KERTAS KERJA AKTIVITI PERTANDINGAN MELUKIS POSTER ANJURAN UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) Rasional

Langkah pencegahan awal perlu diadakan kepada murid bagi menyedarkan mereka bahaya dadah, aids, arak, rokok dan inhalan.

Objektif
y y y Memberi pengetahuan murid mengenai bahaya dadah, aids, arak, rokok dan inhalan. Menimbulkan kesedaran kepada murid betapa pentingnya Pendidikan Pencegahan Dadah. Membentuk tingkah laku dan nilai positif di kalangan warga sekolah.

Kos
Hanya sijil sebagai hadiah murid (Sijil Sekolah)

Tarikh Pelaksanaan
04 hb April 2011 merupakan tarikh pelaksanaan aktiviti dan tarikh tutup penghataran pantun iaitu pada 13hb April 2011. Mingikut takwim tahunan seperti yang dirancang.

Kumpulan Sasaran
Murid dari Tahap 1 dan 2

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

___________________

___________________

___________________

LAPORAN AKTIVITI PERTANDINGAN MELUKIS POSTER ANJURAN UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
Aktiviti Melukis Poster telah dijalan pada 04 hb Mac 2011 dan berakhir 1 3hb April 2011 telah dilaksanakan dengan jayanya. Hampir keseluruhan murid menyertai aktiviti ini. Secara tidak langsung memberi pendedahan kepada murid dan Ibubapa serta masyarakat kampung peri pentingnya bahaya dadah,aids,arak,rokok dan inhalan. Justeru, aktiviti ini dapat menjawab sedikit sebanyak mengenai kepentingan Unit Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa). Antara yang terlibat secara langsung dalam aktiviti ini ialah tahun 2, 3, 4, 5 dan 6 . Hadiah diberikan dalam bentuk sijil. Sebanyak 10 sijil untuk tahap 2 dan 10 sijil untuk tahap satu. Bagi tahap 2, murid menghasilkan karya dalam bentuk poster manakala murid tahap 1 hanya aktiviti mewarna yang dijalankan. Antara Objektif pertandingan ini ialah : y y y Memberi pengetahuan murid mengenai bahaya dadah, aids, arak, rokok dan inhalan. Menimbulkan kesedaran kepada murid betapa pentingnya Pendidikan Pencegahan Dadah. Membentuk tingkah laku dan nilai positif di kalangan warga sekolah.

Kumpulan sasaran aktiviti pertandingan ialah berpusatkan kepada murid. Tid ak ketinggalan juga guru terlibat secara langsung terutama guru pendidikan seni, dalam memberi tunjuk ajar kepada murid tentang melukis poster dan aktiviti mewarna. Berikut adalah senarai nama murid yang menang dan hasil karya mereka :- ( sila rujuk muka surat sebelah)

Disediakan oleh __________________