KEPENTINGAN DAN KESAN GURU MENGHADIRI KURSUS/LATIHAN DALAM PERKIDMATAN (LDP

)

Oleh: Zafyed

Pengenalan ‡ Guru merupakan tunjang dan pelaksana paling utama bagi menjayakan reformasi pendidikan selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara. . Realiti ini bermaksud bahawa guru sebagai agen sosial perlu dibentuk sebelum mereka dapat membentuk orang lain. guru diberi tanggungjawab oleh masyarakat untuk mendidik anak-anak ke arah kedewasaan. ‡ Ornstein dan Miller (1980).

tetapi masih ramai guru yang tidak mengetahui atau sengaja tidak mengetahui akan perubahan ini. Bantuan dan sokongan perlu diberi kepada guru-guru untuk mengekalkan mereka supaya sentiasa berada dalam keadaan yang kemaskini dengan iklim pendidikan. Namun hakikatnya. perkembangan profesional guru tidak boleh diabaikan.‡ Justeru itu. banyak perubahan yang telah berlaku dalam pendekatan pengajaran pembelajaran. .

Apa itu LDP? ‡ Sesebuah latihan atau kursus yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan staf profesional dan sokongan selaras dengan dasar Latihan Kebangsaan Kerajaan. .

Bentuk-bentuk LDP ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ kelas dan kursus konferen bengkel mesyuarat staf kerja berkomuniti bacaan profesional konferen individual trip lapangan .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ perkhemahan pengalaman kerja pertukaran guru penyelidikan penulisan profesional kerja profesional Kesatuan pengalaman budaya .

‡ melawat dan tunjuk cara ‡ kerja komuniti kesatuan. .

‡ Ramaiah (1992) menyatakan bahawa kursus dan latihan perguruan asas di maktab-maktab dan universiti-universiti tidak dapat melengkapkan para guru dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan projek. Perubahan ini menyebabkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari dan dikuasai suatu ketika dulu tidak lagi relevan pada masa sekarang dan masa akan datang. LDP sangat diperlukan bagi menangani perubahan ini. . program dan kurikulum baru kerana pembaharuan dan perubahan yang berterusan. ‡ Oleh sebab itu.Mengapa Perlu LDP ‡ Profesion perguruan sebagai mana profesion lain adalah terdedah kepada perubahan semasa.

dan ‡ Untuk menjelaskan dasar sekolah atau jabatan. ‡ Membentuk pengetahuan profesional.Kepentingan LDP ‡ Memperbaiki prestasi kemahiran kerja secara kumpulan dan individu. ‡ Meningkatkan pendidikan guru secara peribadi. ‡ Memperbanyakkan pengalaman seseorang guru untuk perkembangan kerjaya dan juga untuk tujuan naik pangkat. ‡ Menyediakan guru untuk menghadapi perubahan. .

melaksanakan penilaian program latihan .Faktor-faktor keberkesanan LDP ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ keperluan guru terhadap program. fasilitator dan pendekatan pembelajaran. model latihan yang berkesan. tempoh dan masa latihan. sokongan pihak pengurusan.

Hasil kajian menunjukkan bahawa objektif program berkaitan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam aspek perancangan pengajaran dan aspek proses pengajaran dan pembelajaran hampir tercapai sepenuhnya.Kajian terhadap keberkesanan program LDP dalam meningkatkan aspek-aspek kemahiran mengajar guru telah dilakukan oleh KPM (1999). Manakala bagi aspek peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru dan aspek pengurusan kelas dan aspek penilaian pula adalah kurang daripada dua aspek di atas. .Kesan LDP terhadap guru ‡ Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran Mengajar .

Dalam satu kajian lain. Mereka berasa lebih tenang dan lebih berminat untuk meneruskan usaha mereka dalam menangani masalah pendidikan pelajar bermasalah. dapatan menunjukkan bahawa kadar putus asa mereka telah menurun. Ecoff (1992) telah membentuk dan melaksanakan program LDP ke atas enam orang guru sekolah rendah yang mempunyai kadar putus asa yang tinggi kerana kurang pengetahuan dalam mengendalikan pelajar bermasalah.‡ Perubahan Sikap Dan Keyakinan . Setelah mengikuti program LDP. .

Teater dalam Pendidikan Bahasa Melayu (SR) .Pendidikan Khas Disleksia (SR) . Islam (SR) .Pengayaan dalam Pendidikan Bahasa Melayu (SR) .Contoh LDP.14 Minggu Peningkatan Profesionalisme di IPGM Malaysia ‡ Kursus-kursus yang ditawarkan .Creative Teaching in Mathematics (SR) .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (SR) .Media dalam Pend.

Sijil SPM Ijazah/Diploma Perguruan/Sijil Perguruan Asas yang diiktiraf. . Tidak dikenakan atau dalam proses tindakan tatatertib. Tidak terlibat dalam aktiviti yang akan mengganggu kehadiran. Tidak mengikuti LDP lain atau PJJ. Telah disahkan jawatan.‡ - Syarat dan Kelayakan Am Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Sedang berkhidmat dengan kerajaan Malaysia. Umur tidak lebih daripada 50 tahun.

program LDP yang dilaksanakan tertakluk kepada faktor-faktor tertentu untuk mempastikan keberkesanannya.Rumusan ‡ Secara umumnya. Selain itu. ratarata mereka bersependapat bahawa program LDP berkesan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru . daripada tinjauan ke atas penyelidikan pengkaji terdahulu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful