Ada banyak macam puasa yang disunahkan dalam satu tahun.

Macam puasa yang lebih disunnahkan (sunnah muakkad) ada lima belas: 1. Puasa Hari Arafah, tanggal 9 Dzul Hijjah bagi yang tidak sedang menjalankan ibadah haji; 2. Puasa Hari µAsyura, tanggal 10 Muharam; 3. Puasa Hari Tasu¶a¶, tanggal 9 Muharam; 4. Puasa enam hari pada bulan Syawal. Yang lebih utama dilakukan langsung setelah hari raya dan bersambung, tidak dipisah-pisah; 5. Puasa setiap bulan pada saat bulan purnama, yakni tanggal 13, 14 dan 15 hijriyah. Kecuali pada bulan Dzul Hijah, maka dilakukan pada tanggal 14, 15 dan 16, sebab pada tanggal 13 Dzul Hijah diharamkan berpuasa karena bersamaan Hari Tasyriq, sehingga digantikan pada tanggal 16 Dzul Hijjah; 6. Puasa setiap bulan pada saat bulan tidak bersinar, yakni pada tanggal 28, 29 dan 30 (jika hitungan bulan genap 30 hari) hijriyah; 7. Puasa setiap hari Senin; 8. Puasa setiap hari Kamis; 9. Puasa delapan hari sebelum Hari Arafah; 10. Puasa delapan hari pada awal bulan Muharam; 11. Puasa pada hari-hari bulan Muharam, Rajab, Dzul Qa¶dah, Dzul Hijjah (kecuali pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyriq, maka diharamkan berpuasa; 12. Puasa pada hari-hari bulan Sya¶ban; 13. Puasa sehari, dan tidak puasa pada hari berikutnya; 14. Puasa sehari, dan tidak puasa pada dua hari berikutnya; 15. Puasa pada saat tidak mendapatkan sesuatu yang dapat dimakan. Demikian beberapa macam puasa yang lebih disunnahkan. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk menjalankannya. Amin.

Puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Puasa enam hari pada bulan Syawwal. Rasulullah saw. bersabda, ³Siapa yang berpuasa Ramadhan, lalu diikuti dengan puasa enam hari pada bulan Syawwal, seolah-olah ia berpuasa setahun penuh.´ (HR Muslim, al-Tirmidzi, Abu dawud, dll). 2. Puasa Nabi Daud. Nabi saw. bersabda, ³Shalat yang paling Allah sukai adalah Shalat Daud. Dan puasa yang paling Allah sukai adalah puasa Daud. Ia tidur setengah malam, bangun pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Lalu, ia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.´ (HR alBukhârî). 3. Puasa Hari Asyura dan Tasu¶a (10 dan 9 Muharram).

Berpuasa pada bulan-bulan haram (Dzulqa¶dah.14.´ (Muttafaq alaih). ³Shalat di tengah malam. paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa. aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada satu bulan seperti pada bulan Sya¶ban. biasa melakukan puasa pada hari senin dan kamis.15). 6. 7. ³Puasa apa yang paling baik sesudah Ramadhan?´ beliau menjawab. beliau ditanya tentang hal itu. baik karena waktunya atau karena kondisi pelakukanya. bersabda. Puasa tiga hari pada setiap bulan qamariyah (13. Muslim.´ Beliau menjawab. Sementara. Puasa hari Arafah (9 Dzul hijjjah) bagi yang tidak menunaikan haji. 8. Dalam riwayat lain rasulullah saw. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan . 15. karena itu.´ Lalu beliau ditanya. Meski tidak ada yang bisa dimakan. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. ia seperti puasa setahun. dan Rajab).´ (HR Abu Daud).´ (HR Ahmad.Puasa Senin Kamis Nabi saw. Ia adalah bulan saat amal diangkat menuju Tuhan. ³Shalat apa yang paling baik sesudah salat wajib?´ beliau menjawab. Beliau menjawab. Hari Raya Idul Fithri Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. ³Amal hamba dihamparkan pada hari senin dan kam Aku ingin is.´ (HR al-Jamaah kecuali Bukhari dan al-Tirmidzi).´ (HR alNasai). Muharram. Abu Dzarr al-Ghifari berkata. Hari Raya Idul Adha Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. Ada puasa pada waktu tertentu yang hukumnya haram dilakukan.´ (HR Abu Daud dan al-Nasai). Nabi saw. ditanya. dan Abu Daud).´ Maka. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Puasa pada bulan Sya¶ban Usamah bin Zaid berkata. 4. bersabda. 5. ³Berpuasalah kalian pada hari tersebut. ³Puasa hari Arafah bisa menghapus dosa selama dua tahun. Dzulhijjah. 2. 1. puasa hari Asyura menghapus doosa tahun yang lewat. ³Ia adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia.´ (HR Ahmad dan Muslim). Menurut beliau. amalku dihamparkan sementara aku dalam kondisi puasa. ³Jika aku masih hdiup hingga tahun depan. aku akan berpuasa hari kesembilannya (pula). ³Hari asyura sangat diagungkan oleh Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. 14. ³Bulan Allah yang kalian sebut dengan Muharram. ³Rasulullah saw. Maka. Rasulullah saw. bersabda. aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Abu Musa al-Asy¶ari berkata. memerintahkan kami untuk berpuasa dalam sebulan tiga kali: yaitu tanggal 13.Abu Hurairah meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah saw. ³Wahai Rasulullah. yaitu antara Rajab dan Ramadhan. tahun lalu dan tahun yang akan datang.

Namun bila puasa bulan Sya`ban sebulan penuh. Puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya Seorang istri bila akan mengerjakan puasa sunnah. Puasa Selamanya Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari. Kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud. Tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain. 6. 5. Puasa wanita haidh atau nifas Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. 7. yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. 9. Puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya`ban Puasa ini mulai tanggal 15 Sya`ban hingga akhir bulan Sya`ban. Dan secara syar`i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Bila mendapatkan izin. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar. Ketidak-jelasan ini disebut syak. Tetapi secara syar`i puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadats besar. Apabila tetap melakukan puasa. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. 8. Pada tiga hari itu masih dibolehkan utnuk menyembelih hewan qurban sebagai ibadah yang disunnahkan sejak zaman nabi Ibrahim as. maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Sedangkan bila tidak . maka berdosa hukumnya. Meski dia sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Bagi mereka yang ingin banyak puasa. Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud as yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Puasa sehari saja pada hari Jumat Puasa ini haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. boleh berpuasa.Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat serta keluarga. maka boleh lah dia berpuasa. Sedangkan puasa wajib seperti qadha` puasa Ramadhan wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja. justru merupakan sunnah. Puasa pada hari Syak Hari syah adalah tanggal 30 Sya`ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat. Bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya. 3. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa. Hari Tasyrik Hari tasyrik adalah tanggal 11. 4.

Misalnya ketika suami bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beri`tikaf. maka puasanya haram secara syar`i.diizinkan tetapi tetap puasa. Kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membuthkannya. Sabda Rasulullah SAW Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedanga suaminya ada dihadapannya. Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardhu bagi istri. Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa. sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah. .