TUTIRIAL Kelebihan dan Kelemahan Ujian Objektif Ujian objektif mempunyai beberapa kelebihan dan di antaranya ialah: a) Ujian

ini mempunyai objektif ujian tugas calon dan asas penilaian lebih jelas dan lebih tepat. b) Ia bebas daripada penyelewengan pemarkahan. Keadilan dari segi pemarkahan tersebut terjamin. c) Tidak menggalakkan penipuan. d) Ujian ini mempunyai nilai potensi diagnostik yang tinggi. e) Ia boleh diskor dengan tepat. f) Ia juga boleh diskor dengan menggunakan mesin dan tidak memerlukan orangorang yang terlatih. g) Pemeriksaan boleh dipercayai. h) Ujian ini bebas daripada artikulasi verbal. Ia tidak memerlukan kefasihan bahasa. i) Ia dapat mengukur proses mental yang tinggi. j) Ia memberi sumbangan kepada sampel isi yang luas. k) Ia dapat menyumbang kepada cara pengumpulan item yang baik. Di samping kelebihan dan kebaikkannya ini, terdapat juga kelemahan-kelemahan pada ujian objektif ini: a) Ia tidak dapat mengukur kebolehan pelajar memilih, mengatur dan membuat sentisis idea-idea dan melahirkannya secara sepadu. b) Ada kecenderungan menggalakkkan pelajar-pelajar meneka. c) Semasa menduduki peperiksaan calon terpaksa menggunakan banyak masa untuk membaca dan berfikir. d) Ujian ini memaksa guru-guru mengambil masa yang banyak untuk menyediakannya. Banyak tenaga yang digunakan. e) Ia tidak dapat mengukur keaslian.

Mereka boleh memilih aspek-aspek pembelajaran yang paling penting dan wajar. . salah tafsiran. Dari segi kelemahan-kelemahannya pula. ujian ini memperlihatkan: a) Nilai potensi diagnostik yang rendah b) Ia cenderung untuk menggalakkan penipuan. c) Ia berupaya memberi peluang kepada calon untuk menunjukkan kebolehannya. d) Pemeriksaan kurang boleh dipercayai. Ia mahal dan membosankan. b) Ujian jenis ini berupaya mengurangkan tekaan jawapan. Pelajar-pelajar boleh menghafaz karangan dan menuliskannya dalam ujian itu. d) Membolehkan calon-calon menggunakan pengetahuan dan kemahiran mereka menghampiri situasi sebenar. g) Ia mempunyai potensi untuk mengukur keaslian h) Tidak menggunakan masa yang banyak untukmenyediakannya. Ia memerlukan kefasihan berbahas. Ia memerlukan orang-orangyang terlatih. e) Berguna untuk mengesan punca kelemahan. c) Tidak boleh diskor dengan mesin. ujian jenis subjektif juga mempunyai kelebihan-kelebihannya yang tersendiri. g) Tidak bebas daripada artikulasi lisan. f) Ia memerlukan masa yang panjang bagi murid menjawabnya dan bagi pemeriksa memeriksanya. konsep-konsep yang samar-samar. mereka boleh mengemukakan pendapat dan sikapnya. mereka boleh mengelolakan pengetahuannya. e) Tidak dapat menyumbang kepada sample isi yang luas. Bilangan soalan yang dibina sedikit.Kelebihan dan kelemahan Ujian Subjektif Seperti ujian objektif. Antaranya ialah: a) Ia boleh dibina dengan mudah. dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian. f) Berguna untuk menggelakkan pemikiran pembelajaran pada peringkat atau proses mental yang tinggi.