KEPENTINGAN DAN KESAN GURU MENGHADIRI KURSUS/LATIHAN DALAM PERKIDMATAN (LDP

)

Oleh: Zafyed

guru diberi tanggungjawab oleh masyarakat untuk mendidik anak-anak ke arah kedewasaan. Realiti ini bermaksud bahawa guru sebagai agen sosial perlu dibentuk sebelum mereka dapat membentuk orang lain. .Pengenalan ‡ Guru merupakan tunjang dan pelaksana paling utama bagi menjayakan reformasi pendidikan selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara. ‡ Ornstein dan Miller (1980).

Bantuan dan sokongan perlu diberi kepada guru-guru untuk mengekalkan mereka supaya sentiasa berada dalam keadaan yang kemaskini dengan iklim pendidikan. tetapi masih ramai guru yang tidak mengetahui atau sengaja tidak mengetahui akan perubahan ini.‡ Justeru itu. perkembangan profesional guru tidak boleh diabaikan. . banyak perubahan yang telah berlaku dalam pendekatan pengajaran pembelajaran. Namun hakikatnya.

.Apa itu LDP? ‡ Sesebuah latihan atau kursus yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan staf profesional dan sokongan selaras dengan dasar Latihan Kebangsaan Kerajaan.

Bentuk-bentuk LDP ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ kelas dan kursus konferen bengkel mesyuarat staf kerja berkomuniti bacaan profesional konferen individual trip lapangan .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ perkhemahan pengalaman kerja pertukaran guru penyelidikan penulisan profesional kerja profesional Kesatuan pengalaman budaya .

.‡ melawat dan tunjuk cara ‡ kerja komuniti kesatuan.

program dan kurikulum baru kerana pembaharuan dan perubahan yang berterusan. .Mengapa Perlu LDP ‡ Profesion perguruan sebagai mana profesion lain adalah terdedah kepada perubahan semasa. ‡ Oleh sebab itu. Perubahan ini menyebabkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari dan dikuasai suatu ketika dulu tidak lagi relevan pada masa sekarang dan masa akan datang. ‡ Ramaiah (1992) menyatakan bahawa kursus dan latihan perguruan asas di maktab-maktab dan universiti-universiti tidak dapat melengkapkan para guru dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan projek. LDP sangat diperlukan bagi menangani perubahan ini.

. ‡ Meningkatkan pendidikan guru secara peribadi. ‡ Membentuk pengetahuan profesional.Kepentingan LDP ‡ Memperbaiki prestasi kemahiran kerja secara kumpulan dan individu. ‡ Menyediakan guru untuk menghadapi perubahan. dan ‡ Untuk menjelaskan dasar sekolah atau jabatan. ‡ Memperbanyakkan pengalaman seseorang guru untuk perkembangan kerjaya dan juga untuk tujuan naik pangkat.

model latihan yang berkesan. sokongan pihak pengurusan.Faktor-faktor keberkesanan LDP ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ keperluan guru terhadap program. tempoh dan masa latihan. melaksanakan penilaian program latihan . fasilitator dan pendekatan pembelajaran.

Manakala bagi aspek peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru dan aspek pengurusan kelas dan aspek penilaian pula adalah kurang daripada dua aspek di atas.Kesan LDP terhadap guru ‡ Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran Mengajar . Hasil kajian menunjukkan bahawa objektif program berkaitan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam aspek perancangan pengajaran dan aspek proses pengajaran dan pembelajaran hampir tercapai sepenuhnya. .Kajian terhadap keberkesanan program LDP dalam meningkatkan aspek-aspek kemahiran mengajar guru telah dilakukan oleh KPM (1999).

‡ Perubahan Sikap Dan Keyakinan . Setelah mengikuti program LDP.Dalam satu kajian lain. Ecoff (1992) telah membentuk dan melaksanakan program LDP ke atas enam orang guru sekolah rendah yang mempunyai kadar putus asa yang tinggi kerana kurang pengetahuan dalam mengendalikan pelajar bermasalah. dapatan menunjukkan bahawa kadar putus asa mereka telah menurun. . Mereka berasa lebih tenang dan lebih berminat untuk meneruskan usaha mereka dalam menangani masalah pendidikan pelajar bermasalah.

Creative Teaching in Mathematics (SR) . Islam (SR) .Pengayaan dalam Pendidikan Bahasa Melayu (SR) .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (SR) .Teater dalam Pendidikan Bahasa Melayu (SR) .Contoh LDP.Pendidikan Khas Disleksia (SR) .14 Minggu Peningkatan Profesionalisme di IPGM Malaysia ‡ Kursus-kursus yang ditawarkan .Media dalam Pend.

Tidak dikenakan atau dalam proses tindakan tatatertib. Sijil SPM Ijazah/Diploma Perguruan/Sijil Perguruan Asas yang diiktiraf. . Umur tidak lebih daripada 50 tahun.‡ - Syarat dan Kelayakan Am Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Tidak mengikuti LDP lain atau PJJ. Telah disahkan jawatan. Sedang berkhidmat dengan kerajaan Malaysia. Tidak terlibat dalam aktiviti yang akan mengganggu kehadiran.

Selain itu. daripada tinjauan ke atas penyelidikan pengkaji terdahulu. program LDP yang dilaksanakan tertakluk kepada faktor-faktor tertentu untuk mempastikan keberkesanannya.Rumusan ‡ Secara umumnya. ratarata mereka bersependapat bahawa program LDP berkesan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful