KEPENTINGAN DAN KESAN GURU MENGHADIRI KURSUS/LATIHAN DALAM PERKIDMATAN (LDP

)

Oleh: Zafyed

‡ Ornstein dan Miller (1980). . guru diberi tanggungjawab oleh masyarakat untuk mendidik anak-anak ke arah kedewasaan.Pengenalan ‡ Guru merupakan tunjang dan pelaksana paling utama bagi menjayakan reformasi pendidikan selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara. Realiti ini bermaksud bahawa guru sebagai agen sosial perlu dibentuk sebelum mereka dapat membentuk orang lain.

‡ Justeru itu. banyak perubahan yang telah berlaku dalam pendekatan pengajaran pembelajaran. . Bantuan dan sokongan perlu diberi kepada guru-guru untuk mengekalkan mereka supaya sentiasa berada dalam keadaan yang kemaskini dengan iklim pendidikan. tetapi masih ramai guru yang tidak mengetahui atau sengaja tidak mengetahui akan perubahan ini. perkembangan profesional guru tidak boleh diabaikan. Namun hakikatnya.

Apa itu LDP? ‡ Sesebuah latihan atau kursus yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan staf profesional dan sokongan selaras dengan dasar Latihan Kebangsaan Kerajaan. .

Bentuk-bentuk LDP ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ kelas dan kursus konferen bengkel mesyuarat staf kerja berkomuniti bacaan profesional konferen individual trip lapangan .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ perkhemahan pengalaman kerja pertukaran guru penyelidikan penulisan profesional kerja profesional Kesatuan pengalaman budaya .

‡ melawat dan tunjuk cara ‡ kerja komuniti kesatuan. .

Perubahan ini menyebabkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari dan dikuasai suatu ketika dulu tidak lagi relevan pada masa sekarang dan masa akan datang. program dan kurikulum baru kerana pembaharuan dan perubahan yang berterusan. ‡ Ramaiah (1992) menyatakan bahawa kursus dan latihan perguruan asas di maktab-maktab dan universiti-universiti tidak dapat melengkapkan para guru dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan projek.Mengapa Perlu LDP ‡ Profesion perguruan sebagai mana profesion lain adalah terdedah kepada perubahan semasa. ‡ Oleh sebab itu. . LDP sangat diperlukan bagi menangani perubahan ini.

. ‡ Menyediakan guru untuk menghadapi perubahan.Kepentingan LDP ‡ Memperbaiki prestasi kemahiran kerja secara kumpulan dan individu. dan ‡ Untuk menjelaskan dasar sekolah atau jabatan. ‡ Membentuk pengetahuan profesional. ‡ Meningkatkan pendidikan guru secara peribadi. ‡ Memperbanyakkan pengalaman seseorang guru untuk perkembangan kerjaya dan juga untuk tujuan naik pangkat.

fasilitator dan pendekatan pembelajaran. melaksanakan penilaian program latihan . model latihan yang berkesan. sokongan pihak pengurusan.Faktor-faktor keberkesanan LDP ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ keperluan guru terhadap program. tempoh dan masa latihan.

Manakala bagi aspek peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru dan aspek pengurusan kelas dan aspek penilaian pula adalah kurang daripada dua aspek di atas. Hasil kajian menunjukkan bahawa objektif program berkaitan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam aspek perancangan pengajaran dan aspek proses pengajaran dan pembelajaran hampir tercapai sepenuhnya. .Kesan LDP terhadap guru ‡ Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran Mengajar .Kajian terhadap keberkesanan program LDP dalam meningkatkan aspek-aspek kemahiran mengajar guru telah dilakukan oleh KPM (1999).

dapatan menunjukkan bahawa kadar putus asa mereka telah menurun. Mereka berasa lebih tenang dan lebih berminat untuk meneruskan usaha mereka dalam menangani masalah pendidikan pelajar bermasalah. Ecoff (1992) telah membentuk dan melaksanakan program LDP ke atas enam orang guru sekolah rendah yang mempunyai kadar putus asa yang tinggi kerana kurang pengetahuan dalam mengendalikan pelajar bermasalah. .Dalam satu kajian lain. Setelah mengikuti program LDP.‡ Perubahan Sikap Dan Keyakinan .

Teater dalam Pendidikan Bahasa Melayu (SR) .14 Minggu Peningkatan Profesionalisme di IPGM Malaysia ‡ Kursus-kursus yang ditawarkan .Media dalam Pend.Pengayaan dalam Pendidikan Bahasa Melayu (SR) .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (SR) .Creative Teaching in Mathematics (SR) .Contoh LDP. Islam (SR) .Pendidikan Khas Disleksia (SR) .

Tidak dikenakan atau dalam proses tindakan tatatertib. Tidak terlibat dalam aktiviti yang akan mengganggu kehadiran. Umur tidak lebih daripada 50 tahun. Sijil SPM Ijazah/Diploma Perguruan/Sijil Perguruan Asas yang diiktiraf. . Sedang berkhidmat dengan kerajaan Malaysia. Telah disahkan jawatan.‡ - Syarat dan Kelayakan Am Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Tidak mengikuti LDP lain atau PJJ.

Selain itu. program LDP yang dilaksanakan tertakluk kepada faktor-faktor tertentu untuk mempastikan keberkesanannya.Rumusan ‡ Secara umumnya. daripada tinjauan ke atas penyelidikan pengkaji terdahulu. ratarata mereka bersependapat bahawa program LDP berkesan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful