Borang Penilaian Murid

Sial tandakan (/) di kotak yang berkenaan. 5.Sangat baik 4.Baik 3.Sederhana 2.Lemah 1.Sangat lemah KRITERIA Penghayatan PERINCIAN Memahami maksud sajak. Menyampaikan dengan emosi yang baik. Penggunaan bahasa puitis Penggunaan perkataan melambangkan perasaan dan bertepatan dengan tema. Perlambangan yang sesuai dan kreatif serta indah. Tekanan dan intonasi Sebutan yang jelas, tekanan dan intonasi yang tepat. Kelancaran dan kehalusan persembahan Gaya penyampaian Hentian jeda tepat, lancar. Keserasian pendeklamasian sajak dengan lakonan. Kelancaran dan kesempurnaan. Bergaya dan yakin. Menarik dan kreatif. 1 2 3 4 5

Gred: A (21-25) B (16-20) C (10-15) D (<10)