada pengetua TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat pengesahan pendaftaran daripada pengetua Surat tunjuk sebab Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat TIDAK YA TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 81 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: g) Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan h) Senarai AJK Persatuan i) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 4 5 6 7 8 82 .

SPI Bil 1/1971 3. Warta Kerajaan 1967 4. 23/1966 2. 11.179-180 Jil. No. Bil. SPI Bil 4/1975 6. 42. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Akta Pelancongan 1957 2.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.N. Jil.U. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Warta Kerajaan 1997 5. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 83 . SPI Bil 2/1971 4.11 2. SP ‘Am Bil. SPI Bil 8/1971 5. 27. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1956 3.N.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.

4/1977 9. SPI Bil. Video Game. 8/1978 11. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil 1/1986 - . 3/1982 - 15. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 4/1984 20. 2/1981 13. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.U. 3/1981 14. 7/1983 18. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. SPI Bil. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. 5/1985 24. 4/1984 21. 4/1982 16. 4/1983 17.U. 3/1984 19. SPI Bil. 7/1977 10. Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. SPI Bil. 4/1985 23.7. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 84 8.

Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. . 5/1986 28. SPI Bil 4/1991 40.7/1991 . SPI Bil. 8/1988 33. SPI Bil 2/1986 26. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 32. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. SPI Bil. 1/1988 29. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. Senaman Beramai-ramai. 3/1991 39. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.25. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. 1/1991 38. 6/1988 31. SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil.3/1988 - 30. Oleh 85 . SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.

Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 86 54. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. 2/1996 52. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 1/1995 - 45. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri.1/1996 51. SPI Bil. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 2/1997 53. SPI Bil. Pengurusan 42. SPI Bil. 3/1997 - . 4/1992 43. - 50. SPI Bil. 8/1995 - 49. SPI Bil. 7/1995 48.41. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 4/1995 47. SPI Bil. 3/1995 - 46. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.

Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 9/2000 - 68. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. 2/1999 63.55. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Murid Di Hari 59. 7/1999 64. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 1/1999 62. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 12/2000 - 87 . Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 8/2000 67. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 8/1999 65. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 3/1998 58. 9/2000 - 69. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 2/1998 57. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 6/1997 56. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.

Rukun Negara Di 73. 18/2000 75. 13/2000 71. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 20/2000 77. 17/2000 74. SPI Bil. 5/2002 - 88 . 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76.70. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 14/2000 72. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil.

Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 07. 02. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. 06. 04. 89 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil. 03. 08. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 01. 05. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam.

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 90 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu .

11

Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat

1 Minggu

Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab

12

Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan

1 Minggu

13

Januari hingga Oktober

91

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

92

Contoh Perlembagaan Persatuan.
PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.

PERATURAN 1
a.

NAMA DAN ALAMAT
Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Nama Persatuan:

b.

Alamat:

SK MASAI, JALAN TENGAH 81750, JOHOR

PERATURAN 2

MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek PERATURAN 3 3.1 OBJEKTIF

Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. KEAHLIAN

3.2

PERATURAN 4 4.1 4.2

Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan

93

4.3

Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.

PERATURAN 5 5.1 5.2 5.3

GURU PENASIHAT

Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. AHLI JAWATANKUASA

PERATURAN 6 6.1 6.2

Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. oleh Guru jawatan kepada

6.3 6.4 6.5

Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6.1 Pengerusi 6.6.2 Naib Pengerusi 6.6.3 Setiausaha 6.6.4 Penolong Setiausaha 6.6.5 Bendahari 6.6.6 Penolong Bendahari 6.6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang)

6.6

bergantung

94

PERATURAN 7 TUGAS JAWATANKUASA 7.1 Pengerusi

DAN

TANGGUNGJAWAB

7.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. 7.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.2 Naib Pengerusi 7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 7.2.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 7.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3 Setiausaha 7.3.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat. 7.3.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. 7.3.3 Mencatat kehadiran ahli 7.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. 7.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.4 Penolong Setiausaha 7.4.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 7.4.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha. Setiausaha sewaktu minit

95

7.4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.5 Bendahari 7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.5.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya. bulanan dan

7.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7.5.7 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. 7.5.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.6 Penolong Bendahari 7.6.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari. Bendahari sewaktu

7.6.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.7 Ahli Jawatankuasa 7.7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7.7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. 7.7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.8.1 Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. 7.8.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 96

PERATURAN 8 8.1

KEWANGAN

Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.00 seorang sebulan. Persatuan aktiviti. juga boleh memperolehi kewangan melalui

8.2 8.3

Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah, sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. KEHADIRAN/PENYERTAAN

8.4

PERATURAN 9 9.1 9.2

Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. AKTIVITI

PERATURAN 10 10.1 10.2

Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PERATURAN-PERATURAN

PERATURAN 11 11.1 11.2 11.3

Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. TINDAKAN DISIPLIN

PERATURAN 12 12.1

Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. 97

........ Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat....... 13. Segala hutang wajib dijelaskan... ahli jawatankuasa. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.... Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.3 13...1 Amaran lisan 12..3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.3 PERATURAN 15 15......1 15. 14. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.....2..1 13...4 PERATURAN 14 14... sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ... PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13. 98 ..1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara...2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12...... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap..12..... Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.2..2 Amaran bertulis 12.2 HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan.

............................. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin.............. ............................. Pergerakan Pengakap 99 .............. (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi. Pergerakan Pengakap.....................

JOHOR SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No.5 Jamal bin Pandak (No............Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap 100 ................PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI....Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No.......Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No. Perundangan (A): P...................Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7....Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No....1... 41.. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .. 2........Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. .......1. 6..1 Ban Ah Lek (No.Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7.. 4.... 11.......4 Kamalariffin bin Ali (no..... ........ 5.... 1.Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No.U.... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No... Kulai... ........ Tambahan Mo.3 Ariffin bin Zaini (No...2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.. No... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42....... 3....... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra............2 Shamugam a/l Arumugam (No.1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja... 7......Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7.

14 1..... ... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra... 4.......... Kulai....... Tambahan No.... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ...U.......14 2..17 1..........1 2............ ......9 2..... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini....15 1.....13 2...3 Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 5. Program Kepengakapan: 1...10 2....18 1...... No...... (MARHAINI BTE YUSOF) 101 ................16 1......19 1. PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI..15 3...20 1... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42...21 2......... JOHOR SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998....11 2.....2 4.12 2.............1 4........ Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.......... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: . 11.. Perundangan (A): P.....Tarikh: ... 41.12 1....1 1. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998... Aktiviti Berpengakap: 6.....13 1...... .

81750. SK MASAI JALAN TENGAH. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Mei 1998. Kami: JBA1016/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.(A) 196. bertarikh 21hb... No.. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya.. JOHOR Ruj.... Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Sekian. SK MASAI JALAN TENGAH... Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR Tuan. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua..Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: . 21..... Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Tambahan No. SK MASAI.. terima kasih.. Perundangan (A): P.. 4. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. JOHOR Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 102 .U.. ……………………………….. 11.. 2.. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. 81750.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas..

3. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. JOHOR Tuan. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 41.Pergerakan Pengakap SK MASAI JALAN TENGAH. Fail Peribadi JBA1016/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 103 . terima kasih. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.U.k. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Tambahan No. 1. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin SK MASAI. Sehubungan itu. ………………………………. 11. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. Perundangan (A): P. JOHOR s. 2. No. 81750. Tuan: Ruj. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. SK MASAI JALAN TENGAH. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. SK MASAI. 81750. JOHOR Ruj. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. 4. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Sekian.

Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 23. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 24. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 40. 104 peringkat terkandung . Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 34. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 26. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 25. 30. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 39. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 27. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 33. 31. 32. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 36. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. 29. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 38. 35. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . 37.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 22. 28.

41. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. 105 . Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 42.

……………………. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. 4. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas..k.. 2.Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SK MASAI JALAN TENGAH. 81750. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. terima kasih. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004.. JOHOR Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Sekian . Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum 106 . 81750. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. JOHOR Tuan. 2. Sehubungan itu. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. ( MARHAINI BTE YUSOF ) s. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. 3. JOHOR Ruj. SK MASAI JALAN TENGAH. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SK MASAI. 1.

Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tingkatan Empat Sains 1. JOHOR Melalui dan salinan: Guru Pemimpin.. 81750. JOHOR . 2. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua... Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. 11... Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas. Mei 1998.. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 107 : : JBA1016/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 . sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. JOHOR Saudara.. terima kasih. Ruj.. 2...). JOHOR s. Tambahan No. SK MASAI.. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim.U. 41l Perundangan (A). SK MASAI. Tuan Ruj.Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SK MASAI JALAN TENGAH. No. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini.. 1. Pergerakan Pengakap. (A) 196 bertarikh 21 hb. ……………………. 81750. SK MASAI JALAN TENGAH.k. Sekian .. P.... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Kulai (No.

Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.1 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.1 5.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Berkerjasama dengan setiausaha. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 4. Bendahari 5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.1 4. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.2 1.4 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. 3.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. 4. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. Penolong Setiausaha 4.1 2. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.3 1. 5. 108 . Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.2 2.1 1. Pengerusi 1.5 2. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.2 3.4 5.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.2 5.3 5. Setiausaha 3.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.6.1 6. 7.1 7.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Ahli Jawatankuasa 6. Pemeriksa Kira-Kira 7. 109 .2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.

2. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U. No. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 110 . 1. 81750. ……………………. SK MASAI JALAN TENGAH. 3.k. P. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. “BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN” Saya yang mejalankan tugas. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 3. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. SK MASAI. Tuan: Ruj. Tambahan No. Kami: JBA1016/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. 81750.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. 41 Perundangan (A). JOHOR s. SK MASAI JALAN TENGAH.00 seorang sebulan. Sehubungan dengan itu. JOHOR Tuan. 4. terima kasih. 11. Sekian. JOHOR Ruj. Pergerakan Pengakap SK MASAI. 2. JOHOR Pergerakan Pengakap. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.

SK MASAI. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 2.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. 111 .U. JOHOR s. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas.00 seorang sebulan. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian. Pergerakan Pengakap SK MASAI. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Setiausaha Pergerakan Pengakap. JOHOR SK MASAI JALAN TENGAH. SK MASAI JALAN TENGAH. 81750. 41 Perundangan (A). P. 3.k. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ………………………………. JOHOR Tuan. 81750. JOHOR Ruj. terima kasih. JOHOR Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh 1 November 2004 yang berkaitan. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SK MASAI. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 11. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Tambahan No. Penolong Kanan Kokurikulum. Sehubungan dengan itu. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh.

telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. atau bulanan (RM 1. ………………………………. 2.00 pagi hingga 12. 1.k. JOHOR s. terima kasih. Sekian. 81750. Oleh itu. Tuan: Ruj. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Bandar Putra. SK MASAI. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Jalan Merak 17. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.00) bermula dari bulan Januari 2003. 81000 Kulai.25). Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12..Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 2. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SK MASAI SK MASAI JALAN TENGAH.00 pagi. JOHOR.00) atau tahunan (RM 12. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Tuan.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). JOHOR Ruj. Sehubungan dengan itu. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. Kami:JBA1016/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar. No 8296. 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 112 .

Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. 2.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SK MASAI JALAN TENGAH. ………………………………. 2. SK MASAI. s.k. Rumah Pengakap. Tuan: Ruj. 3. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Pengarah Pendidikan Johor. ( KALSOM SALEH ) Pengetua. 4. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian . Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SK MASAI JOHOR Berhubung perkara tersebut diatas. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. JOHOR. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 113 . Tuan. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81750. JOHOR Ruj. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. 1. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 3. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Sehubungan itu. Jalan Hang Jebat. 56000 Kuala Lumpur. terima kasih.

Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. 81750. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. ( KALSOM SALEH ) Pengetua. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. JOHOR Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. JOHOR. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. Bandar Putra. 3. JOHOR SK MASAI JALAN TENGAH. terima kasih. JOHOR s. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SK MASAI.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. SK MASAI. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SK MASAI. Sehubungan dengan itu. Jalan Merak 17. No 8296.00 hingga 11. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Tuan: Ruj. 81000 Kulai. 17 Januari. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Tuan. Fail Pengakap 114 . 1. JOHOR Ruj.k. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 8 Februari 2003 2. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. Sekian. ……………………………….

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan UndangUndang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesa r/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Julai Ogos 115 .

Sept Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Okotber Nov 116 .

4 S/U Sukan Daerah 3.1 S/U Kokurikulum 1. daerah dan negeri. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Penyelia .2 Penyelia Kokurikulum 2.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Kelab/Persatuan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.3 Ketua Unit Sukan 3.3 Penyelia Sukan 2. Pegawai Jabatan. Penolong Kanan HEM.4 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.Penolong Kanan. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .ENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling 3.1 S/U Kokurikulum 4. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.3 Guru Penasihat 1. Pelajaran Johor Mengelola. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 Penyelia Kokurikulum 4. Kelab Sukan 117 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kelab/Persatuan.

5 Guru Rumah Sukan 4.Petang.4 Guru Penasihat 4.3 S/U Sukan 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Ikhtisas Permainan 4.6 Guru Pasukan Sekolah 118 .

0 1.U. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(m) (n) (o) (p) penyertaan dalam sukan dan permainan.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. penyertaan dalam badan beruniform. P. 42/No. sukan dan permainan.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Pendaftaran Murid Dalam Persatuan 1. penyertaan dalam persatuan dan kelab. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 119 2. (A) 531/97. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. badan beruniform. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. 11 (Tambahan No. Mei 1998. (A) 196 bertarikh 21hb. Perundangan (A). dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.U. 41).0 2. hobi dan rekreasi. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 1.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.2 . 2. {Rujuk Seksyen 18.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (l) (m) (n) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.

dan satu kegiatan sukan atau permainan. KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 2. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. Januari 1985}. {Rujuk Subperkara 5. 11(29) bertarikh 2hb.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Januari 1985}. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Seberapa yang boleh. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 2000. ketatanegaraan.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 2. 11(29) bertarikh 2hb.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. maka apabila disabitkan sedemikian. 2. {Rujuk Subperkara 5. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.berterusan.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 16/2000. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. satu kegiatan persatuan atau kelab. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Subperkara 5. KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan.5 Sekolah-sekolah. Januari 1985}. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 120 . 2. XVI(16) bertarikh 13 Nov.

121 .2.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. KP. Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.2. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Warta kerajaan Jil. Permohonan murid diproses. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 Guru Tingkatan 3 Guru Tingkatan 4 5 Guru Tingkatan 6 Guru Tingkatan 7 8 SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum 122 . Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. 42. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masingmasing. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan.PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. No 11 2.

TIDAK YA Lengkap Serah borang permohonan kepada SU Kokurikulum Permohonan murid diproses. Rekod keahlian murid dalam dua salinan Serahkan maklumat keahlian murid kepada guru tingkatan dan penasihat persatuan Simpan maklumat murid dalam rekod kokurikulum.CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada guru tingkatan Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada pelajar Proses mengisi borang permohonan persatuan dan kelab Serah borang permohonan kepada guru tingkatan. Isi semula borang Semak borang permohonan murid. TAMAT 123 .

Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. TANDA ( / ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 124 .SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 TINDAKAN Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. 10. Permohonan murid diproses. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Akta Pelancongan 1957 2. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.N.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian

WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.N.179-180 Jil. 11, Bil. 27, bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196, Jil. 42, No.11

2. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1967 4. Warta Kerajaan 1997

5. Warta Kerajaan 1998

-

SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SP ‘Am Bil. 23/1966 2. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 2/1971 4. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 4/1975 6. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah

Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri, dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan

125

7. SPI Bil 10/1976

-

Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. Hari Kelepasan Peristiwa P.U.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.U.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table, Video Game, Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 126

8. SPI Bil. 4/1977 9. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. 8/1978 11. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. 2/1981 13. SPI Bil. 3/1981 14. SPI Bil. 3/1982

-

15. SPI Bil. 4/1982 16. SPI Bil. 4/1983 17. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil 1/1986

-

25. SPI Bil 2/1986 26. SPI Bil 3/1986

-

Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Syarikat/Badan

27. SPI Bil. 5/1986 28. SPI Bil. 1/1988 29. SPI Bil.3/1988

-

30. SPI Bil. 6/1988 31. SPI Bil. 7/1988

-

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.

32. SPI Bil. 8/1988 33. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 14/1988

-

35. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 1/1991 38. SPI Bil. 3/1991 39. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil.7/1991

- Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Atur cara Majlis Rasmi Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.

- Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Oleh

127

41. SPI Bil. 9/1991

-

Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Pengurusan

42. SPI Bil. 4/1992 43. SPI Bil. 6/1994

-

Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan

44. SPI Bil. 1/1995

-

45. SPI Bil. 3/1995

-

46. SPI Bil. 4/1995 47. SPI Bil. 7/1995 48. SPI Bil. 8/1995

-

49. SPI Bil 9/1995

- Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. -

50. SPI Bil.1/1996 51. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil. 2/1997 53. PUP Bil 2/1997

Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar.

Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 128

54. SPI Bil. 3/1997

-

55. SPI Bil. 6/1997 56. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. 3/1998 58. SPI Bil. 5/1998

-

Amalan Kebersihan Di Sekolah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Murid Di Hari

59. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil 24/1998

-

61. SPI Bil. 1/1999 62. SPI Bil. 2/1999 63. SPI Bil. 7/1999 64. SPI Bil. 8/1999 65. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 8/2000 67. SPI Bil. 9/2000

-

68. SPI Bil. 9/2000

-

69. SPI Bil. 12/2000

-

129

70. SPI Bil. 13/2000 71. SPI Bil. 14/2000 72. SPI Bil. 16/2000

-

Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Rukun Negara Di

73. SPI Bil. 17/2000 74. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil. 19/2000

-

Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

76. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil, 5/2002

-

130

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pendaftaran Kokurikulum

131

Permohonan murid diproses. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 5 minit 3 10 minit 4 10 minit 5 30 minit 6 120 minit 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 132 . Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 133 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Perdag. JALAN TENGAH. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Keturunan Agama Jantina Tingkatan Kewarganegaraan Kecacatan (Jika ada) Telefon :\ A) PASUKAN UNIT BERUNIFORM YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 2 daripada unit beruniform berikut dengan menulis 1. Arab – PBA Persatuan Sejarah & Geografi – PSG Persatuan Pendidikan Seni Visual – PSV Persatuan Sains & Matematik – PSM Persatuan Kemahiran Hidup – PKH Kelab Pengguna.SK MASAI.2 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia – PBS Pasukan Kadet Remaja Sekolah – KRS Pasukan Pengakap Sekolah – PGP Pasukan Kadet Polis – PKP Pergerakan Pandu Puteri – PPP Pergerakan Puteri Islam – PPI B) PERSATUAN/ KELAB YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 persatuan/kelab berikut dengan menulis1.3 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bahasa Melayu – PBM Persatuan Bahasa Inggeris – PBI Persatuan Bahasa Cina – PBC Persatuan Bahasa Tamil – PBT Persatuan Pendidikan Islam & B. – KPP Kelab Bimbingan dan Kerjaya – KBK Kelab SPBT – KBT Kelab Tunas Bistari – KTB Kelab Komunikasi & Tek.2.2. 81750.3 pada petak yang berkenaan) Olahraga Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Softball Hoki Boling Badminton 134 . dan Kew. JOHOR BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM Untuk Kegunaan Pejabat Unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Rumah Sukan Nama (Huruf Besar) No. Maklumat – KTM Kelab Seni Silat Gayung Malaysia – SSG Kelab Kesenian dan Kebudayaan – KKK Kelab Cegah Jenayah – KCJ Kelab Badminton – KBN Kelab Boling – KBL Kelab Catur – KCR Kelab Setia –KSE Kelab Prostar – KPS Kelab Rukun Negara – KRN PERTINA – PTE C) KEGIATAN SUKAN YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 kegiatan sukan/permainan berikut dengan menulis1.

. 135 .................... : ................................................................... Tandatangan Nama Tarikh : ..........................................................Bola Jaring Bola Keranjang Catur Sepak Takraw Petanque PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM TAHUN AKTIVITI/PERTANDINGAN PERINGKAT PENCAPAIAN Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar.... : ........................

daerah dan negeri.4 S/U Sukan Daerah 3.Kelab/ Persatuan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.5 Guru Rumah Sukan 4. Penolong Kanan HEM.4 Penyelia Kokurikulum 4.3 Guru Penasihat 1.4 Guru Rumah Sukan 1.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Kelab Sukan Permainan 4. Guru Kanan Mata Pelajaran .3 S/U Sukan 4.1 S/U Kokurikulum 1. Penyelia Petang.3 Penyelia Sukan 2.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Mengelola.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.4 Guru Penasihat 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .1 S/U Kokurikulum 4.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Kelab Sukan Permainan/ S/U Sukan 1. Kelab/Persatuan. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan.6 Guru Pasukan Sekolah 136 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.3 Ketua Unit Sukan 3.2 Penyelia Kokurikulum 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.

1 1. Penglibatan d.0 1. Pencapaian c. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. Jawatan disandang 1. 1997. Kehadiran b. 2. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.5 2.2 2.1 137 .0.4 1. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah.1 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) 1. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.

Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit.JOHAN KETIGA Sekolah 3 2 1 Zon/Daerah/Bahagian 5 4 3 Negeri 10 8 6 Kebangsaan 15 13 11 Antarabangsa 20 18 16 138 . Naib Johan dan Ketiga.2. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%).2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH PERINGKAT PERTANDINGAN JOHAN N. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.

negeri.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. 139 . Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap DiRaja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. kebangsaan dan antarabangsa. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.2. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah.

Kelab Pencinta Alam. Pandu Puteri.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Kelab Renang. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. b. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. i. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Kelab Memanah dan sebagainya. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. Pengakap. Seni Bela Diri dan sebagainya. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang 78% JUMLAH ii.3. c. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu.3. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan Prestasi Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan 140 . Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2.0 3. 3.

2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.d) Jawatan iii. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.3 3. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.0 4. pengawas perpustakaan. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. Imam dan sebagainya. AJK Persatuan JUMLAH 5% 70% Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% 88% JUMLAH 3.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. 141 .

Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus.2 142 .3 4. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.3. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 c) 7 8 4.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.1.0 5. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.4. 5. Badan-Badan Tertentu. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.1 5.2 Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. umpamanya Jawatankuasa Asrama.

3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.5 .1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.4 6.6 =A 6. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.2 6. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.5. 143 = 88.0 6. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum.3 6. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.

3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas.0 7. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. 144 .7. 7. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7.

sukan dan permainan. Guru Penasihat 6. Guru Tingkatan 145 . Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Bil 1. SU Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Tingkatan 4. sukan dan permainan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 2. Guru Penasihat 5. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. PK Kokurikulum 3. kelab.PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum Seksi. iii. kelab. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. ii. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru Penasihat 7.

Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan.8. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 9. Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12 Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan SU Kokurikulum 146 . Guru Tingkatan Guru Tingkatan 10.

Guru Tingkatan mengenalpasti pencapaian tahun terbaik untuk laporan keseluruhan prestasi pelajar tingkatan 5 dan 6.CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT A) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Proses penilaian kokurikulum oleh guru penasihat Guru penasihat merekod prestasi pelajar dalam buku rekod prestasi persatuan dan Borang A – Persatuan/Kelab/Sukan Borang B – Markah Bonus Guru penasihat persatuan serahkan prestasi kokurikulum pelajar Borang A dan Borang B kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan PK Kokurikulum Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan Pengetua Penilaian Kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani ibu bapa/penjaga Salinan pencapaian pelajar dihantar ke PPD dan JPN TAMAT 147 . Guru Tingkatan mengisi borang C dan Laporan Adab Belajar .

6. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. kelab. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. 2. 8. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 7. 148 . sukan dan permainan. iii. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Tanda ( _ / ) Catatan 3. ii.SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. 5. kelab. 4. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. sukan dan permainan.

9. Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12. 10. Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 149 .

Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Pengurusan Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 4/1982 3.U. 42. Jil. SPI Bil. Warta Kerajaan 1956 2. 4/1995 . (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 1/1988 5. No.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil. Video Game.11 3. SPI Bil. Game Watch’ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan ‘Pin-table.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 7/1988 - 7. SPI Bil.N. SPI Bil 8/1971 2. SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil 1/1989 8. 6. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 150 . SPI Bil. SPI Bil. 5/1986 4. 4/1992 9.

Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.77280) /Seni Mempertahankan Diri. 18/1998 16. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. SPI Bil. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. SPI Bil. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 2/1999 19. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. 13/2000 22. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 7/1999 20. PUP Bil 2/1997 14. SPI Bil. SPI Bil. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. 17/2000 23. SPI Bil 24/1998 - 17. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. 2/1997 13. 151 . SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. 8/2000 21. Rukun Negara Di 15. SPI Bil.10. 1/1999 18. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan, Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa

152

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (BERASASKAN LAPORAN LAB) Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan, kelab, sukan dan permainan. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan)

153

BORANG A SK MASAI, JOHOR BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR

NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA

Catatan

Penglibatan

20

Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah

20

10 100

Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat

: :

GRED

154

BORANG B SK MASAI, JALAN TENGAH, JOHOR PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. (MARKAH BONUS)

Nama No KPT BIL JAWATAN

No Daftar Tingkatan MARKAH

MARKAH KESELURUHAN

Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras

: :

155

BORANG C

UNIT KOKURIKULUM SK MASAI, JOHOR PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU BIL ………………………………………. NAMA PELAJAR TINGKATAN ………….. GRED DICAPAI

Tanda tangan guru tingkatan : Nama :

............................................. ............................................

156

CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR
SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ........................

Nama Pelajar: ................................................... Tingkatan: ......................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam

No.K.P.: ........................... Jantina: ............................. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian

Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ................................................................ Markah Bonus Gred Keseluhan : :

Ulasan: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Disahkan Oleh: ....................................................... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ..................................................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru

Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ..................................... Tarikh: ................. Nama: .............................................................................................

157

NORMA KERJA BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Masa Yang Diambil 3 Hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu

Bil

Jenis Kerja

1.

Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan, kelab, sukan dan permainan. ii. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. iii. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan, kelab, sukan dan permainan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar.

2.

60 minit

3.

2 hari

4.

3 hari

5.

2 hari

6.

2 hari

7.

2 hari

158

8. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 3 hari 12. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 2 hari 9. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 5 hari 159 . Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 2 hari 13. 3 hari 10.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 160 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Penyelia Petang.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 4.2 Ketua Unit Sukan 3.3 Penyelia Kokurikulum 4. 4. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Penolong Kanan HEM.1 S/U Kokurikulum 1. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola. Kelab/Persatun 161 2.3 Penyelia Sukan 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) 3.4 Guru Penasihat 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.5 Guru Rumah Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Penolong Kanan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.2 Penyelia Kokurikulum 2.3 S/U Sukan 1. Kelab Sukan Permainan 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2. daerah dan negeri. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.4 S/U Sukan Daerah 3.

3 S/U Sukan Guru Rumah 4.Guru Kanan Mata Pelajaran .5 Guru Pasukan Sekolah 162 . Kelab Sukan Permainan 4.4 Guru Penasihat / Sukan 4.

0 1. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: e.PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) 1. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. 1997. Penglibatan h.2 1.5 2. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. Pencapaian g. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.1 163 .4 1. Kehadiran f. 2. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. Jawatan disandang 1.3 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.4 2.0.

Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH NAIB KETIGA JOHAN 2 1 4 3 8 6 13 11 18 16 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 164 . menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.2. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu .3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%).Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Naib Johan dan Ketiga.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.

Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Derum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. negeri. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai.2. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah).7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. kebangsaan dan antarabangsa. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. 165 .5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.

Pandu Puteri.3.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Kelab Memanah dan sebagainya.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. b. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan Prestasi Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan 166 . Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. 3.0 3. c. i. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Kelab Pencinta Alam. Kelab Renang. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Pengakap. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang 78% JUMLAH ii. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Seni Bela Diri dan sebagainya.3.

167 .0 4. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. pengawas perpustakaan. AJK Persatuan JUMLAH 5% 70% Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% 88% JUMLAH 3.3 3. Imam dan sebagainya.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.d) Jawatan iii. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.

5. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin. umpamanya Jawatankuasa Asrama.3 4. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.2 Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Badan-Badan Tertentu. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 c) 7 8 4.1.1 5.3.0 5.4.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.2 168 .

1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.0 6.3 6.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.5 .4 6. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum.5.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.6 =A 6.2 6. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. 169 = 88.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.

3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. 7. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. 170 . Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7.0 7.7. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A).

2. 4. Guru Tingkatan 7. Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 5. Guru Tingkatan 8. . Guru Penasihat 6. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan Pengetua 6 Atas untuk dijadikan Penilaian PK Kokurikulum Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Guru Tingkatan 171 9. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar 3.PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang/ Peraturan 1.

Penilaian tersebut 10. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 11. Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. PK Kokurikulum 172 .

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Pelajar meminta penilaian daripada guru penashiat. Borang penilaian diserahkan kepada guru kelas untuk dilengkapkan Guru tingkatan mengenalpasti rekod tahun terbaik untuk pelajar T5 dan T6 Pengesahan Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua TAMAT 173 .

6.SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BIL 1. 4. 7. 174 . 5. 3. TINDAKAN Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) TANDA ( ) CATATAN 2. 8.

11. Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur.9. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10. 175 .

SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 1/1988 5. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil 8/1971 2.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan ‘Pin-table. SPI Bil. 4/1982 3. SPI Bil. SPI Bil. 7/1988 - 7. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Game Watch’ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 42.U. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Warta Kerajaan 1956 2. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 8. Jil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) WARTA KERAJAAN 1. Pengurusan Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 6. 5/1986 4. Video Game. 4/1995 .Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 4/1992 9. No. 176 . Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.11 3.N.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil.

Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. 7/1999 20. SPI Bil. 2/1997 13. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. 2/1999 19. SPI Bil. 13/2000 22. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 1/1999 18. SPI Bil. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 177 . SPI Bil. 17/2000 23. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 17. SPI Bil. 8/2000 21. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . 18/1998 16. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Rukun Negara Di 15.77280) /Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 14. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah.10.

Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 6. 5. 10. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 15. 3. 1. 2. 12. 14. 8. 9. 7. 4. 13.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 178 . 11. 16.

sukan dan permainan. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 179 . 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan. kelab.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (FORMAT B) Bil.

BORANG A SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR

NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA

Catatan

Penglibatan

20

Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah

20

10 100

Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat

: :

GRED

BORANG B

180

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI JOHOR PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. (MARKAH BONUS)

Nama No KPT BIL JAWATAN

No Daftar Tingkatan MARKAH

MARKAH KESELURUHAN

Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras

: :

181

UNIT KOKURIKULUM SK MASAI, JOHOR PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU BIL ………………………………………. NAMA PELAJAR TINGKATAN ………….. GRED DICAPAI

Tanda tangan guru tingkatan : Nama :

............................................. ............................................

182

CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR
SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ........................

Nama Pelajar: ................................................... Tingkatan: ......................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam

No.K.P.: ........................... Jantina: ............................. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian

Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ................................................................ Markah Bonus Gred Keseluhan : :

Ulasan: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Disahkan Oleh: ....................................................... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ..................................................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru

Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ..................................... Tarikh: ................. Nama: .............................................................................................

183

NORMA KERJA BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah pelajar mengikut tingkatan.

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 3 Hari

1.

Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing

2.

60 minit

3.

2 hari

4.

3 hari

5.

Mengarahkan pelajar 5 hari berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) 2 hari

6.

7.

2 hari

8.

2 hari

184

9.

Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur, jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN

5 hari

10.

2 hari

11.

2 hari

185

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

186

2. 1.5 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan menyerahkan kepada pihak PK Kokurikulum laporan dan 187 .1 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum) Tatacara pelajar 1.8 Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri. 1. 1.1. 1.2.2 Tatacara pemimpin / penasihat / guru 1.1.2 Pemimpin/penasihat hendaklah menilai peserta yang benar-benar layak. 1. 1. 1.1 Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing.6 Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran.1.4 Pemimpin/penasihat hendaklah melaksanakan pakej keselamatan sepanjang masa.1.2.2 Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan diperingkat sekolah kecuali yang diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor. 1.keluarga dan sekolah.1.7 Pelajar dikhendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan dijalankan/disertai. 1. 1.3 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan susunan program dan peraturan. 1.2.1 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan cadangan/perancangan aktiviti kepada SU Kokurikulum untuk perbincangan.3 Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program.4 Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu program.1.2.1.1.5 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing.0 1.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 1. 1.semakan dan kebenaran.

2.1.5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan.4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan.3 Peranan ibu bapa 1.4 Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti.2 Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas sukan yang bertugas.1. 2.1.11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri menjalankan aktiviti dan menggunakan peralatan sukan.1. 2. 2. 2. 2.1.7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa rekod.3. 2. 1. 2.1.1 Penggunaan Bilik Sukan .1. 1. 2.1. Alatan Dan Kemudahan Sukan Tatacara pelajar.3.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan.3.10 Pelajar dilarang menggunakan/berada dipadang dan gelanggang pada masa hujan.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan tanpa kebenaran.0 2.1.2. sewaktu 188 .6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ketempat asal.8 Pelajar dikhendaki menulis surat permononan untuk meminjam peralatan dan kemudahan untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti).2 Meneliti borang yang disediakan/menangani surat kebenaran.1.3 Mengenalpasti keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti.1.3.1. 2. 1.1 Megambil tahu aktiviti yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.6 Pemimpin/penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa ( meramal risiko ) 1.1 Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran. 2. 2.

5 2.1.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan. 189 .1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.0 3.4 2.1. 3.1. Pemimpin / penasihat / guru perlu membuat catatan / laporan kemalangan jika ada didalam buku yang disediakan di Bilik Sukan. 3. 2. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah menyelia / memantau proses yang terlibat ( meminjam dan memulang ).1.1. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah memastikan pelajar menggunakan peralatan / kemudahan mengukut peraturan yang betul.2 2. 3.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. Pemimpin / penasihat / guru boleh mengarahkan mana-mana pelajar untuk mengambil peralatan / kemudahan.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada guru/pengawas yang bertugas.2.6 kepada guru sekiranya berlaku Tatacara pemimpin / penasihat / guru.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti dijalankan. 3.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan. 3. 3.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 3. 3.1 Sukan Dan Permainan Tatacara pelajar.1. Pemimpin / penasihat / guru bertanggungjawab untuk mengambil sebarang langkah berjaga-jaga sewaktu mengunakan peralatan / kemudahan.3 2.12 Pelajar mesti melaporkan kecemasan/kemalangan. 3.2 2.1.1.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru.1. 3.1 Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum menjalankan sebarang aktiviti.

1.5 Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila masa.5 Jurulatih/ guru / penasiha mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan mematuhi peraturan sekolah.3 Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran.2 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 3.4 Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera. 3.1.4 Jurulatih / guru/ penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.2.3 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar (siasat ) tentang taraf kesihatan.0 4.2. 4. 4.1 Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan pakaian yang sesuai mengikut aktiviti. 4. 3. 3. 4.1.1.3 Jurulatih / guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar.2. 4. 4.3.1. 4.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas. 3.1 Kegiatan Unit Beruniform Tatacara Pelajar 4.2 Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang ditentukan. 190 . 3.1 Jurulatih / guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual.1.1.1.2. 3.7 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau digunakan rosak.2.2 Tatacara jurulatih / guru / penasihat.2.6 Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan lengkap.

1.2.1 Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang ditetapkan.1 Kegiatan Persatuan dan Kelab Tatacara pelajar 5.1 Guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual yang ditetapkan.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. 5.1.2. 5.8 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat. 5. 4.1.5 Guru / penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 5.3 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan. 4.3 Guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 191 .1.2.9 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.1. 4. 4.2. 4.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.1. 5.4.6 Guru / penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah 5.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 4.1. 5.2 Setiausaha merekodkan kehadiran ahli.2.1.0 5.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 5. 5.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan.2 Guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.2 Tatacara guru / penasihat 4.2.4 Guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) tentang taraf kesihatan.

6.1.3 Penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 5. 5.1 Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong Tatacara pelajar 6.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan. 6.2.1.1. 5.2 Penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.6 Penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah.2 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai.2.5.1.2.0 6.1. 6.1.5 Penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.10 Pelajar hendaklah membersikah diri selepas tamat program. 6.1.4 Penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) entang taraf kesihatan.1.4 Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga yang ganjil dan berbahaya. 6.2. 6.2.2 Tatacara penasihat 5. 5.1. 6. 6. 6.1.3 Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan. 6.1 Penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual.1 Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 6. 192 .8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan. 5.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan.2.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan sempurna.1.

1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan.2. 6.5 Guru hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.4 Guru hendaklah mengagihkan tugas mengikut kemampuan pelajar. 7.1.4 Pelajar dikhendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah.1 Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar Tatacara pelajar. 7. 6. 6.2. 7.2. 7.1 Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa.1. 6.2.1.6 Guru hendaklah mengenalpasti pelajar yang tidak sihat dan bermasalah untuk dikecualikan daripada mengambil bahagian atau meneruskan aktiviti.3 Guru hendaklah memeriksa semua peralat yang akan diguanakan.2 Pelajar dikhendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut aturcara.2.2. 6. 6. 6.5 Pelajar dikhendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat lawatan.2.semasa dan selepas aktiviti dijalankan. 7.tungu di satu tempat dan minta bantuan. 7.2.7 Guru hendaklah sentiasa memantau dan membuat penilaian terhadap tugasan.1 Guru perlu peka terhadap semua surat pekeliling berkenaan yang diedarkan.0 7.2.2 Guru mesti memahami dan mematuhi sebelum.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan . 193 . 7. 7.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan.1.8 Guru hendaklah memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan ( peraturan sekolah / aktiviti ).1.1. tatacara tindakan 6.2 Tatacara guru 6.9 Guru hendaklah sentiasa memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selamat dan selesa.6.

3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.1.1.2. 7.7. 7. 8.2. 7. 7.10 Pelajar dikhendaki membuat catatan sepanjang program. 7. 7.3 Guru / penasihat sentiasa memantau tentang bilangan pelajar setiap sesi.8 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar.2.1.2.8 Pelajar dikhendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku.11 Pelajar dikhendaki menulis laporan/essei selepas program lawatan.2.1 Pelajar dikhendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa.9 Guru / penasihat dikhendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang tinggi dalam semua perkara ( meramal risiko ). 8. 7.1. 7.2.1.7 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa mengawasi disiplin pelajar.4 Guru / penasihat memainkan peranan untuk memastikan program berjaya.5 Guru / penasihat melibatkan pelajar secara aktif dalam setiap atur cara.9 Pelajar dikhendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan. 7.2 Tatacara guru / penasihat 7.2 Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang ditentukan.2.1.2. 7.1 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan kertas kerja program dan dihantar untuk proses kelulusan pihak pentadbir. 7.6 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan cenderamata untuk tempattempat lawatan ( jika perlu ).2 Guru / penasihat dikhendaki memastikan program berjalan mengikut jadual. 7.2.1.2. 194 .1 Kegiatan Luar Perkhemahan Tatacara pelajar 8. 7.0 8.2 Guru / penasihat dikhendaki mendapatkan kebenaran daripada JPNJ. 8.

2.1 Guru / penasihat perlu ada sijil yang berkaitan untuk sesuatu program . 8.2.4 Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan. senarai keperluan untuk semua aktiviti yang akan dijalankan. 8.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan di hospital / klinik. 8. 195 .1.2 Guru / penasihat mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pngawasan guru / penyelamat kelemasan.7 Guru / penasihat perlu membuat penyeliaan dan pengawasan rapi.8 Guru / penasihat perlu mengambil sebarang langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kecemasan / kemalangan.1.2. 8.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di air.gigitan serangan dan kecemasan.2.2.1. 8.1. 8.1.3 Guru / penasihat mesti menyediakan syarat.7 Pelajar dikhendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang disekeliling khemah.2.9 Pelajar dikhendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan liar . 8.6 Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpati selamat. 8.8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan.1. 8.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku.2.5 Guru / penasihat perlu mengatur pengisian program dengan teliti.5 Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian. 8. 8.2 Tatacara guru / penasihat 8.1.6 Guru / penasihat perlu menyediakan pembantu / pegawai secukupnya.1.8. 8.1.2. 8. 8.4 Guru / penasihat perlu membuat kajian / tinjauan tentang kawasan / lokasi aktiviti ( perkhemahan / air ). 8. peraturan. 8. 8.1.

9. 9.6 Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah.1.3 Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran.1. 9.2 Pemimpin / penasihat mesti mengambil kedatangan pelajar setiap sesi. 196 .1 Pemimpin / penasihat hendaklah hadir ke sekolah seperti biasa.5 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan kepada penyelaras sebelum pelaksanaan.1 Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan / pakaian seragam.2.1. 9. 9.9.8 Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemaskinikan maklumat perjumapan dalam buku / fail gerko.2.0 9.7 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan keselamatan pelajar terkawal sewaktu aktiviti dijalankan. 9.1.1.2.2 Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi mengikut jadual. aktiviti/perancangan 9.1. 9.4 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamtan diri masing-masing.2.2. 9. 9. 9.2.1 Perjumpaan Mingguan (Hari Gerak Kerja Kokurikulum) Tatacara pelajar 9. 9.2.1.7 Pelajar digalakan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan.4 Pemimpin / penasihat mesti mengendalikan perjumpaan mingguan mengikut jadual yang ditetapkan.2 Tatacara Pemimpin / penasihat 9.3 Pemimpin / penasihat Unit Pakaian Seragam mesti mengenakan pakaian seragam masing-masing atau pakaian yang sesuai untuk penasihat yang lain.1. 9.6 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar.5 Pelajar hanya dibenarkan makan dikantin pada waktu rehat. 9.

Peraturan SPI Bil. Beri taklimat kepada semua PK Kokurikulum pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Permainan Beri rawatan kecemasan. 197 . 8/1988 Bil. Permainan Pelajar kembali ke sekolah atau di PK Kokurikulum beri cuti. Guru Penasihat/ Permainan Periksa kesihtan pelajar jika serius Guru Penasihat/ hantar hospital/klinik. kepada ibu bapa/ Guru Penasihat/ Permainan untuk Guru Penasihat/ Permainan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lapor kepada polis membuat tuntutan. 1/1995 Bil. Undangundang. Awasi penggunaan peralatan oleh Guru Penasihat/ pelajar semasa aktiviti dijalankan.PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Pihak Yang Dirujuk Seksyen.Guru Penasihat/ lamatan sebelum aktiviti Permainan dijalankan. 9/2000 Bil Tindakan 1 Mengadakan peraturan-peraturan PK Kokurikulum keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Sediakan laporan polis dan Guru Penasihat/ laporan hospital untuk tuntutan. Permainan Makluman penjaga. 3/1995 Bil. Pastikan peralatan kokurikulum SU Kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi SU Sukan dan selamat digunakan. Permainan Lapor kepada guru jika berlaku Guru Penasihat/ kemalangan. Ambil langkah-langkah kese.

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan Taklimat kepada semua pelajar Ganti yang lain Rosak/Bahaya Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan Memastikan peralatan menepati spesifikasi Lapor kepada guru Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan pelajar Tidak Ya Bawa ke klinik / hospital Serius/ Tidak Maklumkan Ibu bapa/Penjaga Tidak Ya Laporan Polis/ Laporan Untuk Tuntutan Laporkan kepada polis Sediakan Laporan Polis dan Hospital Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT 198 .

8. Makluman penjaga. kepada ibu bapa/ untuk Tanda ( _ / ) Catatan 2. Periksa kesihtana pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. 9. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. 12. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. 199 . 5. 11. Lapor kepada polis membuat tuntutan. 3. 6. 4. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan.SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM Bil 1. Beri rawatan kecemasan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. 7. 10.

Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. 42.N. 15. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.U.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. No. Jil. Warta Kerajaan 1956 2. 18/1998 - 200 . 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.11 3. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14.

3. 7.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 2. 1. 14. 12. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 4. 8. 11. 15. 9. 6. 5. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 201 . 10. 13. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 16.

SENARAI BORANG-BORANG DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang Kebenaran Ibu bapa Borang Kebenaran Menjalankan Aktiviti Borang Perakuan Pelajar (MSSM) Surat Akuan Pelajar (Untuk mendapat rawatan) 202 .

Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. jika 2 10 minit 3 Sepanjang masa 4 Sepanjang masa 5 Sepanjang masa 6 7 8 9 10 11 Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Sebelum 24 jam selepas kemalangan 2 Hari 12 Mengikut keadaan pelajar 203 . Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Beri rawatan kecemasan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Lapor kepada guru berlaku kemalangan.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 204 .

PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 1 2. 4. Peralatan kokurikulum dan sukan yang hendak dibeli mestilah mengikut kemampuan dan keutamaan. Segala dokumen pembelian peralatan hendaklah disimpan dan boleh dikemukakan dengan segera apabila diperlukan. 3. buku resit. baucar bayaran. Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. Mematuhi segala peraturan berkaitan dengan pembelian barangan seperti yang termaktub dalam pekeliling dan perintah am yang berkuat kuasa sekarang. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. 205 .

10. SU Kokurikulum 206 .PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Seksi. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Terima barang dan pastikan kualiti. Proses Kerja Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. 5. Selenggara urusan penggunaan S/U Sukan dan peminjaman. 7. Arahan Perbendaharaan 170 9. 6. 13. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 2. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Rekod penerimaan barang dalam S/U Sukan buku stok (pen merah) dan SU Kokurikulum simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Undangundang/ Peraturan Bil 1. S/U Sukan SU Kokurikulum 12. 8. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Terima invois dari pejabat 3. 4. Tandatangan pengesahan nota serahan. 11.

Bincang mengenai kemampuan kewangan. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Ganti yang lain Rosak/Hilang Periksa barang yang diterima Baik/Cukup Tandatangan serahan.CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN MULA Semak rekod barangan sedia ada Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Koku. Rekod penerimaan barang dan simpan barang. TAMAT 207 . dan peruntukan/ Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang peralatan. . . Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. pengesahan nota Terima barang pesanan pembelian Terima invois dari pejabat. Bincang jumlah peralatan penyelarasan peruntukan.

4. 8. Senarai keperluan mengikut keutamaan. Terima barang dan pastikan kualiti. 208 . 5. 2. Tandatangan serahan. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan.SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. 14. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. pengesahan nota 10. 6. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. peralatan Tanda ( _ / ) Catatan Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Dapatkan pembekal sebut harga dari 3. 9. 7. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Proses Kerja Semak rekod-rekod tahun sedia ada. Terima invois dari pejabat 12. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. peralatan Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 11. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang 13.

5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. 15. SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.N. 18/1998 - 209 .179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14.U. No. Jil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1.11 3. 42. Warta Kerajaan 1956 2.

8. 12. 9. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 14. 5. 2. 11. 16. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 4.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 7. 15. 6. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 210 . 10. 3. 1. 13.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang pesanan 211 .

Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Tandatangan pengesahan nota serahan. 30 minit 212 . Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. Terima barang dan pastikan kualiti. 11. 30 minit 30 minit 5. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 2. 10 minit 10 minit 30 minit 12. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 36 jam 10 minit 2 minggu 9. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 10. 7. 30 minit 6. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 3. 4.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. 8.

213 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.13.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 214 .

4 Penyelia Kokurikulum 4. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 4 Penolong Kanan.4 Guru Penasihat 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah . daerahdan negeri. Kelab Sukan Permainan 1.1 S/U Kokurikulum 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.2 Penyelia Kokurikulum 2.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.3 S/U Sukan 1. Kelab/Persatuan. Pelajaran Johor Mengelola.2 S/U Kokurikulum Penyelaras 215 2.3 Ketua Unit Sukan 3.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.3 Penyelia Sukan 2.Pegawai Jabatan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.1 4.4 S/U Sukan Daerah 3.5 Guru Rumah Sukan 1. Penolong Membantu menyelia kegiatan kokurikulum Akta Pendidikan Warta .

5 Guru Pasukan Sekolah 216 . Guru Kanan Mata Pelajaran Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Pasukan Pakaian Seragam. peringkat sekolah Penyelia Petang. Kelab/Persatu an.4 Guru Penasihat / Guru Rumah Sukan 4.Kanan HEM. Kelab Sukan Permainan 4.3 S/U Sukan 4.

Pinjaman peralatan diberikan mengikut keutamaan yang berikut. 2. Unit Kokurikulum berhak mengambil semua peralatan yang digunakan sekiranya didapati peralatan tersebut tidak diurus dengan baik atau digunakan dengan cara dan tujuan yang berbahaya kepada orang lain. Peminjam yang terdahulu memohon diutamakan. 2.3 3. Peralatan yang dipinjam perlu dijaga. negeri.2 Keutamaan aktiviti sama ada peringkat kebangsaan. 6. 9. Peminjam perlu memastikan telah menandatangani buku Rekod Pinjaman Peralatan semasa mengambil dan pemulangan peralatan yang dipinjam. Tempoh pinjaman adalah tertakluk kepada jangka masa yang dinyatakan dalam permohonan dengan merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Pengetua. Guru atau peminjam tersebut perlu datang sendiri untuk mengambil peralatan yang dipinjam. Sebarang kerosakan. Penolong-penolong Kanan. 2. Kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada kebenaran daripada pengetua. Setiap peralatan yang dipinjam adalah menjadi tanggungjawab pihak yang meminjam. 10.PERATURAN-PERATURAN DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN 1. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran. Peralatan yang dipinjam perlu digunakan dengan cara dan tujuan yang selamat dan tidak memudaratkan atau membahayakan orang lain. 8. Penyelia Petang.1 2. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. 7. Keutamaan peminjam iaitu PPD. Guru atau peminjam hendaklah mengisi Borang Pinjaman Peralatan tiga hari sebelum peralatan hendak digunakan. sekolah dan persatuan atau kelab. 4. 5. guru-guru dan pelajar. ketidakcukupan komponen atau peralatan hilang perlu digantikan oleh peminjam. 217 . daerah. diguna dan dikendalikan dengan cara yang cermat dengan tujuan tidak merosakkan peralatan sama ada dari aspek teknikal dan juga fizikal peralatan tersebut.

Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 2. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 3. 10. 6. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 12 Merekodkan pemulangan SU Kokurikulum/ peralatan yang dipinjam dalam SU Sukan buku rekod pinjaman. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Buku Pengurusan 218 . Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan Seksi. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 7. SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan 9.PROSES KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM/ SUKAN Bil 1. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 11. 5. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. 4. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 8. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan.

13 Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 219 .

CARTA ALIRAN DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN MULA Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan yang ada Menyediakan borang-borang-borang untuk pinjaman peralatan Guru Penasihat mengisi borang pinjaman peralatan Semakan borang pinjaman dan kelulusan meluluskan pinjaman Tidak Lulus Menyerahkan peralatan Rekod pinjaman di dalam Buku Rekod Pinjaman Pemulangan peralatan Ganti yang lain Memeriksa peralatan yang dipulangkan Periksa keadaan alat Baik/Cukup Merekodkan pemulangan peralatan Simpanan peralatan Kelulusan Pinjaman Rosak/Hilang TAMAT 220 .

2. 12. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 6. 10. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 221 . Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 11. 8. 9. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 13. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Tanda ( _ / ) Catatan 7. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 4. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan.SENARAI SEMAK DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. 5. 3.

N. Jil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. 42. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.11 3. SPI Bil. No. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.U. 15. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 18/1998 - 222 . Warta Kerajaan 1956 2.

17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 4. 6. 16. 5. 10. 2. 3. 11. 13. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 15. 14. 7. 12. 9. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 223 . 8. 1.

1 Senarai Borang/Surat Borang Pinjaman Peralatan 224 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil.

NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Sepanjang masa 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 2. 1 hari selepas kerosakan dikesan 225 . 7. 4. 1 hari 5 minit 9. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 10. Bil Jenis Kerja 1. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. 3. 5. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 11. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 8. 6. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan.

5 minit 226 . Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 5 minit 13.12. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 227 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

1 S/U Kokurikulum 1. Kelab Sukan Permainan 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Mengelola. Kelab Sukan Permainan 4.1 S/U Kokurikulum 4. Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan.4 Guru Penasihat 228 2 Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Penyelia Kokurikulum 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.4 Guru Penasihat 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.4 S/U Sukan Daerah 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3 Pegawai Jabatan. Kelab/Persatuan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . daerah dan negeri. Penyelia Petang.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Penolong Kanan HEM. Guru Kanan Mata .1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.3 Ketua Unit Sukan 3.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 S/U Sukan 4.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Kelab/Persatuan.2 Penyelia Kokurikulum 2. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.3 S/U Sukan 1.3 Sukan 2.

Pelajaran 4.6 Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 229 .5 4.

1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah.2 . penyertaan dalam badan beruniform.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKKURIKULUM Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 1. 41). Perundangan (A). 11 (Tambahan No. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. 1. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(q) (r) (s) (t) penyertaan dalam sukan dan permainan. P. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (o) (p) (q) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.U. Mei 1998.0 2. (A) 531/97. penyertaan dalam persatuan dan kelab. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 2. 42/No. (A) 196 bertarikh 21hb. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. sukan dan permainan.U. {Rujuk Seksyen 18. badan beruniform. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 230 2. hobi dan rekreasi. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.

khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 231 . {Rujuk Subperkara 5. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2000.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 2. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. maka apabila disabitkan sedemikian. {Rujuk Subperkara 5. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. KP(BS)8591/Jld. Seberapa yang boleh. 2. ketatanegaraan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. KP(BS)8591/Jld.5 Sekolah-sekolah. Januari 1985}. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. Januari 1985}.berterusan. 11(29) bertarikh 2hb.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000. Januari 1985}.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. satu kegiatan persatuan atau kelab. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. 2. dan satu kegiatan sukan atau permainan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). {Rujuk Subperkara 5.

30tgh . 4 dan minggu 5 (jika terdapat minggu kelima pada hari Sabtu dalam bulan tertentu) Jumlah perjumpaan atau GERKO minimum 11 kali setahun. 3.Puteri.1 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Aktiviti GERKO akan dijalankan pada setiap hari Sabtu minggu 2. Setiausaha Kokurikulum atau Penyelaras Kokurikulum menyemak dan merekodkan Buku Laporan Aktiviti GERKO. KRS.7 9.9.00 pagi 10.30pg 10. PBSM] : Rehat : Aktiviti Gerko Persatuan dan Kelab 232 3. tidak termasuk waktu rehat.4 3.00 .5 3.2.3 3. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. PKP] : Teori/ Amali [Pandu Puteri.10. Buku Laporan Aktiviti GERKO yang telah siap diisi dan ditandatangani oleh AJK dan guru penasihat perlu dihantar ke bilik PK Kokurikulum selewat-lewatnya 3 hari selepas aktiviti dijalankan.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Setiausaha dan Penyelaras Kokurikulum akan membuat pemantauan persatuan/ kelab dan merekodkan kehadiran murid/ guru 15 minit selepas aktiviti GERKO dijalankan.2. Jadual Aktiviti GERKO 7.0 3.8. PBSM] : Teori/ Amali [Pengakap. Rujuk Subperkara 5. Aktiviti GERKO akan dijalankan selama empat jam. KP.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. KP] : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [Pengakap.30 – 12.00 pagi 8.00 .50 . Dua jam pertama dikhususkan untuk Unit Beruniform manakala dua jam berikutnya untuk aktiviti Persatuan/ Kelab.00 pagi : Perhimpunan Pagi. Penolong Kanan Kokurikulum. Sebarang perubahan tarikh pertemuan akan dimaklumkan oleh PK/SU Kokurikulum.3 3. KRS. PPI.10.6 3.2 3. PPI.00 . : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [P. Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.

No 11 2. Warta kerajaan Jil.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses Kerja Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. 42. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 233 .

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Rekod kehadiran guru Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Kokurikulum Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum. Serahkan Buku Laporan Aktiviti Semak dan rekod Buku Laporan Aktiviti TAMAT 234 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 235 .

bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1956 3. SPI Bil 8/1971 5.179-180 Jil. 23/1966 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Jil. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 2/1971 4.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. 27.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 236 .N. SPI Bil 1/1971 3.N.U. Warta Kerajaan 1997 5. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Bil. SP ‘Am Bil. 11. SPI Bil 4/1975 6. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.11 2. 42. Warta Kerajaan 1967 4. No.

SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 20. Video Game. 237 8. SPI Bil. 4/1983 17. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. 3/1984 19. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 3/1982 - 15. SPI Bil. 3/1981 14. 2/1981 13. 8/1978 11.7. SPI Bil. Hari Kelepasan Peristiwa P.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. 5/1985 24. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata.U.U. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. 4/1977 9. 4/1985 23. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. 4/1982 16. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil 1/1986 - . SPI Bil.

8/1988 33. 1/1988 29. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 26. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 3/1991 39. 5/1986 28. SPI Bil. Oleh 238 . SPI Bil. 32. Senaman Beramai-ramai. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Syarikat/Badan 27.7/1991 . .Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 1/1991 38. SPI Bil 1/1989 36.3/1988 - 30. SPI Bil 14/1988 - 35. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. 6/1988 31. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah.25. SPI Bil 4/1991 40. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil 10/1989 37. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil.

Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil 9/1995 . 7/1995 48. SPI Bil. 239 54. Pengurusan 42. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil.1/1996 51. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. 4/1995 47. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 3/1995 - 46. 2/1996 52. Penampilan Diri Pelajar.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. 8/1995 - 49. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. 3/1997 - . Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 2/1997 53. SPI Bil. - 50. 4/1992 43. SPI Bil.41. 1/1995 - 45. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah.

SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 7/2000 66. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. 8/2000 67. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 9/2000 - 68. 9/2000 - 69. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 6/1997 56. 8/1999 65. SPI Bil 24/1998 - 61. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 7/1999 64. 1/1999 62. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 18/1998 60. 12/2000 - 240 . SPI Bil. SPI Bil. 3/1998 58. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Murid Di Hari 59. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 2/1998 57. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah.55. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 2/1999 63.

19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. SPI Bil.70. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 20/2000 77. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 13/2000 71. SPI Bil. 5/2002 - 241 . Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 17/2000 74. 18/2000 75. SPI Bil. 14/2000 72.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. 01. Senarai Borang/Surat Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 242 . 02.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut 5 minit Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas aktiviti Mengikut bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it selepas Mengikut aktiviti bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas Mengikut aktiviti Gerko Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 2 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi 3 Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 4 5 6 7 8 9 243 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 244 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

5 Guru Rumah Sukan 1.4 Penyelia Kokurikulum 3.3 Ketua Unit Sukan 3. Kelab Sukan Permainan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.5 4.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Guru Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 S/U Sukan 245 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.2 Penyelia Kokurikulum 2.1 S/U Kokurikulum 4.4 S/U Sukan Daerah 3.3 S/U Sukan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Kelab/Persatuan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Pelajaran Johor 4. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. daerahdan negeri. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 3.1 S/U Kokurikulum 1. Kelab/Persatuan.3 Penyelia Sukan 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Penyelia Petang. Pegawai Jabatan.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Penolong Kanan. Penolong Kanan HEM.4 Guru Penasihat 1. Mengelola. Kelab Sukan Permainan 4.

4 4.Kanan Mata Pelajaran 4.6 Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 246 .5 4.

Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 3. 5.8 mengenal pasti tarikh perayaan untuk pelbagai kaum dan agama 2.7 menetapkan tarikh aktiviti-aktiviti sekolah 2. 247 . 7. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 4.4 menentukan tarikh sukan tahunan sekolah 2. Berdasarkan Perincian Hari Persekolahan Mengikut Penggal dan membuat keputusan untuk :2. Takwim Sekolah didokumentasikan dalam Diari Sekolah.6 menentukan tarikh penghantaran markah peperiksaan dan kad laporan 2. 6. Menyusun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.2 menentukan tarikh mesyuarat staf / staf sokongan 2.9 mengambil kira cuti-cuti umum dan peristiwa. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.5 menentukan tarikh peperiksaan dan ujian sekolah 2. 2.1 menentukan tarikh pendaftaran murid 2.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM 1.3 menentukan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Kokurikulum/Disiplin 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah setelah menerima Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal Institusi Pendidikan Tahun berkenaan).

248 . Bil 1. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 2. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 7. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. PK Kokurikulum 3. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum 4. Proses Kerja Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. 5. 6.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum.

CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Tubuhkan Jawatankuasa Takwim Sekolah Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Semak draf dan buat pindaan jika perlu Ya Tidak Perlu Pindaan atau Tidak Menetapkan dan menentukan Takwim Sekolah Dokumentasikan Takwim dalam Diari Sekolah Takwim/ Diari sekolah diedarkan kepada guru dan staf sekolah TAMAT 249 .

Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Tandakan ( √) Catatan 2. 5. 7. 6. 1.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil. 250 . Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Tindakan Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 3. 4. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.

11 2. No. Warta Kerajaan 1998 - 251 . Akta Pelancongan 1957 2. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1967 4.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.N.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. 11.N.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1997 5. Bil. 42. Jil.U. Warta Kerajaan 1956 3. 27.

6.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1. 5. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 3 hari 4. 2 hari 60 minit 2 hari 7. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. 15 minit 252 . Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 60 minit 3. 3 hari 2.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 253 .

Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Pengetua Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti PK Kokurikulum kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. 1.Borang penyertaan. Surat meminjam alatan. Setiausaha . Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program i. Surat mohon sumbangan/tajaan. Setiausaha 4. Proses Kerja Setelah kelulusan diterima. v.AKTIVITI 1 : HARI KEUSAHAWANAN / KANTIN PROSES KERJA Bil. iii. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. 9/1991 SPI Bil 9/2000 SPI Bil 10/1989 2. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan Pengetua PK Kokurikulum 254 AJK Pelaksana. 6. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Surat mohon bantuan pegawai. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 5. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Seksi Undangundang atau Peraturan SPI Bil. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke2. ii. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. iv. 3.

11. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha Bendahari Setiausaha 9. Setiausaha 12. semasa dan selepas program. Mesyuarat post mortem dan laporan. PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat. penambahbaikan dan penyata kewangan. 10. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Setiausaha 8. komen. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa.pengerusi jawatankuasa kecil. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Hantar Laporan kepada pengetua. 7. Setiausaha 255 . cadangan. Sebelum.

CARTA ALIRAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN MULA Memohon Kebenaran dan Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/kuasa 1 Kebenaran diperoleh Mesyuarat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak 256 .

perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. TANDA ( √ ) CATATAN 2 3 4 257 . Setelah kelulusan diterima.Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan SENARAI SEMAK PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN/KANTIN BIL 1 TINDAKAN Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama.

Borang penyertaan. 7 8 9 10 11 12 258 . Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Hantar Laporan kepada pengetua. komen. cadangan. Sebelum. semasa dan selepas program. ii.5 Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Surat mohon sumbangan/tajaan. v. iii. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. penambahbaikan dan penyata kewangan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat mohon bantuan pegawai. Surat meminjam alatan. Mesyuarat post mortem dan laporan. 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. iv.

9/1991 SPI Bil 9/2000 Perkara Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah 3 SPI Bil 10/1989 259 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Bil 1 2 Dokumen SPI Bil.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Kupon Pameran Pendaftaran gerai Gerai dan Khemah Sambutan dan Kawalan Kebersihan Promosi dan Siaran Bidang Tugas AJK 1. AJK Kupon menyediakan kupon untuk digunakan semasa had keusahawanan 260 .

Gerai dan Khemah menyewa/meminjain dan menguruskan pemulangan khemah danpada pihak individu atau Majlis Daerah menyusun atur khernah mengikut plan yang dicadangkan. tersusun dan berlabel dengan kelas masingmasing sebelah depan sesi pagi dan belakang sesi petang pastikan buku pelaporan kemajuan pelajar siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan 8. Bantuan pengawas petang diperlukan 7. Bendahari menyimpan wang hasil jualan kupon menukarkan hasil jualan dengan wang tunai kepada kelab. Pendaftaran Gerai memastikan setiap unit kokurikulum mengambil bahagian dalam perniagaan memungut wang deposit kebersihan dan sewaan gerai serta serahkan kepada bendahani mengundi tapak gerai memastikan hanya pelajar terlibat sahaja boleh berada di gerai untuk mengelakkan sebarang kemungkinan. 5. Sambutan dan Kawalan menyambut ibu bapa yang hadir dan membantu menunjukkan kelas anak mereka Bantuan danipada para pengawas pagi dan kadet polis diperlukan. Kolej Swasta dan sebagainya. 261 . dan kelas-kelas dan guru-guru Menyerahkan wang jualan kupon kepada bendahani. Memasang banting pada khemah 4. persatuan atau unit beniniform yang menjalankan perniagaan selepas tamat urusniaga menyediakan baucer bayaran kepada unit kokurikulum semasa penyerahan wang hasil jualan 3. Kolej Komuniti. Kebersihan memastikan setiap gerai mengamalkan kebersihan memastikan para pelajar membuang bekas makanan ke plastik atau tong sampah yang disediakan di kantin. Menjual kupon tambahan pada Han Terbuka dan Han Keusahawanan 2. 6. memilih dan menguruskan jenis pameran yang bersesuaian contohnya polis trafik. Mengagihkan kupon kepada para guru Memungut wang jualan kupon. Penyerahan Buku Pelaporan Kemajuan Pelajar memastikan kelas bersih. Pameran mencari.- mengagihkan kupon kepada para pelajar mengikut kelas masingmasing.

Tandatangan: _______________________ Tarikh: ___________________ 262 . Borang Pendafaran Gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pendaftaran gerai Nama: ________________________________________ Unit: ________________________________________ Bersama ini disertakan bayaran sewa gerai sebanyak RM 10.00 dan cagaran kebersihan sebanyak RM 10.00.9. Promosi dan Siaraya menyediakan 2 keping kain rentang untuk dipasang di pintu hadapan sekolah danjugajalan masuk ke sekolah bantuan persatuan seni visual diperlukan SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1.

Tandatangan AJK Pendataran gerai: _____________________________ Tarikh: _________ Permohonan diterima/tolak kerana: _________________________________ Nombor gerai: __________________________________ ( Untuk diisi oleh Pendaftaran gerai) 2. Kupon Jualan SAH 30 JUN 2005 SAHAJA SAH 30 JUN 2005 SAHAJA Catatan: Kupon hanya sah pada tarikh dinyatakan sahaja. 3. Borang Pemarkahan gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pemarkahan gerai Unit: ________________________________________ Bil 1 2 3 Keceriaan Susun atur Aspek Markah Markah maksimum 10 M 10 M 10 M Catatan Persembahan jualan 263 . Kupon yang tidak digunakan tidak boleh dikembalikan.

1. Tuan. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.tangan: ……………………… 4. Johor. 85300 Labis. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 264 . Jalan Muar.4 5 6 7 8 9 Hiasan Kebersihan kawasan Kebersihan jualan/makanan Tarikan Gerai Kesesuaian jualan Promosi JUMLAH MARKAH 10 M 20 M 10 M 10 M 10 M 10 M Pengadil:……………………………………t.

265 . Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. BORANG TUNTUTAN BAYARAN TUNAI (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) UNIT:………………………………………. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. terima kasih. 3. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Borang Serahan Kupon Bil: ……………. Guru Penasihat:………………………………Tandatangan:……………….. BILANGAN KUPON BILANGAN RM 1 50 SEN 10 SEN JUMLAH NILAI BAYARAN Catatan: Berikut adalah bilangan kupon dan nilai kupon yang telah di terima untuk ditunaikan. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Sekian. Kad Pengenalan) 5. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.2.1.

Tangan Penerima Bayaran Bil Unit Jumlah Bayaran (RM) 266 . Tandatangan Penerima:………………………………………………………………….Penerimaan kupon: Adalah diakui bahawa bilangan kupon dan nilai yang di atas adalah benar dan bayaran sebanyak RM …………………………………. telah dijelaskan. 6. Baucer Bayaran Tunai BAUCER BAYARAN TUNAI KUPON T.

Setelah kelulusan diterima. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama.JUMLAH NORMA KERJA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan Masa yang diambil 1 minggu 2 3 hari 3 3 jam 267 .

v. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa 3 jam kali ke-2. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat mohon sumbangan/tajaan. iv. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. ii.kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan.Borang penyertaan. Mesyuarat post mortem dan laporan. Surat perasmi dan jemputan VIP diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Setiap AJK perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. 4 Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. Surat mohon bantuan pegawai. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan 5 2 hari 3 jam 7 2 jam 8 2 hari 9 1 hari 10 1 minggu 268 . Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. iii. Surat meminjam alatan.

1 minggu SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 269 .proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. 11 Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. penambahbaikan dan penyata kewangan. Sebelum. cadangan. komen. semasa dan selepas program.

AKTIVITI 2: MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB PROSES KERJA Bil 1 Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua Sessi Undangundang / Peraturan SPI Bil. 3/1997 270 .

2 3 4 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit PK Koko/ Pengetu Pendaftar sekolah JPN Ibu pejabat Kontijen Polis Negeri.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil 7/1983 5 6 7 8 9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem CARTA ALIRAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Mula Penyediaan kertas konsep / kerja 271 Tak lulus .1/1995 SPI Bil.9/2000 SPI Bil. PK Koko / Pengetua Penyelaras Guru Penasihat PK Koko PK Koko SPI Bil.

Kebenaran pengetua Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program 272 .

Penilaian dan Postmortem Tamat SENARAI SEMAK TUGAS MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB TINDAKAN Bil 1 Penyediaan kertas konsep / kerja TANDA ( √ ) CATATAN 273 .

2 3 4 5 6 7 8 9 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 Dokumen SPI Bil 7/1983 Perkara Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma 274 .

Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 SPI Bil. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ 275 .Melibatkan Murid-Murid Sekolah 2 3 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Dikalangan Guru Penasihat Ketua-ketua kumpulan / kawasan kerja SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1. 3/1997 SPI Bil.9/2000 5 SPI Bil.1/1995 Program dan Akriviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

terima kasih. 3.3.1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan.Tarikh:_______________ Pengetua. Sekian. Kad Pengenalan) Bil Kad:…… 276 . Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 85300 Labis. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Jalan Muar. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Johor. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Kad Kutipan Bayaran Minggu Kerja (No. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) 2. Tuan.

5:……………………………………... Borang Serahan Wang Kutipan. Sila berikan kerja yang bersesuaian dengan bayaran upah yang berpatutan.PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS MINGGU KERJA PENGAKAP 2005 Nama Kumpulan: ………………………………. Segala sumbangan ikhlas tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih …………………………………… Disahkan Oleh: ……………………… ( Guru Pengakap) (Pengetua) 3. Nama Bayaran T. …………………………………… 3:……………………………………. Bil: ……………. 4:……………………………………. …………………………………… 2:.. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG SERAHAN KUTIPAN MINGGU KERJA UNIT PENGAKAP 2005 277 . Nama Ahli: 1:.tangan Bil JUMLAH Pelajar yang membawa kad ini adalah ahli Pengakap yang dibenarkan untuk menjalankan minggu kerja amal bagi mengutip sumbangan untuk aktiviti Persatuan Pengakap bagi tahun 2005.

Tangan: …………………… (Penasihat Pengakap) NORMA KERJA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 278 .Bil Nama Kumpulan Amaun RM Tandatangan JUMLAH Penerima: ………………………………… T.

1 2 Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program 2 minggu 3 jam 3 3 minggu 4 5 6 3 minggu 3 jam 2 jam 7 Mengikut keperluan (Bergantung kepada permit) 1 minggu 1 minggu 8 9 Penilaian Postmortem SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB NAMA : JAWATAN: 279 .

TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan AKTIVITI 3: PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Sessi Undangundang / Peraturan 280 Bil Proses Kerja .

6/1988 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil.1 2 3 4 5 6 Penyediaan kertas konsep / kerja Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Raptai Persediaan JK sebelum program dijalankan Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Upacara / Istiadat Kawalan dan penjagaan tempat Perjalanan program Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem Pengetua Pengetua / PPD Surat Pekeliling Am Bil. 3 …. 8/1975 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 9/1991 SPI Bil. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 3/1991 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) 7 8 9 10 11 12 13 14 GPK Koko GPK Koko 15 16 CARTA ALIRAN PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM MULA 281 Penyediaan kertas konsep / kerja . 23/1996 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil.

Mengemas 282 Penilaian / post-mortem .

SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM TINDAKAN Bil 1 Penyediaan kertas konsep / kerja TANDA ( √ ) CATATAN 283 .

Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 9 10 11 12 13 14 15 16 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil Dokumen Perkara 284 . Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja.2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 3 ….

8/1988 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 8/1975 Lagu Kebangsaan Nyanyian Lagu Kebangsaan “Negaraku” Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri Di Sekolah-sekolah / Maktab-Maktab Perguruan Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 5 6 7 8 9 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 1. 6/1988 SPI Bil. Pengerusi 285 . 1/1986 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil. 9/2000 11 SPI Bil. 9/1991 10 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil.1 2 3 Surat Pekeliling Am Bil.

3.Juru acara .Perasmian pembukaan/penutup .Pealatan .Pertandingan .Lain-lain AJK yang difikirkan perlu. 1.Siaraya .Penginapan .Sambutan . 6.Pembaca doa .2.Urusetia . 4. Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK Kecil .Hadiah dan Cenderamata .Protokol . Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ 286 .Pendaftaran .Ceramah .Jamuan . 5.Jemputan .

Johor. Jalan Muar. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. terima kasih. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.__________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.4. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Kad Pengenalan) 2. Borang Pencalonan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum BORANG PENCALONAN PELAJAR CEMELANG KOKURIKULUM ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM 287 .1. 85300 Labis. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Tuan. 3.

3. T. Borang Pencalonan Unit Kokurikulum Cemerlang SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAAH 288 . tangan : ………………… Tarikh: ……………………………… Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2 minggu sebelum majlis diadakan.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 NAMA UNIT: …………………………………………………………… Pencalonan 1 Nama Tingkatan No. Jawatan Pencapaian Pencalonan 2 Sumbangan Ulasan Guru Penasihat Adalah diakui bahawa keterangan di atas adalah benar. Kp. Nama: ………………………………………….

A. JOHOR. ( 15 % ). Pendaftaran SUDAH BELUM B. Semakan Fail / Buku Persediaan dan laporan aktiviti. Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan.SEGAMAT . BORANG PENARAFAN/PRESTASI UNIT KOKURIKULUM 2004 NAMA UNIT KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT : _________________________________( K ) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Sila lengkapkan maklumat di bawah . Mengelolakan dan menyertaikan pertandingan peringkat sekolah/MSSD/MSSJ/MSSM ( 50 % ). Tarikh : ___________________________ C. 289 . 1 KALI 2 KALI 3 KALI Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ ( 5 % ).

( pencapaian tertinggi ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ ( Ketua Penasihat Unit/Kelab/Persatuan ) Tarikh : * Sila kepilkan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi. JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ Program yang dirancang dan dilaksanakan ( 10 % ) Program / aktiviti yang dirancang ( sila nyatakan ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Program / aktiviti yang dilaksanakan ( sila nyatakan ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ E. Laporan program / tugasan / pertandingan. ( 20 % ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ Kejayaan / pencapaian cemerlang.SEKOLAH MSSD MSSJ MSSM D. 4. Borang Senarai Penerima Sijil Penghargaan / Kecemerlangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 290 .

Guru Penasihat: ……………………………T. Bilangan Sijil Penghargaan : ………………………… Bilangan Sijil Kecemerlangan:………………………. 5.. Borang Pengeluaran Sijil SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 291 .BORANG PERMINTAAN SIJIL PENGHARGAAN / KECEMERLANGAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit: ……………………………………………………………… Bil Nama Tingkatan Jenis Sijil Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan untuk permintaan sijil 2 minggu sebelum acara dijalankan. Catatan: Pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat Daerah layak menerima sijil penghargaan dan pelajar yang mendapat tempat atau mewakili Daerah dan seterusnya layak menerima sijil Kecemerlangan. Tangan: ……………………… Tarikh: ………………………………………….

Borang Keputusan Rasmi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum KEPUTUSAN RASMI PENCALONAN 292 .BORANG PENYERAHAN SIJIL-SIJIL Bilangan Sijil Penghargaan Kecemerlangan Bil Nama Unit JUMLAH 6.

Tingkatan ……………………………… (T.ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit Pakaian Seragam Cemerlang Nama Tingkatan Unit Unit Sukan dan Permainan Nama Tingkatan Unit Unit Kelab dan Persatuan Nama Tingkatan Unit Pasukan Sekolah Nama Unit Pelajar Cemerlang Kokurikulum Nama Lelaki Perempuan Anugerah Kepimpinan Pelajar Nama Adalah disahkan bahawa pencalonan di atas adalah benar dan dipesetujui. tangan PK Koko) Tarikh: ………………… NORMA KERJA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 293 .

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Masa yang diambil 1 Minggu Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Mendapatkan kebenaran atau 2 jam maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 3 …. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat 1 jam 3 jam 3 jam 3 jam 9 10 11 12 13 14 3 jam 3 jam 1 jam Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 2 jam 1 minggu 15 16 AKTIVITI 4: PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA 294 .

6/1988 295 ./YDP PIBG SPI Bil. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Guru Penasihat SPI Bil 1/1989 7. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. 1. PPD / JPNJ 4. Pengetua. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Guru Penasihat 6.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. Pengetua. SPI Bil 8/1988 SPI Bil. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 3. Bil. 8. Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Guru Penasihat 5. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan 2. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Guru Penasihat Guru Penasihat SPI Bil 3/1997 SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988 9. 7/1983 SPI Bil. 12/2000 SPI Bil. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan.

Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 296 .9/2000 ( Tambahan) SPI Bil.1/1995 SPI Bil. Guru Penasihat SPI Bil. 12/2000 11. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 12.9/2000 SPI Bil.10.

Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat 297 . Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mengutip bayaran daripada murid-murid.

SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL TINDAKAN 1 Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. 298 . 11. 12. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( √ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.

7/1983 SPI Bil.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 6/1988 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 SPI Bil 3/1997 SPI Bil.9/2000 3 SPI Bil.: 5/2002 4 5 6 7 8 9 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil. 1957 2 SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 299 . 12/2000 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations.

misalnya : Jika melawat ke tepi laut. sungai atau. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu.” (c) Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti. Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa “The Royal Life Saving Society. . Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan. muridmurid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga. (d) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. l2 JuIai 1966 Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan.SALINAN Kementerian Pendidikan. 4. 300 . Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. (b) Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan.8592/L Semua Pegawai. Semua Negeri.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP. 3. maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu. kolam. 2.-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu. Kuala Lumpur. Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan.

t.p. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia 301 . Saya yang menurut perintah. (SAW CHU THONG) b.5. Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah.t.

1 1.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi.3. 1.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif ‘melancong’ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) ‘The Schools (Tours) Regulations 1957’. 2.4 2.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap.2 1. Cara memohon: 2. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan.2 2. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan.7. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati.3 2. KP 85921L bertarikh 12. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2.3.3 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 “The Sschools (Tours) Regulation 1957” Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.1966. Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong. 302 .

3. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3.1 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua.2.4.3 Jantina (Catatkan “L” bagi lelaki dan “P” bagi perempuan) 3.2.3. 3. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati.5 Umur 303 3.3 Nama tempat bermalam. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid.2.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua.7 2.2 Punca wang sama ada dan murid-murid.2 .3.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan.2. 3. PIBG. jika bermalam. 3. 3. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.4.4.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3. guru.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid.2. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem. VeIlu a/l Subramaniam) 3.4 Jumlah bayaran sewa bas. 3.4.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3. Jemaah Pengurus / Pengelola. makan mirium. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3.2 Tarikh dan masa. catatkan perihalnya) 3.3.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang.3 Jika daripada murid-murid. 2.8 Panduan Mengisi Borang: 3. 3.4.2.1 Jumlah wang yang dipungut. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan.

4. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru.2 5.1 5. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan 304 5. permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama.3. kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi.5 5.8 5.6 Alamat tempat tinggal. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. Hal-Hal Lain: 4. INGATAN: 5.4 5.9 5. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid.6 5.4. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada muridmurid dan guru sebelum lawatan itu dibuat.7 5.10 . 4.2 5.

Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.Rakaman dan laporan .rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik). SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. jika berlaku sebarang kelewatan. hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu.Penginapan .Pengangkutan .Makanan . Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK .Kawalan Keselamatan Disiplin 305 .Program Aktiviti .

85300 Labis.1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sekian. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Johor. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Jalan Muar. Kad Pengenalan) 306 . Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Tuan. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. terima kasih.5. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. 3.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1.

Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: ……………………………………………………………………………… pada : …………………………. :………………………………………………. TARIKH: ………………………………….. * Catatan: Potong yang tidak berkenaan 307 . KP: :……………………………………………………… ALAMAT :……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………….2. TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: ……………………………. PENERIMA TANDATANGAN :………………………………………………. : ………………………………………………... Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : ………………………… TARIKH: NAMA ……………………………… :………………………………………………………. Tandatangan Tarikh : …………………………………………………... : …………………………………………………. PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ………………………………………………. TINGKATAN :……………………………………………………… NO. TEL: : ……………………………………………………. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. NO.

TANTATIF LAWATAN HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat 308 .

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: ………………………………….3. di atas. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 2. Tujuan Melancong: ……………………………………. Cop Rasmi Sekolah: ………………………………. Tuan. 1. Jabatan Pendidikan Johor. 2. Jalan Tun Abdul Razak. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 309 . terima kasih. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: ………………………………………… Telefon: …………… Alamat: …………………………………………………… Rujukan Kami: ……… Tarikh: ………………… Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor. 80604 Johor Bahru. Sekian.

K/P:………….1 Jumalah Wang: ……………………………………………… Bil Nama Penuh 4.1 NamaPenuh: ………………………No..2 Punca Wang:…………………………………………………. 2.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Butir Kewangan: 3.2.K/P : ……… Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… (*Potong yang tidak berkenaan) 3. Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam Tarikh Masa 310 .. Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2. . Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… 2.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ………………………………… ………………………………………………………………… 3.1. No.2. 3.1 NamaPenuh:……………………No.2 Ketua Rombongan 2. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 3.1.K/P: …………….2 Nama Penuh: …………………………No..2.

Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal Bil Jantina 311 .5.

1 6.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.6. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat 312 . Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.

NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 313 . [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: …………………………………………. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: ……………………………………….

Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 1 hari 3 4 1 hari 2 jam 5 2 hari 6 7 1 minggu 1 jam 8 1 hari 10. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 1 hari 1 hari SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 314 . 12. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan.Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. 11.

NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM 315 .

PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan AKTIVITI 5: PENGELOLAAN 316 .

1/1995 SPI Bil.PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH PROSES KERJA Bil. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. 7/1988 SPI Bil. surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Proses Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. 1. Pengetua PK Kokurikulum 5. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Surat meminjam alatan. 6. Mengeluarkan surat-surat berkaitan Setiausaha perlaksanaan program : i. v. Surat mohon sumbangan/tajaan. Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Undangundang atau Peraturan SPI Bil.Mengesahkan pasukan yang Pengetua PK Kokurikulum 317 . Setelah kelulusan diterima. 2. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 4. i. 9/2000 AJK Pelaksana. Surat dan borang pengesahan penyertaan. SPI Bil. ii. vii. Negeri dan peraturan am kejohanan. ii. iv. 9/2000 (Tambahan) SPI Bil. 3. 8/1995 Peraturan pertandingan antara bangsa . Surat panggilan kepada pengurus pasukan. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. kebangsaan. vi. iii. Surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan. Menetapkan tarikh. Surat mohon bantuan pegawai.

Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif.bertanding. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. PK Kokurikulum AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat PK Kokurikulum Setiausaha 11. 12. iii. Sebelum. Hantar Laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolahsekolah.Undian kumpulan/pasukan. Setiausaha. semasa dan selepas kejohanan. 13. komen. Mesyuarat post mortem dan laporan. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telah pun bermesyuarat. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. 10. Pengetua PK Kokurikulum 318 . Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Setiausaha 8. Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan. Setiausaha 14. 7. iv. cadangan untuk penambahbaikan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Menentukan peraturan am pertandingan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana 9.

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT 319 .

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT SENARAI SEMAK 320 .

1 Latar belakang 2. Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian TANDA ( √ ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 321 .5 Agihan Tugas 2.10 Peraturan Pertandingan 2.1 Penerangan pertandingan 3.6.9 Sumber Kewangan 2.7 Pelan / Lokasi 2. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 6.4 Agihan Sumber Kewangan 3.1 Laporan perkembangan dan pemurnian.10.PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH BIL TINDAKAN 1 Surat meminta kebenaran kepada Pengetua 2 Kertas Kerja 2.6 Maklumat Program 2.3 Sasaran 2.6.8 Anggaran Perbelanjaan 2.6.2 Mengesahkan Perlantikan 3.4 Carta Organisasi 2.5 Perbincangan Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.3 Pengagihan Tugas 3.2 Masa 2.3 Tempat 2.2 Objektif 2.1 Tarikh 2.1 Hadiah / Pemenang 2.10 Borang-borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa 1 3.

Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan 1 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 8/1995 322 .9/2000 3 SPI Bil. 7/1988 5 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 4 SPI Bil.1/1995 2 SPI Bil.

Penjaga Masa 323 .Hakim .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cenderamata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian Penutup -Kebersihan -Peralatan -Jamuan .Teknik .Pencatat .

Sekian. Tuan. 3.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Johor. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. 85300 Labis. terima kasih. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Borang kebenaran ibubapa/penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.1. Jalan Muar. Kad Pengenalan) 324 .6.

3.2. 7. Borang Pertukaran Pemain / Peserta. 4. 325 . 6.* Borang Markah / Keputusan* Borang Hakim* * Borang ini boleh di perolehi dengan merujuk kepada pengerusi teknik bagi permainan / acara yang terlibat dan ia berbeza bagi aktiviti yang berlainan. Borang Pendaftaran* Borang Penerimaan Resit Pendaftaran* Borang Pencalonan Untuk Wakil Daerah Ke Peringkat Negeri* Borang Pencatat*. 5. 2.

NORMA KERJA MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian Masa yang diambil 1 Jam 2 3 4 1 Minggu 3 Jam - 5 3 Jam 6 7 8 9 3 Jam 1 hari 1 hari 326 .

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 327 .

Mesyuarat AJK – Perasmi. PROSES KERJA Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Pengelola .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .penderma-penderma . Pengetua 6.9/1991 SPI Bil.jemputan pegawai .1/1989 SPI Bil. . .AKTIVITI 6: MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN PROSES KERJA BIL.jemputan PPD sebagai penaung GPK Koku Mesyuarat Penyelarasan .Pelantikan J/K kecil . 4/1975 4. Mesyuarat AJK Kecil GPK Koku . 3.3/1991 SPI Bil. .mgihan tugas-tugas .perlakuan tugas-tugas oleh semua J/K kecil Surat menyurat GPK Koku . . 2.1/1995 SPI Bil.menetapkan tarikh dan masa sukan tahunan. 6/1988 SPI Bil.Taklimat tentang tugas-tugas J/K kecil. 10/1989 SPI Bil.9/2000 SPI Bil.Penyelesaian masalah 328 7. acara dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Pengetua Pengetua SESSI UNDANG / PERATURAN SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil.menetapkan anggaran perbelanjaan. 5.jemputan tetamu khas .Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil .polis untuk keselamatan . 1.Penyelarasan tugastugas .Menetapkan tetamu khas untuk perasmian dan penutup.

12.menyemak tugastugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) GPK Koku 9. 18. 19. 14. 15. 17. 16. 11. 10. 13. Mesyuarat akhir .8. GPK Koku GPK Koku GPK Koku Pengetua GPK Koku GPK Koku GPK Koku/ Pengetua GPK Koku/ Pengetua Pengetua GPK Koku/ Pengetua 329 .

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN 330 .

Mula Kertas Cadangan Pengetua TIDAK YA Tubuh AJK Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil TIDAK Pendaftaran Sukantara YA Jadual Pertandingan Sedia Padang/ alat TIDAK Sukantara Pendaftaran Sukan YA Jadual Pertandingan Acara Awal Raptai 331 .

Acara Akhir Mengemas Post-Mortem Tamat SENARAI SEMAK BAGI SUKAN TAHUNAN 332 .

4.jemputan pegawai . Pengesahan / Sokongan Pengetua AJK ditubuhkan Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 3. 6.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat akhir . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 333 .menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta lengkap Penyediaan jadual pertandingan sukantara Padang / alatan disediakan Pelaksanaan Sukantara Pendaftaran peserta sukan Jadual pertandingan sukan disediakan Acara awal bermula Raptai acara rasmi sukan Acara-acara akhir dijalankan Mengemas padang Post Mortem TANDA ( √ ) CATATAN 7.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .Bil.jemputan tetamu khas . 5.penderma-penderma . TINDAKAN 1.polis untuk keselamatan . Penyediaan kertas cadangan lengkap program sukan tahunan 2. 8.

6/1988 SPI Bil.1/1995 Perkara Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Intitusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 4/1975 334 .3/1991 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1 2 3 4 5 Dokumen SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 8 9 SPI Bil.9/1991 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan “Negaraku” 6 SPI Bil.9/2000 7 SPI Bil.1/1989 SPI Bil.

S.PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN 1.2 6. Undian Lorong: 7.2 Tarikh dan masa undian lorong akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan. Butir-butir mengenai seseorang peserta hendaklah diisikan dengan lengkap dan disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/ Pengerusi M. dan MSS Daerah. 4. Sebarang pembetulan / pindaan kepada kemasukan boleh dibuat sebelum pengundian lorong dijalankan. Undang-undang Pertandingan: Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola dan Undang-undang KOAM serta peraturanperaturan Am MSSM dan MSS Negeri. Pendaftaran Peserta/ Kemasukan: 6.3 6. Borang Masuk yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada: Pengerusi Pertandingan. pembetulan / pindaan tidak dibenarkan. Selepas ini. 2. Nama Kejohanan: Kejohanan Olahraga SMK _____ Tarikh dan Masa: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola Tempat: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola. 3.4 7. 6.S Daerah/Setiausaha Agung MSS Negeri. 335 . Jenis Pertandingan: Pertandingan individu dan berpasukan. Kejohanan Olahraga Pendaftaran lewat dan tarikh yang ditetapkan oleh J/K Pengelola Tidak akan diterima.1 7. Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah eperti:Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti 20 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 16 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 14 tahun dan ke bawah 3(termasuk acana terbuka) 2 12 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 5.1 Pendaftaran peserta-peserta hendaklah dibuat dalam Borang Masuk Rasmi yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola. 6.

11. 11.1 Gantian kepada peserta yang telah pun disahkan bentanding tidak akan dibenarkan bagi acana perseorangan selepas undian lonong dibuat. Acara Lari Berganti-ganti: 8.2 Semua pelari acara ian berganti-ganti hendaldah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi.3 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftankan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acana. Peserta-peserta yang melapor din lewat danipada 10 minit sebelum acara dimulakan.8. (Kecuali bagi acara lompat tinggi/ bergalah dibenankan dengan satu nombor di dada atau di belakang). Gantian Dan Penarikan Diri: 11. 9. Pembatalan Penyertaan: Semua pembatalan penyertaan (scratchings) dalam sesuatu acara hendaklah dibuat oleh Pengunus Pasukan masing-masing kepada Ketua Penyelia Pesenta sekunangkurangnya satu (1) jam sebelum acara berkenaan dijaduakkan bermula. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menanik diii.1 8. 9. Melapor Diri: 9. Senarai nama pelari hendakdah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta satu (1) jam sebelum acara tersebut dimulakan dengan menggunakan Borang Masuk Rasmi acara ian berganti-ganti.2 Penggantian bagi acara ian berganti-ganti dibenarkan kepada dua (2) orang peserta yang namanya telah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi. 11.1 9.4 10.3 9. Oleh yang demikian peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat dua (2) kali sahaja.2 Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurang-kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebeium acara berkenaan dijalankan.4 Seseonang peserta yang menanik diri danipada mana-mana 336 . maka peserta itu dianggap sebagai menarik din tanpa sebab. Peserta-peserta hendakiah berpakaian lengkap dengan nombor masingmasing disematkan dengan pin pada keempat-empat sudut kain nombor yang dipakaikan di bahagian dada dan belakang. Peraturan ini juga melibatkan pusingan saningan hingga ke pusingan akhin. 11.

2 peserta (pertama dan kedua) dani setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan ketiga-tiga separuh akhir layak ke peningkat akhir.2 peserta (pertama dan kedua) dan setiap saningan dan 6 peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan kelima-lima saringan iayak ke peningkat separuh akhir. 11. 4 saringan 3 peserta (pertama. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acana-acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat pesenta mengemukan surat pengesahan danipada doctor / pegawai perubatan kepada Pengurus Kejohanan. kedua dan ketiga) dan setiap saringan dan 4 peserta iagi yang mencatat masa terbaik dan keempa tempat saningan layak ke peringkat separuh akhir. 12. 12. kedua dan ketiga) dan setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dani kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir. Sistem Pertandingan 12. 11. 3 peserta (pertama.2 Pertandingan bagi acara-acana balapan 1500m dan lebih akan diadakan terus ke peningkat akhir.1 Lompat Tinggi: Keias Perempuan Leiaki 1 l.3 Penentuan peserta-peserta ke peningkat separuh akhir dan akhir adalah seperti berikut: 5 saringan . 3 SI Akhir - 2 SI Akhir - 12.5 Seseorang peserta yang menanik diri danpada mana-mana acara atas nasihat doktorl pegawai perubatan kejohanan.6 Tidak ada gantian bagi peserta-peserta yang telah menanik diri / dianggap menarik diri. separuh akhir dan akhir sahaja.50m 337 .4.800m akan diadakan di peringkat saringan. 12.1 Pentandingan bagi acara-acana balapan lOOm .4 Pertandingan acaira-acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah dimulakan pada ketinggian minimum seperti benikut: 12.acaranya selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa surat pengesahan doctor / pegawai perubatan kejohanan adalah dianggap sebagai menarik din danpada semua acana seterusnya yang didaftarkan atas namanya.20m 1.

30m l.15m 1.5 Peserta-peserta yang tidak mematuhi peraturan pemakaian nombor tidak dibenarkan bertanding.2 Lompat Bergalah: 1 13. 15. 16.lOm l. Bantuan Kepada Peserta: 338 .5 cm 14. 13.2 Setiap peserta hendaldah memakai sepasang kain nombor pengenalan ( satu di dada dan satu di belakang) dengan disemátkan pada keempat-empat sudut kain dengan pin. Nombor-nombor tersebut hendaldah berukuran Tinggi Tulisan: 12 cm Lebar Tulisan: 1.1 Seperti undang-undang KOAM / MSSM.4 Panjang paku kasut (spikes) dibenarkan tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acana Lompat Tinggi dan Merejam Lembing tidak melebihi 9 mm.1 Semua peserta termasuk peserta-peserta yang bertanding dalam acana dan berganti-ganti hendakiah menggunakan nombor peserta abjad yang ditetapkan.2 3 4 12. 14. 15.1 Peserta-peserta hendaklah berpakaian yang sesuai dan kemas sewaktu mengambil bahagian dan menerima hadiah.05m 1. Nombor-nombor Dan Huruf-huruf Peserta: 14.20m 13.4 Nombor-nombor peserta hendaklah disediakan oleh pasukan masing-masing. Sekiranya alatan persendirian perlu digunakan. 15.4.2 Pakaian hendaklah tidak jarang (not see through) walaupun basah.4 Blok Permulaan Penggunaannya dimestikan untuk kelas 1 & 2 dan pilihan bagi kelas 3 dan 4 dalam acara-acara jarak 100 m hingga 400 m. peserta berkenaan hendaklah menyerahkan kepada Pengunus Teknik untuk disahkan terlebih dahulu sehari sebelum pertandingan dan pungut semula selepas pertandingan.3 Nombor-nombor peserta hendaklah dicap dengan jelas dan tidak luntur apabila basah.2 Spesifikasi peraiatan yang digunakan adaiah seperti tersebut daiam peratunan 5.40m l. Pakaian/ Peralatan Peserta: 15. 13. Gelanggang Dan Alatan: 1. 15.3 Semua peralatan pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.3 Jarak papan lonjak bagi acara lompat kijang akan disesuaikan kepada 11 m atau 9 m sahaja. 13. acara lari berpagar termasuk 4 x 100 m dan 4 x 400 m. 14. 14. 14.

17. 18. manakaia naib johan dan tempat ketiga masingmasing akan menerima satu (1) piaia iringan. Johan Antara Pasukan: 19.1 Johan. 16.1 Peserta-peserta yang didapati tidak menepati mana-mana Peraturan Pertandingan mi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam kejohanan ini. hadiah hanya diberikan kepada pemenang pertama hingga ketiga.16.Keseluruhan 19. jumlah mata bagi kedudukan-kedudukan terlibat akan dibahagikan sama rata antara peserta/ pasukan berkenaan. naib johan dan tempat ketiga antara Pasukan hanyalah bagi kategori-kategori berikut: 19.1. 19. 18. 18.3 Penentuan johan.3 Mata yang dipungut melalui acara terbuka akan hanya dimasukkan daiam kiraan -jumlah keseluruhan bagi menentukan johan keseluruhan. 16.1 Dalam semua acara. Atllt Terbaik: 339 . Penyingkiran Penyertaan: 17.4 Jika berlaku seri. 19.2 ‘Pacing’ dan peserta-peserta lain atau sesiapa juga tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan peserta benkenaan dibata]kan.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menerima apa jua bentuk bantuan yang memberi ‘advantage’ dalam pertandingan.2 Pemberian mata adaiah seperti berikut: Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Individu/ Pasukan 5 3 2 1 Hepta/ Penta 10 7 5 3 1 18. Hadiah dan Pemberian Mata: 18. 20.1 .2 Pasukan johan akan menerima satu (1) piaia pusingan dan satu (1) piala iringan. naib johan dan tempat ketiga berdasarkan jumlah pungutan mata.3 Peraturan-penaturan lain mengenai bantuan adalah mengikut undangundang KOAM 143 (2).

sebarang penentuan atlit terbaik akan diputuskan mengikut budi bicara panel Juri Rayuan Kejohanan dan keputusannya adalah muktamad.2.1 Atlit terbaik akan dipiiih danipada setiap keias (lelaki dan penempuan) berdasarkan prestasi pencapaian tenbaik dalam manamana acana yang disertai dan diputuskan oieh panel Jun Rayuan Kejohanan.2 20. Jika terdapat lebih daripada seorang.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak akan menyelesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan.1 Mencipta rekod mana-mana acana dalam kelas berkenaan. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah ‘bantahan’ dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Negeri kelak.1 dan 20.2 Pegawai-pegawai pasukan tidak dibenarkan masuk ke dalam arena pertandingan kecuali diminta berbuat demikian oleh Pengurus Kejohanan.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijaiankan hendaklah dilakukan dengan sertamerta dan tidak lewat danipada: 1) 15 minit setelah keputusan nasmi diumumkan bagi acanaacara pusingan awal. pemenang yang mendapat skor yang tertinggi mengikut “IAAF Scoring Table” bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.1.1 Hanya pegawai-pegawai kejohanan yang bertugas dan pesertapeserta yang sedang bertanding sahaja boleh berada di tempat pertandingan. 21. 340 . 22.2. 22.3 21.1 Segala bantahan hendakdah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM. kecuali atas perkara-perkara benikut: 21. 20.2. Selain danipada 20. Sekinanya tiada rekod dicipta dalam kelas berkenaan.20. 2) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peningkat akhir.2.2 Prestasi pencapaian terbaik ditentukan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan berikut: 20. Kawasan Pertandingan/ Peserta: 22. peserta yang mendapat skor tertinggi mengikut “IAAE Scoring Table” bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.1.2. Bantahan: 21.2. 20.

2 Dalam taklimat kedua. 23.2 Selain daripada pegawai-pegawai bertugas. 341 . 23. 23. Kedua Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. 23.5 Pengunis Pasukan dan pegawai-pegawai pasukan masing-masing adalah bertanggungjawab mengawasi disiplin peserta-peserta di bawah jagaan merelça. 25.3 Peserta-peserta dikehendaki berbaris sewaktu masuk dan keluar dan arena pertandingan. Hal-hal lain: 25. Tanggungjawab Pengurus Pasukan: 23. hanya penarikan diri pesenta-peserta tanpa pengganti sahaja yang boleh dibuat. tidak siapa pun dibenarkan memberi sebarang arahan mengenai pertandingan ini ataupun melibatkan diri dalam perjalanan pertandingan.3 Semua Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab memastikan peserta masing-masing mematuhi semua peraturan pertandingan.1 Semua Pengurus Pasukan diwajibkan menghadiri taklimat-taklimat berikut: Pertama Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola.4 Pengurus-pengurus pasukan hendaklah bekerjasama dengan Penyelia Peserta untuk melaporkan peserta masing-masing mengikut masa yang ditetapkan/ apabila dipanggil. 25. 23.22.1 Jawatankuasa Pengelola tidak boieh dipertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang kepunyaan pegawai atau peserta di daiam atau berdekatan dengan tempat pertandingan serta apa jua kecederaan atau kemalangan pada masa pertandingan dijaiankan sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini.

Memastikan semua alatan yang akan digunakan mencukupi.kemudahan dan gelanggang. Menguruskan pemulangan semula alatan yang dipinjam. Menyediakan borang-borang pendaftaran peserta semua acara. sehingga kejohanan tamat. Menyediakan borang-borang Hakim dan keputusan. Memastikan ukuran alatan/getanggang betul.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGELOLA 1. Menentukan acara-acara yang akan dipertandingkan. Memastikan dan menyediakan alatan sukaneka. Penolong Setiausaha 5. KEPEGAWAIAN Menguruskan lantikan pegawai-pegawai kejohanan. 342 . Naib Pengerusi 3. Setiausaha 4. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sebelum/semasa dan selepas kejohanan. PERTANDINGAN. Memastikan semua acara berjalan mengikut jadual Menyusun. Mengedarkan borang-borang pendaftaran peserta. Merancang. merangka plan kedudukan padang. selamat dan disediakan sebelum kejohanan. Pengerusi 2. Menerima dan menyimpan semua rekod kejohanan. Mengeluarkan senarai pemenang-pemenang setiap acara. menyediakan padang dan gelanggang. Bendahari SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA URUSETIA Merangka Kertas Kerja Pelaksanaan Kejohanan. Menorima dan mengesahkan pendaftaran peserta. Menyelaras/membantu segala tugasan Jawatankuasa.menyusun dan mengelola segala tugasan JK.TEKNIK . Mengelola. ALATAN DAN GELANGGANG Menyusun peraturan-peraturan pertandingan ( Olahraga dan Sukaneka). Menguruskan surat menyurat sewaan/pinjaman alatan (jika perlu).

Menentukan upacara sambutan. JEMPUTAN I SAMBUTAN DAN PROTOKOL Menyenaraikan jemputan-jemputan. 343 . Menguruskan sewaan/pinjaman kemudahan berkenaan. Menyediakan surat dan menguruskan proses pinjaman Memastikan segala kemudahan diterima dalam keadaan baik sebelum kejohanan dan selepas kejohanan. Menyediakan Roset dan lain-lain yang diperlukan. Menyediakan/menguruskan kemudahan/peralatan yang diperlukan. Mengeluarkan surat-surat jemputan selewat-lewatnya seminggu sebelum kejohanan. Menyusun hadiah dan cenderahati sesuai dengan acara penyampaian hadiah. menjaga kebajikan dan keperluan pegawal setiap masa. Menentukan hadiah dan cenderahati diterima sebelum kejohanan. HADIAH DAN CENDERAHATI Menentukan bentuk hadiah dan cenderahati dengan kuantiti yang cukup berdasarkan belanjawan. Menghias kawasan sekitar padang dan gelanggang kejohanan. Menyediakan alatan sampingan yang diperlukan. Menentukan penyampai-penyampai hadiah.- Mengadakan taklimat pengurus pasukan dan pegawai. Sentiasa berhubung dengan pihak Urusetia dan Pengacara Majtis. PERASMIAN DAN PENUTUP Menentukan aturcara/perasmian/penutup. Menguruskan tempahan dan pembelian. Memastikan . Mengelolakan Majlis Penyampaian Hadiah untuk semua acara. Menentukan bentuk persembahan yang akan diadakan. Menghias khemah VIP Menyediakan “backdrop” jika pertu. HIASAN I KEMUDAHAN AM DAN KHEMAH Menentukan kemudahan am I khemah yang diperlukan. Menyedia dan meguruskan surat-surat lantikan. KAWALAN KESELAMATAN DAN HARTA BENDA Memastikan bentuk kawalan keselamatan.

BUKU PROGRAM Mengumpul I mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk diisi dan dicetak dalam buku program. Berusaha mengekal dan mempertingkatkan mood/suasana kekal meriah sepanjang kejohanan berlangsung. Menyediakan surat dan menguruskan lantikan unit Bantuan Kawalan Luar. Memastikan buku program siap sebelum kejohanan. Menyusun kandungan/mencetak dan mengedarkan buku program. KEBERSIHAN 344 . SIARAYA DAN SERANTA Menentukan criteria/keperluan alat siaraya mencukupi. Mengemas dan membersihkan kembali tempat dan peralatan jamuan.. Mendapatkan/menguruskan kata-kata aluan dan semua pihak. MINUMAN PEGAWAI DAN JAMUAN TEH Menentukan menu jamuan dan minuman. Mengedarkan minuman kepada pegawai-pegawai kejohanan. PENGACARA MAJLIS Menentukan skrip ucapan sendiri. Memastikan perjalanan sistem siaraya berfungsi dengan baik sehingga kejohanan tamat. Penerangan. Menyediakan kelengkapan I persediaan untuk kecederaan parah/kronik. Memastikan bilangan/budget mencukupi.( RELA I JPA I PDRM) Memastikan perjalanan kejohanan dan kawasan keseluruhan berada dalam selamat dan terkawal sepanjang kejohanan berlangsung. Menguruskan pinjamanlsewaan dan Perkidmatan Jab. Mengumumkan pemenang setiap acara I pemberitahuan I memanggil pemenang I penyampai untuk acara penyampaian hadiah.- Membentuk dan mengagihkan unit-unit kawalan. Menentukan I menguruskan tempat jamuan.( Bantuan Kecemasan Luar) Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan. PERTOLONGAN CEMAS DAN RAWATAN Menyusun ahli-ahli bertugas sepanjang kejohanan. Memastikan alatan yang diperlukan dan kuantiti yang mencukupi. Menyediakan dan menguruskan urusan surat menyurat.

10 minit sebelum acara bermula. Memastikan keseluruhannya kekal bersih. PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN Melaporkan diri kepada ketua bahagian masing-masing 10 minit sebelum acara bermula.- Menyusun aktiviti membersihkan padang/gelanggang/sekolah sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Menyediakan tong-tong sampah di kawasan yang difikirkan perlu. Menyerahkan keputusanlperatatan kepada pihak Urusetia I Teknik I Pertandingan sebaik sahaja acara selesai. Mendaftarkan peserta kepada urusetia kejohanan. Letakkan papan tanda jika perlu. Memilih peserta. Memastikan ketancaran perjalanan setiap acara. Menghantar peserta ke tempat-tempat permulaan acara. Mengadakan rondaan kebersihan sepanjang masa. Mengemukakan masalah yang timbul kepada Raferi bahaglan masingmasing. Menjaga keselamatan diri I peserta dan alatan semaksimum mungkin. Menyedia dan menghantar peserta kepada Pengelola Peserta selepas panggilan. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran. 345 . Mengambil dan memastikan segala peralatan yang diterima mencukupi dan dalam keadaan balk. PERBARISAN DAN PERSEMBAHAN Menentukan I menyusun kontinjen perbarisan serta kumpulan persembahan yang akan diadakan. Menyusun aturcara dan jadual persembahan GURU RUMAH SUKAN PENASIHAT I KETUA I JURULATIH I CAPERON Mengendalikan perjumpaan/mesyuarat ahli rumah sukan dan mengemaskinikan fail. Menyediakan Jadual dan mengendalikan latihan peserta. Memanggil/menyelia penerima-penerima hadiah. Menyediakan peserta untuk menerima hadiah selepas pengumuman. PENGELOLA PESERTA Memanggil dan menyediakan peserta mengikut susunan scam. Memastikan acora boleh ditamatkan seberapa segera yang boleh. Mengikut arahan/tugas yang diarahkan oleh ketua.

Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Tuan. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. 3.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN 1. Johor. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. terima kasih. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. _________________________ ___________________ 346 . Jalan Muar. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.7. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.1. Sekian. 85300 Labis.

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) 2. Borang Pencatat Markah* BORANG PENCATAT MARKAH Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN /PADANG NO.ACARA: ( ) NAMA ACARA: ( ) Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA CATATAN MASA/TINGGI/JARAK Rumah NAMA PEMENANG 347 . Kad Pengenalan) No. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Catatan 3. Borang Penyertaan Acara Sukan* (No.Acara ( ) Acara: Lontar Peluru / Lompat Jauh / Lompat Tinggi Kategori: Lelaki /Perempuan A / B / C Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No.

ACARA: ( Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA ) CATATAN MASA ACARA: ( Rumah ) NAMA PEMENANG 4. Borang Keputusan Rasmi* Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -15 SMKL ( 2005) Acara Padang KEPUTUSAN RASMI Acara: Lompat Jauh Kategori: Perempuan A Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No.Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN NO. 348 . Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Kedudukan Catatan * Borang yang dilampirkan hanya contoh sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut sekolah dan keadaan.

Penyelarasan tugastugas . 13.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan . 14. 15.jemputan tetamu khas . acara dll Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 2. 17.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Masa yang diambil 1 minggu 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam 1 hari Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 7.NORMA KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1. 4. 10.penderma-penderma . 16. 12. 3 jam 9.Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . 3. Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Mesyuarat AJK – Perasmi.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 11. 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 349 .polis untuk keselamatan . 6.Penyelesaian masalah Mesyuarat akhir . 3 jam 8. 18. 5.jemputan pegawai .

19. Laporan & Penilaian ( Postmortem ) 1 hari SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 350 .

Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia kursus Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan 2 3 4.AKTIVITI 7: KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. 12/2000 SPI Bil. PK KOKO Penyelaras Program 351 . KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/Diruj uk Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan SPI Bil. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPIBil. 24/1998 SPI Bil. 9/2000 Bil Proses Kerja 1 SEBELUM KURSUS Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. 1/1995 Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. SPI Bil.

PK KOKO Urus Setia SELEPAS KURSUS 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi baik. Menyiap dan membentang. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. 352 PK KOKO Kem Komanden Urus Setia 2 3 Urus Setia Urus Setia 4 PK KOKO Komanden PK KOKO 5 6 7 . Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Pelajar Selepas Sesi. • Laporan Kewangan • Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan. Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan.Keperluan Harian SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. cukup dan bersih. Kawasan berkursus bersih seperti sebelumnya. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan berkursus.

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta YA TIDAK Penyeliaan Tahap Kesihatan/ Kebajikan Ke hospital Prosedur keselamatan dipatuhi Jadual kursus dipatuhi 353 .

Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 354 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM KURSUS Menyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus Rasional. Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat berkursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatn Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan 355 Tanda ( √ ) Catatan 1 4.SENARAI SEMAK BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. .

dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan Berkursus. Menyiap dan membentang. Kawasan Berkursus sebelumnya.-Keperluan Harian SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. 356 . keselamatan dilaksanakan dan 2 3 Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS BERKHEMAH 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil 1 Dokumen SPI 24/1998 Perkara “Penglibatan dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agengsi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan” 2 3 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan 4 SPI 9/2000 5 SPI 12/2000 357 .

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.Keselamatan * Di perlukan sekiranya diadakan secara perkhemahan.Penginapan* . KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden* 11 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan* -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol . 358 .

terima kasih. Johor. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.8. Jalan Muar.1. Kad Pengenalan) 359 . 85300 Labis. Borang kebenaran ibubapa/penjaga: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. 3. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Tuan. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Sekian. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1.

Jalan Tun Abdul Razak. 80604 Johor Bahru.K/P: …… 360 . Cop Rasmi Sekolah: ………………………………. 2. Tujuan Melancong: ……………………………………. Alamat: …………………………………………………… Rujukan Kami: ……… Tarikh: ………………… Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor.1. di atas. terima kasih. Tuan.2. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: …………………………………. 1. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 2.1 NamaPenuh:…………………………………No.1. Jabatan Pendidikan Johor.. Borang Pelancongan* Nama Sekolah: ………………………………………… Telefon: …………. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan Sekian. Ketua Rombongan 2.

Nama Dalam Tulisan Cina: ………………………………… Alamat Tempat Tinggal: …………………………………… 2.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ……………………………………… ……………………………………………………………………… 3.2.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan mbelanjakan wang. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Bil Nama Penuh 4. Tarikh Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Masa Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam 361 .2 Nama Penuh: ………………………….2 Jumalah Wang: ……………………………………………… . No. Punca Wang:……………………………………………………… ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 3.K/P:…………. Alamat Tempat Tinggal: …………………………………… Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2.1 3.K/P :… Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………………… Alamat Tempat Tinggal: ………………………………… (*Potong yang tidak berkenaan) 3.2 Nama Dalam Tulisan Cina: ……………………………….2.1 NamaPenuh: ……………………………No. Butir Kewangan: 3.No.

Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. K/P Darjah / Tingkatan Umur 6. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: …………………………………………. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar..1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.1 6.5. 362 . Maklumat Peserta Rombongan: Alamat Tempat Tempat Tinggal Bil Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina Jantin a No. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: ……………………………………….

2. Borang Pendaftaran BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Unit: ……………………………………………….3. No. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama ……………………………………. ……………………………………. tangan: ………………………… Tarikh: :…………………………………… 363 . Kp Tingkatan Guru Penasihat: …………………………………T.... Guru Penasihat: 1.

No Kp: ………………………4. Tingkatan: ………………………… Jawatan : ………………………… 5. Alamat : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6. Maklumat Kesihatan / alahan : ………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tandatangan : …………………………Tarikh: …………………… Pengesahan Guru Penasihat: Adalah di akui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar. Nama: ………………………………………….4. Nama: …………………………2. 3. Tarikh: ………………… 364 . Kursus yang pernah dihadiri: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 7. Unit: ……………………… Tandatangan : ………………………………….. Borang Maklumat Kursus BORANG MAKLUMAT KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 1.

Borang Penilaian Kursus BORANG PENILAIAN KURSUS 365 . Borang Penilaian Setiap Sesi BORANG PENILAIAN SETIAP SESI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : …………………………………….5.cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ………………………………………………………………. 6. Guru / Pelajar* Tandakan ( √ ) 1 – lemah 5 ..

366 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Tajuk Ceramah Isi Kandungan Skop Masa Kemudahan Kursus Objektif Kursus Makanan Akriviti 2 3 4 5 Bil Perkara Ulasan: Tandatangan : ……………………………………………………………….KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Guru / Pelajar* Tandakan ( √ ) 1 – lemah 5 .

NORMA KERJA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil 1 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 120 minit 3 1 minggu 4 5 60 minit Kesihatan Dan Kebajikan 60 minit Peserta Penilaian 90 minit 6 7 Dokumentasi dan laporan 1 minggu 367 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 368 .SENARAI TUGAS HARIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

1/1995 SPI Bil. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPI Bil. 24/1998 SPI Bil. Pegawai Yang Seksi UndangMeluluskan/Dirujuk undang/Peraturan Pengetua SPI Bil. 2/2000 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil 12/2000 Ibu bapa 4. Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian PK KOKO Penyelaras Program 369 .AKTIVITI 8: BAGI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM PERKHEMAHAN 1 Mennyediakan kertas cadangan pelaksanaan Perkhemahan Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pengetua 2 3 Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah.

370 4 5 6 . Kem Komanden Memastikan Jadual Perkhemahan Urus Setia Dilaksanakan Mengikut Perancangan.SEMASA PERKHEMAHAN 1 Taklimat kem Komanden Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi PK KOKO 2 3 Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. PK KOKO Menyiap dan membentang. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS PERKHEMAHAN 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan PK KOKO Urus Setia mencukupi baik. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan Pengetua Pengetua untuk tindakan selanjutnya. Kawasan Perkhemahan bersih seperti PK KOKO Komanden sebelumnya. cukup dan bersih. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar surat senghargaan dan sijil pencapaian penyertaan. Memohon kebenaran daripada pemilik PK KOKO untuk meninggalkan kawasan berkhemah.

sebagai 371 .7 Mendokumentasi program panduan dan rujukan.

372 .RAJAH CARTA ALIRAN KERJA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas cadangan Ya Tidak Persetujuan Mesyuarat Ahli Pindaan Pemberitahuan pihak tertentu Taklimat tertentu Prosedur keselamatan dipatuhi Ke hospital Penilaian Pelajar Selepas Sesi.

Jadual perkhemahan dipatuhi Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta 373 .

Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 374 .

375 .SENARAI SEMAK BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM PERKHEMAHAN Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Rasional. Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Tanda (/) Catatan 1 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat perkhemahan Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 4.

Menyiap dan membentang. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Kawasan perkhemahan sebelumnya. keselamatan dilaksanakan dan 3 4 Memastikan Jadual perkhemahan Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Peserta setiap sesi SELEPAS BERKHEMAH 5 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan.SEMASA PERKHEMAHAN 1 2 Taklimat Kem Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan 376 .

24/1998 Perkara Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. 1 2 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 3 4 SPI 9/2000 5 6 SPI 12/2000 SPI Bil 12/2000 377 . SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Dokumen SPI Bil.dan Rujukan.

Penolong Jurulatih .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden 11.Hakim Pertandingan .Jurulatih .Logistik .Keselamatan .Ketua Kumpulan .Ketua Guru Penasihat 378 . Penolong Kem Komanden 12 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .

cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ………………………………………………………………. 379 . Guru / Pelajar* Tandakan ( √ ) 1 – lemah 5 .BORANG PENILAIAN SETIAP SESI PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ……………………………………..

Tarikh: ……………………………………… 380 .Senarai Semak Alatan SENARAI SEMAK ALATAN PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Bil Nama Alatan Bil Ambil Bil Kembalikan Catatan Penjaga alatan : …………………………………… Tandatangan : …………………….

Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Kawasan perkhemahan bersih seperti sebelumnya. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Masa yang diambil 120 minit 120 minit 1 minggu 60 minit 60 minit 90 minit 1 minggu 3 Hari 2 jam 1 jam 11 1 minggu 12 13 1 minggu 1 minggu 381 .NORMA KERJA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Oleh Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Penilaian Peserta setiap sesi Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Menyiap dan membentang.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 382 .

9/2000 Setiausaha Sukan 4. 1/1995 PK KOKO SPI Bil. • Rasional • Matlamat & objektif • Anggaran Perbelanjaan • Menentukan tempat & tarikh • Senarai nama pelajar dan guru rumah sukan • Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan • Aturcara program Mesyuarat pengelola dan pelantikan jawatankuasa Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Seksi Undangundang / Peraturan 1 pengetua SP Bi. • keselamatan dilaksanakan dan Setiausaha Sukan Pemantauan sepanjang masa Peraturan am pertandingan PK KOKO SPI Bil. 9/2000 Tambahan SPI Bil.l 24/1998 2 3 Pengetua SPI Bil. 24 1998 Pemberitahuan kepada pihak berkuasa • Balai Polis • Hospital / klinik kesihatan • Pentadbiran Komuniti • Surat kebenaran ibubapa • Perasmi / jenputan VIP • Pengangkutan Taklimat Kepada Peserta • Aktiviti • Peraturan pertandingan • Langkah kselamatan pelajar Setiausaha Sukan Ibubapa SPI Bil. SEMASA MERENTAS DESA Prosedur dipatuhi.AKTIVITI 9: BAGI MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM MERENTAS DESA Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. 7/1977 383 .

Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. cukup dan bersih.SELEPAS MERENTAS DESA Setiausaha Sukan 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi Setiausaha Sukan baik. • Laporan Kewangan Setiausaha Sukan • Aktiviti Menyampaikan hadiah kemenangan /sijil Setiausaha Sukan Penyertaan. 4 5 6 384 . PK KOKO Setiausaha Sukan Menyiap dan membentang. Kawasan sekolah bersih seperti sebelumnya PK KOKO Menilai semula keseluruhan aktiviti yang Setiausaha Sukan dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.

CARTA ALIRAN PROGRAM MERENTAS DESA MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/kuasa 1 Kebenaran diperoleh Mesyuarat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan 385 .

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Plan Do Review Laporan dan penilaian TANDA ( √ ) CATATAN 386 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pengelolaan walkaton di sekolahsekolah Merentas desa Peringkat Sekolah Tarikh 11 April 1995 1 SPI 1/1995 2 SPI 9/2000 Tambahan 10 Mei 2000 3 4 SPI 7/1977 Peraturan Am Pertandingan 9 Sept 1977 387 .

Hakim Penamat .Refri .Check Point .Penjaga Masa .Pencatat .Teknik .Pengelola Peserta .Pelepas .Marshall .Pengelola Peserta 388 .SENARAI JAWATAN KUASA MERENTAS DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Borang Penyertaan BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Rumah Sukan : ………………………………. Kp. Kategori : ………………………………………… Bil Nama Tingkatan No. No Peserta 389 .

guru rumah sukan boleh membuat pengesahan. Tangan : …………… * Sekiranya tiada pegawai dinyatakan..Ketua Rumah Sukan : …………………………………. T. 390 . Pegawai / Pembantu Perubatan*: …………………………… T. 3. Borang Pengesahan Tahap Kesihatan BORANG PENGESAHAN TAHAP KESIHATAN BAGI MENYERTAI MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama: …………………………………………… Tingkatan : …………………… Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Lelah Asma Sawan Migrin Lemah Jantung Pernah Patah Tulang Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Kencing Manis Demam Senggugut Sakit Kepala Tandakan ( √ ) Ya Tidak Adalah disahkah bahawa pelajar ini adalah disahkan sihat untuk menyertai acara merentas desa peringkat sekolah. Tangan : ………………… Tarikh: …………………………….

4.Tandatangan : ……………. Pencatat 2: ………………………………………………..Tandatangan : ……………. Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Masa No. Borang Pencatat BORANG PENCATAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Kategori : ……………………………. Peserta Adalah disahkan bahawa catatan di atas adalah benar. 391 .. Pencatat 1:……………………………………………….

Tangan : …………………… 392 . T.5. Borang Check Point BORANG CHECK POINT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Check Point : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Nama : …………………………………………….

Borang Markah Keseluruhan BORANG MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Rumah Sukan Intan 15 Lelaki 18 20 15 Perempuan 18 20 JUMLAH KEDUDUKAN Delima Zamrud Nilai Kategori 393 . Slip Keputusan KATEGORI : L 15 7.6.

Pencatan: …………………………………. tangan: ………………….. Tarikh: ……………………………………… .NORMA KERJA BAGI PROGRAM MERENTAS DESA Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran dengan menerima kelulusan Mengedarkan surat perlantikan AJk pengelola Mesyuarat Penyelarasan 1 Taklimat Penasihat kanan Rumah sukan Mesyuarat penyelarasan 2 Mengeluarkan surat berkaitan perlaksanaan program Penyediaan borang dan surat kebenaran Surat jemputan Perlaksanan kejohanan merentas desa Mesyuarat Post Mortem Dokumentasi program Masa yang diambil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 hari 2 hari 1 jam 1 jam 2 jam 1 minggu 1 minggu 1 minggu 5 jam 2 Jam 1 minggu 394 . T.

SENARAI TUGAS HARIAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : BIL Tugas saya hari ini Catatan 395 .

396 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->