PRAKTIKAL 1 Minyak

EKSPERIMEN 1 : MINYAK

Pendahuluan : Petroleum ialah sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai dalam tanah. Ia merupakan sumber asli hidrokarbon. Petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati , bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen . Melalui tindakan bakteria , pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Pemanasan minyak mentah membahagikannnya kepada beberapa jenis molekul. Penyulingan minyak mentah bermula dengan memanaskan minyak mentah dalam suhu 335oC di dalam relau.

Minyak mentah

diasingkan oleh haba kepada beberapa komponen. Setiap komponen mengewap dalam 1

Gambar 1 : Proses Penyulingan berperingkat

semakin mudah pecahan untuk terbakar dan semakin bersih nyalaanya (kurang berjelaga).suhu berbeza. semakin kurang likat pecahan itu. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat menggatikan petroleum sebagai bahan api. Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. Nafta sederhana dikumpulkan untuk kegunaan reformat iaitu komponen untuk dicampurkan dalam petrol. Tujuan : Untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum. 2 . diesel dan kerosin dihasilkan selepas pemprosesan selanjutnya. Komponen-komponen ini mengalami kondensasi dan menyejuk di dulang-dulang dalam tingkat-tingkat terentu. Metana terhasil di tingkat teratas. Hasil seperti petrol. semakin cerah warnanya. Semakin rendah takat didih pecahan petroleum itu.

1. kelalang kon. kaki retort. piring penyejat. 3 . kertas turas. kelalang penyulingan. kasa dawai. Kaedah: A: Penyulingan berperingkat petroleum.Bahan/ Radas : Petroleum. thermometer (-10 – 36 oC). kondenser Liebig. tuku kaki tiga. dan penunu Bunsen. Sediakan peralatan seperti yang ditunjukkan di rajah 1. porselin cip.

6. Kelikatan petroleum diperhatikan dengan mencondongkan kelalang kon.2. dan 160– 200oC. 5. lahan. 3. Petroleum di dalam kelalang penyulingan dipanaskan secara perlahanPetroleum pada peringkat pertama dikumpulkan pada suhu 30-80 oC. 120-160OC. 7. 4. 8. Hasil penyulingan pada setiap peringkat suhu dimasukkan ke dalam piring pengewapan dan dipanaskan. Pemerhatian dicatatkan. Warna nyalaan api dan jelaga diperhatikan. Warna petroleum diperhatikan pada setiap peringkat. 4 . kelalang kon B: Ciri-ciri pecahan penyulingan yang berbeza. Pemanasan diteruskan dan hasil penyulingan dikumpulkan dalam yang berbeza pada julat suhu yang berbeza iaitu 80-120oC.

warna nyalaan dan kuantiti jelaga yang terhasil apabila dibakar. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan pertambahan takat didih pecahan tersebut. Semakin 5 . warna pecahan. Semasa eksperimen. Daripada keputusan eksperimen . terdapat empat pecahan petroleum. kelikatan.Keputusan: Kebolehakaran Pecahan Julat suhu ( C) 1 (Nafta) 30-80 Kekuningan cair Sedikit Biru Sangat kurang 0 Warna Kelikatan Warna nyalaan Kandungan jelaga 2 (Gasolin) 80-120 Kekuningan Lebih Jingga Kurang 3 (Minyak paraffin) 120-160 Kekuningan hijau Melekat Merah cair Banyak 4 ( Diesel) 160-200 Kuning Tebal Merah pekat Sangat banyak Perbincangan : Dengan melakukan penyulingan pecahan. Setiap pecahan mempunyai sifat-sifat yang tersendiri terhadap suhu takat didih. minyak mentah akan diasingkan kepada beberapa pecahan berdasarkan julat suhu takat didih.

keterlarutan dalam air kerana semua pecahan petroleum tidak larut dalam air. Warna bagi pecahan ini kekuningan hijau dan bermakna lebih pekat daripada pecahan 1 dan 2. kuantiti jelaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbanding jelaga pecahan 1. Bagi pecahan pertama.tinggi takat didih pecahan itu. Pecahan ini adalah yang paling likat. Pecahan 3 mempunyai takat didih di antara julat suhu 120-160ºC. Pecahan 4 mempunyai takat didih yang julat suhunya daripada 160-200°C. Pecahan 3 lebih likat berbanding pecahan 1 dan 2. ia mempunyai takat didih pada julat suhu 30-80oC. Warna nyalaan api untuk pecahan 2 adalah jingga dan ia lebih likat daripada pecahan 1. semua pecahan tersebut mempunyai beberapa ciri yang sama iaitu. Apabila pecahan 2 dibakar.molekul sukar untuk bergelongsor antara satu sama lain. Warna nyalaan api untuk pecahan 3 adalah merah. Warna api bagi pecahan pertama adalah biru dan ia menghasilkan sangat kurang jelaga apabila dibakar. Kuantiti jelaga yang dihasilkan banyak apabila pecahan 3 dibakar.molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul. Pecahan pertama mempunyai kelikatan yang sangat rendah dan lebih cair. ini menunjukkan pecahan pertama mempunyai takat didih paling rendah berbanding pecahan-pecahan lain. semakin likat pecahan tersebut kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan antara molekul. Warna nyalaan apinya merah dan kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila pecahan dibakar adalah lebih berbanding pecahan lain. Pecahan 2 yang mempunyai takat didih pada julat suhu daripada 80-120ºC Warna bagi pecahan ini adalah kekuningan dan bermakna warna tersebut lebih gelap daripada pecahan 1 tetapi masih cair. Pecahan ini berwarna jingga kekuningan dan paling pekat berbanding pecahan lain. hamper tiada warna dan ia merupakan warna paling cerah bagi pecahan petroleum. Semua pecahan petroleum juga adalah bersifat neutral . Pecahan pertama berwarna kekuningan cair. Namun begitu. Pecahan juga mempunyai 6 . Pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi juga semakin sukar untuk terbakar dan kuantiti jelaga semakin tinggi kerana peratus karbon per molukel semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu.

Bincangkan kebolehbakaran bagi setiap pecahan petroleum. semakin likat pecahan tersebut. Oleh itu. semakin gelap warna pecahan yang terhasil.hasil pembakaran sama iaitu semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Jika saiz molekul besar. warna pecahan petroleum menjadi gelap. molekul yang besar lebih likat kerana memunyai molekul yang lebih padat. Rantaian ikatan molekul hidrokarbon yang besar adalah sangat ketat dan tidak mudah untuk menggelongsor. Soalan: 1. semakin likat pecahan tersebut. Pecahan petroleum peringkat pertama lebih mudah terbakar berbanding pecahan petroleum yang keempat. Semakin panjang rantai hidrokarbon didalam pecahan petroleum. Kadar kebolehan petroleum untuk terbakar semakin menurun walaupun takat didih dan jumlah molekul bertambah. 2. Semakin tinggi takat didih pecahan. Pecahan petroleum yang mempunyai mempunyai jumlah hidrokarbon yang panjang mempunyai takat didih yang lebih tinggi. maka. coklat cair dan coklat gelapwarna coklat gelap. daripada tiada warna. kekuningan. Pecahan yang mempunyai molekul lebih kecil mempunyai ikatan yang ringkas dan renggang antara satu sama lain. jingga. Bincangkan hubungan takat didih pecahan dengan: a) Warna pecahan. b) Kelikatan pecahan Semakin tinggi takat didih pecahan. 7 . Warna yang terhasil bergantung pada saiz molekul.

c) Jumlah jelaga yang dihasilkan pada setiap pecahan. pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi mempunyai kuantiti karbon yang lebih banyak. Ia berwarna kekuningan cair . Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas tidak sempurna gasolin tersebut. Ramalkan warna. 3. lebih sedikit kelikatannya dan sedikit jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. maka daya tarikan antara molekul semakin tinggi. Pembakaran yang tidak sempurna bagi gasolin membebaskan gas beracun iaitu karbon monoksida dan oksida nitrik. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan oleh X. Tulis persamaan kimia seimbang tindak balas yang mewakili pembakaran gasolin (C6H18) 2C8H18 + 25O2  16CO2 + 18H2O 5. 4. Hal ini kerana. Pecahan X ialah C6H14. 2C8H18 + 17O2  16CO + 18H2O 8 .. Pecahan X adalah hexane. semakin banyak kumlah kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Semakin tinggi takat didih pecahan tersebut.

6. Penggunaan bahan api yang lebih cekap iaitu 320% berbanding bahan api petroleum diesel.Biodiesel mempunyai sifat kimia yang serupa dengan petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin yang menggunakan diesel sebagai bahan bakarnya. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiesel? Biodiesel merupakan suatu nama dari Alkyl Ester. 83%. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding pecahan petroleum? Biodiesel boleh diperbaharui keran biodiesel dihasilkan daripada minyak seyuran dan lemak haiwan. 9 . Dijadikan sebagai bahan bakar alternatif masa depan dan boleh diperbaharui. Biodiesel tidak menghasilkan gas yang berbahaya dan lebih bersih dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel. 7. berasal dari minyak sayuran lemak haiwan. Ia juga lebih mesra alam daripada diesel kerana mengurangkan pelepasan karbon monoksida. sulfur dioksida dan zarah-zarah. karbon dioksida. Biodiesel tidak mengandung petroleum diesel atau solar. Kurang berbau kerana mengeluarkan aroma makanan bergoreng atau aroma barbeku apabila digunakan. Penggunaannya boleh mengurangkan pencermaran yang dihasilkan oleh bahan bakar dari petroleum.

Elakkan memanaskan kelalang penyulingan jika tidak terdapat cecair di dalamnya. 3. Kesimpulan : Petroleum boleh disediakan melalui proses penyulingan berperingkat berdasarkan takat didih tertentu. 6. Memastikan pengudaraan adalah baik sebelum memulakan eksperimen. Semakin tinggi takat didih pecahan. Jangan menarik nafas secara terus daripada petroleum. Semakin tinggi takat didih pecahan. 5. Produk atau hasil pecahan penurasan hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. Mengendalikan alatan kaca dan panas berhati-hati. 8.Langkah berjaga-jaga: 1. 10 . 2. Pastikan alatan radas telah ketat dan getah paip yang digunakan untuk mengalirkan air tidak bocor. semakin kurang tahap kebolehbakarannya dan semakin banyak kuantiti jelaga yang terhasil. 7. Dua atau tiga porselin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman. semakin gelap warna pecahan tersebut. 4. Semakin tinggi takat didih pecahan. semakin likat pecahan tersebut. Gunakan cermin mata keselamatan semasa melakukan aktiviti makmal.

wikipedia. from wikipedia.org/wiki/Fractional_distillation 11 . (2011.org: http://en. 2011.Bibliografi : Fractional Distillation. Retrieved Julai 7. Jun 3).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful