1.

0 PENGENALAN

Pantun merupakan sebuah sastera rakyat yang boleh digunakan dengan seluas-luasnya di dalam masyarakat melayu dengan tidak kira apa tujuannya. Pantun dilahirkan untuk mewujudkan sesuatu maksud tertentu. Ia bertujuan memperindah lagi sesuatu ucapan. Dalam konteks ini, pantun sangat sesuai dengan jiwa orang Melayu kerana dapat menunjukkan keperibadian orang Melayu yang mempunyai kesenian serta kebudayaan sendiri. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenali dalam bahasa-bahasa Nusantara. Orang Melayu telah mencipta pantun dalam bentuk berangkap. Selain itu, pantun juga bertujuan untuk membicarakan tentang budi bahasa, kasih sayang masyarakat, adat istiadat, perkahwinan dan sebagainya. Dalam bahasa Jawa pula, pantun dikenali sebagaiparikan dan dalam bahasa Sunda dikenali sebagaipaparikan. Lazimnya pantun terdiri empat baris dan berakhir dengan pola a-b, ab. Pada zaman dahulu pantun merupakan sastera lisan, namun sekarang dijumpai dalam bentuk bertulis. Di samping itu juga, pantun mempunyai peranan tersendiri, iaitu pantun merupakan adat memelihara bahasa, menjadi penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Pantun melatih seseorang berfikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih seseorang berfikir secara asosiatif, bahawa suatu kata akan memiliki kaitan dengan kata yang lain. Pantun juga merupakan warisan orang Melayu sejak dari dahulu lagi. Keindahan kata dalam khazanah bahasa melayu memperlihat daya cipta pemikiran dan falsafah masyarakat Melayu tradisional yang tinggi, asli dan bernilai seni.

1

2.0 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasabahasa Nusantara. Dalam bahasa Jawa, misalnya, dikenal sebagai parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan. Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastera lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis.

2

Definisi pantun dapat kita ketahui dalam pelbagai sumber. Antaranya Kamus Dewan, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Zaaba. Menurut Kamus Dewan (1986:813), definisi pantun ialah "... sejenis puisi lama yang terdiri daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai pembayang dan maksud ...".

manakala menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (hlm. 710), definisi pantun ialah,

"... sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (abab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan sahaja ...

dan akhir sekali menurut Zaaba (1965:218), definisi pantun ialah,

"... perkataan pantun itu pada mulanya dahulu dipakai orang dengan makna seperti, umpama, laksana ... " Menurut Dr. R. Brandstetter, berbangsa Swiss yang merupakan seorang ahli dalam perbandingan bahasa berkata bahawa pantun berasal dari akar kata tun, yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara, misalnya dalam bahasa Pampanga, tuntun bermaksud teratur; dalam bahasa Tagalog tonton berarti bercakap menurut aturan tertentu; dalam bahasa Jawa Kuno, tuntun berarti benang dan atuntun yang berarti teratur dan matuntun yang berarti memimpin; dalam bahasa Toba pantun bermaksud kesopanan atau kehormatan. Dalam bahasa Melayu, pantun bermaksud quatrain, iaitu sajak berbaris empat, dengan rima a-b-a-b. Sedangkan dalam bahasa Sunda, pantun bermaksud cerita panjang yang bersajak dan diiringi oleh musik.

Menurut R. O. Winstedt yang setuju dengan pendapat Brandstetter mengatakan bahawasanya dalam bahasa Nusantara, kata-kata yang mempunyai akar kata yang bermaksud ³baris, garis´, selanjutnya akan mempunyai arti yang baru yaitu ³kata-kata yang tersusun´ baik dalam bentuk prosa maupun puisi.

3

apabila bentuk ini menjadi bentuk antara suku dan bahasa/bangsa di Nusantara pada zaman Sriwijaya dan sebelumnya juga. Seterusnya pada dasarnya pantun adalah bentuk lisan. Pantun dapat digunakan dalam pelbagai cara. Antara contoh adalah pantun teka-teki. Namun begitu pantun yang dimuatkan sudah cukup canggih dan nampaknya datang dari suatu tradisi yang sudah matang dan halus. yang membayangkan kerencaman dan juga pengggunaan dalam berbagai-bagai suku dan bahasa. Pangkal sejarah pantun terlindung oleh kabus waktu.1 SEJARAH PERKEMBANGAN PANTUN Berbagai-bagai istilah yang digunakan untuk betuk empat baris ini ± dari pantun ke panton.0 SEJARAH PANTUN TEKA-TEKI 3. Dasar pembinaan pantun teka-teki sama dengan pantun yang lain. Dalam sastera Melayu bukti bertulis terawal kewujudannya dapat dilihat pada teks Hikayat Raja-raja Pasai dan Sulat al-Salatin. maka pantun berkembang cepat dan membawa berbagai-bagai unsur dan kelainan sukuan/dialek/bahasa yang terus memperkayakannya. buku yang pertama ini hanya memuatkan sebait. kerap kali berkaitan dengan alam (mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya). ke pantung. yang dicipta secara impromptu dan dijawab juga dalam bentuk yang 4 . dan tradisinya pula berpangkal kepada sastera tradisi lisan yang tidak dapat ditarikhkan. Teks-teks ini berusia sekitar empat ratus tahun. dan dalam versi Raffles 18nya buku kedua memuatkan hanya beberapa bait. 3.Semua bentuk pantun terdiri atas dua bahagian: sampiran dan isi. yang membezakannya ialah klu bagi teka-teki yang diberikan sama ada hanya pada isi sahaja mahupun sampiran beserta isi. dan biasanya tidak punya hubungan dengan bahagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima/sajak. ke pantoong. Tetapi. Dua baris terakhir merupakan isi. Tambahan pula di peringkat ini bangsa Nusantara tidak menulis atau mencatat tentang bentuk kesayangnanya. Sampiran adalah dua baris pertama. yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. yang memuatkan beberapa buah pantun.

manusia Nusantara melihat alam sebagai cermin untuk keadaan dan makna hidup manusia. dan `Kalau hendak mencari teladan/Masuklah ke hutan. Dalam tradisi begini sejarah tidak dipentingkan.¶ yang sekali lagi mempertegaskan falsafah alam dan manusia yang sama. Apa yang dirasakan dengan ghairah. `Alam terkembang menjadi guru. latar. tabiat dan kehidupan manusia. dan gema hakikatnya. Dalam falsafah ini dunia terbagi dua ± bahagian alamraya dan bahagian manusia.¶ dengan jelas sekali membayangkan hakikat bahawa alam adalah cermin kepada kehidupan manusia. keadaan dan juga nasibnya. Sebagai mengkonkeritkan pandangan hidup ini pantun juga mempersembahkan dua buah dunia ini . bagaimana bentuk ini telah berkembang. Pergerakan sejarah selalunya menunjukkan arus yang bertentangan. Bahagian alamraya mendahului manusia. dan diturunkan dalam citra dan makna yang dalam tapi estetis adalah sebab yang terpenting. Brandstetter cuba menghubungkannya kepada bahasa bunga/alam yang digunakan oleh anak-anak muda Batak sewaktu menghantar `surat cinta¶ kepada kekasih mereka dengan mengirimkan bungkusan yang berisikan daun. Tapi Brandstetter tidak menunjukkan bagaimana bentuk ini masuk ke dalam bahasa Melayu. Kita tidak dapat mengesan asal usul bentuk pantun ini. bahawa kelompok-kelompok di daerah pergunungan dapat memepengaruhi kelompok di lembah. Orang Minangkabau pula terkenal dengan peribahasanya.alamraya didahulukan sebagai bayangan/cermin/kiasan makna .sama. Dia mengambil alam sebagai pembayang.melalui citra kelakuan. Oleh yang demikian alamraya yang mencerminkan manusia ini dirubah menjadi metafora (bayang/kias/ibarat) dalam peribahasa dan pantun. Kadang-kadang benda-benda alam ini menjadi lambang. Pepatah Melayu Riau `Kalau nak tengok perangai manusia/Tengoklah rimba¶dan `Berguru ke rimba/Bertanya ke yang tua¶. jelas lebih kukuh dan luas kehadirannya. manurut kata Tenas Effendy. dan tamadun lembah Melayu pada waktu itu lebih berpengaruh sebagai pusat pentadbiraan dan kerajaan serta perdagangan. Inilah suatu hubungan khusus manusia Melayu dengan alam. ranting dan akar kayu yang mempunyai nama yang hampir sama dengan perasaan mereka. 5 . dan dilihat sebagai membayangkan nilai. Seperti apa yang disebutkan di atas. Tetapi. cara.

pendek dan hanya berisikan cebisan mentah dunia. Iramanya kontot. kembang menjadi lambang untuk wanita yang suci dan masih dara mungkin. kumbang. Sekiranya kita meneymak khazanah pantun kita dapat membuat semacam rajah asosiasi seperti berikut: Jati. Kita maklum.hati Aceh. dengan menggandakan baris pembayang dan baris makna. kontrasnya kasar dan patah-patah. ejekan terus/atau menyipi yang dapat dimasukkan dengan berkesan. Bentuk ini berkembang pesat. tiada kejutan. terutama setelah dibawa ke pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil di seluruh Nusantara. serta tidak banyak membenarkan unsur mainan.Bunga. kemungkinan besarnya. Dalam cara berfikir pantun ada semacam skema untuk lambang-lambang atau asosiasi ini. sirih ± kasih sirih ± sedih meranti ± mati sutera ± dara tasik ± cantik kayu ± tahu kain -lain dan berpuluhan pasangan asosiasi lainnya. bermula sebagai kuplet (dua kerat) yang tidak canggih. tidak dapat dijadikan lagu. puspa. dalam semua 6 . dan seterusnya dibawa oleh pelayar dan pedagang pulang ke kampung dan negerinya. seperti juga peribahasa awal. padi . dan hampir semua pantun yang baik. Begitu juga dalam kuplet begini tiada suspens. pantun awal. yang menjadi penggoda dan kadangkadang sebagai pemangsa. Oleh kerana bentuk dua baris ini tidak terlalu mencabar jiwa seorang penyair maka pemantun awal telah bereksperimen dan menjadikanya bentuk empat baris. pungguk dan rama-rama pula mewakili lelaki. Seperti kita maklum inilah bentuk pantun yang terpilih dan diperkirakan yang tersempurna.

yang juga termasuk pepatah petitih ± sejenis undang atau penyukat nilai untuk masyarakat. maka sebahagian perhatian atau citranya sudah dilupakan dan dengan itu hubungannya menjadi loggar dan tidak terikat rapi lagi. Masyarakat yang sudah sedia tertawan oleh bunyi juga ditemukan dengan hakikat bahawa bentuk yang mudah cepat diingat. kerana ruang tumpuan kita banyak dikhususkan ke sini. dan mengutip dari baris-baris yang telah berlalu ± dan dengan itu kita menjalinkan baris baru dengan baris lama. 12. tetapi dibenarkan mengulang silang baris-barisnya. Namun begitu tradisi menyusun undang-undang mematang dan menghalus. Hal yang sama berlaku pada pantun 6. tapi agak besar dan pergerakan pembayang kepada maksud agak lambam. Ternyata bentuk-bentuk ini juga terlalu besar untuk ditangkap ingatan khalayak. dan akal kita cuba mengikut cerita ini. Dan apabila diberikan tiga baris pembayang terasa seperti cuba dimasukan suatu deretan peristiwa di dalamnya. Namun begitu imaginasi dan bakat penyair selalu subur. Seperti disentuh sebelum ini pantun menawarkan wadah untuk undang-undang kampung dan masyarakat Melayu. dan akalnya terlalu sibuk untuk memproses pembayang. kerana kita masih berada dalam bentuk empat baris. Jerman. dan tradisi ini bertembung dengan kesukaan orang Melayu menggunakan pantun untuk peribahasa. sehinggakan apabila sampai kepada baris-baris maksudnya maka tidak cukup perhatian dan pemusatan dapat diberikan lagi. dan merosakkan tujuan pembayangan. Namum begitu pantun berkait lebih canggih. Seterusnya apabila kita menyeberang kepada maksud. dan yang wujud dalam bahasa Melayu dan dialek-dialeknya. Bentuk ini sebenarnya cukup menarik. 20 kerat. Saya percaya undang-undang awal ini pada umumnya agak prosaik. 8. 10.bidang. Tiga citra pembayang mungkin terlalu banyak untuk ingatan manusia yang terbiasa dengan hanya dua. Setelah pantun menjadi 7 . terkarang dalam bentuk ini. maka unsur-unsur puisi pun diserapkan ke dalam pepatah petitih. Bentuk ini memungkinkan lebih banyak permainan bunyi dan irama ± ulangan mencipta rentaknya sendiri dengan paralel dan kontras serta penyimpangan± sifat-sifat ini nampaknya disukai oleh pengarang pantoum Perancis. Maka ada pemantun pula yang berksperimen dengan bentuk enam kerat. Inggeris dan Belanda.

Di peringkat ini seorang pendengar diangkat ke taraf awang-awangan ± dia hanya mempunyai pembayang. misalnya dalam pantun ini: Meja diatur dengan kerusi. dalam bentuk rima abab. Alam dibaca sebagai cermin. Pagar makan pagi. kerana pada kesannya rima bercanggahan ini menambah keadaan tidak menentunya makna pantun. Yang ada berulang-alik. kerana dia tidak tahu arah gerak pantun itu. 8 .bentuk terpenting. kegiatan dan upacara mereka dirubah supaya dapat dipantunkan. Atau pun lihat juga bait berikut. mempunyai unsur pergerakan psikologikal. Jadi dia digantung pada peringkat suspens. Yang bulat datang menggolek. dan alam ini diterima sebagai pembayang untuk maksudnya nanti. Telunjuk merusak mata. Yang pipih datang melayang. Dia diejek secara intelektual dan emosi. maka papatah Melayu mendapat manfaat bentuk sukaramai ini. Bentuk ini. Pada bahagian pertama beberapa citra yang tidak berhubungan diperkenalkan. Contoh berikut cuba memperlihatkan pergerakan dari pepatah menjadi pantun: Dua buah peribahasa `Pagar makan padi¶ dan `Telunjuk merusak mata. Dan kita juga saksikan bahawa bukan saja peribahasa dan pepatah yang dipantunkan.¶ digabungkan dan diberikan dua baris pembayang untuk melengkapkannya: Takar minyak sapi Dibubuh di atas geta. malah banyak lagi kebijaksanaan. Yang pergi terbayang-bayang. Dua rima bertentangan ini malah membantu suspens ini. Dia merasa tidak tenang. seperti saya pernah sebutkan. tapi tidak maknanya.

Bunyi dan makna dua baris terakhir melalui bentuk yang menyimpul dan melonggarkan tegangan. yang diindahkan oleh bentuk yang memula.Tempat makan buah-buahan. Laksana bunga menjadi peraksi. dilengkapkan. Tapi syukurlan pantun ini pajangnya hanya empat kerat. kerana kita tidak dapat membayangkan makna yang dimaksudkan. tapi makna ini juga sering tidak langsung dan menyidir pula. Inilah sihir kiasan. yang belum lengkap diimbangkan. Dunia disempurnakan. rujukan ibarat. Seumpama kain jadi basahan. mengejek. Laksana bunga menjadi peraksi. dalam dua kerat berikutnya yang mungkin muncul dalam 10 ± 20 saat kita akan diberikan makna itu. sihir yang dibenarkan oleh lagu. kita akan merasakan suatu kegelisahan sematik. Seumpama kain jadi basahan. 9 . Kalau kita diejek oleh dua baris di atas ini. mencipta tegangan dan setelah itu menyelesaiknnya.

sejarah pantun terjalin dalam 10 . Di antara yang dibawanya. tukang kaba. di tepi sungai Jambi atau Musi. nilai-nilai agama. seperti yang dilakukan oleh Abdullah Munsyi dalam kapalnya ke Terengganu dan Kelantan. tok selampit. seniman yang bercerita dari kampung ke kampung juga jelas terlibat dalam penyebarannya. di Bukit Tinggi. di Merlimau. pedagang akan membawanya pulang ke kampung sendiri. dalang wayang kulit. kaum Bajau laut yang yang tinggal di pantai-pantai Filipina. Seterusnya bait-bait ini akan dibawa ke kampung lainnya. perjalanan. Di kampung itu baris mungkin dirobah. Penghibur ± tukang cerita. makna dan keadaan orang berdagang. Jadi yang menyentuh rasa asmara. dan tempat sendiri dimasukkan. Mengikut seorang nelayan di utara Maumere. yang dikarang seniman berbakat. selain ikan. kumpulan makyong. rujukan tempat akan dipinda. Di Sintang yang berada di tengah Pulau Kalimantan tengah. Kadang-kadang ingatan tidak terlalu sempurna. hidup bersama akan diingat dan dipanjangkan. Lahad Datu. Malaysia dan Indonesia sering belayar dari sebuah keluarga di sebuah negeri ke kelurga mereka di negeri yang lain. dan variasi peribadi diwujudkan secara sedar atau tidak sedar. atau di Ketapang. Bait-bait yang baik. di kampung terpencil. dan dikir barat yang berpindah randah dari sebuah kampung ke sebuah kampung lainnya untuk mengadakan pertunjukan mereka sudah pasti memainkan peranan besar dalam penyebaran bentuk ini. Yang indah akan diingat dan dinyanyikan. dondang sayang. Sekiranya pantun ini sampai ke pasar maka khalayaknya akan lebih besar. di Bima. Kedua. gendang Sarawak. penglipur lara. atau dibawa ke pelabuhan dan dibawa belayar.3. Yang indah dan menyentuh perasaan akan diingati oleh khalayak dan cuba dibawa pulang dan digunakan. atau yang dikutip dalam perjalanan. terkaan saya ialah.2 PENYEBARAN Pantun mungkin dicipta di mana-mana. akan diingat oleh khalayak setempat beberapa bulan setelah pertunjukan mereka sudah selesai. Flores. sagu dan barang dagangan ialah pantun-pantun dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Bajau. Di pasar. Menado. di Tebing Tinggi. Jadi pedagang dan pelayar adalah alat penyebaran yang penting.

Selain hal-hal agama mereka telah ditanya tentang hal-hal yang menarik di tempat asal-usul mereka dan telah diberitahu tentang pantun. Di sinilah dia menjadi ahli falsafah. yang mengandungi banyak unsur Dayak. dalam daun ada makna. lagu. Sonnet yang popular di Eropah lebih merupakan 11 . Minta pantun diberi pantun. dalam pantun ada bicara. Seperti di tempat-tempat lain juga pantun menawan pendengarnya. pemerhati dunia. dan akhirnya telah dicipta dalam bahasa Iban tempatan dan dalam bahasa Melayu Sintang. tv. Dalam daun buah bidara. majalah dan juga internet. pendidik moral. yang bersifat bertulis. Betapa luas bentuk dan kegunaannya. Tiada bentuk lain. Pada pendapat saya tiada sebuah bentuk pantun lain pun di dalam sastera dunia yang memainkan peranaan yang begitu total. yang dapat membayangkan keluasan daerah. Dalam dunia kontemporer pantun masih popular di radio. pencipta nilai. Dalam pantun ada bicara. Pantun adalah alat ucapan terpenting orang Melayu. yang menyentuh bahagian-bahagian penting kehidupan manusia. dan setelah itu.sejarah penyebaran agama oleh pendakwah Johor dan Banjar. kekasih yang ghairah atau tersiksa. kehalusan cara dan kesempurnaan pemikirannya seperti yang dibuktikan oleh pantun. Di pihak lain kita maklum bahawa pantun memainkan peranan penting pada hampir setiap peringkat kehidupannya. Apabila pantun memasuki dunia bertulis kemungkinan fungsinya juga berganda. pertamanya cabang lisannya. anak kecil dan pengail di kuala yang merenung nasibnya. Ilmu dikekalkan di dalamnya. buku. Minta daun diberi daun. Pantun juga memasuki dunia naratif. walau pun hikayat dan syair epik. Di alaf ini semua cara ini sah dan berkesan dalam penyebarannya. iklan. orang tua. begitu juga sejarah emosi sesuatu bangsa.

Minangkabau. Perlis.bentuk kelas menengah atas yang dituliskan untuk mempamerkan kemamapuan berpuisi dan menggunakan metafor indah ± lihat misalnya sonnet terkenal oleh Shakespeare. Bukan saja semua kelas diresapi. seperti sebuah bahasa kebangsaan pantun juga menyatukan. kekasih dan si duda yang sedang merana. tetapi seperti kita sedar perkongsian ini juga menjadi keterlibatan yang vertikal. dan sekali lagi muncul dalam keadaan dan situasi peraduan. Demikianlah bentuk ini menjadi bentuk bersama di pelabuhan dan kota ± dan dikongsi di sana oleh berbagai-bagai suku dan bangsa. Bali. Sangihe-Talaud. Seterusnya. Tapi sonnet tidak menyerap masuk ke dalam kehidupan seluruh manusia. pada tahap-tahap penting. mendalam dan penuh ghariah. anak-anak dan orang tua. orang Bima. Dan yang disatukan bukan saja suku dan bangsa-bangsa dalam satu negeri ± Malaysia dan Indonesia. juga dalam bahasa Melayu-Indonesia moden. Iranun. Inilah satu-satunya bentuk bersama di Nusantara ± yang digunakan sebahagian besar suku-sukunya. sebagai sambungan kepada tradisi perkongsian yang sudah lama wujud. Dewasa ini pantun diciptakan. Jawa. dalam sebahagian besar bahasanya. petani dan nelayan. selain dalam bahasa dan dialek sukuan. Oleh itu. Dan cukup menarik juga perkongsian ini bukan saja perkongsian mendatar. Apabila digunakan di sekolah pantun terus menjadi hak semua bangsa di seluruh Malaysia dan Nusantara. di pihak lain lagi semua suku menjadi kawan kongsinyanya. dan ditulis sebagai surat cinta. tetapi juga semua peringkat umur. Walau dituliskan di rumah-rumah bekas penyair penting. Orang Ambon amat terkenal kerana pantun mereka. di pohon bunga musim gugur. adalah bentuk tulisan yang canggih. begitu Bidayuh di Sarawak. pertemuan di antara orang-orang yang canggih puisinya. Makasar. Deli dan Minangkabau. Pomona. Serawai. Dalam bandingannya kita saksikan pantun telah meresap ke dalam semua kelas ± raja dan bangsawan. tetapi oleh 12 . Haiku yang juga sama popular dan digunakan di bnayak negara dunia. Kelantan. namun puisi ini masih terpisah dari bentangan hidup yang luas manusia Jepun.

Nampak dari Si Angsa Dua Hancur badan dikandung tanah `Body¶ yang baik dikenang juga. Sekarang. Malaysia. Peluang luar biasa yang ditawarkan oleh bentuk ini sudah wujud beberapa ribu tahun.0 FUNGSI DAN JENIS PANTUN 13 . Pulau Pandan jauh ke tengah.kerana pantun mempunyai pemakai di Thailand. 4. Singapura. kita sedang saksikan hakikat bahawa pantun melimpah ruah dalam suatu kesuburan Nusantara yang mengagumkan. dan telah mencipta bunga-bunga ajaibnya. tetapi adalah hak bersama ± boleh digunakan oleh anak-anak kecil. Saya tidak terlalu risau bahawa sebuah pantun terkenal dirubah menjadi. pen biru Mak marah. syukurlah. juga di Filipina (tanaga) maka kita disatukan oleh suatu alat penyatu yang tiada tolok bandingnya. I love you. Indonesia. dan kita tidak harus mengikat pemantun baru kita. seperti dikutip oleh Pak Wan Khazim. Brunei dan mengikut sumbernya. Pantun akan terus hidup sekiranya orang Nusantara atau Eropah merasakan bahawa bentuknya bukan hak kumpulan tertentu sahaja. Atau oleh pantun berikut yang popular di antara anak-anak sekolah sudah lebih sepuluh tahun. Pantun tidak mengikat. dewasa dan juga oleh ahli politik di Parlimen. Sekiraya kita hadkannya kepada orang-orang yang canggih pengetahuan bahasa dan kiasannya maka pantun akan menjadi hak beberapa kumpulan hanya. Pen merah.

seseorang yang akan menyampai atau melafazkan pantun juga harus memerhatikan isi pantun. pantun merupakan satu corak komunikasi berseni yang digunakan di tempat yang tertentu. Air melurut di tepian mandi. tetapi sebaliknya mempunyai azam untuk membaiki perbuatan dan perangai yang tidak disukai. Begitu juga jika melafazkan pantun berkaitan dengan budi dan jenaka. agama. Keadaan pantun dilafaz menjadi pertimbangan dalam penyampaikan isi pantun. Antara fungsi pantun dalam masyarakat adalah untuk mendidik. Kembang berseri bunga senduduk. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. Sebagai golongan yang µmakan garam¶ terlebih dahulu pastinya mereka mempunyai pelbagai pengalaman hidup dan amat peka terhadap perubahan sesuatu perkara. Diingatkan di sini. mereka akan menggunakan pantun sebagai alat untuk menyampaikan nasihat dan didikan.Pantun Melayu terdiri daripada beberapa jenis pantun seperti pantun adat. Jika hal ini tidak diberi perhatian oleh orang yang melafazkan pantun. Cara melafazkan pantun harus dijaga agar maksud atau tujuan sesuatu pantun itu dilafazkan sampai kepada pendengar. Masyarakat Melayu terutamanya golongan tua kaya dengan pelbagai nasihat. Pantun Melayu yang dicipta oleh masyarakat Melayu dahulu mempunyai beberapa fungsi. jenaka. Dalam masyarakat Melayu. jika mereka mendapati ada sesuatu perkara yang tidak kena atau bertujuan untuk memberikan peringatan kepada golongan muda atau kanak-kanak. dikhuatiri akan menimbulkan salah faham kepada pendengar terutama pantun yang berkaitan dengan sindiran dan nasihat. nasihat. dalam upacara yang tertentu atau untuk menyampaikan sesuatu dalam maksud termasuk kiasan atau sindiran. 14 . budi dan teka-teki. Setiap pantun yang dicipta mempunyai fungsi atau kegunaannya sendiri. Sesungguhnya. Justeru. Penggunaan pantun dalam menyampaikan sindiran bertujuan agar yang kena sindir atau yang kena nasihat itu tidak marah.

Semakin berisi semakin tunduk. Contohnya seperti pantun Melayu lama ini. Pantun agama yang dicipta selalunya memberikan peringatan dan pedoman kepada semua lapisan masyarakat agar tidak tersasar ke jalan yang salah. Cincin permata jatuh ke ruang. 15 . cinta dan rindu yang mendalam. berbunga-bunga. suami kepada isteri atau anak kepada ibu dan bapa. Burung puyuh di atas dahan. Pantun di atas menggambarkan nasihat orang yang melafazkan pantun kepada pasangannya yang kerinduan tidak kira sama ada pasangan kekasih atau suami isteri atau anak kepada ibu bapanya. puji-pujian yang menggambarkan perasaan kasih. dapatlah kita lihat daripada pantun Melayu lama di bawah ini.Elok diturut resmi padi. Selain pantun nasihat. Air mata jangan dibuang. Taat selalu perintah Tuhan. Sungguh indah pintu dipahat. Sebagai contoh. Ribu-ribu pokok mengkudu. pantun agama juga dicipta oleh masyarakat dahulu untuk tujuan mendidik. sayang. Kalau hidup hendak selamat. Antara lain adalah untuk meluahkan kasih saying dan rindu. Pantun Melayu juga digunakan untuk meluahkan perasaan kasih sayang dalam kalangan masyarakat Melayu tanpa kira batasan sama ada rasa sayang teruna kepada dara. Kalau rindu sebut namaku. Pantun-pantun sebegini akan disulami dengan kata-kata yang indah.

Budi yang baik dikenang juga. Gunung Daik bercabang tiga. Masyarakat Melayu juga terkenal sebagai masyarakat yang tahu mengenang budi dan jasa. pantun juga memainkan peranan yang penting dalam upacara yang melibatkan adat istiadat. Hancur badan dikandung tanah. banyak dapat kita lihat pantun Melayu yang dicipta untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa atau berbudi. Pulau Pandan jauh ke tengah. Oleh itu. dapatlah kita lihat dalam pantun Melayu lama di bawah ini yang kerapkali dilafazkan dalam majlis merisik sehingga sekarang ini. Masyarakat Melayu sememangnya mementingkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh. Fungsi pantun yang lain juga adalah untuk adat-istiadat. pantun akan dilafazkan sebagai mukadimah atau pembuka kata sebagai tanda meminta kebenaran atau untuk menyampaikan maksud di hati. Pantun-pantun sebegini dikenali sebagai pantun adat. Dalam majlis merisik. Hutang budi dibawa mati. Hutang emas boleh dibayar.Selain itu. bertunang sehinggalah majlis perkahwinan. Antara pantun yang popular sehingga sekarang ini adalah seperti pantun di bawah: Pisang emas dibawa belayar. 16 . fungsi pantun juga adalah untuk menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih. Oleh itu. Kedua-dua rangkap pantun di atas memperlihatkan masyarakat Melayu zaman dahulu memandang tinggi orang yang berbudi lebih daripada segalanya. Masak sebiji di atas peti.

Pantun juga digunakan untuk menguji minda dan mencabar ketangkasan fikiran.Tok Sami ke Teluk Lipat. Sudah dapat gading bertuah. Hal ini bertujuan mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara mereka. Belikan saya buah keranji. Datang kami membawa hajat. Buah langsat kuning mencelah. Pantun yang menguji minda ini dinamakan pantun teka-teki. Kalau tuan bijak pandai. Pantunpantun sebegini amat digemari ramai terutama golongan kanak-kanak. Kain sekodi dibawa sama. Kalau tuan pergi ke kedai. kecewa dan dukacita terhadap sesuatu dengan penyusunan kata-kata yang indah. Selain itu. masyarakat Melayu dapat menyembunyikan perasaan sebenar sama ada kesal. Apakah binatang keris di kaki? 17 . Antara contoh pantun Melayu lama yang masih diingati ialah. Melalui pantun. Kalau sudi minta terima. Senduduk tidak berbunga lagi. pantun juga digunakan untuk sindiran dan tempelak. Tanduk tidak berguna lagi. Pantun juga digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menggambarkan rasa tidak puas hati terhadap sesuatu dengan bahasa yang berselindung atau dengan kata lain secara tidak berterus terang. Perhatikan pantun sindiran Melayu lama di bawah ini yang masih kita gunakan sehingga sekarang.

Fungsi pantun yang lain ialah untuktujuan hiburan. Kucing tidur bangkit terkejut. Tuan Puteri memasang panjut. Melihat tikus pandai bersilat. Contohnya seperti pantun Melayu lama di bawah yang sememangnya kita ingat sejak kecil lagi. Pada zaman dahulu. Dayang tolong menghalau lalat. Ada juga pantun yang dijadikan lagu untuk hiburan seperti lagu Dondang Sayang yang popular dalam kalangan Baba Nyonya. 18 . masyarakat Melayu akan berhibur dengan melafazkan pantun-pantun bersifat jenaka atau mengusik.

Melihat koyak pada seluar. Antara contoh pantun teka-teki ialah: Minah ketawa terjerit-jerit.1 DEFINISI PANTUN TEKA-TEKI Pantun teka-teki merupakan serangkap pantun yang direka khas untuk menguji tahap keupayaan minda dan daya imaginative kanak-kanak. Orang putih duduk sederet. empat kerat.5. 5. Pantun teka-teki ini boleh merangkumi dua kerat. Jawapan bagi pantun teka-teki ini ialah µgigi¶. enam kerat dan seterusnya. Setiap rangkap ataupun dua rangkap yang terakhir bagi pantun empat kerap terselit soalan ataupun klu bagi sesuatu teka-teki. kita dapat lihat bahawa klu bagi jawapan bagi soalan teka-teki ini yang terletak di rangkap dua yang terakhir. Pagar di dalam tebing di luar? Melalui pantun teka-teki ini.0 PANTUN TEKA-TEKI 5.2 PERANAN PANTUN TEKA-TEKI DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 19 .

kecewa dan sebagainya. social serta intelek. Pantun teka-teki dapat merangsang dan membantu perkembangan kanak-kanak dari segi emosi. Kebolehan untuk menunjukan emosi telah sedia ada pada bayi 20 . marah. 5.Pantun teka-teki dapat memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kanakkanak sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Dengan itu. Ini kerana menerusi emosi yang dilahirkan mereka dapat menonjolkan segala bentuk perkara yang dirasai serta yang difikirkan.1 PERKEMBANGAN EMOSI Emosi adalah penggerak utama bagi menggambarkan tingkahlaku kanak-kanak. segala situasi yang berlaku di sekeliling baik dari aspek perubahan biologi akan mendorong pembentukan emosi dalam sesuatu masa sama ada sedih. Pantun teka-teki boleh digunakan sebagai modul atau bahan dalam proses pembelajaran sekiranya guru mengambil inisiatif dan bersikap kreatif.2.

Dengan ini. Hampir semua pantun teka-teki direka dan digubah agar berbunyi lucu. Buku pantun teki-teki ini merupakan salah satu modul atau bahan yang dapat membantu kanak-kanak dalam perkembangan emosi mereka.yang baru dilahirkan. Pada zaman dahulu. kanak-kanak akan merasai perasaan gembira. Melalui pantun teka-teki ini. Ini kerana pantun teka-teki dapat menggembangkan perasaan kegembiraan jika didengari dan dihayati. Perkembangan emosi kanak-kanak meningkat seiring dengan umur mereka. bentuk susunan ayat dan perkataan yang digunakan melucukan itu dapat membangkitkan perasaan gembira kepada kanak-kanak. Keupayaan ini merupakan satu daripada proses perkembangan yang tidak perlu diajar atau diperlajari. Ini kerana. Rangkap setiap pantun mempunyai nada dan ayat ataupun perkataan yang digunakan menggambarkan kegembiraan. Pantun teka-teki dapat membantu mereka sebagai alat kepada guru untuk mengajar kepada kanak-kanak bagaimana menghandali emosi mereka iaitu gembira dengan cara selamat. Perkembangan emosi kanak-kanak terdiri daripada perasaan sedih. dengki dan banyak lagi. pantun teka-teki bukan sahaja digunakan untuk menguji minda. ia juga digunakan sebagai satu hiburan pada masyarakat. Mereka mungkin akan menyimpan emosi mereka di dalam hati sehingga semuanya terkumpul dan membantut perkembangan emosi mereka atupun meluahkan emosi mereka secara tidak terkawal. kanak-kanak akan dapat mengenal erti kegembiraan dengan meluahkannya melalui ketawa. cemburu. Kanak-kanak masih lagi tidak mahir dalam mengawal emosi mereka. 21 . gembira. Terdapat pelbagai modul atau bahan yang telah direka untuk membantu kanak-kanak mengeksprasikan emosi mereka.

2 PERKEMBANGAN SOSIAL Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. Pantun teka-teki memberikan perasaan seronok dan akhirnya kepuasan kepada seseorang sekiranya berjaya menyelesaikan teka-teki tersebut. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi. tetapi ia akan menjadi lebih memuaskan sekiranya diselesaikan bersama rakan ataupun rakan dapat menyoal pantun teka-teki tersebut manakala 22 .2. Walaupun aktiviti menjawab pantun tekateki dapat diselesaikan seorang diri. Pendek kata perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. persahabatan dan perhubungan dengan rakan sebaya.5. aktiviti bermain. perkembangan kongnisi sosial.

Ini dapat merapatkan lagi hubungan persahabatan antara kanak-kanak dengan rakan kerana cara bagi kanak-kanak dalam mencari kawan adalah bermain. Dengan buku pantun teka-teki ini. Perkembangan social kanak-kanak bergantung dengan cara kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain kerana dengan ini barulah kanak-kanak dapat berlatih untuk menyediakan dan melatih diri agar mereka dapat menyesuaikan diri untuk bergaul dan mencipta tempat untuk diri mereka dalam masyarakat. 23 .yang lain menjawabnya. Perkembangan social kanak-kanak penting untuk memastikan kanak-kanak berkembang menjadi seorang yang µwell-rounded¶. kanak-kanak dapat berinteraksi dan bersosial dengan kanak-kanak yang lain.

Ini dapat mengajar kanak-kanak supaya mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu perkara atau perbuatan yang membahayakan kesihatan dan keselamatan mereka. Dengan ini. kanak-kanak mengalami proses berfikir dalam menyelesaikan pantun teka-teki yang diberikan.5. Perkembangan intelek kanak-kanak dapat berkembang dengan baik melalui pantun tekateki ini kerana ia dapat mencabar kanak-kanak untuk berfikir dan menggunakan kuasa otak. Perkara yang perlu diperhati ketika hendak menyelesaikan pantun teka-teki ialah klu yang diberikan kerana klu ini selalunya direka untuk tujuan mengelirukan kanak-kanak.3 PERKEMBANGAN INTELEK Perkembangan intelek boleh juga dipanggil perkembangan kognitif. membentuk konsep.2. Kanak-kanak perlu membuka minda dan menjadi kreatif kerana jawapan bagi pantun teka-teki selalunya terselit di dalam ayat itu sendiri. Pantun teka-teki dapat membantu dalam perkembangan intelek kanak-kanak adalah melalui menguji keupayaan kanak-kanak menyelesaikan teka-teki yang diberikan. menganalisa. kemahiran belajar dan motivasi. Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir. menaakul. Proses berfikir ini penting kerana bukan sahaja dapat meningkan intelek kanak-kanak malah mengajar kanak-kanak untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara. 24 . menyelesaikan masalah dan sebagainya pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

6.0 PENUTUP 25 .

Pantun teka-teki telah dibuktikan dapat membantu perkembangan kanak-kanak dalam setiap bidang iaitu emosi. Semuanya terpulang kepada guru kerana mereka adalah pengajar dan sepatutnya mahir dalam menggunakan segala bahan atau modul yang sedia ada. Guru seharusnya kreatif dan bijak menggunakan modul atau bahan yang disediakan dalam pelbagai cara dan situasi. LAMPIRAN 26 . Ini kerana. Buku pantun teka-teki ini dapat dijadikan modul atau bahan kepada para guru untuk meningkatkan tahap perkembangan kanak-kanak. ia akan menjadi bahan perhiasan semata-mata. ianya terpulang kepada guru untuk menggunakannya sepenuhnya modul atau bahan yang telah disediakan ataupun hanya menjadi sebagai bahan pameran sahaja. Buku mengenai pantun teka-teki ini hanya dapat membantu kanak-kanak dalam proses perkembangan mereka secara terhad. sebagus manapun modul atau bahan tersebut jika tidak digunakan mengikut potensi yang ada. Walaupun telah diberikan modul atau bahan. social dan juga intelek.

Modul buku teka-teki 27 .

Kertas berwarna Gam gajah 28 .

Gunting Gam 29 .

Bahan yang digunakan 30 .

Selangor Darul Ehsan. Adnan Abd.Malaya Publishing House Limited.mutiara sastera melayu tradisional.kajian pantun melayu.multiply.pantun serbanika.scribd.Kuala Lumpur.Bhd.Kompleks Dawana.Dewama Sdn.my/makalah3-7. http://www. Omardin Haji Asha¶ari.1961.1968.asp http://mediasauna.com/journal/item/5/Pantun_dan_Syair_dalam_Kesusastraan_Melayu _Klasik 31 .BIBLIOGRAFI Abdul Halim ³R´.2003.Majid.com/doc/5364483/-Pantun-Budi http://pantun.usm.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementeriaan Pelajaran.