EKSPERIMEN 1 : MINYAK

Pendahuluan : Petroleum ialah sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai dalam tanah. Ia merupakan sumber asli hidrokarbon. Petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati , bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen . Melalui tindakan bakteria , pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Pemanasan minyak mentah membahagikannnya kepada beberapa jenis molekul. Penyulingan minyak mentah bermula dengan memanaskan minyak mentah dalam suhu 335oC di dalam relau.

Minyak mentah

diasingkan oleh haba kepada beberapa komponen. Setiap komponen mengewap dalam 1

Gambar 1 : Proses Penyulingan berperingkat

Nafta sederhana dikumpulkan untuk kegunaan reformat iaitu komponen untuk dicampurkan dalam petrol. Komponen-komponen ini mengalami kondensasi dan menyejuk di dulang-dulang dalam tingkat-tingkat terentu. semakin cerah warnanya. Semakin rendah takat didih pecahan petroleum itu. semakin mudah pecahan untuk terbakar dan semakin bersih nyalaanya (kurang berjelaga). 2 . diesel dan kerosin dihasilkan selepas pemprosesan selanjutnya. Hasil seperti petrol. Metana terhasil di tingkat teratas. semakin kurang likat pecahan itu.suhu berbeza. Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. Tujuan : Untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat menggatikan petroleum sebagai bahan api.

kaki retort. kelalang penyulingan. porselin cip. 1.Bahan/ Radas : Petroleum. kondenser Liebig. kasa dawai. tuku kaki tiga. dan penunu Bunsen. Kaedah: A: Penyulingan berperingkat petroleum. Sediakan peralatan seperti yang ditunjukkan di rajah 1. thermometer (-10 – 36 oC). kelalang kon. kertas turas. 3 . piring penyejat.

2. Pemerhatian dicatatkan. Petroleum di dalam kelalang penyulingan dipanaskan secara perlahanPetroleum pada peringkat pertama dikumpulkan pada suhu 30-80 oC. kelalang kon B: Ciri-ciri pecahan penyulingan yang berbeza. dan 160– 200oC. 3. 6. 7. Warna petroleum diperhatikan pada setiap peringkat. Kelikatan petroleum diperhatikan dengan mencondongkan kelalang kon. Warna nyalaan api dan jelaga diperhatikan. 4. Hasil penyulingan pada setiap peringkat suhu dimasukkan ke dalam piring pengewapan dan dipanaskan. Pemanasan diteruskan dan hasil penyulingan dikumpulkan dalam yang berbeza pada julat suhu yang berbeza iaitu 80-120oC. 5. 8. 120-160OC. lahan. 4 .

minyak mentah akan diasingkan kepada beberapa pecahan berdasarkan julat suhu takat didih. warna nyalaan dan kuantiti jelaga yang terhasil apabila dibakar. Semasa eksperimen. terdapat empat pecahan petroleum. warna pecahan. Daripada keputusan eksperimen . Semakin 5 .Keputusan: Kebolehakaran Pecahan Julat suhu ( C) 1 (Nafta) 30-80 Kekuningan cair Sedikit Biru Sangat kurang 0 Warna Kelikatan Warna nyalaan Kandungan jelaga 2 (Gasolin) 80-120 Kekuningan Lebih Jingga Kurang 3 (Minyak paraffin) 120-160 Kekuningan hijau Melekat Merah cair Banyak 4 ( Diesel) 160-200 Kuning Tebal Merah pekat Sangat banyak Perbincangan : Dengan melakukan penyulingan pecahan. Setiap pecahan mempunyai sifat-sifat yang tersendiri terhadap suhu takat didih. kelikatan. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan pertambahan takat didih pecahan tersebut.

molekul sukar untuk bergelongsor antara satu sama lain. semua pecahan tersebut mempunyai beberapa ciri yang sama iaitu. Pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi juga semakin sukar untuk terbakar dan kuantiti jelaga semakin tinggi kerana peratus karbon per molukel semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu.tinggi takat didih pecahan itu. Kuantiti jelaga yang dihasilkan banyak apabila pecahan 3 dibakar. Pecahan pertama berwarna kekuningan cair. hamper tiada warna dan ia merupakan warna paling cerah bagi pecahan petroleum. Warna nyalaan api untuk pecahan 3 adalah merah. Namun begitu. Warna bagi pecahan ini kekuningan hijau dan bermakna lebih pekat daripada pecahan 1 dan 2. Pecahan ini adalah yang paling likat. keterlarutan dalam air kerana semua pecahan petroleum tidak larut dalam air. Pecahan 2 yang mempunyai takat didih pada julat suhu daripada 80-120ºC Warna bagi pecahan ini adalah kekuningan dan bermakna warna tersebut lebih gelap daripada pecahan 1 tetapi masih cair. Apabila pecahan 2 dibakar. Semua pecahan petroleum juga adalah bersifat neutral . Pecahan 3 mempunyai takat didih di antara julat suhu 120-160ºC.molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul. Warna nyalaan apinya merah dan kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila pecahan dibakar adalah lebih berbanding pecahan lain. Pecahan 3 lebih likat berbanding pecahan 1 dan 2. ini menunjukkan pecahan pertama mempunyai takat didih paling rendah berbanding pecahan-pecahan lain. Pecahan 4 mempunyai takat didih yang julat suhunya daripada 160-200°C. Warna nyalaan api untuk pecahan 2 adalah jingga dan ia lebih likat daripada pecahan 1. Warna api bagi pecahan pertama adalah biru dan ia menghasilkan sangat kurang jelaga apabila dibakar. Pecahan juga mempunyai 6 . Pecahan pertama mempunyai kelikatan yang sangat rendah dan lebih cair. Pecahan ini berwarna jingga kekuningan dan paling pekat berbanding pecahan lain. kuantiti jelaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbanding jelaga pecahan 1. ia mempunyai takat didih pada julat suhu 30-80oC. Bagi pecahan pertama. semakin likat pecahan tersebut kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan antara molekul.

Warna yang terhasil bergantung pada saiz molekul. Kadar kebolehan petroleum untuk terbakar semakin menurun walaupun takat didih dan jumlah molekul bertambah. Bincangkan hubungan takat didih pecahan dengan: a) Warna pecahan.hasil pembakaran sama iaitu semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Oleh itu. maka. Semakin panjang rantai hidrokarbon didalam pecahan petroleum. coklat cair dan coklat gelapwarna coklat gelap. Soalan: 1. semakin gelap warna pecahan yang terhasil. 2. semakin likat pecahan tersebut. jingga. daripada tiada warna. kekuningan. Pecahan petroleum yang mempunyai mempunyai jumlah hidrokarbon yang panjang mempunyai takat didih yang lebih tinggi. Jika saiz molekul besar. warna pecahan petroleum menjadi gelap. Pecahan yang mempunyai molekul lebih kecil mempunyai ikatan yang ringkas dan renggang antara satu sama lain. Semakin tinggi takat didih pecahan. semakin likat pecahan tersebut. 7 . molekul yang besar lebih likat kerana memunyai molekul yang lebih padat. b) Kelikatan pecahan Semakin tinggi takat didih pecahan. Pecahan petroleum peringkat pertama lebih mudah terbakar berbanding pecahan petroleum yang keempat. Bincangkan kebolehbakaran bagi setiap pecahan petroleum. Rantaian ikatan molekul hidrokarbon yang besar adalah sangat ketat dan tidak mudah untuk menggelongsor.

Ramalkan warna. Pecahan X ialah C6H14. Hal ini kerana. 3. 4. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan oleh X. 2C8H18 + 17O2  16CO + 18H2O 8 . Tulis persamaan kimia seimbang tindak balas yang mewakili pembakaran gasolin (C6H18) 2C8H18 + 25O2  16CO2 + 18H2O 5. Semakin tinggi takat didih pecahan tersebut. lebih sedikit kelikatannya dan sedikit jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi mempunyai kuantiti karbon yang lebih banyak. Pembakaran yang tidak sempurna bagi gasolin membebaskan gas beracun iaitu karbon monoksida dan oksida nitrik. Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas tidak sempurna gasolin tersebut. maka daya tarikan antara molekul semakin tinggi.. Ia berwarna kekuningan cair . Pecahan X adalah hexane. semakin banyak kumlah kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila dibakar.c) Jumlah jelaga yang dihasilkan pada setiap pecahan.

Biodiesel tidak mengandung petroleum diesel atau solar. 7. sulfur dioksida dan zarah-zarah. Ia juga lebih mesra alam daripada diesel kerana mengurangkan pelepasan karbon monoksida. 9 . Dijadikan sebagai bahan bakar alternatif masa depan dan boleh diperbaharui. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiesel? Biodiesel merupakan suatu nama dari Alkyl Ester. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding pecahan petroleum? Biodiesel boleh diperbaharui keran biodiesel dihasilkan daripada minyak seyuran dan lemak haiwan. Penggunaannya boleh mengurangkan pencermaran yang dihasilkan oleh bahan bakar dari petroleum. Biodiesel tidak menghasilkan gas yang berbahaya dan lebih bersih dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel. Kurang berbau kerana mengeluarkan aroma makanan bergoreng atau aroma barbeku apabila digunakan.Biodiesel mempunyai sifat kimia yang serupa dengan petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel. karbon dioksida. Penggunaan bahan api yang lebih cekap iaitu 320% berbanding bahan api petroleum diesel. berasal dari minyak sayuran lemak haiwan. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin yang menggunakan diesel sebagai bahan bakarnya. 83%.6.

Semakin tinggi takat didih pecahan. Kesimpulan : Petroleum boleh disediakan melalui proses penyulingan berperingkat berdasarkan takat didih tertentu. 3. 6. Produk atau hasil pecahan penurasan hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. Pastikan alatan radas telah ketat dan getah paip yang digunakan untuk mengalirkan air tidak bocor. semakin gelap warna pecahan tersebut. Semakin tinggi takat didih pecahan. 4. semakin likat pecahan tersebut. Memastikan pengudaraan adalah baik sebelum memulakan eksperimen. 7.Langkah berjaga-jaga: 1. Jangan menarik nafas secara terus daripada petroleum. 8. Gunakan cermin mata keselamatan semasa melakukan aktiviti makmal. Elakkan memanaskan kelalang penyulingan jika tidak terdapat cecair di dalamnya. 10 . Dua atau tiga porselin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman. 2. Mengendalikan alatan kaca dan panas berhati-hati. 5. semakin kurang tahap kebolehbakarannya dan semakin banyak kuantiti jelaga yang terhasil. Semakin tinggi takat didih pecahan.

2011. Retrieved Julai 7.wikipedia.org/wiki/Fractional_distillation 11 . (2011. Jun 3). from wikipedia.org: http://en.Bibliografi : Fractional Distillation.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful