KANDUNGAN
Petikan Ucapan Perdana Menteri Malaysia Mesej Ketua Pengarah MARDI Mengenali MARDI Siapa Kumpulan Sasar? Antara Klien Utama MARDI Siapa Yang Layak Memohon? Kursus Berjadual Kursus Luar Jadual Bahasa Pengantar Jenis Perkhidmatan Ditawarkan Kemudahan Cara Pembayaran Yuran Bagaimana Memohon? Golongan Sasar CSR Keistimewaan Kursus dan Latihan Teknikal MARDI Lokasi Kerjasama luar MS ISO 9001:2008 Peta Lokasi dan Alamat Pusat Latihan MARDI Stesen MARDI Terlibat Senarai Kursus Berjadual 2011 mengikut kluster - Jadual 1 Senarai Kursus Luar Jadual 2011 mengikut kluster- Jadual 2

Muka surat
3 4 6 7 7 9 9 9 9 9 10 11 12
Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

13 13 13 14 15 17 20

1

Muka surat Sinopsis Kursus mengikut kluster: Teknologi Tanaman Teknologi Ternakan Teknologi Makanan Teknologi Lanjutan Testimoni Klien Borang Permohonan Kursus dan Latihan Teknikal 25 37 45 61 69 70 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 2 .

PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI MALAYSIA HALA TUJU BERPAKSIKAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN BERINOVASI. Oleh itu.A. Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak (Petikan Ucapan Bajet Tahun 2010) 3 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . langkah akan diambil untuk membentuk individu berintelek dalam bidang sains dan teknologi. kerajaan akan memastikan pembangunan modal insan dilaksanakan secara komprehensif. meliputi usaha meningkatkan kemahiran dan pengetahuan.B. menggilap keupayaan keusahawanan serta memupuk nilai-nilai positif dan progresif”. Y. Selain itu.ASPIRASI 1MALAYSIA “Modal insan berkualiti tinggi merupakan prasyarat utama untuk menyokong agenda pembangunan negara.

Program Kursus & Latihan Teknikal MARDI bertekad untuk mengendali kursus dan latihan yang berdaya maju dalam usaha memindahkan teknologi berinovasi dan maklumat berkaitan pertanian kepada kumpulan sasar yang terdiri daripada agen pengembangan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) serta daripada agensi selain MOA. pekebun kecil. 75 modul kursus akan ditawarkan iaitu 21 modul kursus kluster tanaman.665 orang peserta telah berjaya dilatih melalui 66 kursus yang telah dilaksanakan. Daripada jumlah tersebut. kakitangan MARDI. Bagi menyokong dan merealisasi hasrat ini. sektor swasta serta orang awam. petani. seramai 1.MESEJ KETUA PENGARAH MARDI Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) ialah badan berkanun yang berfungsi membangunkan teknologi untuk kemajuan industri makanan. Ini selari dengan fokus kerajaan untuk menggiatkan semula sektor pertanian sebagai penyumbang dalam pertumbuhan KDNK negara pada RMK-10. 29 daripada kluster makanan dan 14 daripada kluster lanjutan. juruteknik. Pada tahun 2010. Pada 2011 pula. usahawan IKS. pertanian dan asas tani tempatan yang mempunyai visi untuk menjadi organisasi Penyelidikan dan Pembangunan yang tersohor dalam bidang tersebut menjelang akhir Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10). kerajaan turut memberi tumpuan terhadap program pembangunan kemahiran dan aktiviti R&D ke arah penghasilan teknologi berinovasi yang lebih memberangsangkan. Selain itu. sebanyak 18 modul kursus telah dikenalpasti 4 . 11 daripada kluster ternakan.

‘Pemimpin Agro Teknologi’ Datuk Dr. pembangunan kompetensi dan modal insan akan dapat dicapai melalui modul kursus yang ditawarkan. Seterusnya melalui latihan yang diberi akan memantapkan jati diri dan melayakkan mereka menjadi usahawan yang inovatif serta mampu mentransformasikan perniagaan mereka agar berdaya saing di peringkat domestik dan global. Akhir kata. stesen dan ‘Center of Excellent’ MARDI.sebagai modul baru berasaskan teknologi berinovasi yang telah dibangunkan bersama pakar penjana teknologi MARDI. Kursus dilaksanakan di Pusat Latihan. Kursus yang ditawarkan juga mempunyai keistimewaan tersendiri dari aspek modul yang ditawarkan berasaskan teknologi dan maklumat saintifik dan tenaga pengajar yang terdiri daripada Saintis MARDI pelbagai disiplin. Perancangan ini seiring dengan pendekatan dalam pembangunan teknologi MARDI yang dibuat melalui inovasi terancang bagi memastikan teknologi yang dibangunkan berdaya saing. Menjadi harapan MARDI agar kursus dan latihan teknikal yang dirancang untuk 2011 akan membantu kumpulan sasar memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi pertanian dan makanan berasaskan sains. Abd Shukor Abd Rahman Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 5 . Pelaksanaan kursus adalah mengikut prosedur yang telah dipersijilkan dengan MS ISO 9001:2008 serta mendapat kerjasama luar dengan badan penyelidikan dan usahawan tempatan. Kemudahan latihan yang ada bersesuaian dan selesa serta mampu untuk menyediakan aktiviti kursus dan latihan teknikal berasaskan kompetensi yang terancang.

perkhidmatan kursus dan latihan teknikal ditawarkan melalui Program Kursus & Latihan Teknikal selaras dengan mandat tersebut bagi memindahkan teknologi serta maklumat yang berkaitan melalui aktiviti kursus dan latihan teknikal. pertanian dan industri asas tani. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 6 . salah satu daripada mandat MARDI ialah memberi pelbagai jenis latihan untuk memajukan industri terbabit.MENGENALI MARDI MARDI ditubuhkan dengan objektif utama untuk menjana dan mempromosi teknologi baru. Seiring dengan objektif utama penubuhannya. Justeru. wajar dan efisien untuk kemajuan industri makanan.

SIAPA KUMPULAN SASAR? • • • • • • • • Agen pengembangan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) Agensi kerajaan dan swasta Kumpulan juruteknik Petani dan pekebun kecil Golongan usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Kumpulan serantau dan antarabangsa Kakitangan MARDI Orang awam ANTARA KLIEN UTAMA MARDI 1) Agensi di bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani (MOA) • Jabatan Pertanian (DOA) • Jabatan Perikanan (DOF) • Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Institut Pembangunan Awam • Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) • Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) • Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH) • Kementerian Pelajaran Malaysia (MOE) • Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) • Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 2) 7 .

3) Institut Pembangunan Swasta • Halal Industri Development Corporation (HDC) • Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) Sabah/Sarawak • Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak (MID) • Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan (DIDR) 4) Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 8 .

mardi. Syarat kelayakan khusus ditetapkan bagi kursus tertentu. KURSUS LUAR JADUAL • • Mengikut keperluan pemohon.gov. Tamat pendidikan menengah. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 JENIS PERKHIDMATAN DITAWARKAN 1) Pakej A • Keperluan kursus. Pakej B • Keperluan kursus. Permohonan berkumpulan seramai 15 hingga 30 orang. Senarai kursus juga terdapat di laman web http://www.my dan http:/ /elearn. KURSUS BERJADUAL • • Telah ditetapkan tarikh dan tempat seperti dalam Jadual 1. • Penginapan. 2) 9 . BAHASA PENGANTAR • • Bahasa Melayu.gov.mardi.SIAPA YANG LAYAK MEMOHON? • • • 18–60 tahun.my. • Makan minum. • Makan minum. Bahasa Inggeris.

peralatan gimnasium. takraw. Kenderaan bas dan van. Surau. Makmal pemprosesan makanan. ladang tanaman dan ternakan. Bilik penginapan seorang dan dua orang sebilik. Dewan kuliah dengan kapasiti 40–100 orang. bola tampar.KEMUDAHAN • • • • • • • Kafeteria. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 10 . Sukan riadah: ping pong. skuasy.

BAGAIMANA MEMOHON? KURSUS BERJADUAL MENGISI BORANG PERMOHONAN/MENDAFTAR ATAS TALIAN DALAM LAMAN WEB KURSUS LUAR JADUAL PERMOHONAN RASMI DUA BULAN SEBELUM TARIKH JANGKAAN KURSUS BORANG DITERIMA DAN DIPROSES SEBUT HARGA DISEDIAKAN DAN DIHANTAR SURAT TAWARAN KURSUS DIHANTAR PENERIMAAN/PENOLAKAN SLIP PERSETUJUAN DAN BAYARAN PENERIMAAN SENARAI NAMA PESERTA DAN BAYARAN KURSUS BERMULA KURSUS BERMULA 11 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 SURAT PERSETUJUAN RASMI DITERIMA .CARA PEMBAYARAN YURAN • • • Selepas menerima surat tawaran kursus dan sebelum kursus bermula. Kiriman wang pos/draf bank/cek jabatan atau pesanan tempatan atas nama DANA PUSAT LATIHAN MARDI. Secara atas talian dengan CIMB Clicks.

KAMI TELAH MELAKSANAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KEPADA GOLONGAN BERIKUT: • • • • • • Miskin Tegar Ibu Tunggal Orang Asli PUSPANITA Siswazah Menganggur Orang Kurang Upaya (OKU) KEISTIMEWAAN KURSUS DAN LATIHAN TEKNIKAL MARDI KURSUS DAN LATIHAN TEKNIKAL YANG KAMI TAWARKAN ADALAH BERBEZA KERANA KAMI MEMPUNYAI KEISTIMEWAAN TERSENDIRI DARI ASPEK: 1) Modul • • • • 2) Dijana daripada hasil penyelidikan terkini MARDI. Berasaskan teknologi dan maklumat saintifik. Diubah suai mengikut tahap kelayakan klien. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tenaga pengajar • Terdiri daripada lebih 400 orang Saintis MARDI berpengalaman dalam pelbagai disiplin. 12 .GOLONGAN SASAR CSR BAGI MENYAHUT SERUAN KERAJAAN RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN. Relevan dan mengikut keperluan klien.

LOKASI • • • Pusat Latihan MARDI. KERJASAMA LUAR • • Badan penyelidikan tempatan. 8 buah Stesen MARDI di seluruh Malaysia. 4 buah Centre of Excellent MARDI di seluruh Malaysia. 13 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . MS ISO 9001:2008 • Pengendalian aktiviti terancang dan sistematik mengikut prosedur ditetapkan. Usahawan tempatan.

PETA LOKASI DAN ALAMAT PUSAT LATIHAN MARDI Ibu Pejabat Pusat Latihan MARDI Persiaran MARDI–UPM 43400 Serdang Selangor Plaza tol Sg. Besi dari K. Lumpur The Palace of Golden Horses Kampus UPM Pusat Teknologi Makanan The Mines Tasik Laluan ke MARDI Masjid UPM Lebuhraya KL-Seremban dari Balakong Stesen komuter Serdang Masjid Jamek Lama Jejantas Pusat Latihan MARDI MTBIC Kampus UPM Plaza tol UPM Ibu Pejabat MARDI Pintu Utama Pintu 2 Pintu 3 dari Puchong / Cyberjaya Hospital Serdang Plaza tol Kajang dari Kajang South Klang Valley Expressway Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Hotel Marriott dari Putrajaya Tel: 03–8943 7888/ 7238/ 7221 Faks: 03–8948 2216 Ke Putrajaya dari Seremban Ke Bangi 14 .

Johor. Kelantan. 26700 Bandar Muadzam Shah. Pahang. Johor. 86009 Kluang. Tel: 05 – 452 2220 Faks: 05 – 452 3314 Stesen MARDI Pontian. 39007 Cameron Highlands. 82000 Pontian. 20700 Kuala Terengganu.STESEN MARDI TERLIBAT Selangor Stesen MARDI Tanjung Karang. Padang Pak Amat. 80350 Johor Bahru. 13. Tel: 05–491 1255 Faks: 05–491 2170 Stesen MARDI Muadzam Shah Peti surat 62. Kawasan Perindustrian Larkin. Tel: 07 – 237 0766 Faks: 07 – 237 0767 Kelantan Johor Terengganu Stesen MARDI Kluang. 45500 Tanjung Karang. No. 506. 16800 Pasir Puteh. Tel: 07 – 687 1121/ 1122/ 1123 Faks: 07 – 687 2299 Stesen MARDI Johor Bahru. Jalan Bakti. Johor. Peti Surat 3. Pejabat Pos Tanah Rata. Selangor. Tel: 09–615 2122 Faks: 09–615 2042 Stesen MARDI Cameron Highlands Peti surat 19. Terengganu. Pahang. Beg Berkunci 525. Tel: 03–3269 8055 Faks: 03–3269 3029 Stesen MARDI Pasir Puteh. Tel: 09–786 6358 Faks: 09–786 7973 Stesen MARDI Kuala Terengganu. Beg Berkunci No. Tel: 07 – 789 1211 Faks: 07 – 789 1184 15 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Pahang .

Tel: 082–446 531 Faks: 082–446 529 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 16 . Sarawak. Blok 14. Lot 1. Tel: 04–759 6213/ 8231 Faks: 04–759 6633 Stesen MARDI Kota Kinabalu. Kedah. Kedah.Kedah Stesen MARDI Langkawi. Lot 411. Jalan Santubong. 88450 Kota Kinabalu. KM 7. Jalan Teluk Sepanggar. Tel: 04–953 2550/ 2551 Faks: 04–955 3991 Sabah Stesen MARDI Bukit Raya. Lubuk Sembilang. Bukit Raya. Taman Perindustrian Kota Kinabalu (KKIP). 93055 Petra Jaya. Tel: 088 – 490 148/ 769/ 479 Faks: 088 – 490 736 Sarawak Stesen MARDI Kuching. Jalan Padang Gaong. Menggatal. 07000 Langkawi. Sabah. 06707 Pendang.

karipap. 10. 16. 4. 8. 12. 22. 2. 7. cookies) Pemprosesan Produk Daging (nuget. 13.SENARAI KURSUS BERJADUAL 2011 MENGIKUT KLUSTER BIL. 3. 11. taufufah. 20. tauhu) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Kuih Tradisional (pau. 15. betik. 9. 17. TAJUK TEKNOLOGI TANAMAN Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Nanas Penanaman Padi Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap Kawalan Perosak Tanaman Padi Pengeluaran Biji Benih Sayur-sayuran Pengeluaran Bahan Tanaman Buah-buahan Landskap dan Simenfero Landskap Taman Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Buah-buahan Terpilih (mangga. 6.JADUAL 1 . 19. burger. 21. 5. kasturi) Pemprosesan Jeruk Buah-buahan 17 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Penternakan Kambing Boer secara Komersial Pengurusan Lembu Pedaging secara Fidlot Penternakan Kambing Biri-biri secara Komersial Penternakan Ayam Kampung dan Pedaging . sosej) Pemprosesan Hasilan Soya (susu. 14. 18. 1. belimbing) Pengeluaran Sayur-sayuran secara Fertigasi Pengeluaran Bahan Tanaman Keledek dan Ubi Kayu Sistem Tanaman Organik Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Orkid TARIKH 15 – 17 Mac 19 – 21 April 9 – 12 Mei 10 – 12 Mei 24– 26 Mei 7 – 9 Jun 13 – 18 Jun 4 – 7 Julai 11 – 14 Julai 19 – 21 Julai 26 – 28 Julai 4 – 6 Oktober 18 – 20 Oktober 21 – 24 Februari 11 – 14 April 23 – 26 Mei 5 – 8 Disember 24 – 27 Januari 21 – 24 Februari 22 – 24 Februari 1 – 3 Mac 1 – 3 Mac TEMPAT Kluang Sekinchan Serdang Sekinchan Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Kluang Kluang Kluang Serdang Serdang Serdang Johor Bahru Serdang Pasir Puteh TEKNOLOGI TERNAKAN TEKNOLOGI MAKANAN Pemprosesan Hasilan Bakeri (kek.

40. Tauge dan Tauhu Pemprosesan Hasilan Surimi Berserdak Roti (jejari ikan. 26. kek ikan. burger ikan) Pemprosesan Hasilan Sos dan Cili Boh Pemprosesan Hasilan Surimi (bebola ikan. 18 . 27. 24. mi ikan) Pemprosesan Kordial. shepherd’s pie. keropok kering. TAJUK TEKNOLOGI MAKANAN Pemprosesan Hasilan Ubi dan Pisang Pemprosesan Snek Bergoreng (maruku. 37. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 5 – 7 Julai 18 – 21 Julai 12– 15 September 13 – 15 September 13 – 15 September 20 – 22 September 10 – 13 Oktober 14 – 17 November 6 – 8 Disember 35.BIL. 39. 29. 25. 38. mi kering. yong tau fu. rempeyek) Pemprosesan Hasilan Bakeri (roti. mi sanggul. Jus dan Minuman Terus Buahbuahan Pemprosesan Sos Buah-buahan (sos buah bercili. nuget. 30. 34. pastri) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Pastri (piza. 33. 23. Pemprosesan Snek Ikan (keropok lekor. 36. kerepek bawang. 28. sos dessert) Pemprosesan Pelbagai Jenis Seri Kaya Pemprosesan Produk Snek Berasaskan Nanas 13 – 16 Jun 32. keropok segera) Pemprosesan Produk Ikan Salai Pemprosesan Hasilan Buah-buahan Bermusim Pemprosesan Tepung Pracampuran (premix) Kuih Tradisional Pemprosesan Filet Ikan. potato cheese bake) Pemprosesan Mi. Filet Ikan Sejuk Beku dan Kutlet Ikan Berserdak Roti Pemprosesan Hasilan Mi (mi kolok. sos yong tau fu) TARIKH 8 – 10 Mac 14 – 17 Mac 21 – 24 Mac 4 – 7 April 5 – 7 April 10 – 12 Mei 7 – 9 Jun 7 – 9 Jun TEMPAT Johor Bahru Johor Bahru Serdang Serdang Pasir Puteh Kota Kinabalu Johor Bahru Kuala Terengganu/ Kota Kinabalu Serdang/ Kota Kinabalu Kuala Terengganu Johor Bahru Serdang Kuala Terengganu Kuching Johor Bahru Serdang Serdang Johor Bahru 31.

43. 49.BIL. TAJUK TEKNOLOGI LANJUTAN Prasyarat kepada Implementasi HACCP Pembiakan Tanaman Pisang secara Kultur Tisu Prerequisite to HACCP Implementation Good Hygiene Practices (GHP) dalam Industri Pemprosesan Makanan Pemprosesan Minyak Kelapa Dara HACCP and Its Implementation Pembungkusan dan Pelabelan Makanan Pembiakan Tanaman Orkid secara Kultur Tisu Agropelancongan TARIKH 24 – 27 Januari 7 – 11 Mac 11 – 14 April 18 – 21 April 24 – 26 Mei 20 – 24 Jun 11 – 14 Julai 25 – 29 Julai 20 – 22 September TEMPAT Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Cameron Highlands/ Langkawi/ Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang 50. 44. 46. 41. 45. 53. 47. 51. 42.Verification and Auditing Jaminan Kualiti dan Keselamatan Makanan 4 – 6 Oktober 17 – 20 Oktober 14 – 18 November 22 – 24 November 19 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . 48. 52. Penghasilan Makanan Halal Good Manufacturing Practices (GMP) dalam Industri Pemprosesan Makanan HACCP .

JADUAL 2 . 20. 6. 7. betik. 13. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 16. 5. sumber protein) Pengeluaran Sayur-sayuran secara Organik Crest Ferto: Sistem Bantu buat Keputusan Pengurusan Tanaman Padi Penghasilan Produk Bukan Makanan berasaskan Herba Terpilih Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Tanaman Herba Terpilih Teknologi Asas dalam Industri Hortikultur Seni Taman dan Simenfero Kluang Sekinchan Serdang Sekinchan Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Alor Setar Serdang Serdang Serdang Serdang 20 . Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Nanas Penanaman Padi Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap Kawalan Perosak Tanaman Padi Pengeluaran Biji Benih Sayur-sayuran Pengeluaran Bahan Tanaman Buah-buahan Landskap dan Simenfero Landskap Taman Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Buah-buahan terpilih (mangga. 3. 12. 8. 17. 11. TAJUK JANGK AMASA KURSUS 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 6 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 5 hari 3 hari 5 hari 4 hari 4 hari 3 hari 5 hari TEMPAT *TEKNOLOGI TANAMAN 1. 18. belimbing) Pengeluaran Sayur-sayuran secara Fertigasi Pengeluaran Bahan Tanaman Keledek dan Ubi Kayu Sistem Tanaman Organik Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Orkid Pengurusan Penyakit dan Perosak pada Herba Terpilih Pemeliharaan Serangga secara Besar-besaran (kawalan biologi. 9. 15.SENARAI KURSUS LUAR JADUAL 2011 MENGIKUT KLUSTER *Tarikh kursus akan ditetapkan kemudian apabila jumlah peserta mencukupi (15 orang) BIL. 4. 14. 21. 10. 19. 2.

Anak Lembu Pedaging dalam Sistem Integrasi dengan Tanaman Utama Pemprosesan Oil Palm Frond (OPF) untuk Makanan Ternakan Permanian Beradas (AI) dan Pemindahan Embrio (ET) pada Lembu Penggunaan Teknik Laparoskopi Permanian Beradas dan Pemindahan Embrio untuk Meningkatkan Pengeluaran Kambing Kluang Kluang Kluang Serdang Serdang Serdang Kluang Muadzam Shah Serdang Kluang Kluang *TEKNOLOGI MAKANAN Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 33. tauhu) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Kuih Tradisional (pau. 36. 25. Penternakan Kambing Boer secara Komersial Pengurusan Lembu Pedaging secara Fidlot Penternakan Kambing Biri-biri secara Komersial Penternakan Ayam Kampung dan Pedaging Pemprosesan Makanan Ternakan berasaskan Sisa Tanaman Berserabut Tinggi Pemprosesan Silaj untuk Makanan Ternakan Ruminan Penternakan Lembu Pendaging dalam Sistem Kandang Tertutup Pengurusan Ibu . 30. 32. karipap. cookies) Pemprosesan Produk Daging (nuget. kerepek bawang. rempeyek) Pemprosesan Hasilan Bakeri (roti. kasturi) Pemprosesan Jeruk Buah-buahan Pemprosesan Hasilan Ubi dan Pisang Pemprosesan Snek Bergoreng (maruku. 39. pastri) 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari Serdang Serdang Johor Bahru Serdang Pasir Puteh Johor Bahru Johor Bahru Serdang 21 . 31. 29. 40. Pemprosesan Hasilan Bakeri (kek. 35.BIL. 34. 27. taufufa. 38. 26. 37. 28. sosej) Pemprosesan Hasilan Soya (susu. TAJUK JANGKA MASA KURSUS 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 5 hari TEMPAT *TEKNOLOGI TERNAKAN 22. 23. 24. burger.

Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Pastri (piza. 42. mi ikan) Pemprosesan Kordial. kek ikan. Jus dan Minuman Terus Buahbuahan Pemprosesan Sos Buah-buahan (sos bercili. 56. 22 . 55. potato cheese bake) Pemprosesan Mee. 52. mi kering.BIL. keropok kering. 57. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 51. Tauge dan Tauhu Pemprosesan Hasil Surimi Berserdak Roti (jejari ikan. 43. 49. Filet Ikan Sejuk Beku dan Kutlet Ikan Beserdak Roti Pemprosesan Hasilan Mi (mi kolok. 45. TAJUK JANGKA MASA KURSUS 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari TEMPAT *TEKNOLOGI MAKANAN 41. yong tau fu. 54. Pemprosesan Snek Ikan (keropok lekor. 50. 53. 58. keropok segera) Pemprosesan Produk Ikan Salai Pemprosesan Hasilan Buah-buahan Bermusim Pemprosesan Tepung Pracampuran (premix) Kuih Tradisional Pemprosesan Filet Ikan. burger ikan) Pemprosesan Hasilan Sos dan Cili Boh Pemprosesan Hasilan Surimi (bebola ikan. nuget. sos yong tau fu) Serdang Pasir Puteh Kota Kina balu Johor Bahru Kuala Terengganu/ Kota Kinabalu Kota Kinabalu/ Serdang Kuala Terengganu Johor Bahru Serdang Kuala Terengganu Kuching Johor bahru Serdang Serdang Johor Bahru Serdang Serdang Bukit Raya 46. 44. 48. sos dessert) Pemprosesan Pelbagai Jenis Seri Kaya Pemprosesan Produk Snek Berasaskan Nanas Pemprosesan Pes dan Perencah Pemprosesan Pelbagai Jenis Sos Pemprosesan Snek Tradisional secara Mekanikal 4 hari 47. mi sanggul. shepherd’s pie.

Penghasilan Makanan Halal Good Manufacturing Practices (GMP) dalam Industri Pemprosesan Makanan HACCP . 65. 66. 73. 74. TAJUK Pemprosesan Makanan Sejuk Beku .Verification and Auditing Jaminan Kualiti dan Keselamatan Makanan Pengurusan Strategi Perniagaan untuk IKS 3 hari 4 hari 5 hari 3 hari 4 hari Serdang Serdang Serdang 23 . 68. 72. 63. 69.BIL. 59 60 61. 64. 70. 62.TV Dinner Pemprosesan Sate secara Mekanikal Pemprosesan Hasilan Nutraseutikal Berasaskan Herba JANGKA MASA KURSUS 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 5 hari 4 hari 4 hari 3 hari 5 hari 4 hari 5 hari 3 hari TEMPAT Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Cameron Highlands/ Langkawi/ Serdang Serdang Serdang Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 *TEKNOLOGI LANJUTAN Prasyarat kepada Implementasi HACCP Pembiakan Tanaman Pisang secara Kultur Tisu Prerequisite to HACCP Implementation Good Hygiene Practices (GHP) dalam Industri Pemprosesan Makanan Pemprosesan Minyak Kelapa Dara HACCP and Its Implementation Pembungkusan dan Perlabelan Makanan Pembiakan Tanaman Orkid secara Kultur Tisu Agropelancongan 71. 67. 75.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 24 .

Teknologi TANAMAN 25 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

Menyampaikan kaedah dan teknik penyediaan tapak.Tajuk Tarikh : : Jangka masa : Tempat : Bilangan peserta : Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Nanas 15–17 Mac 2011 3 hari Kluang 30 orang Sinopsis • • • Memberi kemahiran tentang pengeluaran dan pengendalian nanas segar bagi menjamin kualitinya. pembajaan serta teknologi penuaian. 26 . Meliputi teknologi pengeluaran dan pengendalian lepas tuai nanas secara komersial. Mengaplikasikan teknik pengeluaran dan pengendalian lepas tuai nanas untuk pasaran eksport. Memperoleh kemahiran asas dan mengaplikasikan untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 19–21 April 2011 3 hari Sekinchan 30 orang Penanaman Padi Sinopsis • • • Menyediakan pengetahuan melalui prinsip dan teknologi terkini yang sesuai digunakan untuk pengeluaran hasil padi dalam kuantiti tinggi.

Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 10–12 Mei 2011 3 hari Sekinchan 30 orang Kawalan Perosak Tanaman Padi Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan melalui prinsip dan teknologi terkini yang sesuai digunakan untuk pengeluaran hasil padi dalam kuantiti tinggi. Mengaplikasikan teknologi terkini untuk meningkatkan hasil padi negara.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 9–12 Mei 2011 4 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap Sinopsis • • • Memberi dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai pengeluaran tanaman hiasan untuk landskap. 27 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . teknik pembiakan dan penanaman. pengurusan penyakit dan perosak. Mempelajari infrastruktur nurseri. Mampu mengaplikasikan dan mengendalikan nurseri. pengendalian pasca nurseri serta sistem mekanisasi dan automasi pengurusan nurseri. Pendedahan kepada kaedah mengenal dan mengawal perosak pokok padi. pengairan dan pembajaan.

tut dan sukuan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–26 Mei 2011 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Biji Benih Sayur-sayuran Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dalam sistem pengeluaran biji benih sayur- sayuran yang berkualiti. Mempelajari pengelasan dan piawaian biji benih. Berkemahiran untuk melakukan teknik asas pembiakan. tut dan sukuan untuk pengeluaran bahan tanaman untuk dikomersialkan. pembangunan tapak semaian buah-buahan. . pengurusan pengeluaran biji benih di ladang. Pendedahan kepada pengurusan pengeluaran bahan tanaman pokok. penghasilan benih hibrid dan teknik penyukuan nanas. pembiakan tampang pokok buah-buahan. pemprosesan dan penentuan kualiti biji benih. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Pengeluaran Bahan Tanaman Buah-buahan 7–9 Jun 2011 3 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • 28 Memberi kefahaman tentang teknologi pengeluaran bahan tanaman pokok buah- buahan dan melatih melakukan teknik cantuman. pemprosesan dan penyimpanan biji benih dan kawalan kualiti: pemeriksaan ladang serta ujian biji benih. Mengaplikasikan teknik cantuman.

membuat anggaran kos dan melaksanakan projek landskap taman. 29 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Mampu mengusaha. pembiakan dan penyelenggaraan tanaman landskap. Mempelajari reka bentuk dan tumbuh- tumbuhan landskap. pengurusan projek landskap dan pembangunan simenfero. mereka bentuk hias taman serta penanaman dan penyelenggaraan landskap taman.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 13–18 Jun 2011 6 hari Serdang 30 orang Landskap dan Simenfero Sinopsis • • • Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran mengenai teknologi terkini landskap dan simenfero. inventori dan analisis tapak. alatan dan grafik. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 4–7 Julai 2011 4 hari Serdang 30 orang Landskap Taman Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai teknik mereka bentuk landskap taman. Mempelajari aspek reka bentuk landskap. Berkebolehan mereka bentuk landskap dan simenfero untuk tujuan komersial.

Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 19–21 Julai 2011 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Sayursayuran secara Fertigasi Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dalam teknologi sistem fertigasi terkini bagi pengeluaran sayur- sayuran secara komersial. Meliputi sistem dan teknik penanaman tanpa tanah. reka bentuk sistem pengairan dan pembajaan serta pemeliharaan dan pengeluaran tanaman. 30 .Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 11–14 Julai 2011 4 hari Serdang 30 orang Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Buah-buahan Terpilih (mangga. betik. pengurusan tanaman di ladang termasuk pengairan. Mampu menggunakan sistem fertigasi dalam pengeluaran sayur-sayuran untuk dipasarkan. konsep infrastruktur. Mampu mengusahakan dan mengeluarkan buah-buahan secara komersial untuk pasaran domestik dan eksport. pembajaan. pengurusan perosak dan penyakit serta pengendalian lepas tuai. Meliputi aspek teknologi buah-buahan terpilih. belimbing) Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan pendedahan dalam pengurusan ladang buah-buahan.

pengetahuan dan kemahiran teknikal asas pertanian secara organik.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 26–28 Julai 2011 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Bahan Tanaman Keledek dan Ubi Kayu Sinopsis • • • Membekal kemahiran teknik pengeluaran dan penghasilan bahan tanaman keledek dan ubi kayu. Berkemahiran melakukan teknik pembiakan. Mampu untuk mengaplikasi sistem tanaman secara organik. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 4–6 Oktober 2011 3 hari Serdang 30 orang Sistem Tanaman Organik Sinopsis • • • Memberi pendedahan. pengurusan tanah dan kawalan perosak secara organik. 31 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . pemilihan dan kawalan kualiti untuk pengeluaran keratan tanaman keledek dan ubi kayu. Mempelajari amalan agronomi dalam pengeluaran bahan tanaman keledek dan ubi kayu di ladang pemprosesan dan keratan tanaman keledek dan ubi kayu serta kawalan kualiti: pemeriksaan ladang. Mempelajari amalan pertanian secara organik.

Mampu untuk mengendalikan tanaman orkid melalui aplikasi teknik pengurusan yang tepat. 32 . Mengaplikasikan teknik pengurusan bagi mendapatkan hasil pertanian yang optimum. Meliputi teknologi pengeluaran dan pengendalian lepas tuai orkid secara komersial. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Pengurusan Penyakit dan Perosak pada Herba Terpilih Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dalam pengurusan penyakit dan perosak pada herba terpilih bagi menghasilkan tanaman yang berkualiti tinggi dalam kuantiti banyak. Mempelajari beberapa aspek kawalan penanaman herba terpilih.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Orkid 18–20 Oktober 2011 3 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknik penanaman dan pengurusan orkid.

jangkitan penyakit dalam kultur serangga serta pengurusannya. Mengaplikasikan kaedah pertanian alternatif yang mesra alam dan bebas bahan kimia. perubahan genetik dalam pemeliharaan. makanan serangga. kebersihan dan kegunaan pemeliharaan serangga secara besar-besaran. 33 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Sayursayuran secara Organik . Mempelajari kemahiran berkaitan kaedah penanaman dan pengeluaran sayuran – sayuran secara organik.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 5 hari Serdang 30 orang Pemeliharaan Serangga secara Besar-besaran (kawalan biologi. Merangkumi sumber bahan pemeliharaan secara besar-besaran. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Sinopsis • • • Memberi pendedahan kepada pertanian organik melalui pensijilan Skim Organik Malaysia (SOM). sumber protein) Sinopsis • • • Memberi pendedahan berkaitan kaedah pemeliharaan serangga dan kepentingan pengawalan perosak serta penghasilan sumber protein dari serangga. Mengaplikasikan pemeliharaan serangga yang berpotensi untuk dikomersialkan.

Memberi pendedahan serta teknik pembajaan tepat dengan menggunakan pakej komputer melalui sistem Crest Ferto. Mampu untuk memasarkan produk yang dapat dikomersialkan bagi memenuhi permintaan industri herba dan spa. Tajuk : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Penghasilan Produk Bukan Makanan berasaskan Herba Terpilih Sinopsis • • • 34 Memperluas pengetahuan dalam pembuatan produk kosmetik berasaskan herba bertaraf GMP. Mengaplikasi sistem Crest Ferto yang mampu meningkatkan penggunaan baja dan pengurusan tanaman secara efektif. Mempelajari teknologi pemprosesan produk herba dan kawalan mutu produk yang dihasilkan. .Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 5 hari Alor Setar 30 orang Crest Ferto: Sistem Bantu buat Keputusan Pengurusan Tanaman Padi Sinopsis • • • Memberi pengetahuan tentang cara penggunaan sistem Crest Ferto dalam pertanian.

Tajuk

:

Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta

: : : :

Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang

Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Tanaman Herba Terpilih

Sinopsis
• •

Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan tanaman herba secara komersial. Merangkumi teknik penggunaan mekanisasi secara optimum, pemilihan bahan tanaman, penyediaan tanah dan penanaman, pengurusan tanaman di ladang serta pengendalian lepas tuai. Mengaplikasikan pengetahuan dalam pengurusan tanaman herba secara kormersial untuk pasaran tempatan dan eksport.

Tajuk
Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta

:
: : : :

Teknologi Asas dalam Industri Hortikultur
Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang

Sinopsis

Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan pengeluaran sayur- sayuran, buah- buahan, bunga- bungaan dan herba menggunakan pelbagai kaedah tanaman. Meliputi aspek teknologi penanaman secara konvensional, hidroponik, fertigasi dan organik. Turut merangkumi teknologi pengurusan serangan perosak dan penyakit pada tanaman serta pengendalian lepas tuai. Mampu mengaplikasikan pelbagai teknologi tanaman untuk tujuan pengkomersialan.

35

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

Tajuk
Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta

:
: : : :

Ditetapkan kemudian 5 hari Serdang 30 orang

Seni Taman dan Simenfero

Sinopsis
• •

Memberi pengetahuan dan kemahiran asas mengenai seni taman dan simenfero. Merangkumi konsep seni taman, laman edible, tanaman hiasan, teknik penanaman, pengurusan taman dan pembangunan simenfero. Mampu membangunkan laman taman yang indah dan berfungsi.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

36

Teknologi

TERNAKAN

37

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

pengurusan ternakan. sumber makanan dan makanan tambahan. Sinopsis . Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 11–14 April 2011 4 hari Kluang 30 orang Pengurusan Lembu Pedaging secara Fidlot 38 • Memberi pengetahuan dan kemahiran serta pendedahan dalam penternakan lembu pedaging secara fidlot. Mempelajari faktor pemilihan baka. bahan makanan. membangunkan dan menjalankan aktiviti penternakan kambing Boer secara komersial. pemakanan lembu dan pemprosesan bahan penambah nutrien. faktor pemilihan baka. Mampu merancang. • Menghasilkan panduan untuk mengusahakan penternakan lembu pedaging secara fidlot dengan sistematik. pengurusan kesihatan serta teknik penuaian dan pengendalian daging lembu. membangunkan dan menjalankan aktiviti penternakan. fisiologi dan teknik pembiakan. pengurusan dan sistem pemeliharaan. • Mempelajari keperluan infrastruktur. kawalan penyakit serta penuaian dan pengendalian daging kambing Boer.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 21–24 Februari 2011 4 hari Kluang 30 orang Penternakan Kambing Boer secara Komersial Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan kambing Boer dari aspek merancang.

fungsi dan bahan makanan. Mempelajari aspek pengurusan dan sistem pemeliharaan ayam kampung secara intensif. membangunkan dan menjalankan aktiviti penternakan secara komersial.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 23–26 Mei 2011 4 hari Kluang 30 orang Penternakan Kambing Biri-biri secara Komersial Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan kambing biri- biri dari aspek merancang. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 5–8 Disember 2011 4 hari Serdang 30 orang Penternakan Ayam Kampung dan Pedaging Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan ayam kampung dan ayam pedaging dari aspek merancang. makanan dan pemakanan. Mempelajari pemilihan baka. membangun dan menjalankan aktiviti pernternakan. sumber makanan dan makanan tambahan serta ekonomi pengeluaran kambing biri-biri. 39 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Meningkatkan keupayaan untuk mengaplikasikan sistem pemeliharaan ayam kampung dan ayam pedaging secara komersial. kawalan penyakit dan kesihatan ayam serta pengendalian bahan sampingan. separa intensif dan integrasi. pengurusan dan pengawalan penyakit serta kesihatan. Meningkatkan keupayaan untuk mengoptimumkan sumber bagi memaksimumkan pendapatan melalui penternakan kambing biri- biri secara komersial.

ekonomi pengeluaran serta pemasaran silaj sebagai makanan ternakan. kaedah fermentasi pepejal bagi meningkatkan kualiti nutriennya dan kesan makanan ternakan daripada sisa tanaman berserabut tinggi ke atas prestasi ternakan. . Mengaplikasi pemprosesan bahan sampingan tanaman sebagai silaj yang bermutu tinggi untuk dipasarkan. penggunaan nutrien untuk peningkatan mutu. Mempelajari klasifikasi sumber makanan. penggunaan bahan aditif.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Makanan Ternakan berasaskan Sisa Tanaman Berserabut Tinggi Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknik pemprosesan makanan ternakan daripada sisa tanaman berserabut tinggi. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Silaj untuk Makanan Ternakan Ruminan Sinopsis • • • 40 Pendedahan kepada penggunaan rumput dan bahan sampingan tanaman yang sesuai diproses sebagai silaj serta menentukan kualitinya. Mempelajari kaedah pemprosesan sisa tanaman berserabut tinggi sebagai makanan ternakan. Menghasilkan bahan makanan yang sesuai dan berkhasiat untuk ternakan. analisis kimia dan kaedah pemprosesan silaj.

41 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Pengurusan Ibu-Anak Lembu Pedaging dalam Sistem Integrasi dengan Tanaman Utama Ditetapkan kemudian 4 hari Muadzam Shah 30 orang . Mengaplikasi teknik pengeluaran lembu dalam sistem integrasi untuk dikomersialkan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Ditetapkan kemudian 3 hari Kluang 30 orang Penternakan Lembu Pedaging dalam Sistem Kandang Tertutup Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan lembu dari aspek merancang. prinsip kaedah penyejukan sejatan dan penganalisaan dan kesan pengubahsuaian persekitaran terhadap ternakan. Mempelajari interaksi antara persekitaran dan baka. Tajuk : Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dalam aspek pengurusan lembu pedaging dengan tanaman utama Mempelajari sistem penternakan lembu pedaging dengan pengurusan tanaman utama bagi menjamin kelestarian pengeluaran lembu pedaging dengan tanaman utama. Meningkatkan keupayaan bagi mengoptimumkan sumber untuk penghasilan daging berkualiti tinggi. membangun dan menjalankan aktiviti penternakan dalam sistem kandang tertutup.

bahan makanan. faktor pemilihan baka. Sinopsis Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Ditetapkan kemudian 3 hari Kluang 30 peserta Permanian Beradas (AI) dan Pemindahan Embrio (ET) pada Lembu Sinopsis • • • Membekal pengetahuan serta kemahiran teknik permanian beradas dan pemindahan embrio. Mempelajari morfologi pembiakan dan fisiologi ruminan serta profil dan pengawasan hormon pembiakan dan pemindahan embrio. • Menghasilkan panduan untuk mengusahakan penternakan lembu pedaging secara fidlot dengan sistematik. Meningkatkan kompetensi dalam mengaplikasikan teknik AI dan ET pada ternakan ruminan. pemakanan lembu dan pemprosesan bahan penambah nutrien. 42 . pengurusan kesihatan serta teknik penuaian dan pengendalian daging lembu. • Mempelajari keperluan infrastruktur.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Oil Palm Frond (OPF) untuk Makanan Ternakan Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang • Memberi pengetahuan dan kemahiran serta pendedahan dalam penternakan lembu pedaging secara fidlot. pengurusan ternakan.

pungutan embrio.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 5 hari Kluang 30 orang Penggunaan Teknik Laparoskopi Permanian Beradas dan Pemindahan Embrio untuk Meningkatkan Pengeluaran Kambing Sinopsis • • • Memberi kefahaman tentang fisiologi pembiakan kambing dan kemahiran teknik laparoskopi serta pemindahan embrio. permanian beradas. Mengaplikasikan teknik pemindahan embrio tanpa pembedahan untuk meningkatkan pembiakan dan pengeluaran kambing. 43 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Mempelajari aspek pengesanan galak pada kambing. mencari embrio yang dipungut serta kaedah pemindahan embrio. suntikan hormon perangsang folikel.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 44 .

Teknologi MAKANAN 45 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

cookies) Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas memproses kek dan cookies serta kemahiran asas menggunakan peralatan pemprosesan secara komersial. kawalan mutu. kaedah pemprosesan. kebersihan dan susun atur kilang serta ekonomi pengeluaran. Mempelajari prinsip asas pengeluaran hasilan daging. kebersihan dan sanitasi kilang serta pembungkusan dan pelabelan makanan. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas dalam pemprosesan hasilan daging serta mempelbagaikan produk lain berasaskan daging. kawalan mutu bahan pemprosesan dan hasil.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–27 Januari 2011 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Hasilan Bakeri (kek. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan dapat meluaskan pasaran produk yang mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. peraturan makanan. burger. aspek penubuhan kilang. . sosej) Sinopsis • • • 46 Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam pemprosesan hasilan daging. pengenalan kepada peralatan dan pra pemprosesan. pembungkusan dan pelabelan hasil. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 21–24 Februari 2011 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Produk Daging (nuget. Mempelajari asas pemprosesan kek dan cookies.

penyimpanan. nilai pemakanan serta sistem yang lengkap bagi pengeluaran. pengangkutan dan pengedaran makanan sejuk beku. kasturi) . aspek mutu dan kawalan produk yang dihasilkan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 22–24 Februari 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Hasilan Soya (susu. penggunaan beberapa peralatan pemprosesan hasilan soya. tauhu) Sinopsis • • • Memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan hasil soya (susu. tauhu) serta kemahiran menggunakan peralatan pemprosesan. Mempelajari kaedah pemprosesan. taufufah. taufufah. karipap. 47 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 1–3 Mac 2011 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Kuih Tradisional (pau. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi yang dapat dikomersialkan. Menghasilkan pelbagai produk daripada soya yang mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. Tajuk : Sinopsis • • • Memberi pendedahan kepada prinsip asas teknik penyejukbekuan makanan. Mempelajari kaedah pemprosesan.

bahan mentah dan fungsinya. Mengaplikasikan kawalan mutu pemprosesan untuk mengekalkan mutu jeruk yang dihasilkan. Mempelajari teknologi pemprosesan hasilan produk. Menghasilkan produk hasilan ubi dan pisang yang berkualiti serta mempelbagaikan produk yang bercita rasa. Mempelajari prinsip dan kaedah pemeraman jeruk. pemprosesan serta kebersihan dan sanitasi. kawalan mutu hasil. aspek kebersihan. .Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 1–3 Mac 2011 3 hari Pasir Puteh 30 orang Pemprosesan Jeruk Buah-buahan Sinopsis • • • Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran berkaitan makanan peraman khas untuk jeruk buah-buahan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 8–10 Mac 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Hasilan Ubi dan Pisang Sinopsis • • • 48 Memberi pendedahan berkenaan teknologi pemprosesan snek dan cara penghasilan produk yang bermutu tinggi. kawalan mutu bahan mentah. akta dan peraturan makanan serta pembungkusan dan pelabelan.

Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Bakeri (roti. pastri) 21–24 Mac 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas memproses roti dan pastri serta kemahiran asas menggunakan peralatan pemprosesan secara komersial. ekonomi serta Akta dan Peraturan Makanan. Menghasilkan produk bermutu tinggi dan dapat meluaskan pasaran produk yang mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. kerepek bawang. pembungkusan dan pelabelan hasil. Mempelajari asas pemprosesan roti dan pastri. aspek penubuhan kilang. Mempelajari prinsip asas teknologi pemprosesan dan kawalan mutu snek. kebersihan dan susun atur kilang serta ekonomi pengeluaran. pembungkusan hasil.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 14–17 Mac 2011 4 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Snek Bergoreng (maruku. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk pasaran tempatan dan eksport. rempeyek) Sinopsis • • • Membekal pengetahuan dan kemahiran asas dalam teknologi pemprosesan snek makanan bergoreng. peraturan makanan. kawalan mutu bahan pemprosesan dan hasil. 49 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

tauge dan tauhu untuk pasaran komersial. 50 . kebersihan dan sanitasi kilang. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 5–7 April 2011 3 hari Pasir Puteh 30 orang Pemprosesan Mi. tauge dan tauhu. Tauge dan Tauhu Sinopsis • • • Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran dalam kaedah pemprosesan mi. potato cheese bake) Sinopsis • • • Memberi kefahaman tentang teknologi penyejukbekuan makanan. kawalan mutu bahan mentah. kaedah pemprosesan dan sistem keseluruhan pemprosesan sejuk beku makanan. Mempelajari prinsip pemprosesan sejuk beku produk pastri dan seterusnya mengekalkan mutu hasil. kaedah pemprosesan. Mengaplikasikan teknologi pemprosesan mi. Mengaplikasikan teknologi sejuk beku makanan dalam penghasilan produk.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 4–7 April 2011 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Pastri (piza. pemprosesan dan hasil. pembungkusan dan pelabelan serta ekonomi pengeluaran. Merangkumi prinsip asas pengeluaran. shepherd’s pie.

burger ikan) 10–12 Mei 2011 3 hari Kota Kinabalu 30 orang Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan surimi berserdak roti. kebersihan dan sanitasi. cili. kebersihan dan santasi kilang. pembungkusan dan pelabelan serta ekonomi pengeluaran. tomato) dan cili boh. akta dan peraturan makanan serta pembungkusan dan pelabelan. kawalan mutu bahan mentah. 51 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . kawalan mutu. Mempelajari teknologi pemprosesan pelbagai sos (buah-buahan. Mempelajari prinsip asas pemprosesan surimi. pencicah. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Sos dan Cili Boh 7–9 Jun 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknologi pemprosesan hasilan sos dan cili boh. nuget. rojak. Meningkatkan kemahiran dalam pemprosesan surimi berserdak roti selain mampu mempelbagaikan produk berasaskan surimi.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Pemprosesan Hasilan Surimi Berserdak Roti (jejari ikan. kaedah pemprosesan surimi dan hasil terpilih. Mampu mengaplikasikan teknologi pemprosesan hasilan sos dan cili boh selain mengikuti garis panduan Akta dan Peraturan Makanan yang ditetapkan.

kaedah pemprosesan surimi dan hasil terpilih. Merangkumi prinsip asas pemprosesan surimi.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 7–9 Jun 2011 3 hari Kuala Terengganu/ Kota Kinabalu 30 orang Pemprosesan Hasilan Surimi (bebola ikan. sos yong tau fu) Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan surimi. keropok segera). kawalan mutu. Mempelajari aspek mutu hasil yang mematuhi peraturan makanan dan amalan kebersihan. keropok kering. Mengaplikasikan proses hasilan surimi dalam penghasilan produk hasilan surimi yang berkualiti tinggi. Meningkatkan kemahiran untuk mempelbagaikan hasilan snek ikan yang lain. yong tau fu. keropok kering. 52 . kebersihan dan santasi kilang. kek ikan. pembungkusan dan pelabelan serta ekonomi pengeluaran. keropok segera) Sinopsis • • • Memberi kefahaman dan kemahiran asas dalam memproses snek ikan (keropok lekor. Tajuk : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 13– 16 Jun 2011 4 hari Serdang/Kota Kinabalu 30 orang Pemprosesan Snek Ikan (keropok lekor.

Memberi pendedahan kepada penggunaan penyalaian secara moden dengan menggunakan elektrik yang dilengkapi dengan alat pelaras suhu dan humiditi. 53 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . akta dan peraturan makanan. Mempelajari kaedah pengekstrakan dan pemprosesan pelbagai produk. jeruk rambutan). minuman jus manggis. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Buah-buahan Bermusim 18–21 Julai 2011 4 hari Johor Bahru 30 orang Sinopsis • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan produk berasaskan buah-buahan bermusim (seri kaya durian. Mempraktikkan teknologi pemprosesan produk salai yang mempunyai potensi pemasaran peringkat antarabangsa. jem durian. • Mengaplikasikan teknologi pemprosesan serta mempelbagaikan produk daripada sumber buah-buahan bermusim. aspek kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan. penggunaan bahan pengeluaran asap dan memasak untuk pemejalan protein yang membunuh bakteria perosak.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 5–7 Julai 2011 3 hari Kuala Terengganu 30 orang Pemprosesan Produk Ikan Salai Sinopsis • • • Mempertingkat kefahaman berkaitan teknologi pemprosesan produk salai. kandi durian. sos tempoyak. bahan mentah dan fungsinya. kawalan mutu.

Mempelajari asas pemprosesan tepung pracampuran kuih tradisional. Meningkatkan aplikasi teknologi pemprosesan tepung pracampuran yang konvenien untuk pemprosesan. pembungkusan dan pelabelan. filet ikan sejuk beku dan kutlet ikan berserdak roti. kawalan mutu bahan pemprosesan dan hasil. . Mempelajari kaedah pemprosesan. selamat serta mematuhi Peraturan Makanan bagi keperluan industri makanan. kebersihan dan sanitasi kilang serta ekonomi pengeluaran. Mampu untuk mengeluarkan produk yang bermutu.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Tepung Pracampuran (premix) Kuih Tradisional 12–15 September 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas memproses tepung pracampuran kuih tradisional serta kemahiran menggunakan beberapa peralatan pemprosesan. penyimpanan dan pengedaran serta berpotensi untuk dimajukan. kepelbagaian produk serta kawalan mutu hasil. Filet Ikan Sejuk Beku dan Kutlet Ikan Berserdak Roti Sinopsis • • • 54 Membekalkan pengetahuan dan kemahiran asas dalam pemprosesan filet ikan. Tajuk : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 13–15 September 2011 3 hari Kuala Terengganu 30 orang Pemprosesan Filet Ikan.

55 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 20–22 September 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Kordial. selamat dimakan dan berpotensi untuk dipasarkan. bahan mentah dan fungsinya. Jus dan Minuman Terus Buah-buahan . Mengaplikasikan penghasilan mi yang bersih. mi ikan) Sinopsis • • • Memberi pendedahan dan kemahiran dalam pemprosesan hasilan pelbagai jenis mi. penggunaan bahan utama serta aditif makanan mengikut Peraturan dan Perundangan Makanan. Mempelajari teknologi pemprosesan. jus. mi sanggul. prinsip asas penyediaan. Meliputi kaedah dan fomulasi yang diperbaiki bagi menjamin hasil siap yang selamat serta jangka hayat yang panjang.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 13–15 September 2011 3 hari Kuching 30 orang Pemprosesan Hasilan Mi (mi kolok. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan minuman. kawalan mutu serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil. mi kering. minuman jus dan minuman buah-buahan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan produk berasaskan minuman termasuk kordial.

mangga.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Pemprosesan Sos Buah-buahan (sos buah bercili. Mempelajari pemprosesan pelbagai jenis sos iaitu sos buah bercili dan sos buah dessert (nanas. kawalan mutu bahan mentah. pembungkusan dan pelabelan serta aspek ekonomi pengeluaran. Mampu menghasilkan perusahaan secara kecil-kecilan serta dapat mempelbagaikan produk sapuan. kebersihan dan sanitasi. 56 . aspek mutu hasil yang mematuhi peraturan makanan. Tajuk Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Tarikh Pemprosesan Pelbagai Jenis Seri Kaya 14–17 November 2011 4 hari Serdang 30 orang • • • Sinopsis Menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas dalam memproses seri kaya. betik. sos dessert) 10–13 Oktober 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • Memberi pengetahuan serta kemahiran teknologi pemprosesan sos buah-buahan dan juga meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan. Mempelajari kaedah pemprosesan. kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil. pemprosesan. belimbing). • Mengaplikasikan kepelbagaian sos dengan kaedah dan teknik yang betul serta penggunaan bahan aditif yang dibenarkan mengikut ketetapan peraturan dan perundangan makanan.

jeli. bahan mentah dan fungsinya. Mempelajari teknologi pemprosesan produk. halwa. kawalan mutu bahan mentah. kawalan mutu akta dan peraturan makanan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Pes dan Perencah Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan serta kemahiran teknologi pemprosesan pes dan perencah serta meningkatkan kualiti produk yang terhasil. halwa bersalut coklat). snek bar. gegelung. Kefahaman dari segi teknologi pengeluaran dan penggunaan bahan aditif yang dibenarkan sangat penting diketahui oleh semua pengeluar mengikut ketetapan dalam peraturan dan perundangan makanan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 6–8 Disember 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Produk Snek Berasaskan Nanas Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan produk berasaskan nanas (inti. pemprosesan. • Mampu menggunakan kaedah dan teknik pemprosesan pes dan perencah dengan betul. aspek kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil. 57 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Mempelajari teknik pemprosesan pelbagai jenis pes dan perencah. kebersihan dan sanitasi serta pembungkusan dan pelabelan. Mengaplikasikan teknologi pemprosesan bagi mempelbagai produk snek hasilan nanas.

pembungkusan dan pelabelan serta aspek ekonomi pengeluaran. Mempelajari prinsip asas dalam pengeluaran snek. penjagaan dan pembaikan mesin serta pembungkusan dan pelabelan snek makanan. sos buah dan sos vitato). Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta • • • : : : : : Pemprosesan Snek Tradisional secara Mekanikal Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Bukit Raya 30 orang Sinopsis 58 Menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas dalam memproses snek rempeyek. kawalan mutu bahan mentah. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk meluaskan pasaran produk serta mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. pengendalian mesin dan peralatan pemprosesan snek. . sos cili padi. kuih ros dan karas menggunakan mesin pemprosesan. Mengaplikasikan kaedah dan teknik yang betul dalam pemprosesan pelbagai jenis sos untuk dipasarkan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Pelbagai Jenis Sos Sinopsis • • • Memberi kefahaman dan pengetahuan serta kemahiran teknologi pemprosesan sos dan meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan. kebersihan dan sanitasi. Mempelajari teknik pemprosesan pelbagai jenis sos (sos percik. kebersihan dan sanitasi.

Menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk meluaskan pasaran produk serta mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Makanan Sejuk Beku-TV Dinner Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas pemprosesan dan pengendalian makanan sejuk beku serta kemahiran asas menggunakan peralatan pemprosesan secara komersial. pembungkusan dan pelabelan. pengendalian mesin dan peralatan untuk pemprosesan sate. Mempelajari kaedah pemprosesan makanan sejuk beku. pengedaran dan penggunaan. Mengaplikasikan teknologi penyejukbekuan TV dinner yang berpotensi dimajukan kerana ia merupakan produk konvenien untuk penyimpanan. kawalan mutu. kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam memproses sate secara mekanikal. ekonomi pengeluaran dan penubuhan industri makanan sejuk beku. Mempelajari prinsip asas dalam pengeluaran sate. bahan pemprosesan dan hasil. kebersihan dan sanitasi kilang. 59 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Sate secara Mekanikal .

makanan tumbuhan dan makanan kesihatan atau nutraseutikal. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 60 . Penekanan diberi dari segi pengetahuan dan prinsip asas teknologi pemprosesan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Nutraseutikal Berasaskan Herba Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan untuk mempelbagaikan sumber dan bahan bagi menghasilkan produk makanan nutraseutikal berasaskan herba. Menghasilkan produk nutraseutikal berasaskan herba untuk memenuhi permintaan industri semasa. Mendapat maklumat yang terperinci mengenai sumber herba dari jenis makanan berfungsi. pembungkusan dan kos pengeluaran. kawalan mutu. fungsi bahan mentah.

Teknologi LANJUTAN 61 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

Berkeupayaan menyediakan program HACCP di tempat kerja. . Merangkumi teori kultur tisu. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 7–11 Mac 2011 5 hari Serdang 15 orang Pembiakan Tanaman Pisang secara Kultur Tisu Sinopsis • • • 62 Memberi kemahiran mengenai teknik pembiakan pisang secara in-vitro. langkah-langkah asas membangunkan pelan HACCP dan peraturan yang berkaitan. Mempelajari bahaya bawaan makanan. Mengaplikasikan teknik baru pengeluaran anak pisang dalam kuantiti lebih banyak dengan cepat dan bermutu tinggi daripada satu induk terpilih.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–27 Januari 2011 4 hari Serdang 25 orang Prasyarat kepada Implementasi HACCP Sinopsis • • • Memberi kefahaman asas tentang prinsip HACCP dan implementasi berpandukan garis panduan Codex. keperluan asas dan langkah utama dalam proses pembiakan tanaman pisang secara kultur tisu. garis panduan membangunkan sebuah makmal.

Gain knowledge on the importance of good hygiene and sanitation for food safety as well as the importance of pre- requisite program and their verification before and during HACCP implementation. Mempelajari elemen GHP yang meliputi aspek bangunan dan kemudahan penjagaan sanitasi. Tajuk : Sinopsis • • Memberi pendedahan dan kesedaran kepentingan amalan kebersihan yang baik dalam penyediaan dan penyajian makanan. • Meningkatkan kesedaran kepentingan GHP dalam industri makanan dan mengaplikasikan manual GHP dalam aktiviti pemprosesan makanan. mesin dan peralatan. kawalan operasi.Title Date Duration Venue Number of participants : : : : : Prerequisite to HACCP Implementation 11–14 April 2011 4 days Serdang 30 pax Synopsis • • • To provide a basic understanding of HACCP principles and implementation according to the Codex guidelines. The course contents will cover overview of food safety. prerequisites for preliminary steps for developing a HACCP plan and workshop sessions on developing HACCP plans. kebersihan pekerja. pengangkutan dan pengedaran serta maklumat produk. 63 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 18–21 April 2011 4 hari Serdang 30 orang Good Hygiene Practices (GHP) dalam Industri Pemprosesan Makanan .

HACCP programme and related regulations. fermentasi. pengumpulan. Internationally recognized as the best food safety system and is promoted by international organizations (FAO. prerequisites steps for developing a HACCP plan. Mempelajari teknik pemilihan dan penyediaan kelapa. Mengaplikasikan teknik fermentasi untuk meningkatkan kualiti minyak kelapa dara yang dihasilkan. . 1999 and the requirements of the relevant prerequisite programmes. The course covers topics on foodborne hazards (biological. penapisan dan pembotolan minyak kelapa dara. WHO) and The Ministry of Health (MOH) implements HACCP Certification Scheme which benefits the companies. pemprosesan. Title Date Duration Venue Number of participants : : : : : 20–24 June 2011 5 days Serdang 25 pax HACCP and Its Implementation Synopsis Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 • • • 64 This course provides the basic understanding of HACCP principles and implementation according to the MS 1480.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–26 Mei 2011 3 hari Serdang 15 orang Pemprosesan Minyak Kelapa Dara • • • Sinopsis Memberi kefahaman tentang pemprosesan minyak kelapa dara dan membekalkan kemahiran asas teknik pemprosesan. chemical. physical).

pembiakan orkid secara kultur tisu dan faktor yang mempengaruhi tumbesaran.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 11–14 Julai 2011 4 hari Serdang 30 orang Pembungkusan dan Pelabelan Makanan Sinopsis • Memberi kefahaman berkaitan teknologi dan sistem pembungkusan yang sesuai untuk makanan. penyediaan medium. kebersihan dan kawalan mutu di dalam pembungkusan. Mengaplikasikan teknik pembiakan secara tisu kultur untuk membekalkan bahan tanaman orkid secara komersial. mesin dan peralatan. asas keperluan makmal. • Mengaplikasikan kaedah-kaedah pembungkusan dan pelabelan makanan dalam penghasilan produk yang berkualiti dan selamat. • Mempelajari prinsip asas serta jenis pembungkusan. peraturan makanan serta sanitasi. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pembiakan Tanaman Orkid secara Kultur Tisu 25–29 Julai 2011 5 hari Serdang 15 orang Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengeluaran bahan tanaman orkid dengan menggunakan teknik kultur tisu. Merangkumi pengenalan kepada kultur tisu. 65 .

komponen agroteknologi. promosi dan pemasaran serta peraturan dan keselamatan. perancangan dan pengurusan taman agropelancongan. Mempelajari aspek perancangan dan reka bentuk agrotani.Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Tajuk : : : : : Agropelancongan 20–22 September 2011 3 hari Cameron Highlands/ Langkawi/ Serdang 30 orang Sinopsis • • • Memberi pendedahan dan pengetahuan berkaitan industri agrotani. pengurusan operasi. . pengeringan dan penyejukan. Membina kemahiran softskills agar dapat melahirkan peserta yang berupaya untuk mengurus dan membangunkan taman agropelancongan. najis dan bahan berasaskan haiwan disembelih mengikut syarak. penggunaan bahan aditif. model pengekalan. Meliputi penerangan mengenai semua aspek pemprosesan makanan yang melibatkan teknik-teknik. pembangunan infrastruktur. pemanasan. 66 Memberi kefahaman dan kesedaran tentang punca sesuatu makanan dikategorikan sebagai halal dan haram. Ini dapat menentukan sesuatu produk makanan atau bahan pembuatannya dikategorikan halal. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 4–6 Oktober 2011 3 hari Serdang 30 orang Penghasilan Makanan Halal Sinopsis • • • Mengaplikasikan pengeluaran produk makanan halal dan suci.

Mempelajari elemen penting dalam GMP (kebersihan. private and corporate sectors. 67 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . The course is designed for potential auditors. ‘traceability’ dan lain-lain dalam penghasilkan makanan berkualiti dan selamat. but will benefit those involved in food production. susun atur kilang. Mempraktikkan elemen GMP dalam industri makanan dan mendapat persijilan daripada pihak berkuasa.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Good Manufacturing Practices (GMP) dalam Industri Pemprosesan Makanan 17–20 Oktober 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Mempertingkat kesedaran mengenai pentingnya amalan perkilangan yang baik. internal auditors. Quality Assurance and Quality Control personnel in food industries. Participants should already possess basic knowledge of HACCP and be familiar with the seven principles of HACCP and the prerequisite programmes. This course is tailored for small and medium entrepreneurs. The Ministry of Health (MOH) implements a HACCP Certification Scheme to assist food companies to meet this global acceptance. exporters. Title Date Duration Venue Number of participants : : : : : HACCP – Verification and Auditing 14–18 November 2011 5 days Serdang 25 pax Synopsis • • • This course is designed to train HACCP implementers and auditors on techniques of verifying and auditing HACCP systems. kawalan proses. enforcement personnel. as well as food scientists in R&D and institutions of higher learning.

Akta & Peraturan Makanan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 22–24 November 2011 3 hari Serdang 30 orang Jaminan Kualiti dan Keselamatan Makanan Sinopsis • • • Memberi kefahaman dan pengetahuan tentang aspek kawalan kualiti dan keselamatan makanan. . Mampu membuat perancangan perniagaan berasaskan peluang serta memahami kehendak pelanggan dan hala tuju industri pertanian dan asas tani. analisis dan teknik pemantauan keselamatan makanan serta Sistem Pengurusan Kualiti. Meliputi penerangan mengenai sistem jaminan dan kawalan kualiti makanan. Mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh bagi mewujudkan dan meningkatkan sistem jaminan kualiti dan keselamatan makanan di premis. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Pengurusan Strategi Perniagaan untuk IKS Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • 68 Memberi kefahaman mengenai liberalisasi perdagangan antarabangsa. menilai pengurusan strategik organisasi dan memahami kehendak pelanggan produk pertanian dan industri asas tani. Meliputi penerangan mengenai kaedah pengurusan perniagaan dan kepentingan mengamalkan dokumentasi kewangan yang teratur.

aspek penubuhan kilang.TESTIMONI KLIEN Setelah menghadiri kursus MARDI pada 2007. saya telah menguasai teknik pemprosesan kek dan cookies secara saintifik. Kamarudzaman Mohd. Tahir Pengusaha Ain Z Collections Enterprise (Ain Cakes) En. Hasilnya. kawalan mutu. peraturan makanan.000 tan setahun. Bhd. kebersihan serta ekonomi pengeluaran. Ishak Pengusaha Syarikat Juara Rasa Maju Sdn. Pn. 69 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Dengan berbekalkan ilmu yang diperoleh melalui kursus Pemprosesan Hasilan Daging MARDI. . pembungkusan dan pelabelan. produk saya berjaya dipasarkan ke utara Semenanjung. saya telah berjaya mengeluarkan produk daging burger (ayam dan daging) yang mampu bersaing di pasaran tempatan dengan anggaran pengeluaran sehingga 1. Sabariah Mohd.

KAD PENGENALAN BARU KATEGORI PEMOHON ( ) USAHAWAN ( ) AGENSI ( ) PESERTA KORPORAT ( ) Perempuan KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI ( ) SWASTA ( ) PESERTA LUAR NEGARA PEKERJAAN SEKARANG NO. MAJIKAN (PEMBAYAR) & SAMB. FAKS TELEFON RUMAH TELEFON BIMBIT E-MEL ALAMAT RUMAH/MAJIKAN TEL. SAYA MENYOKONG/TIDAK MENYOKONG* PERMOHONAN INI DAN AKAN MEMBAYAR/TIDAK AKAN MEMBAYAR* SEMUA BAYARAN YANG DIKENAKAN.p.BORANG PERMOHONAN KURSUS INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA PUSAT PERKHIDMATAN TEKNIKAL TAJUK KURSUS: (Borang TS/P01 -(1) NAMA PEMOHON (SEPERTI DALAM KAD PENGENALAN) ALAMAT RUMAH TARIKH: TEMPAT: UMUR JANTINA ( ) Lelaki STATUS KAHWIN ( ) Bujang ( ) Berkahwin ( ) Ibu Tunggal TELEFON PEJABAT NO. PERHATIAN: SETIAP BORANG PERMOHONAN YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIKEMBALIKAN KE ALAMAT PEJABAT/TEMPAT KURSUS TERSEBUT DIKENDALIKAN PERNIAGAAN/INDUSTRI YANG DIUSAHAKAN: PENGAKUAN PEMOHON: SAYA MENGAKU BAHAWA SESUNGGUHNYA SEMUA KENYATAAN SAYA DI ATAS ADALAH BENAR DAN BETUL. * Potong yang tidak berkenaan Cop Rasmi: TANDATANGAN: _________________________ Tarikh: 70 70 . Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 u. TANDATANGAN PEMOHON: _____________________________ Tarikh: PENGAKUAN PENGARAH/KETUA JABATAN/USAHAWAN: SAYA TELAH MENELITI SEMUA BUTIR DI ATAS DAN SAYA PERAKUKAN SEMUANYA BENAR.

71 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful