1.

0 PENGENALAN

Pantun merupakan sebuah sastera rakyat yang boleh digunakan dengan seluas-luasnya di dalam masyarakat melayu dengan tidak kira apa tujuannya. Pantun dilahirkan untuk mewujudkan sesuatu maksud tertentu. Ia bertujuan memperindah lagi sesuatu ucapan. Dalam konteks ini, pantun sangat sesuai dengan jiwa orang Melayu kerana dapat menunjukkan keperibadian orang Melayu yang mempunyai kesenian serta kebudayaan sendiri. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenali dalam bahasa-bahasa Nusantara. Orang Melayu telah mencipta pantun dalam bentuk berangkap. Selain itu, pantun juga bertujuan untuk membicarakan tentang budi bahasa, kasih sayang masyarakat, adat istiadat, perkahwinan dan sebagainya. Dalam bahasa Jawa pula, pantun dikenali sebagaiparikan dan dalam bahasa Sunda dikenali sebagaipaparikan. Lazimnya pantun terdiri empat baris dan berakhir dengan pola a-b, ab. Pada zaman dahulu pantun merupakan sastera lisan, namun sekarang dijumpai dalam bentuk bertulis. Di samping itu juga, pantun mempunyai peranan tersendiri, iaitu pantun merupakan adat memelihara bahasa, menjadi penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih seseorang berfikir secara asosiatif, bahawa suatu kata akan memiliki kaitan dengan kata yang lain. Pantun juga merupakan warisan orang Melayu sejak dari dahulu lagi. Keindahan kata dalam khazanah bahasa melayu memperlihat daya cipta pemikiran dan falsafah masyarakat Melayu tradisional yang tinggi, asli dan bernilai seni.

1

2.0 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasabahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastera lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

2

Definisi pantun dapat kita ketahui dalam pelbagai sumber. Antaranya Kamus Dewan, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Zaaba. Menurut Kamus Dewan (1986:813), definisi pantun ialah "... sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai pembayang dan maksud ...".

manakala menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (hlm. 710), definisi pantun ialah,

"... sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja ...

dan akhir sekali menurut Zaaba (1965:218), definisi pantun ialah,

"... perkataan pantun itu pada mulanya dahulu dipakai orang dengan makna seperti, umpama, laksana ... " Menurut Dr. R. Brandstetter, berbangsa Swiss yang merupakan seorang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahawa pantun berasal dari akar kata tun, yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara, misalnya dalam bahasa Pampanga, tuntun bermaksud teratur; dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu; dalam bahasa Jawa Kuno, tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur dan matuntun yang berarti memimpin; dalam bahasa Toba pantun bermaksud kesopanan atau kehormatan. Dalam bahasa Melayu, pantun bermaksud quatrain, iaitu sajak berbaris empat, dengan rima a-b-a-b. Sedangkan dalam bahasa Sunda, pantun bermaksud cerita panjang yang bersajak dan diiringi oleh musik.

Menurut R. O. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahawasanya dalam bahasa Nusantara, kata-kata yang mempunyai akar kata yang bermaksud ³baris, garis´, selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa maupun puisi.

3

yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. dan biasanya tidak punya hubungan dengan bahagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. yang dicipta secara impromptu dan dijawab juga dalam bentuk yang 4 .1 SEJARAH PERKEMBANGAN PANTUN Berbagai-bagai istilah yang digunakan untuk betuk empat baris ini ± dari pantun ke panton.Semua bentuk pantun terdiri atas dua bahagian: sampiran dan isi. Pangkal sejarah pantun terlindung oleh kabus waktu.0 SEJARAH PANTUN TEKA-TEKI 3. ke pantung. dan dalam versi Raffles 18nya buku kedua memuatkan hanya beberapa bait. Namun begitu pantun yang dimuatkan sudah cukup canggih dan nampaknya datang dari suatu tradisi yang sudah matang dan halus. yang membezakannya ialah klu bagi teka-teki yang diberikan sama ada hanya pada isi sahaja mahupun sampiran beserta isi. buku yang pertama ini hanya memuatkan sebait. Dua baris terakhir merupakan isi. dan tradisinya pula berpangkal kepada sastera tradisi lisan yang tidak dapat ditarikhkan. Seterusnya pada dasarnya pantun adalah bentuk lisan. Antara contoh adalah pantun teka-teki. 3. kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya). Dasar pembinaan pantun teka-teki sama dengan pantun yang lain. apabila bentuk ini menjadi bentuk antara suku dan bahasa/bangsa di Nusantara pada zaman Sriwijaya dan sebelumnya juga. yang membayangkan kerencaman dan juga pengggunaan dalam berbagai-bagai suku dan bahasa. Tambahan pula di peringkat ini bangsa Nusantara tidak menulis atau mencatat tentang bentuk kesayangnanya. Dalam sastera Melayu bukti bertulis terawal kewujudannya dapat dilihat pada teks Hikayat Raja-raja Pasai dan Sulat al-Salatin. maka pantun berkembang cepat dan membawa berbagai-bagai unsur dan kelainan sukuan/dialek/bahasa yang terus memperkayakannya. Pantun dapat digunakan dalam pelbagai cara. Sampiran adalah dua baris pertama. Tetapi. Teks-teks ini berusia sekitar empat ratus tahun. yang memuatkan beberapa buah pantun. ke pantoong.

Brandstetter cuba menghubungkannya kepada bahasa bunga/alam yang digunakan oleh anak-anak muda Batak sewaktu menghantar `surat cinta¶ kepada kekasih mereka dengan mengirimkan bungkusan yang berisikan daun. Pepatah Melayu Riau `Kalau nak tengok perangai manusia/Tengoklah rimba¶dan `Berguru ke rimba/Bertanya ke yang tua¶. dan diturunkan dalam citra dan makna yang dalam tapi estetis adalah sebab yang terpenting. ranting dan akar kayu yang mempunyai nama yang hampir sama dengan perasaan mereka. Apa yang dirasakan dengan ghairah. Oleh yang demikian alamraya yang mencerminkan manusia ini dirubah menjadi metafora (bayang/kias/ibarat) dalam peribahasa dan pantun. Bahagian alamraya mendahului manusia. Dia mengambil alam sebagai pembayang. Kadang-kadang benda-benda alam ini menjadi lambang. Seperti apa yang disebutkan di atas. Tetapi. tabiat dan kehidupan manusia. dan `Kalau hendak mencari teladan/Masuklah ke hutan. jelas lebih kukuh dan luas kehadirannya. dan gema hakikatnya.¶ yang sekali lagi mempertegaskan falsafah alam dan manusia yang sama. manurut kata Tenas Effendy. Kita tidak dapat mengesan asal usul bentuk pantun ini. latar.sama.melalui citra kelakuan. Pergerakan sejarah selalunya menunjukkan arus yang bertentangan. manusia Nusantara melihat alam sebagai cermin untuk keadaan dan makna hidup manusia. dan dilihat sebagai membayangkan nilai. Dalam tradisi begini sejarah tidak dipentingkan. Inilah suatu hubungan khusus manusia Melayu dengan alam. Sebagai mengkonkeritkan pandangan hidup ini pantun juga mempersembahkan dua buah dunia ini . Dalam falsafah ini dunia terbagi dua ± bahagian alamraya dan bahagian manusia. `Alam terkembang menjadi guru. Tapi Brandstetter tidak menunjukkan bagaimana bentuk ini masuk ke dalam bahasa Melayu.¶ dengan jelas sekali membayangkan hakikat bahawa alam adalah cermin kepada kehidupan manusia. bagaimana bentuk ini telah berkembang. Orang Minangkabau pula terkenal dengan peribahasanya. bahawa kelompok-kelompok di daerah pergunungan dapat memepengaruhi kelompok di lembah. 5 . cara. dan tamadun lembah Melayu pada waktu itu lebih berpengaruh sebagai pusat pentadbiraan dan kerajaan serta perdagangan.alamraya didahulukan sebagai bayangan/cermin/kiasan makna . keadaan dan juga nasibnya.

terutama setelah dibawa ke pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil di seluruh Nusantara. kontrasnya kasar dan patah-patah. pantun awal. kembang menjadi lambang untuk wanita yang suci dan masih dara mungkin. tidak dapat dijadikan lagu. tiada kejutan. ejekan terus/atau menyipi yang dapat dimasukkan dengan berkesan. pendek dan hanya berisikan cebisan mentah dunia. pungguk dan rama-rama pula mewakili lelaki. kemungkinan besarnya. puspa. Dalam cara berfikir pantun ada semacam skema untuk lambang-lambang atau asosiasi ini. Oleh kerana bentuk dua baris ini tidak terlalu mencabar jiwa seorang penyair maka pemantun awal telah bereksperimen dan menjadikanya bentuk empat baris. Begitu juga dalam kuplet begini tiada suspens. serta tidak banyak membenarkan unsur mainan. Iramanya kontot. dengan menggandakan baris pembayang dan baris makna.Bunga. bermula sebagai kuplet (dua kerat) yang tidak canggih. Bentuk ini berkembang pesat. padi . seperti juga peribahasa awal. yang menjadi penggoda dan kadangkadang sebagai pemangsa. sirih ± kasih sirih ± sedih meranti ± mati sutera ± dara tasik ± cantik kayu ± tahu kain -lain dan berpuluhan pasangan asosiasi lainnya. kumbang. Seperti kita maklum inilah bentuk pantun yang terpilih dan diperkirakan yang tersempurna. dan hampir semua pantun yang baik. Sekiranya kita meneymak khazanah pantun kita dapat membuat semacam rajah asosiasi seperti berikut: Jati.hati Aceh. dan seterusnya dibawa oleh pelayar dan pedagang pulang ke kampung dan negerinya. dalam semua 6 . Kita maklum.

dan akal kita cuba mengikut cerita ini. Jerman. Masyarakat yang sudah sedia tertawan oleh bunyi juga ditemukan dengan hakikat bahawa bentuk yang mudah cepat diingat. 8. Bentuk ini sebenarnya cukup menarik. tapi agak besar dan pergerakan pembayang kepada maksud agak lambam. tetapi dibenarkan mengulang silang baris-barisnya. Seperti disentuh sebelum ini pantun menawarkan wadah untuk undang-undang kampung dan masyarakat Melayu. Namum begitu pantun berkait lebih canggih. yang juga termasuk pepatah petitih ± sejenis undang atau penyukat nilai untuk masyarakat.bidang. dan mengutip dari baris-baris yang telah berlalu ± dan dengan itu kita menjalinkan baris baru dengan baris lama. Maka ada pemantun pula yang berksperimen dengan bentuk enam kerat. Setelah pantun menjadi 7 . maka unsur-unsur puisi pun diserapkan ke dalam pepatah petitih. Inggeris dan Belanda. maka sebahagian perhatian atau citranya sudah dilupakan dan dengan itu hubungannya menjadi loggar dan tidak terikat rapi lagi. dan akalnya terlalu sibuk untuk memproses pembayang. 12. dan merosakkan tujuan pembayangan. sehinggakan apabila sampai kepada baris-baris maksudnya maka tidak cukup perhatian dan pemusatan dapat diberikan lagi. kerana ruang tumpuan kita banyak dikhususkan ke sini. Namun begitu imaginasi dan bakat penyair selalu subur. Seterusnya apabila kita menyeberang kepada maksud. Namun begitu tradisi menyusun undang-undang mematang dan menghalus. Hal yang sama berlaku pada pantun 6. kerana kita masih berada dalam bentuk empat baris. Dan apabila diberikan tiga baris pembayang terasa seperti cuba dimasukan suatu deretan peristiwa di dalamnya. dan tradisi ini bertembung dengan kesukaan orang Melayu menggunakan pantun untuk peribahasa. Bentuk ini memungkinkan lebih banyak permainan bunyi dan irama ± ulangan mencipta rentaknya sendiri dengan paralel dan kontras serta penyimpangan± sifat-sifat ini nampaknya disukai oleh pengarang pantoum Perancis. Saya percaya undang-undang awal ini pada umumnya agak prosaik. 20 kerat. dan yang wujud dalam bahasa Melayu dan dialek-dialeknya. Ternyata bentuk-bentuk ini juga terlalu besar untuk ditangkap ingatan khalayak. 10. terkarang dalam bentuk ini. Tiga citra pembayang mungkin terlalu banyak untuk ingatan manusia yang terbiasa dengan hanya dua.

tapi tidak maknanya. Di peringkat ini seorang pendengar diangkat ke taraf awang-awangan ± dia hanya mempunyai pembayang. mempunyai unsur pergerakan psikologikal. malah banyak lagi kebijaksanaan. 8 . dan alam ini diterima sebagai pembayang untuk maksudnya nanti. misalnya dalam pantun ini: Meja diatur dengan kerusi. Bentuk ini. Jadi dia digantung pada peringkat suspens. Yang bulat datang menggolek. kerana pada kesannya rima bercanggahan ini menambah keadaan tidak menentunya makna pantun. Yang pipih datang melayang. Yang pergi terbayang-bayang. Atau pun lihat juga bait berikut. Alam dibaca sebagai cermin.bentuk terpenting. Dua rima bertentangan ini malah membantu suspens ini. Contoh berikut cuba memperlihatkan pergerakan dari pepatah menjadi pantun: Dua buah peribahasa `Pagar makan padi¶ dan `Telunjuk merusak mata. Pagar makan pagi. Yang ada berulang-alik. kegiatan dan upacara mereka dirubah supaya dapat dipantunkan. Pada bahagian pertama beberapa citra yang tidak berhubungan diperkenalkan. Dan kita juga saksikan bahawa bukan saja peribahasa dan pepatah yang dipantunkan. Dia diejek secara intelektual dan emosi. dalam bentuk rima abab. Telunjuk merusak mata. seperti saya pernah sebutkan. maka papatah Melayu mendapat manfaat bentuk sukaramai ini. kerana dia tidak tahu arah gerak pantun itu. Dia merasa tidak tenang.¶ digabungkan dan diberikan dua baris pembayang untuk melengkapkannya: Takar minyak sapi Dibubuh di atas geta.

Seumpama kain jadi basahan. kita akan merasakan suatu kegelisahan sematik. 9 . rujukan ibarat. Inilah sihir kiasan. Laksana bunga menjadi peraksi. Tapi syukurlan pantun ini pajangnya hanya empat kerat.Tempat makan buah-buahan. mengejek. Kalau kita diejek oleh dua baris di atas ini. yang diindahkan oleh bentuk yang memula. Bunyi dan makna dua baris terakhir melalui bentuk yang menyimpul dan melonggarkan tegangan. Dunia disempurnakan. tapi makna ini juga sering tidak langsung dan menyidir pula. Laksana bunga menjadi peraksi. Seumpama kain jadi basahan. dilengkapkan. yang belum lengkap diimbangkan. sihir yang dibenarkan oleh lagu. dalam dua kerat berikutnya yang mungkin muncul dalam 10 ± 20 saat kita akan diberikan makna itu. kerana kita tidak dapat membayangkan makna yang dimaksudkan. mencipta tegangan dan setelah itu menyelesaiknnya.

di tepi sungai Jambi atau Musi. Yang indah dan menyentuh perasaan akan diingati oleh khalayak dan cuba dibawa pulang dan digunakan. Sekiranya pantun ini sampai ke pasar maka khalayaknya akan lebih besar. atau dibawa ke pelabuhan dan dibawa belayar. Malaysia dan Indonesia sering belayar dari sebuah keluarga di sebuah negeri ke kelurga mereka di negeri yang lain. di kampung terpencil. penglipur lara. makna dan keadaan orang berdagang. pedagang akan membawanya pulang ke kampung sendiri. rujukan tempat akan dipinda. hidup bersama akan diingat dan dipanjangkan. atau di Ketapang. Jadi pedagang dan pelayar adalah alat penyebaran yang penting. Jadi yang menyentuh rasa asmara. Lahad Datu. atau yang dikutip dalam perjalanan. seperti yang dilakukan oleh Abdullah Munsyi dalam kapalnya ke Terengganu dan Kelantan. Di Sintang yang berada di tengah Pulau Kalimantan tengah.3. Di pasar. sejarah pantun terjalin dalam 10 . tok selampit. Kedua. Penghibur ± tukang cerita. terkaan saya ialah. di Bukit Tinggi. selain ikan. di Tebing Tinggi. kaum Bajau laut yang yang tinggal di pantai-pantai Filipina. Seterusnya bait-bait ini akan dibawa ke kampung lainnya. kumpulan makyong. dalang wayang kulit. dan tempat sendiri dimasukkan. Di kampung itu baris mungkin dirobah. dan variasi peribadi diwujudkan secara sedar atau tidak sedar. gendang Sarawak.2 PENYEBARAN Pantun mungkin dicipta di mana-mana. di Bima. dondang sayang. Mengikut seorang nelayan di utara Maumere. Menado. dan dikir barat yang berpindah randah dari sebuah kampung ke sebuah kampung lainnya untuk mengadakan pertunjukan mereka sudah pasti memainkan peranan besar dalam penyebaran bentuk ini. Flores. tukang kaba. nilai-nilai agama. di Merlimau. Di antara yang dibawanya. sagu dan barang dagangan ialah pantun-pantun dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Bajau. yang dikarang seniman berbakat. Yang indah akan diingat dan dinyanyikan. Kadang-kadang ingatan tidak terlalu sempurna. seniman yang bercerita dari kampung ke kampung juga jelas terlibat dalam penyebarannya. akan diingat oleh khalayak setempat beberapa bulan setelah pertunjukan mereka sudah selesai. perjalanan. Bait-bait yang baik.

anak kecil dan pengail di kuala yang merenung nasibnya. Apabila pantun memasuki dunia bertulis kemungkinan fungsinya juga berganda. yang dapat membayangkan keluasan daerah. dalam daun ada makna. kehalusan cara dan kesempurnaan pemikirannya seperti yang dibuktikan oleh pantun. dan setelah itu. Betapa luas bentuk dan kegunaannya. dalam pantun ada bicara. pertamanya cabang lisannya. orang tua. Di pihak lain kita maklum bahawa pantun memainkan peranan penting pada hampir setiap peringkat kehidupannya. Pada pendapat saya tiada sebuah bentuk pantun lain pun di dalam sastera dunia yang memainkan peranaan yang begitu total. yang bersifat bertulis. Selain hal-hal agama mereka telah ditanya tentang hal-hal yang menarik di tempat asal-usul mereka dan telah diberitahu tentang pantun.sejarah penyebaran agama oleh pendakwah Johor dan Banjar. kekasih yang ghairah atau tersiksa. buku. Pantun adalah alat ucapan terpenting orang Melayu. Pantun juga memasuki dunia naratif. Di alaf ini semua cara ini sah dan berkesan dalam penyebarannya. Dalam pantun ada bicara. dan akhirnya telah dicipta dalam bahasa Iban tempatan dan dalam bahasa Melayu Sintang. yang mengandungi banyak unsur Dayak. Ilmu dikekalkan di dalamnya. walau pun hikayat dan syair epik. Seperti di tempat-tempat lain juga pantun menawan pendengarnya. Tiada bentuk lain. Dalam daun buah bidara. tv. yang menyentuh bahagian-bahagian penting kehidupan manusia. Minta pantun diberi pantun. majalah dan juga internet. pencipta nilai. Dalam dunia kontemporer pantun masih popular di radio. begitu juga sejarah emosi sesuatu bangsa. Minta daun diberi daun. pemerhati dunia. pendidik moral. Sonnet yang popular di Eropah lebih merupakan 11 . Di sinilah dia menjadi ahli falsafah. iklan. lagu.

Seterusnya. di pohon bunga musim gugur. selain dalam bahasa dan dialek sukuan. Inilah satu-satunya bentuk bersama di Nusantara ± yang digunakan sebahagian besar suku-sukunya. petani dan nelayan. Dan yang disatukan bukan saja suku dan bangsa-bangsa dalam satu negeri ± Malaysia dan Indonesia. tetapi oleh 12 . Iranun. seperti sebuah bahasa kebangsaan pantun juga menyatukan. tetapi seperti kita sedar perkongsian ini juga menjadi keterlibatan yang vertikal. Kelantan. sebagai sambungan kepada tradisi perkongsian yang sudah lama wujud. Bukan saja semua kelas diresapi. Jawa. mendalam dan penuh ghariah. Dalam bandingannya kita saksikan pantun telah meresap ke dalam semua kelas ± raja dan bangsawan. dan sekali lagi muncul dalam keadaan dan situasi peraduan. adalah bentuk tulisan yang canggih. Pomona. Serawai. juga dalam bahasa Melayu-Indonesia moden. Makasar. Orang Ambon amat terkenal kerana pantun mereka. begitu Bidayuh di Sarawak. tetapi juga semua peringkat umur. Demikianlah bentuk ini menjadi bentuk bersama di pelabuhan dan kota ± dan dikongsi di sana oleh berbagai-bagai suku dan bangsa. Sangihe-Talaud. di pihak lain lagi semua suku menjadi kawan kongsinyanya. namun puisi ini masih terpisah dari bentangan hidup yang luas manusia Jepun. Perlis. Minangkabau. Oleh itu. Walau dituliskan di rumah-rumah bekas penyair penting. dan ditulis sebagai surat cinta. dalam sebahagian besar bahasanya. Dewasa ini pantun diciptakan. Tapi sonnet tidak menyerap masuk ke dalam kehidupan seluruh manusia. Apabila digunakan di sekolah pantun terus menjadi hak semua bangsa di seluruh Malaysia dan Nusantara. Bali. pertemuan di antara orang-orang yang canggih puisinya. Haiku yang juga sama popular dan digunakan di bnayak negara dunia. anak-anak dan orang tua. Deli dan Minangkabau. pada tahap-tahap penting. kekasih dan si duda yang sedang merana.bentuk kelas menengah atas yang dituliskan untuk mempamerkan kemamapuan berpuisi dan menggunakan metafor indah ± lihat misalnya sonnet terkenal oleh Shakespeare. orang Bima. Dan cukup menarik juga perkongsian ini bukan saja perkongsian mendatar.

tetapi adalah hak bersama ± boleh digunakan oleh anak-anak kecil. Saya tidak terlalu risau bahawa sebuah pantun terkenal dirubah menjadi. Malaysia. 4. Nampak dari Si Angsa Dua Hancur badan dikandung tanah `Body¶ yang baik dikenang juga. Sekiraya kita hadkannya kepada orang-orang yang canggih pengetahuan bahasa dan kiasannya maka pantun akan menjadi hak beberapa kumpulan hanya. dan kita tidak harus mengikat pemantun baru kita. Brunei dan mengikut sumbernya. Peluang luar biasa yang ditawarkan oleh bentuk ini sudah wujud beberapa ribu tahun.kerana pantun mempunyai pemakai di Thailand. kita sedang saksikan hakikat bahawa pantun melimpah ruah dalam suatu kesuburan Nusantara yang mengagumkan. Sekarang. dan telah mencipta bunga-bunga ajaibnya. syukurlah. pen biru Mak marah. Pantun akan terus hidup sekiranya orang Nusantara atau Eropah merasakan bahawa bentuknya bukan hak kumpulan tertentu sahaja. Atau oleh pantun berikut yang popular di antara anak-anak sekolah sudah lebih sepuluh tahun. Indonesia. I love you. Pulau Pandan jauh ke tengah. dewasa dan juga oleh ahli politik di Parlimen.0 FUNGSI DAN JENIS PANTUN 13 . seperti dikutip oleh Pak Wan Khazim. Pantun tidak mengikat. Pen merah. juga di Filipina (tanaga) maka kita disatukan oleh suatu alat penyatu yang tiada tolok bandingnya. Singapura.

dikhuatiri akan menimbulkan salah faham kepada pendengar terutama pantun yang berkaitan dengan sindiran dan nasihat. Sebagai golongan yang µmakan garam¶ terlebih dahulu pastinya mereka mempunyai pelbagai pengalaman hidup dan amat peka terhadap perubahan sesuatu perkara. 14 . Antara fungsi pantun dalam masyarakat adalah untuk mendidik. Pantun Melayu yang dicipta oleh masyarakat Melayu dahulu mempunyai beberapa fungsi. Penggunaan pantun dalam menyampaikan sindiran bertujuan agar yang kena sindir atau yang kena nasihat itu tidak marah. pantun merupakan satu corak komunikasi berseni yang digunakan di tempat yang tertentu. seseorang yang akan menyampai atau melafazkan pantun juga harus memerhatikan isi pantun. Masyarakat Melayu terutamanya golongan tua kaya dengan pelbagai nasihat. tetapi sebaliknya mempunyai azam untuk membaiki perbuatan dan perangai yang tidak disukai. nasihat. Kembang berseri bunga senduduk. agama. mereka akan menggunakan pantun sebagai alat untuk menyampaikan nasihat dan didikan. Begitu juga jika melafazkan pantun berkaitan dengan budi dan jenaka. jika mereka mendapati ada sesuatu perkara yang tidak kena atau bertujuan untuk memberikan peringatan kepada golongan muda atau kanak-kanak. Diingatkan di sini. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. Justeru. Sesungguhnya. Dalam masyarakat Melayu. dalam upacara yang tertentu atau untuk menyampaikan sesuatu dalam maksud termasuk kiasan atau sindiran. Air melurut di tepian mandi. jenaka. Keadaan pantun dilafaz menjadi pertimbangan dalam penyampaikan isi pantun. Cara melafazkan pantun harus dijaga agar maksud atau tujuan sesuatu pantun itu dilafazkan sampai kepada pendengar. Jika hal ini tidak diberi perhatian oleh orang yang melafazkan pantun. budi dan teka-teki. Setiap pantun yang dicipta mempunyai fungsi atau kegunaannya sendiri.Pantun Melayu terdiri daripada beberapa jenis pantun seperti pantun adat.

Sungguh indah pintu dipahat. Selain pantun nasihat. puji-pujian yang menggambarkan perasaan kasih. cinta dan rindu yang mendalam. Kalau hidup hendak selamat. Pantun agama yang dicipta selalunya memberikan peringatan dan pedoman kepada semua lapisan masyarakat agar tidak tersasar ke jalan yang salah. sayang.Elok diturut resmi padi. Taat selalu perintah Tuhan. Ribu-ribu pokok mengkudu. Burung puyuh di atas dahan. Pantun di atas menggambarkan nasihat orang yang melafazkan pantun kepada pasangannya yang kerinduan tidak kira sama ada pasangan kekasih atau suami isteri atau anak kepada ibu bapanya. Antara lain adalah untuk meluahkan kasih saying dan rindu. 15 . berbunga-bunga. Cincin permata jatuh ke ruang. Kalau rindu sebut namaku. pantun agama juga dicipta oleh masyarakat dahulu untuk tujuan mendidik. dapatlah kita lihat daripada pantun Melayu lama di bawah ini. Pantun Melayu juga digunakan untuk meluahkan perasaan kasih sayang dalam kalangan masyarakat Melayu tanpa kira batasan sama ada rasa sayang teruna kepada dara. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. suami kepada isteri atau anak kepada ibu dan bapa. Semakin berisi semakin tunduk. Sebagai contoh. Air mata jangan dibuang. Pantun-pantun sebegini akan disulami dengan kata-kata yang indah.

Masyarakat Melayu juga terkenal sebagai masyarakat yang tahu mengenang budi dan jasa. Pantun-pantun sebegini dikenali sebagai pantun adat. Hutang budi dibawa mati. Pulau Pandan jauh ke tengah. Fungsi pantun yang lain juga adalah untuk adat-istiadat. Kedua-dua rangkap pantun di atas memperlihatkan masyarakat Melayu zaman dahulu memandang tinggi orang yang berbudi lebih daripada segalanya. dapatlah kita lihat dalam pantun Melayu lama di bawah ini yang kerapkali dilafazkan dalam majlis merisik sehingga sekarang ini. pantun juga memainkan peranan yang penting dalam upacara yang melibatkan adat istiadat. Sebagai contoh. Oleh itu. Hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. bertunang sehinggalah majlis perkahwinan. Antara pantun yang popular sehingga sekarang ini adalah seperti pantun di bawah: Pisang emas dibawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Gunung Daik bercabang tiga. Hutang emas boleh dibayar. Dalam majlis merisik. Masyarakat Melayu sememangnya mementingkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. pantun akan dilafazkan sebagai mukadimah atau pembuka kata sebagai tanda meminta kebenaran atau untuk menyampaikan maksud di hati.Selain itu. Oleh itu. banyak dapat kita lihat pantun Melayu yang dicipta untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa atau berbudi. fungsi pantun juga adalah untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih. 16 .

Antara contoh pantun Melayu lama yang masih diingati ialah. Kalau tuan pergi ke kedai. masyarakat Melayu dapat menyembunyikan perasaan sebenar sama ada kesal. kecewa dan dukacita terhadap sesuatu dengan penyusunan kata-kata yang indah. Pantunpantun sebegini amat digemari ramai terutama golongan kanak-kanak. Apakah binatang keris di kaki? 17 . Buah langsat kuning mencelah. Pantun juga digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menggambarkan rasa tidak puas hati terhadap sesuatu dengan bahasa yang berselindung atau dengan kata lain secara tidak berterus terang. Kalau tuan bijak pandai. Pantun yang menguji minda ini dinamakan pantun teka-teki. Kalau sudi minta terima. Kain sekodi dibawa sama. Perhatikan pantun sindiran Melayu lama di bawah ini yang masih kita gunakan sehingga sekarang. pantun juga digunakan untuk sindiran dan tempelak. Sudah dapat gading bertuah. Belikan saya buah keranji. Pantun juga digunakan untuk menguji minda dan mencabar ketangkasan fikiran. Tanduk tidak berguna lagi. Hal ini bertujuan mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara mereka. Melalui pantun. Datang kami membawa hajat. Selain itu.Tok Sami ke Teluk Lipat. Senduduk tidak berbunga lagi.

Dayang tolong menghalau lalat. Contohnya seperti pantun Melayu lama di bawah yang sememangnya kita ingat sejak kecil lagi. Kucing tidur bangkit terkejut. masyarakat Melayu akan berhibur dengan melafazkan pantun-pantun bersifat jenaka atau mengusik.Fungsi pantun yang lain ialah untuktujuan hiburan. Pada zaman dahulu. Ada juga pantun yang dijadikan lagu untuk hiburan seperti lagu Dondang Sayang yang popular dalam kalangan Baba Nyonya. 18 . Tuan Puteri memasang panjut. Melihat tikus pandai bersilat.

Orang putih duduk sederet. Pagar di dalam tebing di luar? Melalui pantun teka-teki ini. enam kerat dan seterusnya. Pantun teka-teki ini boleh merangkumi dua kerat.0 PANTUN TEKA-TEKI 5. empat kerat. 5. Setiap rangkap ataupun dua rangkap yang terakhir bagi pantun empat kerap terselit soalan ataupun klu bagi sesuatu teka-teki.2 PERANAN PANTUN TEKA-TEKI DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 19 .5. kita dapat lihat bahawa klu bagi jawapan bagi soalan teka-teki ini yang terletak di rangkap dua yang terakhir. Antara contoh pantun teka-teki ialah: Minah ketawa terjerit-jerit. Melihat koyak pada seluar.1 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI Pantun teka-teki merupakan serangkap pantun yang direka khas untuk menguji tahap keupayaan minda dan daya imaginative kanak-kanak. Jawapan bagi pantun teka-teki ini ialah µgigi¶.

Pantun teka-teki boleh digunakan sebagai modul atau bahan dalam proses pembelajaran sekiranya guru mengambil inisiatif dan bersikap kreatif. kecewa dan sebagainya. marah. social serta intelek. segala situasi yang berlaku di sekeliling baik dari aspek perubahan biologi akan mendorong pembentukan emosi dalam sesuatu masa sama ada sedih. Dengan itu. Kebolehan untuk menunjukan emosi telah sedia ada pada bayi 20 . Pantun teka-teki dapat merangsang dan membantu perkembangan kanak-kanak dari segi emosi. Ini kerana menerusi emosi yang dilahirkan mereka dapat menonjolkan segala bentuk perkara yang dirasai serta yang difikirkan. 5.2.Pantun teka-teki dapat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kanakkanak sekiranya digunakan dengan cara yang betul.1 PERKEMBANGAN EMOSI Emosi adalah penggerak utama bagi menggambarkan tingkahlaku kanak-kanak.

kanak-kanak akan merasai perasaan gembira. cemburu. Ini kerana. dengki dan banyak lagi. kanak-kanak akan dapat mengenal erti kegembiraan dengan meluahkannya melalui ketawa. Pada zaman dahulu. Kanak-kanak masih lagi tidak mahir dalam mengawal emosi mereka. ia juga digunakan sebagai satu hiburan pada masyarakat. Ini kerana pantun teka-teki dapat menggembangkan perasaan kegembiraan jika didengari dan dihayati. Rangkap setiap pantun mempunyai nada dan ayat ataupun perkataan yang digunakan menggambarkan kegembiraan. Pantun teka-teki dapat membantu mereka sebagai alat kepada guru untuk mengajar kepada kanak-kanak bagaimana menghandali emosi mereka iaitu gembira dengan cara selamat. gembira.yang baru dilahirkan. Terdapat pelbagai modul atau bahan yang telah direka untuk membantu kanak-kanak mengeksprasikan emosi mereka. Buku pantun teki-teki ini merupakan salah satu modul atau bahan yang dapat membantu kanak-kanak dalam perkembangan emosi mereka. 21 . Mereka mungkin akan menyimpan emosi mereka di dalam hati sehingga semuanya terkumpul dan membantut perkembangan emosi mereka atupun meluahkan emosi mereka secara tidak terkawal. pantun teka-teki bukan sahaja digunakan untuk menguji minda. Perkembangan emosi kanak-kanak terdiri daripada perasaan sedih. bentuk susunan ayat dan perkataan yang digunakan melucukan itu dapat membangkitkan perasaan gembira kepada kanak-kanak. Perkembangan emosi kanak-kanak meningkat seiring dengan umur mereka. Hampir semua pantun teka-teki direka dan digubah agar berbunyi lucu. Keupayaan ini merupakan satu daripada proses perkembangan yang tidak perlu diajar atau diperlajari. Melalui pantun teka-teki ini. Dengan ini.

2 PERKEMBANGAN SOSIAL Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. Pantun teka-teki memberikan perasaan seronok dan akhirnya kepuasan kepada seseorang sekiranya berjaya menyelesaikan teka-teki tersebut.2. Walaupun aktiviti menjawab pantun tekateki dapat diselesaikan seorang diri. perkembangan kongnisi sosial. tetapi ia akan menjadi lebih memuaskan sekiranya diselesaikan bersama rakan ataupun rakan dapat menyoal pantun teka-teki tersebut manakala 22 . Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. aktiviti bermain.5. persahabatan dan perhubungan dengan rakan sebaya. Pendek kata perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial.

Perkembangan social kanak-kanak penting untuk memastikan kanak-kanak berkembang menjadi seorang yang µwell-rounded¶. Ini dapat merapatkan lagi hubungan persahabatan antara kanak-kanak dengan rakan kerana cara bagi kanak-kanak dalam mencari kawan adalah bermain. Dengan buku pantun teka-teki ini.yang lain menjawabnya. Perkembangan social kanak-kanak bergantung dengan cara kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain kerana dengan ini barulah kanak-kanak dapat berlatih untuk menyediakan dan melatih diri agar mereka dapat menyesuaikan diri untuk bergaul dan mencipta tempat untuk diri mereka dalam masyarakat. kanak-kanak dapat berinteraksi dan bersosial dengan kanak-kanak yang lain. 23 .

menaakul. Kanak-kanak perlu membuka minda dan menjadi kreatif kerana jawapan bagi pantun teka-teki selalunya terselit di dalam ayat itu sendiri. Ini dapat mengajar kanak-kanak supaya mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu perkara atau perbuatan yang membahayakan kesihatan dan keselamatan mereka. Perkembangan intelek kanak-kanak dapat berkembang dengan baik melalui pantun tekateki ini kerana ia dapat mencabar kanak-kanak untuk berfikir dan menggunakan kuasa otak. kanak-kanak mengalami proses berfikir dalam menyelesaikan pantun teka-teki yang diberikan.5. 24 . kemahiran belajar dan motivasi. Pantun teka-teki dapat membantu dalam perkembangan intelek kanak-kanak adalah melalui menguji keupayaan kanak-kanak menyelesaikan teka-teki yang diberikan.3 PERKEMBANGAN INTELEK Perkembangan intelek boleh juga dipanggil perkembangan kognitif. menganalisa.2. menyelesaikan masalah dan sebagainya pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Perkara yang perlu diperhati ketika hendak menyelesaikan pantun teka-teki ialah klu yang diberikan kerana klu ini selalunya direka untuk tujuan mengelirukan kanak-kanak. Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir. membentuk konsep. Proses berfikir ini penting kerana bukan sahaja dapat meningkan intelek kanak-kanak malah mengajar kanak-kanak untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara. Dengan ini.

0 PENUTUP 25 .6.

Buku pantun teka-teki ini dapat dijadikan modul atau bahan kepada para guru untuk meningkatkan tahap perkembangan kanak-kanak. social dan juga intelek. sebagus manapun modul atau bahan tersebut jika tidak digunakan mengikut potensi yang ada. ia akan menjadi bahan perhiasan semata-mata. Ini kerana. Guru seharusnya kreatif dan bijak menggunakan modul atau bahan yang disediakan dalam pelbagai cara dan situasi.Pantun teka-teki telah dibuktikan dapat membantu perkembangan kanak-kanak dalam setiap bidang iaitu emosi. Buku mengenai pantun teka-teki ini hanya dapat membantu kanak-kanak dalam proses perkembangan mereka secara terhad. LAMPIRAN 26 . Semuanya terpulang kepada guru kerana mereka adalah pengajar dan sepatutnya mahir dalam menggunakan segala bahan atau modul yang sedia ada. Walaupun telah diberikan modul atau bahan. ianya terpulang kepada guru untuk menggunakannya sepenuhnya modul atau bahan yang telah disediakan ataupun hanya menjadi sebagai bahan pameran sahaja.

Modul buku teka-teki 27 .

Kertas berwarna Gam gajah 28 .

Gunting Gam 29 .

Bahan yang digunakan 30 .

asp http://mediasauna.1961.multiply.2003.1968.usm.BIBLIOGRAFI Abdul Halim ³R´. Omardin Haji Asha¶ari. http://www.kajian pantun melayu.Majid.Malaya Publishing House Limited.mutiara sastera melayu tradisional.Kuala Lumpur.Selangor Darul Ehsan.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementeriaan Pelajaran.Bhd.com/journal/item/5/Pantun_dan_Syair_dalam_Kesusastraan_Melayu _Klasik 31 .scribd.my/makalah3-7.com/doc/5364483/-Pantun-Budi http://pantun.Kompleks Dawana.pantun serbanika.Dewama Sdn. Adnan Abd.