1.

0 PENGENALAN

Pantun merupakan sebuah sastera rakyat yang boleh digunakan dengan seluas-luasnya di dalam masyarakat melayu dengan tidak kira apa tujuannya. Pantun dilahirkan untuk mewujudkan sesuatu maksud tertentu. Ia bertujuan memperindah lagi sesuatu ucapan. Dalam konteks ini, pantun sangat sesuai dengan jiwa orang Melayu kerana dapat menunjukkan keperibadian orang Melayu yang mempunyai kesenian serta kebudayaan sendiri. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenali dalam bahasa-bahasa Nusantara. Orang Melayu telah mencipta pantun dalam bentuk berangkap. Selain itu, pantun juga bertujuan untuk membicarakan tentang budi bahasa, kasih sayang masyarakat, adat istiadat, perkahwinan dan sebagainya. Dalam bahasa Jawa pula, pantun dikenali sebagaiparikan dan dalam bahasa Sunda dikenali sebagaipaparikan. Lazimnya pantun terdiri empat baris dan berakhir dengan pola a-b, ab. Pada zaman dahulu pantun merupakan sastera lisan, namun sekarang dijumpai dalam bentuk bertulis. Di samping itu juga, pantun mempunyai peranan tersendiri, iaitu pantun merupakan adat memelihara bahasa, menjadi penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih seseorang berfikir secara asosiatif, bahawa suatu kata akan memiliki kaitan dengan kata yang lain. Pantun juga merupakan warisan orang Melayu sejak dari dahulu lagi. Keindahan kata dalam khazanah bahasa melayu memperlihat daya cipta pemikiran dan falsafah masyarakat Melayu tradisional yang tinggi, asli dan bernilai seni.

1

2.0 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasabahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastera lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

2

Definisi pantun dapat kita ketahui dalam pelbagai sumber. Antaranya Kamus Dewan, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Zaaba. Menurut Kamus Dewan (1986:813), definisi pantun ialah "... sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai pembayang dan maksud ...".

manakala menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (hlm. 710), definisi pantun ialah,

"... sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja ...

dan akhir sekali menurut Zaaba (1965:218), definisi pantun ialah,

"... perkataan pantun itu pada mulanya dahulu dipakai orang dengan makna seperti, umpama, laksana ... " Menurut Dr. R. Brandstetter, berbangsa Swiss yang merupakan seorang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahawa pantun berasal dari akar kata tun, yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara, misalnya dalam bahasa Pampanga, tuntun bermaksud teratur; dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu; dalam bahasa Jawa Kuno, tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur dan matuntun yang berarti memimpin; dalam bahasa Toba pantun bermaksud kesopanan atau kehormatan. Dalam bahasa Melayu, pantun bermaksud quatrain, iaitu sajak berbaris empat, dengan rima a-b-a-b. Sedangkan dalam bahasa Sunda, pantun bermaksud cerita panjang yang bersajak dan diiringi oleh musik.

Menurut R. O. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahawasanya dalam bahasa Nusantara, kata-kata yang mempunyai akar kata yang bermaksud ³baris, garis´, selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa maupun puisi.

3

apabila bentuk ini menjadi bentuk antara suku dan bahasa/bangsa di Nusantara pada zaman Sriwijaya dan sebelumnya juga. buku yang pertama ini hanya memuatkan sebait. Seterusnya pada dasarnya pantun adalah bentuk lisan.1 SEJARAH PERKEMBANGAN PANTUN Berbagai-bagai istilah yang digunakan untuk betuk empat baris ini ± dari pantun ke panton. dan biasanya tidak punya hubungan dengan bahagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak.Semua bentuk pantun terdiri atas dua bahagian: sampiran dan isi. yang membayangkan kerencaman dan juga pengggunaan dalam berbagai-bagai suku dan bahasa. kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya). Dua baris terakhir merupakan isi. dan tradisinya pula berpangkal kepada sastera tradisi lisan yang tidak dapat ditarikhkan. yang memuatkan beberapa buah pantun. maka pantun berkembang cepat dan membawa berbagai-bagai unsur dan kelainan sukuan/dialek/bahasa yang terus memperkayakannya. Pangkal sejarah pantun terlindung oleh kabus waktu. Dasar pembinaan pantun teka-teki sama dengan pantun yang lain.0 SEJARAH PANTUN TEKA-TEKI 3. Dalam sastera Melayu bukti bertulis terawal kewujudannya dapat dilihat pada teks Hikayat Raja-raja Pasai dan Sulat al-Salatin. yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. yang dicipta secara impromptu dan dijawab juga dalam bentuk yang 4 . Antara contoh adalah pantun teka-teki. Pantun dapat digunakan dalam pelbagai cara. dan dalam versi Raffles 18nya buku kedua memuatkan hanya beberapa bait. Namun begitu pantun yang dimuatkan sudah cukup canggih dan nampaknya datang dari suatu tradisi yang sudah matang dan halus. ke pantung. Tambahan pula di peringkat ini bangsa Nusantara tidak menulis atau mencatat tentang bentuk kesayangnanya. 3. Sampiran adalah dua baris pertama. Tetapi. ke pantoong. Teks-teks ini berusia sekitar empat ratus tahun. yang membezakannya ialah klu bagi teka-teki yang diberikan sama ada hanya pada isi sahaja mahupun sampiran beserta isi.

Kadang-kadang benda-benda alam ini menjadi lambang. Dia mengambil alam sebagai pembayang. bahawa kelompok-kelompok di daerah pergunungan dapat memepengaruhi kelompok di lembah.¶ dengan jelas sekali membayangkan hakikat bahawa alam adalah cermin kepada kehidupan manusia. latar. Pepatah Melayu Riau `Kalau nak tengok perangai manusia/Tengoklah rimba¶dan `Berguru ke rimba/Bertanya ke yang tua¶. 5 . Brandstetter cuba menghubungkannya kepada bahasa bunga/alam yang digunakan oleh anak-anak muda Batak sewaktu menghantar `surat cinta¶ kepada kekasih mereka dengan mengirimkan bungkusan yang berisikan daun. bagaimana bentuk ini telah berkembang. dan tamadun lembah Melayu pada waktu itu lebih berpengaruh sebagai pusat pentadbiraan dan kerajaan serta perdagangan. Sebagai mengkonkeritkan pandangan hidup ini pantun juga mempersembahkan dua buah dunia ini . dan gema hakikatnya. dan `Kalau hendak mencari teladan/Masuklah ke hutan.alamraya didahulukan sebagai bayangan/cermin/kiasan makna . `Alam terkembang menjadi guru. cara. Bahagian alamraya mendahului manusia. Pergerakan sejarah selalunya menunjukkan arus yang bertentangan. Tetapi. Tapi Brandstetter tidak menunjukkan bagaimana bentuk ini masuk ke dalam bahasa Melayu. Kita tidak dapat mengesan asal usul bentuk pantun ini. ranting dan akar kayu yang mempunyai nama yang hampir sama dengan perasaan mereka. keadaan dan juga nasibnya. Dalam falsafah ini dunia terbagi dua ± bahagian alamraya dan bahagian manusia. tabiat dan kehidupan manusia. dan dilihat sebagai membayangkan nilai. manusia Nusantara melihat alam sebagai cermin untuk keadaan dan makna hidup manusia. Inilah suatu hubungan khusus manusia Melayu dengan alam. Apa yang dirasakan dengan ghairah. jelas lebih kukuh dan luas kehadirannya.¶ yang sekali lagi mempertegaskan falsafah alam dan manusia yang sama.melalui citra kelakuan. Dalam tradisi begini sejarah tidak dipentingkan. Seperti apa yang disebutkan di atas. Oleh yang demikian alamraya yang mencerminkan manusia ini dirubah menjadi metafora (bayang/kias/ibarat) dalam peribahasa dan pantun.sama. manurut kata Tenas Effendy. dan diturunkan dalam citra dan makna yang dalam tapi estetis adalah sebab yang terpenting. Orang Minangkabau pula terkenal dengan peribahasanya.

padi . seperti juga peribahasa awal. sirih ± kasih sirih ± sedih meranti ± mati sutera ± dara tasik ± cantik kayu ± tahu kain -lain dan berpuluhan pasangan asosiasi lainnya.hati Aceh. pendek dan hanya berisikan cebisan mentah dunia. dengan menggandakan baris pembayang dan baris makna. terutama setelah dibawa ke pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil di seluruh Nusantara. tidak dapat dijadikan lagu. pantun awal. ejekan terus/atau menyipi yang dapat dimasukkan dengan berkesan. kemungkinan besarnya.Bunga. dan seterusnya dibawa oleh pelayar dan pedagang pulang ke kampung dan negerinya. kembang menjadi lambang untuk wanita yang suci dan masih dara mungkin. yang menjadi penggoda dan kadangkadang sebagai pemangsa. bermula sebagai kuplet (dua kerat) yang tidak canggih. kontrasnya kasar dan patah-patah. Sekiranya kita meneymak khazanah pantun kita dapat membuat semacam rajah asosiasi seperti berikut: Jati. serta tidak banyak membenarkan unsur mainan. pungguk dan rama-rama pula mewakili lelaki. Dalam cara berfikir pantun ada semacam skema untuk lambang-lambang atau asosiasi ini. dalam semua 6 . Seperti kita maklum inilah bentuk pantun yang terpilih dan diperkirakan yang tersempurna. Oleh kerana bentuk dua baris ini tidak terlalu mencabar jiwa seorang penyair maka pemantun awal telah bereksperimen dan menjadikanya bentuk empat baris. kumbang. puspa. dan hampir semua pantun yang baik. tiada kejutan. Iramanya kontot. Begitu juga dalam kuplet begini tiada suspens. Kita maklum. Bentuk ini berkembang pesat.

tapi agak besar dan pergerakan pembayang kepada maksud agak lambam. Masyarakat yang sudah sedia tertawan oleh bunyi juga ditemukan dengan hakikat bahawa bentuk yang mudah cepat diingat. maka unsur-unsur puisi pun diserapkan ke dalam pepatah petitih. 20 kerat. kerana kita masih berada dalam bentuk empat baris. dan tradisi ini bertembung dengan kesukaan orang Melayu menggunakan pantun untuk peribahasa. terkarang dalam bentuk ini. Jerman. Maka ada pemantun pula yang berksperimen dengan bentuk enam kerat. dan mengutip dari baris-baris yang telah berlalu ± dan dengan itu kita menjalinkan baris baru dengan baris lama. Seterusnya apabila kita menyeberang kepada maksud. 8. tetapi dibenarkan mengulang silang baris-barisnya. dan akal kita cuba mengikut cerita ini. Inggeris dan Belanda. Namum begitu pantun berkait lebih canggih. Dan apabila diberikan tiga baris pembayang terasa seperti cuba dimasukan suatu deretan peristiwa di dalamnya. dan yang wujud dalam bahasa Melayu dan dialek-dialeknya. kerana ruang tumpuan kita banyak dikhususkan ke sini. Ternyata bentuk-bentuk ini juga terlalu besar untuk ditangkap ingatan khalayak. Hal yang sama berlaku pada pantun 6. Bentuk ini memungkinkan lebih banyak permainan bunyi dan irama ± ulangan mencipta rentaknya sendiri dengan paralel dan kontras serta penyimpangan± sifat-sifat ini nampaknya disukai oleh pengarang pantoum Perancis. Namun begitu tradisi menyusun undang-undang mematang dan menghalus. maka sebahagian perhatian atau citranya sudah dilupakan dan dengan itu hubungannya menjadi loggar dan tidak terikat rapi lagi. 12. sehinggakan apabila sampai kepada baris-baris maksudnya maka tidak cukup perhatian dan pemusatan dapat diberikan lagi. dan merosakkan tujuan pembayangan. Namun begitu imaginasi dan bakat penyair selalu subur. dan akalnya terlalu sibuk untuk memproses pembayang. yang juga termasuk pepatah petitih ± sejenis undang atau penyukat nilai untuk masyarakat.bidang. Tiga citra pembayang mungkin terlalu banyak untuk ingatan manusia yang terbiasa dengan hanya dua. Setelah pantun menjadi 7 . Seperti disentuh sebelum ini pantun menawarkan wadah untuk undang-undang kampung dan masyarakat Melayu. Saya percaya undang-undang awal ini pada umumnya agak prosaik. 10. Bentuk ini sebenarnya cukup menarik.

Alam dibaca sebagai cermin. Di peringkat ini seorang pendengar diangkat ke taraf awang-awangan ± dia hanya mempunyai pembayang. Dia merasa tidak tenang. Pagar makan pagi. dan alam ini diterima sebagai pembayang untuk maksudnya nanti.¶ digabungkan dan diberikan dua baris pembayang untuk melengkapkannya: Takar minyak sapi Dibubuh di atas geta. malah banyak lagi kebijaksanaan. Yang ada berulang-alik. dalam bentuk rima abab. tapi tidak maknanya. Pada bahagian pertama beberapa citra yang tidak berhubungan diperkenalkan.bentuk terpenting. Atau pun lihat juga bait berikut. seperti saya pernah sebutkan. kerana pada kesannya rima bercanggahan ini menambah keadaan tidak menentunya makna pantun. kegiatan dan upacara mereka dirubah supaya dapat dipantunkan. Dua rima bertentangan ini malah membantu suspens ini. Bentuk ini. Yang pergi terbayang-bayang. Dia diejek secara intelektual dan emosi. kerana dia tidak tahu arah gerak pantun itu. Contoh berikut cuba memperlihatkan pergerakan dari pepatah menjadi pantun: Dua buah peribahasa `Pagar makan padi¶ dan `Telunjuk merusak mata. 8 . Yang bulat datang menggolek. Dan kita juga saksikan bahawa bukan saja peribahasa dan pepatah yang dipantunkan. Yang pipih datang melayang. maka papatah Melayu mendapat manfaat bentuk sukaramai ini. mempunyai unsur pergerakan psikologikal. Telunjuk merusak mata. misalnya dalam pantun ini: Meja diatur dengan kerusi. Jadi dia digantung pada peringkat suspens.

Seumpama kain jadi basahan. yang belum lengkap diimbangkan. Laksana bunga menjadi peraksi. 9 . kita akan merasakan suatu kegelisahan sematik. Kalau kita diejek oleh dua baris di atas ini.Tempat makan buah-buahan. rujukan ibarat. Laksana bunga menjadi peraksi. dilengkapkan. yang diindahkan oleh bentuk yang memula. Bunyi dan makna dua baris terakhir melalui bentuk yang menyimpul dan melonggarkan tegangan. Inilah sihir kiasan. Tapi syukurlan pantun ini pajangnya hanya empat kerat. Seumpama kain jadi basahan. mengejek. dalam dua kerat berikutnya yang mungkin muncul dalam 10 ± 20 saat kita akan diberikan makna itu. tapi makna ini juga sering tidak langsung dan menyidir pula. sihir yang dibenarkan oleh lagu. mencipta tegangan dan setelah itu menyelesaiknnya. kerana kita tidak dapat membayangkan makna yang dimaksudkan. Dunia disempurnakan.

gendang Sarawak. Bait-bait yang baik. penglipur lara. tok selampit. rujukan tempat akan dipinda. kaum Bajau laut yang yang tinggal di pantai-pantai Filipina. dan tempat sendiri dimasukkan. dan dikir barat yang berpindah randah dari sebuah kampung ke sebuah kampung lainnya untuk mengadakan pertunjukan mereka sudah pasti memainkan peranan besar dalam penyebaran bentuk ini.2 PENYEBARAN Pantun mungkin dicipta di mana-mana. Lahad Datu. Malaysia dan Indonesia sering belayar dari sebuah keluarga di sebuah negeri ke kelurga mereka di negeri yang lain. terkaan saya ialah. Jadi yang menyentuh rasa asmara. Kadang-kadang ingatan tidak terlalu sempurna. Flores. yang dikarang seniman berbakat. selain ikan. hidup bersama akan diingat dan dipanjangkan. Yang indah dan menyentuh perasaan akan diingati oleh khalayak dan cuba dibawa pulang dan digunakan. dan variasi peribadi diwujudkan secara sedar atau tidak sedar. nilai-nilai agama. di kampung terpencil. Kedua. perjalanan. tukang kaba. Di kampung itu baris mungkin dirobah. makna dan keadaan orang berdagang.3. pedagang akan membawanya pulang ke kampung sendiri. kumpulan makyong. Jadi pedagang dan pelayar adalah alat penyebaran yang penting. di Tebing Tinggi. di Bukit Tinggi. seperti yang dilakukan oleh Abdullah Munsyi dalam kapalnya ke Terengganu dan Kelantan. dalang wayang kulit. atau yang dikutip dalam perjalanan. atau di Ketapang. Sekiranya pantun ini sampai ke pasar maka khalayaknya akan lebih besar. Di antara yang dibawanya. dondang sayang. di tepi sungai Jambi atau Musi. sagu dan barang dagangan ialah pantun-pantun dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Bajau. seniman yang bercerita dari kampung ke kampung juga jelas terlibat dalam penyebarannya. Di Sintang yang berada di tengah Pulau Kalimantan tengah. Seterusnya bait-bait ini akan dibawa ke kampung lainnya. Mengikut seorang nelayan di utara Maumere. di Bima. Menado. Di pasar. Penghibur ± tukang cerita. di Merlimau. sejarah pantun terjalin dalam 10 . Yang indah akan diingat dan dinyanyikan. akan diingat oleh khalayak setempat beberapa bulan setelah pertunjukan mereka sudah selesai. atau dibawa ke pelabuhan dan dibawa belayar.

Di pihak lain kita maklum bahawa pantun memainkan peranan penting pada hampir setiap peringkat kehidupannya. dalam daun ada makna. Pantun adalah alat ucapan terpenting orang Melayu. majalah dan juga internet. pendidik moral. Di alaf ini semua cara ini sah dan berkesan dalam penyebarannya. tv. yang menyentuh bahagian-bahagian penting kehidupan manusia. Tiada bentuk lain. anak kecil dan pengail di kuala yang merenung nasibnya. pertamanya cabang lisannya. lagu. Minta pantun diberi pantun. Pantun juga memasuki dunia naratif. iklan. dan akhirnya telah dicipta dalam bahasa Iban tempatan dan dalam bahasa Melayu Sintang. yang dapat membayangkan keluasan daerah. Apabila pantun memasuki dunia bertulis kemungkinan fungsinya juga berganda. dan setelah itu. Di sinilah dia menjadi ahli falsafah. dalam pantun ada bicara. Ilmu dikekalkan di dalamnya. Selain hal-hal agama mereka telah ditanya tentang hal-hal yang menarik di tempat asal-usul mereka dan telah diberitahu tentang pantun. kekasih yang ghairah atau tersiksa. kehalusan cara dan kesempurnaan pemikirannya seperti yang dibuktikan oleh pantun. pemerhati dunia. Seperti di tempat-tempat lain juga pantun menawan pendengarnya. walau pun hikayat dan syair epik. yang mengandungi banyak unsur Dayak. pencipta nilai. buku. Minta daun diberi daun. Pada pendapat saya tiada sebuah bentuk pantun lain pun di dalam sastera dunia yang memainkan peranaan yang begitu total. Sonnet yang popular di Eropah lebih merupakan 11 . Dalam pantun ada bicara. orang tua. Dalam daun buah bidara.sejarah penyebaran agama oleh pendakwah Johor dan Banjar. begitu juga sejarah emosi sesuatu bangsa. Betapa luas bentuk dan kegunaannya. Dalam dunia kontemporer pantun masih popular di radio. yang bersifat bertulis.

Sangihe-Talaud. orang Bima. Apabila digunakan di sekolah pantun terus menjadi hak semua bangsa di seluruh Malaysia dan Nusantara. tetapi seperti kita sedar perkongsian ini juga menjadi keterlibatan yang vertikal. juga dalam bahasa Melayu-Indonesia moden. Serawai. tetapi juga semua peringkat umur. Demikianlah bentuk ini menjadi bentuk bersama di pelabuhan dan kota ± dan dikongsi di sana oleh berbagai-bagai suku dan bangsa. pertemuan di antara orang-orang yang canggih puisinya.bentuk kelas menengah atas yang dituliskan untuk mempamerkan kemamapuan berpuisi dan menggunakan metafor indah ± lihat misalnya sonnet terkenal oleh Shakespeare. dan sekali lagi muncul dalam keadaan dan situasi peraduan. kekasih dan si duda yang sedang merana. tetapi oleh 12 . namun puisi ini masih terpisah dari bentangan hidup yang luas manusia Jepun. seperti sebuah bahasa kebangsaan pantun juga menyatukan. Perlis. sebagai sambungan kepada tradisi perkongsian yang sudah lama wujud. Bali. Haiku yang juga sama popular dan digunakan di bnayak negara dunia. dalam sebahagian besar bahasanya. Kelantan. anak-anak dan orang tua. Dan yang disatukan bukan saja suku dan bangsa-bangsa dalam satu negeri ± Malaysia dan Indonesia. Seterusnya. di pihak lain lagi semua suku menjadi kawan kongsinyanya. Inilah satu-satunya bentuk bersama di Nusantara ± yang digunakan sebahagian besar suku-sukunya. Orang Ambon amat terkenal kerana pantun mereka. Deli dan Minangkabau. Dewasa ini pantun diciptakan. dan ditulis sebagai surat cinta. begitu Bidayuh di Sarawak. Makasar. Minangkabau. adalah bentuk tulisan yang canggih. selain dalam bahasa dan dialek sukuan. Pomona. Dalam bandingannya kita saksikan pantun telah meresap ke dalam semua kelas ± raja dan bangsawan. Walau dituliskan di rumah-rumah bekas penyair penting. Jawa. mendalam dan penuh ghariah. pada tahap-tahap penting. petani dan nelayan. Oleh itu. Bukan saja semua kelas diresapi. di pohon bunga musim gugur. Tapi sonnet tidak menyerap masuk ke dalam kehidupan seluruh manusia. Iranun. Dan cukup menarik juga perkongsian ini bukan saja perkongsian mendatar.

Singapura. pen biru Mak marah. dewasa dan juga oleh ahli politik di Parlimen. seperti dikutip oleh Pak Wan Khazim. dan telah mencipta bunga-bunga ajaibnya.kerana pantun mempunyai pemakai di Thailand. syukurlah. Atau oleh pantun berikut yang popular di antara anak-anak sekolah sudah lebih sepuluh tahun. Pantun akan terus hidup sekiranya orang Nusantara atau Eropah merasakan bahawa bentuknya bukan hak kumpulan tertentu sahaja. Saya tidak terlalu risau bahawa sebuah pantun terkenal dirubah menjadi. juga di Filipina (tanaga) maka kita disatukan oleh suatu alat penyatu yang tiada tolok bandingnya. Sekiraya kita hadkannya kepada orang-orang yang canggih pengetahuan bahasa dan kiasannya maka pantun akan menjadi hak beberapa kumpulan hanya. Sekarang. Pen merah. Pantun tidak mengikat. I love you. kita sedang saksikan hakikat bahawa pantun melimpah ruah dalam suatu kesuburan Nusantara yang mengagumkan. Indonesia. 4. Pulau Pandan jauh ke tengah. Malaysia. Peluang luar biasa yang ditawarkan oleh bentuk ini sudah wujud beberapa ribu tahun.0 FUNGSI DAN JENIS PANTUN 13 . Nampak dari Si Angsa Dua Hancur badan dikandung tanah `Body¶ yang baik dikenang juga. dan kita tidak harus mengikat pemantun baru kita. tetapi adalah hak bersama ± boleh digunakan oleh anak-anak kecil. Brunei dan mengikut sumbernya.

Jika hal ini tidak diberi perhatian oleh orang yang melafazkan pantun. Setiap pantun yang dicipta mempunyai fungsi atau kegunaannya sendiri. Antara fungsi pantun dalam masyarakat adalah untuk mendidik. Kembang berseri bunga senduduk. seseorang yang akan menyampai atau melafazkan pantun juga harus memerhatikan isi pantun. nasihat. Begitu juga jika melafazkan pantun berkaitan dengan budi dan jenaka. agama. mereka akan menggunakan pantun sebagai alat untuk menyampaikan nasihat dan didikan. jenaka. Pantun Melayu yang dicipta oleh masyarakat Melayu dahulu mempunyai beberapa fungsi. Masyarakat Melayu terutamanya golongan tua kaya dengan pelbagai nasihat. Air melurut di tepian mandi. dalam upacara yang tertentu atau untuk menyampaikan sesuatu dalam maksud termasuk kiasan atau sindiran. budi dan teka-teki. Penggunaan pantun dalam menyampaikan sindiran bertujuan agar yang kena sindir atau yang kena nasihat itu tidak marah. tetapi sebaliknya mempunyai azam untuk membaiki perbuatan dan perangai yang tidak disukai. jika mereka mendapati ada sesuatu perkara yang tidak kena atau bertujuan untuk memberikan peringatan kepada golongan muda atau kanak-kanak. Dalam masyarakat Melayu. Sebagai golongan yang µmakan garam¶ terlebih dahulu pastinya mereka mempunyai pelbagai pengalaman hidup dan amat peka terhadap perubahan sesuatu perkara. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. Sesungguhnya. Justeru. 14 . Diingatkan di sini. Keadaan pantun dilafaz menjadi pertimbangan dalam penyampaikan isi pantun. Cara melafazkan pantun harus dijaga agar maksud atau tujuan sesuatu pantun itu dilafazkan sampai kepada pendengar.Pantun Melayu terdiri daripada beberapa jenis pantun seperti pantun adat. pantun merupakan satu corak komunikasi berseni yang digunakan di tempat yang tertentu. dikhuatiri akan menimbulkan salah faham kepada pendengar terutama pantun yang berkaitan dengan sindiran dan nasihat.

15 . suami kepada isteri atau anak kepada ibu dan bapa. Selain pantun nasihat. Semakin berisi semakin tunduk. pantun agama juga dicipta oleh masyarakat dahulu untuk tujuan mendidik.Elok diturut resmi padi. Cincin permata jatuh ke ruang. Kalau rindu sebut namaku. Burung puyuh di atas dahan. Pantun-pantun sebegini akan disulami dengan kata-kata yang indah. Air mata jangan dibuang. dapatlah kita lihat daripada pantun Melayu lama di bawah ini. Pantun agama yang dicipta selalunya memberikan peringatan dan pedoman kepada semua lapisan masyarakat agar tidak tersasar ke jalan yang salah. Sebagai contoh. puji-pujian yang menggambarkan perasaan kasih. Pantun Melayu juga digunakan untuk meluahkan perasaan kasih sayang dalam kalangan masyarakat Melayu tanpa kira batasan sama ada rasa sayang teruna kepada dara. berbunga-bunga. sayang. Taat selalu perintah Tuhan. Antara lain adalah untuk meluahkan kasih saying dan rindu. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. Kalau hidup hendak selamat. Sungguh indah pintu dipahat. cinta dan rindu yang mendalam. Ribu-ribu pokok mengkudu. Pantun di atas menggambarkan nasihat orang yang melafazkan pantun kepada pasangannya yang kerinduan tidak kira sama ada pasangan kekasih atau suami isteri atau anak kepada ibu bapanya.

Masyarakat Melayu sememangnya mementingkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. banyak dapat kita lihat pantun Melayu yang dicipta untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa atau berbudi. Dalam majlis merisik. Oleh itu. Pulau Pandan jauh ke tengah. Hutang emas boleh dibayar. Antara pantun yang popular sehingga sekarang ini adalah seperti pantun di bawah: Pisang emas dibawa belayar. Sebagai contoh. pantun juga memainkan peranan yang penting dalam upacara yang melibatkan adat istiadat. Hancur badan dikandung tanah. Hutang budi dibawa mati. Masak sebiji di atas peti. bertunang sehinggalah majlis perkahwinan. Pantun-pantun sebegini dikenali sebagai pantun adat. fungsi pantun juga adalah untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih. dapatlah kita lihat dalam pantun Melayu lama di bawah ini yang kerapkali dilafazkan dalam majlis merisik sehingga sekarang ini. Oleh itu.Selain itu. Masyarakat Melayu juga terkenal sebagai masyarakat yang tahu mengenang budi dan jasa. Budi yang baik dikenang juga. pantun akan dilafazkan sebagai mukadimah atau pembuka kata sebagai tanda meminta kebenaran atau untuk menyampaikan maksud di hati. 16 . Gunung Daik bercabang tiga. Fungsi pantun yang lain juga adalah untuk adat-istiadat. Kedua-dua rangkap pantun di atas memperlihatkan masyarakat Melayu zaman dahulu memandang tinggi orang yang berbudi lebih daripada segalanya.

Pantun juga digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menggambarkan rasa tidak puas hati terhadap sesuatu dengan bahasa yang berselindung atau dengan kata lain secara tidak berterus terang. Selain itu. Apakah binatang keris di kaki? 17 . Melalui pantun. Perhatikan pantun sindiran Melayu lama di bawah ini yang masih kita gunakan sehingga sekarang. Pantun yang menguji minda ini dinamakan pantun teka-teki. Hal ini bertujuan mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara mereka. Sudah dapat gading bertuah. Kalau sudi minta terima. Datang kami membawa hajat.Tok Sami ke Teluk Lipat. Kalau tuan pergi ke kedai. Belikan saya buah keranji. Buah langsat kuning mencelah. Senduduk tidak berbunga lagi. Pantun juga digunakan untuk menguji minda dan mencabar ketangkasan fikiran. Pantunpantun sebegini amat digemari ramai terutama golongan kanak-kanak. Tanduk tidak berguna lagi. pantun juga digunakan untuk sindiran dan tempelak. Antara contoh pantun Melayu lama yang masih diingati ialah. kecewa dan dukacita terhadap sesuatu dengan penyusunan kata-kata yang indah. masyarakat Melayu dapat menyembunyikan perasaan sebenar sama ada kesal. Kalau tuan bijak pandai. Kain sekodi dibawa sama.

Kucing tidur bangkit terkejut. Tuan Puteri memasang panjut. Ada juga pantun yang dijadikan lagu untuk hiburan seperti lagu Dondang Sayang yang popular dalam kalangan Baba Nyonya. Melihat tikus pandai bersilat. Contohnya seperti pantun Melayu lama di bawah yang sememangnya kita ingat sejak kecil lagi. masyarakat Melayu akan berhibur dengan melafazkan pantun-pantun bersifat jenaka atau mengusik. Dayang tolong menghalau lalat. 18 . Pada zaman dahulu.Fungsi pantun yang lain ialah untuktujuan hiburan.

0 PANTUN TEKA-TEKI 5. Jawapan bagi pantun teka-teki ini ialah µgigi¶. empat kerat. Melihat koyak pada seluar. kita dapat lihat bahawa klu bagi jawapan bagi soalan teka-teki ini yang terletak di rangkap dua yang terakhir.2 PERANAN PANTUN TEKA-TEKI DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 19 . Setiap rangkap ataupun dua rangkap yang terakhir bagi pantun empat kerap terselit soalan ataupun klu bagi sesuatu teka-teki. Pagar di dalam tebing di luar? Melalui pantun teka-teki ini. enam kerat dan seterusnya.5. Antara contoh pantun teka-teki ialah: Minah ketawa terjerit-jerit. Pantun teka-teki ini boleh merangkumi dua kerat. Orang putih duduk sederet.1 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI Pantun teka-teki merupakan serangkap pantun yang direka khas untuk menguji tahap keupayaan minda dan daya imaginative kanak-kanak. 5.

kecewa dan sebagainya. marah. Kebolehan untuk menunjukan emosi telah sedia ada pada bayi 20 . Pantun teka-teki dapat merangsang dan membantu perkembangan kanak-kanak dari segi emosi. social serta intelek. Dengan itu.2.Pantun teka-teki dapat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kanakkanak sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Ini kerana menerusi emosi yang dilahirkan mereka dapat menonjolkan segala bentuk perkara yang dirasai serta yang difikirkan. 5.1 PERKEMBANGAN EMOSI Emosi adalah penggerak utama bagi menggambarkan tingkahlaku kanak-kanak. Pantun teka-teki boleh digunakan sebagai modul atau bahan dalam proses pembelajaran sekiranya guru mengambil inisiatif dan bersikap kreatif. segala situasi yang berlaku di sekeliling baik dari aspek perubahan biologi akan mendorong pembentukan emosi dalam sesuatu masa sama ada sedih.

Kanak-kanak masih lagi tidak mahir dalam mengawal emosi mereka. Pada zaman dahulu. bentuk susunan ayat dan perkataan yang digunakan melucukan itu dapat membangkitkan perasaan gembira kepada kanak-kanak. Mereka mungkin akan menyimpan emosi mereka di dalam hati sehingga semuanya terkumpul dan membantut perkembangan emosi mereka atupun meluahkan emosi mereka secara tidak terkawal. kanak-kanak akan dapat mengenal erti kegembiraan dengan meluahkannya melalui ketawa.yang baru dilahirkan. kanak-kanak akan merasai perasaan gembira. Dengan ini. Perkembangan emosi kanak-kanak meningkat seiring dengan umur mereka. Perkembangan emosi kanak-kanak terdiri daripada perasaan sedih. gembira. Buku pantun teki-teki ini merupakan salah satu modul atau bahan yang dapat membantu kanak-kanak dalam perkembangan emosi mereka. Pantun teka-teki dapat membantu mereka sebagai alat kepada guru untuk mengajar kepada kanak-kanak bagaimana menghandali emosi mereka iaitu gembira dengan cara selamat. Terdapat pelbagai modul atau bahan yang telah direka untuk membantu kanak-kanak mengeksprasikan emosi mereka. cemburu. Melalui pantun teka-teki ini. ia juga digunakan sebagai satu hiburan pada masyarakat. dengki dan banyak lagi. 21 . Hampir semua pantun teka-teki direka dan digubah agar berbunyi lucu. Keupayaan ini merupakan satu daripada proses perkembangan yang tidak perlu diajar atau diperlajari. Ini kerana. Ini kerana pantun teka-teki dapat menggembangkan perasaan kegembiraan jika didengari dan dihayati. Rangkap setiap pantun mempunyai nada dan ayat ataupun perkataan yang digunakan menggambarkan kegembiraan. pantun teka-teki bukan sahaja digunakan untuk menguji minda.

persahabatan dan perhubungan dengan rakan sebaya.2. Walaupun aktiviti menjawab pantun tekateki dapat diselesaikan seorang diri. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. tetapi ia akan menjadi lebih memuaskan sekiranya diselesaikan bersama rakan ataupun rakan dapat menyoal pantun teka-teki tersebut manakala 22 . Pendek kata perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial.2 PERKEMBANGAN SOSIAL Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. perkembangan kongnisi sosial. aktiviti bermain. Pantun teka-teki memberikan perasaan seronok dan akhirnya kepuasan kepada seseorang sekiranya berjaya menyelesaikan teka-teki tersebut.5.

Ini dapat merapatkan lagi hubungan persahabatan antara kanak-kanak dengan rakan kerana cara bagi kanak-kanak dalam mencari kawan adalah bermain. Perkembangan social kanak-kanak penting untuk memastikan kanak-kanak berkembang menjadi seorang yang µwell-rounded¶. kanak-kanak dapat berinteraksi dan bersosial dengan kanak-kanak yang lain. Dengan buku pantun teka-teki ini. Perkembangan social kanak-kanak bergantung dengan cara kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain kerana dengan ini barulah kanak-kanak dapat berlatih untuk menyediakan dan melatih diri agar mereka dapat menyesuaikan diri untuk bergaul dan mencipta tempat untuk diri mereka dalam masyarakat. 23 .yang lain menjawabnya.

Dengan ini. menyelesaikan masalah dan sebagainya pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. menaakul.3 PERKEMBANGAN INTELEK Perkembangan intelek boleh juga dipanggil perkembangan kognitif. kemahiran belajar dan motivasi. Proses berfikir ini penting kerana bukan sahaja dapat meningkan intelek kanak-kanak malah mengajar kanak-kanak untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara.2. membentuk konsep. Pantun teka-teki dapat membantu dalam perkembangan intelek kanak-kanak adalah melalui menguji keupayaan kanak-kanak menyelesaikan teka-teki yang diberikan.5. Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir. Perkembangan intelek kanak-kanak dapat berkembang dengan baik melalui pantun tekateki ini kerana ia dapat mencabar kanak-kanak untuk berfikir dan menggunakan kuasa otak. kanak-kanak mengalami proses berfikir dalam menyelesaikan pantun teka-teki yang diberikan. Kanak-kanak perlu membuka minda dan menjadi kreatif kerana jawapan bagi pantun teka-teki selalunya terselit di dalam ayat itu sendiri. menganalisa. Ini dapat mengajar kanak-kanak supaya mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu perkara atau perbuatan yang membahayakan kesihatan dan keselamatan mereka. Perkara yang perlu diperhati ketika hendak menyelesaikan pantun teka-teki ialah klu yang diberikan kerana klu ini selalunya direka untuk tujuan mengelirukan kanak-kanak. 24 .

6.0 PENUTUP 25 .

Walaupun telah diberikan modul atau bahan. Guru seharusnya kreatif dan bijak menggunakan modul atau bahan yang disediakan dalam pelbagai cara dan situasi.Pantun teka-teki telah dibuktikan dapat membantu perkembangan kanak-kanak dalam setiap bidang iaitu emosi. Buku pantun teka-teki ini dapat dijadikan modul atau bahan kepada para guru untuk meningkatkan tahap perkembangan kanak-kanak. ianya terpulang kepada guru untuk menggunakannya sepenuhnya modul atau bahan yang telah disediakan ataupun hanya menjadi sebagai bahan pameran sahaja. sebagus manapun modul atau bahan tersebut jika tidak digunakan mengikut potensi yang ada. Semuanya terpulang kepada guru kerana mereka adalah pengajar dan sepatutnya mahir dalam menggunakan segala bahan atau modul yang sedia ada. Ini kerana. Buku mengenai pantun teka-teki ini hanya dapat membantu kanak-kanak dalam proses perkembangan mereka secara terhad. social dan juga intelek. ia akan menjadi bahan perhiasan semata-mata. LAMPIRAN 26 .

Modul buku teka-teki 27 .

Kertas berwarna Gam gajah 28 .

Gunting Gam 29 .

Bahan yang digunakan 30 .

BIBLIOGRAFI Abdul Halim ³R´.Kuala Lumpur.2003.asp http://mediasauna.mutiara sastera melayu tradisional.Malaya Publishing House Limited.my/makalah3-7.multiply.com/doc/5364483/-Pantun-Budi http://pantun.com/journal/item/5/Pantun_dan_Syair_dalam_Kesusastraan_Melayu _Klasik 31 .1961.Selangor Darul Ehsan.1968.Dewama Sdn. Adnan Abd.Kompleks Dawana. http://www.kajian pantun melayu. Omardin Haji Asha¶ari.scribd.Bhd.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementeriaan Pelajaran.Majid.pantun serbanika.usm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful