EKSPERIMEN 1 : MINYAK

Pendahuluan : Petroleum ialah sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai dalam tanah. Ia merupakan sumber asli hidrokarbon. Petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati , bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen . Melalui tindakan bakteria , pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Pemanasan minyak mentah membahagikannnya kepada beberapa jenis molekul. Penyulingan minyak mentah bermula dengan memanaskan minyak mentah dalam suhu 335oC di dalam relau.

Minyak mentah

diasingkan oleh haba kepada beberapa komponen. Setiap komponen mengewap dalam 1

Gambar 1 : Proses Penyulingan berperingkat

Tujuan : Untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum. Metana terhasil di tingkat teratas. Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. Nafta sederhana dikumpulkan untuk kegunaan reformat iaitu komponen untuk dicampurkan dalam petrol. semakin mudah pecahan untuk terbakar dan semakin bersih nyalaanya (kurang berjelaga). 2 . Komponen-komponen ini mengalami kondensasi dan menyejuk di dulang-dulang dalam tingkat-tingkat terentu. Semakin rendah takat didih pecahan petroleum itu. semakin cerah warnanya. semakin kurang likat pecahan itu.suhu berbeza. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat menggatikan petroleum sebagai bahan api. Hasil seperti petrol. diesel dan kerosin dihasilkan selepas pemprosesan selanjutnya.

kaki retort. 3 . dan penunu Bunsen. kertas turas. 1. Sediakan peralatan seperti yang ditunjukkan di rajah 1. tuku kaki tiga. thermometer (-10 – 36 oC). piring penyejat. kasa dawai. kondenser Liebig. porselin cip. Kaedah: A: Penyulingan berperingkat petroleum.Bahan/ Radas : Petroleum. kelalang kon. kelalang penyulingan.

Warna petroleum diperhatikan pada setiap peringkat. 4 . 6.2. Pemerhatian dicatatkan. Hasil penyulingan pada setiap peringkat suhu dimasukkan ke dalam piring pengewapan dan dipanaskan. kelalang kon B: Ciri-ciri pecahan penyulingan yang berbeza. 8. lahan. 5. Pemanasan diteruskan dan hasil penyulingan dikumpulkan dalam yang berbeza pada julat suhu yang berbeza iaitu 80-120oC. Petroleum di dalam kelalang penyulingan dipanaskan secara perlahanPetroleum pada peringkat pertama dikumpulkan pada suhu 30-80 oC. Warna nyalaan api dan jelaga diperhatikan. 4. 3. 7. dan 160– 200oC. Kelikatan petroleum diperhatikan dengan mencondongkan kelalang kon. 120-160OC.

Setiap pecahan mempunyai sifat-sifat yang tersendiri terhadap suhu takat didih. terdapat empat pecahan petroleum.Keputusan: Kebolehakaran Pecahan Julat suhu ( C) 1 (Nafta) 30-80 Kekuningan cair Sedikit Biru Sangat kurang 0 Warna Kelikatan Warna nyalaan Kandungan jelaga 2 (Gasolin) 80-120 Kekuningan Lebih Jingga Kurang 3 (Minyak paraffin) 120-160 Kekuningan hijau Melekat Merah cair Banyak 4 ( Diesel) 160-200 Kuning Tebal Merah pekat Sangat banyak Perbincangan : Dengan melakukan penyulingan pecahan. Daripada keputusan eksperimen . Semakin 5 . didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan pertambahan takat didih pecahan tersebut. warna pecahan. warna nyalaan dan kuantiti jelaga yang terhasil apabila dibakar. Semasa eksperimen. minyak mentah akan diasingkan kepada beberapa pecahan berdasarkan julat suhu takat didih. kelikatan.

Pecahan 2 yang mempunyai takat didih pada julat suhu daripada 80-120ºC Warna bagi pecahan ini adalah kekuningan dan bermakna warna tersebut lebih gelap daripada pecahan 1 tetapi masih cair. Pecahan 4 mempunyai takat didih yang julat suhunya daripada 160-200°C. Kuantiti jelaga yang dihasilkan banyak apabila pecahan 3 dibakar. Pecahan 3 lebih likat berbanding pecahan 1 dan 2. Warna nyalaan apinya merah dan kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila pecahan dibakar adalah lebih berbanding pecahan lain. Apabila pecahan 2 dibakar. Pecahan ini adalah yang paling likat. keterlarutan dalam air kerana semua pecahan petroleum tidak larut dalam air. Pecahan pertama berwarna kekuningan cair.molekul sukar untuk bergelongsor antara satu sama lain. Namun begitu. hamper tiada warna dan ia merupakan warna paling cerah bagi pecahan petroleum.molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul. Pecahan 3 mempunyai takat didih di antara julat suhu 120-160ºC. Pecahan ini berwarna jingga kekuningan dan paling pekat berbanding pecahan lain. Warna nyalaan api untuk pecahan 2 adalah jingga dan ia lebih likat daripada pecahan 1. ini menunjukkan pecahan pertama mempunyai takat didih paling rendah berbanding pecahan-pecahan lain. Pecahan pertama mempunyai kelikatan yang sangat rendah dan lebih cair. Pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi juga semakin sukar untuk terbakar dan kuantiti jelaga semakin tinggi kerana peratus karbon per molukel semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. semua pecahan tersebut mempunyai beberapa ciri yang sama iaitu. Semua pecahan petroleum juga adalah bersifat neutral . Warna api bagi pecahan pertama adalah biru dan ia menghasilkan sangat kurang jelaga apabila dibakar. ia mempunyai takat didih pada julat suhu 30-80oC. Pecahan juga mempunyai 6 .tinggi takat didih pecahan itu. Warna bagi pecahan ini kekuningan hijau dan bermakna lebih pekat daripada pecahan 1 dan 2. Warna nyalaan api untuk pecahan 3 adalah merah. Bagi pecahan pertama. semakin likat pecahan tersebut kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan antara molekul. kuantiti jelaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbanding jelaga pecahan 1.

7 . Pecahan yang mempunyai molekul lebih kecil mempunyai ikatan yang ringkas dan renggang antara satu sama lain. semakin likat pecahan tersebut. Jika saiz molekul besar. jingga. Semakin panjang rantai hidrokarbon didalam pecahan petroleum. Kadar kebolehan petroleum untuk terbakar semakin menurun walaupun takat didih dan jumlah molekul bertambah. Pecahan petroleum yang mempunyai mempunyai jumlah hidrokarbon yang panjang mempunyai takat didih yang lebih tinggi. molekul yang besar lebih likat kerana memunyai molekul yang lebih padat.hasil pembakaran sama iaitu semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. maka. semakin likat pecahan tersebut. semakin gelap warna pecahan yang terhasil. Soalan: 1. Oleh itu. 2. Pecahan petroleum peringkat pertama lebih mudah terbakar berbanding pecahan petroleum yang keempat. kekuningan. warna pecahan petroleum menjadi gelap. Rantaian ikatan molekul hidrokarbon yang besar adalah sangat ketat dan tidak mudah untuk menggelongsor. Bincangkan kebolehbakaran bagi setiap pecahan petroleum. Bincangkan hubungan takat didih pecahan dengan: a) Warna pecahan. Warna yang terhasil bergantung pada saiz molekul. daripada tiada warna. b) Kelikatan pecahan Semakin tinggi takat didih pecahan. coklat cair dan coklat gelapwarna coklat gelap. Semakin tinggi takat didih pecahan.

Ramalkan warna.. Hal ini kerana.c) Jumlah jelaga yang dihasilkan pada setiap pecahan. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan oleh X. lebih sedikit kelikatannya dan sedikit jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Pecahan X adalah hexane. Semakin tinggi takat didih pecahan tersebut. pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi mempunyai kuantiti karbon yang lebih banyak. Pembakaran yang tidak sempurna bagi gasolin membebaskan gas beracun iaitu karbon monoksida dan oksida nitrik. 4. Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas tidak sempurna gasolin tersebut. Ia berwarna kekuningan cair . 2C8H18 + 17O2  16CO + 18H2O 8 . semakin banyak kumlah kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Pecahan X ialah C6H14. Tulis persamaan kimia seimbang tindak balas yang mewakili pembakaran gasolin (C6H18) 2C8H18 + 25O2  16CO2 + 18H2O 5. 3. maka daya tarikan antara molekul semakin tinggi.

Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin yang menggunakan diesel sebagai bahan bakarnya. sulfur dioksida dan zarah-zarah. Kurang berbau kerana mengeluarkan aroma makanan bergoreng atau aroma barbeku apabila digunakan. 7. 9 .6. Ia juga lebih mesra alam daripada diesel kerana mengurangkan pelepasan karbon monoksida. Dijadikan sebagai bahan bakar alternatif masa depan dan boleh diperbaharui. berasal dari minyak sayuran lemak haiwan. Penggunaan bahan api yang lebih cekap iaitu 320% berbanding bahan api petroleum diesel. 83%.Biodiesel mempunyai sifat kimia yang serupa dengan petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding pecahan petroleum? Biodiesel boleh diperbaharui keran biodiesel dihasilkan daripada minyak seyuran dan lemak haiwan. karbon dioksida. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiesel? Biodiesel merupakan suatu nama dari Alkyl Ester. Penggunaannya boleh mengurangkan pencermaran yang dihasilkan oleh bahan bakar dari petroleum. Biodiesel tidak menghasilkan gas yang berbahaya dan lebih bersih dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel. Biodiesel tidak mengandung petroleum diesel atau solar.

10 . 7. Memastikan pengudaraan adalah baik sebelum memulakan eksperimen.Langkah berjaga-jaga: 1. 5. Pastikan alatan radas telah ketat dan getah paip yang digunakan untuk mengalirkan air tidak bocor. 3. 2. Dua atau tiga porselin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman. semakin likat pecahan tersebut. Elakkan memanaskan kelalang penyulingan jika tidak terdapat cecair di dalamnya. semakin kurang tahap kebolehbakarannya dan semakin banyak kuantiti jelaga yang terhasil. 6. Mengendalikan alatan kaca dan panas berhati-hati. Semakin tinggi takat didih pecahan. Gunakan cermin mata keselamatan semasa melakukan aktiviti makmal. Produk atau hasil pecahan penurasan hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. Semakin tinggi takat didih pecahan. Semakin tinggi takat didih pecahan. Kesimpulan : Petroleum boleh disediakan melalui proses penyulingan berperingkat berdasarkan takat didih tertentu. 8. Jangan menarik nafas secara terus daripada petroleum. semakin gelap warna pecahan tersebut. 4.

from wikipedia. (2011.org: http://en. Jun 3). Retrieved Julai 7.org/wiki/Fractional_distillation 11 .Bibliografi : Fractional Distillation. 2011.wikipedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful