1.

0 PENGENALAN

Pantun merupakan sebuah sastera rakyat yang boleh digunakan dengan seluas-luasnya di dalam masyarakat melayu dengan tidak kira apa tujuannya. Pantun dilahirkan untuk mewujudkan sesuatu maksud tertentu. Ia bertujuan memperindah lagi sesuatu ucapan. Dalam konteks ini, pantun sangat sesuai dengan jiwa orang Melayu kerana dapat menunjukkan keperibadian orang Melayu yang mempunyai kesenian serta kebudayaan sendiri. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenali dalam bahasa-bahasa Nusantara. Orang Melayu telah mencipta pantun dalam bentuk berangkap. Selain itu, pantun juga bertujuan untuk membicarakan tentang budi bahasa, kasih sayang masyarakat, adat istiadat, perkahwinan dan sebagainya. Dalam bahasa Jawa pula, pantun dikenali sebagaiparikan dan dalam bahasa Sunda dikenali sebagaipaparikan. Lazimnya pantun terdiri empat baris dan berakhir dengan pola a-b, ab. Pada zaman dahulu pantun merupakan sastera lisan, namun sekarang dijumpai dalam bentuk bertulis. Di samping itu juga, pantun mempunyai peranan tersendiri, iaitu pantun merupakan adat memelihara bahasa, menjadi penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih seseorang berfikir secara asosiatif, bahawa suatu kata akan memiliki kaitan dengan kata yang lain. Pantun juga merupakan warisan orang Melayu sejak dari dahulu lagi. Keindahan kata dalam khazanah bahasa melayu memperlihat daya cipta pemikiran dan falsafah masyarakat Melayu tradisional yang tinggi, asli dan bernilai seni.

1

2.0 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasabahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastera lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

2

Definisi pantun dapat kita ketahui dalam pelbagai sumber. Antaranya Kamus Dewan, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Zaaba. Menurut Kamus Dewan (1986:813), definisi pantun ialah "... sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai pembayang dan maksud ...".

manakala menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (hlm. 710), definisi pantun ialah,

"... sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja ...

dan akhir sekali menurut Zaaba (1965:218), definisi pantun ialah,

"... perkataan pantun itu pada mulanya dahulu dipakai orang dengan makna seperti, umpama, laksana ... " Menurut Dr. R. Brandstetter, berbangsa Swiss yang merupakan seorang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahawa pantun berasal dari akar kata tun, yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara, misalnya dalam bahasa Pampanga, tuntun bermaksud teratur; dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu; dalam bahasa Jawa Kuno, tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur dan matuntun yang berarti memimpin; dalam bahasa Toba pantun bermaksud kesopanan atau kehormatan. Dalam bahasa Melayu, pantun bermaksud quatrain, iaitu sajak berbaris empat, dengan rima a-b-a-b. Sedangkan dalam bahasa Sunda, pantun bermaksud cerita panjang yang bersajak dan diiringi oleh musik.

Menurut R. O. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahawasanya dalam bahasa Nusantara, kata-kata yang mempunyai akar kata yang bermaksud ³baris, garis´, selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa maupun puisi.

3

Tetapi. Teks-teks ini berusia sekitar empat ratus tahun. ke pantoong. dan biasanya tidak punya hubungan dengan bahagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. apabila bentuk ini menjadi bentuk antara suku dan bahasa/bangsa di Nusantara pada zaman Sriwijaya dan sebelumnya juga.Semua bentuk pantun terdiri atas dua bahagian: sampiran dan isi. yang memuatkan beberapa buah pantun. yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Sampiran adalah dua baris pertama. buku yang pertama ini hanya memuatkan sebait.1 SEJARAH PERKEMBANGAN PANTUN Berbagai-bagai istilah yang digunakan untuk betuk empat baris ini ± dari pantun ke panton. yang membezakannya ialah klu bagi teka-teki yang diberikan sama ada hanya pada isi sahaja mahupun sampiran beserta isi. Pangkal sejarah pantun terlindung oleh kabus waktu. dan tradisinya pula berpangkal kepada sastera tradisi lisan yang tidak dapat ditarikhkan. Dalam sastera Melayu bukti bertulis terawal kewujudannya dapat dilihat pada teks Hikayat Raja-raja Pasai dan Sulat al-Salatin. Antara contoh adalah pantun teka-teki. yang dicipta secara impromptu dan dijawab juga dalam bentuk yang 4 . Pantun dapat digunakan dalam pelbagai cara.0 SEJARAH PANTUN TEKA-TEKI 3. Dua baris terakhir merupakan isi. kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya). Namun begitu pantun yang dimuatkan sudah cukup canggih dan nampaknya datang dari suatu tradisi yang sudah matang dan halus. ke pantung. Dasar pembinaan pantun teka-teki sama dengan pantun yang lain. dan dalam versi Raffles 18nya buku kedua memuatkan hanya beberapa bait. yang membayangkan kerencaman dan juga pengggunaan dalam berbagai-bagai suku dan bahasa. maka pantun berkembang cepat dan membawa berbagai-bagai unsur dan kelainan sukuan/dialek/bahasa yang terus memperkayakannya. 3. Seterusnya pada dasarnya pantun adalah bentuk lisan. Tambahan pula di peringkat ini bangsa Nusantara tidak menulis atau mencatat tentang bentuk kesayangnanya.

dan diturunkan dalam citra dan makna yang dalam tapi estetis adalah sebab yang terpenting. ranting dan akar kayu yang mempunyai nama yang hampir sama dengan perasaan mereka. manurut kata Tenas Effendy. Seperti apa yang disebutkan di atas.¶ yang sekali lagi mempertegaskan falsafah alam dan manusia yang sama. Sebagai mengkonkeritkan pandangan hidup ini pantun juga mempersembahkan dua buah dunia ini . manusia Nusantara melihat alam sebagai cermin untuk keadaan dan makna hidup manusia. cara. Bahagian alamraya mendahului manusia. Kadang-kadang benda-benda alam ini menjadi lambang. Orang Minangkabau pula terkenal dengan peribahasanya. dan gema hakikatnya.¶ dengan jelas sekali membayangkan hakikat bahawa alam adalah cermin kepada kehidupan manusia. dan dilihat sebagai membayangkan nilai. Dalam tradisi begini sejarah tidak dipentingkan.sama. jelas lebih kukuh dan luas kehadirannya. Dia mengambil alam sebagai pembayang.melalui citra kelakuan. 5 . tabiat dan kehidupan manusia. Pergerakan sejarah selalunya menunjukkan arus yang bertentangan. Inilah suatu hubungan khusus manusia Melayu dengan alam. `Alam terkembang menjadi guru. latar. Apa yang dirasakan dengan ghairah. dan tamadun lembah Melayu pada waktu itu lebih berpengaruh sebagai pusat pentadbiraan dan kerajaan serta perdagangan. keadaan dan juga nasibnya. Kita tidak dapat mengesan asal usul bentuk pantun ini. Pepatah Melayu Riau `Kalau nak tengok perangai manusia/Tengoklah rimba¶dan `Berguru ke rimba/Bertanya ke yang tua¶. Dalam falsafah ini dunia terbagi dua ± bahagian alamraya dan bahagian manusia. dan `Kalau hendak mencari teladan/Masuklah ke hutan. bahawa kelompok-kelompok di daerah pergunungan dapat memepengaruhi kelompok di lembah. Tetapi. Tapi Brandstetter tidak menunjukkan bagaimana bentuk ini masuk ke dalam bahasa Melayu. Oleh yang demikian alamraya yang mencerminkan manusia ini dirubah menjadi metafora (bayang/kias/ibarat) dalam peribahasa dan pantun. Brandstetter cuba menghubungkannya kepada bahasa bunga/alam yang digunakan oleh anak-anak muda Batak sewaktu menghantar `surat cinta¶ kepada kekasih mereka dengan mengirimkan bungkusan yang berisikan daun. bagaimana bentuk ini telah berkembang.alamraya didahulukan sebagai bayangan/cermin/kiasan makna .

Seperti kita maklum inilah bentuk pantun yang terpilih dan diperkirakan yang tersempurna. Kita maklum. padi . Dalam cara berfikir pantun ada semacam skema untuk lambang-lambang atau asosiasi ini. bermula sebagai kuplet (dua kerat) yang tidak canggih. Bentuk ini berkembang pesat. tidak dapat dijadikan lagu. terutama setelah dibawa ke pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil di seluruh Nusantara. dengan menggandakan baris pembayang dan baris makna. puspa. kumbang. pendek dan hanya berisikan cebisan mentah dunia. yang menjadi penggoda dan kadangkadang sebagai pemangsa. dalam semua 6 . kembang menjadi lambang untuk wanita yang suci dan masih dara mungkin. kemungkinan besarnya.hati Aceh. Oleh kerana bentuk dua baris ini tidak terlalu mencabar jiwa seorang penyair maka pemantun awal telah bereksperimen dan menjadikanya bentuk empat baris. Iramanya kontot. ejekan terus/atau menyipi yang dapat dimasukkan dengan berkesan. Sekiranya kita meneymak khazanah pantun kita dapat membuat semacam rajah asosiasi seperti berikut: Jati. kontrasnya kasar dan patah-patah. pantun awal.Bunga. pungguk dan rama-rama pula mewakili lelaki. tiada kejutan. serta tidak banyak membenarkan unsur mainan. dan hampir semua pantun yang baik. Begitu juga dalam kuplet begini tiada suspens. sirih ± kasih sirih ± sedih meranti ± mati sutera ± dara tasik ± cantik kayu ± tahu kain -lain dan berpuluhan pasangan asosiasi lainnya. dan seterusnya dibawa oleh pelayar dan pedagang pulang ke kampung dan negerinya. seperti juga peribahasa awal.

tetapi dibenarkan mengulang silang baris-barisnya. dan yang wujud dalam bahasa Melayu dan dialek-dialeknya. dan tradisi ini bertembung dengan kesukaan orang Melayu menggunakan pantun untuk peribahasa. terkarang dalam bentuk ini. 20 kerat. kerana kita masih berada dalam bentuk empat baris. dan mengutip dari baris-baris yang telah berlalu ± dan dengan itu kita menjalinkan baris baru dengan baris lama. Saya percaya undang-undang awal ini pada umumnya agak prosaik. yang juga termasuk pepatah petitih ± sejenis undang atau penyukat nilai untuk masyarakat. Masyarakat yang sudah sedia tertawan oleh bunyi juga ditemukan dengan hakikat bahawa bentuk yang mudah cepat diingat. 10. kerana ruang tumpuan kita banyak dikhususkan ke sini. Setelah pantun menjadi 7 . Jerman. Dan apabila diberikan tiga baris pembayang terasa seperti cuba dimasukan suatu deretan peristiwa di dalamnya. tapi agak besar dan pergerakan pembayang kepada maksud agak lambam. Ternyata bentuk-bentuk ini juga terlalu besar untuk ditangkap ingatan khalayak. 12. Maka ada pemantun pula yang berksperimen dengan bentuk enam kerat. Bentuk ini memungkinkan lebih banyak permainan bunyi dan irama ± ulangan mencipta rentaknya sendiri dengan paralel dan kontras serta penyimpangan± sifat-sifat ini nampaknya disukai oleh pengarang pantoum Perancis. Namun begitu tradisi menyusun undang-undang mematang dan menghalus. dan akal kita cuba mengikut cerita ini.bidang. maka unsur-unsur puisi pun diserapkan ke dalam pepatah petitih. Inggeris dan Belanda. Bentuk ini sebenarnya cukup menarik. dan akalnya terlalu sibuk untuk memproses pembayang. Namun begitu imaginasi dan bakat penyair selalu subur. sehinggakan apabila sampai kepada baris-baris maksudnya maka tidak cukup perhatian dan pemusatan dapat diberikan lagi. maka sebahagian perhatian atau citranya sudah dilupakan dan dengan itu hubungannya menjadi loggar dan tidak terikat rapi lagi. Seperti disentuh sebelum ini pantun menawarkan wadah untuk undang-undang kampung dan masyarakat Melayu. Namum begitu pantun berkait lebih canggih. 8. Hal yang sama berlaku pada pantun 6. Tiga citra pembayang mungkin terlalu banyak untuk ingatan manusia yang terbiasa dengan hanya dua. dan merosakkan tujuan pembayangan. Seterusnya apabila kita menyeberang kepada maksud.

seperti saya pernah sebutkan. Dan kita juga saksikan bahawa bukan saja peribahasa dan pepatah yang dipantunkan.¶ digabungkan dan diberikan dua baris pembayang untuk melengkapkannya: Takar minyak sapi Dibubuh di atas geta. dalam bentuk rima abab. kerana pada kesannya rima bercanggahan ini menambah keadaan tidak menentunya makna pantun. Bentuk ini. maka papatah Melayu mendapat manfaat bentuk sukaramai ini. Yang bulat datang menggolek. Di peringkat ini seorang pendengar diangkat ke taraf awang-awangan ± dia hanya mempunyai pembayang. tapi tidak maknanya. Yang ada berulang-alik. kerana dia tidak tahu arah gerak pantun itu. 8 . Jadi dia digantung pada peringkat suspens. Yang pergi terbayang-bayang. Telunjuk merusak mata. kegiatan dan upacara mereka dirubah supaya dapat dipantunkan. Contoh berikut cuba memperlihatkan pergerakan dari pepatah menjadi pantun: Dua buah peribahasa `Pagar makan padi¶ dan `Telunjuk merusak mata. malah banyak lagi kebijaksanaan. Dia merasa tidak tenang. Pagar makan pagi. Alam dibaca sebagai cermin. Pada bahagian pertama beberapa citra yang tidak berhubungan diperkenalkan. misalnya dalam pantun ini: Meja diatur dengan kerusi. Yang pipih datang melayang. dan alam ini diterima sebagai pembayang untuk maksudnya nanti. Dua rima bertentangan ini malah membantu suspens ini. Atau pun lihat juga bait berikut. Dia diejek secara intelektual dan emosi.bentuk terpenting. mempunyai unsur pergerakan psikologikal.

tapi makna ini juga sering tidak langsung dan menyidir pula. Tapi syukurlan pantun ini pajangnya hanya empat kerat. Bunyi dan makna dua baris terakhir melalui bentuk yang menyimpul dan melonggarkan tegangan. 9 . mengejek. Laksana bunga menjadi peraksi. Dunia disempurnakan. Kalau kita diejek oleh dua baris di atas ini. Seumpama kain jadi basahan. sihir yang dibenarkan oleh lagu. dilengkapkan. yang diindahkan oleh bentuk yang memula. kerana kita tidak dapat membayangkan makna yang dimaksudkan. Seumpama kain jadi basahan. dalam dua kerat berikutnya yang mungkin muncul dalam 10 ± 20 saat kita akan diberikan makna itu.Tempat makan buah-buahan. rujukan ibarat. mencipta tegangan dan setelah itu menyelesaiknnya. yang belum lengkap diimbangkan. kita akan merasakan suatu kegelisahan sematik. Inilah sihir kiasan. Laksana bunga menjadi peraksi.

di Merlimau. Lahad Datu. seperti yang dilakukan oleh Abdullah Munsyi dalam kapalnya ke Terengganu dan Kelantan. sejarah pantun terjalin dalam 10 . Seterusnya bait-bait ini akan dibawa ke kampung lainnya. Sekiranya pantun ini sampai ke pasar maka khalayaknya akan lebih besar. Malaysia dan Indonesia sering belayar dari sebuah keluarga di sebuah negeri ke kelurga mereka di negeri yang lain. seniman yang bercerita dari kampung ke kampung juga jelas terlibat dalam penyebarannya. sagu dan barang dagangan ialah pantun-pantun dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Bajau. di tepi sungai Jambi atau Musi. Kedua. selain ikan. dan tempat sendiri dimasukkan. Bait-bait yang baik. perjalanan. di Bukit Tinggi. hidup bersama akan diingat dan dipanjangkan. pedagang akan membawanya pulang ke kampung sendiri. di Tebing Tinggi. Yang indah dan menyentuh perasaan akan diingati oleh khalayak dan cuba dibawa pulang dan digunakan. Yang indah akan diingat dan dinyanyikan. yang dikarang seniman berbakat. kaum Bajau laut yang yang tinggal di pantai-pantai Filipina. penglipur lara. Jadi yang menyentuh rasa asmara. makna dan keadaan orang berdagang. akan diingat oleh khalayak setempat beberapa bulan setelah pertunjukan mereka sudah selesai. Di kampung itu baris mungkin dirobah. terkaan saya ialah. dan variasi peribadi diwujudkan secara sedar atau tidak sedar. Di Sintang yang berada di tengah Pulau Kalimantan tengah. nilai-nilai agama. Mengikut seorang nelayan di utara Maumere. dan dikir barat yang berpindah randah dari sebuah kampung ke sebuah kampung lainnya untuk mengadakan pertunjukan mereka sudah pasti memainkan peranan besar dalam penyebaran bentuk ini. Di antara yang dibawanya. Jadi pedagang dan pelayar adalah alat penyebaran yang penting.2 PENYEBARAN Pantun mungkin dicipta di mana-mana. kumpulan makyong. tok selampit. atau yang dikutip dalam perjalanan. gendang Sarawak. dondang sayang. atau dibawa ke pelabuhan dan dibawa belayar. di Bima. atau di Ketapang. Kadang-kadang ingatan tidak terlalu sempurna.3. Di pasar. tukang kaba. Menado. dalang wayang kulit. Flores. di kampung terpencil. Penghibur ± tukang cerita. rujukan tempat akan dipinda.

pendidik moral. Tiada bentuk lain. Pantun adalah alat ucapan terpenting orang Melayu. iklan. kehalusan cara dan kesempurnaan pemikirannya seperti yang dibuktikan oleh pantun. yang menyentuh bahagian-bahagian penting kehidupan manusia. Pada pendapat saya tiada sebuah bentuk pantun lain pun di dalam sastera dunia yang memainkan peranaan yang begitu total. begitu juga sejarah emosi sesuatu bangsa. lagu. walau pun hikayat dan syair epik. yang dapat membayangkan keluasan daerah. dalam daun ada makna. Betapa luas bentuk dan kegunaannya. Minta daun diberi daun. Apabila pantun memasuki dunia bertulis kemungkinan fungsinya juga berganda. kekasih yang ghairah atau tersiksa. dan akhirnya telah dicipta dalam bahasa Iban tempatan dan dalam bahasa Melayu Sintang. Di sinilah dia menjadi ahli falsafah. anak kecil dan pengail di kuala yang merenung nasibnya. Dalam pantun ada bicara. Sonnet yang popular di Eropah lebih merupakan 11 . pemerhati dunia. orang tua. dalam pantun ada bicara. majalah dan juga internet. pencipta nilai. pertamanya cabang lisannya. buku. Pantun juga memasuki dunia naratif. Seperti di tempat-tempat lain juga pantun menawan pendengarnya. Di alaf ini semua cara ini sah dan berkesan dalam penyebarannya. Dalam dunia kontemporer pantun masih popular di radio. dan setelah itu. Di pihak lain kita maklum bahawa pantun memainkan peranan penting pada hampir setiap peringkat kehidupannya. Selain hal-hal agama mereka telah ditanya tentang hal-hal yang menarik di tempat asal-usul mereka dan telah diberitahu tentang pantun.sejarah penyebaran agama oleh pendakwah Johor dan Banjar. Ilmu dikekalkan di dalamnya. yang mengandungi banyak unsur Dayak. tv. Dalam daun buah bidara. Minta pantun diberi pantun. yang bersifat bertulis.

Pomona. Iranun. Inilah satu-satunya bentuk bersama di Nusantara ± yang digunakan sebahagian besar suku-sukunya. seperti sebuah bahasa kebangsaan pantun juga menyatukan. selain dalam bahasa dan dialek sukuan. Dan cukup menarik juga perkongsian ini bukan saja perkongsian mendatar. di pohon bunga musim gugur. begitu Bidayuh di Sarawak. dan ditulis sebagai surat cinta. kekasih dan si duda yang sedang merana. Dalam bandingannya kita saksikan pantun telah meresap ke dalam semua kelas ± raja dan bangsawan. Seterusnya. Perlis. Bali. tetapi seperti kita sedar perkongsian ini juga menjadi keterlibatan yang vertikal. adalah bentuk tulisan yang canggih. Dan yang disatukan bukan saja suku dan bangsa-bangsa dalam satu negeri ± Malaysia dan Indonesia. dan sekali lagi muncul dalam keadaan dan situasi peraduan. Dewasa ini pantun diciptakan. tetapi oleh 12 . Oleh itu. Sangihe-Talaud. pertemuan di antara orang-orang yang canggih puisinya. Apabila digunakan di sekolah pantun terus menjadi hak semua bangsa di seluruh Malaysia dan Nusantara. Makasar. tetapi juga semua peringkat umur. Haiku yang juga sama popular dan digunakan di bnayak negara dunia. Deli dan Minangkabau. Bukan saja semua kelas diresapi. Serawai. mendalam dan penuh ghariah. Demikianlah bentuk ini menjadi bentuk bersama di pelabuhan dan kota ± dan dikongsi di sana oleh berbagai-bagai suku dan bangsa. anak-anak dan orang tua. Jawa. petani dan nelayan. Kelantan. di pihak lain lagi semua suku menjadi kawan kongsinyanya. pada tahap-tahap penting. dalam sebahagian besar bahasanya. Walau dituliskan di rumah-rumah bekas penyair penting. Tapi sonnet tidak menyerap masuk ke dalam kehidupan seluruh manusia. Minangkabau. sebagai sambungan kepada tradisi perkongsian yang sudah lama wujud. Orang Ambon amat terkenal kerana pantun mereka. orang Bima. juga dalam bahasa Melayu-Indonesia moden.bentuk kelas menengah atas yang dituliskan untuk mempamerkan kemamapuan berpuisi dan menggunakan metafor indah ± lihat misalnya sonnet terkenal oleh Shakespeare. namun puisi ini masih terpisah dari bentangan hidup yang luas manusia Jepun.

seperti dikutip oleh Pak Wan Khazim. Brunei dan mengikut sumbernya. Nampak dari Si Angsa Dua Hancur badan dikandung tanah `Body¶ yang baik dikenang juga.0 FUNGSI DAN JENIS PANTUN 13 . syukurlah. dan kita tidak harus mengikat pemantun baru kita. Singapura. dan telah mencipta bunga-bunga ajaibnya. Pantun akan terus hidup sekiranya orang Nusantara atau Eropah merasakan bahawa bentuknya bukan hak kumpulan tertentu sahaja. Indonesia. Saya tidak terlalu risau bahawa sebuah pantun terkenal dirubah menjadi. dewasa dan juga oleh ahli politik di Parlimen. Pulau Pandan jauh ke tengah. tetapi adalah hak bersama ± boleh digunakan oleh anak-anak kecil.kerana pantun mempunyai pemakai di Thailand. pen biru Mak marah. Malaysia. 4. I love you. kita sedang saksikan hakikat bahawa pantun melimpah ruah dalam suatu kesuburan Nusantara yang mengagumkan. juga di Filipina (tanaga) maka kita disatukan oleh suatu alat penyatu yang tiada tolok bandingnya. Sekarang. Pen merah. Sekiraya kita hadkannya kepada orang-orang yang canggih pengetahuan bahasa dan kiasannya maka pantun akan menjadi hak beberapa kumpulan hanya. Atau oleh pantun berikut yang popular di antara anak-anak sekolah sudah lebih sepuluh tahun. Pantun tidak mengikat. Peluang luar biasa yang ditawarkan oleh bentuk ini sudah wujud beberapa ribu tahun.

Dalam masyarakat Melayu. Justeru. jenaka. Air melurut di tepian mandi. Penggunaan pantun dalam menyampaikan sindiran bertujuan agar yang kena sindir atau yang kena nasihat itu tidak marah. Kembang berseri bunga senduduk. dalam upacara yang tertentu atau untuk menyampaikan sesuatu dalam maksud termasuk kiasan atau sindiran. Keadaan pantun dilafaz menjadi pertimbangan dalam penyampaikan isi pantun. Antara fungsi pantun dalam masyarakat adalah untuk mendidik.Pantun Melayu terdiri daripada beberapa jenis pantun seperti pantun adat. seseorang yang akan menyampai atau melafazkan pantun juga harus memerhatikan isi pantun. Pantun Melayu yang dicipta oleh masyarakat Melayu dahulu mempunyai beberapa fungsi. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. Sebagai golongan yang µmakan garam¶ terlebih dahulu pastinya mereka mempunyai pelbagai pengalaman hidup dan amat peka terhadap perubahan sesuatu perkara. mereka akan menggunakan pantun sebagai alat untuk menyampaikan nasihat dan didikan. Sesungguhnya. jika mereka mendapati ada sesuatu perkara yang tidak kena atau bertujuan untuk memberikan peringatan kepada golongan muda atau kanak-kanak. Jika hal ini tidak diberi perhatian oleh orang yang melafazkan pantun. nasihat. Begitu juga jika melafazkan pantun berkaitan dengan budi dan jenaka. pantun merupakan satu corak komunikasi berseni yang digunakan di tempat yang tertentu. Cara melafazkan pantun harus dijaga agar maksud atau tujuan sesuatu pantun itu dilafazkan sampai kepada pendengar. Diingatkan di sini. agama. tetapi sebaliknya mempunyai azam untuk membaiki perbuatan dan perangai yang tidak disukai. Setiap pantun yang dicipta mempunyai fungsi atau kegunaannya sendiri. Masyarakat Melayu terutamanya golongan tua kaya dengan pelbagai nasihat. dikhuatiri akan menimbulkan salah faham kepada pendengar terutama pantun yang berkaitan dengan sindiran dan nasihat. 14 . budi dan teka-teki.

sayang. Kalau hidup hendak selamat. Taat selalu perintah Tuhan. Sebagai contoh. berbunga-bunga. Semakin berisi semakin tunduk. 15 .Elok diturut resmi padi. puji-pujian yang menggambarkan perasaan kasih. Cincin permata jatuh ke ruang. dapatlah kita lihat daripada pantun Melayu lama di bawah ini. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. Burung puyuh di atas dahan. Pantun di atas menggambarkan nasihat orang yang melafazkan pantun kepada pasangannya yang kerinduan tidak kira sama ada pasangan kekasih atau suami isteri atau anak kepada ibu bapanya. Pantun Melayu juga digunakan untuk meluahkan perasaan kasih sayang dalam kalangan masyarakat Melayu tanpa kira batasan sama ada rasa sayang teruna kepada dara. Sungguh indah pintu dipahat. cinta dan rindu yang mendalam. Kalau rindu sebut namaku. Antara lain adalah untuk meluahkan kasih saying dan rindu. suami kepada isteri atau anak kepada ibu dan bapa. Air mata jangan dibuang. Selain pantun nasihat. Ribu-ribu pokok mengkudu. Pantun agama yang dicipta selalunya memberikan peringatan dan pedoman kepada semua lapisan masyarakat agar tidak tersasar ke jalan yang salah. pantun agama juga dicipta oleh masyarakat dahulu untuk tujuan mendidik. Pantun-pantun sebegini akan disulami dengan kata-kata yang indah.

Hutang budi dibawa mati. Sebagai contoh. bertunang sehinggalah majlis perkahwinan. 16 . Masyarakat Melayu sememangnya mementingkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam majlis merisik. Hancur badan dikandung tanah. Masak sebiji di atas peti.Selain itu. Kedua-dua rangkap pantun di atas memperlihatkan masyarakat Melayu zaman dahulu memandang tinggi orang yang berbudi lebih daripada segalanya. Pantun-pantun sebegini dikenali sebagai pantun adat. pantun akan dilafazkan sebagai mukadimah atau pembuka kata sebagai tanda meminta kebenaran atau untuk menyampaikan maksud di hati. fungsi pantun juga adalah untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih. dapatlah kita lihat dalam pantun Melayu lama di bawah ini yang kerapkali dilafazkan dalam majlis merisik sehingga sekarang ini. Budi yang baik dikenang juga. banyak dapat kita lihat pantun Melayu yang dicipta untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa atau berbudi. Gunung Daik bercabang tiga. Fungsi pantun yang lain juga adalah untuk adat-istiadat. Masyarakat Melayu juga terkenal sebagai masyarakat yang tahu mengenang budi dan jasa. pantun juga memainkan peranan yang penting dalam upacara yang melibatkan adat istiadat. Oleh itu. Pulau Pandan jauh ke tengah. Oleh itu. Hutang emas boleh dibayar. Antara pantun yang popular sehingga sekarang ini adalah seperti pantun di bawah: Pisang emas dibawa belayar.

Pantun juga digunakan untuk menguji minda dan mencabar ketangkasan fikiran. kecewa dan dukacita terhadap sesuatu dengan penyusunan kata-kata yang indah. Kain sekodi dibawa sama. Pantun juga digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menggambarkan rasa tidak puas hati terhadap sesuatu dengan bahasa yang berselindung atau dengan kata lain secara tidak berterus terang. Apakah binatang keris di kaki? 17 . Kalau tuan pergi ke kedai. Kalau tuan bijak pandai. Sudah dapat gading bertuah. masyarakat Melayu dapat menyembunyikan perasaan sebenar sama ada kesal. Datang kami membawa hajat. Selain itu. Melalui pantun. Buah langsat kuning mencelah. Pantun yang menguji minda ini dinamakan pantun teka-teki.Tok Sami ke Teluk Lipat. Belikan saya buah keranji. Perhatikan pantun sindiran Melayu lama di bawah ini yang masih kita gunakan sehingga sekarang. Tanduk tidak berguna lagi. Antara contoh pantun Melayu lama yang masih diingati ialah. Pantunpantun sebegini amat digemari ramai terutama golongan kanak-kanak. Kalau sudi minta terima. Senduduk tidak berbunga lagi. pantun juga digunakan untuk sindiran dan tempelak. Hal ini bertujuan mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara mereka.

Pada zaman dahulu. masyarakat Melayu akan berhibur dengan melafazkan pantun-pantun bersifat jenaka atau mengusik. Kucing tidur bangkit terkejut. Melihat tikus pandai bersilat. Contohnya seperti pantun Melayu lama di bawah yang sememangnya kita ingat sejak kecil lagi. 18 . Dayang tolong menghalau lalat.Fungsi pantun yang lain ialah untuktujuan hiburan. Ada juga pantun yang dijadikan lagu untuk hiburan seperti lagu Dondang Sayang yang popular dalam kalangan Baba Nyonya. Tuan Puteri memasang panjut.

1 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI Pantun teka-teki merupakan serangkap pantun yang direka khas untuk menguji tahap keupayaan minda dan daya imaginative kanak-kanak. kita dapat lihat bahawa klu bagi jawapan bagi soalan teka-teki ini yang terletak di rangkap dua yang terakhir. empat kerat.0 PANTUN TEKA-TEKI 5. Jawapan bagi pantun teka-teki ini ialah µgigi¶. Melihat koyak pada seluar. enam kerat dan seterusnya. Orang putih duduk sederet. Pagar di dalam tebing di luar? Melalui pantun teka-teki ini.5. Antara contoh pantun teka-teki ialah: Minah ketawa terjerit-jerit.2 PERANAN PANTUN TEKA-TEKI DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 19 . Setiap rangkap ataupun dua rangkap yang terakhir bagi pantun empat kerap terselit soalan ataupun klu bagi sesuatu teka-teki. Pantun teka-teki ini boleh merangkumi dua kerat. 5.

1 PERKEMBANGAN EMOSI Emosi adalah penggerak utama bagi menggambarkan tingkahlaku kanak-kanak.2. marah. segala situasi yang berlaku di sekeliling baik dari aspek perubahan biologi akan mendorong pembentukan emosi dalam sesuatu masa sama ada sedih. Pantun teka-teki boleh digunakan sebagai modul atau bahan dalam proses pembelajaran sekiranya guru mengambil inisiatif dan bersikap kreatif. social serta intelek. Pantun teka-teki dapat merangsang dan membantu perkembangan kanak-kanak dari segi emosi. kecewa dan sebagainya.Pantun teka-teki dapat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kanakkanak sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Ini kerana menerusi emosi yang dilahirkan mereka dapat menonjolkan segala bentuk perkara yang dirasai serta yang difikirkan. 5. Kebolehan untuk menunjukan emosi telah sedia ada pada bayi 20 . Dengan itu.

bentuk susunan ayat dan perkataan yang digunakan melucukan itu dapat membangkitkan perasaan gembira kepada kanak-kanak. kanak-kanak akan dapat mengenal erti kegembiraan dengan meluahkannya melalui ketawa. pantun teka-teki bukan sahaja digunakan untuk menguji minda. Buku pantun teki-teki ini merupakan salah satu modul atau bahan yang dapat membantu kanak-kanak dalam perkembangan emosi mereka. Ini kerana pantun teka-teki dapat menggembangkan perasaan kegembiraan jika didengari dan dihayati. Mereka mungkin akan menyimpan emosi mereka di dalam hati sehingga semuanya terkumpul dan membantut perkembangan emosi mereka atupun meluahkan emosi mereka secara tidak terkawal. ia juga digunakan sebagai satu hiburan pada masyarakat. Perkembangan emosi kanak-kanak terdiri daripada perasaan sedih. 21 . Perkembangan emosi kanak-kanak meningkat seiring dengan umur mereka. Kanak-kanak masih lagi tidak mahir dalam mengawal emosi mereka. gembira. Terdapat pelbagai modul atau bahan yang telah direka untuk membantu kanak-kanak mengeksprasikan emosi mereka. Hampir semua pantun teka-teki direka dan digubah agar berbunyi lucu. kanak-kanak akan merasai perasaan gembira. Pada zaman dahulu. Melalui pantun teka-teki ini. Dengan ini. Pantun teka-teki dapat membantu mereka sebagai alat kepada guru untuk mengajar kepada kanak-kanak bagaimana menghandali emosi mereka iaitu gembira dengan cara selamat. Keupayaan ini merupakan satu daripada proses perkembangan yang tidak perlu diajar atau diperlajari. Ini kerana.yang baru dilahirkan. dengki dan banyak lagi. Rangkap setiap pantun mempunyai nada dan ayat ataupun perkataan yang digunakan menggambarkan kegembiraan. cemburu.

2. Walaupun aktiviti menjawab pantun tekateki dapat diselesaikan seorang diri. aktiviti bermain. persahabatan dan perhubungan dengan rakan sebaya.2 PERKEMBANGAN SOSIAL Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. perkembangan kongnisi sosial. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. Pendek kata perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. tetapi ia akan menjadi lebih memuaskan sekiranya diselesaikan bersama rakan ataupun rakan dapat menyoal pantun teka-teki tersebut manakala 22 . Pantun teka-teki memberikan perasaan seronok dan akhirnya kepuasan kepada seseorang sekiranya berjaya menyelesaikan teka-teki tersebut.5.

Ini dapat merapatkan lagi hubungan persahabatan antara kanak-kanak dengan rakan kerana cara bagi kanak-kanak dalam mencari kawan adalah bermain. kanak-kanak dapat berinteraksi dan bersosial dengan kanak-kanak yang lain. Perkembangan social kanak-kanak bergantung dengan cara kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain kerana dengan ini barulah kanak-kanak dapat berlatih untuk menyediakan dan melatih diri agar mereka dapat menyesuaikan diri untuk bergaul dan mencipta tempat untuk diri mereka dalam masyarakat.yang lain menjawabnya. Dengan buku pantun teka-teki ini. 23 . Perkembangan social kanak-kanak penting untuk memastikan kanak-kanak berkembang menjadi seorang yang µwell-rounded¶.

Pantun teka-teki dapat membantu dalam perkembangan intelek kanak-kanak adalah melalui menguji keupayaan kanak-kanak menyelesaikan teka-teki yang diberikan. menaakul.5. Perkara yang perlu diperhati ketika hendak menyelesaikan pantun teka-teki ialah klu yang diberikan kerana klu ini selalunya direka untuk tujuan mengelirukan kanak-kanak. kemahiran belajar dan motivasi. Proses berfikir ini penting kerana bukan sahaja dapat meningkan intelek kanak-kanak malah mengajar kanak-kanak untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara. 24 . Ini dapat mengajar kanak-kanak supaya mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu perkara atau perbuatan yang membahayakan kesihatan dan keselamatan mereka. menganalisa. Perkembangan intelek kanak-kanak dapat berkembang dengan baik melalui pantun tekateki ini kerana ia dapat mencabar kanak-kanak untuk berfikir dan menggunakan kuasa otak.3 PERKEMBANGAN INTELEK Perkembangan intelek boleh juga dipanggil perkembangan kognitif. Kanak-kanak perlu membuka minda dan menjadi kreatif kerana jawapan bagi pantun teka-teki selalunya terselit di dalam ayat itu sendiri. Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir. kanak-kanak mengalami proses berfikir dalam menyelesaikan pantun teka-teki yang diberikan. Dengan ini. menyelesaikan masalah dan sebagainya pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.2. membentuk konsep.

6.0 PENUTUP 25 .

sebagus manapun modul atau bahan tersebut jika tidak digunakan mengikut potensi yang ada. Buku pantun teka-teki ini dapat dijadikan modul atau bahan kepada para guru untuk meningkatkan tahap perkembangan kanak-kanak. Buku mengenai pantun teka-teki ini hanya dapat membantu kanak-kanak dalam proses perkembangan mereka secara terhad.Pantun teka-teki telah dibuktikan dapat membantu perkembangan kanak-kanak dalam setiap bidang iaitu emosi. Ini kerana. ianya terpulang kepada guru untuk menggunakannya sepenuhnya modul atau bahan yang telah disediakan ataupun hanya menjadi sebagai bahan pameran sahaja. Walaupun telah diberikan modul atau bahan. Guru seharusnya kreatif dan bijak menggunakan modul atau bahan yang disediakan dalam pelbagai cara dan situasi. social dan juga intelek. Semuanya terpulang kepada guru kerana mereka adalah pengajar dan sepatutnya mahir dalam menggunakan segala bahan atau modul yang sedia ada. LAMPIRAN 26 . ia akan menjadi bahan perhiasan semata-mata.

Modul buku teka-teki 27 .

Kertas berwarna Gam gajah 28 .

Gunting Gam 29 .

Bahan yang digunakan 30 .

scribd.2003.Kompleks Dawana.BIBLIOGRAFI Abdul Halim ³R´.usm.mutiara sastera melayu tradisional.Dewama Sdn. http://www.Kuala Lumpur.kajian pantun melayu.com/journal/item/5/Pantun_dan_Syair_dalam_Kesusastraan_Melayu _Klasik 31 .Selangor Darul Ehsan.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementeriaan Pelajaran.pantun serbanika.Bhd.asp http://mediasauna.my/makalah3-7.Majid. Omardin Haji Asha¶ari.com/doc/5364483/-Pantun-Budi http://pantun.1961.Malaya Publishing House Limited. Adnan Abd.multiply.1968.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful