EKSPERIMEN 1 : MINYAK

Pendahuluan : Petroleum ialah sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai dalam tanah. Ia merupakan sumber asli hidrokarbon. Petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati , bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen . Melalui tindakan bakteria , pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Pemanasan minyak mentah membahagikannnya kepada beberapa jenis molekul. Penyulingan minyak mentah bermula dengan memanaskan minyak mentah dalam suhu 335oC di dalam relau.

Minyak mentah

diasingkan oleh haba kepada beberapa komponen. Setiap komponen mengewap dalam 1

Gambar 1 : Proses Penyulingan berperingkat

semakin mudah pecahan untuk terbakar dan semakin bersih nyalaanya (kurang berjelaga). semakin kurang likat pecahan itu. Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. Nafta sederhana dikumpulkan untuk kegunaan reformat iaitu komponen untuk dicampurkan dalam petrol. Metana terhasil di tingkat teratas. Komponen-komponen ini mengalami kondensasi dan menyejuk di dulang-dulang dalam tingkat-tingkat terentu. Tujuan : Untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum. diesel dan kerosin dihasilkan selepas pemprosesan selanjutnya. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat menggatikan petroleum sebagai bahan api.suhu berbeza. Hasil seperti petrol. Semakin rendah takat didih pecahan petroleum itu. semakin cerah warnanya. 2 .

kelalang kon. kertas turas. kaki retort. porselin cip. dan penunu Bunsen. tuku kaki tiga. Sediakan peralatan seperti yang ditunjukkan di rajah 1. thermometer (-10 – 36 oC). kelalang penyulingan. kondenser Liebig. piring penyejat. Kaedah: A: Penyulingan berperingkat petroleum. 1.Bahan/ Radas : Petroleum. 3 . kasa dawai.

Warna nyalaan api dan jelaga diperhatikan. 120-160OC. 3. Pemerhatian dicatatkan. Kelikatan petroleum diperhatikan dengan mencondongkan kelalang kon. kelalang kon B: Ciri-ciri pecahan penyulingan yang berbeza. lahan. dan 160– 200oC. Hasil penyulingan pada setiap peringkat suhu dimasukkan ke dalam piring pengewapan dan dipanaskan. Petroleum di dalam kelalang penyulingan dipanaskan secara perlahanPetroleum pada peringkat pertama dikumpulkan pada suhu 30-80 oC.2. Warna petroleum diperhatikan pada setiap peringkat. 4 . 6. 8. Pemanasan diteruskan dan hasil penyulingan dikumpulkan dalam yang berbeza pada julat suhu yang berbeza iaitu 80-120oC. 4. 5. 7.

minyak mentah akan diasingkan kepada beberapa pecahan berdasarkan julat suhu takat didih.Keputusan: Kebolehakaran Pecahan Julat suhu ( C) 1 (Nafta) 30-80 Kekuningan cair Sedikit Biru Sangat kurang 0 Warna Kelikatan Warna nyalaan Kandungan jelaga 2 (Gasolin) 80-120 Kekuningan Lebih Jingga Kurang 3 (Minyak paraffin) 120-160 Kekuningan hijau Melekat Merah cair Banyak 4 ( Diesel) 160-200 Kuning Tebal Merah pekat Sangat banyak Perbincangan : Dengan melakukan penyulingan pecahan. terdapat empat pecahan petroleum. Semakin 5 . kelikatan. warna nyalaan dan kuantiti jelaga yang terhasil apabila dibakar. Daripada keputusan eksperimen . didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan pertambahan takat didih pecahan tersebut. warna pecahan. Semasa eksperimen. Setiap pecahan mempunyai sifat-sifat yang tersendiri terhadap suhu takat didih.

semua pecahan tersebut mempunyai beberapa ciri yang sama iaitu. Warna nyalaan apinya merah dan kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila pecahan dibakar adalah lebih berbanding pecahan lain. ia mempunyai takat didih pada julat suhu 30-80oC. Warna bagi pecahan ini kekuningan hijau dan bermakna lebih pekat daripada pecahan 1 dan 2. Warna nyalaan api untuk pecahan 3 adalah merah. kuantiti jelaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbanding jelaga pecahan 1. hamper tiada warna dan ia merupakan warna paling cerah bagi pecahan petroleum.molekul sukar untuk bergelongsor antara satu sama lain. Pecahan 3 mempunyai takat didih di antara julat suhu 120-160ºC. Pecahan 4 mempunyai takat didih yang julat suhunya daripada 160-200°C. Semua pecahan petroleum juga adalah bersifat neutral . Pecahan juga mempunyai 6 . Pecahan ini adalah yang paling likat.tinggi takat didih pecahan itu. Bagi pecahan pertama. Warna nyalaan api untuk pecahan 2 adalah jingga dan ia lebih likat daripada pecahan 1. Pecahan pertama berwarna kekuningan cair. Apabila pecahan 2 dibakar. Namun begitu. Warna api bagi pecahan pertama adalah biru dan ia menghasilkan sangat kurang jelaga apabila dibakar. Pecahan ini berwarna jingga kekuningan dan paling pekat berbanding pecahan lain. Pecahan 3 lebih likat berbanding pecahan 1 dan 2. Kuantiti jelaga yang dihasilkan banyak apabila pecahan 3 dibakar. ini menunjukkan pecahan pertama mempunyai takat didih paling rendah berbanding pecahan-pecahan lain. Pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi juga semakin sukar untuk terbakar dan kuantiti jelaga semakin tinggi kerana peratus karbon per molukel semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. keterlarutan dalam air kerana semua pecahan petroleum tidak larut dalam air. Pecahan 2 yang mempunyai takat didih pada julat suhu daripada 80-120ºC Warna bagi pecahan ini adalah kekuningan dan bermakna warna tersebut lebih gelap daripada pecahan 1 tetapi masih cair. Pecahan pertama mempunyai kelikatan yang sangat rendah dan lebih cair. semakin likat pecahan tersebut kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan antara molekul.molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul.

Soalan: 1. kekuningan. semakin gelap warna pecahan yang terhasil. Pecahan petroleum peringkat pertama lebih mudah terbakar berbanding pecahan petroleum yang keempat. Pecahan petroleum yang mempunyai mempunyai jumlah hidrokarbon yang panjang mempunyai takat didih yang lebih tinggi. Semakin tinggi takat didih pecahan.hasil pembakaran sama iaitu semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. warna pecahan petroleum menjadi gelap. coklat cair dan coklat gelapwarna coklat gelap. 7 . semakin likat pecahan tersebut. Bincangkan kebolehbakaran bagi setiap pecahan petroleum. Bincangkan hubungan takat didih pecahan dengan: a) Warna pecahan. jingga. Rantaian ikatan molekul hidrokarbon yang besar adalah sangat ketat dan tidak mudah untuk menggelongsor. maka. semakin likat pecahan tersebut. 2. Pecahan yang mempunyai molekul lebih kecil mempunyai ikatan yang ringkas dan renggang antara satu sama lain. Oleh itu. Jika saiz molekul besar. molekul yang besar lebih likat kerana memunyai molekul yang lebih padat. daripada tiada warna. Kadar kebolehan petroleum untuk terbakar semakin menurun walaupun takat didih dan jumlah molekul bertambah. Semakin panjang rantai hidrokarbon didalam pecahan petroleum. b) Kelikatan pecahan Semakin tinggi takat didih pecahan. Warna yang terhasil bergantung pada saiz molekul.

Pecahan X adalah hexane. Semakin tinggi takat didih pecahan tersebut. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan oleh X. 2C8H18 + 17O2  16CO + 18H2O 8 . Pecahan X ialah C6H14. Tulis persamaan kimia seimbang tindak balas yang mewakili pembakaran gasolin (C6H18) 2C8H18 + 25O2  16CO2 + 18H2O 5. Hal ini kerana. maka daya tarikan antara molekul semakin tinggi. Pembakaran yang tidak sempurna bagi gasolin membebaskan gas beracun iaitu karbon monoksida dan oksida nitrik. pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi mempunyai kuantiti karbon yang lebih banyak. 3. Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas tidak sempurna gasolin tersebut. semakin banyak kumlah kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Ramalkan warna.c) Jumlah jelaga yang dihasilkan pada setiap pecahan. lebih sedikit kelikatannya dan sedikit jelaga yang dihasilkan apabila dibakar.. Ia berwarna kekuningan cair . 4.

berasal dari minyak sayuran lemak haiwan.Biodiesel mempunyai sifat kimia yang serupa dengan petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel. Biodiesel tidak mengandung petroleum diesel atau solar. 7. sulfur dioksida dan zarah-zarah. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin yang menggunakan diesel sebagai bahan bakarnya. Ia juga lebih mesra alam daripada diesel kerana mengurangkan pelepasan karbon monoksida. 9 . Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding pecahan petroleum? Biodiesel boleh diperbaharui keran biodiesel dihasilkan daripada minyak seyuran dan lemak haiwan. Dijadikan sebagai bahan bakar alternatif masa depan dan boleh diperbaharui. Biodiesel tidak menghasilkan gas yang berbahaya dan lebih bersih dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel. Penggunaan bahan api yang lebih cekap iaitu 320% berbanding bahan api petroleum diesel. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiesel? Biodiesel merupakan suatu nama dari Alkyl Ester. Penggunaannya boleh mengurangkan pencermaran yang dihasilkan oleh bahan bakar dari petroleum. karbon dioksida. Kurang berbau kerana mengeluarkan aroma makanan bergoreng atau aroma barbeku apabila digunakan.6. 83%.

3. Dua atau tiga porselin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman. semakin likat pecahan tersebut. semakin gelap warna pecahan tersebut. Mengendalikan alatan kaca dan panas berhati-hati. 10 . Kesimpulan : Petroleum boleh disediakan melalui proses penyulingan berperingkat berdasarkan takat didih tertentu. 4. 2. Jangan menarik nafas secara terus daripada petroleum. Produk atau hasil pecahan penurasan hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. 5. semakin kurang tahap kebolehbakarannya dan semakin banyak kuantiti jelaga yang terhasil. Semakin tinggi takat didih pecahan. Elakkan memanaskan kelalang penyulingan jika tidak terdapat cecair di dalamnya. 8. Memastikan pengudaraan adalah baik sebelum memulakan eksperimen. 7. Gunakan cermin mata keselamatan semasa melakukan aktiviti makmal.Langkah berjaga-jaga: 1. 6. Pastikan alatan radas telah ketat dan getah paip yang digunakan untuk mengalirkan air tidak bocor. Semakin tinggi takat didih pecahan. Semakin tinggi takat didih pecahan.

org/wiki/Fractional_distillation 11 . from wikipedia. Retrieved Julai 7.Bibliografi : Fractional Distillation. Jun 3).wikipedia. (2011.org: http://en. 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful