HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 1. Latar Belakang 1.

1 Pengenalan Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu titik hitam yang telah mencacat keamanan dan keharmonian rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Tiada siapa yang dapat menyangka api kebencian tersebut bertukar menjadi tragedi yang sukar dilupakan. Walau bagaimanapun, bibit-bibit perpecahan kaum ini wujud sejak negara mencapai kemerdekaan lagi disebabkan ketidakpuasan hati kaum lain terhadap hak -hak keistimewaan orang Melayu seperti yang termaktub dalam perlembagaan terutamanya yang menyentuh mengenai bahasa dan pelajaran. Rentetan daripada ketidakpuasan hati itu, maka setiap perkara yang menjurus kepada hak hak keistimewaan orang Melayu dipertikaikan khususnya oleh kaum Cina. Perkara ini semakin ketara apabila di dalam kempen Pilihanraya 1969. Tanpa menghiraukan se nsitiviti serta isu-isu yang boleh mencetuskan kontroversi di kalangan kaum, orang -orang Cina telah mencabar hak-hak keistimewaan orang Melayu seperti yang termaktub di dalam Artikel 153 Perlembagaan Malaysia. Keadaan kempen yang tidak dikawal ini merupaka punca n tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Hal ini seolah-olah ada suatu elemen yang tidak harmonis antara kaum dalam Negara khususnya antara masyarakat Melayu dan Cina yang mendominasi majoriti kaum di Malaysia. 1.2 Pengajaran Daripada Peristiwa 13 Mei 1969 Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu tragedi berdarah yang banyak meninggalkan kesan terhadap politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia. Peristiwa 13 Mei sememangnya bukan suatu peristiwa yang berlaku secara tiba - tiba atau kerana sebab-sebab yang spontan tetapi ianya merupakan suatu rentetan kepada sebab-sebab atau peristiwa yang telah berlaku sebelumnya. Kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peristiwa 13 Mei . Selain itu kesan peninggalan penjajah Inggeris juga boleh dilihat sebagai punca kepada peristiwa tersebut. Amalan diskriminasi oleh Inggeris contohnya telah banyak merenggangkan lagi hubungan antara kaum di Tanah Melayu. Dari sudut ekonomi peristiwa 13 Mei, banyak meninggalkan kesan yan negatif terrhadap g masyarakat Melayu khasnya dan golongan bumiputera amnya. Pengenalan ekonomi mengikut ras umpamanya adalah bukti yang jelas kepada persoalan ini. Keadaan ini merupakan suatu kesan yang nyata selepas penjajahan British. Dasar ekonomi baru yang dirancangkan oleh kerajaan pada 1971 merupakan satu usaha bertujuan untuk mengimbangi kembali kedudukan ekonomi dan hubungan antara kaum di Malaysia. Ekoran daripada Peristiwa 13 Mei 1969, Jabatan Perpaduan Negara (kini dikenali sebagai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Keseniandan Warisan) ditubuhkan bagi menggerakkan program -program yang boleh memupuk perpaduan dan muhibah dalam masyarakat. Selanjutnya pelbagai program dari Rukun Tetangga sehingga kepada program Sekolah Wawasan dan Program Khidmat Negara, telah direka dan dilaksanakan sebegitu rupa untuk menangani dan memupuk perpaduan serta integrasi secara lebih menyeluruh. Selain Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) pula cuba membangun para remaja agar lebih patriotik dan cinta kepada negara dengan pengisian pelbagai aktiviti yang melibatkan fizikal, mental, pembinaan karektor, kenegaraan dan kemasyarakatan. Walaupun pada awal tahun pelaksanaannya ia menerima pelbagai reaksi dan kritikan lebih-lebih lagi dari segi pengurusan, namun kini diakui oleh pelbagai pihak bahawa program ini dapat membentuk sikap yang lebih positifdi kalangan generasi muda

1

sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. ekonomi dan sosial maka kayu ukur hubungan antara kaum yang mendiami sesebuah negara menjadi teras utama. Rukun negara merupakan Ideologi Kebangsaan. Antaranya :i. Satu Parti Majoriti mentadbir Negara iv. Cina dan India. Disamping itu. Disamping itu juga. Antara perancangan yang dibuat ialah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional pada tahun 1969. Dasar Ekonomi Baru ii. sosial. kerajaan turut memperkenalkan usaha yang lain untuk menjam kestabilan in Negara. Proses untuk menghasilkan sebuah masyarakat integrasi adalah suatu proses yang sukar dan amat kompleks. Banyak perancangan dibuat dan diimplimentasikan. Asimilasi pula merupakan proses percantuman antara etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. pergaulan di antara etnik juga dapat diperbaiki dengan penglibatan semua peserta dalam aktiviti kerjasama dan berkumpulan 2. Proses integrasi berlaku melalui integrasi wilayah. pihak persatuan. Dasar Kebudayaaan Namun untuk mengecapi nikmat kestabilan negara. merapatkan hubungan antara masyarakat di Sabah serta Sarawak. status kstabilan negara semakin pulih. Dalam konteks negara Malaysia. ekonomi. Di samping itu. hubungan etnik yang baik dan harmonis memberi jaminan untuk mengukuhkan pentadbiran negara. Tujuan utama merapatkan hubungan anatara kaum di Malaysia seperti Bangsa Melayu. kebudayaan. Bagaimanakah konsep integrasi berbeza daripada konsep asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional? Perbezaan konsep integrasi daripada konsep asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional adalah Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. masyarakat dan negara. selepas peristiwa 13 Mei 1969. Dasar Pendidikan Kebangsaan iii. an Akhir sekali. keluarga. ³ Negara Aman Rakyat Makmur ´. pendidikan dan politik.pelbagai kaum terhadap diri. KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 1. Kepentingan Hubungan Etnik Untuk mengukuhkan kestabilan dan keharmonian sesebuah negara termasuk aspek politik. Rukun Negara turut diperkenalkan. Rukun Negara akan dihayati oleh semua kaum yang berada dalam Negara dan merupakan teras serta tiang Negara. pertubuhan dan kesatuan perlu menyedari kepenting perpaduan. Tetapi perkara yang lebih besar ialah gabungan masyarakat seperti individu. buka sahaja pihak kerajaan yang perlu lebih berusaha ke arah itu. Proses asimilasi 2 .

PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH Dua konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan ciri ciri Asia Tenggara ialah plurality dan masyarakat plural (plural society). Manusia juga perlu memahami budaya masyarakat sendiri dan juga masyarakat lain serta memupuk kerjasama dalam masyarakat sendiri dan dengan masyarakat lain. Jelaskan kepentingan memahami konsep-konsep asas hubungan etnik dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia? Kepentingan memahami konsep-konsep asas hubungan etnik dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia: i. spiritual dan mental. dan kedua. Menggambarkan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku masyarakat. Mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial. tiada pilihan lain tetapi untuk hidup bermasyarakat. keadaan sosial dan ikatan sosial masyarakat. iii. Konsep Perpaduan dan Integrasi Konsep Perpaduan harus diperluaskan melalui acara-acara peringkat setempat supaya perpaduan kaum benar-benar wujud dan bukan semata-mata dalam acaraacara formal saja seperti tradisi rumah terbuka kebangsaan ini bukan saja untuk Hari Raya tetapi juga untuk lima perayaan utama lain iaitu Krismas. Integrasi ialah suatu proses yang sangat kompleks. darjah pluralisme sosial dan kebudayaan. Perhubungan yang lebih rapat antara wilayah dapat mewujudkan integrasi dalam bidang politik dan nilai. iv. Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Memahami hakikat bahawa manusia. Tahun Baru Cina. Asimilasi berjaya apabila etnik minoriti sanggup menerima identiti atau budaya etnik majoriti yang lebih dominan sebagai cara hidup mereka seharian. isu prasangka dan diskriminasi. 3 . Mengetahui sifat struktur sosial. Budaya memberikan identiti kepada sesuatu kelompok dalam aspek cara pengendalian hidup. ii.2. kemanusiaan. demi kelangsungan hidup. Huraikan aplikasi tiga konsep asas hubungan etnik dalam konteks Masyarakat Malaysia. Maka µmanusia itu sendiri membentuk budaya¶ dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri c. a. Konsep Budaya Dapat membina imej negara kearah mewujudkan keperibadian serta identiti. Budaya diwarisi daripada satu keturunan kepada satu keturunan. Perhubungan ini seterusnya mampu mengurangkan konflik dan mengutamakan persefahaman serta mewujudkan perasaan harmonis antara pelbagai etnik. memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian. Memberi gambaran perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara. Manusia mesti memahami sebaik mungkin cara hidup bermasyarakat. punca konflik dan struktur masyarakat bersifat kolonial. apabila wujudnya interaksi yang erat ahli kumpulan etnik yang berbeza dalam jangka masa yang lama. Deepavali. Tahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedekatan bermula dengan hubungan terpisah iaitu segregas sehinggalah hubungan i berbentuk sebati iaitu amalgamasi. b. Konsep Masyarakat 3.

Pluraliti : istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai bangsa di alam Melayu sebelum kedatangan kuasa-kuasa penjajah ( Eropah ) yang terbentuk melalui proses semula jadi tanpa sebarang rancangan pemaksaan di sebaliknya. Di mana mereka telah memperkenalkan sistem mereka yang menggalakkan perkembangan masyarakat pluralistik. Mitos Hinduisme telah mengukuhkan lagi institusi raja di alam Melayu. Asasnya ialah pembuktian sesuatu material menerusi pancaindera dan kenudiannya dipertingkatkan menerusi alat alat saintifik seperti mikroskop - 4 . alam sekitar dan system social-politik-agama yang wujud di Asia Tenggara. Alam Melayu juga terkenal sebagai pusat pengajian dan penyebaran ilmu pengetahuan sejak abad ke-7 Masihi. Kesannya daripada itu wujudlah kelompok-kelompok masyarakat yang hidup terasing daripada kelompok yang lain walaupun tinggal di tempat yang sama (Masyarakat Majmuk). 2. Satu aspek lagi menurut AlAttas ialah tidak terdapat jitab-kitab yang membincangkan idea-idea besar seperti falsafah. Bunga raya adalah dibawa dari Kepulauan Pasifik. Dasar penjajah menyebabkan mereka gagal berasimilasi dengan penduduk. Pluraliti alam Melayu boleh dikaji berdasarkan plurality social dan alam sekitar. Perubahan epistemologikal dari segi ilmu pengetahuan yang melibatkan cara berfkir dan cara melihat i sesuatu yang seterusnya akan melibatkan perubahan terhadap cara memahami sesuatu. Pengar uh Hinduuisme dan Buddhisme tidak member kesan yang besar dalam kehidupan rakyat biasa berbeza dengan pengaruh Islam (menurut Syed Muhammad Naquib Al Attas). Masyarakat Plural : ianya terbentuk selepas zaman kedatangan orang-orang Eropah. Contohnya. Di mana alam Melayu merupakan tempat persinggahan para pedagang bagi memperdagangkan bahan-bahan yang mereka bawa bersama. Penjajah membawa masuk pendatang asing dari China dan India ke Asia Tenggara untuk kepentingan ekonomi. Penjajahan Barat menjadi titik pemisah antara Pluraliti dan Masyarakat Plural. Hubungan antara alam Melayu dengan China dan India ini telah lama berlaku. Pembentukan Pluraliti di alam Melayu juga dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan India. manakala getah pula berasal dari Brazil. Hinduisme dan Buddhisme diterima baik di kalangan pemerintah alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Pluraliti alam sekitar merujuk kepada leadaan alam sekitar dan muka bumi alam Melayu yang begitu mudah berinteraksi dengan kawasan kawasan lain di dunia. Apa yang ada atau terdapat cuma kitab-kitab yang bersifat keseniaan terutamanya dalam bahasa Jawa. metafizik dan sebagainya berasaskan Hinduisme dan Buddhisme di alam Melayu. Epistemologikal bererti asal mula sesuatu ilmu pengetahuan. Pembentukan Pluraliti di alam Melayu 1. 3. ilmu pengetahuan di alam Melayu banyak berasaskan epistemologikal yang bercorak metafizik atau ilmu yang bersumberkan alam ghaib. ketuhanan. Hubungan yang terjalin ini adalah disebabkan oleh faktor perdagangan dari kedua-dua benua tersebut. Hubungan dengan China dan India. Penjelmaan dari segi material dan non -material. Amalan perubatan perdukunan dan perbomohan yang menggunakan jampi serapah dalam berinteraksi dengan pihak alam ghaib adalah manifestasi yang jelas mengenai ilmu metafizik alam Melayu. Kebesaran raja-raja juga digambarkan menerusi candi-candi yang didirikan. Penjelmaan ini dapat dilihat dan difahami berdasarkan perubahan yang bersifat epistemological yang dibawa oleh penjajah British. Zaman Hinduisme dan Buddhisme. Hubungan tersebut gterladi disebabkan oleh beberapa faktor seperti perdagangan dan pendidikan. Pluraliti social dapat dilihat berdasarkan reality kehidupan masyarakat yang ada. Kedatangan Inggeris telah mengubah epistemologi yang ber ifat non-material ini kepada s epistemology fizikal yang bersifat rasional atau saintifik. Hubungan perdagangan secara langsung antara Gugusan Kepulauan Melayu dengan China telah diasaskan pada awal a bad ke -5 Masihi. Sebelum kedatangan penjajah Inggeris. Di mana masyarakat alam Melayu terutamanya dalam kalangan raja dan bangsawan telah menerima unsur unsur agama Hindu dan Buddha yang tidak bercanggah dengan kepercayaan tempatan.

Buddhisme. Cina . Kependudukan. Pengasas Masyarakat Plural Kedatangan penjajah British ke alam Melayu khususnya Tanah Melayu telah membawa bersama sama dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan. Kebudayaan: Keterbukaan pemerintah Empayar Melaka menerima kehadiran para pedagang daripada seluiruh pelosok dunia tanpa syarat-syarat yang menyulitkan memungkinkan pelabuhan Melaka berkembang sebagai pelabuhan penting dunia. pengenalan kepada ekonomi kapitalis yang berorientasikan pasaran dan birokrasi politik. Para pegawai istana terdiri daripada campuran orang-orang Melayu tempatan dengan bangsa-bangsa asing yang dating berdagang dan menetap di istana. Interaksi antara pel agai b budaya seperti Arab pra-Islam. system. India dan negara-negara lain datang berdagang secara sukarela. Pertemuan dan pertembungan budaya-budaya besar dunia tersebut telah melahirkan satu cirri fenomena kepluralitian budaya. Arab Islam dan Eropah (Portugis. Dari segi pemerintahan: Pemerintahan dijalankan dengan sikap penuh diplomasi dan terbuka. Zaman Kesultanan Melayu Melaka merupakan zaman keemasan dan kemuncak keagungan kerajaan Melayu. Perkhawinan campur telah berlaku antara pemerintah Melaka dengan anak perempuan pemerintah Negara China dan lain -lain. Melaka diperintah oleh para sultan dan pembesaryang berpandangan jauh. Pluralisme budaya bukanlah suatu fenomena baharu dalam alam Melayu. Kemajuan perdagangan dan kemajuan sebagai kota metropolitan memungkinkan Melaka wujud sebagai kota multi-budaya di mana setiap budaya mempunyai tempat masing-masing. pemerintahan Negara dikawal oleh penjajah manakala agama dan adat 5 . Perubahan epistemologikal yang besar ialah dari segi pemisahan di antara Negara dan Agama. struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka jauh berbeza dengan sistem yang ada di alam Melayu. Kec ekapan kawalan terhadap hasil rempah-ratus yang menjadi tarikan kepada kedatangan pedagang asing berdagang ke Melaka. Ini mewujudkan kategori masyarakat yang baik yang tidak pernah wujud sebelumnya iaitu masyarakat Baba. Kesan daripada itu muncullah pelbagai ilmu dan institusi moden.dan sebagainya. Zaman Empayar Kesultanan Melayu Melaka adalah merupakan zaman plurality kerana proses penghijrahan berlaku secara semula jadi atau alamiah tanpa ada paksaan daripada mana -mana pihak di mana mereka tidak memerlukan passport dan visa untukm memasuki sesuatu kawasan. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka telah memperlihatkan wujudnya interaksi aktif di kalangan pelbagai kaum dan bangsa di Melaka. Mereka telah berakomodasi dengan penduduk tempatan dan sistemnya dengan baik. Pedagang dari Arab. Kesannya di alam Melayu. Prinsip. Belanda & British) dengan budaya alam Melayu telah berlaku sekurang-kurangnya sejak abad ke-5 Masihi lagi. Pemerintahan Melaka pada masa itu telah mengambil kira keharmonian antara kaum. PUNCAK PLURALITI ALAM MELAYU: EMPAYAR MELAKA (KESULTAN AN MELAKA) MERCU HUBUNGAN ETNIK PRA-PENJAJAHAN. Malah pelaksanaan Undang -undang Laut Melaka itu sendiri telah menjamin tahap keselamatan yang tinggi kepada ribuan kapal pedagang. Perdagangan Melaka pada waktu itu berjalan dengan lancer hasil daripada system pemerintahan terbuka dan pentadbiran pelabuhan yang cekap. Hinduisme. Di mana empayar Melaka pada masa itu merupakan tempat pertemuan para pedagang dari seluruh pelosok dunia sehingga ianya digelar ³The Venice of The East´. Perlembagaan Melaka yang berasaskan ajaran Islam iaitu (Hukum Kanun Melaka dan Undang undang Laut Melaka) telah menyumbangkan atau menggalakkan kepada kemakmuran dan kemajuan system pemerintahan Melaka. Kesemua ini kemudiannya dikenali sebagai ilmu kolonial.

bahasa Melayu berkembang pesat. Suluk manakala kaum Kadazan Dusun dan Murut ialah masyarakat bumiputera yang bukan beragama Islam (beragama Kristian dan fahaman animism) tetapi sebahagiannya juga beragama Islam. Penduduk di Sarawak . CAMPURTANGAN BRITISH DAN KELAHIRAN MASYARAKAT PLURALISTIK 6 . Pada zaman pemerintahan Islam seperti Kerajaan Melaka dan Kerajaan Aceh telah memainkan peranan dalam bangsa Melayu. Bugis. Selain daripada itu terdapat juga sebahagiannya datang dari sekitar Kepulauan Melayu seperti Jawa. Srivijaya dan Majapahit. Ianya menjadi bahasa Lingua-franca di alam Melayu terutamanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pulau Borneo. Penduduk di sabah . Bahasa Melayu adalah berasal daripada bahasa Austronesia atau juga dikenali sebagai bahasa Malay-Polinesia. Eksekutif dan Kehakiman telah diperkenalkan oleh penjajah. Suluk. Kaum yang beragama Islam seperti kaum Bajau. Melayu-Patani. Murut. Bahasa Melayu mula berubah setelah kedatang ajaran Hindu di an mana pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu kuno. modal dan buruh. Kedayan dan lain-lain. Selain itu terdapat juga suku kaum asli iaitu Jakun. Ini dapat dilihat seperti Kerajaan Kedah Tua. Jawa dan Sumatera. Aspek Geo. Kenyah. Bajau. Selepas Kerajaan Melaka maka munculm pula kerajaan Johor -Riau dan Brunei. Mereka ini terangkum sebagai Rumpun Melayu (mempunyai cirri-ciri persamaan budaya yang jelas antara satu suku dengan suku yang lain. Idahan. Melanau. Murut. Kedayan dan lain-lain. Senoi dan lain-lain. Sakai. Melayu. Teologi. Sistem ekonomi ini bergantung kepada pas aran. LATARBELAKANG BANGSA MALAYSIA DALAM KONTEKS KEPULAUAN MELAYU. Kepulauan Melayu (Nusantara): ianya terdiri daripada Semenanjung Tanah Melayu. Bidayuh. Melayu -Brunei. Pengenalan tulisan Jawi menyebabkan perkembangan ilmu (Kesusasteraan. Terdapat pelbagai suku kaum peribumi iaitu Iban. Ianya berbeza dengan kuasa mutlak raja yang tiada agihan kuasa.penduduknya lebih heterogenes dan dikenali sebagai bumiputera. Hasil daripada pemerintahan moden ini berkembangnya sistem ekonomi kapitalis yang berasaskan ekonomi perindustrian dan perdagangan. Kenyah. Falsafah dan Tasawuf). Sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa di antara tiga unsure penting iaitu Legislatif.budaya. Minangkabau. Terdapat pelbagai suku kaum peribumi seperti Kadazan dusun. Kayan dan Bisaya merupakan masyarakat bumiputera bukan Islam (beragama Kristian dan fahaman animism) tetapi sebahagiannya juga beragama Islam. Melanau dan Kedayan merupakan masyarakat bumiputera yangb beragama Islam. Kelabit. Kerajaan Tradisi Melayu ± Pada zaman Hindu-Buddha mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Banjar. Bisaya. Bahasa Melayu adalah bersifat dinamik. Aspek Rumpun Bangsa Di Semenanjung Tanah Melayu penduduknya ialah terdiri daripada kelompok Melayu yang bertutur dalam bahasa Melayu serta mengamalkan cara hidup orang Melayu dan beragama Islam. Suku kaum ini pula terdiri dua iaitu Islam dan bukan Islam. gugusan Kepulauan Maluku. Melayu-Brunei. Penan. Aspek Bahasa. Masyarakat tera wal ialah orang Melayu yang terdiri daripada pelbagai suku etnik dan mempunyai pelbagai kepercayaan dan cara hidup. Murut. Perkembangan pesat ekonomi kapitalis inilah yang mendorong kepada kewujudan masyarakat plural di alam Melayu dengan kemasukan bangsa asing yang dibawa oleh penjajah untuk tujuan pengeksploitasiam ekonomi dengan segera dan menguntungk an. Kayan.istiadat peribumi di bawah pengawasan sultan Melayu. Kelabit. Iranun.penduduknya lebih heterogenes dan dikenali sebagai bumiputera. Melayu. Langkasuka. selatan Filipina. Dengan kedatangan pengaruh Islam pada abad ke-13 dan ke-14 Masihi. Bahasa Melayu berkembang menjadi 150 cabang bahasa lain mengikut suku kaum yang ada di Kepulauan Melayu. Bisaya. Iban.

Bidayuh. pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Selain daripada itu terdapat juga migrasi penduduk Arab-Parsi dan Ceylon. Dengan ini pada tahun 1931 didapati 34 % daripada penduduk Tanah Melayu ialah orang Cina. Penjajahan British ini telah meninggalkan kesan yang sangat besar dalam politik. Melaka pada tahun 1824 dan Singapura pada 1826 bermulalah penguasaan British ke atas Tanah Melayu. Miri dan Bintulu manakala di Sabah. Mereka ini di bawa masuk untuk bekerja di lading-ladang getah. British telah melaksana kan dasar Pecah dan Perintah bagi memudahkan kawalan ke atas imigran tersebut. Jawa dan Jepun untuk bekerja di lading tembakau. Pada tahun 1895 hingga 1927 terdapat lebih daripada 6 juta oranjg Cina berhijrah ke Tanah Melayu. Penguasaan keluarga Brooke pada tahun 1841 ± 1946 telah menggalakkan kemasukan orang Cina untuk bekerja sebagai pedagang. Di Sarawak pula kaum Bumiputera yang utama ialah orang Iban. Manakala pihak British terus berhubung dengan sultan sultan Melayu untuk mendapatkan persetujuan mereka.W. pembalakan dan pemeliharaan mutiara. di mana penasihat British pertama yang mati dibunuh iaiatu J. Cina bekerja perlombongan dan perdagangan dan kaum India bekerja di perladangan dan kerja raya. Ini diikuti oleh British yang menguasai ke atas pelabuhan Pulau Pinang pada tahun 1786. Filipina. Di Sarawak orang Cina bertumpu di kawasan Bandar Sibu. Belanda pada tahun 1641. tiket kredit. Sebagai contohnya.W Birch. secara berkumpulan dan persendirian. Pada tahun 1911. Imigran yang masih tinggal di Tanah Melayu membentuk satu masyarakat yang tetap dan mengasaskan organisasi social masing-masing. Perjanjian ini telah membentuk satu pembentukan sempadan Kepulauan Melayu di bawah pengaruh British dan Belanda. petani dan pelombong. Dalam proses campurtangan ke atas kerajaan Melayu. Ianya bermula pada tahun 1880an dan pesat pada abad ke -20. sektor perkhidmatan dan kerja raya. Ini diperkuatkan lagi dengan terbentuknya satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Penjajah juga telah membezakan sistem pendidikan 7 . demografik dan sosio-ekonomi Tanah Melayu KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK ATAU PLURALISTIK Kewujudan ini berkait rapat dengan dasar British mengeksploitasi ekonomi Tanah Melayu untuk keuntungan yang cepat dan maksimum. Akibat daripada penjajahan ini juga telah menimbulkan penentangan tokoh atau mas yarakat tempatan ke atas kuasa Barat. Di Sabah ianya dikuasai oleh Pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British (SBBUB) pada tahun 1881 ± 1946 juga telah menggalakkan penghijrahan masuk orang Cina ke Sabah. Masyarakat Cina ini bertumpu di sekitar Pulau Pinang hingga ke Singapura dan negeri negari pantai barat. Jawa dan Sumatera datang ke Tanah Melayu untuk bekerja dalam sector pertanian dan tinggal di luar Bandar. Contohnya orang-orang cina telah membentuk persatuan dan pertubuhan social masyarakat mereka (Huatuan). pengasingan tempat tinggal dan pengasingan sistem pendidikan. Dasar British telah mengasingkan kaum menceburi sector ekonomi a dalah berbeza iaitu : Melayu sebagai nelayan dan petani (sektor luar Bandar ). orang India hanya 10 % daripada penduduk Tanah Melayu dan telah meningkat kepada 15 % pada tahun 1921. migrasi orang India dari selatan India dan di bawa melalui sistem Kangani. Migrasi penduduk melayu dari Indonesia. Selain daripada orang Cina. Syarikat Berpiagam Borneo Utara British membawa masuk buruh asing seperti orang Cina.Penguasaan kuasa penjajah ke atas Melaka oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. kelapa. Pada tahun 1874 pihak British telah memberkenalkan pentadbiran ke atas Tanah Melayu iaitu Sistem Residen di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Sistem Penasihat di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. getah. Kesannya. Perkembangan sistem E konomi Moden dan Ekonomi Tradisional tidak seimbang. kuasa Barat (British) telah mengiktiraf orang Melayu sebagai Tuan kepada tanah airnya. Melayu dan Melanau. Dasar British yang membawa masuk orang Cina dari Kwangtung dan Fukien melalui sistem kontrak buruh. Dengan ini timbullah Sistem Ekonomi Duaan/Dualisme Ekonomi.

bagi setiap kaum iaitu Sekolah Inggeris. Cina dan India telah bersatu untuk mendesak British memberikan kemerdekaan. Demokrasi di Negara ini telah berjalan lancer terutamanya semenjak pilihan raya umum pertama pada tahun 1955. Matlamat utama dasar pendidikan menurut kedua -dua laporan tersebut ialah untuk menyatukan kanak-kanak daripada berbilang etnik di bawah satu sistem pendidikan kebangsaan dengan menggunakan satu bahasa pengantar tunggal iaitu bahasa Melayu. Cina dan India. Janji taat setia dan saling menghormati ini diistilahkan sebagai waad. Kedua ± berlaku dalam komnteks masyarakat pluralistic hasil daripda syarat yang dikenakan oleh pihak British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Pucuk pimpinan parti Perikatan telah mencapai kesepakatan pada tahun 1956 dan bersetuju dengan Akta Pendidikan 1957 di atas prinsip: a) Sekolah pelbagai aliran di benarkan dan pengajaran dalam bahasa ibunda masing -masing dibenarkan. pembentukan parti parti etnik dan µcoalition¶sebagai model permuafakatan politik (Parti Perikatan. Politik: Malaysia dianggap sebagai sebuah Negara yang berupaya melaksanakan sistem demokrasi dengan berkesan. Kerjasama parti parti politik dalam pakatan parti pemerintah telah berkembang dengan peningkatan keahliannya. Bahasa Inggeris masih bahasa rasmi. geografi dan buku -buku teks yang lain mestilah berteraskan Malaysia. Pada dasarnya hubungan kaum baik dalam konteks µbercampur tetapi tidak berssatu¶. Perlembagaan: Kontrak social merupakan satu kesepakatan yang telah dirunding. Setiap aliran ini mempunyai adunan dan acuan pendidikan yang berbeza. Dari segi sejarah terdapat dua peringkat kontrak social di alam Melayu iaitu: Pertama. sekolah Melayu peringkat rendah yang dib antu oleh British untuk jadi petani yang pandai sikit. Barisan Alternatif).dan ketiga pula sekolah vernacular Cina dan India. Selepas era 1960an perjalanan politik terus berkembang secara dinamik. Perlembagaan merupakan panduan asas kepada perlaksanaan sistem politik di Negara ini. Barisan sosialis.berlaku pada zaman pluraliti iaitu janji taat setia dan saling menghormati antara rakyat dan raja. Dasar-dasar kerajaan berkaitan perhubungan etnik melalui formula tolak ansur telah berjaya mengekalkan keharmonian masyarakat di Malaysia. Melayu. ada 4 aliran dalam sistem pendidikan iaitu aliran Inggeris. barisan nasional. sukatan mata pelajaran dan orientasi. Kedua. d) Bukan lagi berteraskan Negara China dan India (John Lowe. iaitu Laporan Razak 1956b dan Laporan Rahman taib 1960. Ini usaha bersama tan Cheng Lock dan Dato¶ Onn Jaafar. maka di sekolah -sekolah Cina dan Tamil wajib mengajar bahasa Melayu sebagai salah satu daripada mata pelajaran. b) Oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Dengan itu terbentuklah jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (Communities Liason Committee ± CLC) pada tahun 1949. Sistem pendidikan Kebangsaan telah dibentuk berasaskan keseragaman kurikulum. Perlembagaan mencatatkan kontrak social yang dipersetujui bersama antara kaum di Negara ini. Sekolah Cina dan Sekolah Tamil. contoh penubuhan Barisan Nasional tahun 1974. Setiap etnik mempunyai wakil dalam bentuk parti politik dan mencapai persepakatan untuknhidup dalam aman dan damai. Pendidikan: Sebelum Penyata Razak. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan 1957. c) Pendekatan dalam mata pelajaran sejarah. 8 . 1960). di mana tiga kumpulan etnik utama iaitu Melayu. Terdapat juga sekolah agama dan mengaji Quran. sekolah Melayu. MASYARAKAT PLURALISTIK SELEPAS MERDEKA. Semasa penjajah ianya dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu: Pertama ± pendidikan British rendah dan menengah yang mana anak -anak di kalangan bangsawan Melayu dan hartawan Cina dan India.

Isu yangb berkaitan dengan ekonomi memerlukan iltizam yang kuat daripada semua pihak untuk merapatkan jurang yang sedia ada. Ketiga ± jelas terdapat ketidakseimbangan antara etnik.Ekonomi: Selepas mendapat kemerdekaan tahun 1957. dan 4. Perancangan selepas merdeka. Perancangan dan era Dasar Ekonomi Baru. Rancangan pramerdeka iaitu Rangka Pembangunan Persekutuan Tanah Melayu (1950 1955) dan rancangan Persekutuan Tanah Melayu Pertama (1956 ± 1960). Ideologi secular telah mempengaruhi perubahan dalam sistem masyarakat sepadu. Etnik Cina menguasai separuh daripada keseluruhan sektor ini. merangkumi Rancangan Prsekutuan Tanah Melayu Kedua (1961 ± 1966) dan sebahagian daripada Raancangan Malaysia Pertama (1966 -1970). kerajaan telah menggiatkan usaha untuk mengatasi pelbagai masalah sosio-ekonomi dan sosio-politik. pemasaran. 13 Mei 1969). Komoditi utamanya ialah padi dan perikanan. KESIMPULAN Memahami plurality adalah asas penting kea rah memahami pembentukan masyarakat plural. Keperluan untuk memperbetulkan kedudukan dimensi ekonomi ini amat mendesak kerana ia menjadi sebagai salah satu asas dalam memup kerjasama antara uk etnik. Persefahaman dan kerjasama inilah yang membolehkan Negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan seterusnya mempergiatkan usaha untuk mengeratkan perpaduan nasional dan keharmonian kaum. ( contohnya. Ketidakseimbangan kedudukan ekonomi berdasarkan etnik juga harus diatasi kerana ia dapat menjadi sumber pencetus konflik. Ia bercirikan budaya luar Bandar (Ness. Pluraliti masyarakat Malaysia diperkukuhkan melalui dasar -dasar Negara yang dibentuk berteraskan persetujuan bersama. Kedua ± sistem ekonomi tradisional diidentifikasikan dengan sektor ekonomi pertanian. 9 .Pluraliti telah sedia wujud di alam Melayu. Dasar-Dasar Pembangunan Negara. 3. Sistem ekonomi dualism ini merujuk kepada dua orientasi dan tumpuan yang bberbeza namun bergerak seiring dengan garis etnik: Pertama ± sistem ekonomi moden yang mendominasi keseluruhan organisas pengeluaran (getah i dan bijih timah). 2. manakala etnik Melayu dan India masing -masing Cuma menguasai satu perempat sahaja. Rancangan pembangunan ekonomi Negara dibahagikan kepada empat peringkat iaitu: 1. 1967). Teknik pengeluarann ya. tenaga kerja serta modal adalah didominasi oleh etnik Melayu.

Penubuhannya bertujuan untuk membantu dan memperjuangkan kepentingan politik. orang Cina menubuhkan parti mereka. Pada peringkat awal. Kesedaran politik orang Cina dan orang India berteraskan kepada pergolakan politik di negara China & India sebelum lahirnya parti politik kaum itu sendiri di Tanah Melayu. Budaya berpersatuan telah diamalkan oleh orang Cina sejak di China. Berbeza dengan orang Melayu. telah bermula kesedaran berteraskan keagamaan. Orang India menubuhkan Malayan Indian Congress (MIC) pada Ogos 1946. Orang India pula h sebagai sumber tenaga buruh dalam sektor perladangan.Kedua -dua sektor ekonomi (perlombongan & perladangan) adalah tulang belakang ekonomi British di negara ini. Cina & India Sebelum penubuhan parti-parti politik. setiap kaum dipisahkan dengan kegiatan ekonomi. budaya. keturunan. 41 pertubuhan Melayu dari pelbagai bahagian Tanah Melayu dan Singapura berhimpun di Kelab Selangor. Melihat kepada perkembangan politik di Tanah Melayu. Kelahiran UMNO adalah hasil cetusan semangat kebangsaan orang Melayu dalam memperjuangkan kepentingan dan hak -hak mereka di bawah Rancangan Malayan Union. Perkembangan Politik Kepartian Melayu. MCA lebih menumpukan perhatian kepada kerja-kerja sosial dalam membantu orang Cina menghadapi zaman Darurat di Tanah Melayu. Perikatan telah berjaya dalam pilihanraya & dapat mengukuhkan kedudukannya ke arah memperjuangkan berkerajaan sendiri dan kemerdekaan bagi Tanah Melayu. agama dan kepercayaan serta cara hidup dan nilai hidup yang berbeza. kesedaran politik di kalangan penduduk berbilang kaum telah lahir. Thivy (1946-1947). UMNO berjaya mencapai kesepakatan dengan Malayan Chinese Association (MCA) dalam membentuk Perikatan UMNO -MCA dalam menghadapi persaingan politik di Tanah Melayu.Huraikan bagaimana prosses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia. China dan India. Kerjasama itu kemudian diperkukuhkan dengan penyertaan Malayan Indian Congress (MIC) pada tahun 1954 dan membentuk Perikatan UMNO-MCA-MIC. kemudian berkembang kepada pembentukan persatuan kenegerian dan seterusnya pertubuhan bercorak politik sebelum penubuhan parti politik. tempat tinggal dan sistem persekolahan yang berbeza. kegiatan politik orang Cina dan India di Tanah Melayu berdasarkan kepada peristiwa politik di negara asal mereka. persetujuan dicapai untuk membentuk UMNO atau Perubuhan Kebangsaan Melayu t Bersatu (PEKEMBAR). Pada 11 Mei 1946. Penubuhan Malayan Chinese Association (MCA) dimulakan pada satu majlis makan malam di rumah Yong Shook Lin pada 15 Disember 1948. Kehadiran imigran asing telah melahirkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. untuk membantah perlembagaan Malayan Union. 10 . Kepelbagaian etnik di Malaysia telah mempengaruhi dan mencorakkan pembangunan politik di Negara ini. n Antara 1 . Kuala Lumpur. Malaysia mempunyai penduduk berbilang kaum dengan latar belakang sejarah. Ini kerana kedatangan mereka ke Tanah Melayu pada awalnya hanyalah untuk mencari kekayaan sebelum kembali ke negara asal mereka. MIC diketuai oleh John A. ekonomi dan sosial orang India di Tanah Melayu. Orang Cina digalakkan datang kerana keperluan sebagai tenaga buruh di sektor perlombongan biji timah.4 Mac 1946. United Malays National Organisation (UMNO) ditubuhkan oleh orang Melayu kesan daripada bantahan terhadap rancangan Malayan Union yang diperkenalkan oleh British pada tahu 1946. Dasar penjajah British telah menggalakkan kemasukan imigran asing (dari China dan India) ke Malaysia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mengembangkan sistem ekonomi penjajah. Di kalangan orang Melayu.

Pergabungan parti-parti politik yang beasaskan etnik telah membawa kepada pemup ukan hubungan etnik yang lebih harmonis. C. politik dan ekonomi yang wujud akibat permintaan yang berlainan daripada pelbagai etnik. Perlembagaan juga berperanan sebagai panduan bagi membentuk undang -undang sama ada oleh pihak kerajaan atau rakyat. S. Tan.C. Perkembangan tersebut sangat penting untuk memahami proses politik antara etnik dan hubungan antara Kerajaan Pusat serta Kerajaan Negeri. kerjasama antara orang Melayu dan bukan Melayu semakin kuat . Pelbagai kumpulan etnik hidup secara harmonis dan menghormati antara satu sama lain. Kesediaan dan rela berkongsi kuasa dapat menggambarkan dengan jelas sikap akomodarif yang wujud pada masa itu di mana orang Melayu dengan penuh rela hati menyokong calon.Kemenangan parti perikatan dalam pilihan raya 1955 teal menjadi bukti bahawa kerjasama politik dan perkongsian kuasa antara etnik boleh berjalan dengan baik. Sabah. khasnya berkaitan Sabah dan Sarawak. Jawatankuasa ini telah berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. ka Perlembagaan ialah kumpulan peraturan atau undang-undang sama adayang bertulis atau tidak bertulis. Sarawak dan Singapura untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia. Antara tokoh yang menganggotai jawatankuasa ini ialah Dato¶ Onn Jaafar. Goonting dan E.kerusi mereka kepada pemimpin dari kaum Cina dan India. Dato¶ Abdul Wahab Abdul Aziz. Konsep ini begitu meluas diamalkan di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mere dalam keadaan harmoni. Dengan pengenalan Persekutuan Tanah Melayu. C. yang menentukan organisasi kerajaan. Kerjasama yang lebih erat antara orang Melayu dan bukan Melayu terus terjalin apabila British mensyaratkan kemerdekaan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini bersatu padu dan bekerjasama. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum ( Communities Liason Comittee ± CLC ) 1949 yang terdiri daripada pelbagai golongan etnik telah menyelesaikan sesetengah masalah perlembagaan. Pemimpin Melayu sanggup melepaskan kerusi. CLC juga merupakan organisasi pertama ditubuhkan secara tidak rasmi bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta dasar pendidikan. tetapi demi perpaduan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa. MCA 15 kerusi dan MIC sebanyak 2 kerusi. Suruhanjaya Reid menghasilkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang dianggap sebagai kontrak sosial merupakan satu persetujuan yang dicapai antara etnik Melayu. Tan Cheng Lock. i) Jelaskan sikap akomodatif yang wujud semasa penggubalan Perlembagaan Malaysia.2 peratus. Dr J. Thuraisingham. tetapi ini tidak sekali-kali mencegah dan menyekat bangsa-bangsa bukan Melayu daripada 11 . setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dalam bidang ekonomi dan pendidikan dan mereka saling bergantung. Pada peringkat pemerintahan pusat.Cina dan India Perjanjian Malaysia 1963 merupakan satu lagi persetujuan yang dicapai antara para pemimpin Persekutuan Tanah Melayu . Dalam pilihanraya 1955 Perikatan yang diterajui oleh UMNO telah meminta 40 kerusi diberikan k epada UMNO atas alasa jumlah pengundi Melayu ialah 84.calon Parti Perikatan berbangsa Cina dan India.prinsip umum bagaimana kuasa-kuasa tersebut dilaksanakan.E. Semangat akomodatif yang dapat dilihat ialah persefahaman orang bukan Melayu terhadap keistimewaan orang Melayu. Orang Melayu memberikan pengorbanan yang begitu banyak daripada hak -hak sebagai Bumiputera Tanah Melayu kepada bangsa bukan Melayu. pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan dan prinsip. KONSEP AKOMODASI Akomodasi merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik yg lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing masing. UMNO diperuntukkan 35 kerusi sahaja. Walaupun ada jaminan hak-hak istimewa orang Melayu dalam Perjanjian Persekutuan .

Hal ini amat penting kerana kontrak sosial dapat diertikan sebagai resipi kehidupan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. namun kaum lain turut sama dapat hidup dengan aman damai di Malaysia tanpa berasa tertindas. KEPENTINGAN KONTRAK SOSIAL Ternyata selepas hampir 50 tahun kemerdekaan Malaysia. menengah. Pengajaran utama yang harus dipelajari oleh kaum bukan Melayu ialah peristiwa rusuhan 13 Mei 1960 kerana mencabar kedudukan orang Melayu seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. kontrak sosial merupakan satu istilah permuafakatan antara kaum yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan di kalangan rakyat dan pemimpin yang terdiri daripada kaum Melayu. Kontrak sosial ternyata berjaya membawa semua kaum di Malaysia supaya meng hormati setiap hak yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Pemeteraian kontrak sosial ini juga turut disertai dan dipersetujui oleh parti-parti yang mereka wakili iaitu UMNO. walaupun ada sebahagiannya yang tidak disuratkan dan boleh dipindamengikut keadaan. Di samping itu. kontrak sosial sememangnya wujud dalam sejarah negara dan permuafakatan yang dicapai itulah yang mentakrifkan negara kita dan seterusnya menentukan sifat negara.mencapai kesenangan dan kejayaan. Penyebaran luas maklumat mengenai kontrak sosial perlu dijalankan secara sungguh -sungguh. Oleh itu.unsur tradisi dan kontrak social dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. namun segala perubahan itu mestilah merupakan persetujuan bersama atau keizinan bersama. Cina dan India. Apatah lagi kontrak sosial itu telah diinstitusikan dengan menyuratkannya ke dalam Perlembagaan Persekutuan. kolej dan universiti. KONSEP KONTRAK SOSIAL Secara mudah. Sehingga sekarang h ak-hak istimewa Melayu itu masih belum menghasilkan keadaan yang setaraf antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Meskipun kaum bumiputera telah diberi keistimewaan dan hak -hak tertentu berbanding kaum lain. Sebahagian masyarakat bukan Melayu ketika itu mungkin menganggap kontrak sosial sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka yang pada 12 . terutama generasi muda daripada kalangan anak-anak Melayu. Kontrak atau perjanjian tidak boleh diubah secara satu pihak sahaja. Mereka mesti memahami dan menghargai apa yang tersirat dan yang tersurat dalam kontrak sosial itu. MCA dan MIC. kontrak sosial yang dipersetujui perlu dijadikan rujukan asas segala usaha untuk menegakkan keadilan sosial di negara ini. diperturunkan. Kontrak sosial sebenarnya merupakan watikah asas keadilan sosial untuk negara. hal ini jelas dapat disimpulkan sebagai semangat akomodatif yang wujud semasa penggubalan perlembagaan Malaysia. Cina dan India. terutamamelalui sistem pendidikan di pelbagai peringkat sama ada rendah. Istilah ini sebenarnya tidak wujud dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 tetapidari perspektif lain. Semua yangterlibat dalam perjanjian itu mesti setuju kepada perubahan dan pindaan. Keadilan sosial yang terkandung dalam perjanjian ini merangkumi bukan sahaja soal keadilan ekonomi tetapi juga keadilan politik dan keadilan kebudayaan. Seperti dalam mana-mana kontrak atau perjanjian. asal usul dan rentetan sejarah kontrak sosial ini mesti didedahkan. ii) Huraikan peranan dan kepentingan unsur. formula kontrak sosial yang telah dipakai telah berjaya menyatupadukan semua kaum di Malaysia tanpa berlaku sebarang konflik perkauman. Kontrak sosial di Malaysia lebih merujuk kepada permuafakatan dan perkongsian hidup bersama secara aman harmoni antara penduduk dalam masyarakat majmuk di negara ini. Ini berlainan dengan masyarakat di negara lain yang mempunyai konflik antara kaum disebabkan kegagalan masyarakat untuk menghormati dan patuh pada kontrak sosial yang telah ditetapkan. aman makmur dan harmoni. dipelajari dan dihayati oleh setiap lapisan masyarakat. Sesungguhnya elemen -elemen kontrak sosial yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan tanpa syak lagi adalah asas bagi melicinkan urusan pentadbiran negara dan menolak sebarang percubaan memperso alkan mana-mana daripada elemen-elemen ini yang berkemungkinan akan mencetuskan perpecahan dalam keharmonian kaum.

lahir dan membesar di Malaysia. perlembagaan lahir hasil daripada perkembangan sejarah. orang Melayu akan memprotes dan ini sekaligus boleh menimbulkan ketidaksefahaman dan sangsi dengan kaum lain. Elemen-elemen ini yang menjadikan bangsa Melayu selaku bangsa asal yang mendiami Tanah Melayu memasukkannya ke dalam Perlembagaan bagi mengekalkan keistimewaan mereka iaitu institusi beraja. "Lupakan formula kontrak sosial antara kaum ± Keng Yaik". agama persekutuan . Apa yang penting ialah kedua-dua pihak harus saling memahami. Masyarakat bukan Melayu perlu memahami kedudukan politik Melayu atau sistem kenegaraan Melayu dan pengaruhnya kepada negara manakala kaum bumiputera pula harus memahami hakikat masyarakat berbilang kaum yang terdapat di negara ini.Kedudukan keistimewaan orang melayu dan pemerintahan beraja. Generasi bukan Melayu sekarang pula menganggap kontrak sosial ini sebagai sesuatu yang sudah berlalu. masyarakat bumiputera pula diberi perlindungan melalui fasal-fasal dalam Perlembagaan tentang hak istimewa orang Melayu. Datuk Seri Dr. 14 Ogos 2005]. i) Bahasa Kebangsaan Bahasa kebangsaan diwujudkan untuk komunikasi dan bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi negara bagi menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. "Suqiu keterlaluan ± PM -Kerajaan menolak sama sekali tuntutan hapuskan hak istimewa orang Melayu". bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Contoh-contoh polemik di atas seharusnya perlu dielakkan bagi menjamin keharmonian kaum di Malaysia. formula kontrak sosial itu membuatkan masyarakat Cina dan India merasa kecil hati. 24 Disember 1998].[Utusan Malaysia. Oleh itu bagi mengelakkan rasa prejudus ini dan mengelak perkara yang tidak dijangka adalah lebih wajar jika kita mengambil jalan mudah dengan tidak membicarakan tentang kontrak sosial secara terbuka. Perlembagaan juga merakamkan sifat-sifat asal negara itu merangkumi nilai tradisi. Isu bahasa sentiasa menjadi faktor terpenting dalam menentukan jati 13 . Semua unsur-unsur tradisi tersebut memainkan peranan yang penting dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Begitu juga kenyataan yang dibuat oleh Presiden Gerakan. Menurut beliau.[Utusan Malaysia. Ini kerana ia telah pun termaktub di dalam perlembagaan. Jika golongan r bukan Melayu diberi kewarganegaraan atas syarat syarat tertentu. Empat perkara tersebutlah yang di ambil kira semasa membentuk perlembagaan iaitu Bahasa Kebangsaan. KEPENTINGAN UNSUR-UNSUR TRADISI Di mana-mana negara sekalipun. kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. hak keistimewaan orang Melayu.Mereka tidak nampak kenapa ia masih dibangkitkan kerana bagi mereka iaadalah sesuatu yang automatik.masa itu terdiri daripada imigran atau keturunan imigran. Oleh yang demikian seharusnya polemik berkaitan hak-hak kaum lain tidak dipertikaikan. Mereka juga tahu bahawa hak istimewa masyarakat bumiputera merupakan sebahagian daripada kont ak sosial. Ini kerana mengapa perlu kontrak sosial dirombak sedangkan formula tersebut ternyata berkesan hingga kini dalam memelihara perpaduan antara kaum. Lim Keng Yaik yang menggesa parti-parti politik melupakan formula kontrak sosial antara kaum yang dipersetujui semasa negara mencapai kemerdekaan. Hak orang bukan Melayu tidak boleh disangkal kerana mereka telah lama bermastautin. politik dan kebudayaan. Penulis teringat polemik berkaitan isu kontrak sosial ini yang pernah ditimbulkan oleh Jawatankuasa Rayuan Pilihan Raya Persatuan-Persatuan Cina Malaysia (Suqiu) satu ketika dahulu iaitu tentang 83 tuntutan yang antaranya menuntut agar semua orang Cina mendapat semua perkara yang dianggap sebagai hak mereka dan menghapuskan hak istimewa orang Melayu. Mungkin jika kontrak sosial ini dibincangkan secara terbuka akan memberi lebih banyak kesan kepada setiap kaum di Malays Ini kerana jika ini sudah tentu ia.

Apabila Tanah Melayu dijajah. Semasa penjajahan British. aman dan terus membangun melalui perpaduan dalam kepelbagaian berasaskan prinsip berkongsi. bekerjsama. iii) Agama Persekutuan Selain itu juga. tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan´ [Perkara 3: Perlembagaan Persekutuan] Islam sebagai agama rasmi negara tidak membimbangkan kaum lain kerana kebebasan beragama dijamin dalam Perlembagaan iv) Pemerintahan beraja Institusi beraja di Malaysia bermula sebelum kedatangan penjajah. Ia melambangkan kesinambungan sejarah dan menjadi sebahagian daripada identiti negara.. Keperluan satu bahasa kebangsaan yang menjadi pertuturan umum dan bahasa rasmi kebangsaan disedari penting untuk menyatukan rakyat pelbagai asal keturunan yang masing-masing dengan bahasa pertuturannya. Selain itu juga. British memperkenalkan Malayan Union yang menghapuskan sistem beraja sebelum memberikemerdekaan kepada Tanah Melayu. kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan adalah satu isu yang penting kerana ianya berkait rapat dengan kepercayaan dan pegangan orang Melayu di Malaysia. kontrak sosial dan undus-unsur tradisi adalah satu formula mewujudkan satu cara hidup yang dinamik. Perlembagaan Malaysia mempunyai satu peruntukan khas di bawah Perkara 153 bertujuan memelihara orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak.. kontark sosial antara kaum di Malaysia member jaminan kepada masyarakat pribumi. Raja-raja Melayu menggambarkan ciri-ciri asal negara Malaysia. Kerana itu. raja-raja negeri Melayu merasakan kedudukan mereka mula tergugat. agihan biasiswa atau pendidikan atau latihan atau lain-lain kemudahan yang diberikan oleh kerajaan termasuk permit atau lesen perniagaan. Selain itu. Maka bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dengan tidak mengenepikan bahasa lain.diri sesebuah negara dan kontrak sosial. akhirnya kemerdekaan diberikan kepada Semenanjung Tanah Melayu.. Perk ara 153 menggariskan bahawa Yang di-Pertuan Agong.. Kedudukan istimewa orang Melayu yang lain termasuklah peruntukan Perkara 89 dan 90 yang memberi kuat kuasa undang -undang perlembagaan kepada undang-undang yang sedia ada yang melindungi tanah rizab orang Melayu daripada diselenggarakan oleh orang bukan Melayu.. institusi beraja diteruskan tetapi dengan beberapa pindaan supaya dapat disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan kemerdekaan [Salleh Abbas. Masyarakat bukan melayu harus memahami sejarah ini dan . atas nasihat Perdana Menteri atau Kabinet berkuasa menyelamatkan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak dengan menentukan bagi mereka kedudukan dalam perkhidmatan awam. 14 . ii) Kedudukan istimewa orang melayu Masyarakat Melayu bimbang dengan undang-undang yang diperkenalkan Oleh British.. masyarakat Melayu risau kedudukan dan hak mereka sebagai penduduk pribumi akan tergugat dengan kemasukan pendatang dari negara China dan India.kuasa mutlak raja telah dihadkan hanya kepada hal adat istiadat dan agama islam sahaja. Dalam Perlembagaan Persekutuan dinyatakan: ³Agama Islam ialah bagi seluruh persekutuan. Ini seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaaan Persekutuan. KESIMPULAN Sebagai kesimpulan. 1997]. Pada tahun 1957. kemasukan orang Melayu dalam Rejimen Askar Melayu dengan pengecualian orang bukan Melayu sebagai ana m dikuatkuasakan oleh Perkara 8(5)(f) juga dianggap sebagai sebahagian daripada kedudukan istimewa orang Melayu.

Lantaran itu Rukun Negara telah digubal berasaskan lima (5) prinsip utama dan telah diterapkan dalam rancangan kurikulum di sekolah . Tugas rakyat Malaysia ialah menghayati semangat kontak sosial dan unsur tradisi ini dengan menolak keganasan. Formula ini sebahagian besarnya tersurat dalam Perlembagaan Persekutuan. unsur-unsur tradisi dan kontrak sosial menjunjung semangat keadilan dan perpaduan berasaskan kepada prinsip ³duduk sama rendah. Perpaduan boleh diterapkan melalui aktiviti kokurikulum. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.toleransi dan bersatu padu. berdiri sama tinggi´. pelajar perempuan bukan Melayu memakai baju kurung ke sekolah. Aktiviti kokurikulum hendaklah dilaksanakan secara berkumpulan di mana setiap kumpulan itu terdiri daripada pelbagai kaum. Kerajaan sedar bahawa pembangunan pendidikan haruslah selaras dengan ideologi dan hasrat negara untuk mencapai perpaduan ka um dan mewujudkan integrasi nasional. ketaksuban dan ekstrimisme. Persatuan dan badan beruniform juga boleh memainkan peranan penting didalam memupuk perpaduan dan haruslah di sertai oleh pelbagai kau Walaubagaimanapun guru m. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. pelbagai makanan dari pelbagai kaum perlulah disediakan dimana sedikit sebanyak pelajar dapat mengenali pemakanan kaum tersebut. Dalam kata-kata yang ringkas. Melalui cara ini. 15 . Contohnya. yang diamalkan secara bijaksana dalam satu pakatan agung negara dengan inspirasi untuk membawa Malaysia muncul dalam peta dunia sebagai sebuah negara maju. Dari segi pemakanan pula di kantin. BERDASARKAN PEMBACAAN ANDA. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. kelab. para pelajar harus dilibatkan dalam aktiviti pelbagai kaum seperti keluarga angkat di mana ibu bapa secara tidak langsung akan dapat memupuk perpaduan dan tali persahabatan yang erat. Kerajaan menyedari bahawa pendidikan menjadi alat perpaduan untuk membina rakyat yang bersatu padu dan merapatkan jurang kemiskinan. Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan seperti sukan. memelihara satu cara hidup demokratik. dan pada masa yang sama terus memperkukuhkan ikatan masyarakat majmuk ini dalam satu ikatan yang erat dan padu serta mengadunkannya dalam acuan tersendiri yang unik dan menyenangkan. masyarakat bukan Melayu mula menerima budaya orang Melayu dari segi pakaian dan makanan. kanak-kanak akan dilatih atau diasuh serta diserapkan nilai-nilai murni dan norma-norma masyarakat dalam proses pendidikan dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka demi mewujudkan perpaduan di antara kaum. Selepas peristiwa 13 Mei 1969. berlakunya rusuhan kaum yang mengancam keselamatan negara. perkauman. SEDIAKAN SATU PELAN TINDAKAN TENTANG USAHA ANDA UNTUK MENGERATKAN PERHUBUNGAN ANTARA ETNIK MURID SEKOLAH ANDA. Dewasa ini. Di luar sistem akademik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. dan ceramah haruslah dipergiat dan dipertingkatkan. Dan inilah semangat kontrak sosia dan unsur tradisil yang perlu kita pertahankan bersama dalam sebuah masyarakat majmuk di Malaysia bagi menjamin keamanan negara. dan persatuan.

2. kraf tangan.Bercerai kita roboh´. Penerangan tentang budaya. kelas gamelan. Selain itu.perpaduan rakyat sangat penting. s termasuklah pelajar.Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan.Guru mesti menunjukkan contoh yang baik. Aktiviti-aktiviti KoKurikulum 16 .diskusi.forum dan kegiatan akedemik yang lain.hasilkan satu laporan ringkas yang mengandungi maklumat tentang peranan sekolah anda dalam mengeratkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar. gotong-royong melibatkan pelbagai kaum juga merupakan satu kaedah untuk menyatu padukan pelbagai kaum selain dari projek -projek kecil seperti tanaman sayur-sayuran di sekolah-sekolah.Langkah -langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat perpaduan kaum sesama pelajar dan memperkasakan sekolah.Sekolah memainkan peranan penting untuk merobohkan tembok yang memisahkan pelajar pelajar dan mengeratkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar.haruslah pandai memainkan peranan didalam usaha memujuk pelbagai kaum menyertai dengan memberi penjelasan serta huraian akan kebaikan penyertaan. sebagai salah satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan kaum dan integrasi nasional pelajar adalah dengan mengadakan program interaksi antara sekolah dan memasukkan unsur-unsur etnik dalam kurikulum serta meningkatkan kemahiran berinteraksi dengan golongan etnik lain. pertunjukan pentas dan lain-lain juga merupakan salah satu cara perpaduan.Di dalam kelas semua kegiatan kurikulum hendaklah melibatkan semua pelajar tanpa mengira kaum berinteraksi dan bergaul antara satu sama lain seperti perbincangan. Kesenian dan kebudayaan seperti kelas -kelas seni tari. para pelajar hendaklah di terapkan dengan nilai nilai murni melalui bahasa kebangsaan agar komunikasi di antara mereka boleh berjalan dengan lebih lancar dan efektif tanpa mengenepikan bahasa ibunda mereka. amalan dan agama semua kaum juga perlu di terangkan dengan lebih terperinci agar setiap golongan lebih perihatin dan lebih menghormati serta tidak menyinggung perasaan sesuatu golongan itu. Berdasarkan kepada pembacaan dan pemerhatian anda.Guru harus menyedarkan pelajar tentang pentingnya perpaduan kaum seperti kata pepatah ³Bersatu kita teguh. permainan tradisional. tarian tradisional. kompang.Hakikat ini perlu disedari dan dihayati bersama. Aktiviti ±aktiviti kurikulum Peranan guru-guru adalah sangat penting. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk. Langkah-langkah berikut telah dilaksanakan di sekolah kami untuk mengeratkan hubungan dalam kalangan pelajar seperti melaksanakan melalui: 1. Jelaslah bahawa usaha yang diambil bagi mengukuhkan perpaduan dan integrasi perlu di ahut oleh setiap lapisan masyarakat. Sehubungan dengan itu. Dari segi semangat perpaduan pula di sekolah-sekolah. tarian singa.

Melalui aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan pula.mendisplinkan diri mematuhi peraturan.Melalui kerja kerja amal seperti mengadakan pungutan derma bagi membantu mereka yang memerlukan bantuan tanpa mengira kaum akan dapat mengeratkan lagi rasa kekitaan dan perpaduan di kalangan pelajar.Ini akan dapat menyemai sikap kerjasama.berkhemah.mempamerkan sifat-sifat mulia di sekolah dan di luar sekolah.masyarakat dan negara.Pelajar perlu peka bahawa asas -asas pembinaan negara bangsa ini merujuk kepada pendidikan sejarah.perkhemahan dan perkelahan.Temasya Sukan Tahunan dan pesta -pesta kebudayaan.mereka boleh didorong untuk bergaul melalui kerja-kerja berkumpulan atau berpasukan.berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti berkerjasama dan semangat kekitaan dalam usaha menjayakan projek yang dirancang.Penglibatan pelajar ini akan mendorong mereka berinteraksi dan bergaul serta bertukar-tukar idea dan saling memahami.Hal ini akan mendorong wujudnya hubungan baik sesama insan dan secara tidak langsung hubungan dapat dipereratkan 6.Deepavali dan Krismas.Sambutan bersama perayaan kaum-kaum lain memberi impak yang kukuh dalam hubungan persahabatan antara kaum.Selain menyihatkan tubuh badan. 3.Semua aktiviti ini akan dapat menghapuskan benteng yang memisahkan pelajar-pelajar antara kaum. pelajar dapat berinteraksi di antara satu sama lain.bekerjasama dalam pasukan dan mengamalkan sikap toleransi terhadap rakan.Selain aktiviti dalam bilik darjah.Aktiviti seperti ini akan menggalakkan mereka bergaul mesra.Kegiatan gotong-royong yang dianjurkan di sekolah dapat mewujudkan semangat sayangkan sekolah. Kegiatan gotong ±royong dan kerja amal Pelajar perlu disemai untuk sentiasa bersifat tolong menolong dan toleransi.membentuk peribadi mulia dan menjadi model kepada rakan-rakan.Tahun Baru Cina.cintakan kebersihan dan memupuk semangat muhibah antara pelajar.memupuk nilai-nilai murni dan semangat kemasyarakatan. Para pelajar patut digalakkan untuk mengadakan lawatan sambil belajar. 4.gotong royong.Pelajar -pelajar juga boleh digalakkan mengadakan jamuan di dalam kelas mengikut musim perayaan seperti Hari Raya Puasa.sekolah . 5.sejarah perjuangan bangsa dan sejarah pembinaan semula masa depan nasib bangsa perlu 17 .kerjasama pelajar berlainan bangsa boleh dipupuk melalui aktiviti di luar bilik darjah atau kokurikulum seperti permainan dan sukan. Begitu juga melalui aktiviti-aktiviti Unit Beruniform dapat membentuk sikap kenegaraan melalui aktiviti kawad. Pendidikan Sejarah Bertepatan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan para guru. Program-program yang dianjurkan oleh sekolah. sukan boleh meneguhkan lagi pembentukan sikap kenegara n a dan moral kerana pelajar berpeluang berinteraksi dengan pelbagai kaum.Kesedaran ini akan mewujudkan semangat kekitaan dan sikap bertanggungjawab terhadap diri sendiri.latihan kecemasan dan sebagainya.Pelajar perlu diberi kesempatan untuk merancang aktiviti-aktiviti penting di sekolah seperti sambutan Hari Guru.perlu menanamkan bibit-bibit kesedaran dan semangat patriotism bagi tujuan penyatuan perpaduan dan pembangunan kewarganegaraan. Demi memperkukuhkan keharmonian dan perasaan muhibah antara kaum dalam kalangan pelajar .Sejarah awal ketamadunan bangsa. Memupuk kesedaran sivik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan mendidik pelajar supay menghormati hak a orang lain.

dimantapkan sesuai peranannya sebagai alat sosialisasi bagi pembinaan bangsa Malaysia.nasionalisme dan identiti bangsa. 7.syarahan dan pidato serta pertandingan menulis cerpen. Program Bahasa Selaras dengan tujuan kerajaan memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai alat perpaduan antara kaum pelbagai program Kebahasaan dan Kesusasteraan boleh dilaksanakan di sekolah seperti minggu Bahasa. Kesemua ini adalah bertujuan memupuk dan mengukuhkan hubungan antara kaum yang terdapat di Malaysia.Hal ini dapat dilakukan dengan memberi sokongan dan dorongan kepada usaha -usaha murni dan program-program yang sistematik.Generasi muda akan celik sejarah dan akan menghargai semangat juang generasi terdahulu mempertahankan hak dan rasa cinta akan tanah air demi kemakmuran bangsa dan negara.Pelajar-pelajar akan mengenal erti patriotism. Kesimpulan Sebagai pendidik kita harus meletakkan kepentingan nasional dan negara pada kedudukan paling utama daripada kepentingan diri.Melalui aktiviti ini pelajar dapat berinteraksi sesama mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. 18 .Pelajar digalakkan menyertai pertandingan deklamasi sajak.Pelajaran sejarah mempunyai kaitan erat dengan proses perpaduan kaum dan membina masyarakat yang bersatu padu di neg ara kita.Sambutan Hari Kemerdekaan melalui kempen kibar jalur gemilang yang melibatkan penyertaan semua pelajar akan menyemarakkan perpaduan kaum.berbalas pantun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful