LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

PENILAIAN MENENGAH RENDAH MULAI PMR 2008

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

79/2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

1

MAKLUMAT PENTING
Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan ini akan mula digunakan oleh pelajar tingkatan 1 tahun 2006

2

1.0

PENGENALAN

Pentaksiran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan dilaksanakan berasaskan sekolah dan berpusat. Pentaksiran bagi kertas 2 dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pentaksiran dilaksanakan melalui evidens proses dan evidens produk. Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB disediak an untuk membantu pentaksir, calon, pihak pentadbir sekolah dan pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran kerja kursus di sekolah.

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini mengandungi maklumat am, maklumat kepada pentaksir, penyelaras dalaman, calon, sistem pentaksiran, kriteria pentaksiran serta borang pentaksiran.

2.0

MAKLUMAT AM

2.1

Semua calon yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Tingkatan 1, 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan kerja kursus.

2.2

Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sebagai pentaksir untuk melaksanakan pentaksiran kerja kursus.

2.3

Pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mulai: i) ii) iii) Tingkatan 1 - Januari hingga Okt Tingkatan 2 - Januari hingga Okt Tingkatan 3 - Januari hingga Julai

3

2.4

Borang markah kerja kursus Tingkatan 1, 2 dan 3 perlu ditandatangan oleh calon, pentaksir dan penyelaras dalaman. Markah yang diperoleh akan dikumpulkan untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR).

2.5

Pentaksiran kerja kursus merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

2.6

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini hendaklah dicetak dan diedarkan kepada calon.

2.7

Aktiviti pentaksiran mungkin melibatkan penggunaan atau pengendalian alatan dan b ahan yang merbahaya. Pihak pentadbir sekolah dan pentaksir bertanggungjawab memastikan aspek keselamatan dan kesihatan calon dipatuhi semasa proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan.

2.8

Pemantauan oleh Penyelaras Luaran ke sekolah -sekolah akan dilakukan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran kerja kursus.

2.9

Pihak pentadbir sekolah perlu menyediakan ruang yang mencukupi untuk menyimpan evidens berbentuk dokumen Tingkatan 1, 2 dan 3 serta evidens produk berbentuk artifak untuk Tingkatan 3.

2.10

Evidens produk berbentuk artifak Tingkatan 1 dan 2 boleh dipulangkan kepada calon selepas Borang Pentaksiran Individu dan Borang Pentaksiran Kelompok ditandatangani oleh Penyelaras Dalaman. Evidens produk berbentuk artifak tingkatan 3 dan evidens produk berbentuk dokumen Tingkatan 1, 2 dan 3 hanya boleh dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR dikeluarkan.

2.11

Calon diperuntukkan tempoh 30 hari untuk mengambil evidens produk berbentuk artifak dan evidens produk berbentuk dokumen yang dipulangkan itu. Semua evidens yang tidak dituntut selepas tempoh tesebut hendaklah dimusnahkan oleh pihak sekolah.

4

3.0

MAKLUMAT KEPADA PENTAKSIR

3.1

Semua pelaksanaan kerja kursus hendaklah ditaksir oleh pentaksir bagi setiap calon secara individu.

3.2

Pentaksiran boleh dilaksanakan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.

3.3

Kerja kursus adalah berdasarkan kepada 4 modul:

Modul Tingkatan 1 2 3 4 1 2 2 3

Kandungan Perdagangan dan Keusahawanan Reka bentuk Dan Teknologi Perdagangan dan Keusahawanan Reka bentuk Dan Teknologi JUMLAH

Markah (%) 10 10 10 10 40

3.4

Setiap calon MESTI dibekalkan dengan fail untuk tujuan penyimpanan dokumen pentaksiran kerja kursus.

3.5

Pentaksir dengan budi bicaranya boleh memberi peluang kepada calon untuk ditaksir semula untuk kali kedua dalam tahun semasa.

3.6

Setiap markah individu mesti dipindahkan ke Borang Pentaksiran Kelompok pada setiap tahun.

3.7

Pentaksir hendaklah melengkapkan Lampiran 2 Carta Gantt Tempoh Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan bagi merekodkan tempoh aktiviti setiap modul dalam tahun berkenaan.

5

0 MAKLUMAT KEPADA PENYELARAS DALAMAN 4.1 Semua perlaksanaan kerja kursus hendaklah dilakukan oleh calon di sekolah secara individu.2 Calon yang berpindah sekolah mesti memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran telah disahkan oleh Pentaksir Dalaman dan diserahkan ke sekolah barunya. 5. 6 .1 Penyelaras Dalaman perlu mengesahkan perlaksanaan kerja kursus pada Borang Pentaksiran Individu dan Borang Pentaksiran Kelompok.3 Memastikan proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mengikut prosedur.2 Memastikan semua markah dan dokumen yang telah disahkan disimpan di tempat khas. 4.4 Memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran calon yang berpindah dihantar ke sek olah baru.4.0 MAKLUMAT KEPADA CALON 5. 5. 4. 4.

0 SISTEM PENTAKSIRAN Pentaksiran dalam kerja kursus ini menggunakan sistem Penggredan Berdasarkan Kriteria (PBK) 6.2 Pelaporan Enam gred digunakan dalam PBK bagi melaporkan tahap pencapaian calon: Gred A B C Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap D penguasaan minimum E F Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan 7 .6. 6.1 Definisi Penggredan berdasarkan kriteria ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan pencapaiannya dalam sesuatu aspek yang diukur.

5 Tahun Dan Tingkatan 7.1.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 2 8 .4.1.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.4 Nombor Kad Pengenalan 7.1 Label Fail 7.3 7.6.1.1.1 Tajuk 7.3 Angka Giliran 7.3 Kaedah Pemarkahan PBK Pemarkahan dalam PBK dibuat dengan menukarkan gred yang diperoleh ke dalam unit numerik.1.6 Nama Pentaksir 7.2. Gred Unit Numerik A B C D E F 4 3 2 1 0 - 7.2 Nama 7.2.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.4 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 2 7.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 1 7.1.2 Modul Pentaksiran 1 7.4.0 FORMAT PENDOKUMENTASIAN 7.

9 .2 Persembahan folio mestilah secara persembahan teknikal dan bukannya persembahan kerja seni.7.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 3 7.8. Nota: y Setiap evidens proses hendaklah dibuktikan dengan laporan bertulis.69 cm) 8.0 TULISAN DAN LUKISAN 8.6 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 3 7.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.6.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 4 8.7 7.8 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 4 7.8.5 7.6.1 Folio mesti dipersembahkan menggunakan tulisan tangan di atas kertas putih tanpa latar belakang bersaiz A4 ( 21cm X 29.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7. y Laporan itu hendaklah disediakan mengikut aspek.

IV. Membuat lukisan unjuran Ortografik V.1 Kemahiran Amali I.1 Kemahiran mereka cipta (Amali) 4.1 Kemahiran komunikasi I. II.3 Kemahiran komunikasi I.2 Kemahiran Komunikasi Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk III. Menggunakan alatan tangan atau mesin IV. IV. Keusahawanan IV. III. V. Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar 10 .2 Kemahiran mentaksir 4.SENARAI KONSTRUK & ASPEK BAGI MODUL PENTAKSIRAN 1 ± 4 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL KONSTRUK ASPEK 1 1. II. 2. II. Perniagaan dalam negeri Runcit II. Merekod urusniaga V. V. Buku tunai 4 4.1 Kemahiran Komunikasi I. Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis dokumen perniagaan Bidang pengeluaran 2 2. III. Etika makan ATAU Penyediaan medium memasu 3 3. Bantuan perniagaan III.

TINGKATAN 1 KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bil Aspek Gred Kriteria Catatan 1.1 Perkembangan perniagaan dan masa depannya i. akhbar.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL 1 . majalah dan rujukan lain yang berkaitan Evidens: Produk 11 . jurnal perniagaan. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang Mencari maklumat perniagaan melalui internet. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul iv. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul A iii. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii.

Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang i.i. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul C ATAU iii. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul DAN ii. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul DAN B iii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang 12 .

i. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul D ATAU iii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ATAU ii. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang 13 .

Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul Bagi kriteria (iii) dan (iv) ciri adalah berdasarkan bilangan pemilik . Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii.2 Milikan perniagaan A i. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iv. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul 14 . liabiliti dan modal Evidens: Produk i. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul DAN B iii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iii.

Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul DAN ii.i. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul i. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul D ATAU iii. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul 15 . Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul C ATAU iii. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU ii.

KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul iii. Menyatakan sumber modal dengan betul 16 . Menyatakan sumber modal dengan betul Evidens: Produk A i. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul B DAN iii. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap iv.3 Langkah menubuhkan perniagaan kecil i.

Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul C ATAU iii. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul D ATAU iii. Menyatakan sumber modal dengan betul i. Menyatakan sumber modal dengan betul 17 . Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul DAN ii. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ATAU ii.i.

Mengkelaskan dokumen mengikut urutan DAN B iii. di K. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul iv. semasa dan selepas Bagi kriteria (iv) maklumat penting adalah syarat serahan. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. diskaun dan K. syarat bayaran. & K. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU Evidens: Produk iv. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan A iii. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul Bagi kriteria (ii) pengkelasan mengikut proses sebelum.4 Jenis dokumen perniagaan i.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul 18 . i.

Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul i. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan DAN ii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan ATAU C iii. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul 19 . Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ATAU ii. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU iv.i. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan ATAU D iii. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU iv.

Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul A iii. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran Evidens: Dokumen i.5 Bidang pengeluaran i. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran 20 .KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul DAN B iii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul iv.

Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ATAU ii. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul DAN ii. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran i.i. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul ATAU D iii. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul ATAU C iii. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran 21 . Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv.

Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk iv. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 2 . Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk ii.1 Melakar reka bentuk projek A i. Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas D Melakar reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk 22 . Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk Contoh tema : Peragaan Penyusunan Penyimpanan Evidens : Dokumen ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii.TINGKATAN 2 KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk C i. Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih B i.

Membuat kemasan yang sesuai C i. Mematuhi langkah keselamatan Evidens : Proses Produk B i.KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Mengukur. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. menanda dan memotong 23 . Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh D Mengukur. Mengukur. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. Membuat kemasan yang sesuai iv. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii.2 Penghasilan projek reka bentuk A i. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii. Mengukur.

Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan C i. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul ii.KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat D Menggunakan alatan tangan atau mesin 24 . Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii. ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul ii. Menyimpan alatan tangan atau mesin B i. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul Melibatkan salah satu tajuk di bawah: Reka bentuk dan penghasilan projek Elektronik Masakan Tanaman hiasan Lukisan teknik Menyenggara merangkumi proses mengurus dan mengendali alatan/mesin Evidens : Proses ii.3 Menggunakan alatan tangan atau mesin A i. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan iv.

KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Menggunakan jenis garisan yang betul iii. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul ii.4 Membuat lukisan unjuran ortografik A i. Menggunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan unjuran ortografik iii. Mendimensi (sekurangkurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul iv. Menggunakan jenis garisan yang betul D Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul 25 . Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul ii. Mendimensi lukisan C i. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul Pelan. Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih B i. pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga Kemas garisan sama tebal Guru menyediakan lukisan isometrik Evidens : Produk ii.

Mempersembahkan postur yang betul semasa makan ATAU ii. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan DAN ii.KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan ATAU ii.5 Etika Makan A i. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan iii. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai D Melakukan aktiviti tetapi tidak memenuhi kriteria di atas ATAU 26 . Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan ATAU Evidens: Proses ii C Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai i. Mempersembahkan postur* yang betul semasa makan ii. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai Mengikut satu jenis hidangan yang dipilih sama ada Cara Barat atau Cara Timur * Postur ± Posisi atau sikap tubuh seseorang B i.

Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii. Membersih dan menyimpan alatan B i. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat C i.5 Penyediaan Medium Memasu A i. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat iv. Menggaul bahan memasu dengan sekata D Menyediakan bahan memasu Nisbah medium :7:3:2 ATAU 3:2:1 Evidens: Proses 27 . Menggaul bahan memasu dengan sekata iii. Menggaul bahan memasu dengan sekata iii. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2.

Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul Pilih sebuah perniagaan runcit setempat Evidens: Dokumen A 28 .TINGKATAN 2 KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bil Aspek Gred Kriteria Catatan 3. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul iii. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul iv.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU±PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN MODUL 3 .1 Perniagaan dalam negeri ± Runcit i.

Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul B DAN iii. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul i. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul C ATAU iii.i. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul DAN ii. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besarbesaran dengan betul 29 . Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv.

Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul 30 . Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ATAU ii.i. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul D ATAU iii.

Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betul A Pelajar dikehendaki membuat tinjauan sebuah perniagaan.2 Bantuan Perniagaan i. Evidens: Produk iii. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut i. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih iv. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betul DAN B iii. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut 31 . Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3.

Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan ATAU D iii. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul DAN ii.i. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ATAU ii. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut 32 . Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut i. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan ATAU C iii.

Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul i.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan A Evidens: Produk iii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan iv. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 33 . Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan DAN B iii. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii.3 Keusahawanan i. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv.

Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 34 . Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan ATAU C iii. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul DAN ii.i. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv.

Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ATAU ii.i. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan ATAU D iii. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 35 .

Guru menyediakan maklumat urus niaga A Evidens: Produk i.4 Merekod urus niaga i. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik 36 . Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik ATAU iv. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul DAN B iii. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul iii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik iv. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3.

Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik i. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang 37 . Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank D ATAU ii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik ATAU C iii.i. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul DAN iv. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul DAN ii.

Guru menyediakan pelbagai urus niaga iii. Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai dengan betul A ii. Evidens: Produk i. B Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai ii. C Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga ii. Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan 38 . iii. i.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. D i.5 Buku Tunai i.

Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih iii.TINGKATAN 3 KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI) BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4.1 Pengenal -pastian masalah i. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi iv.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 4 . Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah Pernyataan masalah Senarai produk Kekuatan dan kelemahan produk Idea penyelesaian masalah 39 . Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas Cadangan tema : Peragaan Penyusunan Penyimpanan Senarai produk sedia ada hendaklah mengandungi : Nama produk Gambar atau grafik Evidens : Dokumen Perlu ada :- A ii.

Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih ATAU Iii Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas i. C ii.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas ii. Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas D 40 . Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah DAN B i.

KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI) BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan iii. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik i.2 Pembinaan Projek A i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih ii. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih ii. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan Membina projek mengikut lakaran yang dipilih Tidak menyiapkan projek Evidens : Produk B C D 41 .

Mengira kos bahan. Menyenaraikan kos bahan. Mengira kos bahan. Mengira kos pengeluaran dengan tepat i. kos upah dan overhed dengan betul D Menyenaraikan kos bahan. kos upah dan kos overhed dengan betul ii. Menyenaraikan kos bahan. kos upah dan kos overhed dengan betul iii.KONSTRUK : KEMAHIRAN MENTAKSIR BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Mengira kos pengeluaran tetapi tidak tepat i. kos upah dan kos overhed dengan betul B ii.3 Pengiraan Kos i. kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos bahan. kos upah dan kos overhed dengan betul Pengiraan kos berdasarkan 100 unit C 42 . iii. Menyenaraikan kos bahan.kos upah dan kos overhed dengan betul Evidens : Dokumen Perlu ada :- A ii.

tersusun. Lakaran projek 6. Jadual kerja 9. bersih dan kemas Mempersembahkan dokumen yang lengkap. Kekuatan dan kelemahan produk 4.KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Senarai bahan 8. Pernyataan masalah 2. Senarai produk 3. tersusun dan kemas Mempersembahkan dokumen yang tersusun tetapi tidak lengkap Mempersembahkan dokumen Evidens :Dokumen Maksud LENGKAP ialah perlu ada :- B 1. Idea penyelesaian masalah 5.4 Pendokumentasian A Mempersembahkan dokumen yang lengkap. Pengiraan kos C D KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI 43 . Lakaran projek yang dipilih 7.

Melabel semua komponen dengan betul i.5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar i. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar Menterjemah litar D LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 44 . Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar iii. Menterjemah litar dengan betul B ii. Melabel semua komponen dengan betul iv. Lukisan bergambar kemas dan bersih i.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Menterjemah litar dengan betul ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar iii. C Menterjemah litar dengan betul A Lukisan skematik yang digunakan berdasarkan projek elektronik yang dicadangkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Tiga Evidens :Dokumen ii.

Kad Pengenalan : __________________ Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan Perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis Dokumen Perniagaan Bidang Pengeluaran JUMLAH / 20 Gred Numerik Catatan AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. Pentaksir 3. Calon 2.Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 1 : Tingkatan 1 Nama Calon : _____________________________ Tingkatan : _________ No. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45 .

Pentaksir 3. Calon 2. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk Menggunakan alatan tangan atau mesin Membuat lukisan unjuran ortografik Etika makan ATAU penyediaan medium memasu Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. Kad Pengenalan : «««««. No. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 46 .Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 2 : Tingkatan 2 Nama Calon : ««««««««««««.

Calon 2. Kad Pengenalan : «««««. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 47 .Runcit Bantuan Perniagaan Keusahawanan Merekod urus niaga Buku tunai Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perniagaan dalam negeri .Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Kusahawanan Tahun ____________ Modul 3 : Tingkatan 2 Nama Calon : ««««««««««««. No. Pentaksir 3.

Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 4 : Tingkatan 3 Nama Calon : ««««««««««««. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 48 . No. Calon 2. Pentaksir 3. Kad Pengenalan : «««««. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1.

Nama : _________________ «««««««« «««««««« Nama : Nama : __________________ __________________ LAMPIRAN 1 49 . Nama : _________________ __________________ __________________ T/tangan : Pengetua T/tangan : T/tangan : «««««««.Borang Pentaksiran Kelompok Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ___________ hingga _____________ Markah Bil Nama Calon Tingkatan 1 (10%) Kelas Markah Jumlah Markah Tingkatan 2 (20%) Kelas Markah Tingkatan 3 (10%) Kelas Markah (40%) 1 2 3 4 5 6 7 300 PENGESAHAN Responden Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 T/tangan : Penyelaras Luaran T/tangan : T/tangan : «««««««« Nama : «««««««« Nama : «««««««.

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79/2 Nama Pelajar : ________________________ No. Kad Pengenalan : __________________ Angka Giliran : ________________________ Tahun Tingkatan Nama Pentaksir 50 .

LAMPIRAN 2 CARTA GANTT PELAKSANAAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL 1 / 2 / 3 / 4 BIL 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Taklimat pelaksanaan kerja kursus Pelaksanaan kerja kursus Melengkapkan borang markah individu Melengkapkan borang markah kelompok Pengesahan penyelaras dalaman Penyerahan markah Penyimpanan dokumen pentaksiran Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis 51 .

Penolong Kanan Akademik. Kerja Kursus Satu tugasan atau µassignment¶ yang boleh dilaksanakan untuk tujuan pentaksiran bagi sesuatu disiplin. Pentaksir - Guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan yang mengendalikan penilaian kerja kursus calon daripada tingkatan 1. Pentaksiran - Proses mengumpul maklumat atau evidens untuk tujuan pertimbangan dalam membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Penyelaras Dalaman - Guru yang dilantik dan mempunyai authoriti untuk memantau dan mengesahkan proses pentaksiran berasaskan sekolah yang dilaksanakan di sekolahnya yang terdiri daripada Pengetua. 2 dan 3. gabungan komponen Teras dan Elektif yang digunakan untuk mentaksirkan kemahiran pelajar. Penyelia Petang atau Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik & Vokasional 52 .GLOSARI Penerangan tentang maksud perkataan tertentu yang digunakan dalam konteks dokumen ini. Modul Pentaksiran - Satu dokumen yang dibangunkan daripada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran.

Kriteria - Pernyataan tentang kualiti yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam sesuatu elemen atau aspek. Aspek - Komponen konstruk yang dibangunkan dalam usaha membina elemen yang dihasratkan. Evidens - Maklumat yang menentukan sama ada sesuatu kepercayaan atau bukti itu benar atau sah. dalam bentuk konkrit atau abstrak. Evidens Proses - Menceritakan apa yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan atau pemerhatian guru pentaksir. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) atau mana -mana guru yang dilantik oleh LPM atau JPN. Penyelaras - Proses untuk memastikan pentaksiran memenuhi standard yang ditetapkan. yang ingin dibangunkan melalui satu proses pendidikan. Evidens Produk - Menunjukkan hasil kerja berbentuk dokumen atau artifak. Melakar - Melukis rangka (rajah. 53 . gambar dll) secara kasar.Penyelaras Luaran - Terdiri daripada pegawai -pegawai dari Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) atau Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Konstruk - Dimensi manusia.

kos upah dan kos sampingan atau kos overhed. 54 . Isometrik - Lukisan yang dirujuk kepada satah ufuk yang bersudut 30 O atau 60 O serta garisan pinggir yang berterusan pada satu titik iaitu pusat.Artifak - Produk atau objek yang dibina oleh seseorang pereka cipta dalam usaha untuk merealisasikan reka ciptaanya yang merupakan penyelesaian kepada masalah reka cipta yang telah dikenal pasti Bahan kemasan - Bahan penyudah sesuatu projek seperti cat. corak atau bentuk yang merupakan susunan struktur atau aspekaspek sesuatu binaan dan sebagainya. Format - Susun atur pendokumentasian yang telah ditetapkan. Kos Pengeluaran - Jumlah kos yang terlibat dalam pengeluaran meliputi kos bahan. Folio (dokumentasi) - Keterangan yang berbentuk nota. lakaran dan lukisan yang mempamerkan kebolehan calon dalam menangani proses reka cipta dalam komunikasi. Dimensi - Ukuran saiz sesuatu (seperti panjang. lebar dan tinggi) atau garis pusat. syelek dan lain-lain supaya projek kelihatan lebih cantik dan tahan lama. Produk Reka Bentuk - Barang atau benda (hasil) Rancangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful