KANDUNGAN
Petikan Ucapan Perdana Menteri Malaysia Mesej Ketua Pengarah MARDI Mengenali MARDI Siapa Kumpulan Sasar? Antara Klien Utama MARDI Siapa Yang Layak Memohon? Kursus Berjadual Kursus Luar Jadual Bahasa Pengantar Jenis Perkhidmatan Ditawarkan Kemudahan Cara Pembayaran Yuran Bagaimana Memohon? Golongan Sasar CSR Keistimewaan Kursus dan Latihan Teknikal MARDI Lokasi Kerjasama luar MS ISO 9001:2008 Peta Lokasi dan Alamat Pusat Latihan MARDI Stesen MARDI Terlibat Senarai Kursus Berjadual 2011 mengikut kluster - Jadual 1 Senarai Kursus Luar Jadual 2011 mengikut kluster- Jadual 2

Muka surat
3 4 6 7 7 9 9 9 9 9 10 11 12
Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

13 13 13 14 15 17 20

1

Muka surat Sinopsis Kursus mengikut kluster: Teknologi Tanaman Teknologi Ternakan Teknologi Makanan Teknologi Lanjutan Testimoni Klien Borang Permohonan Kursus dan Latihan Teknikal 25 37 45 61 69 70 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 2 .

Y. langkah akan diambil untuk membentuk individu berintelek dalam bidang sains dan teknologi. Selain itu. meliputi usaha meningkatkan kemahiran dan pengetahuan.B.A.PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI MALAYSIA HALA TUJU BERPAKSIKAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN BERINOVASI.ASPIRASI 1MALAYSIA “Modal insan berkualiti tinggi merupakan prasyarat utama untuk menyokong agenda pembangunan negara. Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak (Petikan Ucapan Bajet Tahun 2010) 3 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . kerajaan akan memastikan pembangunan modal insan dilaksanakan secara komprehensif. Oleh itu. menggilap keupayaan keusahawanan serta memupuk nilai-nilai positif dan progresif”.

Bagi menyokong dan merealisasi hasrat ini. seramai 1. Pada tahun 2010. Ini selari dengan fokus kerajaan untuk menggiatkan semula sektor pertanian sebagai penyumbang dalam pertumbuhan KDNK negara pada RMK-10. sebanyak 18 modul kursus telah dikenalpasti 4 . pekebun kecil. Pada 2011 pula. 29 daripada kluster makanan dan 14 daripada kluster lanjutan. petani. 75 modul kursus akan ditawarkan iaitu 21 modul kursus kluster tanaman. Selain itu. juruteknik. Program Kursus & Latihan Teknikal MARDI bertekad untuk mengendali kursus dan latihan yang berdaya maju dalam usaha memindahkan teknologi berinovasi dan maklumat berkaitan pertanian kepada kumpulan sasar yang terdiri daripada agen pengembangan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) serta daripada agensi selain MOA. 11 daripada kluster ternakan.665 orang peserta telah berjaya dilatih melalui 66 kursus yang telah dilaksanakan. sektor swasta serta orang awam. Daripada jumlah tersebut. kakitangan MARDI.MESEJ KETUA PENGARAH MARDI Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) ialah badan berkanun yang berfungsi membangunkan teknologi untuk kemajuan industri makanan. pertanian dan asas tani tempatan yang mempunyai visi untuk menjadi organisasi Penyelidikan dan Pembangunan yang tersohor dalam bidang tersebut menjelang akhir Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10). kerajaan turut memberi tumpuan terhadap program pembangunan kemahiran dan aktiviti R&D ke arah penghasilan teknologi berinovasi yang lebih memberangsangkan. usahawan IKS.

Menjadi harapan MARDI agar kursus dan latihan teknikal yang dirancang untuk 2011 akan membantu kumpulan sasar memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi pertanian dan makanan berasaskan sains. ‘Pemimpin Agro Teknologi’ Datuk Dr. stesen dan ‘Center of Excellent’ MARDI. Abd Shukor Abd Rahman Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 5 .sebagai modul baru berasaskan teknologi berinovasi yang telah dibangunkan bersama pakar penjana teknologi MARDI. Seterusnya melalui latihan yang diberi akan memantapkan jati diri dan melayakkan mereka menjadi usahawan yang inovatif serta mampu mentransformasikan perniagaan mereka agar berdaya saing di peringkat domestik dan global. Akhir kata. Perancangan ini seiring dengan pendekatan dalam pembangunan teknologi MARDI yang dibuat melalui inovasi terancang bagi memastikan teknologi yang dibangunkan berdaya saing. Kursus dilaksanakan di Pusat Latihan. Kursus yang ditawarkan juga mempunyai keistimewaan tersendiri dari aspek modul yang ditawarkan berasaskan teknologi dan maklumat saintifik dan tenaga pengajar yang terdiri daripada Saintis MARDI pelbagai disiplin. pembangunan kompetensi dan modal insan akan dapat dicapai melalui modul kursus yang ditawarkan. Pelaksanaan kursus adalah mengikut prosedur yang telah dipersijilkan dengan MS ISO 9001:2008 serta mendapat kerjasama luar dengan badan penyelidikan dan usahawan tempatan. Kemudahan latihan yang ada bersesuaian dan selesa serta mampu untuk menyediakan aktiviti kursus dan latihan teknikal berasaskan kompetensi yang terancang.

perkhidmatan kursus dan latihan teknikal ditawarkan melalui Program Kursus & Latihan Teknikal selaras dengan mandat tersebut bagi memindahkan teknologi serta maklumat yang berkaitan melalui aktiviti kursus dan latihan teknikal. pertanian dan industri asas tani. Justeru. Seiring dengan objektif utama penubuhannya. salah satu daripada mandat MARDI ialah memberi pelbagai jenis latihan untuk memajukan industri terbabit. wajar dan efisien untuk kemajuan industri makanan. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 6 .MENGENALI MARDI MARDI ditubuhkan dengan objektif utama untuk menjana dan mempromosi teknologi baru.

SIAPA KUMPULAN SASAR? • • • • • • • • Agen pengembangan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) Agensi kerajaan dan swasta Kumpulan juruteknik Petani dan pekebun kecil Golongan usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Kumpulan serantau dan antarabangsa Kakitangan MARDI Orang awam ANTARA KLIEN UTAMA MARDI 1) Agensi di bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani (MOA) • Jabatan Pertanian (DOA) • Jabatan Perikanan (DOF) • Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Institut Pembangunan Awam • Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) • Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) • Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH) • Kementerian Pelajaran Malaysia (MOE) • Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) • Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 2) 7 .

3) Institut Pembangunan Swasta • Halal Industri Development Corporation (HDC) • Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) Sabah/Sarawak • Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak (MID) • Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan (DIDR) 4) Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 8 .

my dan http:/ /elearn. Tamat pendidikan menengah. • Makan minum. Bahasa Inggeris.my.gov.gov. KURSUS LUAR JADUAL • • Mengikut keperluan pemohon.SIAPA YANG LAYAK MEMOHON? • • • 18–60 tahun. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 JENIS PERKHIDMATAN DITAWARKAN 1) Pakej A • Keperluan kursus. BAHASA PENGANTAR • • Bahasa Melayu. KURSUS BERJADUAL • • Telah ditetapkan tarikh dan tempat seperti dalam Jadual 1. Pakej B • Keperluan kursus. • Penginapan. 2) 9 . • Makan minum.mardi. Senarai kursus juga terdapat di laman web http://www. Syarat kelayakan khusus ditetapkan bagi kursus tertentu. Permohonan berkumpulan seramai 15 hingga 30 orang.mardi.

peralatan gimnasium. Dewan kuliah dengan kapasiti 40–100 orang.KEMUDAHAN • • • • • • • Kafeteria. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 10 . Surau. skuasy. ladang tanaman dan ternakan. Makmal pemprosesan makanan. Sukan riadah: ping pong. bola tampar. takraw. Kenderaan bas dan van. Bilik penginapan seorang dan dua orang sebilik.

Secara atas talian dengan CIMB Clicks.CARA PEMBAYARAN YURAN • • • Selepas menerima surat tawaran kursus dan sebelum kursus bermula. BAGAIMANA MEMOHON? KURSUS BERJADUAL MENGISI BORANG PERMOHONAN/MENDAFTAR ATAS TALIAN DALAM LAMAN WEB KURSUS LUAR JADUAL PERMOHONAN RASMI DUA BULAN SEBELUM TARIKH JANGKAAN KURSUS BORANG DITERIMA DAN DIPROSES SEBUT HARGA DISEDIAKAN DAN DIHANTAR SURAT TAWARAN KURSUS DIHANTAR PENERIMAAN/PENOLAKAN SLIP PERSETUJUAN DAN BAYARAN PENERIMAAN SENARAI NAMA PESERTA DAN BAYARAN KURSUS BERMULA KURSUS BERMULA 11 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 SURAT PERSETUJUAN RASMI DITERIMA . Kiriman wang pos/draf bank/cek jabatan atau pesanan tempatan atas nama DANA PUSAT LATIHAN MARDI.

12 . Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tenaga pengajar • Terdiri daripada lebih 400 orang Saintis MARDI berpengalaman dalam pelbagai disiplin. Relevan dan mengikut keperluan klien. KAMI TELAH MELAKSANAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KEPADA GOLONGAN BERIKUT: • • • • • • Miskin Tegar Ibu Tunggal Orang Asli PUSPANITA Siswazah Menganggur Orang Kurang Upaya (OKU) KEISTIMEWAAN KURSUS DAN LATIHAN TEKNIKAL MARDI KURSUS DAN LATIHAN TEKNIKAL YANG KAMI TAWARKAN ADALAH BERBEZA KERANA KAMI MEMPUNYAI KEISTIMEWAAN TERSENDIRI DARI ASPEK: 1) Modul • • • • 2) Dijana daripada hasil penyelidikan terkini MARDI. Berasaskan teknologi dan maklumat saintifik. Diubah suai mengikut tahap kelayakan klien.GOLONGAN SASAR CSR BAGI MENYAHUT SERUAN KERAJAAN RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN.

13 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . 4 buah Centre of Excellent MARDI di seluruh Malaysia. 8 buah Stesen MARDI di seluruh Malaysia. MS ISO 9001:2008 • Pengendalian aktiviti terancang dan sistematik mengikut prosedur ditetapkan.LOKASI • • • Pusat Latihan MARDI. KERJASAMA LUAR • • Badan penyelidikan tempatan. Usahawan tempatan.

PETA LOKASI DAN ALAMAT PUSAT LATIHAN MARDI Ibu Pejabat Pusat Latihan MARDI Persiaran MARDI–UPM 43400 Serdang Selangor Plaza tol Sg. Besi dari K. Lumpur The Palace of Golden Horses Kampus UPM Pusat Teknologi Makanan The Mines Tasik Laluan ke MARDI Masjid UPM Lebuhraya KL-Seremban dari Balakong Stesen komuter Serdang Masjid Jamek Lama Jejantas Pusat Latihan MARDI MTBIC Kampus UPM Plaza tol UPM Ibu Pejabat MARDI Pintu Utama Pintu 2 Pintu 3 dari Puchong / Cyberjaya Hospital Serdang Plaza tol Kajang dari Kajang South Klang Valley Expressway Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Hotel Marriott dari Putrajaya Tel: 03–8943 7888/ 7238/ 7221 Faks: 03–8948 2216 Ke Putrajaya dari Seremban Ke Bangi 14 .

Tel: 03–3269 8055 Faks: 03–3269 3029 Stesen MARDI Pasir Puteh. Padang Pak Amat. No. Kelantan. Terengganu. 506. 16800 Pasir Puteh. 82000 Pontian. Kawasan Perindustrian Larkin. 80350 Johor Bahru. Johor. 39007 Cameron Highlands. Beg Berkunci No. Johor. Pejabat Pos Tanah Rata. Beg Berkunci 525. Peti Surat 3. Tel: 07 – 687 1121/ 1122/ 1123 Faks: 07 – 687 2299 Stesen MARDI Johor Bahru. Tel: 05–491 1255 Faks: 05–491 2170 Stesen MARDI Muadzam Shah Peti surat 62. Tel: 07 – 789 1211 Faks: 07 – 789 1184 15 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Pahang . Johor. Tel: 09–786 6358 Faks: 09–786 7973 Stesen MARDI Kuala Terengganu. 45500 Tanjung Karang. 86009 Kluang. Tel: 07 – 237 0766 Faks: 07 – 237 0767 Kelantan Johor Terengganu Stesen MARDI Kluang. Pahang. Pahang.STESEN MARDI TERLIBAT Selangor Stesen MARDI Tanjung Karang. 13. 26700 Bandar Muadzam Shah. Tel: 05 – 452 2220 Faks: 05 – 452 3314 Stesen MARDI Pontian. Tel: 09–615 2122 Faks: 09–615 2042 Stesen MARDI Cameron Highlands Peti surat 19. 20700 Kuala Terengganu. Jalan Bakti. Selangor.

Sabah. Taman Perindustrian Kota Kinabalu (KKIP). Lot 411. 93055 Petra Jaya. Kedah. Sarawak.Kedah Stesen MARDI Langkawi. Tel: 04–953 2550/ 2551 Faks: 04–955 3991 Sabah Stesen MARDI Bukit Raya. Menggatal. Kedah. Jalan Santubong. KM 7. Jalan Padang Gaong. 88450 Kota Kinabalu. 07000 Langkawi. Lubuk Sembilang. Tel: 082–446 531 Faks: 082–446 529 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 16 . Bukit Raya. Tel: 04–759 6213/ 8231 Faks: 04–759 6633 Stesen MARDI Kota Kinabalu. 06707 Pendang. Lot 1. Blok 14. Tel: 088 – 490 148/ 769/ 479 Faks: 088 – 490 736 Sarawak Stesen MARDI Kuching. Jalan Teluk Sepanggar.

1. 20.SENARAI KURSUS BERJADUAL 2011 MENGIKUT KLUSTER BIL. 16. 8. TAJUK TEKNOLOGI TANAMAN Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Nanas Penanaman Padi Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap Kawalan Perosak Tanaman Padi Pengeluaran Biji Benih Sayur-sayuran Pengeluaran Bahan Tanaman Buah-buahan Landskap dan Simenfero Landskap Taman Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Buah-buahan Terpilih (mangga. 5. 12. taufufah. 18. 15. belimbing) Pengeluaran Sayur-sayuran secara Fertigasi Pengeluaran Bahan Tanaman Keledek dan Ubi Kayu Sistem Tanaman Organik Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Orkid TARIKH 15 – 17 Mac 19 – 21 April 9 – 12 Mei 10 – 12 Mei 24– 26 Mei 7 – 9 Jun 13 – 18 Jun 4 – 7 Julai 11 – 14 Julai 19 – 21 Julai 26 – 28 Julai 4 – 6 Oktober 18 – 20 Oktober 21 – 24 Februari 11 – 14 April 23 – 26 Mei 5 – 8 Disember 24 – 27 Januari 21 – 24 Februari 22 – 24 Februari 1 – 3 Mac 1 – 3 Mac TEMPAT Kluang Sekinchan Serdang Sekinchan Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Kluang Kluang Kluang Serdang Serdang Serdang Johor Bahru Serdang Pasir Puteh TEKNOLOGI TERNAKAN TEKNOLOGI MAKANAN Pemprosesan Hasilan Bakeri (kek. tauhu) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Kuih Tradisional (pau. 4. 17. sosej) Pemprosesan Hasilan Soya (susu. 21. 6. 2. 7. cookies) Pemprosesan Produk Daging (nuget. 22. 13. 11. betik. kasturi) Pemprosesan Jeruk Buah-buahan 17 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Penternakan Kambing Boer secara Komersial Pengurusan Lembu Pedaging secara Fidlot Penternakan Kambing Biri-biri secara Komersial Penternakan Ayam Kampung dan Pedaging . 14. 10. karipap. burger. 3.JADUAL 1 . 9. 19.

36. Tauge dan Tauhu Pemprosesan Hasilan Surimi Berserdak Roti (jejari ikan. mi kering. sos yong tau fu) TARIKH 8 – 10 Mac 14 – 17 Mac 21 – 24 Mac 4 – 7 April 5 – 7 April 10 – 12 Mei 7 – 9 Jun 7 – 9 Jun TEMPAT Johor Bahru Johor Bahru Serdang Serdang Pasir Puteh Kota Kinabalu Johor Bahru Kuala Terengganu/ Kota Kinabalu Serdang/ Kota Kinabalu Kuala Terengganu Johor Bahru Serdang Kuala Terengganu Kuching Johor Bahru Serdang Serdang Johor Bahru 31. 28. 40. Pemprosesan Snek Ikan (keropok lekor. rempeyek) Pemprosesan Hasilan Bakeri (roti. TAJUK TEKNOLOGI MAKANAN Pemprosesan Hasilan Ubi dan Pisang Pemprosesan Snek Bergoreng (maruku. Jus dan Minuman Terus Buahbuahan Pemprosesan Sos Buah-buahan (sos buah bercili. 33. 25. burger ikan) Pemprosesan Hasilan Sos dan Cili Boh Pemprosesan Hasilan Surimi (bebola ikan. 18 . kerepek bawang. pastri) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Pastri (piza. 38. 37. 39. 24. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 5 – 7 Julai 18 – 21 Julai 12– 15 September 13 – 15 September 13 – 15 September 20 – 22 September 10 – 13 Oktober 14 – 17 November 6 – 8 Disember 35. 29. yong tau fu. nuget. mi sanggul. shepherd’s pie. keropok segera) Pemprosesan Produk Ikan Salai Pemprosesan Hasilan Buah-buahan Bermusim Pemprosesan Tepung Pracampuran (premix) Kuih Tradisional Pemprosesan Filet Ikan. mi ikan) Pemprosesan Kordial. 26. Filet Ikan Sejuk Beku dan Kutlet Ikan Berserdak Roti Pemprosesan Hasilan Mi (mi kolok. 34. potato cheese bake) Pemprosesan Mi. sos dessert) Pemprosesan Pelbagai Jenis Seri Kaya Pemprosesan Produk Snek Berasaskan Nanas 13 – 16 Jun 32. 27.BIL. keropok kering. 23. kek ikan. 30.

52. TAJUK TEKNOLOGI LANJUTAN Prasyarat kepada Implementasi HACCP Pembiakan Tanaman Pisang secara Kultur Tisu Prerequisite to HACCP Implementation Good Hygiene Practices (GHP) dalam Industri Pemprosesan Makanan Pemprosesan Minyak Kelapa Dara HACCP and Its Implementation Pembungkusan dan Pelabelan Makanan Pembiakan Tanaman Orkid secara Kultur Tisu Agropelancongan TARIKH 24 – 27 Januari 7 – 11 Mac 11 – 14 April 18 – 21 April 24 – 26 Mei 20 – 24 Jun 11 – 14 Julai 25 – 29 Julai 20 – 22 September TEMPAT Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Cameron Highlands/ Langkawi/ Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang 50. 46. 43. 41. 45. 48. 51. Penghasilan Makanan Halal Good Manufacturing Practices (GMP) dalam Industri Pemprosesan Makanan HACCP . 49. 53.Verification and Auditing Jaminan Kualiti dan Keselamatan Makanan 4 – 6 Oktober 17 – 20 Oktober 14 – 18 November 22 – 24 November 19 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . 42. 44.BIL. 47.

2. 18.SENARAI KURSUS LUAR JADUAL 2011 MENGIKUT KLUSTER *Tarikh kursus akan ditetapkan kemudian apabila jumlah peserta mencukupi (15 orang) BIL. 20. betik. 10. 11. 17. 6. 12. belimbing) Pengeluaran Sayur-sayuran secara Fertigasi Pengeluaran Bahan Tanaman Keledek dan Ubi Kayu Sistem Tanaman Organik Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Orkid Pengurusan Penyakit dan Perosak pada Herba Terpilih Pemeliharaan Serangga secara Besar-besaran (kawalan biologi. Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Nanas Penanaman Padi Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap Kawalan Perosak Tanaman Padi Pengeluaran Biji Benih Sayur-sayuran Pengeluaran Bahan Tanaman Buah-buahan Landskap dan Simenfero Landskap Taman Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Buah-buahan terpilih (mangga. 13. 19. 7. 5.JADUAL 2 . 3. 15. 14. 8. 4. 9. TAJUK JANGK AMASA KURSUS 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 6 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 5 hari 3 hari 5 hari 4 hari 4 hari 3 hari 5 hari TEMPAT *TEKNOLOGI TANAMAN 1. 21. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 16. sumber protein) Pengeluaran Sayur-sayuran secara Organik Crest Ferto: Sistem Bantu buat Keputusan Pengurusan Tanaman Padi Penghasilan Produk Bukan Makanan berasaskan Herba Terpilih Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Tanaman Herba Terpilih Teknologi Asas dalam Industri Hortikultur Seni Taman dan Simenfero Kluang Sekinchan Serdang Sekinchan Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Alor Setar Serdang Serdang Serdang Serdang 20 .

36. 34. cookies) Pemprosesan Produk Daging (nuget. tauhu) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Kuih Tradisional (pau. kerepek bawang. 38. karipap. 35. Penternakan Kambing Boer secara Komersial Pengurusan Lembu Pedaging secara Fidlot Penternakan Kambing Biri-biri secara Komersial Penternakan Ayam Kampung dan Pedaging Pemprosesan Makanan Ternakan berasaskan Sisa Tanaman Berserabut Tinggi Pemprosesan Silaj untuk Makanan Ternakan Ruminan Penternakan Lembu Pendaging dalam Sistem Kandang Tertutup Pengurusan Ibu . 37.Anak Lembu Pedaging dalam Sistem Integrasi dengan Tanaman Utama Pemprosesan Oil Palm Frond (OPF) untuk Makanan Ternakan Permanian Beradas (AI) dan Pemindahan Embrio (ET) pada Lembu Penggunaan Teknik Laparoskopi Permanian Beradas dan Pemindahan Embrio untuk Meningkatkan Pengeluaran Kambing Kluang Kluang Kluang Serdang Serdang Serdang Kluang Muadzam Shah Serdang Kluang Kluang *TEKNOLOGI MAKANAN Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 33. 26. taufufa. TAJUK JANGKA MASA KURSUS 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 5 hari TEMPAT *TEKNOLOGI TERNAKAN 22. rempeyek) Pemprosesan Hasilan Bakeri (roti. pastri) 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari Serdang Serdang Johor Bahru Serdang Pasir Puteh Johor Bahru Johor Bahru Serdang 21 . 29. 27. 30. 23. 40. burger.BIL. 28. 32. 24. Pemprosesan Hasilan Bakeri (kek. 31. kasturi) Pemprosesan Jeruk Buah-buahan Pemprosesan Hasilan Ubi dan Pisang Pemprosesan Snek Bergoreng (maruku. 39. 25. sosej) Pemprosesan Hasilan Soya (susu.

58. sos yong tau fu) Serdang Pasir Puteh Kota Kina balu Johor Bahru Kuala Terengganu/ Kota Kinabalu Kota Kinabalu/ Serdang Kuala Terengganu Johor Bahru Serdang Kuala Terengganu Kuching Johor bahru Serdang Serdang Johor Bahru Serdang Serdang Bukit Raya 46. mi sanggul. Jus dan Minuman Terus Buahbuahan Pemprosesan Sos Buah-buahan (sos bercili. 55. 56. keropok segera) Pemprosesan Produk Ikan Salai Pemprosesan Hasilan Buah-buahan Bermusim Pemprosesan Tepung Pracampuran (premix) Kuih Tradisional Pemprosesan Filet Ikan. burger ikan) Pemprosesan Hasilan Sos dan Cili Boh Pemprosesan Hasilan Surimi (bebola ikan. 52. TAJUK JANGKA MASA KURSUS 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari TEMPAT *TEKNOLOGI MAKANAN 41. 53. 50. 49. 54. Filet Ikan Sejuk Beku dan Kutlet Ikan Beserdak Roti Pemprosesan Hasilan Mi (mi kolok. mi ikan) Pemprosesan Kordial. keropok kering. yong tau fu. 22 . Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Pastri (piza. 44. 48. potato cheese bake) Pemprosesan Mee.BIL. shepherd’s pie. 45. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 51. 57. kek ikan. mi kering. sos dessert) Pemprosesan Pelbagai Jenis Seri Kaya Pemprosesan Produk Snek Berasaskan Nanas Pemprosesan Pes dan Perencah Pemprosesan Pelbagai Jenis Sos Pemprosesan Snek Tradisional secara Mekanikal 4 hari 47. Tauge dan Tauhu Pemprosesan Hasil Surimi Berserdak Roti (jejari ikan. nuget. 43. 42. Pemprosesan Snek Ikan (keropok lekor.

64. 66. TAJUK Pemprosesan Makanan Sejuk Beku . 72. Penghasilan Makanan Halal Good Manufacturing Practices (GMP) dalam Industri Pemprosesan Makanan HACCP .BIL.TV Dinner Pemprosesan Sate secara Mekanikal Pemprosesan Hasilan Nutraseutikal Berasaskan Herba JANGKA MASA KURSUS 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 5 hari 4 hari 4 hari 3 hari 5 hari 4 hari 5 hari 3 hari TEMPAT Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Cameron Highlands/ Langkawi/ Serdang Serdang Serdang Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 *TEKNOLOGI LANJUTAN Prasyarat kepada Implementasi HACCP Pembiakan Tanaman Pisang secara Kultur Tisu Prerequisite to HACCP Implementation Good Hygiene Practices (GHP) dalam Industri Pemprosesan Makanan Pemprosesan Minyak Kelapa Dara HACCP and Its Implementation Pembungkusan dan Perlabelan Makanan Pembiakan Tanaman Orkid secara Kultur Tisu Agropelancongan 71. 69. 75. 68. 70.Verification and Auditing Jaminan Kualiti dan Keselamatan Makanan Pengurusan Strategi Perniagaan untuk IKS 3 hari 4 hari 5 hari 3 hari 4 hari Serdang Serdang Serdang 23 . 62. 74. 73. 63. 67. 65. 59 60 61.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 24 .

Teknologi TANAMAN 25 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

Tajuk Tarikh : : Jangka masa : Tempat : Bilangan peserta : Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Nanas 15–17 Mac 2011 3 hari Kluang 30 orang Sinopsis • • • Memberi kemahiran tentang pengeluaran dan pengendalian nanas segar bagi menjamin kualitinya. Mengaplikasikan teknik pengeluaran dan pengendalian lepas tuai nanas untuk pasaran eksport. Menyampaikan kaedah dan teknik penyediaan tapak. Memperoleh kemahiran asas dan mengaplikasikan untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi. pembajaan serta teknologi penuaian. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 19–21 April 2011 3 hari Sekinchan 30 orang Penanaman Padi Sinopsis • • • Menyediakan pengetahuan melalui prinsip dan teknologi terkini yang sesuai digunakan untuk pengeluaran hasil padi dalam kuantiti tinggi. 26 . Meliputi teknologi pengeluaran dan pengendalian lepas tuai nanas secara komersial.

Mengaplikasikan teknologi terkini untuk meningkatkan hasil padi negara. Mempelajari infrastruktur nurseri. Mampu mengaplikasikan dan mengendalikan nurseri. teknik pembiakan dan penanaman. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 10–12 Mei 2011 3 hari Sekinchan 30 orang Kawalan Perosak Tanaman Padi Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan melalui prinsip dan teknologi terkini yang sesuai digunakan untuk pengeluaran hasil padi dalam kuantiti tinggi. pengairan dan pembajaan. 27 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Pendedahan kepada kaedah mengenal dan mengawal perosak pokok padi.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 9–12 Mei 2011 4 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap Sinopsis • • • Memberi dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai pengeluaran tanaman hiasan untuk landskap. pengendalian pasca nurseri serta sistem mekanisasi dan automasi pengurusan nurseri. pengurusan penyakit dan perosak.

pembangunan tapak semaian buah-buahan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Pengeluaran Bahan Tanaman Buah-buahan 7–9 Jun 2011 3 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • 28 Memberi kefahaman tentang teknologi pengeluaran bahan tanaman pokok buah- buahan dan melatih melakukan teknik cantuman. pengurusan pengeluaran biji benih di ladang. Pendedahan kepada pengurusan pengeluaran bahan tanaman pokok. Berkemahiran untuk melakukan teknik asas pembiakan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–26 Mei 2011 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Biji Benih Sayur-sayuran Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dalam sistem pengeluaran biji benih sayur- sayuran yang berkualiti. Mengaplikasikan teknik cantuman. pemprosesan dan penyimpanan biji benih dan kawalan kualiti: pemeriksaan ladang serta ujian biji benih. pemprosesan dan penentuan kualiti biji benih. Mempelajari pengelasan dan piawaian biji benih. tut dan sukuan untuk pengeluaran bahan tanaman untuk dikomersialkan. penghasilan benih hibrid dan teknik penyukuan nanas. tut dan sukuan. pembiakan tampang pokok buah-buahan. .

inventori dan analisis tapak. 29 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Mempelajari reka bentuk dan tumbuh- tumbuhan landskap. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 4–7 Julai 2011 4 hari Serdang 30 orang Landskap Taman Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai teknik mereka bentuk landskap taman. pembiakan dan penyelenggaraan tanaman landskap. mereka bentuk hias taman serta penanaman dan penyelenggaraan landskap taman.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 13–18 Jun 2011 6 hari Serdang 30 orang Landskap dan Simenfero Sinopsis • • • Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran mengenai teknologi terkini landskap dan simenfero. Mampu mengusaha. Mempelajari aspek reka bentuk landskap. alatan dan grafik. membuat anggaran kos dan melaksanakan projek landskap taman. Berkebolehan mereka bentuk landskap dan simenfero untuk tujuan komersial. pengurusan projek landskap dan pembangunan simenfero.

Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 19–21 Julai 2011 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Sayursayuran secara Fertigasi Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dalam teknologi sistem fertigasi terkini bagi pengeluaran sayur- sayuran secara komersial. Meliputi sistem dan teknik penanaman tanpa tanah. belimbing) Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan pendedahan dalam pengurusan ladang buah-buahan. 30 . Mampu mengusahakan dan mengeluarkan buah-buahan secara komersial untuk pasaran domestik dan eksport.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 11–14 Julai 2011 4 hari Serdang 30 orang Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Buah-buahan Terpilih (mangga. Mampu menggunakan sistem fertigasi dalam pengeluaran sayur-sayuran untuk dipasarkan. pengurusan tanaman di ladang termasuk pengairan. Meliputi aspek teknologi buah-buahan terpilih. konsep infrastruktur. reka bentuk sistem pengairan dan pembajaan serta pemeliharaan dan pengeluaran tanaman. betik. pengurusan perosak dan penyakit serta pengendalian lepas tuai. pembajaan.

Berkemahiran melakukan teknik pembiakan. Mempelajari amalan pertanian secara organik. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 4–6 Oktober 2011 3 hari Serdang 30 orang Sistem Tanaman Organik Sinopsis • • • Memberi pendedahan. 31 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Mampu untuk mengaplikasi sistem tanaman secara organik.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 26–28 Julai 2011 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Bahan Tanaman Keledek dan Ubi Kayu Sinopsis • • • Membekal kemahiran teknik pengeluaran dan penghasilan bahan tanaman keledek dan ubi kayu. pemilihan dan kawalan kualiti untuk pengeluaran keratan tanaman keledek dan ubi kayu. Mempelajari amalan agronomi dalam pengeluaran bahan tanaman keledek dan ubi kayu di ladang pemprosesan dan keratan tanaman keledek dan ubi kayu serta kawalan kualiti: pemeriksaan ladang. pengetahuan dan kemahiran teknikal asas pertanian secara organik. pengurusan tanah dan kawalan perosak secara organik.

Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Orkid 18–20 Oktober 2011 3 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknik penanaman dan pengurusan orkid. Mengaplikasikan teknik pengurusan bagi mendapatkan hasil pertanian yang optimum. 32 . Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Pengurusan Penyakit dan Perosak pada Herba Terpilih Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dalam pengurusan penyakit dan perosak pada herba terpilih bagi menghasilkan tanaman yang berkualiti tinggi dalam kuantiti banyak. Mampu untuk mengendalikan tanaman orkid melalui aplikasi teknik pengurusan yang tepat. Meliputi teknologi pengeluaran dan pengendalian lepas tuai orkid secara komersial. Mempelajari beberapa aspek kawalan penanaman herba terpilih.

Mengaplikasikan pemeliharaan serangga yang berpotensi untuk dikomersialkan. 33 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Sayursayuran secara Organik . makanan serangga.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 5 hari Serdang 30 orang Pemeliharaan Serangga secara Besar-besaran (kawalan biologi. jangkitan penyakit dalam kultur serangga serta pengurusannya. Mengaplikasikan kaedah pertanian alternatif yang mesra alam dan bebas bahan kimia. Mempelajari kemahiran berkaitan kaedah penanaman dan pengeluaran sayuran – sayuran secara organik. kebersihan dan kegunaan pemeliharaan serangga secara besar-besaran. Merangkumi sumber bahan pemeliharaan secara besar-besaran. perubahan genetik dalam pemeliharaan. sumber protein) Sinopsis • • • Memberi pendedahan berkaitan kaedah pemeliharaan serangga dan kepentingan pengawalan perosak serta penghasilan sumber protein dari serangga. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Sinopsis • • • Memberi pendedahan kepada pertanian organik melalui pensijilan Skim Organik Malaysia (SOM).

Memberi pendedahan serta teknik pembajaan tepat dengan menggunakan pakej komputer melalui sistem Crest Ferto. Mempelajari teknologi pemprosesan produk herba dan kawalan mutu produk yang dihasilkan.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 5 hari Alor Setar 30 orang Crest Ferto: Sistem Bantu buat Keputusan Pengurusan Tanaman Padi Sinopsis • • • Memberi pengetahuan tentang cara penggunaan sistem Crest Ferto dalam pertanian. Tajuk : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Penghasilan Produk Bukan Makanan berasaskan Herba Terpilih Sinopsis • • • 34 Memperluas pengetahuan dalam pembuatan produk kosmetik berasaskan herba bertaraf GMP. Mengaplikasi sistem Crest Ferto yang mampu meningkatkan penggunaan baja dan pengurusan tanaman secara efektif. . Mampu untuk memasarkan produk yang dapat dikomersialkan bagi memenuhi permintaan industri herba dan spa.

Tajuk

:

Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta

: : : :

Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang

Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Tanaman Herba Terpilih

Sinopsis
• •

Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan tanaman herba secara komersial. Merangkumi teknik penggunaan mekanisasi secara optimum, pemilihan bahan tanaman, penyediaan tanah dan penanaman, pengurusan tanaman di ladang serta pengendalian lepas tuai. Mengaplikasikan pengetahuan dalam pengurusan tanaman herba secara kormersial untuk pasaran tempatan dan eksport.

Tajuk
Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta

:
: : : :

Teknologi Asas dalam Industri Hortikultur
Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang

Sinopsis

Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan pengeluaran sayur- sayuran, buah- buahan, bunga- bungaan dan herba menggunakan pelbagai kaedah tanaman. Meliputi aspek teknologi penanaman secara konvensional, hidroponik, fertigasi dan organik. Turut merangkumi teknologi pengurusan serangan perosak dan penyakit pada tanaman serta pengendalian lepas tuai. Mampu mengaplikasikan pelbagai teknologi tanaman untuk tujuan pengkomersialan.

35

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

Tajuk
Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta

:
: : : :

Ditetapkan kemudian 5 hari Serdang 30 orang

Seni Taman dan Simenfero

Sinopsis
• •

Memberi pengetahuan dan kemahiran asas mengenai seni taman dan simenfero. Merangkumi konsep seni taman, laman edible, tanaman hiasan, teknik penanaman, pengurusan taman dan pembangunan simenfero. Mampu membangunkan laman taman yang indah dan berfungsi.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

36

Teknologi

TERNAKAN

37

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

Sinopsis . faktor pemilihan baka. fisiologi dan teknik pembiakan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 21–24 Februari 2011 4 hari Kluang 30 orang Penternakan Kambing Boer secara Komersial Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan kambing Boer dari aspek merancang. Mampu merancang. pengurusan ternakan. bahan makanan. membangunkan dan menjalankan aktiviti penternakan. pengurusan kesihatan serta teknik penuaian dan pengendalian daging lembu. membangunkan dan menjalankan aktiviti penternakan kambing Boer secara komersial. • Menghasilkan panduan untuk mengusahakan penternakan lembu pedaging secara fidlot dengan sistematik. kawalan penyakit serta penuaian dan pengendalian daging kambing Boer. Mempelajari faktor pemilihan baka. pengurusan dan sistem pemeliharaan. pemakanan lembu dan pemprosesan bahan penambah nutrien. • Mempelajari keperluan infrastruktur. sumber makanan dan makanan tambahan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 11–14 April 2011 4 hari Kluang 30 orang Pengurusan Lembu Pedaging secara Fidlot 38 • Memberi pengetahuan dan kemahiran serta pendedahan dalam penternakan lembu pedaging secara fidlot.

Mempelajari aspek pengurusan dan sistem pemeliharaan ayam kampung secara intensif. fungsi dan bahan makanan. Meningkatkan keupayaan untuk mengoptimumkan sumber bagi memaksimumkan pendapatan melalui penternakan kambing biri- biri secara komersial. separa intensif dan integrasi. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 5–8 Disember 2011 4 hari Serdang 30 orang Penternakan Ayam Kampung dan Pedaging Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan ayam kampung dan ayam pedaging dari aspek merancang. sumber makanan dan makanan tambahan serta ekonomi pengeluaran kambing biri-biri. 39 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Meningkatkan keupayaan untuk mengaplikasikan sistem pemeliharaan ayam kampung dan ayam pedaging secara komersial. Mempelajari pemilihan baka. makanan dan pemakanan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 23–26 Mei 2011 4 hari Kluang 30 orang Penternakan Kambing Biri-biri secara Komersial Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan kambing biri- biri dari aspek merancang. pengurusan dan pengawalan penyakit serta kesihatan. kawalan penyakit dan kesihatan ayam serta pengendalian bahan sampingan. membangunkan dan menjalankan aktiviti penternakan secara komersial. membangun dan menjalankan aktiviti pernternakan.

. Menghasilkan bahan makanan yang sesuai dan berkhasiat untuk ternakan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Silaj untuk Makanan Ternakan Ruminan Sinopsis • • • 40 Pendedahan kepada penggunaan rumput dan bahan sampingan tanaman yang sesuai diproses sebagai silaj serta menentukan kualitinya. penggunaan bahan aditif. analisis kimia dan kaedah pemprosesan silaj. Mengaplikasi pemprosesan bahan sampingan tanaman sebagai silaj yang bermutu tinggi untuk dipasarkan. Mempelajari klasifikasi sumber makanan. kaedah fermentasi pepejal bagi meningkatkan kualiti nutriennya dan kesan makanan ternakan daripada sisa tanaman berserabut tinggi ke atas prestasi ternakan.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Makanan Ternakan berasaskan Sisa Tanaman Berserabut Tinggi Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknik pemprosesan makanan ternakan daripada sisa tanaman berserabut tinggi. ekonomi pengeluaran serta pemasaran silaj sebagai makanan ternakan. Mempelajari kaedah pemprosesan sisa tanaman berserabut tinggi sebagai makanan ternakan. penggunaan nutrien untuk peningkatan mutu.

Mempelajari interaksi antara persekitaran dan baka.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Ditetapkan kemudian 3 hari Kluang 30 orang Penternakan Lembu Pedaging dalam Sistem Kandang Tertutup Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan lembu dari aspek merancang. Mengaplikasi teknik pengeluaran lembu dalam sistem integrasi untuk dikomersialkan. prinsip kaedah penyejukan sejatan dan penganalisaan dan kesan pengubahsuaian persekitaran terhadap ternakan. Meningkatkan keupayaan bagi mengoptimumkan sumber untuk penghasilan daging berkualiti tinggi. 41 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Pengurusan Ibu-Anak Lembu Pedaging dalam Sistem Integrasi dengan Tanaman Utama Ditetapkan kemudian 4 hari Muadzam Shah 30 orang . Tajuk : Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dalam aspek pengurusan lembu pedaging dengan tanaman utama Mempelajari sistem penternakan lembu pedaging dengan pengurusan tanaman utama bagi menjamin kelestarian pengeluaran lembu pedaging dengan tanaman utama. membangun dan menjalankan aktiviti penternakan dalam sistem kandang tertutup.

pengurusan ternakan. • Menghasilkan panduan untuk mengusahakan penternakan lembu pedaging secara fidlot dengan sistematik. faktor pemilihan baka. Meningkatkan kompetensi dalam mengaplikasikan teknik AI dan ET pada ternakan ruminan. • Mempelajari keperluan infrastruktur. pemakanan lembu dan pemprosesan bahan penambah nutrien. bahan makanan. Sinopsis Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Ditetapkan kemudian 3 hari Kluang 30 peserta Permanian Beradas (AI) dan Pemindahan Embrio (ET) pada Lembu Sinopsis • • • Membekal pengetahuan serta kemahiran teknik permanian beradas dan pemindahan embrio. 42 . pengurusan kesihatan serta teknik penuaian dan pengendalian daging lembu. Mempelajari morfologi pembiakan dan fisiologi ruminan serta profil dan pengawasan hormon pembiakan dan pemindahan embrio.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Oil Palm Frond (OPF) untuk Makanan Ternakan Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang • Memberi pengetahuan dan kemahiran serta pendedahan dalam penternakan lembu pedaging secara fidlot.

pungutan embrio. permanian beradas. Mengaplikasikan teknik pemindahan embrio tanpa pembedahan untuk meningkatkan pembiakan dan pengeluaran kambing. mencari embrio yang dipungut serta kaedah pemindahan embrio. 43 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . suntikan hormon perangsang folikel.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 5 hari Kluang 30 orang Penggunaan Teknik Laparoskopi Permanian Beradas dan Pemindahan Embrio untuk Meningkatkan Pengeluaran Kambing Sinopsis • • • Memberi kefahaman tentang fisiologi pembiakan kambing dan kemahiran teknik laparoskopi serta pemindahan embrio. Mempelajari aspek pengesanan galak pada kambing.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 44 .

Teknologi MAKANAN 45 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

burger. pembungkusan dan pelabelan hasil. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan dapat meluaskan pasaran produk yang mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. peraturan makanan. kawalan mutu. . kebersihan dan susun atur kilang serta ekonomi pengeluaran. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 21–24 Februari 2011 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Produk Daging (nuget. pengenalan kepada peralatan dan pra pemprosesan. Mempelajari prinsip asas pengeluaran hasilan daging. kaedah pemprosesan. Mempelajari asas pemprosesan kek dan cookies. cookies) Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas memproses kek dan cookies serta kemahiran asas menggunakan peralatan pemprosesan secara komersial. aspek penubuhan kilang.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–27 Januari 2011 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Hasilan Bakeri (kek. kebersihan dan sanitasi kilang serta pembungkusan dan pelabelan makanan. sosej) Sinopsis • • • 46 Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam pemprosesan hasilan daging. kawalan mutu bahan pemprosesan dan hasil. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas dalam pemprosesan hasilan daging serta mempelbagaikan produk lain berasaskan daging.

Menghasilkan pelbagai produk daripada soya yang mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. penyimpanan. Mempelajari kaedah pemprosesan. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi yang dapat dikomersialkan. nilai pemakanan serta sistem yang lengkap bagi pengeluaran. karipap. Tajuk : Sinopsis • • • Memberi pendedahan kepada prinsip asas teknik penyejukbekuan makanan. kasturi) . tauhu) serta kemahiran menggunakan peralatan pemprosesan. tauhu) Sinopsis • • • Memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan hasil soya (susu. 47 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 1–3 Mac 2011 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Kuih Tradisional (pau. taufufah. pengangkutan dan pengedaran makanan sejuk beku.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 22–24 Februari 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Hasilan Soya (susu. penggunaan beberapa peralatan pemprosesan hasilan soya. Mempelajari kaedah pemprosesan. taufufah. aspek mutu dan kawalan produk yang dihasilkan.

kawalan mutu bahan mentah.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 1–3 Mac 2011 3 hari Pasir Puteh 30 orang Pemprosesan Jeruk Buah-buahan Sinopsis • • • Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran berkaitan makanan peraman khas untuk jeruk buah-buahan. Menghasilkan produk hasilan ubi dan pisang yang berkualiti serta mempelbagaikan produk yang bercita rasa. aspek kebersihan. kawalan mutu hasil. . Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 8–10 Mac 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Hasilan Ubi dan Pisang Sinopsis • • • 48 Memberi pendedahan berkenaan teknologi pemprosesan snek dan cara penghasilan produk yang bermutu tinggi. bahan mentah dan fungsinya. pemprosesan serta kebersihan dan sanitasi. akta dan peraturan makanan serta pembungkusan dan pelabelan. Mempelajari teknologi pemprosesan hasilan produk. Mengaplikasikan kawalan mutu pemprosesan untuk mengekalkan mutu jeruk yang dihasilkan. Mempelajari prinsip dan kaedah pemeraman jeruk.

pastri) 21–24 Mac 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas memproses roti dan pastri serta kemahiran asas menggunakan peralatan pemprosesan secara komersial. kawalan mutu bahan pemprosesan dan hasil. 49 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Mempelajari asas pemprosesan roti dan pastri. peraturan makanan.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 14–17 Mac 2011 4 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Snek Bergoreng (maruku. rempeyek) Sinopsis • • • Membekal pengetahuan dan kemahiran asas dalam teknologi pemprosesan snek makanan bergoreng. ekonomi serta Akta dan Peraturan Makanan. pembungkusan hasil. kerepek bawang. aspek penubuhan kilang. Menghasilkan produk bermutu tinggi dan dapat meluaskan pasaran produk yang mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk pasaran tempatan dan eksport. pembungkusan dan pelabelan hasil. kebersihan dan susun atur kilang serta ekonomi pengeluaran. Mempelajari prinsip asas teknologi pemprosesan dan kawalan mutu snek. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Bakeri (roti.

50 . potato cheese bake) Sinopsis • • • Memberi kefahaman tentang teknologi penyejukbekuan makanan. Mempelajari prinsip pemprosesan sejuk beku produk pastri dan seterusnya mengekalkan mutu hasil. pemprosesan dan hasil. shepherd’s pie. pembungkusan dan pelabelan serta ekonomi pengeluaran.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 4–7 April 2011 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Pastri (piza. Mengaplikasikan teknologi sejuk beku makanan dalam penghasilan produk. kaedah pemprosesan. kebersihan dan sanitasi kilang. Tauge dan Tauhu Sinopsis • • • Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran dalam kaedah pemprosesan mi. Mengaplikasikan teknologi pemprosesan mi. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 5–7 April 2011 3 hari Pasir Puteh 30 orang Pemprosesan Mi. kaedah pemprosesan dan sistem keseluruhan pemprosesan sejuk beku makanan. tauge dan tauhu untuk pasaran komersial. Merangkumi prinsip asas pengeluaran. kawalan mutu bahan mentah. tauge dan tauhu.

Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Pemprosesan Hasilan Surimi Berserdak Roti (jejari ikan. nuget. 51 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . pencicah. kaedah pemprosesan surimi dan hasil terpilih. Meningkatkan kemahiran dalam pemprosesan surimi berserdak roti selain mampu mempelbagaikan produk berasaskan surimi. cili. Mampu mengaplikasikan teknologi pemprosesan hasilan sos dan cili boh selain mengikuti garis panduan Akta dan Peraturan Makanan yang ditetapkan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Sos dan Cili Boh 7–9 Jun 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknologi pemprosesan hasilan sos dan cili boh. kawalan mutu. tomato) dan cili boh. kebersihan dan santasi kilang. kawalan mutu bahan mentah. Mempelajari prinsip asas pemprosesan surimi. rojak. Mempelajari teknologi pemprosesan pelbagai sos (buah-buahan. kebersihan dan sanitasi. akta dan peraturan makanan serta pembungkusan dan pelabelan. burger ikan) 10–12 Mei 2011 3 hari Kota Kinabalu 30 orang Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan surimi berserdak roti. pembungkusan dan pelabelan serta ekonomi pengeluaran.

Tajuk : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 13– 16 Jun 2011 4 hari Serdang/Kota Kinabalu 30 orang Pemprosesan Snek Ikan (keropok lekor. keropok segera) Sinopsis • • • Memberi kefahaman dan kemahiran asas dalam memproses snek ikan (keropok lekor. kebersihan dan santasi kilang. Mengaplikasikan proses hasilan surimi dalam penghasilan produk hasilan surimi yang berkualiti tinggi. Merangkumi prinsip asas pemprosesan surimi. yong tau fu. kek ikan. sos yong tau fu) Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan surimi. kaedah pemprosesan surimi dan hasil terpilih. keropok kering. Meningkatkan kemahiran untuk mempelbagaikan hasilan snek ikan yang lain. pembungkusan dan pelabelan serta ekonomi pengeluaran.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 7–9 Jun 2011 3 hari Kuala Terengganu/ Kota Kinabalu 30 orang Pemprosesan Hasilan Surimi (bebola ikan. keropok kering. kawalan mutu. keropok segera). 52 . Mempelajari aspek mutu hasil yang mematuhi peraturan makanan dan amalan kebersihan.

Mempelajari kaedah pengekstrakan dan pemprosesan pelbagai produk. Memberi pendedahan kepada penggunaan penyalaian secara moden dengan menggunakan elektrik yang dilengkapi dengan alat pelaras suhu dan humiditi. kawalan mutu. bahan mentah dan fungsinya. jeruk rambutan). akta dan peraturan makanan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 5–7 Julai 2011 3 hari Kuala Terengganu 30 orang Pemprosesan Produk Ikan Salai Sinopsis • • • Mempertingkat kefahaman berkaitan teknologi pemprosesan produk salai. minuman jus manggis. 53 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . • Mengaplikasikan teknologi pemprosesan serta mempelbagaikan produk daripada sumber buah-buahan bermusim. kandi durian. penggunaan bahan pengeluaran asap dan memasak untuk pemejalan protein yang membunuh bakteria perosak. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Buah-buahan Bermusim 18–21 Julai 2011 4 hari Johor Bahru 30 orang Sinopsis • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan produk berasaskan buah-buahan bermusim (seri kaya durian. sos tempoyak. jem durian. aspek kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan. Mempraktikkan teknologi pemprosesan produk salai yang mempunyai potensi pemasaran peringkat antarabangsa.

filet ikan sejuk beku dan kutlet ikan berserdak roti. Filet Ikan Sejuk Beku dan Kutlet Ikan Berserdak Roti Sinopsis • • • 54 Membekalkan pengetahuan dan kemahiran asas dalam pemprosesan filet ikan. pembungkusan dan pelabelan. . penyimpanan dan pengedaran serta berpotensi untuk dimajukan. Mempelajari asas pemprosesan tepung pracampuran kuih tradisional. Mempelajari kaedah pemprosesan. kepelbagaian produk serta kawalan mutu hasil. Meningkatkan aplikasi teknologi pemprosesan tepung pracampuran yang konvenien untuk pemprosesan. Tajuk : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 13–15 September 2011 3 hari Kuala Terengganu 30 orang Pemprosesan Filet Ikan. Mampu untuk mengeluarkan produk yang bermutu. kebersihan dan sanitasi kilang serta ekonomi pengeluaran.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Tepung Pracampuran (premix) Kuih Tradisional 12–15 September 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas memproses tepung pracampuran kuih tradisional serta kemahiran menggunakan beberapa peralatan pemprosesan. selamat serta mematuhi Peraturan Makanan bagi keperluan industri makanan. kawalan mutu bahan pemprosesan dan hasil.

Jus dan Minuman Terus Buah-buahan . Mengaplikasikan penghasilan mi yang bersih. Mempelajari teknologi pemprosesan. prinsip asas penyediaan. selamat dimakan dan berpotensi untuk dipasarkan.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 13–15 September 2011 3 hari Kuching 30 orang Pemprosesan Hasilan Mi (mi kolok. bahan mentah dan fungsinya. penggunaan bahan utama serta aditif makanan mengikut Peraturan dan Perundangan Makanan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan produk berasaskan minuman termasuk kordial. jus. Meliputi kaedah dan fomulasi yang diperbaiki bagi menjamin hasil siap yang selamat serta jangka hayat yang panjang. mi sanggul. mi kering. 55 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 20–22 September 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Kordial. minuman jus dan minuman buah-buahan. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan minuman. kawalan mutu serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil. mi ikan) Sinopsis • • • Memberi pendedahan dan kemahiran dalam pemprosesan hasilan pelbagai jenis mi.

kawalan mutu bahan mentah. Mempelajari kaedah pemprosesan. 56 . • Mengaplikasikan kepelbagaian sos dengan kaedah dan teknik yang betul serta penggunaan bahan aditif yang dibenarkan mengikut ketetapan peraturan dan perundangan makanan. sos dessert) 10–13 Oktober 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • Memberi pengetahuan serta kemahiran teknologi pemprosesan sos buah-buahan dan juga meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan. kebersihan dan sanitasi. belimbing). mangga. aspek mutu hasil yang mematuhi peraturan makanan. Mempelajari pemprosesan pelbagai jenis sos iaitu sos buah bercili dan sos buah dessert (nanas.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Pemprosesan Sos Buah-buahan (sos buah bercili. pemprosesan. pembungkusan dan pelabelan serta aspek ekonomi pengeluaran. Mampu menghasilkan perusahaan secara kecil-kecilan serta dapat mempelbagaikan produk sapuan. kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil. Tajuk Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Tarikh Pemprosesan Pelbagai Jenis Seri Kaya 14–17 November 2011 4 hari Serdang 30 orang • • • Sinopsis Menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas dalam memproses seri kaya. betik.

gegelung.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 6–8 Disember 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Produk Snek Berasaskan Nanas Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan produk berasaskan nanas (inti. jeli. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Pes dan Perencah Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan serta kemahiran teknologi pemprosesan pes dan perencah serta meningkatkan kualiti produk yang terhasil. 57 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Mempelajari teknik pemprosesan pelbagai jenis pes dan perencah. • Mampu menggunakan kaedah dan teknik pemprosesan pes dan perencah dengan betul. aspek kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil. pemprosesan. Kefahaman dari segi teknologi pengeluaran dan penggunaan bahan aditif yang dibenarkan sangat penting diketahui oleh semua pengeluar mengikut ketetapan dalam peraturan dan perundangan makanan. snek bar. halwa bersalut coklat). bahan mentah dan fungsinya. kebersihan dan sanitasi serta pembungkusan dan pelabelan. Mempelajari teknologi pemprosesan produk. halwa. kawalan mutu akta dan peraturan makanan. kawalan mutu bahan mentah. Mengaplikasikan teknologi pemprosesan bagi mempelbagai produk snek hasilan nanas.

kebersihan dan sanitasi. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta • • • : : : : : Pemprosesan Snek Tradisional secara Mekanikal Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Bukit Raya 30 orang Sinopsis 58 Menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas dalam memproses snek rempeyek. . sos buah dan sos vitato). kuih ros dan karas menggunakan mesin pemprosesan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Pelbagai Jenis Sos Sinopsis • • • Memberi kefahaman dan pengetahuan serta kemahiran teknologi pemprosesan sos dan meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan. Mempelajari teknik pemprosesan pelbagai jenis sos (sos percik. pengendalian mesin dan peralatan pemprosesan snek. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk meluaskan pasaran produk serta mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. Mempelajari prinsip asas dalam pengeluaran snek. pembungkusan dan pelabelan serta aspek ekonomi pengeluaran. Mengaplikasikan kaedah dan teknik yang betul dalam pemprosesan pelbagai jenis sos untuk dipasarkan. kebersihan dan sanitasi. penjagaan dan pembaikan mesin serta pembungkusan dan pelabelan snek makanan. sos cili padi. kawalan mutu bahan mentah.

Mempelajari kaedah pemprosesan makanan sejuk beku. ekonomi pengeluaran dan penubuhan industri makanan sejuk beku. Mempelajari prinsip asas dalam pengeluaran sate. Mengaplikasikan teknologi penyejukbekuan TV dinner yang berpotensi dimajukan kerana ia merupakan produk konvenien untuk penyimpanan. bahan pemprosesan dan hasil. pengendalian mesin dan peralatan untuk pemprosesan sate. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk meluaskan pasaran produk serta mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. 59 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Sate secara Mekanikal . kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil. kawalan mutu. pembungkusan dan pelabelan. kebersihan dan sanitasi kilang.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Makanan Sejuk Beku-TV Dinner Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas pemprosesan dan pengendalian makanan sejuk beku serta kemahiran asas menggunakan peralatan pemprosesan secara komersial. pengedaran dan penggunaan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam memproses sate secara mekanikal.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 60 . makanan tumbuhan dan makanan kesihatan atau nutraseutikal. Menghasilkan produk nutraseutikal berasaskan herba untuk memenuhi permintaan industri semasa. Mendapat maklumat yang terperinci mengenai sumber herba dari jenis makanan berfungsi. fungsi bahan mentah. kawalan mutu. pembungkusan dan kos pengeluaran.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Nutraseutikal Berasaskan Herba Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan untuk mempelbagaikan sumber dan bahan bagi menghasilkan produk makanan nutraseutikal berasaskan herba. Penekanan diberi dari segi pengetahuan dan prinsip asas teknologi pemprosesan.

Teknologi LANJUTAN 61 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–27 Januari 2011 4 hari Serdang 25 orang Prasyarat kepada Implementasi HACCP Sinopsis • • • Memberi kefahaman asas tentang prinsip HACCP dan implementasi berpandukan garis panduan Codex. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 7–11 Mac 2011 5 hari Serdang 15 orang Pembiakan Tanaman Pisang secara Kultur Tisu Sinopsis • • • 62 Memberi kemahiran mengenai teknik pembiakan pisang secara in-vitro. Merangkumi teori kultur tisu. Mengaplikasikan teknik baru pengeluaran anak pisang dalam kuantiti lebih banyak dengan cepat dan bermutu tinggi daripada satu induk terpilih. Mempelajari bahaya bawaan makanan. langkah-langkah asas membangunkan pelan HACCP dan peraturan yang berkaitan. keperluan asas dan langkah utama dalam proses pembiakan tanaman pisang secara kultur tisu. garis panduan membangunkan sebuah makmal. Berkeupayaan menyediakan program HACCP di tempat kerja.

pengangkutan dan pengedaran serta maklumat produk. The course contents will cover overview of food safety. kawalan operasi. 63 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 18–21 April 2011 4 hari Serdang 30 orang Good Hygiene Practices (GHP) dalam Industri Pemprosesan Makanan . kebersihan pekerja. Tajuk : Sinopsis • • Memberi pendedahan dan kesedaran kepentingan amalan kebersihan yang baik dalam penyediaan dan penyajian makanan.Title Date Duration Venue Number of participants : : : : : Prerequisite to HACCP Implementation 11–14 April 2011 4 days Serdang 30 pax Synopsis • • • To provide a basic understanding of HACCP principles and implementation according to the Codex guidelines. mesin dan peralatan. Gain knowledge on the importance of good hygiene and sanitation for food safety as well as the importance of pre- requisite program and their verification before and during HACCP implementation. prerequisites for preliminary steps for developing a HACCP plan and workshop sessions on developing HACCP plans. • Meningkatkan kesedaran kepentingan GHP dalam industri makanan dan mengaplikasikan manual GHP dalam aktiviti pemprosesan makanan. Mempelajari elemen GHP yang meliputi aspek bangunan dan kemudahan penjagaan sanitasi.

chemical. physical). Mengaplikasikan teknik fermentasi untuk meningkatkan kualiti minyak kelapa dara yang dihasilkan. pemprosesan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–26 Mei 2011 3 hari Serdang 15 orang Pemprosesan Minyak Kelapa Dara • • • Sinopsis Memberi kefahaman tentang pemprosesan minyak kelapa dara dan membekalkan kemahiran asas teknik pemprosesan. 1999 and the requirements of the relevant prerequisite programmes. Mempelajari teknik pemilihan dan penyediaan kelapa. penapisan dan pembotolan minyak kelapa dara. fermentasi. pengumpulan. The course covers topics on foodborne hazards (biological. HACCP programme and related regulations. WHO) and The Ministry of Health (MOH) implements HACCP Certification Scheme which benefits the companies. Internationally recognized as the best food safety system and is promoted by international organizations (FAO. . prerequisites steps for developing a HACCP plan. Title Date Duration Venue Number of participants : : : : : 20–24 June 2011 5 days Serdang 25 pax HACCP and Its Implementation Synopsis Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 • • • 64 This course provides the basic understanding of HACCP principles and implementation according to the MS 1480.

mesin dan peralatan. Merangkumi pengenalan kepada kultur tisu. • Mempelajari prinsip asas serta jenis pembungkusan. kebersihan dan kawalan mutu di dalam pembungkusan. Mengaplikasikan teknik pembiakan secara tisu kultur untuk membekalkan bahan tanaman orkid secara komersial. pembiakan orkid secara kultur tisu dan faktor yang mempengaruhi tumbesaran. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pembiakan Tanaman Orkid secara Kultur Tisu 25–29 Julai 2011 5 hari Serdang 15 orang Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengeluaran bahan tanaman orkid dengan menggunakan teknik kultur tisu. 65 . peraturan makanan serta sanitasi. • Mengaplikasikan kaedah-kaedah pembungkusan dan pelabelan makanan dalam penghasilan produk yang berkualiti dan selamat. penyediaan medium. asas keperluan makmal.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 11–14 Julai 2011 4 hari Serdang 30 orang Pembungkusan dan Pelabelan Makanan Sinopsis • Memberi kefahaman berkaitan teknologi dan sistem pembungkusan yang sesuai untuk makanan.

pembangunan infrastruktur. perancangan dan pengurusan taman agropelancongan. model pengekalan. . promosi dan pemasaran serta peraturan dan keselamatan. Mempelajari aspek perancangan dan reka bentuk agrotani. najis dan bahan berasaskan haiwan disembelih mengikut syarak. pengurusan operasi. 66 Memberi kefahaman dan kesedaran tentang punca sesuatu makanan dikategorikan sebagai halal dan haram. komponen agroteknologi. Ini dapat menentukan sesuatu produk makanan atau bahan pembuatannya dikategorikan halal.Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Tajuk : : : : : Agropelancongan 20–22 September 2011 3 hari Cameron Highlands/ Langkawi/ Serdang 30 orang Sinopsis • • • Memberi pendedahan dan pengetahuan berkaitan industri agrotani. Meliputi penerangan mengenai semua aspek pemprosesan makanan yang melibatkan teknik-teknik. pengeringan dan penyejukan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 4–6 Oktober 2011 3 hari Serdang 30 orang Penghasilan Makanan Halal Sinopsis • • • Mengaplikasikan pengeluaran produk makanan halal dan suci. pemanasan. Membina kemahiran softskills agar dapat melahirkan peserta yang berupaya untuk mengurus dan membangunkan taman agropelancongan. penggunaan bahan aditif.

internal auditors. The course is designed for potential auditors. Quality Assurance and Quality Control personnel in food industries. This course is tailored for small and medium entrepreneurs. The Ministry of Health (MOH) implements a HACCP Certification Scheme to assist food companies to meet this global acceptance. exporters. Participants should already possess basic knowledge of HACCP and be familiar with the seven principles of HACCP and the prerequisite programmes.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Good Manufacturing Practices (GMP) dalam Industri Pemprosesan Makanan 17–20 Oktober 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Mempertingkat kesedaran mengenai pentingnya amalan perkilangan yang baik. as well as food scientists in R&D and institutions of higher learning. Mempelajari elemen penting dalam GMP (kebersihan. kawalan proses. enforcement personnel. 67 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . ‘traceability’ dan lain-lain dalam penghasilkan makanan berkualiti dan selamat. Mempraktikkan elemen GMP dalam industri makanan dan mendapat persijilan daripada pihak berkuasa. but will benefit those involved in food production. private and corporate sectors. susun atur kilang. Title Date Duration Venue Number of participants : : : : : HACCP – Verification and Auditing 14–18 November 2011 5 days Serdang 25 pax Synopsis • • • This course is designed to train HACCP implementers and auditors on techniques of verifying and auditing HACCP systems.

Meliputi penerangan mengenai kaedah pengurusan perniagaan dan kepentingan mengamalkan dokumentasi kewangan yang teratur. analisis dan teknik pemantauan keselamatan makanan serta Sistem Pengurusan Kualiti. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Pengurusan Strategi Perniagaan untuk IKS Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • 68 Memberi kefahaman mengenai liberalisasi perdagangan antarabangsa. Akta & Peraturan Makanan. menilai pengurusan strategik organisasi dan memahami kehendak pelanggan produk pertanian dan industri asas tani. Mampu membuat perancangan perniagaan berasaskan peluang serta memahami kehendak pelanggan dan hala tuju industri pertanian dan asas tani. . Mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh bagi mewujudkan dan meningkatkan sistem jaminan kualiti dan keselamatan makanan di premis.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 22–24 November 2011 3 hari Serdang 30 orang Jaminan Kualiti dan Keselamatan Makanan Sinopsis • • • Memberi kefahaman dan pengetahuan tentang aspek kawalan kualiti dan keselamatan makanan. Meliputi penerangan mengenai sistem jaminan dan kawalan kualiti makanan.

Hasilnya. peraturan makanan. Pn.TESTIMONI KLIEN Setelah menghadiri kursus MARDI pada 2007. 69 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Dengan berbekalkan ilmu yang diperoleh melalui kursus Pemprosesan Hasilan Daging MARDI. Kamarudzaman Mohd. saya telah menguasai teknik pemprosesan kek dan cookies secara saintifik. kebersihan serta ekonomi pengeluaran. saya telah berjaya mengeluarkan produk daging burger (ayam dan daging) yang mampu bersaing di pasaran tempatan dengan anggaran pengeluaran sehingga 1. pembungkusan dan pelabelan. kawalan mutu. Bhd. Sabariah Mohd. aspek penubuhan kilang. . Ishak Pengusaha Syarikat Juara Rasa Maju Sdn.000 tan setahun. Tahir Pengusaha Ain Z Collections Enterprise (Ain Cakes) En. produk saya berjaya dipasarkan ke utara Semenanjung.

MAJIKAN (PEMBAYAR) & SAMB. FAKS TELEFON RUMAH TELEFON BIMBIT E-MEL ALAMAT RUMAH/MAJIKAN TEL.p. * Potong yang tidak berkenaan Cop Rasmi: TANDATANGAN: _________________________ Tarikh: 70 70 . KAD PENGENALAN BARU KATEGORI PEMOHON ( ) USAHAWAN ( ) AGENSI ( ) PESERTA KORPORAT ( ) Perempuan KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI ( ) SWASTA ( ) PESERTA LUAR NEGARA PEKERJAAN SEKARANG NO.BORANG PERMOHONAN KURSUS INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA PUSAT PERKHIDMATAN TEKNIKAL TAJUK KURSUS: (Borang TS/P01 -(1) NAMA PEMOHON (SEPERTI DALAM KAD PENGENALAN) ALAMAT RUMAH TARIKH: TEMPAT: UMUR JANTINA ( ) Lelaki STATUS KAHWIN ( ) Bujang ( ) Berkahwin ( ) Ibu Tunggal TELEFON PEJABAT NO. PERHATIAN: SETIAP BORANG PERMOHONAN YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIKEMBALIKAN KE ALAMAT PEJABAT/TEMPAT KURSUS TERSEBUT DIKENDALIKAN PERNIAGAAN/INDUSTRI YANG DIUSAHAKAN: PENGAKUAN PEMOHON: SAYA MENGAKU BAHAWA SESUNGGUHNYA SEMUA KENYATAAN SAYA DI ATAS ADALAH BENAR DAN BETUL. TANDATANGAN PEMOHON: _____________________________ Tarikh: PENGAKUAN PENGARAH/KETUA JABATAN/USAHAWAN: SAYA TELAH MENELITI SEMUA BUTIR DI ATAS DAN SAYA PERAKUKAN SEMUANYA BENAR. SAYA MENYOKONG/TIDAK MENYOKONG* PERMOHONAN INI DAN AKAN MEMBAYAR/TIDAK AKAN MEMBAYAR* SEMUA BAYARAN YANG DIKENAKAN. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 u.

71 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful