HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 1. Latar Belakang 1.

1 Pengenalan Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu titik hitam yang telah mencacat keamanan dan keharmonian rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Tiada siapa yang dapat menyangka api kebencian tersebut bertukar menjadi tragedi yang sukar dilupakan. Walau bagaimanapun, bibit-bibit perpecahan kaum ini wujud sejak negara mencapai kemerdekaan lagi disebabkan ketidakpuasan hati kaum lain terhadap hak -hak keistimewaan orang Melayu seperti yang termaktub dalam perlembagaan terutamanya yang menyentuh mengenai bahasa dan pelajaran. Rentetan daripada ketidakpuasan hati itu, maka setiap perkara yang menjurus kepada hak hak keistimewaan orang Melayu dipertikaikan khususnya oleh kaum Cina. Perkara ini semakin ketara apabila di dalam kempen Pilihanraya 1969. Tanpa menghiraukan se nsitiviti serta isu-isu yang boleh mencetuskan kontroversi di kalangan kaum, orang -orang Cina telah mencabar hak-hak keistimewaan orang Melayu seperti yang termaktub di dalam Artikel 153 Perlembagaan Malaysia. Keadaan kempen yang tidak dikawal ini merupaka punca n tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Hal ini seolah-olah ada suatu elemen yang tidak harmonis antara kaum dalam Negara khususnya antara masyarakat Melayu dan Cina yang mendominasi majoriti kaum di Malaysia. 1.2 Pengajaran Daripada Peristiwa 13 Mei 1969 Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu tragedi berdarah yang banyak meninggalkan kesan terhadap politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia. Peristiwa 13 Mei sememangnya bukan suatu peristiwa yang berlaku secara tiba - tiba atau kerana sebab-sebab yang spontan tetapi ianya merupakan suatu rentetan kepada sebab-sebab atau peristiwa yang telah berlaku sebelumnya. Kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peristiwa 13 Mei . Selain itu kesan peninggalan penjajah Inggeris juga boleh dilihat sebagai punca kepada peristiwa tersebut. Amalan diskriminasi oleh Inggeris contohnya telah banyak merenggangkan lagi hubungan antara kaum di Tanah Melayu. Dari sudut ekonomi peristiwa 13 Mei, banyak meninggalkan kesan yan negatif terrhadap g masyarakat Melayu khasnya dan golongan bumiputera amnya. Pengenalan ekonomi mengikut ras umpamanya adalah bukti yang jelas kepada persoalan ini. Keadaan ini merupakan suatu kesan yang nyata selepas penjajahan British. Dasar ekonomi baru yang dirancangkan oleh kerajaan pada 1971 merupakan satu usaha bertujuan untuk mengimbangi kembali kedudukan ekonomi dan hubungan antara kaum di Malaysia. Ekoran daripada Peristiwa 13 Mei 1969, Jabatan Perpaduan Negara (kini dikenali sebagai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Keseniandan Warisan) ditubuhkan bagi menggerakkan program -program yang boleh memupuk perpaduan dan muhibah dalam masyarakat. Selanjutnya pelbagai program dari Rukun Tetangga sehingga kepada program Sekolah Wawasan dan Program Khidmat Negara, telah direka dan dilaksanakan sebegitu rupa untuk menangani dan memupuk perpaduan serta integrasi secara lebih menyeluruh. Selain Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) pula cuba membangun para remaja agar lebih patriotik dan cinta kepada negara dengan pengisian pelbagai aktiviti yang melibatkan fizikal, mental, pembinaan karektor, kenegaraan dan kemasyarakatan. Walaupun pada awal tahun pelaksanaannya ia menerima pelbagai reaksi dan kritikan lebih-lebih lagi dari segi pengurusan, namun kini diakui oleh pelbagai pihak bahawa program ini dapat membentuk sikap yang lebih positifdi kalangan generasi muda

1

pergaulan di antara etnik juga dapat diperbaiki dengan penglibatan semua peserta dalam aktiviti kerjasama dan berkumpulan 2. merapatkan hubungan antara masyarakat di Sabah serta Sarawak. pertubuhan dan kesatuan perlu menyedari kepenting perpaduan. Disamping itu juga. buka sahaja pihak kerajaan yang perlu lebih berusaha ke arah itu. hubungan etnik yang baik dan harmonis memberi jaminan untuk mengukuhkan pentadbiran negara. Cina dan India. Di samping itu. selepas peristiwa 13 Mei 1969. Kepentingan Hubungan Etnik Untuk mengukuhkan kestabilan dan keharmonian sesebuah negara termasuk aspek politik. Tetapi perkara yang lebih besar ialah gabungan masyarakat seperti individu. Dasar Pendidikan Kebangsaan iii. Satu Parti Majoriti mentadbir Negara iv. kebudayaan. ekonomi dan sosial maka kayu ukur hubungan antara kaum yang mendiami sesebuah negara menjadi teras utama. Disamping itu. Proses untuk menghasilkan sebuah masyarakat integrasi adalah suatu proses yang sukar dan amat kompleks. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Proses integrasi berlaku melalui integrasi wilayah. Rukun Negara turut diperkenalkan. Asimilasi pula merupakan proses percantuman antara etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Banyak perancangan dibuat dan diimplimentasikan. pendidikan dan politik. Antara perancangan yang dibuat ialah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional pada tahun 1969. Proses asimilasi 2 . keluarga. Tujuan utama merapatkan hubungan anatara kaum di Malaysia seperti Bangsa Melayu. Dalam konteks negara Malaysia. Dasar Ekonomi Baru ii. Rukun Negara akan dihayati oleh semua kaum yang berada dalam Negara dan merupakan teras serta tiang Negara. ³ Negara Aman Rakyat Makmur ´. ekonomi. Bagaimanakah konsep integrasi berbeza daripada konsep asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional? Perbezaan konsep integrasi daripada konsep asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional adalah Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. masyarakat dan negara. an Akhir sekali. Dasar Kebudayaaan Namun untuk mengecapi nikmat kestabilan negara.pelbagai kaum terhadap diri. kerajaan turut memperkenalkan usaha yang lain untuk menjam kestabilan in Negara. sosial. status kstabilan negara semakin pulih. KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 1. Antaranya :i. Rukun negara merupakan Ideologi Kebangsaan. pihak persatuan.

ii. 3 . tiada pilihan lain tetapi untuk hidup bermasyarakat. Asimilasi berjaya apabila etnik minoriti sanggup menerima identiti atau budaya etnik majoriti yang lebih dominan sebagai cara hidup mereka seharian. Budaya memberikan identiti kepada sesuatu kelompok dalam aspek cara pengendalian hidup. Perhubungan yang lebih rapat antara wilayah dapat mewujudkan integrasi dalam bidang politik dan nilai. Tahun Baru Cina. Mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial. iii. Konsep Perpaduan dan Integrasi Konsep Perpaduan harus diperluaskan melalui acara-acara peringkat setempat supaya perpaduan kaum benar-benar wujud dan bukan semata-mata dalam acaraacara formal saja seperti tradisi rumah terbuka kebangsaan ini bukan saja untuk Hari Raya tetapi juga untuk lima perayaan utama lain iaitu Krismas. dan kedua. darjah pluralisme sosial dan kebudayaan. demi kelangsungan hidup. Perhubungan ini seterusnya mampu mengurangkan konflik dan mengutamakan persefahaman serta mewujudkan perasaan harmonis antara pelbagai etnik. Manusia mesti memahami sebaik mungkin cara hidup bermasyarakat. Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Konsep Masyarakat 3.2. Memberi gambaran perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara. b. Konsep Budaya Dapat membina imej negara kearah mewujudkan keperibadian serta identiti. Budaya diwarisi daripada satu keturunan kepada satu keturunan. Memahami hakikat bahawa manusia. PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH Dua konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan ciri ciri Asia Tenggara ialah plurality dan masyarakat plural (plural society). a. apabila wujudnya interaksi yang erat ahli kumpulan etnik yang berbeza dalam jangka masa yang lama. Tahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedekatan bermula dengan hubungan terpisah iaitu segregas sehinggalah hubungan i berbentuk sebati iaitu amalgamasi. iv. isu prasangka dan diskriminasi. keadaan sosial dan ikatan sosial masyarakat. Mengetahui sifat struktur sosial. Manusia juga perlu memahami budaya masyarakat sendiri dan juga masyarakat lain serta memupuk kerjasama dalam masyarakat sendiri dan dengan masyarakat lain. spiritual dan mental. kemanusiaan. Integrasi ialah suatu proses yang sangat kompleks. Menggambarkan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku masyarakat. memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian. Deepavali. Jelaskan kepentingan memahami konsep-konsep asas hubungan etnik dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia? Kepentingan memahami konsep-konsep asas hubungan etnik dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia: i. Maka µmanusia itu sendiri membentuk budaya¶ dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri c. Huraikan aplikasi tiga konsep asas hubungan etnik dalam konteks Masyarakat Malaysia. punca konflik dan struktur masyarakat bersifat kolonial.

Zaman Hinduisme dan Buddhisme. Di mana mereka telah memperkenalkan sistem mereka yang menggalakkan perkembangan masyarakat pluralistik. Di mana masyarakat alam Melayu terutamanya dalam kalangan raja dan bangsawan telah menerima unsur unsur agama Hindu dan Buddha yang tidak bercanggah dengan kepercayaan tempatan. Hubungan tersebut gterladi disebabkan oleh beberapa faktor seperti perdagangan dan pendidikan. Epistemologikal bererti asal mula sesuatu ilmu pengetahuan. Hubungan dengan China dan India. Penjelmaan dari segi material dan non -material. 2. Perubahan epistemologikal dari segi ilmu pengetahuan yang melibatkan cara berfkir dan cara melihat i sesuatu yang seterusnya akan melibatkan perubahan terhadap cara memahami sesuatu. Kebesaran raja-raja juga digambarkan menerusi candi-candi yang didirikan. Penjajah membawa masuk pendatang asing dari China dan India ke Asia Tenggara untuk kepentingan ekonomi. Pembentukan Pluraliti di alam Melayu juga dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan India. Asasnya ialah pembuktian sesuatu material menerusi pancaindera dan kenudiannya dipertingkatkan menerusi alat alat saintifik seperti mikroskop - 4 .Pluraliti : istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai bangsa di alam Melayu sebelum kedatangan kuasa-kuasa penjajah ( Eropah ) yang terbentuk melalui proses semula jadi tanpa sebarang rancangan pemaksaan di sebaliknya. ilmu pengetahuan di alam Melayu banyak berasaskan epistemologikal yang bercorak metafizik atau ilmu yang bersumberkan alam ghaib. Pluraliti social dapat dilihat berdasarkan reality kehidupan masyarakat yang ada. Pluraliti alam sekitar merujuk kepada leadaan alam sekitar dan muka bumi alam Melayu yang begitu mudah berinteraksi dengan kawasan kawasan lain di dunia. metafizik dan sebagainya berasaskan Hinduisme dan Buddhisme di alam Melayu. Penjajahan Barat menjadi titik pemisah antara Pluraliti dan Masyarakat Plural. Pluraliti alam Melayu boleh dikaji berdasarkan plurality social dan alam sekitar. Hubungan yang terjalin ini adalah disebabkan oleh faktor perdagangan dari kedua-dua benua tersebut. Penjelmaan ini dapat dilihat dan difahami berdasarkan perubahan yang bersifat epistemological yang dibawa oleh penjajah British. Alam Melayu juga terkenal sebagai pusat pengajian dan penyebaran ilmu pengetahuan sejak abad ke-7 Masihi. Sebelum kedatangan penjajah Inggeris. Bunga raya adalah dibawa dari Kepulauan Pasifik. Contohnya. Hubungan perdagangan secara langsung antara Gugusan Kepulauan Melayu dengan China telah diasaskan pada awal a bad ke -5 Masihi. Amalan perubatan perdukunan dan perbomohan yang menggunakan jampi serapah dalam berinteraksi dengan pihak alam ghaib adalah manifestasi yang jelas mengenai ilmu metafizik alam Melayu. Dasar penjajah menyebabkan mereka gagal berasimilasi dengan penduduk. Satu aspek lagi menurut AlAttas ialah tidak terdapat jitab-kitab yang membincangkan idea-idea besar seperti falsafah. Di mana alam Melayu merupakan tempat persinggahan para pedagang bagi memperdagangkan bahan-bahan yang mereka bawa bersama. Masyarakat Plural : ianya terbentuk selepas zaman kedatangan orang-orang Eropah. ketuhanan. Mitos Hinduisme telah mengukuhkan lagi institusi raja di alam Melayu. alam sekitar dan system social-politik-agama yang wujud di Asia Tenggara. Hinduisme dan Buddhisme diterima baik di kalangan pemerintah alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Pembentukan Pluraliti di alam Melayu 1. manakala getah pula berasal dari Brazil. Hubungan antara alam Melayu dengan China dan India ini telah lama berlaku. Kedatangan Inggeris telah mengubah epistemologi yang ber ifat non-material ini kepada s epistemology fizikal yang bersifat rasional atau saintifik. Kesannya daripada itu wujudlah kelompok-kelompok masyarakat yang hidup terasing daripada kelompok yang lain walaupun tinggal di tempat yang sama (Masyarakat Majmuk). Apa yang ada atau terdapat cuma kitab-kitab yang bersifat keseniaan terutamanya dalam bahasa Jawa. 3. Pengar uh Hinduuisme dan Buddhisme tidak member kesan yang besar dalam kehidupan rakyat biasa berbeza dengan pengaruh Islam (menurut Syed Muhammad Naquib Al Attas).

Kesan daripada itu muncullah pelbagai ilmu dan institusi moden. Mereka telah berakomodasi dengan penduduk tempatan dan sistemnya dengan baik.dan sebagainya. Buddhisme. Perubahan epistemologikal yang besar ialah dari segi pemisahan di antara Negara dan Agama. Zaman Empayar Kesultanan Melayu Melaka adalah merupakan zaman plurality kerana proses penghijrahan berlaku secara semula jadi atau alamiah tanpa ada paksaan daripada mana -mana pihak di mana mereka tidak memerlukan passport dan visa untukm memasuki sesuatu kawasan. Belanda & British) dengan budaya alam Melayu telah berlaku sekurang-kurangnya sejak abad ke-5 Masihi lagi. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka telah memperlihatkan wujudnya interaksi aktif di kalangan pelbagai kaum dan bangsa di Melaka. Perkhawinan campur telah berlaku antara pemerintah Melaka dengan anak perempuan pemerintah Negara China dan lain -lain. Melaka diperintah oleh para sultan dan pembesaryang berpandangan jauh. pengenalan kepada ekonomi kapitalis yang berorientasikan pasaran dan birokrasi politik. Kec ekapan kawalan terhadap hasil rempah-ratus yang menjadi tarikan kepada kedatangan pedagang asing berdagang ke Melaka. Kesemua ini kemudiannya dikenali sebagai ilmu kolonial. Kependudukan. Kesannya di alam Melayu. Kemajuan perdagangan dan kemajuan sebagai kota metropolitan memungkinkan Melaka wujud sebagai kota multi-budaya di mana setiap budaya mempunyai tempat masing-masing. Para pegawai istana terdiri daripada campuran orang-orang Melayu tempatan dengan bangsa-bangsa asing yang dating berdagang dan menetap di istana. Pluralisme budaya bukanlah suatu fenomena baharu dalam alam Melayu. Pengasas Masyarakat Plural Kedatangan penjajah British ke alam Melayu khususnya Tanah Melayu telah membawa bersama sama dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan. Pertemuan dan pertembungan budaya-budaya besar dunia tersebut telah melahirkan satu cirri fenomena kepluralitian budaya. PUNCAK PLURALITI ALAM MELAYU: EMPAYAR MELAKA (KESULTAN AN MELAKA) MERCU HUBUNGAN ETNIK PRA-PENJAJAHAN. Prinsip. Dari segi pemerintahan: Pemerintahan dijalankan dengan sikap penuh diplomasi dan terbuka. system. Interaksi antara pel agai b budaya seperti Arab pra-Islam. Kebudayaan: Keterbukaan pemerintah Empayar Melaka menerima kehadiran para pedagang daripada seluiruh pelosok dunia tanpa syarat-syarat yang menyulitkan memungkinkan pelabuhan Melaka berkembang sebagai pelabuhan penting dunia. struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka jauh berbeza dengan sistem yang ada di alam Melayu. India dan negara-negara lain datang berdagang secara sukarela. Zaman Kesultanan Melayu Melaka merupakan zaman keemasan dan kemuncak keagungan kerajaan Melayu. Pedagang dari Arab. Cina . Ini mewujudkan kategori masyarakat yang baik yang tidak pernah wujud sebelumnya iaitu masyarakat Baba. Perdagangan Melaka pada waktu itu berjalan dengan lancer hasil daripada system pemerintahan terbuka dan pentadbiran pelabuhan yang cekap. pemerintahan Negara dikawal oleh penjajah manakala agama dan adat 5 . Malah pelaksanaan Undang -undang Laut Melaka itu sendiri telah menjamin tahap keselamatan yang tinggi kepada ribuan kapal pedagang. Hinduisme. Pemerintahan Melaka pada masa itu telah mengambil kira keharmonian antara kaum. Di mana empayar Melaka pada masa itu merupakan tempat pertemuan para pedagang dari seluruh pelosok dunia sehingga ianya digelar ³The Venice of The East´. Perlembagaan Melaka yang berasaskan ajaran Islam iaitu (Hukum Kanun Melaka dan Undang undang Laut Melaka) telah menyumbangkan atau menggalakkan kepada kemakmuran dan kemajuan system pemerintahan Melaka. Arab Islam dan Eropah (Portugis.

Sistem ekonomi ini bergantung kepada pas aran. Bugis. Melayu -Brunei. Sakai. Bahasa Melayu adalah bersifat dinamik. Bahasa Melayu adalah berasal daripada bahasa Austronesia atau juga dikenali sebagai bahasa Malay-Polinesia. Murut. Kerajaan Tradisi Melayu ± Pada zaman Hindu-Buddha mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Banjar. Suku kaum ini pula terdiri dua iaitu Islam dan bukan Islam.budaya. Dengan kedatangan pengaruh Islam pada abad ke-13 dan ke-14 Masihi. gugusan Kepulauan Maluku. Bahasa Melayu berkembang menjadi 150 cabang bahasa lain mengikut suku kaum yang ada di Kepulauan Melayu. Suluk manakala kaum Kadazan Dusun dan Murut ialah masyarakat bumiputera yang bukan beragama Islam (beragama Kristian dan fahaman animism) tetapi sebahagiannya juga beragama Islam. Ianya berbeza dengan kuasa mutlak raja yang tiada agihan kuasa. selatan Filipina. Kedayan dan lain-lain. Murut. Kaum yang beragama Islam seperti kaum Bajau. Kenyah. Pulau Borneo. Melanau dan Kedayan merupakan masyarakat bumiputera yangb beragama Islam. Kedayan dan lain-lain. Pengenalan tulisan Jawi menyebabkan perkembangan ilmu (Kesusasteraan. Eksekutif dan Kehakiman telah diperkenalkan oleh penjajah. Melayu-Brunei. Melayu. CAMPURTANGAN BRITISH DAN KELAHIRAN MASYARAKAT PLURALISTIK 6 . Aspek Rumpun Bangsa Di Semenanjung Tanah Melayu penduduknya ialah terdiri daripada kelompok Melayu yang bertutur dalam bahasa Melayu serta mengamalkan cara hidup orang Melayu dan beragama Islam. Kayan dan Bisaya merupakan masyarakat bumiputera bukan Islam (beragama Kristian dan fahaman animism) tetapi sebahagiannya juga beragama Islam. Melayu-Patani. modal dan buruh. LATARBELAKANG BANGSA MALAYSIA DALAM KONTEKS KEPULAUAN MELAYU. Bisaya. Bahasa Melayu mula berubah setelah kedatang ajaran Hindu di an mana pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu kuno. Penduduk di sabah . Terdapat pelbagai suku kaum peribumi seperti Kadazan dusun. Masyarakat tera wal ialah orang Melayu yang terdiri daripada pelbagai suku etnik dan mempunyai pelbagai kepercayaan dan cara hidup. Bidayuh. Mereka ini terangkum sebagai Rumpun Melayu (mempunyai cirri-ciri persamaan budaya yang jelas antara satu suku dengan suku yang lain. Selain daripada itu terdapat juga sebahagiannya datang dari sekitar Kepulauan Melayu seperti Jawa. Iban. Terdapat pelbagai suku kaum peribumi iaitu Iban. Ini dapat dilihat seperti Kerajaan Kedah Tua. Ianya menjadi bahasa Lingua-franca di alam Melayu terutamanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. bahasa Melayu berkembang pesat. Kenyah. Melayu. Kelabit. Penduduk di Sarawak . Aspek Bahasa. Selepas Kerajaan Melaka maka munculm pula kerajaan Johor -Riau dan Brunei. Suluk. Murut. Hasil daripada pemerintahan moden ini berkembangnya sistem ekonomi kapitalis yang berasaskan ekonomi perindustrian dan perdagangan. Perkembangan pesat ekonomi kapitalis inilah yang mendorong kepada kewujudan masyarakat plural di alam Melayu dengan kemasukan bangsa asing yang dibawa oleh penjajah untuk tujuan pengeksploitasiam ekonomi dengan segera dan menguntungk an. Bisaya. Sistem pentadbiran berasaskan pengagihan kuasa di antara tiga unsure penting iaitu Legislatif. Kepulauan Melayu (Nusantara): ianya terdiri daripada Semenanjung Tanah Melayu.istiadat peribumi di bawah pengawasan sultan Melayu. Teologi. Bajau. Penan. Langkasuka. Idahan. Kelabit. Melanau. Pada zaman pemerintahan Islam seperti Kerajaan Melaka dan Kerajaan Aceh telah memainkan peranan dalam bangsa Melayu. Jawa dan Sumatera. Minangkabau. Aspek Geo. Iranun.penduduknya lebih heterogenes dan dikenali sebagai bumiputera. Srivijaya dan Majapahit. Falsafah dan Tasawuf). Selain itu terdapat juga suku kaum asli iaitu Jakun. Senoi dan lain-lain. Kayan.penduduknya lebih heterogenes dan dikenali sebagai bumiputera.

Perjanjian ini telah membentuk satu pembentukan sempadan Kepulauan Melayu di bawah pengaruh British dan Belanda. Melaka pada tahun 1824 dan Singapura pada 1826 bermulalah penguasaan British ke atas Tanah Melayu. Pada tahun 1874 pihak British telah memberkenalkan pentadbiran ke atas Tanah Melayu iaitu Sistem Residen di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Sistem Penasihat di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Cina bekerja perlombongan dan perdagangan dan kaum India bekerja di perladangan dan kerja raya. Belanda pada tahun 1641. Bidayuh. Jawa dan Sumatera datang ke Tanah Melayu untuk bekerja dalam sector pertanian dan tinggal di luar Bandar. Migrasi penduduk melayu dari Indonesia. Penjajahan British ini telah meninggalkan kesan yang sangat besar dalam politik. Masyarakat Cina ini bertumpu di sekitar Pulau Pinang hingga ke Singapura dan negeri negari pantai barat. di mana penasihat British pertama yang mati dibunuh iaiatu J. Ianya bermula pada tahun 1880an dan pesat pada abad ke -20. Perkembangan sistem E konomi Moden dan Ekonomi Tradisional tidak seimbang. Selain daripada orang Cina. kuasa Barat (British) telah mengiktiraf orang Melayu sebagai Tuan kepada tanah airnya. Ini diikuti oleh British yang menguasai ke atas pelabuhan Pulau Pinang pada tahun 1786. Syarikat Berpiagam Borneo Utara British membawa masuk buruh asing seperti orang Cina. petani dan pelombong. demografik dan sosio-ekonomi Tanah Melayu KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK ATAU PLURALISTIK Kewujudan ini berkait rapat dengan dasar British mengeksploitasi ekonomi Tanah Melayu untuk keuntungan yang cepat dan maksimum. pengasingan tempat tinggal dan pengasingan sistem pendidikan. Filipina. Pada tahun 1895 hingga 1927 terdapat lebih daripada 6 juta oranjg Cina berhijrah ke Tanah Melayu. Pada tahun 1911. Di Sarawak orang Cina bertumpu di kawasan Bandar Sibu. Ini diperkuatkan lagi dengan terbentuknya satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. migrasi orang India dari selatan India dan di bawa melalui sistem Kangani. Dengan ini pada tahun 1931 didapati 34 % daripada penduduk Tanah Melayu ialah orang Cina. Dalam proses campurtangan ke atas kerajaan Melayu. Selain daripada itu terdapat juga migrasi penduduk Arab-Parsi dan Ceylon. pembalakan dan pemeliharaan mutiara. Sebagai contohnya. Dasar British telah mengasingkan kaum menceburi sector ekonomi a dalah berbeza iaitu : Melayu sebagai nelayan dan petani (sektor luar Bandar ).W Birch. Akibat daripada penjajahan ini juga telah menimbulkan penentangan tokoh atau mas yarakat tempatan ke atas kuasa Barat. Jawa dan Jepun untuk bekerja di lading tembakau. sektor perkhidmatan dan kerja raya.Penguasaan kuasa penjajah ke atas Melaka oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Di Sabah ianya dikuasai oleh Pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British (SBBUB) pada tahun 1881 ± 1946 juga telah menggalakkan penghijrahan masuk orang Cina ke Sabah. Penguasaan keluarga Brooke pada tahun 1841 ± 1946 telah menggalakkan kemasukan orang Cina untuk bekerja sebagai pedagang. Penjajah juga telah membezakan sistem pendidikan 7 . secara berkumpulan dan persendirian. orang India hanya 10 % daripada penduduk Tanah Melayu dan telah meningkat kepada 15 % pada tahun 1921. Di Sarawak pula kaum Bumiputera yang utama ialah orang Iban. getah. tiket kredit. Contohnya orang-orang cina telah membentuk persatuan dan pertubuhan social masyarakat mereka (Huatuan). kelapa. pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.W. Dasar British yang membawa masuk orang Cina dari Kwangtung dan Fukien melalui sistem kontrak buruh. Manakala pihak British terus berhubung dengan sultan sultan Melayu untuk mendapatkan persetujuan mereka. Dengan ini timbullah Sistem Ekonomi Duaan/Dualisme Ekonomi. Melayu dan Melanau. Imigran yang masih tinggal di Tanah Melayu membentuk satu masyarakat yang tetap dan mengasaskan organisasi social masing-masing. Miri dan Bintulu manakala di Sabah. Mereka ini di bawa masuk untuk bekerja di lading-ladang getah. British telah melaksana kan dasar Pecah dan Perintah bagi memudahkan kawalan ke atas imigran tersebut. Kesannya.

Janji taat setia dan saling menghormati ini diistilahkan sebagai waad. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan 1957. maka di sekolah -sekolah Cina dan Tamil wajib mengajar bahasa Melayu sebagai salah satu daripada mata pelajaran. sukatan mata pelajaran dan orientasi. sekolah Melayu peringkat rendah yang dib antu oleh British untuk jadi petani yang pandai sikit. b) Oleh sebab bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. iaitu Laporan Razak 1956b dan Laporan Rahman taib 1960. Setiap etnik mempunyai wakil dalam bentuk parti politik dan mencapai persepakatan untuknhidup dalam aman dan damai. Politik: Malaysia dianggap sebagai sebuah Negara yang berupaya melaksanakan sistem demokrasi dengan berkesan. di mana tiga kumpulan etnik utama iaitu Melayu. c) Pendekatan dalam mata pelajaran sejarah. Perlembagaan: Kontrak social merupakan satu kesepakatan yang telah dirunding. geografi dan buku -buku teks yang lain mestilah berteraskan Malaysia. Pada dasarnya hubungan kaum baik dalam konteks µbercampur tetapi tidak berssatu¶.berlaku pada zaman pluraliti iaitu janji taat setia dan saling menghormati antara rakyat dan raja. Sistem pendidikan Kebangsaan telah dibentuk berasaskan keseragaman kurikulum. Kedua ± berlaku dalam komnteks masyarakat pluralistic hasil daripda syarat yang dikenakan oleh pihak British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Sekolah Cina dan Sekolah Tamil.bagi setiap kaum iaitu Sekolah Inggeris.dan ketiga pula sekolah vernacular Cina dan India. Ini usaha bersama tan Cheng Lock dan Dato¶ Onn Jaafar. Barisan Alternatif). Perlembagaan mencatatkan kontrak social yang dipersetujui bersama antara kaum di Negara ini. contoh penubuhan Barisan Nasional tahun 1974. Perlembagaan merupakan panduan asas kepada perlaksanaan sistem politik di Negara ini. MASYARAKAT PLURALISTIK SELEPAS MERDEKA. Selepas era 1960an perjalanan politik terus berkembang secara dinamik. Terdapat juga sekolah agama dan mengaji Quran. Pucuk pimpinan parti Perikatan telah mencapai kesepakatan pada tahun 1956 dan bersetuju dengan Akta Pendidikan 1957 di atas prinsip: a) Sekolah pelbagai aliran di benarkan dan pengajaran dalam bahasa ibunda masing -masing dibenarkan. Bahasa Inggeris masih bahasa rasmi. Kedua. Semasa penjajah ianya dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu: Pertama ± pendidikan British rendah dan menengah yang mana anak -anak di kalangan bangsawan Melayu dan hartawan Cina dan India. Setiap aliran ini mempunyai adunan dan acuan pendidikan yang berbeza. Cina dan India. 1960). pembentukan parti parti etnik dan µcoalition¶sebagai model permuafakatan politik (Parti Perikatan. ada 4 aliran dalam sistem pendidikan iaitu aliran Inggeris. d) Bukan lagi berteraskan Negara China dan India (John Lowe. Demokrasi di Negara ini telah berjalan lancer terutamanya semenjak pilihan raya umum pertama pada tahun 1955. Cina dan India telah bersatu untuk mendesak British memberikan kemerdekaan. 8 . Dasar-dasar kerajaan berkaitan perhubungan etnik melalui formula tolak ansur telah berjaya mengekalkan keharmonian masyarakat di Malaysia. Pendidikan: Sebelum Penyata Razak. Kerjasama parti parti politik dalam pakatan parti pemerintah telah berkembang dengan peningkatan keahliannya. barisan nasional. sekolah Melayu. Barisan sosialis. Dengan itu terbentuklah jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (Communities Liason Committee ± CLC) pada tahun 1949. Dari segi sejarah terdapat dua peringkat kontrak social di alam Melayu iaitu: Pertama. Melayu. Matlamat utama dasar pendidikan menurut kedua -dua laporan tersebut ialah untuk menyatukan kanak-kanak daripada berbilang etnik di bawah satu sistem pendidikan kebangsaan dengan menggunakan satu bahasa pengantar tunggal iaitu bahasa Melayu.

2. Persefahaman dan kerjasama inilah yang membolehkan Negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan seterusnya mempergiatkan usaha untuk mengeratkan perpaduan nasional dan keharmonian kaum. Komoditi utamanya ialah padi dan perikanan. Rancangan pembangunan ekonomi Negara dibahagikan kepada empat peringkat iaitu: 1. Keperluan untuk memperbetulkan kedudukan dimensi ekonomi ini amat mendesak kerana ia menjadi sebagai salah satu asas dalam memup kerjasama antara uk etnik. dan 4. kerajaan telah menggiatkan usaha untuk mengatasi pelbagai masalah sosio-ekonomi dan sosio-politik. Isu yangb berkaitan dengan ekonomi memerlukan iltizam yang kuat daripada semua pihak untuk merapatkan jurang yang sedia ada. Rancangan pramerdeka iaitu Rangka Pembangunan Persekutuan Tanah Melayu (1950 1955) dan rancangan Persekutuan Tanah Melayu Pertama (1956 ± 1960). KESIMPULAN Memahami plurality adalah asas penting kea rah memahami pembentukan masyarakat plural. Sistem ekonomi dualism ini merujuk kepada dua orientasi dan tumpuan yang bberbeza namun bergerak seiring dengan garis etnik: Pertama ± sistem ekonomi moden yang mendominasi keseluruhan organisas pengeluaran (getah i dan bijih timah). Ketiga ± jelas terdapat ketidakseimbangan antara etnik. Kedua ± sistem ekonomi tradisional diidentifikasikan dengan sektor ekonomi pertanian. ( contohnya. pemasaran. merangkumi Rancangan Prsekutuan Tanah Melayu Kedua (1961 ± 1966) dan sebahagian daripada Raancangan Malaysia Pertama (1966 -1970). 3. 1967). Perancangan dan era Dasar Ekonomi Baru. Perancangan selepas merdeka. Pluraliti masyarakat Malaysia diperkukuhkan melalui dasar -dasar Negara yang dibentuk berteraskan persetujuan bersama. Etnik Cina menguasai separuh daripada keseluruhan sektor ini. Dasar-Dasar Pembangunan Negara. Ideologi secular telah mempengaruhi perubahan dalam sistem masyarakat sepadu. Ketidakseimbangan kedudukan ekonomi berdasarkan etnik juga harus diatasi kerana ia dapat menjadi sumber pencetus konflik. Ia bercirikan budaya luar Bandar (Ness. Teknik pengeluarann ya.Pluraliti telah sedia wujud di alam Melayu. manakala etnik Melayu dan India masing -masing Cuma menguasai satu perempat sahaja. 9 . tenaga kerja serta modal adalah didominasi oleh etnik Melayu.Ekonomi: Selepas mendapat kemerdekaan tahun 1957. 13 Mei 1969).

Penubuhannya bertujuan untuk membantu dan memperjuangkan kepentingan politik. Di kalangan orang Melayu. tempat tinggal dan sistem persekolahan yang berbeza. kegiatan politik orang Cina dan India di Tanah Melayu berdasarkan kepada peristiwa politik di negara asal mereka. setiap kaum dipisahkan dengan kegiatan ekonomi. kesedaran politik di kalangan penduduk berbilang kaum telah lahir. Kelahiran UMNO adalah hasil cetusan semangat kebangsaan orang Melayu dalam memperjuangkan kepentingan dan hak -hak mereka di bawah Rancangan Malayan Union. budaya. Kepelbagaian etnik di Malaysia telah mempengaruhi dan mencorakkan pembangunan politik di Negara ini. UMNO berjaya mencapai kesepakatan dengan Malayan Chinese Association (MCA) dalam membentuk Perikatan UMNO -MCA dalam menghadapi persaingan politik di Tanah Melayu. MCA lebih menumpukan perhatian kepada kerja-kerja sosial dalam membantu orang Cina menghadapi zaman Darurat di Tanah Melayu. orang Cina menubuhkan parti mereka. persetujuan dicapai untuk membentuk UMNO atau Perubuhan Kebangsaan Melayu t Bersatu (PEKEMBAR). Kesedaran politik orang Cina dan orang India berteraskan kepada pergolakan politik di negara China & India sebelum lahirnya parti politik kaum itu sendiri di Tanah Melayu. Thivy (1946-1947). Cina & India Sebelum penubuhan parti-parti politik. Pada 11 Mei 1946. n Antara 1 . 10 .Kedua -dua sektor ekonomi (perlombongan & perladangan) adalah tulang belakang ekonomi British di negara ini. United Malays National Organisation (UMNO) ditubuhkan oleh orang Melayu kesan daripada bantahan terhadap rancangan Malayan Union yang diperkenalkan oleh British pada tahu 1946. kemudian berkembang kepada pembentukan persatuan kenegerian dan seterusnya pertubuhan bercorak politik sebelum penubuhan parti politik.4 Mac 1946. 41 pertubuhan Melayu dari pelbagai bahagian Tanah Melayu dan Singapura berhimpun di Kelab Selangor. Orang Cina digalakkan datang kerana keperluan sebagai tenaga buruh di sektor perlombongan biji timah. Dasar penjajah British telah menggalakkan kemasukan imigran asing (dari China dan India) ke Malaysia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mengembangkan sistem ekonomi penjajah. telah bermula kesedaran berteraskan keagamaan. Orang India menubuhkan Malayan Indian Congress (MIC) pada Ogos 1946. MIC diketuai oleh John A. Perikatan telah berjaya dalam pilihanraya & dapat mengukuhkan kedudukannya ke arah memperjuangkan berkerajaan sendiri dan kemerdekaan bagi Tanah Melayu. China dan India. Melihat kepada perkembangan politik di Tanah Melayu. Malaysia mempunyai penduduk berbilang kaum dengan latar belakang sejarah. Ini kerana kedatangan mereka ke Tanah Melayu pada awalnya hanyalah untuk mencari kekayaan sebelum kembali ke negara asal mereka. Perkembangan Politik Kepartian Melayu. Penubuhan Malayan Chinese Association (MCA) dimulakan pada satu majlis makan malam di rumah Yong Shook Lin pada 15 Disember 1948. agama dan kepercayaan serta cara hidup dan nilai hidup yang berbeza. untuk membantah perlembagaan Malayan Union. Budaya berpersatuan telah diamalkan oleh orang Cina sejak di China. keturunan. Pada peringkat awal. Berbeza dengan orang Melayu.Huraikan bagaimana prosses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia. ekonomi dan sosial orang India di Tanah Melayu. Orang India pula h sebagai sumber tenaga buruh dalam sektor perladangan. Kehadiran imigran asing telah melahirkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kerjasama itu kemudian diperkukuhkan dengan penyertaan Malayan Indian Congress (MIC) pada tahun 1954 dan membentuk Perikatan UMNO-MCA-MIC. Kuala Lumpur.

pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan dan prinsip.Pergabungan parti-parti politik yang beasaskan etnik telah membawa kepada pemup ukan hubungan etnik yang lebih harmonis. Kerjasama yang lebih erat antara orang Melayu dan bukan Melayu terus terjalin apabila British mensyaratkan kemerdekaan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini bersatu padu dan bekerjasama.calon Parti Perikatan berbangsa Cina dan India. politik dan ekonomi yang wujud akibat permintaan yang berlainan daripada pelbagai etnik. Pelbagai kumpulan etnik hidup secara harmonis dan menghormati antara satu sama lain. C. CLC juga merupakan organisasi pertama ditubuhkan secara tidak rasmi bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta dasar pendidikan.prinsip umum bagaimana kuasa-kuasa tersebut dilaksanakan. Jawatankuasa ini telah berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. S. Walaupun ada jaminan hak-hak istimewa orang Melayu dalam Perjanjian Persekutuan . C. tetapi demi perpaduan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa. UMNO diperuntukkan 35 kerusi sahaja. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum ( Communities Liason Comittee ± CLC ) 1949 yang terdiri daripada pelbagai golongan etnik telah menyelesaikan sesetengah masalah perlembagaan.Cina dan India Perjanjian Malaysia 1963 merupakan satu lagi persetujuan yang dicapai antara para pemimpin Persekutuan Tanah Melayu . Pada peringkat pemerintahan pusat. Pemimpin Melayu sanggup melepaskan kerusi. Kesediaan dan rela berkongsi kuasa dapat menggambarkan dengan jelas sikap akomodarif yang wujud pada masa itu di mana orang Melayu dengan penuh rela hati menyokong calon. yang menentukan organisasi kerajaan. khasnya berkaitan Sabah dan Sarawak. Dato¶ Abdul Wahab Abdul Aziz. tetapi ini tidak sekali-kali mencegah dan menyekat bangsa-bangsa bukan Melayu daripada 11 .kerusi mereka kepada pemimpin dari kaum Cina dan India. Sabah. ka Perlembagaan ialah kumpulan peraturan atau undang-undang sama adayang bertulis atau tidak bertulis. Sarawak dan Singapura untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia. Dr J. MCA 15 kerusi dan MIC sebanyak 2 kerusi. Tan Cheng Lock. setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dalam bidang ekonomi dan pendidikan dan mereka saling bergantung. Dalam pilihanraya 1955 Perikatan yang diterajui oleh UMNO telah meminta 40 kerusi diberikan k epada UMNO atas alasa jumlah pengundi Melayu ialah 84.C.2 peratus.E.Kemenangan parti perikatan dalam pilihan raya 1955 teal menjadi bukti bahawa kerjasama politik dan perkongsian kuasa antara etnik boleh berjalan dengan baik. Goonting dan E. i) Jelaskan sikap akomodatif yang wujud semasa penggubalan Perlembagaan Malaysia. Semangat akomodatif yang dapat dilihat ialah persefahaman orang bukan Melayu terhadap keistimewaan orang Melayu. KONSEP AKOMODASI Akomodasi merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik yg lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing masing. Tan. kerjasama antara orang Melayu dan bukan Melayu semakin kuat . Orang Melayu memberikan pengorbanan yang begitu banyak daripada hak -hak sebagai Bumiputera Tanah Melayu kepada bangsa bukan Melayu. Suruhanjaya Reid menghasilkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang dianggap sebagai kontrak sosial merupakan satu persetujuan yang dicapai antara etnik Melayu. Perkembangan tersebut sangat penting untuk memahami proses politik antara etnik dan hubungan antara Kerajaan Pusat serta Kerajaan Negeri. Perlembagaan juga berperanan sebagai panduan bagi membentuk undang -undang sama ada oleh pihak kerajaan atau rakyat. Thuraisingham. Dengan pengenalan Persekutuan Tanah Melayu. Antara tokoh yang menganggotai jawatankuasa ini ialah Dato¶ Onn Jaafar. Konsep ini begitu meluas diamalkan di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mere dalam keadaan harmoni.

Semua yangterlibat dalam perjanjian itu mesti setuju kepada perubahan dan pindaan. Kontrak sosial ternyata berjaya membawa semua kaum di Malaysia supaya meng hormati setiap hak yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Penyebaran luas maklumat mengenai kontrak sosial perlu dijalankan secara sungguh -sungguh. MCA dan MIC. kontrak sosial sememangnya wujud dalam sejarah negara dan permuafakatan yang dicapai itulah yang mentakrifkan negara kita dan seterusnya menentukan sifat negara. Sebahagian masyarakat bukan Melayu ketika itu mungkin menganggap kontrak sosial sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka yang pada 12 . KONSEP KONTRAK SOSIAL Secara mudah. kolej dan universiti. diperturunkan. namun kaum lain turut sama dapat hidup dengan aman damai di Malaysia tanpa berasa tertindas. hal ini jelas dapat disimpulkan sebagai semangat akomodatif yang wujud semasa penggubalan perlembagaan Malaysia. Sesungguhnya elemen -elemen kontrak sosial yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan tanpa syak lagi adalah asas bagi melicinkan urusan pentadbiran negara dan menolak sebarang percubaan memperso alkan mana-mana daripada elemen-elemen ini yang berkemungkinan akan mencetuskan perpecahan dalam keharmonian kaum. walaupun ada sebahagiannya yang tidak disuratkan dan boleh dipindamengikut keadaan. Meskipun kaum bumiputera telah diberi keistimewaan dan hak -hak tertentu berbanding kaum lain. Kontrak sosial di Malaysia lebih merujuk kepada permuafakatan dan perkongsian hidup bersama secara aman harmoni antara penduduk dalam masyarakat majmuk di negara ini. Cina dan India. Ini berlainan dengan masyarakat di negara lain yang mempunyai konflik antara kaum disebabkan kegagalan masyarakat untuk menghormati dan patuh pada kontrak sosial yang telah ditetapkan. KEPENTINGAN KONTRAK SOSIAL Ternyata selepas hampir 50 tahun kemerdekaan Malaysia. terutamamelalui sistem pendidikan di pelbagai peringkat sama ada rendah. Kontrak atau perjanjian tidak boleh diubah secara satu pihak sahaja.mencapai kesenangan dan kejayaan. Pemeteraian kontrak sosial ini juga turut disertai dan dipersetujui oleh parti-parti yang mereka wakili iaitu UMNO. ii) Huraikan peranan dan kepentingan unsur. Apatah lagi kontrak sosial itu telah diinstitusikan dengan menyuratkannya ke dalam Perlembagaan Persekutuan. formula kontrak sosial yang telah dipakai telah berjaya menyatupadukan semua kaum di Malaysia tanpa berlaku sebarang konflik perkauman. kontrak sosial yang dipersetujui perlu dijadikan rujukan asas segala usaha untuk menegakkan keadilan sosial di negara ini. Istilah ini sebenarnya tidak wujud dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 tetapidari perspektif lain. Mereka mesti memahami dan menghargai apa yang tersirat dan yang tersurat dalam kontrak sosial itu. Di samping itu. Cina dan India. namun segala perubahan itu mestilah merupakan persetujuan bersama atau keizinan bersama. Oleh itu. Kontrak sosial sebenarnya merupakan watikah asas keadilan sosial untuk negara. Sehingga sekarang h ak-hak istimewa Melayu itu masih belum menghasilkan keadaan yang setaraf antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Seperti dalam mana-mana kontrak atau perjanjian. terutama generasi muda daripada kalangan anak-anak Melayu. menengah. asal usul dan rentetan sejarah kontrak sosial ini mesti didedahkan. dipelajari dan dihayati oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini amat penting kerana kontrak sosial dapat diertikan sebagai resipi kehidupan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. kontrak sosial merupakan satu istilah permuafakatan antara kaum yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan di kalangan rakyat dan pemimpin yang terdiri daripada kaum Melayu. aman makmur dan harmoni.unsur tradisi dan kontrak social dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Pengajaran utama yang harus dipelajari oleh kaum bukan Melayu ialah peristiwa rusuhan 13 Mei 1960 kerana mencabar kedudukan orang Melayu seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Keadilan sosial yang terkandung dalam perjanjian ini merangkumi bukan sahaja soal keadilan ekonomi tetapi juga keadilan politik dan keadilan kebudayaan.

politik dan kebudayaan. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.masa itu terdiri daripada imigran atau keturunan imigran. Ini kerana ia telah pun termaktub di dalam perlembagaan. Empat perkara tersebutlah yang di ambil kira semasa membentuk perlembagaan iaitu Bahasa Kebangsaan. KEPENTINGAN UNSUR-UNSUR TRADISI Di mana-mana negara sekalipun. Hak orang bukan Melayu tidak boleh disangkal kerana mereka telah lama bermastautin. i) Bahasa Kebangsaan Bahasa kebangsaan diwujudkan untuk komunikasi dan bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi negara bagi menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. agama persekutuan . formula kontrak sosial itu membuatkan masyarakat Cina dan India merasa kecil hati. Apa yang penting ialah kedua-dua pihak harus saling memahami. Lim Keng Yaik yang menggesa parti-parti politik melupakan formula kontrak sosial antara kaum yang dipersetujui semasa negara mencapai kemerdekaan. Masyarakat bukan Melayu perlu memahami kedudukan politik Melayu atau sistem kenegaraan Melayu dan pengaruhnya kepada negara manakala kaum bumiputera pula harus memahami hakikat masyarakat berbilang kaum yang terdapat di negara ini.[Utusan Malaysia. lahir dan membesar di Malaysia. Contoh-contoh polemik di atas seharusnya perlu dielakkan bagi menjamin keharmonian kaum di Malaysia. Perlembagaan juga merakamkan sifat-sifat asal negara itu merangkumi nilai tradisi. Oleh itu bagi mengelakkan rasa prejudus ini dan mengelak perkara yang tidak dijangka adalah lebih wajar jika kita mengambil jalan mudah dengan tidak membicarakan tentang kontrak sosial secara terbuka. masyarakat bumiputera pula diberi perlindungan melalui fasal-fasal dalam Perlembagaan tentang hak istimewa orang Melayu. Datuk Seri Dr. Begitu juga kenyataan yang dibuat oleh Presiden Gerakan. kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. Generasi bukan Melayu sekarang pula menganggap kontrak sosial ini sebagai sesuatu yang sudah berlalu. "Suqiu keterlaluan ± PM -Kerajaan menolak sama sekali tuntutan hapuskan hak istimewa orang Melayu".Mereka tidak nampak kenapa ia masih dibangkitkan kerana bagi mereka iaadalah sesuatu yang automatik. Mereka juga tahu bahawa hak istimewa masyarakat bumiputera merupakan sebahagian daripada kont ak sosial. "Lupakan formula kontrak sosial antara kaum ± Keng Yaik". 24 Disember 1998]. Semua unsur-unsur tradisi tersebut memainkan peranan yang penting dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Oleh yang demikian seharusnya polemik berkaitan hak-hak kaum lain tidak dipertikaikan. Ini kerana mengapa perlu kontrak sosial dirombak sedangkan formula tersebut ternyata berkesan hingga kini dalam memelihara perpaduan antara kaum. orang Melayu akan memprotes dan ini sekaligus boleh menimbulkan ketidaksefahaman dan sangsi dengan kaum lain. 14 Ogos 2005]. Elemen-elemen ini yang menjadikan bangsa Melayu selaku bangsa asal yang mendiami Tanah Melayu memasukkannya ke dalam Perlembagaan bagi mengekalkan keistimewaan mereka iaitu institusi beraja. perlembagaan lahir hasil daripada perkembangan sejarah. Penulis teringat polemik berkaitan isu kontrak sosial ini yang pernah ditimbulkan oleh Jawatankuasa Rayuan Pilihan Raya Persatuan-Persatuan Cina Malaysia (Suqiu) satu ketika dahulu iaitu tentang 83 tuntutan yang antaranya menuntut agar semua orang Cina mendapat semua perkara yang dianggap sebagai hak mereka dan menghapuskan hak istimewa orang Melayu.Kedudukan keistimewaan orang melayu dan pemerintahan beraja. Isu bahasa sentiasa menjadi faktor terpenting dalam menentukan jati 13 . Menurut beliau.[Utusan Malaysia. hak keistimewaan orang Melayu. Jika golongan r bukan Melayu diberi kewarganegaraan atas syarat syarat tertentu. Mungkin jika kontrak sosial ini dibincangkan secara terbuka akan memberi lebih banyak kesan kepada setiap kaum di Malays Ini kerana jika ini sudah tentu ia.

Semasa penjajahan British. kontark sosial antara kaum di Malaysia member jaminan kepada masyarakat pribumi. atas nasihat Perdana Menteri atau Kabinet berkuasa menyelamatkan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak dengan menentukan bagi mereka kedudukan dalam perkhidmatan awam. tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan´ [Perkara 3: Perlembagaan Persekutuan] Islam sebagai agama rasmi negara tidak membimbangkan kaum lain kerana kebebasan beragama dijamin dalam Perlembagaan iv) Pemerintahan beraja Institusi beraja di Malaysia bermula sebelum kedatangan penjajah. bekerjsama. Perlembagaan Malaysia mempunyai satu peruntukan khas di bawah Perkara 153 bertujuan memelihara orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak. 14 . ii) Kedudukan istimewa orang melayu Masyarakat Melayu bimbang dengan undang-undang yang diperkenalkan Oleh British. Maka bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dengan tidak mengenepikan bahasa lain. Keperluan satu bahasa kebangsaan yang menjadi pertuturan umum dan bahasa rasmi kebangsaan disedari penting untuk menyatukan rakyat pelbagai asal keturunan yang masing-masing dengan bahasa pertuturannya. akhirnya kemerdekaan diberikan kepada Semenanjung Tanah Melayu.. Perk ara 153 menggariskan bahawa Yang di-Pertuan Agong. British memperkenalkan Malayan Union yang menghapuskan sistem beraja sebelum memberikemerdekaan kepada Tanah Melayu. masyarakat Melayu risau kedudukan dan hak mereka sebagai penduduk pribumi akan tergugat dengan kemasukan pendatang dari negara China dan India. kontrak sosial dan undus-unsur tradisi adalah satu formula mewujudkan satu cara hidup yang dinamik. KESIMPULAN Sebagai kesimpulan. Ia melambangkan kesinambungan sejarah dan menjadi sebahagian daripada identiti negara. Kerana itu. kemasukan orang Melayu dalam Rejimen Askar Melayu dengan pengecualian orang bukan Melayu sebagai ana m dikuatkuasakan oleh Perkara 8(5)(f) juga dianggap sebagai sebahagian daripada kedudukan istimewa orang Melayu. Dalam Perlembagaan Persekutuan dinyatakan: ³Agama Islam ialah bagi seluruh persekutuan. Apabila Tanah Melayu dijajah.kuasa mutlak raja telah dihadkan hanya kepada hal adat istiadat dan agama islam sahaja. Pada tahun 1957.. aman dan terus membangun melalui perpaduan dalam kepelbagaian berasaskan prinsip berkongsi. Selain itu. 1997]. Selain itu juga.. raja-raja negeri Melayu merasakan kedudukan mereka mula tergugat. agihan biasiswa atau pendidikan atau latihan atau lain-lain kemudahan yang diberikan oleh kerajaan termasuk permit atau lesen perniagaan. Masyarakat bukan melayu harus memahami sejarah ini dan .diri sesebuah negara dan kontrak sosial. iii) Agama Persekutuan Selain itu juga. kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan adalah satu isu yang penting kerana ianya berkait rapat dengan kepercayaan dan pegangan orang Melayu di Malaysia.. Raja-raja Melayu menggambarkan ciri-ciri asal negara Malaysia. institusi beraja diteruskan tetapi dengan beberapa pindaan supaya dapat disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan kemerdekaan [Salleh Abbas. Kedudukan istimewa orang Melayu yang lain termasuklah peruntukan Perkara 89 dan 90 yang memberi kuat kuasa undang -undang perlembagaan kepada undang-undang yang sedia ada yang melindungi tanah rizab orang Melayu daripada diselenggarakan oleh orang bukan Melayu.. Ini seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaaan Persekutuan..

para pelajar harus dilibatkan dalam aktiviti pelbagai kaum seperti keluarga angkat di mana ibu bapa secara tidak langsung akan dapat memupuk perpaduan dan tali persahabatan yang erat. dan ceramah haruslah dipergiat dan dipertingkatkan. Lantaran itu Rukun Negara telah digubal berasaskan lima (5) prinsip utama dan telah diterapkan dalam rancangan kurikulum di sekolah . Kerajaan sedar bahawa pembangunan pendidikan haruslah selaras dengan ideologi dan hasrat negara untuk mencapai perpaduan ka um dan mewujudkan integrasi nasional. Dewasa ini. masyarakat bukan Melayu mula menerima budaya orang Melayu dari segi pakaian dan makanan. berlakunya rusuhan kaum yang mengancam keselamatan negara. Di luar sistem akademik. Perpaduan boleh diterapkan melalui aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum hendaklah dilaksanakan secara berkumpulan di mana setiap kumpulan itu terdiri daripada pelbagai kaum. dan persatuan. Tugas rakyat Malaysia ialah menghayati semangat kontak sosial dan unsur tradisi ini dengan menolak keganasan.toleransi dan bersatu padu. pelajar perempuan bukan Melayu memakai baju kurung ke sekolah. SEDIAKAN SATU PELAN TINDAKAN TENTANG USAHA ANDA UNTUK MENGERATKAN PERHUBUNGAN ANTARA ETNIK MURID SEKOLAH ANDA. ketaksuban dan ekstrimisme. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan inilah semangat kontrak sosia dan unsur tradisil yang perlu kita pertahankan bersama dalam sebuah masyarakat majmuk di Malaysia bagi menjamin keamanan negara. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. dan pada masa yang sama terus memperkukuhkan ikatan masyarakat majmuk ini dalam satu ikatan yang erat dan padu serta mengadunkannya dalam acuan tersendiri yang unik dan menyenangkan. kanak-kanak akan dilatih atau diasuh serta diserapkan nilai-nilai murni dan norma-norma masyarakat dalam proses pendidikan dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka demi mewujudkan perpaduan di antara kaum. Persatuan dan badan beruniform juga boleh memainkan peranan penting didalam memupuk perpaduan dan haruslah di sertai oleh pelbagai kau Walaubagaimanapun guru m. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. pelbagai makanan dari pelbagai kaum perlulah disediakan dimana sedikit sebanyak pelajar dapat mengenali pemakanan kaum tersebut. perkauman. Dalam kata-kata yang ringkas. memelihara satu cara hidup demokratik. unsur-unsur tradisi dan kontrak sosial menjunjung semangat keadilan dan perpaduan berasaskan kepada prinsip ³duduk sama rendah. Melalui cara ini. Contohnya. BERDASARKAN PEMBACAAN ANDA. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. berdiri sama tinggi´. Formula ini sebahagian besarnya tersurat dalam Perlembagaan Persekutuan. Dari segi pemakanan pula di kantin. Selepas peristiwa 13 Mei 1969. 15 . kelab. Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan seperti sukan. Kerajaan menyedari bahawa pendidikan menjadi alat perpaduan untuk membina rakyat yang bersatu padu dan merapatkan jurang kemiskinan. yang diamalkan secara bijaksana dalam satu pakatan agung negara dengan inspirasi untuk membawa Malaysia muncul dalam peta dunia sebagai sebuah negara maju.

haruslah pandai memainkan peranan didalam usaha memujuk pelbagai kaum menyertai dengan memberi penjelasan serta huraian akan kebaikan penyertaan.Bercerai kita roboh´. Jelaslah bahawa usaha yang diambil bagi mengukuhkan perpaduan dan integrasi perlu di ahut oleh setiap lapisan masyarakat. kompang.perpaduan rakyat sangat penting. pertunjukan pentas dan lain-lain juga merupakan salah satu cara perpaduan.Di dalam kelas semua kegiatan kurikulum hendaklah melibatkan semua pelajar tanpa mengira kaum berinteraksi dan bergaul antara satu sama lain seperti perbincangan.diskusi.Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan. amalan dan agama semua kaum juga perlu di terangkan dengan lebih terperinci agar setiap golongan lebih perihatin dan lebih menghormati serta tidak menyinggung perasaan sesuatu golongan itu. kelas gamelan. Langkah-langkah berikut telah dilaksanakan di sekolah kami untuk mengeratkan hubungan dalam kalangan pelajar seperti melaksanakan melalui: 1.Sekolah memainkan peranan penting untuk merobohkan tembok yang memisahkan pelajar pelajar dan mengeratkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar. para pelajar hendaklah di terapkan dengan nilai nilai murni melalui bahasa kebangsaan agar komunikasi di antara mereka boleh berjalan dengan lebih lancar dan efektif tanpa mengenepikan bahasa ibunda mereka. Penerangan tentang budaya. Kesenian dan kebudayaan seperti kelas -kelas seni tari. Dari segi semangat perpaduan pula di sekolah-sekolah. kraf tangan.Guru mesti menunjukkan contoh yang baik. Berdasarkan kepada pembacaan dan pemerhatian anda. Aktiviti ±aktiviti kurikulum Peranan guru-guru adalah sangat penting. permainan tradisional. sebagai salah satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan kaum dan integrasi nasional pelajar adalah dengan mengadakan program interaksi antara sekolah dan memasukkan unsur-unsur etnik dalam kurikulum serta meningkatkan kemahiran berinteraksi dengan golongan etnik lain. Sehubungan dengan itu.Guru harus menyedarkan pelajar tentang pentingnya perpaduan kaum seperti kata pepatah ³Bersatu kita teguh. gotong-royong melibatkan pelbagai kaum juga merupakan satu kaedah untuk menyatu padukan pelbagai kaum selain dari projek -projek kecil seperti tanaman sayur-sayuran di sekolah-sekolah.Langkah -langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat perpaduan kaum sesama pelajar dan memperkasakan sekolah. tarian tradisional.hasilkan satu laporan ringkas yang mengandungi maklumat tentang peranan sekolah anda dalam mengeratkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar.Hakikat ini perlu disedari dan dihayati bersama. tarian singa. 2. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk. s termasuklah pelajar. Selain itu.forum dan kegiatan akedemik yang lain. Aktiviti-aktiviti KoKurikulum 16 .

mendisplinkan diri mematuhi peraturan.Melalui kerja kerja amal seperti mengadakan pungutan derma bagi membantu mereka yang memerlukan bantuan tanpa mengira kaum akan dapat mengeratkan lagi rasa kekitaan dan perpaduan di kalangan pelajar.mereka boleh didorong untuk bergaul melalui kerja-kerja berkumpulan atau berpasukan.berkhemah. sukan boleh meneguhkan lagi pembentukan sikap kenegara n a dan moral kerana pelajar berpeluang berinteraksi dengan pelbagai kaum.mempamerkan sifat-sifat mulia di sekolah dan di luar sekolah.Sejarah awal ketamadunan bangsa.Kesedaran ini akan mewujudkan semangat kekitaan dan sikap bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Kegiatan gotong ±royong dan kerja amal Pelajar perlu disemai untuk sentiasa bersifat tolong menolong dan toleransi.Ini akan dapat menyemai sikap kerjasama. 5.bekerjasama dalam pasukan dan mengamalkan sikap toleransi terhadap rakan. Memupuk kesedaran sivik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan mendidik pelajar supay menghormati hak a orang lain. Program-program yang dianjurkan oleh sekolah. pelajar dapat berinteraksi di antara satu sama lain.Pelajar perlu diberi kesempatan untuk merancang aktiviti-aktiviti penting di sekolah seperti sambutan Hari Guru.Selain menyihatkan tubuh badan. 3.Pelajar -pelajar juga boleh digalakkan mengadakan jamuan di dalam kelas mengikut musim perayaan seperti Hari Raya Puasa.perkhemahan dan perkelahan. Demi memperkukuhkan keharmonian dan perasaan muhibah antara kaum dalam kalangan pelajar .Kegiatan gotong-royong yang dianjurkan di sekolah dapat mewujudkan semangat sayangkan sekolah. Para pelajar patut digalakkan untuk mengadakan lawatan sambil belajar.Pelajar perlu peka bahawa asas -asas pembinaan negara bangsa ini merujuk kepada pendidikan sejarah.Penglibatan pelajar ini akan mendorong mereka berinteraksi dan bergaul serta bertukar-tukar idea dan saling memahami.Temasya Sukan Tahunan dan pesta -pesta kebudayaan.berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti berkerjasama dan semangat kekitaan dalam usaha menjayakan projek yang dirancang.kerjasama pelajar berlainan bangsa boleh dipupuk melalui aktiviti di luar bilik darjah atau kokurikulum seperti permainan dan sukan.Semua aktiviti ini akan dapat menghapuskan benteng yang memisahkan pelajar-pelajar antara kaum.masyarakat dan negara.membentuk peribadi mulia dan menjadi model kepada rakan-rakan.perlu menanamkan bibit-bibit kesedaran dan semangat patriotism bagi tujuan penyatuan perpaduan dan pembangunan kewarganegaraan.Aktiviti seperti ini akan menggalakkan mereka bergaul mesra.Selain aktiviti dalam bilik darjah.latihan kecemasan dan sebagainya.Deepavali dan Krismas. Begitu juga melalui aktiviti-aktiviti Unit Beruniform dapat membentuk sikap kenegaraan melalui aktiviti kawad.sejarah perjuangan bangsa dan sejarah pembinaan semula masa depan nasib bangsa perlu 17 . Pendidikan Sejarah Bertepatan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan para guru.gotong royong.Hal ini akan mendorong wujudnya hubungan baik sesama insan dan secara tidak langsung hubungan dapat dipereratkan 6. 4. Melalui aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan pula.sekolah .Tahun Baru Cina.Sambutan bersama perayaan kaum-kaum lain memberi impak yang kukuh dalam hubungan persahabatan antara kaum.memupuk nilai-nilai murni dan semangat kemasyarakatan.cintakan kebersihan dan memupuk semangat muhibah antara pelajar.

Melalui aktiviti ini pelajar dapat berinteraksi sesama mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.Pelajaran sejarah mempunyai kaitan erat dengan proses perpaduan kaum dan membina masyarakat yang bersatu padu di neg ara kita. Program Bahasa Selaras dengan tujuan kerajaan memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai alat perpaduan antara kaum pelbagai program Kebahasaan dan Kesusasteraan boleh dilaksanakan di sekolah seperti minggu Bahasa.syarahan dan pidato serta pertandingan menulis cerpen. Kesemua ini adalah bertujuan memupuk dan mengukuhkan hubungan antara kaum yang terdapat di Malaysia. Kesimpulan Sebagai pendidik kita harus meletakkan kepentingan nasional dan negara pada kedudukan paling utama daripada kepentingan diri.nasionalisme dan identiti bangsa.Generasi muda akan celik sejarah dan akan menghargai semangat juang generasi terdahulu mempertahankan hak dan rasa cinta akan tanah air demi kemakmuran bangsa dan negara.Sambutan Hari Kemerdekaan melalui kempen kibar jalur gemilang yang melibatkan penyertaan semua pelajar akan menyemarakkan perpaduan kaum.Hal ini dapat dilakukan dengan memberi sokongan dan dorongan kepada usaha -usaha murni dan program-program yang sistematik. 18 .Pelajar digalakkan menyertai pertandingan deklamasi sajak. 7.berbalas pantun.Pelajar-pelajar akan mengenal erti patriotism.dimantapkan sesuai peranannya sebagai alat sosialisasi bagi pembinaan bangsa Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful