TEORI PEMBELAJARAN PENERIMAAN AUSUBEL

David Ausubel (1918-2008) merupakan ahli psikologi Amerika. Hasil kajiannya, menghasilkan konsep penting dalam pengajaran pembelajaran iaitu Advance Organizer (pendedahan/pengurusan awal). Teori pembelajaran Ausubel dikenali sebagai teori pembelajaran penerimaan, kerana beliau menekankan

Pembelajaran bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun gabungan kedu-duanya sekali. Pembelajaran akan berlaku apabila maklumat baru mempunyai kaitan dengan maklumat atau pengalaman sedia ada dalam struktur

ADVANCE ORGANIZER (Pengurusan/Pendedahan Awal)
‡ Cara utama untuk mengukuhkan struktur kognitif dan simpanan jangka panjang maklumat. ‡ Ausubel mengambarkan advance organiser sebagai bahan pengenalan yang dipersembahkan sebelum pembelajaran sebenar dan di aras abstrak yang lebih tinggi dan umum daripada kandungan bahan pembelajaran sebenar (disediakan oleh guru). ‡ Tujuan: Untuk menerangkan,

Advance Organizer (AO)

Pengurusan Awal Perbandingan/Komparatif

Pengurusan Awal Ekspositori

Pengurusan Awal Perbandingan/Komparatif 

Merujuk kepada pengetahuan sedia ada yang ada kaitan dengan isi pelajaran yang akan dipelajari. Pengetahuan ini akan digunakan untuk mempelajari maklumat baharu. Sebagai persediaan menerima maklumat baharu, penyusunan semula

Pengurusan Awal Ekspositori 

maklumat umum yang diberi sebelum pembelajaran maklumat khusus agar maklumat baru dapat diserap dan diasimilasi dengan mudah.  Guru bolehlah memberikan maklumat awal dengan menggunakan gambaran, teks dan sebagainya.  maklumat yang didedahkan akan menjadi asas kepada