PENGELOLAAN PERTANDINGAN

Sub-tajuk: a) Sistem pertandingan b) Perancangan dan pengendalian c) Peraturan dan langkah-langkah keselamatan d) Penilaian dan pelaporan

‡ Tujuan pertandingan ialah menentukan prestasi pelajar dan pasukan ‡ Menilai kecekapan dan kebolehan jurulatih / penasihat mengawas dan mengendalikan persatuan dan aktiviti .Pertandingan ‡ Satu cara bagi menentukan pemenang dalam sesuatu aktiviti kokurikulum.

Sistem Pertandingan ‡ Format sistem pertandingan dipengeruhi oleh: ± Undang-undang asas persatuan ± Kesesuaian acara dipertandingkan ± Jumlah kumpulan yang menyertai pertandingan ± Peringkat pertandingan .

Sistem pertandingan ± Sekaligus ± Liga ± Kalah mati .

dan memasak. malam kebudayaan.Pertandingan Sekali Gus ‡ Pertandingan diadakan sekali sahaja ‡ Individu / kumpulan yang mendapat markah tertinggi akan diisytiharkan pemenang ‡ Markah diberikan berdasarkan kriteria tertentu ‡ Contoh pameran. . syarahan.

Pertandingan Kalah Mati ‡ Ia diadakan bagi pertandingan dengan masa terhad dengan pesertanya banyak ‡ Gelanggang / tempat permainan terhad ‡ Biasanya dilaksanakan acara dalam bidang sukan / permainan .

Kalah Mati Dengan bye ‡ Jumlah pasukan/ penyertaan tidak mencukupi atau melebihi asas lapan ‡ Bye bermaksud kumpulan atau peserta perlu menunggu tanpa memasuki pusingan pertama ‡ Ia boleh terus bertanding dalam pusingan kedua dan seterusnya .

.Kalah Mati dengan bye A B C D E F G H I J JOHAN .

24.Kalah Mati Tanpa bye ‡ Jumlah pasukan / peserta berasaskan lapan atau lebih ‡ 8. .... 16. 32 dan seterusnya..

.Kalah Mati Tanpa bye A B C D E F G H JOHAN .

Pertandingan Liga Menentukan pasukan terbaik dalam kejohanan Sistem pengiraan mata ditetapkan Tempoh kejohanan adalah panjang Liga boleh diadakan secara home and away / timbal balik ‡ Pasukan yang mempunyai mata tertinggi dikira pemenang. jumlah kena jaring dan jaringan tempat lawan juga dikira ‡ ‡ ‡ ‡ . ‡ Faktor lain seperti jumlah jaringan.

3 Cicak 1-1 Bangau Cicak 3-0 Mata .Pertandingan Liga Angsa Angsa Bangau 0 .

Pertandingan Separuh Liga ‡ Tempoh pertandingan yang terhad ‡ Bilangan pasukan yang banyak ‡ Peringkat awal dilaksanakan secara liga kumpulan A. B. C dan D ‡ Johan dan Naib Johan kumpulan akan meneruskan pertandingan secara kalah mati .

Perancangan dan pengendalian ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kertas kerja Surat menyurat Penubuhan AJK Pengelola Anggaran perbelanjaan Atur cara Buku program .

merangka. pelaksanaan dan pengendalian aktiviti tersebut dilaksanakan. .‡ Perancangan dan pengendalian sesuatu aktiviti sangat penting bagi mencapai matlamat sesebuah sekolah. menyusun. mengurus dan mengawal atau melaksanakan sesuatu aktiviti yang telah dirancang. ‡ Kejayaan sesuatu aktiviti program bergantung pada perancangan. ‡ Pengendalian aktiviti bermaksud mentadbir. aktiviti dan menyelaras tugas yang telah dirancang. ‡ Perancangan aktiviti bermaksud merancang.

‡ Beberapa perkara yang perlu dibincangkan dalam sesuatu kertas kerja yang berkaitan dengan aktiviti . ‡ Sebelum sesuatu aktiviti dijalankan. bagaimana. siapa dan sebagainya yang berkaitan dengan sesuatu aktiviti yang akan dilaksanakan.Menyediakan Kertas Kerja ‡ Kertas kerja merupakan cadangan dan perancanagn bagi melaksanakan sesuatu aktiviti atau pertandingan. ‡ Perancangan tersebut termasuklah perkara-perkara seperti bila. jawatankuasa yang bertanggungjawab perlu menyediakan kertas kerja atau perancangan.

Jawatankuasa kerja 11. Syarat-syarat penyertaan. Lampiran-lampiran(jika berkenaan . Jawatankuasa Kecil Pelaksanaan 12. Tarikh dan tempoh perlaksanaan 5. Dif perasmian 7. Pendapatan 14. Bilangan penyertaan dan kategori 8. 10.‡ Antaranya ialah : 1. Tempat 6. Penutup 15. Bayaran 9. Objektif dan matlamat 3. Pendahuluan 2. Perbelanjaan 13. Tema 4.

Mengendalikan Semua Surat-menyurat ‡ Surat menyurat amat penting di sekolah dan di luar institusi pendidikan dan kerap kali dilaksanakan ‡ Antara surat yang dilaksanakan oleh persatuan adalah seperti : 1. Permit kebenaran tertentu seperti polis 4. Kebenaran ibu bapa 7. Surat Kebenaran ibu bapa penjaga 3. Peraturan keselamatan . Pengerusi Daerah 6. Surat siaran 2. Jabatan Penganggutan Jalan 5. Pesuruhjaya daerah.

Pembentukan Jawatankuasa ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha / Urusetia Pendaftaran Publisiti Upacara Perasmian dan Penutup Peralatan .

Pembentukan Jawatankuasa ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Keselamatan Hadiah dan cenderamata Hiasan Pentas Dewan / Tempat Teknik dan pertandingan Pengadil / Hakim Sambutan dan Protokol .

Selepas aktiviti dilaksanakan. Sebelum aktiviti dilaksanakan. Semua peraturan dan langkah pengelolaan tersebut harus meliputi tiga peringkat. . 3. iaitu : 1. 2. Semasa aktiviti dilaksanakan.Pengelola ‡ Sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti sekolah beberapa perkara yang berkaitan dengan peraturan dan langkah yang perlu difikirkan oleh urusetia atau pentadbir atau jawatankuasa pengelola bagi menentukan kejayaan sesuatu aktiviti.

Anggaran perbelanjaan ‡ Anggaran pendapatan dan perbelanjaan perlu dinyatakan dengan jelas. .

Atur Cara ‡ Sediakan jadual tentatif aktiviti dengan terperinci dari awal hingga akhir termasuklah acara perasmian dan penutup dengan menyatakan masa. . tempat dan tindakan jawatankuasa dan individu.

Rumusan ‡ Pertandingan dapat menentukan prestasi pasukan / persatuan ‡ Pembentukan jawatankuasa pengelolaan sangat penting. ‡ Keadilan dan ketelusan jawatankuasa dapat meningkatkan keberkesanan pertandingan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful