P. 1
Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT Analisis Soalan & Skema Jawapan

Percubaan PMR 2011 Sabah KHB KT Analisis Soalan & Skema Jawapan

|Views: 1,969|Likes:
Published by Carol Tadam
Analisis Soalan dan Skema Jawapan Percubaan PMR 2011 Negeri Sabah Kertas Kemahiran Hidup KT
Analisis Soalan dan Skema Jawapan Percubaan PMR 2011 Negeri Sabah Kertas Kemahiran Hidup KT

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Carol Tadam on Aug 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

ANALI5I5 5CALAN

LkCLL ÞMk 2011
kLMAnIkAN nIDUÞ 8Lk5LÞADUŴk1

5CALAN 1INGkA1AN 1AIUk kCD AkA5 IAWAÞAN
# $ %
1 1 C8k 1Ŧ1Ŧ1a / D
3 8C 3Ŧ1Ŧa / 8
3 3 8C 3Ŧ1Ŧa / A
4 3 8C 3Ŧ1Ŧ / C
3 3 8C 3Ŧ1Ŧ / C
6 3 8C 3Ŧ1Ŧ / 8
7 1 881 1Ŧ1Ŧ3 / 8
8 881 Ŧ1Ŧ3c / A
9 1 881 1Ŧ1Ŧ3c / D
10 1 881 1Ŧ1Ŧ3f / D
11 1 881 1Ŧ1Ŧ3f / 8
1 881 Ŧ1Ŧ1Ŧ3 / D
13 1 LLk 1Ŧ1Ŧ4a / D
14 1 LLk 1Ŧ1Ŧ4 / A
13 1 LLk 1Ŧ1Ŧ4 / D
16 3 LLk 3Ŧ1Ŧ4c / C
17 3 LLk 3Ŧ1Ŧ4 / C
18 LLk1 Ŧ1Ŧ1Ŧ3c / 8
19 LLk1 Ŧ1Ŧ1Ŧ3c / C
0 3 LLk1 3Ŧ1Ŧ1Ŧ3 / C
1 LLk1 Ŧ1Ŧ1Ŧ3c / D
1 ÞAlÞ 1Ŧ1Ŧ6a / D
3 1 ÞAlÞ 1Ŧ1Ŧ6c / 8
4 1 !P1n 1Ŧ1Ŧ8a / D
3 1 !P1n 1Ŧ1Ŧ8a / C
6 MSkn Ŧ1Ŧ1Ŧ9a / D
7 MSkn Ŧ1Ŧ1Ŧ9c / C
8 3 1/kuM 3Ŧ1Ŧ10 / A
9 3 1/kuM 3Ŧ1Ŧ10 / A
30 1 1/PSn 1Ŧ1Ŧ11a / A
31 1/PSn Ŧ1Ŧ111 / A
3 1 1/PSn 1Ŧ1Ŧ11a / C
33 L/1Lk Ŧ1Ŧ17 / 8
34 L/1Lk Ŧ1Ŧ1Ŧ7c / 8
33 1 LLk 1Ŧ1Ŧa / A
36 1 LLk 1Ŧ1Ŧa / 8
37 1 LLk 1Ŧ1Ŧ / A
38 1 LLk 1Ŧ1Ŧ / D
39 3 LLk1 3Ŧ1Ŧ3a / C
40 3 LLk1 3Ŧ1Ŧ3a / C
41 3 LLk1 3Ŧ1Ŧ3a / C
4 3 LLk1 3Ŧ1Ŧ3 / C
5CALAN 1INGkA1AN 1AIUk kCD AkA5 IAWAÞAN

k 5 1 A 8 C D
43 3 LLk1 3Ŧ1Ŧ3a / 8
44 3 LLk1 3Ŧ1Ŧ3 / C
43 L/1Lk Ŧ1Ŧ1a / C
46 L/1Lk Ŧ1Ŧ1Ŧ1 / D
47 L/1Lk Ŧ1Ŧ1 / 8
48 L/1Lk Ŧ1Ŧ1c / C
49 1 LL18M 1Ŧ1Ŧ4a / A
30 1 LL18M 1Ŧ14 / D
31 1 LL18M 1Ŧ1Ŧf / D
3 3 Ln!ln 3Ŧ1Ŧ4 / C
33 3 Ln!ln 3Ŧ1Ŧ4a / 8
34 3 Ln!ln 3Ŧ1Ŧ4a / 8
33 3 Ln!ln 3Ŧ1Ŧ4c / 8
36 3 Ln!ln 3Ŧ1Ŧ4 / C
37 3 Þk 1Ŧ1Ŧ6a / D
38 1 Þk 1Ŧ1ŦŦ6a / C
39 Þk Ŧ1Ŧ6a / A
60 3 Þk 3Ŧ1Ŧ3 / 8
19 29 12 11 15 19 15


5LNAkAI NAMA ÞLNGGU8AL 5CALAN kn8Ŵk1 LkCLL ÞMk 2011
8IL NAMA 5LkCLAn NC 1LLLICN
1Ŧ 1nŦ P!Ŧ nASl8 SAuA8MAn SM(A) kC1A klnA8ALu 019Ŵ8830811
Ŧ LnŦ AL8L81 8uMA1Al SMk A8SPAuţ kC1A 8LLuu 019Ŵ8300067
3Ŧ LnŦ l!AM « MuPAMMAu luPAM nl1l SM S1LLLA MA8lSţ kŦklnA8ALu 013Ŵ8603747
4Ŧ LnŦ !ALlM PA8lS SMk kLnlnCAu ţ kLnlnCAu 019Ŵ3367746
3Ŧ LnŦ PAl8uuln Su8Akl8 SMk MLM8Aku1ţ 8LAulC81 013Ŵ7311778
6Ŧ LnŦSln!uS CC?CnC « CPLn!uS SMk 1AMÞA8uLlţ 1AMÞA8uLl 019Ŵ81170
7Ŧ LnŦMCPu nC8ul MCPu uAuu MAk1A8 SA8APţ kŦklnA8ALu 019Ŵ8601476

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->