Oleh Syamsu Daliend

KENAPA KETUA RW 12 MEMBERI MATERI ?

Š

Š

Š

Š

Š

Tidak ada dalil yang melarang kepada semua umat islam yang sehat untuk menyampaikan berita kebaikan ´sampaikan berita kebaikan walau hanya satu ayatµ Kultum tidak mempunyai rukun seperti khotbah shalat jumat Jangan melihat siapa yang menyampaikan brita kebaikan tapi maknailah apa yang dismpaikan oleh orang tersebut Ini merupakan terobosan yang sangat positif dalam memberikan dakwa Tradisi yang perlu dipertahankan, bahkan dikembangkan kepada propesi yang lain

POKOK BAHASAN KULTUM YANG INGIN DISAMPAIKAN ADALAH : Š MEMULIAKAN TETANGGA KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN FUNGSI MASJID DITENGAH MASYARAKAT Š Š .

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. teman sejawat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggabanggakan diri´. karibkerabat. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak. An Nisaa¶:36) Hadist Nabi: Š ³Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur malam dalam kondisi kenyang sementara tetangganya kelaparan dan ia mengetahuinya´ (HR. ibnu sabil dan hamba sahayamu. anak-anak yatim. Thabrani dan Hakim) .MEMULIAKAN TETANGGA Dalil/Dasar : Š ³Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. (QS. orang-orang miskin.

MEMULIAKAN TETANGGA Dalil/Dasar : ³Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. (QS. teman sejawat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri´. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak. anak-anak yatim. ibnu sabil dan hamba sahayamu. An Nisaa¶:36) . karibkerabat. orang-orang miskin.

salah satunya para tetangga.Š Islam adalah agama kemanusiaan. sementara seorang wanita lain dapat memasuki surga karena memberi air kepada seekor anjing kehausan untuk diminum (Al Hadis) Bila itu adalah hukuman bagi manusia yang menyakiti binatang. (Sumber data REPUBLIKA) Š Š . bagaimana konsekuensi yang akan diterima bila menyakiti dan melanggar hak manusia lain? Oleh karena itu sejumlah ulama menekankan pentingnya menghormati hak orang lain. Seseorang wanita dapat masuk neraka gara-gara mengikat seekor kucing tanpa memberinya makan dan minum.

supaya allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka.KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN Dalil/Dasar Š Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan (Surat Asy Syu·ara 183). (Ar-rum 41) Hadist Nabi: Š Kebersihan itu adalah sebagian dari pada iman (Annadhoofatu minal Iimaan) Fiqih Islam: Š Menempatkan bab TAHARA menjadi bagian pembahasan yang paling depan sebelum fiqih yang lainnya . agar mereka kembali (kejalan yang benar). Š Telah Nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.

bagaimana kalau pengikutnya apakah harus amanah juga ? Adanya hak dan kewajiban Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Š Š Š .Š Kaum ulama. masyarakat pengurus mesjid dan tokoh Š Š Adanya struktur organisasi RT dan RW Jabatan merupakan amanah.

maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.´ (Q. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah.FUNGSI MASJID DITENGAH MASYARAKAT Dalil/Dasar ³Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orangorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. serta tetap mendirikan shalat.S 9 : 18) .

.Pada masa Rasulullah Saw. masjid digunakan sebagai ´markas utamaµ. Dalam penyusunan strategi perang dilakukan di masjid. untuk berdiskusi tentang agama dan kehidupan dilakukan di masjid. Sungguh indah. untuk menyelesaikan masalah umat dilakukan di masjid. begitu banyak kebaikan yang bisa kita dapat di masjid.

KESIMPULAN Dengan mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan sehari hari maka akan tercipta masyarakat yang baldhatun thoyibatun warobun ghofur .

.

.CIRCLE OF CONTROL / LINGKARAN KONTROL Š Islam merupakan agama RAHMATALLILALAMIN yang bersifat Š Manusia sebagai individu mempunyai kemampuan terbatas dalam menerapkan dan menjaga implementasi norma norma ajaran islam dalam kehidupan secara umum.

Lingkungan RW Lingkungan RT Keluarga Individu .