Sistem brek kenderaan berat

PENGENALAN SISTEM BREK UDARA Brek udara sepenuhnya dapat berfungsi tanpa bantuan dan operasi dengan tekananrangkaian yang amat rendah dalam masa yang sama ia dapat menghasilkan brek yangamat berkesan untuk dialihkan ke sistem brek sama ada drum, kekasut, disc dan padbrek. Sistem brek kenderaan berat adalah sama dengan sistem brek kenderaan ringan tetapidisesuaikan dengan struktur kenderaan berat.