PENGELOLAAN PERTANDINGAN

Sub-tajuk: a) Sistem pertandingan b) Perancangan dan pengendalian c) Peraturan dan langkah-langkah keselamatan d) Penilaian dan pelaporan

‡ Tujuan pertandingan ialah menentukan prestasi pelajar dan pasukan ‡ Menilai kecekapan dan kebolehan jurulatih / penasihat mengawas dan mengendalikan persatuan dan aktiviti .Pertandingan ‡ Satu cara bagi menentukan pemenang dalam sesuatu aktiviti kokurikulum.

Sistem Pertandingan ‡ Format sistem pertandingan dipengeruhi oleh: ± Undang-undang asas persatuan ± Kesesuaian acara dipertandingkan ± Jumlah kumpulan yang menyertai pertandingan ± Peringkat pertandingan .

Sistem pertandingan ± Sekaligus ± Liga ± Kalah mati .

dan memasak. syarahan. malam kebudayaan.Pertandingan Sekali Gus ‡ Pertandingan diadakan sekali sahaja ‡ Individu / kumpulan yang mendapat markah tertinggi akan diisytiharkan pemenang ‡ Markah diberikan berdasarkan kriteria tertentu ‡ Contoh pameran. .

Pertandingan Kalah Mati ‡ Ia diadakan bagi pertandingan dengan masa terhad dengan pesertanya banyak ‡ Gelanggang / tempat permainan terhad ‡ Biasanya dilaksanakan acara dalam bidang sukan / permainan .

Kalah Mati Dengan bye ‡ Jumlah pasukan/ penyertaan tidak mencukupi atau melebihi asas lapan ‡ Bye bermaksud kumpulan atau peserta perlu menunggu tanpa memasuki pusingan pertama ‡ Ia boleh terus bertanding dalam pusingan kedua dan seterusnya .

.Kalah Mati dengan bye A B C D E F G H I J JOHAN .

32 dan seterusnya....Kalah Mati Tanpa bye ‡ Jumlah pasukan / peserta berasaskan lapan atau lebih ‡ 8. . 24.. 16.

Kalah Mati Tanpa bye A B C D E F G H JOHAN ..

Pertandingan Liga Menentukan pasukan terbaik dalam kejohanan Sistem pengiraan mata ditetapkan Tempoh kejohanan adalah panjang Liga boleh diadakan secara home and away / timbal balik ‡ Pasukan yang mempunyai mata tertinggi dikira pemenang. jumlah kena jaring dan jaringan tempat lawan juga dikira ‡ ‡ ‡ ‡ . ‡ Faktor lain seperti jumlah jaringan.

Pertandingan Liga Angsa Angsa Bangau 0 .3 Cicak 1-1 Bangau Cicak 3-0 Mata .

C dan D ‡ Johan dan Naib Johan kumpulan akan meneruskan pertandingan secara kalah mati . B.Pertandingan Separuh Liga ‡ Tempoh pertandingan yang terhad ‡ Bilangan pasukan yang banyak ‡ Peringkat awal dilaksanakan secara liga kumpulan A.

Perancangan dan pengendalian ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kertas kerja Surat menyurat Penubuhan AJK Pengelola Anggaran perbelanjaan Atur cara Buku program .

‡ Perancangan aktiviti bermaksud merancang. aktiviti dan menyelaras tugas yang telah dirancang. ‡ Pengendalian aktiviti bermaksud mentadbir. mengurus dan mengawal atau melaksanakan sesuatu aktiviti yang telah dirancang. merangka.‡ Perancangan dan pengendalian sesuatu aktiviti sangat penting bagi mencapai matlamat sesebuah sekolah. . menyusun. pelaksanaan dan pengendalian aktiviti tersebut dilaksanakan. ‡ Kejayaan sesuatu aktiviti program bergantung pada perancangan.

bagaimana.Menyediakan Kertas Kerja ‡ Kertas kerja merupakan cadangan dan perancanagn bagi melaksanakan sesuatu aktiviti atau pertandingan. jawatankuasa yang bertanggungjawab perlu menyediakan kertas kerja atau perancangan. ‡ Beberapa perkara yang perlu dibincangkan dalam sesuatu kertas kerja yang berkaitan dengan aktiviti . ‡ Perancangan tersebut termasuklah perkara-perkara seperti bila. ‡ Sebelum sesuatu aktiviti dijalankan. siapa dan sebagainya yang berkaitan dengan sesuatu aktiviti yang akan dilaksanakan.

Objektif dan matlamat 3. Dif perasmian 7. Tarikh dan tempoh perlaksanaan 5. Perbelanjaan 13. Syarat-syarat penyertaan.‡ Antaranya ialah : 1. Penutup 15. Pendahuluan 2. Tempat 6. Tema 4. Lampiran-lampiran(jika berkenaan . Bayaran 9. 10. Jawatankuasa Kecil Pelaksanaan 12. Jawatankuasa kerja 11. Bilangan penyertaan dan kategori 8. Pendapatan 14.

Surat Kebenaran ibu bapa penjaga 3. Kebenaran ibu bapa 7. Surat siaran 2. Jabatan Penganggutan Jalan 5. Permit kebenaran tertentu seperti polis 4.Mengendalikan Semua Surat-menyurat ‡ Surat menyurat amat penting di sekolah dan di luar institusi pendidikan dan kerap kali dilaksanakan ‡ Antara surat yang dilaksanakan oleh persatuan adalah seperti : 1. Pengerusi Daerah 6. Pesuruhjaya daerah. Peraturan keselamatan .

Pembentukan Jawatankuasa ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Urusetia Pendaftaran Publisiti Upacara Perasmian dan Penutup Peralatan .

Pembentukan Jawatankuasa ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Keselamatan Hadiah dan cenderamata Hiasan Pentas Dewan / Tempat Teknik dan pertandingan Pengadil / Hakim Sambutan dan Protokol .

2. 3. Selepas aktiviti dilaksanakan. iaitu : 1. Semasa aktiviti dilaksanakan. Sebelum aktiviti dilaksanakan. .Pengelola ‡ Sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti sekolah beberapa perkara yang berkaitan dengan peraturan dan langkah yang perlu difikirkan oleh urusetia atau pentadbir atau jawatankuasa pengelola bagi menentukan kejayaan sesuatu aktiviti. Semua peraturan dan langkah pengelolaan tersebut harus meliputi tiga peringkat.

.Anggaran perbelanjaan ‡ Anggaran pendapatan dan perbelanjaan perlu dinyatakan dengan jelas.

Atur Cara ‡ Sediakan jadual tentatif aktiviti dengan terperinci dari awal hingga akhir termasuklah acara perasmian dan penutup dengan menyatakan masa. tempat dan tindakan jawatankuasa dan individu. .

‡ Keadilan dan ketelusan jawatankuasa dapat meningkatkan keberkesanan pertandingan .Rumusan ‡ Pertandingan dapat menentukan prestasi pasukan / persatuan ‡ Pembentukan jawatankuasa pengelolaan sangat penting.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful