1.

0 PENGENALAN

Pantun merupakan sebuah sastera rakyat yang boleh digunakan dengan seluas-luasnya di dalam masyarakat melayu dengan tidak kira apa tujuannya. Pantun dilahirkan untuk mewujudkan sesuatu maksud tertentu. Ia bertujuan memperindah lagi sesuatu ucapan. Dalam konteks ini, pantun sangat sesuai dengan jiwa orang Melayu kerana dapat menunjukkan keperibadian orang Melayu yang mempunyai kesenian serta kebudayaan sendiri. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenali dalam bahasa-bahasa Nusantara. Orang Melayu telah mencipta pantun dalam bentuk berangkap. Selain itu, pantun juga bertujuan untuk membicarakan tentang budi bahasa, kasih sayang masyarakat, adat istiadat, perkahwinan dan sebagainya. Dalam bahasa Jawa pula, pantun dikenali sebagaiparikan dan dalam bahasa Sunda dikenali sebagaipaparikan. Lazimnya pantun terdiri empat baris dan berakhir dengan pola a-b, ab. Pada zaman dahulu pantun merupakan sastera lisan, namun sekarang dijumpai dalam bentuk bertulis. Di samping itu juga, pantun mempunyai peranan tersendiri, iaitu pantun merupakan adat memelihara bahasa, menjadi penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih seseorang berfikir secara asosiatif, bahawa suatu kata akan memiliki kaitan dengan kata yang lain. Pantun juga merupakan warisan orang Melayu sejak dari dahulu lagi. Keindahan kata dalam khazanah bahasa melayu memperlihat daya cipta pemikiran dan falsafah masyarakat Melayu tradisional yang tinggi, asli dan bernilai seni.

1

2.0 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasabahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastera lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

2

Definisi pantun dapat kita ketahui dalam pelbagai sumber. Antaranya Kamus Dewan, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Zaaba. Menurut Kamus Dewan (1986:813), definisi pantun ialah "... sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai pembayang dan maksud ...".

manakala menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (hlm. 710), definisi pantun ialah,

"... sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja ...

dan akhir sekali menurut Zaaba (1965:218), definisi pantun ialah,

"... perkataan pantun itu pada mulanya dahulu dipakai orang dengan makna seperti, umpama, laksana ... " Menurut Dr. R. Brandstetter, berbangsa Swiss yang merupakan seorang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahawa pantun berasal dari akar kata tun, yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara, misalnya dalam bahasa Pampanga, tuntun bermaksud teratur; dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu; dalam bahasa Jawa Kuno, tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur dan matuntun yang berarti memimpin; dalam bahasa Toba pantun bermaksud kesopanan atau kehormatan. Dalam bahasa Melayu, pantun bermaksud quatrain, iaitu sajak berbaris empat, dengan rima a-b-a-b. Sedangkan dalam bahasa Sunda, pantun bermaksud cerita panjang yang bersajak dan diiringi oleh musik.

Menurut R. O. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahawasanya dalam bahasa Nusantara, kata-kata yang mempunyai akar kata yang bermaksud ³baris, garis´, selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa maupun puisi.

3

Pantun dapat digunakan dalam pelbagai cara. 3. Teks-teks ini berusia sekitar empat ratus tahun. ke pantoong. yang membayangkan kerencaman dan juga pengggunaan dalam berbagai-bagai suku dan bahasa. Dua baris terakhir merupakan isi. Antara contoh adalah pantun teka-teki. dan dalam versi Raffles 18nya buku kedua memuatkan hanya beberapa bait. dan tradisinya pula berpangkal kepada sastera tradisi lisan yang tidak dapat ditarikhkan. apabila bentuk ini menjadi bentuk antara suku dan bahasa/bangsa di Nusantara pada zaman Sriwijaya dan sebelumnya juga. dan biasanya tidak punya hubungan dengan bahagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. Sampiran adalah dua baris pertama. yang memuatkan beberapa buah pantun. Tetapi. maka pantun berkembang cepat dan membawa berbagai-bagai unsur dan kelainan sukuan/dialek/bahasa yang terus memperkayakannya. Seterusnya pada dasarnya pantun adalah bentuk lisan. kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya). Dasar pembinaan pantun teka-teki sama dengan pantun yang lain. ke pantung. Tambahan pula di peringkat ini bangsa Nusantara tidak menulis atau mencatat tentang bentuk kesayangnanya. yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Dalam sastera Melayu bukti bertulis terawal kewujudannya dapat dilihat pada teks Hikayat Raja-raja Pasai dan Sulat al-Salatin.0 SEJARAH PANTUN TEKA-TEKI 3. yang membezakannya ialah klu bagi teka-teki yang diberikan sama ada hanya pada isi sahaja mahupun sampiran beserta isi. Pangkal sejarah pantun terlindung oleh kabus waktu. buku yang pertama ini hanya memuatkan sebait. Namun begitu pantun yang dimuatkan sudah cukup canggih dan nampaknya datang dari suatu tradisi yang sudah matang dan halus. yang dicipta secara impromptu dan dijawab juga dalam bentuk yang 4 .Semua bentuk pantun terdiri atas dua bahagian: sampiran dan isi.1 SEJARAH PERKEMBANGAN PANTUN Berbagai-bagai istilah yang digunakan untuk betuk empat baris ini ± dari pantun ke panton.

alamraya didahulukan sebagai bayangan/cermin/kiasan makna . tabiat dan kehidupan manusia. 5 . dan `Kalau hendak mencari teladan/Masuklah ke hutan. latar.¶ dengan jelas sekali membayangkan hakikat bahawa alam adalah cermin kepada kehidupan manusia. Dalam tradisi begini sejarah tidak dipentingkan. Seperti apa yang disebutkan di atas. bahawa kelompok-kelompok di daerah pergunungan dapat memepengaruhi kelompok di lembah. jelas lebih kukuh dan luas kehadirannya. ranting dan akar kayu yang mempunyai nama yang hampir sama dengan perasaan mereka. Orang Minangkabau pula terkenal dengan peribahasanya. cara. Tapi Brandstetter tidak menunjukkan bagaimana bentuk ini masuk ke dalam bahasa Melayu. `Alam terkembang menjadi guru. manusia Nusantara melihat alam sebagai cermin untuk keadaan dan makna hidup manusia. Sebagai mengkonkeritkan pandangan hidup ini pantun juga mempersembahkan dua buah dunia ini . Pepatah Melayu Riau `Kalau nak tengok perangai manusia/Tengoklah rimba¶dan `Berguru ke rimba/Bertanya ke yang tua¶. Inilah suatu hubungan khusus manusia Melayu dengan alam. dan tamadun lembah Melayu pada waktu itu lebih berpengaruh sebagai pusat pentadbiraan dan kerajaan serta perdagangan. manurut kata Tenas Effendy. Brandstetter cuba menghubungkannya kepada bahasa bunga/alam yang digunakan oleh anak-anak muda Batak sewaktu menghantar `surat cinta¶ kepada kekasih mereka dengan mengirimkan bungkusan yang berisikan daun. Apa yang dirasakan dengan ghairah. Tetapi. Dia mengambil alam sebagai pembayang. Oleh yang demikian alamraya yang mencerminkan manusia ini dirubah menjadi metafora (bayang/kias/ibarat) dalam peribahasa dan pantun.melalui citra kelakuan. Kadang-kadang benda-benda alam ini menjadi lambang.sama. keadaan dan juga nasibnya. Pergerakan sejarah selalunya menunjukkan arus yang bertentangan. Kita tidak dapat mengesan asal usul bentuk pantun ini. Dalam falsafah ini dunia terbagi dua ± bahagian alamraya dan bahagian manusia. Bahagian alamraya mendahului manusia. bagaimana bentuk ini telah berkembang. dan gema hakikatnya.¶ yang sekali lagi mempertegaskan falsafah alam dan manusia yang sama. dan dilihat sebagai membayangkan nilai. dan diturunkan dalam citra dan makna yang dalam tapi estetis adalah sebab yang terpenting.

hati Aceh. pendek dan hanya berisikan cebisan mentah dunia. padi . Oleh kerana bentuk dua baris ini tidak terlalu mencabar jiwa seorang penyair maka pemantun awal telah bereksperimen dan menjadikanya bentuk empat baris. kontrasnya kasar dan patah-patah. terutama setelah dibawa ke pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil di seluruh Nusantara. pantun awal. serta tidak banyak membenarkan unsur mainan. Dalam cara berfikir pantun ada semacam skema untuk lambang-lambang atau asosiasi ini. pungguk dan rama-rama pula mewakili lelaki. yang menjadi penggoda dan kadangkadang sebagai pemangsa. sirih ± kasih sirih ± sedih meranti ± mati sutera ± dara tasik ± cantik kayu ± tahu kain -lain dan berpuluhan pasangan asosiasi lainnya. Seperti kita maklum inilah bentuk pantun yang terpilih dan diperkirakan yang tersempurna. kemungkinan besarnya. dalam semua 6 . ejekan terus/atau menyipi yang dapat dimasukkan dengan berkesan. bermula sebagai kuplet (dua kerat) yang tidak canggih. Kita maklum. seperti juga peribahasa awal. Begitu juga dalam kuplet begini tiada suspens. kembang menjadi lambang untuk wanita yang suci dan masih dara mungkin. dan seterusnya dibawa oleh pelayar dan pedagang pulang ke kampung dan negerinya. kumbang. Iramanya kontot. Bentuk ini berkembang pesat. Sekiranya kita meneymak khazanah pantun kita dapat membuat semacam rajah asosiasi seperti berikut: Jati. dan hampir semua pantun yang baik. tiada kejutan. puspa.Bunga. dengan menggandakan baris pembayang dan baris makna. tidak dapat dijadikan lagu.

Ternyata bentuk-bentuk ini juga terlalu besar untuk ditangkap ingatan khalayak. dan tradisi ini bertembung dengan kesukaan orang Melayu menggunakan pantun untuk peribahasa. Bentuk ini memungkinkan lebih banyak permainan bunyi dan irama ± ulangan mencipta rentaknya sendiri dengan paralel dan kontras serta penyimpangan± sifat-sifat ini nampaknya disukai oleh pengarang pantoum Perancis. tapi agak besar dan pergerakan pembayang kepada maksud agak lambam. maka unsur-unsur puisi pun diserapkan ke dalam pepatah petitih. dan merosakkan tujuan pembayangan. maka sebahagian perhatian atau citranya sudah dilupakan dan dengan itu hubungannya menjadi loggar dan tidak terikat rapi lagi. Saya percaya undang-undang awal ini pada umumnya agak prosaik. 12. Seterusnya apabila kita menyeberang kepada maksud. sehinggakan apabila sampai kepada baris-baris maksudnya maka tidak cukup perhatian dan pemusatan dapat diberikan lagi. terkarang dalam bentuk ini. 10. Maka ada pemantun pula yang berksperimen dengan bentuk enam kerat. Tiga citra pembayang mungkin terlalu banyak untuk ingatan manusia yang terbiasa dengan hanya dua. Namun begitu imaginasi dan bakat penyair selalu subur. dan mengutip dari baris-baris yang telah berlalu ± dan dengan itu kita menjalinkan baris baru dengan baris lama. kerana kita masih berada dalam bentuk empat baris. yang juga termasuk pepatah petitih ± sejenis undang atau penyukat nilai untuk masyarakat. Bentuk ini sebenarnya cukup menarik. 8. Namum begitu pantun berkait lebih canggih. Setelah pantun menjadi 7 . Masyarakat yang sudah sedia tertawan oleh bunyi juga ditemukan dengan hakikat bahawa bentuk yang mudah cepat diingat.bidang. dan yang wujud dalam bahasa Melayu dan dialek-dialeknya. tetapi dibenarkan mengulang silang baris-barisnya. Hal yang sama berlaku pada pantun 6. Jerman. dan akalnya terlalu sibuk untuk memproses pembayang. Seperti disentuh sebelum ini pantun menawarkan wadah untuk undang-undang kampung dan masyarakat Melayu. 20 kerat. Dan apabila diberikan tiga baris pembayang terasa seperti cuba dimasukan suatu deretan peristiwa di dalamnya. Namun begitu tradisi menyusun undang-undang mematang dan menghalus. dan akal kita cuba mengikut cerita ini. Inggeris dan Belanda. kerana ruang tumpuan kita banyak dikhususkan ke sini.

Contoh berikut cuba memperlihatkan pergerakan dari pepatah menjadi pantun: Dua buah peribahasa `Pagar makan padi¶ dan `Telunjuk merusak mata. 8 . seperti saya pernah sebutkan. Pagar makan pagi. tapi tidak maknanya. kerana dia tidak tahu arah gerak pantun itu. Pada bahagian pertama beberapa citra yang tidak berhubungan diperkenalkan. Yang pipih datang melayang. malah banyak lagi kebijaksanaan. Yang bulat datang menggolek. mempunyai unsur pergerakan psikologikal. misalnya dalam pantun ini: Meja diatur dengan kerusi. Dia merasa tidak tenang. Dia diejek secara intelektual dan emosi. Bentuk ini. Yang pergi terbayang-bayang. dan alam ini diterima sebagai pembayang untuk maksudnya nanti. Dua rima bertentangan ini malah membantu suspens ini.bentuk terpenting.¶ digabungkan dan diberikan dua baris pembayang untuk melengkapkannya: Takar minyak sapi Dibubuh di atas geta. Di peringkat ini seorang pendengar diangkat ke taraf awang-awangan ± dia hanya mempunyai pembayang. Telunjuk merusak mata. Dan kita juga saksikan bahawa bukan saja peribahasa dan pepatah yang dipantunkan. Alam dibaca sebagai cermin. dalam bentuk rima abab. kerana pada kesannya rima bercanggahan ini menambah keadaan tidak menentunya makna pantun. maka papatah Melayu mendapat manfaat bentuk sukaramai ini. Jadi dia digantung pada peringkat suspens. kegiatan dan upacara mereka dirubah supaya dapat dipantunkan. Atau pun lihat juga bait berikut. Yang ada berulang-alik.

dalam dua kerat berikutnya yang mungkin muncul dalam 10 ± 20 saat kita akan diberikan makna itu. Laksana bunga menjadi peraksi.Tempat makan buah-buahan. dilengkapkan. Tapi syukurlan pantun ini pajangnya hanya empat kerat. 9 . Bunyi dan makna dua baris terakhir melalui bentuk yang menyimpul dan melonggarkan tegangan. rujukan ibarat. mengejek. tapi makna ini juga sering tidak langsung dan menyidir pula. kerana kita tidak dapat membayangkan makna yang dimaksudkan. Dunia disempurnakan. Kalau kita diejek oleh dua baris di atas ini. yang belum lengkap diimbangkan. yang diindahkan oleh bentuk yang memula. mencipta tegangan dan setelah itu menyelesaiknnya. Laksana bunga menjadi peraksi. sihir yang dibenarkan oleh lagu. kita akan merasakan suatu kegelisahan sematik. Seumpama kain jadi basahan. Inilah sihir kiasan. Seumpama kain jadi basahan.

Flores. di Bukit Tinggi. tukang kaba. Jadi pedagang dan pelayar adalah alat penyebaran yang penting. nilai-nilai agama. sejarah pantun terjalin dalam 10 . dan tempat sendiri dimasukkan. Menado. Lahad Datu. seniman yang bercerita dari kampung ke kampung juga jelas terlibat dalam penyebarannya. Yang indah akan diingat dan dinyanyikan. dalang wayang kulit. Penghibur ± tukang cerita. makna dan keadaan orang berdagang. Yang indah dan menyentuh perasaan akan diingati oleh khalayak dan cuba dibawa pulang dan digunakan.2 PENYEBARAN Pantun mungkin dicipta di mana-mana. Malaysia dan Indonesia sering belayar dari sebuah keluarga di sebuah negeri ke kelurga mereka di negeri yang lain. perjalanan. yang dikarang seniman berbakat. dan variasi peribadi diwujudkan secara sedar atau tidak sedar. sagu dan barang dagangan ialah pantun-pantun dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Bajau. Di antara yang dibawanya. Di kampung itu baris mungkin dirobah. di Bima. penglipur lara. dondang sayang. tok selampit. Jadi yang menyentuh rasa asmara. Seterusnya bait-bait ini akan dibawa ke kampung lainnya. atau yang dikutip dalam perjalanan. Kedua. Bait-bait yang baik. gendang Sarawak. terkaan saya ialah. di tepi sungai Jambi atau Musi. atau di Ketapang. Di pasar. akan diingat oleh khalayak setempat beberapa bulan setelah pertunjukan mereka sudah selesai. kaum Bajau laut yang yang tinggal di pantai-pantai Filipina. Di Sintang yang berada di tengah Pulau Kalimantan tengah. di kampung terpencil. Sekiranya pantun ini sampai ke pasar maka khalayaknya akan lebih besar. atau dibawa ke pelabuhan dan dibawa belayar.3. Kadang-kadang ingatan tidak terlalu sempurna. hidup bersama akan diingat dan dipanjangkan. rujukan tempat akan dipinda. selain ikan. di Merlimau. seperti yang dilakukan oleh Abdullah Munsyi dalam kapalnya ke Terengganu dan Kelantan. pedagang akan membawanya pulang ke kampung sendiri. kumpulan makyong. di Tebing Tinggi. Mengikut seorang nelayan di utara Maumere. dan dikir barat yang berpindah randah dari sebuah kampung ke sebuah kampung lainnya untuk mengadakan pertunjukan mereka sudah pasti memainkan peranan besar dalam penyebaran bentuk ini.

yang menyentuh bahagian-bahagian penting kehidupan manusia. Di pihak lain kita maklum bahawa pantun memainkan peranan penting pada hampir setiap peringkat kehidupannya. Pada pendapat saya tiada sebuah bentuk pantun lain pun di dalam sastera dunia yang memainkan peranaan yang begitu total. tv. Minta daun diberi daun. anak kecil dan pengail di kuala yang merenung nasibnya. begitu juga sejarah emosi sesuatu bangsa. lagu. walau pun hikayat dan syair epik. Dalam dunia kontemporer pantun masih popular di radio. Pantun juga memasuki dunia naratif. Di alaf ini semua cara ini sah dan berkesan dalam penyebarannya. yang mengandungi banyak unsur Dayak. Ilmu dikekalkan di dalamnya. yang dapat membayangkan keluasan daerah. Selain hal-hal agama mereka telah ditanya tentang hal-hal yang menarik di tempat asal-usul mereka dan telah diberitahu tentang pantun.sejarah penyebaran agama oleh pendakwah Johor dan Banjar. pendidik moral. buku. Dalam pantun ada bicara. Seperti di tempat-tempat lain juga pantun menawan pendengarnya. dan setelah itu. pemerhati dunia. dalam daun ada makna. Tiada bentuk lain. kehalusan cara dan kesempurnaan pemikirannya seperti yang dibuktikan oleh pantun. Di sinilah dia menjadi ahli falsafah. Pantun adalah alat ucapan terpenting orang Melayu. dan akhirnya telah dicipta dalam bahasa Iban tempatan dan dalam bahasa Melayu Sintang. Apabila pantun memasuki dunia bertulis kemungkinan fungsinya juga berganda. iklan. yang bersifat bertulis. pertamanya cabang lisannya. Dalam daun buah bidara. Betapa luas bentuk dan kegunaannya. kekasih yang ghairah atau tersiksa. majalah dan juga internet. orang tua. dalam pantun ada bicara. Minta pantun diberi pantun. Sonnet yang popular di Eropah lebih merupakan 11 . pencipta nilai.

Demikianlah bentuk ini menjadi bentuk bersama di pelabuhan dan kota ± dan dikongsi di sana oleh berbagai-bagai suku dan bangsa. anak-anak dan orang tua. Sangihe-Talaud. Deli dan Minangkabau. begitu Bidayuh di Sarawak. Bukan saja semua kelas diresapi. di pihak lain lagi semua suku menjadi kawan kongsinyanya. adalah bentuk tulisan yang canggih. Pomona. Dan yang disatukan bukan saja suku dan bangsa-bangsa dalam satu negeri ± Malaysia dan Indonesia. Jawa. Inilah satu-satunya bentuk bersama di Nusantara ± yang digunakan sebahagian besar suku-sukunya. pada tahap-tahap penting. Makasar. Oleh itu. Serawai. seperti sebuah bahasa kebangsaan pantun juga menyatukan. pertemuan di antara orang-orang yang canggih puisinya. selain dalam bahasa dan dialek sukuan. Haiku yang juga sama popular dan digunakan di bnayak negara dunia. tetapi juga semua peringkat umur. Tapi sonnet tidak menyerap masuk ke dalam kehidupan seluruh manusia. Perlis. sebagai sambungan kepada tradisi perkongsian yang sudah lama wujud. dalam sebahagian besar bahasanya. dan sekali lagi muncul dalam keadaan dan situasi peraduan. Apabila digunakan di sekolah pantun terus menjadi hak semua bangsa di seluruh Malaysia dan Nusantara. Walau dituliskan di rumah-rumah bekas penyair penting.bentuk kelas menengah atas yang dituliskan untuk mempamerkan kemamapuan berpuisi dan menggunakan metafor indah ± lihat misalnya sonnet terkenal oleh Shakespeare. Dalam bandingannya kita saksikan pantun telah meresap ke dalam semua kelas ± raja dan bangsawan. Iranun. petani dan nelayan. Dan cukup menarik juga perkongsian ini bukan saja perkongsian mendatar. juga dalam bahasa Melayu-Indonesia moden. di pohon bunga musim gugur. tetapi oleh 12 . Orang Ambon amat terkenal kerana pantun mereka. namun puisi ini masih terpisah dari bentangan hidup yang luas manusia Jepun. tetapi seperti kita sedar perkongsian ini juga menjadi keterlibatan yang vertikal. dan ditulis sebagai surat cinta. Kelantan. kekasih dan si duda yang sedang merana. Bali. Minangkabau. Dewasa ini pantun diciptakan. Seterusnya. mendalam dan penuh ghariah. orang Bima.

Pulau Pandan jauh ke tengah. Brunei dan mengikut sumbernya. Sekarang. dan kita tidak harus mengikat pemantun baru kita. I love you. Nampak dari Si Angsa Dua Hancur badan dikandung tanah `Body¶ yang baik dikenang juga. dewasa dan juga oleh ahli politik di Parlimen. Malaysia. 4. seperti dikutip oleh Pak Wan Khazim. juga di Filipina (tanaga) maka kita disatukan oleh suatu alat penyatu yang tiada tolok bandingnya. syukurlah. Pantun tidak mengikat. Peluang luar biasa yang ditawarkan oleh bentuk ini sudah wujud beberapa ribu tahun.kerana pantun mempunyai pemakai di Thailand. Singapura. kita sedang saksikan hakikat bahawa pantun melimpah ruah dalam suatu kesuburan Nusantara yang mengagumkan. Pantun akan terus hidup sekiranya orang Nusantara atau Eropah merasakan bahawa bentuknya bukan hak kumpulan tertentu sahaja. Pen merah. Indonesia. Sekiraya kita hadkannya kepada orang-orang yang canggih pengetahuan bahasa dan kiasannya maka pantun akan menjadi hak beberapa kumpulan hanya.0 FUNGSI DAN JENIS PANTUN 13 . Atau oleh pantun berikut yang popular di antara anak-anak sekolah sudah lebih sepuluh tahun. tetapi adalah hak bersama ± boleh digunakan oleh anak-anak kecil. dan telah mencipta bunga-bunga ajaibnya. Saya tidak terlalu risau bahawa sebuah pantun terkenal dirubah menjadi. pen biru Mak marah.

Diingatkan di sini. Antara fungsi pantun dalam masyarakat adalah untuk mendidik. pantun merupakan satu corak komunikasi berseni yang digunakan di tempat yang tertentu. seseorang yang akan menyampai atau melafazkan pantun juga harus memerhatikan isi pantun. Sesungguhnya. dalam upacara yang tertentu atau untuk menyampaikan sesuatu dalam maksud termasuk kiasan atau sindiran. Cara melafazkan pantun harus dijaga agar maksud atau tujuan sesuatu pantun itu dilafazkan sampai kepada pendengar. jenaka. Setiap pantun yang dicipta mempunyai fungsi atau kegunaannya sendiri. Dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu terutamanya golongan tua kaya dengan pelbagai nasihat. Pantun Melayu yang dicipta oleh masyarakat Melayu dahulu mempunyai beberapa fungsi. 14 . Jika hal ini tidak diberi perhatian oleh orang yang melafazkan pantun. Keadaan pantun dilafaz menjadi pertimbangan dalam penyampaikan isi pantun. jika mereka mendapati ada sesuatu perkara yang tidak kena atau bertujuan untuk memberikan peringatan kepada golongan muda atau kanak-kanak. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. Kembang berseri bunga senduduk. mereka akan menggunakan pantun sebagai alat untuk menyampaikan nasihat dan didikan. Justeru. dikhuatiri akan menimbulkan salah faham kepada pendengar terutama pantun yang berkaitan dengan sindiran dan nasihat. Penggunaan pantun dalam menyampaikan sindiran bertujuan agar yang kena sindir atau yang kena nasihat itu tidak marah. Air melurut di tepian mandi. budi dan teka-teki. tetapi sebaliknya mempunyai azam untuk membaiki perbuatan dan perangai yang tidak disukai. agama.Pantun Melayu terdiri daripada beberapa jenis pantun seperti pantun adat. Begitu juga jika melafazkan pantun berkaitan dengan budi dan jenaka. Sebagai golongan yang µmakan garam¶ terlebih dahulu pastinya mereka mempunyai pelbagai pengalaman hidup dan amat peka terhadap perubahan sesuatu perkara. nasihat.

puji-pujian yang menggambarkan perasaan kasih. Pantun Melayu juga digunakan untuk meluahkan perasaan kasih sayang dalam kalangan masyarakat Melayu tanpa kira batasan sama ada rasa sayang teruna kepada dara. Ribu-ribu pokok mengkudu. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. suami kepada isteri atau anak kepada ibu dan bapa. Antara lain adalah untuk meluahkan kasih saying dan rindu. Pantun di atas menggambarkan nasihat orang yang melafazkan pantun kepada pasangannya yang kerinduan tidak kira sama ada pasangan kekasih atau suami isteri atau anak kepada ibu bapanya. Kalau hidup hendak selamat. Cincin permata jatuh ke ruang. Sebagai contoh. Pantun agama yang dicipta selalunya memberikan peringatan dan pedoman kepada semua lapisan masyarakat agar tidak tersasar ke jalan yang salah. Selain pantun nasihat. cinta dan rindu yang mendalam.Elok diturut resmi padi. berbunga-bunga. pantun agama juga dicipta oleh masyarakat dahulu untuk tujuan mendidik. Taat selalu perintah Tuhan. 15 . Burung puyuh di atas dahan. Kalau rindu sebut namaku. sayang. Sungguh indah pintu dipahat. Semakin berisi semakin tunduk. Pantun-pantun sebegini akan disulami dengan kata-kata yang indah. dapatlah kita lihat daripada pantun Melayu lama di bawah ini. Air mata jangan dibuang.

Gunung Daik bercabang tiga. fungsi pantun juga adalah untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih. Budi yang baik dikenang juga. Pulau Pandan jauh ke tengah. pantun juga memainkan peranan yang penting dalam upacara yang melibatkan adat istiadat. Oleh itu. bertunang sehinggalah majlis perkahwinan. Oleh itu. Sebagai contoh. pantun akan dilafazkan sebagai mukadimah atau pembuka kata sebagai tanda meminta kebenaran atau untuk menyampaikan maksud di hati.Selain itu. Fungsi pantun yang lain juga adalah untuk adat-istiadat. dapatlah kita lihat dalam pantun Melayu lama di bawah ini yang kerapkali dilafazkan dalam majlis merisik sehingga sekarang ini. Antara pantun yang popular sehingga sekarang ini adalah seperti pantun di bawah: Pisang emas dibawa belayar. Kedua-dua rangkap pantun di atas memperlihatkan masyarakat Melayu zaman dahulu memandang tinggi orang yang berbudi lebih daripada segalanya. Hutang budi dibawa mati. Masak sebiji di atas peti. Masyarakat Melayu sememangnya mementingkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Melayu juga terkenal sebagai masyarakat yang tahu mengenang budi dan jasa. Dalam majlis merisik. Hutang emas boleh dibayar. banyak dapat kita lihat pantun Melayu yang dicipta untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa atau berbudi. Hancur badan dikandung tanah. 16 . Pantun-pantun sebegini dikenali sebagai pantun adat.

Pantun juga digunakan untuk menguji minda dan mencabar ketangkasan fikiran. Melalui pantun. Kalau sudi minta terima. pantun juga digunakan untuk sindiran dan tempelak. Hal ini bertujuan mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara mereka. Perhatikan pantun sindiran Melayu lama di bawah ini yang masih kita gunakan sehingga sekarang. Belikan saya buah keranji. masyarakat Melayu dapat menyembunyikan perasaan sebenar sama ada kesal. Buah langsat kuning mencelah. Tanduk tidak berguna lagi. Kain sekodi dibawa sama. Senduduk tidak berbunga lagi. Pantun yang menguji minda ini dinamakan pantun teka-teki. Selain itu. Apakah binatang keris di kaki? 17 . kecewa dan dukacita terhadap sesuatu dengan penyusunan kata-kata yang indah. Pantunpantun sebegini amat digemari ramai terutama golongan kanak-kanak. Pantun juga digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menggambarkan rasa tidak puas hati terhadap sesuatu dengan bahasa yang berselindung atau dengan kata lain secara tidak berterus terang. Sudah dapat gading bertuah. Antara contoh pantun Melayu lama yang masih diingati ialah. Kalau tuan bijak pandai. Datang kami membawa hajat.Tok Sami ke Teluk Lipat. Kalau tuan pergi ke kedai.

Pada zaman dahulu. Ada juga pantun yang dijadikan lagu untuk hiburan seperti lagu Dondang Sayang yang popular dalam kalangan Baba Nyonya. masyarakat Melayu akan berhibur dengan melafazkan pantun-pantun bersifat jenaka atau mengusik. Kucing tidur bangkit terkejut. Tuan Puteri memasang panjut. Dayang tolong menghalau lalat. 18 . Contohnya seperti pantun Melayu lama di bawah yang sememangnya kita ingat sejak kecil lagi.Fungsi pantun yang lain ialah untuktujuan hiburan. Melihat tikus pandai bersilat.

0 PANTUN TEKA-TEKI 5. kita dapat lihat bahawa klu bagi jawapan bagi soalan teka-teki ini yang terletak di rangkap dua yang terakhir.1 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI Pantun teka-teki merupakan serangkap pantun yang direka khas untuk menguji tahap keupayaan minda dan daya imaginative kanak-kanak. Pantun teka-teki ini boleh merangkumi dua kerat. Melihat koyak pada seluar. Antara contoh pantun teka-teki ialah: Minah ketawa terjerit-jerit.5. empat kerat. Jawapan bagi pantun teka-teki ini ialah µgigi¶. 5. Pagar di dalam tebing di luar? Melalui pantun teka-teki ini. enam kerat dan seterusnya. Orang putih duduk sederet.2 PERANAN PANTUN TEKA-TEKI DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 19 . Setiap rangkap ataupun dua rangkap yang terakhir bagi pantun empat kerap terselit soalan ataupun klu bagi sesuatu teka-teki.

Pantun teka-teki dapat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kanakkanak sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Ini kerana menerusi emosi yang dilahirkan mereka dapat menonjolkan segala bentuk perkara yang dirasai serta yang difikirkan. Pantun teka-teki dapat merangsang dan membantu perkembangan kanak-kanak dari segi emosi. Kebolehan untuk menunjukan emosi telah sedia ada pada bayi 20 . marah.1 PERKEMBANGAN EMOSI Emosi adalah penggerak utama bagi menggambarkan tingkahlaku kanak-kanak. 5. social serta intelek. Dengan itu.2. segala situasi yang berlaku di sekeliling baik dari aspek perubahan biologi akan mendorong pembentukan emosi dalam sesuatu masa sama ada sedih. Pantun teka-teki boleh digunakan sebagai modul atau bahan dalam proses pembelajaran sekiranya guru mengambil inisiatif dan bersikap kreatif. kecewa dan sebagainya.

Perkembangan emosi kanak-kanak terdiri daripada perasaan sedih. Pantun teka-teki dapat membantu mereka sebagai alat kepada guru untuk mengajar kepada kanak-kanak bagaimana menghandali emosi mereka iaitu gembira dengan cara selamat. dengki dan banyak lagi. Terdapat pelbagai modul atau bahan yang telah direka untuk membantu kanak-kanak mengeksprasikan emosi mereka. Kanak-kanak masih lagi tidak mahir dalam mengawal emosi mereka. Keupayaan ini merupakan satu daripada proses perkembangan yang tidak perlu diajar atau diperlajari. Melalui pantun teka-teki ini. 21 . Hampir semua pantun teka-teki direka dan digubah agar berbunyi lucu. Buku pantun teki-teki ini merupakan salah satu modul atau bahan yang dapat membantu kanak-kanak dalam perkembangan emosi mereka. ia juga digunakan sebagai satu hiburan pada masyarakat. Rangkap setiap pantun mempunyai nada dan ayat ataupun perkataan yang digunakan menggambarkan kegembiraan. kanak-kanak akan dapat mengenal erti kegembiraan dengan meluahkannya melalui ketawa. Perkembangan emosi kanak-kanak meningkat seiring dengan umur mereka. Mereka mungkin akan menyimpan emosi mereka di dalam hati sehingga semuanya terkumpul dan membantut perkembangan emosi mereka atupun meluahkan emosi mereka secara tidak terkawal. pantun teka-teki bukan sahaja digunakan untuk menguji minda. gembira. Ini kerana. bentuk susunan ayat dan perkataan yang digunakan melucukan itu dapat membangkitkan perasaan gembira kepada kanak-kanak. Dengan ini. Ini kerana pantun teka-teki dapat menggembangkan perasaan kegembiraan jika didengari dan dihayati. Pada zaman dahulu. cemburu. kanak-kanak akan merasai perasaan gembira.yang baru dilahirkan.

aktiviti bermain. tetapi ia akan menjadi lebih memuaskan sekiranya diselesaikan bersama rakan ataupun rakan dapat menyoal pantun teka-teki tersebut manakala 22 . Pendek kata perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. persahabatan dan perhubungan dengan rakan sebaya. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi.2 PERKEMBANGAN SOSIAL Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya.5. Pantun teka-teki memberikan perasaan seronok dan akhirnya kepuasan kepada seseorang sekiranya berjaya menyelesaikan teka-teki tersebut. Walaupun aktiviti menjawab pantun tekateki dapat diselesaikan seorang diri. perkembangan kongnisi sosial.2.

23 .yang lain menjawabnya. Perkembangan social kanak-kanak bergantung dengan cara kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain kerana dengan ini barulah kanak-kanak dapat berlatih untuk menyediakan dan melatih diri agar mereka dapat menyesuaikan diri untuk bergaul dan mencipta tempat untuk diri mereka dalam masyarakat. Ini dapat merapatkan lagi hubungan persahabatan antara kanak-kanak dengan rakan kerana cara bagi kanak-kanak dalam mencari kawan adalah bermain. Dengan buku pantun teka-teki ini. Perkembangan social kanak-kanak penting untuk memastikan kanak-kanak berkembang menjadi seorang yang µwell-rounded¶. kanak-kanak dapat berinteraksi dan bersosial dengan kanak-kanak yang lain.

kanak-kanak mengalami proses berfikir dalam menyelesaikan pantun teka-teki yang diberikan.5. Pantun teka-teki dapat membantu dalam perkembangan intelek kanak-kanak adalah melalui menguji keupayaan kanak-kanak menyelesaikan teka-teki yang diberikan. kemahiran belajar dan motivasi. Perkembangan intelek kanak-kanak dapat berkembang dengan baik melalui pantun tekateki ini kerana ia dapat mencabar kanak-kanak untuk berfikir dan menggunakan kuasa otak. Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir. menganalisa. menaakul. Perkara yang perlu diperhati ketika hendak menyelesaikan pantun teka-teki ialah klu yang diberikan kerana klu ini selalunya direka untuk tujuan mengelirukan kanak-kanak. Dengan ini. Kanak-kanak perlu membuka minda dan menjadi kreatif kerana jawapan bagi pantun teka-teki selalunya terselit di dalam ayat itu sendiri. membentuk konsep. Ini dapat mengajar kanak-kanak supaya mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu perkara atau perbuatan yang membahayakan kesihatan dan keselamatan mereka. menyelesaikan masalah dan sebagainya pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.2. 24 . Proses berfikir ini penting kerana bukan sahaja dapat meningkan intelek kanak-kanak malah mengajar kanak-kanak untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara.3 PERKEMBANGAN INTELEK Perkembangan intelek boleh juga dipanggil perkembangan kognitif.

6.0 PENUTUP 25 .

LAMPIRAN 26 . Buku mengenai pantun teka-teki ini hanya dapat membantu kanak-kanak dalam proses perkembangan mereka secara terhad. Guru seharusnya kreatif dan bijak menggunakan modul atau bahan yang disediakan dalam pelbagai cara dan situasi. ianya terpulang kepada guru untuk menggunakannya sepenuhnya modul atau bahan yang telah disediakan ataupun hanya menjadi sebagai bahan pameran sahaja. Buku pantun teka-teki ini dapat dijadikan modul atau bahan kepada para guru untuk meningkatkan tahap perkembangan kanak-kanak. social dan juga intelek. sebagus manapun modul atau bahan tersebut jika tidak digunakan mengikut potensi yang ada. Semuanya terpulang kepada guru kerana mereka adalah pengajar dan sepatutnya mahir dalam menggunakan segala bahan atau modul yang sedia ada.Pantun teka-teki telah dibuktikan dapat membantu perkembangan kanak-kanak dalam setiap bidang iaitu emosi. ia akan menjadi bahan perhiasan semata-mata. Walaupun telah diberikan modul atau bahan. Ini kerana.

Modul buku teka-teki 27 .

Kertas berwarna Gam gajah 28 .

Gunting Gam 29 .

Bahan yang digunakan 30 .

kajian pantun melayu.pantun serbanika.Kompleks Dawana. Adnan Abd. Omardin Haji Asha¶ari.BIBLIOGRAFI Abdul Halim ³R´.1961.2003.1968.my/makalah3-7.Majid. http://www.Dewama Sdn.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementeriaan Pelajaran.usm.Bhd.asp http://mediasauna.mutiara sastera melayu tradisional.multiply.Selangor Darul Ehsan.Kuala Lumpur.Malaya Publishing House Limited.com/doc/5364483/-Pantun-Budi http://pantun.scribd.com/journal/item/5/Pantun_dan_Syair_dalam_Kesusastraan_Melayu _Klasik 31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful