EKSPERIMEN 1 : MINYAK

Pendahuluan : Petroleum ialah sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai dalam tanah. Ia merupakan sumber asli hidrokarbon. Petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati , bangkai mereka tenggelam ke dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen . Melalui tindakan bakteria , pereputan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Pemanasan minyak mentah membahagikannnya kepada beberapa jenis molekul. Penyulingan minyak mentah bermula dengan memanaskan minyak mentah dalam suhu 335oC di dalam relau.

Minyak mentah

diasingkan oleh haba kepada beberapa komponen. Setiap komponen mengewap dalam 1

Gambar 1 : Proses Penyulingan berperingkat

semakin cerah warnanya. Metana terhasil di tingkat teratas.suhu berbeza. semakin kurang likat pecahan itu. diesel dan kerosin dihasilkan selepas pemprosesan selanjutnya. Komponen-komponen ini mengalami kondensasi dan menyejuk di dulang-dulang dalam tingkat-tingkat terentu. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat menggatikan petroleum sebagai bahan api. Semakin rendah takat didih pecahan petroleum itu. Hasil seperti petrol. Nafta sederhana dikumpulkan untuk kegunaan reformat iaitu komponen untuk dicampurkan dalam petrol. Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. semakin mudah pecahan untuk terbakar dan semakin bersih nyalaanya (kurang berjelaga). Tujuan : Untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum. 2 .

kaki retort. Kaedah: A: Penyulingan berperingkat petroleum. piring penyejat. kelalang kon. kertas turas. kelalang penyulingan. thermometer (-10 – 36 oC). kasa dawai. dan penunu Bunsen. Sediakan peralatan seperti yang ditunjukkan di rajah 1. 1. tuku kaki tiga. 3 . porselin cip.Bahan/ Radas : Petroleum. kondenser Liebig.

Hasil penyulingan pada setiap peringkat suhu dimasukkan ke dalam piring pengewapan dan dipanaskan. Kelikatan petroleum diperhatikan dengan mencondongkan kelalang kon. 5. 7. kelalang kon B: Ciri-ciri pecahan penyulingan yang berbeza. 6. dan 160– 200oC. lahan. Pemanasan diteruskan dan hasil penyulingan dikumpulkan dalam yang berbeza pada julat suhu yang berbeza iaitu 80-120oC. 4. 3. 8. 120-160OC. Pemerhatian dicatatkan. Warna petroleum diperhatikan pada setiap peringkat.2. Warna nyalaan api dan jelaga diperhatikan. 4 . Petroleum di dalam kelalang penyulingan dipanaskan secara perlahanPetroleum pada peringkat pertama dikumpulkan pada suhu 30-80 oC.

Semakin 5 . Setiap pecahan mempunyai sifat-sifat yang tersendiri terhadap suhu takat didih. Semasa eksperimen. minyak mentah akan diasingkan kepada beberapa pecahan berdasarkan julat suhu takat didih. Daripada keputusan eksperimen . terdapat empat pecahan petroleum. kelikatan. warna pecahan.Keputusan: Kebolehakaran Pecahan Julat suhu ( C) 1 (Nafta) 30-80 Kekuningan cair Sedikit Biru Sangat kurang 0 Warna Kelikatan Warna nyalaan Kandungan jelaga 2 (Gasolin) 80-120 Kekuningan Lebih Jingga Kurang 3 (Minyak paraffin) 120-160 Kekuningan hijau Melekat Merah cair Banyak 4 ( Diesel) 160-200 Kuning Tebal Merah pekat Sangat banyak Perbincangan : Dengan melakukan penyulingan pecahan. warna nyalaan dan kuantiti jelaga yang terhasil apabila dibakar. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan pertambahan takat didih pecahan tersebut.

semua pecahan tersebut mempunyai beberapa ciri yang sama iaitu. semakin likat pecahan tersebut kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan antara molekul. keterlarutan dalam air kerana semua pecahan petroleum tidak larut dalam air. Pecahan 3 mempunyai takat didih di antara julat suhu 120-160ºC. Warna nyalaan api untuk pecahan 2 adalah jingga dan ia lebih likat daripada pecahan 1.tinggi takat didih pecahan itu. Pecahan pertama berwarna kekuningan cair. Warna nyalaan api untuk pecahan 3 adalah merah.molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul.molekul sukar untuk bergelongsor antara satu sama lain. Pecahan ini berwarna jingga kekuningan dan paling pekat berbanding pecahan lain. Pecahan pertama mempunyai kelikatan yang sangat rendah dan lebih cair. Warna api bagi pecahan pertama adalah biru dan ia menghasilkan sangat kurang jelaga apabila dibakar. Pecahan 3 lebih likat berbanding pecahan 1 dan 2. Warna bagi pecahan ini kekuningan hijau dan bermakna lebih pekat daripada pecahan 1 dan 2. Pecahan 2 yang mempunyai takat didih pada julat suhu daripada 80-120ºC Warna bagi pecahan ini adalah kekuningan dan bermakna warna tersebut lebih gelap daripada pecahan 1 tetapi masih cair. hamper tiada warna dan ia merupakan warna paling cerah bagi pecahan petroleum. Kuantiti jelaga yang dihasilkan banyak apabila pecahan 3 dibakar. ia mempunyai takat didih pada julat suhu 30-80oC. Apabila pecahan 2 dibakar. Pecahan ini adalah yang paling likat. Warna nyalaan apinya merah dan kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila pecahan dibakar adalah lebih berbanding pecahan lain. Namun begitu. Bagi pecahan pertama. Pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi juga semakin sukar untuk terbakar dan kuantiti jelaga semakin tinggi kerana peratus karbon per molukel semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. kuantiti jelaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbanding jelaga pecahan 1. Pecahan 4 mempunyai takat didih yang julat suhunya daripada 160-200°C. Semua pecahan petroleum juga adalah bersifat neutral . ini menunjukkan pecahan pertama mempunyai takat didih paling rendah berbanding pecahan-pecahan lain. Pecahan juga mempunyai 6 .

warna pecahan petroleum menjadi gelap. molekul yang besar lebih likat kerana memunyai molekul yang lebih padat. kekuningan.hasil pembakaran sama iaitu semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Oleh itu. Bincangkan kebolehbakaran bagi setiap pecahan petroleum. Pecahan yang mempunyai molekul lebih kecil mempunyai ikatan yang ringkas dan renggang antara satu sama lain. Bincangkan hubungan takat didih pecahan dengan: a) Warna pecahan. semakin likat pecahan tersebut. 7 . Jika saiz molekul besar. semakin likat pecahan tersebut. Semakin tinggi takat didih pecahan. maka. coklat cair dan coklat gelapwarna coklat gelap. Soalan: 1. Rantaian ikatan molekul hidrokarbon yang besar adalah sangat ketat dan tidak mudah untuk menggelongsor. semakin gelap warna pecahan yang terhasil. jingga. Pecahan petroleum peringkat pertama lebih mudah terbakar berbanding pecahan petroleum yang keempat. daripada tiada warna. Kadar kebolehan petroleum untuk terbakar semakin menurun walaupun takat didih dan jumlah molekul bertambah. 2. Semakin panjang rantai hidrokarbon didalam pecahan petroleum. b) Kelikatan pecahan Semakin tinggi takat didih pecahan. Warna yang terhasil bergantung pada saiz molekul. Pecahan petroleum yang mempunyai mempunyai jumlah hidrokarbon yang panjang mempunyai takat didih yang lebih tinggi.

c) Jumlah jelaga yang dihasilkan pada setiap pecahan. Pembakaran yang tidak sempurna bagi gasolin membebaskan gas beracun iaitu karbon monoksida dan oksida nitrik. 4. lebih sedikit kelikatannya dan sedikit jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. 3. maka daya tarikan antara molekul semakin tinggi. Pecahan X adalah hexane. Tulis persamaan kimia seimbang tindak balas yang mewakili pembakaran gasolin (C6H18) 2C8H18 + 25O2  16CO2 + 18H2O 5. Hal ini kerana. Ramalkan warna. 2C8H18 + 17O2  16CO + 18H2O 8 . Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas tidak sempurna gasolin tersebut. semakin banyak kumlah kuantiti jelaga yang dihasilkan apabila dibakar. Ia berwarna kekuningan cair . Semakin tinggi takat didih pecahan tersebut.. Pecahan X ialah C6H14. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan oleh X. pecahan yang mempunyai takat didih yang tinggi mempunyai kuantiti karbon yang lebih banyak.

Biodiesel mempunyai sifat kimia yang serupa dengan petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel. Ia juga lebih mesra alam daripada diesel kerana mengurangkan pelepasan karbon monoksida. 9 . Kurang berbau kerana mengeluarkan aroma makanan bergoreng atau aroma barbeku apabila digunakan. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiesel? Biodiesel merupakan suatu nama dari Alkyl Ester. Penggunaan bahan api yang lebih cekap iaitu 320% berbanding bahan api petroleum diesel. Penggunaannya boleh mengurangkan pencermaran yang dihasilkan oleh bahan bakar dari petroleum.6. Dijadikan sebagai bahan bakar alternatif masa depan dan boleh diperbaharui. Biodiesel tidak menghasilkan gas yang berbahaya dan lebih bersih dan lebih mudah ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel. 83%. karbon dioksida. Biodiesel tidak mengandung petroleum diesel atau solar. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin yang menggunakan diesel sebagai bahan bakarnya. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding pecahan petroleum? Biodiesel boleh diperbaharui keran biodiesel dihasilkan daripada minyak seyuran dan lemak haiwan. berasal dari minyak sayuran lemak haiwan. 7. sulfur dioksida dan zarah-zarah.

Produk atau hasil pecahan penurasan hendaklah diletakkan jauh daripada api di mana ia merupakan bahan mudah terbakar. Semakin tinggi takat didih pecahan. Kesimpulan : Petroleum boleh disediakan melalui proses penyulingan berperingkat berdasarkan takat didih tertentu. semakin kurang tahap kebolehbakarannya dan semakin banyak kuantiti jelaga yang terhasil. Jangan menarik nafas secara terus daripada petroleum. 8. 4. Elakkan memanaskan kelalang penyulingan jika tidak terdapat cecair di dalamnya. 3. Semakin tinggi takat didih pecahan. 7. Dua atau tiga porselin cip ditambah dalam kelalang penurasan untuk mengelakkan pemanasan yang berlebihan dan hentaman. 2. 6. semakin gelap warna pecahan tersebut. 5. Gunakan cermin mata keselamatan semasa melakukan aktiviti makmal. Pastikan alatan radas telah ketat dan getah paip yang digunakan untuk mengalirkan air tidak bocor. semakin likat pecahan tersebut. Semakin tinggi takat didih pecahan. Mengendalikan alatan kaca dan panas berhati-hati. 10 .Langkah berjaga-jaga: 1. Memastikan pengudaraan adalah baik sebelum memulakan eksperimen.

org/wiki/Fractional_distillation 11 . Jun 3). from wikipedia.wikipedia.org: http://en. 2011. Retrieved Julai 7. (2011.Bibliografi : Fractional Distillation.