P. 1
Fail Meja Pk Kokurikulum

Fail Meja Pk Kokurikulum

|Views: 271|Likes:
Published by Paramesvaraja Mahan

More info:

Published by: Paramesvaraja Mahan on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Membantu mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul.

6. 7. 8.

1

OBJEKTIF UMUM KOKURIKULUM Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; Masyarakat turut bertanggungjawab mendidik murid-murid. memainkan peranan

2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF KHUSUS KOKURIKULUM Objektif utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara Objektif yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. 2

2.

3. 4.

5.

Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara dalam gerak kerja kokurikulum Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak.

6. 7. 8.

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH
PENGETUA PIBG
PENOLONGKANAN(HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENYELIA PETANG
KURIKULUM

PENOLONG KANAN

HAL EHWAL MURID
PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat Koperasi

KURIKULUM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN GURU KANAN PUSAT SUMBER ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah

PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik

PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ

PENTADBIRAN

GK MP BAHASA KAUNSELOR

GK MP SAINS KEMASY. Ketua Panitia

GK MP TEK. &.VOK

GK MP Sains/ Mat

Disiplin Badan Pengawas Biasiswa Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Badan Pengawas/ SPBT Majalah Sekolah Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah

Ketua Panitia

Ketua Panitia

Ketua Panitia

GURU-GURU DAN MURID-MURID

4

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

Pengetua JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan

Setiausaha Sukan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

5

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENETAPAN PERLAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) Penyelia Kokurikulum Penyelia Sukan S/U Sukan Daerah Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 6

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

1.3 1.4 1.5 1.6 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah , daerahdan negeri. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan 1.1

1.2 1.3 1.4 1.1

3. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

1.2 1.3 1.4 1.1 1.2

4. Penolong Kanan, Penolong Kanan

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Iktisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

7

11 (Tambahan No.4 Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan.3 Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan. 1. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956). Perundangan (A)/P. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. m. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992). m.2 ’Kegiatan kokurikulum’ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. 11). Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah.U. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan.s. 5652 Jilid 11/Bil. kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah.s. dan lain-lain).s. 1.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998. 692.27 (Tambahan No. kegiatan sukan.5 Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal. 2) bertarikh 28hb Disember 1967. m.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Dasar dan Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 1. 8 . Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Dewan Bahasa dan Pustaka (1984). Rujuk Warta Kerajaan No.0 1. Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No. 1. 269.1 Konsep Kokurikulum Kokurikulum adalah ‘kegiatan kumpulan’. 41). 1. Rujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). Dewan Bahasa dan Pustaka (2002).

6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. disiplin kendiri. 44.s.U. "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Januari 2002. penyertaan dalam badan beruniform. Bhd. 44. berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. Pengetahuan. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. 3. integrasi nasional. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Dewan Masyarakat. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. lain sebagaimana 9 . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(a) (b) (c) (d) penyertaan dalam sukan dan permainan. Kerangkraf Publication Sdn.0 Kokurikulum Dalam Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. kepimpinan." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.s. nilai. Rujuk Ramlan Abd. norma. kemahiran. kreativiti dan inovasi.0 3. m.(A) 531/97. rohani. 1.1. unsur kebudayaan dan kepercayaan.7 Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. pengalaman. kebudayaan. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. penyertaan dalam persatuan dan kelab. Wahab. Dewan Masyarakat. Kerangkraf Publication Sdn. Bhd. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. 2. m. kemahiran dan latihan. Rujuk Ramlan Abd. keusahawanan. Januari 2002. kecintaan kepada alam semula jadi. Wahab. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya.

10 4.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (c) (d) (e) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 11(29) bertarikh 2hb. badan beruniform. dan satu kegiatan sukan atau permainan.0 4. (A) 196 bertarikh 21hb. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Perundangan (A). 4. 42/No. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. 3. (A) 531/97. hobi dan rekreasi. maka apabila disabitkan sedemikian. P. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. {Rujuk Seksyen 18. Seberapa yang boleh. 11 (Tambahan No.U.2 4. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). satu kegiatan persatuan atau kelab.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. Januari 1985}. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Mei 1998. {Rujuk Subperkara 5.Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.3 . 41). maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu.U. sukan dan permainan.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}. KP.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. Januari 1985}. {Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KP(BS)8591/Jld.4. 4. 11 .2. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. ketatanegaraan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 4. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 4. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. 4. 11(29) bertarikh 2hb. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000.5 Sekolah-sekolah. KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. 2000. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subperkara 5.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.

1.1 Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan. 5652 Jil.0 7.0 5. 11/Bil.2 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab Guru Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. 7.1 Keberkesanan Kegiatan Kokurikulum Sebagai kegiatan kependidikan.5. yang yang ilmu akan Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu 12 . 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:5. Bahagian 2.1. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). kegiatan kokurikulum berfungsi untuk membantu dan membolehkan pelajar-pelajar:(a) (b) (c) mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan diperoleh di bilik darjah. 3 &6 4&5 Aliran Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu 5. 1. mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik darjah. mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana pengetahuan.2. pengalaman dan kemahiran yang telah dan dipelajari dalam bilik darjah.1 Peruntukan masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.

empati (empathy). kepemimpinan (leadership). buah fikiran yang bernas. berinteraksi dengan rakan-rakan. aman dan sejahtera serta saling bekerjasama. Kesopanan dan kesusilaan. memperoleh pengetahuan. 7. mengembangkan bakat. permuafakatan dan semangat sepasukan. kerjasama. memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasmani. Kedaulatan Undang-Undang. dan kecemerlangan dan ketrampilan intelek. berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawaban diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi. dan tegas (assertive). keluhuran rohani. memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka peluangpeluang baru untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan. memperluaskan persepsi dan pandangan hidup. dan anggota masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni. ceria. toleransi (tolerance). Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keilmuan dan Kepengetahuan. menyuburkan sifat-sifat penyayang (caring). idea. berbudi bahasa dan bersopan santun (politeness). positivisme (positivism).2 Unsur-unsur kependidikan yang perlu dijelmakan dalam kegiatan kokurikulum termasuklah yang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Kepercayaan kepada Tuhan. mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. Pendidikan Seumur Hidup. khidmat dan kepakaran kepada yang memerlukan. ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah dan cabaran. pengalaman. 13 . inovasi dan kekaryawanan dalam bidang-bidang yang diminati. bertimbang rasa (understanding). Keluhuran Perlembagaan. ketenangan dan kematangan emosi. mengalami sendiri hakikat pentingnya perpaduan. minat dan potensi diri sendiri dalam bidang-bidang yang diceburi mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain mempunyai nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan yang luhur. menerima dengan senang hati (acceptance). menguji dan mempertingkatkan ciri-ciri kepemimpinan. dan kemahiran baru yang tidak mungkin diperolehi di bilik darjah.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri. memberi sumbangan tenaga. meningkatkan kreativiti.

Etika dan amanah.A. Protokol dan Etiket. Kepentingan Kokurikulum Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati.B. Ahmad Badawi (1985). Penghargaan. Kesetiaan dan ketaatan. Kesukarelawanan. Kebudayaan dan kesenian. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum. Penyelidikan dan pembangunan. Perpaduan dan integrasi nasional. Disiplin dan Kebertanggungjawaban. Y. Kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Ketahanan fizikal dan semangat.1 Kemanusiaan yang murni. Komunikasi dan Pergaulan.2 Penekanan baru kepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang. Peningkatan kebolehan.0 8. fizikal. Kerjaya dan Keusahawanan. Kepemimpinan. Arshad (1985) 14 . Datuk Seri Abdullah Hj. Kepengerusan dan kepentadbiran. diberi penekanan baru. Kreativiti dan inovasi. 8. dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. kemahiran dan kepakaran. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. Rekreasi dan riadah. Kemahiran berfikir. Dato' Abdul Rahman Hj. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan. dan spiritual.(h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (bb) (cc) 8. Penilaian dan pengiktirafan. Komitmen. iltizam dan dedikasi.

berdisplin. memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau pun 'esprit de corps' di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berlainan. Sungguh pun demikian. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. 8. melalui kurikulum sahaja. maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental. misalnya. seperti matapelajaran-matapelajaran Sivik. belum dapat tercapai sepenuhnya seperti mana yang diharapkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985. Sejarah. dan mempunyai sahsiah yang baik. 15 . 1/1985. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (1989)." Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin. jasmani. kokurikulum juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. bersatu padu. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8. setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang akademik melalui kurikulum yang sedia ada.3 Gerak kerja kokurikulum "… adalah penting untuk menyemai.4 Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalamanpengalaman tertentu di bilik darjah. bakat. Ia juga bertujuan melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. bertolenrasi.8. bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis.6 Pada keseluruhannya. Geografi dan Kesusasteraan. Sekarang terdapat tandatanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara menyeluruh di kalangan pelajar-pelajar amnya. 8. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. rohani. 8. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. minat. gerak kerja kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar.5 Peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahirankemahiran tertentu kepada pelajar-pelajar.7 Seperti mana kurikulum. Oleh yang demikian. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara. 4/1995.

boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.18/2000 16 . rohani. 8. sukan dan kokurikulum di samping mengekalkan syarat kecemerlangan akademik. sukan sebagai sebahagian daripada kegiatan kokurikulum yang diwajibkan di sekolah-sekolah adalah juga merupakan satu-satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan para pelajar.9 Sekolah-sekolah yang tidak memberi keutamaan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar dalam gerak kerja tersebut. 8. 4/1995. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. memberi penekanan utama kepada penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aspek kepimpinan. Berbagaibagai cara boleh dilakukan di peringkat sekolah supaya perkembangan potensi individu dapat disesuaikan dengan minat dan bakat murid itu sendiri. 7/1988.10 Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan para pelajar dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani. dan emosi pelajarpelajar.'' Dato Dr Abdul Shukor bin Abdullah. IV(26) bertarikh 2 Jun 1999.12 Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. emosi dan jasmani.8 Dalam konteks pendidikan kebangsaan. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8. kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. 7/1988. rohani. Di samping itu.11 ''… Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan dan menetapkan bahawa dasar dan syarat pemilihan pelajar ke tingkatan satu di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) bermula kemasukkan tahun 2000. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menegaskan bahawa muridmurid di sekolah perlu diberi ruang unutk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dalam surat KP(BS)8575-196 Jld.

16 "… perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. George Allen & Unwin." Y. living skills. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. thinking skills. But academic intelligence alone doesn't make you successful. 8. Anonymous.14 True co-curriculum in education enable everyone to become the person he or she to fully capable of becoming and the person they dream of being. is to provide pupils and students with the means for understanding their society and its structures. People skills. True education shapes you to maximise your creativity and use what you have learn to become the best that you are in whatever field. June 2002. 17 . speed reading. etc. m. 1978). 8. In short. 2002. and to open up for them a way of creating 'meaning' out of their environment and their relationships.8. terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan. Tan sri Dato' Seri Musa bin Mohamad. June 2002.16.s.16.15 "True education means building on your skills.17 The object of education. I suppose. ideas and events. Going Places. 8. you need a "Master's in Common Sense" and a "Bachelor's in Streetsmart" more than a MBA and Ph. dalam Perutusan Tahun Baru 2002. p. in specific terms. in very general terms. accelerated learning.13 "I don’t believe in purely academic achievements." Datuk Maznah Hamid. The Sociology of Education: An Introduction (2nd Edition. This is certainly a part of what culture implies. A university degree alone could produce a manager. 8. B.D. Going Places. Ivor Morrish. I learnt accountancy to understand finance. how to realise your vision and dreams. and from an educational point of view it will mean. that the child is assisted both in language and thought to classify and provide meaning and relationships to things." Datuk Maznah Hamid. Menteri Pendidikan Malaysia. I read law to help me draft agreements. communication skills. London. p. You must know how to turn what you know into ringgit and sen. There's no substitute for the "University of Hard Knocks" in life. 59.

Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) Bil 1 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah.(A) 531/97. P. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.11 (Tambahan No. Subseksyen 135(1) Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Warta Kerajaan Perundangan P. 11/Bil. 2) Jilid 42/No.U. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 6 7 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 8 18 . 41). 2 3 Pengetua PK Kokurikulum 4 Menetapkan status kokurikulum Pengetua sebagai sesuatu yang PK Kokurikulum diwajibkan ke atas pelajar. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Pengetua PK Kokurikulum Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18.(A) 196: 5652 J.27 (Tambahan No.U.

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Pastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah Tetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar Tentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk aktiviti kokurikulum Sediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum Pastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dicapai Beri kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan TAMAT 19 .

Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah dicapai.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil 1 2 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Tindakan (√ ) Catatan 3 4 5 6 7 8 20 .

SPI Bil 8/1971 5.U. 27. SPI Bil 1/1971 3. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 2/1971 4. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. 42. SPI Bil 4/1975 6. Akta Pelancongan 1957 2. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1997 5. Warta Kerajaan 1967 4.N. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.N. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. No. 23/1966 2. Bil. Warta Kerajaan 1956 3. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 21 .11 2. 11.179-180 Jil.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Jil. SP ‘Am Bil.

3/1984 19. SPI Bil.U.7. 4/1982 16. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 4/1983 17. 7/1983 18. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. 4/1977 9. 4/1984 21.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 2/1981 13. 22 8. Video Game. 5/1985 24. SPI Bil. 8/1978 11. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. 3/1981 14. Hari Kelepasan Peristiwa P. 7/1977 10. 4/1984 20. 4/1985 23. SPI Bil. 3/1982 - 15. SPI Bil 1/1986 - .U. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. SPI Bil. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil.

SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 5/1986 28. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 8/1988 33. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. . SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. 6/1988 31.7/1991 . SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. 1/1988 29. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil 14/1988 - 35. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. 32. Oleh 23 . Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Syarikat/Badan 27. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 26.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil 10/1989 37. 1/1991 38.25. SPI Bil 4/1991 40. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 3/1991 39. SPI Bil.3/1988 - 30. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil.

Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. Pengurusan 42. 3/1995 - 46. 8/1995 - 49. 4/1995 47. 24 54. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang.41. 4/1992 43. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. 7/1995 48. 3/1997 - .Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 2/1997 53. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. 1/1995 - 45. SPI Bil. SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri.1/1996 51. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil. SPI Bil. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. - 50.

SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 8/1999 65. 18/1998 60. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. 12/2000 - 25 . SPI Bil. 2/1998 57. 3/1998 58. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Murid Di Hari 59. 8/2000 67. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil. 6/1997 56. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 9/2000 - 69. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 7/1999 64. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 2/1999 63. 1/1999 62. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 9/2000 - 68. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah.55.

14/2000 72. SPI Bil.70. 13/2000 71. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 5/2002 - 26 . Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 18/2000 75. 17/2000 74. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 20/2000 77. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76.

15. 11. 7. Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 3. 4. 13. 2. 5. 6. 14.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 16. 9. 10. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 27 . 8. Jawatankuasa yang dianggotai 1. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepaduu Ssekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 12.

Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.NORMA KERJA BERKAITAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM DI SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan dan jumlah aktiviti Bil 1 2 Jenis Kerja Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Masa Yang Diambil Sepanjang masa Sepanjang masa 3 Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa 4 5 6 7 8 28 . Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 29 .

Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .7 1.4 S/U Sukan Daerah 1. Pelajaran Johor 5.9 S/U Sukan 1.1 S/U Kokurikulum 1.8 Penyelia Kokurikulum 1. daerah dan negeri.3 Penyelia Sukan 1. Membantu menyelia kegiatan . Penolong Kanan. Kelab Sukan Permainan 1. Pengetua/Guru Besar Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelia Kokurikulum 1.6 Penolong Pengarah (HEM) 1.10 Guru Penasihat 1.2 Penyelaras 30 1.5 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 1. Pegawai Jabatan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.11 Guru Rumah Sukan 1.8 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.12 Guru Pasukan Sekolah 1. Mengelola. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Kelab/Persatuan.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENUBUHAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan 4.7 Ketua Unit Sukan 1.

Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 31 .4 1.5 1.3 1. Kelab/Persatuan.6 Pasukan Pakaian Seragam. Penyelia Petang.Penolong Kanan HEM. Guru Kanan Mata Pelajaran kokurikulum peringkat sekolah Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 1.

P. {Rujuk Seksyen 18. penyertaan dalam persatuan dan kelab.0 1.U. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. Perundangan (A). 2. 41). badan beruniform.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (f) (g) (h) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 1. 42/No. 11 (Tambahan No. hobi dan rekreasi. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(e) (f) (g) (h) penyertaan dalam sukan dan permainan.U. sukan dan permainan. penyertaan dalam badan beruniform.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah.2 . Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak 32 2.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PENUBUHAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Mei 1998.0 2. (A) 196 bertarikh 21hb. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. (A) 531/97. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. 2. {Rujuk Subperkara 5.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. satu kegiatan persatuan atau kelab. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 2. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2. Januari 1985}. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 11(29) bertarikh 2hb. 2. maka apabila disabitkan sedemikian. ketatanegaraan. {Rujuk Subperkara 5. 2. Januari 1985}. 2000. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). Seberapa yang boleh.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.5 Sekolah-sekolah. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 16/2000. 33 . {Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. dan satu kegiatan sukan atau permainan.

2.Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 34 . Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. KP.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. KP(BS)8591/Jld.2.

35 . 42.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Pengetua Pengetua Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 5 6 7 8 9 10 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Pengetua Pengetua PK Koko pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. Warta kerajaan Jil. No 11 2.

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat TIDAK YA Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat SEMAK TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 36 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 37 .

11 2.U. SPI Bil 4/1975 6. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil 2/1971 4. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 27.N. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 11. 23/1966 2. No. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 8/1971 5. Jil. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 38 .179-180 Jil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. SP ‘Am Bil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Warta Kerajaan 1967 4. Bil.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.N. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1956 3. SPI Bil 1/1971 3. 42. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.

Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. 8/1978 11. 7/1977 10. 4/1984 20.U.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil 1/1985 22.U. 3/1984 19. 4/1985 23. SPI Bil. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. 5/1985 24. SPI Bil. Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil 1/1986 - . 4/1983 17. 39 8. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 2/1981 13. 3/1981 14. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.7. 11/1978 12. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil. 4/1977 9. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. 4/1982 16. 3/1982 - 15. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Video Game.

SPI Bil. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. Syarikat/Badan 27.25. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. 32. 6/1988 31. Oleh 40 . SPI Bil 2/1986 26. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. Senaman Beramai-ramai. .Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. 1/1991 38. 1/1988 29. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. 3/1991 39. SPI Bil. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 14/1988 - 35.7/1991 . Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.3/1988 - 30. 5/1986 28. 8/1988 33. SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

4/1992 43. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 2/1997 53. SPI Bil. 41 54. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 4/1995 47. SPI Bil 9/1995 .1/1996 51. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. 3/1997 - . Pengurusan 42. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 1/1995 - 45. 8/1995 - 49. 3/1995 - 46. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. - 50. SPI Bil.41.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. 2/1996 52. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 7/1995 48. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri.

2/1999 63. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 2/1998 57. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 18/1998 60.55. 6/1997 56. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 12/2000 - 42 . SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. 9/2000 - 68. Murid Di Hari 59. SPI Bil. 8/1999 65. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 8/2000 67. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 7/1999 64. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 9/2000 - 69. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 3/1998 58. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. 1/1999 62. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah.

Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 17/2000 74. SPI Bil. SPI Bil.70. SPI Bil. 18/2000 75. 20/2000 77. 14/2000 72. Rukun Negara Di 73. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 5/2002 - 43 . 13/2000 71. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76.

Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 03. 07. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. 02. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. 01.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 44 . Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 05. 06. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 08. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. 04. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan.

NORMA KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 45 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu .

11 Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu 12 1 Minggu 13 Januari hingga Oktober Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 46 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 47 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

U.(A) 196. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. Sk Masai. 5. Johor Ruj. 2.Kami Tarikh Pengetua. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Johor Tuan. terima kasih. bertarikh 21 Mei 1998.81750. SK MASAI JOHOR s. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. ( ) Setiausaha. 11. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan. Perundangan (A): P. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. JOHOR 48 .k. Sehubungan itu. No.Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SK MASAI. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 1. SK Masai. Johor Bahru. Tambahan No. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap.p. Sekian. 21. 4. : JBA1016/05/04/06/2004 ( 1 ) : 12 Oktober 2004 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SK MASAI. b.

No. bertarikh 21hb. JOHOR Pakaian Seragam. Senarai Ahli Jawatankuasa. 11. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2005 ( 1 ) bertarikh 12 Oktober 2004 adalah dirujuk. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. JOHOR JLN TENGAH.Kami Tarikh Ismail bun Saliyan. terima kasih. JOHOR JLN TENGAH.81750. Sekian.(A) 196. Perundangan (A): P.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SK MASAI. Mei 1998. JOHOR 49 . Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. ……………………………………. Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. SK MASAI.81750. 21. Tambahan No. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 3. ( ) GURU BESAR SK MASAI. JOHOR JLN TENGAH. Tuan Ruj.. 2.81750. JOHOR : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : JBA1016/05/01/2004 ( 1 ) : 18 Oktober 2005 Tuan. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U.

JOHOR : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : JBA1016/05/04/06/2005 ( 2 ) : 25 Oktober 2004 Tuan.Kami Tarikh GURU BESAR SK MASAI. Tuan Ruj. No. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas.(A) 196.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam.81750. Sehubungan dengan itu. JOHOR JLN TENGAH. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. b.U. 21. Sekian. Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/01/2004 (1) bertarikh 18 Oktober 2004 adalah dirujuk. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SK MASAI. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra memohon daripda pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tambahan No. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. bertarikh 21 Mei 1998. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. 50 . Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4.81750. Perundangan (A): P. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. terima kasih. JOHOR Ruj. 2.p. 11. JOHOR JLN TENGAH.

SK MASAI. 41. PERATURAN 1 a. Tambahan No. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. emosi.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.U. Alamat: SK MASAI. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. 11.2 PERATURAN 4 . NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai Nama Persatuan: b. PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI.81750. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. JOHOR PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.81750 JOHOR PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. JOHOR Contoh Perlembagaan Persatuan. KEAHLIAN 51 3. JOHOR JLN TENGAH. No. JALAN TENGAH.81750. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Perundangan (A): P. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR JLN TENGAH.

4 Penolong Setiausaha 6.6. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.2 Naib Pengerusi 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.3 Setiausaha 6.4 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.3 6. oleh Guru jawatan kepada 6.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.2 4. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.6.1 4.1 6.6.1 5.2 5.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. PERATURAN 5 5. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.4.1 Pengerusi 6.6 52 .6.6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6 Penolong Bendahari 6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.5 Bendahari 6.

3 Setiausaha 7. 7.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat. 7.2 Naib Pengerusi 7.3. 7.3. 7.1.2.3.3.2.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 TUGAS JAWATANKUASA 7.6.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.1.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.6.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.4 Penolong Setiausaha minit 53 .6.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 7. 7.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. 7. 7.1 Pengerusi DAN bergantung TANGGUNGJAWAB 7.3 Mencatat kehadiran ahli 7. 7.2.

5 Bendahari 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5. Bendahari sewaktu 7.5. bulanan dan 7.6.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. 7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.5.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.7 Ahli Jawatankuasa 7.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha. 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.6.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. Setiausaha sewaktu 7. 7. 7.7. 7.5.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.6 Penolong Bendahari 7. 7.4.4. 7.7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.5. 7.7.4.8 Pemeriksa Kira-Kira 54 .7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

2 8. AKTIVITI PERATURAN 10 10. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.2 11.1 11.1 Memeriksa. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.1 9. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.1 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.7.8.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 7. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.8.3 PERATURAN 8 KEWANGAN 8.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. 7. 55 . Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.00 seorang sebulan.8. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1 10. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Persatuan aktiviti.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.4 PERATURAN 9 9.

ahli jawatankuasa. 13.1 12. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat.4 PERATURAN 14 14.2 PERATURAN 15 15.1 13.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri 14.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.2 TINDAKAN DISIPLIN Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.1 Amaran lisan 12.2 Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.3 13.2. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13.1 15. Segala hutang wajib dijelaskan.PERATURAN 12 12. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti 56 .2.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.2 Amaran bertulis 12.

................. ............. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin.................. Pergerakan Pengakap 57 ......................... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap..................... ................................... Pergerakan Pengakap............................. (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi....

Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42..2 Shamugam a/l Arumugam (No...... 7. 2...............1.5 Jamal bin Pandak (No. 11.Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.....Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No..... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No...... .. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SK MASAI.... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ........Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7. JALAN TENGAH...... Tambahan Mo.Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No..1 Ban Ah Lek (No....Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7.. JOHOR SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998...PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI.2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan. 3...... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan 58 ... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998........ ..3 Ariffin bin Zaini (No..Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No...... 6.... No.1...... 4..U... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ...... 1....... 5.1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6............Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7........ 41.. JOHORyang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja..4 Kamalariffin bin Ali (no. Perundangan (A): P..Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7....Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No.

...2 2.. Aktiviti Berpengakap: 3.....U...2 1.... No..... Program Kepengakapan: 1.........10 1.......9 1... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.. .6 1. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .........3 2...... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .. 1... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .7 2.3 1.....4 2.................. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra..... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.. .2 3...5 2.... 11.... Tambahan No... 59 ...Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra..8 3.... PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI.. Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini....... 41... .11 2............8 1.....................1 3.....1 1. JOHOR SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.6 2...1 2............4 1............. Kulai.....3 Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 2.7 1.. Perundangan (A): P................5 1..... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.

. 60 . Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj... Kulai..... Tambahan No.... terima kasih. 4.... Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. Mei 1998. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: . Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan... Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42... No.(A) 196..U. SK MASAI JALAN TENGAH.. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. 21. JOHOR Tuan.Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 2......... .. JOHOR Ruj... JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004.. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra...... 11.. Kami: JBA1016/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN... Setiausaha Pergerakan Pengakap. Perundangan (A): P.. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra...... 81750.. SK MASAI JALAN TENGAH...... bertarikh 21hb. Sekian.. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SK MASAI. 81750..

Sehubungan itu. JOHOR Tuan. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Perundangan (A): P. Tuan: Ruj. SK MASAI JALAN TENGAH. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. JOHOR Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. SK MASAI JALAN TENGAH. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.U. 81750. 4. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 11. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SK MASAI.. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. 61 JBA1016/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 . Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. ………………………………. Sekian. 3. Ruj. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.………………………………. terima kasih. Tambahan No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81750. JOHOR . 81750. No. 41.

Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 15. 81750. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 2. 8. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 3. 14. 3. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 13. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. 17. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 12. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 11. 10. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 7. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 6. Fail Peribadi Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili .k. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. JOHOR s. 16. 62 peringkat terkandung . 4. 9.SK MASAI JALAN TENGAH. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 1.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. 21. 20. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 63 . Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.18. 19. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.

Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81750. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. 64 .Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SK MASAI JALAN TENGAH. Kulai Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 4. ……………………. Sehubungan itu. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. terima kasih. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. SK MASAI JALAN TENGAH.. 2.. Tuan:JBA1016/05/01/2004(7) Ruj. 3. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. JOHOR Ruj. 81750. Sekian . JOHOR Tuan. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004.

1. Tambahan No. Kulai (No. SK MASAI. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 11. JOHOR Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. SMK Tunku Abdul Rahman Putra... JOHOR Ruj.. Kulai.. Mei 1998. terima kasih... JOHOR Saudara. SMK MASAI. 2.( MARHAINI BTE YUSOF ) s.k. P.... saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. …………………….). 2. Tuan Ruj.. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Kepada Ahli Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SK MASAI JALAN TENGAH. sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. (A) 196 bertarikh 21 hb. Sekian . 65 : : JBA1016/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 ... 81750..U. Tingkatan Empat Sains 1. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara.. 41l Perundangan (A). No. Pergerakan Pengakap. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas..

3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2. 4. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. 3. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Pengerusi 1.1 3. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.1 1.3 Mengutip wang derma daripada ahli. 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. 5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Berkerjasama dengan setiausaha.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.4 1. Bendahari 5.1 5.2 1.2 5.3 1. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.2 4.k. 3.s.2 3.1 2. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.1 4. Penolong Setiausaha 4.5 2. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. 66 .3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Setiausaha 3. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.2 2.

2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.4 5.5. Pemeriksa Kira-Kira 7.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.5 6. Ahli Jawatankuasa 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. 7. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.1 7. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.1 6. 67 . Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 41 Perundangan (A). No. 3. Kami: JBA1016/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 3. P. JOHOR Tuan. SK MASAI JALAN TENGAH.U.k. Sekian. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. “BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN” Saya yang mejalankan tugas. Tambahan No. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 1. terima kasih. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. SK MASAI JALAN TENGAH. 81750. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. JOHOR s. Kulai Pergerakan Pengakap. 2. 81750. Sehubungan dengan itu. 81750. 11. SK MASAI JALAN TENGAH.00 seorang sebulan. JOHOR Ruj. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 68 .. 2. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. 4. …………………….

81750. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1. JOHOR Ruj. 2. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. JOHOR Tuan. 41 Perundangan (A).U. Sekian. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai SK MASAI JALAN TENGAH. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh 1 November 2004 yang berkaitan. No. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. P. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. SK MASAI JALAN TENGAH. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas.00 seorang sebulan. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. SK MASAI. 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. Sehubungan dengan itu. terima kasih. Kami: JJBA1016/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 81750. Tambahan No. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. JOHOR 69 . 11. ……………………………….

2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 70 . JHOR s. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.s.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Jalan Merak 17. atau bulanan (RM 1.k. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. No 8296. 3. Oleh itu.00 pagi. SK MASAI JALAN TENGAH. JOHOR Ruj. Bandar Putra. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.25). 81000 Kulai. Tuan: Ruj. Kami:JBA1016/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar. Sekian. 81750.k. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. terima kasih. ………………………………. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. Tuan. 1. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2.00) bermula dari bulan Januari 2003.00 pagi hingga 12. Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.00) atau tahunan (RM 12. SK MASAI. 1. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi.. Sehubungan dengan itu. JOHOR. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. 2.

2. 2.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SK MASAI JALAN TENGAH. Sehubungan itu. Tuan: Ruj. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 71 . Kulai. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. terima kasih. JOHOR Ruj. 3. 1. 4. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. ………………………………. Rumah Pengakap. Berhubung perkara tersebut diatas. 56000 Kuala Lumpur. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Sekian . Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k. 81750. Jalan Hang Jebat. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Tuan. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Pengarah Pendidikan Johor. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHR s. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. SK MASAI.

pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Sekian. JOHOR Ruj.k. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.00 hingga 11. Bandar Putra. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SK MASAI.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Jalan Merak 17. 2. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. Tuan: Ruj. JOHOR. 3. JOHOR SK MASAI JALAN TENGAH. Sehubungan dengan itu. Tuan. 81000 Kulai. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. 17 Januari. ………………………………. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. 3. No 8296. Fail Pengakap 72 . SK MASAI. JOHOR s. 81750. 8 Februari 2003 2. 1.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber 73 .

Minggu 4 Nov Minggu 1 Minggu 2 Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah 74 .

Kelab/Persatuan.4 S/U Sukan Daerah 3. Penolong Kanan HEM.3 Penyelia Sukan 2. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.5 Guru Rumah Sukan 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Penyelia Petang.3 Ketua Unit Sukan 3.4 Guru Penasihat 1. Kelab Sukan Permainan Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.4 Penyelia Kokurikulum 4.1 S/U Kokurikulum 4. daerah dan negeri.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelia Kokurikulum 2. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan Permainan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Mengelola. Pegawai Jabatan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. 75 . Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan.3 S/U Sukan 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.1 S/U Kokurikulum 1.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.

6 S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 76 .3 4.5 4.Guru Kanan Mata Pelajaran 4.4 4.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. P. 41). 1. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(i) (j) (k) (l) penyertaan dalam sukan dan permainan. 11 (Tambahan No. 2.0 2. badan beruniform. penyertaan dalam persatuan dan kelab. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. {Rujuk Seksyen 18. sukan dan permainan. Perundangan (A). hobi dan rekreasi.0 1.U. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. (A) 196 bertarikh 21hb. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Mei 1998.2 . penyertaan dalam badan beruniform.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (i) (j) (k) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 77 2.U.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. (A) 531/97. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.

dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. {Rujuk Subperkara 5. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 11(29) bertarikh 2hb.berterusan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform).3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. KP(BS)8591/Jld.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. Seberapa yang boleh. satu kegiatan persatuan atau kelab. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Januari 1985}. 11(29) bertarikh 2hb. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 2.5 Sekolah-sekolah. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 11(29) bertarikh 2hb. maka apabila disabitkan sedemikian. 78 . XVI(16) bertarikh 13 Nov. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. {Rujuk Subperkara 5. ketatanegaraan. 2. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Januari 1985}. 2. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. KP(BS)8591/Jld. 2000. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2. {Rujuk Subperkara 5.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. Januari 1985}. 16/2000.

8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. Rujuk Subperkara 5.2. KP. 79 .3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.2.

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: d) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan e) Senarai AJK Persatuan f) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 3 4 Pengetua Pengetua 5 6 7 pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. No 11 2. 80 . 42.PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. Warta kerajaan Jil.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Agung Surat permohonan pendaftaran kepada pengetua TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat pengesahan pendaftaran daripada pengetua Surat tunjuk sebab Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat TIDAK YA TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 81 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: g) Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan h) Senarai AJK Persatuan i) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 4 5 6 7 8 82 .

No. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil 2/1971 4. 27. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 42.U. Jil. 23/1966 2. Bil. Warta Kerajaan 1997 5. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 8/1971 5. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 83 . Warta Kerajaan 1956 3. SPI Bil 4/1975 6.N.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 1/1971 3. Warta Kerajaan 1967 4. 11.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SP ‘Am Bil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.179-180 Jil.11 2.N.

SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 - . SPI Bil. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 5/1985 24. SPI Bil. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.7.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. 4/1977 9.U. 4/1982 16. SPI Bil.U. 4/1983 17. 2/1981 13. 3/1984 19. 4/1984 21. SPI Bil. 3/1982 - 15. SPI Bil. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. SPI Bil. Hari Kelepasan Peristiwa P. 3/1981 14. Video Game. 7/1983 18. 11/1978 12. SPI Bil. 8/1978 11. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 7/1977 10. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 84 8. SPI Bil.

Senaman Beramai-ramai. SPI Bil. SPI Bil. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 32. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Oleh 85 . 1/1991 38. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil 4/1991 40. 6/1988 31. SPI Bil. SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 2/1986 26. SPI Bil 1/1989 36. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.25. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah.3/1988 - 30. . SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 8/1988 33. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 1/1988 29. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. 3/1991 39. 5/1986 28. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil.7/1991 .Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.

PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. - 50. 4/1992 43. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil.1/1996 51.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 3/1995 - 46. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Pengurusan 42. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 86 54. 2/1997 53. SPI Bil. 3/1997 - .77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 8/1995 - 49. SPI Bil 9/1995 . 7/1995 48. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. 4/1995 47. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.41. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 1/1995 - 45. 2/1996 52. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah.

SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 6/1997 56. 3/1998 58. SPI Bil. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 7/1999 64. 8/2000 67.55. 2/1999 63. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Murid Di Hari 59. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 9/2000 - 68. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 9/2000 - 69. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. 12/2000 - 87 . 18/1998 60. 1/1999 62. 8/1999 65. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 2/1998 57.

17/2000 74.70. Rukun Negara Di 73. 18/2000 75. SPI Bil. SPI Bil. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 20/2000 77. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 14/2000 72. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 13/2000 71. SPI Bil. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 5/2002 - 88 .

Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. 03. 05. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. 07. 02. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. 89 . Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. 06. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 01. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 04. 08.

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 90 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 1 Minggu .

11

Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat

1 Minggu

Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab

12

Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan

1 Minggu

13

Januari hingga Oktober

91

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

92

Contoh Perlembagaan Persatuan.
PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.

PERATURAN 1
a.

NAMA DAN ALAMAT
Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Nama Persatuan:

b.

Alamat:

SK MASAI, JALAN TENGAH 81750, JOHOR

PERATURAN 2

MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek PERATURAN 3 3.1 OBJEKTIF

Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. KEAHLIAN

3.2

PERATURAN 4 4.1 4.2

Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan

93

4.3

Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.

PERATURAN 5 5.1 5.2 5.3

GURU PENASIHAT

Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. AHLI JAWATANKUASA

PERATURAN 6 6.1 6.2

Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. oleh Guru jawatan kepada

6.3 6.4 6.5

Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6.1 Pengerusi 6.6.2 Naib Pengerusi 6.6.3 Setiausaha 6.6.4 Penolong Setiausaha 6.6.5 Bendahari 6.6.6 Penolong Bendahari 6.6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang)

6.6

bergantung

94

PERATURAN 7 TUGAS JAWATANKUASA 7.1 Pengerusi

DAN

TANGGUNGJAWAB

7.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. 7.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.2 Naib Pengerusi 7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 7.2.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 7.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3 Setiausaha 7.3.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat. 7.3.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. 7.3.3 Mencatat kehadiran ahli 7.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. 7.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.4 Penolong Setiausaha 7.4.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 7.4.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha. Setiausaha sewaktu minit

95

7.4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.5 Bendahari 7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.5.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya. bulanan dan

7.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7.5.7 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. 7.5.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.6 Penolong Bendahari 7.6.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari. Bendahari sewaktu

7.6.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.7 Ahli Jawatankuasa 7.7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7.7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. 7.7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.8.1 Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. 7.8.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 96

PERATURAN 8 8.1

KEWANGAN

Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.00 seorang sebulan. Persatuan aktiviti. juga boleh memperolehi kewangan melalui

8.2 8.3

Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah, sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. KEHADIRAN/PENYERTAAN

8.4

PERATURAN 9 9.1 9.2

Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. AKTIVITI

PERATURAN 10 10.1 10.2

Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PERATURAN-PERATURAN

PERATURAN 11 11.1 11.2 11.3

Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. TINDAKAN DISIPLIN

PERATURAN 12 12.1

Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. 97

PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13.4 PERATURAN 14 14.. Segala hutang wajib dijelaskan.2 Amaran bertulis 12......2. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat.1 Amaran lisan 12...... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu..12. 98 ..1 13.2.. 14....2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12....... sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ..3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad...... Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda. 13.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara... ahli jawatankuasa......3 13.. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis... Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.3 PERATURAN 15 15.....2 HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.1 15........

........................... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin............... ........ Pergerakan Pengakap 99 ................................ Pergerakan Pengakap................... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi.......

Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7..Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7....1 Ban Ah Lek (No...... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .............. 11........ maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. .......Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.......Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7.... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998... 2................ (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap 100 .. .. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42..1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6..Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No...2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan...... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. 5.. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ........3 Ariffin bin Zaini (No.. 3.......1.............. 4.......U. 41..Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No..4 Kamalariffin bin Ali (no.. No.Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No...... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6...Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No..Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7.. Perundangan (A): P. JOHOR SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998....5 Jamal bin Pandak (No..... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja...... .... 6.......1.... Kulai.2 Shamugam a/l Arumugam (No.Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No......PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI..... 7.. Tambahan Mo. 1.

. 11. Program Kepengakapan: 1. ........... PERGERAKAN PENGAKAP SK MASAI. 41. JOHOR SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.12 2.. Kulai.1 1... Tambahan No.......14 2.10 2..3 Persetiaan Pengakap Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 5...... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .... ......................... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.15 3.17 1...21 2..18 1..13 1.12 1..2 4.......20 1...U....... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42............. Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.. Aktiviti Berpengakap: 6..1 4...............13 2......14 1.16 1.........15 1... .................19 1.... 4....... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ... No.......................... (MARHAINI BTE YUSOF) 101 .9 2. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998...... Perundangan (A): P....Tarikh: ...11 2.....1 2..

. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 2.. terima kasih. Kami: JBA1016/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN.. Mei 1998. 11. SK MASAI... SK MASAI JALAN TENGAH.. 81750. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. JOHOR Ruj.. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj... ……………………………….. Perundangan (A): P. 4. 81750. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas..U.. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap... SK MASAI JALAN TENGAH. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. bertarikh 21hb. No. Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam.Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .... 21. JOHOR Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 102 . Sekian..(A) 196. Tambahan No. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra... JOHOR Tuan.. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan.

SK MASAI JALAN TENGAH. Tuan: Ruj. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. terima kasih. 41.Pergerakan Pengakap SK MASAI JALAN TENGAH. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. ………………………………. 4. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin SK MASAI. JOHOR Tuan. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.U. Sekian. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. 1. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. JOHOR Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.k. 2. 3. No. Sehubungan itu. 81750. Fail Peribadi JBA1016/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 103 . Tambahan No. SK MASAI. 81750. 11. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Perundangan (A): P. JOHOR s. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. JOHOR Ruj. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

36. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 24. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 27. 38. 31. 33. 32. 26. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 28. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. 29. 23. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 35. 37. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 25. 40. 104 peringkat terkandung . Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 22. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 34. 30. 39.

105 . 42. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.41.

. 4. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. 1. 3. 2. maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SK MASAI JALAN TENGAH. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum 106 . Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian . JOHOR Ruj. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. Sehubungan itu. JOHOR Tuan. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. JOHOR Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 81750. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ……………………. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. terima kasih. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. ( MARHAINI BTE YUSOF ) s.. 81750. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. 2. SK MASAI JALAN TENGAH. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SK MASAI..k. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas.

…………………….U.). 1.. 81750.. P. Tingkatan Empat Sains 1. 81750. JOHOR . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. SK MASAI.. sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. (A) 196 bertarikh 21 hb. JOHOR s. Pergerakan Pengakap. JOHOR Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. 2. SK MASAI JALAN TENGAH. 2. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara.. Sekian ... SK MASAI. 11. Mei 1998. 41l Perundangan (A). Kami Tarikh Muhammad bin Kassim. Ruj..k. terima kasih.. Tambahan No. JOHOR Saudara. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42..Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SK MASAI JALAN TENGAH... Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 107 : : JBA1016/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 .. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas. Kulai (No.. Tuan Ruj.. No..

Setiausaha 3.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. 108 . Penolong Setiausaha 4. Berkerjasama dengan setiausaha.4 5.2 2. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Bendahari 5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.3 1. Pengerusi 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 4.1 1. 5. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.1 5.5 2. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. 4.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. 3.1 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2.2 1. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.1 2.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 3.2 5. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.4 1. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.3 5.1 4.

7.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pemeriksa Kira-Kira 7.1 6.6.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Ahli Jawatankuasa 6. 109 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.1 7.

“BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN” Saya yang mejalankan tugas. 81750. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 110 . 1.k. SK MASAI. 3. JOHOR Tuan. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Pergerakan Pengakap SK MASAI. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. terima kasih. Kami: JBA1016/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. 4. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 41 Perundangan (A).Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. JOHOR Ruj. 3. Sekian. 2. Sehubungan dengan itu. JOHOR Pergerakan Pengakap. 81750. SK MASAI JALAN TENGAH. SK MASAI JALAN TENGAH. No. 11. Tambahan No.U. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra..00 seorang sebulan. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Tuan: Ruj. ……………………. JOHOR s. P. 2. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap.

JOHOR Ruj. 111 . dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Tambahan No. 11. SK MASAI. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. JOHOR Tuan. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. JOHOR SK MASAI JALAN TENGAH. 41 Perundangan (A). P. Penolong Kanan Kokurikulum. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Sehubungan dengan itu. JOHOR Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh 1 November 2004 yang berkaitan. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini dengan kadar RM 1.k. Pergerakan Pengakap SK MASAI. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SK MASAI. 81750. Sekian. ………………………………. JOHOR s. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No. 3.U. SK MASAI JALAN TENGAH.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. 81750. Setiausaha Pergerakan Pengakap. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. terima kasih. 2.00 seorang sebulan.

Kami:JBA1016/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. terima kasih. Tuan: Ruj. 81000 Kulai. JOHOR. ………………………………. SK MASAI. Sehubungan dengan itu.00) atau tahunan (RM 12. 1. 2.25). 2.k. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SK MASAI SK MASAI JALAN TENGAH. Bandar Putra. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. atau bulanan (RM 1.00 pagi hingga 12. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. Jalan Merak 17.00) bermula dari bulan Januari 2003.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 112 . Oleh itu. Sekian. No 8296. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Tuan. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua..00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). 81750. JOHOR Ruj. JOHOR s.00 pagi. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3.

terima kasih. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Tuan: Ruj. ………………………………. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. 3. 81750. 2. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004.k. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. JOHOR Ruj. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SK MASAI JOHOR Berhubung perkara tersebut diatas. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 56000 Kuala Lumpur. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. s. SK MASAI. 2. Pengarah Pendidikan Johor. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 113 . 1. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SK MASAI JALAN TENGAH. Rumah Pengakap. Jalan Hang Jebat. Sehubungan itu. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. ( KALSOM SALEH ) Pengetua. JOHOR. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Tuan. 3. Sekian .

Tuan: Ruj. JOHOR. 81000 Kulai. SK MASAI. JOHOR Ruj. Kami: JBA1016/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SK MASAI. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No 8296. JOHOR s. 2. ( KALSOM SALEH ) Pengetua. JOHOR SK MASAI JALAN TENGAH.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. 3. 17 Januari. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SK MASAI. 8 Februari 2003 2. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sehubungan dengan itu. terima kasih. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. Tuan.k.00 hingga 11. Sekian. Bandar Putra. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi.00 pagi sepertimana tarikh-tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. 1. Jalan Merak 17. ………………………………. 3. 81750. JOHOR Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Fail Pengakap 114 .

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan UndangUndang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesa r/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Julai Ogos 115 .

Sept Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Okotber Nov 116 .

Kelab/Persatuan.4 Penyelia Kokurikulum 4.3 Penyelia Sukan 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan 117 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.4 Guru Rumah Sukan 1. Penyelia .1 S/U Kokurikulum 1. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.3 Guru Penasihat 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling 3.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.ENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.Penolong Kanan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .4 S/U Sukan Daerah 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Penolong Kanan HEM.3 Ketua Unit Sukan 3.5 Guru Pasukan Sekolah 2. Kelab/Persatuan. daerah dan negeri. Pelajaran Johor Mengelola.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.1 S/U Kokurikulum 4. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.2 Penyelia Kokurikulum 2. Pegawai Jabatan.

4 Guru Penasihat 4.5 Guru Rumah Sukan 4.6 Guru Pasukan Sekolah 118 . Guru Kanan Mata Pelajaran Ikhtisas Permainan 4.3 S/U Sukan 4.Petang.

0 1.2 .U. 41). Mei 1998. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(m) (n) (o) (p) penyertaan dalam sukan dan permainan.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Perundangan (A). hobi dan rekreasi. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 119 2.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. sukan dan permainan. (A) 531/97. badan beruniform. P. 2. 1. 42/No.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Pendaftaran Murid Dalam Persatuan 1.U.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (l) (m) (n) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.0 2. penyertaan dalam persatuan dan kelab. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. {Rujuk Seksyen 18. penyertaan dalam badan beruniform. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. 11 (Tambahan No. (A) 196 bertarikh 21hb.

Seberapa yang boleh. 11(29) bertarikh 2hb.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5. KP(BS)8591/Jld. 120 .3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. 2000. 11(29) bertarikh 2hb.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 11(29) bertarikh 2hb. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Januari 1985}. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. ketatanegaraan. maka apabila disabitkan sedemikian. {Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.5 Sekolah-sekolah. 16/2000. KP(BS)8591/Jld. satu kegiatan persatuan atau kelab. XVI(16) bertarikh 13 Nov. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 2. 2. {Rujuk Subperkara 5.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). dan satu kegiatan sukan atau permainan. 2. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Januari 1985}. 2.berterusan.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.

121 . Rujuk Subperkara 5.2. KP.2. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.

Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Permohonan murid diproses.PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. No 11 2. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masingmasing. Warta kerajaan Jil. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 Guru Tingkatan 3 Guru Tingkatan 4 5 Guru Tingkatan 6 Guru Tingkatan 7 8 SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum 122 . Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. 42. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.

TIDAK YA Lengkap Serah borang permohonan kepada SU Kokurikulum Permohonan murid diproses. Isi semula borang Semak borang permohonan murid. TAMAT 123 .CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada guru tingkatan Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada pelajar Proses mengisi borang permohonan persatuan dan kelab Serah borang permohonan kepada guru tingkatan. Rekod keahlian murid dalam dua salinan Serahkan maklumat keahlian murid kepada guru tingkatan dan penasihat persatuan Simpan maklumat murid dalam rekod kokurikulum.

10. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 124 . TANDA ( / ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9. Permohonan murid diproses. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab.SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 TINDAKAN Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Akta Pelancongan 1957 2. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.N.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian

WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.N.179-180 Jil. 11, Bil. 27, bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196, Jil. 42, No.11

2. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1967 4. Warta Kerajaan 1997

5. Warta Kerajaan 1998

-

SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SP ‘Am Bil. 23/1966 2. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 2/1971 4. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 4/1975 6. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah

Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri, dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan

125

7. SPI Bil 10/1976

-

Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. Hari Kelepasan Peristiwa P.U.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.U.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table, Video Game, Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 126

8. SPI Bil. 4/1977 9. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. 8/1978 11. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. 2/1981 13. SPI Bil. 3/1981 14. SPI Bil. 3/1982

-

15. SPI Bil. 4/1982 16. SPI Bil. 4/1983 17. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. 4/1984 21. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil 1/1986

-

25. SPI Bil 2/1986 26. SPI Bil 3/1986

-

Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Syarikat/Badan

27. SPI Bil. 5/1986 28. SPI Bil. 1/1988 29. SPI Bil.3/1988

-

30. SPI Bil. 6/1988 31. SPI Bil. 7/1988

-

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.

32. SPI Bil. 8/1988 33. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 14/1988

-

35. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 1/1991 38. SPI Bil. 3/1991 39. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil.7/1991

- Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Atur cara Majlis Rasmi Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.

- Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Oleh

127

41. SPI Bil. 9/1991

-

Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Pengurusan

42. SPI Bil. 4/1992 43. SPI Bil. 6/1994

-

Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan

44. SPI Bil. 1/1995

-

45. SPI Bil. 3/1995

-

46. SPI Bil. 4/1995 47. SPI Bil. 7/1995 48. SPI Bil. 8/1995

-

49. SPI Bil 9/1995

- Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. -

50. SPI Bil.1/1996 51. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil. 2/1997 53. PUP Bil 2/1997

Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar.

Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 128

54. SPI Bil. 3/1997

-

55. SPI Bil. 6/1997 56. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. 3/1998 58. SPI Bil. 5/1998

-

Amalan Kebersihan Di Sekolah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Murid Di Hari

59. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil 24/1998

-

61. SPI Bil. 1/1999 62. SPI Bil. 2/1999 63. SPI Bil. 7/1999 64. SPI Bil. 8/1999 65. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 8/2000 67. SPI Bil. 9/2000

-

68. SPI Bil. 9/2000

-

69. SPI Bil. 12/2000

-

129

70. SPI Bil. 13/2000 71. SPI Bil. 14/2000 72. SPI Bil. 16/2000

-

Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Rukun Negara Di

73. SPI Bil. 17/2000 74. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil. 19/2000

-

Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

76. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil, 5/2002

-

130

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pendaftaran Kokurikulum

131

Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing.NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 5 minit 3 10 minit 4 10 minit 5 30 minit 6 120 minit 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 132 . Permohonan murid diproses. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 133 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

JALAN TENGAH.2. – KPP Kelab Bimbingan dan Kerjaya – KBK Kelab SPBT – KBT Kelab Tunas Bistari – KTB Kelab Komunikasi & Tek.3 pada petak yang berkenaan) Olahraga Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Softball Hoki Boling Badminton 134 . JOHOR BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM Untuk Kegunaan Pejabat Unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Rumah Sukan Nama (Huruf Besar) No.2 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia – PBS Pasukan Kadet Remaja Sekolah – KRS Pasukan Pengakap Sekolah – PGP Pasukan Kadet Polis – PKP Pergerakan Pandu Puteri – PPP Pergerakan Puteri Islam – PPI B) PERSATUAN/ KELAB YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 persatuan/kelab berikut dengan menulis1.3 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bahasa Melayu – PBM Persatuan Bahasa Inggeris – PBI Persatuan Bahasa Cina – PBC Persatuan Bahasa Tamil – PBT Persatuan Pendidikan Islam & B. Maklumat – KTM Kelab Seni Silat Gayung Malaysia – SSG Kelab Kesenian dan Kebudayaan – KKK Kelab Cegah Jenayah – KCJ Kelab Badminton – KBN Kelab Boling – KBL Kelab Catur – KCR Kelab Setia –KSE Kelab Prostar – KPS Kelab Rukun Negara – KRN PERTINA – PTE C) KEGIATAN SUKAN YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 kegiatan sukan/permainan berikut dengan menulis1. 81750. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Keturunan Agama Jantina Tingkatan Kewarganegaraan Kecacatan (Jika ada) Telefon :\ A) PASUKAN UNIT BERUNIFORM YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 2 daripada unit beruniform berikut dengan menulis 1. Arab – PBA Persatuan Sejarah & Geografi – PSG Persatuan Pendidikan Seni Visual – PSV Persatuan Sains & Matematik – PSM Persatuan Kemahiran Hidup – PKH Kelab Pengguna. dan Kew. Perdag.SK MASAI.2.

..........Bola Jaring Bola Keranjang Catur Sepak Takraw Petanque PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM TAHUN AKTIVITI/PERTANDINGAN PERINGKAT PENCAPAIAN Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar.............................. : .............................................................. : .......................... 135 ............... Tandatangan Nama Tarikh : ...............................

2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan. Kelab/Persatuan.Kelab/ Persatuan. Mengelola.5 Guru Pasukan Sekolah 2.6 Guru Pasukan Sekolah 136 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Penyelia Petang.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 S/U Kokurikulum 1. Guru Kanan Mata Pelajaran .1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.1 S/U Kokurikulum 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.4 Penyelia Kokurikulum 4.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.4 S/U Sukan Daerah 3. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Kelab Sukan Permainan/ S/U Sukan 1. Kelab Sukan Permainan 4.3 Penyelia Sukan 2.4 Guru Rumah Sukan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.3 S/U Sukan 4. Penolong Kanan HEM.3 Guru Penasihat 1.4 Guru Penasihat 4.2 Penyelia Kokurikulum 2.3 Ketua Unit Sukan 3.5 Guru Rumah Sukan 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. daerah dan negeri.

1997. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira. Kehadiran b. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti.5 2. Jawatan disandang 1.2 2. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.0 1. 2.4 1.0. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. Pencapaian c.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) 1.1 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam.1 1. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9. Penglibatan d.1 137 .

Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2.JOHAN KETIGA Sekolah 3 2 1 Zon/Daerah/Bahagian 5 4 3 Negeri 10 8 6 Kebangsaan 15 13 11 Antarabangsa 20 18 16 138 .2. Naib Johan dan Ketiga. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH PERINGKAT PERTANDINGAN JOHAN N. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%).

7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. 139 . negeri.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. kebangsaan dan antarabangsa.2. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap DiRaja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah).

Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Kelab Renang. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. c. Seni Bela Diri dan sebagainya.0 3. i. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan Prestasi Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan 140 . Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Pandu Puteri. 3.3. Kelab Pencinta Alam.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2.3.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. Kelab Memanah dan sebagainya. b. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Pengakap. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang 78% JUMLAH ii.

AJK Persatuan JUMLAH 5% 70% Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% 88% JUMLAH 3. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. pengawas perpustakaan. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.d) Jawatan iii.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.0 4.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. Imam dan sebagainya.3 3. 141 . Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.

2 142 . Badan-Badan Tertentu. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.3. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus.4. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan.1.0 5.1 5. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 c) 7 8 4.2 Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. 5. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh.3 4. umpamanya Jawatankuasa Asrama. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.

3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.6 =A 6.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.4 6. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.5. 143 = 88. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.0 6.3 6.5 .2 6. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78.

Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas.7.0 7. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. 7.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. 144 . Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV.

Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. sukan dan permainan. Bil 1.PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum Seksi. Guru Penasihat 6. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. kelab. Guru Penasihat 5. ii. PK Kokurikulum 3. SU Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Tingkatan 4. sukan dan permainan. iii. kelab. 2. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. Guru Tingkatan 145 . Guru Penasihat 7. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan.

8. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan SU Kokurikulum 146 . Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12 Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Guru Tingkatan Guru Tingkatan 10. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 9.

Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan PK Kokurikulum Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan Pengetua Penilaian Kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani ibu bapa/penjaga Salinan pencapaian pelajar dihantar ke PPD dan JPN TAMAT 147 . Guru Tingkatan mengisi borang C dan Laporan Adab Belajar .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT A) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Proses penilaian kokurikulum oleh guru penasihat Guru penasihat merekod prestasi pelajar dalam buku rekod prestasi persatuan dan Borang A – Persatuan/Kelab/Sukan Borang B – Markah Bonus Guru penasihat persatuan serahkan prestasi kokurikulum pelajar Borang A dan Borang B kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan mengenalpasti pencapaian tahun terbaik untuk laporan keseluruhan prestasi pelajar tingkatan 5 dan 6.

Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Tanda ( _ / ) Catatan 3. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. ii. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 8. 6.SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. 5. kelab. iii. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. sukan dan permainan. 4. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 148 . (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. 7. 2. kelab. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. sukan dan permainan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar.

Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12. Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 149 . Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. 10.9.

179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.11 3. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil.N. Video Game. 42. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 1/1989 8. Pengurusan Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS).Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 6. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. No. 5/1986 4. SPI Bil. Game Watch’ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 4/1995 . SPI Bil 8/1971 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 1/1988 5. Jil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD).3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan ‘Pin-table. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. 7/1988 - 7. 4/1992 9.U. 4/1982 3. SPI Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1956 2. 150 . Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

Rukun Negara Di 15. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 13/2000 22. PUP Bil 2/1997 14. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 17. SPI Bil. 7/1999 20. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.10. SPI Bil. 8/2000 21. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 2/1999 19.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. SPI Bil. 2/1997 13. 1/1999 18. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil 9/1995 . 18/1998 16. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. 17/2000 23. 151 . 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11.77280) /Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan, Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa

152

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (BERASASKAN LAPORAN LAB) Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan, kelab, sukan dan permainan. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan)

153

BORANG A SK MASAI, JOHOR BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR

NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA

Catatan

Penglibatan

20

Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah

20

10 100

Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat

: :

GRED

154

BORANG B SK MASAI, JALAN TENGAH, JOHOR PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. (MARKAH BONUS)

Nama No KPT BIL JAWATAN

No Daftar Tingkatan MARKAH

MARKAH KESELURUHAN

Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras

: :

155

BORANG C

UNIT KOKURIKULUM SK MASAI, JOHOR PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU BIL ………………………………………. NAMA PELAJAR TINGKATAN ………….. GRED DICAPAI

Tanda tangan guru tingkatan : Nama :

............................................. ............................................

156

CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR
SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ........................

Nama Pelajar: ................................................... Tingkatan: ......................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam

No.K.P.: ........................... Jantina: ............................. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian

Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ................................................................ Markah Bonus Gred Keseluhan : :

Ulasan: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Disahkan Oleh: ....................................................... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ..................................................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru

Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ..................................... Tarikh: ................. Nama: .............................................................................................

157

NORMA KERJA BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Masa Yang Diambil 3 Hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu

Bil

Jenis Kerja

1.

Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan, kelab, sukan dan permainan. ii. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. iii. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan, kelab, sukan dan permainan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar.

2.

60 minit

3.

2 hari

4.

3 hari

5.

2 hari

6.

2 hari

7.

2 hari

158

8. 5 hari 159 . jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 2 hari 9. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 3 hari 12. 3 hari 10. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 2 hari 13. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 160 .

Kelab/Persatuan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Ketua Unit Sukan 3. Kelab/Persatun 161 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.4 Guru Penasihat 1.5 Guru Rumah Sukan 1. Penolong Kanan HEM.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 Penyelia Sukan 2.2 Penyelia Kokurikulum 2. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) 3. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Penyelia Petang. daerah dan negeri. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.4 S/U Sukan Daerah 3. 4. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Kelab Sukan Permainan 1.1 S/U Kokurikulum 1.3 Penyelia Kokurikulum 4.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Penolong Kanan.3 S/U Sukan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.1 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .6 Guru Pasukan Sekolah 2.

5 Guru Pasukan Sekolah 162 .4 Guru Penasihat / Sukan 4.3 S/U Sukan Guru Rumah 4. Kelab Sukan Permainan 4.Guru Kanan Mata Pelajaran .

0 1.3 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan.2 1.4 2.PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) 1. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. Penglibatan h. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: e.4 1. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. Pencapaian g. 1997. 2. Jawatan disandang 1.1 163 .5 2. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.0. Kehadiran f. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.

Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Naib Johan dan Ketiga. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%.2.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH NAIB KETIGA JOHAN 2 1 4 3 8 6 13 11 18 16 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 164 . dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan.

Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. kebangsaan dan antarabangsa.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Derum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2.2.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). 165 . negeri. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.

persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Kelab Pencinta Alam. Pengakap. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. b.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. c.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Pandu Puteri. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang 78% JUMLAH ii.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut.0 3.3. Seni Bela Diri dan sebagainya. Kelab Renang. 3. Kelab Memanah dan sebagainya. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. i.3. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan Prestasi Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan 166 .

167 .0 4.d) Jawatan iii. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4. pengawas perpustakaan. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.3 3. AJK Persatuan JUMLAH 5% 70% Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% 88% JUMLAH 3.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. Imam dan sebagainya.

Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan.3 4. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 c) 7 8 4. Badan-Badan Tertentu.2 168 .3. 5. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.1 5. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.1. umpamanya Jawatankuasa Asrama.0 5.4.2 Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.

3 6.0 6.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.5. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.5 . 169 = 88. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum.2 6. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya.6 =A 6. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.4 6.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.

1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah.0 7.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan.7. 7. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. 170 . Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan.

Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan Pengetua 6 Atas untuk dijadikan Penilaian PK Kokurikulum Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Guru Tingkatan 171 9. . 2.PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang/ Peraturan 1. Guru Tingkatan 7. Guru Penasihat 6. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar 3. Guru Tingkatan 8. Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 5. 4.

PK Kokurikulum 172 . Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 11.Penilaian tersebut 10.

Borang penilaian diserahkan kepada guru kelas untuk dilengkapkan Guru tingkatan mengenalpasti rekod tahun terbaik untuk pelajar T5 dan T6 Pengesahan Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua TAMAT 173 .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Pelajar meminta penilaian daripada guru penashiat.

6. 8. 5. 3. 174 . TINDAKAN Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) TANDA ( ) CATATAN 2.SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BIL 1. 4. 7.

175 . 11. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10. Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur.9.

Pengurusan Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 7/1988 - 7. Warta Kerajaan 1956 2.11 3.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Game Watch’ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil.N. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 5/1986 4.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan ‘Pin-table. SPI Bil. 4/1982 3.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) WARTA KERAJAAN 1. 6.U. 1/1988 5. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 8/1971 2. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 8. 176 . SPI Bil. SPI Bil. Jil. Video Game.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. No. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. 4/1995 . 42. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil. 4/1992 9.

SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 18/1998 16. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil 9/1995 . Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 2/1999 19. Rukun Negara Di 15. 7/1999 20. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6.10. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 17. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. PUP Bil 2/1997 14. SPI Bil. 13/2000 22. 1/1999 18. SPI Bil. 2/1997 13. Pengurusan Taekwondo 12. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 8/2000 21. 177 . SPI Bil. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11.77280) /Seni Mempertahankan Diri. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. 17/2000 23. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.

4. 12. 2. 11. 3. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 6. 1. 14. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 178 . 16. 13. 8. 7. 10. 9. 5.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 15.

sukan dan permainan. kelab. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (FORMAT B) Bil. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 179 .

BORANG A SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR

NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA

Catatan

Penglibatan

20

Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah

20

10 100

Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat

: :

GRED

BORANG B

180

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI JOHOR PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. (MARKAH BONUS)

Nama No KPT BIL JAWATAN

No Daftar Tingkatan MARKAH

MARKAH KESELURUHAN

Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras

: :

181

UNIT KOKURIKULUM SK MASAI, JOHOR PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU BIL ………………………………………. NAMA PELAJAR TINGKATAN ………….. GRED DICAPAI

Tanda tangan guru tingkatan : Nama :

............................................. ............................................

182

CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR
SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI, JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ........................

Nama Pelajar: ................................................... Tingkatan: ......................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam

No.K.P.: ........................... Jantina: ............................. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian

Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ................................................................ Markah Bonus Gred Keseluhan : :

Ulasan: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Disahkan Oleh: ....................................................... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ..................................................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru

Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ..................................... Tarikh: ................. Nama: .............................................................................................

183

NORMA KERJA BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah pelajar mengikut tingkatan.

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 3 Hari

1.

Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing

2.

60 minit

3.

2 hari

4.

3 hari

5.

Mengarahkan pelajar 5 hari berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) 2 hari

6.

7.

2 hari

8.

2 hari

184

9.

Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur, jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN

5 hari

10.

2 hari

11.

2 hari

185

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

186

1.4 Pemimpin/penasihat hendaklah melaksanakan pakej keselamatan sepanjang masa. 1.3 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan susunan program dan peraturan.4 Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu program.1.2. 1. 1.1.1.1.1.1 Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing.1.2 Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan diperingkat sekolah kecuali yang diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor.2.semakan dan kebenaran.0 1. 1. 1.keluarga dan sekolah.2 Tatacara pemimpin / penasihat / guru 1.1.2. 1.7 Pelajar dikhendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan dijalankan/disertai.3 Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program.5 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing.6 Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran.1 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan cadangan/perancangan aktiviti kepada SU Kokurikulum untuk perbincangan.2. 1.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 1. 1.1 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum) Tatacara pelajar 1. 1.8 Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri.2 Pemimpin/penasihat hendaklah menilai peserta yang benar-benar layak. 1. 1.2.5 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan menyerahkan kepada pihak PK Kokurikulum laporan dan 187 .1.

2.3.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan tanpa kebenaran.1 Penggunaan Bilik Sukan .4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan.1 Megambil tahu aktiviti yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.3.5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan. 2. 2. sewaktu 188 . 1.0 2. 2.1.6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ketempat asal.4 Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti.1. 2. 2.3 Peranan ibu bapa 1.6 Pemimpin/penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa ( meramal risiko ) 1.1.1.1. 1.1.3 Mengenalpasti keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti.1. 2.8 Pelajar dikhendaki menulis surat permononan untuk meminjam peralatan dan kemudahan untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti).2.1. 1. 2.2 Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas sukan yang bertugas.1.11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri menjalankan aktiviti dan menggunakan peralatan sukan.1.3.2 Meneliti borang yang disediakan/menangani surat kebenaran. 2.1.7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa rekod.1 Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran.1.3. 2. 2.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan. Alatan Dan Kemudahan Sukan Tatacara pelajar. 2.10 Pelajar dilarang menggunakan/berada dipadang dan gelanggang pada masa hujan.

2 2.12 Pelajar mesti melaporkan kecemasan/kemalangan.3 2.2 2.1.1.1. 3. 2.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti dijalankan. 189 . Pemimpin / penasihat / guru perlu membuat catatan / laporan kemalangan jika ada didalam buku yang disediakan di Bilik Sukan.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 3.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada guru/pengawas yang bertugas.1. Pemimpin / penasihat / guru bertanggungjawab untuk mengambil sebarang langkah berjaga-jaga sewaktu mengunakan peralatan / kemudahan. 3.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru.6 kepada guru sekiranya berlaku Tatacara pemimpin / penasihat / guru. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah menyelia / memantau proses yang terlibat ( meminjam dan memulang ). 3. 3.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.0 3. 3. 3.2. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah memastikan pelajar menggunakan peralatan / kemudahan mengukut peraturan yang betul.1.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.1.5 2.1 Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum menjalankan sebarang aktiviti. 3. 3. 3.1 Sukan Dan Permainan Tatacara pelajar.4 2.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. Pemimpin / penasihat / guru boleh mengarahkan mana-mana pelajar untuk mengambil peralatan / kemudahan.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.1.

2.4 Jurulatih / guru/ penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.6 Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan lengkap.2.3 Jurulatih / guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 3.2 Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang ditentukan.1. 3. 4. 3. 3. 4.3. 4.2.1.1 Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan pakaian yang sesuai mengikut aktiviti. 3.5 Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila masa.1.4 Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.2 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.1.3 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar (siasat ) tentang taraf kesihatan.1.2. 4.1 Kegiatan Unit Beruniform Tatacara Pelajar 4.2. 4.1.5 Jurulatih/ guru / penasiha mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan mematuhi peraturan sekolah.1. 190 .2 Tatacara jurulatih / guru / penasihat. 4.0 4.1 Jurulatih / guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 4. 3. 3.2.1.7 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau digunakan rosak.3 Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran.

1.4.1. 5.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.2. 5.2.3 Guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar.4 Guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) tentang taraf kesihatan.2. 4. 5.2 Tatacara guru / penasihat 4.1.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan.8 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat. 4. 5.6 Guru / penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah 5.2.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. 4. 4.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru.9 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.1 Guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual yang ditetapkan.1. 4.2 Setiausaha merekodkan kehadiran ahli.5 Guru / penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 5.2. 4.1.1.1 Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang ditetapkan. 191 .1.0 5.2 Guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.1 Kegiatan Persatuan dan Kelab Tatacara pelajar 5. 5. 5.2.1.3 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan. 5.

5.6 Penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah.1.2.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan.1.3 Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas.2 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan.2.0 6.1. 192 .1. 6.2 Penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 6.5 Penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan.2.1 Penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual.1 Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong Tatacara pelajar 6. 6.1. 6.4 Penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) entang taraf kesihatan.4 Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga yang ganjil dan berbahaya.2.8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak.1.1.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan sempurna.2.2 Tatacara penasihat 5. 5. 6. 5.10 Pelajar hendaklah membersikah diri selepas tamat program. 6.1.1. 6.5.3 Penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 5. 5.2.1.1.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan. 6. 6.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan.1 Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 6. 6.

6 Guru hendaklah mengenalpasti pelajar yang tidak sihat dan bermasalah untuk dikecualikan daripada mengambil bahagian atau meneruskan aktiviti.2 Pelajar dikhendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut aturcara.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan.2 Guru mesti memahami dan mematuhi sebelum. 6. 7.9 Guru hendaklah sentiasa memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selamat dan selesa.4 Guru hendaklah mengagihkan tugas mengikut kemampuan pelajar.1 Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar Tatacara pelajar.2.1. 7.3 Guru hendaklah memeriksa semua peralat yang akan diguanakan.2.1 Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan . 6. 7.2.4 Pelajar dikhendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah. 7. 6. 7.2.1.0 7. 7.1.7 Guru hendaklah sentiasa memantau dan membuat penilaian terhadap tugasan.1.1 Guru perlu peka terhadap semua surat pekeliling berkenaan yang diedarkan. tatacara tindakan 6.5 Guru hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.1.2. 6.5 Pelajar dikhendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat lawatan. 6.2.2 Tatacara guru 6. 6.2.1. 7.tungu di satu tempat dan minta bantuan.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan. 6. 7.1.semasa dan selepas aktiviti dijalankan.2. 193 .2.8 Guru hendaklah memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan ( peraturan sekolah / aktiviti ).6.

7 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa mengawasi disiplin pelajar. 7. 8.8 Pelajar dikhendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku. 8. 7.2.2.4 Guru / penasihat memainkan peranan untuk memastikan program berjaya. 7. 7. 7.1.1.2 Guru / penasihat dikhendaki mendapatkan kebenaran daripada JPNJ.1.6 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan cenderamata untuk tempattempat lawatan ( jika perlu ). 8.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.2.2 Tatacara guru / penasihat 7. 7.2.3 Guru / penasihat sentiasa memantau tentang bilangan pelajar setiap sesi.2. 194 .1 Kegiatan Luar Perkhemahan Tatacara pelajar 8.8 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar.1.1.0 8.2. 7.1 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan kertas kerja program dan dihantar untuk proses kelulusan pihak pentadbir. 7.1. 7.10 Pelajar dikhendaki membuat catatan sepanjang program. 7.2 Guru / penasihat dikhendaki memastikan program berjalan mengikut jadual.9 Guru / penasihat dikhendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang tinggi dalam semua perkara ( meramal risiko ).11 Pelajar dikhendaki menulis laporan/essei selepas program lawatan.2.5 Guru / penasihat melibatkan pelajar secara aktif dalam setiap atur cara.9 Pelajar dikhendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan.2. 7.7.2 Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang ditentukan.1.2.1 Pelajar dikhendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa.2. 7. 7.

1.1. 8. 8. 8.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di air. 8.5 Guru / penasihat perlu mengatur pengisian program dengan teliti. 8.2.1.1. 8.3 Guru / penasihat mesti menyediakan syarat.1.9 Pelajar dikhendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan liar .4 Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan.2. 8. 8.8 Guru / penasihat perlu mengambil sebarang langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kecemasan / kemalangan.7 Guru / penasihat perlu membuat penyeliaan dan pengawasan rapi.2. 8. 8.2 Guru / penasihat mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat. 8. peraturan. 8.1 Guru / penasihat perlu ada sijil yang berkaitan untuk sesuatu program .8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan.2.1.1.5 Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian.2.2 Tatacara guru / penasihat 8. 8.2.1. senarai keperluan untuk semua aktiviti yang akan dijalankan.7 Pelajar dikhendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang disekeliling khemah.2.4 Guru / penasihat perlu membuat kajian / tinjauan tentang kawasan / lokasi aktiviti ( perkhemahan / air ).gigitan serangan dan kecemasan.8. 8.1. 195 . 8.1.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku.6 Guru / penasihat perlu menyediakan pembantu / pegawai secukupnya. 8.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pngawasan guru / penyelamat kelemasan.6 Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpati selamat. 8.2.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan di hospital / klinik.

1. 9.2. 9.0 9.9.7 Pelajar digalakan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan. 196 .1.5 Pelajar hanya dibenarkan makan dikantin pada waktu rehat.1 Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan / pakaian seragam. 9. 9.5 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan kepada penyelaras sebelum pelaksanaan.2.4 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamtan diri masing-masing. 9.1.2. 9.3 Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran.2 Tatacara Pemimpin / penasihat 9.6 Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah.6 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar. 9.2 Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi mengikut jadual.4 Pemimpin / penasihat mesti mengendalikan perjumpaan mingguan mengikut jadual yang ditetapkan.1. 9.2.1.3 Pemimpin / penasihat Unit Pakaian Seragam mesti mengenakan pakaian seragam masing-masing atau pakaian yang sesuai untuk penasihat yang lain.1 Pemimpin / penasihat hendaklah hadir ke sekolah seperti biasa.2.7 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan keselamatan pelajar terkawal sewaktu aktiviti dijalankan.8 Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemaskinikan maklumat perjumapan dalam buku / fail gerko.1. 9.1.2 Pemimpin / penasihat mesti mengambil kedatangan pelajar setiap sesi. 9. 9. 9.2.1 Perjumpaan Mingguan (Hari Gerak Kerja Kokurikulum) Tatacara pelajar 9. aktiviti/perancangan 9. 9.2.1.

Permainan Beri rawatan kecemasan. Sediakan laporan polis dan Guru Penasihat/ laporan hospital untuk tuntutan. 1/1995 Bil. Beri taklimat kepada semua PK Kokurikulum pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. 8/1988 Bil. Peraturan SPI Bil. 3/1995 Bil. Pastikan peralatan kokurikulum SU Kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi SU Sukan dan selamat digunakan.Guru Penasihat/ lamatan sebelum aktiviti Permainan dijalankan. kepada ibu bapa/ Guru Penasihat/ Permainan untuk Guru Penasihat/ Permainan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lapor kepada polis membuat tuntutan. Permainan Pelajar kembali ke sekolah atau di PK Kokurikulum beri cuti. 9/2000 Bil Tindakan 1 Mengadakan peraturan-peraturan PK Kokurikulum keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Ambil langkah-langkah kese. Undangundang.PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Pihak Yang Dirujuk Seksyen. Guru Penasihat/ Permainan Periksa kesihtan pelajar jika serius Guru Penasihat/ hantar hospital/klinik. 197 . Permainan Makluman penjaga. Awasi penggunaan peralatan oleh Guru Penasihat/ pelajar semasa aktiviti dijalankan. Permainan Lapor kepada guru jika berlaku Guru Penasihat/ kemalangan.

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan Taklimat kepada semua pelajar Ganti yang lain Rosak/Bahaya Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan Memastikan peralatan menepati spesifikasi Lapor kepada guru Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan pelajar Tidak Ya Bawa ke klinik / hospital Serius/ Tidak Maklumkan Ibu bapa/Penjaga Tidak Ya Laporan Polis/ Laporan Untuk Tuntutan Laporkan kepada polis Sediakan Laporan Polis dan Hospital Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT 198 .

Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. 10. 12. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. 8. 5. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Makluman penjaga. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan.SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM Bil 1. Lapor kepada polis membuat tuntutan. 7. 11. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. 199 . 3. 4. 6. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. 9. Periksa kesihtana pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Beri rawatan kecemasan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. kepada ibu bapa/ untuk Tanda ( _ / ) Catatan 2.

18/1998 - 200 .11 3. Warta Kerajaan 1956 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. No.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 42.N. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. 15. SPI Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.U. Jil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.

14. 8. 2. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 12. 4. 6. 1. 13. 5. 10. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 15.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 16. 11. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 201 . 7. 3. 9.

SENARAI BORANG-BORANG DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang Kebenaran Ibu bapa Borang Kebenaran Menjalankan Aktiviti Borang Perakuan Pelajar (MSSM) Surat Akuan Pelajar (Untuk mendapat rawatan) 202 .

Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Lapor kepada polis untuk membuat tuntutan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. jika 2 10 minit 3 Sepanjang masa 4 Sepanjang masa 5 Sepanjang masa 6 7 8 9 10 11 Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Sebelum 24 jam selepas kemalangan 2 Hari 12 Mengikut keadaan pelajar 203 . Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Beri rawatan kecemasan. Lapor kepada guru berlaku kemalangan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 204 .

PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 1 2. 3. Segala dokumen pembelian peralatan hendaklah disimpan dan boleh dikemukakan dengan segera apabila diperlukan. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. 205 . 4. Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. baucar bayaran. Mematuhi segala peraturan berkaitan dengan pembelian barangan seperti yang termaktub dalam pekeliling dan perintah am yang berkuat kuasa sekarang. Peralatan kokurikulum dan sukan yang hendak dibeli mestilah mengikut kemampuan dan keutamaan. buku resit.

Undangundang/ Peraturan Bil 1. 2. Selenggara urusan penggunaan S/U Sukan dan peminjaman. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Seksi. 5. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Rekod penerimaan barang dalam S/U Sukan buku stok (pen merah) dan SU Kokurikulum simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 7. Terima invois dari pejabat 3. SU Kokurikulum 206 . 13. 11. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Proses Kerja Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. S/U Sukan SU Kokurikulum 12. 10. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Arahan Perbendaharaan 170 9. Tandatangan pengesahan nota serahan. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 6. 4. 8. Terima barang dan pastikan kualiti.

Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. TAMAT 207 . Bincang mengenai kemampuan kewangan. . dan peruntukan/ Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang peralatan. Ganti yang lain Rosak/Hilang Periksa barang yang diterima Baik/Cukup Tandatangan serahan. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN MULA Semak rekod barangan sedia ada Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Koku. . pengesahan nota Terima barang pesanan pembelian Terima invois dari pejabat. Rekod penerimaan barang dan simpan barang. Bincang jumlah peralatan penyelarasan peruntukan. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran.

Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 8. peralatan Tanda ( _ / ) Catatan Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Dapatkan pembekal sebut harga dari 3. Proses Kerja Semak rekod-rekod tahun sedia ada. 208 . 11. 14. Terima barang dan pastikan kualiti. Tandatangan serahan. 7. 6. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 4. 2. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 9. 5. peralatan Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. pengesahan nota 10. Terima invois dari pejabat 12. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran.SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. Senarai keperluan mengikut keutamaan. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang 13.

11 3. Warta Kerajaan 1956 2. Jil. 15. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. SPI Bil.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 18/1998 - 209 . (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 42. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.U. No.N.

2. 3. 8. 7. 15. 14. 9. 16.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 10. 6. 12. 11. 4. 13. 1. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 210 . 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 5.

1 Senarai Borang/Surat Borang pesanan 211 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil.

2. 10. 36 jam 10 minit 2 minggu 9. Tandatangan pengesahan nota serahan. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 30 minit 6. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 7.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu 1. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 10 minit 10 minit 30 minit 12. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. Terima barang dan pastikan kualiti. 3. 11. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 30 minit 212 . 30 minit 30 minit 5. 8. 4.

13. 213 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 214 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Pelajaran Johor Mengelola.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.4 S/U Sukan Daerah 3.Pegawai Jabatan. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.3 Penyelia Sukan 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.1 S/U Kokurikulum 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah . Kelab Sukan Permainan 1.3 Ketua Unit Sukan 3.3 S/U Sukan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. daerahdan negeri. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 4 Penolong Kanan.2 S/U Kokurikulum Penyelaras 215 2.2 Penyelia Kokurikulum 2. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.5 Guru Rumah Sukan 1.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 Penyelia Kokurikulum 4.1 4. Kelab/Persatuan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.4 Guru Penasihat 1. Penolong Membantu menyelia kegiatan kokurikulum Akta Pendidikan Warta .

Guru Kanan Mata Pelajaran Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Pasukan Pakaian Seragam.3 S/U Sukan 4. Kelab Sukan Permainan 4. Kelab/Persatu an. peringkat sekolah Penyelia Petang.5 Guru Pasukan Sekolah 216 .4 Guru Penasihat / Guru Rumah Sukan 4.Kanan HEM.

2. Pengetua. Guru atau peminjam hendaklah mengisi Borang Pinjaman Peralatan tiga hari sebelum peralatan hendak digunakan. Kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada kebenaran daripada pengetua.1 2. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. daerah.PERATURAN-PERATURAN DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN 1. 8. 2. Peralatan yang dipinjam perlu digunakan dengan cara dan tujuan yang selamat dan tidak memudaratkan atau membahayakan orang lain. 10. Keutamaan peminjam iaitu PPD. Penyelia Petang. sekolah dan persatuan atau kelab. ketidakcukupan komponen atau peralatan hilang perlu digantikan oleh peminjam. 7. diguna dan dikendalikan dengan cara yang cermat dengan tujuan tidak merosakkan peralatan sama ada dari aspek teknikal dan juga fizikal peralatan tersebut.3 3. negeri. Sebarang kerosakan. guru-guru dan pelajar. 4. Pinjaman peralatan diberikan mengikut keutamaan yang berikut. 2. Peminjam yang terdahulu memohon diutamakan. Penolong-penolong Kanan. Peralatan yang dipinjam perlu dijaga. 6. 217 . Tempoh pinjaman adalah tertakluk kepada jangka masa yang dinyatakan dalam permohonan dengan merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Peminjam perlu memastikan telah menandatangani buku Rekod Pinjaman Peralatan semasa mengambil dan pemulangan peralatan yang dipinjam. Unit Kokurikulum berhak mengambil semua peralatan yang digunakan sekiranya didapati peralatan tersebut tidak diurus dengan baik atau digunakan dengan cara dan tujuan yang berbahaya kepada orang lain. Setiap peralatan yang dipinjam adalah menjadi tanggungjawab pihak yang meminjam. Guru atau peminjam tersebut perlu datang sendiri untuk mengambil peralatan yang dipinjam. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran.2 Keutamaan aktiviti sama ada peringkat kebangsaan. 9. 5.

Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 4. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 8. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 7. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 11. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan Seksi. 2. 12 Merekodkan pemulangan SU Kokurikulum/ peralatan yang dipinjam dalam SU Sukan buku rekod pinjaman. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. 6. 10. 5. SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan 9.PROSES KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM/ SUKAN Bil 1. 3. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Buku Pengurusan 218 .

13 Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 219 .

CARTA ALIRAN DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN MULA Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan yang ada Menyediakan borang-borang-borang untuk pinjaman peralatan Guru Penasihat mengisi borang pinjaman peralatan Semakan borang pinjaman dan kelulusan meluluskan pinjaman Tidak Lulus Menyerahkan peralatan Rekod pinjaman di dalam Buku Rekod Pinjaman Pemulangan peralatan Ganti yang lain Memeriksa peralatan yang dipulangkan Periksa keadaan alat Baik/Cukup Merekodkan pemulangan peralatan Simpanan peralatan Kelulusan Pinjaman Rosak/Hilang TAMAT 220 .

Tanda ( _ / ) Catatan 7. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 11. 9. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 10. 8.SENARAI SEMAK DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. 12. 4. 6. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 2. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 221 . 3. 5. 13. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan.

SPI Bil.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.U. Warta Kerajaan 1956 2. No.11 3. SPI Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.N. 42. Jil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 18/1998 - 222 . Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. 15. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.

2. 12. 9. 14.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 16. 4. 13. 1. 5. 10. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 8. 11. 7. 15. 6. 3. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 223 .

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pinjaman Peralatan 224 .

10. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Sepanjang masa 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 4. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 3. 1 hari selepas kerosakan dikesan 225 . Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 11. 2. Bil Jenis Kerja 1. Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 8. 1 hari 5 minit 9. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. 5. 7. 6.

Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 5 minit 226 .12. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 5 minit 13.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 227 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.4 Guru Penasihat 1. daerah dan negeri. Kelab Sukan Permainan 4.2 Penyelia Kokurikulum 2. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Kelab/Persatuan.3 Ketua Unit Sukan 3.3 Sukan 2. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Penyelia Petang.4 Penyelia Kokurikulum 4.1 S/U Kokurikulum 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.5 Guru Rumah Sukan 1.3 S/U Sukan 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Kelab Sukan Permainan 1.1 S/U Kokurikulum 4.4 S/U Sukan Daerah 3.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan. Penolong Kanan HEM.4 Guru Penasihat 228 2 Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3 Pegawai Jabatan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.6 Guru Pasukan Sekolah 2.3 S/U Sukan 1. Mengelola. Kelab/Persatuan. Guru Kanan Mata .

6 Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 229 .Pelajaran 4.5 4.

badan beruniform. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.2 . (A) 196 bertarikh 21hb.U. penyertaan dalam badan beruniform. 41).U. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 230 2.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKKURIKULUM Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (o) (p) (q) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. {Rujuk Seksyen 18. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. sukan dan permainan. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah: Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan.0 1. 11 (Tambahan No.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah. 1. penyertaan dalam persatuan dan kelab. hobi dan rekreasi.0 2. P. 2. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(q) (r) (s) (t) penyertaan dalam sukan dan permainan. Mei 1998. Perundangan (A). dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. (A) 531/97. 42/No.

berterusan.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 2. 11(29) bertarikh 2hb. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 2. 16/2000. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. 2. KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subperkara 5.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. {Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2. satu kegiatan persatuan atau kelab. Januari 1985}. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. ketatanegaraan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. Januari 1985}. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.5 Sekolah-sekolah.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. maka apabila disabitkan sedemikian. {Rujuk Subperkara 5. Seberapa yang boleh. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 11(29) bertarikh 2hb. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2. 2000.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Januari 1985}. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. 231 . KP(BS)8591/Jld.

Rujuk Subperkara 5. PPI.10. 4 dan minggu 5 (jika terdapat minggu kelima pada hari Sabtu dalam bulan tertentu) Jumlah perjumpaan atau GERKO minimum 11 kali setahun. Setiausaha Kokurikulum atau Penyelaras Kokurikulum menyemak dan merekodkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Setiausaha dan Penyelaras Kokurikulum akan membuat pemantauan persatuan/ kelab dan merekodkan kehadiran murid/ guru 15 minit selepas aktiviti GERKO dijalankan. Jadual Aktiviti GERKO 7.50 . PBSM] : Rehat : Aktiviti Gerko Persatuan dan Kelab 232 3.Puteri. Sebarang perubahan tarikh pertemuan akan dimaklumkan oleh PK/SU Kokurikulum. KP] : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [Pengakap. : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [P.6 3.00 . PKP] : Teori/ Amali [Pandu Puteri. KP.3 3.00 pagi 8. 3. Aktiviti GERKO akan dijalankan selama empat jam. PBSM] : Teori/ Amali [Pengakap.30tgh .8.5 3.2 3. KRS. Buku Laporan Aktiviti GERKO yang telah siap diisi dan ditandatangani oleh AJK dan guru penasihat perlu dihantar ke bilik PK Kokurikulum selewat-lewatnya 3 hari selepas aktiviti dijalankan.3 3. Dua jam pertama dikhususkan untuk Unit Beruniform manakala dua jam berikutnya untuk aktiviti Persatuan/ Kelab.00 . Penolong Kanan Kokurikulum.9. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.4 3. Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.1 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Aktiviti GERKO akan dijalankan pada setiap hari Sabtu minggu 2.00 pagi : Perhimpunan Pagi.30pg 10.2.0 3.00 . KRS.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.2.00 pagi 10.7 9.30 – 12. PPI.10. tidak termasuk waktu rehat.

Warta kerajaan Jil. 42.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses Kerja Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 233 . No 11 2.

Serahkan Buku Laporan Aktiviti Semak dan rekod Buku Laporan Aktiviti TAMAT 234 .CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Rekod kehadiran guru Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Kokurikulum Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum.

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 235 .

11 2.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. SPI Bil 1/1971 3. Warta Kerajaan 1997 5.N. Bil. 23/1966 2. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 2/1971 4. 27. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan 236 . 11. Warta Kerajaan 1967 4. No.U.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. SP ‘Am Bil. Jil. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L.N.179-180 Jil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 42. Warta Kerajaan 1956 3. SPI Bil 4/1975 6.

Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan. 2/1981 13. 4/1983 17. Hari Kelepasan Peristiwa P. 5/1985 24. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 3/1982 - 15. SPI Bil.U. 4/1977 9. 11/1978 12. 8/1978 11. 237 8. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil 1/1986 - .7. SPI Bil. 7/1983 18.U. Game Watch’ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 4/1984 21. Video Game. 4/1985 23. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis Panduan Permainan ‘Pin-table. 4/1984 20.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 3/1984 19. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1982 16. 3/1981 14. SPI Bil.

Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.7/1991 . SPI Bil 3/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil 4/1991 40. Oleh 238 . Syarikat/Badan 27. Senaman Beramai-ramai. . SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. SPI Bil. 32. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. 6/1988 31. 1/1988 29. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 1/1991 38. 8/1988 33. SPI Bil 10/1989 37. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 3/1991 39. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.3/1988 - 30. 5/1986 28. SPI Bil 2/1986 26.25. SPI Bil. SPI Bil. Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil.

SPI Bil. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 239 54. 4/1992 43. 1/1995 - 45. SPI Bil. 3/1995 - 46. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 8/1995 - 49. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. - 50.1/1996 51. 7/1995 48.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 3/1997 - . Pengurusan 42. 4/1995 47. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 2/1996 52. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. 2/1997 53.41. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS).Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil.

SPI Bil. 2/1999 63. 9/2000 - 68. 3/1998 58. 18/1998 60. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 1/1999 62. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.55. 8/2000 67. 8/1999 65. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 7/1999 64. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 61. 2/1998 57. Murid Di Hari 59. SPI Bil 7/2000 66. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 9/2000 - 69. 12/2000 - 240 . Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 5/1998 - Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. 6/1997 56. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan.

Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan.70. SPI Bil. 5/2002 - 241 . Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 18/2000 75. SPI Bil. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 13/2000 71. SPI Bil. 14/2000 72. 16/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 17/2000 74.

01. 02. Senarai Borang/Surat Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 242 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut 5 minit Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas aktiviti Mengikut bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it selepas Mengikut aktiviti bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas Mengikut aktiviti Gerko Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 2 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi 3 Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 4 5 6 7 8 9 243 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 244 .

Pegawai Jabatan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.4 Guru Penasihat 1.2 Penyelia Kokurikulum 2. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan Permainan 4.1 S/U Kokurikulum 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.5 Guru Rumah Sukan 1. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah . Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Kelab/Persatuan.3 S/U Sukan 245 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.3 S/U Sukan 1.3 Ketua Unit Sukan 3. Pelajaran Johor 4.4 Penyelia Kokurikulum 3.5 4. Guru Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas .1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.1 S/U Kokurikulum 1. Penolong Kanan. Penolong Kanan HEM.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Kelab Sukan Permainan 1. Penyelia Petang. daerahdan negeri.4 S/U Sukan Daerah 3. Mengelola.3 Penyelia Sukan 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 3.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.

Kanan Mata Pelajaran 4.5 4.6 Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 246 .4 4.

8 mengenal pasti tarikh perayaan untuk pelbagai kaum dan agama 2. 5.1 menentukan tarikh pendaftaran murid 2. Menyusun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Takwim Sekolah didokumentasikan dalam Diari Sekolah. 7.6 menentukan tarikh penghantaran markah peperiksaan dan kad laporan 2. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. 3.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM 1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah setelah menerima Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal Institusi Pendidikan Tahun berkenaan).2 menentukan tarikh mesyuarat staf / staf sokongan 2.9 mengambil kira cuti-cuti umum dan peristiwa. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.3 menentukan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Kokurikulum/Disiplin 2. 247 . 2. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.5 menentukan tarikh peperiksaan dan ujian sekolah 2. 6. Berdasarkan Perincian Hari Persekolahan Mengikut Penggal dan membuat keputusan untuk :2.4 menentukan tarikh sukan tahunan sekolah 2. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.7 menetapkan tarikh aktiviti-aktiviti sekolah 2. 4.

2. 5. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. PK Kokurikulum 3. 7. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Bil 1.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 248 . 6. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum 4. Proses Kerja Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Tubuhkan Jawatankuasa Takwim Sekolah Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Semak draf dan buat pindaan jika perlu Ya Tidak Perlu Pindaan atau Tidak Menetapkan dan menentukan Takwim Sekolah Dokumentasikan Takwim dalam Diari Sekolah Takwim/ Diari sekolah diedarkan kepada guru dan staf sekolah TAMAT 249 .

1. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Tindakan Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 7. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Tandakan ( √) Catatan 2. 5. 3. 4. 250 .SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil. 6.

42. Warta Kerajaan 1967 4. 11. Jil.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1956 3. Bil.N. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.N.U. No.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Akta Pelancongan 1957 2.11 2. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Warta Kerajaan 1998 - 251 . 27. Warta Kerajaan 1997 5.

Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :• Pengetua • Penolong Kanan (P) • Penolong Kanan (HEM) • Penolong Kanan Kokurikulum • Guru-guru Kanan. 3 hari 4. 3 hari 2. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 6. 15 minit 252 . 2 hari 60 minit 2 hari 7. 5. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 60 minit 3.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 253 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Surat mohon sumbangan/tajaan. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Pengetua Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti PK Kokurikulum kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan Pengetua PK Kokurikulum 254 AJK Pelaksana. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke2. iii. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Surat mohon bantuan pegawai. 1. iv. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Surat meminjam alatan. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. 6. 9/1991 SPI Bil 9/2000 SPI Bil 10/1989 2. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program i.Borang penyertaan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 5. 3. Seksi Undangundang atau Peraturan SPI Bil. v. Setiausaha . Proses Kerja Setelah kelulusan diterima.AKTIVITI 1 : HARI KEUSAHAWANAN / KANTIN PROSES KERJA Bil. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Setiausaha 4. ii.

penambahbaikan dan penyata kewangan. Mesyuarat post mortem dan laporan. semasa dan selepas program. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Hantar Laporan kepada pengetua. Setiausaha 255 . Sebelum. cadangan. Setiausaha 12. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat. Setiausaha 8. 10. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. komen. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan.pengerusi jawatankuasa kecil. 7. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha Bendahari Setiausaha 9. 11.

CARTA ALIRAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN MULA Memohon Kebenaran dan Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/kuasa 1 Kebenaran diperoleh Mesyuarat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak 256 .

TANDA ( √ ) CATATAN 2 3 4 257 . Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Setelah kelulusan diterima. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan.Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan SENARAI SEMAK PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN/KANTIN BIL 1 TINDAKAN Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama.

semasa dan selepas program. v. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Surat mohon sumbangan/tajaan. ii. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Hantar Laporan kepada pengetua.Borang penyertaan. komen. penambahbaikan dan penyata kewangan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima.5 Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. 7 8 9 10 11 12 258 . Surat meminjam alatan. iv. Surat mohon bantuan pegawai. Mesyuarat post mortem dan laporan. 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. cadangan. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Sebelum. iii.

9/1991 SPI Bil 9/2000 Perkara Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah 3 SPI Bil 10/1989 259 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Bil 1 2 Dokumen SPI Bil.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Kupon Pameran Pendaftaran gerai Gerai dan Khemah Sambutan dan Kawalan Kebersihan Promosi dan Siaran Bidang Tugas AJK 1. AJK Kupon menyediakan kupon untuk digunakan semasa had keusahawanan 260 .

Menjual kupon tambahan pada Han Terbuka dan Han Keusahawanan 2. 6. Pameran mencari. Kebersihan memastikan setiap gerai mengamalkan kebersihan memastikan para pelajar membuang bekas makanan ke plastik atau tong sampah yang disediakan di kantin. dan kelas-kelas dan guru-guru Menyerahkan wang jualan kupon kepada bendahani. Bendahari menyimpan wang hasil jualan kupon menukarkan hasil jualan dengan wang tunai kepada kelab. Memasang banting pada khemah 4. Sambutan dan Kawalan menyambut ibu bapa yang hadir dan membantu menunjukkan kelas anak mereka Bantuan danipada para pengawas pagi dan kadet polis diperlukan. Mengagihkan kupon kepada para guru Memungut wang jualan kupon. Penyerahan Buku Pelaporan Kemajuan Pelajar memastikan kelas bersih. Bantuan pengawas petang diperlukan 7. Kolej Komuniti.- mengagihkan kupon kepada para pelajar mengikut kelas masingmasing. Gerai dan Khemah menyewa/meminjain dan menguruskan pemulangan khemah danpada pihak individu atau Majlis Daerah menyusun atur khernah mengikut plan yang dicadangkan. tersusun dan berlabel dengan kelas masingmasing sebelah depan sesi pagi dan belakang sesi petang pastikan buku pelaporan kemajuan pelajar siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan 8. Pendaftaran Gerai memastikan setiap unit kokurikulum mengambil bahagian dalam perniagaan memungut wang deposit kebersihan dan sewaan gerai serta serahkan kepada bendahani mengundi tapak gerai memastikan hanya pelajar terlibat sahaja boleh berada di gerai untuk mengelakkan sebarang kemungkinan. Kolej Swasta dan sebagainya. 261 . memilih dan menguruskan jenis pameran yang bersesuaian contohnya polis trafik. persatuan atau unit beniniform yang menjalankan perniagaan selepas tamat urusniaga menyediakan baucer bayaran kepada unit kokurikulum semasa penyerahan wang hasil jualan 3. 5.

9.00.00 dan cagaran kebersihan sebanyak RM 10. Tandatangan: _______________________ Tarikh: ___________________ 262 . Borang Pendafaran Gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pendaftaran gerai Nama: ________________________________________ Unit: ________________________________________ Bersama ini disertakan bayaran sewa gerai sebanyak RM 10. Promosi dan Siaraya menyediakan 2 keping kain rentang untuk dipasang di pintu hadapan sekolah danjugajalan masuk ke sekolah bantuan persatuan seni visual diperlukan SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1.

Borang Pemarkahan gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pemarkahan gerai Unit: ________________________________________ Bil 1 2 3 Keceriaan Susun atur Aspek Markah Markah maksimum 10 M 10 M 10 M Catatan Persembahan jualan 263 . Kupon Jualan SAH 30 JUN 2005 SAHAJA SAH 30 JUN 2005 SAHAJA Catatan: Kupon hanya sah pada tarikh dinyatakan sahaja. Kupon yang tidak digunakan tidak boleh dikembalikan.Tandatangan AJK Pendataran gerai: _____________________________ Tarikh: _________ Permohonan diterima/tolak kerana: _________________________________ Nombor gerai: __________________________________ ( Untuk diisi oleh Pendaftaran gerai) 2. 3.

Johor. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 264 .4 5 6 7 8 9 Hiasan Kebersihan kawasan Kebersihan jualan/makanan Tarikan Gerai Kesesuaian jualan Promosi JUMLAH MARKAH 10 M 20 M 10 M 10 M 10 M 10 M Pengadil:……………………………………t.1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.tangan: ……………………… 4. Tuan. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Jalan Muar. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. 85300 Labis.

. BILANGAN KUPON BILANGAN RM 1 50 SEN 10 SEN JUMLAH NILAI BAYARAN Catatan: Berikut adalah bilangan kupon dan nilai kupon yang telah di terima untuk ditunaikan. 265 . Kad Pengenalan) 5. Guru Penasihat:………………………………Tandatangan:………………. terima kasih. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Sekian. Borang Serahan Kupon Bil: …………….1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 3. BORANG TUNTUTAN BAYARAN TUNAI (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) UNIT:………………………………………. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No.2. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.

Baucer Bayaran Tunai BAUCER BAYARAN TUNAI KUPON T. Tangan Penerima Bayaran Bil Unit Jumlah Bayaran (RM) 266 . telah dijelaskan. 6. Tandatangan Penerima:………………………………………………………………….Penerimaan kupon: Adalah diakui bahawa bilangan kupon dan nilai yang di atas adalah benar dan bayaran sebanyak RM ………………………………….

Setelah kelulusan diterima. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan Masa yang diambil 1 minggu 2 3 hari 3 3 jam 267 .JUMLAH NORMA KERJA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja.

Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif.Borang penyertaan. Mesyuarat post mortem dan laporan. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Surat mohon sumbangan/tajaan. Surat perasmi dan jemputan VIP diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa 3 jam kali ke-2. Setiap AJK perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan 5 2 hari 3 jam 7 2 jam 8 2 hari 9 1 hari 10 1 minggu 268 . 4 Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Surat meminjam alatan. iv.kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. ii. Surat mohon bantuan pegawai. 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. iii. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. v.

komen.proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. 1 minggu SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 269 . penambahbaikan dan penyata kewangan. semasa dan selepas program. 11 Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Sebelum. cadangan.

3/1997 270 .AKTIVITI 2: MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB PROSES KERJA Bil 1 Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua Sessi Undangundang / Peraturan SPI Bil.

9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil 7/1983 5 6 7 8 9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem CARTA ALIRAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Mula Penyediaan kertas konsep / kerja 271 Tak lulus . PK Koko / Pengetua Penyelaras Guru Penasihat PK Koko PK Koko SPI Bil.1/1995 SPI Bil.2 3 4 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit PK Koko/ Pengetu Pendaftar sekolah JPN Ibu pejabat Kontijen Polis Negeri.9/2000 SPI Bil.

Kebenaran pengetua Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program 272 .

Penilaian dan Postmortem Tamat SENARAI SEMAK TUGAS MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB TINDAKAN Bil 1 Penyediaan kertas konsep / kerja TANDA ( √ ) CATATAN 273 .

2 3 4 5 6 7 8 9 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 Dokumen SPI Bil 7/1983 Perkara Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma 274 .

3/1997 SPI Bil.9/2000 5 SPI Bil.1/1995 Program dan Akriviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Dikalangan Guru Penasihat Ketua-ketua kumpulan / kawasan kerja SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ 275 .Melibatkan Murid-Murid Sekolah 2 3 SPI Bil.

Sekian.1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) 2. Kad Pengenalan) Bil Kad:…… 276 . Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Johor.Tarikh:_______________ Pengetua. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. terima kasih.3. Kad Kutipan Bayaran Minggu Kerja (No. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. 3. 85300 Labis. Jalan Muar. Tuan.

. …………………………………… 3:……………………………………. Nama Ahli: 1:. Bil: …………….tangan Bil JUMLAH Pelajar yang membawa kad ini adalah ahli Pengakap yang dibenarkan untuk menjalankan minggu kerja amal bagi mengutip sumbangan untuk aktiviti Persatuan Pengakap bagi tahun 2005. Borang Serahan Wang Kutipan.PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS MINGGU KERJA PENGAKAP 2005 Nama Kumpulan: ……………………………….. Nama Bayaran T. 5:……………………………………. Sila berikan kerja yang bersesuaian dengan bayaran upah yang berpatutan. 4:……………………………………. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG SERAHAN KUTIPAN MINGGU KERJA UNIT PENGAKAP 2005 277 .. …………………………………… 2:. Segala sumbangan ikhlas tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih …………………………………… Disahkan Oleh: ……………………… ( Guru Pengakap) (Pengetua) 3.

Bil Nama Kumpulan Amaun RM Tandatangan JUMLAH Penerima: ………………………………… T. Tangan: …………………… (Penasihat Pengakap) NORMA KERJA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil Jenis Kerja Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 278 .

1 2 Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program 2 minggu 3 jam 3 3 minggu 4 5 6 3 minggu 3 jam 2 jam 7 Mengikut keperluan (Bergantung kepada permit) 1 minggu 1 minggu 8 9 Penilaian Postmortem SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB NAMA : JAWATAN: 279 .

TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan AKTIVITI 3: PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Sessi Undangundang / Peraturan 280 Bil Proses Kerja .

1/1986 SPI Bil.1 2 3 4 5 6 Penyediaan kertas konsep / kerja Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 3 …. 10/1989 SPI Bil. 9/1991 SPI Bil. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 23/1996 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. Raptai Persediaan JK sebelum program dijalankan Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Upacara / Istiadat Kawalan dan penjagaan tempat Perjalanan program Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem Pengetua Pengetua / PPD Surat Pekeliling Am Bil. 9/2000 (Tambahan) 7 8 9 10 11 12 13 14 GPK Koko GPK Koko 15 16 CARTA ALIRAN PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM MULA 281 Penyediaan kertas konsep / kerja . 3/1991 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 8/1975 SPI Bil.

Mengemas 282 Penilaian / post-mortem .

SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM TINDAKAN Bil 1 Penyediaan kertas konsep / kerja TANDA ( √ ) CATATAN 283 .

2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 9 10 11 12 13 14 15 16 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil Dokumen Perkara 284 . 3 …. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja.

8/1975 Lagu Kebangsaan Nyanyian Lagu Kebangsaan “Negaraku” Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri Di Sekolah-sekolah / Maktab-Maktab Perguruan Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 5 6 7 8 9 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. Pengerusi 285 . 9/2000 11 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 1. 9/1991 10 SPI Bil.1 2 3 Surat Pekeliling Am Bil. 1/1986 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.

Penginapan . 4.Protokol .Jemputan .2.Urusetia .Ceramah .Juru acara . 3.Hadiah dan Cenderamata .Siaraya .Jamuan .Pealatan . Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK Kecil .Sambutan .Pendaftaran .Lain-lain AJK yang difikirkan perlu. 6. 1.Pertandingan .Perasmian pembukaan/penutup . 5.Pembaca doa . Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ 286 .

Johor. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Sekian. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan.1. Jalan Muar. 3.__________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. terima kasih. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Tuan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 85300 Labis. Kad Pengenalan) 2. Borang Pencalonan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum BORANG PENCALONAN PELAJAR CEMELANG KOKURIKULUM ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM 287 . Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.4.

Borang Pencalonan Unit Kokurikulum Cemerlang SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAAH 288 . Nama: ………………………………………….SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 NAMA UNIT: …………………………………………………………… Pencalonan 1 Nama Tingkatan No. tangan : ………………… Tarikh: ……………………………… Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2 minggu sebelum majlis diadakan. Kp. T. 3. Jawatan Pencapaian Pencalonan 2 Sumbangan Ulasan Guru Penasihat Adalah diakui bahawa keterangan di atas adalah benar.

Semakan Fail / Buku Persediaan dan laporan aktiviti. 1 KALI 2 KALI 3 KALI Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ ( 5 % ). Pendaftaran SUDAH BELUM B. A. Mengelolakan dan menyertaikan pertandingan peringkat sekolah/MSSD/MSSJ/MSSM ( 50 % ). JOHOR. Tarikh : ___________________________ C. 289 . Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan. ( 15 % ). BORANG PENARAFAN/PRESTASI UNIT KOKURIKULUM 2004 NAMA UNIT KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT : _________________________________( K ) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Sila lengkapkan maklumat di bawah .SEGAMAT .

JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ Program yang dirancang dan dilaksanakan ( 10 % ) Program / aktiviti yang dirancang ( sila nyatakan ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Program / aktiviti yang dilaksanakan ( sila nyatakan ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ E. Laporan program / tugasan / pertandingan. Borang Senarai Penerima Sijil Penghargaan / Kecemerlangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 290 . ( 20 % ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ Kejayaan / pencapaian cemerlang.( pencapaian tertinggi ) _________________________________________________________ _________________________________________________________ ( Ketua Penasihat Unit/Kelab/Persatuan ) Tarikh : * Sila kepilkan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi.SEKOLAH MSSD MSSJ MSSM D. 4.

Bilangan Sijil Penghargaan : ………………………… Bilangan Sijil Kecemerlangan:………………………. Guru Penasihat: ……………………………T. 5. Tangan: ……………………… Tarikh: …………………………………………..BORANG PERMINTAAN SIJIL PENGHARGAAN / KECEMERLANGAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit: ……………………………………………………………… Bil Nama Tingkatan Jenis Sijil Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan untuk permintaan sijil 2 minggu sebelum acara dijalankan. Catatan: Pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat Daerah layak menerima sijil penghargaan dan pelajar yang mendapat tempat atau mewakili Daerah dan seterusnya layak menerima sijil Kecemerlangan. Borang Pengeluaran Sijil SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 291 .

Borang Keputusan Rasmi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum KEPUTUSAN RASMI PENCALONAN 292 .BORANG PENYERAHAN SIJIL-SIJIL Bilangan Sijil Penghargaan Kecemerlangan Bil Nama Unit JUMLAH 6.

tangan PK Koko) Tarikh: ………………… NORMA KERJA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 293 .ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit Pakaian Seragam Cemerlang Nama Tingkatan Unit Unit Sukan dan Permainan Nama Tingkatan Unit Unit Kelab dan Persatuan Nama Tingkatan Unit Pasukan Sekolah Nama Unit Pelajar Cemerlang Kokurikulum Nama Lelaki Perempuan Anugerah Kepimpinan Pelajar Nama Adalah disahkan bahawa pencalonan di atas adalah benar dan dipesetujui. Tingkatan ……………………………… (T.

Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat 1 jam 3 jam 3 jam 3 jam 9 10 11 12 13 14 3 jam 3 jam 1 jam Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 2 jam 1 minggu 15 16 AKTIVITI 4: PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA 294 . 3 ….Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Masa yang diambil 1 Minggu Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Mendapatkan kebenaran atau 2 jam maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja.

Pengetua. 7/1983 SPI Bil./YDP PIBG SPI Bil. PPD / JPNJ 4. 12/2000 SPI Bil. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Bil. 1. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Guru Penasihat 6. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan 2. 6/1988 295 . Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. Mengutip bayaran daripada murid-murid.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 3. Guru Penasihat SPI Bil 1/1989 7. Guru Penasihat Guru Penasihat SPI Bil 3/1997 SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988 9. SPI Bil 8/1988 SPI Bil. 8. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Guru Penasihat 5. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Pengetua. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan.

1/1995 SPI Bil. Guru Penasihat SPI Bil.9/2000 SPI Bil. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 296 .10.9/2000 ( Tambahan) SPI Bil. 12/2000 11. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 12.

Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat 297 . Mengutip bayaran daripada murid-murid. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati.

Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( √ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10. Mengutip bayaran daripada murid-murid. 12. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL TINDAKAN 1 Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. 11. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. 298 . Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.

6/1988 SPI Bil.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 12/2000 SPI Bil. 1957 2 SPI Bil.: 5/2002 4 5 6 7 8 9 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 SPI Bil 3/1997 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil. 7/1983 SPI Bil.9/2000 3 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 299 .

Semua Negeri. l2 JuIai 1966 Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa “The Royal Life Saving Society. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu. (d) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. . Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan. sungai atau. Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan.8592/L Semua Pegawai.-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. Kuala Lumpur. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP.” (c) Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti. misalnya : Jika melawat ke tepi laut. 300 . maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu.SALINAN Kementerian Pendidikan. 2. Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. muridmurid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga. 3. (b) Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. kolam. 4.

Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia 301 .p.t.5. (SAW CHU THONG) b. Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah. t. Saya yang menurut perintah.

Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati.3. 1. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2.3 2.7.1966. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110.3. 2.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif ‘melancong’ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) ‘The Schools (Tours) Regulations 1957’. KP 85921L bertarikh 12.1 1.2 1. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan. 302 . Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap. Cara memohon: 2. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan.2 2.3 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 “The Sschools (Tours) Regulation 1957” Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.4 2. Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong.

2.2 .4. 3.4. 3.3 Jantina (Catatkan “L” bagi lelaki dan “P” bagi perempuan) 3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3.2 Punca wang sama ada dan murid-murid. Jemaah Pengurus / Pengelola.1 Jumlah wang yang dipungut. 3.2.1 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua. catatkan perihalnya) 3. PIBG. 3.3 Jika daripada murid-murid. makan mirium. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid. 3.3. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati. VeIlu a/l Subramaniam) 3.4 Jumlah bayaran sewa bas. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.5 Umur 303 3. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3. guru.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.4.7 2.2.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang.2 Tarikh dan masa.3.4.2. 2.3. jika bermalam.4. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid.8 Panduan Mengisi Borang: 3.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3.2. 3. 3.3 Nama tempat bermalam. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan.2.

7 5.3. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani. permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain.2 5. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan 304 5.9 5. INGATAN: 5.8 5. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan.2 5. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada muridmurid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi. Hal-Hal Lain: 4.1 5.10 . Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru.5 5.6 Alamat tempat tinggal. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid.6 5. 4.4. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama.4 5.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. 4.

Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK . Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga. hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu. jika berlaku sebarang kelewatan.Makanan .Program Aktiviti .Penginapan .rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik). SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.Rakaman dan laporan .Kawalan Keselamatan Disiplin 305 .Pengangkutan .

Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 85300 Labis. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. 3. Kad Pengenalan) 306 . terima kasih. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Johor.1. Jalan Muar.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1.5. Sekian. Tuan.

Tandatangan Tarikh : …………………………………………………. TEL: : ……………………………………………………. KP: :……………………………………………………… ALAMAT :……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………….. * Catatan: Potong yang tidak berkenaan 307 .... Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : ………………………… TARIKH: NAMA ……………………………… :………………………………………………………. : ………………………………………………. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: ……………………………………………………………………………… pada : …………………………. : …………………………………………………. TARIKH: …………………………………. PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ………………………………………………. TINGKATAN :……………………………………………………… NO. :………………………………………………. PENERIMA TANDATANGAN :………………………………………………. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan.2.. NO. TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: …………………………….

TANTATIF LAWATAN HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat 308 .

terima kasih. Tuan. Tujuan Melancong: ……………………………………. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: …………………………………. 2. Sekian. di atas. 1.3. Jabatan Pendidikan Johor. Jalan Tun Abdul Razak. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 309 . 80604 Johor Bahru. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. Cop Rasmi Sekolah: ………………………………. 2. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: ………………………………………… Telefon: …………… Alamat: …………………………………………………… Rujukan Kami: ……… Tarikh: ………………… Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor.

1. .2 Nama Penuh: …………………………No. Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2 Ketua Rombongan 2.2.K/P: …………….1 NamaPenuh:……………………No.1.1 Jumalah Wang: ……………………………………………… Bil Nama Penuh 4.2 Punca Wang:…………………………………………………. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 3.. Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam Tarikh Masa 310 . K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Butir Kewangan: 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang..2.1 NamaPenuh: ………………………No.2.K/P : ……… Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… (*Potong yang tidak berkenaan) 3.K/P:…………. Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… 2. 2.. No.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ………………………………… ………………………………………………………………… 3. 3.

K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal Bil Jantina 311 . Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No.5.

1 6.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.6. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat 312 .

NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 313 . (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: …………………………………………. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: ………………………………………..berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.

Mengutip bayaran daripada murid-murid. 12. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. 1 hari 1 hari SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 314 . 11. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 1 hari 3 4 1 hari 2 jam 5 2 hari 6 7 1 minggu 1 jam 8 1 hari 10. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.

NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM 315 .

PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan AKTIVITI 5: PENGELOLAAN 316 .

vii. Mengeluarkan surat-surat berkaitan Setiausaha perlaksanaan program : i. Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Undangundang atau Peraturan SPI Bil. surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. 1/1995 SPI Bil. Surat mohon bantuan pegawai. v. Surat panggilan kepada pengurus pasukan. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. iii. Surat mohon sumbangan/tajaan. vi. Negeri dan peraturan am kejohanan. 2.PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH PROSES KERJA Bil. 7/1988 SPI Bil. ii. Setelah kelulusan diterima. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. 6. Surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan. ii. kebangsaan.Mengesahkan pasukan yang Pengetua PK Kokurikulum 317 . 9/2000 AJK Pelaksana. Proses Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. 1. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Pengetua PK Kokurikulum 5. 9/2000 (Tambahan) SPI Bil. i. iv. 8/1995 Peraturan pertandingan antara bangsa . Menetapkan tarikh. SPI Bil. Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. Surat meminjam alatan. Surat dan borang pengesahan penyertaan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 4. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. 3.

Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Mesyuarat post mortem dan laporan. Setiausaha 8. komen. Menentukan peraturan am pertandingan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima.Undian kumpulan/pasukan. cadangan untuk penambahbaikan. iv. Setiausaha 14. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telah pun bermesyuarat. Setiausaha. Sebelum. 12. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. PK Kokurikulum AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat PK Kokurikulum Setiausaha 11. 10. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana 9.bertanding. Pengetua PK Kokurikulum 318 . iii. semasa dan selepas kejohanan. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Hantar Laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolahsekolah. 7. Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan. 13. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif.

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT 319 .

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT SENARAI SEMAK 320 .

5 Perbincangan Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.2 Objektif 2.10 Borang-borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa 1 3.6.1 Latar belakang 2.9 Sumber Kewangan 2. Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian TANDA ( √ ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 321 .1 Laporan perkembangan dan pemurnian.10.8 Anggaran Perbelanjaan 2.2 Mengesahkan Perlantikan 3.6 Maklumat Program 2. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 6.10 Peraturan Pertandingan 2.PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH BIL TINDAKAN 1 Surat meminta kebenaran kepada Pengetua 2 Kertas Kerja 2.5 Agihan Tugas 2.3 Pengagihan Tugas 3.3 Sasaran 2.4 Carta Organisasi 2.1 Penerangan pertandingan 3.3 Tempat 2.6.1 Tarikh 2.4 Agihan Sumber Kewangan 3.6.7 Pelan / Lokasi 2.2 Masa 2.1 Hadiah / Pemenang 2.

8/1995 322 .9/2000 ( Tambahan ) 4 SPI Bil.1/1995 2 SPI Bil.9/2000 3 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan 1 SPI Bil. 7/1988 5 SPI Bil.

Hakim .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cenderamata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian Penutup -Kebersihan -Peralatan -Jamuan .Pencatat .Teknik .Penjaga Masa 323 .

6. terima kasih. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.1. Sekian. Kad Pengenalan) 324 . Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. 3.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1. 85300 Labis. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Tuan. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Borang kebenaran ibubapa/penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Johor. Jalan Muar.

2. 3. 2. 6. Borang Pertukaran Pemain / Peserta. 4. Borang Pendaftaran* Borang Penerimaan Resit Pendaftaran* Borang Pencalonan Untuk Wakil Daerah Ke Peringkat Negeri* Borang Pencatat*. 325 .* Borang Markah / Keputusan* Borang Hakim* * Borang ini boleh di perolehi dengan merujuk kepada pengerusi teknik bagi permainan / acara yang terlibat dan ia berbeza bagi aktiviti yang berlainan. 5. 7.

Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian Masa yang diambil 1 Jam 2 3 4 1 Minggu 3 Jam - 5 3 Jam 6 7 8 9 3 Jam 1 hari 1 hari 326 .NORMA KERJA MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 327 .

9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil.9/2000 SPI Bil.1/1989 SPI Bil.Taklimat tentang tugas-tugas J/K kecil.Penyelarasan tugastugas . .menetapkan tarikh dan masa sukan tahunan.Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil .Penyelesaian masalah 328 7. Mesyuarat AJK – Perasmi. 2. . 3. 10/1989 SPI Bil.jemputan tetamu khas .Pelantikan J/K kecil .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .penderma-penderma .jemputan pegawai .AKTIVITI 6: MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN PROSES KERJA BIL.3/1991 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.Menetapkan tetamu khas untuk perasmian dan penutup. Mesyuarat AJK Kecil GPK Koku . . .polis untuk keselamatan . Pengetua 6. PROSES KERJA Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Pengelola . 4/1975 4. 5. 1.menetapkan anggaran perbelanjaan.perlakuan tugas-tugas oleh semua J/K kecil Surat menyurat GPK Koku .1/1995 SPI Bil.mgihan tugas-tugas .jemputan PPD sebagai penaung GPK Koku Mesyuarat Penyelarasan . acara dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Pengetua Pengetua SESSI UNDANG / PERATURAN SPI Bil.9/1991 SPI Bil.

19. 13. 12.menyemak tugastugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) GPK Koku 9. 15. GPK Koku GPK Koku GPK Koku Pengetua GPK Koku GPK Koku GPK Koku/ Pengetua GPK Koku/ Pengetua Pengetua GPK Koku/ Pengetua 329 . Mesyuarat akhir . 10. 17. 14. 11. 16. 18.8.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN 330 .

Mula Kertas Cadangan Pengetua TIDAK YA Tubuh AJK Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil TIDAK Pendaftaran Sukantara YA Jadual Pertandingan Sedia Padang/ alat TIDAK Sukantara Pendaftaran Sukan YA Jadual Pertandingan Acara Awal Raptai 331 .

Acara Akhir Mengemas Post-Mortem Tamat SENARAI SEMAK BAGI SUKAN TAHUNAN 332 .

TINDAKAN 1. 6. 8.jemputan tetamu khas .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .Bil. 5.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat akhir . Pengesahan / Sokongan Pengetua AJK ditubuhkan Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat .penderma-penderma .polis untuk keselamatan . 3. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 333 .jemputan pegawai .menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta lengkap Penyediaan jadual pertandingan sukantara Padang / alatan disediakan Pelaksanaan Sukantara Pendaftaran peserta sukan Jadual pertandingan sukan disediakan Acara awal bermula Raptai acara rasmi sukan Acara-acara akhir dijalankan Mengemas padang Post Mortem TANDA ( √ ) CATATAN 7. Penyediaan kertas cadangan lengkap program sukan tahunan 2. 4.

4/1975 334 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1 2 3 4 5 Dokumen SPI Bil.9/2000 7 SPI Bil.3/1991 SPI Bil.1/1995 Perkara Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Intitusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 10/1989 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 8 9 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan “Negaraku” 6 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.1/1989 SPI Bil.9/1991 SPI Bil.

Selepas ini. 6.1 Pendaftaran peserta-peserta hendaklah dibuat dalam Borang Masuk Rasmi yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola. 6. dan MSS Daerah. Jenis Pertandingan: Pertandingan individu dan berpasukan. Sebarang pembetulan / pindaan kepada kemasukan boleh dibuat sebelum pengundian lorong dijalankan.PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN 1. Butir-butir mengenai seseorang peserta hendaklah diisikan dengan lengkap dan disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/ Pengerusi M.2 6. Nama Kejohanan: Kejohanan Olahraga SMK _____ Tarikh dan Masa: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola Tempat: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola. pembetulan / pindaan tidak dibenarkan.1 7.3 6. Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah eperti:Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti 20 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 16 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 14 tahun dan ke bawah 3(termasuk acana terbuka) 2 12 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 5. 2. 3.S. 335 . Borang Masuk yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada: Pengerusi Pertandingan. Pendaftaran Peserta/ Kemasukan: 6.S Daerah/Setiausaha Agung MSS Negeri. Undang-undang Pertandingan: Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola dan Undang-undang KOAM serta peraturanperaturan Am MSSM dan MSS Negeri. Undian Lorong: 7.2 Tarikh dan masa undian lorong akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan. 4.4 7. Kejohanan Olahraga Pendaftaran lewat dan tarikh yang ditetapkan oleh J/K Pengelola Tidak akan diterima.

9. (Kecuali bagi acara lompat tinggi/ bergalah dibenankan dengan satu nombor di dada atau di belakang). Peraturan ini juga melibatkan pusingan saningan hingga ke pusingan akhin. 11. maka peserta itu dianggap sebagai menarik din tanpa sebab.8.2 Semua pelari acara ian berganti-ganti hendaldah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi. Gantian Dan Penarikan Diri: 11. 11. Melapor Diri: 9. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat dua (2) kali sahaja.3 9. Oleh yang demikian peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. 11.4 Seseonang peserta yang menanik diri danipada mana-mana 336 .4 10. Pembatalan Penyertaan: Semua pembatalan penyertaan (scratchings) dalam sesuatu acara hendaklah dibuat oleh Pengunus Pasukan masing-masing kepada Ketua Penyelia Pesenta sekunangkurangnya satu (1) jam sebelum acara berkenaan dijaduakkan bermula.1 Gantian kepada peserta yang telah pun disahkan bentanding tidak akan dibenarkan bagi acana perseorangan selepas undian lonong dibuat. Peserta-peserta yang melapor din lewat danipada 10 minit sebelum acara dimulakan.2 Penggantian bagi acara ian berganti-ganti dibenarkan kepada dua (2) orang peserta yang namanya telah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi.1 9. Peserta-peserta hendakiah berpakaian lengkap dengan nombor masingmasing disematkan dengan pin pada keempat-empat sudut kain nombor yang dipakaikan di bahagian dada dan belakang. Acara Lari Berganti-ganti: 8. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menanik diii.1 8. Senarai nama pelari hendakdah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta satu (1) jam sebelum acara tersebut dimulakan dengan menggunakan Borang Masuk Rasmi acara ian berganti-ganti.2 Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurang-kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebeium acara berkenaan dijalankan. 9.3 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftankan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acana. 11.

3 peserta (pertama. Sistem Pertandingan 12. separuh akhir dan akhir sahaja. kedua dan ketiga) dan setiap saringan dan 4 peserta iagi yang mencatat masa terbaik dan keempa tempat saningan layak ke peringkat separuh akhir.1 Pentandingan bagi acara-acana balapan lOOm . 3 SI Akhir - 2 SI Akhir - 12. 4 saringan 3 peserta (pertama. kedua dan ketiga) dan setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dani kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.4.4 Pertandingan acaira-acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah dimulakan pada ketinggian minimum seperti benikut: 12.2 peserta (pertama dan kedua) dan setiap saningan dan 6 peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan kelima-lima saringan iayak ke peningkat separuh akhir. 12. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acana-acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat pesenta mengemukan surat pengesahan danipada doctor / pegawai perubatan kepada Pengurus Kejohanan. 12.6 Tidak ada gantian bagi peserta-peserta yang telah menanik diri / dianggap menarik diri.3 Penentuan peserta-peserta ke peningkat separuh akhir dan akhir adalah seperti berikut: 5 saringan .1 Lompat Tinggi: Keias Perempuan Leiaki 1 l.5 Seseorang peserta yang menanik diri danpada mana-mana acara atas nasihat doktorl pegawai perubatan kejohanan. 2 peserta (pertama dan kedua) dani setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan ketiga-tiga separuh akhir layak ke peningkat akhir. 11.50m 337 .800m akan diadakan di peringkat saringan. 11.acaranya selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa surat pengesahan doctor / pegawai perubatan kejohanan adalah dianggap sebagai menarik din danpada semua acana seterusnya yang didaftarkan atas namanya. 12.20m 1.2 Pertandingan bagi acara-acana balapan 1500m dan lebih akan diadakan terus ke peningkat akhir.

13.05m 1.3 Nombor-nombor peserta hendaklah dicap dengan jelas dan tidak luntur apabila basah. 14.1 Seperti undang-undang KOAM / MSSM.2 Lompat Bergalah: 1 13. 14. acara lari berpagar termasuk 4 x 100 m dan 4 x 400 m. Sekiranya alatan persendirian perlu digunakan.3 Jarak papan lonjak bagi acara lompat kijang akan disesuaikan kepada 11 m atau 9 m sahaja. 15. peserta berkenaan hendaklah menyerahkan kepada Pengunus Teknik untuk disahkan terlebih dahulu sehari sebelum pertandingan dan pungut semula selepas pertandingan. 13. 13. Nombor-nombor tersebut hendaldah berukuran Tinggi Tulisan: 12 cm Lebar Tulisan: 1. Gelanggang Dan Alatan: 1. 14.2 3 4 12.20m 13. 15. 14.3 Semua peralatan pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.2 Pakaian hendaklah tidak jarang (not see through) walaupun basah.40m l. Nombor-nombor Dan Huruf-huruf Peserta: 14.5 Peserta-peserta yang tidak mematuhi peraturan pemakaian nombor tidak dibenarkan bertanding.5 cm 14. 16.1 Semua peserta termasuk peserta-peserta yang bertanding dalam acana dan berganti-ganti hendakiah menggunakan nombor peserta abjad yang ditetapkan.2 Setiap peserta hendaldah memakai sepasang kain nombor pengenalan ( satu di dada dan satu di belakang) dengan disemátkan pada keempat-empat sudut kain dengan pin. Bantuan Kepada Peserta: 338 .1 Peserta-peserta hendaklah berpakaian yang sesuai dan kemas sewaktu mengambil bahagian dan menerima hadiah.lOm l.4 Blok Permulaan Penggunaannya dimestikan untuk kelas 1 & 2 dan pilihan bagi kelas 3 dan 4 dalam acara-acara jarak 100 m hingga 400 m.30m l.4 Nombor-nombor peserta hendaklah disediakan oleh pasukan masing-masing.2 Spesifikasi peraiatan yang digunakan adaiah seperti tersebut daiam peratunan 5.4 Panjang paku kasut (spikes) dibenarkan tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acana Lompat Tinggi dan Merejam Lembing tidak melebihi 9 mm. 15. Pakaian/ Peralatan Peserta: 15. 15.15m 1.4.

1.3 Mata yang dipungut melalui acara terbuka akan hanya dimasukkan daiam kiraan -jumlah keseluruhan bagi menentukan johan keseluruhan. 16. 18. Penyingkiran Penyertaan: 17.Keseluruhan 19.1 Johan.3 Penentuan johan.1 Dalam semua acara. naib johan dan tempat ketiga berdasarkan jumlah pungutan mata.4 Jika berlaku seri. 19.1 Peserta-peserta yang didapati tidak menepati mana-mana Peraturan Pertandingan mi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam kejohanan ini.2 ‘Pacing’ dan peserta-peserta lain atau sesiapa juga tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan peserta benkenaan dibata]kan.2 Pasukan johan akan menerima satu (1) piaia pusingan dan satu (1) piala iringan. Hadiah dan Pemberian Mata: 18. 18. manakaia naib johan dan tempat ketiga masingmasing akan menerima satu (1) piaia iringan. Atllt Terbaik: 339 . naib johan dan tempat ketiga antara Pasukan hanyalah bagi kategori-kategori berikut: 19. hadiah hanya diberikan kepada pemenang pertama hingga ketiga.3 Peraturan-penaturan lain mengenai bantuan adalah mengikut undangundang KOAM 143 (2).1 .2 Pemberian mata adaiah seperti berikut: Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Individu/ Pasukan 5 3 2 1 Hepta/ Penta 10 7 5 3 1 18.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menerima apa jua bentuk bantuan yang memberi ‘advantage’ dalam pertandingan. 19. 20. 18. 16. jumlah mata bagi kedudukan-kedudukan terlibat akan dibahagikan sama rata antara peserta/ pasukan berkenaan.16. Johan Antara Pasukan: 19. 17.

Jika terdapat lebih daripada seorang.2 Prestasi pencapaian terbaik ditentukan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan berikut: 20. pemenang yang mendapat skor yang tertinggi mengikut “IAAF Scoring Table” bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijaiankan hendaklah dilakukan dengan sertamerta dan tidak lewat danipada: 1) 15 minit setelah keputusan nasmi diumumkan bagi acanaacara pusingan awal. Sekinanya tiada rekod dicipta dalam kelas berkenaan.1 Hanya pegawai-pegawai kejohanan yang bertugas dan pesertapeserta yang sedang bertanding sahaja boleh berada di tempat pertandingan. 21.1 Segala bantahan hendakdah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM.1 dan 20. 22.2. peserta yang mendapat skor tertinggi mengikut “IAAE Scoring Table” bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.2. 2) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peningkat akhir. 20. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah ‘bantahan’ dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Negeri kelak.2. 22.1. sebarang penentuan atlit terbaik akan diputuskan mengikut budi bicara panel Juri Rayuan Kejohanan dan keputusannya adalah muktamad.2.2.1 Atlit terbaik akan dipiiih danipada setiap keias (lelaki dan penempuan) berdasarkan prestasi pencapaian tenbaik dalam manamana acana yang disertai dan diputuskan oieh panel Jun Rayuan Kejohanan.2 20. Selain danipada 20.1 Mencipta rekod mana-mana acana dalam kelas berkenaan.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak akan menyelesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan.2.3 21.20.2 Pegawai-pegawai pasukan tidak dibenarkan masuk ke dalam arena pertandingan kecuali diminta berbuat demikian oleh Pengurus Kejohanan. 20. Bantahan: 21. Kawasan Pertandingan/ Peserta: 22. 340 . kecuali atas perkara-perkara benikut: 21.1.

hanya penarikan diri pesenta-peserta tanpa pengganti sahaja yang boleh dibuat.4 Pengurus-pengurus pasukan hendaklah bekerjasama dengan Penyelia Peserta untuk melaporkan peserta masing-masing mengikut masa yang ditetapkan/ apabila dipanggil.3 Semua Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab memastikan peserta masing-masing mematuhi semua peraturan pertandingan.1 Jawatankuasa Pengelola tidak boieh dipertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang kepunyaan pegawai atau peserta di daiam atau berdekatan dengan tempat pertandingan serta apa jua kecederaan atau kemalangan pada masa pertandingan dijaiankan sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. 23.1 Semua Pengurus Pasukan diwajibkan menghadiri taklimat-taklimat berikut: Pertama Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola.22. 25.3 Peserta-peserta dikehendaki berbaris sewaktu masuk dan keluar dan arena pertandingan. Kedua Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. 341 . Hal-hal lain: 25.2 Selain daripada pegawai-pegawai bertugas. 23.5 Pengunis Pasukan dan pegawai-pegawai pasukan masing-masing adalah bertanggungjawab mengawasi disiplin peserta-peserta di bawah jagaan merelça. tidak siapa pun dibenarkan memberi sebarang arahan mengenai pertandingan ini ataupun melibatkan diri dalam perjalanan pertandingan. 23. 25. 23.2 Dalam taklimat kedua. Tanggungjawab Pengurus Pasukan: 23. 23.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGELOLA 1. Mengeluarkan senarai pemenang-pemenang setiap acara. menyediakan padang dan gelanggang. Memastikan semua acara berjalan mengikut jadual Menyusun.TEKNIK . Memastikan semua alatan yang akan digunakan mencukupi. sehingga kejohanan tamat. Memastikan ukuran alatan/getanggang betul. Memastikan dan menyediakan alatan sukaneka. Pengerusi 2. Menentukan acara-acara yang akan dipertandingkan. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Menyediakan borang-borang pendaftaran peserta semua acara. Mengelola. ALATAN DAN GELANGGANG Menyusun peraturan-peraturan pertandingan ( Olahraga dan Sukaneka). Menorima dan mengesahkan pendaftaran peserta. Merancang. KEPEGAWAIAN Menguruskan lantikan pegawai-pegawai kejohanan. Menguruskan pemulangan semula alatan yang dipinjam.kemudahan dan gelanggang. Menguruskan surat menyurat sewaan/pinjaman alatan (jika perlu). Penolong Setiausaha 5. selamat dan disediakan sebelum kejohanan. Naib Pengerusi 3. Menyelaras/membantu segala tugasan Jawatankuasa. merangka plan kedudukan padang. 342 . Mengedarkan borang-borang pendaftaran peserta. Menyediakan borang-borang Hakim dan keputusan. PERTANDINGAN. Menerima dan menyimpan semua rekod kejohanan.menyusun dan mengelola segala tugasan JK. Setiausaha 4. Bendahari SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA URUSETIA Merangka Kertas Kerja Pelaksanaan Kejohanan.

HADIAH DAN CENDERAHATI Menentukan bentuk hadiah dan cenderahati dengan kuantiti yang cukup berdasarkan belanjawan. Mengelolakan Majlis Penyampaian Hadiah untuk semua acara. Menyediakan alatan sampingan yang diperlukan. Memastikan . Menentukan hadiah dan cenderahati diterima sebelum kejohanan. Menentukan penyampai-penyampai hadiah. Menyediakan/menguruskan kemudahan/peralatan yang diperlukan. HIASAN I KEMUDAHAN AM DAN KHEMAH Menentukan kemudahan am I khemah yang diperlukan. Menghias khemah VIP Menyediakan “backdrop” jika pertu. Menyusun hadiah dan cenderahati sesuai dengan acara penyampaian hadiah. Sentiasa berhubung dengan pihak Urusetia dan Pengacara Majtis. Mengeluarkan surat-surat jemputan selewat-lewatnya seminggu sebelum kejohanan. PERASMIAN DAN PENUTUP Menentukan aturcara/perasmian/penutup. Menguruskan sewaan/pinjaman kemudahan berkenaan. Menyediakan surat dan menguruskan proses pinjaman Memastikan segala kemudahan diterima dalam keadaan baik sebelum kejohanan dan selepas kejohanan. 343 . Menguruskan tempahan dan pembelian. Menghias kawasan sekitar padang dan gelanggang kejohanan. Menyedia dan meguruskan surat-surat lantikan. Menentukan upacara sambutan. menjaga kebajikan dan keperluan pegawal setiap masa.- Mengadakan taklimat pengurus pasukan dan pegawai. KAWALAN KESELAMATAN DAN HARTA BENDA Memastikan bentuk kawalan keselamatan. JEMPUTAN I SAMBUTAN DAN PROTOKOL Menyenaraikan jemputan-jemputan. Menentukan bentuk persembahan yang akan diadakan. Menyediakan Roset dan lain-lain yang diperlukan.

Menguruskan pinjamanlsewaan dan Perkidmatan Jab. MINUMAN PEGAWAI DAN JAMUAN TEH Menentukan menu jamuan dan minuman. Penerangan. Mengedarkan minuman kepada pegawai-pegawai kejohanan.- Membentuk dan mengagihkan unit-unit kawalan. PERTOLONGAN CEMAS DAN RAWATAN Menyusun ahli-ahli bertugas sepanjang kejohanan. Memastikan bilangan/budget mencukupi. Menyediakan dan menguruskan urusan surat menyurat.( RELA I JPA I PDRM) Memastikan perjalanan kejohanan dan kawasan keseluruhan berada dalam selamat dan terkawal sepanjang kejohanan berlangsung. BUKU PROGRAM Mengumpul I mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk diisi dan dicetak dalam buku program. Memastikan buku program siap sebelum kejohanan.. Memastikan alatan yang diperlukan dan kuantiti yang mencukupi. Mendapatkan/menguruskan kata-kata aluan dan semua pihak. Menyediakan kelengkapan I persediaan untuk kecederaan parah/kronik. Mengumumkan pemenang setiap acara I pemberitahuan I memanggil pemenang I penyampai untuk acara penyampaian hadiah. Memastikan perjalanan sistem siaraya berfungsi dengan baik sehingga kejohanan tamat. Menyusun kandungan/mencetak dan mengedarkan buku program. Menentukan I menguruskan tempat jamuan.( Bantuan Kecemasan Luar) Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan. SIARAYA DAN SERANTA Menentukan criteria/keperluan alat siaraya mencukupi. Berusaha mengekal dan mempertingkatkan mood/suasana kekal meriah sepanjang kejohanan berlangsung. KEBERSIHAN 344 . Mengemas dan membersihkan kembali tempat dan peralatan jamuan. PENGACARA MAJLIS Menentukan skrip ucapan sendiri. Menyediakan surat dan menguruskan lantikan unit Bantuan Kawalan Luar.

Menyediakan peserta untuk menerima hadiah selepas pengumuman. Memastikan keseluruhannya kekal bersih. Memilih peserta. Menyediakan Jadual dan mengendalikan latihan peserta. Mengadakan rondaan kebersihan sepanjang masa. Memastikan ketancaran perjalanan setiap acara. PENGELOLA PESERTA Memanggil dan menyediakan peserta mengikut susunan scam. Menghantar peserta ke tempat-tempat permulaan acara. PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN Melaporkan diri kepada ketua bahagian masing-masing 10 minit sebelum acara bermula. Mengambil dan memastikan segala peralatan yang diterima mencukupi dan dalam keadaan balk. Menyerahkan keputusanlperatatan kepada pihak Urusetia I Teknik I Pertandingan sebaik sahaja acara selesai. PERBARISAN DAN PERSEMBAHAN Menentukan I menyusun kontinjen perbarisan serta kumpulan persembahan yang akan diadakan.- Menyusun aktiviti membersihkan padang/gelanggang/sekolah sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Menjaga keselamatan diri I peserta dan alatan semaksimum mungkin. Memanggil/menyelia penerima-penerima hadiah. 10 minit sebelum acara bermula. Mengemukakan masalah yang timbul kepada Raferi bahaglan masingmasing. Memastikan acora boleh ditamatkan seberapa segera yang boleh. Mengikut arahan/tugas yang diarahkan oleh ketua. Menyedia dan menghantar peserta kepada Pengelola Peserta selepas panggilan. Letakkan papan tanda jika perlu. Mendaftarkan peserta kepada urusetia kejohanan. Menyusun aturcara dan jadual persembahan GURU RUMAH SUKAN PENASIHAT I KETUA I JURULATIH I CAPERON Mengendalikan perjumpaan/mesyuarat ahli rumah sukan dan mengemaskinikan fail. Menyediakan tong-tong sampah di kawasan yang difikirkan perlu. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran. 345 .

Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sekian. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Jalan Muar. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Tuan. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Johor.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN 1. 3. _________________________ ___________________ 346 .7. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. terima kasih.1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. 85300 Labis.

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) 2.Acara ( ) Acara: Lontar Peluru / Lompat Jauh / Lompat Tinggi Kategori: Lelaki /Perempuan A / B / C Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No. Borang Penyertaan Acara Sukan* (No. Borang Pencatat Markah* BORANG PENCATAT MARKAH Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN /PADANG NO. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Catatan 3. Kad Pengenalan) No.ACARA: ( ) NAMA ACARA: ( ) Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA CATATAN MASA/TINGGI/JARAK Rumah NAMA PEMENANG 347 .

ACARA: ( Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA ) CATATAN MASA ACARA: ( Rumah ) NAMA PEMENANG 4. Borang Keputusan Rasmi* Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -15 SMKL ( 2005) Acara Padang KEPUTUSAN RASMI Acara: Lompat Jauh Kategori: Perempuan A Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No.Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN NO. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Kedudukan Catatan * Borang yang dilampirkan hanya contoh sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut sekolah dan keadaan. 348 .

jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .NORMA KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan .jemputan pegawai . 4. 14. 5.jemputan tetamu khas . 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 349 . 15. 3.polis untuk keselamatan . 12. 3 jam 9. 17. 2. 13.Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil .menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Masa yang diambil 1 minggu 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam 1 hari Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 7. 3 jam 8. 6.Penyelesaian masalah Mesyuarat akhir . 16.penderma-penderma . Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Mesyuarat AJK – Perasmi.Penyelarasan tugastugas . acara dll Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 11. 10. 18.

19. Laporan & Penilaian ( Postmortem ) 1 hari SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 350 .

Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia kursus Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan 2 3 4.AKTIVITI 7: KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPIBil. 24/1998 SPI Bil. 12/2000 SPI Bil. 9/2000 Bil Proses Kerja 1 SEBELUM KURSUS Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. PK KOKO Penyelaras Program 351 . 1/1995 Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. SPI Bil. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/Diruj uk Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan SPI Bil.

Kawasan berkursus bersih seperti sebelumnya. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. 352 PK KOKO Kem Komanden Urus Setia 2 3 Urus Setia Urus Setia 4 PK KOKO Komanden PK KOKO 5 6 7 . cukup dan bersih. Menyiap dan membentang. • Laporan Kewangan • Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan. Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan berkursus. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Pelajar Selepas Sesi. PK KOKO Urus Setia SELEPAS KURSUS 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi baik.Keperluan Harian SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi.

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta YA TIDAK Penyeliaan Tahap Kesihatan/ Kebajikan Ke hospital Prosedur keselamatan dipatuhi Jadual kursus dipatuhi 353 .

Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 354 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM KURSUS Menyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus Rasional. Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat berkursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatn Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan 355 Tanda ( √ ) Catatan 1 4. .SENARAI SEMAK BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

-Keperluan Harian SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan Berkursus. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Menyiap dan membentang. 356 . Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Kawasan Berkursus sebelumnya. keselamatan dilaksanakan dan 2 3 Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS BERKHEMAH 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil 1 Dokumen SPI 24/1998 Perkara “Penglibatan dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agengsi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan” 2 3 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan 4 SPI 9/2000 5 SPI 12/2000 357 .

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.Penginapan* .Keselamatan * Di perlukan sekiranya diadakan secara perkhemahan. 358 . KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden* 11 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan* -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Johor. Jalan Muar. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama ______________________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Kad Pengenalan) 359 . _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Sekian. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Borang kebenaran ibubapa/penjaga: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Tuan.8. 85300 Labis.1. terima kasih. 3.

1. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan Sekian. Jabatan Pendidikan Johor. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 1. Tujuan Melancong: ……………………………………. 80604 Johor Bahru.2. Borang Pelancongan* Nama Sekolah: ………………………………………… Telefon: ………….. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2. 2. Alamat: …………………………………………………… Rujukan Kami: ……… Tarikh: ………………… Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor. Tuan. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: …………………………………. terima kasih. 2.K/P: …… 360 . Ketua Rombongan 2. Jalan Tun Abdul Razak.1. di atas.1 NamaPenuh:…………………………………No. Cop Rasmi Sekolah: ……………………………….

No.K/P :… Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………………… Alamat Tempat Tinggal: ………………………………… (*Potong yang tidak berkenaan) 3.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ……………………………………… ……………………………………………………………………… 3.K/P:…………. Butir Kewangan: 3. Tarikh Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Masa Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam 361 . K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Bil Nama Penuh 4.2 Jumalah Wang: ……………………………………………… .2. Punca Wang:……………………………………………………… …………………………………………………………………….2 Nama Dalam Tulisan Cina: ……………………………….1 3.2.2 Nama Penuh: ………………………….2. Alamat Tempat Tinggal: …………………………………… Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.No. Nama Dalam Tulisan Cina: ………………………………… Alamat Tempat Tinggal: …………………………………… 2.1 NamaPenuh: ……………………………No. …………………………………………………………………… 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan mbelanjakan wang.

362 . Maklumat Peserta Rombongan: Alamat Tempat Tempat Tinggal Bil Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina Jantin a No..1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: …………………………………………. K/P Darjah / Tingkatan Umur 6.1 6.5. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: ………………………………………. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.

Kp Tingkatan Guru Penasihat: …………………………………T. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama ……………………………………. tangan: ………………………… Tarikh: :…………………………………… 363 . …………………………………….. Guru Penasihat: 1. Borang Pendaftaran BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Unit: ……………………………………………….. No.3. 2..

4. Nama: …………………………………………. 3. Tarikh: ………………… 364 . Kursus yang pernah dihadiri: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 7.. Alamat : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6. Borang Maklumat Kursus BORANG MAKLUMAT KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 1. Unit: ……………………… Tandatangan : …………………………………. Nama: …………………………2. No Kp: ………………………4. Maklumat Kesihatan / alahan : ………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tandatangan : …………………………Tarikh: …………………… Pengesahan Guru Penasihat: Adalah di akui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar. Tingkatan: ………………………… Jawatan : ………………………… 5.

. 6. Guru / Pelajar* Tandakan ( √ ) 1 – lemah 5 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ………………………………………………………………. Borang Penilaian Setiap Sesi BORANG PENILAIAN SETIAP SESI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : …………………………………….5. Borang Penilaian Kursus BORANG PENILAIAN KURSUS 365 .

366 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Tajuk Ceramah Isi Kandungan Skop Masa Kemudahan Kursus Objektif Kursus Makanan Akriviti 2 3 4 5 Bil Perkara Ulasan: Tandatangan : ……………………………………………………………….KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Guru / Pelajar* Tandakan ( √ ) 1 – lemah 5 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil 1 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 120 minit 3 1 minggu 4 5 60 minit Kesihatan Dan Kebajikan 60 minit Peserta Penilaian 90 minit 6 7 Dokumentasi dan laporan 1 minggu 367 .NORMA KERJA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

SENARAI TUGAS HARIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 368 .

2/2000 SPI Bil. Pegawai Yang Seksi UndangMeluluskan/Dirujuk undang/Peraturan Pengetua SPI Bil. 9/2000 SPI Bil 12/2000 Ibu bapa 4. 1/1995 SPI Bil. 24/1998 SPI Bil.AKTIVITI 8: BAGI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM PERKHEMAHAN 1 Mennyediakan kertas cadangan pelaksanaan Perkhemahan Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pengetua 2 3 Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian PK KOKO Penyelaras Program 369 . 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPI Bil.

Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS PERKHEMAHAN 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan PK KOKO Urus Setia mencukupi baik. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan Pengetua Pengetua untuk tindakan selanjutnya. PK KOKO Menyiap dan membentang.SEMASA PERKHEMAHAN 1 Taklimat kem Komanden Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi PK KOKO 2 3 Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Kem Komanden Memastikan Jadual Perkhemahan Urus Setia Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar surat senghargaan dan sijil pencapaian penyertaan. cukup dan bersih. 370 4 5 6 . Kawasan Perkhemahan bersih seperti PK KOKO Komanden sebelumnya. Memohon kebenaran daripada pemilik PK KOKO untuk meninggalkan kawasan berkhemah.

sebagai 371 .7 Mendokumentasi program panduan dan rujukan.

372 .RAJAH CARTA ALIRAN KERJA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas cadangan Ya Tidak Persetujuan Mesyuarat Ahli Pindaan Pemberitahuan pihak tertentu Taklimat tertentu Prosedur keselamatan dipatuhi Ke hospital Penilaian Pelajar Selepas Sesi.

Jadual perkhemahan dipatuhi Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta 373 .

Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 374 .

Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Tanda (/) Catatan 1 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat perkhemahan Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 4. 375 .SENARAI SEMAK BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM PERKHEMAHAN Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Rasional.

Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan 376 . bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. keselamatan dilaksanakan dan 3 4 Memastikan Jadual perkhemahan Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Peserta setiap sesi SELEPAS BERKHEMAH 5 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Menyiap dan membentang. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.SEMASA PERKHEMAHAN 1 2 Taklimat Kem Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. Kawasan perkhemahan sebelumnya.

dan Rujukan. 24/1998 Perkara Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Dokumen SPI Bil. 1 2 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 3 4 SPI 9/2000 5 6 SPI 12/2000 SPI Bil 12/2000 377 .

Ketua Guru Penasihat 378 .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden 11.Keselamatan .Penolong Jurulatih . Penolong Kem Komanden 12 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Logistik .Ketua Kumpulan .Hakim Pertandingan .Jurulatih .

cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ………………………………………………………………. Guru / Pelajar* Tandakan ( √ ) 1 – lemah 5 .. 379 .BORANG PENILAIAN SETIAP SESI PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : …………………………………….

Tarikh: ……………………………………… 380 .Senarai Semak Alatan SENARAI SEMAK ALATAN PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Bil Nama Alatan Bil Ambil Bil Kembalikan Catatan Penjaga alatan : …………………………………… Tandatangan : …………………….

Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan.NORMA KERJA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Oleh Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Kawasan perkhemahan bersih seperti sebelumnya. Penilaian Peserta setiap sesi Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Menyiap dan membentang. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Masa yang diambil 120 minit 120 minit 1 minggu 60 minit 60 minit 90 minit 1 minggu 3 Hari 2 jam 1 jam 11 1 minggu 12 13 1 minggu 1 minggu 381 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 382 .

9/2000 Tambahan SPI Bil. • keselamatan dilaksanakan dan Setiausaha Sukan Pemantauan sepanjang masa Peraturan am pertandingan PK KOKO SPI Bil.l 24/1998 2 3 Pengetua SPI Bil. 9/2000 Setiausaha Sukan 4. 24 1998 Pemberitahuan kepada pihak berkuasa • Balai Polis • Hospital / klinik kesihatan • Pentadbiran Komuniti • Surat kebenaran ibubapa • Perasmi / jenputan VIP • Pengangkutan Taklimat Kepada Peserta • Aktiviti • Peraturan pertandingan • Langkah kselamatan pelajar Setiausaha Sukan Ibubapa SPI Bil. 1/1995 PK KOKO SPI Bil. • Rasional • Matlamat & objektif • Anggaran Perbelanjaan • Menentukan tempat & tarikh • Senarai nama pelajar dan guru rumah sukan • Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan • Aturcara program Mesyuarat pengelola dan pelantikan jawatankuasa Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Seksi Undangundang / Peraturan 1 pengetua SP Bi. SEMASA MERENTAS DESA Prosedur dipatuhi. 7/1977 383 .AKTIVITI 9: BAGI MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM MERENTAS DESA Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus.

4 5 6 384 .SELEPAS MERENTAS DESA Setiausaha Sukan 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi Setiausaha Sukan baik. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Kawasan sekolah bersih seperti sebelumnya PK KOKO Menilai semula keseluruhan aktiviti yang Setiausaha Sukan dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. PK KOKO Setiausaha Sukan Menyiap dan membentang. • Laporan Kewangan Setiausaha Sukan • Aktiviti Menyampaikan hadiah kemenangan /sijil Setiausaha Sukan Penyertaan. cukup dan bersih.

CARTA ALIRAN PROGRAM MERENTAS DESA MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/kuasa 1 Kebenaran diperoleh Mesyuarat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan 385 .

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Plan Do Review Laporan dan penilaian TANDA ( √ ) CATATAN 386 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pengelolaan walkaton di sekolahsekolah Merentas desa Peringkat Sekolah Tarikh 11 April 1995 1 SPI 1/1995 2 SPI 9/2000 Tambahan 10 Mei 2000 3 4 SPI 7/1977 Peraturan Am Pertandingan 9 Sept 1977 387 .

Refri .Penjaga Masa .Pelepas .Pencatat .Pengelola Peserta 388 .Hakim Penamat .Teknik .Pengelola Peserta .SENARAI JAWATAN KUASA MERENTAS DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Check Point .Marshall .

No Peserta 389 . Kp. Kategori : ………………………………………… Bil Nama Tingkatan No.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Borang Penyertaan BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Rumah Sukan : ……………………………….

Borang Pengesahan Tahap Kesihatan BORANG PENGESAHAN TAHAP KESIHATAN BAGI MENYERTAI MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama: …………………………………………… Tingkatan : …………………… Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Lelah Asma Sawan Migrin Lemah Jantung Pernah Patah Tulang Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Kencing Manis Demam Senggugut Sakit Kepala Tandakan ( √ ) Ya Tidak Adalah disahkah bahawa pelajar ini adalah disahkan sihat untuk menyertai acara merentas desa peringkat sekolah. Pegawai / Pembantu Perubatan*: …………………………… T.Ketua Rumah Sukan : …………………………………. T. Tangan : ………………… Tarikh: ……………………………. 390 . 3. guru rumah sukan boleh membuat pengesahan. Tangan : …………… * Sekiranya tiada pegawai dinyatakan..

. 391 . Pencatat 1:……………………………………………….Tandatangan : ……………. Peserta Adalah disahkan bahawa catatan di atas adalah benar.Tandatangan : ……………. Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Masa No.. Borang Pencatat BORANG PENCATAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Kategori : …………………………….4. Pencatat 2: ……………………………………………….

Borang Check Point BORANG CHECK POINT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Check Point : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Nama : ……………………………………………. T.5. Tangan : …………………… 392 .

6. Slip Keputusan KATEGORI : L 15 7. Borang Markah Keseluruhan BORANG MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Rumah Sukan Intan 15 Lelaki 18 20 15 Perempuan 18 20 JUMLAH KEDUDUKAN Delima Zamrud Nilai Kategori 393 .

NORMA KERJA BAGI PROGRAM MERENTAS DESA Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran dengan menerima kelulusan Mengedarkan surat perlantikan AJk pengelola Mesyuarat Penyelarasan 1 Taklimat Penasihat kanan Rumah sukan Mesyuarat penyelarasan 2 Mengeluarkan surat berkaitan perlaksanaan program Penyediaan borang dan surat kebenaran Surat jemputan Perlaksanan kejohanan merentas desa Mesyuarat Post Mortem Dokumentasi program Masa yang diambil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 hari 2 hari 1 jam 1 jam 2 jam 1 minggu 1 minggu 1 minggu 5 jam 2 Jam 1 minggu 394 . tangan: ………………….. T. Tarikh: ……………………………………… .Pencatan: ………………………………….

SENARAI TUGAS HARIAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : BIL Tugas saya hari ini Catatan 395 .

396 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->