1.

0 PENGENALAN

Pantun merupakan sebuah sastera rakyat yang boleh digunakan dengan seluas-luasnya di dalam masyarakat melayu dengan tidak kira apa tujuannya. Pantun dilahirkan untuk mewujudkan sesuatu maksud tertentu. Ia bertujuan memperindah lagi sesuatu ucapan. Dalam konteks ini, pantun sangat sesuai dengan jiwa orang Melayu kerana dapat menunjukkan keperibadian orang Melayu yang mempunyai kesenian serta kebudayaan sendiri. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenali dalam bahasa-bahasa Nusantara. Orang Melayu telah mencipta pantun dalam bentuk berangkap. Selain itu, pantun juga bertujuan untuk membicarakan tentang budi bahasa, kasih sayang masyarakat, adat istiadat, perkahwinan dan sebagainya. Dalam bahasa Jawa pula, pantun dikenali sebagaiparikan dan dalam bahasa Sunda dikenali sebagaipaparikan. Lazimnya pantun terdiri empat baris dan berakhir dengan pola a-b, ab. Pada zaman dahulu pantun merupakan sastera lisan, namun sekarang dijumpai dalam bentuk bertulis. Di samping itu juga, pantun mempunyai peranan tersendiri, iaitu pantun merupakan adat memelihara bahasa, menjadi penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih seseorang berfikir secara asosiatif, bahawa suatu kata akan memiliki kaitan dengan kata yang lain. Pantun juga merupakan warisan orang Melayu sejak dari dahulu lagi. Keindahan kata dalam khazanah bahasa melayu memperlihat daya cipta pemikiran dan falsafah masyarakat Melayu tradisional yang tinggi, asli dan bernilai seni.

1

2.0 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasabahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastera lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

2

Definisi pantun dapat kita ketahui dalam pelbagai sumber. Antaranya Kamus Dewan, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Zaaba. Menurut Kamus Dewan (1986:813), definisi pantun ialah "... sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai pembayang dan maksud ...".

manakala menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (hlm. 710), definisi pantun ialah,

"... sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja ...

dan akhir sekali menurut Zaaba (1965:218), definisi pantun ialah,

"... perkataan pantun itu pada mulanya dahulu dipakai orang dengan makna seperti, umpama, laksana ... " Menurut Dr. R. Brandstetter, berbangsa Swiss yang merupakan seorang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahawa pantun berasal dari akar kata tun, yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara, misalnya dalam bahasa Pampanga, tuntun bermaksud teratur; dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu; dalam bahasa Jawa Kuno, tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur dan matuntun yang berarti memimpin; dalam bahasa Toba pantun bermaksud kesopanan atau kehormatan. Dalam bahasa Melayu, pantun bermaksud quatrain, iaitu sajak berbaris empat, dengan rima a-b-a-b. Sedangkan dalam bahasa Sunda, pantun bermaksud cerita panjang yang bersajak dan diiringi oleh musik.

Menurut R. O. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahawasanya dalam bahasa Nusantara, kata-kata yang mempunyai akar kata yang bermaksud ³baris, garis´, selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa maupun puisi.

3

Dasar pembinaan pantun teka-teki sama dengan pantun yang lain.Semua bentuk pantun terdiri atas dua bahagian: sampiran dan isi. Tambahan pula di peringkat ini bangsa Nusantara tidak menulis atau mencatat tentang bentuk kesayangnanya. maka pantun berkembang cepat dan membawa berbagai-bagai unsur dan kelainan sukuan/dialek/bahasa yang terus memperkayakannya. Seterusnya pada dasarnya pantun adalah bentuk lisan. yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. yang membayangkan kerencaman dan juga pengggunaan dalam berbagai-bagai suku dan bahasa. apabila bentuk ini menjadi bentuk antara suku dan bahasa/bangsa di Nusantara pada zaman Sriwijaya dan sebelumnya juga. Namun begitu pantun yang dimuatkan sudah cukup canggih dan nampaknya datang dari suatu tradisi yang sudah matang dan halus.1 SEJARAH PERKEMBANGAN PANTUN Berbagai-bagai istilah yang digunakan untuk betuk empat baris ini ± dari pantun ke panton. Teks-teks ini berusia sekitar empat ratus tahun. ke pantung. 3. yang membezakannya ialah klu bagi teka-teki yang diberikan sama ada hanya pada isi sahaja mahupun sampiran beserta isi. Dua baris terakhir merupakan isi.0 SEJARAH PANTUN TEKA-TEKI 3. Antara contoh adalah pantun teka-teki. dan tradisinya pula berpangkal kepada sastera tradisi lisan yang tidak dapat ditarikhkan. dan dalam versi Raffles 18nya buku kedua memuatkan hanya beberapa bait. kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya). Pangkal sejarah pantun terlindung oleh kabus waktu. Tetapi. Sampiran adalah dua baris pertama. buku yang pertama ini hanya memuatkan sebait. ke pantoong. dan biasanya tidak punya hubungan dengan bahagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. yang dicipta secara impromptu dan dijawab juga dalam bentuk yang 4 . Dalam sastera Melayu bukti bertulis terawal kewujudannya dapat dilihat pada teks Hikayat Raja-raja Pasai dan Sulat al-Salatin. yang memuatkan beberapa buah pantun. Pantun dapat digunakan dalam pelbagai cara.

Seperti apa yang disebutkan di atas. cara. dan dilihat sebagai membayangkan nilai. dan diturunkan dalam citra dan makna yang dalam tapi estetis adalah sebab yang terpenting. Dalam tradisi begini sejarah tidak dipentingkan.¶ dengan jelas sekali membayangkan hakikat bahawa alam adalah cermin kepada kehidupan manusia. jelas lebih kukuh dan luas kehadirannya. Pergerakan sejarah selalunya menunjukkan arus yang bertentangan.alamraya didahulukan sebagai bayangan/cermin/kiasan makna . Kadang-kadang benda-benda alam ini menjadi lambang.¶ yang sekali lagi mempertegaskan falsafah alam dan manusia yang sama. Tetapi. Pepatah Melayu Riau `Kalau nak tengok perangai manusia/Tengoklah rimba¶dan `Berguru ke rimba/Bertanya ke yang tua¶. Bahagian alamraya mendahului manusia. dan tamadun lembah Melayu pada waktu itu lebih berpengaruh sebagai pusat pentadbiraan dan kerajaan serta perdagangan. 5 . Brandstetter cuba menghubungkannya kepada bahasa bunga/alam yang digunakan oleh anak-anak muda Batak sewaktu menghantar `surat cinta¶ kepada kekasih mereka dengan mengirimkan bungkusan yang berisikan daun. Kita tidak dapat mengesan asal usul bentuk pantun ini. ranting dan akar kayu yang mempunyai nama yang hampir sama dengan perasaan mereka. dan gema hakikatnya. Sebagai mengkonkeritkan pandangan hidup ini pantun juga mempersembahkan dua buah dunia ini . latar. Tapi Brandstetter tidak menunjukkan bagaimana bentuk ini masuk ke dalam bahasa Melayu. dan `Kalau hendak mencari teladan/Masuklah ke hutan. Inilah suatu hubungan khusus manusia Melayu dengan alam.sama. manurut kata Tenas Effendy. manusia Nusantara melihat alam sebagai cermin untuk keadaan dan makna hidup manusia. bagaimana bentuk ini telah berkembang. Oleh yang demikian alamraya yang mencerminkan manusia ini dirubah menjadi metafora (bayang/kias/ibarat) dalam peribahasa dan pantun.melalui citra kelakuan. Apa yang dirasakan dengan ghairah. `Alam terkembang menjadi guru. tabiat dan kehidupan manusia. Orang Minangkabau pula terkenal dengan peribahasanya. Dia mengambil alam sebagai pembayang. keadaan dan juga nasibnya. Dalam falsafah ini dunia terbagi dua ± bahagian alamraya dan bahagian manusia. bahawa kelompok-kelompok di daerah pergunungan dapat memepengaruhi kelompok di lembah.

Seperti kita maklum inilah bentuk pantun yang terpilih dan diperkirakan yang tersempurna. kembang menjadi lambang untuk wanita yang suci dan masih dara mungkin. dan seterusnya dibawa oleh pelayar dan pedagang pulang ke kampung dan negerinya. Oleh kerana bentuk dua baris ini tidak terlalu mencabar jiwa seorang penyair maka pemantun awal telah bereksperimen dan menjadikanya bentuk empat baris. yang menjadi penggoda dan kadangkadang sebagai pemangsa. Kita maklum. Begitu juga dalam kuplet begini tiada suspens. tidak dapat dijadikan lagu. ejekan terus/atau menyipi yang dapat dimasukkan dengan berkesan. terutama setelah dibawa ke pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil di seluruh Nusantara. Dalam cara berfikir pantun ada semacam skema untuk lambang-lambang atau asosiasi ini. pantun awal. dengan menggandakan baris pembayang dan baris makna. dalam semua 6 . pungguk dan rama-rama pula mewakili lelaki. tiada kejutan. puspa. Sekiranya kita meneymak khazanah pantun kita dapat membuat semacam rajah asosiasi seperti berikut: Jati. pendek dan hanya berisikan cebisan mentah dunia. dan hampir semua pantun yang baik. sirih ± kasih sirih ± sedih meranti ± mati sutera ± dara tasik ± cantik kayu ± tahu kain -lain dan berpuluhan pasangan asosiasi lainnya. serta tidak banyak membenarkan unsur mainan. bermula sebagai kuplet (dua kerat) yang tidak canggih. Bentuk ini berkembang pesat. padi . kumbang.hati Aceh. Iramanya kontot. seperti juga peribahasa awal. kontrasnya kasar dan patah-patah.Bunga. kemungkinan besarnya.

tetapi dibenarkan mengulang silang baris-barisnya. Seperti disentuh sebelum ini pantun menawarkan wadah untuk undang-undang kampung dan masyarakat Melayu. Tiga citra pembayang mungkin terlalu banyak untuk ingatan manusia yang terbiasa dengan hanya dua. terkarang dalam bentuk ini. Maka ada pemantun pula yang berksperimen dengan bentuk enam kerat. Namum begitu pantun berkait lebih canggih. Bentuk ini sebenarnya cukup menarik. 12. dan merosakkan tujuan pembayangan. maka unsur-unsur puisi pun diserapkan ke dalam pepatah petitih. Inggeris dan Belanda. Seterusnya apabila kita menyeberang kepada maksud. dan akalnya terlalu sibuk untuk memproses pembayang. Dan apabila diberikan tiga baris pembayang terasa seperti cuba dimasukan suatu deretan peristiwa di dalamnya. tapi agak besar dan pergerakan pembayang kepada maksud agak lambam. Namun begitu tradisi menyusun undang-undang mematang dan menghalus. Saya percaya undang-undang awal ini pada umumnya agak prosaik. Hal yang sama berlaku pada pantun 6. dan yang wujud dalam bahasa Melayu dan dialek-dialeknya. Jerman. 10. dan akal kita cuba mengikut cerita ini. maka sebahagian perhatian atau citranya sudah dilupakan dan dengan itu hubungannya menjadi loggar dan tidak terikat rapi lagi. kerana ruang tumpuan kita banyak dikhususkan ke sini. Bentuk ini memungkinkan lebih banyak permainan bunyi dan irama ± ulangan mencipta rentaknya sendiri dengan paralel dan kontras serta penyimpangan± sifat-sifat ini nampaknya disukai oleh pengarang pantoum Perancis. Setelah pantun menjadi 7 .bidang. sehinggakan apabila sampai kepada baris-baris maksudnya maka tidak cukup perhatian dan pemusatan dapat diberikan lagi. yang juga termasuk pepatah petitih ± sejenis undang atau penyukat nilai untuk masyarakat. dan mengutip dari baris-baris yang telah berlalu ± dan dengan itu kita menjalinkan baris baru dengan baris lama. Masyarakat yang sudah sedia tertawan oleh bunyi juga ditemukan dengan hakikat bahawa bentuk yang mudah cepat diingat. Ternyata bentuk-bentuk ini juga terlalu besar untuk ditangkap ingatan khalayak. dan tradisi ini bertembung dengan kesukaan orang Melayu menggunakan pantun untuk peribahasa. 8. kerana kita masih berada dalam bentuk empat baris. 20 kerat. Namun begitu imaginasi dan bakat penyair selalu subur.

Atau pun lihat juga bait berikut. kerana pada kesannya rima bercanggahan ini menambah keadaan tidak menentunya makna pantun. Dia merasa tidak tenang. seperti saya pernah sebutkan. mempunyai unsur pergerakan psikologikal. 8 . Yang pipih datang melayang. Alam dibaca sebagai cermin. Pagar makan pagi. misalnya dalam pantun ini: Meja diatur dengan kerusi. Yang bulat datang menggolek. kegiatan dan upacara mereka dirubah supaya dapat dipantunkan. Yang ada berulang-alik. Dia diejek secara intelektual dan emosi. Bentuk ini. Di peringkat ini seorang pendengar diangkat ke taraf awang-awangan ± dia hanya mempunyai pembayang. Pada bahagian pertama beberapa citra yang tidak berhubungan diperkenalkan. tapi tidak maknanya. Dua rima bertentangan ini malah membantu suspens ini. Contoh berikut cuba memperlihatkan pergerakan dari pepatah menjadi pantun: Dua buah peribahasa `Pagar makan padi¶ dan `Telunjuk merusak mata.bentuk terpenting. malah banyak lagi kebijaksanaan. kerana dia tidak tahu arah gerak pantun itu. Telunjuk merusak mata. dalam bentuk rima abab. dan alam ini diterima sebagai pembayang untuk maksudnya nanti. Jadi dia digantung pada peringkat suspens. maka papatah Melayu mendapat manfaat bentuk sukaramai ini. Dan kita juga saksikan bahawa bukan saja peribahasa dan pepatah yang dipantunkan. Yang pergi terbayang-bayang.¶ digabungkan dan diberikan dua baris pembayang untuk melengkapkannya: Takar minyak sapi Dibubuh di atas geta.

Kalau kita diejek oleh dua baris di atas ini. dilengkapkan. Laksana bunga menjadi peraksi. kerana kita tidak dapat membayangkan makna yang dimaksudkan. dalam dua kerat berikutnya yang mungkin muncul dalam 10 ± 20 saat kita akan diberikan makna itu. yang belum lengkap diimbangkan. yang diindahkan oleh bentuk yang memula. mencipta tegangan dan setelah itu menyelesaiknnya. Seumpama kain jadi basahan. sihir yang dibenarkan oleh lagu. tapi makna ini juga sering tidak langsung dan menyidir pula. Tapi syukurlan pantun ini pajangnya hanya empat kerat. Inilah sihir kiasan. mengejek. Dunia disempurnakan. Seumpama kain jadi basahan. kita akan merasakan suatu kegelisahan sematik. Bunyi dan makna dua baris terakhir melalui bentuk yang menyimpul dan melonggarkan tegangan. rujukan ibarat. Laksana bunga menjadi peraksi. 9 .Tempat makan buah-buahan.

atau di Ketapang. yang dikarang seniman berbakat.2 PENYEBARAN Pantun mungkin dicipta di mana-mana.3. di Merlimau. seniman yang bercerita dari kampung ke kampung juga jelas terlibat dalam penyebarannya. Flores. di tepi sungai Jambi atau Musi. pedagang akan membawanya pulang ke kampung sendiri. Di pasar. hidup bersama akan diingat dan dipanjangkan. Di Sintang yang berada di tengah Pulau Kalimantan tengah. Penghibur ± tukang cerita. atau dibawa ke pelabuhan dan dibawa belayar. di Bima. Di kampung itu baris mungkin dirobah. di Tebing Tinggi. tukang kaba. makna dan keadaan orang berdagang. perjalanan. sagu dan barang dagangan ialah pantun-pantun dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Bajau. seperti yang dilakukan oleh Abdullah Munsyi dalam kapalnya ke Terengganu dan Kelantan. di Bukit Tinggi. dan dikir barat yang berpindah randah dari sebuah kampung ke sebuah kampung lainnya untuk mengadakan pertunjukan mereka sudah pasti memainkan peranan besar dalam penyebaran bentuk ini. Malaysia dan Indonesia sering belayar dari sebuah keluarga di sebuah negeri ke kelurga mereka di negeri yang lain. Lahad Datu. dan variasi peribadi diwujudkan secara sedar atau tidak sedar. penglipur lara. nilai-nilai agama. selain ikan. Jadi yang menyentuh rasa asmara. Kadang-kadang ingatan tidak terlalu sempurna. akan diingat oleh khalayak setempat beberapa bulan setelah pertunjukan mereka sudah selesai. dondang sayang. atau yang dikutip dalam perjalanan. Jadi pedagang dan pelayar adalah alat penyebaran yang penting. sejarah pantun terjalin dalam 10 . gendang Sarawak. di kampung terpencil. Seterusnya bait-bait ini akan dibawa ke kampung lainnya. Di antara yang dibawanya. Bait-bait yang baik. Mengikut seorang nelayan di utara Maumere. rujukan tempat akan dipinda. kaum Bajau laut yang yang tinggal di pantai-pantai Filipina. Sekiranya pantun ini sampai ke pasar maka khalayaknya akan lebih besar. Menado. kumpulan makyong. terkaan saya ialah. tok selampit. Kedua. Yang indah akan diingat dan dinyanyikan. dan tempat sendiri dimasukkan. dalang wayang kulit. Yang indah dan menyentuh perasaan akan diingati oleh khalayak dan cuba dibawa pulang dan digunakan.

buku. yang dapat membayangkan keluasan daerah. Pantun adalah alat ucapan terpenting orang Melayu. anak kecil dan pengail di kuala yang merenung nasibnya. Seperti di tempat-tempat lain juga pantun menawan pendengarnya. yang bersifat bertulis. orang tua. dan akhirnya telah dicipta dalam bahasa Iban tempatan dan dalam bahasa Melayu Sintang. iklan. Minta daun diberi daun. dan setelah itu. Di pihak lain kita maklum bahawa pantun memainkan peranan penting pada hampir setiap peringkat kehidupannya. Selain hal-hal agama mereka telah ditanya tentang hal-hal yang menarik di tempat asal-usul mereka dan telah diberitahu tentang pantun. yang mengandungi banyak unsur Dayak. Betapa luas bentuk dan kegunaannya. Minta pantun diberi pantun. begitu juga sejarah emosi sesuatu bangsa. yang menyentuh bahagian-bahagian penting kehidupan manusia. tv. walau pun hikayat dan syair epik. Dalam pantun ada bicara. pemerhati dunia. Sonnet yang popular di Eropah lebih merupakan 11 . Ilmu dikekalkan di dalamnya. Dalam daun buah bidara. Pantun juga memasuki dunia naratif. kekasih yang ghairah atau tersiksa. dalam pantun ada bicara. Pada pendapat saya tiada sebuah bentuk pantun lain pun di dalam sastera dunia yang memainkan peranaan yang begitu total. Di alaf ini semua cara ini sah dan berkesan dalam penyebarannya. Dalam dunia kontemporer pantun masih popular di radio. Apabila pantun memasuki dunia bertulis kemungkinan fungsinya juga berganda. pendidik moral. dalam daun ada makna.sejarah penyebaran agama oleh pendakwah Johor dan Banjar. pencipta nilai. Di sinilah dia menjadi ahli falsafah. pertamanya cabang lisannya. kehalusan cara dan kesempurnaan pemikirannya seperti yang dibuktikan oleh pantun. Tiada bentuk lain. majalah dan juga internet. lagu.

Apabila digunakan di sekolah pantun terus menjadi hak semua bangsa di seluruh Malaysia dan Nusantara. di pohon bunga musim gugur. pada tahap-tahap penting. orang Bima. Dalam bandingannya kita saksikan pantun telah meresap ke dalam semua kelas ± raja dan bangsawan. namun puisi ini masih terpisah dari bentangan hidup yang luas manusia Jepun. Minangkabau. mendalam dan penuh ghariah. Dewasa ini pantun diciptakan. Iranun. juga dalam bahasa Melayu-Indonesia moden. dan sekali lagi muncul dalam keadaan dan situasi peraduan. seperti sebuah bahasa kebangsaan pantun juga menyatukan. Inilah satu-satunya bentuk bersama di Nusantara ± yang digunakan sebahagian besar suku-sukunya. petani dan nelayan. Serawai.bentuk kelas menengah atas yang dituliskan untuk mempamerkan kemamapuan berpuisi dan menggunakan metafor indah ± lihat misalnya sonnet terkenal oleh Shakespeare. adalah bentuk tulisan yang canggih. Deli dan Minangkabau. Sangihe-Talaud. Dan cukup menarik juga perkongsian ini bukan saja perkongsian mendatar. Bali. selain dalam bahasa dan dialek sukuan. Orang Ambon amat terkenal kerana pantun mereka. dalam sebahagian besar bahasanya. Pomona. di pihak lain lagi semua suku menjadi kawan kongsinyanya. pertemuan di antara orang-orang yang canggih puisinya. Oleh itu. sebagai sambungan kepada tradisi perkongsian yang sudah lama wujud. Haiku yang juga sama popular dan digunakan di bnayak negara dunia. kekasih dan si duda yang sedang merana. Demikianlah bentuk ini menjadi bentuk bersama di pelabuhan dan kota ± dan dikongsi di sana oleh berbagai-bagai suku dan bangsa. tetapi oleh 12 . Dan yang disatukan bukan saja suku dan bangsa-bangsa dalam satu negeri ± Malaysia dan Indonesia. Makasar. Jawa. Bukan saja semua kelas diresapi. anak-anak dan orang tua. dan ditulis sebagai surat cinta. Walau dituliskan di rumah-rumah bekas penyair penting. Perlis. tetapi seperti kita sedar perkongsian ini juga menjadi keterlibatan yang vertikal. Tapi sonnet tidak menyerap masuk ke dalam kehidupan seluruh manusia. Seterusnya. tetapi juga semua peringkat umur. begitu Bidayuh di Sarawak. Kelantan.

seperti dikutip oleh Pak Wan Khazim. Sekiraya kita hadkannya kepada orang-orang yang canggih pengetahuan bahasa dan kiasannya maka pantun akan menjadi hak beberapa kumpulan hanya. dan telah mencipta bunga-bunga ajaibnya. tetapi adalah hak bersama ± boleh digunakan oleh anak-anak kecil. I love you. Malaysia. kita sedang saksikan hakikat bahawa pantun melimpah ruah dalam suatu kesuburan Nusantara yang mengagumkan. 4. pen biru Mak marah. Pantun akan terus hidup sekiranya orang Nusantara atau Eropah merasakan bahawa bentuknya bukan hak kumpulan tertentu sahaja. juga di Filipina (tanaga) maka kita disatukan oleh suatu alat penyatu yang tiada tolok bandingnya. Atau oleh pantun berikut yang popular di antara anak-anak sekolah sudah lebih sepuluh tahun. dan kita tidak harus mengikat pemantun baru kita. Brunei dan mengikut sumbernya. Pantun tidak mengikat. Pen merah. Sekarang. Nampak dari Si Angsa Dua Hancur badan dikandung tanah `Body¶ yang baik dikenang juga. Saya tidak terlalu risau bahawa sebuah pantun terkenal dirubah menjadi. Pulau Pandan jauh ke tengah. dewasa dan juga oleh ahli politik di Parlimen. Indonesia. syukurlah.kerana pantun mempunyai pemakai di Thailand.0 FUNGSI DAN JENIS PANTUN 13 . Peluang luar biasa yang ditawarkan oleh bentuk ini sudah wujud beberapa ribu tahun. Singapura.

jenaka. Pantun Melayu yang dicipta oleh masyarakat Melayu dahulu mempunyai beberapa fungsi. seseorang yang akan menyampai atau melafazkan pantun juga harus memerhatikan isi pantun. Justeru. Air melurut di tepian mandi. Begitu juga jika melafazkan pantun berkaitan dengan budi dan jenaka. Keadaan pantun dilafaz menjadi pertimbangan dalam penyampaikan isi pantun. Cara melafazkan pantun harus dijaga agar maksud atau tujuan sesuatu pantun itu dilafazkan sampai kepada pendengar. agama. jika mereka mendapati ada sesuatu perkara yang tidak kena atau bertujuan untuk memberikan peringatan kepada golongan muda atau kanak-kanak. Setiap pantun yang dicipta mempunyai fungsi atau kegunaannya sendiri. budi dan teka-teki. dikhuatiri akan menimbulkan salah faham kepada pendengar terutama pantun yang berkaitan dengan sindiran dan nasihat. Sesungguhnya. Masyarakat Melayu terutamanya golongan tua kaya dengan pelbagai nasihat. Dalam masyarakat Melayu. pantun merupakan satu corak komunikasi berseni yang digunakan di tempat yang tertentu. Penggunaan pantun dalam menyampaikan sindiran bertujuan agar yang kena sindir atau yang kena nasihat itu tidak marah. tetapi sebaliknya mempunyai azam untuk membaiki perbuatan dan perangai yang tidak disukai. nasihat. 14 . Antara fungsi pantun dalam masyarakat adalah untuk mendidik. Diingatkan di sini. Sebagai golongan yang µmakan garam¶ terlebih dahulu pastinya mereka mempunyai pelbagai pengalaman hidup dan amat peka terhadap perubahan sesuatu perkara. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. dalam upacara yang tertentu atau untuk menyampaikan sesuatu dalam maksud termasuk kiasan atau sindiran.Pantun Melayu terdiri daripada beberapa jenis pantun seperti pantun adat. Jika hal ini tidak diberi perhatian oleh orang yang melafazkan pantun. mereka akan menggunakan pantun sebagai alat untuk menyampaikan nasihat dan didikan. Kembang berseri bunga senduduk.

Burung puyuh di atas dahan. Selain pantun nasihat. Pantun agama yang dicipta selalunya memberikan peringatan dan pedoman kepada semua lapisan masyarakat agar tidak tersasar ke jalan yang salah. puji-pujian yang menggambarkan perasaan kasih. Pantun-pantun sebegini akan disulami dengan kata-kata yang indah. Sebagai contoh. Kalau hidup hendak selamat. Air mata jangan dibuang. berbunga-bunga. 15 . pantun agama juga dicipta oleh masyarakat dahulu untuk tujuan mendidik.Elok diturut resmi padi. Ribu-ribu pokok mengkudu. Antara lain adalah untuk meluahkan kasih saying dan rindu. cinta dan rindu yang mendalam. Cincin permata jatuh ke ruang. Semakin berisi semakin tunduk. Pantun di atas menggambarkan nasihat orang yang melafazkan pantun kepada pasangannya yang kerinduan tidak kira sama ada pasangan kekasih atau suami isteri atau anak kepada ibu bapanya. suami kepada isteri atau anak kepada ibu dan bapa. Sungguh indah pintu dipahat. Pantun Melayu juga digunakan untuk meluahkan perasaan kasih sayang dalam kalangan masyarakat Melayu tanpa kira batasan sama ada rasa sayang teruna kepada dara. Taat selalu perintah Tuhan. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. Kalau rindu sebut namaku. dapatlah kita lihat daripada pantun Melayu lama di bawah ini. sayang.

fungsi pantun juga adalah untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih. Masyarakat Melayu juga terkenal sebagai masyarakat yang tahu mengenang budi dan jasa. banyak dapat kita lihat pantun Melayu yang dicipta untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa atau berbudi. Dalam majlis merisik. Hutang budi dibawa mati. bertunang sehinggalah majlis perkahwinan. dapatlah kita lihat dalam pantun Melayu lama di bawah ini yang kerapkali dilafazkan dalam majlis merisik sehingga sekarang ini.Selain itu. Pantun-pantun sebegini dikenali sebagai pantun adat. Masyarakat Melayu sememangnya mementingkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. pantun juga memainkan peranan yang penting dalam upacara yang melibatkan adat istiadat. Oleh itu. Oleh itu. Antara pantun yang popular sehingga sekarang ini adalah seperti pantun di bawah: Pisang emas dibawa belayar. Budi yang baik dikenang juga. Gunung Daik bercabang tiga. Kedua-dua rangkap pantun di atas memperlihatkan masyarakat Melayu zaman dahulu memandang tinggi orang yang berbudi lebih daripada segalanya. Hutang emas boleh dibayar. 16 . Masak sebiji di atas peti. Fungsi pantun yang lain juga adalah untuk adat-istiadat. Hancur badan dikandung tanah. Pulau Pandan jauh ke tengah. pantun akan dilafazkan sebagai mukadimah atau pembuka kata sebagai tanda meminta kebenaran atau untuk menyampaikan maksud di hati. Sebagai contoh.

Melalui pantun. Pantun juga digunakan untuk menguji minda dan mencabar ketangkasan fikiran. Belikan saya buah keranji. Sudah dapat gading bertuah. Apakah binatang keris di kaki? 17 . Perhatikan pantun sindiran Melayu lama di bawah ini yang masih kita gunakan sehingga sekarang.Tok Sami ke Teluk Lipat. Pantun yang menguji minda ini dinamakan pantun teka-teki. Antara contoh pantun Melayu lama yang masih diingati ialah. Kalau sudi minta terima. Kain sekodi dibawa sama. Tanduk tidak berguna lagi. Kalau tuan bijak pandai. pantun juga digunakan untuk sindiran dan tempelak. Pantunpantun sebegini amat digemari ramai terutama golongan kanak-kanak. Datang kami membawa hajat. Selain itu. Senduduk tidak berbunga lagi. Pantun juga digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menggambarkan rasa tidak puas hati terhadap sesuatu dengan bahasa yang berselindung atau dengan kata lain secara tidak berterus terang. Buah langsat kuning mencelah. kecewa dan dukacita terhadap sesuatu dengan penyusunan kata-kata yang indah. Kalau tuan pergi ke kedai. Hal ini bertujuan mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara mereka. masyarakat Melayu dapat menyembunyikan perasaan sebenar sama ada kesal.

Fungsi pantun yang lain ialah untuktujuan hiburan. Pada zaman dahulu. Tuan Puteri memasang panjut. masyarakat Melayu akan berhibur dengan melafazkan pantun-pantun bersifat jenaka atau mengusik. Ada juga pantun yang dijadikan lagu untuk hiburan seperti lagu Dondang Sayang yang popular dalam kalangan Baba Nyonya. 18 . Dayang tolong menghalau lalat. Kucing tidur bangkit terkejut. Contohnya seperti pantun Melayu lama di bawah yang sememangnya kita ingat sejak kecil lagi. Melihat tikus pandai bersilat.

Melihat koyak pada seluar.0 PANTUN TEKA-TEKI 5.1 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI Pantun teka-teki merupakan serangkap pantun yang direka khas untuk menguji tahap keupayaan minda dan daya imaginative kanak-kanak. Pantun teka-teki ini boleh merangkumi dua kerat. Orang putih duduk sederet. enam kerat dan seterusnya. Setiap rangkap ataupun dua rangkap yang terakhir bagi pantun empat kerap terselit soalan ataupun klu bagi sesuatu teka-teki. Antara contoh pantun teka-teki ialah: Minah ketawa terjerit-jerit. Jawapan bagi pantun teka-teki ini ialah µgigi¶. 5. kita dapat lihat bahawa klu bagi jawapan bagi soalan teka-teki ini yang terletak di rangkap dua yang terakhir. empat kerat. Pagar di dalam tebing di luar? Melalui pantun teka-teki ini.2 PERANAN PANTUN TEKA-TEKI DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 19 .5.

1 PERKEMBANGAN EMOSI Emosi adalah penggerak utama bagi menggambarkan tingkahlaku kanak-kanak. Kebolehan untuk menunjukan emosi telah sedia ada pada bayi 20 . segala situasi yang berlaku di sekeliling baik dari aspek perubahan biologi akan mendorong pembentukan emosi dalam sesuatu masa sama ada sedih. social serta intelek. marah. Pantun teka-teki boleh digunakan sebagai modul atau bahan dalam proses pembelajaran sekiranya guru mengambil inisiatif dan bersikap kreatif. 5. Dengan itu. Ini kerana menerusi emosi yang dilahirkan mereka dapat menonjolkan segala bentuk perkara yang dirasai serta yang difikirkan. Pantun teka-teki dapat merangsang dan membantu perkembangan kanak-kanak dari segi emosi. kecewa dan sebagainya.2.Pantun teka-teki dapat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kanakkanak sekiranya digunakan dengan cara yang betul.

ia juga digunakan sebagai satu hiburan pada masyarakat. Perkembangan emosi kanak-kanak terdiri daripada perasaan sedih. Ini kerana pantun teka-teki dapat menggembangkan perasaan kegembiraan jika didengari dan dihayati. kanak-kanak akan dapat mengenal erti kegembiraan dengan meluahkannya melalui ketawa. Ini kerana. kanak-kanak akan merasai perasaan gembira. dengki dan banyak lagi. Rangkap setiap pantun mempunyai nada dan ayat ataupun perkataan yang digunakan menggambarkan kegembiraan. cemburu. Mereka mungkin akan menyimpan emosi mereka di dalam hati sehingga semuanya terkumpul dan membantut perkembangan emosi mereka atupun meluahkan emosi mereka secara tidak terkawal. Hampir semua pantun teka-teki direka dan digubah agar berbunyi lucu. Dengan ini. Kanak-kanak masih lagi tidak mahir dalam mengawal emosi mereka. bentuk susunan ayat dan perkataan yang digunakan melucukan itu dapat membangkitkan perasaan gembira kepada kanak-kanak. 21 .yang baru dilahirkan. gembira. pantun teka-teki bukan sahaja digunakan untuk menguji minda. Pada zaman dahulu. Terdapat pelbagai modul atau bahan yang telah direka untuk membantu kanak-kanak mengeksprasikan emosi mereka. Perkembangan emosi kanak-kanak meningkat seiring dengan umur mereka. Keupayaan ini merupakan satu daripada proses perkembangan yang tidak perlu diajar atau diperlajari. Melalui pantun teka-teki ini. Buku pantun teki-teki ini merupakan salah satu modul atau bahan yang dapat membantu kanak-kanak dalam perkembangan emosi mereka. Pantun teka-teki dapat membantu mereka sebagai alat kepada guru untuk mengajar kepada kanak-kanak bagaimana menghandali emosi mereka iaitu gembira dengan cara selamat.

Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. persahabatan dan perhubungan dengan rakan sebaya. Pantun teka-teki memberikan perasaan seronok dan akhirnya kepuasan kepada seseorang sekiranya berjaya menyelesaikan teka-teki tersebut. aktiviti bermain. tetapi ia akan menjadi lebih memuaskan sekiranya diselesaikan bersama rakan ataupun rakan dapat menyoal pantun teka-teki tersebut manakala 22 .2. Pendek kata perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial.5.2 PERKEMBANGAN SOSIAL Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. perkembangan kongnisi sosial. Walaupun aktiviti menjawab pantun tekateki dapat diselesaikan seorang diri.

Perkembangan social kanak-kanak penting untuk memastikan kanak-kanak berkembang menjadi seorang yang µwell-rounded¶. 23 . Dengan buku pantun teka-teki ini.yang lain menjawabnya. Ini dapat merapatkan lagi hubungan persahabatan antara kanak-kanak dengan rakan kerana cara bagi kanak-kanak dalam mencari kawan adalah bermain. kanak-kanak dapat berinteraksi dan bersosial dengan kanak-kanak yang lain. Perkembangan social kanak-kanak bergantung dengan cara kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain kerana dengan ini barulah kanak-kanak dapat berlatih untuk menyediakan dan melatih diri agar mereka dapat menyesuaikan diri untuk bergaul dan mencipta tempat untuk diri mereka dalam masyarakat.

Pantun teka-teki dapat membantu dalam perkembangan intelek kanak-kanak adalah melalui menguji keupayaan kanak-kanak menyelesaikan teka-teki yang diberikan. membentuk konsep. Dengan ini.3 PERKEMBANGAN INTELEK Perkembangan intelek boleh juga dipanggil perkembangan kognitif. Ini dapat mengajar kanak-kanak supaya mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu perkara atau perbuatan yang membahayakan kesihatan dan keselamatan mereka. menyelesaikan masalah dan sebagainya pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.2. Kanak-kanak perlu membuka minda dan menjadi kreatif kerana jawapan bagi pantun teka-teki selalunya terselit di dalam ayat itu sendiri. Proses berfikir ini penting kerana bukan sahaja dapat meningkan intelek kanak-kanak malah mengajar kanak-kanak untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara.5. menganalisa. 24 . Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir. kanak-kanak mengalami proses berfikir dalam menyelesaikan pantun teka-teki yang diberikan. menaakul. Perkembangan intelek kanak-kanak dapat berkembang dengan baik melalui pantun tekateki ini kerana ia dapat mencabar kanak-kanak untuk berfikir dan menggunakan kuasa otak. kemahiran belajar dan motivasi. Perkara yang perlu diperhati ketika hendak menyelesaikan pantun teka-teki ialah klu yang diberikan kerana klu ini selalunya direka untuk tujuan mengelirukan kanak-kanak.

6.0 PENUTUP 25 .

Buku mengenai pantun teka-teki ini hanya dapat membantu kanak-kanak dalam proses perkembangan mereka secara terhad. ianya terpulang kepada guru untuk menggunakannya sepenuhnya modul atau bahan yang telah disediakan ataupun hanya menjadi sebagai bahan pameran sahaja.Pantun teka-teki telah dibuktikan dapat membantu perkembangan kanak-kanak dalam setiap bidang iaitu emosi. Ini kerana. Walaupun telah diberikan modul atau bahan. social dan juga intelek. LAMPIRAN 26 . Guru seharusnya kreatif dan bijak menggunakan modul atau bahan yang disediakan dalam pelbagai cara dan situasi. ia akan menjadi bahan perhiasan semata-mata. sebagus manapun modul atau bahan tersebut jika tidak digunakan mengikut potensi yang ada. Semuanya terpulang kepada guru kerana mereka adalah pengajar dan sepatutnya mahir dalam menggunakan segala bahan atau modul yang sedia ada. Buku pantun teka-teki ini dapat dijadikan modul atau bahan kepada para guru untuk meningkatkan tahap perkembangan kanak-kanak.

Modul buku teka-teki 27 .

Kertas berwarna Gam gajah 28 .

Gunting Gam 29 .

Bahan yang digunakan 30 .

Bhd.Kompleks Dawana. http://www.Majid.1968.Kuala Lumpur.mutiara sastera melayu tradisional.usm.multiply.com/doc/5364483/-Pantun-Budi http://pantun. Adnan Abd.Selangor Darul Ehsan.asp http://mediasauna.my/makalah3-7.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementeriaan Pelajaran.1961.scribd.com/journal/item/5/Pantun_dan_Syair_dalam_Kesusastraan_Melayu _Klasik 31 .pantun serbanika.BIBLIOGRAFI Abdul Halim ³R´.2003.Malaya Publishing House Limited. Omardin Haji Asha¶ari.Dewama Sdn.kajian pantun melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful