BORANG PEMANTAUAN KOKURIKULUM NAMA PERSATUAN/KELAB/PASUKAN BERUNIFORM:_______________________________________ BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

DOKUMEN Carta Organisasi Senarai ahli Jawantan kuasa dan guru penasihat Perlembagaan Minit Mesyuarat Agung Jadual akt. Tahunan/ Takwim Minit Mesyuarat AJK Surat Permohonan menubuhkan kelab Surat Kelulusan menubuhkan kelab Perlantikan guru pemimpin/penasihat Surat Kelulusan mengutip derma Surat-surat berkaitan ahli gabungan Surat-surat penyertaan pertandingan Buku Panduan/Risalah Maklumat Ahli Anggaran Perbelanjaan Rekod Kutipan Yuran Penyata kira-kira kewangan kelab Kertas-kertas kerja/konsep Laporan Mingguan Laporan Tahunan/ Pencapaian 10-15. Baik 5-10. Sederhana 0-5. Lemah ADA TIADA M CATATAN

Gred . 15-20. Cemerlang

Pencapaian: ____/20__

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

_________________ (PK Kokurikulum)

___________________ (Pengetua)