NOTA MINTA

Rujukan : Tarikh : Kepada : Pengetua SBP Integrasi Gopeng Daripada : __________________________________________ Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun 2011

Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan seperti berikut :Bil Perihal Barang Kuantiti Anggaran Harga Tarikh Diperluk an Catatan oleh Pengetua

Peruntukan : ______________________ Subsidiari/Mata Pelajaran : __________________ Baki Peruntukan semasa : __________________ Sekian, terima kasih. Yang benar, __________________________ ( ) Tarikh : __________________________ ( ) Tarikh : ____________ Permohonan di atas Diluluskan / Tidak Diluluskan