pemburuan haram

DEFINISI Menurut Kamus Dewan Flora bermaksud (Bio) keseluruhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sesuatu daerah atau

pada sesuatu masa. Manakala Fauna bermaksud (Bio) seluruh binatang yang hidup di sesuatu daerah tertentu. Kepupusan pula ditakrifkan sebagai habis semua sekali, hilang lenyap, binasa semuanya, punah.

KESIMPULAN Kepupusan flora dan fauna ialah kemusnahan dan kepupusan tumbuh ± tumbuhan dan haiwan semulajadi.

PENDAHULUAN Di Malaysia pada penghujung 1989 anggaran 18.5 juta hektar atau 56.3 peratus daripada bumi di Malaysia diliputi hutan. Hutan hujan tropika kaya dengan flora dan fauna. Di semenanjung Malaysia lebih kurang 8000 spesies tumbuh ± tumbuhan berbunga yang direkodkan dan 2500 daripadanya ialah spesies pokok. Dari segi faunanya 200 spesies mamalia , 115 spesies ular , 80 spesies katak dan 80 spesies cicak telah disenaraikan. Hutan bukan sahaja berfungsi sebagai habitat kepada flora dan fauna tetapi mempunyai kepelbagaian fungsi seperti sumber ubat-ubatan dan kawasan tadahah air. Dalam membincangkan tentang kepupusan flora dan fauna ini kita lihat bagaimana orkid hutan yang cantik telah dilapurkan hampir pupus, faktor ini mungkin disebebkan oleh keadaan bumi dan perilaku manusia dan kian menggugat kestabilan alam. Hidupan seperti penyu dilautan juga kian terancam, menurut laporan Pusat Santuari Penyu Rantau Abang, Terengganu melalui kajian mereka menunjukan bahawa pada tahun 1986 terdapat 5665 ekor penyu mentarut tetapi pada tahun 1994 hanya tingga 2247 ekor sahaja. Ini jelas menunjukkan bahawa kepupusan penyu mentarut ini jika tidak dibendung akan menyebabkan generasi akan datang tidak lagi mengenali speisi penyu ini.

FAKTOR ± FAKTOR KEMUSNAHAN DAN KEPUPUSAN Masalah pembalakan haram .
o

Menurut laporan Trade Record Analysis of Fauna and Flora menyatakan diantara 1986 hingga jun 1990 , 500,000 hektar hutan di Malaysia ditebang tetapi kawasan yang dibenarkan hanya 320,000 hektar sahaja.

o Membalak di kawasan perlindungan seperti di kawasan hutan simpan dan Taman Negara. Ia juga akan menyebabkan binatnagbinatang yang hidup dikawasan itu dan lari dan mati. Harimau Malaya meruapa satu spesis yang kian terancam kerana pemburuan terhadapnya. Peningkatan Suhu Dunia y Faktor peningkatan suhu dunia ini juga adalah antara punca utama kepupusan flora dan fauna. Permintaan yang tinggi terutama dalam bidang perubatan Cina menyebabkan Harimau Malaya kini hanya tinggal sejumlah yang sedikit sahaja. Pemintaan yang tinggi melalui pasaran antarabangsa dan tempatan terhadap bintanag ini menjadi punca utama kegiatan ini berleluasa. o Apabila kegiatan pembalakan dijalankan ia juga memusnahkan spesis tumbuhan yang lain contohnya apabila pokok balak tumbang ia juga akan memusnahkan tumbuhan kecil yang berada disekitar itu. Ia akan menyebabkan spesis-spesis yang terancam yang ada dikawasan tersebut akan musnah Pembukaan Tanah Baru y Pembukaan kawasan pertanian baru seperti pembukaan tanah ± tanah rancangan oleh Felda dan Felcra yang turut memusnahkan spesis tumbuh ± tumbuhan Pemburu Haram y y y y Pemburuan secara haram yang berleluasa di hutan-hutan di Malaysia adalah merupakan satu faktor yang menjurus kepada kemusnahan habitat dan spesis haiwan ini. . Pemburu haram ini bukan sahaja mengeksploitasikan bintang ini malahan mengaut keuntungan yang banyak melalui kegiatan ini. o Pembakaran Hutan y Pembakaran hutan secara terbuka seperti yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera.Pembalakan haram juga menebang spesis pokok yang dilindungi seperti Meranti dan Cengal.

* Masalah pembalakan haram ± Laporan Trade Records of Fauna and Flora menyebut di antara tahun 1986 dan Jun 1990 ±500. Kepupusan pokok buluh juga menjadi penyebab kepada kepupusan hidupan ini kerana pokok buluh merupakan makanan utama habitat ini.. ( Penanaman hutan semula.taman laut atau taman negara dengan keluasan mencukupi.JumlahBancian penyu mendarat di Rantau Abang didapati merosot di mana jumlah pada tahun 1996 sebanyak 5665 ekor merosot kepada 2247 ekor pada tahun 1994. Fenomena Elnino yang menyebabkan peningkatna suhu dunia yang mendadak ini menyebabkan ada sesetengah speisi haiwan dan tumbuhan yang terancam terutama haiwan dan tumbuhan dan tidak sesuai dengan cuaca panas. Hidupan seperti ikan lumba-luma dan paus pembunuh (killer weil) semakin pupus disebabkan pencemaran air terutama disebabkan oleh tumpahan minyak dilaut dan kegitan manusia yang suka mengotorkan laut. menghadkan atau menentukan kapasiti hasilan hutan Mengiktiraf lebih banyak kawasan hutan asli sebagai taman rekreasi . Memperketatkan akta dan tindakan undang-undang pembalakan khasnya untuk mencegah pembalakan haram.( membalak di kawasan perlindungan hutan ± TAMAN NEGARA ) pemburuan haram atau pemusnahan spesis tumbuhan yang tidak terkawal seperti tumbuhan jenis orkid . Beruang panda yang merupakan antara habitat yang istimewa yang hanya terdapat di negara China kian terancam kepupusannya disebabkan pencemaran alam.000 hekter. Pencemaran y y y Seperti mana kita maklumi bahawa keadaan pencemaran yang teruk akan menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Mewujudkan sistem pengurusan hutan berkekalan yang dapat melindungi unsur-unsur hutan terutama kepelbagaian hayat spesis yang menghadapi bahaya kepupusan. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI y y y y y y Mendokumentasikan kekayaan dan kepelbagaian spesis yang ada dalam hutan sebelum sesuatu tindakan mengubah status kawasan dilakukan. Faktor ini akan mnyebabkan kepupusan hidupan ini. Pemerliharaan penyu di pusat Santuari Penyu Rantau Abang.y y Faktor perubahan iklim ini bukalah perkara baru dalam kepupusan flora dan fauna ini dimana antara faktor kepupusan binatang prasejaran seperti µdinasaour¶ adalah disebabkan perubahan cuaca dunia.000 hektar hutan di Malaysia ditebang tetapi kelulusan jumlah kawasan yang dibenarkan hanya 320. Faaktor ini yang menyebabakan banyak hidupan akuatik kian pupus. .

Aktiviti-aktiviti ini akan memusnahkan sesuatu habitat dan spesies haiwan dalam sesuatu jangka masa tertentu.(Sekarang jumlah hanya 600 ekor seluruh Malaysia ) Penguatkuasaan Undang-undang oleh kerajaan Akta kualiti Alam Sekitar ( EQA) 1974 Pembuangan sisa minyak ke laut di denda RM 500. Di bawah dikemukakan faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah ini dengan tumpuan kepada masalah pemusnahan fauna. Selain itu.puisi dan kempen-kempen (Cintailah Sungai kita ) KITA sering diberi pilihan sama ada kita mahu mengekalkan flora (tumbuh-tumbuhan) dan fauna (hidupan binatang) ataupun tidak langsung menikmati penambahan kemudahan infrastruktur. punca masalah kemusnahan flora dan fauna ini adalah manusia sendiri. Bagi kebanyakan kita mengalah kepada tuntutan pemodenan dan kemajuan. Jika kita kaji secara mendalam. Kematian dan pengurangan bilangan adalah kesan utama yang akan berlaku disebabkan masalah ini. Penerokaan kawasan-kawasan hutan boleh memusnah atau mengecilkan habitat haiwan tertentu seperti harimau dan gajah yang memerlukan kawasan yang luas untuk aktiviti-aktiviti hidup.000 Pelan Tindakan Kebangsaan Pendidikan Alam Sekitar 1986 Peraduan menulis esei .y y y y y y Menjalankan usaha penyelidikan oleh FRIM.. Kemusnahan dan perubahan habitat Seperti yang dinyatakan tadi. Kawasan hutan yang kecil akan mengurangkan kemampuan haiwan-haiwan ini mencari makanan dan juga mencari pasangan untuk tujuan pembiakan. aktiviti-aktiviti manusia adalah punca utama kepupusan haiwan. Contoh aktiviti pemusnahan manusia yang paling jelas ialah pembalakan dan penerokaan kawasan baru untuk pembangunan. ancaman terhadap spesies-spesies flora dan fauna ini juga sebenarnya turut menjejaskan kitaran ekologi secara keseluruhan kerana kedua-dua unsur itu dan juga manusia sendiri adalah sebahagian daripada elemen yang perlu ada untuk mewujudkan keseimbangan semula jadi. Implikasinya seperti yang kita lihat sekarang.Contohnya usaha-usaha pihak pihak Perhilitan untuk mengkaji kepupusan Harimau Malaya. banyak spesies-spesies flora dan fauna yang semakin diancam kepupusan. Pembakaran hutan . Kita korbankan flora dan fauna di sekeliling kita bagi memberi laluan kepada pembangunan. Perhilitan dan Jabatan Alam Sekitar.

Permintaan yang tinggi melalui pasaran antarabangsa dan tempatan terhadap binatang ini menjadi punca utama kegiatan ini berleluasa. Pencemaran Pencemaran yang teruk menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. masalah memburu binatang untuk mendapatkan kulit. Dianggarkan hampir 200. badak. biasanya hanya seekor sahaja yang sampai ke tangan pembeli dalam keadaan selamat. Harimau Malaya merupakan satu spesies yang kian terancam kerana pemburuan terhadapnya. Permintaan yang tinggi terutama dalam bidang perubatan Cina menyebabkan Harimau Malaya kini hanya tinggal sejumlah yang sedikit sahaja. walaupun pelbagai undang-undang dan peraturan diperkenalkan. Lebih menyedihkan. terutamanya hidupan laut. Harimau. Pemburuan haram berlaku akibat permintaan tinggi daripada negara-negara luar seperti Amerika Syarikat. daripada 10 haiwan yang diseludup. Pemburu haram Pemburuan secara haram yang berleluasa di hutan-hutan negara ini juga adalah faktor kemusnahan habitat dan spesies haiwan. Hal ini menyebabkan nilai haiwan tersebut sangat tinggi dan ini menggalakkan lagi pemburuan haram. Menurut kajian yang pernah dilakukan. dan gajah adalah antara binatang yang diburu untuk tujuan tersebut Pemburu haram ini bukan sahaja mengeksploitasikan bintang ini malahan mengaut keuntungan yang banyak melalui kegiatan ini.Pembakaran hutan secara terbuka seperti yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera menyebabkan spesies-spesies yang terancam yang ada di kawasan tersebut akan musnah. Britian dan Eropah terhadap haiwan-haiwan eksotik yang hanya terdapat di negara ini. paus. kebakaran hutan yang besar dan tidak dapat dikawal akan memusnahkan sesuatu spesies haiwan selamalamanya. memerang. gading dan bahagian-bahagian badan binatang yang dikatakan memberi kekuatan pada manusia terus berleluasa.000 primat digunakan setiap tahun untuk tujuan penyelidikan sehingga menyebabkan beberapa jenis primat hampir pupus kini. Semua sedia maklum. Menyedihkan juga kerana haiwan-haiwan daripada golongan primat seperti monyet dijual kepada institusi-institusi tertentu untuk tujuan penyelidikan. Sukarnya menyeludup haiwan ini daripada dihidu oleh pihak berkuasa menyebabkan haiwan-haiwan ini sering disembunyikan dalam keadaan yang amat menyedihkan. . Keperluan barangan berasaskan haiwan Gaya hidup manusia turut menjurus kepada kemusnahan haiwan.

Secara umumnya. Satu cara yang berkesan dalam melindungi hutan hujan adalah melibatkan orang asli dalam pengurusan taman. Kini. kawasan terlindung diuruskan oleh kerajaan dan penjaga serta pengawal taman berperanan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan taman raya untuk memerangi aktiviti haram seperti pemburuan haram dan penebangan haram. Taman raya adalah kaedah yang paling berjaya dan berkesan pada masa yang sama menerima sokongan daripada penduduk tempatan yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan perlindungan. Binatang seperti Panda hanya didapati di kawasan perlindungan. Kawasan yang dilindungi adalah lokasi yang menerima perlindungan kerana nilai alam sekitar dan nilai kebudayaan. MENUBUHKAN TAMAN RAYA YANG MELINDUNGI HUTAN HUJAN DAN HIDUPAN LIAR Pembentukan kawasan perlindungan seperti taman nasional adalah cara yang baik untuk menyelamatkan hutan hujan dan ekosistem yang lain. perlindungan dan air bersih. Beruang Panda yang merupakan antara habitat yang istimewa yang hanya terdapat di negara China kian terancam kepupusannya disebabkan pencemaran alam. Faktor ini akan menyebabkan kepupusan hidupan ini. Penyelidikan mendapati bahawa dalam kes tertentu ³tanah simpanan asli´ atau "indigenous reserves" sebenarnya melindungi hutan hujan dengan lebih baik daripada "taman nasional" di Amazon.Hidupan seperti ikan lumba-lumba dan paus pembunuh (killer wale) semakin pupus disebabkan pencemaran air terutama disebabkan oleh tumpahan minyak di laut dan kegiatan manusia yang suka mengotorkan laut. Fenomena El-Nino umpamanya menyebabkan peningkatan suhu dunia yang mendadak ini menyebabkan ada sesetengah spesies haiwan dan tumbuhan yang terancam terutama haiwan dan tumbuhan dan tidak sesuai dengan cuaca panas. Sekiranya penduduk tempatan mempunyai kepentingan dalam taman raya mereka akan membentuk pemantauan komuniti atau "community watch" yang melindungi taman daripada pemburuan dan pembalakan haram. taman raya melindungi kebanyakan spesies yang paling menghadapi kepupusan di dunia ini. Orang asli mengetahui lebih banyak perkara mengenai hutan berbanding dengan orang lain dan mempunyai kepentingan untuk melindungi hutan sebagai ekosistem yang membekalkan mereka makanan. Perubahan suhu dunia Faktor ini mungkin satu-satunya punca yang tidak boleh dikaitkan dengan aktiviti manusia. Taman raya juga boleh membantu ekonomi negara berhutan hujan dengan menarik pelancong asing . Kepupusan pokok buluh juga menjadi penyebab kepupusan hidupan ini kerana pokok buluh merupakan makanan utama habitat ini.

harimau kerana kehilangan kawasan habitat dan sumber makanan. cengal dan balau. kemeja-T dan gelang manik. Kegiatan penebangan hutan untuk tujuan pertanian juga membawa permukaan tanah . Penebangan hutan yang keterlaluan menyebabkan kepupusan spesies pokok seperti pokok meranti. Penebangan hutan juga boleh menyebabkan habitat haiwan liar terganggu menyebabkan kepupusan haiwan liar seperti gajah.yang membayar yuran masuk. badak. mengupah pemandu belantara tempatan dan membeli kraftangan tempatan seperti bakul. Kepupusan hidupan liar dan spesis pokok Kegiatan manusia yang tidak dirancang seperti aktiviti pembalakan boleh menyebabkan kesan negatif ke atas keseimbangan alam.

atau haiwan-haiwan dari negara -negara di Afrika biasanya diseludup masuk ke negara negara berkenaan untuk dijual sebagai binatang peliharaan. ikan dan beberapa haiwan lain yang hanya terdapat di negara-negara tropika seperti Malaysia. Hal ini menyebabkan harga jualan bagi binatang tersebut meningkat tinggi . Memelihara binatangbinatang eksotik terutamanya haiwan-haiwan yang sukar didapati menjadi satu trend di kalangan orang-orang yang berkemampuan. Biasanya haiwan-haiwan tersebut dihantar ke negara destinasi dalam keadaan yang sulit dan menyedihkan.terdedah kepada hakisan tanah dan tanah runtuhterutama sekali apabila berlaku hujanSekali lagi. keseimbangan ekologi terancam dan dunia kehilangan suatu khazanah yang tidak dapat diganti dengan kebijaksanaan manusia. Dari 10 haiwan yang diseludup masuk. Haiwan eksotik seperti burung kakak tua. biasanya hanya 1 yang mungkin sampai ke tangan pembeli dalam keadaaan yang baik dan selamat. Oleh kerana perniagaan haiwan terutamanya haiwan-haiwan yang diancam kepupusan adalah diharamkan oleh undang-undang antarabangsa. Haiwan-haiwan yang unik dan sukar didapati boleh dijual . Alam semula jadi telah membina semuanya selama jutaan tahun. England dan Eropah. sementara tangan manusia mampu menghancurkannya dalam tempoh hanya beberapa dekad PERNIAGAAN HAIWAN Perniagaan haiwan merupakan satu perdagangan besar di negara-negara seperti Amerika Syarikat. Burma dan negara-negara di Amerika Selatan. kebanyakan haiwan-haiwan terbabit dieksport dan dijual secara haram. harimau. Thailand.

penyediaan vaksin dan lain-lain lagi. Kadangkala haiwan-haiwan juga ditangkap dan dijual kepada zoo atau sarkas untuk tujuan pertunjukan. . Pembeli-pembeli pula sanggup menawarkan harga yang sangat tinggi kepada binatang-binatang tertentu kerana memiliki binatang-binatang tersebut melambangkan ketinggian 'status' seseorang atau kekayaan pribadi pembeli yang terlibat. Bagaimanapun hal ini tidaklah begitu serius sebagaimana haiwanhaiwan yang ditangkap dan dijual sebagai binatang peliharaan.dengan harga yang sangat mahal dan hal inilah yang menyebabkan golongangolongan tertentu sanggup menanggung resiko untuk menyeludupnya secara haram. haiwan-haiwan tertentu terutamanya dari golongan primat seperti monyet dan chimpanzee biasanya dijual kepada institusi-institusi tertentu untuk tujuan penyelidikan. Selain daripada tujuan di atas. Adalah dianggarkan lebih kurang 200. Haiwan-haiwan ini dijadikan bahan-bahan eksperimen untuk penyelidikan tingkah laku. Ini adalah kerana cara mengeksport haiwan-haiwan tersebut ke zoo umpamanya adalah lebih baik dan kebajikan haiwan tersebut lebih diutamakan.000 primat digunakan setiap tahun bagi tujuan tersebut sehingga menyebabkan beberapa jenis primat hampir pupus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful