KANDUNGAN
Petikan Ucapan Perdana Menteri Malaysia Mesej Ketua Pengarah MARDI Mengenali MARDI Siapa Kumpulan Sasar? Antara Klien Utama MARDI Siapa Yang Layak Memohon? Kursus Berjadual Kursus Luar Jadual Bahasa Pengantar Jenis Perkhidmatan Ditawarkan Kemudahan Cara Pembayaran Yuran Bagaimana Memohon? Golongan Sasar CSR Keistimewaan Kursus dan Latihan Teknikal MARDI Lokasi Kerjasama luar MS ISO 9001:2008 Peta Lokasi dan Alamat Pusat Latihan MARDI Stesen MARDI Terlibat Senarai Kursus Berjadual 2011 mengikut kluster - Jadual 1 Senarai Kursus Luar Jadual 2011 mengikut kluster- Jadual 2

Muka surat
3 4 6 7 7 9 9 9 9 9 10 11 12
Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

13 13 13 14 15 17 20

1

Muka surat Sinopsis Kursus mengikut kluster: Teknologi Tanaman Teknologi Ternakan Teknologi Makanan Teknologi Lanjutan Testimoni Klien Borang Permohonan Kursus dan Latihan Teknikal 25 37 45 61 69 70 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 2 .

Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak (Petikan Ucapan Bajet Tahun 2010) 3 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . menggilap keupayaan keusahawanan serta memupuk nilai-nilai positif dan progresif”.ASPIRASI 1MALAYSIA “Modal insan berkualiti tinggi merupakan prasyarat utama untuk menyokong agenda pembangunan negara. meliputi usaha meningkatkan kemahiran dan pengetahuan.PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI MALAYSIA HALA TUJU BERPAKSIKAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN BERINOVASI. langkah akan diambil untuk membentuk individu berintelek dalam bidang sains dan teknologi. Y. Selain itu.B.A. kerajaan akan memastikan pembangunan modal insan dilaksanakan secara komprehensif. Oleh itu.

Pada tahun 2010. 29 daripada kluster makanan dan 14 daripada kluster lanjutan. Bagi menyokong dan merealisasi hasrat ini. Program Kursus & Latihan Teknikal MARDI bertekad untuk mengendali kursus dan latihan yang berdaya maju dalam usaha memindahkan teknologi berinovasi dan maklumat berkaitan pertanian kepada kumpulan sasar yang terdiri daripada agen pengembangan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) serta daripada agensi selain MOA. kakitangan MARDI. juruteknik. Ini selari dengan fokus kerajaan untuk menggiatkan semula sektor pertanian sebagai penyumbang dalam pertumbuhan KDNK negara pada RMK-10. pekebun kecil. kerajaan turut memberi tumpuan terhadap program pembangunan kemahiran dan aktiviti R&D ke arah penghasilan teknologi berinovasi yang lebih memberangsangkan. usahawan IKS. sebanyak 18 modul kursus telah dikenalpasti 4 . 11 daripada kluster ternakan.MESEJ KETUA PENGARAH MARDI Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) ialah badan berkanun yang berfungsi membangunkan teknologi untuk kemajuan industri makanan. Daripada jumlah tersebut. seramai 1. sektor swasta serta orang awam. 75 modul kursus akan ditawarkan iaitu 21 modul kursus kluster tanaman. Selain itu. petani.665 orang peserta telah berjaya dilatih melalui 66 kursus yang telah dilaksanakan. Pada 2011 pula. pertanian dan asas tani tempatan yang mempunyai visi untuk menjadi organisasi Penyelidikan dan Pembangunan yang tersohor dalam bidang tersebut menjelang akhir Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10).

sebagai modul baru berasaskan teknologi berinovasi yang telah dibangunkan bersama pakar penjana teknologi MARDI. Kemudahan latihan yang ada bersesuaian dan selesa serta mampu untuk menyediakan aktiviti kursus dan latihan teknikal berasaskan kompetensi yang terancang. Pelaksanaan kursus adalah mengikut prosedur yang telah dipersijilkan dengan MS ISO 9001:2008 serta mendapat kerjasama luar dengan badan penyelidikan dan usahawan tempatan. pembangunan kompetensi dan modal insan akan dapat dicapai melalui modul kursus yang ditawarkan. Perancangan ini seiring dengan pendekatan dalam pembangunan teknologi MARDI yang dibuat melalui inovasi terancang bagi memastikan teknologi yang dibangunkan berdaya saing. Abd Shukor Abd Rahman Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 5 . Menjadi harapan MARDI agar kursus dan latihan teknikal yang dirancang untuk 2011 akan membantu kumpulan sasar memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi pertanian dan makanan berasaskan sains. Kursus yang ditawarkan juga mempunyai keistimewaan tersendiri dari aspek modul yang ditawarkan berasaskan teknologi dan maklumat saintifik dan tenaga pengajar yang terdiri daripada Saintis MARDI pelbagai disiplin. Akhir kata. stesen dan ‘Center of Excellent’ MARDI. Kursus dilaksanakan di Pusat Latihan. Seterusnya melalui latihan yang diberi akan memantapkan jati diri dan melayakkan mereka menjadi usahawan yang inovatif serta mampu mentransformasikan perniagaan mereka agar berdaya saing di peringkat domestik dan global. ‘Pemimpin Agro Teknologi’ Datuk Dr.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 6 . pertanian dan industri asas tani. wajar dan efisien untuk kemajuan industri makanan. Justeru. Seiring dengan objektif utama penubuhannya.MENGENALI MARDI MARDI ditubuhkan dengan objektif utama untuk menjana dan mempromosi teknologi baru. salah satu daripada mandat MARDI ialah memberi pelbagai jenis latihan untuk memajukan industri terbabit. perkhidmatan kursus dan latihan teknikal ditawarkan melalui Program Kursus & Latihan Teknikal selaras dengan mandat tersebut bagi memindahkan teknologi serta maklumat yang berkaitan melalui aktiviti kursus dan latihan teknikal.

SIAPA KUMPULAN SASAR? • • • • • • • • Agen pengembangan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) Agensi kerajaan dan swasta Kumpulan juruteknik Petani dan pekebun kecil Golongan usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Kumpulan serantau dan antarabangsa Kakitangan MARDI Orang awam ANTARA KLIEN UTAMA MARDI 1) Agensi di bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani (MOA) • Jabatan Pertanian (DOA) • Jabatan Perikanan (DOF) • Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Institut Pembangunan Awam • Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) • Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) • Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH) • Kementerian Pelajaran Malaysia (MOE) • Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) • Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 2) 7 .

3) Institut Pembangunan Swasta • Halal Industri Development Corporation (HDC) • Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) Sabah/Sarawak • Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak (MID) • Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan (DIDR) 4) Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 8 .

mardi. 2) 9 .my. Bahasa Inggeris. Syarat kelayakan khusus ditetapkan bagi kursus tertentu. Senarai kursus juga terdapat di laman web http://www.SIAPA YANG LAYAK MEMOHON? • • • 18–60 tahun.gov.gov. • Makan minum. KURSUS BERJADUAL • • Telah ditetapkan tarikh dan tempat seperti dalam Jadual 1. KURSUS LUAR JADUAL • • Mengikut keperluan pemohon.mardi. • Makan minum. Tamat pendidikan menengah. • Penginapan. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 JENIS PERKHIDMATAN DITAWARKAN 1) Pakej A • Keperluan kursus. Pakej B • Keperluan kursus.my dan http:/ /elearn. Permohonan berkumpulan seramai 15 hingga 30 orang. BAHASA PENGANTAR • • Bahasa Melayu.

Sukan riadah: ping pong. ladang tanaman dan ternakan. Makmal pemprosesan makanan.KEMUDAHAN • • • • • • • Kafeteria. bola tampar. Kenderaan bas dan van. Dewan kuliah dengan kapasiti 40–100 orang. skuasy. Surau. takraw. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 10 . peralatan gimnasium. Bilik penginapan seorang dan dua orang sebilik.

Secara atas talian dengan CIMB Clicks. BAGAIMANA MEMOHON? KURSUS BERJADUAL MENGISI BORANG PERMOHONAN/MENDAFTAR ATAS TALIAN DALAM LAMAN WEB KURSUS LUAR JADUAL PERMOHONAN RASMI DUA BULAN SEBELUM TARIKH JANGKAAN KURSUS BORANG DITERIMA DAN DIPROSES SEBUT HARGA DISEDIAKAN DAN DIHANTAR SURAT TAWARAN KURSUS DIHANTAR PENERIMAAN/PENOLAKAN SLIP PERSETUJUAN DAN BAYARAN PENERIMAAN SENARAI NAMA PESERTA DAN BAYARAN KURSUS BERMULA KURSUS BERMULA 11 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 SURAT PERSETUJUAN RASMI DITERIMA .CARA PEMBAYARAN YURAN • • • Selepas menerima surat tawaran kursus dan sebelum kursus bermula. Kiriman wang pos/draf bank/cek jabatan atau pesanan tempatan atas nama DANA PUSAT LATIHAN MARDI.

KAMI TELAH MELAKSANAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KEPADA GOLONGAN BERIKUT: • • • • • • Miskin Tegar Ibu Tunggal Orang Asli PUSPANITA Siswazah Menganggur Orang Kurang Upaya (OKU) KEISTIMEWAAN KURSUS DAN LATIHAN TEKNIKAL MARDI KURSUS DAN LATIHAN TEKNIKAL YANG KAMI TAWARKAN ADALAH BERBEZA KERANA KAMI MEMPUNYAI KEISTIMEWAAN TERSENDIRI DARI ASPEK: 1) Modul • • • • 2) Dijana daripada hasil penyelidikan terkini MARDI. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tenaga pengajar • Terdiri daripada lebih 400 orang Saintis MARDI berpengalaman dalam pelbagai disiplin. 12 . Diubah suai mengikut tahap kelayakan klien. Relevan dan mengikut keperluan klien.GOLONGAN SASAR CSR BAGI MENYAHUT SERUAN KERAJAAN RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN. Berasaskan teknologi dan maklumat saintifik.

MS ISO 9001:2008 • Pengendalian aktiviti terancang dan sistematik mengikut prosedur ditetapkan. 13 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . KERJASAMA LUAR • • Badan penyelidikan tempatan. 8 buah Stesen MARDI di seluruh Malaysia. Usahawan tempatan.LOKASI • • • Pusat Latihan MARDI. 4 buah Centre of Excellent MARDI di seluruh Malaysia.

Besi dari K. Lumpur The Palace of Golden Horses Kampus UPM Pusat Teknologi Makanan The Mines Tasik Laluan ke MARDI Masjid UPM Lebuhraya KL-Seremban dari Balakong Stesen komuter Serdang Masjid Jamek Lama Jejantas Pusat Latihan MARDI MTBIC Kampus UPM Plaza tol UPM Ibu Pejabat MARDI Pintu Utama Pintu 2 Pintu 3 dari Puchong / Cyberjaya Hospital Serdang Plaza tol Kajang dari Kajang South Klang Valley Expressway Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Hotel Marriott dari Putrajaya Tel: 03–8943 7888/ 7238/ 7221 Faks: 03–8948 2216 Ke Putrajaya dari Seremban Ke Bangi 14 .PETA LOKASI DAN ALAMAT PUSAT LATIHAN MARDI Ibu Pejabat Pusat Latihan MARDI Persiaran MARDI–UPM 43400 Serdang Selangor Plaza tol Sg.

Terengganu. Kelantan. 45500 Tanjung Karang. 13. Pahang. Pejabat Pos Tanah Rata. Jalan Bakti. Pahang. 16800 Pasir Puteh. Tel: 03–3269 8055 Faks: 03–3269 3029 Stesen MARDI Pasir Puteh. Tel: 05 – 452 2220 Faks: 05 – 452 3314 Stesen MARDI Pontian. 39007 Cameron Highlands. 20700 Kuala Terengganu. Tel: 05–491 1255 Faks: 05–491 2170 Stesen MARDI Muadzam Shah Peti surat 62. Johor. 86009 Kluang. Tel: 07 – 687 1121/ 1122/ 1123 Faks: 07 – 687 2299 Stesen MARDI Johor Bahru. Tel: 07 – 789 1211 Faks: 07 – 789 1184 15 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Pahang . Tel: 09–615 2122 Faks: 09–615 2042 Stesen MARDI Cameron Highlands Peti surat 19. Tel: 07 – 237 0766 Faks: 07 – 237 0767 Kelantan Johor Terengganu Stesen MARDI Kluang. 82000 Pontian. 80350 Johor Bahru. Selangor. Kawasan Perindustrian Larkin. No.STESEN MARDI TERLIBAT Selangor Stesen MARDI Tanjung Karang. 26700 Bandar Muadzam Shah. Johor. Johor. Tel: 09–786 6358 Faks: 09–786 7973 Stesen MARDI Kuala Terengganu. 506. Beg Berkunci No. Beg Berkunci 525. Peti Surat 3. Padang Pak Amat.

07000 Langkawi. Lubuk Sembilang.Kedah Stesen MARDI Langkawi. Sabah. Kedah. Menggatal. Lot 1. Tel: 082–446 531 Faks: 082–446 529 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 16 . Taman Perindustrian Kota Kinabalu (KKIP). Lot 411. 93055 Petra Jaya. Jalan Teluk Sepanggar. 88450 Kota Kinabalu. Jalan Padang Gaong. KM 7. 06707 Pendang. Tel: 04–759 6213/ 8231 Faks: 04–759 6633 Stesen MARDI Kota Kinabalu. Sarawak. Tel: 04–953 2550/ 2551 Faks: 04–955 3991 Sabah Stesen MARDI Bukit Raya. Bukit Raya. Kedah. Jalan Santubong. Blok 14. Tel: 088 – 490 148/ 769/ 479 Faks: 088 – 490 736 Sarawak Stesen MARDI Kuching.

11. kasturi) Pemprosesan Jeruk Buah-buahan 17 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Penternakan Kambing Boer secara Komersial Pengurusan Lembu Pedaging secara Fidlot Penternakan Kambing Biri-biri secara Komersial Penternakan Ayam Kampung dan Pedaging . 22. 17. 9. 5. TAJUK TEKNOLOGI TANAMAN Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Nanas Penanaman Padi Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap Kawalan Perosak Tanaman Padi Pengeluaran Biji Benih Sayur-sayuran Pengeluaran Bahan Tanaman Buah-buahan Landskap dan Simenfero Landskap Taman Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Buah-buahan Terpilih (mangga. tauhu) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Kuih Tradisional (pau. 12. 4. 19. 8. sosej) Pemprosesan Hasilan Soya (susu. 14. 7. taufufah.JADUAL 1 . 18. 10. 15. 16. 3. 13. cookies) Pemprosesan Produk Daging (nuget. belimbing) Pengeluaran Sayur-sayuran secara Fertigasi Pengeluaran Bahan Tanaman Keledek dan Ubi Kayu Sistem Tanaman Organik Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Orkid TARIKH 15 – 17 Mac 19 – 21 April 9 – 12 Mei 10 – 12 Mei 24– 26 Mei 7 – 9 Jun 13 – 18 Jun 4 – 7 Julai 11 – 14 Julai 19 – 21 Julai 26 – 28 Julai 4 – 6 Oktober 18 – 20 Oktober 21 – 24 Februari 11 – 14 April 23 – 26 Mei 5 – 8 Disember 24 – 27 Januari 21 – 24 Februari 22 – 24 Februari 1 – 3 Mac 1 – 3 Mac TEMPAT Kluang Sekinchan Serdang Sekinchan Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Kluang Kluang Kluang Serdang Serdang Serdang Johor Bahru Serdang Pasir Puteh TEKNOLOGI TERNAKAN TEKNOLOGI MAKANAN Pemprosesan Hasilan Bakeri (kek. 21.SENARAI KURSUS BERJADUAL 2011 MENGIKUT KLUSTER BIL. 6. burger. 20. karipap. betik. 1. 2.

BIL. 27. 37. potato cheese bake) Pemprosesan Mi. 38. mi ikan) Pemprosesan Kordial. 24. nuget. pastri) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Pastri (piza. 39. 28. kek ikan. Filet Ikan Sejuk Beku dan Kutlet Ikan Berserdak Roti Pemprosesan Hasilan Mi (mi kolok. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 5 – 7 Julai 18 – 21 Julai 12– 15 September 13 – 15 September 13 – 15 September 20 – 22 September 10 – 13 Oktober 14 – 17 November 6 – 8 Disember 35. Tauge dan Tauhu Pemprosesan Hasilan Surimi Berserdak Roti (jejari ikan. kerepek bawang. TAJUK TEKNOLOGI MAKANAN Pemprosesan Hasilan Ubi dan Pisang Pemprosesan Snek Bergoreng (maruku. 29. mi sanggul. mi kering. burger ikan) Pemprosesan Hasilan Sos dan Cili Boh Pemprosesan Hasilan Surimi (bebola ikan. 26. 34. shepherd’s pie. 40. keropok segera) Pemprosesan Produk Ikan Salai Pemprosesan Hasilan Buah-buahan Bermusim Pemprosesan Tepung Pracampuran (premix) Kuih Tradisional Pemprosesan Filet Ikan. keropok kering. yong tau fu. Jus dan Minuman Terus Buahbuahan Pemprosesan Sos Buah-buahan (sos buah bercili. Pemprosesan Snek Ikan (keropok lekor. 36. 30. 18 . 25. rempeyek) Pemprosesan Hasilan Bakeri (roti. sos yong tau fu) TARIKH 8 – 10 Mac 14 – 17 Mac 21 – 24 Mac 4 – 7 April 5 – 7 April 10 – 12 Mei 7 – 9 Jun 7 – 9 Jun TEMPAT Johor Bahru Johor Bahru Serdang Serdang Pasir Puteh Kota Kinabalu Johor Bahru Kuala Terengganu/ Kota Kinabalu Serdang/ Kota Kinabalu Kuala Terengganu Johor Bahru Serdang Kuala Terengganu Kuching Johor Bahru Serdang Serdang Johor Bahru 31. 33. 23. sos dessert) Pemprosesan Pelbagai Jenis Seri Kaya Pemprosesan Produk Snek Berasaskan Nanas 13 – 16 Jun 32.

53. 43. 49.Verification and Auditing Jaminan Kualiti dan Keselamatan Makanan 4 – 6 Oktober 17 – 20 Oktober 14 – 18 November 22 – 24 November 19 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . 44. 42. 51. TAJUK TEKNOLOGI LANJUTAN Prasyarat kepada Implementasi HACCP Pembiakan Tanaman Pisang secara Kultur Tisu Prerequisite to HACCP Implementation Good Hygiene Practices (GHP) dalam Industri Pemprosesan Makanan Pemprosesan Minyak Kelapa Dara HACCP and Its Implementation Pembungkusan dan Pelabelan Makanan Pembiakan Tanaman Orkid secara Kultur Tisu Agropelancongan TARIKH 24 – 27 Januari 7 – 11 Mac 11 – 14 April 18 – 21 April 24 – 26 Mei 20 – 24 Jun 11 – 14 Julai 25 – 29 Julai 20 – 22 September TEMPAT Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Cameron Highlands/ Langkawi/ Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang 50. 52. 45. 41. 48. 47. 46.BIL. Penghasilan Makanan Halal Good Manufacturing Practices (GMP) dalam Industri Pemprosesan Makanan HACCP .

21. Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Nanas Penanaman Padi Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap Kawalan Perosak Tanaman Padi Pengeluaran Biji Benih Sayur-sayuran Pengeluaran Bahan Tanaman Buah-buahan Landskap dan Simenfero Landskap Taman Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Buah-buahan terpilih (mangga. 6. sumber protein) Pengeluaran Sayur-sayuran secara Organik Crest Ferto: Sistem Bantu buat Keputusan Pengurusan Tanaman Padi Penghasilan Produk Bukan Makanan berasaskan Herba Terpilih Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Tanaman Herba Terpilih Teknologi Asas dalam Industri Hortikultur Seni Taman dan Simenfero Kluang Sekinchan Serdang Sekinchan Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Alor Setar Serdang Serdang Serdang Serdang 20 . 19. 8.SENARAI KURSUS LUAR JADUAL 2011 MENGIKUT KLUSTER *Tarikh kursus akan ditetapkan kemudian apabila jumlah peserta mencukupi (15 orang) BIL. belimbing) Pengeluaran Sayur-sayuran secara Fertigasi Pengeluaran Bahan Tanaman Keledek dan Ubi Kayu Sistem Tanaman Organik Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Orkid Pengurusan Penyakit dan Perosak pada Herba Terpilih Pemeliharaan Serangga secara Besar-besaran (kawalan biologi. 9. 14. 7. 15. 10.JADUAL 2 . 18. TAJUK JANGK AMASA KURSUS 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 6 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 5 hari 3 hari 5 hari 4 hari 4 hari 3 hari 5 hari TEMPAT *TEKNOLOGI TANAMAN 1. 20. 4. 2. betik. 13. 17. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 16. 3. 5. 12. 11.

26. 35. 40.BIL. 29.Anak Lembu Pedaging dalam Sistem Integrasi dengan Tanaman Utama Pemprosesan Oil Palm Frond (OPF) untuk Makanan Ternakan Permanian Beradas (AI) dan Pemindahan Embrio (ET) pada Lembu Penggunaan Teknik Laparoskopi Permanian Beradas dan Pemindahan Embrio untuk Meningkatkan Pengeluaran Kambing Kluang Kluang Kluang Serdang Serdang Serdang Kluang Muadzam Shah Serdang Kluang Kluang *TEKNOLOGI MAKANAN Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 33. 30. tauhu) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Kuih Tradisional (pau. kasturi) Pemprosesan Jeruk Buah-buahan Pemprosesan Hasilan Ubi dan Pisang Pemprosesan Snek Bergoreng (maruku. 34. 32. 31. sosej) Pemprosesan Hasilan Soya (susu. 39. 24. 38. 37. karipap. burger. 23. Penternakan Kambing Boer secara Komersial Pengurusan Lembu Pedaging secara Fidlot Penternakan Kambing Biri-biri secara Komersial Penternakan Ayam Kampung dan Pedaging Pemprosesan Makanan Ternakan berasaskan Sisa Tanaman Berserabut Tinggi Pemprosesan Silaj untuk Makanan Ternakan Ruminan Penternakan Lembu Pendaging dalam Sistem Kandang Tertutup Pengurusan Ibu . TAJUK JANGKA MASA KURSUS 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 5 hari TEMPAT *TEKNOLOGI TERNAKAN 22. kerepek bawang. Pemprosesan Hasilan Bakeri (kek. 28. 27. rempeyek) Pemprosesan Hasilan Bakeri (roti. pastri) 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari Serdang Serdang Johor Bahru Serdang Pasir Puteh Johor Bahru Johor Bahru Serdang 21 . 36. 25. taufufa. cookies) Pemprosesan Produk Daging (nuget.

43. 49. keropok segera) Pemprosesan Produk Ikan Salai Pemprosesan Hasilan Buah-buahan Bermusim Pemprosesan Tepung Pracampuran (premix) Kuih Tradisional Pemprosesan Filet Ikan. 50. Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Pastri (piza. 58. sos yong tau fu) Serdang Pasir Puteh Kota Kina balu Johor Bahru Kuala Terengganu/ Kota Kinabalu Kota Kinabalu/ Serdang Kuala Terengganu Johor Bahru Serdang Kuala Terengganu Kuching Johor bahru Serdang Serdang Johor Bahru Serdang Serdang Bukit Raya 46. 56. 52. Pemprosesan Snek Ikan (keropok lekor. Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 51. mi sanggul. Tauge dan Tauhu Pemprosesan Hasil Surimi Berserdak Roti (jejari ikan. mi kering. mi ikan) Pemprosesan Kordial. 48. 57. 22 . kek ikan. 42. keropok kering. nuget. Filet Ikan Sejuk Beku dan Kutlet Ikan Beserdak Roti Pemprosesan Hasilan Mi (mi kolok. 55. 54. yong tau fu. Jus dan Minuman Terus Buahbuahan Pemprosesan Sos Buah-buahan (sos bercili. shepherd’s pie. 44. sos dessert) Pemprosesan Pelbagai Jenis Seri Kaya Pemprosesan Produk Snek Berasaskan Nanas Pemprosesan Pes dan Perencah Pemprosesan Pelbagai Jenis Sos Pemprosesan Snek Tradisional secara Mekanikal 4 hari 47. burger ikan) Pemprosesan Hasilan Sos dan Cili Boh Pemprosesan Hasilan Surimi (bebola ikan. potato cheese bake) Pemprosesan Mee. TAJUK JANGKA MASA KURSUS 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari TEMPAT *TEKNOLOGI MAKANAN 41. 53.BIL. 45.

TAJUK Pemprosesan Makanan Sejuk Beku . 74.BIL. 63. 67. 69. 68. 75. 65. 64.Verification and Auditing Jaminan Kualiti dan Keselamatan Makanan Pengurusan Strategi Perniagaan untuk IKS 3 hari 4 hari 5 hari 3 hari 4 hari Serdang Serdang Serdang 23 . Penghasilan Makanan Halal Good Manufacturing Practices (GMP) dalam Industri Pemprosesan Makanan HACCP . 59 60 61. 62. 70. 66. 73. 72.TV Dinner Pemprosesan Sate secara Mekanikal Pemprosesan Hasilan Nutraseutikal Berasaskan Herba JANGKA MASA KURSUS 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 5 hari 4 hari 4 hari 3 hari 5 hari 4 hari 5 hari 3 hari TEMPAT Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Serdang Cameron Highlands/ Langkawi/ Serdang Serdang Serdang Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 *TEKNOLOGI LANJUTAN Prasyarat kepada Implementasi HACCP Pembiakan Tanaman Pisang secara Kultur Tisu Prerequisite to HACCP Implementation Good Hygiene Practices (GHP) dalam Industri Pemprosesan Makanan Pemprosesan Minyak Kelapa Dara HACCP and Its Implementation Pembungkusan dan Perlabelan Makanan Pembiakan Tanaman Orkid secara Kultur Tisu Agropelancongan 71.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 24 .

Teknologi TANAMAN 25 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

pembajaan serta teknologi penuaian. Memperoleh kemahiran asas dan mengaplikasikan untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi.Tajuk Tarikh : : Jangka masa : Tempat : Bilangan peserta : Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Nanas 15–17 Mac 2011 3 hari Kluang 30 orang Sinopsis • • • Memberi kemahiran tentang pengeluaran dan pengendalian nanas segar bagi menjamin kualitinya. Menyampaikan kaedah dan teknik penyediaan tapak. Mengaplikasikan teknik pengeluaran dan pengendalian lepas tuai nanas untuk pasaran eksport. Meliputi teknologi pengeluaran dan pengendalian lepas tuai nanas secara komersial. 26 . Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 19–21 April 2011 3 hari Sekinchan 30 orang Penanaman Padi Sinopsis • • • Menyediakan pengetahuan melalui prinsip dan teknologi terkini yang sesuai digunakan untuk pengeluaran hasil padi dalam kuantiti tinggi.

pengurusan penyakit dan perosak. Mengaplikasikan teknologi terkini untuk meningkatkan hasil padi negara. pengendalian pasca nurseri serta sistem mekanisasi dan automasi pengurusan nurseri. Mempelajari infrastruktur nurseri. Pendedahan kepada kaedah mengenal dan mengawal perosak pokok padi. pengairan dan pembajaan. 27 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 9–12 Mei 2011 4 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap Sinopsis • • • Memberi dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai pengeluaran tanaman hiasan untuk landskap. Mampu mengaplikasikan dan mengendalikan nurseri. teknik pembiakan dan penanaman. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 10–12 Mei 2011 3 hari Sekinchan 30 orang Kawalan Perosak Tanaman Padi Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan melalui prinsip dan teknologi terkini yang sesuai digunakan untuk pengeluaran hasil padi dalam kuantiti tinggi.

pembangunan tapak semaian buah-buahan. Mempelajari pengelasan dan piawaian biji benih. tut dan sukuan untuk pengeluaran bahan tanaman untuk dikomersialkan. .Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–26 Mei 2011 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Biji Benih Sayur-sayuran Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dalam sistem pengeluaran biji benih sayur- sayuran yang berkualiti. pemprosesan dan penyimpanan biji benih dan kawalan kualiti: pemeriksaan ladang serta ujian biji benih. pemprosesan dan penentuan kualiti biji benih. Mengaplikasikan teknik cantuman. Berkemahiran untuk melakukan teknik asas pembiakan. tut dan sukuan. pengurusan pengeluaran biji benih di ladang. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Pengeluaran Bahan Tanaman Buah-buahan 7–9 Jun 2011 3 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • 28 Memberi kefahaman tentang teknologi pengeluaran bahan tanaman pokok buah- buahan dan melatih melakukan teknik cantuman. Pendedahan kepada pengurusan pengeluaran bahan tanaman pokok. pembiakan tampang pokok buah-buahan. penghasilan benih hibrid dan teknik penyukuan nanas.

pembiakan dan penyelenggaraan tanaman landskap. pengurusan projek landskap dan pembangunan simenfero. inventori dan analisis tapak. Berkebolehan mereka bentuk landskap dan simenfero untuk tujuan komersial. 29 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . mereka bentuk hias taman serta penanaman dan penyelenggaraan landskap taman.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 13–18 Jun 2011 6 hari Serdang 30 orang Landskap dan Simenfero Sinopsis • • • Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran mengenai teknologi terkini landskap dan simenfero. alatan dan grafik. membuat anggaran kos dan melaksanakan projek landskap taman. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 4–7 Julai 2011 4 hari Serdang 30 orang Landskap Taman Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai teknik mereka bentuk landskap taman. Mempelajari reka bentuk dan tumbuh- tumbuhan landskap. Mampu mengusaha. Mempelajari aspek reka bentuk landskap.

pembajaan. reka bentuk sistem pengairan dan pembajaan serta pemeliharaan dan pengeluaran tanaman. Meliputi sistem dan teknik penanaman tanpa tanah. betik.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 11–14 Julai 2011 4 hari Serdang 30 orang Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Buah-buahan Terpilih (mangga. konsep infrastruktur. 30 . pengurusan tanaman di ladang termasuk pengairan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 19–21 Julai 2011 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Sayursayuran secara Fertigasi Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dalam teknologi sistem fertigasi terkini bagi pengeluaran sayur- sayuran secara komersial. belimbing) Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan pendedahan dalam pengurusan ladang buah-buahan. pengurusan perosak dan penyakit serta pengendalian lepas tuai. Mampu menggunakan sistem fertigasi dalam pengeluaran sayur-sayuran untuk dipasarkan. Meliputi aspek teknologi buah-buahan terpilih. Mampu mengusahakan dan mengeluarkan buah-buahan secara komersial untuk pasaran domestik dan eksport.

pengurusan tanah dan kawalan perosak secara organik. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 4–6 Oktober 2011 3 hari Serdang 30 orang Sistem Tanaman Organik Sinopsis • • • Memberi pendedahan. 31 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Mempelajari amalan agronomi dalam pengeluaran bahan tanaman keledek dan ubi kayu di ladang pemprosesan dan keratan tanaman keledek dan ubi kayu serta kawalan kualiti: pemeriksaan ladang. Mempelajari amalan pertanian secara organik. Mampu untuk mengaplikasi sistem tanaman secara organik. Berkemahiran melakukan teknik pembiakan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 26–28 Julai 2011 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Bahan Tanaman Keledek dan Ubi Kayu Sinopsis • • • Membekal kemahiran teknik pengeluaran dan penghasilan bahan tanaman keledek dan ubi kayu. pemilihan dan kawalan kualiti untuk pengeluaran keratan tanaman keledek dan ubi kayu. pengetahuan dan kemahiran teknikal asas pertanian secara organik.

32 . Mengaplikasikan teknik pengurusan bagi mendapatkan hasil pertanian yang optimum.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Orkid 18–20 Oktober 2011 3 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknik penanaman dan pengurusan orkid. Mampu untuk mengendalikan tanaman orkid melalui aplikasi teknik pengurusan yang tepat. Meliputi teknologi pengeluaran dan pengendalian lepas tuai orkid secara komersial. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Pengurusan Penyakit dan Perosak pada Herba Terpilih Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dalam pengurusan penyakit dan perosak pada herba terpilih bagi menghasilkan tanaman yang berkualiti tinggi dalam kuantiti banyak. Mempelajari beberapa aspek kawalan penanaman herba terpilih.

Merangkumi sumber bahan pemeliharaan secara besar-besaran. 33 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pengeluaran Sayursayuran secara Organik . Mempelajari kemahiran berkaitan kaedah penanaman dan pengeluaran sayuran – sayuran secara organik. kebersihan dan kegunaan pemeliharaan serangga secara besar-besaran. jangkitan penyakit dalam kultur serangga serta pengurusannya. sumber protein) Sinopsis • • • Memberi pendedahan berkaitan kaedah pemeliharaan serangga dan kepentingan pengawalan perosak serta penghasilan sumber protein dari serangga.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 5 hari Serdang 30 orang Pemeliharaan Serangga secara Besar-besaran (kawalan biologi. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Sinopsis • • • Memberi pendedahan kepada pertanian organik melalui pensijilan Skim Organik Malaysia (SOM). Mengaplikasikan pemeliharaan serangga yang berpotensi untuk dikomersialkan. Mengaplikasikan kaedah pertanian alternatif yang mesra alam dan bebas bahan kimia. makanan serangga. perubahan genetik dalam pemeliharaan.

Tajuk : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Penghasilan Produk Bukan Makanan berasaskan Herba Terpilih Sinopsis • • • 34 Memperluas pengetahuan dalam pembuatan produk kosmetik berasaskan herba bertaraf GMP. Mempelajari teknologi pemprosesan produk herba dan kawalan mutu produk yang dihasilkan. .Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 5 hari Alor Setar 30 orang Crest Ferto: Sistem Bantu buat Keputusan Pengurusan Tanaman Padi Sinopsis • • • Memberi pengetahuan tentang cara penggunaan sistem Crest Ferto dalam pertanian. Mengaplikasi sistem Crest Ferto yang mampu meningkatkan penggunaan baja dan pengurusan tanaman secara efektif. Mampu untuk memasarkan produk yang dapat dikomersialkan bagi memenuhi permintaan industri herba dan spa. Memberi pendedahan serta teknik pembajaan tepat dengan menggunakan pakej komputer melalui sistem Crest Ferto.

Tajuk

:

Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta

: : : :

Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang

Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Tanaman Herba Terpilih

Sinopsis
• •

Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan tanaman herba secara komersial. Merangkumi teknik penggunaan mekanisasi secara optimum, pemilihan bahan tanaman, penyediaan tanah dan penanaman, pengurusan tanaman di ladang serta pengendalian lepas tuai. Mengaplikasikan pengetahuan dalam pengurusan tanaman herba secara kormersial untuk pasaran tempatan dan eksport.

Tajuk
Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta

:
: : : :

Teknologi Asas dalam Industri Hortikultur
Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang

Sinopsis

Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan pengeluaran sayur- sayuran, buah- buahan, bunga- bungaan dan herba menggunakan pelbagai kaedah tanaman. Meliputi aspek teknologi penanaman secara konvensional, hidroponik, fertigasi dan organik. Turut merangkumi teknologi pengurusan serangan perosak dan penyakit pada tanaman serta pengendalian lepas tuai. Mampu mengaplikasikan pelbagai teknologi tanaman untuk tujuan pengkomersialan.

35

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

Tajuk
Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta

:
: : : :

Ditetapkan kemudian 5 hari Serdang 30 orang

Seni Taman dan Simenfero

Sinopsis
• •

Memberi pengetahuan dan kemahiran asas mengenai seni taman dan simenfero. Merangkumi konsep seni taman, laman edible, tanaman hiasan, teknik penanaman, pengurusan taman dan pembangunan simenfero. Mampu membangunkan laman taman yang indah dan berfungsi.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

36

Teknologi

TERNAKAN

37

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011

• Menghasilkan panduan untuk mengusahakan penternakan lembu pedaging secara fidlot dengan sistematik. fisiologi dan teknik pembiakan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 21–24 Februari 2011 4 hari Kluang 30 orang Penternakan Kambing Boer secara Komersial Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan kambing Boer dari aspek merancang. pengurusan dan sistem pemeliharaan. pengurusan kesihatan serta teknik penuaian dan pengendalian daging lembu. • Mempelajari keperluan infrastruktur. membangunkan dan menjalankan aktiviti penternakan kambing Boer secara komersial. pengurusan ternakan. pemakanan lembu dan pemprosesan bahan penambah nutrien. Sinopsis . kawalan penyakit serta penuaian dan pengendalian daging kambing Boer. Mempelajari faktor pemilihan baka. Mampu merancang. bahan makanan. faktor pemilihan baka. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 11–14 April 2011 4 hari Kluang 30 orang Pengurusan Lembu Pedaging secara Fidlot 38 • Memberi pengetahuan dan kemahiran serta pendedahan dalam penternakan lembu pedaging secara fidlot. membangunkan dan menjalankan aktiviti penternakan. sumber makanan dan makanan tambahan.

fungsi dan bahan makanan. Mempelajari pemilihan baka. pengurusan dan pengawalan penyakit serta kesihatan. sumber makanan dan makanan tambahan serta ekonomi pengeluaran kambing biri-biri. makanan dan pemakanan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 5–8 Disember 2011 4 hari Serdang 30 orang Penternakan Ayam Kampung dan Pedaging Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan ayam kampung dan ayam pedaging dari aspek merancang. 39 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Mempelajari aspek pengurusan dan sistem pemeliharaan ayam kampung secara intensif. kawalan penyakit dan kesihatan ayam serta pengendalian bahan sampingan. membangunkan dan menjalankan aktiviti penternakan secara komersial. Meningkatkan keupayaan untuk mengoptimumkan sumber bagi memaksimumkan pendapatan melalui penternakan kambing biri- biri secara komersial. Meningkatkan keupayaan untuk mengaplikasikan sistem pemeliharaan ayam kampung dan ayam pedaging secara komersial.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 23–26 Mei 2011 4 hari Kluang 30 orang Penternakan Kambing Biri-biri secara Komersial Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan kambing biri- biri dari aspek merancang. membangun dan menjalankan aktiviti pernternakan. separa intensif dan integrasi.

Mempelajari kaedah pemprosesan sisa tanaman berserabut tinggi sebagai makanan ternakan. penggunaan bahan aditif. analisis kimia dan kaedah pemprosesan silaj. kaedah fermentasi pepejal bagi meningkatkan kualiti nutriennya dan kesan makanan ternakan daripada sisa tanaman berserabut tinggi ke atas prestasi ternakan. penggunaan nutrien untuk peningkatan mutu. Menghasilkan bahan makanan yang sesuai dan berkhasiat untuk ternakan. Mengaplikasi pemprosesan bahan sampingan tanaman sebagai silaj yang bermutu tinggi untuk dipasarkan. Mempelajari klasifikasi sumber makanan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Silaj untuk Makanan Ternakan Ruminan Sinopsis • • • 40 Pendedahan kepada penggunaan rumput dan bahan sampingan tanaman yang sesuai diproses sebagai silaj serta menentukan kualitinya. .Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Makanan Ternakan berasaskan Sisa Tanaman Berserabut Tinggi Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknik pemprosesan makanan ternakan daripada sisa tanaman berserabut tinggi. ekonomi pengeluaran serta pemasaran silaj sebagai makanan ternakan.

Mempelajari interaksi antara persekitaran dan baka. 41 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Pengurusan Ibu-Anak Lembu Pedaging dalam Sistem Integrasi dengan Tanaman Utama Ditetapkan kemudian 4 hari Muadzam Shah 30 orang . Tajuk : Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dalam aspek pengurusan lembu pedaging dengan tanaman utama Mempelajari sistem penternakan lembu pedaging dengan pengurusan tanaman utama bagi menjamin kelestarian pengeluaran lembu pedaging dengan tanaman utama. Mengaplikasi teknik pengeluaran lembu dalam sistem integrasi untuk dikomersialkan. membangun dan menjalankan aktiviti penternakan dalam sistem kandang tertutup. prinsip kaedah penyejukan sejatan dan penganalisaan dan kesan pengubahsuaian persekitaran terhadap ternakan. Meningkatkan keupayaan bagi mengoptimumkan sumber untuk penghasilan daging berkualiti tinggi.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Ditetapkan kemudian 3 hari Kluang 30 orang Penternakan Lembu Pedaging dalam Sistem Kandang Tertutup Sinopsis • • • Memberi pendedahan dalam pengurusan lembu dari aspek merancang.

faktor pemilihan baka. • Mempelajari keperluan infrastruktur. pengurusan ternakan. • Menghasilkan panduan untuk mengusahakan penternakan lembu pedaging secara fidlot dengan sistematik. 42 . pengurusan kesihatan serta teknik penuaian dan pengendalian daging lembu. Mempelajari morfologi pembiakan dan fisiologi ruminan serta profil dan pengawasan hormon pembiakan dan pemindahan embrio. Meningkatkan kompetensi dalam mengaplikasikan teknik AI dan ET pada ternakan ruminan. pemakanan lembu dan pemprosesan bahan penambah nutrien. bahan makanan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Oil Palm Frond (OPF) untuk Makanan Ternakan Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang • Memberi pengetahuan dan kemahiran serta pendedahan dalam penternakan lembu pedaging secara fidlot. Sinopsis Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Ditetapkan kemudian 3 hari Kluang 30 peserta Permanian Beradas (AI) dan Pemindahan Embrio (ET) pada Lembu Sinopsis • • • Membekal pengetahuan serta kemahiran teknik permanian beradas dan pemindahan embrio.

43 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . Mempelajari aspek pengesanan galak pada kambing. mencari embrio yang dipungut serta kaedah pemindahan embrio. Mengaplikasikan teknik pemindahan embrio tanpa pembedahan untuk meningkatkan pembiakan dan pengeluaran kambing. pungutan embrio.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Ditetapkan kemudian 5 hari Kluang 30 orang Penggunaan Teknik Laparoskopi Permanian Beradas dan Pemindahan Embrio untuk Meningkatkan Pengeluaran Kambing Sinopsis • • • Memberi kefahaman tentang fisiologi pembiakan kambing dan kemahiran teknik laparoskopi serta pemindahan embrio. permanian beradas. suntikan hormon perangsang folikel.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 44 .

Teknologi MAKANAN 45 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

kawalan mutu bahan pemprosesan dan hasil. burger. kebersihan dan susun atur kilang serta ekonomi pengeluaran. peraturan makanan. pembungkusan dan pelabelan hasil. cookies) Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas memproses kek dan cookies serta kemahiran asas menggunakan peralatan pemprosesan secara komersial.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–27 Januari 2011 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Hasilan Bakeri (kek. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan dapat meluaskan pasaran produk yang mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. kawalan mutu. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 21–24 Februari 2011 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Produk Daging (nuget. kaedah pemprosesan. aspek penubuhan kilang. sosej) Sinopsis • • • 46 Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam pemprosesan hasilan daging. Mempelajari prinsip asas pengeluaran hasilan daging. pengenalan kepada peralatan dan pra pemprosesan. kebersihan dan sanitasi kilang serta pembungkusan dan pelabelan makanan. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas dalam pemprosesan hasilan daging serta mempelbagaikan produk lain berasaskan daging. Mempelajari asas pemprosesan kek dan cookies. .

Mempelajari kaedah pemprosesan. Menghasilkan pelbagai produk daripada soya yang mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. penyimpanan.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 22–24 Februari 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Hasilan Soya (susu. taufufah. 47 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 1–3 Mac 2011 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Kuih Tradisional (pau. penggunaan beberapa peralatan pemprosesan hasilan soya. nilai pemakanan serta sistem yang lengkap bagi pengeluaran. Mempelajari kaedah pemprosesan. tauhu) serta kemahiran menggunakan peralatan pemprosesan. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi yang dapat dikomersialkan. aspek mutu dan kawalan produk yang dihasilkan. karipap. kasturi) . pengangkutan dan pengedaran makanan sejuk beku. tauhu) Sinopsis • • • Memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan hasil soya (susu. Tajuk : Sinopsis • • • Memberi pendedahan kepada prinsip asas teknik penyejukbekuan makanan. taufufah.

Mengaplikasikan kawalan mutu pemprosesan untuk mengekalkan mutu jeruk yang dihasilkan. . Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 8–10 Mac 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Hasilan Ubi dan Pisang Sinopsis • • • 48 Memberi pendedahan berkenaan teknologi pemprosesan snek dan cara penghasilan produk yang bermutu tinggi. Menghasilkan produk hasilan ubi dan pisang yang berkualiti serta mempelbagaikan produk yang bercita rasa. Mempelajari prinsip dan kaedah pemeraman jeruk. aspek kebersihan. Mempelajari teknologi pemprosesan hasilan produk. akta dan peraturan makanan serta pembungkusan dan pelabelan. kawalan mutu hasil. kawalan mutu bahan mentah. bahan mentah dan fungsinya.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 1–3 Mac 2011 3 hari Pasir Puteh 30 orang Pemprosesan Jeruk Buah-buahan Sinopsis • • • Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran berkaitan makanan peraman khas untuk jeruk buah-buahan. pemprosesan serta kebersihan dan sanitasi.

Menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk pasaran tempatan dan eksport. kebersihan dan susun atur kilang serta ekonomi pengeluaran. kerepek bawang. kawalan mutu bahan pemprosesan dan hasil. pembungkusan hasil.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 14–17 Mac 2011 4 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Snek Bergoreng (maruku. aspek penubuhan kilang. peraturan makanan. Mempelajari prinsip asas teknologi pemprosesan dan kawalan mutu snek. rempeyek) Sinopsis • • • Membekal pengetahuan dan kemahiran asas dalam teknologi pemprosesan snek makanan bergoreng. ekonomi serta Akta dan Peraturan Makanan. pembungkusan dan pelabelan hasil. Mempelajari asas pemprosesan roti dan pastri. pastri) 21–24 Mac 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas memproses roti dan pastri serta kemahiran asas menggunakan peralatan pemprosesan secara komersial. Menghasilkan produk bermutu tinggi dan dapat meluaskan pasaran produk yang mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Bakeri (roti. 49 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

kebersihan dan sanitasi kilang.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 4–7 April 2011 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Pastri (piza. Tauge dan Tauhu Sinopsis • • • Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran dalam kaedah pemprosesan mi. Mengaplikasikan teknologi sejuk beku makanan dalam penghasilan produk. kaedah pemprosesan dan sistem keseluruhan pemprosesan sejuk beku makanan. shepherd’s pie. pembungkusan dan pelabelan serta ekonomi pengeluaran. potato cheese bake) Sinopsis • • • Memberi kefahaman tentang teknologi penyejukbekuan makanan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 5–7 April 2011 3 hari Pasir Puteh 30 orang Pemprosesan Mi. tauge dan tauhu. tauge dan tauhu untuk pasaran komersial. Mempelajari prinsip pemprosesan sejuk beku produk pastri dan seterusnya mengekalkan mutu hasil. pemprosesan dan hasil. Mengaplikasikan teknologi pemprosesan mi. kaedah pemprosesan. kawalan mutu bahan mentah. 50 . Merangkumi prinsip asas pengeluaran.

akta dan peraturan makanan serta pembungkusan dan pelabelan. cili. Mampu mengaplikasikan teknologi pemprosesan hasilan sos dan cili boh selain mengikuti garis panduan Akta dan Peraturan Makanan yang ditetapkan. Mempelajari prinsip asas pemprosesan surimi. tomato) dan cili boh. nuget. kawalan mutu. rojak. burger ikan) 10–12 Mei 2011 3 hari Kota Kinabalu 30 orang Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan surimi berserdak roti. kawalan mutu bahan mentah. Mempelajari teknologi pemprosesan pelbagai sos (buah-buahan. pencicah. 51 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Pemprosesan Hasilan Surimi Berserdak Roti (jejari ikan. pembungkusan dan pelabelan serta ekonomi pengeluaran. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Sos dan Cili Boh 7–9 Jun 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknologi pemprosesan hasilan sos dan cili boh. Meningkatkan kemahiran dalam pemprosesan surimi berserdak roti selain mampu mempelbagaikan produk berasaskan surimi. kebersihan dan sanitasi. kebersihan dan santasi kilang. kaedah pemprosesan surimi dan hasil terpilih.

Tajuk : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 13– 16 Jun 2011 4 hari Serdang/Kota Kinabalu 30 orang Pemprosesan Snek Ikan (keropok lekor. keropok kering. sos yong tau fu) Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan surimi.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 7–9 Jun 2011 3 hari Kuala Terengganu/ Kota Kinabalu 30 orang Pemprosesan Hasilan Surimi (bebola ikan. Meningkatkan kemahiran untuk mempelbagaikan hasilan snek ikan yang lain. kawalan mutu. kaedah pemprosesan surimi dan hasil terpilih. yong tau fu. Merangkumi prinsip asas pemprosesan surimi. keropok segera) Sinopsis • • • Memberi kefahaman dan kemahiran asas dalam memproses snek ikan (keropok lekor. keropok kering. kebersihan dan santasi kilang. kek ikan. 52 . pembungkusan dan pelabelan serta ekonomi pengeluaran. Mempelajari aspek mutu hasil yang mematuhi peraturan makanan dan amalan kebersihan. Mengaplikasikan proses hasilan surimi dalam penghasilan produk hasilan surimi yang berkualiti tinggi. keropok segera).

Mempelajari kaedah pengekstrakan dan pemprosesan pelbagai produk.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 5–7 Julai 2011 3 hari Kuala Terengganu 30 orang Pemprosesan Produk Ikan Salai Sinopsis • • • Mempertingkat kefahaman berkaitan teknologi pemprosesan produk salai. Mempraktikkan teknologi pemprosesan produk salai yang mempunyai potensi pemasaran peringkat antarabangsa. minuman jus manggis. aspek kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan. Memberi pendedahan kepada penggunaan penyalaian secara moden dengan menggunakan elektrik yang dilengkapi dengan alat pelaras suhu dan humiditi. bahan mentah dan fungsinya. akta dan peraturan makanan. jeruk rambutan). sos tempoyak. jem durian. kandi durian. penggunaan bahan pengeluaran asap dan memasak untuk pemejalan protein yang membunuh bakteria perosak. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Buah-buahan Bermusim 18–21 Julai 2011 4 hari Johor Bahru 30 orang Sinopsis • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan produk berasaskan buah-buahan bermusim (seri kaya durian. 53 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . • Mengaplikasikan teknologi pemprosesan serta mempelbagaikan produk daripada sumber buah-buahan bermusim. kawalan mutu.

Filet Ikan Sejuk Beku dan Kutlet Ikan Berserdak Roti Sinopsis • • • 54 Membekalkan pengetahuan dan kemahiran asas dalam pemprosesan filet ikan. selamat serta mematuhi Peraturan Makanan bagi keperluan industri makanan. . Mampu untuk mengeluarkan produk yang bermutu. filet ikan sejuk beku dan kutlet ikan berserdak roti. Mempelajari asas pemprosesan tepung pracampuran kuih tradisional. pembungkusan dan pelabelan. kawalan mutu bahan pemprosesan dan hasil. penyimpanan dan pengedaran serta berpotensi untuk dimajukan. Mempelajari kaedah pemprosesan. Meningkatkan aplikasi teknologi pemprosesan tepung pracampuran yang konvenien untuk pemprosesan. kebersihan dan sanitasi kilang serta ekonomi pengeluaran.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Tepung Pracampuran (premix) Kuih Tradisional 12–15 September 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas memproses tepung pracampuran kuih tradisional serta kemahiran menggunakan beberapa peralatan pemprosesan. Tajuk : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 13–15 September 2011 3 hari Kuala Terengganu 30 orang Pemprosesan Filet Ikan. kepelbagaian produk serta kawalan mutu hasil.

mi kering.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 13–15 September 2011 3 hari Kuching 30 orang Pemprosesan Hasilan Mi (mi kolok. 55 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 20–22 September 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Kordial. bahan mentah dan fungsinya. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan produk berasaskan minuman termasuk kordial. prinsip asas penyediaan. Mempelajari teknologi pemprosesan. selamat dimakan dan berpotensi untuk dipasarkan. jus. penggunaan bahan utama serta aditif makanan mengikut Peraturan dan Perundangan Makanan. mi sanggul. Meliputi kaedah dan fomulasi yang diperbaiki bagi menjamin hasil siap yang selamat serta jangka hayat yang panjang. mi ikan) Sinopsis • • • Memberi pendedahan dan kemahiran dalam pemprosesan hasilan pelbagai jenis mi. Mengaplikasikan penghasilan mi yang bersih. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan minuman. Jus dan Minuman Terus Buah-buahan . minuman jus dan minuman buah-buahan. kawalan mutu serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil.

aspek mutu hasil yang mematuhi peraturan makanan. 56 . Mempelajari kaedah pemprosesan. Mampu menghasilkan perusahaan secara kecil-kecilan serta dapat mempelbagaikan produk sapuan. pembungkusan dan pelabelan serta aspek ekonomi pengeluaran. pemprosesan. sos dessert) 10–13 Oktober 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • Memberi pengetahuan serta kemahiran teknologi pemprosesan sos buah-buahan dan juga meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan. mangga. Mempelajari pemprosesan pelbagai jenis sos iaitu sos buah bercili dan sos buah dessert (nanas. belimbing).Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Pemprosesan Sos Buah-buahan (sos buah bercili. kebersihan dan sanitasi. • Mengaplikasikan kepelbagaian sos dengan kaedah dan teknik yang betul serta penggunaan bahan aditif yang dibenarkan mengikut ketetapan peraturan dan perundangan makanan. Tajuk Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Tarikh Pemprosesan Pelbagai Jenis Seri Kaya 14–17 November 2011 4 hari Serdang 30 orang • • • Sinopsis Menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas dalam memproses seri kaya. betik. kawalan mutu bahan mentah. kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil.

bahan mentah dan fungsinya. Mempelajari teknologi pemprosesan produk. • Mampu menggunakan kaedah dan teknik pemprosesan pes dan perencah dengan betul. Mempelajari teknik pemprosesan pelbagai jenis pes dan perencah. kawalan mutu bahan mentah. kebersihan dan sanitasi serta pembungkusan dan pelabelan. gegelung. halwa bersalut coklat). halwa. pemprosesan. Kefahaman dari segi teknologi pengeluaran dan penggunaan bahan aditif yang dibenarkan sangat penting diketahui oleh semua pengeluar mengikut ketetapan dalam peraturan dan perundangan makanan. kawalan mutu akta dan peraturan makanan. Mengaplikasikan teknologi pemprosesan bagi mempelbagai produk snek hasilan nanas. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Pes dan Perencah Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan serta kemahiran teknologi pemprosesan pes dan perencah serta meningkatkan kualiti produk yang terhasil. jeli.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 6–8 Disember 2011 3 hari Johor Bahru 30 orang Pemprosesan Produk Snek Berasaskan Nanas Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi pemprosesan produk berasaskan nanas (inti. 57 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . snek bar. aspek kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil.

Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Pelbagai Jenis Sos Sinopsis • • • Memberi kefahaman dan pengetahuan serta kemahiran teknologi pemprosesan sos dan meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta • • • : : : : : Pemprosesan Snek Tradisional secara Mekanikal Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Bukit Raya 30 orang Sinopsis 58 Menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas dalam memproses snek rempeyek. pengendalian mesin dan peralatan pemprosesan snek. pembungkusan dan pelabelan serta aspek ekonomi pengeluaran. sos cili padi. Mengaplikasikan kaedah dan teknik yang betul dalam pemprosesan pelbagai jenis sos untuk dipasarkan. kawalan mutu bahan mentah. sos buah dan sos vitato). kebersihan dan sanitasi. Mempelajari prinsip asas dalam pengeluaran snek. penjagaan dan pembaikan mesin serta pembungkusan dan pelabelan snek makanan. Menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk meluaskan pasaran produk serta mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. kebersihan dan sanitasi. . Mempelajari teknik pemprosesan pelbagai jenis sos (sos percik. kuih ros dan karas menggunakan mesin pemprosesan.

Mempelajari kaedah pemprosesan makanan sejuk beku. kawalan mutu. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam memproses sate secara mekanikal.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Makanan Sejuk Beku-TV Dinner Sinopsis • • • Memberi pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi asas pemprosesan dan pengendalian makanan sejuk beku serta kemahiran asas menggunakan peralatan pemprosesan secara komersial. kebersihan dan sanitasi serta teknik pembungkusan dan pelabelan hasil. pembungkusan dan pelabelan. kebersihan dan sanitasi kilang. 59 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Pemprosesan Sate secara Mekanikal . Menghasilkan produk yang bermutu tinggi untuk meluaskan pasaran produk serta mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. pengedaran dan penggunaan. Mempelajari prinsip asas dalam pengeluaran sate. Mengaplikasikan teknologi penyejukbekuan TV dinner yang berpotensi dimajukan kerana ia merupakan produk konvenien untuk penyimpanan. pengendalian mesin dan peralatan untuk pemprosesan sate. ekonomi pengeluaran dan penubuhan industri makanan sejuk beku. bahan pemprosesan dan hasil.

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 60 . pembungkusan dan kos pengeluaran.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pemprosesan Hasilan Nutraseutikal Berasaskan Herba Ditetapkan kemudian 3 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan untuk mempelbagaikan sumber dan bahan bagi menghasilkan produk makanan nutraseutikal berasaskan herba. Menghasilkan produk nutraseutikal berasaskan herba untuk memenuhi permintaan industri semasa. kawalan mutu. Mendapat maklumat yang terperinci mengenai sumber herba dari jenis makanan berfungsi. fungsi bahan mentah. Penekanan diberi dari segi pengetahuan dan prinsip asas teknologi pemprosesan. makanan tumbuhan dan makanan kesihatan atau nutraseutikal.

Teknologi LANJUTAN 61 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

Mempelajari bahaya bawaan makanan. Berkeupayaan menyediakan program HACCP di tempat kerja. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 7–11 Mac 2011 5 hari Serdang 15 orang Pembiakan Tanaman Pisang secara Kultur Tisu Sinopsis • • • 62 Memberi kemahiran mengenai teknik pembiakan pisang secara in-vitro. keperluan asas dan langkah utama dalam proses pembiakan tanaman pisang secara kultur tisu.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–27 Januari 2011 4 hari Serdang 25 orang Prasyarat kepada Implementasi HACCP Sinopsis • • • Memberi kefahaman asas tentang prinsip HACCP dan implementasi berpandukan garis panduan Codex. . langkah-langkah asas membangunkan pelan HACCP dan peraturan yang berkaitan. garis panduan membangunkan sebuah makmal. Merangkumi teori kultur tisu. Mengaplikasikan teknik baru pengeluaran anak pisang dalam kuantiti lebih banyak dengan cepat dan bermutu tinggi daripada satu induk terpilih.

Tajuk : Sinopsis • • Memberi pendedahan dan kesedaran kepentingan amalan kebersihan yang baik dalam penyediaan dan penyajian makanan. The course contents will cover overview of food safety. kawalan operasi. kebersihan pekerja. 63 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : 18–21 April 2011 4 hari Serdang 30 orang Good Hygiene Practices (GHP) dalam Industri Pemprosesan Makanan . Gain knowledge on the importance of good hygiene and sanitation for food safety as well as the importance of pre- requisite program and their verification before and during HACCP implementation. • Meningkatkan kesedaran kepentingan GHP dalam industri makanan dan mengaplikasikan manual GHP dalam aktiviti pemprosesan makanan. prerequisites for preliminary steps for developing a HACCP plan and workshop sessions on developing HACCP plans. mesin dan peralatan.Title Date Duration Venue Number of participants : : : : : Prerequisite to HACCP Implementation 11–14 April 2011 4 days Serdang 30 pax Synopsis • • • To provide a basic understanding of HACCP principles and implementation according to the Codex guidelines. Mempelajari elemen GHP yang meliputi aspek bangunan dan kemudahan penjagaan sanitasi. pengangkutan dan pengedaran serta maklumat produk.

WHO) and The Ministry of Health (MOH) implements HACCP Certification Scheme which benefits the companies. prerequisites steps for developing a HACCP plan. The course covers topics on foodborne hazards (biological. . physical). Internationally recognized as the best food safety system and is promoted by international organizations (FAO. pengumpulan. Mengaplikasikan teknik fermentasi untuk meningkatkan kualiti minyak kelapa dara yang dihasilkan. chemical. penapisan dan pembotolan minyak kelapa dara. 1999 and the requirements of the relevant prerequisite programmes. pemprosesan. Title Date Duration Venue Number of participants : : : : : 20–24 June 2011 5 days Serdang 25 pax HACCP and Its Implementation Synopsis Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 • • • 64 This course provides the basic understanding of HACCP principles and implementation according to the MS 1480. HACCP programme and related regulations. fermentasi. Mempelajari teknik pemilihan dan penyediaan kelapa.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 24–26 Mei 2011 3 hari Serdang 15 orang Pemprosesan Minyak Kelapa Dara • • • Sinopsis Memberi kefahaman tentang pemprosesan minyak kelapa dara dan membekalkan kemahiran asas teknik pemprosesan.

penyediaan medium. peraturan makanan serta sanitasi.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 11–14 Julai 2011 4 hari Serdang 30 orang Pembungkusan dan Pelabelan Makanan Sinopsis • Memberi kefahaman berkaitan teknologi dan sistem pembungkusan yang sesuai untuk makanan. asas keperluan makmal. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : Pembiakan Tanaman Orkid secara Kultur Tisu 25–29 Julai 2011 5 hari Serdang 15 orang Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Sinopsis • • • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengeluaran bahan tanaman orkid dengan menggunakan teknik kultur tisu. Merangkumi pengenalan kepada kultur tisu. kebersihan dan kawalan mutu di dalam pembungkusan. mesin dan peralatan. Mengaplikasikan teknik pembiakan secara tisu kultur untuk membekalkan bahan tanaman orkid secara komersial. • Mempelajari prinsip asas serta jenis pembungkusan. • Mengaplikasikan kaedah-kaedah pembungkusan dan pelabelan makanan dalam penghasilan produk yang berkualiti dan selamat. 65 . pembiakan orkid secara kultur tisu dan faktor yang mempengaruhi tumbesaran.

Ini dapat menentukan sesuatu produk makanan atau bahan pembuatannya dikategorikan halal. model pengekalan. penggunaan bahan aditif. promosi dan pemasaran serta peraturan dan keselamatan. Membina kemahiran softskills agar dapat melahirkan peserta yang berupaya untuk mengurus dan membangunkan taman agropelancongan. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : 4–6 Oktober 2011 3 hari Serdang 30 orang Penghasilan Makanan Halal Sinopsis • • • Mengaplikasikan pengeluaran produk makanan halal dan suci. najis dan bahan berasaskan haiwan disembelih mengikut syarak. . pengurusan operasi.Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Tajuk : : : : : Agropelancongan 20–22 September 2011 3 hari Cameron Highlands/ Langkawi/ Serdang 30 orang Sinopsis • • • Memberi pendedahan dan pengetahuan berkaitan industri agrotani. komponen agroteknologi. perancangan dan pengurusan taman agropelancongan. pemanasan. Mempelajari aspek perancangan dan reka bentuk agrotani. Meliputi penerangan mengenai semua aspek pemprosesan makanan yang melibatkan teknik-teknik. pengeringan dan penyejukan. 66 Memberi kefahaman dan kesedaran tentang punca sesuatu makanan dikategorikan sebagai halal dan haram. pembangunan infrastruktur.

Mempelajari elemen penting dalam GMP (kebersihan. This course is tailored for small and medium entrepreneurs. 67 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 . The Ministry of Health (MOH) implements a HACCP Certification Scheme to assist food companies to meet this global acceptance. The course is designed for potential auditors. Quality Assurance and Quality Control personnel in food industries. Mempraktikkan elemen GMP dalam industri makanan dan mendapat persijilan daripada pihak berkuasa. enforcement personnel. Title Date Duration Venue Number of participants : : : : : HACCP – Verification and Auditing 14–18 November 2011 5 days Serdang 25 pax Synopsis • • • This course is designed to train HACCP implementers and auditors on techniques of verifying and auditing HACCP systems. Participants should already possess basic knowledge of HACCP and be familiar with the seven principles of HACCP and the prerequisite programmes. ‘traceability’ dan lain-lain dalam penghasilkan makanan berkualiti dan selamat. but will benefit those involved in food production. as well as food scientists in R&D and institutions of higher learning.Tajuk : Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : Good Manufacturing Practices (GMP) dalam Industri Pemprosesan Makanan 17–20 Oktober 2011 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • Mempertingkat kesedaran mengenai pentingnya amalan perkilangan yang baik. susun atur kilang. internal auditors. kawalan proses. exporters. private and corporate sectors.

Akta & Peraturan Makanan. Mampu membuat perancangan perniagaan berasaskan peluang serta memahami kehendak pelanggan dan hala tuju industri pertanian dan asas tani. Mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh bagi mewujudkan dan meningkatkan sistem jaminan kualiti dan keselamatan makanan di premis. Meliputi penerangan mengenai kaedah pengurusan perniagaan dan kepentingan mengamalkan dokumentasi kewangan yang teratur. Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 : : : : : Pengurusan Strategi Perniagaan untuk IKS Ditetapkan kemudian 4 hari Serdang 30 orang Sinopsis • • • 68 Memberi kefahaman mengenai liberalisasi perdagangan antarabangsa.Tajuk Tarikh Jangka masa Tempat Bilangan peserta : : : : : 22–24 November 2011 3 hari Serdang 30 orang Jaminan Kualiti dan Keselamatan Makanan Sinopsis • • • Memberi kefahaman dan pengetahuan tentang aspek kawalan kualiti dan keselamatan makanan. . analisis dan teknik pemantauan keselamatan makanan serta Sistem Pengurusan Kualiti. Meliputi penerangan mengenai sistem jaminan dan kawalan kualiti makanan. menilai pengurusan strategik organisasi dan memahami kehendak pelanggan produk pertanian dan industri asas tani.

TESTIMONI KLIEN Setelah menghadiri kursus MARDI pada 2007. peraturan makanan.000 tan setahun. produk saya berjaya dipasarkan ke utara Semenanjung. saya telah menguasai teknik pemprosesan kek dan cookies secara saintifik. kawalan mutu. . 69 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 Dengan berbekalkan ilmu yang diperoleh melalui kursus Pemprosesan Hasilan Daging MARDI. kebersihan serta ekonomi pengeluaran. Hasilnya. Bhd. saya telah berjaya mengeluarkan produk daging burger (ayam dan daging) yang mampu bersaing di pasaran tempatan dengan anggaran pengeluaran sehingga 1. Pn. Sabariah Mohd. Ishak Pengusaha Syarikat Juara Rasa Maju Sdn. pembungkusan dan pelabelan. aspek penubuhan kilang. Tahir Pengusaha Ain Z Collections Enterprise (Ain Cakes) En. Kamarudzaman Mohd.

FAKS TELEFON RUMAH TELEFON BIMBIT E-MEL ALAMAT RUMAH/MAJIKAN TEL. * Potong yang tidak berkenaan Cop Rasmi: TANDATANGAN: _________________________ Tarikh: 70 70 . Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 u.BORANG PERMOHONAN KURSUS INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA PUSAT PERKHIDMATAN TEKNIKAL TAJUK KURSUS: (Borang TS/P01 -(1) NAMA PEMOHON (SEPERTI DALAM KAD PENGENALAN) ALAMAT RUMAH TARIKH: TEMPAT: UMUR JANTINA ( ) Lelaki STATUS KAHWIN ( ) Bujang ( ) Berkahwin ( ) Ibu Tunggal TELEFON PEJABAT NO.p. PERHATIAN: SETIAP BORANG PERMOHONAN YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIKEMBALIKAN KE ALAMAT PEJABAT/TEMPAT KURSUS TERSEBUT DIKENDALIKAN PERNIAGAAN/INDUSTRI YANG DIUSAHAKAN: PENGAKUAN PEMOHON: SAYA MENGAKU BAHAWA SESUNGGUHNYA SEMUA KENYATAAN SAYA DI ATAS ADALAH BENAR DAN BETUL. KAD PENGENALAN BARU KATEGORI PEMOHON ( ) USAHAWAN ( ) AGENSI ( ) PESERTA KORPORAT ( ) Perempuan KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI ( ) SWASTA ( ) PESERTA LUAR NEGARA PEKERJAAN SEKARANG NO. TANDATANGAN PEMOHON: _____________________________ Tarikh: PENGAKUAN PENGARAH/KETUA JABATAN/USAHAWAN: SAYA TELAH MENELITI SEMUA BUTIR DI ATAS DAN SAYA PERAKUKAN SEMUANYA BENAR. MAJIKAN (PEMBAYAR) & SAMB. SAYA MENYOKONG/TIDAK MENYOKONG* PERMOHONAN INI DAN AKAN MEMBAYAR/TIDAK AKAN MEMBAYAR* SEMUA BAYARAN YANG DIKENAKAN.

71 Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 .

Program Kursus & Latihan Teknikal 2011 72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful