KEPENTINGAN DAN KESAN GURU MENGHADIRI KURSUS/LATIHAN DALAM PERKIDMATAN (LDP

)

Oleh: Zafyed

guru diberi tanggungjawab oleh masyarakat untuk mendidik anak-anak ke arah kedewasaan.Pengenalan ‡ Guru merupakan tunjang dan pelaksana paling utama bagi menjayakan reformasi pendidikan selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara. . Realiti ini bermaksud bahawa guru sebagai agen sosial perlu dibentuk sebelum mereka dapat membentuk orang lain. ‡ Ornstein dan Miller (1980).

‡ Justeru itu. Namun hakikatnya. perkembangan profesional guru tidak boleh diabaikan. banyak perubahan yang telah berlaku dalam pendekatan pengajaran pembelajaran. Bantuan dan sokongan perlu diberi kepada guru-guru untuk mengekalkan mereka supaya sentiasa berada dalam keadaan yang kemaskini dengan iklim pendidikan. tetapi masih ramai guru yang tidak mengetahui atau sengaja tidak mengetahui akan perubahan ini. .

.Apa itu LDP? ‡ Sesebuah latihan atau kursus yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan staf profesional dan sokongan selaras dengan dasar Latihan Kebangsaan Kerajaan.

Bentuk-bentuk LDP ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ kelas dan kursus konferen bengkel mesyuarat staf kerja berkomuniti bacaan profesional konferen individual trip lapangan .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ perkhemahan pengalaman kerja pertukaran guru penyelidikan penulisan profesional kerja profesional Kesatuan pengalaman budaya .

.‡ melawat dan tunjuk cara ‡ kerja komuniti kesatuan.

LDP sangat diperlukan bagi menangani perubahan ini.Mengapa Perlu LDP ‡ Profesion perguruan sebagai mana profesion lain adalah terdedah kepada perubahan semasa. ‡ Oleh sebab itu. . program dan kurikulum baru kerana pembaharuan dan perubahan yang berterusan. Perubahan ini menyebabkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari dan dikuasai suatu ketika dulu tidak lagi relevan pada masa sekarang dan masa akan datang. ‡ Ramaiah (1992) menyatakan bahawa kursus dan latihan perguruan asas di maktab-maktab dan universiti-universiti tidak dapat melengkapkan para guru dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan projek.

‡ Meningkatkan pendidikan guru secara peribadi. ‡ Memperbanyakkan pengalaman seseorang guru untuk perkembangan kerjaya dan juga untuk tujuan naik pangkat. dan ‡ Untuk menjelaskan dasar sekolah atau jabatan.Kepentingan LDP ‡ Memperbaiki prestasi kemahiran kerja secara kumpulan dan individu. ‡ Membentuk pengetahuan profesional. . ‡ Menyediakan guru untuk menghadapi perubahan.

melaksanakan penilaian program latihan . fasilitator dan pendekatan pembelajaran. tempoh dan masa latihan. sokongan pihak pengurusan.Faktor-faktor keberkesanan LDP ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ keperluan guru terhadap program. model latihan yang berkesan.

Manakala bagi aspek peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru dan aspek pengurusan kelas dan aspek penilaian pula adalah kurang daripada dua aspek di atas.Kesan LDP terhadap guru ‡ Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran Mengajar .Kajian terhadap keberkesanan program LDP dalam meningkatkan aspek-aspek kemahiran mengajar guru telah dilakukan oleh KPM (1999). . Hasil kajian menunjukkan bahawa objektif program berkaitan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam aspek perancangan pengajaran dan aspek proses pengajaran dan pembelajaran hampir tercapai sepenuhnya.

‡ Perubahan Sikap Dan Keyakinan .Dalam satu kajian lain. dapatan menunjukkan bahawa kadar putus asa mereka telah menurun. Ecoff (1992) telah membentuk dan melaksanakan program LDP ke atas enam orang guru sekolah rendah yang mempunyai kadar putus asa yang tinggi kerana kurang pengetahuan dalam mengendalikan pelajar bermasalah. Setelah mengikuti program LDP. Mereka berasa lebih tenang dan lebih berminat untuk meneruskan usaha mereka dalam menangani masalah pendidikan pelajar bermasalah. .

14 Minggu Peningkatan Profesionalisme di IPGM Malaysia ‡ Kursus-kursus yang ditawarkan .Pengayaan dalam Pendidikan Bahasa Melayu (SR) .Contoh LDP.Creative Teaching in Mathematics (SR) .Teater dalam Pendidikan Bahasa Melayu (SR) .Pendidikan Khas Disleksia (SR) .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (SR) .Media dalam Pend. Islam (SR) .

Telah disahkan jawatan. . Tidak terlibat dalam aktiviti yang akan mengganggu kehadiran. Tidak mengikuti LDP lain atau PJJ. Sijil SPM Ijazah/Diploma Perguruan/Sijil Perguruan Asas yang diiktiraf. Tidak dikenakan atau dalam proses tindakan tatatertib.‡ - Syarat dan Kelayakan Am Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Sedang berkhidmat dengan kerajaan Malaysia. Umur tidak lebih daripada 50 tahun.

daripada tinjauan ke atas penyelidikan pengkaji terdahulu.Rumusan ‡ Secara umumnya. Selain itu. program LDP yang dilaksanakan tertakluk kepada faktor-faktor tertentu untuk mempastikan keberkesanannya. ratarata mereka bersependapat bahawa program LDP berkesan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru .